Camil Petrescu (n.22 aprilie 1894 — d. 14 mai 1957) a fost un romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet.

El pune capăt romanului tradițional și rămâne în literatura noastră în special ca inițiator al romanului modern.

Camil Petrescu

Biografie
S-a născut la București, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu (mort, se pare, înainte de nașterea scriitorului) și al Anei Cheler. A fost crescut de o doică din familia subcomisarului de poliție Tudor Popescu, din mahalaua Moșilor. După gimnaziu, continuă studiile la Colegiul "Sfântul Sava" și la Liceul "Gheorghe Lazăr" din București. Rezultatele bune la învățătură îl transformă în bursier intern, iar din 1913 urmează cursurile Facultății de Filozofie și Litere de la Universitatea București. Își ia cu brio licența, cu calificativul "magna cum laude", în fața unei comisii prezidată de profesorul de filosofie P.P. Negulescu . Devine mai apoi profesor de liceu la Timișoara. Își ia doctoratul în filosofie cu o teză despre teatru, intitulată "Modalitatea estetică a teatrului". A publicat un studiu în lucrarea "Istoria filosofiei", coordonată de N. Bagdasar, legat de un cîmp nou, fenomenologia în opera lui Husserl. Debutează în revista Facla (1914), cu articolul Femeile și fetele de azi, sub pseudonimul Raul D. Între 1916 - 1918 participă ca ofițer la primul război mondial, iar experiența trăită acum se regăsește în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930). În 1916, e mobilizat și pleacă pe front, unde e rănit. După un stagiu într-un spital militar, ajunge iarăși în prima linie, dar cade prizonier la unguri. În timpul unui bombardament german își pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viață, după cum

vitalitate teatrului și "momente autentice de simțire" în roman. m-a intoxicat.. Camil Petrescu a îmbrățișat principiile realismului socialist și a devenit unul dintre cântăreții noului regim comunist. Încă din anul 1920 participă la ședințele cenaclului Sburătorul condus de Eugen Lovinescu. drept "o întreprindere jalnică". . Ideea. Patul lui Procust. care are ca moto: Jocul ideilor e jocul ielelor: Dar eu. Ladima. în roman. iar din 1947 este ales membru al Academiei Române. Eu am văzut idei. N. Concepte estetice • Autenticitatea este esența noului în creația literară a lui Camil Petrescu. Aici unde totul se aranjează “în șoaptă” eu rămîn vecinic absent". Debutul editorial se petrece cu un volum de Versuri. conținutul meu psihologic". iar în revista omonimă publică primele poezii. În 1918 va fi eliberat din lagărul german. Idee. masivul roman social închinat lui Nicolae Bălcescu Un om între oameni rămâne neterminat. În 1939 este numit directorul Teatrului Național din București. Ion Negoițescu îi va caracteriza sec romanul...) Eu sunt dintre acei Cu ochi halucinați și mistuiți lăuntric. Cu sufletul mărit Căci am văzut idei. Ca să merg pe stradă trebuie să cheltuiesc un capital de energie și de atenție cu care alții pot ceti un volum. a cărui aspirație către autenticitate conferă originalitate poeziei. scriitorul însuși mărturisea: "Singura realitate pe care o pot povesti este realitatea conștiinței mele. revenind la București. Autenticitatea este ilustrarea realității prin propria conștiință. Acesta va fi prototipul viitorului său erou Gelu Ruscanu din drama Jocul ielelor și a eroului său. la București. Astfel. Cocea e modelul său spiritual. Ambianța războiului va intra. Furtunosul gazetar de stânga. Trebuie să fac eforturi ucigătoare pentru lucruri pe care cei normali le fac firesc(…) Sunt exclus de la toate posibilitățile vieții. Ciclul morții în 1923. În 1933 publică cel mai valoros roman al său și unul dintre romanele importante ale Modernismului european.. din romanul Patul lui Procust. unde va rezista doar 10 luni. (... Ciclul morții. Opera literară Crezul literar al lui Camil Petrescu este exprimat în mod sugestiv în volumul de Versuri. m-a neurastenizat. D. Moare la 14 mai 1957. de asemenea. Motivul este simplu.își notează în Jurnal: "Surzenia m-a epuizat.

gelozia. . Anticalofilismul (împotriva scrisului frumos) este o adevărată bătălie estetică pe care o duce scriitorul care susține formula literară a jurnalului. acele categorii morale absolute. Narațiunea la persoana I folosește timpul subiectiv. a unei priviri. din mine însumi nu pot ieși (. întrucât actul de creație este un act de cunoaștere. tensiune intelectuală. de descoperire și nu de invenție: "Nu putem cunoaște absolut nimic. prin observarea vieții interioare. totul fiind subordonat memoriei involuntare. Sincronizarea în concepția lui Camil Petrescu este armonizarea desăvârșită a literaturii cu filozofia și psihologia epocii. care aduce în prezent gânduri. Personajele • • Născute din frământări. războiul ca iminență a morții este tragic și absurd. . ele fiind adevărate "monografii ale unor idei".este prezent într-un cadru de existență obiectiv-socială. ceea ce aud. Reprezentant: Patul lui Procust • • Intelectualul . fapte trecute. aceleiași norme morale.• • • • • • Substanțialitatea (substanțialismul) este concepția conform căreia literatura trebuie să reflecte esența concretă a vieții: iubirea. ci o sporește". hipersensibili.. etică umană. o experiență decisivă a intelectualului. Relativismul reiese din multitudinea punctelor de vedere în jurul aceluiași obiect. Hipersensibile. dominat de setea de absolut. romanul înseamnă.). ce se notează precis. dreptatea. Teme și motive • Războiul . ceea ce înregistrează simțurile mele. a unui cuvânt până la proporțiile unei catastrofe. eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi". eroii lui Camil Petrescu sunt în căutare de certitudini pentru un sentiment puternic ("singura existență reală e aceea a conștiinței"). ceea ce gândesc eu. experiență interioară: "Să nu descriu decât ceea ce văd. aceluiași concept. îndoieli. adevărul. întâia noapte de război • Introspecția psihologică se regăsește în majoritatea operelor sale. mândria rănităm orgoliul umilit.cu dramele lui de conștiință . Operele sunt structurate pe o pasiune sau un sentiment. exact. Luciditatea "nu omoară voluptatea reală. intelectuali analitici și autointrospectivi.. amplificând semnificația unui gest. scepticism. "ca într-un proces verbal". a confesiunii.. așadar. Reprezentant: Ultima noapte de dragoste. Luciditatea este trăsătura dominantă a personajelor lui Camil Petrescu. demnitatea. prin analiză psihologică a conștiinței personajelor. decât răsfrângându-ne în noi înșine". cunoașterea.ca experiență de viață trăită. intransigenți și inflexibili moral..

prin interesul pentru stările difuze ale eroilor. fără compoziție. de reflectare asupra existenței lui individuale (afectul și intelectul sunt într-o luptă permanentă).Teze și antiteze)." Sunt încătușați ai absolutului. Limbajul este remarcabil prin imaginile intelectuale.• • • • • • Inadaptate superior. singurul supraviețuitor fiind Ștefan Gheorghidiu. un capitol din Istoria filosofiei moderne (1938) Doctrina substanței 1940. editată integral postum în (1988). Eroii lui Camil Petrescu sunt învinși de propriul lor ideal. intelectuali ce trăiesc drame de conștiință. teza de doctorat Husserl . Studii • • • • Teze și antiteze (1936). fără stil și chiar fără caligrafie". a pasiunii analizate cu luciditate: "Câtă luciditate atâta conștiință. politicianismul. Maniera proustiană a fluxului memoriei. conștiința selecționând aceste fapte care vor duce la opțiunea finală. de exaltare a trăirilor sondare până în zonele cele mai adânci ale subconștientului. a aspirației spre absolut. fiind însetați de absolut. spirite absolutizante. mondenitatea (nefiind în nici un fel "geniul neînțeles" eminescian). sugerând esența dramatică a conștiinței. ei trăiesc pe drama inflexibilității conștiinței. Desăvârșit echilibru și simetrie a compoziției." (Camil Petrescu . Intelectuali lucizi. Figurile de stil se rezumă la comparații și epitete. Semnificația titlurilor reflectă starea interioară a personajelor.1957. replicile altor personaje exprimă concepția și opiniile lui Camil Petrescu. Autorul se identifică cu personajul principal (narațiunea la persoana I) și. afacerismul. rămas neterminat) . Scriitorul consideră scrisul ca pe un act de eliberare existențială. prin care spiritul se descoperă și se mărturisește: "Un roman de adâncire a sentimentelor metafizice se lucrează cu atenția și răbdarea unui covor de preț. deseori. intelectuali intransigenți într-o luptă continuă cu ordinea socială. ca mod de exprimare a trăirilor lăuntrice. trăiesc drama destinului tragic. eseuri Modalitatea estetică a teatrului (1937). câtă conștiință atâta pasiune și deci atâta dramă. întâia noapte de război (1930) Patul lui Procust (1933) Un om între oameni (1953 . dar "fără ortografie. eseu filosofic Romane • • • Ultima noapte de dragoste. Stilul anticalofil • • • • • • • Formule estetice moderne.cu o introducere în filozofia fenomenologică. Monologul interior.

1972 Camil Petrescu. Ideea. Editura Minerva.dr. 1946 Bălcescu. 1972 Aurel Petrescu. reportaje de călătorie Note zilnice (1975).1925-1926 Dona Diana. 1971 . 1924-1925 Mioara. vol. Editura Minerva.I. 1988 Marian Popa. Camil Petrescu-Realia. în Literatura română între cele două războaie. București. 1921 Danton.Nuvele • • • • Turnul de fildeș (1950) Moartea pescărușului (1950) Mănușile (1950) Cei care plătesc cu viața (1950) Poezie • • • • Versuri.Omu vindeca de dragoste. 1948 Caragiale în vremea lui. Editura Didactică și pedagogică.comedie in gustul Renasterii in zece tablouri dupa Moreto. 1926 Mitică Popescu. cit. postum. Ciclul morții (1923) Un luminiș pentru Kicsikem (1925) Transcedentalia (1931) Din versurile lui Ladima (1932) Dramaturgie • • • • • • • • • • • • • Jocul ielelor 1918 Act venețian. Opera lui Camil Petrescu. Crohmălniceanu. 1938 Iata femeia pe care o iubesc. Maria Vodă Căpușan. 1955 Rapid Constantinopole . 1918-1946 Suflete tari. București. Teatrul lui Camil Petrescu. 1943 Prof. editat de Mircea Zaciu.Bioram (1933). ed. Camil Petrescu. jurnal intim. Editura Albatros. Bibliografie critică selectivă • • • • • Ovid S. Teze și antiteze. București.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful