LEGE Nr.

2 din 16 februarie 1968 *** Republicată privind organizarea administrativă a teritoriului Republicii Socialiste România EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA PUBLICAT ÎN: BULETINUL OFICIAL NR. 54 - 55 din 27 iulie 1981 *) Republicare în temeiul art. IV din Decretul Consiliului de Stat din 23 ianuarie 1981, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 3, din 23 ianuarie 1981. Marea Adunare Nationala a Republicii Socialiste România adopta prezenta lege. ART. 1 Teritoriul Republicii Socialiste România este organizat în unităţi administrativ-teritoriale: judeţul, oraşul şi comuna. ART. 2 Capitala Republicii Socialiste România este municipiul Bucureşti. ART. 3 Judeţul este alcătuit din oraşe şi comune - unităţi de baza ale organizării administrativ-teritoriale a tarii - în funcţie de condiţiile geografice, economice şi social-politice, etnice şi de legăturile culturale şi traditionale ale populaţiei. ART. 4 Oraşul este centrul de populaţie mai dezvoltat din punct de vedere economic, social-cultural şi edilitar-gospodăresc. Oraşele care au un număr mai mare de locuitori, o însemnătate deosebita în viata economică, social-politica şi cultural-ştiinţifică a tarii sau care au condiţii de dezvoltare în aceste direcţii pot fi organizate ca municipii. Oraşele în care îşi au sediul organele de conducere ale judeţului sînt oraşe-resedinta. ART. 5 Comuna este unitatea administrativ-teritorială care cuprinde populaţia rurală unita prin comunitate de interese şi traditii, fiind alcătuită din unu sau mai multe sate, în funcţie de condiţiile economice, socialculturale, geografice şi demografice. Prin organizarea comunei se asigura dezvoltarea economică, social-culturală şi gospodareasca a localităţilor rurale. Satul în care îşi au sediul organele de conducere ale comunei sînt sate-resedinta. ART. 6 Oraşele şi comunele din imediata apropiere a municipiului Bucureşti, a celorlalte municipii şi a oraşelor mai importante pot aparţine de acestea ca unităţi administrativ-teritoriale distincte. Comunele ce aparţin de municipiul Bucureşti, de celelalte municipii şi oraşe sînt comune suburbane. ART. 7 Oraşele şi comunele care, datorită condiţiilor climaterice, hidrologice sau asezarii lor, prezintă importanta pentru ocrotirea sănătăţii şi asigurarea odihnei cetăţenilor, sînt organizate ca staţiuni balneoclimaterice. ART. 8 Municipiul Bucureşti este organizat pe sectoare, numerotate. Sectorul agricol Ilfov este subordonat municipiului Bucureşti. ART. 9 Unităţile administrativ-teritoriale, denumirea şi componenta lor, municipiile resedinte de judeţe, precum şi satele resedinte de comune. sînt cele prevăzute în anexa la prezenta lege.

ANEXA 1 ORGANIZAREA ADMINISTRATIVĂ A TERITORIULUI PE JUDEŢE MUNICIPIUL BUCUREŞTI Municipiul Bucureşti, Capitala Republicii Socialiste România, se compune din 6 sectoare: - Sectorul 1 - Sectorul 2 - Sectorul 3 - Sectorul 4 - Sectorul 5 - Sectorul 6 DELIMITAREA SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - Sectorul 1 Situat în partea de nord-vest a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 6, are următoarea delimitare: Începând de la intersectia bulevardului 1848, cu bulevardul Republicii şi bulevardul Nicolae Balcescu, limita de sud urmează traseul: piata Nicolae Balcescu (exclusiv), bulevardul Republicii (exclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei, în continuare bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (exclusiv) pînă la podul Elefterie. - Spre sud-vest limita continua pe firul riului Dimbovita de la podul Elefterie pînă la strada Ştefan Furtuna, pe strada Ştefan Furtuna (exclusiv) pînă la calea Plevnei, pe calea Plevnei (exclusiv) pînă la intersectia Orhideelor cu calea Giulesti, calea Giulesti (exclusiv) pînă la Drumul Carierei, Drumul Carierei (inclusiv) pînă la linia caii ferate Bucureşti-Rosiori, linia caii ferate Bucureşti-Rosiori pînă la linia caii ferate de centura. - Limita nord-vestica urmează calea ferată de centura pînă la liziera vestica a pădurii Tunari. - Spre est limita o constituie o linie conventionala care porneşte de la liziera vestica a pădurii Tunari pînă la strada Vadul Moldovei (inclusiv), continua pe aceasta strada cuprinzînd şi gradina zoologica Baneasa, continua spre sud pînă la intersectia caii ferate BucureştiConstanta cu soseaua Pipera. De la aceasta intersectie limita urmează traseul pe soseaua Pipera (exclusiv), calea Floreasca (inclusiv), strada Polona (inclusiv) pînă la piata Alexandru Sahia (exclusiv), strada Xenopol, strada Pictor Verona pînă la intersectia cu strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la bulevardul Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la intersectia cu bulevardul Republicii (toate inclusiv); - Sectorul 2 Situat în partea de nord-est a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 3, are următoarea delimitare: Începând de la intersectia bulevardului Republicii cu bulevardul Nicolae Balcescu, limita de vest a sectorului urmează traseul: piata Nicolae Balcescu, bulevardul Nicolae Balcescu pînă la strada C. A. Rosetti, strada C. A. Rosetti pînă la strada Pitar Mosi, strada Pitar Mosi pînă la strada Pictor Verona, strada Pictor Verona pînă la strada Xenopol, strada Xenopol (toate exclusiv) pînă la piata Alexandru Sahia, piata Alexandru Sahia (inclusiv), strada Polona, calea Floreasca (ambele exclusiv), soseaua Pipera (inclusiv) pînă la intersectia cu calea ferată Bucureşti-Constanta. - Spre nord limita sectorului o constituie linia de cale ferată Bucureşti-Constanta pînă la gara Pantelimon (exclusiv). - Spre est limita urmează traseul caii ferate de legatura PantelimonObor pînă la lacul Fundeni, urmînd apoi spre est cursul riului Colentina pînă la soseaua Pantelimon. - Spre sud limita o constituie soseaua Pantelimon pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului pînă la strada Morarilor, bulevardul Muncii de la intersectia cu strada Morarilor pînă la intersectia cu soseaua

Mihai Bravu, piata Muncii (inclusiv), în continuare pe calea Calarasi pînă la intersectia cu strada Romulus (toate exclusiv), strada Romulus pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la bulevardul Hristo Botev (toate inclusiv), bulevardul Hristo Botev pînă la bulevardul Republicii, bulevardul Republicii pînă la intersectia cu bulevardul 1848 şi bulevardul Nicolae Balcescu, piata Nicolae Balcescu (toate exclusiv). Sectorul 3 Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 2 şi 4, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului Republicii şi bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej cu calea Victoriei, limita de nord urmează traseul: bulevardul Republicii pînă la bulevardul Hristo Botev, bulevardul Hristo Botev (ambele inclusiv) pînă la strada Negustori, strada Negustori pînă la intersectia cu strada Mintuleasa, strada Mintuleasa pînă la strada Romulus, strada Romulus (toate exclusiv) pînă la calea Calarasi, calea Calarasi pînă la intersectia cu soseaua Mihai Bravu, piata Muncii, în continuare bulevardul Muncii pînă la strada Morarilor, strada Morarilor (exclusiv) pînă la intersectia cu soseaua Vergului, soseaua Vergului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina, pe firul riului (exclusiv) pînă la soseaua Pantelimon, soseaua Pantelimon (exclusiv) pînă la riul Colentina pînă la strada Peles (toate inclusiv). - Spre est limita este formată de strada Peles (inclusiv), pasajul C.F.R. gara Catelu, pe linia caii ferate Bucureşti-Oltenita, pe limita vestica a Întreprinderii de cabluri şi materiale electroizolante şi a Întreprinderii de mono şi policristale de siliciu, pe Drumul între Tarlale (inclusiv) de la strada Ghetu Anghel pînă la limita de nord a satului Catelu, comuna Glina. De aici urmează limita de nord a satului Catelu pînă la bulevardul Ion Sulea, pe limita de est a Întreprinderii "Cartonajul" şi Autobazei I.T.B., pe limita de sud a acestei autobaze şi a bazei de producţie a Ministerului Construcţiilor Industriale, de unde printr-o linie conventionala spre sud, limita se înscrie pînă la riul Dimbovita. - Limita de sud urmează firul riului Dimbovita pînă la piata Natiunile Unite (exclusiv). - Limita de vest o constituie calea Victoriei (inclusiv) pînă la intersectia acesteia cu bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardul Republicii. Sectorul 4 Situat în partea de sud a municipiului, cuprins între sectoarele 3 şi 5, are următoarea delimitare: Începînd din piata Natiunile Unite (inclusiv), limita de nord o constituie firul riului Dimbovita pînă Ia circa 1800 m est de podul de pe Dimbovita de pe soseaua Vitan-Birzesti. - Spre est limita o constituie o linie conventionala cu direcţia sudvest pînă la Drumul Cheile Turzii. Se continua pe Drumul Cheile Turzii, pe strada Pechiu Ion pînă la soseaua Berceni, pe soseaua Berceni pînă la linia de centura (toate inclusiv) cuprinzînd şi cimitirul Berceni. - Limita de sud o constituie linia de centura, circa 2400 m spre vest de la soseaua Berceni, cuprinzînd şi unitatea şi depozitul de colectare a metalelor din cadrul Ministerului Industriei Metalurgice. - Limita sud-vestica este conventionala, înscriindu-se de la linia de centura cu direcţia nord-vest pînă la Drumul Bercenarului, continua pe Drumul Bercenarului (inclusiv) pînă la soseaua Giurgiului. - Limita de vest a sectorului se înscrie pe soseaua Giurgiului, calea Şerban Voda pînă la intersectia cu strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Cutitul de Argint, strada Cutitul de Argint, strada Serg. major Ancuta Ilie (toate inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucureşti (inclusiv), pînă la strada Fabrica de Chibrituri, strada Fabrica de Chibrituri (exclusiv) pînă

la strada Mitropolitul Filaret, pe strada Mitropolitul Filaret pînă la strada Gazelei, strada Gazelei pînă la calea Rahovei, calea Rahovei (toate inclusiv) pînă la strada Antim, strada Antim, strada Sfintii Apostoli pînă la strada Apolodor, strada Apolodor (toate exclusiv) pînă la piata Natiunile Unite (inclusiv). Sectorul 5 Situat în partea de sud-est a municipiului, cuprins între sectoarele 4 şi 6, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia bulevardului Gheorghe Gheorghiu-Dej şi bulevardului Republicii cu calea Victoriei, limita de est a sectorului urmează traseul: calea Victoriei pînă la piata Natiunile Unite (ambele exclusiv), strada Apolodor pînă la strada Sfintii Apostoli, pe strada Sfintii Apostoli pînă la strada Antim, strada Antim (toate inclusiv) pînă la calea Rahovei, calea Rahovei pînă la intersectia cu strada Gazelei, pe strada Gazelei, pe strada Mitropolitul Filaret (toate exclusiv) pînă la strada Fabrica de Chibrituri, pe strada Fabrica de Chibrituri (inclusiv), pe limita incintei I.T.A. Bucureşti (exclusiv), strada Serg. major Ancuta Ilie, pe strada Cutitul de Argint pînă la strada Mitropolitul Veniamin Costache, pe strada Mitropolitul Veniamin Costache pînă la strada Mitropolitul Iosif, pe strada Mitropolitul Iosif, calea Şerban Voda, soseaua Giurgiului (toate exclusiv) pînă la linia de cale ferată BucureştiGiurgiu. - Limita sud-estica este formată de o linie conventionala spre vest de la intersectia caii ferate Bucureşti-Giurgiu cu soseaua Giurgiului pînă la strada Orşova, pe strada Orşova (inclusiv) pînă la Bucureşti-Magurele. Limita continua cu o linie conventionala de la intersectia soselei Bucureşti-Magurele cu strada Orşova, spre nord-vest pînă la drumul ce face legatura cu gara Virteju; se continua pe acest drum cu direcţia nord-est pînă la strada Botorca, pe strada Botorca (inclusiv) pînă la strada Simfoniei; de la strada Simfoniei spre sud-vest pe drumul ce face legatura cu strada Piatra Soimului, pe strada Draganul (exclusiv) intersectind soseaua Alexandriei în dreptul km 8, apoi statia de pompare a Întreprinderii canal-apa Bucureşti, urmează strada Ghidiceni spre sud-vest circa 800 m, de unde continua cu o linie conventionala pînă la prelungirea Ghencea la intersectia cu intrarea Floarea Galbena cuprinzînd şi Staţiunea experimentala de plante medicinale Bucureşti. - Spre nord limita sectorului urmează traseul: prelungirea Ghencea de la intrarea Floare Galbena pînă la strada Alexandru Moghioros, pe bulevardul Ghencea pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie, de unde se înscrie pe Drumul Sarii, bulevardul Geniului, soseaua Cotroceni pînă la riul Dimbovita (toate exclusiv), de unde urmează firul riului Dimbovita pînă la podul Elefterie, în continuare pe bulevardul Gheorghe Gheorghiu-Dej (inclusiv) pînă la intersectia cu calea Victoriei. Sectorul 6 Situat în partea de vest a municipiului, cuprins între sectoarele 1 şi 5, are următoarea delimitare: Începînd de la intersectia riului Dimbovita cu strada Ştefan Furtuna şi soseaua Cotroceni, limita de est a sectorului urmează traseul: soseaua Cotroceni, bulevardul Geniului, Drumul Sarii (toate inclusiv) pînă la intersectia cu calea 13 Septembrie şi bulevardul Ghencea. - Spre sud limita sectorului urmează traseul: bulevardul Ghencea, prelungirea Ghencea (ambele inclusiv) pînă la intrarea Floarea Galbena. - Spre vest limita o constituie o linie conventionala care porneşte din dreptul intrării Floarea Galbena pînă la complexul de sere floricole (exclusiv), pe limita de sud şi de est a acestuia pînă la strada Emil Bodnaras, pe strada Emil Bodnaras (inclusiv) spre vest pînă la linia caii ferate de centura spre nord, apoi pe aceasta linie ferată pînă la canalul Arges, canalul Arges, pînă la statia Întreprinderii canal-apa Bucureşti, de aici pe canalul deversor pînă la riul Dimbovita, se continua pe riul Dimbovita pînă la Drumul Morii.

- Spre nord sectorul este limitat pe traseul caii ferate BucureştiRosiori, începînd de la Drumul Morii pînă la Drumul Carierei (exclusiv), calea Giulesti pînă la intersectia cu soseaua Orhideelor, în continuare pe calea Plevnei pînă la strada Ştefan Furtuna, pe strada Ştefan Furtuna pînă la riul Dimbovita (toate inclusiv). SECTORUL AGRICOL ILFOV subordonat municipiului Bucureşti Oraşe ........................ 1 Comune ........................ 26 Sate ........................ 73 - din care, aparţin oraşului ... 1 B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BUFTEA Sate ce aparţin oraşului 1. Buciumeni C. COMUNE ---------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ---------------------------------------------0 1 2 ---------------------------------------------1. Afumati 1. Afumati 2. Balotesti 1. Balotesti 2. Dumbraveni 3. Saftica 3. Bragadiru 1. Bragadiru 4. Branesti 1. Branesti 2. Islaz 3. Pasarea 4. Vadu Anei 5. Cernica 1. Cernica 2. Balaceanca 3. Caldararu 4. Posta 5. Tinganu 6. Chiajna 1. Chiajna 2. Dudu 3. Roşu 7. Chitila 1. Chitila 2. Rudeni 8. Ciolpani 1. Ciolpani 2. Izvorani 3. Luparia 4. Piscu 9. Corbeanca 1. Corbeanca 2. Ostratu 3. Petresti 4. Tamasi 10. Dascalu 1. Dascalu 2. Creata 3. Gagu 4. Runcu 11. Dobroesti 1. Dobroesti 2. Fundeni

12. Ganeasa

13. Glina 14. Gruiu

15. Jilava 16. Magurele

17. Moara Vlasiei 18. Mogosoaia 19. Otopeni 20. Pantelimon 21. Peris 22. Popesti-Leordeni 23. Snagov

24. Stefanestii de Jos 25. Tunari 26. Voluntari

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1.

Ganeasa Cozieni Moara Domnească Piteasca Sindrilita Glina Catelu Manolache Gruiu Lipia Silistea Snagovului Santu-Floresti Jilava Magurele Alunisu Dumitrana Pruni Virteju Moara Vlasiei Caciulati Mogosoaia Otopeni Odaile Pantelimon Peris Balteni Burias Popesti-Leordeni Snagov Ciofliceni Ghermanesti Timcabesti Vladiceasca Stefanestii de Jos Cretuleasca Stefanestii de Sus Tunari Dimieni Voluntari

JUDEŢUL ALBA cu resedinta în municipiul Alba Iulia Municipii .......................... 1 Oraşe ............................. 8 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ..................... 58 Comune .............................. 67 - din care, suburbane ............... 1 Sate ................................ 658 - din care, aparţin oraşelor ........ 30 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. ALBA IULIA Localităţi componente ale municipiului 1. ALBA IULIA 2. Barabant 3. Micesti 4. Oarda

5. Piclisa Comune suburbane 1. Ciugud

Sate componente ale comunei suburbane 1. Ciugud 2. Drimbar 3. Dumbrava 4. Hapria 5. Seusa 6. Teleac Localităţi componente ale oraşului 1. ABRUD 2. Abrud-Sat 3. Gura Cornei 4. Soharu 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. AIUD Aiudul de Sus Gimbas Magina Pagida BLAJ Deleni-Obirsie Flitesti Izvoarele Petrisat Tiur Veza CIMPENI Boncesti Borlesti Botesti Certege Coasta Viscului Dandut Dealu Bistrii Dealu Capsei Dric Fata Abrudului Floresti Furduiesti Mihoesti Motorasti Peste Valea Bistrii Poduri Sorlita Tomusesti Valea Bistrii Valea Caselor Virsi CUGIR Bocsitura Bucuru Calene Feteni Goasele Mugesti

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. ABRUD

2. AIUD

3. BLAJ

Sate ce aparţin oraşului 1. Ciumbrud 2. Girbova de Jos 3. Girbova de Sus 4. Girbovita 5. Sincrai 6. Tifra 1. Manarade 2. Spatac

4. CIMPENI

5. CUGIR

6. OCNA MURES 7. SEBES 8. ZLATNA

8. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Vinerea OCNA MURES Uioara de Jos Uioara de Sus SEBES Lancram Petresti

1. 2. 3. 1.

Cisteiu de Mures Micoslaca Razboieni-Cetate Rahau

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Botesti Budeni Dealu Roatei Dobrot Dumbrava Fenea Galaţi Izvoru Ampoiului Patringeni Pirita Pirau Gruiului Podu lui Paul Runc Rusi Suseni Trimpoiele Valea Mica Viltori

C. COMUNE -------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente -------------------------------------------------0 1 2 -------------------------------------------------1. Albac 1. Albac 2. Barasti 3. Budaiesti 4. Cionesti 5. Costesti 6. Dealu Lamasoi 7. Deve 8. După Plese 9. Fata 10. Plesesti 11. Potionci 12. Rogoz 13. Rosesti 14. Rusesti 15. Sohodol 16. Tamboresti 2. Almasu Mare 1. Almasu Mare 2. Almasu de Mijloc 3. Bradet 4. Cheile Cibului 5. Cib 6. Glod 7. Nadastia 3. Arieseni 1. Arieseni 2. Avramesti 3. Bubesti

4. Avram Iancu

5. Baia de Aries

6. Berghin

7. Bistra

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

Casa de Piatra Coblea Dealu Bajului Fata Cristesei Fata Lapusului Galbena Hodobana Izlaz Pantesti Patrahaitesti Poienita Ravicesti Sturu Stei-Arieseni Vanvucesti Avram Iancu Achimetesti Avramesti Badai Boldesti Calugaresti Casoaia Cindesti Cirasti Cirtulesti Cocesti Cocosesti Coroiesti Dealu Crisului Dolesti Dumacesti Gojeiesti Heleresti Incesti Jojei Martesti Orgesti Patrutesti Plai Puselesti Soicesti Stertesti Tirsa Tirsa-Plai Valea Maciului Valea Utului Verdesti Vidrisoara Baia de Aries Brazesti Cioara de Sus Muncelu Sartas Simulesti Berghin Ghirbom Henig Straja Bistra Aronesti

8. Blandiana

9. Bucium

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

Balesti Balesti-Catun Birlesti Cheleteni Ciuldesti Cretesti Dealu Muntelui Dimbureni Durasti Ganesti Girde Hodisesti Hudricesti Lipaia Lunca Larga Lunca Merilor Mihaiesti Namas Novacesti Perjesti Poiana Poiu Ratitis Runcuri Salagesti Stefanca Tolacesti Tomnatec Trisoresti Taranesti Virsi-Rontu Virsii Mari Virsii Mici Blandiana Acmariu Ibru Poieni Racatau Bucium Anghelesti Bisericani Bucium-Sat Cerbu Ciuculesti Coloseni Dogaresti Feresti Floresti Gura Izbitei Helesti Izbicioara Izbita Jurcuiesti Lupulesti Magura Muntari Petreni Poiana Poieni Stilnisoara

10. Cenade 11. Cergau 12. Ceru-Bacainti

13. Cetatea de Balta

14. Ciuruleasa

15. Cilnic 16. Cricau 17. Craciunelu de Jos

18. Daia Romana 19. Dostat 20. Farau

21. Galda de Jos

23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Valea Abruzel Valea Alba Valea Cerbului Valea Negrilesii Valea Poienii Valea Sesii Valeni Vilcea Cenade Capu Dealului Gorgan Cergau Mare Cergau Mic Lupu Ceru-Bacainti Bolovanesti Bulbuc Cucuta Curpeni Dumbravita Fintinele Grosi Valea Mare Viezuri Cetatea de Balta Craciunelu de Sus Sintamarie Tatirlaua Ciuruleasa Bidigesti Bodresti Boglesti Buninginea Ghedulesti Matisesti Moraresti Vulcan Cilnic Cut Deal Cricau Craiva Tibru Craciunelu de Jos Bucerdea Grinoasa Cornu Padure Pinca Daia Romana Dostat Boz Dealul Dostatului Farau Heria Medves Sinbenedic Silea Galda de Jos Benic Cetea

22. Girbova 23. Girda de Sus

24. Hopirta

25. Horea

26. Ighiu

27. Intregalde

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Galda de Sus Lupseni Magura Mesentea Oiejdea Poaiana Galdei Raicani Zagris Girbova Carpinis Reciu Girda de Sus Biharia Dealu Frumos Dealu Ordincusii Dobresti Ghetari Girda Seaca Hanasesti Huzaresti Izvoarele Mununa Ocoale Plai Plisti Scoarta Snide Sucesti Hopirta Silivas Spalanca Turdas Vama Seaca Horea Baba Butesti Dirlesti Fericet Giurgiut Mancesti Maticesti Niculesti Patrusesti Petreasa Preluca Teiu Trifesti Zinzesti Ighiu Bucerdea Vinoasa Ighiel Sard Telna Intregalde Dealu Geoagiului Ghioncani Iliesti Ivanis Marinesti Modolesti

28. Jidvei

29. Livezile

30. Lopadea Noua

31. Lunca Muresului 32. Lupsa

8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1.

Necrilesti Popesti Sfircea Tecsesti Jidvei Balcaciu Capilna de Jos Feisa Veseus Livezile Izvoarele Poiana Aiudului Valisoara Lopadea Noua Asinip Beta Bagau Cicird Ciuguzel Ocnisoara Odverem Lunca Muresului Gura Ariesului Lupsa Birdesti Birzan Curmatura După Deal Geamana Hadarau Holobani Lazuri Lunca Manastire Margaia Musca Pitiga Piriu-Carbunari Posogani Sasa Trifesti Valea Holhorii Valea Lupsii Valea Sesii Vai Vinta Metes Ampoita Isca Lunca Ampoitei Lunca Metesului Padurea Poiana Ampoiului Poiana Ursului Presaca Ampoiului Remetea Tauti Valeni Mihalt

33. Metes

34. Mihalt

35. Miraslau

36. Mogos

37. Noslac

38. Ocolis

39. Ohaba

40. Pianu

41. Poiana Vadului

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Cistei Obreja Zaries Miraslau Cicau Decea Lopadea Veche Ormenis Rachis Mogos Barbesti Birlesti Birlesti-Catun Barzogani Bocesti Bogdanesti Butesti Cojocani Cristesti Mamaligani Negresti Oncesti Poienile Mogos Tomesti Valea Barnii Valea Birlutesti Valea Cocesti Valea Giogesti Valea Mlacii Valea Tupilor Noslac Captalan Copand Gabud Stina de Mures Valea Ciuciului Ocolis Lunca Larga Runc Vidolm Ohaba Colibi Maghierat Secasel Pianu de Sus Pianu de Jos Plaiuri Purcareti Strungari Poiana Vadului Costesti Duduieni Fagetu de Jos Fagetu de Sus Hanasesti Lupaiesti Mocanesti Pastesti Petelei Stanesti

42. Ponor

43. Posaga

44. Radesti

45. Rimetea 46. Rimet

47. Rosia Montană

48. Rosia de Secas 49. Salciua

50. Salistea

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Ponor După Deal Geogel Macaresti Valea Bucurului Vale de Jos Posaga de Jos Cortesti Incesti Lunca Orasti Posaga de Sus Sagagea Radesti Leorint Mescreac Soimus Rimetea Coltesti Rimet Botani Bradesti Cheia Cotorasti Floresti Olteni Valea Fagetului Valea Inzelului Valea Manastirii Valea Poienii Valea Uzei Vladesti Rosia Montană Balmosesti Blidesti Bunta Carpinis Coasta Hentii Corna Curaturi Daroaia Girda-Barbulesti Gura Rosiei Iacobesti Ignatesti Soal Tarina Virtop Rosia de Secas Tau Ungurei Salciua de Jos Dealu Caselor Dumesti Salciua de Sus Sub Piatra Valea Larga Salistea Margineni Salistea-Deal

51. Sasciori

52. Scarisoara

53. Sincel 54. Sintimbru

55. Sohodol

4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Tartaria Sasciori Capilna Dumbrava Laz Loman Plesi Rachita Sebesel Tonea Scarisoara Birlesti Botesti Fata-Lazesti Floresti Lazesti Lespezea Matei Negesti Preluca Runc Sfoartea Stiuleti Trincesti Sincel Iclod Panade Sintimbru Coslariu Dumitra Galtiu Totoi Sohodol Bazesti Bilanesti Bobaresti Bradeana Burzonesti Deoncesti Dilimani Furduiesti Gura Sohodol Hoanca Joldisesti Lazuri Lehesti Luminesti Medresti Moraresti Munesti Napaiesti Nelegesti Nicoresti Peles Poiana Robesti Sicoiesti Surdesti Sebisesti Simocesti

56. Stremt

29. 30. 31. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5.

Toci Valea Verde Vladosesti Stremt Fata Pietrii Geoagiu de Sus Geomal Sibot Balomiru de Cimp Bacainti Saracsau Sona Alecus Biia Doptau Lunca Tirnavei Sinmiclaus Valea Sasului Spring Carpen Carpenii de Sus Cunta Drasov Vingard Sugag Arti Birsana Dobra Jidostina Martinie Tau Bistra Teius Beldiu Capud Coslariu Nou Petelca Unirea Ciugudu de Jos Ciugudu de Sus Dumbrava Inoc Mahaceni Vadu Motilor Bodesti Burzesti Dealu Frumos Lazesti Necsesti Poduri-Bricesti Popestii de Jos Popestii de Sus Tomutesti Totesti Viltori Valea Lungă Faget Glogovet Lodroman Lunca

57. Sibot

58. Sona

59. Spring

60. Sugag

61. Teius

62. Unirea

63. Vadu Motilor

64. Valea Lungă

65. Vidra

66. Vintu de Jos

6. Tauni 1. Vidra 2. Băi 3. Bobaresti 4. Bogdanesti 5. Bordestii Poieni 6. Culdesti 7. Dealu Goiesti 8. Dos 9. Dosu Luncii 10. Dosu Vasesti 11. Dragoiesti-Lunca 12. Ficaresti 13. Gligoresti 14. Goiesti 15. Haiducesti 16. Harasti 17. Hoanca 18. Jeflesti 19. Lunca 20. Lunca Bisericii 21. Lunca de Jos 22. Lunca Goiesti 23. Lunca Vesesti 24. Modolesti 25. Nemesi 26. Oidesti 27. Pitarcesti 28. Plescuta 29. Poieni 30. Ponorel 31. Puiuletesti 32. Runc 33. Segaj 34. Urdes 35. Valea Morii 36. Vasesti 37. Vilcaneasa 38. Vilcesti 39. Virtanesti 1. Vintu de Jos 2. Ciocasu 3. Cimpu Goblii 4. Criseni 5. Dealu Ferului 6. Gura Cutului 7. Hategana 8. Inuri 9. Laz 10. Matacina 11. Mereteu 12. Pirau lui Mihai 13. Poienita 14. Stauini 15. Valea Goblii 16. Valea lui Mihai 17. Valea Vintului 18 Vurpar

JUDEŢUL ARAD

cu resedinta în municipiul Arad Municipii ........................... 1 Oraşe ............................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ...................... 10 Comune ............................... 67 - din care, suburbane ................ 4 Sate ................................. 273 - din care, aparţin oraşelor ......... 7 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. ARAD Comune suburbane 1. Fintinele Sate componente ale comunei suburbane 1. Fintinele 2. Alunis 3. Frumuseni 4. Tisa Noua 1. Livada 2. Sinleani 1. Sofronea 2. Sinpaul 1. Vladimirescu 2. Cicir 3. Horia 4. Mindruloc Sate ce aparţin 1. Nadab 1. Dorobanti 1. Mocrea

2. Livada 3. Sofronea 4. Vladimirescu

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. CHISINEU-CRIS 2. CURTICI 3. INEU 4. LIPOVA 5. NADLAC 6. PINCOTA 7. SEBIS

Localităţi componente ale oraşului 1. LIPOVA 2. Radna 3. Soimos

C. COMUNE -------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente -------------------------------------------------0 1 2 -------------------------------------------------1. Almas 1. Almas 2. Cil 3. Joia Mare 4. Radesti 2. Apateu 1. Apateu 2. Berechiu 3. Motiori 3. Archis 1. Archis 2. Birzesti 3. Groseni 4. Nermis 4. Bata 1. Bata 2. Bacau de Mijloc

1. 1. 2. 3.

Maderat Donceni Prunisor Salajeni

5. Beliu

6. Birchis

7. Birsa

8. Birzava

9. Bocsig 10. Brazii

11. Buteni

12. Carand 13. Cermei 14. Chisindia 15. Conop

16. Covasint 17. Craiva

3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bulci Tela Beliu Benesti Bochia Lunca Teuzului Secaci Tagadau Birchis Capalnas Ostrov Virismort Birsa Aldesti Hodis Voivodeni Birzava Batuta Capruta Dumbravita Grosii Noi Lalasint Monorostia Slatina de Mures Bocsig Minerau Rapsig Brazii Buceava-Soimus Iacobini Madrigesti Secas Buteni Berindia Cuied Livada Carand Selistea Cermei Avram Iancu Somosches Chisindia Paiuseni Vasoaia Conop Belotint Chelmac Milova Odvos Covasint Craiva Chislaca Ciuntesti Coroi Maraus Rogoz de Beliu Stoinesti Susag Siad Tălmaci

18. Dezna

19. Dieci

20. Dorgos

21. Felnac

22. Ghioroc 23. Graniceri 24. Gurahont

25. Halmagiu

26. Halmagel

27. Hasmas

28. Ignesti

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Dezna Buhani Laz Neagra Slatina de Cris Dieci Cociuba Crocna Revetis Rosia Dorgos Bruznic Patirs Ususau Zabalt Felnac Bodrogu Nou Calugareni Zadareni Ghioroc Cuvin Minis Graniceri Siclau Gurahont Bontesti Dulcele Fenis Hontisor Iosas Mustesti Pescari Valea Mare Zimbru Halmagiu Băneşti Bodesti Brusturi Cristesti Ionesti Leasa Lestioara Poienari Tisa Tarmure Halmagel Luncsoara Sirbi Tirnavita Tohesti Hasmas Agrisu Mic Botfei Clit Comanesti Urvisu de Beliu Ignesti Minead Nadalbesti Susani

29. Iratosu 30. Macea 31. Misca

32. Moneasa 33. Olari 34. Paulis

35. Pecica

36. Peregu Mare 37. Petris

38. Pilu 39. Plescuta

40. Savirsin

41. Secusigiu

42. Seleus 43. Semlac 44. Sintea Mare 45. Sintana

1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 2.

Iratosu Variasu Mare Variasu Mic Macea Sinmartin Misca Satu Nou Vinatori Zerindu Mic Moneasa Ranusa Olari Sintea Mica Paulis Baratca Cladova Simbateni Pecica Bodrogu Vechi Sederhat Turnu Peregu Mare Peregu Mic Petris Corbesti Ilteu Obirsia Rosia Noua Seliste Pilu Varsand Plescuta Aciuta Budesti Dumbrava Gura Vaii Rostoci Talagiu Savirsin Caprioara Cuias Halalis Pirnesti Temesesti Toc Troas Valea Mare Secusigiu Munar Satu Mare Sinpetru German Seleus Iermata Moroda Semlac Sintea Mare Adea Tipar Sintana Caporal Alexa

46. Socodor 47. Sagu

48. Seitin 49. Sepreus 50. Sicula 51. Silindia

52. Simand 53. Siria 54. Sistarovat

55. Taut

56. Tirnova

57. Varadia de Mures

58. Vinga 59. Virfurile

60. Zabrani 61. Zarand 62. Zerind 63. Zimandu Nou

1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Socodor Sagu Cruceni Firiteaz Fiscut Hunedoara Timisana Seitin Sepreus Sicula Cherelus Gurba Silindia Camna Iercoseni Luguzau Satu Mic Simand Siria Galsa Misca Sistarovat Cuvesdia Labasint Varnita Taut Minisel Minisu de Sus Nadas Tirnova Agrisu Mare Araneag Chier Draut Dud Varadia de Mures Baia Julita Lupesti Nicolae Balcescu Stejar Vinga Mailat Manastur Virfurile Avram Iancu Grosi Lazuri Magulicea Mermesti Poiana Vidra Zabrani Chesint Neudorf Zarand Cintei Zerind Iermata Neagra Zimandu Nou Andrei Saguna

3. Zimandeuz JUDEŢUL ARGES cu resedinta în municipiul Pitesti Municipii ............................. 1 Oraşe ................................. 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ....................... 7 Comune ................................ 94 - din care, suburbane ................. 6 Sate .................................. 578 - din care, aparţin oraşelor .......... 10 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. PITESTI Comune suburbane 1. Bascov Sate componente ale comunei suburbane 1. Bascov 2. Braileni 3. Glimbocu 4. Mica 5. Prislopu Mic 6. Schiau 7. Uiasca 8. Valea Ursului 1. Bradu 2. Geamana 1. Mioveni 2. Clucereasa 3. Colibasi 4. Fagetu 5. Racovita 1. Maracineni 2. Argeselu 1. Stefanesti 2. Enculesti 3. Golesti 4. Izvorani 5. Stefanestii Noi 6. Valea Mare-Podgoria 7. Viisoara 8. Zavoi

2. Bradu 3. Colibasi

4. Maracineni 5. Stefanesti

B. ORAŞE Denumirea oraşului Localităţi componente ale oraşului 1. CIMPULUNG 1. CIMPULUNG 2. Valea Rumanestilor Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane 1. Valea Mare-Pravat 1. Valea Mare-Pravat 2. Bilcesti 3. Colnic 4. Fintinea 5. Gura Pravat 6. Namaesti 7. Pietroasa 8. Selari Sate ce aparţin oraşului 2. COSTESTI 1. Brosteni

3. CURTEA DE ARGES 4. TOPOLOVENI

2. Laceni 3. Pirvu Roşu 4. Podu Brosteni 5. Smei 6. Stirci 1. CURTEA DE ARGES 2. Noaptes 1. Botircani 2. Crintesti 3. Goranesti 4. Tiganesti

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Albestii de Arges 1. Albestii Paminteni 2. Albestii Ungureni 3. Bratesti 4. Doblea 5. Dobrotu 6. Dumiresti 7. Florieni 2. Albestii de Muscel 1. Bughea de Sus 2. Albesti 3. Cindesti 3. Albota 1. Albota 2. Cerbu 3. Fratesti 4. Gura Vaii 5. Mares 4. Aninoasa 1. Aninoasa 2. Brosteni 3. Slanic 4. Valea Silistii 5. Arefu 1. Capatinenii Paminteni 2. Arefu 3. Capatinenii Ungureni 6. Babana 1. Babana 2. Bajanesti 3. Ciobanesti 4. Cotmenita 5. Grosi 6. Lupueni 7. Slatioarele 7. Baiculesti 1. Baiculesti 2. Alunisu 3. Anghinesti 4. Argesani 5. Manicesti 6. Stejari 7. Tutana 8. Valea Brazilor 9. Valea lui Enache 10. Zigoneni 8. Balilesti 1. Balilesti 2. Bajesti

9. Beleti-Negresti

10. Berevoesti

11. Birla

12. Bogati

13. Boteni

14. Botesti 15. Bradulet

16. Budeasa

17. Bughea de Jos 18. Buzoesti

3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Golesti Poienita Priboaia Ulita Valea Mare-Bratia Zgripcesti Beleti Lentea Negresti Berevoesti Bratia Gamacesti Otelu Birla Afrimesti Badesti Brabeti Ciocesti Malu Mindra Mozaceni-Vale Podisoru Selareasca Urlueni Zuvelcati Bogati Birloi Chitesti Dumbrava Glimbocel Glimbocelu Suseni Boteni Balabani Lunca Muscel Botesti Moşteni-Greci Bradulet Alunisu Bradetu Cosaci Galesu Piatra Slamnesti Uleni Ungureni Budeasa Mare Budeasa Mica Calotesti Galasesti Rogojina Valea Marului Bughea de Jos Vulpesti Bujoreni Buzoesti Cornatel Curteanca Ionesti

19. Caldararu 20. Calinesti

21. Cateasca

22. Cepari

23. Cetăţeni 24. Cicanesti

25. Ciofringeni

26. Ciomagesti

27. Cocu

7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4.

Podeni Redea Serboeni Tomsanca Vladuta Caldararu Burdea Strimbeni Vranesti Calinesti Ciocanesti Cirstieni Glodu Gorganu Radu Negru Rincaciov Udeni-Zavoi Urlucea Valea Corbului Valeni-Podgoria Cateasca Catanele Ciresu Coseri Gruiu Recea Silistea Ceparii Pămîntului Carpenis Ceparii Ungureni Morasti Sendrulesti Urluiesti Valea Magurei Zamfiresti Cetăţeni Laicai Valea Cetatuia Cicanesti Barasti Mioarele Urechesti Ciofringeni Burlusi Lacurile Piatra Schitu-Matei Radutesti Beculesti Bratia Ciomagesti Cungrea Dogari Fedelesoiu Giuclani Paunesti Rachitele de Jos Barbatesti Cocu Crucisoara

28. Corbeni

29. Corbi

30. Cosesti

31. Cotmeana

32. Cuca

33. Davidesti 34. Dimbovicioara 35. Dirmanesti

5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.

Facaletesti Greabanu Popesti Rachitele de Sus Corbeni Berindesti Bucsenesti Oestii Paminteni Oestii Ungureni Poienari Rotunda Turburea Corbi Corbsori Jgheaburi Poduri Poienarei Stanesti Cosesti Jupinesti Lapusani Leicesti Pacioiu Petresti Priseaca Cotmeana Bascovele Bunesti Costesti Dea]u Pădurii Dragolesti Lintesti Negesti Pielesti Sandulesti Spiridoni Ursoaia Virloveni Zamfiresti Cuca Baltata Barbalani Circesti Cotu Crivatu Launele de Sus Macai Manesti Sinesti Stanicei Teodoresti Valea Cucii Vonigeasa Davidesti Contesti Voroveni Dimbovicioara Ciocanu Podu Dimbovitei Dirmanesti

36. Dobresti 37. Domneşti 38. Dragoslavele 39. Draganu

40. Godeni

41. Hirsesti 42. Hirtiesti

43. Izvoru 44. Leordeni

45. Leresti 46. Lunca Corbului

47. Malureni

2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5.

Negreni Piscani Valea Nandrii Valea Rizii Dobresti Furesti Domneşti Dragoslavele Valea Hotarului Draganu-Olteni Bacesti Dumbravesti Prislopu Mare Godeni Bordeteni Capu Piscului Cotesti Malu Hirsesti Ciobani Martalogi Hirtiesti Birzesti Dealu Huluba Lespezi Lucieni Vulturesti Izvoru Leordeni Baloteasca Baila Bintau Budisteni Ciolcesti Ciulnita Circiumaresti Cotu Malului Glimbocata Glimbocata-Deal Glodu Moara Mocanului Schitu Scoicesti Leresti Pojorita Voinesti Lunca Corbului Bumbueni Catane Ciesti Langesti Mirghia de Jos Mirghia de Sus Padureti Silisteni Malureni Bunesti Pauleasca Toplita Zarnesti

48. Merisani

49. Micesti

50. Mihaesti

51. Mioarele

52. Mirosi 53. Moraresti

54. Mosoaia

55. Mozaceni 56. Musatesti

57. Negrasi

58. Nucsoara

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Merisani Borlesti Brateasca Capu Piscului Crimpotani Dobrogostea Malu Vinat Varzaru Vilcelele Micesti Brinzari Pauleasca Purcareni Mihaesti Draghici Furnicosi Rudeni Valea Bradului Valea Popii Vacarea Matau Alunis Chilii Cocenesti Suslanesti Mirosi Surdulcesti Moraresti Dedulesti Dealu Obejdeanului Luminile Mancioiu Sapunari Mosoaia Batrini Ciocanai Dealu Viilor Hintesti Lazaresti Smeura Mozaceni Babaroaga Zidurile Vilsanesti Bolovanesti Costesti-Vilsan Musatesti Prosia Robaia Stroesti Valea Faurului Valea lui Mas Valea Muscelului Negrasi Birlogu Buta Mozacu Nucsoara Gruiu Sboghitesti

59. Oarja 60. Pietrosani

61. Poienarii de Arges

62. Poienarii de Muscel

63. Poiana Lacului

64. Popesti

65. Priboieni

66. Ratesti

67. Recea

68. Rociu

4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Slatina Oarja Ceausesti Pietrosani Radesti Ganesti Retevoiesti Varzaroaia Poienari Ceauresti Ioanicesti Tomulesti Poienari Grosani Jugur Serbanesti Valea Indarat Poiana Lacului Catunasi Cepari Dealu Oraşului Dealu Viilor Dinculesti Galeteanu Gardinesti Gilcesti Metofu Paduroiu din Deal Paduroiu din Vale Samara Popesti Adunaţi Bucov Palanga Purcareni Rica Slobozia Priboieni Albotele Paraschivesti Samaila Pitoi Valea Mare Valea Nenii Valea Popii Ratesti Ciupa-Manciulescu Furduesti Mavrodolu Nejlovelu Patuleni Tigveni Recea Deagu de Jos Deagu de Sus Goleasca Orodel Rociu Gliganu de Jos Gliganu de Sus

69. Rucar 70. Salatrucu 71. Sapata

72. Schitu Golesti

73. Slobozia 74. Stilpeni

75. Stoenesti

76. Stolnici

77. Suseni

78. Ştefan cel Mare 79. Suici

80. Teiu

4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Serbanesti Rucar Satic Salatrucu Valeni Mirtesti Banaresti Dealu Bradului Draghicesti Gainusa Lipia Popesti Turcesti Schitu Golesti Burnesti Costita Lazaresti Loturi Valea Pechii Slobozia Nigrisoara Stilpeni Dealu Frumos Livezeni Ogrezea Opresti Pitigaia Radesti Stoenesti Badeni Cotenesti Lunca Girtii Piatra Slobozia Valea Badenilor Stolnici Cochinesti Cotmeana Filfani Izbasesti Vlascuta Suseni Burdesti Cersani Chiritesti Galesesti Odaeni Padureni Strimbeni Stefanesti Tutulesti Ştefan cel Mare Glavacioc Suici Ianculesti Paltenu Pauleni Rudeni Valea Calului Teiu

81. Tigveni

82. Titesti

83. Uda

84. Ungheni

85. Valea Danului

86. Valea Iasului

87. Vedea

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lesile Tigveni Badislava Balilesti Balteni Birsestii de Jos Birsestii de Sus Blaju Vladesti Titesti Bucsenesti-Lotasi Cismea Valea Manastirii Valea Stinii Uda Badulesti Baranesti Branistea Chiritesti Cotu Dealu Bisericii Dealu Tolcesii Diconesti Gorani Greaban Lungulesti Miercani Rijletu-Govora Romana Salistea Ungheni Coltu Gaujani Goia Humele Satu Nou Valea Danului Banicesti Bolculesti Borobanesti Vernesti Valea Iasului Badila Barbalatesti Borovinesti Cerbureni Mustatesti Ruginoasa Ungureni Valea Uleiului Vedea Badicea Blejani Buretesti Chiritesti Chitani Ciuresti Dincani Fata Fratici

88. Vladesti

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 3. 4.

Izvoru de Jos Izvoru de Sus Lungani Mogosesti Prodani Ratoi Vata Vetisoara Virsesti Vladesti Coteasca Draghescu Putina

JUDEŢUL BACAU cu resedinta în municipiul Bacau Municipii ................................... 2 Oraşe ....................................... 5 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 18 Comune ..................................... 80 - din care, suburbane ...................... 6 Sate ....................................... 491 - din care, aparţin oraşelor .............. A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. BACAU Comune suburbane 1. Hemeius 2. Letea Veche Sate componente ale comunelor suburbane 1. Hemeius 2. Fintinele 3. Lilieci 1. Letea Veche 2. Holb 3. Radomiresti 4. Rusi-Ciutea 5. Siretu 1. Magura 2. Crihan 3. Dealu Mare 4. Sohodol 1. Margineni 2. Barati 3. Luncani 4. Padureni 5. Podis 6. Poiana 7. Trebes 8. Valea Budului

3. Magura

4. Margineni

2. GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ Comune suburbane 1. Gura Vaii

Localităţi componente ale municipiului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 2. Borzesti 3. Slobozia

Sate componente ale comunei suburbane 1. Gura Vaii 2. Capata

2. Ştefan cel Mare

B. ORAŞ Denumirea oraşului 1. Buhusi 2. COMANESTI 3. MOINESTI 4. SLANIC-MOLDOVA 5. TIRGU OCNA

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Dumbrava Motocesti Paltinata Temelia Ştefan cel Mare Bogdana Buciumi Gutinas Negoiesti Racauti Radeana Viisoara

Localităţi componente ale oraşului 1. BUHUSI 2. Marginea 3. Runcu 1. COMANESTI 2. Podei 3. Vermesti 1. MOINESTI 2. Gazarie 1. SLANIC-MOLDOVA 2. Cerdac 3. Ciresoaia 1. TIRGU OCNA 2. Poieni 3. Vilcele

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Agas 1. Agas 2. Beleghet 3. Cosnea 4. Cotumba 5. Diaconesti 6. Goioasa 7. Preluci 8. Sulta 2. Ardeoani 1. Ardeoani 2. Leontinesti 3. Asau 1. Asau 2. Apa Asau 3. Ciobanus 4. Lunca Asau 5. Paltinis 6. Straja 4. Balcani 1. Balcani 2. Frumoasa 3. Ludasi 4. Schitu Frumoasa 5. Beresti-Bistrita 1. Beresti-Bistrita 2. Brad

6. Beresti-Tazlau

7. Berzunti 8. Birsanesti

9. Blagesti

10. Bogdanesti 11. Brusturoasa

12. Buhoci

13. Casin 14. Caiuti

15. Cleja 16. Colonesti

17. Corbasca

3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Ciumasi Climesti Dumbrava Fagetel Itesti Padureni Beresti-Tazlau Bosoteni Enachesti Prisaca Româneşti Tescani Turluianu Berzunti Buda Dragomir Birsanesti Albele Bratesti Caraclau Blagesti Buda Poiana Negustorului Tirdenii Mari Valea lui Ion Bogdanesti Filipesti Brusturoasa Buruienis Buruienisu de Sus Camenca Cuchinis Hinganesti Buhoci Bijghir Buhocel Coteni Dospinesti Casin Curita Caiuti Blidari Boistea Floresti Heltiu Marcesti Popeni Pralea Vrinceni Cleja Somusca Valea Mica Colonesti Calini Poiana Satu Nou Spria Valea Mare Zapodia Corbasca

18. Cotofanesti

19. Damienesti

20. Darmanesti

21. Dealu Morii

22. Dofteana

23. Faraoani 24. Filipeni

25. Filipesti

26. Gaiceana

2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1.

Bacioiu Marvila Poglet Rogoaza Scarisoara Vilcele Cotofanesti Bilc Boistea de Jos Borsani Tamasoaia Damienesti Calugareni Dragesti Padureni Darmanesti Darmaneasca Lapos Pagubeni Plopu Salatruc Dealu Morii Banca Balanesti Blaga Bobos Bodeasa Bostanesti Calapodesti Cauia Dorofei Ghionoaia Gradesti Negulesti Tavadaresti Dofteana Bogata Cucuieti Haghiac Larga Seaca Ştefan Voda Faraoani Filipeni Balaia Brad Fruntesti Marasti Padureni Slobozia Valea Botului Filipesti Boanta Cirligi Cornesti Cotu Grosului Galbeni Hirlesti Oniscani Gaiceana

27. Ghimes-Faget

28. Girleni

29. Glavanesti

30. Helegiu

31. Horgesti

32. Huruiesti

33. Izvoru Berheciului

34. Lipova

35. Livezi

36. Luizi-Calugara 37. Magiresti

2. Arini 3. Hutu 4. Popesti 1. Faget 2. Bolovanis 3. Fagetu de Sus 4. Ghimes 5. Rachitis 6. Tarhausi 1. Girlenii de Sus 2. Girleni 3. Lespezi 4. Surina 1. Glavanesti 2. Frumuselu 3. Muncelu 4. Putredeni 5. Razesu 1. Helegiu 2. Bratila 3. Deleni 4. Dragugesti 1. Horgesti 2. Bazga 3. Galeri 4. Marascu 5. Racatau-Razesti 6. Racatau de Jos 7. Recea 8. Sohodor 1. Huruiesti 2. Capotesti 3. Floresti 4. Fundoaia 5. Ocheni 6. Perchiu 7. Pradais 1. Izvoru Berheciului 2. Antohesti 3. Baimac 4. Faghieni 5. Obirsia 6. Otelesti 7. Padureni 1. Lipova 2. Milosu 3. Satu Nou 4. Valea Caselor 5. Valea Hogei 6. Valea Marului 7. Valea Mosneagului 1. Livezi 2. Balaneasa 3. Orasa 4. Poiana 5. Prajoaia 6. Scariga 1. Luizi-Calugara 2. Osebiti 1. Magiresti

38. Manastirea Casin

39. Motoseni

40. Negri

41. Nicolae Balcescu

42. Oituz

43. Oncesti

44. Orbeni 45. Palanca

46. Parava

47. Parincea

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1.

Prajesti Stanesti Sesuri Valea Arinilor Manastirea Casin Lupesti Pirvulesti Scutaru Motoseni Biclesti Chetreni Chicerea Cociu Cornatelu Fintinele Fundatura Gura Craiesti Poiana Praja Rotaria Sendresti Tepoaia Negri Brad Calinesti Migla Poiana Ursoaia Nicolae Balcescu Baltata Buchila Galbeni Larguta Sarata Valea Seaca Oituz Calcii Ferestrau-Oituz Hirja Marginea Poiana Sarata Oncesti Barboasa Dealu Perjului Oncestii Vechi Satu Nou Tarnita Taula Orbeni Scurta Palanca Cadaresti Ciughes Pajistea Popoiu Parava Dragusani Radoaia Teius Parincea

48. Pincesti

49. Pirgaresti

50. Pirjol

51. Plopana

52. Podu Turcului

53. Poduri

54. Racova

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Barna Milestii de Jos Milestii de Sus Nanesti Nastaseni Poieni Satu Nou Valeni Vladnic Pincesti Chilia Benei Dienet Fulgeris Fundu Vaii Motoc Petresti Soci Pirgaresti Bahna Nicoresti Piriu Boghii Satu Nou Pirjol Bahnaseni Barnesti Basasti Cimpeni Haineala Pustiana Tarita Plopana Budesti Dorneni Fundu Tutovei Itcani Rusenii Razesti Rusenii de Sus Straminoasa Tigira Podu Turcului Balanesti Cabesti Fichitesti Giurgioana Hanta Lehancea Plopu Racusana Sirbi Poduri Bucsesti Cernu Cornet Negreni Prohozesti Valea Sosii Racova Gura Vaii Halmacioaia Iliesi

55. Racaciuni

56. Rachitoasa

57. Rosiori

58. Sascut

59. Sanduleni

60. Saucesti

61. Scorteni

62. Secuieni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Racaciuni Ciucani Fundu Racaciuni Gheorghe Doja Gisteni Rastoaca Rachitoasa Barcana Bucsa Buda Burdusaci Danaila Dumbrava Farcasa Fundatura Rachitoasa Haghiac Magazia Movilita Oprisesti Putini Tochilea Rosiori Misihanesti Neguseni Poieni Valea Mare Valea Mica Sascut Beresti Contesti Pancesti Sascut-Sat Sehineni Valea Nacului Sanduleni Birzulesti Coman Mateiesti Stufu Tisa Versesti Saucesti Bogdan Voda Costei Schineni Siretu Serbesti Scorteni Bogdanesti Floresti Grigoreni Stejaru Serpeni Secuieni Balusa Berbinceni Chiticeni Ciuturesti Fundeni Glodisoarele

63. Solont 64. Stanisesti

65. Strugari

66. Tamasi

67. Tatarasti

68. Tirgu Trotus 69. Traian

70. Ungureni

71. Urechesti

72. Valea Seaca 73. Vultureni

8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3.

Odobesti Tisa-Silvestri Valea Finatulul Valeni Solont Cucuieti Sarata Stanisesti Balotesti Belciuneasa Benesti Craiesti Gorghesti Slobozia Slobozia Noua Valeni Strugari Cetatuia Iaz Nadisa Petricica Rachitisu Tamasi Chetris Furnicari Gioseni Tatarasti Cornii de Jos Cornii de Sus Dragesti Gherdana Giurgeni Ungureni Tirgu Trotus Tuta Viisoara Traian Bogdanesti Hertioana de Jos Hertioana-Răzeşi Prajesti Zapodia Ungureni Bartasesti Bibiresti Bota Botesti Girla Anei Viforeni Zlatari Urechesti Cornatel Lunca Dochiei Satu Nou Slobozia Valea Seaca Cucova Vultureni Bosia Dadesti

74. Zemes

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2.

Dorneni Ghilavesti Godinestii de Jos Godinestii de Sus Lichitiseni Medeleni Nazarioaia Reprivat Tomozia Tiganesti Valea Lupului Valea Merilor Valea Salciei Zemes Bolatau

JUDEŢUL BIHOR cu resedinta în municipiul Oradea Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ................................... 21 Comune ..................................... 87 - din care, suburbane ...................... 3 Sate ....................................... 435 - din care, aparţin oraşelor ............... A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. ORADEA Comune suburbane 1. Sinmartin Sate componente ale comunei suburbane 1. Sinmartin 2. Betfia 3. Cihei 4. Cordau 5. Haieu 6. Rontau 1. Sintandrei 2. Palota Localităţi componente ale oraşului 1. ALESD 2. Padurea Neagra 3. Pestis 4. Tinaud Comune suburbane 1. Astileu Sate componente ale comunei suburbane 1. Astileu 2. Calatea 3. Chistag 4. Pestere 1. BEIUS 2. Delani 1. MARGHITA

2. Sintandrei B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. ALESD

2. BEIUS 3. DR. PETRU GROZA 4. MARGHITA

5. NUCET 6. SALONTA 7. VASCAU

2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Chet Ghenetea NUCET Baita Baita-Plai VASCAU Cimp Cimp-Moti Colesti Varzarii de Jos Varzarii de Sus

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Abram 1. Abram 2. Cohani 3. Dijir 4. Iteu 5. Iteu Nou 6. Margine 7. Satu Barba 8. Suiug 2. Abramut 1. Abramut 2. Crestur 3. Fancica 4. Petreu 3. Auseu 1. Auseu 2. Cacuciu Vechi 3. Codrisoru 4. Gheghie 5. Grosi 6. Luncsoara 4. Avram Iancu 1. Avram Iancu 2. Ant 3. Tamasda 5. Balc 1. Balc 2. Almasu Mare 3. Almasu Mic 4. Ghida 5. Saldabagiu de Barcau 6. Batar 1. Batar 2. Arpasel 3. Talpos 4. Taut 7. Biharia 1. Biharia 2. Cauaceu 3. Niuved 4. Parhida 5. Satu Nou 6. Tamaseu 8. Boianu Mare 1. Boianu Mare 2. Corboaia 3. Huta 4. Pagaia

9. Borod

10. Bors

11. Bratca

12. Brusturi

13. Budureasa

14. Buduslau 15. Bulz 16. Buntesti

17. Cabesti

18. Capilna

19. Carpinet

20. Cefa

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

Rugea Borod Borozel Cetea Cornitel Serani Valea Mare de Cris Bors Santaul Mare Santaul Mic Sintion Bratca Damis Delureni Lorau Panoara Valea Crisului Brusturi Cuiesd Loranta Orvisele Paulesti Picleu Tiganestii de Cris Varasau Budureasa Burda Saca Saliste de Beius Teleac Buduslau Albis Bulz Munteni Remeti Buntesti Bradet Dumbravani Ferice Lelesti Poienii de Jos Poienii de Sus Saud Stincesti Cabesti Goila Gurbesti Josani Sohodol Capilna Ginta Rohani Saldabagiu Mic Suplacu de Tinca Carpinet Izbuc Leheceni Ponoarele Cefa Ateas

21. Ceica

22. Cetariu

23. Cherechiu 24. Chislaz

25. Ciuhoi

26. Ciumeghiu 27. Cimpani

28. Cociuba Mare

29. Copacel

30. Cristioru de Jos

31. Curatele

3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Berechiu Bicaci Gepiu Inand Roit Sinnicolau Roman Ceica Bucium Ceisoara Corbesti Cotiglet Dusesti Incesti Cetariu Paleu Saldabagiu de Munte Sisterea Susturogi Tautelec Uileacu de Munte Cherechiu Chesereu Tirgusor Chislaz Chiraleu Haucesti Misca Poclusa de Barcau Sarsig Sinlazar Ciuhoi Cenalos Siniob Sfirnas Ciumeghiu Boiu Ghiorac Cimpani Finate Hirsesti Sighistel Valea de Sus Cociuba Mare Carasau Chesa Petid Copacel Bucuroaia Chijic Poiana Tasad Sarand Surduc Cristioru de Jos Bilc Cristioru de Sus Poiana Saliste de Vascau Curatele Beiusele Cresuia

32. Curtuiseni 33. Derna

34. Diosig

35. Dobresti

36. Draganesti

37. Dragesti

38. Finis

39. Girisu de Cris

40. Hidiselu de Sus

41. Holod

42. Husasau de Tinca

4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2.

Nimaiesti Pocioveliste Curtuiseni Vasad Derna Dernisoara Sacalasau Sacalasau Nou Tria Diosig Ianca Mihai Bravu Rosiori Vaida Dobresti Cornisesti Crincesti Hidisel Luncasprie Racas Topa de Jos Topa de Sus Draganesti Belejeni Gradinari Livada Beiusului Mizies Pantasesti Sebis Talpe Tiganestii de Beius Dragesti Dicanesti Stracos Tasad Topesti Finis Brusturi Fizis Ioanis Suncuis Girisu de Cris Cheresig Tarian Toboliu Hidiselu de Sus Hidiselu de Jos Mierlau Sintelec Sumugiu Holod Dumbrava Dumbravita Forosig Hodis Lupoaia Valea Mare de Codru Vintere Husasau dc Tinca Fonau

43. Ineu 44. Lazuri de Beius

45. Lazareni

46. Lungasu de Jos 47. Lunca

48. Madaras

49. Magesti

50. Nojorid

51. Olcea

59. Osorhei

53. Pietroasa

3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Miersig Osand Sititelec Ineu Botean Husasau de Cris Lazuri de Beius Baleni Cusuius Hinchiris Lazareni Bicacel Calea Mare Carandeni Caranzel Gepis Gruilung Miheleu Lugasu de Jos Lugasu de Sus Urvind Lunca Briheni Hotarel Seghiste Sirbesti Sustiu Madaras Homorog Ianosda Martihaz Magesti Butani Cacuciu Nou Dobricionesti Galaseni Josani Ortiteag Nojorid Apateu Chisirid Les Livada de Bihor Pausa Sauaieu Olcea Calacea Hodisel Ucuris Osorhei Alparea Cheriu Feleheriu Fughiu Pietroasa Chiscau Cociuba Mica Giulesti Gurani Magura

54. Pocola

55. Pomezeu

56. Popesti

57. Rabagani

58. Remetea

59. Rieni

60. Rosia 61. Sacadat 62. Sacueni

63. Salacea 64. Salard 65. Simbata

7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Motesti Pocola Feneris Petrani Poietari Sinmartin de Beius Pomezeu Cimpani de Pomezeu Cosdeni Hidis Lacu Sarat Sitani Spinus de Pomezeu Valani de Pomezeu Popesti Bistra Budoi Cuzap Varviz Varzari Voivozi Rabagani Albesti Bratesti Saliste de Pomezeu Saucani Varaseni Remetea Dragoteni Meziad Petreasa Soimus Rieni Cucuceni Ghighiseni Petrileni Sudrigiu Valea de Jos Rosia Lazuri Sacadat Borsa Sabolciu Sacueni Cădea Ciocaia Cubulcut Olosig Sinnicolau de Munte Salacea Otomani Salard Hodos Sintimreu Simbata Copaceni Ogesti Rogoz Rotaresti Zavoiu

66. Sirbi

67. Spinus

68. Suplacu de Barcau

69. Simian 70. Sinteu

71. Soimi

72. Suncuius

73. Tarcea 74. Tarcaia

75. Tauteu

76. Tileagd

77. Tinca

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

Sirbi Almasu Mic Burzuc Chioag Fegernic Fegernicu Nou Sarcau Spinus Ciulesti Gurbesti Nadar Saliste Suplacu de Barcau Borumlaca Dolea Foglas Valea Cerului Vilcelele Simian Silindru Voivozi Sinteu Huta Voivozi Socet Valea Tirnei Soimi Borz Codru Dumbravita de Codru Poclusa de Beius Sinnicolau de Beius Ursad Urvis de Beius Suncuius Balnaca Balnaca-Grosi Zece Hotare Tarcea Adoni Galospetreu Tarcaia Mierag Tarcaita Totoreni Tauteu Bogei Chiribis Ciutelec Poiana Tileagd Balaia Calatani Posoloaca Tilecus Uileacu de Cris Tinca Belfir Girisu Negru Gurbediu Ripa

78. Tulca 79. Tetchea

80. Uileacu de Beius

81. Vadu Crisului

82. Valea lui Mihai 83. Viisoara

84. Virciorog

1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Tulca Cauasd Tetchea Hotar Subpiatra Telechiu Uileacu de Beius Forau Prisaca Valanii de Beius Vadu Crisului Birtin Tomnatic Topa de Cris Valea lui Mihai Viisoara Izvoarele Padureni Reghea Virciorog Fisca Surducel Serghis

JUDEŢUL BISTRITA-NASAUD cu resedinta în municipiul Bistrita Municipiul .................................. 1 Oraşe ....................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ................................... 14 Comune ..................................... 53 - din care, suburbane ...................... Sate ...................................... 235 - din care, aparţin oraşelor ............... 3 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. BISTRITA Localităţi componente ale municipiului 1. BISTRITA 2. Ghinda 3. Sarata 4. Sigmir 5. Slatinita 6. Unirea 7. Viisoara Sate ce aparţin oraşului 1. Coldau 2. Figa 3. Rusu de Jos

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BECLEAN

2. NASAUD 3. SINGEORZ-BĂI

Localităţi componente ale oraşului 1. NASAUD 2. Liviu Rebreanu 3. Lusca 1. SINGEORZ-BĂI 2. Cormaia

3. Valea Borcutulul ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Bistrita Birgaului 1. Bistrita Birgaului 2. Colibita 2. Branistea 1. Branistea 2. Ciresoaia 3. Malut 3. Rudacu de Jos 1. Rudacu de Jos 2. Budus 3. Jelna 4. Monariu 5. Simionesti 4. Budesti 1. Budesti 2. Budesti-Finate 3. Tagu 4. Tagsoru 5. Caianu Mic 1. Caianu Mic 2. Caianu Mare 3. Ciceu-Poieni 4. Dobric 5. Dobricel 6. Dumbravita 6. Cetate 1. Satu Nou 2. Budacu de Sus 3. Dumitrita 4. Orheiu Bistritei 5. Petris 6. Ragla 7. Ciceu-Giurgesti 1. Ciceu-Giurgesti 2. Breaza 3. Dumbraveni 4. Negrilesti 5. Purcarete 8. Chiochis 1. Chiochis 2. Apatiu 3. Bozies 4. Buza Catun 5. Chetiu 6. Jimbor 7. Manic 8. Sinnicoara 9. Strugureni 10. Tentea 9. Chiuza 1. Chiuza 2. Mires 3. Piatra 4. Sasarm 10. Cosbuc 1. Cosbuc 2. Bichigiu 11. Dumitra 1. Dumitra 2. Cepari 3. Tarpiu 12. Feldru 1. Feldru 2. Nepos 13. Galatii Bistritei 1. Galatii Bistritei

14. Ilva Mare 15. Ilva Mica 16. Josenii Birgaului

17. Lechinta

18. Lesu 19. Livezile

20. Lunca Ilvei 21. Maieru 22. Matei

23. Magura Ilvei 24. Mariselu

25. Micestii de Cîmpie 26. Milas

27. Monor 28. Nimigea

2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5.

Albestii Bistritei Dipsa Herina Tonciu Ilva Mare Ivaneasa Ilva Mica Josenii Birgaului Mijlocenii Birgaului Rusu Birgaului Strimba Lechinta Bungard Chirales Singeorzu Nou Siniacob Tigau Vermes Lesu Lunca Lesului Livezile Cusma Dorolea Dumbrava Valea Poenii Lunca Ilvei Maieru Anies Matei Bidiu Corvinesti Enciu Fintinele Morut Magura Ilvei Arsita Poiana Ilvei Mariselu Birla Domneşti Jeica Magurele Neteni Sintioana Micestii de Cîmpie Fintinita Visuia Milas Comlod După Deal Ghemes Hirean Orosfaia Monor Gledin Nimigea de Jos Floresti Mintiu Mititei Mocod

29. Nuseni

30. Parva 31. Petru Rares

32. Prundu Birgaului 33. Rebra 34. Rebrisoara

35. Rodna 36. Romuli 37. Salva 38. Silivasu de Cîmpie

39. Sinmihaiu de Cîmpie

40. Spermezeu

41. Sant 42. Sieu

43. Sieu-Magherus

44. Sieu-Odorhei

6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.

Mogoseni Nimigea de Sus Taure Nuseni Beudiu Dumbrava Feleac Malin Rusu de Sus Vita Parva Reteag Bata Ciceu-Corabia Ciceu-Mihaiesti Lelesti Prundu Birgaului Susenii Birgaului Rebra Rebrisoara Gersa I Gersa II Poderei Rodna Valea Vinului Romuli Dealu Stefanitei Salva Runcu Salvei Silivasu de Cîmpie Draga Finatele Silivasului Porumbenii Sinmihaiu de Cîmpie Brateni La Curte Salcuta Stupini Zoreni Spermezeu Halmasau Lunca Borlesei Paltineasa Sita Sesuri Spermezeu-Vale Sant Valea Mare Sieu Ardan Posmus Soimus Sieu-Magherus Arcalia Chintelnic Crainimat Podirei Saratel Valea Magherusului Sieu-Odorhei Agrisu de Jos

45. Sicut

46. Sintereag

47. Teaca

48. Telciu 49. Tiha Birgaului

50. Tirlisua

51. Uriu

52. Urmenis

53. Zagra

3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5.

Agrisu de Sus Bretea Coasta Cristur-Sieu Sirioara Sicut Lunca Rustior Sebis Sintereag Blajenii de Jos Blajenii de Sus Caila Cociu Sieu-Sfintu Sintereag-Gara Teaca Archiud Budurleni Ocnita Pinticu Viile Tecii Telciu Fiad Telcisor Tiha Birgaului Ciosa Muresenii Birgaului Piatra Fintinele Tureac Tirlisua Agries Agriesel Borleasa Cireasi Lunca Sătească Moliset Oarzina Racatesti Sendroaia Uriu Cristestii Ciceulul Hasmasu Ciceului Ilisua Urmenis Cimp Coseriu Delureni Finate Podenii Scoabe Sopteriu Valea Valea Mare Zagra Alunisul Perisor Poienile Zagrei Suplai

JUDEŢUL BOTOSANI cu resedinta în municipiul Botosani Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ................................... 7 Comune ..................................... 68 - din care, suburbane ...................... 3 Sate ....................................... 336 - din care, aparţin oraşelor ............... 8 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. BOTOSANI Comune suburbane 1. Curtesti Sate componente ale comunei 1. Curtesti 2. Agafton 3. Baiceni 4. Hudum 5. Manastirea Doamnei 6. Oraseni-Deal 7. Oraseni-Vale 1. Rachiti 2. Cismea 3. Costesti 4. Rosiori 1. Stauceni 2. Silistea 3. Tocileni 4. Victoria Sate ce aparţin oraşului 1. Bajura 2. Esanca 3. Lismanita Localităţi componente ale oraşului 1. DOROHOI 2. Dealu Mare 3. Loturi Enescu 4. Progresul

2. Rachiti

3. Stauceni

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. DARABANI

2. DOROHOI

3. SAVENI

1. 2. 3. 4. 5.

Bodeasa Bozieni Chiscareni Petricani Sat Nou

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Albesti 1. Albesti 2. Buimaceni 3. Costiugeni 4. Jijia 5. Mascateni 6. Tudor Vladimirescu

2. Avrameni

3. Baluseni

4. Braesti

5. Broscauti 6. Bucecea 7. Calarasi 8. Concesti 9. Copalau

10. Cordareni 11. Corlateni

12. Corni

13. Cotusca

14. Cristesti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2.

Avrameni Adaseni Aurel Vlaicu Dimitrie Cantemir Ichimeni Panaitoaia Timus Tudor Vladimirescu Zoitani Baluseni Balusenii Noi Buzeni Cosuleni Draxini Zaicesti Braesti Poiana Popeni Vilcelele Broscauti Slobozia Bucecea Bohoghina Calinesti Calarasi Libertatea Plesani Concesti Movileni Copalau Buda Cerbu Cosula Cotu Padureni Supitca Cordareni Grivita Corlateni Carasa Dimacheni Mateieni Podeni Recia-Verbia Vladeni Corni Balta Arsa Mesteacan Sarafinesti Cotusca Avram Iancu Cotu Miculinti Crasnaleuca Ghireni Mihail Kogalniceanu Nichiteni Nicolae Balcescu Putureni Cristesti Oneaga

15. Cristinesti

16. Dersca 17. Dingeni

18. Dobirceni

19. Draguseni 20. Durnesti

21. Flaminzi

22. Frumusica

23. George Enescu

24. Gorbanesti

25. Havirna

26. Hanesti

3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Schit-Oraseni Unguroaia Cristinesti Baranca Dragalina Fundu Hertii Poiana Dersca Lozna Strateni Dingeni Hulub Iacobeni Strahotin Dobirceni Bivolari Cismanesti Livada Murguta Padureni Draguseni Podriga Sarata-Draguseni Durnesti Babiceni Birsanesti Brosteni Cucuteni Guranda Flaminzi Chitoveni Nicolae Balcescu Poiana Prisacani Frumusica Boscoteni Radeni Storesti Sendreni Vladeni-Deal Dumeni Arborea George Enescu Popeni Stinca Gorbanesti Batrinesti George Cosbuc Mihai Eminescu Siliscani Socrujeni Viforeni Vinatori Havirna Balinti Galbeni Girbeni Niculcea Tataraseni Hanesti

27. Hiliseu-Horia

28. Hlipiceni 29. Hudesti

30. Ibanesti 31. Leorda

32. Lunca 33. Manoleasa

34. Mihai Eminescu

35. Mihaileni

36. Mihalaseni

37. Mileanca

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Borolea Moara Jorii Sarata-Basarab Slobozia Hanesti Hiliseu-Horia Corjauti Hiliseu-Closca Hiliseu-Crisan Iezer Hlipiceni Dragalina Victoria Hudesti Alba Baranca Mlenauti Ibanesti Dumbravita Leorda Belcea Costinesti Dolina Mitoc Lunca Stroiesti Zlatunoaia Manoleasa Bold Flondora Iorga Liveni Loturi Manoleasa-Prut Sadoveni Serpenita Zahoreni Ipotesti Baisa Catamaresti Catamaresti-Deal Cervicesti Cervicesti-Deal Cucorani Manolesti Stincesti Mihaileni Calinesti Cindesti Piriu Negru Rogojesti Talpa Vitcani Mihalaseni Caraiman Nastase Negresti Paun Sarata Slobozia Siliscani Mileanca

38. Mitoc 39. Nicseni 40. Paltinis

41. Pomirla 42. Prajeni

43. Radauti-Prut 44. Rauseni

45. Ripiceni

46. Roma 47. Româneşti

48. Santa Mare

49. Suharau

50. Sulita

2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Codreni Scutari Selistea Mitoc Horia Nicseni Dacia Dorobanti Paltinis Cuzlau Horodistea Slobozia Pomirla Hulubesti Racovat Prajeni Cimpeni Luparia Miletin Radauti-Prut Miorcani Rediu Rauseni Doina Pogorasti Rediu Stolniceni Ripiceni Cinghiniia Lehnesti Movila Rupta Popoaia Ripicenii Vechi Risca Roma Cotirgaci Româneşti Damideni Româneşti-Vale Sarata Santa Mare Badarai Berza Bogdanesti Durnesti Iliseni Ringhilesti Ringhilesti-Deal Suharau Izvoare Lisna Oroftiana Plevna Smirdan Sulita Blindesti Cerchejeni Chelis Dracsani Soldanesti

51. Sendriceni 52. Stefanesti

53. Stiubieni 54. Todireni

55. Trusesti

56. Tudora 57. Ungureni

58. Unteni

59. Vaculesti 60. Viisoara 61. Virfu Cimpului 62. Vladeni

63. Vlasinesti 64. Vorniceni

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2.

Sendriceni Horlaceni Padureni Stefanesti Badiuti Bobulesti Stinca Stefanesti-Sat Stiubieni Ibaneasa Negreni Todireni Cernesti Floresti Girbesti Iuresti Trusesti Buhaceni Ciritei Drislea Ionaseni Pasateni Tudora Ungureni Borzesti Calugareni Calugarenii Noi Durnesti Mihai Viteazu Mindresti Plopenii Mari Plopenii Mici Tautesti Vicoleni Unteni Burla Burlesti Minastireni Soroceni Valea Grajdului Vultureni Vaculesti Gorovei Saucenita Viisoara Cuza Voda Viisoara Mica Virfu Cimpului Ionaseni Lunca Vladeni Brehuiesti Hriscani Hutani Mindresti Vlasinesti Miron Costin Sirbi Vorniceni Davidoaia

65. Vorona

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dealu Crucii Vorona Icuseni Joldesti Poiana Vorona Mare Vorona-Teodoru

JUDEŢUL BRAŞOV cu resedinta în municipiul Braşov Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ................................... 14 Comune ..................................... 43 - din care, suburbane ...................... 1 Sate ....................................... 150 - din care, aparţin oraşelor ............... A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. BRAŞOV 2. FAGARAS B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. CODLEA 2. PREDEAL Comune suburbane 1. Ghimbav Sate componente ale comunei 1. Ghimbav

Localităţi componente ale oraşului 1. 2. 3. 4. PREDEAL Piriul Rece Timisu de Jos Timisu de Sus

3. RISNOV 4. RUPEA 5. SACELE 6. VICTORIA 7. ZARNESTI

1. RUPEA 2. Fiser 1. ZARNESTI 2. Tohanu Nou

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Apata 1. Apata 2. Beclean 1. Beclean 2. Boholt 3. Calbor 4. Hurez 5. Luta 3. Bod 1. Bod 2. Colonia Bod 4. Bran 1. Bran 2. Predalut 3. Sohodol

5. Budila 6. Bunesti

7. Câtă

8. Cincu 9. Comana

10. Cristian 11. Dumbravita 12. Feldioara 13. Fundata 14. Halchiu

15. Harman 16. Hirseni

17. Hoghiz

18. Homorod 19. Jibert

20. Lisa 21. Maierus 22. Mindra

4. 1. 1. 2. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Simon Budila Bunesti Crit Mesendorf Viscri Câtă Beia Drauseni Ionesti Palos Cincu Toarcla Comana de Jos Comana de Sus Crihalma Ticusu Nou Cristian Dumbravita Vladeni Feldioara Colonia Reconstructia Rotbav Fundata Fundatica Sirnea Halchiu Crizbav Cutus Satu Nou Harman Podu Oltului Hirseni Copacel Malinis Margineni Sebes Hoghiz Bogata Olteana Cuciulata Dopca Fintina Lupsa Homorod Jimbor Mercheasa Jibert Dacia Grinari Lovnic Valeni Lisa Breaza Pojorta Maierus Arini Mindra Ileni Riusor Sona

23. Moieciu

24. Ormenis 25. Parau

26. Poiana Marului 27. Prejmer 28. Racos 29. Recea

30. Sercaia 31. Sinca

32. Sinpetru 33. Soars

34. Tarlungeni

35. Teliu 36. Ticusu 37. Ucea

38. Ungra 39. Vama Buzaului

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Toderita Moieciu de Jos Cheia Drumul Carului Magura Moieciu de Sus Pestera Ormenis Augustin Parau Grid Venetia de Jos Venetia de Sus Poiana Marului Paltin Sinca Noua Prejmer Lunca Calnicului Stupinii Prejmerului Racos Mateias Recea Berivoi Dejani Gura Vaii Iaşi Sasciori Savastreni Sercaia Halmeag Vad Sinca Veche Bucium Ohaba Persani Sercaita Vilcea Sinpetru Soars Barcut Felmer Rodbav Selistat Tarlungeni Carpinis Purcareni Zizin Teliu Ticusu Vechi Cobor Ucea de Jos Corbi Feldioara Ucea de Sus Ungra Daisoara Vama Buzaului Acris Buzaiel Dalghiu

40. Vistea

41. Voila

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3.

42. Vulcan

Vistea de Jos Dragus Oltet Rucar Vistea de Sus Vistisoara Voila Cincsor Dridif Ludisor Simbata de Jos Simbata de Sus Staţiunea Climaterica Simbata Voivodeni Vulcan Colonia 1 Mai Holbav

JUDEŢUL BRĂILA cu resedinta în municipiul Brăila Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 1 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ................................... 2 Comune ..................................... 41 - din care, suburbane ...................... 2 Sate ....................................... 142 - din care, aparţin oraşelor ............... A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. BRĂILA Comune suburbane 1. Chiscani Sate componente ale comunei suburbane 1. Chiscani 2. Lacu Sarat 3. Varsatura Sate componente ale comunei 1. Surdila-Greci 2. Bratesu Vechi 3. Faurei-Sat 4. Horia

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. FAUREI

Comune suburbane 1. Surdila-Greci

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Baraganul 1. Baraganul 2. Bertestii de Jos 1. Bertestii de Jos 2. Bertestii de Sus 3. Gura Calmatui 4. Gura Girlutei 5. Nicolesti 6. Spiru Haret

3. Bordei Verde

4. Ciocile

5. Ciresu

6. Dudesti 7. Frecatei

8. Galbenu

9. Gemenele 10. Gradistea 11. Gropeni 12. Ianca

13. Insuratei

14. Jirlau 15. Marasu

16. Maxineni

17. Mircea Voda

1. Bordei Verde 2. Constantin Gabrielescu 3. Filiu 4. Liscoteanca 1. Ciocile 2. Chioibasesti 3. Odaieni 4. Ştefan Gheorghiu 1. Ciresu 2. Batogu 3. Ionesti 4. Scarlatesti 5. Vultureni 1. Dudesti 2. Bumbacari 3. Tataru 1. Frecatei 2. Agaua 3. Cistia 4. Salcia 5. Stoienesti 6. Titcov 1. Galbenu 2. Drogu 3. Pintecani 4. Satuc 5. Zamfiresti 1. Gemenele 2. Gavani 1. Gradistea 2. Ibrianu 3. Maraloiu 1. Gropeni 1. Ianca 2. Berlesti 3. Gara Ianca 4. Oprisenesti 5. Perisoru 6. Plopu 7. Tirlele Filiu 1. Insuratei 2. Lacu Rezii 3. Maru Roşu 4. Valea Calmatuiului 1. Jirlau 2. Bradeanca 1. Marasu 2. Bandoiu 3. Magureni 4. Nedelcu 5. Plopi 6. Tacau 1. Maxineni 2. Corbu Nou 3. Corbu Vechi 4. Latinu 5. Voinesti 1. Mircea Voda 2. Dedulesti

18. Movila Miresii 19. Racovita 20. Rimnicelu

21. Romanu 22. Rosiori

23. Salcia Tudor

24. Scortaru Nou

25. Silistea

26. Stancuta 27. Surdila-Gaiseanca 28. Sutesti 29. Tichilesti 30. Traian

31. Tudor Vladimirescu

32. Tufesti 33. Ulmu 34. Unirea 35. Vadeni 36. Victoria

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.

Movila Miresii Esna Tepes Voda Racovita Corbeni Custura Rimnicelu Boarca Constantinesti Mihail Kogalniceanu Romanu Oancea Rosiori Coltea Florica Pribeagu Salcia Tudor Ariciu Cuza Voda Gulianca Olaneasca Scortaru Nou Desirati Gurguieti Nicolae Balcescu Pitulati Sihleanu Silistea Cotu Lung Cotu Mihalea Martacesti Muchea Vamesu Stancuta Polizesti Stanca Surdila-Gaiseanca Filipesti Sutesti Mihail Kogalniceanu Tichilesti Albina Traian Caldarusa Silistraru Urleasca Tudor Vladimirescu Cazasu Comaneasca Scortaru Vechi Tufesti Ulmu Jugureanu Unirea Morotesti Valea Cinepii Vadeni Baldovinesti Pietroiu Victoria

37. Visani 38. Viziru 39. Zavoaia

2. 1. 2. 3. 1. 2. 1.

Mihai Bravu Visani Ciineni-Băi Plasoiu Viziru Lanurile Zavoaia

JUDEŢUL BUZAU cu resedinta în municipiul Buzau Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 1 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor ................................... 2 Comune ..................................... 83 - din care, suburbane ...................... Sate ....................................... 485 - din care, aparţin oraşelor ............... A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. BUZAU B. ORAŞE Denumirea oraşului Rimnicu Sarat C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Amaru 1. Amaru 2. Cimpeni 3. Dulbanu 4. Lacu Sinaia 5. Lunca 6. Scorteanca 2. Balta Alba 1. Balta Alba 2. Amara 3. Baile 4. Stavarasti 3. Balaceanu 1. Balaceanu 4. Beceni 1. Beceni 2. Arbanasi 3. Carpinistea 4. Dogari 5. Floresti 6. Gura Dimienii 7. Izvoru Dulce 8. Margariti 9. Valea Parului 5. Berca 1. Berca 2. Baceni 3. Cojanu 4. Joseni 5. Minastirea Ratesti 6. Piclele

6. Bisoca

7. Blajani 8. Boldu 9. Bozioru

10. Bradeanu 11. Braesti

12. Breaza

13. Buda

14. Calvini

15. C. A. Rosetti

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Plescoi Plesesti Ratesti Satuc Titirligu Valea Nucului Viforita Bisoca Baltagari Lacurile Lopatareasa Plesi Recea Sarile Sindrila Blajani Soresti Boldu Bozioru Buduile Fisici Gavanele Gresia Izvoarele Nucu Scaeni Ulmet Vavalucile Bradeanu Mitropolia Smirdan Braesti Bratilesti Goidesti Ivanetu Pinu Pirscovelu Ruginoasa Breaza Badeni Greceanca Valeanca-Vilanesti Vispesti Buda Alexandru Odobescu Danulesti Mucesti-Danulesti Spidele Toropalesti Valea Larga Calvini Biscenii de Jos Biscenii de Sus Frasinet Olari C. A. Rosetti Balteni Bilhacu Cotu Ciorii Lunca

16. Canesti

17. Catina

18. Cernatesti

19. Chiliile

20. Chiojdu

21. Cilibia

22. Cislau

23. Cochirleanca

24. Colti

25. Costesti

26. Cozieni

6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Vizireni Canesti Gontesti Negosina Pacurile Suchea Valea Verzei Vrinceni Catina Corbu Slobozia Valea Catinei Zeletin Cernatesti Aldeni Baesti Caldarusa Fulga Manasia Vladeni Zarnestii de Slanic Chiliile Budesti Crevelesti Ghiocari Glodu-Petcari Poiana Pletari Trestioara Chiojdu Bisca Chiojdului Catiasu Lera Plescioara Poenitele Cilibia Gara Cilibia Minzu Movila Oii Posta Cislau Barasti Buda Craciunesti Gura Biscei Scarisoara Cochirleanca Boboc Gara Bobocu Rosioru Tirlele Colti Alunis Coltii de Jos Muscelu Caramanesti Costesti Budisteni Gomoesti Grosani Pietrosu Spataru Cozieni

27. Galbinasi 28. Gheraseni 29. Ghergheasa 30. Glodeanu Sarat

31. Glodeanu-Silistea

32. Grebanu

33. Gura Teghii

34. Largu 35. Lopatari

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Anini Balanesti Bercesti Ciocanesti Cocirceni Colteni Fata lui Nan Glodurile Izvoru Lungesti Nistoresti Pietraru Punga Teisu Trestia Tulburea Valea Banului Valea Roatei Zapodia Galbinasi Bentu Tabarasti Gheraseni Suditi Ghergheasa Salcioara Glodeanu Sarat Caldaruseanca Ileana Pitulicea Glodeanu-Silistea Casota Cirligu Mare Cirligu Mic Corbu Cotorca Satu Nou Vacareasca Grebanu Homesti Livada Livada Mica Plevna Zaplazi Gura Teghii Furtunesti Nemertea Paltinis Secuiu Vadu Oii Varlaam Largu Scarlatesti Lopatari Brebu Fundata Luncile Pestritu Plaiu Nucului Plostina

36. Luciu 37. Magura 38. Maracineni 39. Margaritesti 40. Merei

41. Mihailesti

42. Minzalesti

43. Movila Banului 44. Murgesti 45. Naeni

46. Nehoiu

8. 9. 10. 11. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Potecu Sareni Terca Virteju Luciu Caragele Magura Ciuta Unguriu Maracineni Capatinesti Potoceni Margaritesti Cimpulungeanca Fintinele Merei Ciobanoaia Dealul Viei Dobrilesti Gura Saratii Izvoru Dulce Lipia Nenciulesti Ograzile Sarata-Monteoru Valea Putului Merei Mihailesti Coltaneni Florica Margineanu Satu Nou Minzalesti Beslii Bustea Ciresu Ghizdita Gura Badicului Jghiab Plavatu Poiana Vilcului Satu Vechi Trestioara Valea Cotoarei Valea Ursului Movila Banului Cioranca Limpezis Murgesti Batogu Valea Ratei Naeni Fintesti Fintinele Prosca Virf Nehoiu Bisca Rozilei Chirlesti Curmatura Lunca Priporului

47. Odaile

48. Padina 49. Pardosi

50. Panatau

51. Patirlagele

52. Pietroasele

53. Pirscov

6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Mlajet Nehoiasu Paltineni Stanila Vinetisu Odaile Capu Satului Corneanu Gorini Lacu Piatra Alba Posobesti Scorosesti Valea Fintinei Valea Stefanului Padina Tatulesti Pardosi Chiperu Costomiru Valea lui Lalu Valea Schiopului Panatau Begu Lacu cu Anini Maguricea Plaisor Ripile Sibiciu de Jos Tega Zaharesti Patirlagele Calea Chiojdului Cring Fundaturile Gornet Lunca Maruntisu Manastirea Muscel Poienile Sibiciu de Sus Stroesti Valea Lupului Valea Sibiciului Valea Viei Pietroasele Ciltesti Clondiru de Sus Dara Pietroasa Mica Saringa Pirscov Badila Curcanesti Lunca Frumoasa Olesesti Pirjolesti Robesti Runcu

54. Podgoria

55. Pogoanele 56. Posta Cilnau

57. Puiesti

58. Racoviteni 59. Rimnicelu

60. Robeasca 61. Rusetu 62. Sageata

63. Sahateni

64. Sapoca 65. Sarulesti

66. Scortoasa

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

Tircov Tocileni Trestieni Valea Purcarului Podgoria Cotatcu Oratia Plesesti Tabacari Pogoanele Caldarasti Posta Cilnau Aliceni Coconari Potirnichesti Suditi Zilisteanca Puiestii de Jos Dascalesti Lunca Macrina Nicolesti Plopi Puiestii de Sus Racoviteni Budrea Petrisoru Rimnicelu Colibasi Fotin Stiubei Robeasca Mosesti Rusetu Sergent Ionel Ştefan Sageata Banita Beilic Bordusani Dimbroca Gavanesti Movilita Sahateni Gageni Istrita de Jos Vintileanca Sapoca Matesti Sarulesti Caratnau de Jos Caratnau de Sus Goicelu Sarile-Catun Valea Larga-Sarulesti Valea Stinei Scortoasa Balta Tocila Beciu Deleni Dilma

67. Scutelnici

68. Siriu

69. Smeeni

70. Stilpu 71. Tisau

72. Topliceni

73. Tintesti

74. Ulmeni

75. Vadu Pasii

76. Valea Rimnicului 77. Valea Salciei

6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1.

Golu Grabicina Grabicina de Jos Grabicina de Sus Gura Vaii Plopeasa Policiori Scutelnici Arcanu Bragareasa Lipanescu Lunca Jaristei Coltu Pietrii Casoca Gura Siriului Muscelusa Smeeni Albesti Balaia Caltuna Moisica Udati-Lucieni Udati-Minzu Stilpu Izvoru Barbuncesti Grajdana Hales Izvoranu Leiculesti Padurenii Salcia Strezeni Tisau Valea Salciilor Topliceni Babeni Ceairu Dedulesti Gura Fagetului Posta Raducesti Tintesti Maxenu Odaia Banului Pogonele Ulmeni Baltareti Clondiru Sarata Vilcele Vadu Pasii Bajani Focsanei Gura Cilnaului Scurtesti Stancesti Valea Rimnicului Oreavul Rubla Valea Salciei

78. Vernesti

79. Vintila Voda

80. Viperesti

81. Vilcelele 82. Zarnesti

83. Ziduri

2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Modreni Valea Salciei-Catun Vernesti Bradeanca Cindesti Cirlomanesti Mierea Nenciu Niscov Sasenii Noi Sasenii pe Vale Sasenii Vechi Zoresti Vintila Voda Bodinesti Coca-Antimiresti Coca-Niculesti Niculesti Petrachesti Podu Muncii Sirbesti Smeesti Viperesti Muscel Palici Rusavat Tronari Ursoaia Vilcelele Fundeni Comisoaia Pruneni Vadu Soresti Zarnesti Ziduri Costieni Cuculeasa Heliade Rădulescu Lanurile Zoita

JUDEŢUL CARAS-SEVERIN cu resedinta în municipiul Resita Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 21 Comune ...................................... 69 - din care, suburbane ....................... 1 Sate ........................................ 288 - din care, aparţin municipiilor şi oraşelor 7 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. RESITA Localităţi componente ale municipiului 1. RESITA 2. Cilnic 3. Cuptoare 4. Doman Sate ce aparţin municipiului 1. Moniom

2. ORAŞE Denumirea oraşului 1. ANINA 2. BAILE HERCULANE 3. BOCSA

5. Secu 6. Terova Localităţi componente ale oraşului 1. ANINA 2. Steierdorf 1. BAILE HERCULANE 2. Pecinisca Comune suburbane 1. Ocna de Fier Sate componente ale comunei suburbane 1. Ocna de Fier Sate ce aparţin oraşului 1. Jupa

4. CARANSEBES 5. MOLDOVA NOUA

6. ORAVITA

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

7. OTELU ROŞU

MOLDOVA NOUA Macesti Moldova Veche Moldovita ORAVITA 1. Agadici Ciclova Montană 2. Bradisoru de Sus Marila 3. Brosteni 4. Rachitova 1. OTELU ROŞU 1. Mal 2. Ciresa

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Armenis 1. Armenis 2. Fenes 3. Plopu 4. Sat Batrin 5. Sub Margine 2. Bania 1. Bania 2. Girbovat 3. Bautar 1. Bautar 2. Bucova 3. Cornisoru 4. Preveciori 4. Berliste 1. Berliste 2. Iam 3. Milcoveni 4. Rusova Noua 5. Rusova Veche 5. Berzasca 1. Berzasca 2. Bigar 3. Cozla 4. Drencova 5. Liubcova 6. Berzovia 1. Berzovia 2. Fizes

7. Bolvasnita 8. Bozovici

9. Brebu 10. Brebu Nou 11. Buchin

12. Bucosnita

13. Carasova 14. Carbunari 15. Ciclova Romana 16. Ciuchici

17. Ciudanovita 18. Constantin Daicoviciu

19. Copacele

20. Cornea

21. Cornereva

3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Ghertenis Bolvasnita Virciorova Bozovici Poneasca Prilipet Valea Minisului Brebu Apadia Valeadeni Brebu Nou Garina Buchin Lindenfeld Poiana Prisian Valea Timisului Bucosnita Golet Petrosnita Valisoara Carasova Iabalcea Nermed Carbunari Stinapari Ciclova Romana Ilidia Socolari Ciuchici Macoviste Nicolint Petrilova Ciudanovita Jitin Cavaran Maciova Mitnicu Mare Pestere Prisaca Zagujeni Copacele Ohaba-Mitnic Ruginosu Zorile Cornea Crusovat Cuptoare Macoviste Cornereva Arsuri Bogiltin Bojia Borugi Camena Ciresel Costis Cozia Cracu Mare Cracu Teiului

22. Dalboset

23. Doclin 24. Dognecea 25. Domasnea 26. Eftimie Murgu 27. Ezeris 28. Firliug

29. Forotic

30. Girnic 31. Glimboca 32. Goruia

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1.

Dobraia Dolina Gruni Hora Mare Hora Mica Inelet Izvor Lunca Florii Lunca Zaicii Mesteacan Negiudin Obita Pogara Pogara de Sus Poiana Lungă Prisacina Prislop Rustin Scarisoara Strugasca Studena Sub Cring Sub Plai Topla Tatu Zanogi Zbegu Zmogotin Zoina Dalboset Birz Boina Boinita Prislop Resita Mica Sopotu Vechi Doclin Binis Tirol Dognecea Calina Domasnea Canicea Eftimie Murgu Ezeris Soceni Firliug Dezesti Duleu Remetea-Poganici Scaius Valea Mare Forotic Brezon Comoriste Surducu Mare Girnic Padina Matei Glimboca Goruia

33. Gradinari 34. Iablanita 35. Lapusnicel 36. Lapusnicu Mare 37. Luncavita 38. Lupac

39. Marga 40. Maureni 41. Mehadia

42. Mehadia 43. Naidas 44. Obreja

45. Paltinis

46. Pescari 47. Pojejena

48. Prigor

49. Ramna 50. Racasdia 51. Rusca Montană 52. Sacu

2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3.

Giurgiova Girliste Gradinari Greoni Iablanita Globu Craiovei Petnic Lapusnicel Pirvova Sumita Lapusnicu Mare Moceris Luncavita Verendin Lupac Ciocotici Rafnic Vodnic Marga Vama Marga Maureni Sosdea Mehadia Globurau Plugova Valea Bolvasnita Mehadia Naidas Lescovita Obreja Ciuta Iaz Var Paltinis Cornutel Delinesti Ohabita Rugi Pescari Sfinta Elena Pojejena Belobresca Divici Radimna Susca Prigor Borlovenii Noi Borlovenii Vechi Patas Putna Ramna Barbosu Valeapai Racasdia Vraniut Rusca Montană Ruschita Sacu Salbagelu Nou Tincova

53. Sasca Montană

54. Sichevita

55. Slatina-Timis

56. Socol

57. Sopotu Nou

58. Teregova 59. Ticvaniu Mare

60. Tirnava 61. Toplet 62. Turnu Ruieni

63. Valiug

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Sasca Montană Bogodint Potoc Sasca Romana Slatina-Nera Sichevita Brestelnic Camenita Cirsie Cracu Almaj Crusovita Curmatura Frasinis Gornea Liborajdea Lucacevat Martinovat Ogasu Podului Streneac Valea Orevita Valea Ravensca Valea Sichevitei Zanou Zasloane Slatina-Timis Ilova Sadova Noua Sadova Veche Socol Bazias Cimpia Pirneaura Zlatita Sopotu Nou Cirsa Roşie Dristie Poienile Boinei Ravensca Rachita Stancilova Urcu Valea Rachitei Valea Roşie Teregova Rusca Ticvaniu Mare Cirnecea Secaseni Ticvaniu Mic Tirnava Bratova Toplet Birza Turnu Ruieni Borlova Cicleni Dalci Zervesti Zlagna Valiug

64. Varadia 65. Vermes 66. Vrani 67. Zavoi

68. Zorlentu Mare

1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.

Varadia Mercina Vermes Ersig Izgar Vrani Ciortea Iertof Zavoi Magura Maru Poiana Marului Valea Bistrei Voislova 23 August Zorlentu Mare Zorlencior

JUDEŢUL CALARASI cu resedinta în municipiul Calarasi Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 1 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 2 Comune ...................................... 50 - din care, suburbane ....................... 2 Sate ........................................ 154 - din care, aparţin municipiilor şi oraşelor A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. CALARASI Comune suburbane 1. Modelu Sate componente ale comunei suburbane 1. Modelu 2. Radu Negru 3. Stoenesti 4. Tonea

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. OLTENITA Comune suburbane 1. Mitreni Sate componente ale comunei suburbane 1. Mitreni 2. Clatesti 3. Valea Roşie

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Alexandru Odobescu 1. Nicolae Balcescu 2. Alexandru Odobescu 3. Galatui 2. Belciugatele 1. Belciugatele 2. Cindeasca 3. Cojesti

3. Borcea 4. Budesti

5. 6. 7. 8. 9.

Cascioarele Chirnogi Chiselet Ciocanesti Curcani

10. Cuza Voda 11. Dichiseni

12. Dor Marunt

13. Dorobantu 14. Dragalina 15. Dragos Voda 16. Frasinet

17. Frumusani

18. Fundeni 19. Fundulea 20. Gradistea

21. Gurbanesti

4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Mataraua Mariuta Borcea Budesti Aprozi Buciumeni Crivat Gruiu Cascioarele Chirnogi Chiselet Ciocanesti Curcani Salcioara Ceacu Calarasii Vechi Cuza Voda Dichiseni Coslogeni Libertatea Satnoeni Dor Marunt Dilga Duga-Gara Infratirea Ogoru Pelinu Dorobantu Bosneagu Varasti Dragalina Constantin Brincoveanu Drajna Noua Dragos Voda Bogdana Socoalele Frasinet Curatesti Danesti Frasinetu de Jos Luptători Tariceni Frumusani Orasti Pasarea Padurisu Pitigaia Postavari Fundeni Fundulea Alexandru I. Cuza Gostilele Gradistea Bogata Cunesti Rasa Gurbanesti Codreni Cotofanca Preasna

22. Independenta 23. Jegalia 24. Lehliu 25. Lehliu-Gara

26. Luica 27. Lupsanu

28. Minastirea 29. Nana 30. Nicolae Balcescu 31. Perisoru 32. Plataresti

33. Radovanu 34. Roseti 35. Sarulesti

36. Sohatu 37. Spantov 38. Soldanu 39. Ştefan cel Mare 40. Ştefan Voda 41. Tamadau Mare

5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Preasna Veche Valea Presnei Independenta Potcoava Visinii Jegalia Gildau Iezeru Lehliu Sapunari Lehliu-Gara Buzoeni Razvani Valea Seaca Luica Valea Stinii Lupsanu Nucetu Plevna Radu Voda Valea Rusului Minastivea Coconi Sultana Nana Nicolae Balcescu Fintina Doamnei Paicu Perisoru Marculesti-Gara Tudor Vladimirescu Plataresti Cucuieti Dorobantu Podu Pitarului Radovanu Valea Popii Roseti Sarulesti Magureni Polcesti Sandulita Sarulesti-Gara Satucu Solacolu Sohatu Progresu Spantov Cetatea Veche Stancea Soldanu Negoesti Ştefan cel Mare Ştefan Voda Tamadau Mare Calareti Dirvari Plumbuita Sacele Seinoiu

42. Ulmeni 43. Ulmu

44. Unirea 45. Valea Argovei

46. Vasilati

47. Vilcelele 48. Vlad Tepes

7. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2.

Tamadau Mic Ulmeni Ulmu Chirnogi Faurei Zimbru Unirea Oltina Valea Argovei Lunca Ostrovu Silistea Vladiceasca Vasilati Galbinasi Nuci Popesti Vilcelele Floroaica Vlad Tepes Mihai Viteazu

JUDEŢUL CLUJ cu resedinta în municipiul Cluj-Napoca Municipii .................................. 3 Oraşe ...................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 14 Comune ...................................... 74 - din care, suburbane ....................... 5 Sate ........................................ 420 - din care, aparţin oraşelor ................ A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. CLUJ-NAPOCA Localităţi componente ale municipiului 1. DEJ 2. Ocna Dejului 3. Pestera 4. Pintic 5. Somcutu Mic Comune suburbane 1. Cuzdrioara 2. Jichisu de Jos Sate componente ale comunei suburbane 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. Cuzdrioara Manasturel Valea Girboului Jichisu de Jos Codor Jichisu de Sus Sigau Tarpiu Mica Dimbu Mare Manastirea

2. DEJ

3. Mica

3 TURDA

1. Mihai Viteazu 2. Sandulesti

4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2.

Nires Sinmarghita Valea Ciresoii Valea Luncii Mihai Viteazu Cheia Cornesti Sandulesti Copaceni

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. CIMPIA TURZII 2. GHERLA

Localităţi componente ale oraşului 1. 2. 3. 4. 1. 2. GHERLA Baita Hasdate Silivas HUEDIN Bicalatu

3. HUEDIN C. COMUNE

----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Arghiresu 1. Arghiresu 2. Aghiresu-Fabrici 3. Arghisu 4. Bagara 5. Dincu 6. Doroltu 7. Inucu 8. Leghia 9. Macau 10. Ticu 11. Ticu-Colonie 2. Aiton 1. Aiton 2. Rediu 3. Alunis 1. Alunis 2. Corneni 3. Ghirolt 4. Pruneni 5. Vale 4. Apahida 1. Apahida 2. Bodrog 3. Cimpenesti 4. Corpadea 5. Dezmir 6. Pata 7. Sinnicoara 8. Sub Coasta 5. Aschileu 1. Aschileu Mare 2. Aschileu Mic 3. Cristorel 4. Dorna 5. Fodora 6. Baciu 1. Baciu

7. Baisoara

8. Belis

9. Bobilna

10. Bontida

11. Borsa

12. Buza 13. Caianu

14 Calarasi 15. Calatele

16. Camarasu

2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Corusu Mera Popesti Radaia Salistea Noua Suceagu Baisoara Frasinet Moara de Padure Muntele Baisorii Muntele Bocului Muntele Cacovei Muntele Filii Muntele Sacelului Sacel Belis Balcesti Dealu Botii Giurcuta de Jos Giurcuta de Sus Poiana Horea Smida Bobilna Antas Babdiu Blidaresti Cremenea Maia Osorhel Pruni Razbuneni Suaras Vilcelele Bontida Coasta Rascruci Tauseni Borsa Borsa-Catun Borsa-Crestaia Ciumafaia Giula Buza Rotunda Caianu Barai Caianu Mic Caianu-Vama Vaida-Camaras Valeni Calarasi Bogota Calarasi-Gara Calatele Calata Dealu Negru Finciu Valeni Camarasu Naoiu

17. Capusu Mare

18. Caseiu

19. Catina

20. Ceanu Mare

21. Chinteni

22. Chiuiesti

23. Ciucea

3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

Simboleni Capusu Mare Agirbiciu Balcesti Capusu Mic Dingau Mare Dingau Mic Dumbrava Paniceni Straia Caseiu Comorita Coplean Custura Girbau Dejului Guga Leurda Rugasesti Salatruc Urisor Catina Copru Feldioara Hagau Hodaie Valea Calda Ceanu Mare Andici Boian Boldut Ciurgau Dosu Napului Finate Hodai-Boian Iacobeni Mortesti Stircu Strucut Valea lui Câţi Chinteni Deusu Feiurdeni Macicasu Padureni Satu Lung Salistea Veche Sinmartin Vechea Chiuiesti Dosu Bricii Huta Magoaja Strimbu Valea Caseielului Valea lui Opris Ciucea Bucea Negreni Prelucele Vinatori

24. Ciurila

25. Citcau 26. Cojocna

27. Cornesti

28. Dabica 29. Feleacu

30. Fizesu Gherlii

31. Floresti 32. Frata

33. Geaca

34. Gilau

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Ciurila Filea de Jos Filea de Sus Padureni Prunis Salicea Saliste Sutu Citcau Muncel Salisca Cojocna Boj-Catun Boju Cara Huci Iuriu de Cîmpie Moristi Straja Cornesti Birlea Igritia Lujerdiu Morau Stoiana Tiocu de Jos Tiocu de Sus Tioltiur Dabica Luna de Jos Piglisa Feleacu Casele Micesti Gheorghieni Saradis Vilcele Fizesu Gherlii Bont Lunca Bontului Nicula Sacalaia Floresti Luna de Sus Tauti Frata Berchiesu Oas Olariu Padurea Iacobeni Poiana Fraţii Razoare Soporu de Cîmpie Geaca Chiris Lacu Legii Puini Sucutard Gilau Somesu Cald

35. Girbau

36. Iara

37. Iclod

38. Izvoru Crisului

39. Jucu

40. Luna 41. Maguri-Racatau 42. Manastireni

43. Margau

44. Marisel 45. Mintiu Gherlii

46. Mociu

3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Somesu Rece Girbau Cornesti Nadaselu Turea Vistea lara Agris Borzesti Buru Cacova Ierii Fagetu Ierii Lungesti Masca Magura Ierii Ocolisel Surduc Valea Agrisului Valea Vadului Iclod Fundatura Iclozel Livada Orman Izvoru Crisului Nadasu Nearsova Saula Jucu de Sus Gadalin Juc-Herghelie Jucu de Mijloc Visea Luna Gligoresti Luncani Maguri-Racatau Maguri Muntele Rece Manastireni Ardeova Bedeciu Bica Dretea Manasturu Romanesc Margau Bociu Buteni Ciuleni Rachitele Scrind-Frasinet Marisel Mintiu Gherlii Bunesti Nima Padurenii Petresti Salatiu Mociu Boteni

47. Moldovenesti

48. Palatca

49. Panticeu

50. Petrestii de Jos

51. Ploscos

52. Poieni

53. Recea-Cristur

54. Risca

55. Sacuieu 56. Savadisla

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2.

Chesau Criseni Falca Ghirisu Roman Rosieni Turmasi Zorenii de Vaie Moldovenesti Badeni Pietroasa Plaiesti Podeni Stejeris Palatca Bagaciu Muresenii de Cîmpie Petea Sava Panticeu Catalina Cublesu Somesan Dirja Sarata Petrestii de Jos Craesti Deleni Livada Petrestii de Mijloc Petrestii de Sus Plaiuri Ploscos Crairit Lobodas Valea Florilor Poieni Bologa Cerbesti Hodisu Lunca Visagului Morlaca Tranisu Valea Draganului Recea-Cristur Caprioara Ciubanca Ciubancuta Elciu Escu Jurca Osoi Pustuta Risca Dealu Mare Lapustesti Marcesti Sacuieu Rogojel Visagu Savadisla Finisel

57. Sic 58. Sincraiu

59. Sinmartin

60. Sinpaul

61. Suatu 62. Tritenii de Jos

63. Tureni

64. Taga

65. Unguras

66. Vad

67. Valea Ierii

3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3.

Hasdate Lita Liteni Stolna Valisoara Vlaha Sic Sincraiu Alunisu Braisoru Domosu Horlacea Sinmartin Ceaba Cutca Diviciorii Mari Diviciorii Mici Mahal Simboieni Tirgusor Sinpaul Berindu Mihaiesti Sumurducu Sardu Topa Mica Suatu Aruncuta Dimburile Tritenii de Jos Clapa Colonia Padurenii Tritenii de Sus Tritenii-Hotar Tureni Ceanu Mic Comsesti Martinesti Micesti Taga Nasal Sintejude Sintejude-Vale Sintioana Unguras Batin Darot Sicfa Valea Ungurasului Vad Bogata de Jos Bogata de Sus Calna Cetan Curtuius Dejului Valea Grosilor Valea Ierii Cerc Plopi

68. Viisoara 69. Vultureni

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Viisoara Urca Vultureni Babutiu Badesti Chidea Faureni Soimeni

JUDEŢUL CONSTANTA cu resedinta în municipiul Constanta Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 17 Comune ...................................... 49 - din care, suburbane ....................... 4 Sate ........................................ 190 - din care, aparţin oraşelor ................ 2 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. CONSTANTA Oraşe ce aparţin de municipiu 1. EFORIE 2. MANGALIA 3. NAVODARI Localităţi componente ale municipiului 1. CONSTANTA 2. Mamaia 3. Palazu Mare Localităţi componente ale oraşului 1. Eforie Sud 2. Eforie Nord 1. NAVODARI 2. Mamaia-Sat 1. TECHIRGHIOL 2. Sanatoriul Agigea 3. Staţiunea Zoologica Marina Comune suburbane ce aparţin municipiului 1. 23 August 2. Limanu Sate ce aparţin oraşului 1. Agigea 2. Lazu Sate componente ale comunei suburbane 1. 23 August 2. Dulcesti 3. Moşneni 1. Limanu 2. Hagieni 3. 2 Mai 4. Vama Veche 1. Ovidiu 2. Lumina 3. Poiana 1. Tuzla 2. Costinesti 3. Schitu Localităţi

1. TECHIRGHIOL

3. Ovidiu 4. Tuzla

B. ORAŞE Denumirea

oraşului 1. CERNAVODA 2. HÎRŞOVA 3. MEDGIDIA

componente ale oraşului 1. 2. 1. 2. 3. HÎRŞOVA Vadu Oii MEDGIDIA Remus Opreanu Valea Dacilor

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Adamclisi 1. Adamclisi 2. Abrud 3. Hateg 4. Urluia 5. Zorile 2. Albesti 1. Albesti 2. Arsa 3. Coroana 4. Cotu Vaii 5. Virtop 3. Aliman 1. Aliman 2. Dunareni 3. Floriile 4. Vlahii 4. Basarabi 1. Basarabi 2. Siminoc 5. Baneasa 1. Baneasa 2. Faurei 3. Negureni 4. Tudor Vladimirescu 6. Castelu 1. Castelu 2. Cuza Voda 3. Nisipari 7. Cerchezu 1. Cerchezu 2. Cascioarele 3. Magura 4. Viroaga 8. Chirnogeni 1. Chirnogeni 2. Credinţa 3. Plopeni 9. Ciobanu 1. Ciobanu 2. Miorita 10. Ciocirlia 1. Ciocirlia 2. Ciocirlia de Sus 11. Cobadin 1. Cobadin 2. Conacu 3. Curcani 4. Negresti 5. Viisoara 12. Cogealac 1. Cogealac 2. Fintinele 3. Gura Dobrogei 4. Rimnicu de Jos 5. Rimnicu de Sus

13. Comana

14. Corbu 15. Crucea

16. Cumpana

17. Deleni

18. Dobromir

19. Girliciu 20. Horia

21. Independenta

22. Ion Corvin

23. Istria 24. Lipnita

25. Mereni

6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

Tariverde Comana Casicea General Scarisoreanu Pelinu Tataru Corbu Luminita Vadu Crucea Baltagesti Crisan Galbiori Stupina Siriu Cumpana Baraganu Potirnichea Straja Deleni Petrosani Pietreni Sipotele Dobromir Cetatea Dobromiru din Deal Lespezi Padureni Valeni Girliciu Horia Closca Ghindaresti Tichilesti Independenta Dumbraveni Fintina Mare Furnica Movila Verde Olteni Tufani Ion Corvin Brebeni Cringu Raristea Viile Istria Nuntasi Lipnita Canlia Carvan Coslugea Cuiugiuc Goruni Izvoarele Mereni Ciobanita Lanurile Miristea Osmancea

26. Mihail Kogalniceanu

27. Mihai Viteazu 28. Mircea Voda

29. ♫egru Voda

30. Nicolae Balcescu 31. Oltina

32. Ostrov

33. Pantelimon

34. Pecineaga 35. Pestera

36. Poarta Alba 37. Rasova 38. Saraiu 39. Sacele 40. Seimeni 41. Silistea 42. Tirgusor

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1.

Mihail Kogalniceanu Oituz Palazu Mic Piatra Sibioara Mihai Viteazu Sinoie Mircea Voda Faclia Gherghina Saligny Satu Nou Ştefan cel Mare Tibrinu Negru Voda Darabani Graniceru Vilcelele Nicolae Balcescu Dorobantu Dropia Oltina Razoarele Satu Nou Strunga Ostrov Almalau Bugeac Esechioi Galita Girlita Pantelimon Calugareni Nistoresti Pantelimon de Jos Runcu Vulturu Pecineaga Vinatori Pestera Ivrinezu Mare Ivrinezu Mic Izvoru Mare Veteranu Poarta Alba Nazarcea Rasova Cochirleni Saraiu Dulgheru Stejaru Sacele Traian Seimeni Dunarea Seimenii Mici Silistea Tortoman Tepes Voda Tirgusor

43. Topalu 44. Topraisar

45. Valu lui Traian

2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1.

Casian Cheia Gradina Mireasa Topalu Capidava Topraisar Amzacea Biruinta Movilita Valu lui Traian

JUDEŢUL COVASNA cu resedinta în municipiul Sfintu Gheorghe Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 6 Comune ...................................... 23 - din care, suburbane ....................... 3 Sate ........................................ 122 - din care, aparţin municipiilor şi oraşelor .................................. 11 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. SFINTU GHEORGHE B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BARAOLT Sate ce aparţin municipiului 1. Chilieni 2. Coseni Sate ce aparţin oraşului 1. Biborteni 2. Bodos 3. Capeni 4. Miclosoara 5. Racosul de Sus

2. COVASNA Comune suburbane 1. Comandau

Localităţi componente ale oraşului 1. COVASNA 2. Chiurus

Sate componente ale comunei suburbane 1. Comandau Sate ce aparţin oraşului 1. Bradet 2. Floroaia 3. Scradoasa Sate componente ale comunei suburbane 1. Barcani 2. Ladauti 3. Saramas 4. Valea Mare

3. INTORSURA BUZAULUI

1. Barcani

2. Sita Buzaului

4. TIRGU SECUIESC C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Aita Mare 1. Aita Mare 2. Aita Medie 2. Batani 1. Batanii Mari 2. Aita Seaca 3. Batanii Mici 4. Herculian 5. Ozunca-Băi 3. Belin 1. Belin 2. Belin-Vale 4. Bodoc 1. Bodoc 2. Olteni 3. Zalan 5. Borosneu Mare 1. Borosneu Mare 2. Borosneu Mic 3. Dobolii de Sus 4. Let 5. Tufalau 6. Valea Mica 6. Brates 1. Brates 2. Pachia 3. Telechia 7. Bradut 1. Bradut 2. Doboseni 3. Filia 4. Talisoara 8. Bretcu 1. Bretcu 2. Martanus 3. Oituz 9. Catalina 1. Catalina 2. Hatuica 3. Imeni 4. Marcusa 5. Martineni 10. Cernat 1. Cernat 2. Albis 3. Icafalau 11. Chichis 1. Chichis 2. Bacel 12. Dobirlau 1. Dobirlau 2. Lunca Marcusului 3. Marcus 4. Valea Dobirlaului 13. Ghelnita 1. Ghelinta 2. Harale 14. Ghidfalau 1. Ghidfalau

1. Sita Buzaului 2. Crasna 3. Merisor 4. Zabratau Sate ce aparţin oraşului 1. Lungă

15. Haghig 16. Ilieni 17. Lemnia 18. Malnas

19. Moacsa 20. Ojdula 21. Ozun

22. Poian

23. Reci

24. Sinzieni

25. Turia 26. Valea Crisului 27. Vilcele

28. Virghis 29. Zagon 30. Zabala

2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Anghelus Fotos Zoltan Haghig Iaras Ilieni Dobolii de Jos Sincraiu Lemnia Lutoasa Mereni Micfalau Bixad Malnas Malnas-Rai Valea Zalanului Moacsa Dalnic Padureni Ojdula Hilib Ozun Bicfalau Lisnau Lisnau-Vale Lunca Ozunului Magherus Sintionlunca Poian Belani Carpinenii Estelnic Valea Scurta Reci Aninoasa Bita Saciova Sinzieni Casinu Mic Petriceni Valea Seaca Turia Alungeni Valea Crisului Arcus Calnic Araci Ariusd Hetea Vilcele Virghis Zagon Papauti Zabala Peteni Surcea Tamasfalau

JUDEŢUL DIMBOVITA cu resedinta în municipiul Tirgoviste

Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 5 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 13 Comune ...................................... 76 - din care, suburbane ....................... 11 Sate ........................................ 361 - din care, aparţin oraşelor ................ 7 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. TIRGOVISTE Comune suburbane 1. Aninoasa 2. Doicesti 3. Razvad 4. Sotinga 5. Ulmi Localităţi componente ale municipiului 1. TIRGOVISTE 2. Priseaca Sate componente ale comunei suburbane 1. Aninoasa 2. Sateni 3. Viforita 1. Doicesti 1. Razvad 2. Gorgota 3. Valea Voievozilor 1. Sotinga 2. Teis 1. Ulmi 2. Colanu 3. Dimoiu 4. Dumbrava 5. Matraca 6. Nisipurile 7. Udresti 8. Viisoara Sate ce aparţin oraşului 1. Berevoesti 2. Costesti Sate componente ale comunei suburbane 1 Motaieni 2. Cucuteni 1. Gura Foii 2. Bumbuia 3. Catanele 4. Fagetu 1. Petresti 2. Coada Izvorului 3. Gherghesti 4. Greci 5. Ionesti 6. Potlogeni-Deal 7. Puntea de Greci 1. Iedera de Jos

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. FIENI Comune suburbane 1. Motaieni 2. GAIESTI 1. Gura Foii

2. Petresti

3. MORENI

1. Iedera

2. Colibasi 3. Cricovu Dulce 4. Iedera de Sus Localităţi componente ale oraşului 1. PUCIOASA 2. Bela 3. Diaconesti 4. Glodeni 5. Malurile 6. Miculesti 7. Pucioasa-Sat 1. Branesti 1. Branesti 2. Gura Vulcanei 3. Laculete-Gara 4. Priboiu 5. Toculesti 6. Vulcana-Pandele Sate ce aparţin oraşului 1. Fusea 2. Hagioaica 3. Mereni 4. Plopu 5. Salcuta Sate componente ale comunei suburbane 1. Branistea 2. Dimbovicioara 3. Savesti

4. PUCIOASA

5. TITU

1. Branistea C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Balenii 1. Baleni-Romani 2. Baleni-Sirbi 2. Barbuletu 1. Gura Barbuletului 2. Alunis 3. Barbuletu 4. Cetatuia 5. După Deal 6. Pietrari 7. Riu Alb de Jos 8. Riu Alb de Sus 9. Sipot 10. Valea 3. Bezdead 1. Bezdead 2. Brosteni 3. Costisata 4. Magura 5. Tunari 6. Valea Morii 4. Bilciuresti 1. Bilciuresti 2. Suseni-Socetu 5. Brezoaele 1. Brezoaele

6. Buciumeni 7. Bucsani

8. Butimanu

9. Ciocanesti

10. Cindesti

11. Cobia

12. Cojasca 13. Comisani 14. Contesti

15. Corbii Mari

16. Cornatelu

17. Cornesti

2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

Brezoaia Buciumeni Dealu Mare Valea Leurzii Bucsani Habeni Racovita Ratoaia Butimanu Barbuceanu Lucianca Ungureni Ciocanesti Creţu Decindea Urziceanca Vizuresti Cindesti-Vale Aninosani Cindesti-Deal Dragodanesti Valea Mare Gherghitesti Blidari Calugareni Capsuna Cobiuta Craciunesti Frasin-Deal Frasin-Vale Manastirea Mislea Cojasca Fintinele Iazu Comisani Lazuri Contesti Balteni Boteni Calugareni Cringasi Gamanesti Helesteu Mereni Corbii Mari Baraceni Grozavesti Moara din Groapa Petresti Podu Corbencii Satu Nou Ungureni Vadu Stanchii Cornatelu Alunisu Bolovani Corni Slobozia Cornesti

18. Costestii din Vale 19. Crevedia

20. Cringurile

21. Darmanesti 22. Dobra 23. Dragodana

24. Dragomiresti

25. Finta

26. Glodeni

27. Gura Ocnitei

28. Gura Sutii 29. Hulubesti

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1.

Bujoreanca Catunu Cristeasca Crivatu Frasinu Hodarasti Ibrianu Postirnacu Ungureni Costestii din Vale Maruntisu Tomsani Crevedia Cocani Dirza Minastirea Samurcasi Badulesti Cringurile de Jos Cringurile de Sus Patroaia-Deal Patroaia-Vale Potlogeni-Vale Ratesti Voia Darmanesti Marginenii de Sus Vladeni Dobra Marcesti Dragodana Boboci Burduca Cuparu Padureni Picior de Munte Straosti Dragomiresti Decindeni Geangoesti Mogosesti Rincaciov Ungureni Finta Mare Bechinesti Finta Veche Gheboaia Glodeni Gusoiu Laculete Livezile Malu Mierii Schela Gura Ocnitei Adinca Ochiuri Sacueni Gura Sutii Sperieteni Hulubesti

30. I. L. Caragiale 31. Lucieni

32. Ludesti

33. Lunguletu 34. Malu cu Flori

35. Manesti 36. Matasaru

37. Mogosani

38. Moroeni

39. Morteni 40. Niculesti 41. Nucet 42. Ocnita 43. Odobesti

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4.

Butoiu de Jos Butoiu de Sus Magura Valea Dadei Ghirdoveni I. L. Caragiale Mija Lucieni Olteni Raciu Silistea Suta Seaca Ludesti Milosari Potocelu Scheiu de Jos Scheiu de Sus Telesti Lunguletu Oreasca Serdanu Malu cu Flori Capu Coastei Copaceni Miclosanii Mari Miclosanii Mici Manesti Dragaesti-Paminteni Dragaesti-Ungureni Tetcoiu Cretulesti Matasaru Odaia Turcului Poroinica Putu cu Salcie Salcioara Mogosani Chirca Cojocaru Merii Zavoiu Moroeni Dobresti Glod Lunca Muscel Pucheni Morteni Neajlovu Niculesti Ciocanari Movila Nucet Cazaci Ilfoveni Ocnita Odobesti Brincoveanu Crovu Miulesti

44. Pietrosita 45. Poiana 46. Potlogi

47. Produlesti 48. Pucheni

49. Racari

50. Runcu

51. Salcioara

52. Slobozia Moara 53. Selaru 54. Tartasesti 55. Tatarani

56. Uliesti

5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Zidurile Pietrosita Dealu Frumos Poiana Poienita Potlogi Pitaru Podu Cristinii Româneşti Vlasceni Produlesti Brosteni Costestii din Deal Pucheni Bradatel Meisoare Valea Larga Virfureni Racari Balanesti Colacu Ghergani Ghimpati Mavrodin Sabiesti Stanesti Runcu Badeni Brebu Ferestre Piatra Silistea Băneşti Catunu Cuza Voda Ghinesti Mircea Voda Moara Noua Movila Podu Rizii Salcioara Slobozia Moara Selaru Fierbinti Glogoveanu Tartasesti Bildana Gulia Tatarani Caprioru Gheboieni Priboiu Uliesti Croitori Hanu lui Pala Jugureni Minastioara Olteni Ragu Stavropolia

57 Valea Lungă

58. Valea Mare

59. Vacaresti

60. Valeni-Dimbovita 61. Visina

62. Visinesti

63. Virfuri

64. Voinesti

65. Vulcana-Băi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3.

Valea Lungă-Cricov Bacesti Izvoru Moşia Mica Serbaneasa Stubeie Tisa Valea lui Dan Valea Lungă-Gorgota Valea Lungă-Ogrea Valea Mare Valea Mare Feteni Girleni Livezile Saru Stratonesti Valea Caselor Vacaresti Bratestii de Jos Bungetu Persinari Valeni-Dimbovita Mesteacan Visina Brosteni Izvoru Rascaeti Vultureanca Visinesti Dospinesti Sultanu Urseiu Virfuri Cirlanesti Cojoiu Merisoru Statesti Suvita Ulmetu Voinesti Gemenea-Bratulesti Izvoarele Lunca Manga Minjina Oncesti Suduleni Vulcana-Băi Nicolaesti Vulcana de Sus

JUDEŢUL DOLJ cu resedinta în municipiul Craiova Municipii .................................. Oraşe ...................................... Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... Comune ...................................... - din care, suburbane ....................... 1 4 10 95 5

Sate ........................................ 380 - din care, aparţin oraşelor ................ 9 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. CRAIOVA Localităţi componente ale municipiului 1. CRAIOVA 2. Facai 3. Mofleni 4. Popoveni 5. Simnicu de Jos

Comune suburbane 1. Bucovat

2. Cernele

3. Isalnita 4. Podari

5. Simnicu de Sus

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BAILESTI

Sate componente ale comunei suburbane 1. Bucovat 2. Cirligei 3. Italieni 4. Leamna de Jos 5. Leamna de Sus 6. Palilula 7. Sarbatoarea 1. Cernele 2. Cernelele de Sus 3. Izvorul Rece 4. Rovine 1. Isalnita 1. Podari 2. Balta Verde 3. Braniste 4. Gura Vaii 5. Livezi 1. Simnicu de Sus 2. Albesti 3. Cornetu 4. Deleni 5. Dudovicesti 6. Dutulesti 7. Floresti 8. Izvor 9. Jieni 10. Lesile 11. Milesti 12. Româneşti

Localităţi componente ale oraşului 1. BAILESTI 2. Balasan

2. CALAFAT 3. FILIASI

Sate ce aparţin oraşului 1. Basarabi 2. Ciupercenii Vechi 3. Golenti 1. Almajel 2. Bilta 3. Braniste 4. Fratostita 5. Racarii de Sus

6. Uscaci 4. SEGARCEA C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Afumati 1. Afumati 2. Boureni 3. Covei 2. Almaj 1. Almaj 2. Beharca 3. Bogea 4. Cotofenii din Fata 5. Moşneni 6. Sitoaia 3. Amarastii de Jos 1. Amarastii de Jos 2. Ocolna 3. Prapor 4. Amarastii de Sus 1. Amarastii de Sus 2. Dobrotesti 3. Nisipuri 4. Zvorsca 5. Apele Vii 1. Apele Vii 6. Argetoaia 1. Argetoaia 2. Baranu 3. Berbesu 4. Iordachesti 5. Leordoasa 6. Malumnic 7. Novac 8. Piria 9. Poiana Fintinii 10. Salcia 11. Teascu din Deal 12. Ursoaia 7. Bechet 1. Bechet 8. Bistret 1. Bistret 2. Bistretu Nou 3. Brindusa 4. Plosca 9. Birca 1. Birca 10. Botosesti-Paia 1. Botosesti-Paia 11. Brabova 1. Brabova 2. Caraiman 3. Mosna 4. Rachita de Jos 5. Urdinita 6. Voita 12. Bradesti 1. Bradesti 2. Bradestii Batrini 3. Meteu 4. Piscani 5. Racarii de Jos 6. Tatomiresti 13. Bralostita 1. Bralostita 2. Ciocanele

14. Bratovoesti

15. Breasta

16. Bulzesti

17. Calopar

18. Caraula 19. Carpen 20. Castranova 21. Calarasi 22. Celaru

23. Cerat 24. Cernatesti

25. Cetate 26. Cioroiasi 27. Ciupercenii Noi 28. Cosoveni

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1.

Racovita Schitu Sfircea Valea Fintinilor Bratovoesti Badosi Georocu Mare Prunet Rojiste Timburesti Breasta Cotu Crovna Faget Obedin Rosieni Valea Lungului Prejoi Bulzesti Fratila Gura Racului Infratirea Piscu Lung Poienile Saliste Seculesti Stoicesti Calopar Belcinu Bizdina Panaghia Salcuta Caraula Carpen Cleanov Geblesti Castranova Puţuri Calarasi Sarata Celaru Ghizdavesti Marotinu de Jos Marotinu de Sus Soreni Cerat Malaica Cernatesti Cornita Rasnicu Batrin Rasnicu Oghian Tiu Cetate Moreni Cioroiasi Cetatuia Cioroiu Nou Ciupercenii Noi Smirdan Cosoveni

29. Cotofenii din Dos 30. Daneti

31. Dabuleni 32. Desa 33. Diosti 34. Dobresti

35. Dragotesti

36. Dranic

37. Farcas

38. Galicea Mare 39. Ghercesti

40. Gighera 41. Giubega 42. Giurgita 43. Gingiova 44. Gogosu 45. Goicea

2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2.

Circea Cotofenii din Dos Mihaita Potmeltu Daneti Brabeti Braniste Locusteni Dabuleni Chiasu Desa Diosti Ciocanesti Radomir Dobresti Caciulatesti Georocel Murta Toceni Dragotesti Benesti Bobeanu Buzduc Popinzalesti Viisoara Dranic Booveni Foisor Padea Farcas Amarasti Golumbelu Golumbu Moflesti Nistoi Plopu-Amarasti Putinei Soceni Talpas Galicea Mare Ghercesti Girlesti Luncsoru Ungureni Ungurenii Mici Gighera Nedeia Zaval Giubega Galiciuica Giurgita Curmatura Filaret Gingiova Comosteni Gogosu Gogosita Stefanel Goicea Dunareni

46. Goiesti

47. Grecesti

48. Izvoare 49. Leu 50. Lipovu 51. Macesu de Jos 52. Macesu de Sus 53. Maglavit 54. Malu Mare 55. Melinesti

56. Mischii

57. Mirsani 58. Motatei 59. Murgasi

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Goiesti Adincata Fintini Gruita Malaesti Mogosesti Muereni Pioresti Pometesti Popeasa Tandara Vladimir Zlatari Grecesti Barboi Busu Busuletu Gradistea Gropanele Izvoare Corlate Domnu Tudor Leu Zanoaga Lipovu Lipovu de Sus Macesu de Jos Sapata Macesu de Sus Maglavit Hunia Malu Mare Ghindeni Preajba Melinesti Bodaiesti Bodaiestii de Sus Godeni Muierusu Negoiesti Odoleni Ohaba Plostina Popesti Spineni Valea Mare Valea Muierii de Jos Mischii Calinesti Gogosesti Mlecanesti Motoci Urechesti Mirsani Motatei Dobridor Motatei-Gara Balota de Jos Balota de Sus Busteni

60. Negoi 61. Orodel

62. Ostroveni 63. Perisor 64. Pielesti 65. Piscu Vechi 66. Plenita 67. Poiana Mare 68. Predesti

69. Radovan

70. Rast 71. Robanesti

72. Sadova 73. Salcuta

74. Scaesti 75. Seaca de Cimp 76. Seaca de Padure 77. Secu

4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1.

Gaia Murgasi Picaturile Rupturile Velesti Negoi Catane Catanele Noi Orodel Bechet Calugarei Cornu Teiu Ostroveni Listeava Perisor Maracinele Pielesti Cimpeni Lîngă Piscu Vechi Ghidici Pisculet Plenita Castrele Traiane Poiana Mare Tunarii Noi Tunarii Vechi Predesti Bucicani Cirstovani Frasin Milovan Plesoi Predestii Mici Radovan Fintinele Intorsura Tirnava Rast Robanesti de Jos Bojoiu Golfin Lacrita Mare Lacrita Mica Robanestii de Sus Sadova Piscu Sadovei Salcuta Mirza Plopsor Tencanau Scaesti Valea lui Patru Seaca de Cimp Piscu Nou Seaca de Padure Rachita de Sus Veleni Secu

78. Silistea Crucii 79. Sopot

80. Teasc 81. Terpezita

82. Teslui

83. Tuglui 84. Unirea 85. Urzicuta 86. Valea Stanciului 87. Vela

88. Verbita 89. Virtop 90. Virvoru de Jos

2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Comanicea Smadovicioara de Secu Sumandra Silistea Crucii Sopot Bascov Belot Cernat Pereni Pietroaia Sirsca Teasc Secui Terpezita Căruia Caciulatu Floran Lazu Teslui Cosereni Fintinele Preajba de Jos Preajba de Padure Tartal Urieni Viisoara-Moşneni Tuglui Jiul Unirea Urzicuta Urzica Mare Valea Stanciului Horezu-Poenari Vela Bucovicior Cetatuia Desnatui Gubaucea Seglet Suharu Stiubei Verbita Verbicioara Virtop Virvoru de Jos Bujor Ciutura Criva Dobromira Dragoaia Gabru Virvor

JUDEŢUL GALAŢI cu resedinta în municipiul Galaţi Municipii .................................. Oraşe ...................................... Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 2 2 4

Comune ...................................... 56 - din care, suburbane ....................... 5 Sate ........................................ 180 - din care, aparţin oraşelor ................ 2 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. GALAŢI Comune suburbane 1. Sendreni 2. Vinatori 2. TECUCI 1. Draganesti 2. Munteni Sate componente ale comunei suburbane 1. Sendreni 2. Movileni 3. Serbestii Vechi 1. Vinatori 2. Costi 3. Odaia Manolache 1. Draganesti 2. Malu Alb 1. Munteni 2. Frunzeasca 3. Negrilesti 4. Slobozia Blaneasa 5. Tiganesti 6. Ungureni Sate componente ale comunei suburbane 1. Beresti-Meria 2. Aldesti 3. Balintesti 4. Onciu 5. Plesa 6. Prodanesti 7. Puricani 8. Saseni 9. Slivna 10. Sipote Sate ce aparţin oraşului 1. Moscu 2. Umbraresti

B. ORAŞE Denumire oraşului 1. BERESTI Comune suburbane 1. Beresti-Meria

2. TIRGU BUJOR

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Barcea 1. Barcea 2. Podoleni 2. Balabanesti 1. Balabanesti 2. Bursucani 3. Cruceanu 4. Lungesti 5. Radesti 6. Zimbru 3. Balasesti 1. Balasesti 2. Ciuresti 3. Ciurestii Noi

4. Baleni 5. Baneasa 6. Branistea

7. Brahasesti

8. Buciumeni

9. Cavadinesti

10. Certesti 11. Corod

12. Corni 13. Cosmesti

14. 15. 16. 17.

Costache Negri Cuca Cudalbi Draguseni

18. Firtanesti 19. Foltesti 20. Frumusita 21. Fundeni

22. Ghidigeni

4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Pupezeni Baleni Baneasa Roscani Branistea Lozova Traian Vasile Alecsandri Brahasesti Corcioveni Cositeni Toflea Buciumeni Hantesti Tecucelu Sec Vizuresti Cavadinesti Comanesti Ganesti Vadeni Certesti Cirlomanesti Cotoroaia Corod Blinzi Bratulesti Carapcesti Corni Maciseni Urlesti Cosmesti Baltareti Cosmestii-Vale Furcenii Noi Furcenii Vechi Satu Nou Costache Negri Cuca Cudalbi Draguseni Adam Cauiesti Fundeanu Ghinghesti Nicopele Stietesti Firtanesti Viile Foltesti Stoicani Frumusita Ijdileni Tamaoani Fundenii Noi Fundeni Hanu Conachi Lungoci Ghidigeni Gara Ghidigeni Gefu

23. Gohor

24. Grivita 25. Independenta 26. Ivesti 27. Jorasti 28. Liesti 29. Matca 30. Mastacani 31. Movileni 32. Namoloasa 33. Nicoresti

34. Oancea 35. Pechea 36. Piscu 37. Priponesti

38. Rediu 39. Scinteiesti 40. Schela 41. Slobozia Conachi 42. Smirdan

4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1.

Girbovat Gura Girbovatului Slobozia Corni Talpigi Taplau Gohor Gara Berheci Ireasca Nartesti Posta Grivita Calmatui Independenta Ivesti Bucesti Jorasti Lunca Zarnesti Liesti Matca Mastacani Chiraftei Movileni Namoloasa Cringeni Namoloasa-Sat Nicoresti Branistea Coasta Lupei Dobrinesti Fintini Grozavesti Ionasesti Malureni Piscu Corbului Poiana Sirbi Visina Oancea Slobozia Oancea Pechea Lupele Piscu Vames Priponesti Ciorasti Hustiu Liesti Priponestii de Jos Rediu Plevna Suhurlui Scinteiesti Fintinele Schela Negrea Slobozia Conachi Cuza Voda Izvoarele Smirdan

43. Smulti 44. Suceveni 45. Tudor Vladimirescu 46. Tulucesti 47. Tepu 48. Umbraresti

49. Valea Marului 50. Virlezi 51. Vladesti

2. 3. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 1. 2.

Cismele Mihail Kogalniceanu Smulti Suceveni Rogojeni Tudor Vladimirescu Tulucesti Sivita Tatarca Tepu Tepu de Sus Umbraresti Condrea Salcia Silistea Torcesti Vasile Roaita Valea Marului Mindresti Virlezi Craiesti Vladesti Branesti

JUDEŢUL GIURGIU cu resedinta în municipiul Giurgiu Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 1 Comune ...................................... 57 - din care, suburbane ....................... 1 Sate ........................................ 187 - din care, aparţin oraşelor ................ A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. GIURGIU Comune suburbane 1. Slobozia Sate componente ale comunei suburbane 1. Slobozia

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Adunatii-Copaceni 1. Adunatii-Copaceni 2. Darasti-Vlasca 3. Mogosesti 4. Varlaam 2. Baneasa 1. Baneasa 2. Frasinu 3. Pietrele 4. Sfintu Gheorghe 3. Berceni 1. Berceni 4. Bolintin-Deal 1. Bolintin-Deal

5. Bolintin-Vale

6. Bucsani

7. Bulbucata

8. Buturugeni

9. Calugareni

10. Ciorogirla 11. Clejani

12. Clinceni 13. Colibasi 14. Comana

15. Cornetu 16. Crevedia Mare

17. Daia 18. Darasti-Ilfov 19. 30 Decembrie 20. Domneşti 21. Dragomiresti-Vale 22. Floresti-Stoenesti

2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1.

Mihai Voda Bolintin-Vale Crivina Malu Spart Suseni Bucsani Anghelesti Goleasca Obedeni Podisor Uiesti Vadu Lat Bulbucata Coteni Facau Teisori Buturugeni Padureni Podu Ilfovatului Posta Calugareni Branistari Crucea de Piatra Hulubesti Uzunu Ciorogirla Dirvari Clejani Neajlovu Podu Doamnei Sterea Clinceni Olteni Ordoreanu Colibasi Cimpurelu Comana Budeni Falastoaca Gradistea Vlad Tepes Cornetu Buda Crevedia Mare Crevedia Mica Dealu Gaiseanca Priboiu Sfintu Gheorghe Daia Plopsoru Darasti-Ilfov 30 Decembrie Copaceni Domneşti Teghes Dragomiresti-Vale Dragomiresti-Dea] Zurbaua Stoenesti

23. Fratesti 24. Gaiseni

25. Gaujani 26. Ghimpati

27. Gogosari

28. Gostinu 29. Gostinari 30. Gradinari 31. Greaca 32. Hotarele

33. Iepuresti

34. Izvoarele

35. Joita

36. Letca Noua 37. Mihai Bravu 38. Mihailesti

39. Mirsa 40. Ogrezeni

2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1.

Floresti Palanca Fratesti Cetatea Remus Gaiseni Carpenisu Cascioarele Podu Popa Nae Gaujani Cetatuia Pietrisu Ghimpati Copaciu Naipu Valea Plopilor Gogosari Draghiceanu Izvoru Ralesti Gostinu Gostinari Mironesti Gradinari Tintava Zorile Greaca Putu Greci Zboiu Hotarele Herasti Izvoarele Milosesti Teiusu Iepuresti Băneşti Chirculesti Gorneni Stilpu Valter Maracineanu Izvoarele Chiriacu Dimitrie Cantemir Petru Rares Radu Voda Valea Bujorului Joita Bicu Cosoba Sabareni Letca Noua Letca Veche Milcovatu Mihai Bravu Mihailesti Draganescu Novaci Popesti Mirsa Ogrezeni

41. Oinacu 42. Prundu 43. Putineiu 44. Rasuceni

45. Roata de Jos

46. Schitu

47. Singureni 48. Stanesti

49. Stoenesti 50. Toporu 51. Ulmi

52. Valea Dragului 53. Varasti 54. Vedea 55. Vidra 56. Vinatorii Mici

2. Hobaia 1. Oinacu 2. Branistea 1. Prundu 2. Puieni 1. Putineiu 2. Hodivoaia 3. Vieru 1. Rasuceni 2. Carapancea 3. Cucuruzu 4. Satu Nou 1. Roata de Jos 2. Cartojani 3. Roata Mica 4. Sadina 1. Schitu 2. Bila 3. Camineasca 4. Vlasin 1. Singureni 2. Cringuri 3. Stejaru 1. Stanesti 2. Balanu 3. Ghizdaru 4. Oncesti 1. Stoenesti 2. Ianculesti 3. Mirau 1. Toporu 2. Tomulesti 1. Ulmi 2. Cascioarele 3. Draganeasca 4. Ghionea 5. Icoana 6. Moşteni 7. Poenari 8. Trestieni 1. Valea Dragului 1. Varasti 2. Dobreni 1. Vedea 2. Malu 1. Vidra 2. Cretesti 3. Sintesti 1. Vinatorii Mici 2. Corbeanca 3. Cupele 4. Izvoru 5. Poiana lui Stinga 6. Vilcelele 7. Vinatorii Mari 8. Zadariciu

JUDEŢUL GORJ cu resedinta în municipiul Tirgu Jiu Municipii ..................................

1

Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 18 Comune ...................................... 64 - din care, suburbane ....................... 3 Sate ........................................ 416 - din care, aparţin oraşelor ................ 17 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. TIRGU JIU Localităţi componente ale municipiului 1. TIRGU JIU 2. Birsesti 3. Dragoeni 4. Iezureni 5. Polata 6. Preajba Mare 7. Româneşti 8. Slobozia 9. Ursati Sate componente ale comunei suburbane 1. Balesti 2. Ceauru 3. Cornesti 4. Gavanesti 5. Rasova 6. Stolojani 7. Talpasesti 8. Tamasesti 9. Voinigesti 1. Dragutesti 2. Cirbesti 3. Dimbova 4. Iaşi-Gorj 5. Tilvesti 6. Urechesti 1. Turcinesti 2. Cartiu 3. Horezu 4. Rugi Localităţi componente ale oraşului 1. MOTRU 2. Dealu Pomilor 3. Horasti 4. Insuratei 5. Leurda 6. Plostina Sate ce aparţin oraşului 1. Lupoita 2. Rosiuta 3. Ripa

Comune suburbane 1. Balesti

2. Dragutesti

3. Turcinesti

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. MOTRU

2. NOVACI

3. TIRGU CARBUNESTI

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3.

Bercesti Hirisesti Pociovalistea Sitesti Blahnita de Jos Carbunesti-Sat Cojani

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4. TICLENI C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Albeni 1. Albeni 2. Birzeiu de Gilort 3. Bolbocesti 4. Doseni 5. Mirosloveni 6. Prunesti 2. Alimpesti 1. Alimpesti 2. Ciupercenii de Oltet 3. Corsoru 4. Nistoresti 5. Sirbesti 3. Aninoasa 1. Aninoasa 2. Bobaia 3. Costesti 4. Groserea 5. Sterpoaia 4. Arcani 1. Arcani 2. Cimpofeni 3. Sanatesti 4. Stroiesti 5. Baia de Fier 1. Baia de Fier 2. Cernadia 6. Balanesti 1. Voitestii din Vale 2. Balanesti 3. Blidari 4. Cinepesti 5. Glodeni 6. Ohaba 7. Voitestii din Deal 7. Barbatesti 1. Barbatesti 2. Musculesti 3. Petresti 4. Socu 8. Bengesti-Ciocadia 1. Bengesti 2. Balcesti 3. Bircii 4. Ciocadia 9. Berlesti 1. Berlesti 2. Birzeiu 3. Gilcesti 4. Lihulesti 5. Piriu Viu 6. Scrada 7. Scurtu

Cretesti Curteana Floresteni Macesu Pojogeni Rogojeni Stefanesti

10. Bilteni

11. Bolbosi

12. Borascu

13. Branesti

14. Bumbesti-Jiu

15. Bumbesti-Pitic 16. Bustuchin

17. Capreni

18. Catunele

19. Ciuperceni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Bilteni Cocoreni Moi Pesteana-Jiu Rovinari Vladuleni Bolbosi Balacesti Bolboasa Igirosu Miclosu Ohaba-Jiu Valea Borascu Baniu Calaparu Gura-Menti Mentii din Dos Miluta Scorusu Branesti Badesti Brebenei Capu Dealului Gilortu Piriu Bumbesti-Jiu Curtisoara Lazaresti Plesa Tetila Bumbesti-Pitic Cirligei Poienari Bustuchin Cionti Motorgi Namete Poiana-Seciuri Poienita Pojaru Valea Pojarului Capreni Alunis Bratesti Bulbuceni Cetatea Cornetu Dealu Spirei Satu Nou Catunele Dealu Viilor Lupoaia Steic Valea Minastirii Valea Perilor Ciuperceni Boboiesti Pesteana-Vulcan Priporu

20. Cilnic

21. Crasna

22. Cruset

23. Danciulesti

24. Danesti

25. Dragotesti 26. Farcasesti

27. Glogova

5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Strimba-Vulcan Virtopu Zorzila Cilnic Cilnicu de Sus Didilesti Galesoaia Hodoreasca Pieptani Pinoasa Stejerei Vilceaua Crasna Aninisu din Deal Aninisu din Vale Buzesti Carpinis Crasna din Deal Dragoiesti Dumbraveni Radosi Cruset Bojinu Marinesti Maiag Mierea Miericeaua Slamnesti Slavuta Urda de Jos Valuta Danciulesti Bibulesti Halangesti Obirsia Petrachei Radinesti Zaicoiu Danesti Barza Botorogi Bratuia Bucureasa Merfulesti Sasa Trocani Tirculesti Ungureni Vacarea Dragotesti Corobai Trestioara Farcasesti Farcasesti-Moşneni Pesteana de Jos Rogojel Rosia-Jiu Timiseni Valea cu Apa Iormanesti

28. Godinesti

29. Hurezani

30. Ionesti

31. Jupinesti

32. Lelesti 33. Licurici

34. Logresti

35. Matasari

36. Musetesti

37. Negomir

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Camuiesti Clesnesti Glogova Olteanu Godinesti Arjoci Chiliu Cilcesti Piriu de Pripor Piriu de Vale Ratez Hurezani Busuioci Pegeni Plopu Totea de Hurezani Ionesti Gura Susitei Iliesti Picu Jupinesti Boia Piriu Boia Vidin Viersani Lelesti Fratesti Rasovita Licurici Frumusei Negreni Totea Tirgu Logresti Coltesti Frunza Logresti-Moşteni Maru Popesti Seaca Matasari Bradet Bradetel Croici Runcurel Musetesti Arseni Bircaciu Gamani Grui Stancesti Stancesti-Larga Negomir Artanu Bohorel Condeiesti Nucetu Orzu Paltinu Raci Ursoaia

38. Pades

39. Pestisani

40. Plopsoru

41. Polovragi 42. Prigoria

43. Rosia de Amaradia

44. Runcu

45. Samarinesti

46. Sacelu

10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.

Valea Racilor Calugareni Apa Neagra Cerna-Sat Closani Motru Sec Orzesti Pades Vaieni Pestisani Borosteni Bradiceni Frincesti Gureni Hobita Seuca Plopsoru Brosteni Brostenii de Sus Ceplea Cursaru Deleni Izvoarele Olari Piscuri Sardanesti Valeni Polovragi Racovita Pngoria Bucsana Burlani Calugareasa Dobrana Negoiesti Zorlesti Rosia de Amaradia Becheni Dealu Viei Ruget Seciurile Stejaru Sitoaia Runcu Bilta Biltisoara Dobrita Rachiti Suseni Valea Mare Samarinesti Bazavani Boca Duculesti Larga Tirioi Valea Bisericii Valea Mica Valea Poienii Sacelu

47. Saulesti

48. Scoarta

49. Schela

50. Slivilesti

51. Stanesti

52. Stejari

53. Stoina

54. Telesti 55. Tismana

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2.

Blahnita de Sus Haiesti Jeristea Magheresti Saulesti Bibesti Dolcesti Purcaru Scoarta Bobu Budieni Ceratu de Copacioasa Cimpu Mare Colibasi Copacioasa Lazuri Lintea Mogosani Pistestii din Deal Simbotin Arsuri Gornacel Pajistele Schela Slivilesti Cojmanesti Miculesti Strimtu Sura Siacu Stiucani Tehomir Stanesti Alexeni Balani Calesti Curpen Mazaroi Obreja Pirvulesti Vaidei Valari Stejari Baloseni Bacesti Dealu Leului Piscoiu Popesti-Stejari Stoina Ciorari Mielusei Paisani Toiaga Ulmet Urda de Sus Telesti Buduhala Somanesti Tismana Celei

56. Turburea

57. Turceni

58. Tintareni

59. Urdari 60. Vagiulesti

61. Vladimir

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

Costeni Gornovita Isvarna Pocruia Racoti Sohodol Topesti Vilcele Vinata Turburea Cocorova Poiana Spahii Sipotu Turceni Girbovu Jiltu Murgesti Strimba-Jiu Valea Viei Tintareni Arpadia Chiciora Floresti Urdari Fintinele Hotaroasa Vagiulesti Circiu Covrigi Murgilesti Valea Motrului Andreesti Frasin Valea Desului Vladimir

JUDEŢUL HARGHITA cu resedinta în municipiul Miercurea-Ciuc Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 28 Comune ...................................... 49 - din care, suburbane ....................... 3 Sate ........................................ 236 - din care, aparţin oraşelor ................ A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. MIERCUREA-CIUC Localităţi componente ale municipiului 1. MIERCUREA-CIUC 2. Ciba 3. Harghita-Băi 4. Jigodin-Băi Comune suburbane Sate componente ale comunei suburbane

1. Pauleni-Ciuc 2. ODORHEIU SECUIESC 1. Bradesti 2. Feliceni

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Localităţi componente ale oraşului 1. BAILE TUSNAD 2. Carpitus 1. CRISTURU SECUIESC 2. Filias 1 GHEORGHENI 2. Covacipeter 3. Lacu Roşu 4. Vargatac 5. Visafolio 1. TOPLITA 2. Calimanel 3. Luncani 4. Magherus 5. Moglanesti 6. Secu 7. Vale 8. Vigani 9. Zencani 1. VLAHITA 2. Baile Homorod 3. Minele Lueta

Pauleni-Ciuc Delnita Soimeni Bradesti Satu Mare Tirnovita Feliceni Alexandrita Arvateni Cireseni Forteni Hoghia Oteni Polonita Taureni Teleac Valeni

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BAILE TUSNAD 2. BALAN 3. BORSEC 4. CRISTURU SECUIESC 5. GHEORGHENI

6. TOPLITA

7. VLAHITA

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Atid 1. Atid 2. Criseni 3. Cusmed 4. Inlaceni 5. Siclod 2. Avramesti 1. Avramesti 2. Andreeni 3. Cechesti

3. Bilbor 4. Capilnita 5. Ciucsingeorgiu

6. Ciumani 7. Cirta 8. Corbu 9. Corund

10. Danesti 11. Dealu

12. Ditrau 13. Dirjiu 14. Frumoasa

15. Galautas

16. Joseni 17. Lazarea 18. Lueta

4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 1.

Goagiu Firtanus Laz-Firtanus Laz-Soimus Medisoru-Mic Bilbor Rachitis Capilnita Ciucsingeorgiu Armaseni Armasenii Noi Bancu Ciobanis Cotormani Eghersec Ghiurche Potiond Ciumani Cirta Ineu Tomesti Corbu Capu Corbulul Corund Atia Calonda Fintina Brazilor Valea lui Pavel Danesti Madaras Dealu Fincel Sincrai Tamasu Tibod Ulcani Valea Rotunda Ditrau Jolotca Tengheler Dirjiu Mujna Frumoasa Birzava Fagetel Nicolesti Galautas Dealu Armanului Galautas-Pirau Nuteni Plopis Preluca Toleseni Zapodea Joseni Borzont Bucin Lazarea Ghidut Lueta

19. Lunca de Jos

20. Lunca de Sus

21. Lupeni

22. Martinis

23. Meresti 24. Mihaileni

25. Mugeni

26. Ocland 27. Plaiesii de Jos

2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

Baile Chirui Lunca de Jos Baratcos Poiana Fagului Puntea Lupului Valea lui Antaloc Valea Boros Valea Capelei Valea Intunecoasa Valea Rece Lunca de Sus Comiat Izvorul Trotusului Paltinis-Ciuc Valea Girbea Valea Ugra Lupeni Bisericani Bulgareni Firtusu Morareni Paltinis Pauleni Satu Mic Sincel Martinis Aldea Badeni Calugareni Chinusu Comanesti Ghipes Locodeni Oraseni Petreni Rares Sinpaul Meresti Mihaileni Livezi Nadejdea Vacaresti Mugeni Alunis Beta Betesti Dejutiu Dobeni Lutita Matiseni Porumbenii Mari Porumbenii Mici Taietura Ocland Craciunel Satu Nou Plaiesii de Jos Casinu Nou Iacobeni Imper

28. Praid

29. Remetea

30. Sacel

31. Sarmas

32. Secuieni 33. Siculeni

34. Sincraieni

35. Sindominic 36. Sinmartin

37. Sinsimion 38. Subcetate

39. Suseni

40. Simonesti

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Plaiesii de Sus Praid Becas Bucin Ocna de Jos Ocna de Sus Sasveres Remetea Fagetel Martonca Sineu Sacel Soimusu Mare Soimusu Mic Uilac Vidacut Sarmas Fundoaia Hodosa Platonesti Runc Secuieni Bodogaia Eliseni Siculeni Ciaracio Ciceu Racu Satu Nou Sincraieni Fitod Hosasau Leliceni Misentea Sintimbru Sintimbru-Băi Sindominic Sinmartin Ciucani Cozmeni Lazaresti Valea Uzului Sinsimion Cetatuia Subcetate Calnaci Duda Filpea Suseni Chileni Liban Senetea Valea Strimba Simonesti Bentid Cadaciu Mare Cadaciu Mic Cehetel Chedia Mare Chedia Mica

41. Tulghes

42. Tusnad 43. Ulies

44. Varsag 45. Voslabeni 46. Zetea

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Cobatesti Medisoru Mare Mihaileni Nicoleni Ruganesti Tarcesti Turdeni Tulghes Hagota Pintic Recea Tusnad Tusnadu Nou Vrabia Ulies Daia Iasu Ighiu Nicolesti Obranesti Petecu Vasileni Varsag Voslabeni Izvoru Muresului Zetea Desag Izvoare Poiana Tirnavei Sicasau Sub Cetate

JUDEŢUL HUNEDOARA cu resedinta în municipiul Deva Municipii .................................. 3 Oraşe ...................................... 9 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 28 Comune ...................................... 57 - din care, suburbane ....................... 8 Sate ........................................ 459 - din care, aparţin municipiilor şi oraşelor .................................... 31 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. DEVA Comune suburbane 1. Cirjiti Localităţi componente ale municipiului 1. DEVA 2. Sintuhalm Sate ce aparţin municipiului 1. Archia 2. Bircea Mica 3. Cristur Sate componente ale comunei suburbane 1. Cirjiti 2. Almasu Sec 3. Cherghes 4. Cozia 5. Popesti 1. Soimus

2. Soimus

3. Vetel

2. HUNEDOARA

1. HUNEDOARA 2. Racastia Comune suburbane 1. Ghelari

2. Teliucu Inferior

3. PETROSANI

1. 2. 3. 4. 5. 1. Aninoasa 2. Banita

PETROSANI Dilja Mare Dilja Mica Pestera Slatinioara

2. Balata 3. Boholt 4. Bejan 5. Bejan-Tirnavita 6. Cainelu de Jos 7. Chiscadaga 8. Fornadia 9. Paulis 10. Sulighete 1. Vetel 2. Boia Birzii 3. Bretelin 4. Caoi 5. Herepeia 6. Lesnic 7. Mintia 8. Muncelu Mare 9. Muncelu Mic 10. Runcu Mic 1. Bos 2. Gros 3. Hasdat 4. Pestisu Mare Sate componente ale comunei suburbane 1. Ghelari 2. Govajdia 3. Plop 4. Ruda 1. Teliucu Inferior 2. Cincis-Cerna 3. Izvoarele 4. Teliucu Superior

Oraşe ce aparţin municipiului 1. LUPENI Localităţi componente ale oraşului 1. PETRILA 2. Cimpa 3. Jiet 4. Rascoala 5. Tirici 1. URICANI 2. Cimpu lui Neag 3. Valea de Brazi 1. VULCAN 2. Dealu Babii

1. 2. 1. 2. 3.

Aninoasa Iscroni Banita Crivadia Merisor

2. PETRILA

3. URICANI 4. VULCAN

3. Jiu-Paroseni B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BRAD Sate ce aparţin oraşului 1. Mesteacan 2. Potingani 3. Ruda-Brad 4. Taratel 5. Valea Bradului Sate componente ale comunei suburbane 1. Criscior 2. Barza 3. Valea Arsului 4. Zdrapti Sate ce aparţin oraşului 1. Batiz 2. Calanu Mic 3. Grid 4. Nadastia de Jos 5. Nadastia de Sus 6. Ohaba Streiului 7. Sincrai 8. Sintamaria de Piatra 9. Strei 10. Strei-Sacel 11. Valea Singeorgiului 1. Silvasu de Jos 2. Silvasu de Sus 1. 2. 3. 4. 5. 6. Bircea Mare Carpinis Simeria Veche Sintandrei Saulesti Uroi

Comune suburbane 1. Criscior

Denumirea oraşului 2. CALAN

Localităţi componente ale oraşului 1. CALAN 2. Streisingeorgiu

3. HATEG 4. ORASTIE 5. SIMERIA

1. HATEG 2. Nalatvad

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Baia de Cris 1. Baia de Cris 2. Baldovin 3. Caraci 4. Carastau 5. Lunca 6. Risca 7. Risculita 8. Tebea 9. Valeni 2. Balsa 1. Balsa

3. Baru

4. Bacia

5. Baita

6. Batrina

7. Beriu

8. Blajeni

9. Bosorod

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Almasu Mic de Munte Ardeu Bunesti Galbina Mada Oprisesti Poiana Poienita Rosia Stauini Techereu Valisoara Voia Baru Livadia Petros Valea Lupului Bacia Petreni Timpa Totia Baita Barbura Cainelu de Sus Craciunesti Fizes Hartagani Lunca Ormindea Pestera Saliste Trestia Batrina Fata Roşie Piatra Rachitaua Beriu Castau Cucuis Magureni Orastioara de Jos Poieni Sereca Sibisel Blajeni Blajeni-Vulcan Cris Dragu-Brad Grosuri Plai Ret Salatruc Bosorod Alun Bobaia Chitid Cioclovina Luncani Prihodiste Ursici

10. Branisca

11. Bretea Romana

12. Buces

13. Bucuresci

14. Bulzestii de Sus

15. Bunila

16. Burjuc

17. Cerbal

9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

Tirsa Branisca Boz Barastii Iliei Cabesti Gialacuta Furcsoara Rovina Tirnava Tirnavita Bretea Romana Batalar Bercu Bretea Streiului Covragiu Gintaga Maceu Ocolisu Mare Plopi Rusi Vilcele Vilcelele Bune Vilceluta Buces Buces-Vulcan După Piatra Grohotele Mihaileni Stanija Tarnita Bucuresci Curechiu Merisor Rovina Sesuri Bulzestii de Sus Bulzestii de Jos Giurgesti Grohot Paulesti Rusesti Stanculesti Ticera Tomnatec Bunila Alun Cernisoara Florese Poienita Voinii Vadu Dobrii Burjuc Bradatel Glodghilesti Petresti Tatarasti Tisa Cerbal Aranies Feregi Merisoru de Munte Poienita Tomii

18. Certeju de Sus

19. Densus

20. Dobra

21. Geoagiu

22. Gurasada

23. Harau

24. Ilia

6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

Poiana Rachitelii Socet Ulm Certeju de Sus Bocsa Mare Bocsa Mica Hondol Mpgura-Toplita Nojag Sacarimb Toplita Muresului Varmaga Densus Criva Hatagel Pesteana Pestenita Poieni Stei Dobra Abucea Bujoru Fagetel Lapusnic Mihaiesti Panc Panc-Saliste Radulesti Roscani Stincesti Stincesti-Ohaba Stretea Geoagiu Aurel Vlaicu Baciia Bozes Cigmau Gelmar Geoagiu--Băi Homorod Mermezeu-Valeni Renghet Valeni Gurasada Boiu de Jos Boiu de Sus Carmazanesti Cîmpuri de Sus Cîmpuri-Surduc Danulesti Gothatea Runcsor Ulies Vica Harau Banpotoc Birsau Chimindia Ilia Bacea

25. Lapugiu de Jos

26. Lelese

27. Lunca Cernii de Jos

28. Luncoiu de Jos

29. Martinesti

30. Orastioara de Sus

31. Pestisu Mic

32. Pui

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2.

Bretea Muresana Briznic Cuies Dumbravita Sacamas Sirbi Valea Lungă Lapugiu de Jos Bastea Cosesti Fintoag Grind Holdea Lapugiu de Sus Lasau Ohaba Teiu Lelese Cerisor Runcu Mare Sohodol Lunca Cernii de Jos Ciumita Fintina Gura Bordului Lunca Cernii de Sus Meria Negoiu Valea Babii Luncoiu de Jos Dudesti Luncoiu de Sus Podele Stejarel Martinesti Dincu Mare Dincu Mic Jeledinti Magura Tamasasa Turmas Orastioara de Sus Bucium Costesti Costesti-Deal Gradistea de Munte Ludestii de Jos Ludestii de Sus Ocolisu Mic Pestisu Mia Almasu Mic Ciulpaz Cutin Dumbrava Josani Manerau Nandru Valea Nandrului Pui Baiesti

33. Rapoltu Mare

34. Rachitova

35. Ribita

36. Riu de Mori

37. Romos

38. Sarmizegetusa

39. Salasu de Sus

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Federi Fizesti Galaţi Hobita Ohaba-Ponor Ponor Riu Bărbat Rusor Serel Uric Rapoltu Mare Bobilna Boiu Folt Rapoltel Rachitova Boita Ciula Mare Ciula Mica Gotesti Mesteacan Valioara Ribita Crisan Dumbrava de Jos Dumbrava de Sus Ribicioara Uibaresti Riu de Mori Brazi Clopotiva Ohaba-Sibisel Ostrov Ostrovel Ostrovu Mic Sibisel Suseni Unciuc Valea Diljii Romos Ciungu Mare Pischinti Romosel Vaidei Sarmizegetusa Breazova Hobita-Gradiste Paucinesti Zeicani Salasu de Sus Coroiesti Malaiesti Nucsoara Ohaba de sub Piatra Paros Pestera Riu Alb Riu Mic Salasu de Jos Zavoi

40. Sintamaria-Orlea

41. Tomesti

42. Toplita

43. Totesti

44. Turdas

45. Unirea

46. Vata de Jos

47. Valisoara

48. Vorta

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Sintamaria-Orlea Balomir Barastii Hategului Bucium-Orlea Ciopeia Sacel Sinpetru Subcetate Vadu Tomesti Dobrot Leaut Livada Obirsa Steia Tiulesti Valea Mare de Cris Toplita Curpenii Silvasului Dealu Mic Dabica Goles Hasdau Mosoru Valari Totesti Cirnesti Copaci Paclisa Reea Turdas Pricaz Ripas Spini Unirea Craguis Farcadin Livezi Tustea Vata de Jos Basarabasa Birtin Brotuna Cazanesti Ciungani Ocisor Ociu Pravaleni Prihodiste Tatarastii de Cris Tirnava de Cris Vata de Sus Valisoara Dealu Mare Salistioara Stoieneasa Vorta Certeju de Jos Coaja Dumesti

49. Zam

5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Luncsoara Valea Poienii Visca Zam Almas-Saliste Almasel Braseu Cerbia Deleni Godinesti Micanesti Poganesti Pojoga Salciva Tamasesti Valea

JUDEŢUL IALOMITA cu resedinta în municipiul Slobozia Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 9 Comune ...................................... 53 - din care, suburbane ....................... 2 Sate ........................................ 150 - din care, aparţin oraşelor ................ A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. SLOBOZIA Localităţi componente ale municipiului 1. SLOBOZIA 2. Bora 3. Slobozia Noua Localităţi componente ale oraşului 1. FETESTI 2. Buliga 3. Fetesti-Gara 4. Vlasca Comune suburbane 1. Ciocirlia 2. Manasia C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------Sate componente ale comunei suburbane 1. Ciocirlia 2. Cotorca 1. Manasia

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. FETESTI

2. TANDARENI 3. URZICENI

1. Adincata 2. Albesti

3. Alexeni 4. Amara 5. Andrasesti 6. Armasesti

7. Axintele 8. Balaciu

9. Barcanesti 10. Bordusani 11. Brazii

12. Bucu 13. Cazanesti 14. Ciochina

15. Ciulnita

16. Cocora 17. Cosimbesti 18. Cosereni 19. Dragoesti

20. Dridu 21. Facaeni

1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2.

Adincata Patru Fraţi Albesti Bataluri Buesti Marsilieni Alexeni Amara Amara Noua Andrasesti Orboesti Armasesti Barbulesti Malu Roşu Nenisori Axintele Barbatescu Horia Balaciu Copuzu Crasanii de Jos Crasanii de Sus Sarateni Barcanesti Condeesti Bordusani Cegani Brazii Maia Movileanca Rasimnicea Bucu Ograda Cazanesti Ciochina Borduselu Orezu Piersica Ciulnita Ion Ghica Ivanesti Poiana Cocora Colelia Cosimbesti Gimbasani Marculesti Cosereni Boranesti Sintesti Dragoesti Chiroiu-Paminteni Chiroiu-Satu Nou Chiroiu-Ungureni Valea Bisericii Dridu Dridu-Snagov Moldoveni Facaeni Progresu

22. Fierbinti-Tirg

23. 24. 25. 26. 27.

Gheorghe Doja Gheorghe Lazar Giurgeni Girbovi Gradistea

28. Grindu 29. Grivita 30. Ileana

31. Ion Roata 32. Jilavele 33. Mihail Kogalniceanu

34. Milosesti 35. Movila 36. Movilita

37. Munteni-Buzau 38. Nuci

39. Perieti

40. Petrachioaia

41. Reviga

42. Salcioara

1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2.

Fierbinti-Tirg Fierbintii de Jos Fierbintii de Sus Grecii de Jos Gheorghe Doja Gheorghe Lazar Giurgeni Girbovi Gradistea Sitaru Grindu Grivita Smirna Traian Ileana Artari Florica Podari Rasurile Razoarele Satu Nou Stefanesti Vlaiculesti Ion Roata Brosteni Jilavele Slatioarele Mihail Kogalniceanu Gura Ialomitei Hagieni Luciu Milosesti Nicolesti Tovarasia Movila Movilita Bitina-Paminteni Bitina-Ungureni Rosiori Munteni-Buzau Nuci Balta Neagra Merii Petchii Micsunestii Mari Micsunestii-Moara Perieti Fundata Misleanu Paltinisu Stejaru Petrachioaia Maineasca Surlari Vinatori Reviga Crunti Mircea cel Batrin Rovine Salcioara Rasi

43. Saveni

44. Scinteia 45. Sfintu Gheorghe 46. Sinesti

47. Stelnica 48. Suditi 49. Valea Ciorii

50. Valea Macrisului 51. Vladeni

1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1.

Saveni Fratilesti Lacusteni Platonesti Scinteia Iazu Sfintu Gheorghe Butoiu Malu Sinesti Boteni Catrunesti Hagiesti Lilieci Livedea Stelnica Maltezi Retezatu Suditi Gura Vaii Valea Ciorii Bucsa Dumitresti Murgeanca Valea Macrisului Grindasi Vladeni

JUDEŢUL IAŞI cu resedinta în municipiul Iaşi Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 9 Comune ...................................... 85 - din care, suburbane ....................... 5 Sate ........................................ 420 - din care, aparţin oraşelor ................ 1 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. IAŞI Comune suburbane 1. Birnova Sate componente ale comunei suburbane 1. Birnova 2. Cercu 3. Paun 4. Pietraria 5. Todirel 6. Visan 1. Holboca 2. Cristesti 3. Dancu 4. Orzeni 5. Rusenii Noi 6. Rusenii Vechi 7. Valea Lungă 1. Rediu 2. Breazu 3. Horlesti

2. Holboca

3. Rediu

4. Tomesti

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. HIRLAU

4. 5. 1. 2. 3. 4.

Tautesti Valea Lupului Tomesti Chicerea Goruni Vladiceni

2. PASCANI

Localităţi componente ale oraşului 1. PASCANI 2. Blagesti 3. Bosteni 4. Gistesti 5. Lunca 6. Sodomeni Comune suburbane 1. Tirgu Frumos *)

Sate ce aparţin oraşului 1. Pircovaci

Denumirea oraşului 3. TIRGU FRUMOS

Sate componente ale comunei oraşului 1. Bals 2. Boureni 3. Buznea 4. Coasta Magurii 5. Costesti 6. Dadesti 7. Ganesti 8. Giurgesti 9. Ion Neculce 10. Prigoreni 11. Razboieni

------------------*) Resedinta comunei suburbane Tirgu Frumos este oraşul Tirgu Frumos. C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Alexandru I. Cuza 1. Alexandru I. Cuza 2. Kogalniceni 3. Scheia 4. Volintiresti 2. Andrieseni 1. Andrieseni 2. Buhaeni 3. Draganesti 4. Fintinele 5. Glavanesti 6. Iepureni 7. Spineni 3. Aroneanu 1. Aroneanu 2. Dorobant 3. Rediu Aldei 4. Sorogari 4. Baltati 1. Baltati 2. Cotirgaci

5. Belcesti

6. Bivolari

7. Bosia

8. Braesti

9. Butea 10. Ceplenita

11. Ciortesti

12. Ciurea

13. Coarnele Caprei 14. Comarna

15. Costuleni

16. Cotnari

3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Filiasi Midirjesti Podisu Sirca Valea Oilor Belcesti Liteni Munteni Satu Nou Tansa Ulmi Bivolari Buruienesti Solonet Tabara Traian Bosia Goada Stincii Minzatesti Ungheni Braesti Albesti Buda Cristesti Rediu Butea Miclausesti Ceplenita Buhalnita Poiana Marului Zlodica Ciortesti Coropceni Deleni Rotaria Serbesti Ciurea Curaturi Dumbrava Hlincea Lunca Cetatuii Picioru Lupului Slobozia Coarnele Caprei Arama Petrosica Osoi Comarna Curagau Stinca Costuleni Covasna Cozia Hilita Cotnari Bahluiu Cireseni Cirjoaia Faget Hodora

17. Cozmesti 18. Cristesti 19. Cucuteni

20. Dagita

21. Deleni

22. Dobrovat 23. Dolhesti 24. Dumesti

25. Erbiceni

26. Focuri 27. Golaiesti

28. Gorban

29. Grajduri

7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Horodistea Iosupeni Luparia Valea Racului Zbereni Cozmesti Podolenii de Jos Podolenii de Sus Cristesti Homita Cucuteni Baiceni Barbatesti Sacaresti Dagita Balusesti Boatca Buzdug Manastirea Piscu Rusului Poienile Tarnita Zece Prajini Deleni Feredeni Leahu-Nacu Maxut Poiana Slobozia Dobrovat Dolhesti Bradicesti Pietriş Dumesti Banu Chilisoaia Hoisesti Pausesti Erbiceni Birlesti Spinoasa Sprinceana Totoesti Focuri Fintinele Golaiesti Bran Cilibiu Cotu lui Ivan Gradinari Medeleni Petresti Podu Jijiei Gorban Gura Bohotin Podu Hagiului Scoposeni Zberoaia Grajduri Carbunari

30. Gropnita

31. Grozesti 32. Halaucesti 33. Helesteni

34. Horlesti 35. Ipatele

36. Lespezi

37. Letcani

38. Lungani

39. Madirjac 40. Mircesti

41. Mironeasa 42. Miroslava

3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Corcodel Lunca Padureni Poiana cu Cetate Valea Satului Gropnita Bulbucani Forasti Malaesti Saveni Singeri Grozesti Coltu Cornii Salageni Halaucesti Luncasi Helesteni Harmaneasa Movileni Oboroceni Horlesti Bogdanesti Scoposeni Ipatele Alexesti Bicu Cuza Voda Lespezi Buda Bursuc-Deal Bursuc-Vale Dumbrava Heci Letcani Bogonos Cogeasca Cucuteni Lungani Crucea Goesti Zmeu Madirjac Bojila Frumusica Mircesti Iugani Izvoarele Rachiteni Ursaresti Mironeasa Schitu Hadimbului Ursita Miroslava Balciu Bratuleni Ciurbesti Cornesti Dancas Gaureni Horpaz

43. Miroslovesti

44. Mogosesti

45. Mogosesti-Siret 46. Mosna 47. Motca 48. Movileni

49. Oteleni 50. Plugari 51. Podu Iloaiei

52. Popesti

53. Popricani

54. Prisacani 55. Probota 56. Raducaneni

57. Româneşti

9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1.

Proselnici Uricani Valea Adinca Valea Ursului Vorovesti Miroslovesti Ciohorani Mitesti Soci Verseni Mogosesti Budesti Hadimbu Manjesti Mogosesti-Siret Muncelu de Sus Tudor Vladimirescu Mosna Motca Boureni Movileni Iepureni Larga-Jijia Potingeni Oteleni Hindresti Plugari Borosoaia Onesti Podu Iloaiei Budai Cositeni Holm Scobilteni Popesti Doroscani Harpasesti Obrijeni Padureni Vama Popricani Cirlig Cotu Morii Cuza Voda Moimesti Rediu Mitropoliei Tipilesti Vinatori Vulturi Prisacani Macaresti Moreni Probota Balteni Perieni Raducaneni Bohotin Isaiia Roşu Româneşti

58. Ruginoasa

59. Schitu Ducă

60. Scinteia

61. Scobinti

62. Sinesti

63. Siretel

64. Stolniceni-Prajescu 65. Strunga

66. Scheia

67. Sipote

68. Tansa

2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Avintu Ursoaia Ruginoasa Dumbravita Rediu Vascani Schitu Ducă Blaga Dumitrestii Galatii Pocreaca Poiana Poieni Satu Nou Slobozia Scinteia Bodesti Borosesti Ciocirlesti Lunca Rates Rediu Tufestii de Sus Scobinti Badeni Fetesti Sticlaria Zagavia Sinesti Bocnita Osoi Stornesti Siretel Berezlogi Humosu Satu Nou Slobozia Stolniceni-Prajescu Bratesti Cozmesti Strunga Bratulesti Crivesti Cucova Farcaseni Fedeleseni Gura Vaii Habasesti Scheia Cauesti Cioca-Boca Draguseni Frenciugi Poiana Scheii Satu Nou Sipote Chiscareni Halceni Iazu Nou Iazu Vechi Mitoc Tansa

69. Tatarusi

70. Todiresti

71. Trifesti

72. Tibana

73. Tibanesti

74. Tiganasi

75. Tutora 76. Valea Seaca 77. Victoria

78. Vinatori

79. Vladeni

2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Suhulet Tatarusi Iorcani Pietrosu Uda Vilcica Todiresti Baiceni Boldesti Harmanestii Noi Harmanestii Vechi Stroesti Trifesti Lunca Prutului Radeni Roscani Vladomira Zaboloteni Tibana Alexeni Domnita Girbesti Moara Ciornei Oproaia Poiana de Sus Poiana Manastirii Runcu Vadu Vejei Tibanesti Glodenii Gindului Griesti Jigoreni Rasboieni Recea Tungujel Valenii Tiganasi Cirniceni Mihail Kogalniceanu Stejarii Tutora Chiperesti Opriseni Valea Seaca Contesti Topile Victoria Frasuleni Icuseni Luceni Sculeni Stinca Sendreni Vinatori Crivesti Gura Bidilitei Hirtoape Vladnicut Vladeni Alexandru cel Bun

80. Voinesti

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

Borsa Brosteni Iacobeni Vilcelele Voinesti Lungani Schitu Stavnic Slobozia Vocotesti

JUDEŢUL MARAMURES cu resedinta în municipiul Baia Mare Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 5 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 19 Comune ...................................... 62 - din care, suburbane ....................... 5 Sate ........................................ 227 - din care, aparţin oraşelor ................ 14 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. BAIA MARE Localităţi componente ale municipiului 1. BAIA MARE 2. Blidari 3. Firiza 4. Valea Neagra

Comune suburbane 1. Grosi 2. Recea

3. Tautii-Magheraus

Sate componente ale comunei suburbane 1. Grosi 2. Ocolis 3. Satu Nou de Jos 1. Recea 2. Bozinta Mica 3. Lapusel 4. Mocira 5. Sasar 1. Tautii-Magheraus 2. Baita 3. Bozinta Mare 4. Busag 5. Merisor 6. Nistru 7. Ulmoasa

2. SIGHETU MARMATIEI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. Sarasau 2. Vadu Izei

SIGHETU MARMATIEI Iapa Lazu Baciului Sugau Valea Cufundoasa Valea Hotarului 1. Sarasau 1. Vadu lzei 2. Valea

Stejarului B. ORAŞE

Denumirea oraşului 1. BAIA SPRIE 2. BORSA 3. CAVNIC 4. TIRGU LAPUS

Localităţi componente ale oraşului 1. BAIA SPRIE 2. Chiuzbaia 3. Tautii de Sus 1. BORSA 2. Baile Borsa

Sate ce aparţin oraşului 1. Satu Nou de Sus

Lapusului

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Boiereni Borcut Cufoaia Damacuseni Dobricu Dumbrava Fintinele Groape Inau Razoare Rogoz Rohia Stoiceni

5 VISEU DE SUS

1. VISEU DE SUS 2. Viseu de Mijloc

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Ardusat 1. Ardusat 2. Ariesu de Cimp 3. Coltirea 2. Arinis 1. Arinis 2. Rodina 3. Tamasesti 3. Asuaju de Sus 1. Asuaju de Sus 2. Asuaju de Jos 4. Baita de sub Codru 1. Baita de sub Codru 2. Odesti 3. Urmenis 5. Baiut 1. Baiut 2. Poiana Botizii 3. Strimbu-Baiut 6. Basesti 1. Basesti 2. Saliste 3. Stremt 7. Bicaz 1. Bicaz 2. Ciuta 3. Corni 8. Bistra 1. Bistra 2. Crasna Viseului 3. Valea Viseului 9. Birsana 1. Birsana 2. Nanesti 3. Oncesti 10. Bocicoiu Mare 1. Bocicoiu Mare

11. Bogdan Voda 12. Boiu Mare

13. Botiza 14. Budesti 15. Calinesti 16. Cernesti

17. Cicirlau

18. Cimpulung la Tisa 19. Copalnic-Manastur

20. Coroieni

21. Cupseni

22. Desesti 23. Dragomiresti 24. Drumbavita

25. Farcasa

2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Craciunesti Lunca la Tisa Tisa Bogdan Voda Bocicoel Boiu Mare Frincenii Boiului Prislop Româneşti Botiza Poienile Izei Budesti Sirbi Calinesti Cornesti Valeni Cernesti Brebeni Ciocotis Finate Izvoarele Magureni Trestia Cicirlau Birgau Hlandalu Ilbei Ilba Cimpulung la Tisa Copalnic-Manastur Berinta Carpinis Copalnic Copalnic-Deal Curtuiusu Mic Fauresti Laschia Preluca Noua Preluca Veche Rusor Vad Coroieni Baba Dealu Mare Draghia Valenii Lapusului Cupseni Costeni Libotin Ungureni Desesti Harnicesti Mara Dragomiresti Dumbravita Carbunari Chechis Rus Sindresti Unguras Farcasa

26. Giulesti

27. 28. 29. 30.

Ieud Lapus Leordina Miresu Mare

31. Moisei 32. Oarta de Jos 33. Ocna Sugatag

34. Petrova 35. Poienile de sub Munte 36. Remetea Chioarului

37. Remeti 38. Repedea 39. Rona de Jos 40. Rona de Sus 41. Rozalvea 42. Ruscova 43. Satulung

44. Sacalaseni

45. Sacel 46. Salistea de Sus 47. Salsig

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 1. 2.

Buzesti Sirbi Tamaia Giulesti Berbesti Feresti Manastirea Ieud Lapus Leordina Miresu Mare Danestii Chioarului Iadara Lucacesti Remeti pe Somes Stejera Tulghies Moisei Oarta de Jos Oarta de Sus Ortita Ocna Sugatag Breb Hoteni Sat-Sugatag Petrova Poienile de sub Munte Remetea Chioarului Berchez Berchezoaia Posta Remecioara Remeti Piatra Teceu Mic Repedea Rona de Jos Rona de Sus Costiui Rozalvea Sieu Ruscova Satulung Ariesu de Padure Fersig Finteusu Mic Hideaga Mogosesti Pribilesti Sacalaseni Catalina Coas Coltau Coruia Culcea Intreriuri Sacel Salistea de Sus Salsig Girdani

48. Sapinta 49. Seini 50. Strimtura 51. Suciu de Sus

52. Sisesti

53. Somcuta Mare

54. Ulmeni

55. Valea Chioarului

56. Vima Mica

57. Viseu de Jos

1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Sapinta Seini Sabisa Viile Apei Strimtura Glod Slatioara Suciu de Sus Grosii Tiblesului Larga Suciu de Jos Sisesti Bontaieni Cetatele Danesti Negreia Plopis Surdesti Somcuta Mare Buciumi Buteasa Ciolt Codru Butesii Finteusu Mare Hovrila Valenii Somcutei Ulmeni Arduzel Chelinta Minau Somes-Uileac Tohat Ticau Vicea Valea Chioarului Curtuiusu Mare Durusa Fericea Mesteacan Varai Vima Mica Aspra Dealu Corbului Jugastreni Peteritea Salnita Vima Mare Viseu de Jos

JUDEŢUL MEHEDINTI cu resedinta în municipiul Drobeta-Turnu Severin Municipiu .................................. 1 Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 14 Comune ...................................... 59 - din care, suburbane ....................... 2 Sate ........................................ 344 - din care, aparţin oraşelor ................ 15

A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. DROBETATURNU SEVERIN

Comune suburbane 1. Simian

Localităţi componente ale municipiului 1. DROBERATURNU SEVERIN 2. Dudasu Schelei 3. Gura Vaii 4. Schela Cladovei

Sate componente ale comunei suburbane 1. Simian 2. Cerneti 3. Dedovita Noua 4. Dedovita Veche 5. Dudasu 6. Erghevita 7. Poroina 8. Valea Copcii Sate ce aparţin oraşului 1. Bratilovu 2. Brebina 3. Dealu Mare 4. Marasesti 5. Negoesti 6. Pistrita 7. Stanesti 8. Titerlesti Sate componente ale comunei suburbane 1. Obirsia-Closani 2. Godeanu

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BAIA DE ARAMA

Comune suburbane 1. Obirsia-Closani Denumirea oraşului 2. ORŞOVA Localităţi componente ale oraşului 1. ORŞOVA

3. STREHAIA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

STREHAIA Ciochiuta Comanda Hurducesti Lunca Banului Slatinicu Mare Slatinicu Mic

Sate ce aparţin oraşului 1. Mentii din Fata 2. Motruleni 3. Stancesti

4. VINJU MARE Balcescu

1. Bucura 2. Nicolae 3. Orevita Mare 4. Traian

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele

crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Bala 1. Bala 2. Bala de Sus 3. Bratesul 4. Brativoesti 5. Cimpu Mare 6. Cirsu 7. Comanesti 8. Crainici 9. Dilma 10. Iupca 11. Molani 12. Rudina 13. Runcusoru 14. Sardanesti 15. Vidimiresti 2. Balta 1. Balta 2. Coada Cornetului 3. Costesti 4. Gornovita 5. Nevatu 6. Prejna 7. Sfodea 3. Balacita 1. Balacita 2. Dobra 3. Gvardinita 4. Bicles 1. Bicles 2. Corzu 3. Giura 4. Petra 5. Podu Grosului 6. Selistiuta 7. Smadovita 5. Bilvanesti 1. Bilvanesti 2. Bilvanestii de Jos 3. Calinestii de Jos 4. Calinestii de Sus 5. Pirlagele 6. Breznita-Motru 1. Breznita-Motru 2. Cosovat 3. Deleni 4. Fauroaia 5. Plai 6. Talapanu 7. Valea Teiului 7. Breznita-Ocol 1. Breznita-Ocol 2. Jidostita 3. Magheru 4. Susita 8. Brosteni 1. Brosteni 2. Capatinesti 3. Luncsoara 4. Lupsa de Jos 5. Lupsa de Sus 6. Meris 9. Burila Mare 1. Burila Mare 2. Crivina

10. Butoiesti

11. Cazanesti

12. Ciresu

13. Corcova

14. Corlatel 15. Clujmir 16. Devesel

17. Dirvari 18. Dubova 19. Dumbrava

3. Izvoru Frumos 4. Tiganasi 5. Vrancea 1. Butoiesti 2. Arginesti 3. Buicesti 4. Gura Motrului 5. Jugastru 6. Pluta 7. Radutesti 8. Tintaru 1. Cazanesti 2. Ercea 3. Girbovatu de Sus 4. Govodarva 5. Ilovu 6. Jignita 7. Paltinisu 8. Poiana 9. Rosia 10. Severinesti 11. Suharu 12. Valea Cosustei 1. Ciresu 2. Bunoaica 3. Jupinesti 4. Negrusa 1. Corcova 2. Breta 3. Cernaia 4. Cordun 5. Croica 6. Girbovatu de Jos 7. Imoasa 8. Jirov 9. Maru Roşu 10. Pirvulesti 11. Puscasu 12. Stejaru 13. Vladasesti 1. Corlatel 2. Valea Anilor 1. Cujmir 2. Aurora 3. Cujmiru Mic 1. Devesel 2. Batoti 3. Bistretu 4. Dunarea Mica 5. Scapau 6. Tismana 1. Dirvari 2. Gemeni 1. Dubova 2. Baia Noua 3. Eibenthal 1. Dumbrava de Jos 2. Albulesti 3. Brigleasa 4. Dumbrava de Mijloc

20. Floresti

21. Girla Mare 22. Godeanu

23. Gogosu

24. Greci

25. Grozesti

26. Gruia 27. Hinova

28. Husnicioara

29. Ieselnita 30. Ilovat

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 1. 2. 3. 4. 5.

Dumbrava de Sus Golineasa Higiu Rocsoreni Valea Marcului Varodia Vladica Floresti Copacioasa Girdoaia Livezi Moşneni Pesteana Pestenuta Stroesti Zegujani Girla Mare Vrata Godeanu Marga Paunesti Siroca Gogosu Balta Verde Burila Mica Ostrovu Mare Greci Biltanele Blidaru Salatruc Valea Petrii Visina Grozesti Circeni Pasarani Susita Gruia Izvoarele Poiana Gruii Hinova Bistrita Cirjei Ostrovu Corbului Husnicioara Alunisul Baditesti Borogea Celnata Dumbravita Marmanu Opranesti Peri Priboiesti Selisteni Ieselnita Ilovat Budanesti Cracu Lung Dilbocita Firizu

31. Ilovita 32. Isverna

33. Izvoru Birzii

34. Jiana

35. Livezile

36. Malovat

37. Obirsia de Cimp 38. Oprisor 39. Padina

40. Patulele 41. Podeni 42. Ponoarele

6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Racova Ilovita Bahna Moisesti Isverna Busesti Cerna-Virf Draghesti Giurgiani Nadanova Selistea Turtaba Izvoru Birzii Balotesti Halinga Putinei Rascolesti Schinteiesti Schitu Topolnitei Jiana Cioroboreni Danceu Jiana Mare Jiana Veche Livezile Izvoralu de Jos Izvoru Anestilor Petris Valea Izvorului Malovat Bobaita Colibasi Lazu Negresti Pitulasi 23 August Obirsia de Cimp Izimsa Oprisor Prisaceaua Padina Mare Biban Iablanita Olteanca Padina Mica Slasoma Patulele Viasu Podeni Gornenti Malarisca Ponoarele Baluta Biriiacu Brinzeni Buicani Ceptureni Cracu Muntelui Delureni Gardaneasa

43. Poroina Mare

44. Pristol 15. Prunisor

46. Punghina

47. Rogova 48. Salcia 49. Stingaceaua

50. Svinita 51. Sisesti

52. Sovarna 53. Timna

10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gheorghesti Ludu Proitesti Raiculesti Sipotu Valea Ursului Poroina Mare Fintinile Negre Stignita Sipotu Pristol Cozia Prunisor Arvatesti Balota Biltanele Cervenita Dragotesti Fintina Domnească Ghelmegioaia Girnita Gutu Igiroasa Lumnic Mijarca Prunaru Zegaia Punghina Cearingu Drincea Magurele Recea Satu Nou Rogova Poroinita Salcia Stingaceaua Birlogeni Breznicioara Ceringanul Fata Motrului Posta Veche Satu Mare Tirsa Svinita Sisesti Caramidaru Ciovirnasani Cocorova Craguesti Noaptesa Sovarna Ohaba Studina Timna Adunatii Teiulul Boceni Colaret Cremenea Fata Cremenii

54. Vinatori

55. Vinjulet 56. Vladaia

57. Voloiac

7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Izvoralu Manu Pavat Plopi Valea Ursului Vinatori Branistea Goanta Rosiori Vinjulet Hotarani Vladaia Almajel Scorila Stircovita Voloiac Cotoroaia Lac Ruptura Sperlesti Titirigi Valea Buna Voloicel

JUDEŢUL MURES cu resedinta în municipiul Tirgu Mures Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 26 Comune ...................................... 91 - din care, suburbane ....................... 5 Sate ........................................ 487 - din care, aparţin oraşelor ................ 3 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. TIRGU MURES Localităţi componente ale municipiului 1. TIRGU MURES 2. Mureseni 3. Remetea Comune suburbane 1. Cristesti 2. Sincraiu de Mures 3. Singeorgiu de Mures 4. Sintana de Mures

Mures

Sate componente ale comunei suburbane 1. Cristesti 2. Valureni 1. Sincraiu de Mures 2. Nazna 1. Singeorgiu de 2. Cotus 3. Tofalau 1. Sintana de Mures 2. Bardesti 3. Chinari 4. Curteni Sate ce aparţin municipiului 1. Hetiur

2. SIGHISOARA

1. SIGHISOARA

2. 3. 4. 5. 6. 7. Comune suburbane 1. Albesti

Angofa Aurel Vlaicu Rora Soromiclea Venchi Viilor Sate componente ale comunei suburbane 1. Albesti 2. Birlibasoaia 3. Boiu 4. Jacu 5. Sapartoc 6. Topa 7. Valea Albestiului 8. Valea Daii 9. Valea

Sapartocului B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. LUDUS Localităţi componente ale oraşului 1. LUDUS 2. Avramesti 3. Cioarga 4. Ciurgau 5. Fundatura 6. Gheja 7. Rosiori 1. REGHIN 2. Apalina 3. Iernuteni 1. 2. 3. 4. 1. 2. SOVATA Capeti Iliesi Sacadat TIRNAVENI Botorca Sate ce aparţin oraşului 1. Sarateni

2. REGHIN

3. SOVATA

4. TIRNAVENI

1. Bobohalma

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Acatari 1. Acatari 2. Corbesti 3. Gaiesti 4. Gruisor 5. Murgesti 6. Roteni 7. Stejeris 8. Suveica 9. Valenii

2. Adamus

3. Alunis 4. Apold

5. Atintis

6. Bahnea

7. Band

8. Batos

9. Bagaciu 10. Bala 11. Balauseri

12. Beica de Jos

13. Bichis

1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Adamus Chincius Cornesti Craiesti Dimbau Herepea Alunis Fitcau Lunca Muresului Apold Daia Saes Vulcan Atintis Botez Cecalaca Istihaza Maldaoci Siniacob Bahnea Bernadea Cund Daia Gogan Idiciu Lepindea Band Draculea Bandului Finate Finatele Madarasului Istan-Tau Madaras Marasesti Negrenii de Cîmpie Oroiu Petea Tiptelnic Valea Mare Valea Rece Batos Dedrad Goreni Uila Bagaciu Delenii Bala Ercea Balauseri Agristeu Chendu Dumitreni Filitelnic Senereus Beica de Jos Beica de Sus Cacuciu Nadasa Sinmihai de Padure Serbeni Bichis

14 Bogata 15. Breaza 16. Brincovenesti

17. Ceuasu de Cîmpie

18. Chetani

19. Chiheru de Jos

20. Coroisinmartin

21. Cozma

22. Craciunesti

23. Craiesti

24. Cucerdea 25. Cuci

26. Danes

2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Gimbut Nandra Ozd Bogata Ranta Breaza Filpisu Mare Filpisu Mic Brincovenesti Idicel Idicel-Padure Sacalu de Padure Valenii de Mures Ceuasu de Cîmpie Bozed Cimpenita Culpiu Herghelia Porumbeni Sabed Voiniceni Chetani Coasta Grindului Cordos Giurgis Grindeni Hadareni Lint Chiheru de Jos Chiheru de Sus Urisiu de Jos Urisiu de Sus Coroisinmartin Coroi Odrihei Soimus Cozma Finatele Socolului Socolu de Cîmpie Valea Sasului Valea Ungurului Craciunesti Budiu Mic Cinta Cornesti Tirimioara Craiesti Lefaia Milasel Nima Milaselului Cucerdea Bord Seulia de Mures Cuci Dataseni După Deal Orosia Petrilaca Danes Cris

27. Deda

28. Eremitu

29. Ernei

30. Faragau

31. Fintinele

32. Galesti

33. Ganesti

34. Gheorghe Doja

35. Ghindari

36. Glodeni

37. Gornesti

3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.

Seleus Stejarenii Deda Bistra Muresului Filea Pietriş Eremitu Calugareni Cimpu Cetatii Damieni Matrici Ernei Caluseri Dumbravioara Icland Sacareni Singeru de Padure Faragau Finate Hodaia Onuca Poarta Tonciu Fintinele Bordesiu Calimanesti Cibu Roua Viforoasa Galesti Adrianu Mare Adrianu Mic Bedeni Maiad Troita Ganesti Custelnic Paucisoara Sub Padure Gheorghe Doja Ilieni Leordeni Satu Nou Tirimia Ghindari Abud Ceie Chibed Solocma Trei Sate Glodeni Merisor Moisa Pacureni Paingeni Gornesti Iara de Mures Ilioara Mura Mare Mura Mica

38. Grebenisu de Cîmpie 39. Gurghiu

40. Hodac

41. Hodosa

42. Ibanesti

43. Iclanzel

44. Ideciu de Jos 45. lernut

6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Padureni Peris Petrilaca de Mures Teleac Grebenisu de Cîmpie Leorinta Valea Sinpetrului Gurghiu Adrian Casva Comori Fundoaia Glajarie Larga Orşova Orşova-Padure Pauloaia Hodac Arsita Bicasu Dubistea de Padure Mirigioaia Toaca Uricea Hodosa Ihod Isla Simbrias Ibanesti Blidireasa Bradetelu Dulcea Ibanesti-Padure Lapusna Piriu Mare Tireu Tisieu Zimti Iclanzel Capusu de Cîmpie Chisalita După Deal Finate Finatele Capusului Ghidasteu Iclandu Mare Madaraseni Tablaseni Valea Iclandului Ideciu de Jos Deleni Ideciu de Sus Iernut Cipau Deag Lechinta Oarba de Mures Porumbac Racamet Salcud

.

46. Livezeni

47. Lunca

48. Lunca Bradului 49. Magherani

50. Mica

51. Miercurea Nirajului

52. Mihesu de Cîmpie

53. Nades

54. Neaua

55. Ogra

9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Sfintu Gheorghe Livezeni Bozeni Corunca Ivanesti Poienita Sinisor Lunca Baita Frunzeni Logig Sintu Lunca Bradului Neagra Salard Magherani Bereni Bira Cindu Drojdii Eremieni Maia Marculeni Silea Nirajului Torba Mica Abus Capilna de Sus Ceuas Deaj Haranglab Somostelnic Miercurea Nirajului Beu Dumitrestii Laureni Mosuni Sardu Nirajului Timpa Veta Mihesu de Cîmpie Bujor Cirhagau Groapa Radaii Mogoaia Razoare Saulita Stefanca Nades Magherus Pipea Tigmandru Neaua Ghinesti Rigmani Sinsimion Vadas Ogra Dileu Vechi Giulus

56. Papiu Ilarian

57. Panet

58. Pasareni 59. Petelea 60. Pogaceaua

61. Rastolita

62. Riciu

63. Rusii-Munti

64. Saschiz 65. Sarmasu

4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Lascud Vaideiu Papiu Ilarian Dobra Merisoru Sandru Ursoaia Panet Berghia Cuiesd Hartau Sintioana de Mures Pasareni Bolintineni Galateni Petelea Habic Pogaceaua Bologaia Ciulea Deleni Fintina Babii Piriu Crucii Scurta Sicele Valea Sinpetrului Valeni Rastolita Andreneasa Borzia Galaoaia Iod Riciu Caciulata Coasta Mare Cotorinau Curete Hagau Lenis Nima Riciului Obirsie Piriu Crucii Sinmartinu de Cîmpie Ulies Valea Seaca Valea Sinmartinului Valea Uliesului Rusii-Munti Maioresti Morareni Sebes Saschiz Cloasterf Mihai Viteazu Sarmasu Balda Larga Morut Sarmasel Sarmasel-Gara

66 Singeorgiu de Padure

67. Singer

68. Sinpaul

69. Sinpetru de Cîmpie

70. Solovastru 71. Stinceni 72. Suplac

73. Suseni 74. Saulia

75. Sincai

76. Taureni 77. Ungheni

78. Valea Larga

7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Titiana Visinelu Singeorgiu de Padure Bezid Bezidu Nou Lotu Singer Birza Chimitelnic Dalu Pripoare Valisoara Zapodea Sinpaul Chirileu Dileu Nou Sinmarghita Valea Izvoarelor Sinpetru de Cîmpie Birlibas Dimbu Satu Nou Singeorgiu de Cîmpie Tusinu Solovastru Jabenita Stinceni Ciobotani Mestera Suplac Idrifaia Laslau Mare Laslau Mic Vaidacuta Suseni Luieriu Saulia Leorinta-Saulia Macicasesti Padurea Sincai Lechincioara Pusta Sincai-Finate Taureni Finate Moara de Jos Ungheni Cerghid Cerghizel Moresti Recea Sausa Vidrasau Valea Larga Grădini Malaesti Poduri Valea Fratiei Valea Glodului

79. Vargata

80. Vatava 81. Vetca 82. Viisoara 83. Vinatori

84. Voivodeni 85. Zagar 86. Zau de Cîmpie

7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Valea Pădurii Valea Surii Valea Uriesului Vargata Griusorul Mitresti Vadu Valea Vatava Dumbrava Ripa de Jos Vetca Jacodu Salasuri Viisoara Ormenis Sintioana Vinatori Archita Feleag Mureni Soard Voivodeni Toldal Zagar Seleus Zau de Cîmpie Barbosi Botei Bujor-Hodaie Ciretea Gaura Singerului Malea Stefaneaca Tau

JUDEŢUL NEAMT cu resedinta în municipiul Piatra-Neamt Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 2 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 13 Comune ...................................... 70 - din care, suburbane ....................... 4 Sate ........................................ 347 - din care, aparţin oraşelor ................ 3 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. PIATRA-NEAMT Localităţi componente ale municipiului 1. PIATRA-NEAMT 2. Ciritei 3. Doamna 4. Valeni Sate componente ale comunei suburbane 1. Dumbrava Roşie 2. Brasauti

Comune suburbane 1. Dumbrava Roşie

2. Savinesti 2. ROMAN 1. Cordun 2. Horia B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BICAZ Localităţi componente ale oraşului 1. BICAZ 2. Capsa 3. Dodeni 4. Izvoru Muntelui 1. TIRGU-NEAMT 2. Blebea 3. Humulesti 4. Humulestii Noi

3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2.

Cut Izvoare Savinesti Dumbrava-Deal Cordun Pildesti Simionesti Horia Cotu Vames

Sate ce aparţin oraşului 1. Izvoru Alb 2. Potoci 3. Secu

2. TIRGU-NEAMT

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Agapia 1. Agapia 2. Filioara 3. Sacalusesti 4. Varatec 2. Bahna 1. Bahna 2. Aramesti 3. Bahnisoara 4. Brosteni 5. Izvoare 6. Liliac 7. Tutcanii din Deal 8. Tutcanii din Vale 3. Baltatesti 1. Baltatesti 2. Ghindaoani 3. Valea Arini 4. Valea Seaca 4. Bicaz-Chei 1. Bicaz-Chei 2. Birnadu 3. Gherman 4. Ivanes 5. Bicazu Ardelean 1. Bicazu Ardelean 2. Telec 3. Ticos 6. Bira 1. Bira 2. Boghicea 3. Causeni 4. Negresti 5. Nistria 6. Rediu 7. Slobozia 7. Birgauani 1. Birgauani 2. Bahna Mare

8. Bodesti

9. Borca

10. Borlesti

11. Botesti

12. Bozieni

13. Brusturi-Draganesti

14. Ceahlau 15. Cindesti

16. Costisa

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4.

Baratca Balanesti Breaza Certieni Chilia Dirloaia Ghelaiesti Hirtop Homiceni Talpa Vladiceni Bodesti Bodestii de Jos Corni Oslobeni Borca Lunca Madei Piriul Cirjei Piriul Pintei Sabasa Soci Borlesti Nechit Mastacan Ruseni Sovoaia Botesti Barticesti David Moreni Munteni Nisiporesti Valeni Bozieni Baneasa Craiesti Cuci Iucsa Brusturi Draganesti Grosi Ortasti Poiana Risca Soimaresti Tirzia Ceahlau Bistricioara Piriul Mare Cindesti Barcanesti Dragova Padureni Tirdenii Mici Vadurele Costisa Dornesti Frunzeni Manoaia

17. Cracaoani

18. Damuc 19. Dobreni

20. Doljesti

21. Dragomiresti

22. Dulcesti

23. Farcasa

24. Faurei

25. Gheraesti 26. Girov

27. Gircina 28. Grinties

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 1. 2. 3.

Cracaocani Cracaul Negru Magazia Mitocu Balan Poiana Cracaoani Damuc Huisurez Trei Fintini Dobreni Casaria Negresti Poiana Sarata Doljesti Buhonca Buruienesti Rotunda Dragomiresti Bornis Hlapesti Mastacan Unghi Vad Dulcesti Bozienii de Sus Britcani Cirlig Corhana Poiana Rosiori Ruginoasa Farcasa Busmei Frumosu Popesti Stejaru Faurei Budesti Climesti Micsunesti Gheraesti Gheraestii Noi Tetcani Girov Balusesti Botesti Caciulesti Danesti Dochia Doina Gura Vaii Popesti Turturesti Versesti Gircina Almas Cuejdiu Grinties Bradu Poiana

29. Grumazesti

30. Hangu

31. Icusesti

32. Ion Creanga

33. Margineni

34. Moldoveni 35. Oniceni

36. Pastraveni

37. Petricani

38. Piatra Soimului

39. Pipirig

40. Pingarati

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1.

Grumazesti Curechistea Netezi Topolita Hangu Buhalnita Chiriteni Grozavesti Ruginesti lcusesti Balusesti Batrinesti Chilii Mesteacan Rocna Spiridonesti Tabara Ion Creanga Averesti Izvoru Muncelu Recea Stejaru Margineni Hirtesti Hoisesti Itrinesti Moldoveni Hociungi Oniceni Ciornei Gorun Linsesti Lunca Marmureni Pietrosu Poiana Humei Pustieta Solca Valea Enei Pastraveni Lunca Moldovei Radeni Spiesti Petricani Boistea Tirpesti Tolici Piatra Soimului Luminis Negulesti Poieni Pipirig Boboiesti Dolhesti Leghin Pitiligeni Pluton Stinca Pingarati

41. Podoleni 42. Poienari

43. Poiana Teiului

44. Raucesti

45. Razboieni

46. Rediu

47. Romani 48. Roznov 49. Sagna

50. Sabaoani 51. Secuieni

2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Oantu Pingaracior Poiana Preluca Scaricica Stejaru Podoleni Negritesti Poienari Bunghi Ciurea Holm Patricheni Pincesti Sacaleni Talpalai Poiana Teiului Calugareni Dreptu Galu Petru Voda Piriul Fagului Poiana Largului Roseni Ruseni Savinesti Topoliceni Raucesti Oglinzi Savesti Ungheni Razboienii de Jos Borseni Razboieni Valea Alba Valea Mare Rediu Betesti Poloboc Socea Romani Gosmani Silistea Roznov Chintinici Slobozia Sagna Gidinti Lutca Vulpasesti Sabaoani Traian Secuieni Basta Birjoveni Bogzesti Butnaresti Giulesti Prajesti Secuienii Noi

52. Stanita

53. Ştefan cel Mare

54. Tarcau

55. Tasca

56. Tazlau 57. Tamaseni 58. Timisesti

59. Trifesti 60. Tupilati

61. Tibucani 62. Urecheni 63. Valea Ursului

64. Viisoara

65. Vinatori-Neamt

9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Uncesti Stanita Chicerea Ghidion Poienile Oancei Todireni Veja Vladnicele Ştefan cel Mare Bordea Cirligi Deleni Dusesti Ghigoiesti Soci Tarcau Ardeluta Brates Cazaci Schitu Tarcau Straja Tasca Hamzoaia Neagra Ticos-Floarea Tazlau Tamaseni Adjudeni Timisesti Dumbrava Plaiesu Preutesti Zvoranesti Trifesti Miron Costin Tupilati Aramoaia Hanul Ancutei Totoiesti Tibucani Davideni Tibucanii de Jos Urecheni Ingaresti Plugari Valea Ursului Bucium Giurgeni Muncelu de Jos Viisoara Agircia Bisericani Bistrita Scaricica Vaduri Vadurele Vinatori-Neamt Lunca Minastirea Neamt Nemtisor

66. Zanesti

1. Zanesti 2. Traian

JUDEŢUL OLT cu resedinta în municipiul Slatina Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 9 Comune ...................................... 96 - din care, suburbane ....................... 3 Sate ........................................ 380 - din care, aparţin oraşelor ................ 3 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. SLATINA Comune suburbane 1. Slatioara B ORAŞE Denumirea oraşului 1. BALS Comune suburbane 2. CARACAL 1. Draghiceni Localităţi componente ale oraşului 1. BALS 2. Corbeni 3. Romana Localităţi componente ale municipiului 1. SLATINA 2. Cireasov Sate componente ale comunei suburbane 1. Slatioara 2. Salcia Sate ce aparţin oraşului 1. Teis Sate componente ale comunei suburbane 1. Draghiceni 2. Grozavesti 3. Liiceni Sate ce aparţin oraşului 1. Virtopu Sate componente ale comunei suburbane 1. Gircov 2. Ursa Sate ce aparţin oraşului 1. Comani

3. CORABIA

1.CORABIA 2. Tudor Vladimirescu

1. Gircov

4. DRAGANESTI-OLT C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente -----------------------------------------------------

0 1 2 ----------------------------------------------------1. Babiciu 1. Babiciu 2. Baldovinesti 1. Baleasa 2. Baldovinesti 3. Brosteni 4. Dimburile 5. Gavanesti 6. Gubandru 7. Pietriş 3. Barasti 1. Barastii de Vede 2. Barastii de Cepturi 3. Boroesti 4. Ciocanesti 5. Lazaresti 6. Mereni 7. Motoesti 8. Popesti 4. Birza 1. Birza 2. Branet 5. Bobicesti 1. Bobicesti 2. Bechet 3. Belgun 4. Chintesti 5. Comanesti 6. Govora 7. Leotesti 8. Mirila 6. Brastavatu 1. Brastavatu 2. Crusovu 7. Brebeni 1. Brebeni 2. Teiusu 8. Brincoveni 1. Brincoveni 2. Margheni 3. Ociogi 4. Valeni 9. Bucinisu 1. Bucinisu 2. Bucinisu Mic 10. Cezieni 1. Cezieni 2. Bondrea 3. Corlatesti 11. Cilieni 1. Cilieni 12. Cirlogani 1. Cirlogani 2. Beculesti 3. Cepari 4. Scorbura 5. Stupina 13. Colonesti 1. Colonesti 2. Barasti 3. Batareni 4. Chelbesti 5. Cirstani 6. Guesti 7. Maruntei 8. Navirgeni 9. Vlaici 14. Corbu 1. Corbu 2. Burdulesti 3. Buzesti 4. Ciuresti

15. Coteana 16. Crimpoia 17. Curtisoara

18. Cungrea

19. Daneasa

20. Deveselu 21. Dobretu 22. Dobrosloveni

23. Dobroteasa

24. Dobrun

25. Fagetelu

26. Falcoiu 27. Farcasele

28. Ganeasa

5. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Milcoveni Coteana Crimpoia Buta Curtisoara Dobrotinet Linia din Vale Pietrisu Proaspeţi Raitiu Cungrea Cepesti Ibanesti Miesti Otestii de Jos Otestii de Sus Spataru Daneasa Berindei Cioflanu Pestra Zanoaga Deveselu Comanca Dobretu Curtisoara Horezu Dobrosloveni Frasinetu Potopinu Resca Rescuta Dobroteasa Batia Cimpu Mare Vulpesti Osica de Jos Bobu Chilii Dobrun Rosienii Mari Rosienii Mici Ulmet Fagetelu Bigesti Chilia Gruiu Isaci Pielcani Falcoiu Cioroiasu Cioroiu Farcasele Farcasu de Jos Ghimpati Hotarani Ganeasa Dranovatu Gradistea Izvoru

29. Giuvarasti 30. Gostavatu 31. Gradinarii

32. Grojdibodu 33. Ianca 34. Iancu Jianu 35. Icoana 36. Izbiceni 37. Izvoarele 38. Leleasca

39. Maruntei 40. Mihaesti 41. Milcov

42. Morungfav

43. Movileni 44. Nicolae Titulescu 45. Obirsia

46. Oboga 47. Oporelu

5. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

Oltisoru Giuvarasti Gostavatu Salveni Gradinari Petculesti Runcu Mare Satu Nou Grojdibodu Hotaru Ianca Potelu Iancu Jianu Dobriceni Preotesti Icoana Floru Ursoaia Izbiceni Izvoarele Alimanesti Leleasca Afumati Greeresti Mierlicesti Tonesti Tufaru Ursi Maruntei Balanesti Malu Roşu Mihaesti Busca Ulmi Ipotesti Milcovu din Deal Milcovu din Vale Stejaru Morunglav Barasti Ghiosani Morunesti Poiana Mare Movileni Bacea Nicolae Titulescu Ghimpeteni Ghimpetenii Noi Obirsia Cimpu Parului Coteni Obirsia Noua Tabonu Oboga Calui Gura Caluiu Oporelu Beria de Jos Beria de Sus Radesti

48. Optasi-Magura 49. Orlea

50. Osica de Sus

51. Perieti

52. Piatra-Olt

53. Pirscoveni

54. Plesoiu

55. Poboru

56. Potcoava

57. Priscaca 53. Radomiresti

59. Redea 60. Rotunda 61. Rusanesti 62. Scarisoara

1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3.

Optasi Vitanesti Orlea Gura Padinii Orlea Noua Satu Nou Vladuleni Greci Osica de Sus Ostrov Peretu Tomeni Perieti Balteni Magura Mierlestii de Sus Piatra-Olt Bistrita Noua Criva de Jos Criva de Sus Enosesti Piatra Pirscoveni Butoi Olari Sopirlita Plesoiu Arcesti Arcesti-Cot Cocorasti Doba Schitu din Deal Schitu din Vale Poboru Albesti Cornatelu Creti Seaca Surpeni Potcoava Potcoava-Falcoeni Sinesti Trufinesti Valea Merisor Priseaca Buicesti Saltanesti Radomiresti Calinesti Craciunei Poiana Redea Redisoara Valea Soarelui Rotunda Rusanesti Jieni Scarisoara Plaviceni Rudari

63. Schitu

64. Scornicesti

65. Seaca 66. Simburesti

67. Spieni

68. Sprincenata

69. Stoenesti 70. Stoicanesti 71. Strejesti

72. Studina

73. Serbanesti 74. Ştefan cel Mare 75. Tatulesti

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 12. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Schitu Catanele Greci Lisa Moşteni Scornicesti Baltati Bircii Chiteasca Constantinesti Jitaru Margineni-Slobozia Mihailesti-Popesti Mogosesti Negreni Piscani Rusciori Suica Teius Seaca Simburesti Cerbeni Ionicesti Launele Manulesti Stanuleasa Tonesti Alunisu Cuza Voda Davidesti Optasani Profa Spineni Vineti Sprincenata Birsestii de Sus Frunzaru Uria Stoenesti Stoicanesti Strejesti Colibasi Mamura Strejestii de Sus Studina Arvateasca Grădinile Plaviceanca Studinita Serbanesti Strugurelu Serbanestii de Sus Ştefan cel Mare Ianca Noua Tatulesti Barbalai Lunca Magura Mircesti Momaiu

74. Teslui

77. Tia Mare 78. Topana

79. Traian 80. Tufeni 81. Urzica 82. Valea Mare

83. Vadastra 84. Vadastrita 85. Valeni

86. Verguleasa

87. Visina 88. Vitomiresti

89. Vilcele 90. Vladila 91. Voineasa

92. Vulpeni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Teslui Cherlestii din Deal Cherlestii Moşteni Comanita Corbu Deleni Schitu Deleni Tia Mare Doanca Potlogeni Topana Ciorica Cindelesti Cojgarei Ungureni Traian Tufeni Barza Stoborasti Urzica Stavaru Valea Mare Birca Recea Turia Zorleasca Visina Noua Vadastra Vadastrita Valeni Mandra Popesti Tirisneag Verguleasa Cazanesti Cucueti Dumitresti Poganu Valea Fetei Vinesti Visina Vitomiresti Bulimanu Dejesti Donesti Stanuleasa Trepteni Vilcele Barcanesti Vilcelele de Sus Vladila Frasinet-Gara Vladila Noua Voineasa Blaj Margaritesti Racovita Rusanestii de Sus Vulpeni Cotorbesti

93. Vulturesti

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4.

Gropsani Mardale Pescaresti Plopsorelu Prisaca Simniceni Tabaci Valea Satului Vulturesti Dienci Valea lui Alb Vlangaresti

JUDEŢUL PRAHOVA cu resedinta în municipiul Ploiesti Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 13 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 53 Comune ...................................... 86 - din care, suburbane ....................... 10 Sate ........................................ 405 - din care, aparţin oraşelor ................ A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. PLOIESTI Comune suburbane 1. Barcanesti Sate componente ale comunei suburbane 1. Barcanesti 2. Ghighiu 3. Puscasi 4. Româneşti 5. Tatarani 1. Berceni 2. Cartier Dimbu 3. Catunu 4. Corlatesti 5. Moara Noua 1. Blejoi 2. Ploiestiori 3. Tintareni 1. Brazii de Sus 2. Batesti 3. Brazii de Jos 4. Negoiesti 5. Popesti 6. Stejaru 1. Bucov 2. Bighilin 3. Chitorani 4. Pleasa 5. Valea Orlei 1. Paulesti 2. Cocosesti 3. Gageni 4. Paulestii Noi 1. Strejnicu 2. Stancesti 3. Tirgsoru Vechi 4. Zahanaua

2. Berceni

3. Blejoi 4. Brazi

5. Bucov

6. Paulesti

7. Tirgsoru Vechi

B. ORAŞE

Denumirea oraşului 1. AZUGA 2. BAICOI

Localităţi componente ale oraşului 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. BAICOI Dimbu Liliesti Schela Tufeni Tintea BOLDESTI-SCAENI Seciu Breaza de Jos Breaza de Sus Frasinet Gura Beliei Irimesti Nistoresti Podu Corbului Podu Vadului Surdesti Valea Tirsei BUSTENI Poiana Tapului

3. BOLDESTI-SCAENI 4. BREAZA

5. BUSTENI Comune suburbane 6. CIMPINA 1. Poiana Cimpina

Sate componente ale comunei suburbane 1. Poiana Cimpina 2. Bobolia 3. Pietrisu 4. Ragman

7. COMARNIC

8. MIZIL 9. PLOPENI 1. Dumbravesti

1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

COMARNIC Ghiosesti Podu Lung Poiana Posada MIZIL Fefelei

10. SINAIA 11. SLANIC 12. URLATI

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Dumbravesti Gavanel Malaestii de Jos Malaestii de Sus Plopeni Sfirleanca

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

SLANIC Grosani Prajani URLATI Arionestii Noi Arionestii Vechi Cherba Jercalai Maruntis Orzoaia de Jos Orzoaia de Sus Schiau Ulmi Valea Bobului Valea Cringului

13. 14. 15. 16. 17. Denumirea oraşului 13. VALENII DE MUNTE Comune suburbane 1. Gura Vitioarei

Valea Va]ea Valea Valea Valea

Mieilor Nucetului Pietrei Seman Urloii Sate componente ale comunei suburbane 1. Gura Vitioarei 2. Bughea de Jos 3. Fagetu 4. Fundeni 5. Poiana Copaceni

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Adunaţi 1. Adunaţi 2. Ocina de Jos 3. Ocina de Sus 2. Albesti-Paleologu 1. Albesti-Paleologu 2. Albesti-Muru 3. Cioceni 4. Vadu Parului 3. Alunis 1. Alunis 2. Ostrovu 4. Apostolache 1. Apostolache 2. Buzota 3. Mirlogea 4. Udresti 5. Valea Cricovului 8. Aricestii Rahtivani 1. Aricestii Rahtivani 2. Buda 3. Nedelea 4. Stoenesti 5. Tirgsoru Nou 6. Aricestii Zeletin 1. Aricestii Zeletin 2. Albinari 7. Baba Ana 1. Baba Ana 2. Ciresanu 3. Conduratu 4. Cringurile 5. Satu Nou 8. Balta Doamnei 1. Balta Doamnei 2. Bira 3. Curcubeu 4. Lacu Turcului 9. Baltesti 1. Baltesti 2. Izesti 3. Podenii Vechi 10. Băneşti 1. Băneşti 2. Urleta 11. Bertea 1. Bertea 2. Lutu Roşu 12. Boldesti-Gradistea 1. Boldesti 2. Gradistea 13. Brebu 1. Brebu Minastirii

14. Calugareni 15. Carbunesti 16. Ceptura

17. Cerasu

18. Chiojdeanca 19. Ciorani 20. Cocorastii Mislii 21. Colceag

22. Cornu 23. Cosminele

24. Drajna

25. Draganesti

26. Dumbrava

2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5.

Brebu Megiesesc Pietriceaua Podu Cheii Calugareni Valea Scheilor Carbunesti Gogeasca Ceptura de Jos Ceptura de Sus Malu Roşu Rotari Soimesti Cerasu Slon Valea Borului Valea Bradetului Valea Lespezii Valea Tocii Chiojdeanca Nucet Trenu Cioranii de Jos Cioranii de Sus Cocorastii Mislii Goruna Tiparesti Colceag Inotesti Parepa-Rusani Vilcelele Cornu de Jos Cornu de Sus Valea Oprii Cosmina de Jos Cosmina de Sus Draghicesti Poiana Trestiei Drajna de Sus Catunu Ciocrac Drajna de Jos Faget Ogretin Piatra Pitigoi Plai Podurile Poiana Mierlei Draganesti Baraitaru Belciug Cornu de Jos Hatcarau Meri Tufani Dumbrava Ciupelnita Cornu de Sus Trestienii de Jos Trestienii de Sus

27. Filipestii de Padure

28. Filipestii de Tirg

29. Fintinele

30. Floresti

31. Fulga 32. Gherghita

33. Gorgota

34. Gornet

35. Gornet-Cricov

36. Gura Vadului 37. Iordacheanu

38. Izvoarele

39. Jugureni

6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Zanoaga Filipestii de Padure Ditesti Minieri Silistea Dealului Filipestii de Tirg Bratasanca Ezeni Marginenii de Jos Ungureni Fintinele Bozieni Ghinoaica Ungureni Vadu Săpat Floresti Cap Roşu Calinesti Catina Novacesti Fulga de Jos Fulga de Sus Gherghita Finari Independenta Malamuc Olari Olarii Vechi Ungureni Gorgota Crivina Finari Poienarii Apostoli Potigrafu Gornet Bogdanesti Cuib Nucet Gornet-Cricov Coserele Dobrota Priseaca Tarculesti Valea Seaca Gura Vadului Persunari Tohani Iordacheanu Mocesti Plavia Straosti Valea Cucului Varbila Izvoarele Cernesti Chiritesti Homoriciu Malu Vinat Schiulesti Jugureni

40. Lapos

41. Lipanesti

42. Magurele 43. Magureni 44. Maneciu

45. Manesti

46. Pacureti

47. Plopu

48. Podenii Noi

49. Poienarii Burchii

2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2.

Boboci Marginea Pădurii Valea Unghiului Lapos Glod Laposel Pietricica Lipanesti Satu Nou Sipotu Zamfira Magurele Coada Malului Iazu Magureni Cocorastii Caplii Lunca Prahovei Maneciu-Ungureni Cheia Chiciureni Costeni Facaieni Gheaba Maneciu-Paminteni Minastirea Suzana Plaietu Manesti Baltita Chesnoiu Coada Izvorului Cocorastii Colt Cocorastii Grind Coltu de Jos Ghioldum Gura Crivatului Persunari Piatra Satu de Sus Zalhanaua Pacureti Barzila Curmatura Matita Slavu Plopu Gilmeia Hirsa Nisipoasa Podenii Noi Ghiocel Mehedinti Nevesteasca Podu lui Galben Popesti Rahova Salcioara Sfacaru Valea Dulce Poienarii Burchii Carbunari

50. Posesti

51. Predeal-Sarari

52. Provita de Jos 53. Provita de Sus

54. Puchenii Mari

55. Rifov

56. Salcia 57. Salciile 58. Scorteni

59. Secaria 60. Singeru

3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4.

Ologeni Pioresti Podu Valeni Poienarii-Rali Poienarii Vechi Tatarai Posestii-Paminteni Bodesti Merdeala Nucsoara de Jos Nucsoara de Sus Posestii-Ungureni Tirlesti Valea Plopului Valea Screzii Valea Stupinii Predeal Bobicesti Poienile Sarari Saratel Tulburea Tulburea-Valeni Vitioara de Sus Zimbroaia Provita de Jos Draganeasa Piatra Provita de Sus Izvoru Plaiu Valea Bradului Puchenii Mari Miroslavesti Moara Odaile Pietrosani Puchenii Mici Puchenii-Moşneni Rifov Antofiloaia Buchilasi Buda Goga Malaiesti Moara Domnească Palanca Sicrita Salcia Salciile Scorteni Bordenii Mari Bordenii Mici Mislea Sirca Secaria Singeru Butuci Miresu Mare Miresu Mic

61. Starchiojd

62. Surani 63. Sirna

64. Soimari 65. Sotrile

66. Stefesti 67. Talea 68. Tataru 69. Teisani

70. Telega

71. Tinosu 72. Tomsani

73. Valea Calugareasca

5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Piatra Mica Tisa Starchiojd Batrini Bradet Gresia Poiana Mare Rotarea Valea Anei Zmeuret Surani Pacuri Sirna Bratesti Coceana Habud Tariceni Varnita Soimari Lopatnita Magura Sotrile Lunca Mare Plaiu Cimpinei Plaiu Cornului Seciuri Vistieru Stefesti Scurtesti Tirsoreni Talea Plaiu Tataru Podgoria Silistea Teisani Bughea de Sus Olteni Stubeiu Valea Stilpului Telega Bosilcesti Bustenari Doftana Melicesti Tontesti Tinosu Predesti Pisculesti Tomsani Loloiasca Magula Satucu Valea Calugareasca Arva Coslegi Dirvari Pantazi Rachieri Radila

74. Valea Doftanei 75. Varbilau

76. Vilcanesti

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Schiau Valea Larga Valea Mantei Valea Nicovani Valea Poienii Valea Popii Valea Ursoii Virfurile Tesila Traisteni Varbilau Cotofenesti Livadea Podu Ursului Poiana Varbilau Vilcanesti Cirjari Trestioara

JUDEŢUL SATU MARE cu resedinta în municipiul Satu Mare Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 8 Comune ...................................... 56 - din care, suburbane ....................... 1 Sate ........................................ 226 - din care, aparţin oraşelor ................ 5 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. SATU MARE B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. CAREI Comune suburbane 1. Capleni 2. NEGRESTI-OAS 1. NEGRESTI-OAS 2. Luna 3. Tur Localităţi componente ale municipiului 1. SATU MARE 2. Satmarel Localităţi componente ale oraşului 1. CAREI 2. Ianculesti

Sate componente ale comunei suburbane 1. Capleni 2. Cămin

3. TASNAD

Sate ce aparţin oraşului 1. Blaja 2. Cig 3. Ratiu 4. Sarauad 5. Valea Morii

C. COMUNE

----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Acis 1. Acis 2. Ganas 3. Mihaieni 4. Unimat 2. Andrid 1. Andrid 2. Dindesti 3. Irina 3. Apa 1. Apa 2. Lunca Apei 3. Someseni 4. Ardud 1. Ardud 2. Ardud-Viu 3. Baba Novac 4. Gerausa 5. Madaras 6. Saratura 5. Batarci 1. Batarci 2. Comlausa 3. Sirlau 4. Tamaseni 6. Beltiug 1. Beltiug 2. Bolda 3. Ghirisa 4. Giungi 5. Ratesti 6. Sandra 7. Berveni 1. Berveni 2. Lucaceni 8. Bixad 1. Bixad 2. Boinesti 3. Trip 9. Birsau 1. Birsau de Sus 2. Birsau de Jos 10. Bogdand 1. Bogdand 2. Babta 3. Corund 4. Ser 11. Botiz 1. Botiz 2. Agris 3. Ciuperceni 12. Calinesti-Oas 1. Calinesti-Oas 2. Coca 3. Lechinta 4. Pasunea Mare 13. Camarzana 1. Camarzana 14. Cauas 1. Cauas 2. Ady Endre 3. Ghenci 4. Ghilesti 5. Hotoan 6. Radulesti 15. Cehal 1. Cehalut 2. Cehal 3. Orbau

16. Certeze 17. Craidorolt

18. Crucisor 19. Culciu

20. Doba

21. Dorolt

22. Foieni 23. Gherta Mica 24. Halmeu

25. Hodod

26. Homoroade

27. Lazuri

28. Livada

29. Mediesu Aurit

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5.

Certeze Huta-Certeze Moiseni Craidorolt Criseni Eriu-Sincrai Satu Mic Teghea Crucisor Iegheriste Poiana Codrului Culciu Mare Apateu Caraseu Corod Culciu Mic Lipau Doba Boghis Dacia Paulian Traian Dorolt Atea Dara Petea Foieni Gherta Mica Halmeu Babesti Cidreag Dobolt Halmeu-Vii Mesteacan Porumbesti Hodod Giurtelecu Hododulul Lelei Nadisu Hododului Homorodu de Mijloc Chilia Homorodu de Jos Homorodu de Sus Necopoi Solduba Lazuri Bercu Nisipeni Noroieni Peles Pelisor Livada Adrian Dumbrava Livada Mica Mediesu Aurit Babasesti Iojib Medies-Rituri Medies-Vii

30. Micula 31. Moftin

32. Odoreu

33. Orasu Nou

34. Paulesti

35. Petresti 36. Pir 37. Piscolt 38. Pomi

39. Sanislau

40. Santau 41. Sacaseni 42. Sauca

43. Socond

6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

Potau Româneşti Micula Bercu Nou Micula Noua Moftinu Mic Domanesti Ghilvaci Ghirolt Istrau Moftinu Mare Sinmiclaus Odoreu Berindan Cucu Eteni Martinesti Vinatoresti Orasu Nou Orasu Nou-Vii Prilog Prilog-Vii Racsa Racsa-Vii Remetea Oasului Paulesti Amati Ambud Hrip Petin Ruseni Petresti Dindestiu Mic Pir Piru Nou Sarvazel Piscolt Resighea Scarisoara Noua Pomi Aciua Bicau Borlesti Sanislau Berea Ciumesti Horea Marna Noua Viisoara Santau Chereusa Sudurau Sacaseni Chegea Sauca Becheni Cean Chisau Silvas Socond

44. Supur

45. Tarna Mare

46. Terchesti

47. Tiream 48. Tirsolt 49. Turt 50. Turulung 51. Urziceni 52. Valea Vinului

53. Vama 54. Vetis 55. Viile Satu Mare

2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5.

Cuta Hodisa Soconzel Stina Supuru de Jos Dobra Giorocuta Hurezu Mare Racova Secheresa Supuru de Sus Tarna Mare Biocicau Valea Seaca Vagas Terchesti Aliza Gelu Piscari Tiream Portita Vezendiu Tirsolt Aliceni Turt Gherta Mare Turt-Băi Turulung Draguseni Turulung-Vii Urziceni Urziceni-Padure Valea Vinului Marius Rosiori Sii Vama Vetis Decebal Oar Viile Satu Mare Cionchesti Medisa Tataresti Tireac

JUDEŢUL SALAJ cu resedinta în municipiul Zalau Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 8 Comune ...................................... 54 - din care, suburbane ....................... Sate ........................................ 281 - din care, aparţin oraşelor ................ 8 A. MUNICIPII Denumirea municipiului Localităţi componente

1. ZALAU B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. CEHI SILVANIEI

ale municipiului 1. ZALAU 2. Stina Sate ce aparţin oraşului 1. Horoatu Cehului 2. Motis 3. Nadis 4. Ulciug 1. Cuceu 2. Husia 3. Rona 4. Var

2. JIBOU

3. SIMLEU SILVANIEI

Localităţi componente ale oraşului 1. SIMLEU SILVANIEI 2. Bic 3. Cehei 4. Pusta

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Agrij 1. Agrij 2. Bozna 3. Rastoltu Desert 4. Treznea 2. Almasu 1. Almasu 2. Babiu 3. Cutis 4. Jebucu 5. Mesteacanu 6. Petrinzel 7. Sfaras 8. Stana 9. Taudu 3. Babeni 1. Babeni 2. Ciocmani 3. Clit 4. Pirosa 5. Poienita 4. Balan 1. Balan 2. Chechis 3. Chendrea 4. Galpiia 5. Gilgau Almasului 5. Banisor 1. Banisor 2. Ban 3. Peceiu 6. Benesat 1. Benesat 2. Alunis 3. Biusa 7. Bobota 1. Bobota 2. Dersida 3. Zalnoc

8. Bocsa

9. Buciumi

10. Camar 11. Carastelec 12. Chiesd 13. Cizer 14. Coseiu 15. Crasna

16. Creaca

17. Cristolt

18. Criseni 19. Cuzaplac

20. Dobrin

21. Dragu

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Bocsa Borla Cimpia Salajeni Buciumi Bodia Bogdana Huta Rastolt Singeorgiu de Meses Camar Padureni Carastelec Dumuslau Chiesd Colonia Sighetu Silvaniei Sighetu Silvaniei Cizer Plesca Pria Coseiu Archid Chilioara Crasna Huseni Marin Ratin Creaca Borza Brebi Brusturi Ciglean Jac Lupoaia Prodanesti Viile Jacului Cristolt Muncel Poiana Ontii Valeni Criseni Cristur-Criseni Girceiu Cuzaplac Cublesu Galaseni Mierta Petrindu Ruginoasa Stoboru Tamasa Dobrin Deleni Doba Naimon Sincraiu Silvaniei Verveghiu Dragu Adalin Fintinele

22. Fildu de Jos

23. Gilgau

24. Girbou

25. Halmasd

26. Hereclean

27. Hida

28. Horoatu Crasnei

29. Ileanda

30. Ip

4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2.

Ugrutiu Voivodeni Fildu de Jos Fildu de Mijloc Fildu de Sus Tetisu Gilgau Birsau Mare Capilna Chizeni Dobrocina Fodora Frincenii de Piatra Glod Gura Vladesei Girbou Bezded Calacea Cernuc Fabrica Popteleac Solomon Halmasd Aleus Cerisa Drighiu Fufez Hereclean Badon Bocsita Diosod Guruslau Panic Hida Baica Miluani Paduris Racis Sinpetru Almasului Stupini Trestia Horoatu Crasnei Hurez Stirciu Seredeiu Ileanda Bizusa-Băi Birsauta Dabiceni Dolheni Luminisu Maleni Negreni Perii Vadului Podisu Rastoci Rogna Sasa Ip Cosniciu de Jos

31. Letca

32. Lozna

33. Marca

34. Maeriste

35. Mesesenii de Jos

36. Mirsid

37. Napradea

38. Nusfalau

39. Pericei

40. Plopis 41. Poiana Blenchii

42. Romanasi

3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Cosniciu de Sus Zauan Zauan-Băi Letca Ciula Cozla Cuciulat Lemniu Purcaret Soimuseni Toplita Valisoara Lozna Comnenis Preluci Valea Lesului Valea Loznei Marca Lesmir Marca-Huta Port Sumal Maeriste Cristelec Doh Giurtelecu Simleului Maladia Uileacu Simleului Mesesenii de Jos Aghires Fetindia Mesesenii de Sus Mirsid Firminis Moigrad Popeni Napradea Cheud Somes-Guruslau Tranis Vadurele Nusfalau Bilghez Boghis Bozies Pericei Badacin Periceiu Mic Sici Plopis Fagetu Iaz Poiana Blenchii Falcusa Gostila Magura Romanasi Chichisa Ciumarna Pausa

43. Rus

44. Salatig

45. Sig

46. Sinmihaiu Almasului 47. Somes-Odorhei

48. Surduc

49. Samsud 50. Sarmasag

51. Valcau de Jos

52. Virsolt 53. Zalha

54. Zimbor

5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Poarta Salajului Romita Rus Buzas Fintinele-Rus Hasmas Simisna Salatig Bulgari Deja Mineu Notig Sig Fizes Mal Sirbi Tusa Sinmihaiu Almasului Bercea Sinta Maria Somes-Odorhei Birsa Domnin Inau Soimus Surduc Briglez Cristoltel Solona Testioara Tihau Turbuta Samsud Valea Pomilor Sarmasag Ilisua Lompirt Moiad Poiana Magura Tarmure Valcau de Jos Lazuri Preoteasa Ratovei Sub Cetate Valcau de Sus Virsolt Recea Recea Mica Zalha Ceaca Ciureni Valea Ciurenilor Valea Hranei Valea Lungă Virtesca Zimbor Chendremal Dolu Sutoru

5. Sincraiu Almasului JUDEŢUL SIBIU cu resedinta în municipiul Sibiu Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 5 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 13 Comune ...................................... 55 - din care, suburbane ....................... 5 Sate ........................................ 175 - din care, aparţin oraşelor ................ 2 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. SIBIU Comune suburbane 1. Cristian 2. Poplaca 3. Rasinari 4. Selimbar Localităţi componente ale municipiului 1. SIBIU 2. Paltinis Sate componente ale comunei suburbane 1. Cristian 1. Poplaca 1. Rasinari 2. Prislop 1. Selimbar 2. Bungard 3. Mohu 4. Vestem Sate ce aparţin municipiului 1. Ighisu Nou Sate componente ale comunei suburbane 1. Tirnava 2. Colonia Tirnava Localităţi componente ale oraşului 1. AGNITA 2. Coves 3. Ruja 1. CISNADIE 2. Cisnadioara 1. DUMBRAVENI 2. Ernea 3. Saros pe Tirnave

2. MEDIAS

1. Tirnava B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. AGNITA 2. CISNADIE 3. COPSA MICA 4. DUMBRAVENI

5. OCNA SIBIULUI C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente

Sate ce aparţin oraşului 1. Topircea

----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Altina 1. Altina 2. Benesti 3. Ghijasa de Sus 2. Apoldu de Jos 1. Apoldu de Jos 2. Singatin 3. Arpasu de Jos 1. Arpasu de Jos 2. Arpasu de Sus 3. Nou Roman 4. Atel 1. Atel 2. Alma 3. Dupus 4. Giacas 5. Smig 5. Avrig 1. Avrig 2. Bradu 3. Glimboaca 4. Mirsa 5. Sacadate 6. Axente Sever 1. Axente Sever 2. Agirbiciu 3. Soala 7. Bazna 1. Bazna 2. Boian 3. Velt 8. Biertan 1. Biertan 2. Copsa Mare 3. Richis 9. Birghis 1. Birghis 2. Apos 3. Ighisu Vechi 4. Pelisor 5. Vecerd 6. Zlagna 10. Blajel 1. Blajel 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 1. Paucea Româneşti Brateiu Buzd Bradeni Retis Teline Bruiu Gherdeal Somartin Chirpar Sasaus Vard Veseud Cirta Poienita Cirtisoara Dirlos Curciu Valea Lungă Gura Riului Hoghilag

11. Brateiu 12. Bradeni 13 . Bruiu 14. Chirpar

15. Cirta 16. Cirtisoara 17. Dirlos 18. Gura Riului 19. Hoghilag

20. Iacobeni

21. Jina 22. Laslea

23. Loamnes

24. Ludos 25. Marpod 20. Miercurea Sibiului 27. Merghindeal 28. Micasasa

29. Mihaileni

30. Mosna 31. Nocrich

32. Orlat 33. Pauca

34. Poiana Sibiului 35. Porumbacu de Jos

36. Racovita 37. Riu Sadului 38. Rosia

2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 1.

Prod Valchid Iacobeni Movile Netus Noistat Stejarisu Jina Laslea Floresti Malincrav Nou Sasesc Roandola Loamnes Alamor Armeni Hasag Mindra Sadinca Ludos Gusu Marpod Ilimbav Miercurea Sibiului Apoldu de Sus Dobirca Merghindeal Dealu Frumos Micasasa Chesler Tapu Valeni Mihaileni Metis Moardas Ravasel Salcau Mosna Alma Vii Nemsa Nocrich Fofeldea Ghijasa de Jos Hosman Tichindeal Orlat Pauca Bogatu Roman Brosteni Presaca Poiana Sibiului Porumbacu de Jos Colun Porumbacu de Sus Sarata Scoreiu Racovita Sebesu de Sus Riu Sadului Rosia

39. Sadu 40. Saliste

41. Slimnic

42. Seica Mare

43. Seica Mica 44. Sura Mare 45. Sura Mica 46. Talmaciu

47. Tilisca 48. Turnu Roşu 49. Valea Viilor 50. Vurpar

2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1.

Casolt Cornatel Daia Nou Nucet Sadu Saliste Aciliu Amnas Crint Gales Fintinele Mag Sacel Sibiel Vale Slimnic Albi Padureni Rusi Veseud Seica Mare Boarta Buia Mighindoala Petis Stenea Seica Mica Sorostin Sura Mare Hamba Sura Mica Rusciori Talmaciu Boita Colonia Talmaciu Lazaret Lotrioara Paltin Talmacel Tilisca Rod Turnu Roşu Sebesu de Jos Valea Viilor Motis Vurpar

JUDEŢUL SUCEAVA cu resedinta în municipiul Suceava Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 16 Comune ...................................... 90 - din care, suburbane ....................... 4 Sate ........................................ 396 - din care, aparţin oraşelor ................ 1

A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. SUCEAVA

Comune suburbane 1. Ipotesti 2. Mitocu Dragomirnei

Dragomirnei

Sate componente ale comunei suburbane 1. Ipotesti 2. Lisaura 3. Tisauti 1. Mitocu 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. Localităţi componente ale oraşului 1. 2. 3. 1. 2. FALTICENI Soldanesti Tarna Mare GURA HUMORULUI Voronet Dragomirna Lipoveni Mitocasi Salcea Mereni Plopeni Prelipca Varatec Scheia Florinta Mihoveni Sfintu Ilie Trei Movile

3. Salcea

4. Scheia

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. CIMPULUNG MOLDOVENESC 2. FALTICENI 3. GURA HUMORULUI 4. RADAUTI 5. SIRET

1. SIRET 2. Manastioara 3. Padureni Sate ce aparţin oraşului 1. Poiama-Solca

6. SOLCA 7. VATRA DORNEI

1. 2. 3. 4.

VATRA DORNEI Argestru Roşu Todireni

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Adincata 1. Adincata 2. Artari 3. Beresti 4. Calugareni 5. Fetesti 6. Hantesti 2. Arbore 1. Arbore 2. Bodnareni

3. Baia 4. Balcauti 5. Bilca 6. Bogdanesti 7. Boroaia

8. Bosanci 9. Botosana 10. Breaza 11. Brodina

12. Brosteni

13. Bunesti

14. Cacica

15. Calafindesti

16. Cajvana 17. Ciprian Porumbescu

3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3.

Clit Baia Bogata Balcauti Gropeni Negostina Bilca Bogdanesti Boroaia Barasti Giulesti Moisa Sacuta Bosanci Cumparatura Botosana Comanesti Humoreni Breaza Breaza de Sus Piriu Negrei Brodina Brodina de Jos Cununschi Dubiusca Ehreste Falcau Norocu Paltin Sadau Zalomestra Brosteni Cotirgasi Dirmoxa Frasin Haleasa Holda Holdita Lungeni Neagra Pietroasa Bunesti Petia Podeni Şes Uncesti Pirtestii de Sus Cacica Maidan Runcu Solonetu Nou Calafindesti Botosanita Mare Calinesti Serbauti Cajvana Codru Ilisesti Balaceana Brasca

18. Cirlibaba

19. Cornu Luncii

20. Crucea

21. Darmanesti

22. Dolhasca

23. Dolhesti 24. Dorna-Arini

25. Dorna Candrenilor

26. Dornesti 27. Dragoiesti

28. Draguseni

4. Ciprian Porumbescu 1. Cirlibaba 2. Cirlibaba Noua 3. Iedu 4. Sesuri 5. Tibau 6. Valea Stinei 1. Cornu Luncii 2. Baisesti 3. Braiesti 4. Dumbrava 5. Paiseni 6. Sasca Mare 7. Sasca Mica 8. Sasca Noua 9. Sinca 1. Crucea 2. Chiril 3. Cojoci 4. Satu Mare 1. Maritei 2. Danila 3. Darmanesti 4. Calinesti 5. Calinesti-Vasilache 6. Mariteia Mica 1. Dolhasca 2. Budeni 3. Gulia 4. Poiana 5. Poienari 6. Probota 7. Silistea Noua 8. Valea Poienei 1. Dolhestii Mari 2. Dolhestii Mici 3. Valea Bourei 1. Cozanesti 2. Dorna-Arini 3. Gheorghiteni 4. Ortoaia 5. Rusca 6. Sunatori 1. Dorna Candrenilor 2. Cosna 3. Dealu Floreni 4. Poiana Negrii 5. Podu Cosnei 6. Româneşti 7. Tesnea 8. Valea Bancului 1. Dornesti 2. Iaz 1. Mazanaesti 2. Berchisesti 3. Corlata 4. Dragoiesti 5. Lucacesti 1. Draguseni 2. Brosteni

29. Dumbraveni 30. Emil Bodnaras

31. Fintinele

32. Forasti

33. Frasin

34. Fratautii Noi 35. Fratautii Vechi 36. Frumosu 37. Fundu Moldovei

38. Galanesti 39. Gramesti

40. Granicesti

41. Horodniceni

3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Gara Leu Dumbraveni Salageni Radeuti Gara Iaslovat Lunca Milisauti Fintinele Băneşti Cotu Dobei Slobozia Stamate Forasti Antoceni Boura Manolea Oniceni Rosiori Rusi Tolesti Uidesti Frasin Bucsoaia Doroteia Plutonita Fratautii Noi Costisa Fratautii Vechi Maneuti Frumosu Deia Dragosa Fundu Moldovei Botusel Botus Branistea Colacu Delnita Delut Obcina Plai Smida Ungurenilor Galanesti Hurjuieni Voitinel Gramesti Balinesti Botosanita Mica Rudesti Verbia Granicesti Dumbrava Gura Solcii Iacobesti Româneşti Slobozia Sucevei Horodniceni Botesti Bradatel

42. Horodnic 43. Iacobeni

44. Izvoarele Sucevei 45. Liteni

46. Marginea 47. Malini

48. Manastirea Humorului 49. Moara

50. Moldova-Sulita 51. Moldovita

52. Musenita

53. Ostra 54. Panaci

55. Paltinoasa 56. Pirtestii de Jos

4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4.

Mihaiesti Rotopanesti Horodnic de Jos Horodnic de Sus Iacobeni Rotos Ciocanesti Mestecanis Izvoarele Sucevei Bobeica Brodina Liteni Corni Roscani Rotunda Silistea Vercicani Marginea Malini Iesle Piraie Poiana Marului Valeni-Stinisoara Manastirea Humorului Plesa Poiana Micului Moara Nica Bulai Frumoasa Groapa Vladichii Liteni Moara Carp Vornicenii Mari Vornicenii Mici Moldova-Sulita Benia Moldovita Argel Demacusa Rasca Bainet Bancesti Climauti Musenita Vascauti Vicsani Ostra Tarnicioara Panaci Catrinari Coverca Dragoiasa Glodu Paltinis Paltinoasa Capu Codrului Pirtestii de Jos Deleni Varvata Virfu Dealului

57. Patrauti 58. Poiana Stampei

59. Pojorita 60. Preutesti

61. Putna 62. Radaseni 63. Risca

64. Sadova 65. Satu Mare 66. Siminicea 67. Slatina 68. Straja 69. Stroiesti 70. Stulpicani

71. Sucevita 72. Saru Dornei

73. Todiresti

74. Udesti

1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Patrauti Poiana Stampei Casoi Dornisoara Pilugani Praleni Tataru Tesna Pojorita Valea Putnei Preutesti Arghira Basarabi Bahna Arin Hirtop Husi Leucusesti Putna Gura Putnei Radaseni Lamaseni Pocoleni Risca Buda Dumbraveni Jahalia Slatioara Sadova Satu Mare Tibeni Siminicea Grigoresti Slatina Gainesti Herla Straja Stroiesti Vilcelele Zaharesti Stulpicani Gemenea Negrileasa Slatioara Vadu Negrilesei Sucevita Voievodeasa Neagra Sarului Gura Haitii Plaiu Sarului Sarisor Sarisoru Mare Saru Bucovinei Saru Dornei Todiresti Costina Parhauti Sirghiesti Solonet Udesti Chiliseni

75. Ulma

76. Vadu Moldovei

77. Valea Moldovei 78. Vama

79. Vatra Moldovitei 80. Veresti

81. Vicovu de Jos 82. Vicovu de Sus 83. Volovat 84. Vulturesti

85. Zamostea

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Luncusoara Manastioara Plavalari Poieni-Suceava Racova Reuseni Rusii-Manastioara Securiceni Stirbat Ulma Costileva Lupcina Magura Nisipitu Vadu Moldovei Camirzani Ciumulesti Cotu Baii Dumbravita Fintina Mare Ioneasa Mesteceni Movileni Nigotesti Praxia Spataresti Valea Moldovei Capu Cimpului Mironu Vama Molid Prisaca Dornei Strimtura Vatra Moldovitei Ciumirna Paltinu Veresti Bursuceni Corocaiesti Hancea Vicovu de Jos Vicovu de Sus Bivolaria Volovat Burla Plesesti Giurgesti Hreatca Jacota Meresti Osoi Valea Glodului Vulturesti Zamostea Badragi Ciomirtan Cojocareni Corpaci Lunca Nicani

86. Zvoristea

8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Rauteni Tautesti Zvoristea Buda Dealu Poiana Slobozia Stinca Stincuta Serbanesti

JUDEŢUL TELEORMAN cu resedinta în municipiul Alexandria Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 3 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 5 Comune ...................................... 83 - din care, suburbane ....................... 6 Sate ........................................ 231 - din care, aparţin oraşelor ................ 1 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. ALEXANDRIA 2. TURNU MAGURELE Comune suburbane 1. Nanov 2. Poroschia 1. Ciuperceni 2. Islaz 3. Lita B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. ROSIORII DE VEDE 2. VIDELE Comune suburbane 1. Crevenicu 3. ZIMNICEA C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Balaci 1. Balaci 2. Burdeni Sate componente ale comunei suburbane 1. Nanov 1. Poroschia 2. Calomfiresti 1. Ciuperceni 2. Poiana 1. Islaz 2. Moldoveni 1. Lita

Sate de aparţin oraşului 1. Cosoaia Sate componente ale comunei suburbane 1. Crevenicu 2. Radulesti

2. Babaita

3. Blejesti 4. Bogdana

5. Botoroaga

6. Bragadiru 7. Brinceni 8. Bujoreni 9. Bujoru 10. Buzescu 11. Calinesti

12. Calmatuiu

3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.

Tecuci Babaita Clanita Frasinet Merisani Blejesti Baciu Sericu Bogdana Brosteanca Ulmeni Urluiu Botoroaga Stejaru Tirnava Tunari Valea Ciresului Bragadiru Brinceni Bujoreni Darvas Prunaru Bujoru Buzescu Calinesti Antonesti Izvoarele Licuriciu Marita Calmatuiu Bujoru Caravaneti Nicolae Balcescu Calmatuiu de Sus Bacalesti Ionascu Cervenia Ciolanestii din Deal Baldovinesti Ciolanestii din Vale Contesti Cosmesti Ciuperceni Cringeni Balta Sarata Dorobantu Stejaru Cringu Dracea Florica Secara Zlata Didesti Insuratei Satu Nou Dobrotesti Merisani Dracsenei Beuca

13. Calmatuiu de Sus 14. Cervenia 15. Ciolanesti 16. Contesti 17. Cosmesti 18. Cringeni

19. Cringu

20. Didesti 21. Dobrotesti 22. Dracsenei

23. Draganesti de Vede 24. Draganesti-Vlasca 25. Furculesti

26. Frumoasa 27. Galateni 28. Gratia 29. Izvoarele 30. Lisa 31. Lunca

32. Movrodin 33. Magura 34. Maldaeni 35. Mereni 36. Mirzanesti

37 Moşteni 38. Nasturelu 39. Necsesti 40. Olteni 41. Orbeasca 42. 43. 44. 45. 46. Peretu Piatra Pietrosani Plosca Plopii-Slavitesti

3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3.

Dracsani Odobeasca Plopi Satul Vechi Draganesti de Vede Magura cu Liliac Vacaresti Draganesti-Vlasca Comoara Vaceni Furculesti Moşteni Spatarei Voievoda Frumoasa Pauleasca Galateni Biscoveni Gradisteanca Gratia Ciurari-Deal Draghinesti Izvoarele Lisa Vinatori Lunca Pleasov Prundu Saelele Mavrodin Nenciulesti Paru Rotun Magura Guruieni Maldaeni Merenii de Jos Merenii de Sus Stefeni Mirzanesti Cernetu Teleormanu Valea Parului Moşteni Nasturelu Zimnicele Necsesti Belciug Girdesti Olteni Perii Brosteni Orbeasca de Jos Laceni Orbeasca de Sus Peretu Piatra Pietrosani Plosca Plopii-Slavitesti Beciu Birsestii de Jos

47. Poeni

48. Purani

49. Putineiu 50. Radoiesti 51. Rasmiresti 52. Salcia 53. Saceni 54. Scrioastea

55. Scurtu Mare

56. Seaca 57. Sfintesti 58. Segarcea-Vale 59. Silistea

60. Silistea Noua 61. Sirbeni 62. Slobozia Mindra 63. Smirdioasa 64. Stejaru

4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2.

Brincoveanca Dudu Smirdan Poeni Banov Bratesti Catunu Preajba Tavirlau Vatasi Purani Schitu Poienari Silistea Vitanesti Putineiu Baduleasa Cirlomanu Radoiesti-Vale Cetatea Radoiesti-Deal Rasmiresti Ludaneasca Salcia Baneasa Tudor Vladimirescu Saceni Butculesti Ciurari Scrioastea Brebina Cucueti Viile Scurtu Mare Albeni Dracesti Negrilesti Scurtu-Slavesti Valea Poştei Seaca Navodari Sfintesti Segarcea-Vale Olteanca Segarcea-Deal Silistea Butesti Purani Puranii de Sus Silistea Mica Silistea Noua Sirbenii de Jos Sirbeni Udeni Slobozia Mindra Uda-Clocociov Uda-Paciurea Smirdioasa Soimu Stejaru Bratcovu

65. Suhaia 66. Storobaneasa 67. Talpa

68. Tatarastii de Jos

69. Tatarastii de Sus 70. Traian 71. Trivalea-Moşteni 72. Troianul 73. Tiganesti 74. Vedea

75. Viisoara 76. Virtoape 77. Zimbreasca

3. 4. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 1. 2. 3. 1.

Gresia Socetu Suhaia Fintinele Storobaneasa Beiu Talpa-Ograzile Linia Costii Rotaresti Talpa-Biscoveni Talpa Poştei Tatarastii de Jos Lada Negreni Negrenii de Sus Negrenii-Osebiti Obirtu Slavesti Tatarastii de Sus Dobreni Udupu Traian Trivalea-Moşteni Bratasani Schela Troianul Dulceni Vatra Tiganesti Vedea Albesti Cosoteni Dulceanca Meri Viisoara Virtoapele de Sus Garagau Virtoapele de Jos Zimbreasca

JUDEŢUL TIMIS cu resedinta în municipiul Timişoara Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 7 Comune ...................................... 76 - din care, suburbane ....................... 3 Sate ........................................ 318 - din care, aparţin oraşelor ................ 4 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. TIMIŞOARA Comune suburbane 1. Dumbravita 2. Ghiroda 3. Giroc Sate componente ale comunei suburbane 1. Dumbravita 1. Ghiroda 2. Giarmata-Vii 1. Giroc

2. Chisoda Sate ce aparţin municipiului 1. Maguri 2. Tapia Localităţi componente ale oraşului 1. BUZIAS 2. Silagiu Sate ce aparţin oraşului 1. Bacova 1. Opatita

2. LUGOJ B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BUZIAS 2. DETA 3. JIMBOLIA 4. SINNICOLAU MARE

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Balint 1. Balint 2. Bodo 3. Fadimac 4. Tirgoviste 2. Banloc 1. Banloc 2. Dolat 3. Livezile 4. Ofsenita 5. Partos 6. Soca 3. Bara 1. Bara 2. Dobresti 3. Lapusnic 4. Radmanesti 5. Spata 4. Beba Veche 1. Beba Veche 2. Cherestur 3. Pordeanu 5. Becicherecu Mic 1. Becicherecu Mic 2. Dudestii Noi 6. Belint 1. Belint 2. Babsa 3. Chizatau 4. Gruni 7. Bethausen 1. Bethausen 2. Cladova 3. Cliciova 4. Cutina 5. Leucusesti 6. Nevrincea 8. Biled 1. Biled 2. Sandra 3. Uihei 9. Birna 1. Birna 2. Botesti 3. Botinesti 4. Drinova

10. Bogda

11. Boldur

12. Brestovat

13. Carpinis 14. Cenad 15. Cenei 16. Cheveresu Mare 17. Ciacova

18. Comlosu Mare 19. Costeiu

20. Criciova

21. Curtea 22. Darova 23. Denta

24. Dudestii Vechi

5. Juresti 6. Poganesti 7. Sarazani 1. Bogda 2. Altringen 3. Buzad 4. Charlotenburg 5. Comeat 6. Sintar 1. Boldur 2. Jabar 3. Ohaba-Forgaci 4. Sinersig 1. Brestovat 2. Cosarii 3. Hodos 4. Lucaret 5. Tes 1. Carpinis 2. Iecea Mare 3. Iecea Mica 1. Cenad 1 Cenei 2. Bobda 3. Checea 1. Cheveresu Mare 2. Dragsina 3. Vucova 1. Ciacova 2. Cebza 3. Gad 4. Ghilad 5. Macedonia 6. Obad 7. Petroman 1. Comlosu Mare 2. Comlosu Mic 3. Lungă 1. Costeiu 2. Hezeris 3. Paru 4. Tipari 5. Valea Lungă Romana 1. Criciova 2. Ciresu 3. Ciresu Mic 4. Jdioara 1. Curtea 2. Cosava 3. Homojdia 1. Darova 2. Hodos 3. Sacosu Mare 1. Denta 2. Brestea 3. Rovinita Mare 4. Rovinita Mica 1. Dudestii Vechi 2. Cheglevici 3. Colonia Bulgara

25. Dumbrava 26. Faget

27. Firdea

28. Foeni 29. Gavojdia

30. Gataia

31. Ghizela

32. Giarmata 33. Giera 34. Giulvaz

35. Jamu Mare

36. Jebel 37. Lenauheim

4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2.

Valcani Dumbrava Bucovat Rachita Faget Batesti Begheiu Mic Bichigi Branesti Bunea Mare Bunea Mica Colonia Mica Jupinesti Povirgina Temeresti Firdea Dragsinesti Gladna Montană Gladna Romana Hauzesti Mitnicu Mic Zolt Foeni Cruceni Gavojdia Jena Lugojel Salbagel Gataia Berecuta Birda Butin Minastire Percosova Sculia Singeorge Semlacu Mare Semlacu Mic Ghizela Hisias Paniova Sanovita Giarmata Cerneteaz Giera Granicerii Toager Giulvaz Crai Nou Ivanda Rudna Jamu Mare Clopodia Ferendia Gherman Latunas Jebel Padureni Lenauheim Bulgarus

33. Liebling 39. Lovrin

40. Margina

41. Masloc

42. Manastiur

43. Moravita

44. Mosnita Noua

45. Nadrag 46. Nitchidorf 47. Ohaba Lungă

48. Ortisoara

49. Peciu Nou 50. Periam 51. Pietroasa

59. Pischia

3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4.

Grabat Liebling Cerna Iosif Lovrin Gottlob Tomnatic Vizejdia Margina Breazova Bulza Cosevita Costeiu de Sus Grosi Nemesesti Sintesti Zorani Masloc Alios Fibis Remetea Mica Manastiur Padurani Remetea-Lunca Topla Moravita Dejan Galu Mic Stamora Germană Mosnita Noua Albina Mosnita Veche Rudicica Urseni Nadrag Crivina Nitchidorf Blajova Duboz Ohaba Lungă Dubesti Iersnic Ohaba Romana Ortisoara Calacea Cornesti Seceani Peciu Nou Dinias Sinmartinu Sirbesc Periam Pesac Pietroasa Crivina de Sus Farasesti Poieni Pischia Bencecu de Jos Bencecu de Sus Murani

53. Racovita

54. Recas

55. Remetea Mare

56. Sacosu Turcesc

57. Satchinez 58. Sacalaz 59. Secas

60. Sinandrei 61. Sinmihaiu Roman 62. Sinpetru Mare 63. Sag 64. Stiuca

65. Teremia Mare 66. Tomesti

67. Topolovatu Mare

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1.

Salciua Noua Racovita Capăt Dragoiesti Ficatar Hitias Sirbova Recas Bazos Herneacova Izvin Nadas Petrovaselo Stanciova Remetea Mare Bazosu Nou Bucovat Ianova Sacosu Turcesc Berini Icloda Otvesti Stamora Romana Uliuc Unip Satchinez Barateaz Hodoni Sacalaz Beregsau Mare Beregsau Mic Secas Cheches Crivobara Vizma Sinandrei Carani Covaci Sinmihaiu Roman Sinmihaiu German Utvin Sinpetru Mare Igris Saravale Sag Parta Stiuca Dragomiresti Olosag Zgribesti Teremia Mare Nerau Teremia Mica Tomesti Balosesti Colonia Fabricii Luncanii de Jos Luncanii de Sus Româneşti Topolovatu Mare

68. Tormac 69. Traian Vuia

70. Uivar

71. Varias 72. Victor Vlad Delamarina

73. Voiteg

2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.

Cralovat Ictar-Budinti Iosifalau Sustra Topolovatu Mic Tormac Cadar Sipet Sudrias Jupani Saceni Surducu Mic Susani Traian Vuia Uivar Iohanisfeld Otelec Pustinis Rauti Sinmartinu Maghiar Varias Gelu Sinpetru Mic Victor Vlad Delamarina Herendesti Honorici Padureni Petroasa Mare Pini Visag Voiteg Folea

JUDEŢUL TULCEA cu resedinta în municipiul Tulcea Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 8 Comune ...................................... 43 - din care, suburbane ....................... Sate ........................................ 133 - din care, aparţin oraşelor ................ A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. TULCEA B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BABADAG 2. ISACCEA 3. MACIN Localităţi componente ale municipiului 1. TULCEA 2. Tudor Vladimirescu Localităţi componente ale oraşului 1. ISACCEA 2. Tichilesti 3. Revarsarea

4. SULINA C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Baia 1. Baia 2. Camena 3. Caugagia 4. Ceamurlia de Sus 5. Panduru 2. Beidaud 1. Beidaud 2. Neatirnarea 3. Sarighiol de Deal 3. C. A. Rosetti 1. C. A. Rosetti 2. Cardon 3. Letea 4. Periprava 5. Sfistofca 4. Carcaliu 1. Carcaliu 5. Casimcea 1. Casimcea 2. Cismeaua Noua 3. Corugea 4. Haidar 5. Rahman 6. Razboieni 7. Stinca 6. Ceatalchioi 1. Ceatalchioi 2. Patlageanca 3. Plauru 4. Salceni 7. Ceamurlia de Jos 1. Ceamurlia de Jos 2. Lunca 8. Cerna 1. Cerna 2. General Praporgescu 3. Mircea Voda 4. Traian 9. Chilia Veche 1. Chilia Veche 2. Cislita 3. Ostrovu Tataru 4. Tatenir 10. Ciucurova 1. Ciucurova 2. Atmagea 3. Fintina Mare 11. Crisan 1. Crisan 2. Caraorman 3. Mila 23 12. Daeni 1. Daeni 13. Dorobantu 1. Dorobantu 2. Ardealu 3. Cirjelari 4. Fintina Oilor 5. Mesteru 14. Frecatei 1. Frecatei 2. Cataloi 3. Posta 4. Telita

15. Greci 16. Grindu 17. Hamcearca

18. Horia 19. Izvoarele

20. Jijila 21. Jurilovca 22. Luncavita 23. Mahmudia

24. Maliuc

25. Mihai Bravu 26. Mihail Kogalniceanu 27. Murighiol

28. Nalbant 29. Niculitel 30. Nufaru

31. Ostrov 32. Pardina 33. Peceneaga 34. Sarichioi

1. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5.

Greci Grindu Hamcearca Balabancea Caprioara Nifon Horia Closca Floresti Izvoarele Alba Iulia Valea Teilor Jijila Garvan Jurilovca Visina 6 Martie Luncavita Rachelu Vacareni Mahmudia Baltenii de Jos Baltenii de Sus Bestepe Maliuc Ilganii de Sus Gorgova Partizani Vulturu Mihai Rravu Satu Nou Turda Millail Kogalniceanu Lastuni Rindunica Murighiol Colina Dunavatu de Jos Dunavatu de Sus Plopul Sarinasuf Uzlina Nalbant Nicolae Balcescu Trestenic Niculitel Nufaru Ilganii de Jos Malcoci Victoria Ostrov Piatra Pardina Peceneaga Sarichioi Enisala Sabangia Visterna Zebil

35. Sfintu Gheorghe 36. Slava Cercheza 37. Smirdan 38. Somova 39. Stejaru 40. Topolog

41. Turcoaia 42. Valea Nucarilor 43. 23 August

1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 1. 2. 3. 1.

Sfintu Gheorghe Slava Cercheza Slava Rusa Smirdan Somova Mineri Parches Stejaru Mina Altin Tepe Vasile Alecsandri Topolog Calfa Cerbu Fagarasu Nou Luminita Magurele Simbata Noua Turcoaia Valea Nucarilor Agighiol Iazurile 23 August

JUDEŢUL VASLUI cu resedinta în municipiul Vaslui Municipii .................................. 2 Oraşe ...................................... 2 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 9 Comune ...................................... 71 - din care, suburbane ....................... Sate ........................................ 456 - din care, aparţin oraşelor ................ 6 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. VASLUI Localităţi componente ale municipiului 1. VASLUI 2. Bahnari 3. Brodoc 4. Moara Grecilor 5. Rediu 6. Viisoara

2. BIRLAD B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. HUSI 2. NEGRESTI

Sate de aparţin oraşului 1. Cazanesti 2. Cioatele 3. Glodeni 4. Parpanita 5. Poiana 6. Valea Mare

C. COMUNE -----------------------------------------------------

Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Albesti 1. Albesti 2. Corni-Albesti 3. Crasna 4. Gura Albesti 2. Alexandru Vlahuta 1. Alexandru Vlahuta 2. Buda 3. Ghicani 4. Ibanesti 5. Minzati 6. Morareni 7. Putu Olarului 3. Arsura 1. Arsura 2. Fundatura 3. Mihail Kogalniceanu 4. Pihnesti 4. Banca 1. Gara Banca 2. Banca 3. Ghermanesti 4. Miclesti 5. Mitoc 6. Satu Nou 7. Salcioara 8. Sirbi 9. Stoisesti 10. Strimtura-Mitoc 11. Tifu 12. 30 Decembrie 5. Bacani 1. Bacani 2. Baltateni 3. Drujesti 4. Suseni 5. Vulpaseni 6. Bacesti 1. Bacesti 2. Armaseni 3. Babusa 4. Paltinis 5. Tibanestii Buhlii 6. Vovriesti 7. Balteni 1. Balteni 2. Balteni-Deal 3. Chetresti 8. Berezeni 1. Berezeni 2. Musata 3. Rinceni 4. Satu Nou 5. Stuhulet 9. Blagesti 1. Blagesti 2. Igesti 3. Sipeni 10. Bogdana 1. Bogdana 2. Arsita 3. Fintina Blanarului 4. Gavanu 5. Lacu Babei 6. Plopeni

11. Bogdanesti

12. Bogdanita

13. Botesti

14. Bunesti-Averesti

15. Codaesti

16. Coroiesti

17. Costesti

18. Cretesti

19. Danesti

20. Deleni

7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3.

Similisoara Suceveni Verdes Bogdanesti Buda Horoiata Hupca Orgoiesti Ulea Untesti Visinari Vladesti Bogdanita Cepesti Cirtibasi Coroiesti Radaesti Schitu Tunsesti Botesti Ganesti Gugesti Talpigeni Averesti Armaseni Bunesti Plopi Podu Oprii Rosiori Tabalaiesti Codaesti Ghergheleu Pribesti Rediu Galian Coroiesti Chilieni Coroiestii de Sus Hreasca Mireni Movileni Pacuraresti Costesti Chitcani Dinga Pirvesti Puntiseni Radesti Cretesti Budesti Cretestii de Sus Satu Nou Danesti Bereasa Botoaia Emil Racovita Rascani Tatarani Deleni Bulboaca Moreni

21. Delesti

22. Dimitrie Cantemir

23. Dragomiresti

24. Drinceni

25. Duda-Epureni

26. Dumesti

27. Epureni

28. Falciu

29. Gagesti

30. Gherghesti

4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4.

Zizinca Delesti Albesti Balesti Cozmesti Fistici Fundatura Hîrşova Hordilesti Minastirea Raduiesti Hurdugi Grumezoaia Gusitei Plotonesti Urlati Dragomiresti Babuta Belzeni Botoi Ciuperca Doagele Poiana Pietrei Popesti Radeni Semenea Vladia Ghermanesti Albita Baile Drinceni Drinceni Risesti Sopirleni Epureni Bobesti Duda Valea Grecului Dumesti Dumestii Vechi Schinetea Valea Mare Epureni Birlalesti Bursuci Horga Falciu Bogdanesti Bozia Copaceana Odaia Bogdana Rinzesti Gagesti Giurcani Peicani Popeni Tupilati Gherghesti Chetrosu Corodesti Dragomanesti

31. Girceni

32. Grivita

33. Hoceni

34. Iana

35. Ivanesti

36. Ivesti

37. Laza

38. Lipovat

39. Lunca Banului

5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1.

Draxeni Lazu Lunca Soci Valea Lupului Girceni Dumbraveni Racova Racovita Slobozia Trohan Grivita Fruntiseni Grajdeni Odaia Bursucani Trestiana Hoceni Barbosi Deleni Oteleni Rediu Siscani Tomsa Iana Halaresti Recea Silistea Vadurile Ivanesti Albina Blesca Brosteni Ruscata Cosca Cosesti Fundatura Mare Fundatura Mica Hirsoveni Iezerel Ursoaia Valea Mare Valea Oanei Ivesti Belcesti Pogonesti Polocin Laza Bejenesti Poiana lui Alexa Puscasi Risnita Sauca Teisoru Valea Tirgului Lipovat Capusneni Chitoc Corbu Fundu Vaii Lunca Banului

40. Malusteni

41. Miclesti 42. Muntenii de Jos

43. Murgeni

44. Oltenesti

45. Osesti

46. Padureni

47. Perieni

48. Poienesti

49. Pogana

2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Broscosesti Condrea Focsa Lunca Veche Otetoaia Raducani Malusteni Ghireasca Lupesti Minastire Minzatesti Tutcani Miclesti Chircesti Popesti Muntenii de Jos Bacaoani Minjesti Secuia Murgeni Cirja Latesti Sarateni Schineni Vadeni 23 August Oltenesti Curteni Pihna Tirzii Vinetesti Zgura Osesti Buda Padureni Vilcele Padureni Capotesti Davidesti Ivanesti Leosti Rusca Todireni Valeni Perieni Ciocani Cring Cringu Nou Podu Petris Poienesti Dealu Secarii Floresti Frasinu Fundu Vaii Oprisita Poienesti-Deal Pogana Bogesti Cirjoani Mascurei

50. Puiesti

51. Pungesti

52. Rebricea

53. Rosiesti

54. Solesti

55. Stanilesti

56. Ştefan cel Mare

5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tomesti Puiesti Bartalus-Mocani Bartalus-Răzeşi Calimanesti Cetatuia Cristesti Fintinele Fulgu Giltesti Iezer Lalesti Rotari Rusi Pungesti Armasoaia Cursesti-Deal Cursesti-Vale Hordila Rapsa Silistea Stejaru Toporasti Rebricea Bolati Craciunesti Draxeni Macresti Ratesu Cuzei Sasova Tatomiresti Tufestii de Jos Rosiesti Codreni Gara Rosiesti Gura Idrici Idrici Rediu Valea lui Darie Solesti Bousori Iaz Satu Nou Serbotesti Stioborani Valea Silistei Stanilesti Bogdana-Volosenl Budu Cantemir Chersacosu Gura Vaii Poganesti Saratu Ştefan cel Mare Birzesti Brahasoaia Calugareni Cantalaresti Maraseni Muntenesti

57. Suletea

58. Tanacu

59. Tacuta

60. Tatarani

61. Todiresti

62. Tutova

63. Valeni 64. Vetrisoaia 65. Viisoara

66. Vinderei

1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5.

Suletea Fedesti Jigalia Rascani Tanacu Benesti Muntenii de Sus Satu Nou Tacuta Cujba Dumasca Focseasca Mircesti Protopopesti Sofieni Tatarani Baltati Crasnaseni Giurgesti Leosti Mantu Stroiesti Valea lui Bosie Valea Seaca Todiresti Cotic Dragesti Huc Plopoasa Rafaila Silistea Sofronesti Valea Popii Viisoara Tutova Badeana Borodesti Ciortolom Coroiu Crivesti Pochidia Satu Nou Salceni Vizureni Valeni Feresti Moara Domnească Vetrisoaia Bumbata Viisoara Dodesti Halta Dodesti Urdesti Valeni Viltotesti Vinderei Bradesti Docani Docaneasa Gara Docaneasa

67. Voinesti

68. Vulturesti

69. Vulcani 70. Zapodeni

71. Zorleni

6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4.

Gara Talasman Obirseni Valea Lungă Voinesti Avramesti Bancesti Corobanesti Girdesti Marasesti Obirseni Obirsenii Lingurari Rugaria Stincaseni Uricari Vulturesti Buhaiesti Podeni Voinesti Vulcani Malaiesti Posta Elan Zapodeni Butucaria Ciofeni Delea Dobroslovesti Macresti Portari Telejna Uncesti Zorleni Dealu Mare Popeni Simila

JUDEŢUL VILCEA cu resedinta în municipiul Rimnicu Vilcea Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 7 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 41 Comune ...................................... 78 - din care, suburbane ....................... 1 Sate ........................................ 568 - din care, aparţin oraşelor ................ 14 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. RIMNICU ViLCEA Localităţi componente ale municipiului 1. RIMNICU ViLCEA 2. Aranghel 3. Cazanesti 4. Copacelu 5. Dealu Malului 6. Poenari 7. Priba 8. Riureni 9. Stolniceni 10. Troian

Comune suburbane 1. Goranu

Sate componente ale comunei suburbane 1. Goranu 2. Feteni 3. Lespezi 4. Salistea Localităţi componente ale oraşului 1. Curaturile 2. Gatejesti 3. Prajila 1. Cheia 2. Comanca 3. Gurguiata 4. Livadia 5. Mosoroasa 6. Olanesti 7. Pietrisu 8. Tisa Sate ce aparţin oraşului 1. Calinesti 2. Corbu 3. Draganesti 4. Golotreni 5. Pascoaia 6. Proieni 7. Valea lui Stan 8. Varatica Localităţi componente ale oraşului 1. CALIMANESTI 2. Caciulata 3. Jiblea Noua 4. Jiblea Veche 5. Pausa 6. Seaca 1. DRAGASANI 2. Valea Caselor 3. Zarneni 4. Zlatarei

B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. BAILE GOVORA 2. BAILE OLANESTI

3. BREZOI

4. CALIMANESTI

5. DRAGASANI

6. HOREZU

7. OCNELE MARI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Buda Cosota Facai Gura Suhasului Lunca Ocnita Slatioarele Teica

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ifrimesti Rimesti Romanii de Jos Romanii de Sus Tanasesti Ursani

C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Alunu 1. Alunu 2. Bodesti 3. Coltesti 4. Igoiu 5. Ilaciu 6. Ocracu 7. Rosia 2. Amarasti 1. Amarasti 2. Meresesti 3. Nemoiu 4. Padina 5. Palanga 6. Teiul 3. Babeni 1. Babeni 2. Bonciu 3. Capu Dealului 4. Paduretu 5. Romani 6. Tatarani 7. Valea Mare 4. Balcesti 1. Balcesti 2. Benesti 3. Chirculesti 4. Cirlogani 5. Gorunesti 6. Irimesti 7. Otetelisu 8. Preotesti 9. Satu Poieni 5. Barbatesti 1. Bodesti 2. Barbatesti 3. Birzesti 4. Negrulesti 6. Berbesti 1. Berbesti 2. Damteni 3. Dealu Alunis 4. Rosioara 5. Tirgu Gingulesti 6. Valea Mare 7. Berislavesti 1. Stoenesti 2. Berislavesti 3. Bradisor 4. Dingesti 5. Radacinesti 6. Robaia 7. Scaueni 8. Boisoara 1. Boisoara 2. Bumbuesti 3. Gaujani 9. Budesti 1. Budesti 2. Barza 3. Bercioiu

10. Bujoreni

11. Bunesti

12. Cernisoara

13. Ciineni

14. Copaceni

15. Costesti

16. Creteni

17. Daesti

18. Danicei

4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Birsesti Linia Piscu Pietrei Racovita Ruda Olteni Bogdanesti Bujoreni Gura Vaii Lunca Malu Alb Malu Virtop Bunesti Coasta Mare Fireşti Ripanesti Teiusu Titireci Armasesti Cernisoara Grosi Madulari Modoia Obirsia Sarsanesti Ciinenii Mici Ciinenii Mari Greblesti Priloage Riu Vadului Robesti Ulmetu Balteni Bondoci Copaceni Hotarasa Vetelu Costesti Bistrita Pietreni Varatici Creteni Izvoru Mrenesti Streminoasa Daesti Babuesti Fedelesoiu Sinbotin Dealu Launele Badeni Ceretu Ciresul Dealu Scheiului Dobresti Dragulesti Glodu Gura Crucilor Launele de Jos Linia pe Vale

19. Dragoesti 20. Fauresti

21. Firtatesti

22. Frincesti

23. Galicea

24. Ghioroiu

25. Glavile

12. 13. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Udresti Valea Scheiului Dragoesti Buciumeni Geamana Milesti Babeni-Oltetu Budesti Bungetani Colelia Diculesti Fauresti Gainesti Marcusu Firtatesti Afinata Becsani Catetu Cuci Dancai Dejoi Dozesti Giulesti Giulestii de Sus Girnicet Maricesti Nisipi Popesti Rusanesti Seciu Stanculesti Sotani Tanislavi Valea Ursului Frincesti Balutoaia Cosani Dezrobiti Genuneni Manailesti Moşteni Surpatele Viisoara Galicea Bratia din Deal Bratia din Vale Cocoru Cremenari Dealu Mare Ostroveni Teiu Valea Riului Ghioroiu Cazanesti Herasti Mierea Poienari Stirbesti£i Glavile Aninoasa

26. Golesti

27. Gradistea

28. Gusoeni

29. Ionesti

30. Lalosu

31. Ladesti

32. Lupusata

3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Jarostea Olteanca Voiculeasa Popesti Aldesti Blidari Coasta Draganesti Gibesti Giurgiuveni Opatesti Poenita Tulei-Cimpeni Vatasesti Gradistea Diaconesti Dobricea Linia Obislavu Strachinesti Turburea Tuturu Valea Gradistei Gusoeni Burdalesti Dealu Mare Gusoianca Magureni Spirleni Ionesti Bucsani Dealu Mare Delureni Fiscalia Fotesti Guguianca Marcea Prodanesti Lalosu Berbesti Ghindari Mologesti Oltetani Portaresti Ladesti Cermegesti Chiricesti Ciumagi Dealu Corni Gageni Maldaresti Olteanca Pasculesti Popesti Sarulesti Beresti Brosteni Mijati Scorusu Serbanesti

33. Livezi

34. Lungesti

35. Malaia 36. Mateesti 37. Maciuca

38. Madulari

39. Maldaresti

40. Mihaesti

41. Milcoiu

42. Muereasca

7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2.

Zarnesti Livezi Parausani Piriienii de Jos Piriienii de Mijloc Piriienii de Sus Plesoiu Ţină Lungesti Carcadiesti Dumbrava Fumureni Gantulei Stanesti-Lunca Malaia Ciungetu Salistea Mateesti Greci Turcesti Oveselu Bocsa Botorani Ciocanari Maciuceni Maldaresti Popesti Stefanesti Zavoieni Madulari Balsoara Bantesti Dimulesti Iacovile Mamu Maldaresti Maldarestii de Jos Roscoveni Telechesti Buleta Arsanca Birsesti Govora Gurisoara Magura Mihaesti Munteni Negreni Rugetu Scarisoara Stuparei Vulpuesti Milcoiu Cazanesti Ciutesti Izbasesti Suricaru Tepsenari Muereasca Andreiesti

43. Nicolae Balcescu

44. Olanu

45. Orlesti

46. Otesani

47. Pausesti

48. Pausesti-Maglasi

49. Perisani

3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Frincesti-Coasta Gavanesti Hotarele Muereasca de Sus Pripoara Suta Rotarasti Băneşti Corbii din Vale Dosu Riului Ginerica Giltofani Linia Hanului Mazararu Mingureni Plesoiu Popesti Predesti Schitu Serbaneasa Tufanii Valea Balceasca Valea Viei Olanu Casa Veche Cioboti Dragioiu Nicolesti Stoicanesti Orlesti Auresti Procopoaia Scaiosi Silea Otesani Bogdanesti Cirstanesti Cucesti Sub Deal Pausesti Barcanele Buzdugan Cernelele Pausesti-Otasau Serbanesti Solicesti Valeni Pausesti-Maglasi Coasta Pietrari Ulmetel Valea Cheii Vladuceni Perisani Baiasu Bratovesti Cucoiu Mlaceni Podeni Poiana

50. Pesceana

51. Pietrari 52. Popesti

53. Prundeni

54. Racovita

55. Roesti

56. Rosiile

57. Runcu

58. Salatrucel

8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2.

Pripoare Spinu Surdoiu Titesti Pesceana Cermegesti Lupoaia Negraia Roesti Ursoaia Pietrari Pietrarii de Sus Popesti Curtea Daesti Firijba Meieni Ursi Valea Caselor Prundeni Barbuceni Calina Zavideni Racovita Balota Blanoiu Bradu-Clocotici Copaceni Gruiu Lupului Tutulesti Roesti Baiasa Bajenari Barbarigeni Ciociltei Cueni Frasina Piscu Scoartei Ripa Caramizii Saioci Rosiile Balaciu Cherasti Hotaroaia Lupuiesti Pasarei Pertesti Plesesti Ratalesti Româneşti Zgubea Runcu Caligi Gropeni Snamana Surpati Valea Babei Varateci Salatrucel Patesti

59. Scundu

60. Sinesti

61. Slatioara

62. Stanesti

63. Stoenesti

64. Stoilesti

65. Stroesti

3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 1. 2. 3. 4. 5.

Seaca Serbanesti Scundu Avramesti Blejani Cringu Sinesti Ciucheti Dealu Bisericii Mijlocu Popesti Urzica Slatioara Coasta Cerbului Gorunesti Milostea Mogesti Rugetu Stanesti Barcanesti Cioponesti Cuculesti Girnicetu Linia Dealului Suiesti Valea Lungă Virleni Stoenesti Birlogu Budurasti Deleni Dobriceni Gruieri Gruiu Mogosesti Neghinesti Piscu Mare Popesti Suseni Zmeuratu Stoilesti Balomireasa Birsoiu Bulagei Delureni Geamana Ghiobesti Giuroiu Izvoru Rece Malu Netesti Obogeni Stanesti Ursi Vladulesti Stroesti Ciresu Dianu Obrocesti Pojogi-Cerna

66. Sutesti

67. Sirineasa

68. Stefanesti

69. Susani

70. Tetoiu

71. Tomsani

72. Vaideeni

73. Valea Mare

74. Vladesti

75. Voicesti

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3.

Sutesti Borosesti Cetateaua Izvorasu Mazili Mitrofani Racu Verdea Sirineasa Aricioaia Ciorasti Slavitesti Valea Alunisului Stefanesti Condoiesti Dobrusa Serbanesti Susani Rimesti Sirbi Stoiculesti Usurei Tetoiu Baroiu Budele Maneasa Nenciulesti Popesti Tepesti Tomsani Baltateni Bogdanesti Chiceni Dumbravesti Folestii de Jos Folestii de Sus Miresti Vaideeni Cerna Cornet Izvoru Rece Marita Valea Mare Batasani Delureni Draganu Margineni Pietroasa Vladesti Fundatura Pleasa Priporu Trundin Voicesti Tighina Voicestii din Vale

76. Voineasa

1. Voineasa 2. Valea Macesului 3. Voinesita

77. Zatreni

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Zatreni Butanu Ciortesti Contea Dealu Glameia Dealu Valeni Fauresti Ganesti Lacusteni Lacustenii de Jos Lacustenii de Sus Manicea Mecea Oltetu Sascioara Stanomiru Valea Valeni Valeni Zatrenii de Sus

JUDEŢUL VRANCEA cu resedinta în municipiul Focsani Municipii .................................. 1 Oraşe ...................................... 4 Localităţi componente ale municipiilor şi ale oraşelor .................................... 15 Comune ...................................... 59 - din care, suburbane ....................... 2 Sate ........................................ 331 - din care, aparţin oraşelor ................ 7 A. MUNICIPII Denumirea municipiului 1. FOCSANI Comune suburbane 1. Cimpineanca 2. Golesti B. ORAŞE Denumirea oraşului 1. ADJUD 2. MARASESTI Localităţi componente ale municipiului 1. FOCSANI 2. Mindresti-Moldova 3. Mindresti-Munteni Sate componente ale comunei suburbane 1. Cimpineanca 2. Pietroasa 3. Vilcele 1. Golesti 2. Ceardac Localităţi componente ale oraşului 1. ADJUD 2. Burcioaia 1. MARASESTI 2. Siretu 3. Tisita 1. PANCIU 2. Crucea de Jos 3. Crucea de Sus Sate ce aparţin oraşului 1. 2. 1. 2. 3. 4. 1. Adjudu Vechi Siscani Haret Calimanesti Modruzeni Padureni Unirea

3. ODOBESTI 4. PANCIU

4. Dumbrava 5. Neicu 6. Satu Nou C. COMUNE ----------------------------------------------------Nr. Denumirea Satele crt. comunei componente ----------------------------------------------------0 1 2 ----------------------------------------------------1. Andreiasu de Jos 1. Andreiasu de Jos 2. Andreiasu de Sus 3. Arsita 4. Fetig 5. Hotaru 6. Rachitasu 7. Titila 2. Balesti 1. Balesti 3. Birsesti 1. Birsesti 2. Negrilesti 3. Topesti 4. Boghesti 1. Boghesti 2. Bichesti 3. Boghestii de Sus 4. Chitcani 5. Iugani 6. Placinteni 7. Plesesti 8. Prisecani 9. Tabucesti 5. Bolotesti 1. Bolotesti 2. Gagesti 3. Ivancesti 4. Pietroasa 5. Putna 6. Vitanestii de sub Magura 6. Bordesti 1. Bordesti 2. Bordestii de Jos 7. Brosteni 1. Brosteni 2. Arva 3. Pitulusa 8. Chiojdeni 1. Chiojdeni 2. Catauti 3. Lojnita 4. Luncile 5. Maracini 6. Podurile 7. Seciu 8. Tulburea 9. Ciorasti 1. Ciorasti 2. Codresti 3. Mihalceni 4. Salcia Noua 5. Salcia Veche 6. Satu Nou 7. Spatareasa 10. Cîmpuri 1. Cîmpuri 2. Fetesti 3. Gura Vaii

11. Cirligele

12. Corbita

13. Cotesti

14. Dumbraveni

15. Dumitresti

16. Fitionesti

17. Garoafa

18. Gugesti 19. Gura Calitei

4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Rotilestii Mari Roti]estii Mici Cirligele Blidari Bontesti Dalhauti Serbanesti Buda Corbita Izvoarele Largaseni Ochesesti Radacinesti Tutu Vilcelele Cotesti Budesti Golestii de Sus Valea Cotesti Dumbraveni Alexandru Vlahuta Cindesti Dragosloveni Dumitresti Bicestii de Jos Bicestii de Sus Blidari Dumitrestii de Sus Dumitrestii-Fata Galoiesti Lastuni Lupoaia Motnau Poienita Roscari Siminoc Tinoasa Trestia Valea Mica Fitionesti Ciolanesti Ghimicesti Holbanesti Manastioara Garoafa Bizighesti Ciuslea Doaga Faurei Precistanu Rachitosu Strajescu Gugesti Oreavu Gura Calitei Balanesti Cocosari Dealu Lung Groapa Tufei Lacu lui Baban

20. Homocea

21. Jaristea

22. Jitia

23. Maicanesti

24. Mera

25. Milcovul

26. Movilita

27. Nanesti 28. Naruja

29. Nereju

30. Nistoresti

31. Paltin

7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1.

Plopu Poenile Rasca Sotircari Homocea Argea Costisa Lespezi Ploscuteni Jaristea Padureni Scinteia Varsatura Jitia Cerbu Dealu Sarii Jitia de Jos Magura Maicanesti Belciugele Rimniceni Slobozia Botesti Stupina Tataru Mera Livada Milcovel Rosioara Vulcaneasa Milcovul Gologanu Lamotesti Rastoaca Movilita Diocheti-Rediu Frecatei Trotusanu Valeni Nanesti Calienii Noi Calienii Vechi Naruja Podu Narujel Podu Stoica Rebegari Nereju Bradacesti Chiricani Nereju Mic Sahastru Nistoresti Bitcari Bradetu Fagetu Podu Schiopului Româneşti Ungureni Valea Neagra Vetresti-Herastrau Paltin

32. Paunesti 33. Poiana Cristei

34. Pufesti

35. Racoasa

38. Reghiu

37. Ruginesti

38. Sihlea

39. Slobozia Bradului

40. Slobozia Ciorasti 41. Soveja 42. Straoane

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 2. 3.

Carsochesti-Corabita Ghebari Moraresti Pavalari Prahuda Spulber Tojanii de Jos Tojanii de Sus Tepa Tipau Vilcani Paunesti Viisoara Poiana Cristei Dealu Cucului Dumbrava Mahriu Odobasca Petreanu Podu Lacului Tiritu Pufesti Ciorani Domneşti-Sat Domneşti-Tirg Racoasa Gogoiu Marasti Varnita Verdea Reghiu Farcas Jgheaburi Piscu Reghiului Raiuti Sindrilari Ursoaia Valea Milcovului Ruginesti Anghelesti Copacesti Valeni Sihlea Bogza Caiata Voetin Slobozia Bradului Cornetu Coroteni Liesti Olareni Valea Beciului Slobozia Ciorasti Armeni Jiliste Dragosloveni Rucareni Straoane Muncelu Repedea

43. Suraia 44. Tanasoaia

45. Tataranu

46. Timboesti

47. Tulnici

48. Tifesti

49. Urechesti 50. Valea Sarii

51. Vidra

52. Vintileasca

4. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5.

Valeni Suraia Biliesti Tanasoaia Calimaneasa Costisa Costisa de Sus Covrag Feldioara Galbeni Nanesti Vladnicu de Jos Vladnicu de Sus Tataranu Bordeasca Noua Bordeasca Veche Martinesti Vijiitoarea Timboesti Obrejita Padureni Pietroasa Slimnic Trestieni Tulnici Coza Gresu Haulisca Lepsa Paulesti Tifesti Batinesti Clipicesti Igesti Olesesti Patrascani Sirbi Vitanesti Urechesti Popesti Terchesti Valea Sarii Colacu Matacina Poduri Prisaca Vidra Burca Iresti Ruget Scafari Serbesti Tichiris Viisoara Voloscani Vintileasca Bahnele După Magura Neculele Poiana Stoichii

53. Vizantea-Livezi

54. Vinatori

55. Virtescoiu

56. Vrincioaia

57. Vulturu

6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. -------

Tanasari Livezile Mesteacanu Piscu Radului Vizantea Manastireasca Vizantea Razaseasca Vinatori Balta Ratei Jorasti Mircestii Noi Mircestii Vechi Petresti Radulesti Virtescoiu Beciu Faraoanele Olteni Pietroasa Rimniceanca Vrincioaia Bodesti Muncei Plostina Poiana Spinesti Vulturu Botirlau Hingulesti Maluri Vadu Rosca