Camil Petrescu (n.22 aprilie 1894 — d. 14 mai 1957) a fost un romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet.

El pune capăt romanului tradițional și rămâne în literatura noastră în special ca inițiator al romanului modern.

Camil Petrescu

Biografie
S-a născut la București, la 22 aprilie 1894. Este fiul lui Camil Petrescu (mort, se pare, înainte de nașterea scriitorului) și al Anei Cheler. A fost crescut de o doică din familia subcomisarului de poliție Tudor Popescu, din mahalaua Moșilor. După gimnaziu, continuă studiile la Colegiul "Sfântul Sava" și la Liceul "Gheorghe Lazăr" din București. Rezultatele bune la învățătură îl transformă în bursier intern, iar din 1913 urmează cursurile Facultății de Filozofie și Litere de la Universitatea București. Își ia cu brio licența, cu calificativul "magna cum laude", în fața unei comisii prezidată de profesorul de filosofie P.P. Negulescu . Devine mai apoi profesor de liceu la Timișoara. Își ia doctoratul în filosofie cu o teză despre teatru, intitulată "Modalitatea estetică a teatrului". A publicat un studiu în lucrarea "Istoria filosofiei", coordonată de N. Bagdasar, legat de un cîmp nou, fenomenologia în opera lui Husserl. Debutează în revista Facla (1914), cu articolul Femeile și fetele de azi, sub pseudonimul Raul D. Între 1916 - 1918 participă ca ofițer la primul război mondial, iar experiența trăită acum se regăsește în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război (1930). În 1916, e mobilizat și pleacă pe front, unde e rănit. După un stagiu într-un spital militar, ajunge iarăși în prima linie, dar cade prizonier la unguri. În timpul unui bombardament german își pierde auzul la o ureche, iar infirmitatea îl va marca întreaga viață, după cum

Ideea. care are ca moto: Jocul ideilor e jocul ielelor: Dar eu. revenind la București. conținutul meu psihologic". drept "o întreprindere jalnică". . Patul lui Procust. Trebuie să fac eforturi ucigătoare pentru lucruri pe care cei normali le fac firesc(…) Sunt exclus de la toate posibilitățile vieții. de asemenea. Motivul este simplu. N. Moare la 14 mai 1957.) Eu sunt dintre acei Cu ochi halucinați și mistuiți lăuntric. la București. În 1933 publică cel mai valoros roman al său și unul dintre romanele importante ale Modernismului european. (.își notează în Jurnal: "Surzenia m-a epuizat.. Astfel. Eu am văzut idei. din romanul Patul lui Procust. Ciclul morții în 1923. Cocea e modelul său spiritual. Ciclul morții. Opera literară Crezul literar al lui Camil Petrescu este exprimat în mod sugestiv în volumul de Versuri. D. Aici unde totul se aranjează “în șoaptă” eu rămîn vecinic absent". Autenticitatea este ilustrarea realității prin propria conștiință.. În 1939 este numit directorul Teatrului Național din București. Ladima.. Concepte estetice • Autenticitatea este esența noului în creația literară a lui Camil Petrescu. iar în revista omonimă publică primele poezii. a cărui aspirație către autenticitate conferă originalitate poeziei. În 1918 va fi eliberat din lagărul german. Ca să merg pe stradă trebuie să cheltuiesc un capital de energie și de atenție cu care alții pot ceti un volum.. masivul roman social închinat lui Nicolae Bălcescu Un om între oameni rămâne neterminat. Idee. Acesta va fi prototipul viitorului său erou Gelu Ruscanu din drama Jocul ielelor și a eroului său. Camil Petrescu a îmbrățișat principiile realismului socialist și a devenit unul dintre cântăreții noului regim comunist.. în roman. Debutul editorial se petrece cu un volum de Versuri. Încă din anul 1920 participă la ședințele cenaclului Sburătorul condus de Eugen Lovinescu.. Ambianța războiului va intra. unde va rezista doar 10 luni. Cu sufletul mărit Căci am văzut idei. Ion Negoițescu îi va caracteriza sec romanul. m-a intoxicat. iar din 1947 este ales membru al Academiei Române. scriitorul însuși mărturisea: "Singura realitate pe care o pot povesti este realitatea conștiinței mele. vitalitate teatrului și "momente autentice de simțire" în roman. Furtunosul gazetar de stânga. m-a neurastenizat.

aceluiași concept. Relativismul reiese din multitudinea punctelor de vedere în jurul aceluiași obiect. fapte trecute. întâia noapte de război • Introspecția psihologică se regăsește în majoritatea operelor sale. exact. experiență interioară: "Să nu descriu decât ceea ce văd. etică umană. Anticalofilismul (împotriva scrisului frumos) este o adevărată bătălie estetică pe care o duce scriitorul care susține formula literară a jurnalului. Reprezentant: Ultima noapte de dragoste. . romanul înseamnă. de descoperire și nu de invenție: "Nu putem cunoaște absolut nimic. adevărul. Teme și motive • Războiul . a confesiunii. ele fiind adevărate "monografii ale unor idei". decât răsfrângându-ne în noi înșine". mândria rănităm orgoliul umilit. întrucât actul de creație este un act de cunoaștere. care aduce în prezent gânduri.• • • • • • Substanțialitatea (substanțialismul) este concepția conform căreia literatura trebuie să reflecte esența concretă a vieții: iubirea. prin observarea vieții interioare. Operele sunt structurate pe o pasiune sau un sentiment. îndoieli. Luciditatea "nu omoară voluptatea reală. din mine însumi nu pot ieși (.. o experiență decisivă a intelectualului. eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi". Sincronizarea în concepția lui Camil Petrescu este armonizarea desăvârșită a literaturii cu filozofia și psihologia epocii. așadar. demnitatea.. "ca într-un proces verbal". Personajele • • Născute din frământări. ci o sporește". Reprezentant: Patul lui Procust • • Intelectualul . ceea ce aud. ceea ce înregistrează simțurile mele... dreptatea. scepticism. . Narațiunea la persoana I folosește timpul subiectiv. totul fiind subordonat memoriei involuntare. amplificând semnificația unui gest. ceea ce gândesc eu. Luciditatea este trăsătura dominantă a personajelor lui Camil Petrescu. tensiune intelectuală.). ce se notează precis. eroii lui Camil Petrescu sunt în căutare de certitudini pentru un sentiment puternic ("singura existență reală e aceea a conștiinței"). aceleiași norme morale. a unei priviri. a unui cuvânt până la proporțiile unei catastrofe. cunoașterea. intransigenți și inflexibili moral.este prezent într-un cadru de existență obiectiv-socială. dominat de setea de absolut.ca experiență de viață trăită. acele categorii morale absolute. gelozia. războiul ca iminență a morții este tragic și absurd.cu dramele lui de conștiință . hipersensibili. Hipersensibile. intelectuali analitici și autointrospectivi. prin analiză psihologică a conștiinței personajelor.

ei trăiesc pe drama inflexibilității conștiinței. câtă conștiință atâta pasiune și deci atâta dramă. Semnificația titlurilor reflectă starea interioară a personajelor. Stilul anticalofil • • • • • • • Formule estetice moderne. intelectuali ce trăiesc drame de conștiință. Intelectuali lucizi. fără stil și chiar fără caligrafie". deseori. afacerismul. singurul supraviețuitor fiind Ștefan Gheorghidiu. replicile altor personaje exprimă concepția și opiniile lui Camil Petrescu. un capitol din Istoria filosofiei moderne (1938) Doctrina substanței 1940. fără compoziție. mondenitatea (nefiind în nici un fel "geniul neînțeles" eminescian). de exaltare a trăirilor sondare până în zonele cele mai adânci ale subconștientului. prin interesul pentru stările difuze ale eroilor. Studii • • • • Teze și antiteze (1936). intelectuali intransigenți într-o luptă continuă cu ordinea socială.• • • • • • Inadaptate superior. teza de doctorat Husserl . rămas neterminat) . Maniera proustiană a fluxului memoriei. Eroii lui Camil Petrescu sunt învinși de propriul lor ideal. fiind însetați de absolut. spirite absolutizante.1957. Limbajul este remarcabil prin imaginile intelectuale. a pasiunii analizate cu luciditate: "Câtă luciditate atâta conștiință." (Camil Petrescu . ca mod de exprimare a trăirilor lăuntrice. Scriitorul consideră scrisul ca pe un act de eliberare existențială. întâia noapte de război (1930) Patul lui Procust (1933) Un om între oameni (1953 .cu o introducere în filozofia fenomenologică.Teze și antiteze). politicianismul. conștiința selecționând aceste fapte care vor duce la opțiunea finală. editată integral postum în (1988). sugerând esența dramatică a conștiinței. Desăvârșit echilibru și simetrie a compoziției. Monologul interior. prin care spiritul se descoperă și se mărturisește: "Un roman de adâncire a sentimentelor metafizice se lucrează cu atenția și răbdarea unui covor de preț. eseuri Modalitatea estetică a teatrului (1937). dar "fără ortografie." Sunt încătușați ai absolutului. de reflectare asupra existenței lui individuale (afectul și intelectul sunt într-o luptă permanentă). a aspirației spre absolut. Autorul se identifică cu personajul principal (narațiunea la persoana I) și. Figurile de stil se rezumă la comparații și epitete. trăiesc drama destinului tragic. eseu filosofic Romane • • • Ultima noapte de dragoste.

Nuvele • • • • Turnul de fildeș (1950) Moartea pescărușului (1950) Mănușile (1950) Cei care plătesc cu viața (1950) Poezie • • • • Versuri.1925-1926 Dona Diana. Editura Minerva.I. 1972 Aurel Petrescu. București. Editura Didactică și pedagogică. Teatrul lui Camil Petrescu. Camil Petrescu-Realia. Teze și antiteze. editat de Mircea Zaciu. în Literatura română între cele două războaie.Omu vindeca de dragoste. Editura Albatros. Ciclul morții (1923) Un luminiș pentru Kicsikem (1925) Transcedentalia (1931) Din versurile lui Ladima (1932) Dramaturgie • • • • • • • • • • • • • Jocul ielelor 1918 Act venețian. 1948 Caragiale în vremea lui. Editura Minerva. 1988 Marian Popa. reportaje de călătorie Note zilnice (1975). 1972 Camil Petrescu. Opera lui Camil Petrescu. Bibliografie critică selectivă • • • • • Ovid S. ed. București.comedie in gustul Renasterii in zece tablouri dupa Moreto. Maria Vodă Căpușan. jurnal intim. Crohmălniceanu.dr. 1926 Mitică Popescu. 1918-1946 Suflete tari. vol. București. postum. cit. 1938 Iata femeia pe care o iubesc. 1946 Bălcescu. 1924-1925 Mioara.Bioram (1933). 1943 Prof. Camil Petrescu. 1955 Rapid Constantinopole . 1921 Danton. Ideea. 1971 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful