Sunteți pe pagina 1din 86

Argumentatie impotriva ereziei ecumenismului

1.

Anatema impotriva ecumenismului Parintele Patric Ranson ......pag.2

2. Ieromonahul Ioan Vasilevski Ecumenismul Religia global a lui antihrist...pag.14 3. alea cea !ngust " Pre#oslovie la scrierile Vl#ici Averchie...pag.1$

4. %milie a Printelui Ambro&ie 'ontrier la pra&nicul (uminicii )iruin*ei %rto#o+iei...pag. 2, 5. %milie a Printelui Ambro&ie 'ontrier la (uminica -./ntului 0rigorie Palama..pag.21 6. Vl#ica Averchie #e 2or#anville Pre#ic la (uminica )iruin*ei %rtho#o+iei3 1$11pag.,1 7. -./ntul Ignatie )rianceaninov %rto#o+ia este a#evrata cunoa4tere 4i cinstire a lui (umne&eu..pag.,4 8. Este oare ast&i su.icient #enumirea #e 5orto#o+67 #e Arhiepiscopul Averchie #e 2or#anville..pag.48 9. um s"au .erit s.intii #e ere&ii7 .pag.44

10. -crisoarea uviosului Athonit -ava #e la Es.igmenu....pag.91 11. (ialog cu un preot A#evrat %rto#o+: Printele -teven Allen..........pag.9$

12. ;inunea -.intei ;ari ;ucenite Eu.imia3 prin care s"a !ntrit #reapta cre#in < alce#on 4=1> i clcarea ei !n picioare prin unirea cu mono.i&iii .pag.?8

Anatema !mpotriva ecumenismului Printele Patric Ranson


fragment din editorialul re#in*a %rtho#o+ ce a !ntrit lumea, introducere la un studiu despre Sinodiconul Ortodoxiei

Redacia traditiaortodoxa.wordpress.com, mulumete nc odat Preasfinitului Filaret al Franei (Biserica Orthodox radiionalist (!echi"calendarist# a $reciei de su% omoforul &'P'S' (acarie al Petrei# pentru dragostea cu care ne"a oferit dreptul i %inecu!)ntarea sa pentru a traduce i pu%lica n lim%a Rom)n lucrrile pururea"pomeniilor prini *m%ro+ie Fontrier i Patric Ranson i ale Friei Sf)ntului $rigorie Palama din Paris Preasfinitul Filaret al Franei, n ,--. arhimandrit, este unul dintre autorii crii Noul catehism catolic mpotri!a credi"#ei $%i"#ilor &'ri"#i, dimpreun cu Printele Patric Ranson i episcopul Fotie, carte ce a fost pu%licat i n Rom)nia. @A@

Print ele Patric Ranson (,-/0",--1#, Sf)ntul (itropolit Filaret al RO2OR ('r' a %i u" catalo) exhausti! al tuturor co"tro!erselor, Sinodiconul Ortodoxiei cupri"de marile de%i"i#ii doctri"ale care co"turea*' po*i#ia +isericii ,rtodoxe %a#' de ima)i"a#iile ome"e-ti -i ere*ii. .redi"#a " /ristos "u este u" catalo) de "!'#'turi pe care am putea s' le opu"em
2

alteia. 0e %apt, "u " ra#io"ame"t putem "#ele)e 1ai"ele, ca cea a 2uharistiei, ci " ru)'ciu"ea +isericii. 3mpotri!a acestei realit'#i care 4"u este di" lumea aceasta5, acestui or)a"ism dum"e*eiesc6ome"esc, +iserica, 1rupul lui /ristos, s6au "'l#at doctri"e care atacau u" pu"ct sau u" altul. 0e aceea disti")em di%erite perioade " istoria +isericii7 perioada hristolo)ic' 8secolele 96:999;, perioada p"e!matolo)ic' 8di" secolul <: p="' " *ilele "oastre;. 1otu-i ast'*i u" %e"ome" "ou apare su> "umele ecume"ismului. 2ste !or>a de o mi-care ce #i"te-te u"irea co"%esiu"ilor a-a6*is cre-ti"e 8ecume"ismul restr="s;, chiar u"irea tuturor reli)iilor 8ecume"ismul exti"s;. 2cume"ismul a%ectea*' +iserica "s'-i, " "tre)ime, " realitatea sa dum"e*eiesc6ome"easc'. 2l o las' s' su>*iste ca i"stitu#ie ome"easc', admi"istrati!', %ila"tropic', social', ecolo)ic'? dar "u o dore-te ca 1rup al lui /ristos, u"ic la>orator al m="tuirii oame"ilor. &'ri"tele @m>ro*ie (o"trier 8191761992; scria7 42cume"ismul "u este propriu6*is o ere*ie, "ici o pa"6ere*ie, ci ce!a mai r'u7 este "e)area existe"#ei co"crete -i istorice a +isericii 2re*iile erau !r'Ama-i declara#i ai +isericii, de aceea +iserica a putut s' le com>at' -i s' le >iruiasc'. 2cume"ismul, care lucrea*' " chip !iclea", "u atac' direct do)ma, "ici "u !rea s' o de"ature*e sau s' o altere*e, el o i)"or' -i trece di"colo de ea. &e"tru 2cume"ism "ici o +iseric' "u de#i"e @de!'rul ea si")ur', ci toate au %r="turi de @de!'r, de aceea a i*>utit s' %ac' ere*iile s' treac' drept +iseric' sau co"%esiu"i cre-ti"e, ca ramurile u"ui si")ur tru"chi, dup' %aimoasa sa teorie.5 B1C Na-terea ecume"ismului moder" este le)at' de e%orturile pre*elitiste protesta"te, dar " lumea ortodox', el a %ost de%i"it de &atriarhatul de .o"sta"ti"opol care, " 2"ciclica sa di" 1920, "umea pe"tru prima dat' 4 mpreu"'6mo-te"itoare5 " /ristos di%eritele D>iserici5 heterodoxe -i preco"i*a, " a%ar' de schim>area cale"darului -i de alte miAloace de apropiere co"cret', co"ser!area riturilor -i o>iceiurilor proprii %iec'ruia " parte. 2cume"ismul se spriAi"' ast%el pe dou' pri"cipii7 a;. (iecare -i p'strea*' ide"titatea, >;. (iecare admite c' drumul celorlalte co"%esiu"i co"duce de aseme"ea la m="tuire. .um aceste dou' pri"cipii su"t i"compati>ile, pe"tru c' di%eritele co"%esiu"i au p'reri co"tradictorii pri!i"d di%erite aspecte co"siderate ca i"dispe"sa>ile m="tuirii, ecume"i-tii au propus mai multe miAloace de mp'care7 teoria cre*ului mi"imal, teoria caracterului par#ial al oric'rei
3

teolo)ii, teoria dra)ostei dep'-i"d do)mele, teoria u"ei cercet'ri di"amice, teoria ramurilor etc. 1eoriile ecume"iste ti"d a-adar spre de*>i"area a ceea ce este u"it " /ristos -i admit, " ultim' a"ali*', harul creat B)ra#ia creat' E n' tr.C al lui :arlaam, ce %ace di" +iseric' u" or)a"ism e!oluti!, care se a%l' "tr6u" a"umit stadiu al de*!olt'rii sale. 1eoria ramurilor postulea*' c' toate co"%esiu"ile cre-ti"e existe"te la ora actual' su"t p'r#i ale u"ei +iserici i"!i*i>ile care se !a ar'ta c="d toate aceste ramuri se !or u"i la s="ul u"ui u"ic or)a"ism. @ceast' teorie co"stituie %u"dame"tul .o"siliului 2cume"ic al +isericilor, pe"tru c' scopul s'u cel di"t=i -i declarat este 4s' cheme +isericile s' ti"d' spre u"itatea !i*i>il' "tr6o si")ur' credi"#' -i "tr6o si")ur' comu"iu"e euharistic'.5 B2C 4.re-ti"ul ortodox5 care se a")aAea*' "tr6u" ast%el de pro)ram E -i ast'*i este ca*ul tuturor patriarhiilor E deAa s6a lep'dat de /ristos7 pe"tru o ast%el de teorie 4F"a, $%="t', $o>or"iceasc' -i @postoleasc' +iseric'5 m'rturisit' " .re* "u exist' " pre*e"t -i " chip depli". 2cume"ismul "u mai spu"e7 4.red " +iseric'5, ci 4@-tept +iserica5. 3mpotri!a cu!="tului lui /ristos E 3u ! !oi lsa orfani4 !oi !eni la !oi 89oa" 14, 18; E ecume"ismul co"duce la ideea c' /ristos "e6a l'sat or%a"i de mai >i"e de 2000 de a"i. 1otodat', pri" t')'duirea +isericii celei F"a, se t')'duiesc -i articolele urm'toare di" .re*7 "u mai exist' u" si")ur >ote* pe"tru iertarea p'catelor, "ici "!ierea mor#ilor, "ici !ia#a !eacului ce !a s' !i"'. F"ii ortodoc-i au participat la mi-carea ecume"ist' la "ceputurile ei, pe"tru c' ei se )="deau c' "t=l"irile cu heterodoc-ii erau u" miAloc de a6i %ace s' cu"oasc' credi"#a ortodox' -i deci de a6i aduce la @de!'r. 3"cep="d cu a"ii G60, totodat', -i mai ales plec="d de la preti"sa 4ridicare a a"atemelor di" 10545 de c'tre @te"a)oras -i &aul al :96lea " 1965, a de!e"it e!ide"t c' ecume"ismul "u c'uta @de!'rul, ci o sum' de mi"ciu"i >i"e pre*e"tate. B3C Harii teolo)i ortodoc-i ai secolului "ostru E &'ri"tele 9usti" &opo!ici, (otie Io"to)lou, Jeo"id Fspe"sKi,E au de"u"#at ecume"ismul, !l')uire a credi"#ei " @de!'r, " !irtutea s%i"#itoare a @de!'rului 8 5oan ,0, ,0;. (otie Io"to)lou scria7 4@st'*i au ap'rut al#i aposta#i, care "u su"t pur -i simplu !r'Ama-ii icoa"elor, ico"omahi, ci !r'Ama-ii ,rthodoxiei, ortodoxomahi, -i care se eriAea*' " ap'r'tori ai ,rtodoxiei, la %el ca %ariseii care se d'deau drept ap'r'tori ai Je)ii, pe care au des%ii"#at6o.5 B4C 3"alt &rea $%i"#itul (ilaret, pe atu"ci Hitropolit al New6LorK6ului -i "t=ist't'tor al $i"odului +isericii ,rtodoxe Muse di" @%ara Nra"i#elor

8M,.,M;, 4dup' "t=ia -i a doua mustrare5 8 it 6, ,.; adresat' lui @te"a)oras, patriarhul .o"sta"ti"opolului, -i urma-ilor lui -i "tre)ului popor ortodox, su> %orm' de scrisori E 7pistoliile ntristate E a t'iat de la trupul +isericii, pri" si"od, pe ereticii cei "oi. $crisoarea 2"ciclic' a 2piscopilor -i decretul a"atemei pu>licate " 1983 co"stituie mo"ume"te do)matice de prim' importa"#'. B5C 3" 2"ciclic' citim7 4Hulte di" aceste ispitiri 8ale @"tihristului; E !l')uirea credi"#ei, di!i"i*area uma"it'#ii, tr'darea credi"#ei @de!'ratei +iserici " %olosul u"ei u"it'#i reli)ioase uma"iste "tr6o pseudo6>iseric' E "e stau " %a#', pre)'ti"du6i chiar pe cre-ti"ii ortodoc-i s' urme*e c'ile lui @"tihrist5. @"atema asupra ecume"ismului co"dam"' doctri"a 4ramurilor5 ca -i pri"cipalele ar)ume"te %olosite pe"tru a o sus#i"e. 2cume"ismul "cearc' de %apt s' se Austi%ice pri" trei ra#io"ame"te7 c' do)mele "u ar %i a>solut "ecesare pe"tru m="tuire, c'ci ereticii au tai"e care m="tuiesc? c' dialo)ul este "ecesar pe"tru a reu"i%ica +iserica cre-ti"ilor separa#i? -i c' dra)ostea ar cere s' uit'm >arierele do)matice. a;. 4@de!'rul dispare di"tre %iii oame"ilor5. Nu mai exist', la drept !or>i"d, "ici schismatici -i "ici eretici "cep="d di" clipa " care le recu"oa-tem tai"ele ca !alide sau >isericile ca %ii"d +iseric'. 3" co"seci"#', pe"tru ecume"i-ti, +iserica se de%i"e-te alt%el dec=t ca 4u"a"imitate a credi"#ei5. F"a di"tre cele mai !echi teorii de acest %el era cea a lui 0Olli")er 817996 1890;, %o"dat' pe doctri"a au)usti"ist' a tai"elor -i adoptat' ast'*i de c'tre ecume"i-ti. &e"tru ei, tai"a are o !aloare "tr6u" %el ma)ic'7 orice om >ote*at, " orice )rupare, co"%esiu"e sau >iseric' ar %i, este automat alipit trupului lui /ristos. B6C &e"tru &'ri"#i "u exist' "ici o tai"' " a%ara +isericii, c'ci %aptele scoase " a%ara 4u"a"imit'#ii credi"#ei5, " a%ara 1rupului @de!'rului, su"t "e>u"ii -i "u >i"ecu!="t'ri. 3" )e"eral, pe"tru ecume"i-ti ade!'rul "tr6u" %el este " curs de descoperire E ca -i cum "u ar %i %ost re!elat dec=t par#ial E " timp ce cre-ti"ul are co"-tii"#a c' @de!'rul s6a "trupat o dat' pe"tru totdeau"a -i r'm="e pre*e"t " +iseric'. &ri" urmare, ecume"i-tii critic' %oarte des do)mele. 2xperie"#a, !ia#a, caritatea su"t pre*e"tate ca ade!'ratele criterii, superioare do)mei, teolo)iei -i ade!'rului. &atriarhul 9)"atie 9: al @"tiohiei declara ast%el " 19837 40ialo)ul real "cepe atu"ci c="d dic#io"arele teolo)ice su"t, ca s' *icem a-a, puse deoparte.5

:edem c' "u mai este !or>a de a ataca do)ma "tr6u" pu"ct sau " altul, ci de a o pu"e deoparte. .a -i " mo"o%i*itism, "atura uma"' a lui /ristos r'm="e, dar este lipsit' de e"er)ie, i"e%icie"t', sau ca " doctri"a au)usti"ist' despre m="tuire, !oi"#a uma"' exist', dar %'r' putere proprie, pe"tru c' este pe de6a6"tre)ul pro)ramat' de 0um"e*eu, la %el -i " ecume"ism, ade!'rul co"ti"u' s' existe, dar %'r' putere, ca u" soare acoperit, %'r' lumi"' -i c'ldur', ca u" catalo) mort di" prici"a propo*i#iilor "ei"teli)i>ile. 0i" acest mome"t "ici "u mai co"tea*' ce m'rturise-te %iecare. 0o)ma de!i"e %acultati!'. &ot chiar s' cred c' (ilioPue este o ere*ie -i s' m' mp'rt'-esc cu ereticii7 "u mai exist' u"itate " credi"#', ci di!erse 4te"di"#e5, deopotri!' de 4respecta>ile5. 2cume"i-tii %olosesc scrierile &'ri"#ilor, dar r'st'lm'ci"du6le "#elesul. .itea*' de exemplu pe $%="tul Nri)orie &alama care spu"e7 4,rice cu!="t poate %i co"tra*is de u" altul, dar ce cu!="t poate co"tra*ice !ia#aQ 5. @ici ecume"ismul se spriAi"' pe o disti"c#ie %amiliar' ere*iilor occide"tale, care -i propu" adesea s' o dep'-easc', dar care este str'i"' ,rtodoxiei. ,ccide"tul oscilea*' de %apt "tre u" %u"dame"talism care ide"ti%ic' Me!ela#ia cu $criptura -i o mistic' 4teopatic'5 " care Me!ela#ia apare doar pe "ea-teptate, >rusc -i este suportat' pasi! de primitor. @ceast' specula#ie despre 4doctri"' -i !ia#'5, 4scolastic' -i mistic'5, 4c'r#i -i experie"#'5 "u are se"s pe"tru ortodox care m'rturise-te doar u" @de!'r7 0um"e*eu6,mul, -i "u o teorie a>stract', ci o &ersoa"' !ie. 2ste acela-i /ristos pe care 3l !'d &roorocii, pe care 3l propo!'duiesc @postolii, pe care 3l do)matisesc &'ri"#ii. .u si)ura"#', c'r#ile "u su"t !ia#a " /ristos -i orice cu!="t poate %i co"tra*is? dar c'r#ile -i cu!i"tele ade!'rate su"t ca o icoa"' %idel' ce 4poart' acela-i "ume5 ca -i &rototipul -i "e c'l'u*esc spre 2l. @ dori 4s' pui deoparte5 do)mele ca s' aAu")i la .el ce este dra)oste seam'"' cu a6-i t'ia picioarele pe"tru a aler)a mai repede. 9coa"ele )re-ite "u Austi%ic' re"u"#area la ico"o)ra%ie? ere*ia "u "seam"' c' +iserica tre>uie s'6-i a>a"do"e*e oste"eala istoric' de a l'muri .alea. 0ositei al 9erusalimului 8164161707;, " al s'u 8odeca%i%los B7C r'spu"de celor ce preti"d c' cre-ti"ii "u tre>uie s' se ocupe cu mi"u#io*it'#i do)matice, su> pretextul c' m="tuirea "oastr' "u co"st' " !or>e, ci " %apte. 0esi)ur, spu"e el, c="d expresiile su"t di%erite, dar acoper' u" se"s ide"tic, "u tre>uie s' "e ocup'm de a"ali*a detaliilor. @st%el, dup' primul $i"od, @puse"ii -i M's'rite"ii, "e%ii"d di%eri#i dec=t pri" !or>ire, se "#ele)eau asupra %o"dului -i de aceea $%="tul @ta"asie cel Hare a

resta>ilit "#ele)erea. 3" schim>, c="d %ormulele i"dic' u" se"s di%erit, sau l dau de >'"uit, atu"ci este "ecesar' o cercetare am'"u"#it', "u "umai a terme"ilor %olosi#i, ci chiar, dac' este "e!oie, a literelor al%a>etului -i a pu"ctua#iei. F" si")ur iota schim>a terme"ul ortodox de consu%stanial (homoousios# " %ormula eretic' de su%stan asemntoare (homoiousios#. 9ar macedo"ie"ii -i "t'reau ere*ia despri"*="d di" co"text " mod )re-it &rolo)ul lui 9oa". 0e aceea $%="tul @ta"asie cel Hare a scris u" "tre) discurs mpotri!a ereticilor care sus#i"eau i"utilitatea e!alu'rii cu!i"telor, " care el a%irm'7 4Nu tre>uie s' str=")em cu!i"te %'r' chi>*ui"#', ci tre>uie s' a"ali*'m cu )riA' ceea ce69 este pl'cut lui 0um"e*eu, ce "e este "ou' de %olos, ceea ce poate exprima ade!'rul, respect' le)ea, se potri!e-te cu "atura, exprim' "!'#'tura de credi"#' " chip aute"tic, "t're-te "'deAdea, "u stric' dra)ostea5. &e"tru c' 96a pl'cut 0om"ului s' "e m="tuiasc' "u pri" %aptele "oastre E pe care "u le %'cusem E ci pri" "e>u"ia propo!'duirii, cu"oa-terea credi"#ei este "ecesar' -i de aceea do)mele pe care le c="t' +iserica " sluA>ele sale "u su"t lipsite de importa"#', ci a>solut "ecesare m="tuirii, pri" ri)oarea preci*iei lor7 2u!)ntul cel nescris mpre9ur al atlui, din tine, 3sctoare de 8umne+eu S"a scris ntrup)ndu"se: i chipul cel ntinat la chipul cel dint)i ntorc)ndu"l, cu dumne+eiasc podoa% l"a amestecat' 8eci, mrturisind m)ntuirea, cu fapta i cu cu!)ntul, pe acesta nchipuim. B8C >; &oate dialo)ul s'6i u"easc' cu +iserica pe cei care s6au desp'r#it de eaQ 1erme"ul de dialo) este am>i)uu. .eea ce se petrece acum "u se aseam'"' cu dialo)ul aute"tic, de%i"it ast%el de mo"ahul Nichi%or " discu#ia pri" care se mpotri!ea lati"ilor7 4@-a au hot'r=t $%i"#ii @postoli -i &'ri"#ii "o-tri7 " discu#iile si"odale, %iecare are posi>ilitatea s' se exprime %'r' co"str=")ere potri!it credi"#ei co"-tii"#ei sale, -i "u tre>uie s' supu"em ame"i"#'rilor -i pedepselor pe cei ce "u !or s' "e mp'rt'-easc' comu"iu"ea.5 B9C &re*e"t="d " acest %el, cu toat' ri)oarea, credi"#a ortodox', $%="tul (otie a o>#i"ut u"itatea cu arme"ii, apoi cu lati"ii7 u"itate "temeiat' pe .re*ul "eschim>at "c' de la "ceput. ,rtodoc-ii au datoria de a ar'ta credi"#a 4care a "t'rit lumea5 oric'rui om care i "trea>' moti!ul "'deAdii ce s'l'-luie-te " ei, %iecare r'm="="d li>er s' cread'7 4.i"e !a crede -i se !a >ote*a se !a m="tui5. ,r, la +alama"d, " 1993, 4.omisia mixt' i"ter"a#io"al' pe"tru dialo)ul teolo)ic "tre +iserica catolic' -i +iserica ortodox'5 a de%i"it dialo)ul
7

"tr6u" mod cu totul di%erit7 4"u este !or>a de a co"!erti persoa"ele u"ei +iserici la alta pe"tru m="tuire. 2ste !or>a de a reali*a mpreu"' !oia lui /ristos pe"tru aproapele "ostru -i pla"ul lui 0um"e*eu cu pri!ire la +iserica sa pri"tr6o comu"' c'utare "tre +iserici, a u"ui acord depli" asupra co"#i"utului credi"#ei -i a implica#iilor sale. @cest e%ort se urm're-te pri" dialo)ul teolo)ic " curs5 8pu"ctul 15;. ,rtodoc-ii credi"cio-i 2!a")heliei cred c' mpli"esc !oia lui /ristos tocmai c="d caut' s' co"!erteasc' persoa"e de o alt' co"%esiu"e, di"tr6u" corp eretic 8adic' "o"6ortodox; pe"tru m="tuirea lor. 40eci de te !a asculta, ai do>="dit pre %ratele t'u5 8(atei ,;, ,/;. 3" schim>, dac' i"terlocutorii "u !or s' asculte, orice oste"eal' tre>uie "cetat' 4-i de "u !a asculta "ici de so>or, s'6#i %ie #ie ca u" p')=" -i !ame-.5 8 (atei ,;, ,0, c%. Rom' ,<, ,0, 5 2or' <, ,, -i it 6, ,.;. 1ocmai pri" a>se"#a oric'rui dialo) aute"tic se caracteri*ea*' ecume"ismul, cum ar'ta Hitropolitul (ilaret Bal M,.,MC " 2pistola sa di" 15 decem>rie 1965 c'tre patriarhul @te"a)oras7 4F" dialo) ade!'rat implic' u" schim> de idei cu posi>ilitatea de a co"!i")e participa"#ii pe"tru a aAu")e la u" acord. .um putem !edea " 7nciclica 7cclesiam Suam, &aul :9 "#ele)e dialo)ul ca pe u" pla" de a "e u"i cu Moma pri"tr6 o %ormul' oarecare care s' co"ser!e totu-i "eschim>ate doctri"ele -i mai ales "!'#'tura lor do)matic' despre po*i#ia &apei " +iseric'. ,r, orice compromis cu )re-eala este str'i" de istoria +isericii ,rthodoxe, ca -i de "s'-i ese"#a +isericii5. +iserica "u are deci "ici o le)'tur' cu %alsul dialo) ce se derulea*' " pre*e"t, care este o capca"' -i o tocmeal' -i despre care Hitropolitul (ilaret spu"ea pe drept c' este str'i" de $%i"#ii &'ri"#i -i de "trea)a tradi#ie a +isericii7 4+iserica "u poart' u" dialo) cu cei ce s6au separat ei "-i-i de ,rtodoxie, ci mai de)ra>' ea le adresea*' u" mo"olo) pe"tru a6i "dem"a s' se "toarc' la casa p'ri"teasc' pri" respi")erea oric'rei "!'#'turi heterodoxe.5 B10C c; , dra)oste %'r' ade!'r. .el mai des i"!ocat pretext al ecume"ismului este dra)ostea %r'#easc'. 0ra)ostea, spu"e $%="tul @postol &a!el, se >ucur' de ade!'r 8 5 2or' ,6, <;. Nu di" prici"a 4urii de aproapele5 $%="tul 9oa" a %u)it di" %a#a ereticului .eri"t, iar $%="tul &olicarp i6a dat lui Harcio" care6i spu"ea7 4Mecu"oa-te6"eR5 F" ast%el de r'spu"s7 41e cu"osc ca pe "t=iul "'scut al dia!olului.5 B11C @ce-ti s%i"#i aplicau 2!a")helia lui /ristos a c'rei traducere " "orme su"t ca"oa"ele apostolice. 0om"ul spu"e7 4(i#i "#elep#i ca -erpii -i >l="*i ca porum>eii 5 8 (atei ,., ,<;. $%="tul
8

Nri)orie &alama t=lcuie-te B12C c' -arpele mu-c' -i se ap'r', " timp ce porum>elul este "e!'t'm'tor, dar "ici "u se ap'r'. ,r cre-ti"ul tre>uie deopotri!' s' -i apere credi"#a -i s'6i iu>easc' pe cei ce "u i6o mp'rt'-esc, chiar ru)="du6se pe"tru pri)o"itorii lor. Huce"icii, %'r' a se supu"e pri)o"itorilor lor, ru)="du6se pe"tru ei, cu atitudi"ea lor au co"!ertit multe su%lete. +iserica se roa)' pe"tru cei "o"6ortodoc-i, dar "u se roa)' mpreu"' cu ei, iar asta, "u di" dispre# pe"tru ei, ci pe"tru c' aceasta este r="duiala dum"e*eiasc' a ru)'ciu"ii7 ea se "temeia*' "u pe ceea ce )="dim sau !rem, ci pe ceea ce "e6a l'sat 0om"ul 8 (atei ,;, ,-"1.;. .re-ti"ul 3l roa)' pe 41at'l s'u5 " ascu"s, " c'mara i"imii sale, si")ur sau cu %ra#i ortodoc-i care mp'rt'-esc 4u"a"imitatea credi"#ei5. $e poate ca, di" dra)oste, sau mai de)ra>' di" comple*e"#' pe"tru heterodoc-i, s' a"ul'm sau s' pu"em "tre para"te*e ca"oa"ele @postolilor care i"ter*ic orice ru)'ciu"e comu"' cu u" "o"6ortodox, chiar -i "tr6o cas' particular'Q B13C 9at' cum, " textul cu"oscut su> "umele de 8ialoguri ale lui (ihail d=*nchialos 81273;, &atriarhul r'spu"de u"ei propu"eri asem'"'toare di" partea mp'ratului care l "deam"' s' dea do!ad' de tolera"#' %a#' de lati"i -i de a "u6i "l'tura, chiar -i cu )re-elile lor do)matice7 40ac' ar #i"e de %irea ome"easc' s' dep'-easc' dra)ostea dum"e*eiasc', atu"ci cu!i"tele tale ar a!ea o trecere. 0ar ci"e a aAu"s la u" aseme"ea )rad de i"co"-tie"#' "c=t s' preti"d' c' a dep'-it i*!orul "tre)ii iu>iri de oame"i -i "tre)ii >u"'t'#i, sau s' o e)ale*e " !reu" %el, " timp ce proorocii m'rturisesc c' %irea este "eputi"cioas' "u "umai " a ati")e des'!=r-irea, dar "ici m'car " a respecta dreptatea pe c=t cu puti"#'7 40reptatea "oastr' 8ome"easc';, spu"e $criptura, e ca o c=rp' lep'dat'5. 0ac' 0om"ul "u6i iart' pe cei ce hulesc pe 0uhul $%="t, cum "!a#' 2!a")helia, atu"ci cum i6a- ierta eu, chiar dac' am primit de la 0om"ul puterea de a iertaQ $au "u mi6a- atra)e asupra mea m="ia de sus pe"tru c' am dat do!ad' de !i"o!at' sl'>iciu"eQ5 B14C 3"s'-i a"atema, dat' de &'ri"#i mpotri!a ere*iilor, "u este o uitare a dra)ostei cre-ti"e-ti. @"atema co"stat' c' o "!'#'tur' mpiedic' m="tuirea " /ristos -i, di" aceast' cau*', ea aru"c' " a%ara +isericii pe to#i cei ce o mp'rt'-esc, sal!="d ast%el +iserica -i trimite celor r't'ci#i o ultim' ate"#io"are. $' cercet'm %aptele ade!'ra#ilor cre-ti"i ortodoc-i, " orice !eac ar %i, -i !om )'si " ele acela-i duh de dra)oste ad="c' exprimat' de &atriarhul 9osi% pe !remea "e%ericitei u"iri de la JSo" di" 1274, care este r'spu"sul
9

cel mai >u" dat preti"sei 4iu>iri5 ecume"iste7 4:estita +iseric' a !echii Mome a cerut pacea -i "#ele)erea cu "oi -i cu celelalte s%i"te +iserici. 0espre i"te"#ia "s'-i, "e >ucur'm de ea -i o co"sim#im pe depli"? "tr6 at=t mi doresc aceast' pace -i caut mpli"irea ei dup' !oia lui 0um"e*eu, cu at=ta ardoare, "c=t "dr'*"esc s' iau asupra mea cu!="tul @postolului -i s' primesc s' %iu eu 4a"atema -i dep'rtat de la /ristos5 pe"tru u"irea +isericilor E at=t de departe su"t eu de a c'uta !raA>' pe"tru o dem"itate de-art', sau de a m' mpotri!i pri!ile)iilor preti"se de !echea Mom'R 0ar "umai cu co"di#ia s' dispar' prici"ile desp'r#irii, adaosul " $im>ol s' %ie "l'turat, iar teolo)ia H="tuitorului "ostru s' r'm="' "eati"s'. @lt%el, mi este cu des'!=r-ire imposi>il s' aAu") la u"ire, sau s' co"simt asupra !reu"uia di" pu"ctele cerute de !estita +iseric' a Momei Nime"i "u m' !a 4desp'r#i5 pe mi"e de !istieria cea mi"u"at' pe care am primit6o de la H="tuitorul meu, 4"ici !reu" ")er5, "ici !reu" om, 4"ici !reo alt' %'ptur'5, cum spu"e marele &a!el, ca s' "u %iu os="dit de al meu /ristos pe"tru a6i %i primit pe cei ce schim>' cu!="tul Jui.5 B15C @"atema mpotri!a ecume"ismului pe care $i"odul Mus di" @%ara Nra"i#elor, su> p'storirea 3"alt &rea $%i"#itului (ilaret, a reu-it s' o "scrie " Sinodicon se re)'se-te " li"ia dreapt' a 1radi#iei 2!a")helice -i dum"e*eiesc6ome"e-ti a +isericii. B16C 2a exprim' co"-tii"#a +isericii care, di" ce " ce mai deslu-it, arat' c' a os="dit ecume"ismul. .el di" urm', care accept' toate ere*iile cre-ti"e -i " cur="d toate reli)iile, ca pe "i-te c'i ome"e-ti de a aAu")e la 0um"e*eu, este deopotri!' culmea acestui a"tropoce"trism ce se !'dea " "!'#'turile u"ui 9talos -i " uma"ismul u"ui :arlaam, -i rui"area cea de pe urm' a omului, de !reme ce orice uma"o6ce"trism "u este dec=t u" dia!olo6ce"trism, dup' cum a spus &'ri"tele 9usti" &opo!ici. $la!a +isericii, )l'suire limpede a "'deAdii ce6o purt'm, Sinodiconul a-adar ilustrea*' acest cu!="t al teolo)ului s=r> 9usti" &opo!ici7 4Nic'ieri pe p'm="t sau " ceruri "u exist' mai mult' li>ertate sau o posi>ilitate mai mare de aplicare " !e-"icie a co"-tii"#ei -i a experie"#ei ome"e-ti, ca " ade!'rurile do)matice dum"e*eie-ti ale +isericii7 "umai ele l c'l'u*esc pe om spre 3mp'r'#ia 0um"e*eirii 1reimice, acolo u"de totul este %'r' hotar, !e-"ic -i %'r' cap't. 2xist' oare mai mult' li>ertate dec=t " ad="curile de "ep'tru"s -i " "'l#imile "em'r)i"ite ale 0uhului 0um"e*eiescQ @postolii m'rturisesc tocmai acest ade!'r !e-"ic c="d spu"7 *colo unde este 8uhul, acolo este i li%ertate5 B17C &e"tru ru)'ciu"ile $%i"#ilor &'ri"#ilor "o-tri, 0oam"e 9isuse /ristoase, 0um"e*eul "ostru, miluie-te6"e pe "oiR @mi".

10

Printele Patric Ranson

foto"Pr Patric Ranson

3O 77 B1C. >a >umi?re du ha%or, T 5, p). 37638. B2C. .o"stitu#ia .o"siliului 2cume"ic al +isericilor, 999, 1, ami"tit " pre%a#a lucr'rii comisiei .redi"#' -i .o"stitu#ie, Jima, 1982, Bote+, 7uharistie, Slu9ire, &aris, 1982. B3C. &'ri"tele @m>ro*ie (o"trier scrie7 43" t=lcuirea sa la ca"oa"ele $i"odului di" Na")ra, $%="tul Nicodim @)hioritul spu"e c' o a"atem' este u" pri"os >isericesc, u" lucru pus deoparte -i %')'duit lui 0um"e*eu. @"atema este de aseme"ea cel ce a %ost desp'r#it de 0um"e*eu -i de +iserica cre-ti"ilor -i dat dia!olului. Ui cum "u "dr'*"im s' "e ati")em de ceea ce a %ost "chi"at lui 0um"e*eu, di" prici"a ci"stirii -i pre#uirii pe care 9 le dator'm, la %el credi"cio-ii tre>uie s' se ose>easc' -i s' se a>#i"' de la orice "e)o# cu cel ce este a"atema. @"atema este u" lucru de temut, spu"e $%="tul 1arasie " @polo)ia sa la al :996lea $i"od 2cume"ic, pe"tru c' ea l "dep'rtea*' pe om de 0um"e*eu, l )o"e-te di" 3mp'r'#ia .erurilor -i l aru"c' " "tu"ericul cel mai di" a%ar'5. $%="tul 9oa" Nur'
11

de @ur 83476407; spu"e c' tre>uie 4s' a"atemi*'m doctri"ele eretice -i s' le "%ier'm, a!="d " acela-i timp mil' de eretici5. @-adar, dac' este i"ter*is %iec'ruia " parte s' a"atemi*e*e ceea ce +iserica "u a a"atemi*at, este de aseme"ea i"ter*is, temerar -i %'r'dele)e s' dispre#uim hot'r=rile +isericii, s' "u #i"em seama de ele -i s' achit'm ceea ce +iserica a a"atemi*at " mod ca"o"ic -i dup' dreptate, chiar de am %i patriarh, at=ta !reme c=t cau*ele se me"#i". @-adar, cei ce, " "umele u"ei iu>iri se"time"tale -i >ol"'!icioase, str'i"e de 2!a")helie, au ridicat @"atema di" 1054, %'r' s' "l'ture -i cau*ele ei, cad ei "-i-i su> aceea-i a"atem', pe"tru c' au "esocotit pe $%i"#ii &'ri"#i ai +isericii .i"e!a poate "ceta s' mai %ie su> i"cide"#a a"atemei pri" lep'darea de )re-eli -i pri" poc'i"#'. 0ar o a"atem' aru"cat' asupra u"ei ere*ii sau asupra u"ei %apte "ele)iuite r'm="e !e-"ic'.. @"atema de la 1054 !a r'm="e %'r' urm'ri -i !a c'dea de la si"e c="d &apalitatea se !a lep'da de ere*ia Filio@ue -i de celelalte -i !a re!e"i pri" poc'i"#' " +iserica ,rtodox'5 8.atehe*e ,rtodoxe;. B4C. *ntipapiAa, @te"a, 1993, p). 68, articol ap'rut " martie 1965 " ,rthodoxos 1Spos. @ se !edea de aseme"ea &re%a#a sa la cartea lui Ialomiros, *gainst False Bnion, $eattle, edi#ia a 99 a, 1978. B5C. &u>licat " lim>a %ra"ce*' " >a >umi?re du a%orului;, T 2. ha%or 8>umina

B6C. 1eoriile lui 0Olli")er pe aceast' tem', criticate radical de c'tre Vladimir NuettWe " Bnitatea 2retin 81880; au %ost reluate, de exemplu, de 9oa" Iarmiris, 8ogmatica, $ec#iu"ea 5, 42cle*iolo)ie ,rtodox'5, p). 2416243, @te"a 1973 -i %ormea*' >a*a docume"tului Bote+, 7uharistie, Slu9ire, redactat de .omisia .redi"#' -i .o"stitu#ie a ..2.+. 8.o"%eri"#a de la Jima, 1982;. B7C. 8odeca%i%los, 5storia Patriarhilor 5erusalimului, cartea 8, cap. 2,11, reed. Mi)opoulou, $alo"ic, 1983, p. 3166318 8 " )reac';. B8C. .o"dacul 0umi"icii ,rtodoxiei 8&ra*"icul 9coa"elor;. B9C. Je precXs de NicWphore, 1277, " :. Jaure"t EY. 0arrou*Xs, 8ossier $rec de l=Bnion de >Con, &aris, 1976, p). 500 E 501. .%. de aseme"ea @ctele $i"odului : 2cume"ic. B10C. Scrisoare ctre Patriarhul *tenagoras, " M.&. Neor)e Hacris, he Orthodox 2hurch and the 7cumenical (o!ement during the Period ,-1.",-<-, $t. Nectarios &ress, 1986

12

B11C. $%="tul 9ri"eu relatea*' cele dou' %apte " &mpotri!a ere+iilor, 6,6,D' B12C. $%="tul Nri)orie &alama, Omilia D6, despre $%="tul 0imitrie. B13C. @ se !edea .a"oa"ele apostolice 10, 11, 45, 46, 47, 65, 68. B14C. :. Jaure"t -i Y. 0arrou*Xs, 8ossier grec de l=Bnion de >Con, op' cit' p. 352. B15C. :. Jaure"t -i Y. 0arrou*Xs, 8ossier grec de l=Bnion de >Con, op' cit' p. 303. B16C. *3* 7(* celor ce atac Biserica lui Eristos n!)nd c Biserica Sa este mprit n aa"+ise FramuriG ce se deose%esc n doctrin i n felul de !ia, sau c Biserica nu exist n chip !+ut, ci !a fi alctuit n !iitor c)nd toate FramurileG H sectele, denominaiunile i chiar religiile H !or fi unite ntr"un singur trup, i care nu deose%esc Preoia i ainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci spun c %ote+ul i euharistia ereticilor sunt !ala%ile pentru m)ntuire: prin urmare, celor ce cu bun-tiin sunt n comuniune cu aceti eretici mai-nainte-pomenii sau celor ce susin, rsp)ndesc sau p+esc ere+ia lor ecumenist su% pretextul dragostei freti sau al presupusei uniri a cretinilor desprii, AnatemaI 0at' de $i"odul @rhieresc al +isericii ,rtodoxe Muse di" @%ara Nra"i#elor, au)ust 1983, isc'lit' de to#i episcopii, spre a %i ad'u)at' la s%=r-itul a"atemelor di" Sinodicon, -i pome"it' "totdeau"a " prima 0umi"ic' a &ostului Hare, 0umi"ica +irui"#ei ,rthodoxiei. B17C. &'ri"tele 9usti" &opo!ici, Philosophie Orthodoxe de la JKritK 8Filosofia Orthodox a *de!rului;, !ol. 9, Jausa""e, 1992,p. 59.

Ieromonahul Ioan Vasilevski Ecumenismul Religia global a lui antihrist

13

9eromo"ahul 9oa" 8:asile!sKi; este u" lupt'tor *elos pe"tru @de!'rata ,rtodoxie " +ul)aria. 2ste >i"ecu"oscut -i " $er>ia, %ii"dc' a sluAit o litur)hie @de!'rat ,rtodox' pe"tru prima dat' dup' re!olu#ia comu"ist' -i ro>irea +isericii ,rtodoxe de c'tre comu"i-tii lui 1ito -i "em#ii ecume"i-ti. 3"tre)ul co"#i"ut al discursului s'u este %oarte actual, pro>a>il mult mai actual dec=t !remea " care a %ost rostit. 1ema despre care &'ri"tele 9oa" !or>e-te s6ar putea i"titula 7cumenismul H Religia glo%al a lui antihrist. 2l explic' %oarte pe "#eles u" %e"ome" co"tempora" apocaliptic, des%'-urarea )lo>ali*'rii "tre)ii ome"iri, pe cele mai importa"te trei "i!ele7 politic, eco"omic -i reli)ios, care stau la >a*a puterii !r'Ama-ului lui 0um"e*eu, a"tihristul. 2ste importa"t s' -tim ci"e su"tem, de ci"e apar#i"em. Nu exist' cre-ti"ism " a%ara +isericii ,rtodoxeR 0e pild', " multe co"!or>iri cu cei ce #i" "oul cale"dar, ei "cep s' !or>easc' despre cale"dar -i despre lucruri ce su"t -i ele importa"te, dar ce este cel mai importa"tQ .el mai importa"t este de ci"e apar#i"emR @st'*i, c="d !edem state at=t de puter"ice precum @merica, precum 2uropa deAa F"it' "tr6u" si")ur stat, mare, tre>uie s' -tim c' exist' u" F"ic Hare $tat, ce "u este trec'tor, ci !e-"ic. @cest stat este o 3mp'r'#ie a>solut', a u"ui 3mp'rat a>solut, 0om"ul "ostru 9isus /ristos. @ceast' 3mp'r'#ie este a>solut', "u este trec'toare, ci !e-"ic'. 2xist', este real'. @re )u!er"ul ei, le)ile ei, are am>asad' Brepre*e"ta"#'C " %iecare stat. @ceasta "u este po!este, "u este %iloso%ie, "u e le)e"d' popular', este realitateaR F" stat a>solut, o 3mp'r'#ie a 3mp'ratului a>solut, 0om"ul "ostru 9isus /ristos. 2l a trimis repre*e"ta"#ii s'i, preo#ii " di%eritele state. 3"chipui#i6!' statele puter"ice uita#i6!' la @merica, ce )i)a"t eco"omic, c=t de puter"ic esteR Ui totu-i este u" statul p'm="tesc E statul a"tihristului. 3"s' toate aceste state su"t at=t de sla>e " compara#ie cu $tatul atotputer"ic al @totputer"icului 3mp'rat -i 0om", 9isus /ristos. Ui !re#i s' -ti#i ce miAloace !a %olosi 0om"ul "ostru c="d !a !e"i pe"tru a "%r=")e statul lui a"tihristQ , r'su%lare a )urii $aleR (ra#ilor, aceasta este realitateaR 3"chipui#i6!' @merica de a*i, ce puter"ic stat eR Ui "chipui#i6 !' c=t de puter"ic !a %i statul lui a"tihrist, %ii"dc' !a a!ea putere asupra "tre)ului &'m="t. $tatul, cu toate puterile sale, !a %i >iruit de 0om"ul "ostru 9isus /ristos cu o si")ur' su%lare a )urii $aleR 3mp'ratul "ostru -i 0um"e*eul "ostruR &%%%.. a-aR 2ste ce!a real, dar "oi "u "e )="dim la
14

astaR @cestea su"t lucruri %oarte simple, dar "oi le trecem cu !ederea -i "u "e ami"tim de ele. Nu tre>uie "umai s' citim 2!a")helia -i s' p'*im ceea ce este scris " ea, ci -i s' credem c' este ade!'rat'R @ceast' realitate este, exist'R @-adar, "u tre>uie s' %im de*"'d'Adui#i di" prici"a !remurilor )rele " care tr'im7 toate acestea !or trece? toate aceste state 1oate aceste miAloace puter"ice pe care ei le %olosesc pe"tru a "e pri)o"i pe "oi, toate acestea !or trece. @cestea su"t "imic pe l=")' $tatul @totputer"ic al 0om"ului 9isus /ristos, ce se cheam' @de!'rata +iseric' ,rtodox'. @ceasta este 3mp'r'#ia .ereasc', acesta este Maiul. Ui este t'i"uit. /ristos, atu"ci c="d se !a ar'ta " toat' puterea $a, to#i !or %i at=t de ")ro*i#i, "c=t !or r'm="e %'r' de )las. 1otul este de "e "chipuit, ochiul -i mi"tea ome"easc' "u pot ima)i"a cum 3l !or !edea pe 0om"ul 9isus /ristos c="d se !a ar'ta " toat' sla!a $a. 2ste "%rico-'torR 2ste ceea ce ochiul "6 a !'*ut -i "u poate !edea. 1oate aceasta se !or !edea doar c="d 2l le !a ar'ta. 3"chipui#i6!' ce lucruri mi"u"ate "e su"t t'i"uite de 3"!'#'torR @-a c' "u tre>uie s' de*"'d'Aduim de aceste *ile ")ro*itoare ale "oastreR .="d !or>i#i despre toate acestea cu "ou6cale"dari-tii, adic' cu oame"i ce su"t " cea di" urm' ere*ie a !remii de a*i, ecume"ismul, ei r'spu"d7 42-ti " "-elare5. .hiar acum a-tept u" >'iat ce a cerut s' %ie >ote*at, dar a *is c' i este team' s' "u cad' " !reo "-elare. &'i, omule, tu e-ti " cea mai mare "-elare, a ecume"ismului, %ii"dc' toate ere*iile su"t adu"ate " ecume"ismR 1oate "-el'rile care exist' su"t str="se "tr6o si")ur' reli)ie mo"dial' a ecume"ismului. 1u tre>uie-te s' ie-i di" aceste "-el'ri, pe"tru a !e"i " $%="ta +iseric' ,rtodox'R 0eci tre>uie s' "e %olosim mi"tea -i s' !edem ade!'rul. .are este realitatea de %aptQ @-adar %ii"dc' !or>eam despre %a"atism, ce este %a"atismulQ (a"atismul apare c="d omul "u -i %olose-te mi"tea. Noi "e %olosim mi"#ile. Ui atu"ci !edem care este realitatea. @"tihristul, pe"tru a co"duce lumea, -i !a ridica imperiul pe trei st=lpi7 eco"omia, politica, reli)ia, E "ici chiar u" "ecredi"cios "u poate "e)a ceea ce am spus aici? "u poate !edea realitatea acestei lumi di%erit. 3-i !a ridica imperiul pe trei st=lpi. 9ar pe"tru a a!ea u" cap peste ace-ti trei st=lpi, tre>uie s' existe o eco"omie mo"dial', o politic' mo"dial', o reli)ie mo"dial', u"i!ersal'. 2co"omia mo"dial' o !edem deAa. @ %ost creat' treptat. @!em o @meric' cu u" dolar -i a!em o 2urop' cu o mo"ed' eco"omic', euro acum. Hai t=r*iu ace-ti doi colo-i eco"omici !or %i u"i#i -i !a ap'rea o "ou' mo"ed'? care6i !a %i "umele, "6are "ici importa"#' 4li")ur'5. .um o !om "umi

15

-i cum o !or "umi maso"ii, "6are "ici o importa"#'. 0up' aceea, aceast' mo"ed' u"ic' mo"dial' !a trece di" material " electro"ic, ast%el !a de!e"i o mo"ed' electro"ic'. , mo"ed' u"ic' electro"ic' mo"dial'. @st%el, eco"omia mo"dial' u"ic' !a %i complet', per%ect'. , si")ur' eco"omie mo"dial'. &olitica mo"dial' )lo>alist', u" si")ur stat politic. Ui !edem cum totul mer)e spre asta, ca pe"tru mo"ed'. Nu este a-aQ @ceasta este politica )lo>alist', statul )lo>alist. &e tot )lo>ul !a %i u" stat ce !a a!ea propria lui poli#ie )lo>al'. 1otul se "dreapt' c'tre statul " care toat' lumea are pa-apoarte electro"ice E carduri. 9at' de ce se lucrea*' la aceste pa-apoarte, pe"tru a %ace posi>il' urm'rirea pri" ele de c'tre o poli#ie )lo>al'. 0eci acest 9"terpol !a de!e"i $uper69"terpol. Nu !a mai %i "ici o alt' poli#ie. &ot sta alt%el lucrurile c="d u" si")ur co"duc'tor E re)e !a co"duce "trea)a lumeQ Nu. Numai " %elul acesta u" re)e poate co"duce "trea)a lume. 1ot a-a, este de aseme"ea "ecesar' o si")ur' reli)ie )lo>al', reli)ia u"i!ersal'. 3" care, pe de o parte, toate dori"#ele ome"e-ti !or %i satis%'cute, pri" toate reli)iile, iar pe de alt' parte, " ciuda di%ere"#elor di"tre ele, ele !or %i u"ite "tr6u"a si")ur' -i !or a!ea u" re)e care !a co"duce peste toate. @st%el se !a mpli"i proorocia $%="tului &rooroc 0a"iel, care spu"e despre a"tihrist7 u" cap -i trup di" %ier -i #'r="', ce "u pot sta mpreu"', dar cu toate astea %ac u" trup. @ceasta "seam"' c' %iecare -i m'rturise-te credi"#a lui, dar uit="du6"e la or)a"i*a#ie, ei su"t u"a. 9ar aceast' reli)ie mo"dial' exist' deAa. 2ste realitateR Nu este po!este, "u este %iloso%ie, "u e poe*ie popular', ci este realitateR @ceast' reli)ie exist'. N6a %ost isc'lit' o "#ele)ere la .ham>esS "tre mo"o%i*i#i -i a-a6 *i-ii 4ortodoc-i5Q 8c'ci "u su"t ortodoc-i, %ii"dc' ei accept' doar primele trei $i"oade 2cume"ice;. Nu s6au ru)at ei mpreu"' la acea adu"are eretic' " @ssisiQ 0a, ei au %'cut6oR &ri" aceste ru)'ciu"i comu"e, acea reli)ie mo"dial' exist' cu ade!'ratR .i"e!a di"tre "ou6cale"dari-ti E )reci sau >ul)ari, "u "eamul este importa"t, ci m'rturisirea de credi"#' 8cui apar#ii; E mi !a spu"e7 49erarhii s6au ru)at acolo cu papa, cu >udi-tii, cu mahomeda"ii, "u eu. 2u su"t ortodox.5 1u *ici asta, dar de ci"e #iiQ E te "tre>. &reotul la care te duci pe"tru sluA>' pe ci"e pome"e-teQ Nrecii mi !or r'spu"de7 42u #i" de .hristodulos5 8ierarhul "ou6cale"darist;. @t=ta !reme c=t #ii de .hristodulos, tu #ii de reli)ia mo"dial' u"ic', reli)ia )lo>al', al c'rui cap "u este 0om"ul 9isus /ristos, a-a cum cre*i tu, ci a"tihristul. N6are

16

importa"#' c' "6a ap'rut "c' pe p'm="t, el este ade!'ratul cap al acestei reli)ii mo"diale. Ui s' "u !' mira#i, dom"ilor ecume"i-ti, c="d o s' spu"e#i7 &a"a)ia masR 8Haica 0om"ului a "oastr'R; eu o s' !' r'spu"d7 NF 4Haica 0om"ului a !oastr'5, ci Haica 0om"ului a N,@$1MZR &reas%="ta N'sc'toare de 0um"e*eu "u este a !oastr'. 2a este &reas%="ta N'sc'toare de 0um"e*eu a "oastr'R $' spu"e#i c' &reas%="ta N'sc'toare de 0um"e*eu #i"e de reli)ia mo"dial' a ecume"ismului este hul'R &reas%="ta N'sc'toare de 0um"e*eu a "oastr' esteR F" *ilot, u" ade!'rat ortodox )rec i6a spus u"ui ecume"ist7 E $pu"e6mi "umele u"ui s%="t pe care !oi l ci"sti#i mai mult. E 2u i ci"stesc pe to#i s%i"#ii. E $pu"e6mi u"ul. E $%="tul Nicolae. E Jas'6l pe el, el e al "ostru, spu"e6mi altul. 1o#i s%i"#ii su"t ai "o-tri, "#ele)e#iQ 2i apar#i" de 3mp'r'#ia 0om"ului "ostru 9isus /ristos. 2i "6au "imic " comu" cu ecume"ismul. 0ac' ci"e!a "e "!i"uie-te de %a"atism E %ii"dc' eu su"t a-a de e"tu*iast c="d !or>esc E el atu"ci l "!i"uie-te -i pe $%="tul Nicolae de %a"atism, c'ci el, dup' cum -ti#i, l6a p'lmuit pe @rie " $o>or, "ai"tea tuturor. 2i imediat l6au de*>r'cat de hai"ele arhiere-ti, 8ca s' plac' oame"ilor; -i imediat s6a petrecut mi"u"ea7 0um"e*eu a %'cut o mi"u"e -i l6au %'cut ierarh di" "ou. (ii"dc' aceasta era !oia lui 0um"e*eu. @cel su%let e!la!ios al s%="tului "u putea sta li"i-tit c="d hulitorul hulea mpotri!a 0om"ului 9isus /ristos. 0ar acesta "u este %a"atism, aceasta este dra)oste? dra)ostea de 0um"e*eu, dar -i pe"tru oame"iR 9ar c="d ei "cep s' !or>easc' despre credi"#', "tre>a#i6i7 4+re, tu de ci"e #iiQ [ii de 3mp'r'#ia 0om"ului 9isus /ristosQ 2u da. .i"e este preotul t'uQ5 4@cela5 40e ce episcop apar#i"eQ5 Jucrurile su"t %oarte simple. @t=t de simple "c=t -i o >u"icu#' le poate "#ele)e. Ui "u6mi spu"e#i7 4Nu -tim care este ade!'rul.5 (ii"dc' "oi l -tim, l -tim. .i"e !rea s' cu"oasc' ade!'rul, l !a )'si. $implu. @de!'rul este at=t de simpluR 3" realitate su"t dou' reli)ii " lume7 u"a este 3mp'r'#ia 0om"ului 9isus /ristos, care este F"a $%="t' +iseric' ,rtodox' E @02:ZM@1@ +9$2M9.Z ,M1,0,<Z, iar cealalt' este reli)ia mo"dial' a a"tihristului. 0e aceasta apar#i" ecume"i-tii, >iserica "ou6cale"darist' )reac', >ul)ar', &atriarhia $=r>' co"dus' de &a!le, care s6a ru)at cu papista-ii. @sta esteR 0ac' ci"e!a "u !oie-te s' cad' " aseme"ea "-elare, tre>uie s' #i"' de $%="ta +iseric' ,rtodox' a 0om"ului "ostru
17

9isus /ristos -i s' se p'*easc' pe si"e de toate r't'cirile lumii E reli)ia mo"dial' a a"tihristului "umit' ecume"ism. 0om"ul 9isus /ristos s' !' m="tuiasc' pe to#i. 9ar dac' !a tre>ui s' mor, atu"ci s' mor, dar s' "u cad di" $%="ta +iseric' ,rtodox' @de!'rat', " !ecii !ecilor, @mi"R +i"ecu!="tarea 0om"ului s' %ie peste !oi to#i cei ce !ede#i sau asculta#i aceast' "re)istrareR (i#i ate"#i la %iecare "-elare, @mi". traducere a u"ei "re)istr'ri !ideo pu>licat' la http7\\stAe"icha"Ka.>lo)spot.com\

5 alea cea !ngust6


Predoslovie la scrierile Vldici Averchie
8e n"ar +idi 8omnul casa, n +adar s"ar osteni cei ce o +idesc: de n"ar p+i 8omnul cetatea, n +adar ar pri!eghea cel ce o p+ete: n +adar ! sculai de dimineaa, sculai"! dup ce ai e+ut, !oi cei ce m)ncai p)inea durerii, atunci c)nd 7l !a da iu%iilor Si somn.
18

&salmul 126 Meciti"d acest psalm " miAlocul %r'm="t'rilor lumii co"tempora"e " care tr'im, credi"#a "oastr' se "t're-te -i psalmodia "oastr' se pre%ace "tr6o c="tare de "credere " si")ura milosti!ire a 0om"ului, .arele a *is c' nu va #inui #ec/t ceea ce a .ost !ntemeiat pe El 4i numai pe ElR 3" !remea "oastr' este de "eap'rat' tre>ui"#' s' "u pierdem di" !edere si")urul >u" al existe"#ei "oastre E pe 9isus /ristos, 0um"e*eul des'!=r-it, ,mul des'!=r-it, m'sura a>solut' a tuturor lucrurilor. 0a, m'sura a>solut', cu care "oi ar tre>ui s' c="t'rim toate cele di" !ia#a "oastr', mai cu seam' " aceste D*ile rele5 " care tr'im -i care "e6au %ost pre!estite de $%="tul @postol &a!el Noi "u lucr'm pe"tru "oi? "u *idim "imic pe"tru "oi. 9at' de ce lupta @de!'ra#ilor .re-ti"i ,rtodoc-i "u este alta dec=t cea a +isericii celei F"a, al c'rei .ap este /ristos. @st'*i cure"#i tul>uri -i otr'!i#i mpresoar' ,rtodoxia. 9mpostura -i aposta*ia u"or a"umi#i ierarhi par mai cur="d re*ultatul dec=t "ceputul u"ei cri*e. Hare este "um'rul celor ie-i#i di" cristel"i#a ,rtodoxiei care !="d te*aurul ade!'ratei .redi"#e " schim>ul u"ui sur=s mo"de" al heterodoc-ilor eretici. .=t' irespo"sa>ilitate, dac' "e )="dim la hula ecume"ismului E pa"6ere*ia ce este cu ade!'rat tr'darea $%i"tei "oastre +iserici, -i, pri" urmare, a lui /ristos .e este .apul +isericii. Ui "u exa)er'm cu "imic. 2cume"ismul des%i)urea*' chipul preaci"stit al 0om"ului "ostru 9isus /ristos, #es="d u" !'l des ce ascu"de existe"#a +isericii celei F"a, ,rtodox', de ochii oame"ilor >i"e i"te"#io"a#i. .=t de mare )re-eal', c=t' irespo"sa>ilitate %a#' de to#i %ra#ii lor " @damR 3"tr6ade!'r, pri"tre structurile cre-ti"e, at=t " papism c=t -i " protesta"tism, exist' at=tea su%lete ce6-i doresc cu ardoare s' aAu")' la 0um"e*eu -i care se a%l' " c'utarea cet'#ii !iitoare, care scrutea*' cu "eli"i-te u"i!ersul reli)ios, c'ut="d @de!'rata +iseric'. 3"s', di" prici"a acestei "oi aposta*ii, "ici mediul, "ici me"torii lor "u6i las' s' p'-easc' pe calea dorit' de i"ima lor. (ie ca aceast' dra)oste pe"tru %ra#ii "o-tri, care doresc s'6-i deschid' i"imile c'tre @de!'r, s' "e apri"d' de r=!"a cea cu ade!'rat ortodox'. @ceste !remuri, care "ecesit' at=#ia lucr'tori pe"tru seceri-, su"t !remurile c="d oame"ii cei mai co"-tie"#i de situa#ie Dse )="desc s'6-i
19

cumpere #ari"e5 " loc s' r'spu"d' la chemarea $t'p="ului. @ceste !remuri, c="d cei di" lume, mire"ii mpreu"' cu %amiliile -i copiii lor, au "e!oie de c'lu)'ri s%i"#i care s' le sluAeasc' drept pild', su"t !remurile c="d cei ce au %ost chema#i se retra), dau "apoi " %a#a exi)e"#elor iu>irii lui /ristos. (ra#i cre-ti"i, s' "e tre*im, s' "e ridic'm la lupt', s' sp'l'm cu lacrimi de poc'i"#' tro"ul de su> picioarele lui /ristos. $' m'rturisim "ai"tea Jui "eputi"#a "oastr', p'catele "oastre, sl'>iciu"ea "oastr', a celor ce ca "i-te "ou6"'scu#i %ii"d " +iserica lui /ristos, su"tem mpi"-i " are"a luptelor, u"de "oi, copiii ce su"tem, !om %i ataca#i de cei mai !=rst"ici ca "oi, care au trecut di" ta>'ra lui 0a!id " cea a lui NoliatR @st'*i Noliat trium%'. 0ia!olul -i6a pus " mi-care dr'ceasca lui ma-i"'rie de t')'duire, atac="d "c' di" a"ii G20 ,rtodoxia pe"tru a6i "locui cale"darul, " po%ida tuturor ca"oa"elor sta>ilite. 3" acest %el s6au pus >a*ele acestui idol al lumii de-arte, care urma s' de!i"' pa"6ere*ia ecume"ist'. @ceast' ere*ie a tuturor ere*iilor, uit="d ade!'rata dra)oste, i6a depri"s pe oame"i s' Diu>easc'5 pe to#i -i pe toate, "s' "u @de!'rul. Nu "e r'm="e dec=t s' "e "tre>'m Ddac' ei -tiu ce %ac5, atu"ci c="d tr'dea*' cu at=ta !ioiciu"e Ddra)ostea r'sti)"it'5, u"ica -i ade!'rata mo-te"ire p'strat' doar " +iserica ,rtodox'. 3" preaAma u"ei lupte at=t de )rele, %'r' "doial', "e6am %i sim#it descuraAa#i " %a#a acestui )i)a"tic Noliat, dac' "6am %i a!ut " persoa"a "ai"ta-ilor "o-tri, a @de!'ra#ilor .re-ti"i ,rtodoc-i di" Musia, Nrecia -i di" lumea "trea)', exemplul perso"i%icat al lui 0a!id. 2xemplul acesta, care Aert%e-te totul pe"tru Diu>irea ce s6a Aert%it57 respecta>ilitate, situa#ie sta>il' -i o%icial' E totul pe"tru /ristosR @le)erea cea >u"' a ,rtodoxiei a %ost "so#it' "totdeau"a de sacri%icii )rele. .u toate acestea, 9isus /ristos .arele "e cere s' %im credi"cio-i p="' la moarte, "u "e p'r'se-te, d'rui"du6"e pacea pe care lumea "u "e6o poate o%eri. @ceast' pace "tru @de!'r "u este cea a dro)ului ereticesc sau cea a cimitirului. H="tuitorul "e6a spus, a-a cum le6a spus -i uce"icilor $'i, c' !om %i respi"-i de lume la mar)i"ea societ'#ii, -i c' !a tre>ui s' r'>d'm p="' la s%=r-it pe"tru a c=-ti)a cu"u"a :ie#ii. (ie ca 0om"ul s' "u "e lipseasc' "icic="d de comoara .redi"#ei dreptsl'!itoare pe care am primit6o spre pa*' de la >ote*ul "ostru, chiar dac' pe"tru Numele Jui !om %i trata#i de Dsectari5 -i !om %i "e!oi#i s' purt'm o cruce prea )rea dup' opi"ia societ'#ii "oastre moder"e7 -i a"ume de a %i co"sidera#i "i-te %ii"#e stupideR $' cerem de la 0um"e*eu

20

curaAul de a6J m'rturisi mereu -i pretuti"de"i "ai"tea oame"ilor, " ciuda aposta*iei "co"Aur'toare ce cotrope-te me"talit'#ile. $' "e ami"tim de aceste cu!i"te ale 0om"ului di" 2!a")helie7 8ac cine!a se !a ruina de (ine naintea oamenilor, i 7u m !oi ruina de el naintea atlui (eu din 2eruriR 9at' de ce @de!'ra#ii .re-ti"i ,rtodoc-i di" Musia, Nrecia, Mom="ia, +ul)aria -i di" @pus, %ie su"t pri)o"i#i, %ie dispre#ui#i, %ie D"erecu"oscu#i5 de c'tre ecume"i-tii care se preti"d " chip sama!ol"ic de#i"'torii o%iciali ai ,rtodoxiei. 3"s', pe"tru orice cre-ti" a suporta dispre#ul lor este u" titlu de sla!', oricare ar %i sl'>iciu"ea lui perso"al'. , ast%el de atitudi"e de!i"e o>li)atorie pe"tru orice ade!'rat cre-ti" ortodox. Numele de @de!'ra#i .re-ti"i ,rtodoc-i este purtat cu dem"itate -i smere"ie de c'tre %iii $%i"tei +iserici care, %ii"d co"-tie"#i de sl'>iciu"ile -i p'catele lor, "u os="desc pe "ime"i pe"tru )re-alele lor. Nre-alele altora "u primeAduiesc m="tuirea su%letului "ostru. 0e aceea, @de!'ra#ii .re-ti"i ,rtodoc-i se separ' de comu"it'#ile ce particip' la "c'lc'rile -i erorile co"tempora"e "ou', at=t de distructi!e pe"tru ,rtodoxie, -i care " mod si)ur "e pu" " pericol m="tuirea su%letelor "oastre. $u> aceast' de"umire +iserica ,rtodox' %ii"#ea*' -i lucrea*' " lumea "trea)'. Numele de @de!'ra#i .re-ti"i ,rtodoc-i "u s6a i!it " pli" secol <<, altmi"teri s6ar %i !or>it despre ce!a "ou -i "u de tradi#ie. 3" epoca ico"oclast' ereticii se a%lau -i ei " posesia Do%icialit'#ii5 ,rtodoxiei. .re-ti"ii di" acea perioad' "u erau Dico"olatri5, ci @de!'ra#i .re-ti"i ,rtodoc-i. @tu"ci c="d " secolul al <9996lea a a!ut loc t=lh'rescul si"od %als de la Jio", tira"ia patriarhului apostat :eKKos p'stra apare"#ele u"ui Dpatriarhat5 ortodox, totu-i @de!'ra#ii .re-ti"i ,rtodoc-i au %ost cei care au p'strat .redi"#a su> "drumarea $%="tului Harcu al 2%esului, " timp ce maAoritatea episcopilor a sem"at D%alsa u"ire5, !="*="d .redi"#a ,rtodox' u"ui pap' eretic pe"tru u" >lid cu li"te. @-adar, "oi, @de!'ra#ii .re-ti"i ,rtodoc-i ai secolului <<9, su"tem co"-tie"#i c' ac#iu"ea "oastr' "u este o opo*i#ie seac', de%i"it' pri"tr6o "e)are 8a"ti6ecume"ist' sau !echi6cale"darist';, ci repre*i"t' "depli"irea u"ei datorii de a>solut' tre>ui"#' a co"-tii"#ei "oastre. Noi "u %acem dec=t s' prelu")im istoria mai departe, ca "i-te %ii "e!red"ici ai &'ri"#ilor "o-tri. .u ade!'rat ")ust' este calea, mult mai ")ust' dec=t cred cei mai mul#i cre-ti"i. Ui s' "u uit'm c'7 to#i s%i"#ii, pe care i ci"stim " +iseric', au %ost @de!'ra#i .re-ti"i ,rtodoc-i.

21

@rhiepiscopul @!erchie de Yorda"!ille, e)ume"ul H'"'stirii $%i"tei 1reimi -i rectorul semi"arului teolo)ic de la Yorda"!ille, era %oarte co"-tie"t de toate aceste realit'#i. Hi"u"ata sa %i)ur' de ierarh co"tempora" !a d'i"ui !e-"ic " su%letul "ostru. &="' la s%=r-itul s'u p'm="tesc, el a r'mas priete"ul @de!'ra#ilor .re-ti"i ,rtodoc-i di" Nrecia. 3" urm' cu peste 30 de a"i, :l'dica @!erchie a scris o Austi%icare a terme"ului de *de!rai 2retini Ortodoci, reami"ti"d "sem"'tatea istoric' a acestui titlu impus de tra)icele e!e"ime"te di" Musia -i Nrecia, de c="d +isericile de stat Bo%icialeC au i"trodus i"o!a#ii " credi"#', p'str="d totodat' masca tradi#iei. @cest om "dum"e*eit, de#i"'tor al u"ei at=t de lumi"oase co"-tii"#e ortodoxe, cu ade!'rat este " m'sur' s' "e po!'#uiasc', el care, potri!it cu!i"telor $%i"#ilor &'ri"#i, Ds6a cur'#it pe"tru 0um"e*eu mai "ai"te de a "e !or>i despre 0um"e*eu5. @cum, c="d se a%l' " ceruri, reu"it cu 0om"ul s'u, s' primim "!'#'tura lui, cum am asculta o !oce !e"it' ast'*i di" mp'r'#ia cereasc'. 3o%les et saints com%ats des Jrais 2hrKtiens Orthodoxes de $r?ce, 1ome 1, Ho"astXre ,rthodoxe $t. Hichel, Ja!ardac

%milie a Printelui Ambro&ie 'ontrier la pra&nicul (uminicii )iruin*ei %rto#o+iei

40ac' sarea se !a strica, cu ce se !a s'raQ 0e "imic "u mai e >u"', dec=t s' %ie aru"cat' a%ar' -i c'lcat' " picioare de oame"i.5 .u!="tul este aspru, %oarte aspru. 4:oi su"te#i sarea p'm="tului5 E spu"e 0om"ul E -i, di" *iua c="d au %ost spuse aceste cu!i"te p="' ast'*i, toat' lupta cre-ti"ilor st' " chemarea la tre*!ie ca s' "u "e stric'm, de %ric' s' "u
22

%im )'si#i a%ar' di" mp'r'#ia cerurilor, >u"i "umai ca s' %im c'lca#i " picioare de dia!oli. 4:oi su"te#i sarea p'm="tului5. 0ar +iserica este pre*e"t' de la "ceput, de la !e"irea lui /ristos. 0e %apt +iserica era 3"su-i /ristos pe p'm="t. 1rupul $'u era +iserica la care "oi oame"ii, to#i, urma s' %im )re%a#i de6a lu")ul !remii. 3"c' de pe atu"ci aceast' +iseric' era #i"ta urii acestei lumi -i a pri)oa"elor. .el di"t=i a %ost /ristos E cum spu"e $%="tul @postol &a!el E 4.el .e a dat dreapta m'rturie5. 3" %a#a lui &ilat a %'cut 2l aceast' dreapt' m'rturisire. 0e6a lu")ul !remii tot 1rupul +isericii a %ost pri)o"it, a "durat toate pri)oa"ele p="' la s=")e, p="' la moarte, deport'ri, exil'ri, ca s' "u se strice -i s' "u se aseme"e acestei lumi. Ui de ceQ &e"tru c' "u !om i"tra " 3mp'r'#ia .erurilor., de credi"#a "oastr' "u este exact', "u e precis'. 0e aceea $luA>ele "e cheam' de trei ori pe *i s' "e !eri%ic'm .redi"#a pri" .re*. 3"ai"te de culcare spu"7 4.red "tru6F"ul 0um"e*eu5 -i co"ti"uarea. $cul="du6m' "oaptea pe"tru ru)'ciu"e, spu"7 4.red "tru6 F"ul 0um"e*eu5. Her) la >iseric' -i " timpul Jitur)hiei7 4.red "tru6 F"ul 0um"e*eu5. 0e trei ori pe *i cercete* credi"#a mea de e exact' -i precis', c'ci alt%el "u !oi !edea (a#a 0om"ului. 0e6a lu")ul !eacurilor -i6" %iecare !eac, asupra 1rupului lui /ristos s6au a>'tut pri)oa"e s=")eroase -i a-a !a %i p="' la s%=r-it. Ja "ceputul secolului al :9996lea, -i6a %'cut apari#ia " +iseric' o mare ere*ie ce "!'#a a-a7 49coa"ele tre>uie scoase a%ar' di" +iseric', asta6i idolatrieR5 0e ce e idolatrieQ 9co"ocla-tii r'spu"deau7 4Nu putem %ace repre*e"t'ri? este i"ter*is pri" +i>lie s' "chipuie-ti pe .el de "e "chipuit, s' %aci o ima)i"e a .elui di" .eruri5. Noi, ortodoc-i, su"tem "tru totul de acord cu +i>lia? "oi, cei di" +i>lie, "u %acem chip a ceea ce nu cunoatem. @-adar, atotputer"icia acestei lumi " %ru"te cu 3mp'rat, &atriarhi, 2piscopi, Hitropoli#i -i cu toate autorit'#ile E pro>a>il tot a-a ar %i "c' -i ast'*i E to#i au "ceput s' pri)o"easc' +iserica, sp'r)="d icoa"ele, ar*="du6le " %a#a >isericilor, p="' c="d "6a mai r'mas "imic di" !echea podoa>' a >isericilor. Ui pu#i"ii ortodoc-i, care de a>ia erau o m="' de oame"i, mai >i"e de o sut' de a"i, a tre>uit s' suporte p="' la s=")e pri)oa"a cea mai s'l>atic' di"tre toate. Nu mai mer)eau la >isericile " care, la :ohodul cel mare, la diptice, dup' cu!i"tele7 43"t=i pome"e-te, 0oam"e, pe &atriarhul "ostru5, erau spuse "umele patriarhilor ico"ocla-ti, !r'Ama-i ai lui 0um"e*eu. @de!'ra#ii cre-ti"i "u mai mer)eau la >iseric'. 2rau pri)o"i#i, mar)i"ali*a#i -i li se spu"ea7 4$u"te#i

23

chiar pro-ti s' su%eri#i pri)oa"e pe"tru o >ucat' de lem" pe care s6a pictat ce!a? daG po#i s6o iei, ascu"de6o la ti"e acas', %'6#i "chi"area " %a#a acestei >uc'#i de lem" pictat ca s' te li"i-te-ti, -i mer)i ca toat' lumea la >iseric'5. ,rtodoc-ii r'spu"deau7 "u. Nu, "u mer)eau, r'm="eau " casele lor, se ascu"deau, pe"tru c' toate >isericile erau " m=i"ile ico"ocla-tilor -i pe"tru c' "u !roiau s' aud' pome"i"du6se la diptice "umele u"ui &atriarh sau al u"ui 2piscop ico"oclast. @u mers p="' la muce"icie de6a lu")ul u"ei pri)oa"e care a durat mai >i"e de o sut' de a"i E u" !eac de pri)oa"eR &="'6" *iua6" care s=")ele a curs destul -i milosti!ului 0um"e*eu 9 s6a %'cut mil' de poporul s'u. Hul#umit' u"ei 3mp'r'tese, 1eodora, -i %iului ei care era "c' mi"or, ap'r'torii icoa"elor au >iruit -i aceast' >irui"#' este ast'*i pr'*"uit'. @ tre>uit u" secol de lupt', apoi a urmat u" $i"od 2cume"ic care a a"atemi*at ico"oclasmul? dup' u" timp +iserica a "tocmit carta ,rtodoxiei, "umit' SCnodicon, " care to#i cei ce "u urmea*' credi"#a re!elat', to#i cei ce -i6au pierdut )ustul, precum sarea, au %ost aru"ca#i a%ar' di" 1rupul +isericii odat' pe"tru totdeau"a. :ala>ilitatea ei "u "cetea*' "ici ast'*iR @cest SCnodicon "cepe cu primii eretici, care au !rut s' "locuiasc' "!'#'tura lui /ristos cu propria lor "!'#'tur'. .i"e are ast%el de i"te"#ii este "umit ast'*i )="ditor, om de litere, %iloso%, pro%esor u"i!ersitar -i mai -tiu eu cumR 0eci ace-tia au pus "!'#'tura lor " locul "!'#'turii lui /ristos7 -i6au pierdut )ustulR Nu mai su"t >u"i dec=t s' %ie aru"ca#i departe. 9at' de ce *iua de ast'*i este o *i %oarte importa"t'. ,are "e d'm "oi seama cu ade!'ratQ 2ste *iua cea mare a $'r>'torii ,rtodoxiei, c="d toate ere*iile su"t "l'turate, "!i"se pe"tru totdeau"a, iar aceast' cart' a +isericii, pe care o "umim SCnodicon, se "cheie cu o a"atem'. , a"atem' este u" lucru de temut. $' "e %ereasc' 0um"e*euR @"atema este p'rt'-ie cu dia!olul, sortire iadului. SCnodiconul m'rturise-te7 4@"atema tuturor ereticilorR5, adic' "u "umai celor di" acea epoc' !eche, ci -i tuturor celor ce !or urma. , ast%el de lupt' ducem "oi " pli" secol <<, c="d "c' se "depli"esc toate proorociile di" Noul 1estame"t. /ristos spu"e7 4Jua#i seama s' "u !' speria#i? !e#i au*i de r'*>oaie -i de *!o"uri de r'*>oaie, de %oamete, de cutremure de p'm="t, de "e"orociri? "u !' speria#i, c'ci "u este s%=r-itul, ci "ceputul s%=r-itului.5 3"s' toate astea se des%'-oar' de la !e"irea lui /ristos. $' "e %ereasc' 0um"e*eu de o pri)oa"', dar s' %im pre)'ti#i -i s' "e spu"em7 4Ui dac' ar i*>uc"i ast'*iQ5 0e exemplu, " @pocalips' E poate chiar tr'im aceste !remuri E "umele %iarei E adic' al omului posedat de $ata"a E !a %i descoperit. :a a!ea o ci%r' care !a %i -ase, -ase, -ase, adic' literele !or %ace ci%ra asta, pe"tru c' " al%a>etul )rec literele au o !aloare "umeric', a-a ca6" al%a>etul lati". @cesta !a %i "umele u"ui om "
24

care !a ac#io"a puterea $ata"ei. Ui el "e !a o>li)a s' purt'm "um'rul lui. Fita#i6!' la c'r#ile de credit, la calculatoare, la teh"ica moder"'. 3"c' "u este )ra!, p="' acum. H' "tre>7 dac' m=i"e mi se !a spu"e7 4E Nata, "u mai su"t >a"i lichi*i. Hai aiQ E 0a, cred c' mai am pGaici E 2i >i"e, po#i s'6i daiR +a"c"otele -i mo"edele "6o s' mai ai>' "ici o !aloare. $au i depui la >a"c', sau "u mai !alorea*' "imic7 "u mai exist' schim> mo"etar. E Ui cum !oi proceda, dac' su"t " >a"c'Q E &'i o s' mer)i la >a"comat, s' *icem, pe strad', -i o s' %olose-ti cardul. E 0aG pot s'6l pierdR E 1ocmaiR Nu te6")riAora, am pre!'*ut totul. 0' m="a. 3#i !oi pu"e pe ea 666 cu laserul, o !ei pu"e " %a#a >a"comatului -i o s'6#i prime-ti >a"ii.5 @-adar, !a %i cum a spus 2!a")helistul 9oa"7 4.el ce !a primi, pe m="' sau pe %ru"te, "um'rul %iarei, "u !a i"tra " 3mp'r'#ia .erurilor.5 Ui6mi *ic tremur="d7 4Ui dac' asta tre>uie s' se "t=mple "ai"te de s%=r-itul *ilelor mele, ce tre>uie s' %acQ Ui ce !oi %aceQ 1otu-i "u su"t dec=t u" omR5 0a. 0ar 2!a")helia mi spu"e7 4Her)i, "u te teme7 harul Heu #i aAu")e.5 :ede#iRQ @-a c' totul st' deasupra capului "ostru ca u" %el de sa>ie a lui 0amocles -i dac' "tr6o *i "oi, cre-ti"ii, !om %i pri)o"i#i -i !a tre>ui s' primim pe m="' "um'rul %iarei (ii cu "oi, 0oam"eR 0aG s' "u "e tememR 2l a spus @postolilor $'i7 49at', 2u cu !oi su"t " toate *ilele, p="' la s%=r-itul !eacului.5 .ei di"t=i cre-ti"i au*eau spu"="du6li6se7 4Ne>u"i ce su"te#iR 0e ce "u pu"e#i u" )r'u"te de t'm=ie " %a#a statuii 3mp'ratului sau a $t'p="irii atotputer"ice, -i pe urm', " casele !oastre, s' !' "chi"a#i 0um"e*eului pe care6l dori#i, pe 9isus di" Na*aret.5 Nu, "u, "u. Ui %iice de re)e au spus "u, -i %iice de pri"cipe au *is "u, -i pri"cipi au *is "u, -i s=")ele a curs pe %a#a p'm="tului, ca s'6l s%i"#easc'. @*i spu"em7 4&e"tru ru)'ciu"ile "u -tiu c'rui muce"ic, pe"tru ru)'ciu"ile $%i"#ilor &'ri"#ilor "o-tri5, pe >u"' dreptate, c'ci au m'rturisit dreapta credi"#' p="' la a6-i !'rsa s=")ele. 0e aceea este a-a de importa"t' *iua di" 0umi"ica ,rtodoxiei, prima 0umi"ic' di" &ostul Hare. .a s' "e m'rturisim credi"#a, am a-e*at "
25

miAlocul >isericii icoa"a care "%'#i-ea*' aceast' s'r>'toare, mul#umit' c'reia cre-ti"ii >iruitori ai ere*iei au umplut di" "ou >isericile cu podoa>e ale chipului lui /ristos, ale chipului Haicii 0om"ului, ale chipului tuturor s%i"#ilor. @-a su"t aceste icoa"e -i multe di"tre ele su"t %'c'toare de mi"u"i, c'ci 0um"e*eu le6a d'ruit u" a-a har c', atu"ci c="d "e ru)'m " %a#a lor, "i se mpli"esc ru)'ciu"ile. &e mas' e u"a mic' de tot. 9coa"a asta este pe"tru mi"e o "trea)' po!este pe care o am " s=")e. .opil %ii"d, "u -tiam ce "%'#i-ea*', o !edeam mereu acas', era "ea)r'. /a>ar "6 a!eam ce repre*e"ta E o >ucat' de lem" " %a#a c'reia mama, *i -i "oapte, #i"ea apri"s' o lamp' cu ulei, o ca"del'. &e timpul m'celului di" @sia Hic' eram u" >e>elu-, u" pru"c, a!eam trei a"i. .asa "oastr' ardea -i c="d era " %l'c'ri, " mie* de "oapte, %'r' "c'l#'mi"te, %'r' hai"e, am plecat pe str'*ile $mir"ei di" @sia Hic', tata, mama, sora mea -i cu mi"e, care eram cel mai mic, -i toat' %amilia mamei. 0e atu"ci, s6au mpr'-tiat, "e6am pierdut? ci"e o mai tr'iQ Nici "u co"tea*'. Ui ce lucruri am luat cu "oiQ @ceast' icoa"' care e acum aici? datorit' ei am %ost ocroti#i. 0e6a lu")ul tuturor )reut'#ilor -i durerilor masacrelor -i al risipirii pri" lume E pe"tru c' "ime"i "u primea "i-te %u)ari mi*eri, sc'pa#i di" m'cel E icoa"a asta a !e)heat asupra "oastr'. Hama a plecat, "epo#ii mei care su"t "ecredi"cio-i au aru"cat aceast' icoa"'. 2u i6am spus mamei7 4, iau eu, "u !reau "imic altce!a dec=t aceast' >ucat' de lem".5 Ui pe >ucata asta de lem" a ap'rut aceast' icoa"' care e acum su> ochii !o-tri. @-a c' mi6 am *is7 4@ !e"it *iua s' o duc la >iseric', ca %iecare s' poat' lua >i"ecu!="tarea ei5? "u c' ar %i !reo mare oper' de art', dar cred c' de c=te !eacuri este ci"stit', a de!e"it mai %rumoas'. $'rut'rile pe care le6a primit di" i"imile credi"cio-ilor s6au "tip'rit " ea. $' ad'u)'m -i s'rut'rile "oastre, ca s' "e ocroteasc'R $' lu'm ami"te7 tot ce st' scris se !a mpli"i, cerul -i p'm="tul !or trece, dar cu!="tul 0om"ului "u !a trece. 0um"e*eu s' "e ai>'6" pa*' -i Haica 0om"ului s' "e acopere su> aripile sale, cum -i adu"' clo-ca pui-orii eiR @mi".

%milie a Printelui Ambro&ie 'ontrier la (uminica -./ntului 0rigorie Palama

@st'*i este pra*"icul teolo)iei, al teolo)iei pri" excele"#', -i a- "cerca s' schi#e* u" ta>lou care s' "%'#i-e*e opo*i#ia di"tre ade!'rata teolo)ie, ade!'ratul teolo) -i %alsa teolo)ie -i )="ditorii care o propa)'. .e este u" )="ditorQ .hiar c="d -i spu"e cre-ti", el este " a%ara ade!'rului, iar toate ere*iile, ca -i to#i ereticii, de la )="ditori !i". @m a!ut u" mare, u" %oarte,

26

%oarte mare s%="t, .osma 2tolul, de care !6am !or>it " repetate r="duri. 2l spu"ea7 41oate "eca*urile +isericii !or !e"i de la i"telectuali5? -i di" ace-tia a!em destui care su"t " prima li"ie, care ocup' locurile di" %a#' -i care "e mpart, "u cu!="tul ade!'rului, ci pe cel al r't'cirii. $u"t cei ce iau 2!a")helia, iau &'ri"#ii, dar care i i"terpretea*' co"%orm pri"cipiului 4dup' p'rerea mea5. 3"cerca#i s'6i asculta#i7 42u spu"R 2u )="descR 2u %acR5 (oarte >i"e dar su"t sisteme pe care le i"!e"tea*', sisteme la care cu)et' " >irourile -i " >i>liotecile lor, "s' ei "u au "ici u" pic de p'rt'-ie cu !ia#a " /ristos -i " 0uhul $%="t. @-a su"t )="ditorii "o-tri -i, !aiR, a!em mul#i, ca s' "u spu"em c' "umai )="ditori de %elul 'sta a!em ast'*iR Ui multe sisteme au i"trat " +iseric' -i "u mai !edem u"de este ade!'rata teolo)ie. $la!' 0om"ului c' a!em pra*"ice >iserice-ti care "e6 o ami"tesc. &ri" urmare, $%="tul Nri)orie &alama, arhiepiscop de $alo"ic " pli" secol <9:, a tre>uit s' #i"' piept, el si")ur, u"ei te"tati!e a )="dirii ra#io"aliste lume-ti de a se i"%iltra " 1rupul +isericii. (iloso%ia "s'-i ataca atu"ci E acea %iloso%ie despre care $%="tul @ta"asie cel Hare spu"ea7 4.e6i %iloso%ia, dac' "u chiar istoria r't'cirilor ome"e-tiR5 .hiar -i cei mai mari %iloso%i E -i a*i " u"i!ersit'#i a!e#i mari )="ditori E s6au "-elat. .ei ce "c' -i a*i predomi"' su"t &lato", "eoplato"ismul, aristotelismul etc. 2i deschid ochii mari -i !or s' explice totul " %u"c#ie de ace-ti %iloso%i, de care $%i"#ii &'ri"#i, care le cu"o-teau >i"e teoriile, -i6au r=s cu mult ha*, %'r' "ici o e*itare. 9at'6i pe to#i acolo, 2!a")helia explic="du6se pri" prisma lor. @!e#i u" &lato" care are exta*e, caut' "eo6plato"ismul " co"ti"uare -i de6a lu")ul a *eci de a"i, ei caut' " ei "-i-i .hipul. $pu"e#i6miR .e chip poate )'si " el "su-i u" %iloso%, dac' "u propriul s'u chip, propria sa )="direQ .um ar spu"e $%="tul Nri)orie &alama, el co"templ' chipuri %alse. 9ar tu, Nri)orie &alama, ce6ai !'*ut tu " i"ima taQ @i studiat @ristotel, ai studiat &lato", ai cu"oscut toat' cultura timpului t'u, o a!eai la !=r%ul de)etelor 8o "!=rteai pe de)ete; -i totu-i, dup' ce ai cu"oscut totul, ai studiat totul, ai apro%u"dat totul, te6ai retras cu %amilia ta, %iecare6" parte, pri" pe-teri, pri" m'"'stiri, pri" pe-terile -i st="cile ascu#ite -i a>rupte ale @thosului. Ui cu ce te ocupai " pe-tera taQ 2ra simpl'7 40oam"eR Jumi"ea*'6mi "tu"ericulR 0oam"eR Jumi"ea*'6 mi "tu"ericulR5 @sta6i tot ce spu"ea, el care st'p="ea -tii"#a -i toat' cu"oa-terea %iloso%ic' a timpului s'u, -i !' asi)ur c' era de mare !olum pe"tru acea !remeR 9ar el, care le cu"oscuse >i"e pe toate acestea, le respi")e -i "u6-i p'strea*' dec=t o si")ur' ru)'ciu"e7 40oam"eR Jumi"ea*'6mi "tu"ericulR5 9at'R @cela a !'*ut " ad="cul i"imii sale ade!'ratul .hip, ca -i Haica 0om"ului " 1emplu, c="d "#elesese c' tre>uia s' se "toarc' " ad="cul
27

i"imii sale pe"tru a !edea acolo ade!'ratul .hip. 9ar %iloso%ul ce %aceQ 0ar el co"templ' chipuri %alse, c'ci ade!'ratul .hip este cel al su%letului cur'#it pri" s%="tul -i ade!'ratul >ote*. 3"s' %iloso%ii a"tici, ca &lato", "u au*iser' de /ristos. Neoplato"icie"ii au*iser' !or>i"du6se despre 2l, dar cum "u primiser' s%="tul >ote*, ce pri!eau eiQ .e !edeau ei 4 " ei "-i-i5Q E credeau c' !'d "s'-i lumea, lumea lucrurilor " si"e E dac' "u chipuri %alse ale omului c'*ut, alterat, destr'mat de p'catul lui @dam care, repet, a m>ol"'!it %irea ome"easc'. @sta este di%ere"#a "tre %iloso% -i teolo)R 3" timp cea ade!'ratul teolo) este cel ce a trecut pri" toate etapele cur'#irii, pri" +ote*, pri" m'rturisire, pri" ru)'ciu"ea "e "cetat'? este cel ce s6a cur'#it sau cel pu#i" e pe cale s' se cur'#easc' 2l a stri)at c'tre 0om"ul7 40oam"eR Jumi"ea*'6mi "tu"ericulR 0oam"e 9isuse /ristoase, miluie-te6m'R5 Ui acolo, " aceste %ii"#e )'se-te 0uhul $%="t i"imi pre)'tite. :' ami"ti#i de HoiseQ 1imp de patru *eci de *ile el a urcat pe $i"ai, di" ce " ce mai si")ur, a%u"d="du6se di" ce " ce mai mult " "%rico-'toarea li"i-te ad="c' a culmilor ascu#ite ale mu"telui $i"ai. @ postit -i, cu c=t urca mai mult, cum >i"e explic' $%="tul Nri)orie de Nissa, cu at=t su"etul tr=m>i#ei de!e"ea mai puter"ic. @dic' tr=m>i#a duho!"iceasc' se %ace au*it' di" ce " ce mai tare. Ui c="d a aAu"s " !=r%, a a-teptat, a a-teptat -i 0om"ul, )lasul lui 0um"e*eu a r'su"at7 4@scu"de6te " sco>itura st="cii -i !oi pu"e m="a Hea peste ti"e. :oi trece, iar tu "u6Hi !ei !edea dec=t spatele5. Ui 0om"ul trece, iar Hoise, marele Hoise "6a !'*ut dec=t spatele lui 0um"e*eu. 2l care, patru *eci de *ile posti"d, a tre>uit s' urce mu"tele $i"ai. $pu"e6mi, Hoise, c' "u mi6ai spus, ce este 4spatele5 pe care l6ai !'*utQ @u trecut !eacuri de atu"ci, mii de a"i, -i $%="tul Nri)orie, stri)="d c'tre 0om"ul, a %ost !red"ic, " pli" secol <9:, s' !ad' spatele lui 0um"e*eu. Ui tu, Nri)orie, ce eQ 2xplic'6"e ce ai !'*ut. E 0a, %a#a lui 0um"e*eu, "6a !'*ut6o "ime"i, "ime"i "u o !a !edea, "ici chiar ")erii -i arha")helii, heru!imii -i sera%imii, care su"t cei mai apropia#i de 2l, "ici o %'ptur' "u poate !edea %a#a lui 0um"e*eu. @tu"ci, care este acest spateQ 2ste u" sim>ol7 tot ceea ce 0um"e*eu "e descoper', pri" lucr'rile $ale, pri" e"er)iile $ale, -i "u pri" su>sta"#', ese"#' sau "atur'? tot ceea ce "e este "ou' "ecesar. @-a c' $%="tul Nri)orie &alama, " pli" secol 9:, !a "%ru"ta %iloso%ia -i %iloso%ii !remii sale, care !or>eau " de-ert, " timp ce el !or>ea despre ce cu"o-tea, adic' despre 4spatele lui 0um"e*eu5, a c'rui experie"#' o tr'ise.

28

3"c'ier'ri, dispute teolo)ice ce6au durat mai mul#i a"i, mp'ra#i su"t slei#i de puteri, episcopi -i iat' c', pri" trei si"oade reu"ite la i"ter!al de c=#i!a a"i " marea catedral' a $%i"tei $o%ia, %iloso%ia ra#io"alist', pri"cipiul 4dup' p'rerea mea5, lumea )="ditorilor "edesp'timi#i, lumea tuturor acestor pro%esori de teolo)ie care "u -i6au deschis )ura ca s' *ic'7 40oam"e, lumi"ea*'6mi "tu"ericulR5 a tre>uit s' %ie redus' la t'cere de c'tre el. 0e aceea "oi l pr'*"uim "u "umai " *iua adormirii sale, ci -i " a doua 0umi"ic' a &ostului Hare, ca pe purt'torul de cu!="t, repre*e"ta"tul ade!'ratei teolo)ii. $e lo!esc de el -i ast'*i, "u *ic apuse"ii, papismul care6l socote-te eretic, ci chiar to#i cei ce6-i *ic ortodoc-i, dar "u pot p'tru"de " )="direa sa, pe"tru c', pe"tru a p'tru"de, pe"tru a %ace experie"#a %'cut' de el, ei re%u*' s' urme*e calea "e!oi"#ei sale7 40oam"e, lumi"ea*'6mi "tu"ericulR5 @-adar, care e co"tri>u#ia saQ 2l spu"e7 4@sculta#iR 2 imposi>il s'6J cu"oa-tem pe 0um"e*eu. Nime"i "u J6a !'*ut, "ime"i "u6J !a !edea, doar (iul 3l cu"oa-te pe 1at'l, cum 1at'l 3l cu"oa-te pe (iul5. 9ar @puse"ii7 40a, asta e, 0um"e*eu e imposi>il de cu"oscut -i de o>ser!at.5 4@tu"ci, spu"e el, e >i"eR 0ar atu"ci "oi su"tem "i-te or%a"i? a!e#i u" soare, dar su"t "ori care6l ascu"d, "iciodat' ra*ele lui "u co>oar' p="' la "oi.5 40ar atu"ci, spu" ceilal#i, dar dac' 0um"e*eu e .el care i"tr' " comu"iu"e cu "oi, atu"ci su"tem " pa"teism, di" pli". ,r, 0um"e*eu e i"accesi>il. 0a, este i"accesi>il. &'i atu"ciQ 0ac' 2l "u este accesi>il, atu"ci "oi su"tem "i-te >iete %ii"#e, !edem soarele pri" "ori, chiar "ici "u6 l !edem, su"tem " "tu"eric.5 0a, a-a c' tre>uie aici s' %im %oarte ate"#i, pe"tru c' se mer)e pe dou' li"ii pe care tre>uie s' le !edem " acela-i timp. Hoise "6a !'*ut %a#a lui 0um"e*eu. 0aR 0um"e*eu este mp'rt'-i>ilR 0aR 0um"e*eu este "e mp'rt'-i>ilR 4@tu"ci cumQ ,ri u" lucru, ori cel'laltR56 "i se spu"e. ,rtodoxia "u este "ici rece, "ici cald' -i " "ici u" ca* c'ldu#'R 3"tr6ade!'r, 0um"e*eu este "e mp'rt'-i>il, 0um"e*eu este i"co)"osci>il " "atura $a " tai"ele $ale pe care ")erii "u le pot cu"oa-te? -i, " acela-i timp, 0um"e*eu este mp'rt'-i>il -i aici su"tem "oi di%eri#i ? soarele lumi"ea*' pe cer, "u exist' "ori "tre 0um"e*eu -i "oi, dar "oi "e mp'rt'-im de 2l " lucr'rile $ale, " e"er)iile $ale, " puterile $ale. 0ar ele "u su"t Natura E repet E "e mp'rt'-i>il', i"co)"osci>il', i"!i*i>il', ci su"t ceea ce Natura $a ema"' spre lume. Ma*a soarelui "u este soarele, lumi"a soarelui "u este soarele -i totu-i "u putem spu"e c' ar %i altce!a, ci "oi "e mp'rt'-im de c'ldura soarelui, E iat' o %orm' de e"er)ie E de ra*ele soarelui, E iat' e"er)ia E de lumi"a soarelui E iat' e"er)ia. 9at' lucrarea? dar "u particip'm la Natura $a, c'ci dac' "e6am apropia de ea, am %i mistui#i de
29

%ocul s'u i"ca"desce"t de care "imic "u se poate apropia. @ceasta este o ima)i"e pe care o %olosesc, s' *icem, ca s' "e aAute s' percepem mai >i"e tai"a lui 0um"e*eu, iar aici $%="tul Nri)orie &alama s' ami"teasc' "tre)ii +iserici, "!'#'tura mereu propo!'duit', dar care era u" pic uitat', c' 0um"e*eu "i se mp'rt'-e-te " e"er)iile $ale "ecreate. 0ac' soarele "u6-i arat' lumi"a, "u de)aA' c'ldur', "u trimite ra*e, "atura "oastr', p'm="tul moare. 3"chipui#i6!' u" p'm="t %'r' soare. 2 de "e)="dit. Ja %el, u" 0um"e*eu care s' "u ai>' "ici o le)'tur' cu %'pturile $ale este, pe"tru "oi, cre-ti"ii ortodoc-i, de "e "chipuit. 0e aceea potri!"icii "o-tri, " @pus, spu"7 40a, 0um"e*eu are lucr'ri, are e"er)ii, dar ele su"t create.5 4Hami, d'6mi >a"i ca s'6i %ac u" cadou lui tati, este *iua ta#ilor5 .eQ Fite, u" cadou, asta6i o %'ptur'. 0ar 0um"e*eu $e d' pe 2l "su-i " e"er)iile $ale, -i "u " %ii"#a $a. Nimic "u st' la miAloc, "ici o %'ptur', "ici u" cadou, "ici u" dar, este chiar 0um"e*eu " ceea ce are 2l de mp'rt'-it. 1ot ceea ce este "ecesar m="tuirii "oastre, 0um"e*eu "e6a d'ruit, ceea ce "u este i"dispe"sa>il m="tuirii, 0um"e*eu a p'strat pe"tru $i"e. .="d au*i#i acest >i"ecu!="tat "ume al $%="tului Nri)orie &alama, care chiar a su%erit tem"i#' pe"tru c' re%u*a s'6l pome"easc' pe patriarhul s'u care "u era prea ortodox, a r'mas mult timp " "chisoare, "s' apoi 0um"e*eu l6a scos, a %'cut di" el u" lumi"'tor, l6a pus " polica"drul +isericii -i p="' ast'*i i %ace s' urle pe !r'Ama-ii s'i, pe !r'Ama-ii lui 0um"e*eu, iar "ou' "e deschide )ura pe"tru a >i"ecu!="ta pe 1at'l, pe (iul -i pe $%="tul 0uh, 0um"e*eu "ostru imposi>il de cu"oscut -i cu puti"#' de cu"oscut pri" lucr'rile $ale "toarse spre lume. &utem s'6J !edem pe 0um"e*eu, dar "umai spatele $'u. &e"tru ru)'ciu"ile sale, 0um"e*eu s' "e "!red"iceasc' s'6l !edem -i pe el -i %a#a 0om"ului "ostru 9isus /ristos " mp'r'#ia $a. @mi".

Vl#ica Averchie #e 2or#anville Pre#ic la (uminica )iruin*ei %rtho#o+iei3 1$11


*ceasta este credina *postolilor, aceasta, credina Prinilor, aceasta, credina Ortodocilor, aceasta credina care a ntrit lumea. $S"odico"ul ,rtodoxiei

30

9u>i#i %ra#i -i surori "tru 0om"ul, !e#i au*i aceste alese -i "sem"ate cu!i"te di" $luA>a ,rthodoxiei pe care $%="ta +iseric' a r="duit6o a %i s'!=r-it' ast'*i. .ea di"t=i s'pt'm="' a $%="tului -i Harelui &ost a "cheiat o s'pt'm="' de ru)'ciu"e st'ruitoare -i "e!oitoare poc'i"#'. @cum $%="ta +iseric', dori"d a "e "t'ri -i a "e m=")=ia, a r="duit pe"tru "oi " aceast' prim' s'pt'm="' a &ostului Hare, " prima sa 0umi"ic', u" pra*"ic duho!"icesc, u"ul di"tre pra*"icele cele mai dra)i -i apropiate i"imilor "oastre E cel al +irui"#ei ,rthodoxiei. @ceast' pr'*"uire s6a %'cut pe"tru "t=ia dat' " 842 " .o"sta"ti"opol, "ai"tea %ericitei mp'r'tese 1heodora, de c'tre &atriarhul Hethodie. @ceasta s6a %'cut "tru ci"stirea surp'rii ultimei ere*ii ce a *)uduit +iserica " acea !reme7 ere*ia ico"oclasmului. 3"s' acest pra*"ic al $%i"tei +iserici "sem"ea*' >irui"#a $%i"tei credi"#e ,rthodoxe asupra tuturor ere*iilor hulitoare, asupra tuturor mi"ci"oaselor "!'#'turi -i de*>i"'ri. 0om"ul -i H="tuitorul "ostru 9isus /ristos a "temeiat +iserica $a pe p'm="t pe"tru ca to#i cei ce o alc'tuiesc s' se poat' m="tui, s' poat' ocoli cursele !r'Ama-ului dia!ol -i s' poat' i"tra " 3mp'r'#ia .ereasc' )'tit' lor. 0ia!olul -i6a %olosit toat' puterea pe"tru a "cerca s' surpe -i s' "imiceasc' +iserica lui /ristos -i pri" aceasta s' mpiedice m="tuirea omului. Ja "ceput a ridicat cumplite pri)oa"e mpotri!a +isericii di" partea Aido!ilor -i a p')="ilor. :reme de trei !eacuri s=")ele muce"icilor .re-ti"i a curs %'r' "cetare. 0ar dia!olul "6a reu-it " "cercarea lui. $=")ele muce"icilor, potri!it cu!="tului apolo)etului .re-ti" 1ertulia", a de!e"it s'm="#a .re-ti"ilor. .re-ti"ismul -i6a >iruit pri)o"itorii. 4Hieii >l="*i ai turmei lui /ristos au preschim>at %uria de lup a pri)o"itorilor lor " >l="de#e de miel5. 0ar dia!olul "6a putut su%eri "%r=")erea di" m=i"ile muce"icilor. .="d +iserica lui /ristos a >iruit " lume, el a ridicat o "ou' pri)oa"' asupra ei, cu mult mai primeAdioas'7 di"l'u"trul +isericii, a-a cum $%="tul @postol &a!el a *is mai6"ai"te " co"!or>irea sa cu e%ese"ii, c' se !or ridica >'r>a#i, 4)r'i"d "!'#'turi r'st'lm'cite 8 "d'r't"icii;5. $%="tul &a!el i6a "umit pe ace-tia 4lupi ")ro*itori5 8Fapte 1.41-,6.;. @ce-tia su"t ereticii, care au "cercat s' strice ade!'rata "!'#'tur' a lui /ristos despre credi"#' -i e!la!ie, ca s' %ac' aceast' s%="t' "!'#'tur' %'r' %olos pe"tru oame"i. .="d s6au "t=mplat acestea, $%="ta +iseric', pri" cei mai >u"i sluAitori ai ei, a ridicat armele mpotri!a acestor eretici pe"tru a6-i ap'ra @de!'rul, "!'#'tura cea curat'. @tu"ci au "ceput a se adu"a primele $o>oare, mai
31

"t=i locale, apoi @61oat'6Jumea 82cume"ice;. 9erarhii au !e"it mpreu"' di" toate mar)i"ile lumii -i pri" $%="tul 0uh au )l'suit @de!'rul cel curat -i "eschim>at, urm="d pilda primului $o>or, cel 9 @postolesc de la 9erusalim 8Fapte ,/4<"1-;. 2i de aseme"ea au t'iat ereticii de la +iseric' -i i6au a"atemi*at. @ceasta s6a %'cut potri!it poru"cii 3"su-i 0om"ului "ostru 9isus /ristos, .arele au *is7 49ar de "u6i !a asculta pre ei, spu"e6l +isericii, -i de "u !a asculta "ici de +iseric', s'6#i %ie #ie ca u" p')=" -i !ame-.5 8 (atei ,;4,0;. Ui potri!it poru"cii $%="tului @postol &a!el, marele 4apostol al "eamurilor5 ce *ice7 4.i m'car "oi, sau 3")er di" .er de !' !a !esti !ou' a%ar' de ceea ce am >i"e!estit !ou', a"atema s' %ie.5 8 $alateni ,4;;. Ui iar'-i *ice, "tr6alt loc7 4.el ce "u iu>e-te pre 0om"ul "ostru 9isus /ristos, a"atema s' %ieR Hara"athaR5 85 2orinteni ,<411;. @-adar, s%="ta "oastr' $luA>' a ,rthodoxiei, m'rea#' -i duioas', -i are o>=r-ia de la 3"su-i 0om"ul "ostru 9isus /ristos -i de la marele $'u @postol, chemat de 2l spre a %i 4apostolul "eamurilor5, adic' al "tre)ii lumi p')="e-ti. 0i" !eacul al "ou'lea " $%="ta +iseric' s6a stator"icit ca aceast' r="duial' s' se s'!=r-easc' " prima 0umi"ic' a $%="tului -i Harelui &ost c'reia i se *ice 0umi"ica ,rtodoxiei. Aceast s./nt sluBb3 .ra*i 4i surori3 este cu at/t mai !nsemnat 4i #e mare trebuin* !n aceste rele vremuri pe care le trim3 vremuri !n care cre#in*a %rto#o+ se clatin 4i se cutremur. Aceast cltinare 4i &gu#uire a cre#in*ei %rtho#o+e este pricinuit tocmai #e cei care ar trebui s o !ntreasc 4i s o spriBine !n su.letele cre#incio4ilor. ei care ar trebui s .ie st/lpii -.intei %rtho#o+ii !nal*i ierarhi !ntre care capii anumitor )iserici locale se leap# #e A#evrul -.intei %rtho#o+ii. Este !n.rico4tor c trebuie s spunem c p/n 4i !nt/i"stttorul )isericii #e onstantinopol3 cunoscut ca )iserica CEcumenic63 cel consi#erat a .i primul !ntre ierarhii !ntregii %rto#o+ii3 a pornit pe aceast caleD 'r !n#oial c peste toate acestea st semnul aposta&iei proorocite #e -./ntul Apostol Pavel <II Tes !-"> aposta&ia cre4tinilor #e la Eristos. Fe gsim acum .a* !n .a* cu aceast aposta&ie. Principala amenin*are a a#evratei re#in*e cre4tine3 cre#in*a %rtho#o+3 este a4a"&isa C;i4care Ecumenic63 con#us #e ceea ce este cunoscut sub numele #e C onsiliul ;on#ial al )isericilor63 o organi&a*ie ce tg#uie4te #ogma unit*ii 4i in.ailibilit*ii A#evratei )iserici a lui Eristos 4i !ncearc s .ac3 #in toate cre#in*ele mincinoase e+istente3
32

o nou .als Cbiseric63 #espre care noi cre#em .r !n#oial c va .i Cbiserica6 lui Antihrist3 acea .als"biseric con#us #e Antihristul3 a crui venire se pregte4te !n lume acum .oarte repe#e. (in !nv*tura uv/ntului lui (umne&eu 4i a -.in*ilor Prin*i ai )isericii3 4tim c Antihristul va .i con#uctorul omenirii3 politic 4i religios #eopotriv: el va sta la c/rma noii .alse biserici universaleG el va .i #e asemenea pre4e#intele unui nou guvern mon#ial 4i va !ncerca s supun totul puterii lui absolute. .redi"#a ,rthodox' E aceasta este credi"#a @postolilor, credi"#a &'ri"#ilor E este acea credi"#' pe care &'ri"#ii @postole-ti, uce"icii apropia#i ai $%i"#ilor @postoli -i $%i"#ii &'ri"#i -i 3"!'#'tori ai +isericii -i urma-ii lor le)iui#i, le6au stator"icit " $%="tul 0uh, t=lcui"du6le pe"tru "oi " mi"u"atele -i i"su%latele lor scrieri. 'ra*i 4i surori3 trebuie s p&im aceast cre#in* neclintit #e voim m/ntuirea cea ve4nicD :om s'!=r-i acum mpreu"' aceast' %oarte *iditoare sluA>', "duio-'toare -i "espus de m'rea#', care cupri"de dou' p'r#i7 prima este ru)'ciu"ea $%i"tei +iserici pe"tru to#i cei ce s6au r't'cit sau au p'r'sit ade!'rata credi"#' ,rtodox'? " cea de6a doua parte $%="ta +iseric' roste-te )ro*a!a a"atem' mpotri!a %al-ilor "!'#'tori, eretici -i schismatici care s6au "!=rto-at " r'utatea lor cu "c'p'#="are -i care "u doresc s' se u"easc' cu ade!'rata +iseric' a lui /ristos, ci mai de)ra>' lupt' mpotri!a ei. @poi !om c="ta 4:e-"ica pome"ire5 pe"tru to#i ap'r'torii $%i"tei ,rtodoxii muta#i la 0om"ul -i 43"tru mul#i a"i5 acelor ap'r'tori ai $%i"tei credi"#e -i +iserici ,rtodoxe care su"t "c' pri"tre cei !ii. @mi". 0umi"ica +irui"#ei ,rtodoxiei, 1$11

-./ntul Ignatie )rianceaninov %rto#o+ia este a#evrata cunoa4tere 4i cinstire a lui (umne&eu
sau despre nsemntatea anatemei n #$%nta &iseric 'rtodo(

Ja "ceputul cu!="tului "ostru di" 0umi"ica +irui"#ei ,rtodoxiei, pare %ireasc' "tre>area7 ce este OrtodoxiaL ,rtodoxia este ade!'rata cu"oa-tere -i ci"stire a lui 0um"e*eu? ,rtodoxia este "chi"area la 0um"e*eu " 0uh -i " @de!'r? ,rtodoxia este prosl'!irea omului de
33

c'tre 0um"e*eu, pri" harul &reas%="tului 0uh, d'ruit omului. 0uhul este sla!a cre-ti"ilor. F"de "u este 0uh, acolo "u exist' ,rtodoxie. Nu exist' ,rtodoxie "ici " "!'#'turile -i %ilo*o%'rile ome"e-ti, st'p="ite de i"telectul mi"ci"os -i "-el'tor, rod al c'derii. ,rtodoxia este "!'#'tura $%="tului 0uh, dat' omului de la 0um"e*eu spre m="tuire. F"de "u este ,rtodoxie, acolo "u este "ici m="tuire. Oricine !a !oi s se m)ntuiasc, mai nt)i de toate tre%uie s se in de credina so%orniceasc: iar cine n"o !a p+i ntreag i fr de prihan, acela !a pieri n !eci 8$im>olul de credi"#' al $%="tului @ta"asie cel Hare;. &e"tru a p'stra " si)ura"#' acest *'lo) al "ostru, ast'*i $%="ta +iseric' e"um'r' pu>lic, " au*ul tuturor, acele "!'#'turi scor"ite -i r'sp="dite de sata"a E expresie a !r'Am'-iei mpotri!a lui 0um"e*eu E care de%'imea*' lucrarea m="tuirii "oastre -i "e6o r'pesc. +iserica demasc' aceste "!'#'turi ca pe "i-te lupi "%rico-'tori, ca pe "i-te -erpi !e"i"o-i, ca pe "i-te ho#i -i uci)a-i. &ri" urmare, p'*i"du6"e de toate acestea -i sco#="du6 i di" pr'pastia pier*a"iei pe cei "-ela#i de acestea, +iserica pred' a"atemei acele "!'#'turi -i pe cei ce le urmea*' cu "d'r't"icie. .u!="tul anatem "seam"' "dep'rtare, lep'dare 8>lestemul lui 0um"e*eu;. @tu"ci c="d +iserica pred' a"atemei o "!'#'tur' oarecare, "seam"' c' aceast' "!'#'tur' co"#i"e hul' asupra 0uhului $%="t. @-adar, pe"tru m="tuire, aceasta tre>uie s' %ie respi"s' -i "dep'rtat', tot a-a cum otra!a este #i"ut' departe de hra"'. @tu"ci c="d o persoa"' este predat' a"atemei, "seam"' c' -i6a "su-it "!'#'tura hulitoare " mod ire!oca>il, lipsi"du6se de m="tuire el "su-i -i lipsi"du6i pe apropia#ii s'i, c'rora le6a tra"smis %elul s'u de )="dire. 9ar c="d acea persoa"' se hot'r'-te s' p'r'seasc' "!'#'tura hulitoare -i s' primeasc' "!'#'tura +isericii ,rtodoxe, potri!it hot'r=rii +isericii, este datoare s' a"atemati*e*e %alsa "!'#'tur' de care era le)at mai "ai"te -i care l ducea la pier*a"ie, l "str'i"a de 0um"e*eu, l silea s'6J du-m'"easc' pe 0um"e*eu, s' huleasc' pe 0uhul $%="t, -i l #i"ea " p'rt'-ie cu sata"a. 1oate "!'#'turile ome"e-ti, cupri"*="d propria cu)etare i"spirat' di" i"telectul "-el'tor, di" "#elepciu"ea trupeasc' E apa"aAul comu" al duhurilor "ecurate -i al oame"ilor E strecurate a>il " "!'#'tura despre 0um"e*eu, descoperit' de 0um"e*eu, prici"uiesc moartea !e-"ic'. .u)etarea ome"easc' i"clus' " "!'#'tura credi"#ei cre-ti"e se "ume-te ere*ie, iar urmarea acestei "!'#'turi E reacredi"#' 5nima lor cea nesocotit s"a ntunecat H spu"e @postolul despre "#elep#ii care s6au a>'tut de la ade!'rata cu"oa-tere a lui 0um"e*eu E +ic)nd c sunt nelepi, au a9uns ne%uni: de aceea 8umne+eu i"a dat necuriei,
34

dup poftele inimii lorM ca unii care au schim%at ade!rul lui 8umne+eu n minciun: pentru aceea 8umne+eu i"a dat unor patimi de ocar' &atimi de ocar' "sem"ea*' %eluritele patimi ale des%r="'rii. @poli"arie era st'p="it de patima destr'>'l'rii. 2utihie era ro>it mai cu seam' de po%ta de ar)i"#i. 9ar destr'>'larea lui @rie "trecea orice "chipuire. 2re*iile, %ii"d lucru trupesc, rod al cu)et'rii trupe-ti, su"t scor"eli ale duhurilor "ecurate. Ferii"! de eresurile cele mpotri!itoare lui 8umne+eu E *ice $%="tul 9)"atie 1eo%orul E deoarece prin nsi natura lor, acestea sunt nscociri dia!oleti ale arpelui plin de toat rutatea' Nici "u este de mirare7 duhurile "ecurate au c'*ut de la "'l#imea dem"it'#ii duho!"ice-ti? de la cu)etarea duho!"iceasc' ele au c'*ut " cu)etarea trupeasc'? duhurile "ecurate su"t complet lipsite de aceast' posi>ilitate. Ja oame"i >i"ele este amestecat cu r'ul, -i de aceea de!i"e "etre>ui"cios? la duhurile "ecurate precump'"e-te -i ac#io"ea*' "umai r'ul. .el mai mare p'cat al lor este ura "est'!ilit' %a#' de 0um"e*eu, exprimat' pri"tr6o stra-"ic' -i "e "cetat' hulire a Jui. 9" tru%ia lor, demo"ii s6au ridicat mai presus de 0um"e*eu "su-i. 2i au pre%'cut ascultarea de 0um"e*eu, %ireasc' %'pturilor !ii, "tr6o s'l>atic' mpotri!ire, "tr6o !raA>' de "e mp'cat. 0e aceea c'derea lor este at=t de ad="c', iar pla)a mor#ii !e-"ice, h'r'*it' lor, este de "e!i"decat. &atima lor ese"#ial' este m="dria, ei %ii"d prea pli"i de o "emaipome"it' -i "eroad' tru%ie. 2re*ia este o arm' de temut " m=i"ile dia!olilorR &ri" ere*ii ace-tia au dus la pier*are popoare "tre)i? r'pi"du6le pe "eo>ser!ate cre-ti"ismul, "locui"du6l cu o doctri"' >las%emiatoare, atri>ui"du6i acestei uci)'toare "!'#'turi titlul de cre-ti"ism re%ormat, !erita>il, puri%icat. 2re*ia este u" p'cat s'!=r-it " special de c'tre i"telect. @cest p'cat, %ii"d acceptat cu mi"tea, se tra"smite duhului, se r'sp="de-te " tot trupul, p=")'ri"du6l " "tre)ime, "truc=t acesta are "su-irea de a se p=")'ri -i de a se molipsi pri" comu"icare cu duhurile "ecurate. &'catul acesta trece "eo>ser!at -i pare de "e "#eles pe"tru cei care "u cu"osc "deaAu"s cre-ti"ismul. 9at' de ce, " mreAele sale cad cu at=ta u-uri"#'7 "ai!itatea, "ecu"o-ti"#a, m'rturisirea super%icial' -i "ep's'toare a credi"#ei cre-ti"e. 3"tr6o perioad' au %ost ati"-i de ere*ie chiar -i u"ii cu!io-i ai lui 0um"e*eu, precum s%i"#ii 9oa"ichie cel Hare, Nherasim de la 9orda" -i al#ii. 0ac' ace-ti s%i"#i >'r>a#i, care6-i duceau !ia#a a!="d "umai -i "umai )riA' de m="tuire, "6au cu"oscut de "dat' hula mascat' mpotri!a lui 0um"e*eu, ce !om *ice de cei ce6-i petrec !ia#a cu%u"da#i " )riAile

35

lume-ti, a!="d o cu"oa-tere cu totul "e "destul'toare despre credi"#'Q .um !or recu"oa-te ei ere*ia aduc'toare de moarte, c="d aceasta apare %erche*uit' su> masca "#elepciu"ii, a cucer"iciei -i a s%i"#e"ieiQ 9at' di" ce cau*' comu"it'#i "tre)i -i "oroade s6au plecat cu at=ta u-uri"#' su> Au)ul ere*iei. 0i" aceea-i cau*' de!i"e %oarte a"e!oioas' "toarcerea de la ere*ie la dreapta credi"#', cu mult mai )rea dec=t "toarcerea di" "ecredi"#' -i di" idolatrie. 2re*iile care su"t mai apropiate de ateism su"t mai les"e de recu"oscut -i de lep'dat dec=t ere*iile "u prea dep'rtate de dreapta credi"#', -i de aceea mai acoperite. 3mp'ratul roma" cel "tocmai6 cu6apostolii, marele .o"sta"ti", "tr6o scrisoare c'tre $%="tul @lexa"dru, patriarhul @lexa"driei, acu*atorul ere*iarhului @rie, l roa)' s' curme disputa ce tul>ur' li"i-tea -i pacea pri" cu!i"te de-arte. 0ar, pri" aceste cu!i"te "umite de-arte, era t')'duit' 0um"e*eirea 0om"ului 9isus /ristos, era des%ii"#at cre-ti"ismul. 9at' cum "ecu"o-ti"#a, -i " ca*ul acestui >'r>at s%="t, r=!"itor al >la)ocestiei, %usese "-elat' pri" !icle"ia ere*iei, pe care el "u a putut s' o priceap'. 2re*ia, %ii"d u" p'cat de moarte, se !i"dec' u-or -i hot'r=t, ca p'cat al mi"#ii, pri" predarea ei si"cer', di" toat' i"ima, a"atemei. $%="tul 9oa" $c'rarul a spus7 Sf)nta Biseric So%orniceasc i primete pe eretici, atunci c)nd ei predau anatemei cu sinceritate ere+ia lor 8.u!="t 15, cap. 49; i ndat i n!rednicete de Sfintele aine: n schim%, pe cei c+ui n cur!ie, chiar dac ei i"ar mrturisi i ar prsi pcatul, poruncete urm)nd apostolicetilor canoane, s fie ndeprtai de Sfintele aine pentru muli ani 8.a"o" 6 $i"od Jaodiceea;. 3"tip'rirea cau*at' de p'catul trupesc r'm="e " om -i dup' m'rturisirea p'catului -i dup' p'r'sirea lui? "tip'rirea cau*at' de ere*ie este "imicit' "dat' dup' respi")erea ei. &redarea ere*iei a"atemei este o doctorie pri" care su%letul se eli>erea*' pe depli" -i de%i"iti! de ere*ie. ('r' aceast' !i"decare a ere*iei, otra!a hulei mpotri!a lui 0um"e*eu r'm="e " duhul ome"esc -i "u "cetea*' s'6l clati"e cu "edumeriri -i "doieli prici"uite de comp'timirea "ede*r'd'ci"at' %a#' de ere*ie? r'm=" g)nduri ce se ridic mpotri!a cunotinei de 8umne+eu 899 .or. 10, 5;, %'c="d a"e!oioas' m="tuirea pe"tru cel posedat de ele, posedat de le)'turile "esupu"erii -i mpotri!irii %a#' de /ristos, pe"tru cel ce se a%l' " p'rt'-ie cu sata"a. 3" pri!i"#a cumplitei pl')i a ere*iei, t'm'duirea pri" a"atematisire a %ost totdeau"a socotit' ca "eap'rat tre>ui"cioas' de c'tre $%="ta +iseric'. (ericitului 1heodorit, episcopul .irului, ce se "%'#i-ase la cel de6al 9:6 lea $i"od 2cume"ic, a!="d de )="d s' se "drept'#easc' mpotri!a acu*a#iilor care i se aduceau, &'ri"#ii pre*e"#i la $i"od i6au cerut mai "t=i

36

s'6l predea a"atemei pe ere*iarhul Nestorie. 1heodorit care, " %o"d, l respi")ea pe Nestorie, dar "u at=t de hot'r=t precum l respi")ea +iserica, "cerca s' se "drept'#easc'. &'ri"#ii i6au cerut iar'-i s'6l dea a"atemei, hot'r=t -i %'r' re*er!e, pe Nestorie -i a lui "!'#'tur'. 1heodorit iar'-i !oia s' se disculpe, -i atu"ci &'ri"#ii i6au cerut cu %ermitate ori s'6l a"atemati*e*e de "dat' pe Nestorie, ori l !or socoti eretic pe 1heodorit "su-i. 3" cele di" urm' 1heodorit l6a a"atematisit pe Nestorie -i pe toate celelalte eresuri ale !remii. @tu"ci &'ri"#ii au sl'!it pe 0um"e*eu -i l6au declarat pe 1heodorit p'stor dreptcredi"cios, iar 1heodorit "u a mai c'utat s' %ac' la %el cum dorea mai6"ai"te, c'ci prici"ile ce6l m>oldeau s' se "drept'#easc' au %ost ast%el alu")ate di" su%letul s'u. @u*i"d ast'*i "%rico-'toarea !estire a leacului duho!"icesc, s'6l primim a!="d ade!'rata "#ele)ere a lui -i alipi"du6l su%letelor "oastre, s' "e lep'd'm cu si"ceritate, %'r' %'#'r"icie -i cu hot'r=re de acele pier*'toare "!'#'turi pe care +iserica le lo!e-te cu a"atema, pe"tru m="tuirea "oastr'. .hiar dac' "oi le6am respi"s "totdeau"a, s' "e "t'rim pri" )lasul +isericii " lep'darea de ele. Ji>ertatea, u-urarea, puterea duho!"iceasc' pe care le !om sim#i "e)re-it " "oi, "e m'rturisesc dreptatea acestei lucr'ri >iserice-ti -i ade!'rul "!'#'turii pe care $%="ta +iseric' o !este-te. 9at', deci, si")ura atitudi"e corect' a duhului ome"esc cu pri!ire la "%rico-'toarea pla)' a ere*iei. +iserica !este-te7 2ei ce i"au predat cugetul lor n ascultare fa de descoperirea dumne+eiasc, slu9ind"o pre ea, pre acetia s"i fericim i s"i ludm: iar celor ce se mpotri!esc ade!rului, dac nu s"au pocit naintea lui 8umne+eu, 2arele ateapt ntoarcerea i cina lor, de n"au !oit s urme+e sfintelor Scripturi i radiiei Bisericii So%orniceti, s $ie caterisii i anatemisii) 2elor ce tgduiesc existena lui 8umne+eu i susin c aceast lume are existena de la sine i c toate se s!)resc fr pronia dumne+eiasc, aa ca din nt)mplare4 anatema) 2elor ce spun c 8umne+eu nu este 8uh, ci materie, i celor ce nu"> recunosc ca Sf)nt, *totmilosti!, Preanelept, *tottiutor, rostind alte asemenea hule4 anatema)

37

2elor ce ndr+nesc s spun c Fiul lui 8umne+eu nu este de"o"fiin i egal n cinstire cu atl, i cu 8uhul Sf)nt: care nu mrturisesc c atl, Fiul i 8uhul Sf)nt sunt un singur 8umne+eu4 anatema) 2elor ce ndr+nesc s spun c pentru m)ntuirea i curirea noastr de pcate nu sunt de tre%uin !enirea n lume dup trup a Fiului lui 8umne+eu, patimile >ui cele de %un!oie, de moartea i &n!ierea >ui4 anatema) 2elor ce nu primesc rscumprarea noastr prin har, propo!duit de 7!anghelie, ca singurul mi9loc de ndreptare a noastr naintea lui 8umne+eu4 anatema) 2elor ce cutea+ s spun c Preacurata Fecioar (aria nu a fost mai nainte de natere, ntru natere i dup natere fecioar4 anatema) 2elor ce nu cred c Sf)ntul 8uh i"a nelepit pe prooroci i pe apostoli i a %ine!estit nou prin ei ade!rata cale de m)ntuire, prin at)tea minuni, i c 8uhul slluiete acum n inimile ade!railor i drepilor cretini, po!uindu"i la tot ade!rul4 anatema) 2elor ce nu recunosc nemurirea sufletului, sf)ritul acestui !eac, Nudecata ce !a s fie, rsplata cereasc pentru faptele cele %une i os)nda !enic pentru pcate4 anatema) 2elor ce tgduiesc ainele Sfintei Biserici a lui Eristos4 anatema) 2elor ce tgduiesc So%oarele Sfinilor Prini i cele predanisite de ctre d)nii, n conglsuire cu descoperirea dumne+eiasc, i p+ite cu sfinenie de ctre Biserica Ortodox i So%orniceasc4 anatema) @de!'rul dum"e*eiesc $6a "trupat, ca pri" $i"e s' "e m="tuiasc' pre "oi, cei mor#i ca urmare a primirii -i "su-irii a uci)'toarei mi"ciu"i. 8e !ei petrece !oi ntru cu!)ntul meu, cu ade!rat Bcenici ai mei suntei H )r'ie-te 2l E Oi !ei cunoate ade!rul, i ade!rul ! !a slo%o+i pre !oi (5oan ;, 6,"61#. Numai cel ce r'm="e credi"cios "!'#'turii lui /ristos, respi")e cu hot'r=re -i totdeau"a !a respi")e toate "!'#'turile ce au %ost, su"t -i !or %i "'scocite de duhurile "ecurate -i de oame"ii c'*u#i, !r'Ama-i ai "!'#'turii lui /ristos, ai "#elepciu"ii dum"e*eie-ti, ce "e6a l'sat le)'m="t s' p'str'm u"itatea -i depli"'tatea lor, "umai acela poate s' r'm="' credi"cios "!'#'turii lui /ristos. 3"!'#'tura de 0um"e*eu descoperit' se p'strea*' " toat' pli"'tatea ei "umai -i "umai " s="ul +isericii ,rtodoxe de M's'rit. *minI

38

#$%ntul Ierarh Ignatie *&rianceaninov+ fragmente din 2u!)ntul la 8uminica Biruinei Ortodoxiei

]]]]]] N,1Z7 +iserica ,rtodox' Mus' di" @%ara Nra"i#elor su> !red"ica p'storire a pururea6pome"itului s%="t mitropolit (ilaret, a predat a"atemei pier*'toarea ere*ie a ecume"ismului, odat' cu citirea a"atematismelor di" 0umi"ica ,rtodoxiei a a"ului 1983.

Este oare ast&i su.icient #enumirea #e 5orto#o+67 #e Arhiepiscopul Averchie #e 2or#anville


sau ndemnul Vldici Averchie, -# $im .Adevrai 'rtodoci/ )0

&="' "u demult cu!i"tele Dcre-ti"5 -i Dortodox5 p'reau "c' limpe*i -i lipsite de orice am>i)uitate.

39

@st'*i, "s', tr'im "tr6o epoc' teri>il', !iciat' de at=tea )re-eli -i ilu*ii, "c=t aceste cu!i"te pri" ele "sele "u mai su"t su%icie"te, ele "ecesit="d l'muriri suplime"tare. .u!i"tele respecti!e "u mai exprim' demult realitatea, ci mai de)ra>' su"t "#elese de o ma"ier' su>iecti!' -i decep#io"a"t'. Numeroasele societ'#i -i or)a"i*a#ii ce se "umesc Dcre-ti"e5, de-i "u exist' "imic cre-ti"esc " ele, mer) adeseori p="' la respi")erea do)mei de c'pete"ie a cre-ti"ismului7 0um"e*eirea 0om"ului "ostru 9isus /ristos 8ca de pild', " ca*ul celor ce se i"titulea*' Dmartori ai lui 9eho!a5, pe"tru care 9isus /ristos "u este (iul lui 0um"e*eu;. 3" realitate aceste or)a"i*a#ii "u su"t dec=t "i-te secte str'i"e de ade!'rata +iseric' .re-ti"', c=t -i de "!'#'tura $%i"telor 2!a")helii. 1otodat', cu!="tul Dortodox5 "u mai exprim' ceea ce ar %i tre>uit s' exprime, deoarece mul#i di"tre cei ce, " %apt, au aposta*iat de la @de!'rata ,rtodoxie, tr'd="d .redi"#a ,rtodox' -i +iserica, co"ti"u' s' se "umeasc' pe si"e Dortodoc-i5. 0i" r="dul acestora %ac parte Di"o!atorii5, cei ce au respi"s duhul ,rtodoxiei -i au de!e"it potri!"icii s%i"telor ca"oa"e? Dre"o!atorii5 a-a6*isei D+iserici !ii5, o >iseric' ultra6 moder"', i"stalat' de autorit'#ile >ol-e!ice la "ceputul re!olu#iei di" Musia. $%="tul patriarh 1iho" a co"dam"at aceast' >iseric' 8opri"d -i re%orma cale"darului care tocmai "cepuse;? D"eo6ortodoc-ii5 co"tempora"i preti"d c' ,rtodoxia ar tre>ui Dre"o!at'5, " realitate Dre%ormat'5, "truc=t +iserica ,rtodox' este Ddep'-it'5 -i Dmuri>u"d'5R 2misarii lor circul' peste tot, repet="d "co"ti"uu acelea-i idei ale lor -i uit="d s'6si co"ce"tre*e ate"#ia mai cur="d asupra Dre"o!'rii5 su%letelor lor -i asupra Dre%ormei5 %irii lor p'c'toase, supuse patimilor. 2i doresc cu orice pre# o u"ire %'r' u"itatea " duh -i ade!'r, si")ura care %ace posi>il' o ast%el de u"ire. 3" !remurile "oastre, di"tre ace-tia %ac parte ultimii patriarhi ai .o"sta"ti"opolului, care, dup' ce au recu"oscut D+iserica !ie5 so!ietic', acum l recu"osc pe Dpapa de la Moma5, ca Dprimat de o"oare5 " +iserica lui /ristos. @cestora li se "t=mpl' s'6i primeasc' pe papista-i la $%="ta 3mp'rt'-a"ie, %'r' ca ace-tia s' %i %ost " preala>il reprimi#i " $%="ta +iseric' ,rtodox'. 0eci a-a procedea*' cei ce particip' la mi-carea "umit' Decume"ic'5, -i care depu" mari e%orturi s' %a>rice " )ra>' mare o pseudo6>iseric' deose>it' de toate co"%esiu"ile existe"te. .i"e oare "e !a co"testa dreptul de a "u6i recu"oa-te pe ace-tia " calitate de ortodoc-i, de-i ei i"sist' s' se "umeasc' ca atare, asum="du6-i importa"te %u"c#ii -i "alte dem"it'#i " ,rtodoxie. 3"tr6ade!'r, citim "

40

istoria +isericii cum au %ost os="di#i solem" de +iseric' -i depu-i di" treapt' "umero-i eretici -i chiar ierarhi de ra") "alt, ca de pild' Nestorie, patriarh al .o"sta"ti"opolului, os="dit la $i"odul 999 ecume"ic. 0ar ce !edem ast'*iQ :edem c' "e a%l'm " perioada u"or co"cesii %'r' limite -i cola>or'ri du>ioase. @c#iu"i di"tre cele mai heterodoxe "u dera"Aea*' pe "ime"i. @proape c' "ime"i "u mai reac#io"ea*' " !reu" %el la aposta*ia eretic' -i pu#i"i su"t cei ce se )="desc la a-a ce!aR @ cui co"-tii"#' oare se poate mp'ca cu situa#ia di" *ilele "oastreQ .i"e poate s'6-i "chid' ochii la !ederea at=tor "c'lc'ri, at=tor mi"ciu"i, %'r' a se tul>ura c=tu-i de pu#i"Q &are ciudat c="d i au*i pe u"ii ce se cred ortodoc-i -i care "e tratea*' de Dschismatici5, Dretro)ra*i5, Do>scura"ti-ti5, pe"tru c' "u mer)em " pas cu epoca -i "u p'r'sim "!'#'turile e!a")helice ale $%i"tei +iserici ,rtodoxe. 0e %apt, "u su"tem "oi schismaticii, ci to#i cei ce urmea*' spiritul schismatic -i se separ' de +iserica F"a, $%="t', $o>or"iceasc' -i @postoleasc', s%id="d .redi"#a $%i"#ilor &'ri"#i, .redi"#a dreptsl'!itoare care #i"e lumea. .=t despre u"ire E "oi "e a%l'm " u"ire cu al "ostru .ap, H="tuitorul 9isus /ristos, cu s%i"#ii $'i uce"ici -i apostoli, cu $%i"#ii &'ri"#i -i doctori ai +isericii, cu marii lumi"'tori -i st=lpi ai .redi"#ei -i ai e!la!iei, care au tr'it " &atria "oastr', s%="ta Musie -i " lumea "trea)'. &ri" urmare, ci"e su"t cu ade!'rat schismaticiQ @ce-tia, >i"e "#eles, "u su"t cei ce urmea*' duhul ,rtodoxiei tradi#io"ale, ci to#i cei ce se "dep'rtea*' de la dreapta .redi"#' a lui /ristos -i respi") ade!'ratul duh patristic al e!la!iei dreptsl'!itoare, chiar dac' !om "t=l"i pri"tre ei pe cei mai mul#i di"tre patriarhii co"tempora"i care au de"aturat ,rtodoxia $%i"#ilor &'ri"#i Ui "tr6ade!'r, H="tuitorul "ostru 9isus /ristos "6a promis m="tuirea !e-"ic' u"ui "um'r mare de oame"i, ci dimpotri!', turmei celei mici, care i !a r'm="e credi"cioas' p="' la s%=r-it, p="' la *iua de temut a celei de a doua sl'!ite !e"iri, c="d !a !e"i s' Audece !iii -i mor#ii

41

9at' de ce "oi propu"em s' %ie reexami"at' termi"olo)ia acceptat' p="' acum, pe"tru c' "u este "deaAu"s s' se "umeasc' ci"e!a Dcre-ti"5, ci s6ar cu!e"i s' i se spu"' Dade!'rat cre-ti"5, -i de ad'u)at Dortodox5, pe"tru a "u %i co"%u"dat cu ortodoxia moder"ist'. 3" pre*e"t, su> masca ,rtodoxiei se ascu"de "o"6ortodoxia. @r %i timpul s' se %ormule*e o "ou' de"umire pe"tru ceea ce "umim "oi ,rtodoxie, iar acest lucru "u !a %i deloc u-or. 1o#i ade!'ra#ii *ilo#i ai .redi"#ei ,rtodoxe, care 3l sluAesc "umai pe /ristos, H="tuitorul "ostru, se "umesc @de!'ra#i .re-ti"i ,rtodoc-i. .i"e su"t eiQ 2i su"t " acela-i timp cei di" patria "oastr' Musia, capti!i ai %ra#ilor lor, potri!"ici lui 0um"e*eu. 3" Musia ace-ti *ilo#i au i"trat " catacom>e aseme"i cre-ti"ilor di" primele !eacuri, iar " Nrecia, patria "oastr' sor', @de!'ra#ii .re-ti"i ,rtodoc-i au re%u*at s' accepte "u "umai "oul cale"dar, ci -i orice alt' i"o!a#ie. $' remarc'm e!la!ia lor deose>it' %a#' de acest atlet al $%i"tei ,rtodoxii, care a %ost $%="tul Harcu, mitropolit al 2%esului, cel ce a re%u*at %alsa u"ire impus' la (lore"#a, " 1439. 3" lupta "oastr' %erm' pe"tru ade!'rata .redi"#' -i +iseric' e "ecesar s' "u amestec'm "imic perso"al E "ici u" or)oliu, "ici o exaltare E care co"duc i"e!ita>il la "e"um'rate )re-eli -i chiar la c'deri, dup' cum s6a o>ser!at de at=tea ori. Noi "u "e prosl'!im pe "oi "-i"e, ci prosl'!im curata -i "eprih'"ita .redi"#' a lui /ristos. Nu este ")'duit "ici u" D%a"atism5, "truc=t or>irea ochilor duho!"ice-ti a celor ce au Dr=!"' %'r' de cu"o-ti"#'5, " loc s' "t'reasc' " credi"#', "u %ace dec=t s' "dep'rte*e de la credi"#'. 9mporta"t este s' co"-tie"ti*'m c' ade!'ratul cre-ti" ortodox "u este ci"e!a care respect' %ormal do)mele ,rtodoxiei, ci "umai acela care, potri!it u"ei expresii reu-ite a $%="tului 1iho" de ^ado"sK, g%ndete n chip ortodo(, triete n chip ortodo( -i transpune duhul ortodo( n viaa sa. 0uhul ascetic E aceast' re"u"#are la lume, sus#i"ut' cu at=ta claritate " scrierile $%i"#ilor &'ri"#i, su"t com>'tute de D"eo6ortodoc-ii5 care !or cu orice pre# s' se )hide*e dup' duhul acestei lumi Dcare *ace " r'u5 -i a c'rui tat', dup' cu!i"tele lui /ristos 3"su-i, este dia!olul.

42

2i !or s'6i %ie pe plac "u lui 0um"e*eu, ci pri"#ului lumii acesteia, dia!olului, "cet="d " acest %el de a %i cre-ti"i ortodoc-i, chiar dac' co"ti"u' s' se "umeasc' ast%el 0ac' !om cerceta cu serio*itate -i " pro%u"*ime pro>lemele respecti!e, "e !om da seama c' moder"ismul "e co"duce departe de /ristos -i de ade!'rata +iseric' -i "e !om ")ro*i o>ser!="d cu ce repe*iciu"e pro)resea*' aposta*ia $' "u "e %ie team' c' !om r'm="e " mi"oritate, departe de posturile -i de titlurile pompoase. $' "e ami"tim de .aia%a, care de#i"ea ci"ul de "alt preot al 0um"e*eului .elui @de!'rat, -i totu-i, " ce pr'pastie a c'*ut, de!e"i"d deicid. &ri" urmare, "ec'ut="d la %aptul c' tr'im "tr6o lume care s6a lep'dat de 0um"e*eu, s' lupt'm "u pe"tru sla!a lumeasc', care "u "e !a m="tui, ci pe"tru a %i mpreu"' cu mica turm' a lui /ristos. - .im A(EVHRAII REJKIFI %RK%(% JID (oto 7 $%. 9oa" Haximo!ici, .u!. @rhiep. @!erKie -i episcopi M,.,M mpreu"' cu ierarhi !echi6cale"dari-ti )reci 3O P7 2ste de remarcat %aptul c' at=t +iserica di" .atacom>e a%lat' " Musia comu"ist' 8D1iho"i#ii5; c=t -i :echi .ale"dari-tii )reci, "tre care era %oarte )rea orice comu"icare la acea !reme, se "umeau pe si"e D@de!'ra#i .re-ti"i ,rtodoc-i5

L; -"AL 'ERIK -'IFKII (E EREMII 7

$' lu'm exemple di" teritoriul ca"o"ic al &atriarhiei de .o"sta"ti"opol, di" Noua Mom', sau chiar di" Hu"tele @thos, care este co"siderat de c'tre -e%ii actuali ai (a"arului ca apar#i"="d teritoriului acestei &atriarhii.

43

Nestorie a %ost -i el patriarh al .o"sta"ti"opolului -i E c="d "cepea s'6-i predice ere*ia E preo*ii se #espr*eau #e el 4i re.u&au s"i pomeneasc cre#incio4ii 4i numele la Niturghie . @!em mrturia !n via*a -'AFKLNLI IPAKIE (IF RL'IFIAFL-3 care este pome"it pe 17 iu"ie7 4.="d Nestorie !e"ea di" @"tiohia pe"tru a primi titlul de patriarh al !estitului ,ra- 9mperial al .o"sta"ti"opolului, a%l="du6se " suita lui 0io"isie, care de!e"ise Nu!er"atorul pro!i"ciei ,rie"tum B1C, $%="tul 9patie are o !ede"ie " clipa " care Nestorie se apropie de cetate. 2l !ede, " s%="ta >iseric' di" capital', pe mire"i pu"="du6l pe Nestorie pe tro" ? u" )las se au*i "dat'7 43" trei a"i -i Aum'tate, aceast' "e)hi"' !a %i smuls'5. (aptul c', " !is, laicii "sc'u"au pe Nestorie arat' c' cel ce de!i"e eretic pierde co"ti"uitatea apostolic', chiar dac', " chip p'rel"ic a %ost hiroto"it de doi sau trei episcopi. @tu"ci $%="tul 9patie "cepu s' spu"' c=tor!a oame"i, mai ales %ra#ilor di" m'"'stirea sa7 4@cest om care tocmai sose-te mi aduce mult' "eli"i-te, %iii mei, c'ci am !'*ut c' se !a a>ate de la credi"#'? dar "u !a p'stori dec=t trei a"i -i Aum'tate5. 0i" "t=mplare, Nestorie a a%lat ce spu"ea 9patie despre el -i de aceea, c="d a trecut pri" apropierea m'"'stirii s%="tului, el a re%u*at s' i"tre ca s'6l "t=l"easc', chiar dac' a %ost p="' acolo peste tot -i chiar dac' a trecut, " !i*ita sa pri" capital', pe la toate m'"'stirile -i la to#i e)ume"ii -i ierarhii +isericii. .um a i"trat " ora- -i a luat " st'p="ire tro"ul patriarhal, a trimis la $%="tul 9patie pe "i-te clerici cu mesaAul7 4Her)e#i -i *ice#i acestui !is'tor )'u"os7 :oi dom"i dou'*eci de a"i " cetate -i ce !or %i atu"ci !isele taleQ5 $%="tul 9patie le r'spu"se7 4$pu"e#i patriarhului c' dac' !ede"ia pe care am a!ut6 o se mpli"e-te, aceasta este o descoperire dum"e*eiasc'? dac' "u, este u" !is, o "chipuire pe care am a!ut6o ca orice om.5 3"curcat de acest r'spu"s adus de trimi-ii lui, dup' c=t!a timp Nestorie trimite al#i emisari s'6l pri"d' " cursa propriilor cu!i"te. 0ar dup' ce l6au "cercat pu"="du6 i "tre>'ri plicticoase -i "e%olositoare, "u "umai c' "u6l puteau surpri"de " cu!i"tele sale, dar plecau -i pli"i de admira#ie pe"tru el, pe"tru c' "#ele)eau cu c=t' "#elepciu"e era s%="tul d'ruit. &e"tru aceasta Nestorie l6a l'sat " pace -i "u a mai trimis la el pe "ime"i. .ei trei a"i s6au scurs -i comoara cea rea di" i"ima lui Nestorie "cepu pu#i" c=te pu#i" s' se arate. 3" predicile lui se por"i s' spu"' lucruri )roa*"ice despre 0um"e*eu, care au -i c'*ut asupra capului lui -i pe care "u se cu!i"e ca "oi s' le repet'm. @cest om %'#ar"ic "u cu"o-tea $%="ta $criptur', care *ice7 4.i"e !a po!esti despre "a-terea $aQ5 -i 4Nu iscodi cele mai presus de mi"tea taR5. /n# -./ntul Ipatie !n*elese c Festorie avea !nv*turi eretice3 !i 4terse numai#ec/t numele #in #iptice !n biserica -.in*ilor Apostoli3 a4a !nc/t s nu se mai pomeneasc numele lui la -./nta 2ert..
44

4.="d a%l' episcopul 2ulalie, se "eli"i-ti )="di"d la urm'rile celor "t=mplate. Ui !'*="d c' mul#i au "ceput s' %ac' la %el, Nestorie i poru"ci s'6l pedepseasc' pe 9patie, c'ci Nestorie era "c' la putere " cetate. @tu"ci episcopul 2ulalie i !or>i lui 9patie cu aceste cu!i"te7 C(e ce i"ai 4ters numele #in #iptice .r s g/n#e4ti la ce va urma7 6 -./ntul !i rspunse: C um am a.lat c spune ere&ii #espre (umne&eu3 am !ncetat orice comuniune cu el 4i nu"i mai pomenesc numeleG pentru c nu este episcop6. @tu"ci m="ii"du6se, episcopul spuse7 4@Au")eR 3"dreapt' ce ai %'cut c'ci alt%el !oi lua m'suri asupra ta5. $%="tul 9patie r'spu"se7 4(' ce !rei. .=t despre mi"e, sunt gata pentru orice su.erin*3 #e c/n# am hotr/t s rup comuniunea cu el.6 9ar " *iua c="d Nestorie a plecat la 2%es -i s6a adu"at si"odul care l6a -i depus, $%="tul 9patie are o !ede"ie cu u" ")er al 0om"ului care6l ia pe $%="tul @postol 9oa" -i l aduce la credi"ciosul mp'rat, spu"="du6i7 4:ei *ice mp'ratului7 ,s="de-te6l pe Nestorie5. 9ar mp'ratul l6a os="dit, dup' cum i6a spus 2!a")helistul 9oa". $%="tul 9patie a "sem"at *iua aceea -i s6 a ade!erit c' Nestorie %usese depus dup' ce s6au scurs cei trei a"i -i Aum'tate, a-a cum 0um"e*eu pre!estise s%="tului. Ui dup' c=te!a *ile decretul de depu"ere a %ost adus la .o"sta"ti"opol. 9 s6a dat citire "ai"tea clerului -i a poporului, episcopul 2ulalie -i $%="tul 9patie %ii"d de %a#', -i u"ul -i cel'lalt, " >iseric'.5 &ri" aceast' pild' se arat' c' preo#ii ortodoc-i nu primeau s pomeneasc numele patriarhului la Niturghie3 chiar #inainte #e sino#iceasca Bu#ecat. Ei socoteau c Festorie nu este episcop 4i asta !nainte ca ere&ia s .ie os/n#it la al Kreilea -ino# Ecumenic #e la E.es <4,1>. (e .apt3 o ere&ie este o ere&ie3 chiar #ac este sau nu os/n#it #e vreun sino#. -'OFKLN I%AF 0LRH (E ALR "!a#'7 CVrBma4i ai lui (umne&eu nu sunt #oar ereticii3 ci 4i cei a.la*i !n comuniune cu eiD6. Viata -'AFKLNLI ;API; ;ARKLRI-IK%RLN este o pild' -i mai "sem"at' pe"tru acela-i %el de atitudi"e. @tu"ci c="d to*i patriarhii, di" co"!i")ere sau de %rica mp'ratului, au #evenit monoteli*i, -./ntul ;a+im3 care era simplu monah 3 nu a primit s se !mprt4easc cu ei. Pentru el problema nu era aceea a canonicit*ii acestor biserici3 ci !nainte #e toate aceea a %rto#o+iei lor. 'r cre#in*a cea #reapt3 la ce ar .olosi presupusa lor Ccanonicitate67 .="d trimi-ii patriarhului au !e"it la el " tem"i#' au "cercat s'6l %ac' s' cread' c' este " a%ara +isericii, c'ci toate >isericile locale erau o%icial mo"otelite7 40e ce +iseric' #iiQ 0e cea de

45

.o"sta"ti"opol, de Moma, de @"tiohia, de @lexa"dria sau de 9erusalimQ (ii"dc' toate aceste +iserici, cu p'r#ile cele ce se a%l' su> ele, su"t u"ite. 0eci, de e-ti %iu al +isericii so>or"ice-ti, i"tr' "e "t=r*iat " comu"iu"e cu "oi, ca s' "u te tre*e-ti pe ci"e -tie ce drum str'i" sau "ou, care te !a %ace s' ca*i acolo u"de "u te a-tep#iR5 9ar s%="tul a )r'it7 40om"ul /ristos a "umit $o>or"iceasc' +iseric' pe acea care p'*e-te ade!'rata -i m="tuitoarea m'rturisire de credi"#'. &e"tru aceast' m'rturisire 2l l6a "umit pe &etru %ericit -i a spus c' !a *idi +iserica $a pe aceast' m'rturisire. 1otu-i eu vreau s cunosc mrturisirea voastr3 pe care se !ntemeia&3 &ice*i voi3 unitatea !ntregii )iserici. (ac ea nu se !mpotrive4te A#evrului3 nu voi mai rupe comuniunea cu voi.6 @poi, !'*="d c' aceast' m'rturisire se "dep'rta de @de!'r, -./ntul ;a+im nu a primit s semne&e. Hai apoi, c="d patriarhul Momei care era "c' ortodox, " ciuda spuselor trimi-ilor &atriarhatului, a co"dam"at mo"otelismul patriarhilor r's'rite"i, -./ntul ;a+im a mrturisit c3 .iin# lipsi*i #e cre#in*a orto#o+3 patriarhii acestor a4e&ri 4i"au pier#ut continuitatea apostolic3 #eci 4i Cputerea #e a lega 4i a #e&lega6. A mai spus: CAu .ost #epu4i 4i lipsi*i #e treapta preo*iei !n sino#ul local ce s"a !ntrunit #e cur/n# la Roma. e Kaine mai pot ei sv/r4i7 -au ce #uh va cobor! asupra celor ce sunt hirotoni*i #e ei76 :r'-ma-ii lui au "cercat s'6l %ac' s' spu"' !or>e de prisos, "tre>="du6l ast%el7 4@tu"ci, doar tu te !ei m="tui, " timp ce to#i ceilal#i se !or pierdeQ5 9ar' $%="tul, cu mare "#elepciu"e de la 0uhul $%="t care se odih"ea "tru el, r'spu"se7 43" +a>ilo", c="d tot poporul se "chi"a statuii de aur, cei 1rei $%i"#i 1i"eri "u os="deau pe "ime"i la pieire. 2i "u se ")riAeau de ce %'ceau ceilal#i, ci erau cu >')are de seam' la ce %'ceau ei "-i-i, di" team' s' "u se "str'i"e*e de ade!'rata mil'. .a -i ei, aru"cat " )roapa cu lei, 0a"iel "u os="dea pe "ime"i di"tre cei ce "u se ru)au lui 0um"e*eu, pe"tru a mpli"i le)ea lui 0arius, ci el p'*ea " i"im' lucrarea sa -i a !oit mai de)ra>' s' moar' dec=t s' p'c'tuiasc' mpotri!a co"-tii"#ei sale, c'lc="d Je)ea lui 0um"e*eu. 0um"e*eu m' opre-te s' os="desc pe ci"e!a sau s' preti"d c' doar eu m' m="tuiescR @cestea %ii"d *ise, !oi ale)e mai de)ra>' s' mor dec=t s' aposta*ie* " !reu" %el de la credi"#a cea ade!'rat' -i s' su%'r apoi chi"urile co"-tii"#ei.5 ^is6au lui 7

46

E 0ar ce !ei %ace, de !reme ce cei di" Moma su"t u"i#i cu cei di" .o"sta"ti"opolQ .'ci asear' au sosit de la Moma dou' dele)a#ii -i m=i"e dimi"ea#', " *iua dumi"icii, se !or mp'rt'-i cu &atriarhul di" preacuratele 1ai"e. .u!iosul r'spu"se7 hiar #ac tot universul va .i !n comuniune cu patriarhul3 eu nu voi .i !n comuniune cu el. Precum 4tiu c -./ntul (uh prin Apostolul Pavel spune c !ngerii !n4i4i vor .i anatema #ac ar propov#ui !ntr" alt chip3 a#uc/n# ceva nou la cre#in*6. .u alt' oca*ie, 2parhul .o"sta"ti"opolului l6a "tre>at pe $% "tul Haxim7 FJei intra n comuniune cu Biserica noastr sau nuLG F3u !oi intra,G a rspuns sfntul' F8e ceLG a ntre%at 7parhul' F1eoarece a nclcat hotrrile #inoadelor 'rtodo(eG, a spus (axim' 2parhul a co"ti"uat7 F8ac este aa, cum se face c prinii acelor sinoade rmn n dipticele Bisericii noastreLG 23e ctigai pomenindu-i4 dac v lepdai de nvturile lor50 l"a contra+is sfntul' um se ve#e3 po&i*ia -./ntului ;a+im este clar3 #e un#e 4i numele #e ;rturisitorul: criteriul %rto#o+iei este cre#in*a apostolic3 scripturistic 4i patristic3 4i nu patriarhii3 )isericile locale prin ele !nsele. (ac ele !ncetea& s mai mrturiseasc cre#in*a transmis p/n atunci3 trebuie s ne rupem #e ele pentru c au !ncetat s mai aib autoritatea #at #e Eristos Apostolilor 4i urma4ilor lor3 episcopii. Q2R 0up' pilda $%="tului Haxim, o putem "%'#i-a -i pe cea a -'OFKLNLI KE%(%R -KL(IKLN care, " timpul pri)oa"elor ico"oclaste, nu a primit comuniunea cu patriarhii potrivnici icoanelor3 nici chiar cu patriarhul orto#o+ c/n# acesta #in urm3 #e team3 a !nclcat canoanele sluBin# a patra cstorie a !mpratului. C(eci3 aprin&/n#u"se cu r/vna #upa legea #umne&eiasc3 a trimis la toti clugrii vestin#u"le .r#elegea !mpratului i
47

poruncin# s"l scoat #esprit #e biserica lui Eristos3 ca pe un #e.imtor al legii lui (umne&eu3 care3 !n#r&nin# a se !nso i cu ru#enia lui a .cut sminteal altora.6 Iar !n epistola ctre egumenul Keo.il3 -./ntul Keo#or -tu#itul spunea: 6tiin# c este ere&ie3 s .ugi #e ere&ie3 a#ic #e eretici3 a#ic nici s te !mprteti cu ei3 nici s"i pomeneti la #umne&eiasca liturghie3 !n preas./nta ta mnstire. 'iin#c cele mai mari ameninri spuse #e s.inti &ac asupra celor ce se !nvoiesc3 chiar numai s"i primeasc la mas.6 :edem c' aceast' atitudi"e ortodox' a %ost "t'rit' de canoanele -ino#ului 1"2. &artea a doua a ca"o"ului 15 al si"odului 162, laud' pe cei care se despart de patriarhul sau de episcopul care predic' ere*ia " pu>lic, chiar dac' acesta "u a %ost a"atemi*at de !reu" si"od. 9ata textul ca"o"ului75 ci cei ce se #espart pe sine #e comuniunea cea cu !nt/iul stttor al lor pentru oarecare eres os/n#it #e s.intele sinoa#e sau #e Prin i3 .irete a#ic3 #e comuniunea cu acela care propov#uiete eresul !n public i cu capul #escoperit !l !nva !n )iseric3 unii ca acetia nu numai c nu se vor supune certrii canoniceti3 #es.c/n#u"se pe sinei #e comuniunea cu cel ce se numeste episcop chiar !nainte #e cercetarea sino#iceac3 ci se vor !nvre#nici i #e cinstea cuvenit celor orto#oci. ci ei nu au os/n#it pe episcopi3 ci pe pseu#oepiscopi i pe pseu#o!nvtori i nu au rupt cu schisma unitatea bisericii3 ci s"au silit s i&bveasc )iserica #e schisme i #e #e&binri6. LVI%-LN FI EIKA era di" +iti"ia i a tr'it pe !remea luptei mpotri!a $%i"telor icoa"e. Jupta, " "oul ei !al, dup' moartea mparatesei 9ri"a, a %ost deschis' de mparatul Jeo" @rmea"ul, " a"ul 813. 0reptcredi"cioii erau pri)o"ii, clericii sur)hiu"ii i !nsuii patriarhul a .ost !nlocuit cu un om al !mparatului3 trecut !n c/teva &ile prin toate treptele ierarhiei3 Keo#osie cu numele. 3mpreu"' cu alti e)ume"i, uviosul Fichita a .ost !nchis !n temni i3 apoi3 trimis !n surghiun3 mrturisin# i su.erin# neclintit timp #e ase ani3 pentru cre#in a pe care a mrturisit"o la al aptelea -ino#3 #e la Ficeea3 #in anul 1?1. 1rec "d iar"a -i $% "tul -i Harele &ost de patru*eci de *ile, dup' prealumi"atul pra*"ic al $%i"telor &a-ti, i6a dat pe ei lui 9oa" )ramaticul, ca celui ce a!ea )ur' de orator ca a dia!olului, ca s'6i mu"ceasc' precum !a !oi. 9ar acest tira", "chi* "d pe %iecare deose>it, " di%erite tem"i#e i
48

mu"cea, "u mai pu#i" de cum mu"ceau p') "ii pe s%i"#ii muce"ici. &e"tru c' tem"i#ele erau str mte, "tu"ecoase, rele -i pli"e de toate "e!oile cele )rele, c' "u a!eau "ici paturi, "ici r'corire -i li se da pri"tr6o %erestruic' mic' p i"e "ecurat' -i umed', ca la c i"i, -i aceea c te o u")hie pe *i, ca "umai s' "u moar' de %oame, iar ap' li se d'dea tul>ure -i "ecurat', c'ci socotea acel mu"citor, 9oa", c'ci cu o "e!oie ca aceea o s'6i >iruiasc' pe acei p'ri"#i -i s'6i sileasc' la credi"#a lor cea rea, ori s'6i omoare. Ui "c', spre cea mai mare m h"ire a .u!iosului Nichita, pe u" uce"ic al lui t "'r, a"ume 1eoctist, pri"* "du6l "r'ut'#itul acela 9oa" -i aseme"ea "chi* "du6l cu sila " tem"i#', cu %oamea -i cu setea l mu"cea. 0up' aceea, acei eretici rucre#incio4i, !'* "d pe p'ri"#ii aceia c' !oiesc mai >i"e s' moar' dec t s' se dep'rte*e de credi"#a lor cea deapt', au )'sit asupra lor o am')ire ca aceasta, *ic "du6le7 SFu avem trebuin* #e altceva #e la voi3 #ec!t numai !mpreun cu Keo#ot3 patriarhul3 s v !mprt4i*i !n biseric cu -.intele Kaine3 iar mai mult #ec!t aceea s nu .ace*i nimic. Ji ast.el ve*i merge !n libertate !n mnstire3 cu cre#in*a 4i !n*elegerea voastrS. .u acel vicle4ug ereticesc amgin#u"se prin*ii, ca -i cum se "!oiau "tr6acea !reme la eresul lor, dar pe urm', cu"osc "d am')irea aceea, se c'iau %oarte mult -i s6au "dreptat >i"e. 0eci, %ii"d li>era#i %iecare di"tru a sa "chisoare -i di" le)'turi, au mers la .u!iosul &'ri"te Nichita, s%'tui"du6l -i ru) "du6l ca, "!oi"du6se -i el cu mp'rt'-irea lui 1eodot, s' ias' di" tem"i#'. 0ar "e!r "d $% "tul Nichita s' lase "chisoarea pe care o r'>da pe"tru /ristos -i "esu%eri"d de loc s'6i asculte pe d "-ii, i st'teau mpotri!' p'ri"#ii, *ic "du6i7 _Nu se poate s' ie-im "oi de aici -i pe ti"e s' te l's'm. Pu*in este lucrul pe care"l cer ei #e la noi3 a#ic numai s ne !mprt4im cu Keo#ot3 iar cre#in*a noastr s ne"o *inem3 s potrivim Bu#ecata la vremea nevoilor acestora3 ce ne s!nt #easupra. .u acest mic lucru s' "e de*le)'m pe "oi "-i"e, ca "u cu totul s' "e pierdem_. @st%el ei cu suprare st!n#u"i !mpotriv 4i mult timp silin#u"l , a ie-it .u!iosul Nichita chiar nevr!n#, "u de p'timirea cea rea %u)i"d, "ici de mu"ci tem "du6se, ci ascult "d cu di"adi"sul ru)'6mi"tea p'ri"#ilor acelora -i c'ru"te#ile lor !'* "du6le, s6a plecat spre s%'tuirea acelora, %'r' !oia sa. .'ci, %ii"du6le "ai"te !ia#a -i moartea, cu !oie i era lui ca pe"tru dreapta credi"#' s'6-i alea)' mai >i"e moartea dec t !ia#a. 3"s' "u s6a lep'dat "tr6acea !reme de ci"stita "so#ire a p'ri"#ilor, c'rora le -tia -i credi"#a cea dreapt' -i m>u"'t'#ita !ia#'. 0eci au mers cu to#ii la mincinosul acela patriarh. Iar acela3 ca s"i v!ne&e cu mai mult u4urin* spre a lui !mprt4ire3 i"a #us la un oarecare loc #e

49

rugciune3 care !ntr"a#ins era !mpo#obit cu icoane3 ca3 v&!n# prin*ii s.intele icoane3 s socoteasc c patriarhul este #reptcre#incios. Acolo3 Keo#ot sluBin#3 au primit !mprt4irea #in m!inile lui3 pentru c au&eau #in gura aceluia ni4te cuvinte ca acestea: S(e nu va cinsti cineva icoanele lui Eristos3 anatema s .ieDS Aceasta o &icea el3 nu cinstin# icoana ;!ntuitorului3 ci .*rnicin#u" se !naintea lor3 ca s nu se !n#oiasc a se !mprt4i cu #!nsul. 0up' aceasta, plec "d %iecare la a sa m'"'stire, uviosul Fichita cu Bale !n inim s"a rnit3 cci cu Keo#ot3 mincinosul patriarh3 cu .*arnicul !n4eltor s"a !mprt4itG c 4i pe acea mic abatere #in calea cea #reapt s.!ntul ca pe o !ntreag rtcire o socotea pentru el . 0eci, a socotit s' %u)' "tr6alt' parte 4i acolo s se pociasc #e gre4eala sa. Ui i"tr "d "tr6o cora>ie, a plecat la ostro!ul ce se "umea &roco"is. @poi, socoti"d " si"e c' u"de i6a %ost )re-eala, acolo se cade s'6i %ie -i poc'i"#a, s6a "tors iar'-i " +i*a"# -i, umbl!n# prin cetate3 !nv*a .r .ric pe popor ca s se *in #e #ogmele cele #repte3 care la al 4aptelea -ino# #in toat lumea s"au stabilit #e -.in*ii Prin*i. 3"-tii"# "du6se mp'ratul de aceea, a chemat la d "sul pe s% "t -i i6a *is lui7 _&e"tru ce "u te6ai dus la m'"'stirea ta, precum s6au dus -i ceilal#i e)ume"iQ &e"tru ce tu si")ur ai r'mas um>l "d dup' !oia ta, iar poru"cii "oastre, precum am *is, "u te6ai supusQ ,are socote-ti "tru "imic st'p "irea "oastr'Q 0eci, ascult' poru"ca "oastr' -i te du la m'"'stirea ta? iar de "u, apoi !oi poru"ci s' te mu"ceasc' pe ti"e_. 9ar s% "tul cu )las li" a r'spu"s, *ic "d7 _2u, o, mp'rate, "ici la m'"'stirea mea "u m' !oi duce, "ici credi"#a mea "u !oiesc a o l'sa. .i, " m'rturisirea mea petrec -i !oi petrece, " care -i p'ri"#ii mei, s%i"#ii episcopi cei dreptcredi"cio-i, au petrecut? care au p'timit i*)o"ire -i "chisori cu "edreptate de la ti"e -i la multe primeAdii s6au dat, ap'r "d )iserica cea #reptcre#incioas, " care st'm -i "e l'ud'm "tru "'deAdea sla!ei lui 0um"e*eu. Ui s' -ti#i de la mi"e cu ade!'rat, c' "ici de moarte "u m' tem, "ici !ia#a aceasta !remel"ic' "u o iu>esc. 0um"e*eu mi este mie martor, c' am %'cut ceea ce nu mi se c'dea s' %ac. i3 pentru ascultarea btr!nilor m"am supus nevr!n#3 !mplinin# voia lor3 m"am !mprt4it cu mincinosul patriarh Keo#ot3 #e care lucru !mi este Bale 4i m ciesc. (eci3 s 4tii bine c #e acum !nainte nici o !mprt4ire nu"mi este cu voi. i petrec !ntru pre#aniile -.in*ilor Prin*i3 pe care le"am primit #e la !nceput. (e aceea3 . cu mine ce vrei3 .r a n#B#ui s au&i altceva #e la mineS. :'* "d mp'ratul !oi"#a aceea "eschim>at', l6a dat u"ui oarecare ^aharia, mai mare peste palatele mp'r'te-ti, care se "umea _Ha")a"_, ca s'6l #i"' su> straA', p "' !a hot'r " pri!i"#a lui. 9ar ^aharia, %ii"d om >u"

50

-i dreptcredi"cios, "u "umai c' "u a "ec'Ait cu "imic pe >'tr ", dar -i ci"ste mult' i d'dea lui. 0up' aceea mp'ratul a trimis pe .u!iosul Nichita " sur)hiu" la o i"sul' mic', care purta "umele $%i"tei Huce"i#e Nlicheria, pe"tru c' acolo se a%lau s%i"tele ei moa-te. , >iseric' -i m'"'stire era *idit' " "umele ei, care era !ncre#in*at #e stp!nirea ereticeasc oarecrui .amen, cu "umele @"tim. @cel om era %oarte r'u, !r'Aitor, ur tor de cele s%i"te, r'u6me-te-u)ar, !r'Ama- !iclea", m "dru -i "emilosti!, pe"tru a lui s'l>'ticie -i r'u "'ra!, locuitorii de acolo l "umeau .aia%'. Pentru c unora ca acelora se ##eau pe atunci r!n#uielile mnstirilor3 ca nu !ntrin#u"se stp!nirea mireneasc3 s rstoarne toate #in voia lor. @cela, lu "d pe s% "tul trimis la d "sul, l chi"uia cu di"adi"sul. &e"tru c', "chi* "du6l "tr6o tem"i#' %oarte str mt', totdeau"a mu"cea pe pl'cutul lui 0um"e*eu, "el's "du6l s' pri!easc' a%ar' di" tem"i#', si")ur purt "d cheia tem"i#ei -i poru"ci"d ca pri"tr6o )aur' s'6i dea %oarte pu#i"' m "care. .'ci lui @"tim i era %')'duit' o mai mare ci"ste de la "cep'torii ereticilor, de !a sili pe Nichita spre socoti"#a lor. 0e aceea -i mai mult l sup'ra pe s% "tul acel tic'los, "'d'Adui"d c' cu sila l !a a>ate spre "#ele)erea ereticeas6c', iar cu!iosul r'>da cu dra)oste chi"ul pe"tru dreapta credi"#'? (umne&eu !ns cu #arul -u cel minunat ce se lucra !ntr"!nsul3 !l a#everea pe el c este #rept3 s.!nt3 .ctor #e minuni 4i aButtor oamenilor celor ce erau !n primeB#ii. Ui a petrecut .u!iosul "tr6acea p'timire a tem"i#ei -ase a"i, p "' la pieirea mp'ratului Jeo" @rmea"ul, cel potri!"ic lui 0um"e*eu, care a %ost ucis de osta-ii s'i %'r' de !este. @poi s6a suit pe tro" dup' d "sul Hihail cel di" @moreea, ce se chema _1ra!los_ sau _:al!os_, -i se li>erau $%i"#ii &'ri"#i di" le)'turi -i di" sur)hiu". @tu"ci -i .u!iosul &'ri"te Nichita, e)ume"ul H'"'stirii Hidichiei, li>er "du6se, a ie-it. 0ar muce"icul cel %'r' de s ")e, m'rturisitorul credi"#ei cel "ecli"tit, osta-ul lui /ristos cel "e>iruit, "u s6a dus "tr6a sa m'"'stire. .i la li"i-te !r "d s' locuiasc', s6a s'l'-luit la u" loc oarecare deose>it aproape de +i*a"#, " partea di"spre mia*'6"oapte. @colo petrec "d pu#i"' !reme dup' cumplita p'timire -i la mul#i %'c "d >i"e pri" darul cel mult t'm'duitor, s6a apropiat c'tre s% r-itul s'u. Ui dup' oste"elile cele cu multe dureri ce i s6au %'cut lui " sur)hiu", s6a m>ol"'!it cu >oala cea mai de pe urm' -i s6a mp'rt'-it cu dum"e*eie-tile 1ai"e, "tr6o *i de s m>'t'. 9ar 0umi"ic', c "d se lumi"a de *iu', s6a mutat la 0om"ul, " trei *ile ale lu"ii aprilie.

51

$' d'm u" exemplu, mai pu#i" cu"oscut, cel al -'OFKLNLI 0RI0%RIE PANA;A, care a !ncetat 4i el pomenirea patriarhului anti"isihast al onstantinopolului3 Ioan alecas. @cesta di" urm', " 1344, a%urisea de %apt pe $%="tul Nri)orie &alama, c'ruia i repro-a c' d'dea o i"terpretare )re-it' $i"odului di" 1341 -i c' a "l'turat "umele patriarhului di" dipticele citite " timpul $%i"tei Jitur)hii. $%="tul Nri)orie &alama a respi"s omosul lui .alecas -i a socotit %'r' !aloare os="dirile patriarhului a"ti6isihast7 $' "e oprim si la EPE;PNLN ;%FAEIN%R AKE%FIII (IF VRE;EA -IF%(LNLI (E NA NT%F. 9storia lor "e este cu"oscut'. Hihai :999 &aleolo)ul 8125861282; i"trase " .o"sta"ti"opol " aclama#iile mul#imii7 plec="d di" Niceea, eli>erase treptat imperiul c'*ut " m=i"ile >ar>arilor lati"i care Ae%uiser' .o"sta"ti"opolul " 1204. 3" 1261, imperiul lati"ilor "u mai exista, iar cel al mp'ra#ilor cre-ti"i "%lorea di" "ou. 0i" p'cate3 !n .a*a amenin*rii turce4ti3 ;ihail a cutat alian*a cu Apusul3 ceea ce presupunea unirea bisericilor. Ast.el a .ost #eterminat s semne&e unirea #e la NUon #in 12143 prin care orto#oc4ii trebuia s primeasc ere&iile papismului. @ceast' u"ire "u a %ost de "ici u" aAutor pe"tru mp'rat, " schim> a adus at=t de multe -i mari rele pe"tru poporul ortodox, "c=t Hihail :999 a murit ur=t -i lep'dat de cei care6l aclamaser' cu c=#i!a a"i " urm'. 0e %apt, u"irea era "so#it' de o pri)oa"' "e "dur'toare asupra celor care "u se supu"eau? " primul r="d mo"ahii di" Hu"tele @thos. 2i au %ost "eca#i, sp="*ura#i, ar-i de !ii " m'"'stirile lor de c'tre solda#ii trimi-i de c'tre 9oa" :eKKos, patriarhul lati"i*a"t al lui Hihail :999. @!em de aseme"ea, remarca>il editate, -i par#ial traduse, texte ale acestei dispute di"tre patriarhul .o"sta"ti"opolului -i mo"ahii atho"i#i. B3C 0i" aceste texte putem a%la care a .ost atitu#inea orto#oc4ilor !ntr"o situa*ie .oarte asemntoare cu cea pe care o avem ast&i. @ceste docume"te "cep " )e"eral pri" a ar'ta importa"#a pu"ctelor de di!er)e"#' cu lati"ii E -i mai ales, cel mai importa"t, despre purcederea 0uhului $%="t7 purcedere doar de la 1at'l dup' ortodoc-i, du>l' purcedere la lati"i. &lec="d de aici, monahii #in Athos mrturisesc nu numai c e cu neputin* s"l pomene4ti pe patriarh3 #ar c nu este !ng#uit s"i socote4ti orto#oc4i nici pe cei ce"l pomenesc3 nici s te rogi cu ei3 chiar #ac e4ti !n casa lor3 !n loc privat:

52

CVn canonul 1= al s./ntului 4i marelui sino# supranumit 4i Al II"lea Vnt/i3 se spune c #eparte #e a .i vinova*i3 lau# 4i #e cinstire #in partea cre4tinilor orto#oc4i3 pentru c nu .ac schism !mpotriva:sunt vrednici de cinste cei care se separ4 chiar nainte de o condamnare sinodal4 de persoanele care nva public idei eretice i care sunt eretici pe $a6 ei nu se rup de nite episcopi4 ci de nite $aliepiscopi i $ali-doctori i de aceea sunt vrednici de &isericii4 ci mai degrab resping schisma i se statornicesc n Adevr 0ac' um ar .i #eci !ng#uit 4i plcut lui (umne&eu ca noi s ne unim cu cei #e care suntem #espr*i*i #up #reptate 4i #up canoane3 at/ta timp c/t ei rm/n neclinti*i !n ere&ie7 (aca am !ng#ui aceasta3 atunci am rsturna toat %rto#o+ia prin aceast singur nelegiuire3 care ne"ar .ace vinova*i #e toate !nclcrile sv/r4ite #e cei accepta*i pe ne#rept. -.intele canoane spun a4a: 61ac cineva cu cel scos de la mprtire4 mcar n cas de s-ar mpreun ruga4 acesta s se a$uriseasc0 Ji !ntr" alt parte, 23el ce se mprtete cu cei a$urisii s $ie a$urisit4 din pricin c tulbur r%nduiala &isericii0 Ji !nc: 23ine primete un eretic cade sub aceleai os%ndiri ca i el0 Aadar4 toate acuzaiile la care trebuie s rspund ei apas i asupra noastr dac primim aceti oameni4 potrivit s$intelor canoane care griesc n 1uh 7890 &rocesul ;%FAELNLI FI EI'%R3 care a .ost i&gonit 4i chinuit pentru c nu pomenea nici pe !mprat3 nici pe patriarh , este dem" de toat' ate"#ia. Nichi%or "u a !rut s' se u"easc' cu repre*e"ta"#ii lui :eKKos -i, " acela-i timp, a spus c' pri)oa"a este u" pri"cipiu a"ticre-ti"7 4Mo)u6!', asculta#i -i cu!="tul "ostru. @st%el au hot'r=t $%i"#ii @postoli -i &'ri"#ii "o-tri7 " adu"'rile si"odice-ti %iec'ruia i este ")'duit s' spu"' %'r' silire ce )="de-te -i nu trebuie s"i amenin*m sau s"i pe#epsim pe cei ce nu voiesc a avea prt4ie cu noi. e Evanghelie sau care Apostol v"a !nv*at s pe#epsi*i 4i s asupri*i pe cei ce nu vor s urme&e vou76 Q=R F" alt te+t3 anonim, scris mpotri!a lui 9oa" :eKKos, ia drept pil# pe -./ntul Kheo#or -tu#itul pentru a nu pomeni pe patriarhul #e onstantinopol: C(ac #eci acest s./nt 4i mare mrturisitor Kheo#or3 c/n# ace4ti !mpra*i erau orto#oc4i 4i nu le puteai a#uce nici o !nvinuire privitor la #reapta cre#in*3 ci numai pentru c !n.ptuiser o nelegiuire3 o .apt necanonic3 #in aceast pricin nu numai c s"a rupt #e !mprt4irea cu ei3 #ar a 4i !ncetat s"i mai pomeneasc !n s.intele soboare3 atunci noi acum #e ce .acem ceva ne#rept 4i nemaipomenit3 #ac #in .ric #e (umne&eu #ispre*uim

53

slava omeneasc7 - ne !nvinuiasc #ac nu clcm pe urmele -.in*ilor Prin*iD Iar #ac"i urmm pe -.in*i3 atunci #e ce ne prigonesc76 Q9R 3" aceea-i cule)ere se )'se-te "c' o - RI-%ARE A PAKRIARELNLI AKAFA-IE II AN ANEPAF(RIEI , co"tempora" cu e!e"ime"tele, " care arat #e ce nu"i pomene4te pe cei care se roag cu Vekkos. @ceste docume"te ale $i"odului de la JSo" arat' c' monahii re.u&au pomenirea patriarhului #e onstantinopol3 Vekkos3 #oar pentru c el recuno4tea 4i se ruga cu cei care aveau o alt cre#in*3 mai ales #espre purce#erea (uhului -./nt. Ast.el .c/n#3 monahii aplicau canoanele apostolice care os/n#esc rugciunea !n comun cu cei ce au o alt mrturisire #e cre#in*.

AF%AFENE -IF%A(EN%R )I-ERI II I;P%KRIVA RL0A ILFIN%R L EREKI II anonul 18 Apostolic C(ac cineva cu cel scos #e la !mprt4ire < achinonitos>3 mcar !n cas #e s"ar !mpreun ruga3 acesta s se a.uriseasc6. anonul 11 Apostolic C(ac cineva cleric .iin#3 cu caterisit cleric !mpreun s"ar ruga3 s se cateriseasc 4i el6. anonul 4= Apostolic CEpiscopul3 sau preotul sau #iaconul3 !mpreun cu ereticii rug/n#u"se numai3 s se a.uriseasc Q11RG iar #e au #at lor voie3 ca unor clerici a lucra ceva3 s se cateriseasc6. Este #eci o #i.eren* !ntre a.urisitul care a .ost e+clus #in biseric pentru pcate personale 4i ereticul care s"a #espr*it #e ea propov#uin# o !nv*tur gre4it 4i cu care nu mai avem nici mcar #reptul s vorbim. 9at' cum %'ceau &'ri"#ii: -'OFKLN I%AF a re.u&at s intre !n baia un#e intrase gnosticul erint. $%="tul 9ri"eu de JSo" " lucrarea sa &mpotri!a ere+iilor spu"e7 43"tr6o *i @postolul 9oa" i"trase "tr6o >aie ca s' se spele. @u*i"d "s' c' .eri"t se a%la "'u"tru,

54

%u)i de "dat' de acolo, )r'>i"du6se spre u-', %ii"dc' "u r'>da s' se a%le su> acela-i acoperi- cu el, s%'tui"d -i pe ceilal#i care mai erau cu el -i *ic="d7 - ie4im #e aici3 nu cumva s se #r/me baia peste noi3 .iin#c erint3 vrBma4ul a#evrului3 se a.l 4i el aici !nuntru.6 B14C? -'OFKLN IPRIAF s.tuia ast.el pe cre#incio4i: CP&i*i"v #e legturile cu ast.el #e oameni3 .ugi*i #e vorba lor ca #e cium 4i ca #e cancer6 B1=R. Ereticul este mai grav bolnav #ec/t a.urisitul rmas orto#o+ 4i #e aceea legea care stabile4te legturile #intre ei este mai riguroas !n ce"l prive4te pe eretic3 pentru c rsp/n#e4te o !nv*tur ucigtoare pentru su.let. $' mai ad'u)'m o o>ser!a#ie la acest come"tariu. a #ina#ins3 !n timp ce canonul inter&ice tocmai urrile #e bine <eu(asthai> .a* #e eretici3 potrivit !nv*turii Apostolului #espre iubire Q19R3 :nciclica din ;<!= a Patriarhiei #e onstantinopol preve#e: C-chimbul #e scrisori .r*e4ti <cu hetero#oc4ii> !n timpul marilor srbtori biserice4ti anualeW6 Q11R anonul 49 Apostolic CEpiscopul sau presviterul3 ereticesc bote& primin# sau Bert.3 a se caterisi poruncim. ce conglsuire este lui Eristos cu veliar7 6 0e %apt, rolul episcopului sau al preotului este de a6i pre!e"i pe eretici, de a le aduce la cu"o-ti"#' )re-eala lor -i de a6i aduce la @de!'r. el ce socote4te vali# vreuna #in sluBirile lor liturgice !mprt4e4te eresul lor sau unuia ca acesta !i lipse4te r/vna #e a"i slobo&i #in .alsa lor cre#in*. Valsamon po!este-te B18C cum -ino#ul #in onstantinopol, v&/n# ni4te episcopi c 4i"au aruncat pur 4i simplu ochii pe scrierile eretice3 .r a le os/n#i sau #ispre*ui3 i"a a.urisit3 dup' dreptatea le)ii 8ennomotata;. anonul 9= Apostolic C(ac vreun cleric sau mirean va intra !n sinagoga iu#eilor sau a ereticilor3 spre a se ruga3 s se 4i cateriseasc 4i s se a.uriseasc.6 , >iseric' sau adu"are a ereticilor "u tre>uie s' %ie ci"stit', ci dispre#uit', pe"tru c' ei cred lucruri potri!"ice credi"#ei cre-ti"ilor ortodoc-i. .a"o"ul 45 se re%er' la "t=l"irile cu ereticii? aici este !or>a de rugciuni .cute !n bisericile lor. F"ii come"tatori mpart ast%el pedepsele i"dicate7 clericul care i"tr' "tr6o >iseric' eretic' pe"tru a se ru)a tre>uie s' %ie caterisit? laicul care !a %ace la %el !a %i a%urisit. @l#ii, ca
55

/arme"opoulos, "cu!ii"#at de :alsamo", explic' ast%el ca"o"ul7 mirea"ul !a %i a%urisit, iar clericul caterisit -i a%urisit. B19C .eea ce reiese di" citirea acestor ca"oa"e "t'rite de $i"oadele 2cume"ice -i pri" SCnodiconul Ortodoxiei este7 con*inutul cre#in*ei este criteriul %rto#o+iei3 iar toate lucrrile biserice4ti trebuie s .ie potrivite cre#in*ei mrturisite. eea ce !nseamn c re.u&ul #e a intra !n comuniune cu cei ce au o alt mrturisire3 !ncetarea comuniunii cu un episcop care se !n#eprtea& #e cre#in*a apostolic3 .ie 4i numai !ntr"un singur punct3 este o datorie3 in#i.erent #ac e+ist vreo hotr/re sino#al sau nu. anonul 1= al -ino#ului I" II este e+plicit: un episcop pctos3 #ar neos/n#it #e un sino#3 rm/ne episcop 4i nu avem #reptul s"l prsimG un episcop eretic3 #e4i neos/n#it #e un sino#3 !ncetea& s mai .ie episcop 4i trebuie s"l prsim ime#iat. Iat practica ne!ntrerupt a )isericii3 iar istoria ne a#uce #ove&i !n acest sens #e .iecare #at c/n# #ogmele 4i Kra#i*ia au .ost !nclcate. C;#ularele )isericii lui Eristos sl4luiesc !n a#evrG #ac cineva nu sl4luie4te !n a#evr3 acela nu mai este m#ular al )isericii lui Eristos Este a $ortiori ca&ul celor ce se mint pe ei !n4i4i3 care !4i &ic 4i se numesc pstori 4i arhipstoriG cci 4tim c esen*a cre4tinismului nu st !ntr"o aparen* e+terioar3 ci !n A#evrul 4i !n corectitu#inea cre#in*ei.6 (ac episcopii rm/n cre#incio4i Kra#i*iei 4i lucrea& ca tot Krupul )isericii3 ei sl4luiesc !n a#evr. Vn schimb3 #ac prsesc %rto#o+ia3 pier# nu numai treapta preo*easc3 ci !ns4i esen*a lor #e cre4tini3 iar anatemele lor sunt .r valoare. Q28R F-a de i"trare " +iseric' este @de!'rul. @ceasta este prima treapt' " "#ele)erea tai"ei sale. 0e aceea pcatul !mpotriva a#evrului este cel mai grav #intre toate. Ui iar'-i, de aceea, "u este !irtute mai mare ca aceea de a lupta pe"tru @de!'r. B21C , ast%el de ide"ti%icare a autorit'#ii episcopale cu m'rturisirea de credi"#' E la %el de !eche ca -i cre-ti"ismul E se re)'se-te -i mai limpede exprimat' la u" alt isihast !estit, " secolul <:999, -'OFKLN PAI-IE VENI I %V-XI7 C; !ntreba*i 4i #ac un sino# #in )iserica #e Rsrit a ri#icat vreo#at o anatem. Ji v rspun#: poate e+ista un asemenea sino# care s se .i opus lui (umne&eu 4i -.intei )iserici3 care s se .i !ntrunit pentru a ascun#e a#evrul 4i pentru a !ntri ere&ia7 Ln asemenea sino# nu poate e+ista. H' "tre>a#i dac' episcopii pot s' ridice o aseme"ea a"atem' %'r' ca si"odul episcopilor -i patriarhilor s' ia la cu"o-ti"#' -i s' co"simt' la a-a ce!a. Ui !' r'spu"d c'

56

aceasta este cu "eputi"#'. Jua#i ami"te c' to#i episcopii primesc acela-i har al $%="tului 0uh c="d su"t hiroto"i#i -i c="d -i iau r'spu"derea de a p'*i cu mare )riA' credi"#a ortodox' curat' -i "eprih'"it'. Hai tre>uie s' p'*easc' -i tradi#iile apostole-ti -i r="duielile $%i"#ilor @postoli, ale $i"oadelor 2cume"ice -i locale -i ale $%i"#ilor &'ri"#i, care mpreu"' alc'tuiesc $%="ta +iseric' apostoleasc' -i catoliceasc' 8$o>or"iceasc';. @u primit de la 0uhul $%="t putere ca s' st'p="easc', potri!it poru"cii $%i"#ilor @postoli ai $%i"tei +iserici. 2piscopii "6au primit de la 0uhul $%="t putere ca s' "imiceasc' tradi#iile apostole-ti -i ca"oa"ele +isericii. Fici episcopii3 nici patriarhii nu pot ri#ica vreo anatem #at asupra vrBma4ilor )isericii3 potrivit -.intelor -inoa#e. %ricine s"ar .olosi #e aceast putere se .ace pe sine vrBma4 al lui (umne&eu 4i al -.intei )iserici W5 B22C @ici, $%="tul &aisie exprim' o idee ese"#ial' di" 1radi#ia ,rtodox'7 -i a"ume c' nici chiar un -ino# Ecumenic3 a#ic un sino# al tuturor )isericilor locale3 nu are putere s schimbe r/n#uielile 4i cre#in*a )isericii. Ln sino# nu este sino# #ec/t #ac le a#evere4te pe cele #e #inainte 4i #ac este el !nsu4i primit #e con4tiin*a )isericiiG alt.el3 nu este #ec/t un .als"sino#3 in#i.erent #e numrul ierarhilor pre&en*i. 0espre u" aseme"ea .als"sino# proorocea " secolul al <9<6lea .osmas (lamiatos, c="d *icea c' va veni un mare sino# care va pune la cale #r/marea %rto#o+iei. @st'*i cresti"ii se tem de pre)'tirea u"ui ast%el de si"od la .o"sta"ti"opol -i la .ham>esS, " ce"trul el!e#ia" al &atriarhiei 2cume"ice. &atriarhul +artolomeu, %ormat la Moma dup' model )re)oria", a %ost pre*e"tat ca u" re%ormator al +isericii ,rtodoxe, di" pu"ct de !edere ca"o"ic. Me!ista papist' 5reniAon scrie acestea7 4&ri"tre "umeroasele calit'#i ale "oului patriarh se remarc' autoritatea pe care -i6a do>="dit6o " materie de drept ca"o"ic. 2ste cu si)ura"#' u"a di"tre perso"alit'#ile cele mai co"!i"se de "ecesitatea ,rtodoxiei de a6-i re!i*ui dreptul ca"o"ic -i de a6l sistemati*a.5 3" plus este -i u"ul di"tre cei care iau " co"siderare lucr'rile de drept ca"o"ic e%ectuate la Moma. 3" te*a sa di" 1970, dar mai ales "tr6u" re%erat pre*e"tat la &rimul .o")res al $ociet'#ii pe"tru 0reptul +isericilor ,rie"tale di" 1971, +artolomeu i"dica " ultimul r="d, pri"tre eleme"tele dem"e de luat " co"siderare pe"tru o "ou' le)isla#ie ortodox', 4dispo*i#iile .odului pe"tru catolicii orie"tali -i, poate chiar, ale 2odex Nuris 2anonici lati"5. @poi ad'u)a7 4.el di" urm' are de aseme"ea importa"#' ecume"ist' deoarece >iserica catolic' roma"' -i >iserica ortodox', a!="d " comu" "umeroase aspecte ale !ie#ii lor >iserice-ti, se aproprie mereu mai mult u"a de alta, iar

57

aceast' reco"ciliere -i aceast' u"itate at=t de dorit' pe"tru cele dou' p'r#i pot %i ast%el "les"ite.5 B23C .="d !edem %elul " care el se %olose-te de i"ter!e"#iile &oli#iei " $%="tul Hu"te pe"tru a %ace s' "ai"te*e proiectele lui re%ormiste, su"tem "drept'#i#i s' "e temem de ce este mai r'u.

F%KE7 B1C (agister militum per oriente B2C 0eci o +iseric' local', oricare ar %i ea, "u este criteriul credi"#ei, ci dimpotri!', credi"#a u"i!ersal' este criteriul ecle*ialit'#ii u"ei +iserici locale. @ se !edea, pe aceast' tem', come"tariul lui Vladimir NuettWe despre !estita %ra*' a $%="tului 9ri"eu de JSo" 8&mpotri!a ere+iilor, 999, 3;, pe care au !rut s'6l %ac' s' spu"' c' Moma era pri" %irea ei ce"trul ade!'ratei "!'#'turi, ce"tru cu care to#i tre>uia " mod o>li)atoriu s' se potri!easc'. $%="tul 9ri"eu demo"strea*', dimpotri!', ,rtodoxia +isericii di" Moma di" acea !reme, pri" potri!irea sa cu credi"#a m'rturisit' pretuti"de"i7 V. NuettWe, 8e la PapautK, JG@)e dG/omme, Jausa""e, 1990, p. 64668. B3C :. Jaure"t -i Y. 0arrou*es, 8osar grec despre unirea de la >Con 8127361277;, @rhi!e ale M's'ritului .re-ti" 16, 9"stitutul (ra"ce* de $tudii +i*a"ti"e, &aris, 1976. B4C $crisoarea a)hiori#ilor c'tre mp'rat 81275;, op.cit., p. 394. B5C 9>id., p.5006501. B6C 9>id., p. 3326333. B7C 1 .ori"te"i 2, 16. B8C @ se !edea Hi)"e, &N 137, 56657, ca -i ca"oa"ele 9 de la $i"odul di" .arta)i"a 8Hi)"e &N 138, &aris, 1865, 51652;, 6 de la $i"odul di" @"tiohia, 13 de la $i"odul di" $ardi"ia. Fltima me"#iu"e se l'mure-te pri" compara#ie cu re)ula cu pri!ire la eretici, adic' la cei care su"t a%urisi#i pe"tru c' au o "!'#'tur' )re-it'.
58

B9C .lericul care a %ost caterisit are dreptul de a !e"i la >iseric' -i de a se mp'rt'-i, dar "u are dreptul de a sluAi. 0ac'6-i accept' caterisirea, credi"cio-ii pot co"ti"ua s' se roa)e cu el ca -i cu u" simplu credi"cios. B10C @ se !edea :alsamo", loc. cit., ca -i ^o"ara -i @riste"e, 9>id, col 576 60. B11C 4s' se a%uriseasc'5 are aici se"sul de 4a %i oprit de la sluAire temporar.5 B12C .u!="tul euche poate "sem"a ru)'ciu"e 8dar de o>icei se %oloseste proseuche; sau dori"#'. 40ac' ci"e!a !i"e la !oi %'r' s' ai>' aceast' "!'#'tur' 8cea a lui /ristos, ade!'ratul 0um"e*eu "trupat;, s' "u6l primi#i, s' "u6i *ice#i 4+u"' *iuaR5. &e"tru c' cel care l salut' particip' la lucrurile lui rele5 82 9oa", 10611;. 0up' :alsamo" "u este ")'duit s' accep#i 4+u"' *iuaR5 de la eretici. B13C :alsamo", loc. cit., col.129. B14C 9ri"eu de JSo", &mpotri!a ere+iilor, 3,3. .itat -i de 2use>iu de .e*areea 5storia %isericeasc, 999, <<:999, 6, op. cit., p. 131. B15C $%="tul .hipria", Scrisori, 1,8. @ se !edea de aseme"ea 1ertulia" Prescrierea ereticilor, 12. B16C @ se !edea "ota 58. B17C @ se !edea >a >umi?re du ha%or, "r 34, &aris, 1992, p.77. B18C 5%id., col 129. B19C @ se !edea Hi)"e, op.cit. col 1646168. .ome"tatorii trimit la ca"oa"ele urm'toare7 ca"o"ul 70 @postolic, ca"oa"ele 29, 31, 32, 37 -i 38 ale $i"odului de la Jaodiceea, 60 al $i"odului de la .arta)i"a. B20C he >i!es of the Pillars of OrthodoxC , pu>licate de c'tre /olS @postle .o"!e"t, +ue"a :ista, .olorado, 1990, p.288. B21C .um ami"te-te $%="tul 9usti" &opo!ici, la "ceputul !ie#ii $%="tului (otie7 4&'ri"#ii "o-tri theo%ori care " +iserica lui 0um"e*eu au r="duit tot lucrul dup' placul lui 0um"e*eu, "e6au l'sat ca s%="t' mo-te"ire aceast' "!'#'tur' pe care au primit6o de la .el &rea "alt -i pe care au tra"smis6o $%i"#ii @postoli7 c' "u exist' !irtute mai "alt' ca m'rturisirea -i ap'rarea @de!'ratei .redi"#e ,rtodoxe 0e %apt, @de!'rul este

59

0um"e*eu 3"su-i, iar pe"tru "oi, oame"ii, dra)ostea -i m'rturisirea acestui @de!'r 0um"e*eiesc E " care st' @de!'rata .redi"#' a +isericii E este eli>erare, m="tuire -i lumi"are5 8$%="tul (otie, Opere rinitare, 9, &aris, 1989, p.19;. B22C Hichel @u>rS, Sf)ntul Paisie JeliciAo!sAi, JG@)e dG/omme, Jausa""e, 1992, p.96. B23C 5reniAon t.64, 1991, "r. 4, p. 4496450.

)I)NI%0RA'IE:

&idalio" &r. &atric Ma"so", QPrigonirea monahilor din (untele *thos de catre Patriarhia de 2onstantinopolG, (ratia ortodoxa a $%a"tului Nri)orie &alama, &aris, 1992 &roloa)e :ietile $%i"tilor

-crisoarea uviosului Athonit -ava #e la Es.igmenu

F"ul di" cei mai iu>i#i priete"i ai p'ri"telui 1iho" a %ost -i e!la!iosul &'ri"te $a!a, care a!ea ru)'ciu"ea "e "cetat' -i aAu"sese la o mare "'l#ime duho!"iceasc'. &'ri"tele $a!a a !e"it de mic copil 8de la paispre*ece a"i; " Nr'di"a Haicii 0om"ului, l's="du6-i p'ri"#ii -i patria sa, (ilipiada -i s6a "chis aici, "u ca s' se Aoace, ci ca s' se lupte.

60

Ui "tr6ade!'r, s6a "e!oit cu >'r>'#ie, a de!e"it atlet al lui /ristos -i s6a "cu"u"at. Pricina plecrii lui din lume a $ost4 precum mi-a spus4 viata #$%ntului Ioan 3olibaul4 care a aprins n inima sa $lacra cea dulce a dragostei lui >ristos i aa a venit n #$%ntul ?unte la #$%nta ?nstire :s$igmenu @ici s6a "e!oit cu mult mrime de su$let p="' la >'tr="e#ile sale, %'r' s' se socoteasc' pe si"e. 1e aceea se i g%ndea mereu la ceilali i ncerca s odihneasc pe $iecare 0up' o asce*' aspr' de mul#i a"i era %iresc s' su%ere -i u"ele !'t'm'ri trupe-ti, adic' s' ai>' pro>leme de s'"'tate. Atletul lui >ristos4 ns4 rbda cu bucurie durerile4 aduc%ndu-i aminte de s$inii mucenici i slavoslovea pe 1umnezeu .="d l "tre>am7 -3um o duci cu sntatea504 acela mi rspundea, -#lav lui 1umnezeu4 $oarte bine) #u$erina mea este nimic pe l%ng cea a s$inilor mucenici4 iar nevointa mea nici nu se poate compara cu cea a 3uvioilor Prini0 @cestea le spu"ea de-i "iciodat' "u6-i "e)liAase "datoririle sale duho!"ice-ti, "ici chiar la >'tr="e#e, c="d l p'r'siser' puterile trupe-ti -i c="d durerile i se m'riser'. Printele #ava era totdeauna bucuros n dureri i mereu spunea, -#lav @ie4 1umnezeule)0 &'ri"#i m'"'stirii, di" dra)oste, l6au dus la @te"a pe"tru co"sulta#ii, iar el, ca u" >u" ascult'tor ce era, s6a supus, "s' &'ri"tele $a!a cel iu>itor de li"i-te a %ost chi"uit mai mult de *)omotul lumesc dec=t de durerile >olii sale -i de aceea i6a ru)at pe p'ri"#i s'6l aduc' la meta"ia sa, " Nr'di"a Haicii 0om"ului. &'ri"#ii au %ost de acord, dar l6au dus pro!i*oriu " H'"'stirea /riso!ala"tu, ca s'6-i re!i"' pu#i" -i a>ia dup' aceea s' plece spre $%="tul Hu"te. Intr-o noapte ns4 toat mnstirea a $ost inundat de o mireasm nespus

61

$tare#a "u -tia de u"de pro!i"e, "s' dup' pu#i" timp au depistat c' mireasma ieea din chilia unde sttea Printele #ava .="d au deschis u-a, s6a umplut totul de >u"' mireasm' -i au !'*ut c' &'ri"tele $a!a adormise " 0om"ul, "umai atu"ci au "#eles c' mireasma aceea ie-ea di" su%letul "miresmat al &'ri"telui $a!a. 0up' aceea au !e"it -i p'ri"#ii -i l6au dus la meta"ia sa. # avem binecuv%ntarea lui Amin. 2institul Stare, printele Sa!a, a urmat politica celor nouspre+ece m)nstiri conductoare ale (untelui *thos, cre+)nd, precum muli alii, c tre%uie s facem anumite concesii i ngduine n chestiunile 2redinei, pentru o perioad' 8e !reme ce era plin de !irtui, cu intenii sincere i %une, prinii ce au !enit n ultima !reme la (untele *thos l !i+itau frec!ent pe Stare' &l ddeau drept pild ucenicilor lor i spuneau c dac opo+iia i protestele +iloilor ar fi fost %une, de ce nu li se altur cucernicul printe Sa!aL otui, c)nd Patriarhul 7cumenic 8imitrie a concele%rat mpreun cu Papa Romei, n decem%rie ,-;0, Stareul s"a ridicat: sufletul su nu mai putea suporta asemenea FecumenismeG' &mpreun cu ali ascei, a protestat i s"a separat de toi ceilali prini ai (untelui *thos, ce urmau celor nouspre+ece m)nstiri' 3u se mai ducea la %iseric n !reuna din cele nouspre+ece m)nstiri, sau n chiliile ori dependinele ce le urmau' oi comemoratorii Patriarhului au nceput s se agite: din m)nstiri i din chilii, muli au alergat s l con!ing pe Stare' 8ar !i+itele dese, ce au de!enit mpo!rtoare, nu au slu9it la nimic' &n cele din urm, Stareul a fost silit s rspund n scris unui clugr care l !i+ita frec!ent, rspun+)nd astfel i tuturor celorlali, %ine organi+ai i hotrai s l con!ing pe Stare de greeala sa' 5at textul scrisorii Stareului4

62

.hilia $%="tului Nicolae, .apsala, .areia, Hu"tele @thos, 13 au)ust 1991 0ra)' p'ri"te Nicodim, +la)oslo!i#iR 3" timpul !i*itei la chilia "oastr', de acum c=te!a *ile, a#i repetat declara#iile do)matice "eortodoxe, cum c' "e )'sim " a%ara +isericii, deoarece "u l comemor'm pe &atriarhul 0imitrie. @#i mai %'cut -i alte declara#ii, di" care prici"' "e !edem sili#i s' scriem cele ce urmea*', spre cu"o-ti"#a !oastr' depli"', de !reme ce do!e*ile -i respi")erile pe care le6am o%erit " timpul discu#iei "oastre !6au distrus li"i-tea -i !6au sup'rat. 3" &ateric se scrie c' atu"ci c="d a!!a @)atho" a %ost "tre>at dac' era m="dru, cur!ar -i u" eretic, a r'spu"s c' prime-te primele dou' acu*a#ii, c'ci era de %olos su%letului s'u s' %ac' ast%el, dar "u -i c' era u" eretic, c'ci aceasta "seam"' desp'r#irea de 0um"e*eu B1C. &otri!it !ou' 8-i potri!it tuturor m="'stirilor Hu"telui @thos, mai pu#i" H="'stirii 2s%i)me"u, $chitului &roorocului 9lie -i a multor &'ri"#i *ilo#i Bpli"i de r=!"'C;, "oi su"tem "-ela#i -i schismatici. N'si#i di%icil a admite c' &atriarhia de .o"sta"ti"opol propo!'duie-te ere*ia, deoarece ar tre>ui s' accepta#i c' p'strarea comu"iu"ii cu acei lupi -i "u p'stori este !red"ic' de os="d', sau !a tre>ui s' "ceta#i a le urma, potri!it poru"cii tuturor $%i"#ilor &'ri"#i -i a $%i"telor $i"oade. 3"cerca#i s' "drept'#i#i (a"arul, dar cu!i"tele -i %aptele lor !' !'desc a %i " )re-eal'. 3" *adar i"!oca#i p'rerea &'ri"telui &aisie -i a altora ce su"t ")'duitori cu co"di#iile actuale -i %ac co"cesii, -i a"ume, c' BacumC tratea*' cu 4ico"omie5, dar c="d !a !e"i !remea 8adic' atu"ci c="d se presupu"e c' 0imitrie !a i"tra " comu"iu"e cu &apa, precum a#i spus;, !' !e#i desp'r#i de tot "u este potri!it "!'#'turilor $%i"#ilor &'ri"#i -i a $%i"telor $i"oade. :' "-ela#i tare. .=t despre mustr'rile la care !' re%eri#i E %ie ale $tare#ului &aisie B@)hioritulC, sau ale !eci"ului !ostru papa69saac, sau ale oric'rui altcui!a E ce sus#i" c' 0imitrie mparte cu dreptate cu!="tul ade!'rului, cum !' pute#i a-tepta s' le primim ca %ii"d pl'cute lui 0um"e*eu, c="d su"t !'dit mpotri!a preda"iei ,rtodoxeQ 0e !reme ce ade!'rul este tr'dat, "u ar tre>ui s' %ie "umit' "edreptate mai de)ra>' dec=t ico"omie, co"cesie, adaptare sau ")'duireQ :' p'stra#i po*i#ia deoarece $tare#ul &aisie a
63

spus7 40imitrie este "drumat )re-it de c'tre arhiereii di" Aurul s'u s' %ac' ceea ce "u dore-te5 -i 40ac' "cet'm a6l mai comemora Bpe &atriarhC !om %i " a%ara +isericiiR5 -i multe altele, c'rora li se potri!esc cu!i"tele $%="tului 9oa" Nur' de @ur7 41oate !or>ele lor su"t "e>u"ie, -i istorii de copii "e-tiutori5. :or>ele lor su"t roada u"ei "oi teolo)ii, pe care (a"arul a %olosit6o " >i"ecu"oscuta 2"ciclic' di" 1920, "umi"du6i pe eretici 4 mpreu"'6mo-te"itori ai harului lui 0um"e*eu5. @duce#i "ai"tea "oastr' !or>ele $%="tului 9oa" Nur' de @ur7 4Nici m'car s=")ele muce"icilor "u acoper' schisma5 -i ale $%="tului 9)"atie 1eo%orul7 4Nimic s' "u se s'!=r-easc' %'r' episcop5. .o"clu*io"a#i c' atu"ci c="d "e desp'r#im de episcopul "ostru, su"tem " a%ara +isericii. $%i"#ii au %'cut aceste a%irma#ii ade!'rate, "s', "tr6o !reme de pace a ,rtodoxiei -i a +isericii. @st'*i, c="d t'!'lu)ul pa"6ere*iei ecume"iste m'tur' chiar -i pe cei ale-i, cu!i"tele acelora-i $%i"#i au t'rie7 40ac' episcopul t'u este eretic, %u)i, %u)i, %u)i ca de la %oc -i ca de la u" -arpe5 8$%="tul 9oa" Nur' de @ur;. 40ac' episcopul t'u ar "!'#a orice " a%ara or="duielii date, chiar de tr'ie-te " cur'#ie, sau de s'!=r-e-te sem"e, sau de prooroce-te, s' #i %ie #ie ca u" lup " >la"' de oaie, c'ci lucrea*' "imicirea su%letelor5 8$%="tul 9)"atie;. 0ac' 0imitrie mp'r#ea cu dreptate cu!="tul ade!'rului, a#i %i %ost "drept'#it " %olosirea citatelor de la cei doi $%i"#i? dar acum pu>lica#i scrierile &'ri"#ilor dup' )ustul !ostru, pe"tru a "drept'#i !i"a de a %i mpreu"'6mer)'tori cu 0imitrie, &arte"ie al @lexa"driei, 9aco! al @mericii, $telia" /arKia"aKis al @ustraliei. Nu su"t "deaAu"s pe"tru !oi multele citate di" s%i"tele $i"oade -i di" $%i"#iQ ,ri !' teme#i, poate, s' %i#i i*)o"i#i di" si"a)o)a ereticilorQ (aptul c' celelalte patriarhii p'strea*' comu"iu"ea cu (a"arul "u este cu ade!'rat importa"t. .eea ce este importa"t, e ci"e urmea*' pa-ii $%i"#ilor -i este cu @de!'rulQ &arte"ie, &atriarh al @lexa"driei, spu"e c' l recu"oa-te pe Hohamed drept u" @postol care a lucrat pe"tru 3mp'r'#ia lui 0um"e*eu, -i alte aseme"ea hule, pe care le cu"oa-te#i. Nu e de tre>ui"#' a scrie iar'-i ere*iile lui 9aco! Iu*uKis al @mericii, -i cele ale lui $telia" /arKia"aKis al @ustraliei. $u"te#i " comu"iu"e cu ace-ti oame"i ca -i cum ei ar mp'r#i cu dreptate cu!="tul ade!'ruluiR .i"e l !a co"dam"a pe 9aco! IouKou*isQ &arte"ieQ $au comisia (a"ario#ilor de su> +artolomeu, care 4i"!esti)hea*'5 de doi a"i, acum, daca /arKia"aKis este ereticQ B2C Nu a#i "#eles c' ei "u !or s' dea u" !erdictQ (a"arul a %')'duit dele)a#iei celor trei e)ume"i di" Hu"tele @thos c' !or retra)e -i "drepta declara#ia &atriarhului 0imitrie c'tre F"ited &ress, despre primirea mp'rt'-a"iei de la Jati"i, ca l !or "locui pe $telia" /arKia"aKis de la pre-edi"#ia comisiei pe"tru dialo) teolo)ic etc. $6a

64

"dreptat ce!a p="' " *iua de ast'*iQ $au crede#i c' "u a!em "ici o respo"sa>ilitate, sau !reo !i"', -i putem r'm="e " comu"iu"e, deoarece $tare#ul &aisie declar' %'r' de ru-i"e c' declara#iile -i ac#iu"ile lui 0imitrie "u su"t mpotri!a "!'#'turilor "oastre -i "u "calc' ade!'rulQ 9storia se repet'. $%="tul 1eodor $tuditul, $%="tul Haxim H'rturisitorul, mul#i al#i cre-ti"i ce "u au urmat ierarhiei care la di%erite !remuri propo!'duia ere*ia, au %ost cu to#i "umi#i schismatici de c'tre acea ierarhie. 0e-i $%="tul Nherasim de la 9orda" era sluAit de c'tre u" leu -i era %'c'tor de mi"u"i, se a%la " )re-eal', c'ci "u primea cel de6al patrulea $o>or 2cume"ic, tr')="d mpreu"' cu el mii de c'lu)'ri ai &alesti"ei, p="' ce a %ost "dreptat de $%="tul 2%timie cel Hare -i s6a poc'it. 3"tre>a#i7 42ste cu puti"#' ca $tare#ul &aisie -i -apte*eci de episcopi ai +isericii de stat a Nreciei sa %ie " )re-eal'Q5 :re#i ca 0um"e*eu s' i sileasc' s' 3l m'rturiseasc'Q Ja $i"odul 9co"oclast di" 754, de su> dom"ia .opro"imului, citim " Hi"ute acea o!a#ie "%rico-'toare a celor 338 de episcopi pre*e"#i la si"od7 41r'iasc' 3mp'ratulR 9coa"ele su"t idoli -i tre>uie ori distruse, ori sp="*urate " t'rii ca s' "u poat' %i ci"stite5. N'si#i )reu de cre*ut c' -apte*eci de episcopi pot %i "-ela#i ast'*i, c="d, precum !ede#i, at=t de mul#i au %ost "-ela#i atu"ciQ 3" *ilele "oastre, c'lu)'rii -i doresc s' do>="deasc' mitre, c=rAe de e)ume", " !reme ce mpli"esc doar o m'rturisire cu "umele a credi"#ei, adic', protest="d oarecum, dar "e "cet="d pome"irea &atriarhului, -i ")'dui"d toate i"o!a#iile la 2!a")helie i"troduse de c'tre 0imitrie, &arte"ie, 9aco!, -i cei aseme"ea lor. $%="tul 1eodor $tuditul, totu-i, scrie c' lucrarea mo"ahului este s' "u ")'duie "ici cea mai mic' ""oire la 2!a")helia lui /ristos. Ja mpreu"'6sluAirea de la Moma, 0imitrie "u a primit p=i"ea >la)oslo!it' de &apa pe"tru a e!ita reac#iile ostile di" partea 4co"ser!atorilor5. ,ricum, acolo " Moma, a su>scris "!'#'turii c' Jati"ii au 1ai"ele +isericii, -i co"ti"u' s' o %ac'. Nu e "deaAu"sQ .="d au reac#io"at !reodat' precum !oi, care co"ti"ua#i s' l comemora#i pe 0imitrie, $%i"#ii -i cre-ti"ii oric'rui !eac " care ere*ia era propo!'duit' pretuti"de"eaQ .e precede"t a#i )'sit " istoria +isericii, ca s' pute#i spu"e c' l urma#iQ 0ac' su"te#i %ii ai $%i"#ilor 8adic', imitatori -i urm'tori ai $%i"#ilor;, 4@#i %i s'!=r-it %aptele lui @!raam5, precum )r'ie-te 2!a")helia. 3" !remea &atriarhului B9osi%C +eccos, p'ri"#ii de la Hu"tele @thos au "cetat s' l mai pome"easc', chiar dac' "u %usese depus de u" $i"od? -i deoarece au st'ruit cu "ecli"tire " aderarea lor la

65

preceptele &'ri"#ilor 8adic', s' "u ai p'rt'-ie cu cei ce s6au dep'rtat de la credi"#a ortodox';, /ristos le6a d'ruit cu"u"a cea de muce"ic. .=t pe"tru cei ce au sluAit mpreu"' cu cei ce l pome"eau pe patriarhul 4o%icial5 lati"o6cu)et'tor, +eccos, le-urile lor se )'sesc p="' ast'*i, precum >i"e se -tie, um%late, ur=t6mirositoare -i "eputre*ite, spre a %i pild' tuturor. Ne6a#i spus c' dac' 0imitrie "u se m'rturise-te pe"tru lucrurile pe care le6a s'!=r-it, !a %i os="dit. @cum admite#i c' urma#i u"ui om care se os="de-te pe"tru ceea %ace. &e"tru el, a se os="di B-i i"tr6ade!'r, di" prici"i ce pri!esc credi"#a -i p'cate proprii -i i"di!idualeC "seam"' c' s'!=r-e-te lucrarea dia!olului. &ri" urmare, !oi "-i!' admite#i c' l a!e#i pe dia!ol ca mpreu"'6mer)'tor. $u"te#i serios, p'ri"te Nicodim, sau )lumi#iQ 0ac' @the"a)ora s6a 4poc'it5 -i -i6a m'rturisit p'catul cu pu#i"' !reme "ai"te de a muri, atu"ci s6ar %i m="tuitQ B3C @r'ta#i6mi m'car o si")ur' m'rturie patristic' care s' "drept'#easc' r'm="erea "tr6o +iseric' care propo!'duie-te ere*ia, precum %ace 4>l="dul -i t'cutul .o"duc'tor al ,rtodoxiei, 0imitrie5. , aseme"ea ascultare %a#' de o ierarhie care "u mparte cu dreptate cu!="tul ade!'rului "e !a s%i"#iQ 0ac' "u dori#i s' admite#i c' H="'stirea 2s%i)me"u -i at=t de mul#i &'ri"#i pli"i de r=!"' su"t !red"ici de ci"stire E potri!it celui de6al ci"cispre*ecelea ca"o" al $i"odului 3"t=i -i al 0oilea E m'car %i#i t'cut -i "u huli#i spu"="d ca ei su"t schismatici -i " a%ara +isericii. 9)"ora#i existe"ta 1estame"tului $%="tului Harcu 2!)he"icos al 2%esului, care a cerut ca cei cu cu)et Jati" BpapistC "ici m'car s' "u !i"' la "morm="tarea sa. Hai "t=i cerceta#i -i apoi pro"u"#a#i6!'. &otri!it propriului %el de )="dire, at=t $%="tul Harcu al 2%esului, c=t -i $%="tul Haxim H'rturisitorul, precum -i cei mul#i al#ii care "u au p'strat p'rt'-ie cu ereticii, su"t " a%ara +isericiiR :ede#i "cotro !' c'l'u*e-te 4"oua5 !oastr' teolo)ieQ .i"e s6ar %i )="dit !reodat' c' p'ri"#ii $%="tului Hu"te !or a!ea drept >i>lie cartea 4.ele doua extreme5 a p'ri"telui 2pi%a"ie 1eodoropulosQ $%'tui#i s'!=r-irea de proteste aseme"ea celor recoma"date la pa)i"ile 19 -i 22 di" acea carte, 4pe"tru $%i"tele .a"oa"e BdeC care Bse *ice c'C "u su"t aplica>ile " !remurile "oastre, c'ci le lipse-te dra)ostea5. 2l l mai descrie pe patriarhul @the"a)ora ca 4a!="d o dra)oste demo"ic'5. 1otu-i, r'm="e " comu"iu"e cu cei ce au 4o dra)oste demo"ic'5. .e co"sec!e"#' uimitoareR @m !'*ut proteste asem'"'toare, atu"ci c="d repre*e"ta"tul H="'stirii Nri)oriu a cerut s' se scrie " hot'r=rile $%i"tei .omu"it'#i, c' dac'
66

secretarul -e% !a %i trimis " @ustralia, s' "u mpreu"'6litur)hiseasc' acolo. $ecretarul -e% "u a mers, p="' la urm'? dar p'ri"tele :asilie, e)ume"ul $ta!ro"ichitei, i)"or="d hot'r=rea tuturor celorlalte m="'stiri, l6a trimis pe p'ri"tele 1iho" s' l 4aAute5 pe arhiepiscopul $telia" /arKia"aKis. .="d p'ri"tele 1iho" s6a "tors, a %ost trimis la s'r>'torirea .hiliei +ura*eri. @colo, repre*e"ta"tul H="'stirii Nri)oriu 8p'ri"tele @ta"asie; a sluAit mpreu"' cu p'ri"tele 1iho" -i cu restul. Nu mai este de tre>ui"#a "ici u" come"tariu. &'ri"tele 2pi%a"ie 1eodoropulos a %ost redus la t'cere atu"ci c="d, acum !reo dou'*eci de a"i, i6au %ost do!edite )re-elile. 0ar !oi, cu acelea-i ar)ume"te "e6teolo)ice, !re#i a "drept'#i comu"iu"ea cu patriarhii care propo!'duiesc ere*ii 4cu capul descoperit5, ce au 4o dra)oste demo"ic'5 pe"tru eretici, " !reme ce pri)o"esc pe aute"ticii ortodoc-i, -i asem'"="du6se ast%el &atriarhului +eccos, 3mp'ratului .opro"im, -i tuturor celor aseme"ea lor. .="d le c="ta#i "tru mul#i a"i -i i comemora#i, este acela-i lucru cu a le spu"e7 4$u"te#i )r'itori "tru credi"#', -i !i se cu!i"e ascultare, "chi"'ciu"e -i pome"ire5. Nu i aAuta#i s' priceap' c' p'-esc pe o cale a r'ului? pe c="d dac' a#i %i "cetat p'rt'-ia cu ei, poate s6ar %i sim#it !i"o!a#i -i ar %i purces la c'utarea ade!'rului. :i"a pe"tru t'cerea !oastr' !red"ic' de os="d' E pe care $%="tul Nri)orie &alama o "ume-te u" al treilea %el de "ecredi"#' E spore-te de la o *i la alta, " po%ida a-a6"umitelor !oastre proteste. .="d Jati"o6cu)et'torii au !e"it aici, " !remea patriarhatului lui +eccos, spre a "t'ri u"irea cu Jati"ii Bpapista-iiC, 0oam"a "oastr', Haica (ecioar', &'*itoarea $%="tului Hu"te al @tho"ului, a )r'it si")ur', *ic="d7 4:i" !r'Ama-ii (iului meu -i ai meiR5 @"ul trecut, c="d urma-ul lui +eccos E 0imitrie 84.o"duc'torul ,rtodoxiei5R; E a sosit, a )'sit $%="tul Hu"te "!estm="tat " "e)ru, dup' dou' s'pt'm="i de %oc "e "cetat. B4C @re urechi s' aud', s' asculte )lasul &reas%i"tei Haici a lui 0um"e*euR (ie s' )'si#i calea nenelegerii celei bune, a-a cum "!a#' $%="tul Nicodim @)hioritul " ,milia sa asupra celor &aispre*ece 2pistole ale $%="tului &a!el, *ic="d7 40ac' el Be)ume"ul sau episcopulC este r'u " .redi"#', de crede "!'#'turi eretice-ti -i hulitoare, %u)i de la el, chiar de ar %i u" ")er di" .eruri5. $tare#ul $a!a, F" c'lu)'r "emo"ahicesc, dar ,rtodox

67

Stareul de !enic pomenire a rmas neclintit n mrturisirea sa, p)n la rRposarea n octom%rie ,--, S/T, n pofida multelor strduine ale altor prini athonii de a"l con!inge s le mprteasc !ederile' Bcenicul i urmaul su, printele *lipie, aduc)ndu"i aminte de dorina i testamentul Sf)ntului (arcu al 7fesului, i urm)ndu"i pilda, nu ngduie comemoratorilor patriarhului s in slu9%e de pomenire la morm)ntul Stareului. B1C. &'catul -i ere*ia, precum "e "!a#` $%i"#ii &`ri"#i, di%er' " mod ese"#ial7 Pcatul este o nclcare a le)ii lui 0um"e*eu, dar erezia este o schimbare a le)ii lui 0um"e*eu. B2C. /arKia"aKis a %ost acu*at de propo!'duirea ere*iei de c'tre Hitropolitul @u)usti" al (lori"ei -i de c'tre credi"cio-ii ortodoc-i di" @ustralia. 6". ed. B3C. H'rturisirea i"di!idual' a p'catelor este "deaAu"s pe"tru iertarea p'catelor perso"ale -i i"di!iduale, dar pe"tru pcate publice mpotri!a .redi"#ei, tre>uie s'!=r-it' -i o pocinA i ndreptare public, potri!it cu!i"telor H="tuitorului "ostru7 4Oricine !a mrturisi pentru (ine naintea oamenilor, mrturisi"!oi i 7u pentru el naintea atRlui (eu, 2are este n ceruri' 5ar de cel ce se !a lepda de (ine naintea oamenilor i 7u ( !oi lepda de el naintea atlui (eu, 2are este n ceruri.5 B4C. (ocul a #i"ut de la 1 au)ust p="` pe 15, adic' "tre) postul N'sc'toarei de 0um"e*eu. 6". ed. B5C. 3"tr6o "oapte, toat' m'"'stirea a %ost i"u"dat' de o mireasm' "espus'. $tare#a "u -tia de u"de pro!i"e, "s' dup' pu#i" timp au depistat c' mireasma ie-ea di" chilia u"de st'tea &'ri"tele $a!a. .="d au deschis u-a, totul s6a umplut de >u"' mireasm' -i au !'*ut c' &'ri"tele $a!a adormise " 0om"ul? "umai atu"ci au "#eles c' mireasma aceea ie-ea di" su%letul "miresmat al &'ri"telui $a!a.

(ialog cu un preot A#evrat %rto#o+: Printele -teven Allen

68

Foto4 Sf)ntul 5oan (aximo!ici n ,-<6, la sediul 7xarhatului american al Bisericii Jechi"2alendariste din $recia cu arhiepiscopul Petros de *storia

Reporter7 &'ri"te $te!e", a#i %ost mult' !reme " +iserica ,rtodox' Mus' di" @%ara Nra"i#elor 8M,.,M;, apoi a#i plecat " a"ul 2000 " +iserica ,rtodox' @de!'rat' a Nreciei? ce a"ume !6a determi"at s' lua#i aceast' hot'r=reQ Printele -teven Allen7 @m %ost ")riAorat de %aptul c' " ultima !reme " M,.,M " u"ele locuri u"ii ierarhi -i clerici sluAeau mpreu"' cu +iserici ,rtodoxe mem>re ale .o"siliului Ho"dial al +isericilor 8.H+; -i cred cu hot'r=re c' aparte"e"#a la .H+ este de %acto aposta*ie. &e m'sur' ce studiam scrierile $%i"#ilor &'ri"#i -i istoria +isericii -i m' ru)am, "#ele)eam c' "u po#i %i " comu"iu"e cu ereticii. 9ar " M,.,M preo#ii spu"eau7 4Noi "u su"tem ereticiR 0ar dac' a!em comu"iu"e cu &atriarhia $=r>' care %ace ecume"ism, "u6i "ici o pro>lem', pe"tru c' "oi "u %acem.5 3"s', desi)ur, ecle*iolo)ic asta este ce!a ridicol, %ii"dc' dac' ei se roa)' cu papa -i cu cardi"alii sau chiar cu mu%tii -i ra>i"ii, iar tu te ro)i cu ei, atu"ci >oala, i"%ec#ia aposta*iei i"tr' " su%letul t'u, pe"tru c' u"itatea +isericii este "temeiat' pe m'rturisirea de credi"#' -i u"itatea " $%i"tele 1ai"e. 0eci c="d te ro)i mpreu"' cu ci"e!a, aceasta "seam"' c' i mp'rt'-e-ti m'rturisirea de credi"#'. Ui le6 am spus7 4:ede#i c' &atriarhia $=r>' este " .H+, a-a c' ei su"t aposta#iR 0ac' !oi sluAi#i mpreu"' cu ei, litur)hisi#i cu ei, su"te#i p'rta-i la aposta*ia lor? iar dac' eu !' pome"esc pe !oi, eu m' %ac p'rta- la aposta*ia !oastr'.5 @-adar si")ura cale de a6#i p'*i su%letul este de a rupe comu"iu"ea cu aceast' aposta*ie. @-a c' dup' c=#i!a a"i am !'*ut c' direc#ia M,.,M6ului "u urm're-te retra)erea di" ,rtodoxia Ho"dial' B1C, ci i"trarea di" ce " ce mai mult " ea7 mai multe le)'turi, mai multe mpreu"'6sluAiri, mai multe ide"ti%ic'ri cu ,rtodoxia Ho"dial'. 9ar ,rtodoxia Ho"dial' este " aposta*ie7 ei su"t " ecume"ism, " mi-carea mo"dialist' care creea*' o si")ur' reli)ie, u" si")ur )u!er" mo"dial, o si")ur' ideolo)ie pe"tru toat' lumea. 2i sus#i" c' "u, dar %aptele lor su"t %oarte clare. 0eci ei asta %acR

69

@-a c' mi6am dat seama c' M,.,M6ul se ad="cea -i mai mult " aceast' aposta*ie, iar mie "u mi6a r'mas dec=t s' m' rup de ei. 9ar +iserica ,rtodox' @de!'rat' a Nreciei "c' m'rturise-te drept credi"#a7 "u are comu"iu"e cu ecume"i-tii, "u propo!'duie-te "ici o ere*ie, a-a c' am sim#it c' pot %i " si)ura"#' duho!"ice-te, dac' !oi trece " +iserica ,rtodox' @de!'rat' a Nreciei. 9at' de ce m6am al'turat acestei +iserici. Reporter7 $u"te#i preot ade!'rat ortodox de mai >i"e de 20 de a"i7 care este experie"#a $%i"#iei :oastre ca preot " @merica " aceste !remuri de aposta*ieQ Printele -teven Allen7 1re>uie s' "#ele)em c' aceast' aposta*ie a cupri"s "trea)a lume, iar experie"#a "oastr' " @merica este doar o !aria"t' local' a aposta*iei )lo>ale. 2se"#a acestei experie"#e a aposta*iei este aceea-i pretuti"de"i7 este pre)'tirea pe"tru a"tihrist -i cred c', " primul ra"d, este caracteri*at' de lipsa de dragoste pentru *de!r. Nu exist' dra)oste pe"tru @de!'r. ,ame"ii "u !or s' cu"oasc' @de!'rul, ei !or doar s' se simt' >i"e -i !or s' tr'iasc' doar "tr6o apare"#' de realitate, dar "u " realitateR Ui desi)ur @merica este locul u"de a %ost pl'smuit' pseudo6realitatea timpurilor moder"e7 /olSwood, tele!i*iu"ea -i celelalte. &utem spu"e c' @merica este la>oratorul " care aposta*ia a creat teh"olo)ia -i metodele de a pl'smui o !irtualitate sau o pseudo6realitate pe"tru a sp'la pe creier pe to#i oame"ii. 0e pild' teh"olo)ia %olosit' " #'rile comu"iste7 putem !or>i de %ilmele de propa)a"d' comu"ist' care au %ost per%ec#io"ate " @merica -i care au %ost %i"a"#e -i create de acelea-i persoa"e. @merica"ii E "tr6o a"umit' m'sur' E su"t "ai!i, ei "u su"t ci"ici ca europe"ii. &o#i !or>i cu america"ii despre reli)ie -i ei ascult', dar pe de alt' parte america"ii su"t %oarte super%iciali7 dac' "cerci s' mer)i " pro%u"*ime, mai la ad="c, "u6i mai i"teresea*'. 0e aceea este di%icil s'6l %aci pe america"ul cu psiholo)ia tipic america"', s' apro%u"de*e ,rtodoxia. ,rtodoxia Ho"dial', "ou6cale"dari-tii, moder"i-tii %ac co"!erti#i " @merica7 a"tiohie"ii, )recii "ou6cale"dari-ti, ,...@. 0ar ace-tia, care su"t protesta"#i, "u de!i" ortodoc-i, ci aduc ,rtodoxia " ce!a protesta"t. 0e pild' "i-te predicatori, re!ere"*i protesta"#i, trec="d la ,rtodoxie, "tr6o *i su"t miru"-i, iar a doua *i su"t preo#i#i. 2i !i" mpreu"' cu pro*eli#ii lor -i "tr6u" a" au scris deAa ci"ci c'r#i " care spu" tuturor ce6i ,rtodoxia. Hodul lor de a scrie este )rosier -i super%icial, iar dac' "cerci s'6i aduci la o "#ele)ere mai ad="c' a ,rtodoxiei, de!i" "eli"i-ti#i, c'ci su"t implica#i " marKeti")7 au c'r#i de !="dut, au "e!oie de adep#i -i !or o ortodoxie %acil', de co"sum. 9at'

70

ideolo)ia america"', care se mpr'-tie " toat' lumea7 4%'6o repedeR5, 4%'6 o u-orR5, 4%'6o super%icialR5 ca la 1:. Fita#i6!' la u" show 1: tipic7 "tr6 o or', ei pre*i"t' o pro>lem' -i o -i re*ol!'7 au ucis 4>'iatul r'u5 E 4>umR5 E -i toat' lumea e %ericit'R @-a este reli)ia america"'. 2a tre>uie caracteri*at' ca pseudo6ortodoxie? este america"i*area reli)iei7 e ce!a super%icial, %rumos am>alat. N="di#i6 !' la ce!a %rumos am>alat pe"tru supermarKet, ca s' %ie >i"e !="dut. 9ar ierarhia ,rtodoxiei Ho"diale a de!e"it expert' " a-a ce!a. 2i produc o +iseric' de %a#ad'7 4o, ce catedral' %rumoas'R5, 4uite, ce >iseric' %rumoas'R5, 4ce !e-mi"te %rumoaseR5, 4ce c="tare %rumoas'R5. 9ar oame"ii *ic7 4@ceasta este ade!'rata +iseric'R5 0ar di" spatele acestor lucruri %rumoase r="Aesc %ra"cmaso"iiR @poi clericii acestor >iserici %rumoase se roa)' cu papa -i a-a mai departe 0eci e totul de %a#ad'R .red c' acest %el de reli)ie a %ost creat " @merica. $6ar putea spu"e c' @merica este u" la>orator " care a %ost creat' o %als' reli)ie. @-adar di" experie"#a mea, am !'*ut c' america"ii su"t %oarte politico-i7 "u ar atacata preo#ii sau +iserica ta. 2i !or spu"e7 4,, e-ti ortodoxQ .e "ostimR5 2u !or>esc cu ti"e7 .e "ostim, e-ti ortodoxR 2u su"t "chi"'tor la draci. Ui asta6i "ostimR 0eci totul este "ostim -i toat' lumea se distrea*', dar pro>leme serioase "u se pot discuta. Nu este doar o pro>lem' de do)m', este o "trea)' pro>lem' de cultur' -i de me"talitate, iar sistemul educa#io"al di" @merica este acum r'spa"dit " F"iu"ea 2uropea"'? N@1, cu >om>ele ei, +a"ca Ho"dial' cu >a"ii ei mpr'-tie sistemul america" de educa#ie peste tot " lume. 9ar ese"#a educa#iei america"e este de a t=mpi lumea. @merica"ii "u pot )="di. 2i "u cu"osc istorie, "u "!a#' lim>ile clasice, "u su"t depri"-i cu lo)ica, ei "u -tiu "imic -i "u pot )="di? dac' "u re*ol!i ce!a " dou' mi"ute, "ici "u se uit' la ti"eR 0ac' !or>e-ti despre istorie u"ui america"7 4Utii ci"e a %ost #arul MusieiQ5, 4Utii ce este u" $i"od 2cume"icQ5, ei spu" doar7 4"e"e, "u !reau s' !or>esc despre asta, spu"e6mi despre 9sus.? !reau s' l simt aproape pe 9susR56 lucruri de %elul acesta. 0eci cum s' !or>e-ti cu ast%el de oame"iQ .um am spus7 "u este doar o pro>lem' do)matic', este pro>lema u"ui "ou tip de %ii"#' uma"'7 -ti#i c' " Musia >ol-e!icii au creat homo so!ieticus? " @merica, /olSwood6ul a creat homo america"us? re*ultatul este acela-i7 prostia. 2i "u pot s' )="deasc' lucruri serioase -i de %apt ei nu pot crede n *de!rul o%iecti!. @cesta este @de!'rulR @ceasta este realitateaR 2i *ic7 4"u? asta6i realitatea ta, eu am realitatea meaR5. 2ste
71

mi"tea 0Ss"eSla"d6uluiR 2ste crearea u"ei %alse realit'#i7 4$imte6te >i"eR5 -i 41u ai realitatea ta, eu am realitatea meaR5 9ar acum cu i"ter"etul -i cu Aocurile !ideo, oame"ii tr'iesc psiholo)ic -i mi"tal " lumea !irtual'. 2i tr'iesc " aceast' lume, dar " !irtualR ('r' "ici u" i"teres pe"tru lumea real'. @-adar dac' !or>i#i cu ei despre 0um"e*eu, realitatea lui 0um"e*eu, c' 0um"e*eu este @de!'rul, @de!'rul o>iecti!, "6are importa"#' pe"tru ei ce spui despre 2l. 0um"e*eu este u"de!a acolo -i cu asta >asta. Jor "u le place, ei "u pot "ici m'car s' se )="deasc' la lucruri serioase, %ii"dc' " -coal' su"t "!'#a#i7 4.eea ce cre*i tu este >i"e, dar -i ceea ce cred eu este >i"eR5 2ste sl'!irea e)o6ului -i a su>iecti!ismului. .eea ce cred eu este ade!'rat pe"tru mi"e, iar ceea ce cre*i tu c' este ade!'rat e !ala>il pe"tru ti"e. 3" aceste co"di#ii este %oarte )reu s' aduci oame"ii moder"i la credi"#'. &ot spu"e c' experie"#a mea " @merica "u este prea di%erit' de experie"#a pe care o simt acum cu ti"erii europe"i sau ti"erii ru-i -i chiar -i cu >'tr="ii. 2ste )reu s'6i %aci s' )="deasc' la pro>lemele serioase -i s' *ic'7 42xist' o realitate o>iecti!' -i poate %i cu"oscut' pri" studiu, pri" ru)'ciu"e, pri" %olosirea mi"#ii -i a i"imii? putem cu"oa-te aceast' realitate. Ui tre>uie s' o cu"oa-temR 2ste de datoria "oastr'? este respo"sa>ilitatea "oastr', ca %ii"#e uma"eR5 Nu doar ca ortodox, ci doar pe"tru a %i o %ii"#' uma"'. :rei s' %ii omQ 1re>uie s' "!e#i ce este @de!'rul, tre>uie s' cau#i @de!'rulR 0ar oame"ii "u accept' aceasta acum. 2i !or doar s' se simt' >i"e. (iloso%ia lor este %iloso%ia de *i cu *i, este hedo"ismul, este pl'cerea E ei caut' "umai pl'cerea. 0eci %iloso%ia maselor este hedo"ismul7 40oar %'6m' s' m' simt >i"e? d'6 mi dro)ul meu, d'6mi >'utura mea, d'6mi pl'cere sexual', d'6mi %ilmul meu, !reau doar s' m' simt >i"eR5 9ar %iloso%ia co"duc'torilor este "ihilismul7 4Nimic "u co"tea*' dec=t dori"#a mea de putereR5. 0eci, a!em o mic' oli)arhie a "ihili-tilor ce co"trolea*' masele hedo"i-tilor. Nihili-tii "u recu"osc "ici o autoritate, dec=t propriul lor e)o. 9ar hedo"i-tii "u recu"osc dec=t dra)ostea lor de pl'cere7 4d'6mi %ot>al, d'6 mi %ilmul -i o s' %iu %ericit5. 9ar ca s' rupi aceast' me"talitate -i s' spui 4NFR5 tre>uie s'6#i cau#i m="tuirea su%letului. 1u ai u" su%letR 1u ai o mi"teR 1re>uie s'6#i >iruie-ti pl'cerea care te ro>e-te.5 &e"tru oame"ii de ast'*i este u" co"cept "ecu"oscut. $tr'mo-ii "o-tri cre-ti"i se )="deau la moarte -i la Yudecata lui 0um"e*eu7 4.e se !a "t=mpla c="d !oi muriQ5 ,ame"ii de a*i "u se mai )="desc la aceste lucruri.

72

2u *ic c' este o mi"u"e c="d !e*i pe ci"e!a cu i"ima deschis'? oame"ii "cep s' -i dea seama c' exist' u" 0um"e*eu -i chiar c' acel 0um"e*eu este $%="ta 1reime. 0um"e*eu este $%="ta 1reime, a-a cum "!a#' ,rtodoxia. @ceasta este o mi"u"eR Ui preo#ii tre>uie s' se roa)e mai mult -i mai mult pe"tru ca i"imile oame"ilor s' se deschid'. Reporter7 +iserica ,%icial' $=r>' B&atriarhia $=r>'C pare s' %ie %oarte puter"ic', iar +iserica ,rtodox' @de!'rat' di" $er>ia pare s' %ie sla>'? mul#i oame"i "u pot "#ele)e di%ere"#a di"tre @de!'rata ,rtodoxie B2C -i ,rtodoxia Ho"dial'? "e pute#i spu"e ce!a despre acesteaQ Printele -teven Allen7 .u!="tul cheie pe care l6a#i spus este 4 pare5. +iserica o%icial' pare puter"ic'? ei au cl'diri, co"turi >a"care, " *iare se spu"e7 4@ceasta este +iserica ,rtodox'5? dar tocmai de aici reiese di%ere"#a7 ese"#a ,rtodoxiei Ho"diale este cola>orarea cu duhul acestei lumi -i cu i"stitu#iile a"tihristice ce co"trolea*' acum !ia#a " lume. $' re!e"im7 ese"#a ,rtodoxiei Ho"diale este cola>orarea cu aceast' lume, iar st'p="ul acestei lumi este dia!olul -i i"stitu#iile pe care dia!olul le %olose-te pe"tru pre)'tirea !e"irii lui a"tihrist. +isericile ,rtodoxe ,%iciale su"t ca "i-te cada!re cu apare"t' "%'#i-are de +iserici, dar care -i iau e"er)ia di" alt' parte. Uti#i po!estea lui (ra"Ke"stei"Q +isericile o%iciale su"t mo"strul (ra"Ke"stei"7 el arat' ca u" om, dar puterea lui !i"e di" alt' parte. &uterea !i"e de la >a"i, !i"e de la oame"i care 3l ur'sc pe 0um"e*euR 0eci cum pot %i acestea +iserica @de!'rat', dac' puterea lor pro!i"e di" >a"i -i presti)iuQR +isericile ,%iciale su"t recu"oscute de )u!er"ele moder"e -i corpora#iile de a%aceri moder"e, de la >'"ci etc E i"stitu#ii ce6J ur'sc pe 0um"e*eu. 0ar ei "-eal' poporul spu"="d c' ortodoc-ii au o "trea)' istorie a +isericii de stat. $' "u uit'm c' +iserica de stat ortodox' a existat "tr6o perioad' c="d a!eam re)i, dom"i cre-ti"i, c="d a!eam autorit'#i ce se supu"eau le)ilor lui 0um"e*eu7 #arul, re)ele, dom"itorul. @utoritatea lor era de la 0um"e*eu, iar re)ele "trupa tradi#ia poporului s'u -i era %iul +isericii, u" %iu credi"cios al +isericiiR @-adar " aceast' situa#ie este "ormal s' a!em o +iseric' de statR 9ar " situa#ia " care su"tem acum, "u a!em )u!er" le)itim? ast'*i a!em )u!er" al ma%iei7 i"di%ere"t care ar %i E )u!er"ul america", )u!er"ul so!ietic, rusesc, )u!er"ul s=r>esc E acestea "u su"t )u!er"e le)itimeR @cestea su"t )u!er"e ce au re*ultat di" re>eliu"e mpotri!a lui 0um"e*eu. 0eci cum poate o +iseric' s' %ie +iseric' de stat "tr6u" stat a"tihristicQR Ui to#i ace-ti patriarhi cu si"oadele lor sluAesc acestor i"-iR 0ac' ace-ti oame"i r'i ce co"duc )u!er"ul rus, )rec etc. !or *ice7 4$'riR5,
73

patriarhii !or s'ri. .="d !or spu"e7 4(' astaR5, 4Moa)'6te cu papaR5, ei se !or ru)a cu papa. .="d !or *ice7 4$chim>' Jitur)hiaR5, ei !or schim>a Jitur)hia. .="d !or *ice7 41re>uie s' a!em homosexualii apro>a#i de le)e, iar !oi tre>uie s' t'ce#i5, ei !or *ice ce!a, dar "u !or %ace o re*iste"#' e%ecti!'. (ii"dc' -tiu >i"e ci"e le su"t st'p="iiR +iserica ,rtodox' @de!'rat' este doar co"ti"uarea +isericii ,rtodoxe, "u este ce!a "ou? c="d spu"em +iserica @de!'rat' ,rtodox', ca s' %ie clar, "e re%erim la +iserica ,rtodox' Meal'. .u aAutorul lui 0um"e*eu "oi "u compromitem do)mele +isericii sau tr'irea ortodox', pe"tru a sluAi o %iloso%ie a"tihristic' -i i"stitu#iile "ai"temer)'toare lui a"tihrist, "oi "u sluAim duhului lui a"tihrist. @-adar exist' criterii speci%ice pe"tru a !edea di%ere"#a di"tre @de!'rata +iseric' ,rtodox' -i restul7 @de!'rata +iseric' ,rtodox' "u se al'tur' .o"siliului Ho"dial al +isericilor, @de!'rata +iseric' ,rtodox' "u %ace ecume"ism. @de!'rata +iseric' ,rtodox' "u schimo"ose-te $%i"tele 1ai"e, cum ar %i +ote*ul -i celelalte? acestea su"t sem"e speci%ice sau i"dicii. 0ar mai presus de toate exist' u" alt sem" ce do!ede-te c' @de!'rata +iseric' ,rtodox' este @de!'rata +iseric'7 acela c' e-ti li>er s' %i cre-ti". Noi su"tem li>eri s' %im cre-ti"i %ii"dc' "ou' "u "i se dau >a"i, "u su"tem co"trola#i de Noua ,rdi"e Ho"dial' -i alte i"stitu#ii ce au %ost ridicate de su>!ersi!i distru)'tori ca7 loAile maso"ice, %i"a"#ele i"ter"a#io"ale, de >ol-e!ism, de !ersiu"ea america"' sau occide"tal' a >ol-e!ismului E %ra"cmaso"eria -i domi"a#ia sio"ismului -i >'"cile i"ter"a#io"ale. @-a c' "oi su"tem li>eri s' %im cre-ti"i. 0espre asta este !or>a7 este u" duh al li>ert'#ii, o li>ertate duho!"iceasc'R Noi "u su"tem co"str="-i de duhul a"tihristic, dar " +isericile o%iciale, patriarhii -i si"oadele lor su"t cu to#ii "i-te scla!i ai ur=torilor de 0um"e*eu a"tihri-ti. Ui iat' de ce %ac ei acti!it'#i ecume"iste7 %ii"dc' -e%ii lor le spu" s' %ac' a-a. 2ste simpluR Hai putem spu"e despre ,rtodoxia Ho"dial' c' este expert' " a crea o %a#ad' %rumoas', o apare"#' a u"ei ,rtodoxii %astuoase, o reli)ie cu sluA>e %rumoase? ei spo"sori*ea*' co"%eri"#e de mu*ic' >i*a"ti"', expo*i#ii de icoa"e >i*a"ti"eR :ede#iQR 2i iau >a"i de la FN2$.,, >a"i de la +a"ca Ho"dial', ca s' %ac' o expo*i#ie %rumoas' a culturii ortodoxe? -i tot ceea ce %ac este s' "locuiasc' realitatea ,rtodoxiei cu apare"#a ei. $i)ur c' tre>uie s' "cerc'm s' p'str'm cultura ortodox', si)ur c' tre>uie s' or)a"i*'m co"%eri"#e, %'r' "doial' c' tre>uie s' propo!'duim "!'#'tura -i cultura ortodox', dar ceea ce %ac ei este pri" cola>orarea cu FN2$.,, pri" cola>orarea cu F"iu"ea 2uropea"' -i i"stitu#iile ei

74

culturale care sus#i" c' 4,rtodoxia este o alt' op#iu"e, ,rtodoxia este o alt' 1radi#ie. Noi o a!em pe a "oastr'. @ceasta este o cultur' -i !rem s' o mp'rt'-im %ra#ilor "o-tri musulma"i? aceasta este o cultur' -i !rem o mp'rt'-im %ra#ilor "o-tri protesta"#i.5 1oate astea %ac di" ,rtodoxie "c' u" r="d " lista de me"iu7 mer)i la restaura"tul Meli)iilor Jumii7 4@ceasta este o m="care islamic'. @ici a!em o m="care protesta"t', iar aicea e cea ortodox'. .e dr')u#R :reau s' )ust u" pic -i di" astaR5 9at' ca%e"eaua culturii mo"dialeR Noua ,rdi"e Ho"dial' !rea s' cree*e aceast' idee c' toate reli)iile -i culturile su"t e)ale, iar tu "u tre>uie dec=t s' le "cerci pe %iecare. 9ar aceste si"oade -i patriarhii lor spu"7 4Hul#umesc, FN2$.,R5 sau 4Hul#umesc, )u!er"ule america"R5 sau 4Hul#umesc, )u!er"ule rus c' mi6 ai dat >a"i s' %ac u" %rumos mu*eu al culturii "oastre, s' %acem u" co"cert coral " >iserica "oastr' istoric'R5 Uti#i expresia 4ca o pas're "tr6 o coli!ie de aur57 su"t o pas're, iar coli!ia este de aur, dar su"t " coli!ieR @ceasta este ,rtodoxia Ho"dial'7 ei su"t o pas're "tr6o coli!ie de aur E 4coli!ia mea este %'cut' di" aurR5 Nu su"t li>eri, "u su"t li>eri duho!"ice-te. &'ri"#ii di" +iserica de .atacom>' di" Musia -i mai t=r*iu p'ri"tele "ostru duho!"icesc di" M,.,M, spu"eau c' acesta este deose>irea E ese"#ial' E di"tre +iserica de .atacom>e -i >iserica so!ietic', di"tre M,.,M -i alte )rupuri7 noi avem libertate !n Eristos . $u%letele "oastre su"t li>ere, "oi su"tem li>eri s' "e urm'm co"-tii"#a "oastr'. (ii"dc' dac' omul -i pierde co"-tii"#a, "u mai are "imic. Nu co"tea*', po#i a!ea !e-mi"te %rumoase, po#i "!'#a o teolo)ie %rumoas'? dar #ac !*i #istrugi con4tiin*a 4i !*i tr#e&i cre#in*a3 nu mai ai nimic. (iecare om are u" si")ur su%let -i %iecare di" "oi tre>uie s' "e ")riAim de m="tuirea su%letelor "oastreR 2u su"t " +iserica ,rtodox' @de!'rat' ca s'6mi pot m="tui su%letulR @cum, "torc="du6"e la "tre>area %r'#iei !oastre E acesta a %ost prolo)ul, prole)oume"a E +iserica ,rtodox' @de!'rat' di" $er>ia doar pare a %i %oarte sla>'? dar e %oarte puter"ic'7 %ii"dc' puterea "oastr' este de la /ristos. 0ac' 0um"e*eu este cu "oi, "ime"i "u "e poate sta mpotri!'. Fita#i6!' la $%i"#ii @postoli7 erau "umai 12 apostoli, 70 de uce"ici -i apoi c=te!a sute de uce"ici, dar $%="tul 0uh i6a %'cut " stare s' co"!erteasc' lumeaR :ede#iQ 2i "6au *is7 4,, "u, ra>i"ii au toate si"a)o)ile sau p')="ii roma"i au toate templele? "oi su"tem doar c=#i!a, cred c' "oi )re-im, "oi su"tem pu#i"iR5 Nu, "u e a-a7 "u co"tea*', mul#i sau pu#i"i, "u co"tea*'?

75

co"tea*' u"de e /ristos -i u"de este @de!'rulR 0um"e*eu este acolo u"de este @de!'rul, iar puterea este acolo u"de este 0um"e*eu. 0ac' !' uita#i la muce"ici, $%i"#ii Huce"ici di" !remea roma"', de exemplu, -i dac' !' uita#i la .e*ar E el era %oarte puter"ic7 a!ea solda#i care i6au chi"uit pe muce"ici? capetele lor au %ost t'iate? ei p'reau %'r' putere, dar su%letele lor au mers direct la ceruriR 0e6a lu")ul istoriei r'ul pare adesea puter"ic, iar >i"ele are adesea apare"#a sl'>iciu"ii? dar este o apare"#', %ii"dc' dia!olul lucrea*' cu p'rel"icii, iar 0um"e*eu lucrea*' cu realit'#i. 9ar lucrul importa"t este realitateaR Ui spu"eam mai de!reme c' oame"ii tr'iesc "tr6o realitate co"tra%'cut', iar "oi tre>uie s' %im %oarte co"-tie"#i de 4%rumoasele5 realit'#i %a>ricate. Ui6ar tre>ui s' c'ut'm realitatea E ce se "t=mpl' " spatele ecra"ului, ce se "t=mpl' cu ade!'ratQ 9ar atu"ci c="d cercet'm toate aceste +iserici o%iciale, !edem c' ceea ce se "t=mpl' cu ade!'rat acolo "u este deloc %rumos, "u e deloc >i"e, %ii"dc' la ei totul se >a*ea*' pe compromisuri. 0e aseme"ea ,rtodoxia Ho"dial' promo!ea*' di%erite -coli teolo)ice eretice, %ii"dc' ei tre>uie s' cree*e o "ou' teolo)ie pe"tru a pre)'ti reli)ia lor mo"dialist'. 0e pild' discutam despre ^i*ioulas, acest ridicol 4mitropolit5 al &er)amului, care este omul &atriarhiei de .o"sta"ti"opol. .iti"d scrierile lui, dac' !rei s' %ii prostit, po#i %i prostit? po#i s' *ici 4,, ce de-tept eR5 0ar dac' te ui#i mai ate"t, co"sta#i c' e o prostieR 2 ridicolR 2 ca %iloso%ia moder"'. Uti#i, c="d eram stude"t la cole)iu, am studiat %iloso%ia -i mi6am dat seama c' toat' %iloso%ia moder"' este o prostie. (ii"dc' ace-ti oame"i a tre>uit s' i"!e"te*e "oi cu!i"te -i u" "ou mod de a !or>i, pe"tru a exprima %iloso%ia lor, iar dup' ce i cite-ti #i dai seama c' ei de %apt "u spu" "imic. Ja %el este -i "oua teolo)ie? l cite-ti pe ^i*iulas, sau pe 9oa" Moma"idis, sau Ucoala de la &aris7 @ta"asie!, $chmema"" di" @merica. .u ace-ti autori ei -i %ormea*' oame"ii de-tep#i? " -colile teolo)ice !i" oame"i i"teli)e"#i -i ei le hr'"esc mi"tea cu a-a ce!a7 4 Fite, tu e-ti de-tept -i po#i "!'#a cea mai "ou', cea mai i"teresa"t', cea mai )ro*a!' teolo)ieR5 (ii"dc' dac' ace-ti oame"i citesc teolo)ia 4de mod' !eche5, s' *icem u" text teolo)ic di"tr6o @cademie ,rtodox' de 1radi#ie, !or *ice7 40ar asta6i ce!a plictisitorR5 Nu6i a"tre"a"t pe"tru mi"#ile lor. 0e ceQ (ii"dc' este doar @de!'rulR .i"e este 0um"e*euQ E @cesta este 0um"e*eu. .i"e este /ristosQ E @cesta este /ristos. .um "e6a m="tuit /ristosQ E @st%el "e6a m="tuit /ristos. 9ar ei *ic 4@sta6i ce!a plictisitorR5.

76

3" ,rtodoxia Ho"dial' i"stitu#iile lor promo!ea*' aceste lucruri. 9at' "c' u" sem" c' su"t pe o cale )re-it'. 2i cheltuiesc >a"ii -i e%ortul pe"tru propo!'duirea "!'#'turilor mi"ci"oase ca 4teolo)ia euharistic'56 cu alte cu!i"te +iserica este u"it' pri" 2uharistie7 41u ai mp'rt'-a"ia catolic', "oi a!em mp'rt'-a"ia ortodox'? "oi a!em euharistia, deci su"tem u"a5? sau 41eolo)ia >aptismal'56 4tu ai >ote*ul catolic, "oi >ote*ul ortodox, dar "oi a!em >ote*ul, deci su"tem u"a5. 2i scriu "tr6u" lim>aA %oarte i"telectual, "tr6u" lim>aA de e%ect7 pu" "ote de su>sol cu citate di" $%i"#ii &'ri"#i " Nreaca !eche, dar de %apt "u6s mai >u"i dec=t u" hipiot care %umea*' dro) -i *ice 4/ai s' "e sim#im >i"eR5 E 4/ai s' %acem teolo)ieR5 2i "u au "e!oie de dro), ci -i str=m>' mi"#ile %'r' dro)R , persoa"' serioas' "6ar tre>ui s'6-i piard' !remea cu ast%el de lucruri. 0ar ei de ce -i pierd !remeaQ 0i" prici"a >a"ilor7 >a"ii i c'l'u*esc. +a"ii se duc la semi"are, " %acult'#ile de teolo)ie, pe"tru a "!'#a acest )u"oi. 3"c' u" i"diciu al ,rtodoxiei Ho"diale este c' ,rtodoxia Ho"dial' implic' "chi"area la >a". 2i su"t st'p="i#i de >a"i. 0e ce "u p'r'sesc ecume"ismulQ 0e ce "u de"u"#' F"iu"ea 2uropea"'Q 0e ce "u demasc' ,r)a"i*a#ia Na#iu"ilor F"iteQ (ii"dc' ar pierde >a"ii. 9at' c' aceasta este reli)ia lui mamo"a, iar 0om"ul "ostru 9isus /ristos spu"e c' "u po#i sluAi -i lui 0um"e*eu -i lui mamo"a. @cum desi)ur, su"tem %ii"#e ome"e-ti, a!em "e!oie de m="care -i de >a"i, pe"tru a "e hr'"i %amilia, deci tre>uie s' mu"cim !ie#ui"d " lume. 0ar s'6J ru)'m pe 0um"e*eu s' "e dea "ou' c=t e "e!oie pe"tru a a!ea )riA' de %amilii, pe"tru a "e cl'di >isericile, pe"tru a a!ea )riA' de oame"ii "o-tri, "s' %'r' a compromite credi"#a "oastr'R 0ar patriarhii -i si"oadele ,rtodoxiei o%iciale *ic7 4"u, "oi tre>uie s' a!em to#i ace-ti >a"i, %ii"dc' tre>uie s' sal!'m +iserica? "oi !om sal!a catedralele "oastre %rumoase, !om sal!a cultura "oastr' "a#io"al', "umai s' cooper'm cu Na#iu"ile F"ite, cu FN9.2(, cu i"stitu#iile culturale -i %i"a"ciare ale F"iu"ii 2urope"eR5. Numai s' arde#i t'm=ie .e*arului, iar .e*arul !' !a da ceea ce a!e#i "e!oie. Ui !e#i a!ea !e-mi"te !oastre %rumoase -i >'r>ile !oastre -i !' !om da -i patriarhR 0ar " i"terior "u este "imic. 2ste )ol. 0eci puterea +isericii ,rtodoxe @de!'rate di" $er>ia este puterea +isericii ,rtodoxe @de!'rate de pretuti"de"i, .are este /ristos. 0om"ul "ostru este puterea "oastr'R .e i spu"e 0om"ul $%="tului @postol &a!elQ 4/arul meu #i este "deaAu"sR5 9ar %rumosul co"dac de la 3"'l#area 0om"ului spu"e7 42u su"t cu !oi -i "ime"i "u poate %i mpotri!a !oastr'R5. 0eci "oi tre>uie s' %im credi"cio-i 0um"e*eiescului "ostru

77

H="tuitor -i tre>uie s' %im smeri#i. Noi "u su"tem cei mai mari ortodoc-i di" c=#i au tr'it !reodat', ci su"tem cei mai sla>i ortodoc-i di" c=#i au tr'it !reodat'R 0ar "oi su"tem ortodoc-i. @de!'ra#ii ,rtodoc-i de ast'*i "u su"t cei mai mari ortodoc-i care au tr'it !reodat', "oi su"tem cei mai sla>i? dar "oi st'm " +iseric', "oi doar "e #i"em a)'#a#i ca s' "u c'demR @m *is oame"ilor c="d eram preot t="'r " M,.,M E oame"ilor ce !e"eau " M,.,M -i spu"eau7 42ee, am trecut " M,.,MR @ceasta este +iserica $%="tului 9oa"" Haximo!ici, a :l'dic'i @!erchieR :ai, ce )ro*a! su"t, %ii"dc' su"t " M,.,MR5 Je6am *is7 4@sculta#iR Noi "u su"tem deose>i#i, %ii"dc' M,.,M6ul este ")ro*itor, dar cel pu#i" su"tem ortodoc-iR Ne a)'#'m cu u")hiile de ,rtodoxie .'ci ,rtodoxia o%icial' este dus'5 0ar ei cred c' au o !ia#' deose>it', c' su"t )ro*a!iR @-adar cu!="tul meu de "curaAare pe"tru %ra#ii mei di" $er>ia este7 %i#i credi"cio-i 0om"ului "ostru, ru)a#i6!', iu>i#i6!' u"ul pe altul, "u !' "trista#i de aceste apare"#e, %ii"dc' dia!olul !' d' tot %elul de )="duri ca s' !' pri"d' " capca"', de ex. aceast' apare"#' a u"ei &atriarhii puter"ice, a u"ei ,rtodoxii Ho"diale puter"ice. 2ste o realitate !irtual'R 0ac' "u crede#i c' e o realitate !irtual', mer)e#i de pild' la o >iseric' de la ,%iciali, -i "tre>a#i6i "umai7 E 4&'ri"te, mi >ote*a#i copilul pri" "treit' a%u"dareQ5 E 4NuR5 E 40e ce "u, p'ri"teQ5 E 42 ce!a "epotri!it, i"comod, "oi "u mai %acem a-a ce!aR5 E 40e ce "uQ5 E 4:e*i6#i de trea>a ta -i taciR5 E 40ar a!e#i o >iseric' %rumoas', o cristel"i#' %rumoas', pute#i %ace asta u-orR5 E 4Nu, "oi "u %acem a-a +ote*ulR5 @cesta este doar u" exemplu. 0ar ast%el pute#i !edea c' ei "u )="desc pri" ei "-i-i, ci c' pri" ei !or>esc u" soi de duhuri "ecurate. 0ar ce se "t=mpl' c="d u" e!reu sau musulma" sau lider reli)ios !i"e s' !i*ite*e o >iseric'Q 2piscopul este ama>il cu el, i arat' dra)oste. 9ar dac' u"ul di" clerul "ostru i spu"e7 "oi "u !' !om mai pome"i, ei trimit poli#ia, !i" dup' "oi -i "chid >isericile "oastre. 9at' pe ci"e repre*i"t' ei cu ade!'ratR @-adar "u "e tre>uie mult ca s'6i %acem s'6-i arate ade!'rata lor %a#'. @ceste lucruri "e aAut' s' "u %im prosti#i de apare"#e. 0eci ru)a#i6!' -i tr'i#i o !ia#' ortodox'R 3" @de!'rata ,rtodoxie "u putem spu"e doar7 4"oi credem " do)me, "oi credem " ca"oa"e5. 0aR, dar "e tre>uie de aseme"ea mie*ul ,rtodoxiei, adic' ru)'ciu"ea -i !ia#a

78

duho!"iceasc'. 2 ce!a %oarte importa"tR 0eci s' co"ti"u'm lupta "oastr' -i " smere"ie s' %im credi"cio-i 0om"uluiR Ui 2l si)ur "e !a m="tui. .e6 a spus 0om"ul "ostru7 4Nu te teme, turm' mic'R5 3" :echiul 1estame"t @de!'rata +iseric' era r'm'-i#a, o mic' parte di" 9srael, "u mul#imeaR 9ar "oi tre>uie s' %im "i-te >u"i stude"#i ai istoriei -i s' "#ele)em c' 2ra .o"sta"ti"ia"' a +isericii s6a termi"at. Noi tre>uie s' "#ele)em c' este "ormal pe"tru +iseric' s' %ie mic'? c' este "ormal pe"tru +iseric' s' %ie pri)o"it'. 2ra .o"sta"ti"ia"' care a #i"ut de la $%="tul .o"sta"ti" cel Hare p="' la moartea #arului muce"ic Nicolae al 996lea a %ost o %oarte mare mi"u"e. @ceasta a %ost o excep#ie, u" dar de la 0um"e*eu7 #'rile ortodoxe, culturile ortodoxe, statul ortodoxR 0ar "oi tre>uie s' "#ele)em c' acestea s6au termi"atR Nu tre>uie s' %im tul>ura#i c' "u mai a!em puterea. Nu tre>uie s' %im tul>ura#i. $u"tem "tr6o perioad' di%erit' acum? "oi su"tem o mi"oritate. 0ar, sla!' lui 0um"e*euR (iecare )e"era#ie are lucrarea sa -i "oi a!em lucrarea "oastr' -i tre>uie s6o mpli"im. 9ar lucrarea "oastr' este credi"cio-ia "estr'mutat' %a#' de /ristos, stator"icia -i st'rui"#a. $' "u !' "chipui#i c' tre>uie s' s'!=r-im lucruri mari, ci doar lucrarea smerit', *i de *i, pas cu pas. 9ar 0um"e*eu "e !a da oame"ii pe care 2l i !a !oi. 9ar cei ce !or s' se m="tuiasc', !or %i m="tui#i. traducere a u"ei "re)istr'ri !ideo pu>licat' la http7\\stAe"icha"Ka.>lo)spot.com\ 3O 77 B1C. Ortodoxia (ondial a si"ta)ma pri" care se de"umesc +isericile o%iciale, a%late " comu"iu"e cu &atriarhia de .o"sta"ti"opol. B2C. :e*i Jldica *!erchie despre *de!rata Orthodoxie.

79

;inunea -.intei ;ari ;ucenite Eu.imia3 prin care s" a !ntrit #reapta cre#in < alce#on 4=1> i clcarea ei !n picioare prin unirea cu mono.i&iii

$%="ta Hare Huce"i#' 2u%imia s6a "'scut, a crescut -i s6a "cu"u"at pri" muce"icie " .alcedo", cetatea +iti"iei de l=")' )ura H'rii Ne)re, " dreptul .o"sta"ti"opolului, %ii"d "tre ele +os%orul 1raciei. 2a a p'timit pe !remea mp'r'#iei lui 0iocle#ia", " 16 *ile ale lu"ii septem>rie, " care *i se pr'*"uie-te pome"irea ei. 9ar pe 11 iulie se pome"e-te acea mi"u"e care s6a %'cut de ci"stitele ei moa-te " !remea $i"odului al 9:6lea a toat' lumea al $%i"#ilor &'ri"#i, ce s6a #i"ut " .alcedo" la a"ul 451, pri" care mi"u"e s6a do!edit -i s6a "t'rit m'rturisirea dreptei credi"#e. @ceast' mi"u"e a %ost hotar al $%i"#ilor &'ri"#i, ca s' "u treac' spre mp'rt'-irea celor r'u credi"cio-i 8adic' mo"o%i*ii;. Ui s6a "ceput aceast' lucrare de aici7 0ioscor, patriarhul @lexa"driei -i 2utihie, arhima"dritul .o"sta"ti"opolului, pe c="d "c' era !iu dreptcredi"ciosul mp'rat 1eodosie cel 1="'r, au ridicat u" "ou eres de hul' mpotri!a 0om"ului "ostru 9isus /ristos, amestec="d cele dou' %iri ale Jui, pe cea dum"e*eiasc' -i pe cea ome"easc', "tr6u"a si")ur'. @cest' ere*ie se "umete mo"o%i*ism. Ui pe mul#i di" r="duiala duho!"iceasc' -i mire"easc' i6au am')it cu aceast' rea credi"#' a lor? iar pe >'r>a#ii -i >oierii care erau " palatul mp'r'tesc i6au !'t'mat cu acel eres -i a!eau mare aAutor de la ei. 9ar c="d s6a #i"ut " 2%es si"odul cel de loc 8dup' cel de al 1reilea $i"od a toat' lumea, care a %ost acolo cu mul#i a"i "ai"te;, sau mai de)ra>' s' *icem adu"area cea t=lh'reasc', la care preas%i"#itul (la!ia" 8pome"irea lui la 18 %e>ruarie;, patriarhul .o"sta"ti"opolului -i m'rturisitorul dreptei credi"#e, a %ost ucis de cei de u" )="d cu 0ioscor -i cu 2utihie, atu"ci s6a "t'rit mai mult acel eres -i era primit ca o credi"#' dreapt', iar credi"#a ortodox' era lep'dat' ca o rea credi"#' oarecare. 0eci era de tre>ui"#' s' se adu"e al &atrulea $i"od a toat' lumea, al $%i"#ilor &'ri"#i, pe"tru lep'darea acelui eres -i spre "t'rirea dreptei credi"#e. 9" !remea aceea, >i"ecredi"ciosul mp'rat 1eodosie a trecut di" aceast' !ia#' c'tre 0om"ul. 9ar dup' el a luat mp'r'#ia m>u"'t'#itul -i pl'cutul lui 0um"e*eu Harcia" cu $%="ta &ulheria. @ce-ti r=!"itori ai

80

dreptei credi"#e, !'*="d +iserica tul>urat' de eresuri -i %eluritele certuri ce se %'ceau " ea, au poru"cit s' se adu"e " cetatea .alcedo"ului $%i"#ii &'ri"#i di" toat' lumea cre-ti"', ca s' cercete*e -i s' hot'rasc' toate cele pe"tru dreapta credi"#'. 0eci s6au adu"at $%i"#ii &'ri"#i " "um'r de 630, cu preas%i"#itul @"atolie, &atriarhul .o"sta"ti"opolului -i cu preas%i"#itul 9u!e"alie, &atriarhul 9erusalimului -i cu trimi-ii preas%i"#itului Jeo", &apa Momei. Ui au %ost de %a#' -i r'u6credi"cio-ii, "tre care "cep'tori erau 0ioscor, patriarhul @lexa"driei, Haxim al @"tiohiei, r="duit la patriarhie de 0ioscor " locul lui 0om"os, -i ceilal#i arhierei de u" )="d cu ei, -i 2utihie cu cei de o socoteal' ai s'i, "c=t mul#imea ereticilor era %'r' de "um'r. Ui to#i mpreu"' cu $%i"#ii &'ri"#i %'ceau $i"odul, adu"="du6se " >iserica $%i"tei Hare Huce"i#e 2u%imia, care este " cet'#uia di"spre +os%or? pe"tru c' acea >iseric' #i"ea de scau"ul mitropoliei .alcedo"ului -i era %oarte mare, "c=t putea s' "cap' " ea mult popor. 9" ea se odih"eau -i moa-tele acestei mari muce"i#e, de la care se %'ceau mi"u"ate -i preasl'!ite mi"u"i, care se cade m'car " parte s' se pome"easc'. 9" *iua s%i"tei ei pome"iri, " care a p'timit pe"tru /ristos, " to#i a"ii i*!ora s=")e di" ci"stitele ei moa-te, ca -i cum ar %i curs di"tr6o ra"', -i se lua de acolo ast%el7 morm="tul ei era de marmur' -i acoperit de o lespede tot de marmur', a!="d "'u"tru moa-tele s%i"tei, puse "tr6u" sicriu de lem". 9" acel morm="t de marmur', " partea st=")', era o %erestruie mic', c=t "c'pea o m="' ome"easc'. (erestruia era "cuiat' cu t'rie -i se deschidea "umai la !remuri cu!ioase. &ri" acea %erestruie, "umai episcopul si")ur, dup' c="tarea ru)'ciu"ilor de toat' "oaptea -i "ai"tea $%i"tei Jitur)hii, scotea acel s=")e cu u" >urete le)at de o !'r)u#' lu")' de %ier. +')="d acolo >uretele uscat, l scotea pli" de s=")e -i l storcea "tr6u" !as ci"stit, pre)'tit pe"tru aceasta. 9ar poporul !'*="d s=")ele acela, "'l#a sla!' at=t lui 0um"e*eu, c=t -i $%i"tei Huce"i#e 2u%imia -i se u")ea cu el spre >i"ecu!="tare -i t'm'duirea "eputi"#elor lor. @cel s=")e era %oarte >i"e mirositor, ca -i cum era amestecat cu u" mir de mult pre#, "s' "ici u" %el de mir di" cele p'm="te-ti "u putea s' %ie asem'"'tor cu acela. &e"tru c' s=")ele acela co!=r-ea cu "easem'"are toate aromatele -i t'm'duia toate >olile. 9ar s%="ta muce"i#' i*!ora di" ci"stitele ei moa-te u" s=")e mirositor -i t'm'duitor ca acela, "u "umai " !remea pr'*"uirii sale de peste a", ci u"eori -i " alte !remi, -i mai ales c="d arhiereul acelei >iserici era >'r>at pl'cut lui 0um"e*eu, cu !ia#' m>u"'t'#it'. $e %'ceau "c' -i ar't'ri multe, pe"tru c' s%="ta se ar'ta de multe ori celor ce se ru)au ei cu credi"#'7 u"eori celor ce *'ceau " >oli, alteori celor ce aler)au la >iseric' -i la morm="tul ei, iar alteori celor ce erau " %elurite primeAdii -i o chemau " aAutor. Ui aler)au spre "chi"are
81

cu credi"#' la d="sa " .alcedo" popoare di" toate #'rile -i cet'#ile, dar mai ales di" .o"sta"ti"opol. 0rept aceea, adu"="du6se $i"odul $%i"#ilor &'ri"#i celor di" toat' lumea, mp'ra#ii au poru"cit ca acolo s' se s'!=r-easc'. Ja acel si"od, %'c="du6se mult' "e "#ele)ere -i ceart' a dreptcredi"cio-ilor cre-ti"i cu ereticii mo"o%i*ii, pe"tru c' r'u6 credi"cio-ii "u !oiau "icidecum s' se supu"' la do)mele cele drepte, &reas%i"#itul @"atolie, s%'tui"du6se cu ceilal#i $%i"#i &'ri"#i, a *is c'tre eretici7 4$' scrie#i !oi "tr6o carte m'rturisirea credi"#ei !oastre -i !om scrie -i "oi m'rturisirea "oastr' -i am="dou' scrisorile, pecetlui"du6le, s' le pu"em " morm="t la preaci"stitele moa-te ale $%i"tei Hare Huce"i#e 2u%imia, apoi s' "e ru)'m so>or"ice-te lui 0um"e*eu cu post, ca, pri" aceast' s%="t' pl'cut' a sa, s' "e descopere care este credi"#a cea dreapt'5. @ceasta *ic="d $%="tul @"atolie, to#i au l'udat s%atul lui. 0eci au scris dou' c'r#i7 dreptcredi"cio-ii pe a lor, iar ereticii mo"o%i*ii pe a lor. @poi, pecetlui"du6le cu pece#ile lor -i descoperi"d morm="tul s%i"tei, au pus am="dou' scrisorile pe pieptul ei. Ui iar'-i acoperi"d morm="tul, l6au "t'rit cu pecete mp'r'teasc' -i cu straA' -i s6au ru)at trei *ile cu postire. Ui sosi"d *iua a patra, mp'ratul mpreu"' cu tot si"odul s6au dus la ci"stitul morm="t al $%i"tei 2u%imia -i, des%'c="d pecetea mp'r'teasc', c="d au deschis morm="tul, au !'*ut scrisoarea celor dreptcredi"cio-i -e*="d " dreapta s%i"tei, iar scrisoarea celor r'u6credi"cio-i 8mo"o%i*ii; *'c="d la picioarele ei. Ui de mirare era -i aceasta, c' ea -i6a "ti"s m="a sa spre mp'rat -i spre patriarh ca o !ie, d="du6le lor scrisoarea m'rturisirii celei drepte. @tu"ci to#i s6au umplut de >ucurie "e)r'it' -i au dat sla!' lui 0um"e*eu, c="t="d c="t'ri de laud' -i de mul#umire s%i"tei muce"i#e -i "chi"="du6se cu %ier>i"te dra)oste moa-telor ei %'c'toare de mi"u"i. Ui "dat' to#i au propo!'duit credi"#a cea dreptsla!itoare, ca u"a ce era "t'rit' de 0um"e*eu -i ade!erit' pri" s%="ta -i marea muce"i#', iar credi"#a ereticilor au dat6o a"atemei. Ui mul#i di"tre eretici, !'*="d acea mi"u"e, au trecut la dreptcredi"cio-i. 0i" acel timp, *u)ra!ii au "ceput a "chipui " icoa"e pe $%="ta Hare Huce"i#' 2u%imia cu scrisoarea " m="a dreapt', spre aducere ami"te de acea preasl'!it' mi"u"e, care s6a %'cut " timpul $i"odului. Ui precum atu"ci, a-a -i dup' aceea, s%="ta muce"i#' "6a "cetat a %ace mi"u"i -i a i*!or di" ci"stitele ei moa-te s=")e mirositor ca mirul.

82

E -"A VFKO;PNAK VF AFLN 1$$,7 ;ARE PARKE (IF %RK%(% I AL KRH(AK RE(IFA I -"AL LFIK L ;%F%'IMIII. $' come"t'm pui" mi"u"ea $%i"tei Huce"ie 2u%imia i u"irea cu mo"o%i*iii care s6a %'cut " *ilele "oastre. .are este m'rturisirea de credi"' ortodox' Q 0om"ul "ostru 9isus /ristos este (iul lui 0um"e*eu "trupat? 2l este u" si")ur 9postas 8o si")ur' &ersoa"'; " dou' %iri 8dum"e*eiasc' i ome"easc';. 0e ce este at=t de importa"t s' recu"oatem dou' %iri " /ristosQ Mecu"osc="d dou' %iri " /ristos, m'rturisim c' 2l este 0um"e*eu ade!'rat i ,m ade!'rat Dpri" luarea %irii "oastre !i"dec="d "eascultarea "oastr' 5, dup' cum spu"e $%="tul 9oa" 0amaschi". 8a se citi clar de%i"i#ia $%="tului $i"od de la .alcedo"; E VFVAH EREMIA ;%F%'IMIIN%R7 &rima cate)orie de mo"o%i*ii, urm="d lui 2utihie i 0ioscor, co"sider' c' /ristos ar a!ea dup' "trupare doar %ire dum"e*eiasc' . 3" acest ca*, care ar %i %olosul "trup'riiQ @m !'*ut cum 0um"e*eu a ar'tat " chip mi"u"at la .alcedo" care este m'rturisirea ade!'rat'. &u"="du6se cele dou' m'rturisiri " ci"stita racl' a $%i"tei Huce"ie 2u%imia i pecetlui"du6se racla, m'rturisirea ortodox' a %ost )'sit' " m="a dreapt' a $%i"tei 8ca sem" de acceptare;, iar m'rturisirea mo"o%i*it' a %ost )'sit' su> picioarele $%i"tei 8ca sem" de lep'dare i c'lcare " picioare;. 0ac' am="dou' m'rturisirile ar %i %ost >u"e, dup' cum )reit se a%irm' ast'*i, oare "u ar %i putut $%="ta 2u%imia s' i"' am>ele m'rturisiri " m="a dreapt' i s' le dea patriarhuluiQ 0e ce ar mai %i aru"cat6o pe cea a ereticilor la picioareQ E -"A VFKO;PNAK (LPH A EEA7 Hai t=r*iu, patriarhul eretic $e!er al @"tiohiei a "'scocit a doua !aria"t' de mo"o%i*ism, mai !iclea"' dec=t prima. 2l co"sidera c' " /ristos cele dou' %iri s6au amestecat, %orm="d o %ire compus'. &'ri"tele 0umitru $t'"iloae spu"ea c' acest eretic $e!er urm'rea "elarea credi"cioilor i c' scrierile $%="tului Haxim H'rturisitorul su"t "dreptate mai ales asupra acestei a treia %orme de mo"o%i*ism.

83

(AR E -"A VFKO;PNAK VF MINENE F%A-KRE7 Mepre*e"ta"ii ortodocilor care au luat parte la aceasta tradare i repre*e"ta"tii mo"o%i*iilor au aAu"s la co"clu*ia c' 4"u este "ici o di%ere"' doctri"ar' "tre +isericile ,rtodoxe M's'rite"e i 4+isericile ,rtodoxe ,rie"tale.5 &="' " septem>rie 1994, +iserica copt' era mo"o%i*it', iar " "oiem>rie 1994 era "umit' deAa 4,rtodox'5. Hetoda r'sp="dirii pri" mass6media a titulaturii de 5+iserici ,rtodoxe ,rie"tale5 pe"tru )rup'rile mo"o%i*ite !a i"duce multor oame"i ero"ata impresie c' mo"o%i*iii su"t ortodoci. 3"seam"' c' mo"o%i*iii s6au lep'dat de ere*iile lor i au trecut la ortodoxieQ NicidecumR &atriarhul mo"o%i*it $he"ouda al 9996lea spu"ea c' G n urma acestei uniri tainice a 8omnului nostru nu mai putem vorbi despre dou $iri G Hai mult dec=t at=t acelai patriarh mo"o%i*it a declarat la "t=l"irea de la .ham>esS 7 G &n ceea ce pri!ete Sinoadele 7cumenice, noi nu acceptm dec%t pe primele trei 7B9 Coi re$uzm #inodul de la 3alcedon 7B9 Pot s spun deschis4 nici o &iseric din 'rient nu poate s primeasc #inodul de la 3alcedon 0 0e aseme"ea, dup' sem"area acordului de la .ham>esS, mo"o%i*iii au spus c' nu sunt obligai s recunoasc i s comemoreze #$inii ortodoci @!="d " !edere toate acestea, cum putem co"sidera ortodoci pe copii care "u recu"osc $i"odul al 9:6lea 2cume"ic de la .alcedo" i mi"u"ea $%i"tei Hari Huce"ie 2u%imia Q .um s'6i "umim ortodoci pe cei care "u accept' "!''tura $%i"ilor 9oa" 0amaschi" i Haxim H'rturisitorul despre cele dou' %iri ale lui /ristos Q $i cum i mai putem co"sidera ortodoc-i pe cei ce au sem"at aseme"ea acte de aposta*ieQ $6a mai spus c' a %ost o "e "ele)ere de terme"i. 0ar $%i"ii &'ri"i "u au %ost "ici "elai, "ici lipsii de pre)'tire teolo)ic', pri" ei )r'i"d 0uhul $%="t. @-adar ci"e "dr'*"e-te s'6i corecte*e pe $%i"#ii &'ri"#i -i s' de%'ime*e -i mi"u"ea lucrat' de 0um"e*eu pri" $%. Huce"i#' 2u%imiaQR .u toate acestea, iat' ce spu"e Nicolae Necula E preot al +isericii ,rtodoxe Mom="e " *iarul Jumi"a 7 5Fltima "tru"ire a %ost " 1993, la .ham>esS. .u acest' oca*ie s6a hot'r=t ridicarea a"atemelor i resta>ilirea u"it'ii ecle*iale. 3" 1993, noi am semnat actul #e unire #e.initiv cu aceste >iserici i urma ca s' de%i"iti!'m modalit'ile de co"sluAire, chiar de mp'rt'ire i mpreu"' sluAire a $%i"tei Jitur)hii.
84

0ar au i"ter!e"it u"ele sem"e "e)ati!e di" partea +isericilor ,rtodoxe Nreceti i Museti i s6a am="at. 0ar docume"tul exist', %ii"dc' el a %ost sem"at de toi repre*e"ta"ii +isericilor ,rtodoxe i !echi orie"tale.5 E ;AI - RIE VF A E-KE (% L;EFKE (E LFIRE L ;%F%'IMIII 7 6 $e spu"e c' s6ar %i %'cut o )reeal' c="d au %ost a"atemi*ai, c' acel co"text era u"ul al 4de*>i"'rii i al lipsei de iu>ire %r'easc'57 deci, dup' p'rerea lor, $%="tul 9oa" 0amaschi", $%="tul Haxim H'rturisitorul, chiar i $%="ta 2u%imia, care au co"siderat c' mo"o%i*ismul este ere*ie ar %i %ost " "elare, ar %i %ost lipsii de iu>ire. 6 $6a hot'r=t ca %iecare s' %oloseasc' Jitur)hia sa , care s' %ie m>u"'t'it' pri" mprumuturi di" Jitur)hia celeilalte +iserici, pe"tru ca p="' la urm' s' se aAu")' la colitur)hisire. 6 1oate a"atemele i pasaAele i"crimi"atoare s' %ie scoase di" c'rile de cult 8de exemplu "umele ereticilor $e!er, 0ioscor i ceilali;. 6 Me%eritor la pro>lema a"atemelor "t=l"ite " c'rile de cult la sluA>a hiroto"irii arhiereului, s6a su)erat ca acele a"ateme care pri!esc pe D&'ri"ii +isericii ,rie"tale5 8adic' pe ereticii mo"o%i*ii;, s' %ie trecute su> t'cere la sluA>ele respecti!e i "l'turate " timp di" ediiile urm'toare. 0eci, " timpul hiroto"irii episcopilor ce !or urma dup' 1993, s' se sar' peste pasaAele care cupri"d a"ateme mpotri!a ereticilor mo"o%i*ii, apoi s' %ie scoase de tot di" c'rile de cult. 0eAa " 1993 s6au )r'>it s' scoat' u" @rhieratico" 8cartea care cupri"de sluA>a hiroto"irii arhiereului; " care su"t a"atemi*ai "omi"al "umai ereticii co"dam"ai la primele trei si"oade ecume"ice. 6 Hodi%icarea 8de %apt %alsi%icarea; ma"ualelor de teolo)ie. 6 @>se"a u"ei ierarhii paralele " acelai district, i altele. -'IFKENE -IF%A(E E L;EFI E -"AL VFVE EIK 7 F"ii spu" c' hot'r=rile $%i"telor $i"oade 2cume"ice au %ost >u"e la !remea lor, dar acum "u mai su"t !ala>ile, %ii"dc' s6au "!echit. ,are este posi>il' o ast%el de "!echire Q Nicidecum R /ot'r=rile $%i"telor $i"oade 2cume"ice "u au %ost luate dup' "elepciu"ea ome"easc'. 2le "u su"t ca teoriile tii"i%ice care se "!echesc i su"t "locuite de altele "oi. &ri" $%i"ii &'ri"i a )r'it $%="tul 0uh. 0e aceea, "u este posi>il' "!echirea /ot'r=rilor $%i"telor $i"oade 2cume"ice. $%="ta $criptur' este mai !eche dec=t /ot'r=rile
85

$%i"telor $i"oade 2cume"ice. .ei care leap'd' /ot'r=rile $%i"telor $i"oade 2cume"ice pe moti!ul !echimii, ce !or %ace cu $%="ta $criptur' Q $' !edem acum ce posi>ilitate ca"o"ic' au "ecalcedo"ie"ii 8mo"o%i*iii; de a iei de su> a"atema. 5&ropu"erea ridic'rii a"atemelor aru"cate de $%i"tele $i"oade 2cume"ice asupra ere*iarhilor mo"o%i*ii i asupra celor de o cu)etare cu acetia este lipsit' de orice >a*' ca"o"ic'. 9eirea de su> a"atem' se reali*ea*' "umai i "umai pri" lep'darea ere*iei !i*ate de $i"od i acceptarea r'spicat' a "!''turii ortodoxe.5 +i>lio)ra%ie 1. :ieile $%i"ilor 2. Me!ista @titudi"i "r.11 pe 2010 3. 0ocume"tele o%iciale ale acordului cu mo"o%i*iii, sem"ate de ierarhii +,M.

86