P. 1
Fizica_Biofizica_2009_06.12.2009

Fizica_Biofizica_2009_06.12.2009

|Views: 682|Likes:
Published by darkprince2

More info:

Published by: darkprince2 on Jan 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/31/2013

pdf

text

original

Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Facultatea de Silvicultură

CURS FIZICĂ- BIOFIZICĂ
(Curs Anul I- ID)

Şef Lucrări Dr. Petru Ştiucă

2010

2

CUPRINS
I Introducere I.1 Elemente de calcul al erorilor II Calculul erorilor pentru mărimi măsurate direct II.1 Erorile functiilor II.2 Trasarea graficelor III Mărimi fizice III.1 Clasificarea mărimilor fizice III.2 Mărimi fizice vectoriale, operaţii cu vectori III.3 Determinarea condiţiilor optime pentru măsurarea unui paralelipiped dreptunghic IV Termodinamica IV.1 Noţiuni de termodinamică IV.2 Determinarea căldurii specifice a metalelor prin metoda răcirii V Noţiuni de mecanica fluidelor V.1 Statica fluidelor V.2 Dinamica fluidelor VI Determinarea parametrilor fizici a unor lichide VI.1 Determinarea tensiunii superficiale al unui lichid prin metoda stalagmometrului VI.2 Determinarea coeficientului de vâscozitate a unui lichid prin metoda Stokes VII Unde elastice VII.1 Unde elastice, clasificare, mărimi caracteristice VII.2 Fenomene ondulatorii VII.3 Determinarea lungimii de undă şi vitezei sunetului prin metoda osiloscopică VIII Optica geometrică VIII.1 Legile reflexiei şi refracţiei luminii VIII.2 Propagarea luminii prin dioptrul sferic, oglinzi şi lentile VIII.3 Determinarea indicelui de refracţie a luminii prin metoda Chaulnes IX Determinarea spectroscopică a lungimii de undă şi a componentelor chimice al unei substanţe IX.1 Spectrul luminii albe IX.2 Tabelul periodic a lui Mendeleev. Componente spectrale IX.3 Determinarea lungimii de undă a unei radiaţii luminoase necunoscute cu ajutorul spectroscopului XI Optica fotonică XI.1 Efectul fotoelectric. Legile efectului fotoelectric XI.2 Caracterul corpuscular al luminii. Fotonii X.3 Determinarea constantei lui Planck din studiul efectului fotoelectric XII Radiaţia termică XII.1 Radiaţia termică. Legile radiaţiei corpului negru XII.2 Determinarea constantei lui Stefan-Boltzman din studiul corpului absolut negru XIII Elemente de fizică atomică şi nucleară XIII.1 Structura atomului. Modelul lui Bohr XIII.2 Structura nucleului. Fisiunea şi fuziunea nucleară, contaminare radioactivă

2

3

XIII.3 Efectul radiatiei γ Americiului-241 asupra germinatiei semintelor de porumb XIII.4 Determinarea coeficientului de atenuare masică a unui material pentru radiaţia gamma. Detectori de radiaţii nucleare XIV Dispozitive ultrasonore şi laserii XIV.1 Ultrasunete. Efectele ultrasunetelor asupra materiei vii XIV.2 Radiaţia laser. Utilizarea radiaţiei laser XIV.3 Efectele ultrasunetelor asupra germinaţiei seminţelor de molid (Piceea Abies-Karlsen)

3

4

I INTRODUCERE Cursul de Fizică-Biofizică cuprinde noţiuni de Fizică Generală necesare înţelegerii materiilor de specialitate precum şi folosirea lor în vederea explicării proceselor care au loc in materia vie (cu referire mai detailată asupra vieţii plantelor). Denumirea de fizică provine de la cuvântul grecesc „physis”, care înseamnă natură. Deci la început fizica avea un domeniu foarte larg de abordare, cuprinzând o mulţime de alte ştiinţe care azi se numesc: botanica, zoologia, geografia, etc. Ulterior, domeniul de care s-a ocupat fizica s-a restrâns mult, în momentul de faţă putem spune că fizica se ocupă cu studiul materiei şi transformările pe care aceasta le suferă. Materia este o categorie filozofică care cuprinde două aspecte, substanţa şi câmpul. Substanţa este acea parte a materiei care poate fi detectată cu ajutorul organelor de simţ. Câmpul nu poate fi detectat cu ajutorul organelor de simţ, dar se poate vedea efectul lui asupra corpurilor înconjurătoare (câmpul gravitaţional, câmpul electromagnetic, etc.) Fizica cuprinde mai multe capitole, în funcţie de domeniul la care se referă: 1) Mecanica: a)mecanica clasică (sau Newtoniană) care a fost care a fost complet explicată cu ajutorul formalismului matematic încă înaintea anului 1900, se ocupă cu studierea mişcării corpurilor macroscopice (Newton, Galileo Galilei şi alţii). b) mecanica cuantică ( a apărut la începutul secolului 20) şi studiază mişcarea particulelor din interiorul moleculelor, atomilor, nucleelor, etc. Această parte foloseşte un limbaj matematic greu accesibil, cu descoperirea unor fenomene greu de intuit de către mintea omenească. Amintim doar două fenomene, fisiunea şi fuziunea nucleară ca rezultat al acestor descoperiri, cu aplicaţii paşnice (reactorul nuclear) sau nepaşnice (bombele atomice). 2) Termodinamica care se ocupă cu studiul sistemelor termodinamice (ansambluri închise de particule în număr foarte mare N 〉1023 particule) 3) Electricitatea care studiază fenomene de natură electrică. Amintim aici pe Faraday care a descoperit legea inducţiei electromagnetice care stă la baza producerii curentului alternativ; Maxwell care a descoperit undele electromagnetice folosite acum pentru a transmite informaţii la mare distanţă, etc. 4) Fizica Atomică studiază procesele care au loc in interiorul atomului 5) Fizica Nucleară care studiază procesele din interiorul nucleului 6) Optica care studiază fenomenele luminoase

4

5 5 .

aleatorii). Aceste erori sunt mult mai mari decât erorile obişnuite şi apar datorită neatenţiei experimentatorului: citire greşită la un aparat. extrase din tabele speciale publicate. omisiuni. Foarte des suntem nevoiţi să înlocuim problema dată (propusă) cu alta mai simplă (aproximativă). Aceste erori pot fi recunoscute relativ uşor şi eliminate ulterior din calcule. corespunzătoare preciziei aparatului folosit. Eroare comisă se poate neglija dacă păstrăm un număr suficient de zecimale. datorate unor lipsuri în deprinderile şi dexteritatea experimentatorului.6 I. coeficientului de frecare.1 ELEMENTE DE CALCUL AL ERORILOR În cercetările de fizică experimentală distingem două feluri de determinări de mărimi fizice: 1) Măsurători directe. Uneori în calcule se folosesc anumite constante fizice. Erorile se mai pot clasifica şi astfel: a) Erori sistematice. exponenţiale). Erori de rotunjire. a mărimii măsurate. …. 6 . Aceste erori nu pot fi cunoscute exact. Aceste constante au în general erori foarte mici. având un număr mare de zecimale (radicali. măsurarea vitezei. π . deplasarea scalei. de exemplu. b) erori personale. 3.. adică se datorează întâmplării. Aceste erori se caracterizează prin faptul că se produc atât într-un sens cât şi în celălalt şi se datorează unor factori variabili sau nedeterminaţi. notaţie greşită a rezultatului. etc. folosind rezultatele unor măsurători directe şi aplicând anumite relaţii matematice deduse pe baza legilor fizicii. logaritmi. momentului de inerţie. a temperaturilor cu un termometru. chiar dacă datele iniţiale ar fi cunoscute exact şi calculele ar fi făcute exact. suntem nevoiţi să păstrăm în calcule un număr limitat de zecimale. etc. Erori de măsură (erori inevitabile). a meselor cu o balanţă. Evident. Acestea se datorează imperfecţiunii simţurilor şi a aparatelor. de exemplu. 2) Măsurători indirecte. evident necunoscută. 2. funcţii trigonometrice. acceleraţiei. Erorile sistematice pot fi reduse. constantelor elastice. Valorile citite sunt doar mai mult sau mai puţin apropiate de valoarea exactă. de exemplu etalonarea defectuoasă a aparatului de măsură. ceea ce implică evident o anumită eroare. c) erori teoretice. c) Erori grosolane sau greşeli. când mărimea fizică se obţine prin calcul. datorită defecţiunii aparatelor. etc. neglijabile (dacă păstrăm un număr suficient de zecimale) faţă de erorile mărimilor măsurate în mod obişnuit într-un laborator pentru studenţi. confuzie. Deosebim: a) erori instrumentale. Aceste erori se pot caracteriza prin faptul că se produc totdeauna în acelaşi sens. b) Erori accidentale (întâmplătoare. Acestea pot fi: 1. datorate neglijării unor factori fizici sau unor acţiuni exterioare permanente sau datorate formulei de calcul imprecise sau greşite. Erori de metodă. În calcule pot interveni numere iraţionale. măsurarea lungimilor cu un metru. care nu pot fi controlaţi de experimentator. densităţii. introducând corecţii adecvate. Clasificarea erorilor Orice măsurătoare fizică implică totdeauna erori. 1. dar ele nu pot depăşi eroarea maximă.

care corespunde erorii minime. Dacă cifra neglijată este mai mare decât 5. dar putem totdeauna evalua marginea superioară a erorilor absolute. Dacă nu indicăm eroarea absolută.Ploieşti (60 km) măsurată cu o eroare absolută de 6 m înseamnă o eroare relativă de 0. dacă valoarea unei unităţi din această cifră este mai mare decât eroarea absolută a numărului. în timp ce eroarea relativă n-are dimensiuni şi se exprimă adesea în procente. Necunoscându-l pe x0. Eroarea relativă caracterizează mai bine precizia unei măsurători şi. Cifra "exactă". astfel încât practic se foloseşte eroarea relativă aparentă x − x δx εx = 0 = x x (2) unde eroarea absolută δ x (care se poate evalua) este raportată la valoarea măsurată (deci cunoscută). Am arătat necesitatea de a păstra în calcul un număr limitat de cifre. Rotunjiri 1. (3) Eroarea comisă prin rotunjire nu depăşeşte evident 0. Rotunjiri. în sensul că. Ultima cifră "exactă" poate să nu fie strict exactă. O cifră a unui număr se consideră "exactă". Dacă indicăm eroarea absolută 7 . nu se adaugă nimic.7 → 6. 3.5 din valoarea unităţii din ultima cifră păstrată. De exemplu. fiind adimensională. 3. dacă mărim sau micşorăm această cifră.7050 → 5. Erori absolute şi erori relative Măsurând o anumită mărime fizică X găsim o anumită valoare numerică x.x dintre valoarea exactă şi valoarea măsurată. Se numeşte eroare relativă raportul x0 − x x0 = δx x0 (1) dintre eroarea absolută şi valoarea exactă a mărimii măsurate. permite compararea preciziei de măsurare a mărimilor de naturi diferite. toate cifrele fiind deci "exacte" . 2.7 2. Eroarea absolută se măsoară în aceleaşi unităţi ca şi mărime însăşi. Exemplu: 5. Regula de scriere a numerelor aproximative. apropiată mai mult sau mai puţin de valoarea exactă x0 (evident necunoscută) a mărimii măsurate.705 → 5. pe când o clădire de 60 m măsurată cu aceeaşi eroare absolută de 6 m înseamnă de fapt o măsurătoare foarte grosolană faţă de cea precedentă. dar în orice caz nu diferă de cea strict exactă prin mai mult decât o unitate. se adaugă o unitate la cifra precedentă păstrată. eroarea va creşte. La nevoie se foloseşte factorul 10k. prin rotunjirea numerelor iraţionale toate cifrele vor fi "exacte".704953 → 5. atunci printr-un număr adecvat de rotunjiri trebuie să scriem numărul astfel încât eroarea să nu depăşească valoarea unei unităţi din ultima cifră scrisă. nu putem cunoaşte exact nici diferenţa x0 .x. k fiind un întreg convenabil. după cum vom vedea. De obicei erorile sunt mici  δ x < < x0 . iar dacă cifra neglijată este mai mică decât 5.70495 → 5. Se numeşte eroare absolută modulul diferenţei (abaterea) δ x = x0 . deoarece acum eroarea relativă este de 10%. Cifra "exactă" este cifra optimă. De exemplu. x ≈ x0.70 → 5. distanţa Bucureşti .01%. Pentru a comite o eroare minimă se respectă următoarea regulă.

atunci pe lângă cifrele "exacte" se mai scrie şi cifra următoare. Căldura specifică a alamei este c = 0. nici scăzută din numărul considerat. La prima vedere. unde iarăşi toate cifrele sunt exacte. Se numesc cifre semnificative toate cifrele "exacte" şi cifra "îndoielnică" ale numărului scris conform regulei precedente. Dacă un rezultat experimental este scris sub forma x = 0. l/mol⋅ grd = 82⋅ 10-3 atm.37 J/g⋅ k. adică 299999 ≤ c ≤ 300001 km/s.5 ± 0. Nu importă numărul zecimalelor (adică poziţia virgulei) ci numărul cifrelor semnificative ! Observaţie: Eroarea absolută. ceea ce este greşit. adică 299⋅ 103 ≤ c ≤ 301⋅ 103 km/s. De exemplu.25 × 0. cerem o masă de 27.3 km/s. adică eroarea numărului scris astfel este sub 1⋅ 103 km/s. nu trebuie nici adăugată. de exemplu. indicând un domeniu de nedeterminare.25 g noi nu cunoaştem cifra care urmează după 5 (de exemplu nu am putut-o măsura). etc. am cântărit un vas calorimetric din alamă: m = 50.număr întreg (mutând virgula).37 35175 15075 18.000⋅ 105 = 300⋅ 103 km/s. trebuie să scriem m = 27. Exemplu: Prin înmulţire. deoarece acum ultimul zero este cifră semnificativă: x = (30 ± 1)⋅ 10-5 şi eroarea relativă este ε x = 1/30 = 3. constanta gazelor perfectă R = 0.5925 J/K.0003. unde toate cifrele sunt exacte. Vom scrie deci numărul cu tot atâtea zecimale câte zecimale are eroarea absolută. În numărul m = 50. (4) Sub ultima formă cifrele 00 sunt "exacte" . fără a socoti zerourile din faţa numărului.5 g cântărită cu o precizie de 1 mg.99792⋅ 105 ≈ 2. din moment ce toate cifrele factorilor au fost exacte. precizia este grosolană. Situaţia se schimbă radical dacă rezultatul este scris sub forma x = 0. Ultimele două zerouri sunt cifre semnificative ("exacte") şi trebuie neapărat scrise.25 g.998⋅ 105 ≈ 3. k . adică x = (3 ± 1)⋅ 10-4 şi eroarea relativă este ε x = 1/3 = 33%. Dacă nu indicăm eroarea. nu toate cifrele rezultatului sunt exacte (ceea ce pare la prima vedere paradoxal).82 atm. De exemplu. Dacă.37 J/g⋅ K nu cunoaştem 8 . În realitate nu este aşa. extragere de radical. întrucât avem o singură cifră semnificativă 3. 4. apar multe cifre. care indică doar ordinul cifrelor următoare şi pot fi totdeauna eliminate folosind un factor 10k. la fel în numărul c = 0. împărţire.8 a numărului. ci scrisă în continuare cu semnul ± şi în aceleaşi unităţi. Ar fi incorect să scriem c = 300000 km/s fără a indica eroarea. l/mol⋅ grd (5) are două cifre semnificative. trebuie să scriem numărul astfel: c = 2. Exemplu: Viteza luminii în vid este c = 299792. Chiar dacă toate cifrele numerelor iniţiale sunt riguros exacte.500 g.3%. Este inutil să scriem şi cifrele următoare deoarece sunt inexacte. toate cifrele acestui rezultat ar trebui să fie exacte. Să calculăm capacitatea calorică a vasului calorimetric definită astfel C = mc: 50.00030. deşi sunt patru zecimale. deoarece ar rezulta că eroarea numărului scris astfel este sub 1 km/s. numită "cifră îndoielnică".5925 C = 18. Cifre semnificative.

Dăm mai jos câteva formule utile. Erori de citire 9 (11) .37? ????? 35175? 15075? 18. Aici cifra 0 trebuie păstrată. 2 ex ≈ 1+ x. care sunt mici. în mm. < (8) (8') (9) (9') (aici r = 1/2) b < a. 4. Cazuri particulare: 1 ≈1  x.25? × 0. obţinem deoarece α θ << 1 şi β θ << 1. Să înlocuim aceste cifre cu semn de întrebare şi să efectuăm din nou înmulţirea: 50. 5. Exemplu: Presiunea atmosferică H în torr. a ±b a a x 1 ± x ≈1 ± .  z << 1. 1 + βθ (10) trigonometrice. De exemplu: sin x ≈ tg x ≈ x. a) (1+x) (1+y) (1+z) ≈ 1 + x + y + z. fiind cifră semnificativă !.9 cifra care urmează după 7. dacă  x << 1. r număr real (7) Formula se obţine din dezvoltarea în serie a binomului. (6) dacă  x << 1. ax = exln a ≈ 1+ x ln a. x < 1 < 2 (aici r = -1). funcţii ce păstrează primii termeni formule de aproximaţie. liniari. eliminând ultimele două cifre: C = 18. desfăcând parantezele şi neglijând termenii pătratici. ln (1 + x) ≈ x. cos x ≈ 1 x2 . păstrând primii termeni.  y << 1. b) (1 + x)r ≈ 1 + rx. Formule pentru calcule aproximative Calculul erorilor este un calcul aproximativ de evaluare al erorilor. c) Din dezvoltările în serie ale funcţiilor exponenţiale. coeficientul de dilatare liniară α al riglei şi coeficientul de dilatare în volum β al mercurului este: H =B 1 +αθ = B (1 +αθ)(1 − βθ) ≈ B[1 + (α − β )θ ]. în funcţie de înălţimea barometrică B.5925 ≈ 18. Formula se obţine uşor. logaritmice. ba chiar cifra 5 din faţa lui 9 ar putea creşte cu o unitate posibilă de la cifra următoare. dacă  x << 1. < sau a ±b ≈ a ± b 2 a . De aceea.5925?? ?? Se vede că ultimele 2 cifre nu sunt exacte. < 1±x 1 1 b ≈ (1  ). rezultatul trebuie rotunjit. x < 1. b < a. x in rad. de aceea se fac aproximaţii pe deplin justificate.60 J/k.

δ t va fi jumătate din valoarea diviziunii minime în care este gradat termometrul folosit. nu putem cunoaşte exact eroarea de citire. admiţându-se anumite toleranţe ale preciziei indicaţiilor. 3.) se fabrică în serie. N. obţinem o curbă sub forma unui clopot. La cântăriri putem lua pentru δ x jumătate din valoarea celei mai mici mase marcate. Dacă pe aparat nu este indicată precizia sa. 1. Într-adevăr. iar dacă avem un vernier 1/10. a temperaturii cu un termometru. Erorile accidentale se bucură de două proprietăţi importante: a) Valorile xi sunt împrăştiate simetric (în cazul unui număr suficient de măsurători N = 10 ÷ 15) în jurul valorii reale x0. Eroarea reală δ xi = x0 – xi . de exemplu. La citiri de temperatură. Dacă măsurăm o mărime X (lungime. a timpului cu un cronometru. Exemplu: La măsurarea lungimilor cu o riglă obişnuită putem lua δ x = 0. întrucât cifrele corespunzătoare acestora oricum n-ar fi sigure (la fel cum este inutilă scrierea zecimalelor neprecise ale unui număr aproximativ). a masei cu o balanţă. voltmetrele.5% din această valoare.5 mm. 2. 2. cu ochiul liber. prin comparaţie cu etaloane speciale. La cronometrări putem lua δ τ ≈ 0. aparatele de măsură (riglele. împrăştiate (grupate) în jurul valorii reale x0.) repetat de N ori. iar în ordonată frecvenţa lor. Dacă construim un grafic aşezând în abscisă valorile erorilor reale δ xi. etc.2 s sau chiar mai mult datorită timpilor morţi la pornire şi oprire. cu i = 1.10 1. Este inutilă gradarea scalei aparatului în diviziuni mai fine decât precizia lui. Această eroare are o semnificaţie pur teoretică. atunci δ x = 0. masă. y. cronometrele. vom obţine mai multe valori xi. putem lua drept eroare absolută maximă de citire valoarea celei mai mici diviziuni în care este gradată scala aparatului sau chiar 0. Chiar dacă precizia aparatului ar fi mai înaltă decât valoarea celei mai mici diviziuni. nu poate fi determinată şi deci nici utilizată deoarece nu cunoaştem valoarea reală (exactă) a mărimii (pe care de fapt ne propunem să o aflăm). 10 .05 mm. măsurarea lungimii cu o riglă.1). dar putem totdeauna evalua eroarea maximă de citire. Prin erori de citire vom înţelege erorile de măsură directă a unei mărimi fizice. tot n-am putea aprecia exact.). în aceleaşi condiţii şi cu aceeaşi precizie (cu acelaşi aparat. a cărei relaţie este: y = f (δx) = h − h 2 (δx ) 2 e π (12) unde h este un parametru de preciziei (precizia metodei de măsurare). etc. care nu poate depăşi precizia aparatului folosit. la care mai este sensibilă (răspunde) balanţa. etc. fracţiuni mai mici decât o jumătate din diviziunea cea mai mică marcată pe scală. Evident. etc. cu aceeaşi conştinciozitate. …. De aceea se ia drept eroare maximă la citire jumătate din valoarea celor mai mici diviziuni marcate pe scală. numit clopotul lui Gauss (fig.

Se poate arăta că pentru un şir de N măsurători de egală precizie valoarea cea mai probabilă sau cea mai bună a mărimii măsurate este media aritmetică a rezultatelor obţinute: 1 N x= ∑ xi . Reprezentarea grafică puţin numeroase (sunt rare).11 y -δ xn 0 δ xn Fig. Rezultatele xi care sunt în totală discrepanţă cu x sunt erori grosolane (greşeli datorate neatenţiei) şi trebuie eliminate. mari în modul sunt a valorilor erorilor reale în funcţie de frecvenţa b) Erorile 1. Eroarea relativă a mărimii x se exprimă prin relaţia: 11 . N. Semnificaţia erorii pătratice a mediei aritmetice: 1) Eroarea pătratică a mediei aritmetice caracterizează precizia măsurătorilor şi este legată de numărul de măsurători necesare de efectuat. acest interval purtând denumirea de interval de încredere. (13) N i =1 Eroarea mediei aritmetice este mai mică de N ori (dacă N ≥ 10) decât eroarea unei măsurători individuale (izolate). O măsură a erorii mediei aritmetice (pentru N ≥ 10) este dată de eroarea pătratică medie notată cu σ sau S x N 1 σ = Sx = (14) ∑ ( x − xi ) 2 . 3) Eroarea pătratică a mediei aritmetice arată câte zecimale se menţin pentru valoarea mediei aritmetice în exprimarea rezultatului. Din teorie rezultă că parametrul preciziei h este influenţat de S x conform relaţiei: h= 1 S x 2N (16) Se poate vedea că σ (sau S x ) descreşte odată cu creşterea numărului de măsurători. Cu datele rămase se recalculează media aritmetică şi eroarea pătratică medie. N ( N − 1) i =1 Atunci rezultatul final al unui şir de măsurători se scrie sub forma: x = x ± σ sau x = x ± S x (15) Observaţie. 2) În intervalul ( x ± S x ) vor fi cuprinse 68% din numărul măsurătorilor efectuate.

12 Sx (17) x Eroarea relativă caracterizează precizia măsurătorilor legat de alegerea erorii absolute a instrumentelor de măsură. Se apreciază că rezultatul a fost determinat corect dacă ε x ≤ 1 % εx = 12 .

x2 .. x N ) (19) Diferenţiala mărimii z are expresia: dz = ∂f ∂f ∂f dx1 + dx 2 + − − − + dx N ∂x1 ∂x 2 ∂x N (20) Eroarea absolută a mărimii z pentru o măsurătoare se aproximează cu diferenţiala ei şi notând dz = δz i .. dx N = δx Ni . Efectuând asupra mărimii x1. Considerăm o mărime.... x2 .. atunci relaţia de mai sus devine: δzi = ∂f ∂f ∂f δx1i + δx 2i + − − − + δx Ni ∂x1 ∂x 2 ∂x N (21) N fiind numărul total al măsurătorilor efectuate.. eroarea pătratică a mediei aritmetice a mărimii z are expresia:  ∂f   ∂f   ∂f   S z (σ z ) =  + + − − − +  ∂x S x1    ∂x S x2    ∂x S x N   1  x1 ..-. etc. . asupra mărimii x2.13 II CALCULUL ERORILOR PENTRU MĂRIMI MĂSURATE INDIRECT În multe cazuri mărimea de măsurat nu este accesibilă măsurării directe. a erorii absolute.. x N  2  x1 .. exprimată în procente.... este: S εz = z z (25) (26) 13 . x N  N  x1 ... z. n1 măsurători.. n2 măsurători. dx 1 = δx1i . x N 2 2 2 (22) unde: N1 ( N1 − 1) …………………… S xN = NN 2 ∑ (δ x Ni ) i =1 S x1 = N1 2 ∑ (δx1i ) i =1 (23) (24) N N ( N N − 1) Mărimea măsurată se va exprimă prin relaţia finală: z = z ± Sz Eroarea relativă. xN) (18) Se pune problema determinării valorii medii. dx 2 = δx 2i . Valoarea acestei mărimi trebuie determinată indirect (calculată) dintr-o relaţie matematică ce conţine mai multor mărimi măsurabile direct.. x2. Valoarea medie este: z = f ( x1 . a erorii pătratice a mediei aritmetice şi a erorii relative a mărimii de măsurat.N) măsurabile direct şi satisfăcând relaţia: z = f(x1..− − −. x2 . exprimată prin mărimile xi (i = 1. x 2 .

termenul cu număr minim de zecimale (deci cu eroare absolută maximă) se lasă neschimbat. b de unde rezultă eroarea maximă: δf = δ ( ax +by ) = a δx + b δy. (32) Cazul diferenţei este un caz particular al sumei algebrice de la punctul precedent (punând a = 1. Ştiind erorile argumentelor trebuie să calculăm eroarea care rezultă pentru funcţie. eroarea relativă maximă a diferenţei va fi foarte mare (din cauza numitorului mic). Fie suma algebrică: f = ax + by cu valoarea exactă f0 = ax0 + bx0. (31) În particular.x) + b(y0 . εf = δx + δy x−y . Eroarea absolută este: f0 . x x (27) Vom presupune de asemenea că erorile sunt suficient de mici adică εx < 1. iar ceilalţi termeni se rotunjesc păstrând o zecimală în plus faţă de termenul grosolan (aceste zecimale vor da cifra "îndoielnică" a rezultatului). Acest fapt trebuie totdeauna avut în vedere. (29) unde a.10C la t2 = 19.7 ± 0. f0 . b sunt constante exacte. de la t1 = 19. b) Diferenţă. x < x0 − x δx sau = ±ε x .y) = ± a δ x ± b δ y. dacă f = const. (30) Cazul cel mai nefavorabil are loc atunci când erorile absolute ale variabilelor x. 1.y. dacă creşterea de temperatură într-un vas calorimetric este mică. Este comod să notăm în cele ce urmează cu δ x modul erorii absolute şi cu ε x modulul erorii relative.14 II. chiar dacă erorile relative ale termenilor sunt mici. adică δx = x0 − x sau x 0 − x = ±δx sau x 0 = x ± δx.(y0-y) = ± δ x ± δ y. Dacă x şi y sunt apropiaţi între ei. Să calculăm mai întâi erorile maxime ale funcţiilor simple.y) = δ x + δ y. εf = δf f .f = a(x0 . (31') şi cazul diferenţei. De exemplu. b = -1). cunoscând erorile maxime ale argumentelor. adică se determină prin calcul cu ajutorul unei formule în care intră mărimi ce sunt măsurate direct.t1 va fi 14 . de unde eroarea maximă: δf = δ ( x − y ) = δx + δy . Cazul cel mai favorabil are loc atunci când erorile absolute ale termenilor au semne opuse şi deci se adună. f0 = x0 .⋅ x. Asemănător sumei avem: f = x . < (28) astfel încât putem folosi formule pentru calcule aproximative. y au acelaşi semn cu coeficienţii respectivi a. (31'') Observaţie: La adunarea mai multor numere.y0. în special ne interesează eroarea maximă a funcţiei. pe care o vom trata şi separat: f = x .1 Erorile funcţiilor Majoritatea mărimilor fizice se măsoară indirect. δ f = δ (x .3 ± 0. evitând determinarea unei mărimi ca diferenţă a două mărimi apropiate.y. atunci δ f = | const.| ⋅ δ x.f = (x0-x) . a) Sumă. εx = δ < x.10C atunci eroarea relativă a diferenţei ∆ t = t2 .

şi secţiunea S0 supus forţei F: Fl 0 E= . h2. (37) S 0 ∆l 15 . conform regulii: δh δh 1 1  ε d = ε d + ε h + ε h ≈ε h + ε h = + = δ h  + . f0 − f = 0 − = 0 = = ≈ .f = x0 − x r = ( x ± δx) r − x r = x r (1 ± ε x ) r − x r ≈ x r (1 ± rε x ) − x r = ±rx r ε x de unde eroarea: δf = δx r = r x r ε x . e) Putere.005 = 0.15 δt1 + δt 2 2δt 2. f0 – f = x0y0 . εf = δf xr = r εx. (34) deci şi în acest caz se adună erorile relative ale factorilor. Eroarea maximă (cazul cel mai nefavorabil) va fi: ε ∆t = δf = δ ( xy ) = x δy + y δx. 2) Modulul lui Young E se determină pe baza alungirii ∆ l a unui fir de lungime l. unde am neglijat ultimul termen. unde x este un număr real exact. Pentru un produs de doi factori avem: f = xy. Pentru funcţii mai complicate de tip produs – cât se calculează mai întâi eroarea relativă după regula de mai jos şi apoi cu ajutorul acesteia eroarea absolută. y y2 de unde eroarea maximă (cazul cel mai nefavorabil): εf = δf f = ε x +ε y . Să considerăm o funcţie putere f = x2. h d 2 = d1 1 (36) h2 de unde eroarea relativă maximă este. (36') h h  h1 h2  1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 (δ h1 ≈ δ h2) dacă diametrul d1 este cunoscut cu suficientă precizie.3 deşi citirile t1.cît să aibă sigur n cifre exacte trebuie ca factorii să aibă n + 2 cifre exacte.xy = x(y0-y) + y(x0-x) + (x0-x) (y0-y) = ± xδ y ± yδ x ± δ x δ y = ± xδ y ± yδ x. Exemple: 1) Diametrul d2 al unui tub capilar se determină pe baza diametrului cunoscut d1 al unui tub capilar de comparaţie şi a ascensiunilor capilare h1. y y0 y yy 0 yy 0 y ( y ± δy ) y2 δf = δ y δx + x δy x = .1 = = = 0.5 = 50%. (35) adică eroarea relativă a unei puteri este egală cu eroarea relativă a bazei înmulţită cu exponentul (în modul). c) Produs. Analog produsului avem: f = x x x yx − xy 0 y ( x 0 − x) − x( y 0 − y ) ± yδx  xδy ± yδx  xδy . Pentru funcţiile simple de mai sus se calculează întâi creşterea absolută şi apoi cu ajutorul acesteia eroarea relativă. t2 au fost făcute cu o precizie de 100 ori mai bună: ε t ≈ 0. t 2 − t1 t 2 − t1 19.1/20 = 0.7 − 19. Atunci r f0 . d) Cît . εf = δf xy = εx +ε y (33) deci se adună erorile relative ale factorilor.5 %.0. erorile fiind presupuse mici. Observaţie: Pentru ca o expresie de tip produs .

z (40) Putem obţine şi pe această cale formulele pentru funcţiile simple (31 . y 0 ) ≈ f ( x. logaritmice. se aplică calculul diferenţial. Anume. al funcţiilor trigonometrice. g (38) (38') de unde eroarea relativă maximă: unde erorile pentru π . 4) Constanta elastică k a unui resort se determină fie static pe baza alungirii x sub acţiunea greutăţii mg. exponenţiale etc. 1 1 1 εT = ε Π + εl + ε g ≈ εl . ∂x ∂y ∂ f ∂ f δ + x δ.35): (a) f =a +b d x y. df = dx . asimilând diferenţialele cu erori (presupuse mici). diferenţiem funcţia: df = ∂ f ∂ f ∂ f dx + dy + dx . În cazul unor funcţii oarecare. 2 2 2 (39) de unde eroarea relativă maximă: ε k = ε m + ε g + ε x ≈ ε x sau ε k = 2ε π + ε m + 2ε T ≈ 2ε T. 3) Perioada pendulului simplu T este dată de formula: T = 2π l . … şi luăm cazul cel mai nefavorabil pentru a obţine eroarea maximă: δ = f ∂ f ∂ x δ + x ∂ f ∂ y δ + y ∂ f ∂ z δ. Presupunem că funcţia este continuă şi cu derivate parţiale continue în domeniul considerat.y.y0). fie dinamic pe baza perioadei T a oscilaţiilor verticale ale greutăţii: k= mg x sau k = 4π 2 m T2 . a lui g şi π (luând un număr suficient de zecimale). y x df = xdy + ydx → δ f = x δ + y δ . d d δ x y (b) f = x .. l − l0 l − l0 (37') unde erorile forţei F (dată de greutăţi marcate). de unde eroarea maximă: f0 − f ≈ ± x δ ∂f ∂f ±δy . de exemplu. valoarea exactă fiind f0 = f(x0.16 de unde eroarea relativă maximă: ε E = ε F + ε l 0 + ε S 0 + ε ∆l ≈ ε ∆l = δ (l − l0 ) 2δl = . y) păstrând doar termenii liniari: f ( x 0 . y). ∂ x ∂ y ∂ x asimilăm diferenţialele cu erori (considerate mici) dx → δ x.dy → δ f = δ x + δ y. (39') unde se pot neglija erorile masei marcate m. ∂x ∂y Cazul cel mai nefavorabil are loc atunci când erorile argumentelor au acelaşi semn cu derivatele respective. Se dezvoltă funcţia în serie Taylor în jurul valorilor (x. a lungimii l0 şi a secţiunii date S0 pot fi neglijate (δ l ≈ δ l0). (c) f = xy. f =a x +b y → f = a δ + b δ . 2. y ) + ( x 0 − x ) ∂f ∂f + ( y0 − y) . 16 . g se pot neglija dacă luăm un număr suficient de zecimale. Fie o funcţie de două variabile f = f(x. y ∂ x ∂ y δ = f Putem raţiona şi astfel.

ca de exemplu în tabelul alăturat. măs. θ . unit. f = r x → f = r x . ln f = lnx + lny + lnz. unit. Tabelul de valori. x 482 1.acceleraţie gravitaţională.17 (d) f = x . y. deci ε f = ε x + ε z + ε z.δθ. df dx x df dx dy dz δf δx δy δz δf δx δy δz εf = r ε x . ln f = ln x.225 1336 648 1. Pentru expresii de tip produs . y df = ydx-xdy y 2 →δf = yδ + xδ x y y2 . lnf = r ln x.335 1575 880 1.raza tubului capilar. g .   de unde eroarea maximă:  δI δI δL = 10δ (1gI − 1gI 0 ) = 10 + 0  I I0  (deoarece δI ≅ δI 0 . Eroarea relativă maximă este: ε h = ε σ + ε cosο + ε ρ + ε g + ε r. ) II. r . 1.2 Trasarea graficelor În alcătuirea şi trasarea graficelor trebuie respectate anumite reguli.ln y. Se găseşte astfel regula de adunare a erorilor relative pentru expresii de tip produs . deci f = yz . Pentru aceasta este comod să logaritmăm în prealabil funcţia şi apoi să diferenţiem (ştiind că d lnx = d x ).391 . În primul rând alcătuim tabelul cu valorile argumentului x (în ordine crescătoare) şi valorile corespunzătoare ale funcţiei y = f(x).unghiul de racord (umectaţie) .cât se calculează întâi eroarea relativă. unde εcos θ = sin θ .287 1470 17 785 1. (b) = − − → = + + . f = x + y + z → f = x + y + z . Exemple: 1) Ascensiunea capilară h este dată de formula: (c) δf δx h= 2σ cos θ . cos θ cos θ (41') 2) Nivelul sonor L (în decibeli) este definit prin intensităţile sonore I0 şi I astfel: I = 10 lg I I0 (42)  1 1  ≅ 10δI  +  I I 0    . măs.ln z.18 1150 589 1. x df dx dy dz (a) f = xyz. f x y z f x y z ε f = ε x + + ε z + ε z.cât.δθ δ cos θ = = tg θ . ρgr (41) unde σ este tensiunea superficială. x.360 1725 1030 1. f = xr . ρ densitatea lichidului.

15. 6. 60.4. 20: 0. se face prin rotunjirea valorilor extreme până la valori convenabile care să încadreze bine valorile din tabel. 1500.6 etc. 20. etc.432 1. y ∈ (1. 1. în funcţie de comoditatea scărilor pentru x şi y. 2000. 2. 100: 0. 2.8. 300. 3.2. 0. 4. 0. dar aşa ceva se recomandă doar în cazuri extreme. 2 sau 5. poate fi următorul număr de unităţi: 1⋅ 10-1 = 0. ∆ x =1200. 8. 600. 400.3. 120. 2500. Poziţia graficului x 4. adică 1. 2. 18 . 5: 0. Dimensiunile graficului. 30. fie în paranteze. 200. 0. 500. Graficul poate fi aşezat în una din cele două poziţii a sau b din Fig. negativ sau nul). 2. unde k este un număr întreg convenabil (pozitiv. 0. de ordinul 18 x 24 cm.2 etc. 4. etc. 1. 0. 5⋅ 10-1 = 0.5. 12. 300. Astfel. 40. 400. 1700).2. În exemplul nostru: x ∈ (500.0. 6. 1: 0. 0.5. 14. 5. 1. 200: 0. 50: 0.4. 100.50).5: 0. liniată de noi uşor cu creionul cu linii consecutive. 2. 500. 60. 20. Poate fi folosită şi o hârtie albă. 250.425 1. 200. 20. 25. 0. 1. etc. 50. 1. 0. verticale sau orizontale. 100. 3. etc. Dimensiunile graficului trebuie să fie de ordinul 12 x 18 cm (dublul unei cărţi poştale sau jumătate dintr-o coală oficială obişnuită). 350. dar în nici un caz mai mic) sau poate fi mai mare.0. 10. 2.0 etc. y y sau x a) b) Fig. 1.4. Raportul optim dintre lungime şi lăţime trebuie să fie 2 =1. etc.6. etc. fie despărţită printr-o virgulă de simbolul mărimii.18 y 1. 1000. 0. etc. 2⋅ 10-1 = 0.00.429 1. 3000.440 La capătul rândului trebuie scrisă neapărat unitatea de măsură respectivă. etc. 1200. înmulţit cu o putere întreagă convenabilă a lui 10.1. 10.5.0. 200. Scările Graficul poate fi trasat comod pe hârtie milimetrică sau eventual pe hârtie în pătrăţele de aritmetică (sau comercială). 600. 140. 2. etc. 20. deci 10k. 30. 50. intervalul dintre liniile echidistante. 2: 0. Domeniul de variaţie Stabilirea domeniului de variaţie a celor două mărimi x şi y. 3. 5.1: 0.5. 70. 500: 0. În cazuri speciale graficul poate fi mai mic. Trebuie să reprezinte un număr de unităţi egal neapărat cu unul din divizorii lui 10. 150. de ordinul 9 x 12 cm (adică o carte poştală. 0. verticale sau orizontale. 800.2: 0. 2⋅ 10k sau 5⋅ 10k unităţi. 100. 40. 1000. 10: 0.50. ∆ y = 0.425 1. 0.

ci se marchează pe cele două axe doar intervalele echidistante alese.3 Dacă studiem un fenomen nou şi nu ştim deloc la ce tip de curbă ne putem aştepta. linia plină).20 mm. Punctele experimentale reprezentate nu trebuie unite prin linii drepte. deoarece strică precizia de reprezentare a datelor. Trasarea graficului Fiecare punct experimental se marchează vizibil printr-un cerculeţ. 3. 3. Fig. În cazul hârtiei milimetrice sau în pătrăţele (de aritmetică sau comercială). Numai punctele remarcabile (critice) pot fi eventual evidenţiate prin linii de coordonate (întrerupte) şi înscrise pe axe valorile coordonatelor respective. nu se trasează liniile echidistante (deoarece sunt gata trasate de fabrică). Distanţa dintre aceste marcaje trebuie să cuprindă 1. şi fără a nota pe axe valorile numerice ale coordonatelor punctelor. În cazul exemplului nostru ∆ x = 1400 repartizat pe 14 cm lungime (în cazul hârtiei albe putem alege şi ∆ x = 1300 repartizat pe 14-16 cm). 2b). Distanţa dintre două linii consecutive trebuie să fie de ordinul a 10.1 sau peste 500 unităţi. ci urmărind paralel liniile de coordonate deja trasate. cruciuliţă etc.19 Nu se folosesc pentru intervale numere sub 0. un număr cât mai mic de puncte şi cât mai apropiate de curbă. astfel încât curba să treacă prin cât mai multe puncte experimentale. (de 1 mm mărime) fără a duce linii ajutătoare (pline sau puncte). 2 sau 5 cm. Forma curbei pe care o vom trasa depinde de cunoştinţele noastre asupra desfăşurării fenomenului (procesului) studiat. Trebuie trasată o curbă lină (eventual cu ajutorul unui florar) prin interpolare. 5. în mod egal şi simetric. lăsând eventual de o parte şi de alta. Pe axa verticală avem ∆ y = 0.δ y. 2a) sau pe 15 cm înălţime (fig. şi nici prea rare. Astfel.50 unităţi pe care îi repartizăm pe 10 cm înălţime (fig. pătrăţel. deoarece încarcă desenul. Liniile nu trebuie să fie nici prea dese. triunghi. 4 sau 10 pătrăţele de aritmetică. deoarece le putem evita folosind submultipli sau multipli ai unităţilor folosite. y + δ y) (δ y = eroarea absolută) prin segmente verticale centrate pe punctele experimentale 19 . pentru a vedea câtă încredere putem avea în punctele experimentale obţinute. astfel încât graficul să iasă o linie frântă. linia întreruptă). Dacă ştim că dependenţa este parabolică vom interpola o curbă parabolică (fig. atunci trebuie să evaluăm bine erorile funcţiei y pentru fiecare punct experimental. Pentru aceasta marcăm intervalele (y . dacă avem argumente temeinice în sprijinul unei dependenţe liniare atunci vom trasa prin interpolare o linie dreaptă (fig. respectiv 2.

20 respective (x. g α .5 2.5 120.2 Graficul este dat în figura 5. 5 6. 4 6. iar acesta trebuie sa indice in general variaţia unei mărimi în funcţie de altă mărime. Uneori se reiau măsurătorile în mod special în regiunea interesantă pentru a obţine mai multe (mai dese) puncte experimentale şi a evita o eventuală pierdere (estompare) a unor variaţii (fig. Sub cadrul graficului sau sus în cuprinsul cadrului se scrie titlul graficului. în cazul graficului din fig. eventual şi ceea ce scoate în evidenţă acea reprezentare grafică. 4. De exemplu.3 158 2. Deviaţia acului balanţei în funcţie de masele puse pe platane (la o suprasarcină dată). ne conduce de exemplu. 5 20 . div. deviaţie proporţională cu sensibilitatea balanţei. Fig. la următorul tabel de date: m. 4 se evidenţiază experimental existenţa unui anumit proces (de cristalizare) în regiunea palierului A.9 100 2. Exemple: a) Sensibilitatea balanţei. y) şi facem interpolarea printr-o curbă lină care să taie aceste segmente.4 78 2. în porţiunea cu cruciuliţe). Fig .0 30 3.

18 17 0.883 21 . 6).931 50 0. (fig. cm t. s 16 0. % δ 25 0.21 b) Studiul căderii libere.28 37 0. Înălţimea de cădere s şi timpul de cădere liberă ne conduc la o curbă parabolică (pătratică).06 13 1.086 II c . % δ 4 1.36 44 0.405 69 0.40 79 0.41 Fig.037 8 1. 6 c) Densitatea unor soluţii Densitatea relativă a două soluţii în funcţie de concentraţie ne conduce la graficul din figura 7.365 55 0. s. I c .

0) şi (140. 7.5 15 51 20 59 25 70 30 83 35 98.0cm = 3. (0. Prin urmare obţinem: k = x = 14 . F. gf 5 15 10 30. Densitatea relativă a unor soluţii d) Oscilatorul armonic Forţa elastică (egală cu greutatea atârnată) în funcţie de alungirea resortului ne conduce la graficul liniar (F = kx) din figura 8.5 x.63 N / m F 50 gf 22 . 50). mm F x 40 108 45 120 50 140 Constanta elastică se determină din grafic alegând pe dreapta de interpolare două puncte cât mai depărtate între ele spre marginile graficului).70 gf / cm = 3.22 Fig. de exemplu.

23 Fig. 0C 22 29 50 58 80 90 105 118 23 . Ω 108 109 120 122 127 136 142 146 θ . Datele experimentale din tabelul alăturat ne conduc la graficul din figura 9.7 140 Interpolând o dreaptă şi luând pe această dreaptă două puncte cât mai depărtate între ele.7) găsim panta dreptei.0 110 6. mV 0 . de exemplu (0. adică sensibilitatea termocuplului: s= ∆E 6. 6. Oscilatorul armonic e) Termocuplul. Rezistenţa în funcţie de temperatură ne conduce la graficul din figura 10.0 80 5. E .2 55 4. ∆θ 140 grd Fig.85 24.7 mV = . 9 f) Termometrul cu rezistenţă. R.8.0) şi (140. = 48 µV / grd . Tensiunea termoelectromotoare E a unui termocuplu variază practic liniar cu temperatura sudurii calde (cea rece fiind la 0 0C). 0C 0.8 2.

10 −3 grd −1.38 ⋅10 T = lg A + 2.5 ε ./2kT (43) k = 1. Logaritmând relaţia (43) şi exprimând pe ε în electron-volţi (1eV = 1.24 R θ 154 139 158 150 Interpolând o dreaptă.5ε 1000 .6⋅ 10-19J).4 m.387 Ω / grd .4343 ε ⋅1. unde ε este lărgimea benzii interzise în cazul conductibilităţii intrinseci (fără impurităţi sau la temperaturi suficient de înalte). R0 100 Fig. din care putem afla pe ε . avem lg R = lg A + ε 2kT lg e = lg A + 0. 158). (pentru simplificare în grafic s-au trecut mai puţine puncte): m = R0 A = 158 − 100 = 0. Termometrul cu rezistenţă g) Termistorul.38. 24 . şi extrapolând-o spre 00C găsim R0 = 100 Ω .10. 100) şi (150.10-23 J/grd – constanta Boltzmann. graficul lui lg R în funcţie de 1000/T trebuie să fie o linie dreaptă cu panta m = 2.387 = = 3. R = R0 (1+Aθ ). Termistorul este un semiconductor a cărui rezistenţă scade cu temperatura după o lege de tip exponenţial: ε R = A e.87 . anume ε = 0. Pentru determinarea pantei luăm de exemplu punctele (0.6 ⋅10 −19 −23 2 ⋅1. 150 de unde coeficientul termic A= m 0. (ε in eV ) (44) T Prin urmare.

39 1. luând de exemplu pe dreapta de interpolare punctele (2. 0C 1000/T R 1g R θ 1000/T 1.65 1. R.09 2.491 145 2.9 0.716 30 3.2 0.25 Fig.3 3.61 eV .35 de unde intervalul energetic: ε = 0. 11.30 − 2. 0.8 7.985 1.80 − 0. Termistorul În figura 11 am reprezentat R = f(θ ) şi lg R = f(1000/T).858 90 2.74 Din graficul lgR = f(1000/T). 25 . 1.5ε 3.37 1.0 10.5 52 25.81 0.4m = 0.35.1 0.30.832 25 3.0 20.2 lg R θ . conform datelor experimentale din tabelul următor.526 = 2.80).32 3.792 104 2.342 148 2.2 0.591 140 2.398 50 3.823 28 3.42 1.034 83 2.35 6. Ω 68 66.35 = 1. găsim panta m= 1.301 62 2.35) şi (3.

Termistorul 26 .26 Fig.12.

c) Calculul erorii pătratice a mediei aritmetice. f) Aplicarea rezultatelor obţinute. In măsurătorile curente de lungimi se folosesc rigle. folosim instrumente care pe lângă riglă mai au un vemier (şublerul) sau sunt prevăzute cu un şurub micometric (micrometru). MĂRIMI FIZICE III. b) Calculul valorilor medii ale mărimilor de măsurat. 2. Scopul lucrării: Scopul lucrării îl constituie formarea deprinderilor de măsurare cu instrumente de precizie şi aplicare în practică a elementelor de teoria erorilor de măsură şi anume: a) Alegerea condiţiilor de lucru. volumul unei plăci paralelipipedice se va afla după formula: (1) V = abc (1) 27 . Folosind şublerul şi micrometrul. d) Exprimarea rezultatului final. având diviziunile cele mai mici egale cu 1 cm sau 1 mm. operaţii cu vectori III.3 Determinarea condiţiilor optime pentru măsurarea unui paralelipiped dreptunghic 1. e) Calculul erorii relative. Când avem nevoie să determinăm o lungime cu precizie mai mare (eroare mai micâ). Prezentarea teoretică şi modul de lucru Valoarea celei mai mici diviziuni a unui instrument de măsură constituie precizia acestuia şi este egală cu eroarea absolută de măsurare ce o săvârşeşte instrumentul.27 III.2 Mărimi fizice vectoriale.1 Clasificarea mărimilor fizice III.

06 mm.3 % c a (mm) bi (mm) b ( mm) c i (mm) c (mm) . c sunt dimensiunile paralelipipedului: c b a Găsirea condiţiilor optime de lucru Măsurarea mai întâi cu ajutorul unui instrument de precizie de 0. c aşa fel încât asupra lor să facem aceeaşi eroare relativă .006 mm Deci : vom obţine precizia maximă dorită în măsurarea volumului dacă pe (a ) vom măsura cu un instrument având precizia de 0. Pentru acest fapt. . crt. iar pe (c) cu un instrument cu precizia de 0.9 %. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 c) Se calculează erorile pătratice a mediei aritmetice : 28 a i (mm) ∆ a = 0. adică a volumului .28 unde a. iar eroarea relativă maximă asupra mărimii finale să nu fie mai mare de 0. se impune ca asupra măsurătorilor efectuate să se realizeze un calcul al erorilor. b.3 mm ∆ b = 0. Această discuţie ne permite să determinăm precizia instrumentelor ce urmează a fi folosite pentru măsurarea fiecărei mărimi a. Deoarece în practică nu se găsesc instrumente cu precizie determinată se folosesc instrumente cu precizii apropiate .3 % a ∆ b = 0. să fie de exemplu 0.9 %.003 x 100 = 0.06 mm ∆ c = 0. Logaritmând expresia volumului (1) şi trecând la erori . va trebui conform relaţiei ( 2 ) să avem : Rezultă : ∆ a = 0. c . pe (b) cu precizia de 0. folosind metoda diferenţierii logaritmice .003 x 2 = 0. b . efectuând măsurători directe asupra mărimilor a.003 x 20 = 0.3 mm .1 mm cele 3 dimensiuni să presupunem că obţinem pentru cele 3 dimensiuni : a = 100 mm b = 20 mm c = 2 mm Condiţiile optime le obţinem determinând eroarea relativă maximă a mărimii de măsurat . obţinem : ∆ V ∆ a = + V a ∆ b ∆ c + b c b (2) Dacă dorim ca eroarea relativă maximă asupra mărimii deduse din calcul . b.3 % b ∆ c = 0. determinându-se mai întâi valorile medii ale mărimilor măsurate care se trec în tabelul ( 1 ) : Nr.006 mm. cu aceeaşi precizie .

.b . Marian Scheffel.Suceava –1981 2. Suceava. Dumitru Grosu – Îndrumător de lucrări practice de fizică litografiat la Universitatea . Petru Ştiuca.b .S. I litografiat la I. Tipografia uninversităţii Ştefan cel Mare. partea I Litografiat de I. c + ( S b ) 2 . Ioan Litschel – Lucrări practice de fizică .I.b .c + ( S c ) 2 . I. – Curs de fizică vol. Al. Fizică generală. Sb = ∑(b n( n − 1) i − b )2 . Cuza ’’ 3. 2002 IV TERMODINAMICA 29 .Sibiu – 1975 4.c a a a ∂a ∂b ∂c Adica: SV = (b c S a ) 2 + (a c S b ) 2 + (a b S c ) 2 d) Rezultatul final se da sub forma: V =V ± S V e) Eroarea relativă a volumului in procente este : ε V = SV V (100%) f) Se va aprecia rezultatul pe baza erorii relative şi a erorii pătratice a mediei aritmetice 3 Materiale necesare şubler micrometru piese ale căror volum trebuie determinat 4 Bibliografie 1.I.29 Sa = ∑( a n( n − 1) i − a)2 . Scheffel M. Sc = ∑(c n( n − 1) i − c )2 SV = ( ∂V ∂V ∂V S a ) 2 .

determinarea capacităţii calorice la volum constant este dificilă din punct de vedere experimental . c= ∆Q ∆m∆T (1) (c ) SI = 1J 1kg 1K Unitatea de masura a caldurii specifice in sistemul international este: Căldura molară C reprezintă căldura schimbată de un Kmol de substanţă pentru a-şi modifica temperatura cu un grad Kelvin.Cele mai accesibile determinări experimentale sunt valorile capacităţii la presiune constantă . Când transformarea sistemului ( corpului ) are loc la volum constant se foloseşte căldura specifică respectiv căldura molară la volum constant c v ( C v ).30 IV. 2 TEORIA LUCRARII Căldura specifică este o mărime fizică ce exprimă cantitatea de căldură schimbată de o unitate de masă a unei substanţe cu mediul exterior pentru a-şi modifica temperatura cu un grad Kelvin. C= d Q νT d (2) C S. respectiv determinarea căldurii specifice a Al şi Fe.1 Noţiuni de termodinamică IV. = 1J 1Km 1K ol Între căldura molară şi cea specifică există relaţia : C=cµ (3 ) unde µ ⇒ masa molară a substanţei respective . se foloseşte căldura specifică sau căldura molară la presiune constantă cp (Cp ) . Când transformarea se produce la presiune constantă .2 Determinarea căldurii specifice a metalelor prin metoda răcirii 1. Valorile capacităţii la V = const. SCOPUL LUCRARII Lucrarea are drept scop însuşirea acestei metode de determinare a căldurii specifice a metalelor . 30 . Având în vedere dificultatea de a menţine constant volumul corpurilor solide la variaţia temperaturii .I. Sunt însă mai uşor de determinat din punct de vedere teoretic.

Termocuplu 4. APARATE ŞI MATERIALE FOLOSITE Schema dispozitivului experimental este prevăzută ca în fig.din acest motiv . Corp de probă 3. ∆ t ∆T )1 α ∆t = 1 ∆T α2 m2 c 2 ( )2 ∆t m1c1 ( (7) Luând corpul de masă m1 ca etalon ( a cărui căldură specifică este cunoscută pe anumite intervale de temperatură ) şi cum la metale se poate considera α 1 ≅ α 2 . atunci se va răci . Ţinând seama că prin răcire are loc o emisie de căldură se aplică legea lui Newton de radiaţie a căldurii conform căreia cantitatea de căldură pierdută de un corp aflat la temperatura T într-un interval de timp este : ∆Q = α(T − T0 ) S∆t (5) unde T0 – temperatura mediului ambiant α . 1 1. se vor considera probe de dimensiuni mici . Cuptor electric 2. folosind mijloace experimentale simple .coeficientul de transmitere a căldurii S – suprafaţa exterioară a corpului Egalând relaţiile ( 4 ) şi ( 5 ) se obţine : mc ∆T = α(T − T0 ) S∆t (6) Dacă scriem această relaţie pentru două corpuri ( metalice ) diferite de masă m1 şi m2 . Milivoltmetru indicator de temperatură 31 . din relaţia (7) se obţine ∆T )1 m ∆T ∆T m1c1 ( )1 = m 2 c 2 ( ) 2 ⇒ c 2 = c1 1 ∆t ∆t ∆t m2 ∆T ( )2 ∆t ( (8) 3. m’’ este : ∆ =m ∆ Q c T (4) unde : c = căldura specifică ∆T = intervalul elementar de temperatură Relaţia ( 4) admite că temperatura T este aceeaşi în toate punctele corpului şi nu depinde de conductibilitatea termică .31 Metoda răcirii permite determinarea căldurii specifice ( căldurii molare a metalelor ) la diferite temperaturi .. rezultă : ∆ T este dependentă de căldura specifică. având aceiaşi suprafaţă S1 = S2 . încălzite la aceeaşi temperatură T1 = T2 = T şi le împărţim . Principiul metodei este următorul : dacă un corp are temperatura mai mare decât a mediului ambiant . iar viteza de răcire Q Conform ecuaţiei calorimetrice cantitatea de căldură cedată ∆ de un corp cu masă .

i ) Se calculează eroarea pătratică medie a mediei aritmetice S c şi eroarea .1 MOD DE LUCRU a) Se cântăresc corpurile ( de probă şi etalon ). d) Corpul se va răci până la temperatura mediului ambiant. c) Se ridică cuptorul sau se scoate proba din cuptor. T2 = f 2 (t 2 ) ( Fig. iar rezultatul se exprimă folosind relaţia : c 2 = c 2 ± S c2 j) Rezultatele obţinute se trec în tabelele 1şi 2 după modelul de mai jos : 32 . f) Se reprezintă curbele T1 = f 1 (t1 ). e) Aceleaşi operaţii se repetă şi pentru corpul etalon . Imediat ce corpul de probă este aşezat pentru răcire se porneşte cronometrul. Ca etalon se va lua proba de Cu .2 g) Pe baza reprezentărilor grafice se determină  ∆T    .  ∆t 1  ∆T     ∆t 2 h) Mărimile determinate şi cunoscute se înlocuiesc în relaţia ( 8 ) şi se determină c 2 . fiind apoi lăsată să se răcească în aer . b) Se introduce corpul de probă în cuptor şi se conectează cuptorul la reţea. se aşteaptă până ce temperatura probei ajunge la valoarea dorită ( T1 = 500 0 C ). 2 ) Fig.32 Fig.

Didactică şi pedagogică Bucureşti 1976. Crt. Institutul de Învăţământ Superior – Sibiu . 512 C) I. 6. 1979 . Ed. 1 Ed. Ni) 5. BIBLIOGRAFIE A) I. Segal – Introducere în chimia fizică . 1979 33 . Luca şi colaboratorii . Murgulescu . etc . Vol.33 Tabelul 1 (∆ )1i T Tabelul 2 Nr.Fizică . E. 551 B) E. Fe. m1 m2 ∆ T )1 ∆ t ∆ T )2 ∆ t c1i c 2i ( ∆ )1 ( ∆ ) 2 c1 t t J ( ) kgK m1 ( ( ε 500 – 400 400 – 300 300 – 200 200 – 100 100 – 20 490 460 425 400 380 k) Se vor face observaţii asupra căldurilor specifice ale metalelor folosite ( Al. pg. Academiei R. OBSERVAŢII Cunoaşterea căldurilor specifice a metalelor este necesară în diferite domenii de activitate dintre care menţionăm : a) prelucrarea mecanică b) proiectarea şi explorarea instalaţiilor termice c) automatizarea diferitelor procese folosind lame bimetalice .R. Litschel – Lucrări practice de fizică . pg.S. Bucureşti . Cu.S.

tangent la suprafaţa stratului superficial de lichid: α = F . l σ S.ei forţe tangente la suprafaţa sa.2 Dinamica fluidelor VI DETERMINAREA PARAMETRILOR FIZICI A UNOR LICHIDE 1. 2.1 Statica fluidelor V. TEORIA LUCRARII Stratul de molecule de la suprafaţa unui lichid de grosime egală cu raza sferei de acţiune moleculară. iar el însuşi tinde să aibă suprafaţă minimă. Astfel. . acest strat exercită o presiune asupra lichidului.metoda stalagmometrului.metoda tensiometrului.I. Acţiunea forţelor de coeziune dintre molecule fac pentru moleculele dm stratul superficial să aibă o rezultantă îndreptată către interiorul lichidului. Se numeşte coeficient de tensiune superficială ( α ) rezultanta forţelor de coeziune care lucrează pe unitatea de lungime. = N m El depinde de natura lichidului şi scade cu creşterea temperaturii Pentru determinarea lui se folosesc două metode : . se comportă asemănător unei membrane elastice. pentru a menţine o membrană elastică întinsă şi în echilibru trebuie sâ se exercite asupra conturului .Determinarea tensiunii superficiale al unui lichid prin metoda stalagmometrului 1. Pe de altă parte. STALAGMOMETRUL 34 . DISPOZITIVUL EXPERIMENTAL.34 V NOŢIUNI DE MECANICA FLUIDELOR V.

2 Dacă lichidul curge pictură cu picătură. dar cum masa unei picături şi raza tubului capilar se determină greu. repetându-se operaţia de numărare în aceleaşi condiţii ca la punctul 1). Fig.1). 35 . Ţinând cont de faptul că din relaţiile (2)şi (3) se poate calcula raportul: m = σ (5) m 0 σ0 V = V0 ⇒ rezultă din relaţiile (4) şi (5): 3.b şi obţinând astfel valoarea lui N. se va folosi un lichid de referinţă având coeficientul de tensiune superficială cunoscut σ 0 în vederea eliminării acestora. 2) Se introduce lichidul de studiat. adică între aceleaşi repere a. relaţia (2) se scrie: m 0 g = σ0 2 π r (3) unde m 0 este masa picăturii de referinţă Presupunem că din stalagmometru se scurg în cele două cazuri. greutatea ei G este egalâ cu suma forţelor F de tensiune superfîcială care se exercită de-a lungul conturului orificiului de scurgere prin tubul capilar (Fig. în momentul desprinderii picăturii. (Fig.2).1 Fig.ρ . Curgerea lichidului prin tubul capilar se poate realiza picătură cu picătură. prin intermediul unui tub de cauciuc prevăzut cu o clamă şi interpus între tubul vertical şi tubul capilar. Pentru acest lichid de referinţâ. G = F ⇔ m g ⇔ σ l ⇔ m g ⇔ σ 2 π r ( 2) unde m reprezintă masa picăturii. Din relaţia (2) s-ar putea determina coeficientul de tensiune superficială σ. prevăzut în partea inferioară cu un tub capilar. ρ 0 reprezintă numerele de picături. respectiv densităţile celor două lichide. alegându-se în acest scop două repere arbitrare a. iar r raza tubului capilar.35 Constă dintr-un cilindru vertical. Deci putem scrie următoarele relaţii: N ρ Nm N 0 m0 m (4) = ⇒ = 0 ρ ρ0 m 0 Nρ 0 unde N .b între care se face numărătoarea celor N 0 picături ce se scurg din stalagmometru. acelaşi volum de lichid. MODUL DE LUCRU σ= N0 ρ σ0 Nρ 0 (6) 1) Se introduce în cilindrul vertical un volum din lichidul de referinţă (apă distilată). N 0 .

conform relaţiei ( 6 ) este : N0 ρ σ0 N ρ0 c) abaterea pătratică medie a coeficientului de tensiune superficială măsurat . cunoscând valorile celorlalte constante : ρ = 1160 Kg / m 3 .n ’’reprezintă numărul de n(n − 1) b) valoarea medie a lui σ . 5) Calculul erorilor se va face observând că valoarea lui σ nu se determină direct . σ 0 = 73 • 10 –3 N/m 4) Se repetă măsurătorile. Determinarea coeficientului de vâscozitate a unui lichid prin metoda Stokes 36 .N SN ∂N ∂N 0 0 0 Sσ = ( 0 d) rezultatul final se va da sub forma : σ = σ ± Sσ 2. ρ 0 = 1000 Kg / m 3 . SN = ∑ ( Ni − N )2 i =1 n S N0 = ∑ (N i =1 n 0i − N0 )2 unde . N0 = ∑N i =1 n 0i . se va calcula din legea de propagare a erorilor: σ = ∂σ 2 ∂σ 2 2 2 )N .N SN + ( )N .36 3) Se calculează valoarea lui σ din relaţia (6). în aceleaşi condiţii de cel puţin 10 ori. ci indirect prin efectuarea de măsurători a numerelor de picături N şi N 0 . în vederea efectuării calculului erorilor. precum şi abaterile standard n n(n − 1) măsurători . Deci se vor face următoarele calcule : a) valorile medii ale lui n asupra unei măsurători individuale : N = ∑ Ni i =1 n ..

Trecerea bilei prin lichid face ca diferite straturi să alunece unele faţă de altele cu viteze diferite. r = raza acesteia. iar celelalte cu viteze din ce în ce mai mici. viteză pe care o avea în momentul echilibrului forţelor. Astfel ia naştere4 între straturile din lichid o forţă de frecare internă sau viscozitate . forţa arhimedică Fa şi forţa de rezistenţă R. viteza ei creşte şi conform relaţiei (1) creşte şi forţa de rezistenţă.37 1. Când bila se găseşte în imediata apropiere a suprafeţei lichidului. Forţa de rezistenţă la înaintare pentru o bilă cu viteză de cădere mică .1 Greutatea bilei şi forţa arhimedică sunt constante. acţionează trei forţe : greutatea bilei G. datorită inerţiei se va mişca rectiliniu şi uniform cu o viteză constantă v0 . fără vârtejuri. 37 . La un moment dat . Principiul fizic al metodei Asupra unei bile care cade într-un lichid vâscos. cele trei forţe au aceeaşi direcţie verticală (Fig. suma celor trei forţe devine egală cu zero şi bila . Stratul de lichid din imediata apropiere a suprafeţei bilei se mişcă cu viteza bilei. ea are o anumită viteză . 1) forţa de greutate este orientată în jos forţa arhimedică şi de rezistenţă în sus Fig. v = viteza bilei. Aceasta din urmă se opune mişcării şi este condiţionată de forţele de frecare internă a lichidului. Pe măsură ce bila înaintează . Forţa de rezistenţă creşte o dată cu creşterea vitezei. este dată de formula lui Stokes : R=6π η vr (1) în care η = este coeficientul de frecare internă sau viscozitate a lichidului.

acest lucru nu se poate realiza . celelalte se găsesc în tabele . avem : G – Fa – R = 0 (2 ) Dacă în relaţia (2) înlocuim pe G şi Fa cu expresiile lor : G = F ⇔ mg = σl ⇔ mg = σ 2πr iar pe R cu expresia (1) . Procedeul experimental 38 . Dacă bila cade de-a lungul unui cilindru de diametru 0 .38 Punând condiţia ca rezultanta forţelor ce acţionează asupra bilei să fie nulă. Practic .4 ) D O parte din mărimile care intră în partea dreaptă a semnului de egalitate pot fi măsurate direct .2 3. Descrierea aparatului Aparatul folosit în această lucrare se compune dintr-un cilindru de sticlă umplut cu lichidul de studiat şi prevăzut cu 2 repere care sunt de fapt 2 beculeţe ce se aprind sau se sting în momentul în care bila trece prin dreptul acestora (Fig. 2. deoarece lichidul se găseşte într-un vas. 2 ) Fig. obţinem : 4πr 3 4πr 3 ρg − ρ 0 g − 6πrηv 0 = 0 3 3 (3) 3 3 unde ρ = densitatea materialului din care este confecţionată bila ρ0 = densitatea lichidului g = acceleraţia gravitaţională Din relaţia (3) se poate determina expresia lui η : 1 (ρ − ρ0 ) 2 η= gd (4) 18 v0 în care d = 2v este diametrul sferei Formula (4) se deduce pentru cazul când bila cade într-un lichid care se întinde nelimitat în toate părţile. se obţine pentru η formula corectată : 1 ( ρ − ρ0 ) η= gd 2 (5) d 18 v 0 (1 + 2.

de la care viteza bilei devine constantă .3 m . VII UNDE ELASTICE VII. l’’ este distanţa dintre cele două repere * în vederea efectuării calculului erorilor de măsură se fac cel puţin 10 măsurători pentru v0 Rezultatele măsurătorilor se trec în următorul tabel : Nr. * viteza v0 a bilei se determină măsurând timpul . ρ0 = 700 Kg / m3 ..1 Unde elastice. 2 Fenomene ondulatorii VI.39 Pentru efectuarea lucrării sunt necesare : * bile mici din diferite materiale a căror densitate se cunoaşte * un magnet necesar scoaterii bilei din lichid * cronometru pentru măsurarea timpului în care bila parcurge distanţa dintre cele două repere * reperul din partea superioară se aşează la o anumită distanţă de suprafaţa lichidului. clasificare..4 D=11 • 10 – 3 m • 10 –3 m . d = 9. l = 0. x’’ în care bila parcurge distanţa dintre cele două repere : v 0 = l t unde . mărimi caracteristice VII.crt d ( m) D( m) l (m ) t (sec) v0= l  m    t  sec  η 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pentru experimentul din laborator : ρ = 7800 Kg / m3 .3 Determinarea lungimii de undă şi vitezei sunetului prin metoda osiloscopică 39 .

λ – lungimea de undă x – distanţa faţă de originea O. respectiv x2 de sursa O. 1). provocate de undă sunt transformate în oscilaţii electrice x(t) şi y(t) cu amplitudinile A şi B şi dirijate a fi compuse după direcţii perpendiculare într-un osciloscop cu două 40 . termenul ϕ = ω t – kx reprezintă faza undei.pulsaţia. Scopul lucrării Lucrarea are drept scop înţelegerea modului de propagare a unei unde într-un mediu elastic şi însuşirea metodei de determinare a lungimii de undă a unei unde sonore prin metoda osciloscopică. diferenţa de fază este dată de relaţia: 2πx1   2πx 2  x − x1 ∆x  ∆ϕ =  2π υ − t t = 2π  −  2π υ −  = 2π 2 (2) λ   λ  λ λ  unde ∆ x reprezintă distanţa dintre punctele măsurată după axa Ox (fig.numărul de undă. ω . 2. Fig. k. 1   x  λ (1) Oscilaţiile mecanice ale celor două puncte ale mediului. υ – frecvenţa. străbătută de undă într-un timp t. Între două puncte M1 şi M2 ale mediului. aflate în oscilaţie la distanţa x1.40 1. Teoria lucrării Prin undă se înţelege fenomenul de propagare din aproape în aproape cu viteză finită a unei oscilaţii (perturbaţii) într-un mediu elastic. Ecuaţia unei unde ce se propagă după direcţia Ox este dată de relaţia: y = A sin (ωt − kx ) sau y = A sin 2π  vt − unde: A – amplitudinea undei.

Ne vom limita în cadrul lucrării numai la situaţiile pentru care în funcţie de defazajul Δφ. Fig.3.……. Spotul luminos al osciloscopului va descrie o traiectorie dată în general de ecuaţia: x2 A 2 + x2 B 2 − 2 xy cos ∆ϕ = sin 2 ∆ϕ A⋅ B (3) care reprezintă ecuaţia unei elipse înscrise într-un dreptunghi cu laturile 2A şi 2B. Δφ = 3π/2 sau Δφ = (2n+1) π/2 unde n = 0. elipsele respective devin: 1.1.3a 41 . Fig. Defazajul dintre două oscilaţii poate fi măsurat direct din traiectoriile elipsei rezultante. dacă diferenţa ∆ ϕ = ϕ 2 . 2.ϕ 1 are valori arbitrare (Fig. oscilaţiile x(t) şi y(t) sunt în fază iar ecuaţia elipsei devine: x y = A B => y = B x.41 întrări x şi y.2 Excentricitatea. 3b. Traiectoriile rezultante ce corespund acestor situaţii sunt prezentate în fig. direcţia axelor elipsei şi sensul de mişcare a spotului pe elipsă depinde de valoarea defazajului Δφ. adică ∆ ϕ = 0. indicată în figura 3a. 3c. 2). 3a. elipse pentru: Δφ = π/2 sau Δφ = (4n+1) π/2. Δφ = π sau Δφ = (2n+1) π. . A (4) În acest caz traiectoria corpului este dreapta ab. drepte pentru: Δφ = 0 sau Δφ = 2nπ. Câteva cazuri particulare: a) Dacă φ1 = φ2. vizualizate pe ecranul osciloscopului catodic.2.

atunci între fazele iniţiale putem scrie: 2 x π y = sin( ωt + ϕ1 ) iar = sin(ωt+ φ1+ ) = cos(ωt + φ1) sau A B 2 x2 A2 y2 B2 + = 1.3b π c) Dacă φ2 = φ1 + . În acest caz traiectoria corpului (spotului) este o elipsă centrată. iar pentru Δφ=3π/2. Fig. 4 42 . acesta efectuând rotaţia dinspre cadranul 1 către cadranul 2 pentru ∆ ϕ = π /2 şi dinspre cadranul 2 către cadranul 1 pentru ∆ ϕ = 3π /2 (de exemplu fig.42 b) Dacă φ2 = φ1 + π . iar A = B = A 0 . 3c). atunci: y(t) = B sin(ωt+ φ1+ π) = -B sin(ωt + φ1) iar ecuaţia elipsei devine: x −y = A B => y = −B x A (5) (fig. 3c d) Dacă φ2 = φ1 + π . 3a) panta dreptei este pozitivă. Fig. traiectoria corpului este un cerc de rază A0 2 înscris într-un pătrat cu latura 2A0. 3b) în În acest caz traiectoria corpului este dreapta a’b’ cu panta negativă timp ce în (fig. Ca şi la elipsă. oscilaţie circulară dreapta Fig. pentru Δφ = π/2 avem oscilaţie circulară stânga (adică săgeata din figura 4 orientată invers).

Exemplu: . iar curba se închide numai dacă raportul ω1 pulsaţiilor ω1 şi ω2 este egal cu raportul a două numere întregi n1 şi n2. 5).43 Dacă pulsaţiile celor două oscilaţii sunt diferite (ω1≠ ω2) traiectoria rezultantă este mai complicată. se vor datora undei incidente: Ψ i = A cos[ωt – k(l– x)] =A cos[(ωt–kl)+ kx] (6) şi undei reflectate: 43 . atunci elongaţiile punctului P aflat la distanţa l–x de sursa de unde S. = ω2 n1 .Dacă x = A sin ωt iar y = B sin(2ωt+ π ) atunci figura lui Lissajous 2 este reprezentată în (fig. iar în funcţie de valoarea raportului dintre cele două pulsaţii forma figurii se modifică sau se complică. 6 care unda incidentă emisă de sursa S aflată în punctul O cade perpendicular pe suprafaţa de separaţie (zona haşurată) dintre două medii. 5 Undele staţionare Prin unde staţionare se înţeleg acele unde care se obţin prin suprapunerea undelor incidente cu cele reflectate. În funcţie de valorile lui n 1 . Considerăm cazul în Fig. Fig. Considerând că A incid = A ref = A.n 2 şi φ se obţin curbe diferite care se n2 numesc curbele lui Lissajous.

iar punctele se numesc ventrele undei staţionare.1. 2.A. Acesta transformă din nou semnalele sonore primite în 44 . (n = 0.. A rez = 0. Unda emisă se propagă în tubul de sticlă T 0 întâlnind microfonul M. A λ r z = 2A. Generatorul de audiofrecvenţă G. Tub de sticlã. Poziţia lor este dată de e xn =n λ 2π π . Osciloscopul Os cu două intrări x şi y. Microfonul M fixat la capătul tijei T. Dispozitivul experimental Dispozitivul experimental conţine următoarele componente: 1. 4. Două amplificatoare A1 şi A2 pentru amplificarea semnalelor culese de la difuzor şi microfon deoarece semnalele electrice din difuzor şi microfon sunt relative slabe. 2 2 3.44 Ψ r = A cos[ωt–k(l+ x)] = cos[(ωt–kl) – kx] (7) Prin compunerea celor două oscilaţii se obţine ecuaţia undelor staţionare: Ψ = Ψ i + Ψ r = 2A coskx⋅ cos(ωt–kl) (8) Se vede că mediul oscilează cu o pulsaţie egală cu cea a undei incidente dar amplitudinea oscilaţiei rezultante A rez depinde de distanţa x de la suprafaţa de separare a celor două medii: 2π A rez = 2A coskx = 2Acos x (9) λ 2π În punctele în care x = nπ.…) amplitudinea este maximă. Cu ajutorul acestor materiale se realizează dispozitivul prezentat în fig. Difuzorul D.2. iar punctele se numesc nodurile undei staţionare.7 Semnalele electrice emise de G. În punctele în care = (2n+1) 2 λ 2 amplitudinea rezultantă este zero. 6.A. 7. prevăzut cu o riglă gradată T0. Fig. 7. Poziţia lor este: x n = (n+ 1 λ ) . sunt transformate în semnale sonore (unde) de către difuzorul D. 3. Surse de alimentare. 5.

se procedează în felul următor: Se deplasează uşor microfonul pană în apropierea difuzorului fixându-l în locul unde apare pe ecran o dreaptă ab (fig.. iar lungimea de undă este λ3 = Δx3/2.N) (10) λ = i N Se află apoi eroarea pătratică a mediei aritmetice conform relaţiei: Sλ = ∑ (∆λ ) i i 2 N ( N − 1) . acţionând asupra tijei T. apoi se aplică celor două perechi de plăci ale osciloscopului catodic Os. Pentru efectuarea determinării. de pe ecranul osciloscopului să efectueze simultan două oscilaţii armonice de aceeaşi frecvenţă după doua direcţii perpendiculare. Δx. Conform relaţiei (2) se determină lungimea de undă care este egală cu λ1 = Δx1. respectiv microfon. Dacă tubul ne permite putem deplasa în continuare microfonul până se obţine pe ecran dreapta ab. iar pe ecran se obţine dreapta a’b’ (fig. 3b). Continuând deplasarea ne vom opri a doua oară când Δφ = 2π iar pe ecran va apărea din nou dreapta ab. În acest caz lungimea de undă este egală cu λ2 = Δx2. În consecinţă prin compunerea celor două oscilaţii pe ecran va apărea o elipsă dată de ecuaţia (3). 3a). 4. În acest caz Δφ = 4π. la distanţa Δx3. Modul de lucru Semnalele electrice aplicate osciloscopului determină spotul luminos. Deplasăm în continuare microfonul până se obţine pe ecran dreapta a’b’. Acest punct îl înscriem pe tubul de sticlă şi-l considerăm originea de măsură a distanţei difuzor-microfon. unde ∆ i = λ −λ λ i (11) (12) (13) Rezultatul final va fi: λ = λ ± S λ S Eroarea pătratică: ε λ = λ . sunt amplificate cu ajutorul amplificatoarelor A1 şi A2. λ Rezultatele experimentale se trec în tabelul 1 de mai jos. după ce instalaţia a fost conectată la sursele de alimentare. la distanţa Δx2 faţă de prima oprire. (i = 1. Îndepărtând uşor microfonul. Crt. Distanţa dintre Defazajul difuzor şi microfon Δφi [rad] Δxi[m] 45 Lungimea de undă determinată λ i[m] λ ε λ . Prin modificarea distanţei Δx se modifică defazajul şi implicit aspectul traiectoriei spotului de pe ecranul osciloscopului. prima oară când Δφ= π. După ce se efectuează un număr mare de determinări se calculează lungimea de undă medie λ: ∑ λi . Semnalele electrice culese de la generator. Între cele două semnale există o diferenţă de fază determinate de distanţa difuzor-microfon.45 semnale electrice de aceeaşi frecvenţă cu cele emise de generator. Tabelul 1 Nr. faza semnalelor culese de microfon se modifică şi ne vom opri. Fie Δx1 distanţa cu care s-a deplasat microfonul până la a doua oprire (faţă de originea stabilită) pe care o măsurăm cu ajutorul riglei fixate pe tub.

46 1.. 10. 2. oglinzi şi lentile VIII.(υ = 1070 Hz). Întrebări 5 1. care trebuie să coincidă.36 + 0..1 Legile reflexiei şi refracţiei luminii VIII. exprimată în grade Celsius se determină după relaţia: v = 331. . În cazul de faţă se va determina viteza medie de propagare a undei din tubul de sticlă în cazul aerului.2 Propagarea luminii prin dioptrul sferic.3 Determinarea indicelui de refracţie a luminii prin metoda Chaulnes 1. 2. . folosind relaţia: v = λ ∗ υ . . . Câte tipuri de unde cunoaşteţi ? 2.54t (14) se vor compara în final valorile celor două viteze obţinute. Scopul lucrării Scopul lucrării îl constituie determinarea indicelui de refracţie la unele materiale optic .transparente şi utilizarea rezultatelor în diferite aplicaţii. Teoria lucrării 46 . Ştiind că în aer viteza de propagare a sunetului în funcţie de temperatura t. Care sunt criteriile de clasificare ale acestora ? VIII OPTICA GEOMETRICĂ VIII. Observaţie: Pe parcursul determinărilor experimentale se vor scoate în evidenţă undele staţionare iar la final se vor determina poziţia ventrelor şi nodurilor folosind relaţia (9).. 5.. Fiind cunoscută frecvenţa semnalului sonor (a undei) se poate determina viteza de propagare a acestui semnal în diferite medii gazoase (necorozive) introduse în tubul de sticlã.

radiaţii vizibile λ = 7.6 ⋅10 m(υ ≈10 ÷10 15 Hz ) . oscilând deci în fază.domeniul microundelor (radar) −1 10 7 λ = 10 ÷10 m(υ ≈ 10 ÷10 Hz ) . λ = 10 −18 ÷10 −12 m(υ ≈ 10 26 ÷10 19 Hz ) .radiaţii infraroşii λ = 10 −3 ÷1m( υ ≈ 10 12 ÷10 9 Hz ) . t ) .domeniul radio 4 7 4 λ =10 ÷10 m (υ ≈10 ÷10 Hz ) .radiaţii ultraviolete z −7 −7 16 λ = 3. televiziune 4 8 4 λ = 1 ÷10 m(υ ≈ 10 ÷10 Hz ) . s-a dovedit că produce efecte luminoase. Acest domeniu al lungimilor de undă se mai numeşte şi spectrul vizibil.6 ⋅10 m(υ ≈10 ÷10 H ) . Înţelegerea profundă a legilor de structură şi interacţie ale câmpului electromagnetic evidenţiată de teoria cuantică generală a câmpurilor a avut la origine teoriile ondulatorii ale lui Huygens. Planck şi Einstein asupra naturii fizice a fenomenelor luminoase. Fresnel.domeniul radio. Unda electromagnetică constituie o propagare simultană a vectorului → câmp electric E şi a vectorului intensitate câmp magnetic → variabili în H timp. atunci rezultă că mărimile E ( z .47 Conform teoriei electromagnetice lumina reprezintă o undă electromagnetică cu lungimea de undă λ cuprinsă între 3600 A° şi 7600 A°. ating valorile maxime şi respectiv minime.6 ⋅10 ÷ 7. Maxwell şi Lorentz.radiaţii X − 8 − 7 18 16 λ =10 ÷3. începând cu cele a căror lungime de undă este de ordinul 10 −18 m şi sfârşind cu cele pentru care λ este de ordinul 10 6 m. Practic. ca în Fig.6 ⋅10 −7 ÷10 −3 m(υ ≈10 15 ÷10 12 Hz ) .joasă frecvenţă (instalaţii de putere). precum şi pe cele corpusculare ale lui Newton. t ) şi H ( z . concomitent şi în aceleaşi puncte din spaţiu. extinsă pe un domeniu larg.1 Dintre cei doi vectori ai undei electromagnetice numai vectorul E . Fig.radiaţii γ şi radiaţii cosmice −13 −9 21 18 λ = 10 ÷10 m( υ ≈ 10 ÷10 Hz ) . Cu ajutorul ecuaţiilor lui Maxwell se deduce următoarea ecuaţie de propagare a unei unde luminoase într-un mediu omogen şi izotop:  ∂2 E ∂t 2  = v 2 ∆E → (1) 47 . 1. Dacă unda se propagă în lungul axei Oz. undele electromagnetice sunt clasificate pe baza lungimii lor de undă. care impresionează retina ochiului uman. orientat în sensul axei x.

v= 1 εµ (2) iar μ – permeabilitatea magnetică a mediului prin care se propagă unda. în punctul A.este indicele de refracţie al mediului. electrice şi magnetice ale mediului se exprimă prin următoarea relaţie: 1 n= c = v ε 0 µ0 = ε r µr 1 ε 0ε r µ 0 µ r (3) unde: n . εr – reprezintă permitivitatea relativă a mediului. propagându-se în mediul cu indicele de refracţie n1 (aer) după raza BO. adică în punctul de intersecţie a prelungirii razei OB şi razei AA’. cu depărtare de normală.48 unde ∆ reprezintă operatorul lui Laplace (sau lapacian) iar viteza de propagare a undelor electromagnetice într-un mediu este dată de relaţia (2). în care ε – reprezintă permitivitatea electrică. 2 O rază luminoasă AB ce pleacă de la obiectul A se va refracta în B. Aplicând teorema sinusurilor în ∆ ABA1 obţinem: d AB = sin( r − i ) sin (π − r ) (4) (5) Din ΔABC rezultă: AB= l /cos i Din relaţiile (4) şi (5) se obţine expresia: 48 . dusă după normala N2. Imaginea punctului A va fi în A 1. μr – permeabilitatea relativă a mediului prin care se propagă unda. Metoda lui CHAULNES pentru determinarea indicelui de refracţie a materialelor solide transparente din punct de vedere optic are la bază fenomenul de refracţie al luminii când aceasta întâlneşte o suprafaţă de separaţie S dintre două medii optic transparente. Să considerăm o placă transparentă cu feţele plan paralele (dioptru plan) de grosime l . Legătura dintre constantele optice. un obiect luminos A şi un observator O (fig. la suprafaţa AC. 2). Acest fenomen constă în schimbarea direcţiei de propagare a unei raze luminoase când traversează suprafaţa de separaţie S dintre cele două medii transparente. c viteza luminii în vid. Fig.

3 4. M – masa microscopului Fig. o diviziune având 0. Se aşează pe măsuţa M a microscopului o plăcuţă transparentă pe care s-a marcat un punct cu cerneală ce corespunde punctului luminos A (fig. Se notează diviziunea n0 din dreptul reperului. imagine care se formează în punctul A 1. Din acest moment şurubul S2 nu se mai utilizează. El este împărţit în 50 de diviziuni. Acesta este folosit pentru determinarea mărimilor l şi d şi este reprezentat în fig. S3 – şurub micrometric pentru deplasarea fină a tubului T. 2) Microscop de laborator. Prin deplasarea tubului T cu ajutorul şurubului S2 se obţine imaginea clară a petei făcută cu cerneală. 4.002mm. Se aşează peste prima placă. 4c). iar din (8) se va obţine relaţia: n1 n= l l −d (9) 3. Se caută din nou imaginea clară a primului punct cu ajutorul şurubului S3. adică dacă se poate indicaţia de zero să fie în dreptul reperului. 5. atunci indicele de refracţie n2 relativ al mediului transparent este n = = n2 . notându-se rotaţiile complete N1 ale 49 El conţine: . citită pe şurubul S3 .49 d l = sin( r − i ) sin r cos i (6) Pentru unghiuri mici (i ≈ r ≈ 0 . 4a). 2. Imaginea punctului A văzută prin ocular a devenit neclară. Modul de lucru 1. Se va avea grijă ca şurubul S3 să fie rotit la maxim în jos. placa transparentă a cărui indice de refracţie dorim să-l determinăm şi pe care în prealabil s-a marcat de asemenea un punct cu cerneală B pe faţa superioară (fig. S2 – şurub pentru deplasarea grosieră a tubului T pe verticală. 3. 3 având următoarele componente: S – sursa de lumină. T – tub ce conţine lentilele ocular S1 – şurub pentru reglarea condensorului de lumină. cos i ≈ cos r =1) şi ţinând seama de legea refracţiei: n2 sin i = n1 sin r (7) relaţia (6) devine: n d =1− 1 (8) l n2 Mediul cu indicele de refracţie n1 fiind aer (n1 = 1). Dispozitivul experimental 1) Lame din material solid transparent (lame din sticlă).

4c) notându-se în acelaşi timp numărul total N2 de rotaţii complete considerate de la începutul numărării. 4b). . S n eroarea pătratică a mediei aritmetice iar εn eroarea relativă.55 şi 1. crt. unde n reprezintă media aritmetică a celor 10 măsurători. Apoi rotim în continuare şurubul S 3 până obţinem imaginea clară a punctului B de pe faţa de sus a plăcuţei (fig. Deplasarea d a imaginii punctului A se va calcula cu următoarea relaţie: Fig. cât şi diviziunea n2 din dreptul reperului. Se vor efectua 10 determinări iar rezultatele măsurătorilor se vor trece în tabelul 1. cunoscute deja din lucrările anterioare. 7. .. Nr.002 (mm) (11) Înlocuind în relaţia (9) valorile d şi l determinate mai sus. Grosimea plăcii va fi: l = N 2 ⋅ 0. se va obţine valoarea indicelui de refracţie al plăcii.4 d = N1 ⋅ 0.002 (mm) (10) 6.5 dar în realitate indicele de refracţie variază între 1. Determinările se vor efectua la sticlă pentru care valoarea standard a indicelui de refracţie folosită în calcule este n = 1. 50 . 1 2 . Pentru a găsi grosimea l corespunzătoare plăcii a cărui indice de refracţie vrem să-l determinăm scoatem mai întâi din câmpul vizual al ocularului pata A şi introducem pata de cerneală B a cărei imagine prin ocular este foarte slab vizibilă. Pentru calcularea ultimelor două mărimi se vor folosi formulele clasice. 10 Tabelul 1 d (mm) l (mm) n n = n ±Sn εn După trecerea datelor în tabel se vor face comentariile de rigoare.1 + ( n2 − n0 ) ⋅ 0.8 în funcţie de natura sticlei şi valoarea lungimii de undă. ..50 acestuia cât şi diviziunile n1 din dreptul reperului (fig...1 + ( n1 − n0 ) ⋅ 0.

51 51 .

2 Tabelul periodic a lui Mendeleev.3 Determinarea lungimii de undă a unei radiaţii luminoase necunoscute cu ajutorul spectroscopului 1. Descompunerea spaţială a unei radiaţii compuse I în radiaţii monocromatice se realizează în mod curent cu prisme sau reţele optice.1 Spectrul luminii albe IX. Componente spectrale IX. Teoria lucrării a) Dispersia luminii Fenomenul de dispersie a undelor electromagnetice (deci şi a luminii) constă în descompunerea spaţială a unei radiaţii compuse. folosind spectroscopul. S-a constatat că are loc o descompunere a 52 . în radiaţii monocromatice componente. 2. atunci când radiaţia compusă străbate un mediu transparent. Prin dispersie se înţelege fenomenele determinate de dependenţa dintre viteza de propagare a unei unde de lumină printr-un mediu transparent (sau indicele de refracţie al acestuia) şi lungimea de undă (sau frecvenţa undei luminoase). Newton a observat fenomenul de dispersie în cazul trecerii unui fascicul de lumină naturală printr-o prismă.52 IX. DETERMINAREA SPECTROSCOPICĂ A LUNGIMII DE UNDĂ ŞI A COMPONENTELOR CHIMICE AL UNEI SUBSTANŢE COMPUSE IX. Scopul lucrării Lucrarea urmăreşte însuşirea de către studenţi a cunoştinţelor minime de spectroscopie şi a modului de determinare a lungimii de undă a diverselor radiaţii emise în domeniul vizibil de o sursă necunoscută.

b) Spectrograful: aparat spectral care foloseşte ca receptor filmul fotografic. Dispersia unui mediu este definită prin mărimea care arată cât de repede variază indicele de refracţie n cu lungimea de undă. Cea mai deviată este radiaţia violet şi cea mai puţin deviată este radiaţia roşie. respectiv cea mai mare lungime de undă. albastru.53 acesteia în radiaţiile componente. oranj. c) Spectrometru cu transformată Fourier: aparat ce are la bază interferometrul lui Michelson şi permite citirea directă a spectrului pe ecranul unui monitor sau înregistrarea sa pe hârtie. 2). 1). pe ecranul A obţinându-se spectrul luminii. o lunetă L şi un dispozitiv micrometric Σ (fig. în intervalul lungimilor de undă λ şi λ + ∆λ va fi dată de relaţia υ = prin: υ = dn . galben. adică lungimea de undă λ este mai mică. unde este transformată într-un fascicol paralel care cade pe prisma P. ROGVAIV : roşu. 2 53 . verde. violet (fig. respectiv cea mai mică lungime de undă. dispersia medie a mediului. Spectroscopul este format dintr-un colimator C. distingem următoarele aparate spectrale: a) Spectroscopul: aparat spectral care foloseşte ca receptor ochiului. exprimată b) Aparate spectrale Aparatele cu ajutorul cărora se efectuează studiul radiaţiilor se numesc aparate spectrale. Peste imaginea din câmpul lunetei se suprapune Fig. Dacă la lungimile de undă λ şi λ + ∆λ corespund indicii de refracţie cu valorile n şi n + ∆ n. rezultă că procesul de dispersie este cu atât mai accentuat cu cât frecvenţa radiaţiei luminoase este mai mare. dλ ∆n . o prismă P. Radiaţia incidentă I provenită de la un bec electric cade pe fanta F a colimatorului C. Deoarece radiaţia violetă are cea mai mare frecvenţă. care la limită dă expresia dispersiei ∆λ ν . iar radiaţiile dispersate sunt observate cu luneta L acomodată pentru infinit. indigo. După modul de observare. iar cea roşie are cea mai mică frecvenţă.

c) Spectrul Prin spectru se înţelege ansamblul de imagini ale fantei de intrare ale unui aparat spectral rezultat în urma descompunerii unei radiaţii compuse ce cade pe fanta respectivă. spunem că avem spectre continue care pot fi de emisie sau absorbţie. formate de diferite radiaţii monocromatice ale luminii incidente.54 imaginea unei rigle gradate cu ajutorul dispozitivului micrometric Σ. În lunetă se observă o succesiune de imagini ale fantei de intrare. Ramura fizicii care se ocupă cu studiul metodelor de obţinere. iar fiecare clasă de acest fel se divide în spectre de linii. Spectrul de absorbţie se obţine în urma tranziţiilor atomilor sau moleculelor de pe nivelele energetice inferioare pe nivelele superioare. spectre continue şi spectre de bandă. se formează spectru de bandă. Aceste spectre pot servi şi la identificarea elementelor chimice (în stare pură sau în amestec) prin intermediul analizei calitative. se observă linii sau benzi cu intensitate redusă sau chiar nule. În cazul când anumite spectre conţin linii adiacente (alăturate). În realitate liniile spectrale (în cazul spectrelor de linii) nu sunt strict monocromatice. lichide sau a gazelor aflate la presiune mare. intensităţile. Spectrul de emisei rezultă în urma tranziţiilor atomilor sau moleculelor unor substanţe de pe nivelele energetice superioare pe nivelele energetice inferioare. precum şi lungimile lor de undă obţinute în tuburi de descărcare electrică cu gaze sau vapori. Spectrele continue de absorbţie se obţin prin absorbţia de către substanţe a unei părţi din radiaţia compusă ce trece prin aceste substanţe. iar spectre de bandă de absorbţie când prin substanţa moleculară trece un fascicul de radiaţii. înregistrare. măsurare şi interpretare a spectrelor se numeşte spectroscopie. În tabelul 1 sunt prezentate liniile spectrale cele mai importante. avem un spectru de linii. Când liniile spectrale de pe anumite porţiuni ale spectrului se grupează în grupe de linii atât de apropiate încât pot fi considerate că pe acele porţiuni ele sunt aproape continue. ceea ce reprezintă spectrul de dispersie al radiaţiei compuse (ROGVAIV) emisă de sursă. În general spectrele se pot clasifica în spectre de emisie şi spectre de absorbţie. Spectrele de bandă de emisie se obţin când moleculele sunt aduse în stare de incandescenţă. tranziţii ce sunt spontane sau stimulate. Acest tip de spectru este produs de către diferite elemente chimice aflate în condiţii speciale de excitare şi poate fi un spectru de linii emise sau un spectru de linii absorbite. Spectrele continue de emisie sunt produse prin încălzirea la temperaturi ridicate a corpurilor solide. după cum radiaţiile sunt absorbite parţial sau total. efectului Dopler în special şi a interacţiilor dintre particule. Atunci când ansamblul de imagini ale fantei de intrare sunt linii discrete. Astfel de spectre sunt create de către molecule. 54 . Intensităţile radiaţiilor spectrale depind de probabilităţile cu care au loc tranziţiile respective (în atomi sau molecule) şi de numărul sistemelor microscopice aflate pe diferite stări staţionare. în locul radiaţiilor absorbite. în spectrul emergent. El se obţine atunci când energia corespunzătoare radiaţiei (radiaţiilor) ce trece prin substanţa cercetată este egală cu diferenţa de energie dintre cele doua stări între care are loc tranziţia atomilor. ci prezintă o anumită lărgime Δν sau Δλ datorită efectelor cuantice. În cazul în care cele două energii nu sunt egale radiaţia respectivă nu este absorbită de către mediu iar spectru de absorbţie nu există. În cazul spectrelor de absorbţie.

3. 1. • Filtru fotografic. Stele sau Găuri Negre. 3 şi 4.3 3663 7065 6678 6560 5875 I(unităţi relative) 3000 500 200 100 80 3000 3000 600 800 55 300 500 1000 100 100 4000 In ultimii 25 de ani această ramură a fizicii a cunoscut o dezvoltare foarte puternică. Tub de protecţie 6. Măsurarea cu mare precizie a nivelelor energetice din atomi sau molecule a avut un impact hotărâtor asupra dezvoltării omenirii deoarece a condus la construirea unor materiale noi.55 Tabelul 1 Gazele sau vaporii incandescenţi Hidrogen Liniile spectrale Roşu Albastru-verde Albastru Violet Galben Galben Vedre Albastru-verzui Albastru Violet îndepărtat Roşu închis Roşu Galben Natriu Mercur Heliu Lungimea de undă (oA = 10-10m) 6563 4861 4340 4101 3970 5895.9 5890 5769. ceea ce a permis studierea în întregime a tuturor atomilor din tabelul lui Mendeleev precum şi studierea totală sau parţială a diverselor molecule rezultate în urma combinării acestor atomi pe căi naturale sau în condiţii speciale de laborator. Buton de reglare al fantei 55 . Magazie de filtre 9.3. Dispozitivul experimental Dispozitivul experimental folosit în această lucrare are în componenţa sa următoarele elemente: • Un spectroscop de laborator prezentat în fig. Parasolar 7.6 5461 4991. Carcasă 2. Condensori 4. • Filtre de absorbţie sau soluţie de clorura de natriu. Ecran 8. permiţând omenirii să evolueze în studierea universului pe baza analizării spectrelor emise de diverse Galaxii. Buton de reglare al oglinzii de protecţie 5. Fantă pentru introducerea obturatorului sau filtrului 10.5 4358. a unor circuite şi componente electronice cu calităţi speciale. etc. • Surse de radiaţie luminoase.

Vedere de ansamblu a spectroscopului 1. Se observă pe ecran spectru continuu. Obiectiv de proţectie 10. Ecran 12. Condensor 5. Prismă de comparare 6. Schema optică a spectroscopului 4. atunci se roteşte încet butonul de reglare al oglinzii (numerotarea 4. Condensor 3. fig. Se variază distanţa sursă-condensor până când imaginea filamentului este localizată pe fanta reglabilă. Fantă 7. 4. Oglindă plană 11. Sursă spectrală etalon 4. 3). 3) până când se ajunge la un spectru centrat. Obiectiv colimator 8.56 Fig. 56 . Prismă de dispersie 9. 3. Sursă spectrală 2. Dacă spectrul nu este centrat pe scala gradată a ecranului. Obturator sau filtru Fig. Modul de lucru 1. Obţinerea spectrului continuu Pentru obţinerea acestui spectru se foloseşte un bec de 6V/15W sau 220V/75W care se aşează în dreptul condensorului 2 (fig.

Fig. un filtru de absorbţie. Se ia drept origine un reper fixat la 10 mm. notându-se în acelaşi timp şi culoarea fiecărei linii observate. infraroşu sau ultraviolet. Filtrele la rândul lor pot fi filtre de linii sau de bandă pentru domeniu vizibil.57 2. Se poate constata că odată cu trecerea timpului intensitatea acestora în primele minute creşte. luând pe ordonată lungimea de undă iar pe abscisa distanţele d (fig. fig. 57 . b) Determinarea lungimii de undă a liniilor spectrale emise de o sursă necunoscută. Pe ecran se va observa spectrul de absorbţie ce corespunde filtrului respectiv. după care se notează distanţele d la care se găsesc pe ecran celelalte linii spectrale ale mercurului. 3). Dacă în calea radiaţiilor emise de aceeaşi sursă se aşează o soluţie diluată de Na sau K atunci pe ecran se văd mai multe benzi de absorbţie.3oA (culoarea albastru). ∆λ şi reprezintă inversul pantei curbei de etalonare în punctele ce corespund lungimilor de undă 5890 oA . adică în dreptul liniei mercurului având lungimea de undă de 4358. deplasândul spre condensor sau rotindu-l până când liniile spectrului sunt nete şi strălucitoare pe ecranul spectroscopului. Trasarea curbei de etalonare a aparatului Pentru a trasa această curbă de etalonare se va folosi lampa cu descărcare electrică în vapori de mercur. 3) un bec cu gaz conectat la reţea. reprezentate prin benzi întunecate în regiunea galben-verde. 5 5. Obţinerea spectrului de linii Pentru a obţine acest spectru se aşează în dreptul condensorului 3 (fig. Obţinerea spectrului de absorbţie În calea radiaţiilor emise de către becul aflat în condensorul 2 se aşează în fanta de introducere a filtrului (numerotarea 9. Ulterior se modifică poziţia acestuia. Indicaţii pentru prelucrarea curbei de etalonare a) Calcularea dispersiei liniare a spectroscopului Această mărime este definită astfel: η= ∆d . 5470 oA şi 5000 oA . Poziţia liniilor spectrale se determină cu ajutorul scalei gradate în milimetri de pe ecran.5). Pe hârtia milimetrică se trasează curba λ = f(d). el fiind compus dintr-un număr de radiaţii diminuat mai mult sau mai puţin faţă de numărul iniţial al acestora. 4. 3.

metodele chimice de analiză nefiind eficiente în acest caz. respectiv figura 5.1 Efectul fotoelectric. Pentru spectrul vizibil se folosesc lentile şi prisme confecţionate din sticlă . Fotonii X. chiar dacă se dispune de cantităţi mici. Pentru spectrele razelor X se folosesc cristale speciale din beriliu. Din tabele. Pentru spectre din infraroşu se folosesc lentile şi prisme confecţionate din flint. Se notează culoarea şi poziţia liniilor spectrale observate pe ecranul spectroscopului.3 Determinarea constantei lui Planck din studiul efectului fotoelectric 1.58 Se ia o lampă cu descărcare electrică într-o substanţă necunoscută şi se aşează în faţa condensorului 3 (fig.2 Caracterul corpuscular al luminii. Folosind curba de etalonare. 3). linii ce sunt emise de către această lampă. pe baza datelor experimentale obţinute. Legile efectului fotoelectric XI. XI OPTICA FOTONICĂ XI. Cu ajutorul analizei spectrale cantitative se poate determina compoziţia unor substanţe. Observaţii: 1. 2. se identifică substanţa necunoscută care a emis aceste radiaţii spectrale. se determină lungimea de undă a acestor linii. Pentru spectre din ultraviolet se folosesc lentile şi prisme confecţionate din cuarţ. 58 . folosind efectul fotoelectric. a energiei de extracţie We pentru un electron din catodul celulei fotoelectrice şi a lungimii de undă a pragului fotoelectric. Scopul lucrării În această lucrare se urmăreşte determinarea constantei lui Planck.

Einstein pe baza teoriei cuantelor. care este un inel metalic ce colectează electronii emişi de catod. Acest efect se mai numeşte şi efect fotoelectric extern şi a fost descoperit experimental de către fizicianul H. având în interiorul său doi electrozi: catodul K construit din metalul ce emite electroni sub acţiunea luminii şi anodul A. prin extinderea ipotezei lui Planck. We = hυ 0 este energia de extracţie al unde electronului din metal aflat la suprafaţa acestuia (h fiind constanta lui Planck). Teoria lucrării Prin efect fotoelectric se înţelege fenomenul de punere în libertate a electronilor dintr-un metal supus acţiunii radiaţiilor din domeniu vizibil sau ultraviolet.59 2. Fig. 1 59 . Pentru studiul efectului fotoelectric se foloseşte o celulă fotoelectrică care este construită dintr-un tub vidat. Hertz (1887). ca urmare a interacţiunilor dintre radiaţii şi electronii liberi ai metalului. Einstein (1905) care au stabilit experimental legile acestui fenomen. Datorită unei diferenţe de potenţial între anod şi catod fotoelectronii ce ajung la anod determină în circuitul exterior (fig. care a stabilit totodată şi o relaţie matematică pe baza legii conservării energiei: hυ = hυ 0 + E c (1) E = hυ este energia fotonului incident. Ec = mv 2 2 este energia cinetică iniţială a fotoelectronului emis iar υ 0 – este frecvenţa minimă (limită) pentru care se mai produce efectul fotoelectric şi care se numeşte frecvenţă de prag sau pragul roşu al efectului fotoelectric. Stoletov (1898) şi A. 1) un curent electric pus în evidenţă de un galvanometru G. Studii sistematice asupra acestui fenomen au fost efectuate de A. G. Interpretarea teoretică a acestui fenomen a fost realizată de A.

pentru anumite valori ale tensiunii inverse. dependente de frecvenţele radiaţiilor monocromatice utilizate υ i → υ 0 . Prin iradierea succesivă a catodului cu radiaţii monocromatice de diferite frecvenţe υ i sunt necesare anumite valori U0i ale tensiunii inverse (întârzietoare) care să anuleze curentul fotoelectric. c) Dacă U ia valori negative. valoarea curentului fotoelectric I = I0 ≠ 0. adică înlocuind în legea de variaţie a energiei cinetice. Dacă însă tensiunea creşte prea mult catodul poate fi distrus (străpuns). intensitatea I scade şi se anulează pentru o valoare negativă a tensiunii (-U0) . rezultă: eU 0 = mv 2 2 (2) (3) hυ0 = We este o constantă. lucrul mecanic al câmpului electric invers (eU0) devine egal în valoare absolută cu energia cinetică iniţială a electronului. unde U0 se numeşte tensiunea inversă maximă. Acest fapt constituie o metodă pentru determinarea constantei lui Planck. Dacă iradiem succesiv fotocatodul cu două radiaţii diferite υ 1 şi υ 2 obţinute cu două filtre diferite. n . 2 Dependenţa intensităţii curentului fotoelectric de tensiunea aplicată între electrozi este dată de curba prezentată în figura 2. b) Dacă tensiunea dintre electrozi creşte luând valori pozitive curentul I creşte până atinge pentru valoarea U = Umax o valoare maximă Imax. Această curbă pune în evidenţă următoarele proprietăţi: a) Dacă tensiunea aplicată U este nulă (U = 0). satisfac câte o relaţie de forma: eU 0i = hυ i − hυ 0 (4) Deci dacă se aplică o tensiune inversă cu plusul la fotocatodă şi cu minusul la fotoanodă. Pentru această valoare. curentul rămâne staţionar. În continuare.60 Fig. numită metoda câmpului întârzietor. atunci valorile corespunzătoare ale tensiunilor de frânare vor fi U01 şi U02. dacă se măreşte tensiunea U . cu i =1. Perechile de valori (υ i . adică o tensiune de frânare. Trebuie remarcat că dacă condiţiile experimentale rămân neschimbate atunci intensitatea curentului fotoelectric de saturaţie Imax este proporţională cu intensitatea ℑ a radiaţiei incidente. Conform relaţiei (4) vom putea scrie următoarele expresii: eU 01 = hυ1 − hυ 0 eU 02 = hυ 2 − hυ 0 60 .U0i). se poate ajunge în situaţia când curentul fotoelectric se anulează. În această situaţie relaţia lui Einstein (1) devine: hυ = hυ 0 + eU 0 Deoarece pentru un anumit metal egalitatea rezultă că între eU0 şi υ există o dependenţă liniară .

Galvanometrul G. eU0i) atunci se obţine o dreaptă de forma celei prezentate în (fig. Sursa de curent continuu U. 61 . Energia de extracţie folosind relaţia: We = hυi − eU 0i (7) 2. Celulă fotoelectrică C. 4. Potenţiometru R. Aparate şi materiale necesare Schema instalaţiei experimentale este data în figura 4 şi conţine următoarele elemente componente: 1. Sursa de lumină S.61 Prin scădere se obţine relaţia: e(U 02 − U 01 ) = h(υ 2 − υ1 ) e( U 02 − U 01 ) h= de unde: υ 02 − υ 01 sau utilizând lungimile de undă ale radiaţiilor: (5) λ 2 λ1 Cu ajutorul relaţiilor (5) şi (6) se poate determina valoarea lui h. Voltmetru V. 3. Dacă se reprezintă grafic perechile de valori (υ i . Frecvenţa respectiv lungimea de undă a pragului fotoelectric: ch W υ0 = e respectiv λ0 = (8) We h 3. Pe baza datelor experimentale se mai pot determina: 1. numită şi panta dreptei. 3 Folosind graficul se observă din (5) că h = tgα . 3): e U −U h = ⋅ 02 01 c 1 1 − (6) Fig. 6. este tocmai constanta h. 5. adică tangenta unghiului format de dreaptă cu axa absciselor. 2.

4) se va proceda astfel: a) Se ecranează cu hârtie neagră celula fotoelectrică (C) şi se fixează potenţiometrul (R) în poziţia în care acul galvanometrului indică diviziunea zero. 5 efectului fotoelectric extern). efectul fotoelectric nu are loc (a se vedea legile Fig. pe hârtie milimetrică. h) Se calculează eroarea pătratică a mediei aritmetice Sh în urma repetării măsurătorilor.62 Pentru efectuarea experienţei mai sunt necesare patru filtre (F) cu diferite lungimi de undă şi hârtie milimetrică folosită la reprezentarea graficelor. În acelaşi timp zeroul galvanometrului se ajustează din acordul fin al său. Se determină din grafic panta dreptei şi se compară cu valoarea calculată. d) Cu ajutorul potenţiometrului (R) se va aplica treptat. 4. Măsurătorile trebuiesc efectuate cu mare atenţie. Modul de lucru Folosind montajul din (fig. Observaţii: 1. o tensiune electrică întârzietoare până când acul galvanometrului indică din nou valoarea zero. 62 . eU0i). În cazul catozilor confecţionate din diferite metale se obţine o familie de drepte U0 = f(υ ) . prin rotire lentă. 3. 2. Determinarea tensiunii U0 este în practică deranjată de un efect fotoelectric parazit de pe anodul colector care determină schimbarea sensului curentului I. Galvanometrul (G) va indica un anumit curent fotoelectric. În acest moment tensiunea U este tensiunea U0. Valoarea acestei tensiuni este indicată de voltmetrul (V). în planul eU0 şi υ perechile de valori (υ i. f) Pe baza a două lungimi de undă (frecvenţe) cunoscute ale radiaţiilor emise de filtrele folosite şi ale valorilor potenţialelor inverse determinate. b) Se fixează în faţa sursei de lumină (S) un filtru (F) de o anumită lungime de undă (λ ) cunoscută. Dacă frecvenţele radiaţiilor monocromatice sunt mai mici decât frecvenţa de prag υ 0. respectiv figura 5. e şi c fiind constante cunoscute cu o precizie mare. se calculează h cu ajutorul relaţiilor (5) sau (6) şi se reprezintă grafic. g) Se calculează energia de extracţie We şi lungimea de undă a pragului fotoelectric λ 0. conform figurii 3. e) Se schimbă succesiv filtrele şi se repetă operaţia. c) Se îndepărtează ecranul de hârtie neagră de pe celula fotoelectrică.

Scopul lucrării Lucrarea are drept scop determinarea experimentală a constantei σ a lui Stefan – Boltzman ce intervine în formula legii lui Stefan – Boltzman. 5. adică domeniul de frecvenţe al acestor radiaţii este cuprins în intervalul (0. Datorită sensibilităţii lor. Care este intervalul de timp scurs din momentul iluminării fotocelulei şi emisia fotoelectronului ? 2. Legile radiaţiei corpului negru XII. În acest caz spunem că avem o radiaţie termică de echilibru. Întrebări curentului 1.1 Radiaţia termică. conform căreia emisia şi absorbţia de energie de către o substanţă se face în mod discret. Ce este efectul fotoelectric intern şi în ce constă efectul fotoelectric nuclear ? 3.63 4.radiaţia termică este nepolarizată. Studiile experimentale au arătat că radiaţia termică are următoarele proprietăţi: spectrul său este continuu. se datorează fotoelectric secundar şi a potenţialului de contact.2 Determinarea constantei lui Stefan-Boltzman din studiul corpului absolut negru 1. ∞). . Sistemele materiale pot de asemenea absorbi radiaţia care provine din mediul exterior şi în anumite condiţii poate exista un echilibru între emisia şi absorbţia radiaţiilor. radiaţia termică este omogenă şi izotropă (adică are aceleaşi proprietăţi în toate direcţiile). Teoria lucrării Prin radiaţia termică a corpurilor se înţelege trecerea energiei termice din interiorul corpului în energie de radiaţie şi propagarea ei în mediul înconjurător sub formă de unde electromagnetice. prin cuante de energie. unde se pot folosi celulele fotoelectrice ? XII RADIAŢIA TERMICĂ XII. . Sistemele materiale aflate în stare condensată (lichidă sau solidă) emit radiaţii electromagnetice la orice temperatură (cu excepţia lui 0K) datorită fluctuaţiilor sarcinilor electrice din componenţa lor.la echilibru termodinamic. Distribuţia energiei în spectrul radiaţiei termice are la bază ipoteza lui Planck. 2. Erorile efectuate în determinarea lui h. Aceste fluctuaţii în sistemul material sunt determinate de agitaţia termică. Principalele mărimi ce caracterizează radiaţia termică sunt: 63 .

care consideră că schimbul de energie dintre substanţă şi radiaţie se realizează în mod continuu. 1b Expresia stabilită este într-o perfectă concordanţă cu rezultatele experimentale şi are următoarea formă: rλ = 2π c 2 h λ5 ⋅ 1 hc e kλ T (5) respectiv: 64 −1 . respectiv funcţie de lungimea de undă sunt prezentate în fig. reprezintă raportul dintre variaţia fluxului υ energetic şi variaţia lungimii de undă. Curbele experimentale de variaţie a radianţei spectrale a unui corp negru. nu a putut fi stabilită pe baza concepţiei clasice asupra energiei. pe baza ipotezei sale.64 a) Fluxul energetic (fluxul radiant) Φ care este numeric egal cu radiată în unitatea de timp: Φ= dW dt energia (1) Întrucât această mărime depinde de lungimea de undă. numit corp negru. b) Fluxul spectral Pλ sau P . În 1900 Max Planck. adică într-un unghi solid egal cu 2π : R= dW Sdt dΦ dΦ sau P = υ dλ dυ (2) sau R = dΦ dS (3) Radianţa fiind dependentă de lungimea de undă. sub formă de cuante. funcţie de frecvenţa radiaţiilor. la diferite temperaturi. conform căreia schimbul de energie dintre substanţă şi radiaţie se face în mod discontinuu. 1a şi fig. respectiv de frecvenţa υ a radiaţiilor se introduce fluxul spectral. dR dR sau rυ = dλ dυ (4) Fig. a reuşit să stabilească o astfel de expresie. S-au stabilit legi de radiaţie pentru un corp teoretic (ideal). de o singură parte a corpului. 1a Fig. 1b (T2 > T1). nu s-au putut stabili legi care să exprime proprietăţile acestora datorită marilor diversităţi. respectiv de frecvenţa radiaţiei se introduce radianţa spectrală exprimată prin relaţiile: rλ = Pentru radiaţiile corpurilor reale. Expresia analitică a curbelor din (fig. 1a şi 1b). respectiv a frecvenţei radiaţiei: Pλ = c) Radianţa (emitanţa) R(T) reprezintă energia totală emisă în unitatea de timp de unitatea de suprafaţă. caracterizat printr-o absorbţie totală a radiaţiilor.

fără a intra în contact direct cu acestea. b) Legea lui Stefan – Boltzman stabileşte că radianţa corpului negru este direct proporţională cu temperatura lui absolută ridicată la puterea a patra: R=σ ⋅ T4 (8) unde σ = 5.constanta lui Boltzman iar T . care este în perfectă concordanţă cu datele experimentale cele mai exacte. numită relaţia lui Planck. afirmă că produsul dintre temperatura absolută şi lungimea de undă λ m corespunzătoare maximului radiaţiei spectrale este constant: λ m⋅T = b (7) unde b = 0. iar cele bazate pe legea lui Stefan Boltzman pirometre cu radiaţie totală. Termometru Fig. joacă rolul 65 . Aceste legi ale radiaţiei corpului negru sunt deosebit de importante din punct de vedere practic cât şi teoretic. Reşou electric 4. Pe ele se bazează pirometria optică care cuprinde metodele de determinare a temperaturii corpurilor incandescente. înnegriţi în interior. Pirometrele care se bazează pe legea deplasării lui Wien se numesc pirometre monocromatice sau cu dispariţie de filament. Disc din Cu 6. 3. Semisferă din Cu 2. 1b). Izolaţie din azbest 5. 2 pereţii semisferei de cupru.6 6 9 31 0− 8W 2 ⋅ K 4 ⋅ m reprezintă constanta Stefan . au mai fost stabilite următoarele legi de radiaţie ale corpului negru: a) Legea de deplasare a lui Wien. 2 şi se compune din: 1.65 rυ = 2 2π υ c2 ⋅ hυ hυ e kT − 1 (6) unde: h este constanta lui Planck. Pe lângă relaţia de mai sus.viteza luminii.temperatura absolută. Dispozitivul experimental Un dispozitiv de radiaţii care să aibă proprietăţi apropiate de cele ale corpului negru este reprezentat în fig. maximul densităţii spectrale se deplasează către domeniul valorilor mici ale lungimilor de undă (fig. sau la creşterea temperaturii corpului negru. c .Boltzman. Termocuplu 7. Umplutură metalică 3.2896 ⋅ 10-2 mK este constanta fizică a lui Wien. k .

T2 = f(t) (9) Fluxul radiant admis prin deschiderea S de către corpul negru şi primit în acelaşi timp de discul de Cu va fi: Φ 1 = R1⋅ S = σ ⋅ T14⋅ S (10) unde: T1 . . Modul de lucru a) Se conectează reşoul la reţea. dt 1.66 unui corp negru. T1 T2 S σ 4 T1 T4 2 crt.este masa plăcuţei şi c – căldura specifică.este temperatura semisferei. care exprimă temperatura discului (plăcuţei) şi ale termometrului. 4. temperaturi măsurate cu ajutorul termometrului (7). 3. care poate fi adus la diferite temperaturi. c) Se trasează graficul variaţiei temperaturii T2 a plăcuţei cu timpul. 2. citit la temperaturi fixe ale corpului negru.este temperatura plăcuţei. Tabelul 1 dT Nr. respectiv din 10 °C în 10 °C. Discul aşezat în dreptul deschiderii emite în unitatea de timp fluxul: Φ 2 = R2S =σ ⋅ T24⋅ S (11) unde: T2 . 6.Boltzman. plăcuţa va primi o cantitate de căldură ce poate fi exprimată astfel: d Q= d W 1 − d W 2 = ( Φ 1 − Φ 2 ) ⋅ d t 4 m c d T= σ T 1 − T 4 ⋅ S ⋅ d t 2 (12) Înlocuind în ultima relaţie mărimile corespunzătoare cu expresiile lor date de (10) şi (11) vom obţine: ( ) (13) unde: m . Rezultă: σ = ( mc dT ⋅ 4 T 1 − T 4 S dt 2 ) (14) Această relaţie permite determinarea experimentală a constantei lui Stefan . citită la termometru. 66 . cu ajutorul unui reşoului electric. 5. 4. Datele experimentale se trec în tabelul 1 de mai jos. în intervalul de timp dt. Deoarece T1> T2. b) Se urmăresc indicaţiile termocuplului.umplutura metalică are rolul de a transmite uniform căldura de la reşou la semisfera de cupru.

respectiv a coeficientului masic de atenuare cât şi-a energiei acestor radiaţii. c = 400 J ⋅ K . Radiaţiile γ au o mică putere de ionizare şi deci o mare putere de pătrundere în diverse substanţe. XIII. în acelaşi timp cu valorile celor două temperaturi luate din tabel. Efectul fotoelectric. 2. Scopul lucrării Scopul acestei lucrării este de-a determinarea coeficientului de atenuare al radiaţiilor gama pentru diferite materiale. Formarea de perechi electron-pozitron. Kg masa m a plăcuţei determinându-se prin cântărire cu o balanţă. contaminare radioactivă XIII. ELEMENTE DE FIZICĂ ATOMICĂ ŞI NUCLEARĂ XIII. Efectul Compton. fenomene ce au loc frecvent în acest loc. în anul 2001 cu ajutorul telescoapelor Habble şi Ceandra s-a ajuns la concluzia că aceste radiaţii sunt emise la marginea universului. Detectori de radiaţii nucleare 1. Nivelele energetice ale nucleului fiind discrete. În urma acestor tranziţii se emit radiaţii electromagnetice numite radiaţii gama (γ ). Ulterior valoarea pantei se înlocuieşte în formula (14). 2. în funcţie de energia fotonilor (100 KeV – 3 MeV) şi numărul atomic Z al materialului. Totalitatea radiaţiilor γ provenite din cosmos formează fondul cosmic.3 Determinarea coeficientului de atenuare masică a unui material pentru radiaţia gamma.2 Structura nucleului. Teoria lucrării În timpul dezintegrării de tip α şi β . pot avea loc trei procese principale de interacţiune dintre radiaţie şi substanţă: 1. în momentul naşterii şi morţii unei stele. 67 dT ∆T ≈ dt ∆t . foarte mari. care este în principal un fenomen de difuzie şi contribuie numai parţial la absorbţia de energie. În ultimii 50 de ani au fost mai multe teorii cu privire la sursele ce emite aceste radiaţii precum şi la locul în care s-ar afla în univers. 3. aceste radiaţii prezintă un spectru de linii. constatându-se în acelaşi timp că ele sunt emise în impulsuri cu durata extrem de scurtă şi că au energii foarte. Ei bine. Modelul lui Bohr XIII. Se cunosc de asemenea următoarele valori: d = 28 m m. nucleele atomice efectuează tranziţii dintr-o stare excitată pe o stare mai puţin excitată (inferioară) sau pe starea fundamentală. Fisiunea şi fuziunea nucleară.67 Din graficul trasat pe hârtie milimetrică se determină raportul pentru temperatura T1 a corpului negru şi temperatura T2 la un moment dat a plăcuţei.1 Structura atomului. La trecerea radiaţiilor gama prin substanţă. ambele efecte contribuind în principal la absorbţia de energie. Frecvenţele cuantelor γ sunt legate de diferenţa energiilor prin condiţia lui Bohr a frecvenţelor.

cu intensitatea I. 2 În practică se măsoară în locul intensităţii de radiaţie (I) viteza de numărare R (numărul de fotoni recepţionaţi de un detector în unitatea de timp).68 Efectul global de absorbţie se obţine prin acumularea efectelor celor trei procese care predomină la diferite energii: efectul fotoelectric caracterizat printr-un coeficient η . iar R viteza de numărare a impulsurilor create de fluxul transmis.4343 µx (5) 68 . se obţine: ln R = ln R0 − µx (4) iar dacă exprimăm în logaritmi zecimali vom avea: lg R = lg R0 − 0. În această situaţie expresia (2) ia forma: R = R0 e −µx (3) unde R0 este viteza de numărare a impulsurilor create de fluxul incident. Logaritmând expresia (3). 1). iar efectul generator de perechi caracterizat printr-un coeficient τ . predomină la energii cuprinse între 200 KeV – 2 MeV. . Considerând un strat de grosime dx pe suprafaţa căruia cade normal un fascicul de radiaţii gama. efectul Compton caracterizat printr-un coeficient σ .I este intensitatea radiaţiei transmisă. Din relaţia (2) se observă că µ este inversul grosimii pentru care intensitatea scade de e ori. predomină la energiile cuprinse între 100 – 300 KeV.I0 este intensitatea incidentă a radiaţiei. µ SI = 1 cm Separând variabilele şi integrând relaţia (1) obţinem legea atenuării: I = I 0 e −µx (2) unde: . ρ Fig. experienţa ne arată că variaţia intensităţii se exprimă prin relaţia: dI = −µ Idx (1) unde µ este coeficientul de atenuare al substanţei exprimat ca sumă a celor trei −1 coeficienţi µ = η + σ + τ . Valorile lui µ depind de energia radiaţiei precum şi de natura materialului (fig. adică µ se numeşte coeficient de atenuare masică şi se exprimă în cm 2 g . 2). 1 Fig. .x este grosimea stratului străbătut (fig. predomină la energii mai mari de 2 MeV. Raportul dintre coeficientul de atenuare şi densitatea materialului.

M. 3 Ordonata la origine este lg R0. b) Se descoperă sursa de radiaţii şi se determină viteza de numărare (r0) a radiaţiei incidente. 3) Plăcuţe (P) din Fe. două şi trei plăcuţe absorbante de aceeaşi grosime (= 1mm) din materiale diferite şi apoi se determină viteza de numărare (r) proporţională cu intensitatea radiaţiei transmise (I). Fig. c) Se aşează treptat una.). constituită dintr-o capsulă ce conţine un preparat de Co 60.69 Această relaţie este tocmai ecuaţia unei drepte în coordonate lg R şi x (fig. tensiunea aplicată detectorului trebuie să rămână constantă. 4 1) Sursa de radiaţii gama (S.) şi un numărător electronic (N. iar panta dreptei este: m = 0. 3). 2) Instalaţia de măsurare este constituită dintr-un detector Geiger -Müler (C. Dispozitivul experimental Schema dispozitivului de măsurare este prezentată în fig. Fasciculul de radiaţii trece prin orificiul unui colimator de plumb (C). Al şi Cu care se aşează între colimator şi detector şi pentru care se măsoară coeficient de atenuare. Modul de lucru În tot timpul lucrării sursa de radiaţie şi detectorul rămân fixe. proporţională cu I 0 . 4 şi conţine următoarele părţi componente: Fig. 69 . este ecranată cu un “castel” de plumb care asigură protecţia contra efectului nociv al radiaţiilor. sursa fiind ecranată cu ajutorul unui ecran de Pb. De asemenea.E.). deoarece numărul de cuante care ajung la detector depinde de unghiul solid sub care cade fluxul de radiaţii pe detector. 3.4343µ . d) Vitezelor de numărare obţinute r0 şi r se aplică corecţii datorită timpului mort al instalaţiei (timpul de rezoluţie: T = 2 ⋅10 −2 s ) şi datorită fondului cosmic rf.G.R. 4. Pentru efectuarea măsurătorilor se procedează astfel: a) Se determină viteza de măsurare pentru fondul cosmic rf.

7 g cm 3 ρCu = 8. Coeficientul de atenuare este definit astfel: N µ = σ ⋅n = σ ⋅ A ⋅ρ N unde: . Se cunoaşte densitatea materialelor utilizate: ρ Fe = 7.4343 µ (6) Din această relaţie se determină coeficientul de atenuare exprimat în cm −1 : µ= µ g) Se calculează coeficientul de atenuare masică ρ exprimat în cm 2 g .3m (cm −1 ) 0. Pentru aceasta se foloseşte figura 2. µ(cm −1 ) µ ρ cm 2 g crt. h) Cu ajutorul valorii obţinute pentru coeficientul de atenuare şi al curbei i) Rezultatele obţinute se trec în tabelul 1 de mai jos. iar în ordonată lg R.9 g cm 3 m = 2.4343 (7) µ = f ( E ) se determină energia E a cuantelor emise de sursa de radiaţie. numărul lui Avogadro. . care în valoare absolută conform relaţiei (5) este: m = 0. 1 2 3 ( ) Observaţii: 1. 2. . vitezele de numărare corectate se vor determina folosind relaţiile: 2 1) pentru sursa liberă: R0 = r0 − r f + r0 ⋅ T 2 2) pentru sursa ecranată cu plăci absorbante: R = r − r f + r ⋅T e) Valorile R0 şi R determinate se introduc în relaţia (5) şi se face reprezentarea grafică pe hârtie milimetrică. . f) Se determină panta m a acestei drepte.70 Deoarece activitatea sursei este mare. 70 . punând în abscisă grosimea plăcilor atenuatoare (în cm).NA. densitatea materialului.σ este secţiunea eficace de împrăştiere. Dependenţa coeficientului de atenuare de energia radiaţiilor. j) Se vor fac observaţii asupra coeficientului de atenuare al materialelor folosite. permite determinarea într-o primă aproximaţie a energiei radiaţiilor gama emise de diferite surse.N. Se va obţine o dreaptă asemănătoare cu cea din figura 3. numărul de nuclee ţintă. rf E(M eV ) R0 x (cm ) R Nr.ρ .9 g cm 3 ρ Al = 2.

2 Radiaţia laser. Utilizarea radiaţiei laser XIV. Efectele ultrasunetelor asupra materiei vii XIV.1 Ultrasunete.71 XIII.4 Efectul radiatiilor nucleare asupra germinatiei semintelor de molid (Picea Abies) XIV DISPOZITIVE ULTRASONORE ŞI LASERII XIV.3 Efectele ultrasunetelor asupra germinaţiei seminţelor de molid (Piceea Abies-Karlsen) 71 .

Did.1984.Did.Tudose.Galaţi1982.S.Ed.(III-1928)-20ex.Creţu. Curs de fizică pentru ingineri.Ed.).Creţu.Feynman(4vol.Fac.(III-8334)-4ex.şiPed. P.Teh.I.B. Fizică pentru sing.T.Cristea.T.I+Vol.şi Encl.Galaţi 1986.(Vol.Did. Fizica atomului şi moleculei..Popescu.Scheffel.S.Creţu. "Fizică generală".1981.II)1981.C.Ed. Ciobanu. Fizica stării solide..(III-9463)-5ex.Ed.1987. -10ex.P. Zet.Oltenia.II).72 BIBLIOGRAFIE.seral. Fizică(vol. Fizică Modernă.1981.Ed.B.(III-9969)-20ex.(III-5240)-1ex. Fizică.şi Ped.Teh.Ed.T.Ştiucă. Fizică(partea I-a).N.Scheffel..-5ex.Did.M.Scheffel.(III-11257)-2ex.Acad.Popescu). Fizică.I.Teh. E.(II-14076)-8ex..1984.(II-26152)-40ex.Anghelescu.Mec.(III-10250)-1ex.Toma.Vol.T.Dacia1980(II-25341)-5ex.Luca.Melinte.1984.1982. M.Sterian.M.Râpeanu.(II-31052)-1ex.D.Şt. Elemente de fizică modernă. 1997. M.Ed.(II-7545)-3ex.Creţu.1980.I.I.II). 1996. Îndrumar lab.Ghe.Ed. Curs de fizică.Kittel.Teh..1981.(III-11547)-1ex.1974.T.Ed. Elemente fundamentale de fizică. Fizică generală(vol. Fizică Generală. Culegere de probleme de fizică. Curs de fizică Berkeley.şi Ped.Iaşi. Fizica stării solide.Ed.13Dec.Mec. Ed. T.Gh. Probleme rezolvate de fizică.(III-9774)-3ex.Iaşi1983.1982.Ed.-2ex.Iaşi.(II-30943)-30ex. 2002 Adrese de site de pe internet: 72 .(II-35790)-3ex. aplicaţii în inginerie.(II-30940)-10ex.1989.(III-8395)-6ex. Mic memorator de fizică.10ex.E.Velican.I+vol.Did.1985.M.Ed.Popescu.Ioviţ Popescu. Curs de fizică Generală.Teh.Ed. P.(vol.(II-30174)-1ex.P.I. Lucrări practice de fizică. Dispozitive cu ultrasunete.Creţu.(II-31752)-8ex.Ed. "Dispozitive ultraacustice şi optice". Ed.E.Ghe.Teh. I.(III-9109)-10ex.(II-38301)-1ex.Ed.Ed.Ed.1991(II-38931)3-ex.(III-9273))-20ex.(III-9462)-9ex. Ştiucă.1982.Luca.Melinte.P. Curs de fizică ing. Tipografia Universităţii.M. P.Crişana Oradea.1989.Buc.Teh.(III-11617)-2ex.1981.Ştiucă. Fizică pentru secţiile de subingineri.şi Ped.Did. Probleme rezolvate de fizică.(vol.1969.Creţu.S. Culegere de probleme de fizică.Ed.1983.I) I.1985.II). Scheffel.Ed.Junimea1974. Fizică.1981.. Tehnici şi măsurări la reactori nucleari.M.Teh. fizică.Fac.

umk. folosind efectul fotoelectric) http://www.utoronto.html http://lectureonline.fizyka.html (Animatii propagarea sunetului) http://webphysics.k12.fsu. foarte interesanta) http://www.pl/~scimath (Torun) http://www.walter-fendt.html (Structura Universului) http://www.edu/primer/java/scienceopticsu/po wersof10/index..grc.mo.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ 1.gr/sge/ (SGE) http://www.msstate.gov/WWW/K-12/airplane/sndwave.73 Adrese Internet pentru aprofundarea Fizicii-Biofizicii http://www.edu/%7Eteb/java/ntnujava/ruler/vernier.ph.html (Optica simulari) http://micro.uoc.html (Vernier) http://www.us/~grichert/sciweb/applet s.edu/jc/library/ (Toata fizica) http://webphysics.hawaii.htm (Osciloscop.upscale.(Micrometrul) www.edu/jc/library/ 73 .hazelwood.k12.us/~grichert/sciweb/applet s.nasa.edc.magnet.mo.hazelwood.phys.edu/~mmp/applist/applets.msu.ph.cl.clab.de/ph11e/ (Constanta lui Plank.msstate.

h tm (Laboratoare cu simulari de fizica) http://physicsweb.co.ro/Ro/Info/Istoric/Curs_l.uk/tcaep/science/constant/index.htm (Grundtvig 2) http://www.cl.scenta.org/resources/Education/Interactive_exp eriments/ (General Physics) http://lectureonline.gr/050620/index.msu.k12.us/~grichert/sciweb/misc.html (Nume de autori din fizica) http://www.psigate.gov/WWW/K-12/airplane/sndwave.edu/~mmp/kap23/Oscilloscope/ app.uk/newsite/search_publishers.uoc.74 (Animatii fizica) http://www.hazelwood.htm (Osciloscop) http://www.htm (Valorile tuturor constantelor din fizica) http://www.socrates.clab.org/wiki/Electricity#Electric_current (Electrcitate-bioelectricitate) http://www.htm (SGE-site) http://www.wikipedia.nasa.bnro.mo.htm (Cursul valutar) http://universulenergiei.ro/istorie/politehnica/194 8-1992/1980/ (Atomul) http://en.grc.ro/programe/grundtvig/grundtvig.educatia.ac.html (Animatii propagarea sunetului) 74 .edc.

html (Starea vremii) http://en.com/global/stations/16754.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/po wersof10/index.ph.wunderground.html (Nanotehnology_Drexler) 75 .html (Unde si vibratii-animatii) http://www.edu/~drussell/Demos.ht m#1 (Exoelectroni) http://www.magnet.upenn.html (Animatii fizica moderna) http://micro.dilos.lv/fei/zurnals/cont_6supp_2000.com/location/hotels/900 (Hoteluri) http://www.msstate.html (Fizica moderna-foarte interesant) http://webphysics.falstad.e-drexler.edu/jc/library/ (Animatii fizica) http://www.wikipedia.library.com/amap.org/wiki/Electromagnetic_radiation (Enciclopedia) http://www.garfield.jsp (Reviste fizica) http://www.kettering.innovation.org/journals/doc/MYSCI/myBrowseAZ.html (Autori articole) http://scitation.edu/histcomp/rutherford -e_w-citing-pre56/index-lcr-6.com/mathphysics.75 http://www.aip.

uaic.htm# (Astronomie fizica.html (Simulari de miscari oscilatorii pentru molecule) http://jf-noblet.ro/eBooks/Fizica/Sabina/cuprins.org/EJ/ (Journals of Physica) http://www.myphysicslab.biofizica.physics.htm (Fizica moleculara.mit.esf.ro/courses/mecanica/lucrariMeca Fiz1.html (Linkuri-nanomechanics) http://www.gr/Material/Feynman/FeynmanPhotos.ro/cuprins.chez.fr/phy.html (Poze_Feynman) http://web.html (Lucrari laborator mecanica) http://www. lucrari practice) http://www.tiscali.76 http://www.ncsu.unibuc.plasma.org/esf_article. spectre de emisie pentru toate elementele) http://demoroom.edu/html/ 76 .iop.kotanidis.php? language=0&article=239&domain=1&activity=7 (Nano-Structures) http://www.html (Biofizica) http://www.com/molecule5.llek.edu/cortiz/www/nanomechanics.de (Carti si articole de fizica) http://www.

fearofphysics.77 (Experiente practice de laborator) http://www.org/viselements/pages/pertable_fla.hazelwood.pandora.ht m (Vizualizarea elementelor chimice Tabel periodic Caracteristici) http://www.us/~grichert/sciweb/misc.be/educypedia/education/climate.hazelwood.com/index1.html (Simulari din toata fizica.h tm (Laboratoare cu simulari de fizica) http://www. fizica.webcalc. calculator) 77 . Graficul unei functii-foarte buna pentrutoata fizica)) http://www.mo.mo.mo.php (Supercalculator) http://users.k12.mo.ht ml (Banc optic cu lentile si oglinzi) http://www.us/~grichert/sciweb/swo.k12.html (Probleme de fizica-cu raspunsuri) http://www.us/~grichert/sciweb/applet s.ht ml (Website stiinte) http://www.chemsoc.htm (matematica.net/menu.hazelwood.k12.us/~grichert/optics/intro.hazelwood.k12.

ro/ro/default.htm (Biofizica) http://www.cncan.pdf (Despre apa) http://dcti.ro/ (Radio Star) http://virtcom.org/wiki/Image:2004_Indonesia_Tsuna mi_Complete.ro/articole/DESPRE_APA.gif (Tsunami) http://www.usv.ondacorp.biophysics.sciences.wikipedia.nl (ESERA) http://www.ro/educatie/site-uri_facultati.ucl._Ultrasound_and_Vibration/Ultrasound/ (Ultrasunete) http://www.com/tecref_acoustictable.htm (Facultati din Romania) http://en.php (CNCAN) mailto:esera2003@phys.univnantes.acvariu.amphilsoc.ipa.be/STEDE/ 78 .com/Top/Science/Technology/Aco ustics.78 http://www.google.html (Proprietatile acustice ale materialelor) http://directory.ac.fr/physique/perso/gtulloue/ (Animatii foarte interesante pentru fizica) http://www.biol.org/library/guides/kay/ (Bibliografie-biofizica) http://www.org/education/resources.uu.

uaic.edu/perg/vqmorig/programs/java/makewave/ (Unde) http://lectureonline. foarte buna pentru studenti.html (Matematica si fizica) http://users.com/renau/applet_menu. miscare oscilatorie fortata.candela.ro (Uniunea Europeana) http://www.htm (Fizica de calitate) http://www.academiaonline.falstad. interferenta undelor-foarte buna.com/mathphysics.msu.edu/redingtn/www/netadv// (Noutati in fizica moderna) 341912 (Parola) http://www.pandora.ro/Plasma/biophysics/linkuri.unibuc.Bucuresti) http://www.adi http://www.cl.uaic.ksu.php/Cursuri/Detalii/4 (Limba engleza) http://www.edu/~mmp/applist/applets.fizica.ro/Plasma/biophysics/index. armonice)) 79 .htm (Frecventa sunetului.79 (STEDE) CnOaFvHrKO www.html (Transformarile simple ale gazului perfect. rezonanta) http://users.ro/index.htm (Biofizica-Univ.plasma.ro/Romanian/Specializari.ro/ Site official-biserica.htm (laborator biofizica) http://web.ro/eBooks/Fizica/Sabina/lucr18.erols.as.be/educypedia/education/physicsjavalabo.pdf (Determinarea tensiunii superficiale prin metoda presiunii maxime) http://www.htm (laborator Biofizica) http://www.mit.unibuc.europeana.phys.plasma.

CC).edu/Courses.ndt.htm (The Appllet-simulari foarte bune) http://www.ca/GeneralInterest/Harrison/Flash/ 1.html (Totul despre microscopul optic) http://micro.msu.fsu.html (matematica si fizica-simulari) http://micro.html (Basic concepts in optical microscopy) http://www.davidson.Puls magnetic.ndt.net/article/tektren2/tektren2.cl.net/article/tektrend/tektrend.utoronto.edu/electromag/java/rutherford/ Experienta lui Rutherford (Multa electricitate.fsu.edu/hpages/facstaff/barrett/phy_ind..htm (Tehnica de inspectie cu unde Lambs) http://www.edu/primer/anatomy/anatomy..ndt.magnet. foarte buns a pentru doctorat) http://www.12-electricitate) 80 .fsu.net/article/az/ndtmain.fsu.magnetic field lines.magnet.ceismc.magnet.htm#ref (Teoria si utilizarea undelor Lambs) http://www.edu/~mmp/applist/applets.htm (Fizica pentru profesori) http://webphysics.7stones.generator (AC.rezistenta la nivel molecular.htm (Nondistructiv testing enciclopedia. descarcarea unui condensator.(Micrometrul) http://www.edu/busyt/physics. simulari la microscop foarte interesante)Legea lui ohm. circuit oscilant http://micro.htm (Programe de curs de fizica) http://www.html (Totul despre ochi) http://micro.magnet.legea lui Lenz.html (K.edu/primer/anatomy/componenthome.80 http://lectureonline.Legea inductiei electr.com/Homepage/Publisher/Tut02.gatech.edu/primer/anatomy/introduction.Campul magnetic creat de curent.messiah.upscale.

etc.html (Atomul lui Bohr) http://www.syr. formare de perechi.81 http://www.structura atomului.dctech.edu/physics/2000/quantumzone/bohr. Animatie) http://www.gif (Producerea de energie nucleara in lume) http://www.html (Animatii fisiunea nucleara) http://reactor.de/Kern2e.phy.edu/1999/ph161/l18.jpg (Cernobil) http://www3.net/fuerderer/physics/ 81 .) http://www.wisc. nucleului.sciencejoywagon.com/physics/animations.world-nuclear.eas. bomba atomica. interactia radiatiei cu substanta.telus.asu.com/physicszone/lesson/12nuclear/default. Efectul fotoelectric.cl.htm (Tabel periodic .htm (Nuclear chain reaction) http://www.engr.ht m (Animations in Nuclear Physics) http://www.colorado.edu/~mmp/applist/chain/chain. Compton.edu/courses/modules/ENERGY/ENERGY_POLICY/e nergy_int7.html (Animatii efectul radiatiilor nucleare.htm (Introduction in Nuclear Energy) http://lectureonline.org/education/education.uoregon.brama. radioactivitate.msu.com/ukraine/pics/chrnbyl2.php (Physics Animations/Simulations http://www.edu/~holbert/eee460/gamma.edu/power.hpwt. fusiune nucleara) http://zebu.html (Reactor nuclear.

82

(Toata fizica) foarte buna http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm (Fizica nucleara, linii de camp electric si magnetic, oscilatii)) http://users.erols.com/renau/thinfilm.html (Straturi subtiri, propagarea undelor) http://www.walter-fendt.de/ph11e/ (Determinarea constantei lui Plank folosind efectul fotoelectric) http://www.walter-fendt.de/ph11e/resonance.htm (Rezonanta, animatii) http://www.phy.syr.edu/courses/modules/ (Energie) http://www3.telus.net/fuerderer/physics/ (Oscilator) http://www.phy.syr.edu/courses/modules/ENERGY/ENERGY_POLICY/e nergy_inter.html (Consumul de energie in Lume) http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/applets.htm (Toata fizica) http://www3.telus.net/fuerderer/physics/#Energy (Energie) http://www.discoverlearning.com/games/ (Jocuri, sah) http://www3.telus.net/fuerderer/physics/ (Linkuri de fizica) http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/applist/decay/decay.htm (Timpul de injumatatire, foarte buna) http://www.isis.rl.ac.uk/ISISPublic/reference/Neutron_properties.htm (Tabelul periodic cu Izotopi) http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/a2.html (Tabelul periodic animat cu vederea nucleelor, liniile spectrale ale elementelor)
82

83

http://www.colorado.edu/physics/2000/applets/iso.html (Instabilitatea izotopilor si transmutatia lor) http://www.colorado.edu/physics/2000/isotopes/radioactive_decay.html (Fizica pentru toti) http://www.allianceforlifelonglearning.org/er/tree.jsp?c=40948 (Fizica Nucleara) http://www2.bnl.gov/ton/ (Tabelul nuclizilor) http://www.lbl.gov/abc/wallchart/chapters/02/2.html (Totul despre nucleul atomic) http://www.lbl.gov/abc/wallchart/guide.html (Ghid de fizica nucleara, completa) http://www.Colorado.EDU/physics/2000/index.pl (Fizica Moderna 200) http://ie.lbl.gov/education/parent/H_iso.htm (Table of Isotopes) http://www.scri.fsu.edu/~jac/Nuclear/whatis/sizes-2.html (Alcatuirea nucleului) http://universeadventure.org/chart.html (The history of Univers) http://www.cpepweb.org/ (The history of Univers, particles) http://library.thinkquest.org/3471/nuclear_energy.html (Energia Nucleara, producere, avantaje, dezavantaje,) http://www.ecolo.org/base/basero.htm (Centrale nucleare, poze) http://www.ecolo.org/ (Centrale nucleare in Europa) http://www.eia.doe.gov/kids/sitemap.html (Toate tipurile de energii, imformatii, buna pentru Kassel)
83

84

http://wine1.sb.fsu.edu/chm1045/notes/Struct/Bohr/Struct03.htm (Modelul lui Bohr explicat teoretic)

http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/BohrModel/Bohr Model.html (Modelul lui Bohr foarte bine explicat experimental) http://www.upscale.utoronto.ca/GeneralInterest/Harrison/BohrModel/Flash /BohrModel.html (Animatii, Modelul Bohr pentru atomul de hidrogen) http://ie.lbl.gov/education/isotopes.htm (Aplicatiile izotopilor radioactivi) http://www.lbl.gov/abc/Basic.html (Nuclear Structure) http://www.ccnr.org/fission_ana.html (Fisiunea Uraniului) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/nucene/nucbin.html (Nuclear binding energy) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html (Hyperphysics-toata fizica teoretica) http://library.thinkquest.org/17940/texts/fission/fission.html (Fisiunea nucleara, animatii fisiune, radioactivitate,etc.,foarte buna) http://www.nuc.berkeley.edu/fusion/mcf/mcf.html (Nuclear Fusion) http://www.hbcollege.com/geography/regionalatlas/glossary_intro.html (Glossary-explicatii de temeni din societate) http://www.ndted.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/Physics/modep ropagation.htm (Tipuri de unde, ultrasunete, caracteristici, propagare, producere) http://web.mit.edu/sskess/www/ppt/SHM01.pdf (Lamb waves, definitie, detectia defectelor)
84

85

http://www.ndted.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/EquipmentTra ns/ematlambwave.htm (Lamb wave generation) http://www.ndt.net/article/az/ut/lamb.htm (Animatii unde Lamb; Totul despre unde Lamb) http://www.thinkquest.org/library/lib/site_sum_outside.html? tname=C005705&url=C005705/English/Waves/wavetypes.htm (Unde longitudinale si transversale) http://kingfish.coastal.edu/physics/physlets/Waves/types.html (Animatii unde longitudinale si transversale) http://www.sciencedirect.com/science? (Stiinta in direct, user name:petrustiuca, Pasword:Antonia) http://www.physicsconnect.com/ (ultrasunete, noutati) http://scienceworld.wolfram.com/physics/Rayleigh-LambWave.html (Lamb Wave,Teoria elasticitatii, definirea tuturor functiilor, elipsa, etc, toate detailat, coeficienti Lame) http://mathworld.wolfram.com/PartialDifferentialEquation.html (Ecuatii cu derivate partiale,matematica multa, trebuie de inteles foarte bine) http://www.physicsconnect.com/ http://www.phys.hawaii.edu/%7Eteb/java/ntnujava/ruler/vernier.html (Vernier) http://www.phys.hawaii.edu/%7Eteb/java/ntnujava/index.html Toata fizica http://theory.uwinnipeg.ca/Excite/AT-Physicsquery.html (Site care cauta orice notiune din fizica) http://www.ndt.net/article/az/ut/lamb.htm (Lamb wave cu animatii) http://theory.uwinnipeg.ca/physics/java/index.html
85

ultimile articole in domeniu) http://www.com/anemaw/ultrasonic.htm (Ultrasunete.ultrasonics.encyclopedia.net/article/tektren2/tektren2.edu/research/centers/ultrasonics_lab/Lab_Page/Recen t%20Publication/recent%20publication.electrostatic.ndt.physics. definitii.ndt.net/article/v05n09/berke/berke1.com/ (An ultrasonic Community.asp (Enciclopedia 2002) http://www. foarte interesanta) http://www.htm (Unde maritime.esm. Umanitoba) http://www4. valuri) http://wug.wavesinsolids. biofizica.physics. htm (Lecture on wave) http://www.net/article/0698/kk_gw/kk_gw.htm (Publicatii ultrasunete) http://www.ndt. cum se masoara.) http://www.86 (Interactive lessons of physics and mathematics) http://library.org/10796/ch8/ch8.htm (unde lamb.uiuc. explicare teoretica) http://members.com/cheeke.htm#quiz (Sumar despre unde) http://www.com/html/u1/ultrason.htm (Ultimile carti aparute) http://www.fortunecity.psu.edu/courses/phys111/fall02/lectures/lect26/sld002.mast.thinkquest.com/uesoundwaves. pentru curatare.umanitoba. univ.htm (Inspectii cu unde Lamb) 86 .ca/~jhpage/ (Ultrasunete.udel.htm (Non-distructive material testing with ultrasonics waves) http://www.edu/200/Lecture %2015%20%202002%20Web/Lecture%2015%20Waves %202002/sld059. etc.htm (Echolocatie la animale.

esm.lb/en/themes/Sciences/Physics/mainpage.nsf/EN/krautkramerultrasonicsystems.org/EducationResources/CommunityCollege/Ultrasonics/Introduction/hi story.com/bu/ndt/index. fizica) http://library.edu/research/centers/ultrasonics_lab/Lab_Page/memb ers/personnel.com/Newsletters/Newsletter%201%20%201996.org/C001429/sitemap.com/ultrasonics/ (Introducere in ultrasunete.htm (Fizica prezentata fara formule) 87 .org.psu.htm (Teorie ultrasunete) http://www.cambridge-en.agfa.shahlimar.shahlimar.com/ultrasonics/links.87 http://ndt.thinkquest.cartage.html (Cambridge-ultrasunete) http://www. sit-uri de ultrasunete) http://www.htm (Teme generale.ndted. stiinta.htm (Ultrasonics personnel) http://www.html (Linkuri ultrasunete) http://www.htm (Nondristructive system) http://www4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->