Sunteți pe pagina 1din 94

ISSN: 2066-2181

Populaţia României pe localităţi la 1


ianuarie 2010
C U P R I N S
Pagina

Evoluţia populaţiei în profil teritorial.............................................................................................................. I

Anexe :
Populaţia pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe, medii şi sexe ................................................... 1
Populaţia pe localităţi, judeţe, medii şi sexe:
Alba ............................................................................................................................................................... 2
Arad ............................................................................................................................................................... 4
Argeş ............................................................................................................................................................. 6
Bacău ............................................................................................................................................................ 8
Bihor .............................................................................................................................................................. 10
Bistriţa- Năsaud............................................................................................................................................. 12
Botoşani ........................................................................................................................................................ 14
Braşov ........................................................................................................................................................... 16
Brăila ............................................................................................................................................................. 18
Buzău ............................................................................................................................................................ 19
Caraş-Severin ............................................................................................................................................... 21
Călăraşi ......................................................................................................................................................... 23
Cluj ................................................................................................................................................................ 25
Constanţa...................................................................................................................................................... 27
Covasna ........................................................................................................................................................ 29
Dâmboviţa ..................................................................................................................................................... 30
Dolj ................................................................................................................................................................ 32
Galaţi ............................................................................................................................................................. 35
Giurgiu........................................................................................................................................................... 37
Gorj................................................................................................................................................................ 39
Harghita......................................................................................................................................................... 41
Hunedoara .................................................................................................................................................... 43
Ialomiţa.......................................................................................................................................................... 45
Iaşi ................................................................................................................................................................. 47
Ilfov ................................................................................................................................................................ 49
Maramureş .................................................................................................................................................... 50
Mehedinţi....................................................................................................................................................... 52
Mureş ............................................................................................................................................................ 54
Neamţ............................................................................................................................................................ 56
Olt .................................................................................................................................................................. 58
Prahova ......................................................................................................................................................... 61
Satu Mare...................................................................................................................................................... 63
Sălaj............................................................................................................................................................... 65
Sibiu............................................................................................................................................................... 67
Suceava ........................................................................................................................................................ 69
Teleorman ..................................................................................................................................................... 72
Timiş .............................................................................................................................................................. 74
Tulcea............................................................................................................................................................ 76
Vaslui............................................................................................................................................................. 77
Vâlcea ........................................................................................................................................................... 79
Vrancea ......................................................................................................................................................... 81
Municipiul Bucureşti...................................................................................................................................... 83

Notă metodologică………………………………………………………………………................................ 84
EVOLUŢIA POPULAŢIEI ÎN PROFIL TERITORIAL

La 1 ianuarie 2010 populaţia României a fost de 21462 mii locuitori, în scădere, comparativ cu
1 ianuarie 2009, cu 36,4 mii persoane; peste 95% din această scădere s-a datorat sporului natural
negativ al populaţiei.

Numărul populaţiei şi structura pe sexe şi medii de rezidenţă, la 1 ianuarie 2010, a înregistrat


următoarele modificări, faţă de aceeaşi dată din anul precedent:

- număr locuitori -

POPULAŢIA LA: Diferenţe 2010


faţă de 2009
1 ianuarie 2009 1 ianuarie 2010

Ambele sexe 21498616 21462186 -36430

Masculin 10472812 10451093 -21719

Feminin 11025804 11011093 -14711

URBAN

Ambele sexe 11835100 11818670 -16430

Masculin 5656223 5644268 -11955

Feminin 6178877 6174402 -4475

RURAL

Ambele sexe 9663516 9643516 -20000

Masculin 4816589 4806825 -9764

Feminin 4846927 4836691 -10236

Structura pe sexe a populaţiei prezintă următoarele aspecte:

• populaţia masculină a reprezentat 48,7% din populatia ţării, iar cea femininặ 51,3%, situaţie
identicặ cu cea de la 1 ianuarie 2009;

• în comparaţie cu 1 ianuarie 2009 a scăzut numărul populaţiei de ambele sexe;

• scăderea populaţiei a fost mai mare la populaţia masculină (-21,7 mii persoane) faţă de populaţia
feminină (-14,7 mii persoane);
I
• raportul de masculinitate a rămas acelaşi ca la 1 ianuarie 2009 – 95 bărbaţi la 100 femei;

• în toate judeţele ţării, populaţia feminină a avut o pondere mai mare decât populaţia masculină,
situaţie remarcată în special în mediul urban, unde o pondere de peste 52% s-a înregistrat în oraşele
şi municipiile judeţelor: Arad, Argeş, Bihor, Brăila, Buzău, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Iaşi,
Neamţ, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Timiş şi Municipiul Bucureşti;

• populaţia masculină din comune a fost mai mare decât populaţia feminină în 17 judeţe: Alba,
Bacău, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Brăila, Constanţa, Covasna, Galaţi, Gorj, Harghita, Iaşi, Maramureş,
Neamţ, Sibiu, Suceava, Tulcea şi Vaslui.

Repartizarea populaţiei pe medii de rezidenţă

La 1 ianuarie 2010 ponderea populaţiei urbane a fost de 55,1%, iar cea a populaţiei rurale de 44,9%
în totalul populaţiei.

Scăderea populaţiei s-a înregistrat atât în mediul urban (-16,4 mii persoane), cât şi în mediul rural

(-20,0 mii persoane).

În mediul urban, în cele 320 municipii şi oraşe, locuiau 11819 mii persoane.

Gruparea municipiilor şi oraşelor după numărul populaţiei se prezintă astfel:

Grupe de municipii şi oraşe, Numărul Numărul

după numărul locuitorilor municipiilor şi oraşelor locuitorilor

Total 320 11818670

Sub 10000 118 787169

10000 - 19999 101 1374708

20000 - 49999 57 1777961

50000 - 99999 20 1457574

100000 - 199999 13 1735901

200000 - 299999 6 1511637

300000 - 399999 4 1229269

400000 şi peste 1 1944451

Municipiul Bucureşti deţinea 16,5 % din populaţia urbană şi 9,1% din populaţia ţării.

Din cele 320 municipii şi oraşe, 86,3% aveau o populaţie sub 50 mii locuitori, reprezentând 18,4% din
populaţia ţării şi 33,3 % din populaţia urbană.

II
Populaţia oraşelor mari (cu peste 100000 locuitori) a scăzut cu 8,5 mii locuitori comparativ cu

1 ianuarie 2009. Aceste oraşe deţin 29,9% din populaţia ţării şi 54,3 % din populaţia urbană.

Ca şi în anii precedenţi, primele 10 mari oraşe (municipii),din punct de vedere al numărului


locuitorilor, au fost: Bucureşti (1944451), Timişoara (311440), Iaşi (308663), Cluj (307215), Constanţa
(301951), Craiova (299579), Galaţi (290467), Braşov (277569), Ploieşti (227981), Brăila (211161).

Structura populaţiei urbane după mărimea municipiilor şi oraşelor

16.5% 33.3%

37.9% 12.3%

Sub 50 50-99.9 100-399.9 400 si peste

- mii locuitori -

În mediul rural, la 1 ianuarie 2010, locuiau 9643 mii persoane , în cele 2860 comune.

Gruparea comunelor după numărul locuitorilor se prezintă astfel:

Grupe de comune, Numărul Numărul

după numărul locuitorilor Comunelor locuitorilor

Total 2860 9643516

Sub 1000 83 62930

1000 – 2999 1398 2958728

3000 – 4999 919 3543318

5000 – 6999 313 1800613

7000 – 8999 94 732197

9000 – 9999 25 234635

10000 – 11999 24 260350

12000 şi peste 4 50745

Populaţia medie a unei comune a fost de 3372 locuitori. Faţă de această medie, valorile individuale
variază între 13087 locuitori în comuna Holboca (judeţul Iaşi) şi 101 locuitori în comuna Brebu Nou
(judeţul Caraş-Severin).

III
Comunele cu populaţia cuprinsă între 1000 şi 5000 locuitori au reprezentat 81,0% din numărul total al
comunelor, iar populaţia lor 67,4 % din întreaga populaţie rurală.

Structura populaţiei rurale după mărimea comunelor


3.2%
10.0%
31.3%

55.5%

Sub 3000 3000-6999 7000-9999 10000 si peste

- locuitori -
Distribuţia populaţiei pe macroregiuni şi regiuni de dezvoltare, pe sexe şi medii de rezidenţă, se
prezintă la 1 ianuarie 2010, astfel:
- număr locuitori -
Macroregiunea
Regiunea de Total Masculin Feminin Urban Rural
dezvoltare

Total 21462186 10451093 11011093 11818670 9643516

Macroregiunea 1 5244137 2559929 2684208 2949135 2295002

Nord - Vest 2719719 1324724 1394995 1449855 1269864

Centru 2524418 1235205 1289213 1499280 1025138

Macroregiunea 2 6523614 3209580 3314034 3150288 3373326

Nord - Est 3712396 1833972 1878424 1601968 2110428

Sud - Est 2811218 1375608 1435610 1548320 1262898

Macroregiunea 3 5528968 2654413 2874555 3434105 2094863

Sud - Muntenia 3267270 1592435 1674835 1354092 1913178

Bucureşti - Ilfov 2261698 1061978 1199720 2080013 181685

Macroregiunea 4 4165467 2027171 2138296 2285142 1880325

Sud - Vest Oltenia 2246033 1100297 1145736 1075897 1170136

Vest 1919434 926874 992560 1209245 710189

Macroregiunea cu cea mai mare pondere în populaţia ţării, de 30,4%, a fost macroregiunea 2

IV
(formată din regiunile de dezvoltare Nord - Est şi Sud - Est), urmată de macroregiunea 3 (regiunile
de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Sud-Muntenia) cu o pondere de 25,8%.

Comparativ cu 1 ianuarie 2009, scăderea populaţiei ţării s-a manifestat în toate macroregiunile,
oscilând între 3,4 mii persoane în macroregiunea 1 (Nord - Vest si Centru) şi 16,8 mii persoane in
macroregiunea 4 ( Sud - Vest Oltenia si Vest)
La 1 ianuarie 2010 regiunea de dezvoltare Nord-Est (formată din judeţele: Bacău, Botoşani, Iaşi,
Neamţ, Suceava, Vaslui) deţinea cel mai mare număr de locuitori, cu o pondere de 17,3% în
populaţia totală a ţării, în timp ce regiunea de dezvoltare Vest (Arad, Caraş-Severin, Hunedoara,
Timiş) se plasează la cealaltă extremă, cu o pondere de 8,9% în populaţia ţării.
Trebuie menţionat faptul că regiunile de dezvoltare Bucureşti-Ilfov şi Vest sunt cele mai urbanizate,
populaţia din municipii şi oraşe reprezentând 92,0 % respectiv 63,0% din populaţia totală a
regiunii; în regiunile de dezvoltare Nord-Est şi Sud-Muntenia populaţia comunelor a reprezentat
56,8% şi respectiv 58,6% din total.
Populaţia urbană şi rurală pe regiuni de dezvoltare
%
100
8.0
90

80 37.0 40.6
44.9 46.7
52.1
70 56.8 58.6

60
50
92.0
40

30 63.0 59.4
55.1 53.3
47.9
20 43.2 41.4

10
0
Nord-Est Sud-Est Sud-Muntenia Sud-Vest Vest Nord-Vest Centru Bucuresti-Ilfov
Oltenia

% Urban % Rural

În toate regiunile numărul femeilor a fost mai mare decât cel al bărbaţilor; raportul de masculinitate s-a
încadrat între 98 bărbaţi la 100 femei în regiunea Nord-Est şi 89 bărbaţi la 100 femei în regiunea
Bucureşti-Ilfov.

În profil teritorial s-au înregistrat scăderi ale populaţiei în 34 de judeţe, mai accentuate (cu peste 3,5
mii persoane) în judeţele Olt şi Teleorman. Creşteri mai mari ale populaţiei (cu peste 2,0 mii
persoane) comparativ cu 1 ianuarie 2009 s-au înregistrat în judeţele Ilfov şi Timiş.

Densitatea populaţiei la 1 ianuarie 2010 a fost de 90,0 locuitori/km2, în uşoară scădere faţă de

1 ianuarie 2009 (90,2 locuitori/km2).

Cu o populaţie de 21462 mii locuitori, România ocupă locul 7 în rândul ţărilor Uniunii Europene, după
Germania, Franţa, Regatul Unit, Italia, Spania, Polonia.

V
POPULAŢIA PE SEXE ŞI JUDEŢE
- 1 IANUARIE 2010 -

ALBA
ARAD
ARGES
BACAU
BIHOR
BISTRITA-NASAUD
BOTOSANI
BRASOV
BRAILA
BUZAU
CARAS-SEVERIN
CALARASI
CLUJ
CONSTANTA
COVASNA
DAMBOVITA
DOLJ
GALATI
GIURGIU
GORJ
HARGHITA
HUNEDOARA
IALOMITA
IASI
ILFOV
MARAMURES
MEHEDINTI
MURES
NEAMT
OLT
PRAHOVA
SATU MARE
SALAJ
SIBIU
SUCEAVA
TELEORMAN
TIMIS
TULCEA
VASLUI
VALCEA
VRANCEA

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

MASCULIN FEMININ

VI
POPULAŢIA PE MEDII ŞI JUDEŢE
- 1 IANUARIE 2010 -

URBAN RURAL

ALBA

ARAD

ARGES

BACAU

BIHOR

BISTRITA-NASAUD

BOTOSANI

BRASOV

BRAILA

BUZAU

CARAS-SEVERIN

CALARASI

CLUJ

CONSTANTA

COVASNA

DAMBOVITA

DOLJ

GALATI

GIURGIU

GORJ

HARGHITA

HUNEDOARA

IALOMITA

IASI

ILFOV

MARAMURES

MEHEDINTI

MURES

NEAMT

OLT

PRAHOVA

SATU MARE

SALAJ

SIBIU

SUCEAVA

TELEORMAN

TIMIS

TULCEA

VASLUI

VALCEA

VRANCEA

600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 0 100000 200000 300000 400000 500000 600000

VII
1. POPULAŢIA PE MACROREGIUNI, REGIUNI DE DEZVOLTARE,
JUDEŢE, MEDII ŞI SEXE LA 1 IANUARIE 2010
Macroregiunea TOTAL ŢARĂ URBAN RURAL
Regiunea de dezvoltare
Judeţul Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin Total Masculin Feminin

TOTAL 21462186 10451093 11011093 11818670 5644268 6174402 9643516 4806825 4836691
Macroregiunea 1 5244137 2559929 2684208 2949135 1414802 1534333 2295002 1145127 1149875
Nord-Vest 2719719 1324724 1394995 1449855 693598 756257 1269864 631126 638738
Bihor 592957 287974 304983 297712 141469 156243 295245 146505 148740
Bistriţa-Năsăud 317316 157570 159746 118145 57535 60610 199171 100035 99136
Cluj 692339 332626 359713 460825 217787 243038 231514 114839 116675
Maramureş 511093 251311 259782 300702 145880 154822 210391 105431 104960
Satu Mare 364597 176966 187631 172797 82115 90682 191800 94851 96949
Sălaj 241417 118277 123140 99674 48812 50862 141743 69465 72278
Centru 2524418 1235205 1289213 1499280 721204 778076 1025138 514001 511137
Alba 373134 184186 188948 219150 106345 112805 153984 77841 76143
Braşov 598208 290653 307555 440319 211384 228935 157889 79269 78620
Covasna 222481 109332 113149 111133 53474 57659 111348 55858 55490
Harghita 325127 160684 164443 142736 69226 73510 182391 91458 90933
Mureş 580672 283947 296725 301791 144779 157012 278881 139168 139713
Sibiu 424796 206403 218393 284151 135996 148155 140645 70407 70238
Macroregiunea 2 6523614 3209580 3314034 3150288 1512467 1637821 3373326 1697113 1676213
Nord-Est 3712396 1833972 1878424 1601968 769563 832405 2110428 1064409 1046019
Bacău 716260 354050 362210 324017 155540 168477 392243 198510 193733
Botoşani 448749 220641 228108 188092 90578 97514 260657 130063 130594
Iaşi 824780 407071 417709 386755 184368 202387 438025 222703 215322
Neamţ 563392 277342 286050 213123 101772 111351 350269 175570 174699
Suceava 708109 349891 358218 303501 147069 156432 404608 202822 201786
Vaslui 451106 224977 226129 186480 90236 96244 264626 134741 129885
Sud-Est 2811218 1375608 1435610 1548320 742904 805416 1262898 632704 630194
Brăila 359119 174435 184684 233431 111579 121852 125688 62856 62832
Buzău 481694 235062 246632 197892 94829 103063 283802 140233 143569
Constanţa 723696 351734 371962 504962 240985 263977 218734 110749 107985
Galaţi 609398 300344 309054 343756 166008 177748 265642 134336 131306
Tulcea 246785 122483 124302 121541 59137 62404 125244 63346 61898
Vrancea 390526 191550 198976 146738 70366 76372 243788 121184 122604
Macroregiunea 3 5528968 2654413 2874555 3434105 1621261 1812844 2094863 1033152 1061711
Sud-Muntenia 3267270 1592435 1674835 1354092 647736 706356 1913178 944699 968479
Argeş 640484 311722 328762 305566 146330 159236 334918 165392 169526
Călăraşi 312697 153096 159601 120512 57936 62576 192185 95160 97025
Dâmboviţa 530332 258613 271719 163292 77916 85376 367040 180697 186343
Giurgiu 280959 137064 143895 87599 42131 45468 193360 94933 98427
Ialomiţa 287678 140863 146815 132567 64102 68465 155111 76761 78350
Prahova 814689 394636 420053 409996 194287 215709 404693 200349 204344
Teleorman 400431 196441 203990 134560 65034 69526 265871 131407 134464
Bucureşti-Ilfov 2261698 1061978 1199720 2080013 973525 1106488 181685 88453 93232
Ilfov 317247 154300 162947 135562 65847 69715 181685 88453 93232
Mun. Bucureşti 1944451 907678 1036773 1944451 907678 1036773 - - -
Macroregiunea 4 4165467 2027171 2138296 2285142 1095738 1189404 1880325 931433 948892
Sud-Vest Oltenia 2246033 1100297 1145736 1075897 519121 556776 1170136 581176 588960
Dolj 704436 341597 362839 380510 182134 198376 323926 159463 164463
Gorj 376916 186214 190702 178384 86691 91693 198532 99523 99009
Mehedinţi 292231 143773 148458 142551 69081 73470 149680 74692 74988
Olt 465019 229049 235970 189064 91893 97171 275955 137156 138799
Vâlcea 407431 199664 207767 185388 89322 96066 222043 110342 111701
Vest 1919434 926874 992560 1209245 576617 632628 710189 350257 359932
Arad 455477 219739 235738 250951 119151 131800 204526 100588 103938
Caraş-Severin 322060 157061 164999 180650 87208 93442 141410 69853 71557
Hunedoara 463102 224531 238571 355280 171608 183672 107822 52923 54899
Timiş 678795 325543 353252 422364 198650 223714 256431 126893 129538

1
2. POPULAŢIA PE LOCALITĂŢI, JUDEŢE, MEDII ŞI SEXE
1 IANUARIE 2010

JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

ALBA 373134 184186 188948

URBAN 219150 106345 112805

MUNICIPIUL ALBA IULIA 68450 32358 36092


MUNICIPIUL AIUD 25995 12776 13219
MUNICIPIUL BLAJ 20753 10194 10559
MUNICIPIUL SEBES 29586 14288 15298
ORAS ABRUD 5738 2875 2863
ORAS BAIA DE ARIES 4300 2144 2156
ORAS CAMPENI 7733 3858 3875
ORAS CUGIR 25910 12733 13177
ORAS OCNA MURES 15063 7404 7659
ORAS TEIUS 7458 3675 3783
ORAS ZLATNA 8164 4040 4124

RURAL 153984 77841 76143

ALBAC 2152 1087 1065


ALMASU MARE 1357 696 661
ARIESENI 1806 909 897
AVRAM IANCU 1677 854 823
BERGHIN 2155 1078 1077
BISTRA 4933 2572 2361
BLANDIANA 1065 558 507
BUCERDEA GRANOASA 2369 1204 1165
BUCIUM 1593 765 828
CALNIC 1774 866 908
CENADE 954 478 476
CERGAU 1564 837 727
CERU-BACAINTI 294 155 139
CETATEA DE BALTA 3036 1464 1572
CIUGUD 2817 1382 1435
CIURULEASA 1194 605 589
CRACIUNELU DE JOS 2177 1101 1076
CRICAU 2190 1082 1108
CUT 1272 627 645
DAIA ROMANA 3098 1562 1536
DOSTAT 992 501 491
FARAU 1575 809 766
GALDA DE JOS 4567 2273 2294
GARBOVA 2131 1055 1076
GARDA DE SUS 1714 829 885
HOPARTA 1188 605 583
HOREA 2213 1129 1084
IGHIU 6567 3305 3262
INTREGALDE 690 350 340
JIDVEI 5263 2661 2602
LIVEZILE 1315 674 641
LOPADEA NOUA 2852 1464 1388
LUNCA MURESULUI 2504 1266 1238
LUPSA 3559 1826 1733

2
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

METES 2924 1507 1417


MIHALT 3429 1750 1679
MIRASLAU 2196 1097 1099
MOGOS 869 444 425
NOSLAC 1808 929 879
OCOLIS 679 352 327
OHABA 756 391 365
PIANU 3469 1767 1702
POIANA VADULUI 1177 642 535
PONOR 520 279 241
POSAGA 1215 599 616
RADESTI 1311 678 633
RAMET 564 259 305
RAMETEA 1066 513 553
ROSIA DE SECAS 1584 809 775
ROSIA MONTANA 3032 1498 1534
SALCIUA 1629 816 813
SALISTEA 2299 1169 1130
SANCEL 2607 1356 1251
SANTIMBRU 2981 1498 1483
SASCIORI 5973 3054 2919
SCARISOARA 1670 883 787
SIBOT 2476 1241 1235
SOHODOL 1842 936 906
SONA 4463 2271 2192
SPRING 2412 1205 1207
STREMT 2583 1318 1265
SUGAG 2913 1503 1410
UNIREA 5186 2557 2629
VADU MOTILOR 1468 752 716
VALEA LUNGA 3118 1613 1505
VIDRA 1770 887 883
VINTU DE JOS 5388 2639 2749

3
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

ARAD 455477 219739 235738

URBAN 250951 119151 131800

MUNICIPIUL ARAD 165014 77114 87900


ORAS CHISINEU-CRIS 8273 3992 4281
ORAS CURTICI 8118 3910 4208
ORAS INEU 9466 4650 4816
ORAS LIPOVA 10979 5334 5645
ORAS NADLAC 8035 3971 4064
ORAS PANCOTA 7624 3732 3892
ORAS PECICA 13793 6713 7080
ORAS SANTANA 13362 6676 6686
ORAS SEBIS 6287 3059 3228

RURAL 204526 100588 103938

ALMAS 2912 1412 1500


APATEU 3582 1833 1749
ARCHIS 1603 818 785
BARSA 1882 925 957
BARZAVA 2821 1363 1458
BATA 1201 589 612
BELIU 3198 1554 1644
BIRCHIS 2036 981 1055
BOCSIG 3599 1742 1857
BRAZII 1274 653 621
BUTENI 3448 1628 1820
CARAND 1196 598 598
CERMEI 2802 1389 1413
CHISINDIA 1432 691 741
CONOP 2433 1209 1224
COVASINT 2658 1287 1371
CRAIVA 2972 1478 1494
DEZNA 1356 670 686
DIECI 1601 795 806
DOROBANTI 1619 810 809
FANTINELE 3465 1745 1720
FELNAC 3092 1543 1549
FRUMUSENI 2708 1376 1332
GHIOROC 4190 1954 2236
GRANICERI 2542 1259 1283
GURAHONT 4197 1983 2214
HALMAGEL 1360 637 723
HALMAGIU 3183 1569 1614
HASMAS 1384 682 702
IGNESTI 755 377 378
IRATOSU 2401 1183 1218
LIVADA 3017 1462 1555
MACEA 6601 3251 3350
MISCA 3769 1842 1927
MONEASA 997 482 515
OLARI 2097 1026 1071
PAULIS 4334 2137 2197
PEREGU MARE 1767 841 926

4
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

PETRIS 1553 757 796


PILU 2205 1091 1114
PLESCUTA 1249 585 664
SAGU 3973 2001 1972
SAVARSIN 3149 1528 1621
SECUSIGIU 6194 3042 3152
SEITIN 3101 1554 1547
SELEUS 3074 1478 1596
SEMLAC 3945 1956 1989
SEPREUS 2666 1331 1335
SICULA 4482 2198 2284
SILINDIA 868 406 462
SIMAND 4338 2178 2160
SINTEA MARE 3742 1829 1913
SIRIA 8654 4320 4334
SISTAROVAT 352 175 177
SOCODOR 2270 1120 1150
SOFRONEA 2738 1363 1375
TARNOVA 6185 3117 3068
TAUT 1931 934 997
USUSAU 1400 724 676
VARADIA DE MURES 1864 908 956
VARFURILE 2926 1419 1507
VINGA 6508 3170 3338
VLADIMIRESCU 11616 5711 5905
ZABRANI 4628 2253 2375
ZADARENI 2550 1293 1257
ZARAND 2747 1349 1398
ZERIND 1393 660 733
ZIMANDU NOU 4741 2364 2377

5
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

ARGES 640484 311722 328762

URBAN 305566 146330 159236

MUNICIPIUL PITESTI 167017 79237 87780


MUNICIPIUL CAMPULUNG 36539 17632 18907
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES 32795 15709 17086
ORAS COSTESTI 10615 5277 5338
ORAS MIOVENI 33999 16626 17373
ORAS STEFANESTI 14103 6877 7226
ORAS TOPOLOVENI 10498 4972 5526

RURAL 334918 165392 169526

ALBESTII DE ARGES 5927 2884 3043


ALBESTII DE MUSCEL 1474 727 747
ALBOTA 3844 1868 1976
ANINOASA 3336 1650 1686
AREFU 2590 1286 1304
BABANA 2924 1472 1452
BAICULESTI 6192 3104 3088
BALILESTI 4250 2094 2156
BARLA 5407 2639 2768
BASCOV 9666 4808 4858
BELETI-NEGRESTI 1836 933 903
BEREVOESTI 3486 1724 1762
BOGATI 4615 2306 2309
BOTENI 2572 1269 1303
BOTESTI 1185 586 599
BRADU 6417 3155 3262
BRADULET 1893 925 968
BUDEASA 3946 1960 1986
BUGHEA DE JOS 2996 1495 1501
BUGHEA DE SUS 3249 1634 1615
BUZOESTI 6086 2976 3110
CALDARARU 2607 1239 1368
CALINESTI 11104 5546 5558
CATEASCA 3879 1938 1941
CEPARI 2317 1163 1154
CETATENI 3071 1514 1557
CICANESTI 2136 1056 1080
CIOFRANGENI 2540 1203 1337
CIOMAGESTI 1135 565 570
COCU 2307 1199 1108
CORBENI 5760 2844 2916
CORBI 4173 2039 2134
COSESTI 5482 2764 2718
COTMEANA 2017 975 1042
CUCA 2153 1101 1052
DAMBOVICIOARA 914 453 461
DARMANESTI 3640 1804 1836
DAVIDESTI 2993 1521 1472
DOBRESTI 1811 903 908
DOMNESTI 3275 1622 1653
DRAGANU 1911 929 982

6
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

DRAGOSLAVELE 2602 1324 1278


GODENI 3175 1545 1630
HARSESTI 2476 1225 1251
HARTIESTI 2079 1065 1014
IZVORU 2421 1152 1269
LEORDENI 5877 2919 2958
LERESTI 4798 2297 2501
LUNCA CORBULUI 2905 1370 1535
MALURENI 4459 2211 2248
MARACINENI 5203 2534 2669
MERISANI 4887 2446 2441
MICESTI 4483 2272 2211
MIHAESTI 6027 2962 3065
MIOARELE 1637 791 846
MIROSI 2537 1275 1262
MORARESTI 1901 910 991
MOSOAIA 4804 2390 2414
MOZACENI 2423 1162 1261
MUSATESTI 3983 1915 2068
NEGRASI 2482 1171 1311
NUCSOARA 1513 748 765
OARJA 2925 1469 1456
PIETROSANI 5902 2890 3012
POIANA LACULUI 6877 3388 3489
POIENARII DE ARGES 1125 542 583
POIENARII DE MUSCEL 3490 1713 1777
POPESTI 2180 1072 1108
PRIBOIENI 3505 1739 1766
RACA 1442 702 740
RATESTI 3286 1585 1701
RECEA 3000 1452 1548
ROCIU 2614 1236 1378
RUCAR 6083 3097 2986
SALATRUCU 2256 1149 1107
SAPATA 1838 915 923
SCHITU GOLESTI 5067 2493 2574
SLOBOZIA 4854 2482 2372
STALPENI 4975 2443 2532
STEFAN CEL MARE 2491 1224 1267
STOENESTI 4516 2236 2280
STOLNICI 3561 1730 1831
SUICI 2654 1361 1293
SUSENI 3140 1496 1644
TEIU 1496 690 806
TIGVENI 3384 1635 1749
TITESTI 5022 2481 2541
UDA 2140 1065 1075
UNGHENI 3276 1602 1674
VALEA DANULUI 2970 1480 1490
VALEA IASULUI 2742 1365 1377
VALEA MARE PRAVAT 4388 2176 2212
VEDEA 3879 1896 1983
VLADESTI 3162 1584 1578
VULTURESTI 2890 1447 1443

7
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

BACAU 716260 354050 362210

URBAN 324017 155540 168477

MUNICIPIUL BACAU 175867 83935 91932


MUNICIPIUL MOINESTI 23594 11463 12131
MUNICIPIUL ONESTI 49226 23220 26006
ORAS BUHUSI 19590 9499 10091
ORAS COMANESTI 23458 11618 11840
ORAS DARMANESTI 14444 7176 7268
ORAS SLANIC MOLDOVA 4933 2460 2473
ORAS TARGU OCNA 12905 6169 6736

RURAL 392243 198510 193733

AGAS 6709 3324 3385


ARDEOANI 2476 1272 1204
ASAU 7234 3712 3522
BALCANI 8041 4105 3936
BARSANESTI 5085 2587 2498
BERESTI-BISTRITA 2123 1065 1058
BERESTI-TAZLAU 5761 2960 2801
BERZUNTI 5380 2772 2608
BLAGESTI 7418 3650 3768
BOGDANESTI 2728 1378 1350
BRUSTUROASA 3446 1778 1668
BUCIUMI 3369 1677 1692
BUHOCI 5042 2584 2458
CAIUTI 5377 2730 2647
CASIN 4167 2037 2130
CLEJA 7105 3583 3522
COLONESTI 2240 1187 1053
CORBASCA 5776 2924 2852
COTOFANESTI 3371 1649 1722
DAMIENESTI 1872 939 933
DEALU MORII 2826 1427 1399
DOFTEANA 11293 5667 5626
FARAOANI 5470 2669 2801
FILIPENI 2308 1202 1106
FILIPESTI 4791 2350 2441
GAICEANA 2941 1502 1439
GARLENI 6913 3486 3427
GHIMES-FAGET 5025 2582 2443
GIOSENI 3770 1945 1825
GLAVANESTI 3489 1740 1749
GURA VAII 5593 2833 2760
HELEGIU 7127 3673 3454
HEMEIUS 4708 2350 2358
HORGESTI 4960 2573 2387
HURUIESTI 2703 1345 1358
ITESTI 1596 803 793
IZVORU BERHECIULUI 1752 913 839
LETEA VECHE 6405 3167 3238
LIPOVA 3055 1614 1441
LIVEZI 5329 2737 2592

8
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

LUIZI-CALUGARA 5314 2638 2676


MAGIRESTI 4521 2273 2248
MAGURA 4679 2300 2379
MANASTIREA CASIN 5536 2753 2783
MARGINENI 9481 4775 4706
MOTOSENI 3604 1811 1793
NEGRI 2904 1441 1463
NICOLAE BALCESCU 9533 4809 4724
ODOBESTI 2557 1332 1225
OITUZ 9565 4848 4717
ONCESTI 1737 878 859
ORBENI 4018 1982 2036
PALANCA 3481 1768 1713
PANCESTI 4332 2227 2105
PARAVA 3461 1730 1731
PARGARESTI 4839 2422 2417
PARINCEA 3867 2010 1857
PARJOL 6696 3411 3285
PLOPANA 3434 1745 1689
PODU TURCULUI 5022 2469 2553
PODURI 8142 4191 3951
PRAJESTI 2636 1322 1314
RACACIUNI 8399 4290 4109
RACHITOASA 4904 2460 2444
RACOVA 3504 1732 1772
ROSIORI 2318 1177 1141
SANDULENI 4502 2318 2184
SARATA 2470 1259 1211
SASCUT 10204 5085 5119
SAUCESTI 5086 2583 2503
SCORTENI 3107 1553 1554
SECUIENI 2107 1089 1018
SOLONT 3776 1925 1851
STANISESTI 4749 2473 2276
STEFAN CEL MARE 4922 2454 2468
STRUGARI 2565 1333 1232
TAMASI 3249 1668 1581
TARGU TROTUS 5652 2908 2744
TATARASTI 2539 1343 1196
TRAIAN 2931 1462 1469
UNGURENI 3874 1987 1887
URECHESTI 3913 2009 1904
VALEA SEACA 4243 2172 2071
VULTURENI 2046 1052 994
ZEMES 5050 2552 2498

9
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

BIHOR 592957 287974 304983

URBAN 297712 141469 156243

MUNICIPIUL ORADEA 204880 96321 108559


MUNICIPIUL BEIUS 11074 5352 5722
MUNICIPIUL MARGHITA 17096 8299 8797
MUNICIPIUL SALONTA 18285 8825 9460
ORAS ALESD 10709 5229 5480
ORAS NUCET 2350 1152 1198
ORAS SACUENI 11775 5816 5959
ORAS STEI 8302 4095 4207
ORAS VALEA LUI MIHAI 10546 5062 5484
ORAS VASCAU 2695 1318 1377

RURAL 295245 146505 148740

ABRAM 3155 1566 1589


ABRAMUT 3063 1483 1580
ASTILEU 3803 1901 1902
AUSEU 3061 1526 1535
AVRAM IANCU 3370 1677 1693
BALC 3494 1737 1757
BATAR 5228 2571 2657
BIHARIA 3982 1946 2036
BOIANU MARE 1390 722 668
BOROD 3935 1965 1970
BORS 3743 1788 1955
BRATCA 5126 2490 2636
BRUSTURI 3895 1978 1917
BUDUREASA 2686 1317 1369
BUDUSLAU 1936 943 993
BULZ 2098 1083 1015
BUNTESTI 4547 2284 2263
CABESTI 1912 967 945
CAMPANI 2529 1244 1285
CAPALNA 1754 841 913
CARPINET 1996 971 1025
CEFA 2403 1229 1174
CEICA 3833 1908 1925
CETARIU 2171 1085 1086
CHERECHIU 2509 1219 1290
CHISLAZ 3226 1596 1630
CIUHOI 2222 1080 1142
CIUMEGHIU 4494 2264 2230
COCIUBA MARE 2982 1514 1468
COPACEL 2205 1122 1083
CRISTIORU DE JOS 1416 686 730
CURATELE 2608 1305 1303
CURTUISENI 3805 1852 1953
DERNA 2746 1363 1383
DIOSIG 6957 3492 3465
DOBRESTI 5528 2783 2745
DRAGANESTI 2944 1408 1536
DRAGESTI 2500 1250 1250

10
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

FINIS 3709 1837 1872


GEPIU 1870 923 947
GIRISU DE CRIS 3598 1805 1793
HIDISELU DE SUS 3154 1570 1584
HOLOD 3251 1566 1685
HUSASAU DE TINCA 2309 1164 1145
INEU 4332 2180 2152
LAZARENI 3012 1529 1483
LAZURI DE BEIUS 1658 824 834
LUGASU DE JOS 3390 1723 1667
LUNCA 2852 1392 1460
MADARAS 2839 1413 1426
MAGESTI 2767 1368 1399
NOJORID 4714 2412 2302
OLCEA 2810 1392 1418
OSORHEI 6473 3238 3235
PALEU 1892 951 941
PIETROASA 3272 1606 1666
POCOLA 1526 745 781
POMEZEU 3086 1581 1505
POPESTI 8048 4002 4046
RABAGANI 2048 965 1083
REMETEA 2940 1430 1510
RIENI 3076 1540 1536
ROSIA 2508 1301 1207
ROSIORI 3191 1561 1630
SACADAT 1823 867 956
SALACEA 3103 1494 1609
SALARD 4297 2138 2159
SAMBATA 1460 689 771
SANMARTIN 9114 4553 4561
SANNICOLAU ROMAN 2175 1074 1101
SANTANDREI 4228 2069 2159
SARBI 2666 1301 1365
SIMIAN 3793 1859 1934
SINTEU 1193 615 578
SOIMI 2753 1348 1405
SPINUS 1189 596 593
SUNCUIUS 3222 1596 1626
SUPLACU DE BARCAU 4428 2196 2232
TAMASEU 2005 970 1035
TARCAIA 2012 966 1046
TARCEA 2605 1307 1298
TAUTEU 4496 2259 2237
TETCHEA 3085 1553 1532
TILEAGD 7129 3514 3615
TINCA 7816 3864 3952
TOBOLIU 2255 1121 1134
TULCA 2858 1429 1429
UILEACU DE BEIUS 2235 1101 1134
VADU CRISULUI 4172 2041 2131
VARCIOROG 2183 1124 1059
VIISOARA 1373 687 686

11
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

BISTRITA-NASAUD 317316 157570 159746

URBAN 118145 57535 60610

MUNICIPIUL BISTRITA 84630 41130 43500


ORAS BECLEAN 11607 5626 5981
ORAS NASAUD 10993 5286 5707
ORAS SANGEORZ-BAI 10915 5493 5422

RURAL 199171 100035 99136

BISTRITA BARGAULUI 4404 2135 2269


BRANISTEA 3190 1596 1594
BUDACU DE JOS 3185 1606 1579
BUDESTI 1971 968 1003
CAIANU MIC 4054 2090 1964
CETATE 2696 1369 1327
CHIOCHIS 3184 1627 1557
CHIUZA 2254 1118 1136
CICEU - MIHAIESTI 1362 673 689
CICEU-GIURGESTI 1700 858 842
COSBUC 1996 988 1008
DUMITRA 4868 2462 2406
DUMITRITA 2996 1525 1471
FELDRU 7664 3912 3752
GALATII BISTRITEI 2574 1261 1313
ILVA MARE 2536 1255 1281
ILVA MICA 3401 1722 1679
JOSENII BARGAULUI 5250 2669 2581
LECHINTA 6200 3082 3118
LESU 2969 1602 1367
LIVEZILE 4817 2499 2318
LUNCA ILVEI 3229 1609 1620
MAGURA ILVEI 2100 1046 1054
MAIERU 7757 3884 3873
MARISELU 2596 1297 1299
MATEI 2789 1383 1406
MICESTII DE CAMPIE 1150 569 581
MILAS 1417 707 710
MONOR 1508 719 789
NEGRILESTI 2491 1262 1229
NIMIGEA 5276 2601 2675
NUSENI 3025 1485 1540
PARVA 2690 1352 1338
PETRU RARES 3671 1816 1855
POIANA ILVEI 1627 837 790
PRUNDU BARGAULUI 6505 3140 3365
REBRA 3040 1598 1442
REBRISOARA 4885 2490 2395
RODNA 6345 3225 3120
ROMULI 1738 899 839
RUNCU SALVEI 1383 678 705
SALVA 2880 1442 1438
SANMIHAIU DE CIMPIE 1540 764 776
SANT 3443 1691 1752

12
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SIEU 3144 1625 1519


SIEU-MAGHERUS 4251 2101 2150
SIEU-ODORHEI 2586 1247 1339
SIEUT 2696 1344 1352
SILIVASU DE CIMPIE 1093 517 576
SINTEREAG 3784 1847 1937
SPERMEZEU 3863 1981 1882
TARLISUA 3460 1750 1710
TEACA 5968 2957 3011
TELCIU 6170 3128 3042
TIHA BARGAULUI 6424 3297 3127
URIU 3666 1814 1852
URMENIS 2082 1079 1003
ZAGRA 3628 1837 1791

13
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

BOTOSANI 448749 220641 228108

URBAN 188092 90578 97514

MUNICIPIUL BOTOSANI 115751 55264 60487


MUNICIPIUL DOROHOI 29920 14446 15474
ORAS BUCECEA 5165 2481 2684
ORAS DARABANI 11646 5782 5864
ORAS FLAMANZI 11947 5989 5958
ORAS SAVENI 8043 3815 4228
ORAS STEFANESTI 5620 2801 2819

RURAL 260657 130063 130594

ADASENI 1587 807 780


ALBESTI 6737 3425 3312
AVRAMENI 3781 1933 1848
BALUSENI 4996 2545 2451
BLANDESTI 2297 1134 1163
BRAESTI 2120 1062 1058
BROSCAUTI 3387 1655 1732
CALARASI 3606 1823 1783
CANDESTI 2232 1083 1149
CONCESTI 1950 971 979
COPALAU 4201 2122 2079
CORDARENI 1988 955 1033
CORLATENI 2450 1196 1254
CORNI 6733 3466 3267
COSULA 3022 1527 1495
COTUSCA 4980 2464 2516
CRISTESTI 4875 2485 2390
CRISTINESTI 3795 1846 1949
CURTESTI 4755 2369 2386
DANGENI 3074 1497 1577
DERSCA 3113 1549 1564
DIMACHENI 1414 703 711
DOBARCENI 2797 1410 1387
DRAGUSENI 2745 1396 1349
DURNESTI 4041 2031 2010
FRUMUSICA 6096 3089 3007
GEORGE ENESCU 3530 1740 1790
GORBANESTI 3439 1712 1727
HANESTI 2184 1113 1071
HAVARNA 4758 2338 2420
HILISEU-HORIA 3631 1776 1855
HLIPICENI 3722 1830 1892
HUDESTI 6234 3075 3159
IBANESTI 4107 1993 2114
LEORDA 2691 1340 1351
LOZNA 2195 1123 1072
LUNCA 4593 2270 2323
MANOLEASA 3504 1693 1811
MIHAI EMINESCU 7020 3514 3506
MIHAILENI 2756 1359 1397
MIHALASENI 2309 1123 1186

14
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MILEANCA 2809 1414 1395


MITOC 1936 970 966
NICSENI 2761 1370 1391
PALTINIS 3168 1528 1640
POMARLA 2759 1379 1380
PRAJENI 3328 1649 1679
RACHITI 4860 2422 2438
RADAUTI-PRUT 3661 1820 1841
RAUSENI 3078 1526 1552
RIPICENI 2188 1105 1083
ROMA 3367 1695 1672
ROMANESTI 2087 1056 1031
SANTA MARE 3065 1534 1531
SENDRICENI 4494 2244 2250
STAUCENI 3502 1779 1723
STIUBIENI 2828 1392 1436
SUHARAU 5075 2447 2628
SULITA 3057 1521 1536
TODIRENI 3589 1830 1759
TRUSESTI 5683 2831 2852
TUDORA 5198 2727 2471
UNGURENI 7024 3545 3479
UNTENI 2881 1450 1431
VACULESTI 2225 1104 1121
VARFU CAMPULUI 3842 1851 1991
VIISOARA 2082 1016 1066
VLADENI 5042 2488 2554
VLASINESTI 3228 1588 1640
VORNICENI 4369 2228 2141
VORONA 8026 4012 4014

15
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

BRASOV 598208 290653 307555

URBAN 440319 211384 228935

MUNICIPIUL BRASOV 277569 131883 145686


MUNICIPIUL CODLEA 24643 12203 12440
MUNICIPIUL FAGARAS 38020 18286 19734
MUNICIPIUL SACELE 32875 16012 16863
ORAS GHIMBAV 5454 2637 2817
ORAS PREDEAL 5183 2465 2718
ORAS RASNOV 16434 8014 8420
ORAS RUPEA 5674 2790 2884
ORAS VICTORIA 8743 4309 4434
ORAS ZARNESTI 25724 12785 12939

RURAL 157889 79269 78620

APATA 3256 1660 1596


AUGUSTIN 1755 879 876
BECLEAN 1641 793 848
BOD 4507 2211 2296
BRAN 5347 2622 2725
BUDILA 4154 2139 2015
BUNESTI 2494 1268 1226
CATA 2719 1376 1343
CINCU 1885 939 946
COMANA 2751 1399 1352
CRISTIAN 4529 2221 2308
CRIZBAV 2426 1212 1214
DRAGUS 1223 644 579
DUMBRAVITA 5040 2568 2472
FELDIOARA 7020 3531 3489
FUNDATA 821 426 395
HALCHIU 4723 2357 2366
HARMAN 5177 2507 2670
HARSENI 2246 1171 1075
HOGHIZ 5158 2588 2570
HOLBAV 1273 642 631
HOMOROD 2300 1155 1145
JIBERT 2448 1221 1227
LISA 1677 845 832
MAIERUS 2815 1457 1358
MANDRA 3014 1495 1519
MOIECIU 4683 2368 2315
ORMENIS 2115 1051 1064
PARAU 2163 1091 1072
POIANA MARULUI 3198 1667 1531
PREJMER 9237 4581 4656
RACOS 3445 1714 1731
RECEA 3239 1566 1673
SAMBATA DE SUS 1512 773 739
SANPETRU 4262 2091 2171
SERCAIA 3126 1589 1537
SINCA 3664 1801 1863
SINCA NOUA 1711 894 817

16
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SOARS 1889 979 910


TARLUNGENI 8358 4191 4167
TELIU 4151 2081 2070
TICUSU 993 504 489
UCEA 2310 1152 1158
UNGRA 2179 1103 1076
VAMA BUZAULUI 3337 1719 1618
VISTEA 2108 1068 1040
VOILA 3066 1559 1507
VULCAN 4744 2401 2343

17
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

BRAILA 359119 174435 184684

URBAN 233431 111579 121852

MUNICIPIUL BRAILA 211161 100468 110693


ORAS FAUREI 4007 1947 2060
ORAS IANCA 11168 5544 5624
ORAS INSURATEI 7095 3620 3475

RURAL 125688 62856 62832

BARAGANUL 3317 1673 1644


BERTESTII DE JOS 3112 1624 1488
BORDEI VERDE 2738 1390 1348
CAZASU 3308 1676 1632
CHISCANI 5725 2899 2826
CIOCILE 2852 1439 1413
CIRESU 3270 1579 1691
DUDESTI 3757 1925 1832
FRECATEI 1536 796 740
GALBENU 3288 1623 1665
GEMENELE 1788 866 922
GRADISTEA 2321 1126 1195
GROPENI 3344 1664 1680
JIRLAU 3254 1560 1694
MARASU 3111 1606 1505
MAXINENI 3475 1722 1753
MIRCEA VODA 3416 1734 1682
MOVILA MIRESII 4299 2140 2159
RACOVITA 1220 594 626
RAMNICELU 2191 1099 1092
ROMANU 1970 991 979
ROSIORI 2874 1428 1446
SALCIA TUDOR 2739 1370 1369
SCORTARU NOU 1351 659 692
SILISTEA 1853 922 931
STANCUTA 3584 1779 1805
SURDILA-GAISEANCA 2572 1230 1342
SURDILA-GRECI 1538 770 768
SUTESTI 4500 2239 2261
TICHILESTI 3790 1923 1867
TRAIAN 3604 1808 1796
TUDOR VLADIMIRESCU 2031 978 1053
TUFESTI 5617 2806 2811
ULMU 3949 1981 1968
UNIREA 2602 1314 1288
VADENI 3967 1986 1981
VICTORIA 3900 1981 1919
VISANI 2548 1250 1298
VIZIRU 6079 3086 2993
ZAVOAIA 3298 1620 1678

18
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

BUZAU 481694 235062 246632

URBAN 197892 94829 103063

MUNICIPIUL BUZAU 131644 62777 68867


MUNICIPIUL RAMNICU SARAT 39426 18907 20519
ORAS NEHOIU 11381 5599 5782
ORAS PATARLAGELE 7841 3804 4037
ORAS POGOANELE 7600 3742 3858

RURAL 283802 140233 143569

AMARU 2471 1210 1261


BALACEANU 1741 836 905
BALTA ALBA 2724 1309 1415
BECENI 4641 2289 2352
BERCA 9033 4345 4688
BISOCA 2786 1432 1354
BLAJANI 1089 532 557
BOLDU 2391 1142 1249
BOZIORU 1225 602 623
BRADEANU 2546 1251 1295
BRAESTI 2444 1228 1216
BREAZA 2765 1395 1370
BUDA 3095 1514 1581
C.A. ROSETTI 3895 1960 1935
CALVINI 4470 2256 2214
CANESTI 934 472 462
CATINA 2493 1279 1214
CERNATESTI 3873 1879 1994
CHILIILE 650 305 345
CHIOJDU 3611 1802 1809
CILIBIA 1914 980 934
CISLAU 5094 2487 2607
COCHIRLEANCA 5694 2900 2794
COLTI 1154 561 593
COSTESTI 4771 2356 2415
COZIENI 2149 1049 1100
FLORICA 1619 803 816
GALBINASI 4193 2039 2154
GHERASENI 3566 1838 1728
GHERGHEASA 2478 1184 1294
GLODEANU SARAT 4355 2151 2204
GLODEANU-SILISTEA 3999 1933 2066
GREBANU 5506 2718 2788
GURA TEGHII 3542 1774 1768
LARGU 1659 834 825
LOPATARI 4112 2101 2011
LUCIU 2917 1493 1424
MAGURA 2256 1105 1151
MANZALESTI 2813 1396 1417
MARACINENI 8201 4026 4175
MARGARITESTI 758 356 402
MEREI 6866 3417 3449
MIHAILESTI 2038 1008 1030

19
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MOVILA BANULUI 2643 1301 1342


MURGESTI 1051 498 553
NAENI 1874 923 951
ODAILE 943 480 463
PADINA 4413 2119 2294
PANATAU 2666 1277 1389
PARDOSI 494 235 259
PARSCOV 6024 2946 3078
PIETROASELE 3451 1636 1815
PODGORIA 3286 1612 1674
POSTA CALNAU 5995 2947 3048
PUIESTI 4265 2010 2255
RACOVITENI 1412 692 720
RAMNICELU 4500 2213 2287
ROBEASCA 1172 608 564
RUSETU 3945 1904 2041
SAGEATA 5049 2547 2502
SAHATENI 3472 1701 1771
SAPOCA 3331 1658 1673
SARULESTI 1405 731 674
SCORTOASA 3049 1490 1559
SCUTELNICI 2410 1189 1221
SIRIU 3145 1616 1529
SMEENI 6832 3425 3407
STALPU 3088 1532 1556
TINTESTI 4580 2295 2285
TISAU 4875 2468 2407
TOPLICENI 4418 2181 2237
ULMENI 3200 1540 1660
UNGURIU 2509 1274 1235
VADU PASII 9757 4788 4969
VALCELELE 1553 758 795
VALEA RAMNICULUI 5866 2878 2988
VALEA SALCIEI 806 393 413
VERNESTI 9110 4481 4629
VINTILA VODA 3157 1586 1571
VIPERESTI 3684 1864 1820
ZARNESTI 5236 2600 2636
ZIDURI 4605 2290 2315

20
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

CARAS-SEVERIN 322060 157061 164999

URBAN 180650 87208 93442

MUNICIPIUL RESITA 82879 39748 43131


MUNICIPIUL CARANSEBES 28461 13585 14876
ORAS ANINA 8725 4348 4377
ORAS BAILE HERCULANE 5966 2873 3093
ORAS BOCSA 17032 8387 8645
ORAS MOLDOVA NOUA 13110 6456 6654
ORAS ORAVITA 12700 6125 6575
ORAS OTELU ROSU 11777 5686 6091

RURAL 141410 69853 71557

ARMENIS 2473 1210 1263


BANIA 1991 979 1012
BAUTAR 2643 1314 1329
BERLISTE 1153 559 594
BERZASCA 2930 1404 1526
BERZOVIA 3996 1970 2026
BOLVASNITA 1455 759 696
BOZOVICI 3297 1598 1699
BREBU 1117 536 581
BREBU NOU 101 49 52
BUCHIN 2200 1091 1109
BUCOSNITA 2995 1526 1469
CARASOVA 3120 1568 1552
CARBUNARI 1061 526 535
CICLOVA ROMANA 1646 791 855
CIUCHICI 1124 526 598
CIUDANOVITA 657 344 313
CONSTANTIN DAICOVICIU 3012 1491 1521
COPACELE 1197 601 596
CORNEA 1915 923 992
CORNEREVA 3017 1535 1482
CORONINI 1918 966 952
DALBOSET 1735 838 897
DOCLIN 2015 1027 988
DOGNECEA 2044 1007 1037
DOMASNEA 1358 642 716
EFTIMIE MURGU 1711 836 875
EZERIS 1380 682 698
FARLIUG 1941 949 992
FOROTIC 1860 933 927
GARNIC 1367 695 672
GLIMBOCA 1855 878 977
GORUIA 890 443 447
GRADINARI 2177 1079 1098
IABLANITA 2348 1135 1213
LAPUSNICEL 1237 586 651
LAPUSNICU MARE 1784 864 920
LUNCAVITA 2737 1399 1338
LUPAC 2956 1476 1480
MARGA 1216 606 610

21
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MAURENI 2717 1354 1363


MEHADIA 4171 2062 2109
MEHADICA 752 364 388
NAIDAS 1167 556 611
OBREJA 3575 1766 1809
OCNA DE FIER 744 369 375
PALTINIS 2565 1314 1251
POJEJENA 3063 1530 1533
PRIGOR 2624 1300 1324
RACASDIA 2086 1038 1048
RAMNA 1577 783 794
RUSCA MONTANA 2034 1020 1014
SACU 1622 827 795
SASCA MONTANA 1611 744 867
SICHEVITA 2507 1216 1291
SLATINA-TIMIS 3019 1505 1514
SOCOL 2059 1014 1045
SOPOTU NOU 1312 640 672
TARNOVA 1817 871 946
TEREGOVA 4192 2039 2153
TICVANIU MARE 2043 1041 1002
TOPLET 2641 1261 1380
TURNU RUIENI 3551 1760 1791
VALIUG 928 475 453
VARADIA 1601 793 808
VERMES 1674 824 850
VRANI 1157 576 581
ZAVOI 4026 2027 1999
ZORLENTU MARE 946 443 503

22
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

CALARASI 312697 153096 159601

URBAN 120512 57936 62576

MUNICIPIUL CALARASI 73077 35070 38007


MUNICIPIUL OLTENITA 27256 13082 14174
ORAS BUDESTI 7190 3537 3653
ORAS FUNDULEA 6679 3254 3425
ORAS LEHLIU GARA 6310 2993 3317

RURAL 192185 95160 97025

ALEXANDRU ODOBESCU 2810 1392 1418


BELCIUGATELE 1933 958 975
BORCEA 8653 4260 4393
CASCIOARELE 1905 936 969
CHIRNOGI 7867 3914 3953
CHISELET 3489 1727 1762
CIOCANESTI 4454 2174 2280
CRIVAT 2282 1096 1186
CURCANI 5273 2627 2646
CUZA VODA 4119 1989 2130
DICHISENI 1689 855 834
DOR MARUNT 6972 3407 3565
DOROBANTU 2901 1477 1424
DRAGALINA 8636 4370 4266
DRAGOS VODA 2932 1459 1473
FRASINET 1746 845 901
FRUMUSANI 4619 2256 2363
FUNDENI 4859 2380 2479
GALBINASI 3448 1710 1738
GRADISTEA 4709 2348 2361
GURBANESTI 1416 676 740
ILEANA 3255 1655 1600
INDEPENDENTA 3487 1716 1771
JEGALIA 4503 2260 2243
LEHLIU 2778 1341 1437
LUICA 2106 1028 1078
LUPSANU 3270 1517 1753
MANASTIREA 5834 2884 2950
MITRENI 4294 2122 2172
MODELU 9824 4940 4884
NANA 2460 1219 1241
NICOLAE BALCESCU 1583 807 776
PERISORU 5305 2653 2652
PLATARESTI 3743 1831 1912
RADOVANU 4504 2207 2297
ROSETI 6010 3051 2959
SARULESTI 3127 1601 1526
SOHATU 3058 1504 1554
SOLDANU 3336 1601 1735
SPANTOV 4619 2307 2312
STEFAN CEL MARE 3315 1707 1608
STEFAN VODA 2480 1246 1234
TAMADAU MARE 2304 1188 1116

23
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

ULMENI 5140 2552 2588


ULMU 1549 759 790
UNIREA 2762 1392 1370
VALCELELE 1805 858 947
VALEA ARGOVEI 2434 1199 1235
VASILATI 4316 2085 2231
VLAD TEPES 2272 1074 1198

24
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

CLUJ 692339 332626 359713

URBAN 460825 217787 243038

MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 307215 143335 163880


MUNICIPIUL CAMPIA TURZII 26386 12886 13500
MUNICIPIUL DEJ 38277 18629 19648
MUNICIPIUL GHERLA 21977 10665 11312
MUNICIPIUL TURDA 57270 27557 29713
ORAS HUEDIN 9700 4715 4985

RURAL 231514 114839 116675

AGHIRESU 7159 3553 3606


AITON 1171 581 590
ALUNIS 1260 617 643
APAHIDA 10031 5013 5018
ASCHILEU 1709 831 878
BACIU 9120 4480 4640
BAISOARA 2295 1166 1129
BELIS 1284 672 612
BOBALNA 1644 808 836
BONTIDA 5135 2519 2616
BORSA 1550 768 782
BUZA 1335 663 672
CAIANU 2452 1235 1217
CALARASI 2527 1278 1249
CALATELE 2528 1259 1269
CAMARASU 2773 1415 1358
CAPUSU MARE 3410 1683 1727
CASEIU 4956 2459 2497
CATCAU 2475 1218 1257
CATINA 1985 1008 977
CEANU MARE 4089 2032 2057
CHINTENI 2803 1394 1409
CHIUIESTI 2600 1311 1289
CIUCEA 1650 832 818
CIURILA 1507 726 781
COJOCNA 4382 2190 2192
CORNESTI 1613 787 826
CUZDRIOARA 3027 1448 1579
DABACA 1639 807 832
FELEACU 3645 1751 1894
FIZESU GHERLII 2618 1280 1338
FLORESTI 12856 6258 6598
FRATA 4192 2180 2012
GARBAU 2613 1279 1334
GEACA 1670 829 841
GILAU 8511 4238 4273
IARA 4439 2221 2218
ICLOD 4412 2199 2213
IZVORU CRISULUI 1606 777 829
JICHISU DE JOS 1230 598 632
JUCU 4218 2147 2071
LUNA 4779 2405 2374

25
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MAGURI-RACATAU 2279 1179 1100


MANASTIRENI 1640 794 846
MARGAU 1606 802 804
MARISEL 1487 769 718
MICA 3856 1892 1964
MIHAI VITEAZU 5812 2836 2976
MINTIU GHERLII 3967 2040 1927
MOCIU 3522 1775 1747
MOLDOVENESTI 3511 1727 1784
NEGRENI 2546 1248 1298
PALATCA 1202 577 625
PANTICEU 1866 952 914
PETRESTII DE JOS 1662 820 842
PLOSCOS 679 357 322
POIENI 5343 2566 2777
RECEA-CRISTUR 1547 744 803
RISCA 1581 784 797
SACUIEU 1505 741 764
SANCRAIU 1699 786 913
SANDULESTI 1935 979 956
SANMARTIN 1529 727 802
SANPAUL 2544 1283 1261
SAVADISLA 4397 2164 2233
SIC 2528 1215 1313
SUATU 1784 866 918
TAGA 2024 1013 1011
TRITENII DE JOS 4827 2524 2303
TURENI 2487 1225 1262
UNGURAS 2924 1457 1467
VAD 1988 974 1014
VALEA IERII 914 488 426
VIISOARA 5975 2900 3075
VULTURENI 1450 720 730

26
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

CONSTANTA 723696 351734 371962

URBAN 504962 240985 263977

MUNICIPIUL CONSTANTA 301951 141851 160100


MUNICIPIUL MANGALIA 40000 19439 20561
MUNICIPIUL MEDGIDIA 44034 21408 22626
ORAS BANEASA 5521 2763 2758
ORAS CERNAVODA 18443 9036 9407
ORAS EFORIE 10352 4846 5506
ORAS HARSOVA 10487 5124 5363
ORAS MURFATLAR 10836 5374 5462
ORAS NAVODARI 35970 17668 18302
ORAS NEGRU VODA 5534 2746 2788
ORAS OVIDIU 14324 7058 7266
ORAS TECHIRGHIOL 7510 3672 3838

RURAL 218734 110749 107985

23 AUGUST 5475 2760 2715


ADAMCLISI 2295 1189 1106
AGIGEA 6894 3508 3386
ALBESTI 3483 1747 1736
ALIMAN 2923 1529 1394
AMZACEA 2693 1373 1320
BARAGANU 1900 948 952
CASTELU 5173 2632 2541
CERCHEZU 1523 765 758
CHIRNOGENI 3403 1689 1714
CIOBANU 3463 1792 1671
CIOCARLIA 3001 1512 1489
COBADIN 9036 4564 4472
COGEALAC 5548 2852 2696
COMANA 1866 980 886
CORBU 5996 3055 2941
COSTINESTI 2628 1282 1346
CRUCEA 3231 1706 1525
CUMPANA 11630 5732 5898
CUZA VODA 3769 1862 1907
DELENI 2413 1226 1187
DOBROMIR 3026 1567 1459
DUMBRAVENI 621 309 312
FANTANELE 1670 854 816
GARLICIU 1791 922 869
GHINDARESTI 2714 1376 1338
GRADINA 1175 587 588
HORIA 1783 888 895
INDEPENDENTA 3071 1600 1471
ION CORVIN 2098 1088 1010
ISTRIA 2632 1341 1291
LIMANU 5965 3001 2964
LIPNITA 3250 1658 1592
LUMINA 9360 4691 4669
MERENI 2337 1222 1115
MIHAI VITEAZU 3543 1858 1685

27
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MIHAIL KOGALNICEANU 10158 5034 5124


MIRCEA VODA 5003 2576 2427
NICOLAE BALCESCU 5071 2544 2527
OLTINA 2809 1378 1431
OSTROV 5429 2754 2675
PANTELIMON 1875 995 880
PECINEAGA 3298 1662 1636
PESTERA 3442 1805 1637
POARTA ALBA 4950 2474 2476
RASOVA 3904 2038 1866
SACELE 2258 1175 1083
SALIGNY 2468 1254 1214
SARAIU 1356 699 657
SEIMENI 2149 1106 1043
SILISTEA 1403 694 709
TARGUSOR 1632 846 786
TOPALU 1774 901 873
TOPRAISAR 5776 2886 2890
TORTOMAN 1754 911 843
TUZLA 6857 3356 3501
VALU LUI TRAIAN 11267 5626 5641
VULTURU 722 370 352

28
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

COVASNA 222481 109332 113149

URBAN 111133 53474 57659

MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE 61589 29371 32218


MUNICIPIUL TARGU SECUIESC 19864 9508 10356
ORAS BARAOLT 9431 4616 4815
ORAS COVASNA 11230 5501 5729
ORAS INTORSURA BUZAULUI 9019 4478 4541

RURAL 111348 55858 55490

AITA MARE 1731 869 862


ARCUS 1403 708 695
BARCANI 3922 2012 1910
BATANI 4550 2335 2215
BELIN 2782 1397 1385
BIXAD 1984 985 999
BODOC 2418 1259 1159
BOROSNEU MARE 3313 1671 1642
BRADUT 4855 2439 2416
BRATES 1522 776 746
BRETCU 3776 1869 1907
CATALINA 3466 1723 1743
CERNAT 3949 1958 1991
CHICHIS 1610 768 842
COMANDAU 986 499 487
DALNIC 956 479 477
DOBARLAU 2162 1109 1053
ESTELNIC 1162 597 565
GHELINTA 4949 2444 2505
GHIDFALAU 2684 1381 1303
HAGHIG 2208 1085 1123
ILIENI 2009 978 1031
LEMNIA 1925 931 994
MALNAS 1155 565 590
MERENI 1319 649 670
MICFALAU 1871 935 936
MOACSA 1259 638 621
OJDULA 3506 1783 1723
OZUN 4577 2258 2319
POIAN 1797 897 900
RECI 2236 1136 1100
SANZIENI 4670 2343 2327
SITA BUZAULUI 4792 2401 2391
TURIA 3816 1900 1916
VALCELE 4303 2174 2129
VALEA CRISULUI 2371 1184 1187
VALEA MARE 1164 612 552
VARGHIS 1776 925 851
ZABALA 4945 2464 2481
ZAGON 5469 2722 2747

29
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

DAMBOVITA 530332 258613 271719

URBAN 163292 77916 85376

MUNICIPIUL TARGOVISTE 88201 41955 46246


MUNICIPIUL MORENI 20446 9981 10465
ORAS FIENI 7688 3694 3994
ORAS GAESTI 14998 6955 8043
ORAS PUCIOASA 15317 7336 7981
ORAS RACARI 6578 3136 3442
ORAS TITU 10064 4859 5205

RURAL 367040 180697 186343

ANINOASA 6101 2912 3189


BALENI 8664 4329 4335
BARBULETU 1755 871 884
BEZDEAD 4733 2385 2348
BILCIURESTI 1731 851 880
BRANESTI 3899 1889 2010
BRANISTEA 4422 2136 2286
BREZOAELE 3595 1788 1807
BUCIUMENI 4606 2315 2291
BUCSANI 6841 3362 3479
BUTIMANU 2273 1150 1123
CANDESTI 2960 1447 1513
CIOCANESTI 5039 2506 2533
COBIA 3139 1544 1595
COJASCA 7746 3828 3918
COMISANI 5262 2575 2687
CONTESTI 5364 2628 2736
CORBII MARI 8465 4259 4206
CORNATELU 1591 751 840
CORNESTI 6894 3320 3574
COSTESTII DIN VALE 3559 1756 1803
CRANGURILE 3485 1635 1850
CREVEDIA 6400 3042 3358
DARMANESTI 4466 2235 2231
DOBRA 3743 1844 1899
DOICESTI 5002 2406 2596
DRAGODANA 6926 3438 3488
DRAGOMIRESTI 8627 4363 4264
FINTA 4455 2237 2218
GLODENI 4397 2214 2183
GURA FOII 2252 1097 1155
GURA OCNITEI 7737 3762 3975
GURA SUTII 5346 2653 2693
HULUBESTI 3372 1667 1705
I. L. CARAGIALE 7166 3518 3648
IEDERA 4019 1998 2021
LUCIENI 2845 1414 1431
LUDESTI 5190 2543 2647
LUNGULETU 5772 2822 2950
MALU CU FLORI 2485 1217 1268
MANESTI 5016 2511 2505

30
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MATASARU 5528 2674 2854


MOGOSANI 4320 2068 2252
MOROENI 5211 2557 2654
MORTENI 2944 1457 1487
MOTAIENI 2236 1092 1144
NICULESTI 4493 2153 2340
NUCET 4277 2093 2184
OCNITA 4504 2277 2227
ODOBESTI 4984 2422 2562
PERSINARI 3026 1477 1549
PETRESTI 5943 2910 3033
PIETRARI 2890 1480 1410
PIETROSITA 3260 1629 1631
POIANA 3775 1854 1921
POTLOGI 8508 4196 4312
PRODULESTI 3413 1692 1721
PUCHENI 2097 1028 1069
RACIU 3489 1727 1762
RASCAETI 2282 1141 1141
RAU ALB 1780 937 843
RAZVAD 8933 4279 4654
RUNCU 4594 2304 2290
SALCIOARA 3998 1974 2024
SELARU 3439 1710 1729
SLOBOZIA MOARA 2263 1096 1167
SOTANGA 7160 3510 3650
TARTASESTI 5096 2448 2648
TATARANI 5542 2753 2789
ULIESTI 4375 2141 2234
ULMI 4239 2100 2139
VACARESTI 5084 2515 2569
VALEA LUNGA 4916 2475 2441
VALEA MARE 2274 1087 1187
VALENI-DIMBOVITA 2803 1335 1468
VIRFURI 1955 955 1000
VISINA 4111 2051 2060
VISINESTI 2101 1023 1078
VLADENI 3309 1595 1714
VOINESTI 6084 3004 3080
VULCANA-BAI 3299 1706 1593
VULCANA-PANDELE 5165 2554 2611

31
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

DOLJ 704436 341597 362839

URBAN 380510 182134 198376

MUNICIPIUL CRAIOVA 299579 142689 156890


MUNICIPIUL BAILESTI 19591 9513 10078
MUNICIPIUL CALAFAT 17794 8558 9236
ORAS BECHET 3892 1885 2007
ORAS DABULENI 12776 6260 6516
ORAS FILIASI 18706 9240 9466
ORAS SEGARCEA 8172 3989 4183

RURAL 323926 159463 164463

AFUMATI 2960 1413 1547


ALMAJ 1949 963 986
AMARASTII DE JOS 5640 2748 2892
AMARASTII DE SUS 1455 719 736
APELE VII 2212 1151 1061
ARGETOAIA 4617 2293 2324
BIRCA 4003 1916 2087
BISTRET 4302 2148 2154
BOTOSESTI-PAIA 878 439 439
BRABOVA 1496 705 791
BRADESTI 4570 2268 2302
BRALOSTITA 3846 1983 1863
BRATOVOESTI 3361 1679 1682
BREASTA 4030 2023 2007
BUCOVAT 4107 2007 2100
BULZESTI 1612 762 850
CALARASI 6235 3049 3186
CALOPAR 3897 1950 1947
CARAULA 2509 1227 1282
CARCEA 1891 928 963
CARNA 1569 756 813
CARPEN 2547 1256 1291
CASTRANOVA 3417 1705 1712
CATANE 2023 996 1027
CELARU 4699 2390 2309
CERAT 4099 2052 2047
CERNATESTI 1922 951 971
CETATE 5508 2704 2804
CIOROIASI 1671 807 864
CIUPERCENII NOI 5621 2775 2846
COSOVENI 3139 1552 1587
COTOFENII DIN DOS 2433 1190 1243
COTOFENII DIN FATA 2025 975 1050
DANETI 6468 3242 3226
DESA 4820 2393 2427
DIOSTI 3154 1589 1565
DOBRESTI 2588 1328 1260
DOBROTESTI 1954 972 982
DRAGOTESTI 2320 1137 1183
DRANIC 2761 1333 1428
FARCAS 1921 954 967

32
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

GALICEA MARE 4417 2210 2207


GALICIUICA 1674 836 838
GHERCESTI 1671 805 866
GHIDICI 2510 1267 1243
GHINDENI 1815 905 910
GIGHERA 3196 1520 1676
GINGIOVA 2598 1247 1351
GIUBEGA 2214 1073 1141
GIURGITA 3019 1502 1517
GOGOSU 762 367 395
GOICEA 2768 1331 1437
GOIESTI 3100 1498 1602
GRECESTI 1759 887 872
INTORSURA 1537 758 779
ISALNITA 3878 1923 1955
IZVOARE 1831 904 927
LEU 4919 2391 2528
LIPOVU 3244 1606 1638
MACESU DE JOS 1414 701 713
MACESU DE SUS 1413 664 749
MAGLAVIT 5239 2543 2696
MALU MARE 3278 1645 1633
MARSANI 4786 2426 2360
MELINESTI 4152 2038 2114
MISCHII 1664 796 868
MOTATEI 7509 3735 3774
MURGASI 2643 1271 1372
NEGOI 2339 1130 1209
ORODEL 2933 1462 1471
OSTROVENI 5246 2583 2663
PERISOR 1844 900 944
PIELESTI 3510 1677 1833
PISCU VECHI 2662 1299 1363
PLENITA 5024 2412 2612
PLESOI 1375 683 692
PODARI 6762 3285 3477
POIANA MARE 11741 5680 6061
PREDESTI 2016 994 1022
RADOVAN 1303 647 656
RAST 3512 1745 1767
ROBANESTI 2397 1155 1242
ROJISTE 2572 1255 1317
SADOVA 8502 4273 4229
SALCUTA 2267 1095 1172
SCAESTI 2127 1051 1076
SEACA DE CAMP 1987 982 1005
SEACA DE PADURE 1113 512 601
SECU 1134 554 580
SILISTEA CRUCII 1689 842 847
SIMNICU DE SUS 4380 2158 2222
SOPOT 1744 822 922
TALPAS 1558 771 787
TEASC 3203 1573 1630
TERPEZITA 1785 846 939
TESLUI 2505 1197 1308

33
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

TUGLUI 2857 1393 1464


UNIREA 4039 2068 1971
URZICUTA 2972 1465 1507
VALEA STANCIULUI 5696 2778 2918
VARTOP 1566 786 780
VARVORU DE JOS 2935 1380 1555
VELA 2016 1023 993
VERBITA 1376 710 666

34
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

GALATI 609398 300344 309054

URBAN 343756 166008 177748

MUNICIPIUL GALATI 290467 140297 150170


MUNICIPIUL TECUCI 42438 20310 22128
ORAS BERESTI 3280 1634 1646
ORAS TARGU BUJOR 7571 3767 3804

RURAL 265642 134336 131306

BALABANESTI 2175 1131 1044


BALASESTI 2473 1238 1235
BALENI 2504 1280 1224
BANEASA 2131 1111 1020
BARCEA 6228 3186 3042
BERESTI-MERIA 4093 2056 2037
BRAHASESTI 8844 4338 4506
BRANISTEA 4161 2037 2124
BUCIUMENI 2562 1234 1328
CAVADINESTI 3061 1529 1532
CERTESTI 2401 1225 1176
CORNI 2262 1175 1087
COROD 7455 3718 3737
COSMESTI 6702 3419 3283
COSTACHE NEGRI 2676 1369 1307
CUCA 2387 1189 1198
CUDALBI 7771 3919 3852
CUZA VODA 3265 1680 1585
DRAGANESTI 6019 3095 2924
DRAGUSENI 5707 2929 2778
FARTANESTI 5227 2648 2579
FOLTESTI 3408 1721 1687
FRUMUSITA 5369 2679 2690
FUNDENI 3972 1961 2011
GHIDIGENI 6562 3371 3191
GOHOR 3625 1832 1793
GRIVITA 3816 1956 1860
INDEPENDENTA 4804 2337 2467
IVESTI 9758 4910 4848
JORASTI 1889 958 931
LIESTI 10884 5451 5433
MASTACANI 4978 2566 2412
MATCA 12153 6215 5938
MOVILENI 3291 1707 1584
MUNTENI 7188 3668 3520
NAMOLOASA 2085 1025 1060
NEGRILESTI 2928 1475 1453
NICORESTI 4041 1960 2081
OANCEA 1447 731 716
PECHEA 11369 5882 5487
PISCU 4993 2538 2455
POIANA 1881 943 938
PRIPONESTI 2336 1141 1195
RADESTI 1566 804 762

35
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

REDIU 2174 1113 1061


SCANTEIESTI 2535 1342 1193
SCHELA 3726 1914 1812
SENDRENI 3780 1897 1883
SLOBOZIA CONACHI 3794 1909 1885
SMARDAN 4882 2512 2370
SMULTI 1437 752 685
SUCEVENI 2013 990 1023
SUHURLUI 1557 799 758
TEPU 2654 1339 1315
TUDOR VLADIMIRESCU 5421 2676 2745
TULUCESTI 7520 3786 3734
UMBRARESTI 7056 3535 3521
VALEA MARULUI 3712 1900 1812
VANATORI 4757 2423 2334
VARLEZI 2128 1058 1070
VLADESTI 2049 1054 995

36
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

GIURGIU 280959 137064 143895

URBAN 87599 42131 45468

MUNICIPIUL GIURGIU 67700 32394 35306


ORAS BOLINTIN-VALE 12467 6174 6293
ORAS MIHAILESTI 7432 3563 3869

RURAL 193360 94933 98427

ADUNATII-COPACENI 6619 3229 3390


BANEASA 5187 2580 2607
BOLINTIN-DEAL 6271 3055 3216
BUCSANI 3741 1871 1870
BULBUCATA 1400 687 713
BUTURUGENI 3952 1979 1973
CALUGARENI 6222 3058 3164
CLEJANI 3384 1662 1722
COLIBASI 3478 1743 1735
COMANA 7401 3605 3796
COSOBA 2415 1164 1251
CREVEDIA MARE 4990 2496 2494
DAIA 2758 1349 1409
FLORESTI-STOENESTI 8834 4337 4497
FRATESTI 5671 2789 2882
GAISENI 5554 2704 2850
GAUJANI 2543 1268 1275
GHIMPATI 5601 2773 2828
GOGOSARI 1967 952 1015
GOSTINARI 2578 1242 1336
GOSTINU 2150 1023 1127
GRADINARI 3254 1611 1643
GREACA 2361 1102 1259
HERASTI 2223 1091 1132
HOTARELE 3614 1738 1876
IEPURESTI 1885 906 979
ISVOARELE 1956 942 1014
IZVOARELE 3871 1873 1998
JOITA 3318 1628 1690
LETCA NOUA 3465 1753 1712
MALU 2495 1257 1238
MARSA 2723 1372 1351
MIHAI BRAVU 2503 1224 1279
OGREZENI 4583 2256 2327
OINACU 3589 1765 1824
PRUNDU 4432 2206 2226
PUTINEIU 2673 1344 1329
RASUCENI 2363 1161 1202
ROATA DE JOS 8208 4059 4149
SABARENI 2585 1279 1306
SCHITU 1918 895 1023
SINGURENI 3073 1462 1611
SLOBOZIA 2519 1269 1250
STANESTI 2909 1423 1486
STOENESTI 2074 1004 1070

37
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

TOPORU 2163 1028 1135


ULMI 7568 3692 3876
VALEA DRAGULUI 2965 1461 1504
VANATORII MICI 4620 2235 2385
VARASTI 5854 2892 2962
VEDEA 2880 1439 1441

38
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

GORJ 376916 186214 190702

URBAN 178384 86691 91693

MUNICIPIUL TARGU JIU 96235 46381 49854


MUNICIPIUL MOTRU 22223 10845 11378
ORAS BUMBESTI-JIU 10436 5106 5330
ORAS NOVACI 5997 2963 3034
ORAS ROVINARI 13359 6592 6767
ORAS TARGU CARBUNESTI 8992 4341 4651
ORAS TICLENI 5221 2547 2674
ORAS TISMANA 7744 3816 3928
ORAS TURCENI 8177 4100 4077

RURAL 198532 99523 99009

ALBENI 2966 1472 1494


ALIMPESTI 2170 1017 1153
ANINOASA 3985 2100 1885
ARCANI 1334 646 688
BAIA DE FIER 4229 2124 2105
BALANESTI 2201 1113 1088
BALESTI 7565 3746 3819
BALTENI 7799 3830 3969
BARBATESTI 1753 883 870
BENGESTI-CIOCADIA 3271 1595 1676
BERLESTI 2248 1119 1129
BOLBOSI 3308 1739 1569
BORASCU 3567 1810 1757
BRANESTI 2410 1218 1192
BUMBESTI-PITIC 2332 1163 1169
BUSTUCHIN 3470 1798 1672
CALNIC 2235 1125 1110
CAPRENI 2165 1081 1084
CATUNELE 2668 1347 1321
CIUPERCENI 1791 882 909
CRASNA 5119 2566 2553
CRUSET 3523 1699 1824
DANCIULESTI 2638 1306 1332
DANESTI 3702 1816 1886
DRAGOTESTI 2665 1347 1318
DRAGUTESTI 5326 2679 2647
FARCASESTI 3462 1735 1727
GLOGOVA 1875 937 938
GODINESTI 2240 1088 1152
HUREZANI 1692 893 799
IONESTI 2467 1227 1240
JUPANESTI 2317 1132 1185
LELESTI 1818 916 902
LICURICI 2424 1213 1211
LOGRESTI 2835 1452 1383
MATASARI 5269 2692 2577
MUSETESTI 2129 1056 1073
NEGOMIR 3917 2001 1916
PADES 5044 2555 2489

39
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

PESTISANI 3903 1930 1973


PLOPSORU 6893 3481 3412
POLOVRAGI 2901 1407 1494
PRIGORIA 3326 1672 1654
ROSIA DE AMARADIA 3284 1708 1576
RUNCU 5519 2750 2769
SACELU 1676 816 860
SAMARINESTI 1847 959 888
SAULESTI 2289 1169 1120
SCHELA 1777 852 925
SCOARTA 4892 2385 2507
SLIVILESTI 3639 1896 1743
STANESTI 2544 1324 1220
STEJARI 2984 1445 1539
STOINA 2472 1254 1218
TANTARENI 5818 2931 2887
TELESTI 2786 1421 1365
TURBUREA 4579 2263 2316
TURCINESTI 2269 1086 1183
URDARI 3104 1572 1532
VAGIULESTI 2833 1456 1377
VLADIMIR 3268 1628 1640

40
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

HARGHITA 325127 160684 164443

URBAN 142736 69226 73510

MUNICIPIUL MIERCUREA CIUC 41712 19989 21723


MUNICIPIUL GHEORGHENI 19734 9619 10115
MUNICIPIUL TOPLITA 15471 7632 7839
MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 36622 17555 19067
ORAS BAILE TUSNAD 1604 771 833
ORAS BALAN 7496 3696 3800
ORAS BORSEC 2744 1324 1420
ORAS CRISTURU SECUIESC 10278 5030 5248
ORAS VLAHITA 7075 3610 3465

RURAL 182391 91458 90933

ATID 2820 1384 1436


AVRAMESTI 2606 1355 1251
BILBOR 2705 1432 1273
BRADESTI 1754 871 883
CAPALNITA 2050 1063 987
CARTA 2725 1355 1370
CICEU 2767 1355 1412
CIUCSANGEORGIU 4838 2519 2319
CIUMANI 4425 2171 2254
CORBU 1553 772 781
CORUND 6366 3179 3187
COZMENI 2123 1083 1040
DANESTI 2384 1130 1254
DARJIU 1067 521 546
DEALU 3949 1995 1954
DITRAU 5733 2859 2874
FELICENI 3279 1618 1661
FRUMOASA 3642 1837 1805
GALAUTAS 2717 1305 1412
JOSENI 5660 2852 2808
LAZAREA 3519 1738 1781
LELICENI 1901 955 946
LUETA 3596 1879 1717
LUNCA DE JOS 5321 2705 2616
LUNCA DE SUS 3438 1735 1703
LUPENI 4520 2262 2258
MADARAS 2247 1086 1161
MARTINIS 3139 1609 1530
MERESTI 1346 662 684
MIHAILENI 2657 1359 1298
MUGENI 3726 1835 1891
OCLAND 1257 635 622
PAULENI-CIUC 1805 870 935
PLAIESII DE JOS 2914 1409 1505
PORUMBENI 1846 923 923
PRAID 6680 3355 3325
RACU 1584 790 794
REMETEA 6250 3117 3133
SACEL 1316 662 654

41
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SANCRAIENI 2642 1345 1297


SANDOMINIC 6398 3118 3280
SANMARTIN 2368 1181 1187
SANSIMION 3513 1722 1791
SANTIMBRU 2076 1035 1041
SARMAS 4043 2051 1992
SATU MARE 1974 987 987
SECUIENI 2799 1417 1382
SICULENI 2848 1424 1424
SIMONESTI 3842 1940 1902
SUBCETATE 1983 996 987
SUSENI 5090 2537 2553
TOMESTI 2631 1310 1321
TULGHES 3222 1655 1567
TUSNAD 2119 1066 1053
ULIES 1242 649 593
VARSAG 1507 811 696
VOSLABENI 1991 980 1011
ZETEA 5878 2992 2886

42
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

HUNEDOARA 463102 224531 238571

URBAN 355280 171608 183672

MUNICIPIUL DEVA 66365 31257 35108


MUNICIPIUL VULCAN 28352 13972 14380
MUNICIPIUL BRAD 15826 7574 8252
MUNICIPIUL HUNEDOARA 69916 33792 36124
MUNICIPIUL LUPENI 28972 14379 14593
MUNICIPIUL ORASTIE 21326 10272 11054
MUNICIPIUL PETROSANI 42699 20483 22216
ORAS ANINOASA 4689 2284 2405
ORAS CALAN 12822 6243 6579
ORAS GEOAGIU 5684 2750 2934
ORAS HATEG 10840 5142 5698
ORAS PETRILA 24857 12185 12672
ORAS SIMERIA 13495 6554 6941
ORAS URICANI 9437 4721 4716

RURAL 107822 52923 54899

BACIA 1868 906 962


BAIA DE CRIS 2779 1289 1490
BAITA 3817 1874 1943
BALSA 945 469 476
BANITA 1327 686 641
BARU 2884 1419 1465
BATRANA 160 80 80
BERIU 3195 1594 1601
BLAJENI 1249 601 648
BOSOROD 2012 1000 1012
BRANISCA 1783 901 882
BRETEA ROMANA 2955 1440 1515
BUCES 2083 1049 1034
BUCURESCI 1672 808 864
BULZESTII DE SUS 317 157 160
BUNILA 357 180 177
BURJUC 874 430 444
CARJITI 697 342 355
CERBAL 508 259 249
CERTEJU DE SUS 3229 1629 1600
CRISCIOR 4120 2002 2118
DENSUS 1566 775 791
DOBRA 3363 1657 1706
GENERAL BERTHELOT 976 471 505
GHELARI 2165 1041 1124
GURASADA 1598 766 832
HARAU 2069 1009 1060
ILIA 3776 1869 1907
LAPUGIU DE JOS 1600 792 808
LELESE 431 210 221
LUNCA CERNII DE JOS 899 478 421
LUNCOIU DE JOS 1890 895 995
MARTINESTI 993 488 505
ORASTIOARA DE SUS 2226 1098 1128

43
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

PESTISU MIC 1234 607 627


PUI 4403 2210 2193
RACHITOVA 1358 645 713
RAPOLTU MARE 1923 915 1008
RAU DE MORI 3259 1599 1660
RIBITA 1435 688 747
ROMOS 2785 1365 1420
SALASU DE SUS 2440 1187 1253
SANTAMARIA-ORLEA 3246 1583 1663
SARMIZEGETUSA 1270 634 636
SOIMUS 3405 1655 1750
TELIUCU INFERIOR 2471 1224 1247
TOMESTI 1127 547 580
TOPLITA 785 376 409
TOTESTI 1853 906 947
TURDAS 1984 968 1016
VALISOARA 1305 647 658
VATA DE JOS 3839 1909 1930
VETEL 2657 1292 1365
VORTA 932 472 460
ZAM 1728 830 898

44
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

IALOMITA 287678 140863 146815

URBAN 132567 64102 68465

MUNICIPIUL SLOBOZIA 51989 24757 27232


MUNICIPIUL FETESTI 34260 16754 17506
MUNICIPIUL URZICENI 17164 8282 8882
ORAS AMARA 8032 3995 4037
ORAS CAZANESTI 3504 1713 1791
ORAS FIERBINTI-TARG 4662 2265 2397
ORAS TANDAREI 12956 6336 6620

RURAL 155111 76761 78350

ADANCATA 2709 1251 1458


ALBESTI 1228 611 617
ALEXENI 2341 1132 1209
ANDRASESTI 2213 1069 1144
ARMASESTI 2496 1253 1243
AXINTELE 2445 1239 1206
BALACIU 1687 840 847
BARBULESTI 5822 2916 2906
BARCANESTI 3686 1756 1930
BORANESTI 2822 1415 1407
BORDUSANI 5105 2564 2541
BRAZII 1196 571 625
BUCU 2308 1124 1184
BUESTI 1201 609 592
CIOCARLIA 785 394 391
CIOCHINA 3287 1608 1679
CIULNITA 2504 1253 1251
COCORA 1909 952 957
COLELIA 1417 677 740
COSAMBESTI 1714 885 829
COSERENI 4181 2111 2070
DRAGOESTI 889 466 423
DRIDU 3335 1577 1758
FACAENI 5637 2782 2855
GARBOVI 4076 2022 2054
GHEORGHE DOJA 2730 1301 1429
GHEORGHE LAZAR 2324 1176 1148
GIURGENI 1554 813 741
GRINDU 2144 1055 1089
GRIVITA 3100 1543 1557
GURA IALOMITEI 2874 1446 1428
ION ROATA 3540 1717 1823
JILAVELE 3602 1806 1796
MAIA 1861 893 968
MANASIA 4723 2280 2443
MARCULESTI 1673 832 841
MIHAIL KOGALNICEANU 3119 1559 1560
MILOSESTI 2825 1402 1423
MOLDOVENI 1342 655 687
MOVILA 1992 1021 971
MOVILITA 2349 1156 1193

45
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MUNTENI-BUZAU 3514 1704 1810


OGRADA 3137 1561 1576
PERIETI 3607 1806 1801
PLATONESTI 2108 1036 1072
REVIGA 2996 1471 1525
ROSIORI 2054 1018 1036
SALCIOARA 2297 1181 1116
SARATENI 1300 630 670
SAVENI 3310 1636 1674
SCANTEIA 4247 2139 2108
SFANTU GHEORGHE 1988 939 1049
SINESTI 2391 1162 1229
STELNICA 1721 869 852
SUDITI 2165 1082 1083
TRAIAN 3692 1913 1779
VALEA CIORII 1928 959 969
VALEA MACRISULUI 1840 916 924
VLADENI 2071 1007 1064

46
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

IASI 824780 407071 417709

URBAN 386755 184368 202387

MUNICIPIUL IASI 308663 145770 162893


MUNICIPIUL PASCANI 42418 20880 21538
ORAS HARLAU 11807 5799 6008
ORAS PODU ILOAIEI 10449 5220 5229
ORAS TARGU FRUMOS 13418 6699 6719

RURAL 438025 222703 215322

ALEXANDRU I. CUZA 2942 1470 1472


ANDRIESENI 4386 2184 2202
ARONEANU 3141 1622 1519
BALS 3372 1701 1671
BALTATI 5269 2637 2632
BARNOVA 5063 2543 2520
BELCESTI 11325 5792 5533
BIVOLARI 4481 2267 2214
BRAESTI 3143 1649 1494
BUTEA 4258 2154 2104
CEPLENITA 4501 2303 2198
CIOHORANI 2147 1048 1099
CIORTESTI 4155 2135 2020
CIUREA 11728 6030 5698
COARNELE CAPREI 3065 1522 1543
COMARNA 4738 2375 2363
COSTESTI 1909 970 939
COSTULENI 4798 2395 2403
COTNARI 7811 4036 3775
COZMESTI 2988 1541 1447
CRISTESTI 4268 2165 2103
CUCUTENI 1326 699 627
DAGATA 4859 2569 2290
DELENI 10358 5325 5033
DOBROVAT 2485 1241 1244
DOLHESTI 2915 1476 1439
DRAGUSENI 1591 790 801
DUMESTI 4790 2465 2325
ERBICENI 5810 2909 2901
FANTANELE 2217 1164 1053
FOCURI 3774 1982 1792
GOLAIESTI 4104 2030 2074
GORBAN 2875 1498 1377
GRAJDURI 3202 1654 1548
GROPNITA 3233 1644 1589
GROZESTI 1827 910 917
HALAUCESTI 5841 2871 2970
HARMANESTI 2424 1268 1156
HELESTENI 2679 1307 1372
HOLBOCA 13087 6593 6494
HORLESTI 2953 1552 1401
ION NECULCE 5732 2927 2805
IPATELE 2039 1061 978

47
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

LESPEZI 5997 3006 2991


LETCANI 7066 3556 3510
LUNGANI 5740 2951 2789
MADARJAC 1518 802 716
MIRCESTI 3789 1904 1885
MIRONEASA 4799 2555 2244
MIROSLAVA 10682 5373 5309
MIROSLOVESTI 4667 2381 2286
MOGOSESTI 5409 2772 2637
MOGOSESTI-SIRET 4010 1981 2029
MOSNA 1873 960 913
MOTCA 5192 2610 2582
MOVILENI 3219 1659 1560
OTELENI 3657 1843 1814
PLUGARI 3543 1823 1720
POPESTI 4267 2119 2148
POPRICANI 7941 3940 4001
PRISACANI 3464 1741 1723
PROBOTA 3700 1919 1781
RACHITENI 3429 1714 1715
RADUCANENI 8005 4009 3996
REDIU 4300 2156 2144
ROMANESTI 1806 895 911
ROSCANI 1698 854 844
RUGINOASA 6369 3282 3087
SCANTEIA 4641 2422 2219
SCHEIA 3398 1736 1662
SCHITU DUCA 4497 2298 2199
SCOBINTI 7529 3811 3718
SINESTI 4457 2279 2178
SIPOTE 5409 2770 2639
SIRETEL 4156 2145 2011
STOLNICENI-PRAJESCU 5519 2750 2769
STRUNGA 4371 2224 2147
TANSA 2835 1402 1433
TATARUSI 5597 2835 2762
TIBANA 7845 4102 3743
TIBANESTI 8019 4160 3859
TIGANASI 4617 2376 2241
TODIRESTI 4951 2560 2391
TOMESTI 12649 6347 6302
TRIFESTI 3797 1901 1896
TUTORA 2069 1067 1002
UNGHENI 4382 2225 2157
VALEA LUPULUI 4486 2262 2224
VALEA SEACA 6184 3161 3023
VANATORI 4631 2365 2266
VICTORIA 4490 2283 2207
VLADENI 4530 2253 2277
VOINESTI 7217 3690 3527

48
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

ILFOV 317247 154300 162947

URBAN 135562 65847 69715

ORAS BRAGADIRU 10107 4904 5203


ORAS BUFTEA 21314 10418 10896
ORAS CHITILA 13084 6318 6766
ORAS MAGURELE 8578 4188 4390
ORAS OTOPENI 11436 5431 6005
ORAS PANTELIMON 20468 9984 10484
ORAS POPESTI LEORDENI 16550 8047 8503
ORAS VOLUNTARI 34025 16557 17468

RURAL 181685 88453 93232

1 DECEMBRIE 6708 3189 3519


AFUMATI 6833 3324 3509
BALOTESTI 6852 3293 3559
BERCENI 3946 1894 2052
BRANESTI 8493 4111 4382
CERNICA 10104 4989 5115
CHIAJNA 9198 4510 4688
CIOLPANI 4383 2064 2319
CIOROGARLA 5154 2544 2610
CLINCENI 4967 2375 2592
COPACENI 3112 1514 1598
CORBEANCA 4602 2244 2358
CORNETU 5001 2423 2578
DARASTI-ILFOV 2642 1300 1342
DASCALU 2542 1274 1268
DOBROESTI 7118 3477 3641
DOMNESTI 6416 3172 3244
DRAGOMIRESTI-VALE 4398 2089 2309
GANEASA 4591 2263 2328
GLINA 7076 3458 3618
GRADISTEA 2911 1498 1413
GRUIU 6700 3237 3463
JILAVA 9496 4625 4871
MOARA VLASIEI 5956 2922 3034
MOGOSOAIA 6078 2995 3083
NUCI 2843 1379 1464
PERIS 7075 3426 3649
PETRACHIOAIA 2797 1382 1415
SNAGOV 6323 3025 3298
STEFANESTII DE JOS 5012 2440 2572
TUNARI 4223 2086 2137
VIDRA 8135 3931 4204

49
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MARAMURES 511093 251311 259782

URBAN 300702 145880 154822

MUNICIPIUL BAIA MARE 138529 66162 72367


MUNICIPIUL SIGHETU MARMATIEI 41087 19884 21203
ORAS BAIA SPRIE 16580 8052 8528
ORAS BORSA 28330 14206 14124
ORAS CAVNIC 5172 2474 2698
ORAS DRAGOMIRESTI 3187 1578 1609
ORAS SALISTEA DE SUS 5061 2596 2465
ORAS SEINI 10296 5054 5242
ORAS SOMCUTA MARE 8037 3879 4158
ORAS TARGU LAPUS 12953 6459 6494
ORAS TAUTII-MAGHERAUS 7559 3735 3824
ORAS ULMENI 7470 3689 3781
ORAS VISEU DE SUS 16441 8112 8329

RURAL 210391 105431 104960

ARDUSAT 2865 1370 1495


ARINIS 1044 509 535
ASUAJU DE SUS 1542 770 772
BAITA DE SUB CODRU 1835 904 931
BAIUT 2443 1199 1244
BARSANA 4795 2406 2389
BASESTI 1524 751 773
BICAZ 1101 559 542
BISTRA 4200 2187 2013
BOCICOIU MARE 4437 2275 2162
BOGDAN VODA 3190 1622 1568
BOIU MARE 1203 590 613
BOTIZA 2793 1394 1399
BUDESTI 3285 1654 1631
CALINESTI 3199 1614 1585
CAMPULUNG LA TISA 2476 1224 1252
CERNESTI 3698 1840 1858
CICARLAU 4051 2033 2018
COAS 1390 691 699
COLTAU 2329 1147 1182
COPALNIC-MANASTUR 5835 2872 2963
COROIENI 2314 1151 1163
CUPSENI 3582 1783 1799
DESESTI 2484 1221 1263
DUMBRAVITA 4378 2139 2239
FARCASA 4023 1941 2082
GARDANI 1615 796 819
GIULESTI 3179 1559 1620
GROSI 2615 1285 1330
GROSII TIBLESULUI 2106 1063 1043
IEUD 4170 2209 1961
LAPUS 3870 1879 1991
LEORDINA 2525 1248 1277
MIRESU MARE 5147 2559 2588
MOISEI 9365 4792 4573

50
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

OARTA DE JOS 1327 646 681


OCNA SUGATAG 4137 2046 2091
ONCESTI 1538 757 781
PETROVA 2487 1236 1251
POIENILE DE SUB MUNTE 10200 5267 4933
POIENILE IZEI 975 471 504
RECEA 5730 2831 2899
REMETEA CHIOARULUI 2874 1426 1448
REMETI 3127 1591 1536
REPEDEA 4898 2559 2339
RONA DE JOS 2045 1029 1016
RONA DE SUS 4572 2302 2270
ROZAVLEA 3434 1763 1671
RUSCOVA 5226 2711 2515
SACALASENI 2556 1272 1284
SACEL 3516 1790 1726
SALSIG 1542 773 769
SAPANTA 3301 1665 1636
SARASAU 2547 1265 1282
SATULUNG 5822 2877 2945
SIEU 2564 1315 1249
SISESTI 5446 2739 2707
STRAMTURA 3913 1951 1962
SUCIU DE SUS 3936 1995 1941
VADU IZEI 2942 1435 1507
VALEA CHIOARULUI 2224 1090 1134
VIMA MICA 1438 705 733
VISEU DE JOS 5466 2688 2778

51
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MEHEDINTI 292231 143773 148458

URBAN 142551 69081 73470

MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 106237 51224 55013


MUNICIPIUL ORSOVA 12726 6134 6592
ORAS BAIA DE ARAMA 5765 2918 2847
ORAS STREHAIA 11540 5705 5835
ORAS VANJU MARE 6283 3100 3183

RURAL 149680 74692 74988

BACLES 2201 1074 1127


BALA 4388 2254 2134
BALACITA 3042 1549 1493
BALTA 1167 539 628
BALVANESTI 1033 515 518
BRANISTEA 1934 977 957
BREZNITA-MOTRU 1625 788 837
BREZNITA-OCOL 4017 2079 1938
BROSTENI 2982 1503 1479
BURILA MARE 2205 1091 1114
BUTOIESTI 3293 1643 1650
CAZANESTI 2393 1197 1196
CIRESU 599 295 304
CORCOVA 6029 3047 2982
CORLATEL 1465 728 737
CUJMIR 3596 1741 1855
DARVARI 2754 1375 1379
DEVESEL 3100 1504 1596
DUBOVA 930 442 488
DUMBRAVA 1720 870 850
ESELNITA 3082 1532 1550
FLORESTI 2707 1374 1333
GARLA MARE 3251 1609 1642
GODEANU 667 313 354
GOGOSU 4403 2205 2198
GRECI 1276 613 663
GROZESTI 2136 1110 1026
GRUIA 3045 1526 1519
HINOVA 2831 1441 1390
HUSNICIOARA 1425 737 688
ILOVAT 1314 651 663
ILOVITA 1356 709 647
ISVERNA 2242 1095 1147
IZVORU BARZII 2896 1454 1442
JIANA 4772 2349 2423
LIVEZILE 1575 802 773
MALOVAT 2907 1488 1419
OBARSIA DE CAMP 1906 936 970
OBARSIA-CLOSANI 1102 539 563
OPRISOR 2599 1311 1288
PADINA 1463 708 755
PATULELE 4033 2053 1980
PODENI 958 487 471

52
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

PONOARELE 2778 1382 1396


POROINA MARE 1230 575 655
PRISTOL 1532 715 817
PRUNISOR 2167 1063 1104
PUNGHINA 3241 1594 1647
ROGOVA 1433 663 770
SALCIA 3067 1538 1529
SIMIAN 10053 5103 4950
SISESTI 2956 1468 1488
SOVARNA 1305 665 640
STANGACEAUA 1434 719 715
SVINITA 993 474 519
TAMNA 3357 1710 1647
VANATORI 2130 1062 1068
VANJULET 1848 924 924
VLADAIA 1813 870 943
VOLOIAC 1797 894 903
VRATA 2127 1020 1107

53
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MURES 580672 283947 296725

URBAN 301791 144779 157012

MUNICIPIUL TARGU MURES 144370 68067 76303


MUNICIPIUL REGHIN 36510 17788 18722
MUNICIPIUL SIGHISOARA 32188 15363 16825
MUNICIPIUL TARNAVENI 25667 12574 13093
ORAS IERNUT 9647 4747 4900
ORAS LUDUS 17563 8658 8905
ORAS MIERCUREA NIRAJULUI 6221 3080 3141
ORAS SANGEORGIU DE PADURE 5591 2679 2912
ORAS SARMASU 7491 3719 3772
ORAS SOVATA 9613 4648 4965
ORAS UNGHENI 6930 3456 3474

RURAL 278881 139168 139713

ACATARI 4908 2422 2486


ADAMUS 5958 2940 3018
ALBESTI 5894 2918 2976
ALUNIS 3248 1554 1694
APOLD 3136 1581 1555
ATINTIS 1622 815 807
BAGACIU 2664 1339 1325
BAHNEA 3847 1970 1877
BALA 791 398 393
BALAUSERI 5005 2446 2559
BAND 6648 3345 3303
BATOS 4195 2145 2050
BEICA DE JOS 2208 1081 1127
BERENI 1219 595 624
BICHIS 965 465 500
BOGATA 2013 994 1019
BRANCOVENESTI 4159 2026 2133
BREAZA 2577 1273 1304
CEUASU DE CAMPIE 5865 2957 2908
CHETANI 2743 1389 1354
CHIBED 1682 828 854
CHIHERU DE JOS 1560 780 780
COROISANMARTIN 1453 729 724
CORUNCA 2144 1087 1057
COZMA 585 299 286
CRACIUNESTI 4239 2096 2143
CRAIESTI 955 472 483
CRISTESTI 5873 2905 2968
CUCERDEA 1561 754 807
CUCI 2072 1019 1053
DANES 5084 2544 2540
DEDA 4456 2197 2259
EREMITU 4121 2235 1886
ERNEI 5639 2827 2812
FANTANELE 4940 2390 2550
FARAGAU 1725 862 863
GALESTI 2838 1404 1434

54
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

GANESTI 3954 1900 2054


GHEORGHE DOJA 2921 1459 1462
GHINDARI 3178 1606 1572
GLODENI 3906 1953 1953
GORNESTI 5649 2770 2879
GREBENISU DE CAMPIE 1630 841 789
GURGHIU 6175 3118 3057
HODAC 5034 2520 2514
HODOSA 1321 656 665
IBANESTI 4402 2239 2163
ICLANZEL 2244 1147 1097
IDECIU DE JOS 2159 1106 1053
LIVEZENI 2593 1286 1307
LUNCA 2681 1326 1355
LUNCA BRADULUI 2097 1092 1005
MADARAS 1253 619 634
MAGHERANI 1361 686 675
MICA 4771 2402 2369
MIHESU DE CAMPIE 2574 1297 1277
NADES 2627 1355 1272
NEAUA 1362 664 698
OGRA 2568 1254 1314
PANET 6141 3080 3061
PAPIU ILARIAN 976 487 489
PASARENI 1789 855 934
PETELEA 3031 1512 1519
POGACEAUA 2059 1098 961
RASTOLITA 2120 1106 1014
RICIU 3633 1826 1807
RUSII-MUNTI 2274 1135 1139
SANCRAIU DE MURES 7235 3507 3728
SANGEORGIU DE MURES 9010 4421 4589
SANGER 2436 1231 1205
SANPAUL 4387 2224 2163
SANPETRU DE CAMPIE 3034 1512 1522
SANTANA DE MURES 5129 2558 2571
SARATENI 2349 1146 1203
SASCHIZ 2096 1035 1061
SAULIA 2191 1096 1095
SINCAI 1554 820 734
SOLOVASTRU 2961 1467 1494
STANCENI 1507 752 755
SUPLAC 2186 1075 1111
SUSENI 2445 1202 1243
TAURENI 994 522 472
VALEA LARGA 3216 1638 1578
VANATORI 4228 2103 2125
VARGATA 1949 933 1016
VATAVA 1969 995 974
VETCA 786 364 422
VIISOARA 1685 875 810
VOIVODENI 1803 879 924
ZAGAR 1222 633 589
ZAU DE CAMPIE 3434 1704 1730

55
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

NEAMT 563392 277342 286050

URBAN 213123 101772 111351

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT 107214 50777 56437


MUNICIPIUL ROMAN 67097 32191 34906
ORAS BICAZ 8517 4186 4331
ORAS ROZNOV 9529 4646 4883
ORAS TARGU NEAMT 20766 9972 10794

RURAL 350269 175570 174699

AGAPIA 4503 1834 2669


ALEXANDRU CEL BUN 5604 2821 2783
BAHNA 3608 1796 1812
BALTATESTI 4352 2205 2147
BARGAUANI 4015 2028 1987
BICAZ-CHEI 4759 2416 2343
BICAZU ARDELEAN 4038 2095 1943
BIRA 1905 980 925
BODESTI 5179 2517 2662
BOGHICEA 2650 1348 1302
BORCA 6608 3334 3274
BORLESTI 9515 4815 4700
BOTESTI 4847 2402 2445
BOZIENI 3101 1592 1509
BRUSTURI 3676 1856 1820
CANDESTI 4188 2114 2074
CEAHLAU 2457 1205 1252
CORDUN 7652 3755 3897
COSTISA 3657 1797 1860
CRACAOANI 4571 2272 2299
DAMUC 3090 1592 1498
DOBRENI 1735 857 878
DOCHIA 2749 1353 1396
DOLJESTI 7472 3788 3684
DRAGANESTI 1898 971 927
DRAGOMIRESTI 2436 1204 1232
DULCESTI 2636 1302 1334
DUMBRAVA ROSIE 7958 3964 3994
FARCASA 3219 1599 1620
FAUREI 2217 1118 1099
GADINTI 2727 1381 1346
GARCINA 4797 2399 2398
GHERAESTI 6525 3289 3236
GHINDAOANI 2142 1043 1099
GIROV 5248 2595 2653
GRINTIES 2532 1315 1217
GRUMAZESTI 5429 2712 2717
HANGU 3932 2031 1901
HORIA 7294 3584 3710
ICUSESTI 4646 2353 2293
ION CREANGA 5832 2969 2863
MARGINENI 4041 2062 1979
MOLDOVENI 2389 1190 1199

56
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

NEGRESTI 1974 960 1014


ONICENI 3537 1790 1747
PANCESTI 1491 772 719
PANGARATI 5400 2664 2736
PASTRAVENI 3980 1997 1983
PETRICANI 5983 2944 3039
PIATRA SOIMULUI 8332 4247 4085
PIPIRIG 8871 4555 4316
PODOLENI 5661 2845 2816
POIANA TEIULUI 5002 2476 2526
POIENARI 1624 847 777
RAUCESTI 8674 4427 4247
RAZBOIENI 2272 1123 1149
REDIU 5213 2688 2525
ROMANI 4480 2240 2240
RUGINOASA 2075 1011 1064
SABAOANI 11317 5641 5676
SAGNA 5084 2564 2520
SAVINESTI 6668 3321 3347
SECUIENI 3506 1762 1744
STANITA 2280 1195 1085
STEFAN CEL MARE 3281 1626 1655
TAMASENI 9366 4751 4615
TARCAU 3494 1704 1790
TASCA 2687 1333 1354
TAZLAU 2967 1476 1491
TIBUCANI 4428 2246 2182
TIMISESTI 4067 2025 2042
TRIFESTI 5245 2572 2673
TUPILATI 2317 1134 1183
URECHENI 4092 2071 2021
VALEA URSULUI 4304 2209 2095
VALENI 1801 935 866
VANATORI-NEAMT 8774 4450 4324
ZANESTI 6193 3116 3077

57
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

OLT 465019 229049 235970

URBAN 189064 91893 97171

MUNICIPIUL SLATINA 77335 37444 39891


MUNICIPIUL CARACAL 34846 16806 18040
ORAS BALS 20957 10189 10768
ORAS CORABIA 19324 9310 10014
ORAS DRAGANESTI-OLT 12175 5973 6202
ORAS PIATRA-OLT 6115 3092 3023
ORAS POTCOAVA 5886 2926 2960
ORAS SCORNICESTI 12426 6153 6273

RURAL 275955 137156 138799

BABICIU 2216 1145 1071


BALDOVINESTI 860 425 435
BALTENI 2027 1022 1005
BARASTI 1697 805 892
BARZA 2619 1335 1284
BOBICESTI 3344 1698 1646
BRANCOVENI 2922 1484 1438
BRASTAVATU 4761 2420 2341
BREBENI 3028 1511 1517
BUCINISU 2141 1048 1093
CALUI 1876 938 938
CARLOGANI 2702 1343 1359
CEZIENI 1864 898 966
CILIENI 3250 1646 1604
COLONESTI 2176 1029 1147
CORBU 2521 1269 1252
COTEANA 2880 1447 1433
CRAMPOIA 3655 1882 1773
CUNGREA 2372 1169 1203
CURTISOARA 4570 2309 2261
DANEASA 3627 1828 1799
DEVESELU 3169 1585 1584
DOBRETU 1294 628 666
DOBROSLOVENI 3880 1902 1978
DOBROTEASA 1940 918 1022
DOBRUN 1438 725 713
DRAGHICENI 1892 972 920
FAGETELU 1275 601 674
FALCOIU 4125 2025 2100
FARCASELE 4727 2382 2345
GANEASA 4194 2046 2148
GARCOV 2683 1337 1346
GAVANESTI 2247 1116 1131
GHIMPETENI 1773 879 894
GIUVARASTI 2511 1220 1291
GOSTAVATU 3159 1577 1582
GRADINARI 2595 1270 1325
GRADINILE 1764 898 866
GROJDIBODU 2982 1498 1484
GURA PADINII 1872 947 925

58
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

IANCA 4052 1985 2067


IANCU JIANU 4539 2280 2259
ICOANA 1896 952 944
IPOTESTI 1542 776 766
IZBICENI 4869 2433 2436
IZVOARELE 3626 1922 1704
LELEASCA 1466 681 785
MARUNTEI 4488 2294 2194
MIHAESTI 1814 872 942
MILCOV 1773 881 892
MORUNGLAV 2712 1336 1376
MOVILENI 3604 1836 1768
NICOLAE TITULESCU 1218 603 615
OBARSIA 2942 1447 1495
OBOGA 1383 687 696
OPORELU 1316 621 695
OPTASI-MAGURA 1183 559 624
ORLEA 2620 1288 1332
OSICA DE JOS 1652 832 820
OSICA DE SUS 5063 2478 2585
PARSCOVENI 3008 1502 1506
PERIETI 1934 982 952
PLESOIU 3347 1638 1709
POBORU 2307 1099 1208
PRISEACA 1811 898 913
RADOMIRESTI 3462 1635 1827
REDEA 2871 1460 1411
ROTUNDA 2832 1448 1384
RUSANESTI 4698 2375 2323
SAMBURESTI 1272 617 655
SARBII - MAGURA 2204 1076 1128
SCARISOARA 3172 1600 1572
SCHITU 2997 1547 1450
SEACA 2013 988 1025
SERBANESTI 3123 1562 1561
SLATIOARA 2726 1324 1402
SOPARLITA 1595 789 806
SPINENI 1946 918 1028
SPRANCENATA 2565 1321 1244
STEFAN CEL MARE 1864 913 951
STOENESTI 2348 1166 1182
STOICANESTI 2725 1343 1382
STREJESTI 3330 1585 1745
STUDINA 2622 1326 1296
TATULESTI 1126 539 587
TESLUI 2657 1288 1369
TIA MARE 4726 2409 2317
TOPANA 1142 540 602
TRAIAN 3288 1687 1601
TUFENI 3009 1489 1520
URZICA 2273 1130 1143
VADASTRA 1586 779 807
VADASTRITA 3354 1724 1630
VALCELE 2795 1374 1421
VALEA MARE 3912 1951 1961

59
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

VALENI 3169 1485 1684


VERGULEASA 2989 1455 1534
VISINA 3280 1583 1697
VISINA NOUA 1955 970 985
VITOMIRESTI 2408 1164 1244
VLADILA 2069 1034 1035
VOINEASA 2077 1027 1050
VULPENI 2498 1237 1261
VULTURESTI 2484 1239 1245

60
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

PRAHOVA 814689 394636 420053

URBAN 409996 194287 215709

MUNICIPIUL PLOIESTI 227981 106870 121111


MUNICIPIUL CAMPINA 37054 17336 19718
ORAS AZUGA 4903 2362 2541
ORAS BAICOI 19637 9484 10153
ORAS BOLDESTI-SCAENI 11484 5703 5781
ORAS BREAZA 17452 8480 8972
ORAS BUSTENI 10002 4816 5186
ORAS COMARNIC 12954 6363 6591
ORAS MIZIL 16121 7776 8345
ORAS PLOPENI 9354 4596 4758
ORAS SINAIA 11632 5415 6217
ORAS SLANIC 6578 3154 3424
ORAS URLATI 11419 5573 5846
ORAS VALENII DE MUNTE 13425 6359 7066

RURAL 404693 200349 204344

ADUNATI 2130 1069 1061


ALBESTI-PALEOLOGU 5878 2869 3009
ALUNIS 3617 1793 1824
APOSTOLACHE 2273 1137 1136
ARICESTII RAHTIVANI 8342 4159 4183
ARICESTII ZELETIN 1304 634 670
BABA ANA 4298 2167 2131
BALTA DOAMNEI 2690 1305 1385
BALTESTI 3680 1821 1859
BANESTI 5620 2731 2889
BARCANESTI 9581 4674 4907
BATRANI 2123 1084 1039
BERCENI 6187 3122 3065
BERTEA 3360 1720 1640
BLEJOI 8343 4051 4292
BOLDESTI-GRADISTEA 1947 915 1032
BRAZI 8374 4091 4283
BREBU 7443 3755 3688
BUCOV 11031 5383 5648
CALUGARENI 1345 665 680
CARBUNESTI 1875 947 928
CEPTURA 4975 2460 2515
CERASU 5165 2596 2569
CHIOJDEANCA 1795 920 875
CIORANI 7030 3459 3571
COCORASTII COLT 3189 1614 1575
COCORASTII MISLII 3461 1681 1780
COLCEAG 5172 2524 2648
CORNU 4461 2167 2294
COSMINELE 1136 551 585
DRAGANESTI 5098 2516 2582
DRAJNA 5542 2698 2844
DUMBRAVA 4562 2236 2326
DUMBRAVESTI 3736 1859 1877

61
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

FANTANELE 2251 1121 1130


FILIPESTII DE PADURE 10417 5081 5336
FILIPESTII DE TARG 8220 4117 4103
FLORESTI 7877 3903 3974
FULGA 3567 1744 1823
GHERGHITA 1885 952 933
GORGOTA 5404 2654 2750
GORNET 3071 1527 1544
GORNET-CRICOV 2432 1261 1171
GURA VADULUI 2414 1155 1259
GURA VITIOAREI 6137 3089 3048
IORDACHEANU 5423 2762 2661
IZVOARELE 6784 3406 3378
JUGURENI 620 314 306
LAPOS 1327 692 635
LIPANESTI 5342 2608 2734
MAGURELE 4873 2364 2509
MAGURENI 6468 3159 3309
MANECIU 10943 5378 5565
MANESTI 4008 2025 1983
OLARI 2138 1040 1098
PACURETI 2304 1152 1152
PAULESTI 5467 2621 2846
PLOPU 2430 1205 1225
PODENII NOI 4780 2433 2347
POIANA CAMPINA 5311 2623 2688
POIENARII BURCHII 5254 2582 2672
POSESTI 4001 2023 1978
PREDEAL-SARARI 2503 1248 1255
PROVITA DE JOS 2379 1222 1157
PROVITA DE SUS 2116 1057 1059
PUCHENII MARI 8786 4267 4519
RAFOV 5541 2693 2848
SALCIA 1148 610 538
SALCIILE 1987 1006 981
SANGERU 5528 2770 2758
SCORTENI 6216 2985 3231
SECARIA 1294 651 643
SIRNA 5088 2443 2645
SOIMARI 3203 1640 1563
SOTRILE 3430 1728 1702
STARCHIOJD 4366 2221 2145
STEFESTI 2441 1224 1217
SURANI 1839 962 877
TALEA 1121 559 562
TARGSORU VECHI 9411 4771 4640
TATARU 1097 535 562
TEISANI 3841 1884 1957
TELEGA 5902 2924 2978
TINOSU 2446 1185 1261
TOMSANI 4591 2258 2333
VADU SAPAT 1817 921 896
VALCANESTI 3988 2017 1971
VALEA CALUGAREASCA 10677 5164 5513
VALEA DOFTANEI 6787 3402 3385
VARBILAU 7239 3638 3601

62
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SATU MARE 364597 176966 187631

URBAN 172797 82115 90682

MUNICIPIUL SATU MARE 112143 52854 59289


MUNICIPIUL CAREI 22277 10534 11743
ORAS ARDUD 7072 3440 3632
ORAS LIVADA 7010 3424 3586
ORAS NEGRESTI-OAS 14964 7345 7619
ORAS TASNAD 9331 4518 4813

RURAL 191800 94851 96949

ACIS 2819 1378 1441


AGRIS 1865 932 933
ANDRID 2510 1244 1266
APA 2857 1362 1495
BARSAU 2345 1162 1183
BATARCI 3775 1909 1866
BELTIUG 3264 1572 1692
BERVENI 3548 1723 1825
BIXAD 7360 3776 3584
BOGDAND 2885 1428 1457
BOTIZ 3569 1799 1770
CALINESTI-OAS 4787 2436 2351
CAMARZANA 2493 1276 1217
CAMIN 1361 645 716
CAPLENI 3137 1500 1637
CAUAS 2451 1238 1213
CEHAL 1640 818 822
CERTEZE 5447 2759 2688
CIUMESTI 1450 683 767
CRAIDOROLT 2077 1010 1067
CRUCISOR 2478 1219 1259
CULCIU 4055 1977 2078
DOBA 2849 1387 1462
DOROLT 3636 1859 1777
FOIENI 1853 830 1023
GHERTA MICA 3453 1759 1694
HALMEU 4851 2402 2449
HODOD 2950 1444 1506
HOMOROADE 1685 826 859
LAZURI 5680 2853 2827
MEDIESU AURIT 7195 3514 3681
MICULA 4018 1989 2029
MOFTIN 4281 2152 2129
ODOREU 5285 2612 2673
ORASU NOU 6688 3293 3395
PAULESTI 5206 2563 2643
PETRESTI 1594 730 864
PIR 1540 771 769
PISCOLT 3151 1557 1594
POMI 1973 945 1028
PORUMBESTI 2576 1279 1297
SACASENI 1210 613 597

63
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SANISLAU 3630 1732 1898


SANTAU 2527 1222 1305
SAUCA 1414 671 743
SOCOND 2427 1235 1192
SUPUR 4379 2166 2213
TARNA MARE 3820 1849 1971
TARSOLT 2880 1500 1380
TEREBESTI 1684 815 869
TIREAM 2274 1105 1169
TURT 7599 3905 3694
TURULUNG 3854 1861 1993
URZICENI 1490 698 792
VALEA VINULUI 1942 896 1046
VAMA 3870 1926 1944
VETIS 4835 2400 2435
VIILE SATU MARE 3328 1646 1682

64
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SALAJ 241417 118277 123140

URBAN 99674 48812 50862

MUNICIPIUL ZALAU 64178 31433 32745


ORAS CEHU SILVANIEI 7909 3797 4112
ORAS JIBOU 11281 5579 5702
ORAS SIMLEU SILVANIEI 16306 8003 8303

RURAL 141743 69465 72278

AGRIJ 1396 693 703


ALMASU 2298 1095 1203
BABENI 1799 831 968
BALAN 3855 1913 1942
BANISOR 2231 1102 1129
BENESAT 1601 777 824
BOBOTA 3928 1955 1973
BOCSA 3543 1749 1794
BOGHIS 1936 958 978
BUCIUMI 2569 1283 1286
CAMAR 1723 810 913
CARASTELEC 1036 475 561
CHIESD 2594 1292 1302
CIZER 2372 1196 1176
COSEIU 1237 623 614
CRASNA 6557 3159 3398
CREACA 2874 1398 1476
CRISENI 2720 1354 1366
CRISTOLT 1385 691 694
CUZAPLAC 1811 848 963
DOBRIN 1752 847 905
DRAGU 1328 665 663
FILDU DE JOS 1340 655 685
GALGAU 2452 1192 1260
GARBOU 2145 1062 1083
HALMASD 2448 1184 1264
HERECLEAN 3600 1757 1843
HIDA 2874 1388 1486
HOROATU CRASNEI 2658 1304 1354
ILEANDA 2376 1156 1220
IP 3782 1845 1937
LETCA 2014 927 1087
LOZNA 1038 486 552
MAERISTE 3130 1548 1582
MARCA 2668 1325 1343
MESESENII DE JOS 3156 1564 1592
MIRSID 2236 1082 1154
NAPRADEA 2855 1393 1462
NUSFALAU 3691 1776 1915
PERICEI 3960 1992 1968
PLOPIS 2521 1235 1286
POIANA BLENCHII 1230 605 625
ROMANASI 2982 1483 1499
RUS 1110 544 566

65
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SAG 3424 1692 1732


SALATIG 2945 1466 1479
SAMSUD 1786 889 897
SANMIHAIU ALMASULUI 1722 848 874
SARMASAG 6504 3203 3301
SIMISNA 1259 597 662
SOMES-ODORHEI 2953 1396 1557
SURDUC 3719 1814 1905
TREZNEA 1017 511 506
VALCAU DE JOS 3195 1658 1537
VARSOLT 2366 1177 1189
ZALHA 946 472 474
ZIMBOR 1096 525 571

66
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SIBIU 424796 206403 218393

URBAN 284151 135996 148155

MUNICIPIUL SIBIU 154080 72061 82019


MUNICIPIUL MEDIAS 52599 25425 27174
ORAS AGNITA 11119 5580 5539
ORAS AVRIG 14430 7280 7150
ORAS CISNADIE 16180 7927 8253
ORAS COPSA MICA 5573 2807 2766
ORAS DUMBRAVENI 8270 4075 4195
ORAS MIERCUREA SIBIULUI 4286 2119 2167
ORAS OCNA SIBIULUI 4204 2116 2088
ORAS SALISTE 5839 2862 2977
ORAS TALMACIU 7571 3744 3827

RURAL 140645 70407 70238

ALMA 2016 1061 955


ALTINA 1721 857 864
APOLDU DE JOS 1474 702 772
ARPASU DE JOS 2800 1392 1408
ATEL 1612 817 795
AXENTE SEVER 4115 2062 2053
BAZNA 4072 2096 1976
BIERTAN 2896 1478 1418
BIRGHIS 2157 1099 1058
BLAJEL 2360 1191 1169
BOITA 1669 828 841
BRADENI 1391 728 663
BRATEIU 3761 1845 1916
BRUIU 754 390 364
CARTA 902 451 451
CARTISOARA 1224 593 631
CHIRPAR 1565 766 799
CRISTIAN 4103 2016 2087
DARLOS 3402 1697 1705
GURA RAULUI 3673 1872 1801
HOGHILAG 2416 1245 1171
IACOBENI 2678 1382 1296
JINA 4075 2022 2053
LASLEA 3271 1637 1634
LOAMNES 3121 1550 1571
LUDOS 734 378 356
MARPOD 904 458 446
MERGHINDEAL 1274 646 628
MICASASA 2202 1139 1063
MIHAILENI 1005 514 491
MOSNA 3558 1811 1747
NOCRICH 2958 1506 1452
ORLAT 3206 1550 1656
PAUCA 1964 974 990
POIANA SIBIULUI 2628 1172 1456
POPLACA 1760 909 851
PORUMBACU DE JOS 3162 1584 1578

67
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

RACOVITA 2944 1451 1493


RASINARI 5686 2830 2856
RAU SADULUI 606 329 277
ROSIA 5152 2629 2523
SADU 2424 1188 1236
SEICA MARE 4927 2461 2466
SEICA MICA 1758 888 870
SELIMBAR 6183 3082 3101
SLIMNIC 3701 1875 1826
SURA MARE 3912 1943 1969
SURA MICA 2572 1292 1280
TARNAVA 3257 1629 1628
TILISCA 1602 773 829
TURNU ROSU 2648 1235 1413
VALEA VIILOR 2169 1114 1055
VURPAR 2521 1270 1251

68
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

SUCEAVA 708109 349891 358218

URBAN 303501 147069 156432

MUNICIPIUL SUCEAVA 107208 51444 55764


MUNICIPIUL CAMPULUNG MOLDOVESC 19633 9342 10291
MUNICIPIUL FALTICENI 29793 14209 15584
MUNICIPIUL RADAUTI 29452 14119 15333
MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16480 7993 8487
ORAS BROSTENI 6354 3149 3205
ORAS CAJVANA 8630 4390 4240
ORAS DOLHASCA 11359 5629 5730
ORAS FRASIN 6536 3282 3254
ORAS GURA HUMORULUI 15726 7544 8182
ORAS LITENI 10184 5084 5100
ORAS MILISAUTI 5386 2625 2761
ORAS SALCEA 9941 4971 4970
ORAS SIRET 9304 4543 4761
ORAS SOLCA 2623 1308 1315
ORAS VICOVU DE SUS 14892 7437 7455

RURAL 404608 202822 201786

ADANCATA 4170 2097 2073


ARBORE 7365 3664 3701
BAIA 7206 3666 3540
BALACEANA 1648 835 813
BALCAUTI 3275 1593 1682
BERCHISESTI 2864 1439 1425
BILCA 3654 1790 1864
BOGDANESTI 4002 2060 1942
BOROAIA 4716 2311 2405
BOSANCI 7178 3664 3514
BOTOSANA 2383 1179 1204
BREAZA 1653 840 813
BRODINA 3659 1885 1774
BUNESTI 2720 1404 1316
BURLA 2241 1157 1084
CACICA 4274 2092 2182
CALAFINDESTI 2833 1420 1413
CAPU CAMPULUI 2468 1237 1231
CARLIBABA 1891 934 957
CIOCANESTI 1518 750 768
CIPRIAN PORUMBESCU 2153 1093 1060
COMANESTI 2205 1142 1063
CORNU LUNCII 7261 3626 3635
COSNA 1496 751 745
CRUCEA 2070 1026 1044
DARMANESTI 5921 2926 2995
DOLHESTI 3931 1912 2019
DORNA CANDRENILOR 2997 1507 1490
DORNA-ARINI 2977 1477 1500
DORNESTI 4496 2238 2258
DRAGOIESTI 2517 1272 1245
DRAGUSENI 2576 1303 1273

69
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

DUMBRAVENI 9055 4577 4478


FANTANA MARE 2718 1347 1371
FANTANELE 4897 2498 2399
FORASTI 4879 2470 2409
FRATAUTII NOI 5735 2764 2971
FRATAUTII VECHI 4839 2402 2437
FRUMOSU 3508 1802 1706
FUNDU MOLDOVEI 4035 2021 2014
GALANESTI 2660 1325 1335
GRAMESTI 3028 1516 1512
GRANICESTI 4995 2541 2454
HANTESTI 4020 1999 2021
HARTOP 2745 1389 1356
HORODNIC DE JOS 2497 1227 1270
HORODNIC DE SUS 4919 2450 2469
HORODNICENI 3553 1721 1832
IACOBENI 2075 1026 1049
IASLOVAT 3810 1883 1927
ILISESTI 2748 1395 1353
IPOTESTI 5720 2809 2911
IZVOARELE SUCEVEI 2372 1245 1127
MALINI 7426 3723 3703
MANASTIREA HUMORULUI 3600 1770 1830
MARGINEA 10218 5136 5082
MITOCU DRAGOMIRNEI 4677 2307 2370
MOARA 4827 2377 2450
MOLDOVA-SULITA 2068 1058 1010
MOLDOVITA 5228 2692 2536
MUSENITA 2101 1022 1079
OSTRA 3239 1654 1585
PALTINOASA 5823 2953 2870
PANACI 2250 1145 1105
PARTESTII DE JOS 2879 1422 1457
PATRAUTI 4940 2447 2493
POIANA STAMPEI 2246 1121 1125
POIENI-SOLCA 2095 1023 1072
POJORATA 3119 1550 1569
PREUTESTI 6696 3463 3233
PUTNA 3751 1918 1833
RADASENI 4368 2181 2187
RASCA 5228 2662 2566
SADOVA 2449 1234 1215
SARU DORNEI 4212 2099 2113
SATU MARE 4385 2217 2168
SCHEIA 9244 4541 4703
SERBAUTI 3249 1645 1604
SIMINICEA 3044 1495 1549
SLATINA 5212 2723 2489
STRAJA 5654 2881 2773
STROIESTI 3388 1743 1645
STULPICANI 6150 3137 3013
SUCEVITA 2777 1357 1420
TODIRESTI 5819 2843 2976
UDESTI 7765 3828 3937
ULMA 2218 1154 1064

70
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

VADU MOLDOVEI 4500 2174 2326


VALEA MOLDOVEI 3844 1932 1912
VAMA 6263 3073 3190
VATRA MOLDOVITEI 4569 2329 2240
VERESTI 7298 3723 3575
VICOVU DE JOS 6296 3132 3164
VOITINEL 4120 2054 2066
VOLOVAT 5270 2696 2574
VULTURESTI 3698 1903 1795
ZAMOSTEA 3132 1528 1604
ZVORISTEA 6147 3060 3087

71
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

TELEORMAN 400431 196441 203990

URBAN 134560 65034 69526

MUNICIPIUL ALEXANDRIA 49387 23874 25513


MUNICIPIUL ROSIORI DE VEDE 30052 14542 15510
MUNICIPIUL TURNU MAGURELE 28488 13689 14799
ORAS VIDELE 11638 5685 5953
ORAS ZIMNICEA 14995 7244 7751

RURAL 265871 131407 134464

BABAITA 2872 1456 1416


BALACI 2007 928 1079
BECIU 1885 964 921
BEUCA 1481 720 761
BLEJESTI 3931 1948 1983
BOGDANA 2573 1301 1272
BOTOROAGA 5856 2867 2989
BRAGADIRU 4137 2046 2091
BRANCENI 2973 1466 1507
BUJORENI 1075 507 568
BUJORU 1730 907 823
BUZESCU 4443 2212 2231
CALINESTI 3484 1741 1743
CALMATUIU 2214 1033 1181
CALMATUIU DE SUS 2310 1173 1137
CERVENIA 3088 1524 1564
CIOLANESTI 3156 1536 1620
CIUPERCENI 1685 840 845
CONTESTI 3581 1789 1792
COSMESTI 2729 1351 1378
CRANGENI 3155 1582 1573
CRANGU 1535 740 795
CREVENICU 1572 789 783
DIDESTI 1311 669 642
DOBROTESTI 4743 2329 2414
DRACEA 1848 892 956
DRACSENEI 1883 913 970
DRAGANESTI DE VEDE 2171 1077 1094
DRAGANESTI-VLASCA 4259 2050 2209
FANTANELE 1898 922 976
FRASINET 2924 1459 1465
FRUMOASA 2315 1173 1142
FURCULESTI 3577 1793 1784
GALATENI 2870 1426 1444
GRATIA 2836 1333 1503
ISLAZ 5668 2831 2837
IZVOARELE 2770 1407 1363
LISA 2253 1155 1098
LITA 2876 1459 1417
LUNCA 3317 1612 1705
MAGURA 2909 1429 1480
MALDAENI 4514 2207 2307
MARZANESTI 4072 2075 1997

72
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MAVRODIN 2554 1252 1302


MERENI 2966 1433 1533
MOSTENI 1588 806 782
NANOV 3591 1772 1819
NASTURELU 2725 1376 1349
NECSESTI 1326 615 711
NENCIULESTI 2631 1305 1326
OLTENI 3255 1591 1664
ORBEASCA 7843 3873 3970
PERETU 7556 3773 3783
PIATRA 3387 1647 1740
PIETROSANI 2973 1494 1479
PLOPII-SLAVITESTI 2525 1260 1265
PLOSCA 6357 3236 3121
POENI 3007 1486 1521
POROSCHIA 4600 2258 2342
PURANI 1749 890 859
PUTINEIU 2465 1189 1276
RADOIESTI 2247 1099 1148
RASMIRESTI 863 425 438
SACENI 1328 667 661
SAELELE 2914 1458 1456
SALCIA 2937 1399 1538
SARBENI 1545 757 788
SCRIOASTEA 4130 2040 2090
SCURTU MARE 1850 891 959
SEACA 2592 1312 1280
SEGARCEA-VALE 3338 1641 1697
SFINTESTI 1262 600 662
SILISTEA 2452 1227 1225
SILISTEA-GUMESTI 2597 1293 1304
SLOBOZIA MANDRA 1814 859 955
SMARDIOASA 2515 1240 1275
STEJARU 1985 961 1024
STOROBANEASA 3237 1588 1649
SUHAIA 2425 1175 1250
TALPA 2058 1002 1056
TATARASTII DE JOS 3792 1835 1957
TATARASTII DE SUS 2951 1501 1450
TIGANESTI 5274 2638 2636
TRAIAN 1909 917 992
TRIVALEA-MOSTENI 2788 1377 1411
TROIANUL 3187 1553 1634
UDA-CLOCOCIOV 1909 908 1001
VARTOAPE 2940 1410 1530
VEDEA 2988 1532 1456
VIISOARA 1973 983 990
VITANESTI 2854 1427 1427
ZAMBREASCA 1633 805 828

73
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

TIMIS 678795 325543 353252

URBAN 422364 198650 223714

MUNICIPIUL TIMISOARA 311440 145462 165978


MUNICIPIUL LUGOJ 44590 21009 23581
ORAS BUZIAS 7589 3674 3915
ORAS CIACOVA 5125 2471 2654
ORAS DETA 6581 3135 3446
ORAS FAGET 7263 3567 3696
ORAS GATAIA 6226 3046 3180
ORAS JIMBOLIA 11812 5725 6087
ORAS RECAS 8524 4228 4296
ORAS SANNICOLAU MARE 13214 6333 6881

RURAL 256431 126893 129538

BALINT 1582 762 820


BANLOC 2843 1442 1401
BARA 290 151 139
BARNA 1537 817 720
BEBA VECHE 1571 802 769
BECICHERECU MIC 2747 1376 1371
BELINT 2705 1280 1425
BETHAUSEN 2768 1369 1399
BILED 3704 1837 1867
BIRDA 2002 978 1024
BOGDA 423 207 216
BOLDUR 2269 1064 1205
BRESTOVAT 700 363 337
BUCOVAT 1455 711 744
CARPINIS 5178 2519 2659
CENAD 4619 2230 2389
CENEI 2901 1445 1456
CHECEA 2033 1022 1011
CHEVERESU MARE 2033 1045 988
COMLOSU MARE 5145 2512 2633
COSTEIU 3813 1807 2006
CRICIOVA 1601 792 809
CURTEA 1203 581 622
DAROVA 2985 1535 1450
DENTA 3201 1578 1623
DUDESTII NOI 2779 1395 1384
DUDESTII VECHI 4316 2101 2215
DUMBRAVA 2699 1355 1344
DUMBRAVITA 4452 2116 2336
FARDEA 1780 873 907
FIBIS 1595 784 811
FOENI 1789 869 920
GAVOJDIA 2961 1485 1476
GHILAD 1805 857 948
GHIRODA 5357 2613 2744
GHIZELA 1179 585 594
GIARMATA 6202 3128 3074
GIERA 1277 645 632

74
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

GIROC 5758 2793 2965


GIULVAZ 2983 1470 1513
GOTTLOB 2288 1165 1123
IECEA MARE 2482 1246 1236
JAMU MARE 3053 1514 1539
JEBEL 3493 1732 1761
LENAUHEIM 5945 2966 2979
LIEBLING 3858 1936 1922
LIVEZILE 1594 789 805
LOVRIN 3763 1883 1880
MANASTIUR 1721 856 865
MARGINA 2308 1114 1194
MASLOC 2269 1138 1131
MORAVITA 2544 1250 1294
MOSNITA NOUA 4796 2363 2433
NADRAG 2735 1353 1382
NITCHIDORF 1570 765 805
OHABA LUNGA 1154 606 548
ORTISOARA 4182 2016 2166
OTELEC 1671 844 827
PADURENI 1576 781 795
PARTA 1931 969 962
PECIU NOU 5037 2486 2551
PERIAM 4399 2170 2229
PESAC 2127 1055 1072
PIETROASA 1062 579 483
PISCHIA 2896 1433 1463
RACOVITA 3030 1444 1586
REMETEA MARE 2033 980 1053
SACALAZ 7316 3600 3716
SACOSU TURCESC 3034 1439 1595
SAG 2863 1420 1443
SANANDREI 5974 3087 2887
SANDRA 2882 1414 1468
SANMIHAIU ROMAN 5274 2536 2738
SANPETRU MARE 3353 1674 1679
SARAVALE 2633 1302 1331
SATCHINEZ 4826 2382 2444
SECAS 355 208 147
STIUCA 1831 933 898
TEREMIA MARE 4397 2257 2140
TOMESTI 2106 1055 1051
TOMNATIC 3198 1571 1627
TOPOLOVATU MARE 2756 1341 1415
TORMAC 2707 1333 1374
TRAIAN VUIA 2023 1006 1017
UIVAR 2718 1382 1336
VALCANI 1365 690 675
VARIAS 6106 3027 3079
VICTOR VLAD DELAMARINA 2791 1426 1365
VOITEG 2166 1083 1083

75
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

TULCEA 246785 122483 124302

URBAN 121541 59137 62404

MUNICIPIUL TULCEA 90809 43930 46879


ORAS BABADAG 10173 5087 5086
ORAS ISACCEA 5311 2692 2619
ORAS MACIN 10890 5223 5667
ORAS SULINA 4358 2205 2153

RURAL 125244 63346 61898

BAIA 4690 2382 2308


BEIDAUD 1617 836 781
BESTEPE 1961 984 977
C.A. ROSETTI 929 490 439
CARCALIU 3103 1450 1653
CASIMCEA 2983 1495 1488
CEAMURLIA DE JOS 2363 1191 1172
CEATALCHIOI 759 451 308
CERNA 3962 2011 1951
CHILIA VECHE 2407 1228 1179
CIUCUROVA 2167 1095 1072
CRISAN 1304 663 641
DAENI 2184 1124 1060
DOROBANTU 1514 767 747
FRECATEI 3698 1797 1901
GRECI 5435 2638 2797
GRINDU 1531 786 745
HAMCEARCA 1475 742 733
HORIA 1519 761 758
I.C.BRATIANU 1253 614 639
IZVOARELE 2104 1059 1045
JIJILA 5754 2884 2870
JURILOVCA 4771 2347 2424
LUNCAVITA 4459 2266 2193
MAHMUDIA 2816 1447 1369
MALIUC 981 532 449
MIHAI BRAVU 2509 1301 1208
MIHAIL KOGALNICEANU 3234 1642 1592
MURIGHIOL 3545 1840 1705
NALBANT 2872 1458 1414
NICULITEL 4460 2243 2217
NUFARU 2592 1324 1268
OSTROV 2031 1086 945
PARDINA 603 355 248
PECENEAGA 1883 951 932
SARICHIOI 6931 3534 3397
SFANTU GHEORGHE 840 434 406
SLAVA CERCHEZA 2464 1219 1245
SMARDAN 1130 566 564
SOMOVA 4673 2350 2323
STEJARU 1824 952 872
TOPOLOG 4809 2467 2342
TURCOAIA 3518 1717 1801
VACARENI 2345 1189 1156
VALEA NUCARILOR 3737 1902 1835
VALEA TEILOR 1505 776 729

76
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

VASLUI 451106 224977 226129

URBAN 186480 90236 96244

MUNICIPIUL VASLUI 70060 33905 36155


MUNICIPIUL BARLAD 69049 33188 35861
MUNICIPIUL HUSI 29334 14215 15119
ORAS MURGENI 7877 3933 3944
ORAS NEGRESTI 10160 4995 5165

RURAL 264626 134741 129885

ALBESTI 3242 1612 1630


ALEXANDRU VLAHUTA 1413 750 663
ARSURA 1830 920 910
BACANI 2912 1518 1394
BACESTI 4410 2233 2177
BALTENI 1564 785 779
BANCA 5604 2853 2751
BEREZENI 5259 2645 2614
BLAGESTI 1543 749 794
BOGDANA 1795 891 904
BOGDANESTI 3411 1715 1696
BOGDANITA 1577 845 732
BOTESTI 2151 1092 1059
BUNESTI-AVERESTI 2708 1348 1360
CIOCANI 1851 931 920
CODAESTI 4737 2379 2358
COROIESTI 2256 1127 1129
COSTESTI 3165 1569 1596
COZMESTI 2508 1273 1235
CRETESTI 1848 914 934
DANESTI 2249 1147 1102
DELENI 2493 1244 1249
DELESTI 2459 1271 1188
DIMITRIE CANTEMIR 2822 1442 1380
DODESTI 1839 907 932
DRAGOMIRESTI 5028 2616 2412
DRANCENI 4645 2361 2284
DUDA-EPURENI 4772 2437 2335
DUMESTI 3657 1920 1737
EPURENI 3104 1617 1487
FALCIU 5775 2951 2824
FERESTI 2212 1137 1075
FRUNTISENI 1945 998 947
GAGESTI 2199 1145 1054
GARCENI 2539 1319 1220
GHERGHESTI 2805 1490 1315
GRIVITA 3745 1889 1856
HOCENI 2977 1495 1482
IANA 4208 2212 1996
IBANESTI 1585 844 741
IVANESTI 4723 2392 2331
IVESTI 2779 1411 1368
LAZA 3253 1652 1601
LIPOVAT 4374 2236 2138
LUNCA BANULUI 3869 1946 1923

77
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MALUSTENI 2826 1407 1419


MICLESTI 2882 1476 1406
MUNTENII DE JOS 4004 1959 2045
MUNTENII DE SUS 4063 2036 2027
OLTENESTI 2847 1428 1419
OSESTI 3262 1680 1582
PADURENI 4136 2113 2023
PERIENI 3736 1908 1828
POCHIDIA 1873 951 922
POGANA 3304 1665 1639
POGONESTI 1799 946 853
POIENESTI 3191 1646 1545
PUIESTI 4855 2502 2353
PUNGESTI 3415 1732 1683
PUSCASI 3721 1907 1814
RAFAILA 1956 1009 947
REBRICEA 3809 1947 1862
ROSIESTI 3514 1771 1743
SOLESTI 3934 1985 1949
STANILESTI 5525 2799 2726
STEFAN CEL MARE 3483 1786 1697
SULETEA 2494 1257 1237
TACUTA 3412 1709 1703
TANACU 2188 1114 1074
TATARANI 2375 1187 1188
TODIRESTI 3557 1830 1727
TUTOVA 3724 1946 1778
VALENI 4677 2424 2253
VETRISOAIA 3293 1623 1670
VIISOARA 1977 989 988
VINDEREI 4473 2333 2140
VOINESTI 4009 2050 1959
VULTURESTI 2385 1202 1183
VUTCANI 2230 1087 1143
ZAPODENI 4057 2083 1974
ZORLENI 9800 5026 4774

78
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

VALCEA 407431 199664 207767

URBAN 185388 89322 96066

MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA 110827 52910 57917


MUNICIPIUL DRAGASANI 20227 9654 10573
ORAS BABENI 9747 4876 4871
ORAS BAILE GOVORA 2887 1388 1499
ORAS BAILE OLANESTI 4554 2237 2317
ORAS BALCESTI 5546 2754 2792
ORAS BERBESTI 5589 2826 2763
ORAS BREZOI 6972 3444 3528
ORAS CALIMANESTI 8794 4261 4533
ORAS HOREZU 6729 3232 3497
ORAS OCNELE MARI 3516 1740 1776

RURAL 222043 110342 111701

ALUNU 4464 2299 2165


AMARASTI 1948 971 977
BARBATESTI 3697 1839 1858
BERISLAVESTI 2948 1519 1429
BOISOARA 1359 671 688
BUDESTI 5966 2908 3058
BUJORENI 4523 2259 2264
BUNESTI 2759 1371 1388
CAINENI 2541 1280 1261
CERNISOARA 3905 2029 1876
COPACENI 2930 1511 1419
COSTESTI 3419 1683 1736
CRETENI 2489 1206 1283
DAESTI 3029 1481 1548
DANICEI 2301 1123 1178
DICULESTI 2089 1055 1034
DRAGOESTI 2208 1070 1138
FARTATESTI 4273 2112 2161
FAURESTI 1571 765 806
FRANCESTI 5669 2729 2940
GALICEA 4031 2021 2010
GHIOROIU 1883 881 1002
GLAVILE 2351 1166 1185
GOLESTI 2717 1348 1369
GRADISTEA 2903 1456 1447
GUSOENI 1660 820 840
IONESTI 4533 2262 2271
LACUSTENI 1541 749 792
LADESTI 1952 926 1026
LALOSU 2576 1280 1296
LAPUSATA 2361 1205 1156
LIVEZI 2504 1217 1287
LUNGESTI 3493 1714 1779
MACIUCA 1920 945 975
MADULARI 1594 800 794
MALAIA 1898 953 945
MALDARESTI 1991 1009 982

79
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MATEESTI 3202 1615 1587


MIHAESTI 6672 3262 3410
MILCOIU 1366 670 696
MITROFANI 1272 644 628
MUEREASCA 2706 1441 1265
NICOLAE BALCESCU 3593 1811 1782
OLANU 3262 1619 1643
ORLESTI 3264 1566 1698
OTESANI 2828 1431 1397
PAUSESTI 2856 1397 1459
PAUSESTI-MAGLASI 4066 2071 1995
PERISANI 2364 1220 1144
PESCEANA 1894 965 929
PIETRARI 3156 1539 1617
POPESTI 3135 1570 1565
PRUNDENI 4522 2166 2356
RACOVITA 1858 955 903
ROESTI 2264 1142 1122
ROSIILE 2778 1382 1396
RUNCU 1089 532 557
SALATRUCEL 2086 1067 1019
SCUNDU 2095 1044 1051
SINESTI 2543 1269 1274
SIRINEASA 2567 1275 1292
SLATIOARA 3461 1704 1757
STANESTI 1419 689 730
STEFANESTI 3549 1731 1818
STOENESTI 3730 1845 1885
STOILESTI 4159 2127 2032
STROESTI 3010 1511 1499
SUSANI 3527 1774 1753
SUTESTI 2064 1010 1054
TETOIU 2739 1310 1429
TITESTI 1103 564 539
TOMSANI 4009 1964 2045
VAIDEENI 4105 2001 2104
VALEA MARE 3049 1489 1560
VLADESTI 2826 1428 1398
VOICESTI 1694 848 846
VOINEASA 1621 823 798
ZATRENI 2544 1238 1306

80
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

VRANCEA 390526 191550 198976

URBAN 146738 70366 76372

MUNICIPIUL FOCSANI 98146 46692 51454


MUNICIPIUL ADJUD 18390 9065 9325
ORAS MARASESTI 12704 6183 6521
ORAS ODOBESTI 8839 4359 4480
ORAS PANCIU 8659 4067 4592

RURAL 243788 121184 122604

ANDREIASU DE JOS 1938 1006 932


BALESTI 2063 1069 994
BARSESTI 1557 781 776
BILIESTI 2687 1325 1362
BOGHESTI 1699 858 841
BOLOTESTI 4911 2414 2497
BORDESTI 1836 906 930
BROSTENI 2259 1125 1134
CAMPINEANCA 3647 1762 1885
CAMPURI 3946 1961 1985
CARLIGELE 2975 1429 1546
CHIOJDENI 2490 1282 1208
CIORASTI 3377 1600 1777
CORBITA 1927 966 961
COTESTI 5066 2430 2636
DUMBRAVENI 4366 2140 2226
DUMITRESTI 4944 2461 2483
FITIONESTI 2811 1443 1368
GAROAFA 4782 2319 2463
GOLESTI 4300 2119 2181
GOLOGANU 3327 1667 1660
GUGESTI 6757 3289 3468
GURA CALITEI 2880 1472 1408
HOMOCEA 7166 3651 3515
JARISTEA 4096 1933 2163
JITIA 1629 836 793
MAICANESTI 4806 2308 2498
MERA 4002 2063 1939
MILCOVUL 3518 1723 1795
MOVILITA 3988 1984 2004
NANESTI 2442 1244 1198
NARUJA 1903 966 937
NEGRILESTI 1773 899 874
NEREJU 4428 2348 2080
NISTORESTI 2181 1113 1068
OBREJITA 1711 834 877
PALTIN 2139 1087 1052
PAULESTI 2188 1103 1085
PAUNESTI 6742 3480 3262
PLOSCUTENI 3473 1777 1696
POIANA CRISTEI 2678 1360 1318
POPESTI 3379 1624 1755
PUFESTI 4328 2146 2182

81
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

RACOASA 3480 1731 1749


RASTOACA 2546 1252 1294
REGHIU 2463 1272 1191
RUGINESTI 4371 2180 2191
SIHLEA 5397 2621 2776
SLOBOZIA BRADULUI 6273 3196 3077
SLOBOZIA CIORASTI 2017 982 1035
SOVEJA 2572 1186 1386
SPULBER 1421 717 704
STRAOANE 3781 1841 1940
SURAIA 5762 2809 2953
TAMBOESTI 3109 1476 1633
TANASOAIA 2215 1162 1053
TATARANU 4856 2319 2537
TIFESTI 5226 2582 2644
TULNICI 3865 1987 1878
URECHESTI 2558 1261 1297
VALEA SARII 2057 1044 1013
VANATORI 6071 3050 3021
VARTESCOIU 3511 1739 1772
VIDRA 7494 3683 3811
VINTILEASCA 2075 1032 1043
VIZANTEA-LIVEZI 4028 2063 1965
VRANCIOAIA 2837 1445 1392
VULTURU 8688 4251 4437

82
JUDEŢ / MEDIU
TOTAL MASCULIN FEMININ
LOCALITATE

MUN.BUCURESTI 1944451 907678 1036773

SECTORUL 1 224146 100724 123422


SECTORUL 2 356679 165415 191264
SECTORUL 3 401975 188372 213603
SECTORUL 4 300101 140731 159370
SECTORUL 5 289778 139150 150628
SECTORUL 6 371772 173286 198486

83
Notă metodologică

Populaţia României pe localităţi, la 1 ianuarie 2010, s-a calculat pe baza populaţiei cu domiciliu la
1 ianuarie 2009, la care s-au adăugat următoarele elemente:
• sporul natural al populaţiei din perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2009 (numărul născuţilor-vii
minus numărul decedaţilor);
• soldul mişcării migratorii interne cu schimbarea domiciliului din perioada 1 ianuarie –
31 decembrie 2009 (numărul persoanelor care şi-au stabilit domiciliul în localitate minus numărul
persoanelor care au plecat din localitate în urma schimbării domiciliului);
• soldul mişcării migratorii externe [cetăţeni străini care şi-au stabilit domiciliul în România (imigranţi)
minus cetăţeni români care şi-au stabilit domiciliul în străinătate (emigranţi)] din perioada 1 ianuarie –
31 decembrie 2009;
• soldul mişcării migratorii interne cu stabilirea reşedinţei [numărul persoanelor care au venit
temporar în localitate, minus numărul persoanelor care au plecat temporar în altă localitate
(persoane cu viză de flotant pînă la 365 de zile)] - situaţie existentă la data de 1 ianuarie 2010.

Pentru calculul sporului natural al populaţiei, repartizarea pe localităţi a copiilor născuţi-vii s-a făcut
după domiciliul mamei, iar a decedaţilor după domiciliul acestora.

Populaţia pe judeţe şi medii la 1 ianuarie 2010 s-a obţinut prin însumarea populaţiei municipiilor şi
oraşelor pentru mediul urban şi a comunelor pentru mediul rural, conform împărţirii administrativ-
teritoriale actualizată până la 1 ianuarie 2010.

84