Sunteți pe pagina 1din 3

MĂNĂSTIREA ADAM

Până la desfinţarea ei abuziva din 1960, gospodarie mare, dar cu timpul se


Mănăstirea Adam era considerată cea mai ruinează datorită invaziilor turceşti.
însemnată mănăstire din sud-estul
Moldovei, atăt ca vechime, cât si ca trăire
spirituală.

Într-un document din 1898 se spune că


icoana făcătoare de minuni a fost găsită
Conform legendei, la originea mănăstirii într-un stejar din grădina fostului schit.
ar fi un schit de călugări infinţată in
secolul XVI, de un călugăr venit din
răsărit si care s-a întâlnit pe aceste
meleaguri cu un cioban instărit. Călugărul
i-a arătat ciobanului o icoană făcătoare de
minuni si i-a propus ciobanului sa
construiască un schit.

Ctitori ai biserii sunt considerati cei din


familia Adam, cei care au dat si numele
mănăstirii. Construirea primei biserici s-a
făcut pe timpul domnitorilor Vasile Lupu
si Gheorghe Ştefan, in 1652-1653.

În 1559 ciobanul construieste schitul şi se Această primă biserică a fost construită


călugăreşte si el. Schitul avea o din cărămidă şi piatră.
îşi pierde cea mai mare parte a
terenurilor.

Pâna la mijlocul secolului XIX,


mănăstirea era de călugări, apoi a devenit
de maici. În 1826, maicile sunt mutate la
Mănăstirea Floreşti (jud.Vaslui), iar
călugării de la Floreşti sunt adusi aici,
până în 1835 când se face rocada înapoi.

Printr-un act din 1695 reiese că


Mănăstirea Adam este închinată
Mănăstirii Sinaiului.

Mănăstirea este desfintată în 1960 abuziv


prin decretul 410/1959, chiliile şi anexele
se transformă in CAP.

În 1759, domnul Moldovei Ioan Teodor


Callimachi, hotăreşte închinarea mănă-
stirii Mitropoliei din Iaşi, devenind astfel
metoh.

În 1991, mănăstirea se reinfinţeaza ca


mănăstire de călugări. Actualmente
mănăstirea este de maici.

Biserica actuală a fost zidită in 1802-


În 1863, secularizarea averilor mănăsti- 1813, reparată in 1869-70 cănd a fost şi
resti afectează si Mănăstirea Adam, care repictată, apoi din nou repictată în 1950
de Ion Musceleanu, iar azi este din nou în afla separat de biserică, la porta de la
proces de reparare. intrare şi are un cloput mare (făcut la
Kiev) şi patru clopote mici.

Hramul mănăstirii este “Adormirea


Maicii Domnului”, iar ca hram mic
“Izvorul Tămăduirii”.

Actualmente sunt 11 maici, stareţa fiind


maica Anastasia Cimbru.

În mănăstire s-a reintors, in 1992, de la


Mănăstirea Celic Dere, unde a stat un
timp mai indelungat, icoana făcătoare de
Clopotniţa, care iniţial a fost din
minuni a Maicii Domnului.
cărămidă, s-a prăbuşit la cutremurul din
1940 (când a căzut şi turla), a fost
refăcută din lemn în 1940-1950. Ea se (02.10.2006)
(singur)