Sunteți pe pagina 1din 176
MM. VARGA «I. M. jOSIF TEHNOLOGIE S] OREATIVITATE ing. Mihai Varga « Ion-Mihail losif FOTOGRAFIA, TEHNOLOGIE SI CREATIVITATE w EDITURA TEHNICA BUCURESTI — 1986 AM ATAU 1. Introducere Pufine activititi creatoare presupun o arie de mobilizare atit de larg’ ca aceea pe care o pretinde fotografia, deoarece, pentru a realiza in mod corespunzitor fotografii, stint necesare cunos- tinte diverse, impletite in chip armonios. Constructia aparatelor foto- gtafice face apel Ja o mecanici de fnalti precizie, la elemente de microelectronicé si chiar informaticd, la nofiuni de optic’ avansata. Cunostinfele de fizic& si chimie se ingemaneazi sub semnul tehnolo- lor de virf, ca si dea nastere celor mai evoluate materiale fotosen- sibile. Dar toate nu fac decit si creeze cadrul tehnic, material, necesar obfinerii unei imagini. Pentru ca aceasta s{ se bucure de un con- finut mai bogat, de expresivitate, este necesar s& folosim in chip creator aparatura, si pasim in domeniul artisticului, pentru care este nevoic de cultura si sensibilitate. Surprinderea unor imagini mai presupune practicarea misc%rii in aer liber, placerea excursiilor in- structive, cultivarea chiar a alpinismului sau miacar a drumefiei, prilejuri ‘de imbog&fire gi fructificare a cunostinfelor de istorie si geo- grafic ; uneori presupune insofirea imaginilor cu muzica si literatura, in cadrul unor diaporame. Aceste fapte ne determina sa sustinem ci, aléturi de manifestarile similare, fotografia, datorita unei raspindiri fara egal, este in stare s4 modeleze constiinte, si formeze caractere. Hite firese ca Iucririle despre fotografie si se ocupe de latura tehnici. Aprofundind aspectele tehnice, devine evident ci nimic din constructia aparatelor moderne nu este rezultatul intimplarii, i reale au impus solufiile de ast&zi, la fel cum necesit&file neacoperite din zilele noastre vor impune solufiile apara- telor de miine. Consecinfa acestei situafii este faptul cA fotografia se caracterizeaz4 in prezent printr-o deosebité complexitate, printr-o interconditionare de multe ori derutanta. Se poate vorbi despre fotografie privind aparatele si dispoziti- vele create pentru surprinderea imaginilor. Este, de altfel, o cale des folositi. Noi insi ne propunem si vorbim despre fotografie pe 3

S-ar putea să vă placă și