Sunteți pe pagina 1din 8

SOCIOLOGIA PROFESIILOR

EXERCIŢIILE

MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI COMUNICARE INSTITUŢIONALĂ


Masterand: Gustea C. Loredana, Ploieşti, online, an I,
prof. limba şi literatura română
Şcoala cu cls. I-VIII „Sf. Nicolae”, Mizil, Prahova

1. Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă organizează un târg al


locurilor de muncă. Să se elaboreze un plan de participare a şcolii la acest târg.
-obiectivele participării şcolii la acţiune
1. elevii să-şi pună în evidenţă abilităţile specifice marketingului personal (să completeze
corespunzător un CV, să redacteze corect ca formă şi conţinut o scrisoare de intenţie, să
aplice pentru diferite joburi selectând firmele angajatoare, să facă faţă unui interviu)
2. şcoala să semneze un contract cu cel puţin o firmă, pentru ca elevii să poată face
practică în condiţii similare viitorului loc de muncă, nu numai în atelierele şcolii
3. la absolvirea şcolii, cel puţin o treime dintre elevi să aibă asigurat un loc de muncă
(semnarea unui contract pe un an, cu posibilitatea prelungirii acestuia, de către cei mai
buni dintre absolvenţi, care să le permită cel puţin să aibă vechimea minimă necesară-
experienţa-cerută la angajare de către majoritatea firmelor)
-stabilirea de contacte cu organizatorii
1. direcţiunea şcolii să trimită în termen util o scrisoare de intenţie către organizatori, prin
care să anunţe intenţia de a participa şi să dea detalii cu privire la numărul de elevi
participanţi, la specificul şcolii, la posibilităţile de colaborare şi adaptare la cerinţele
firmelor angajatoare
2. întâlniri cu organizatorii în cadrul unor şedinţe de lucru organizate de către aceştia
-acţiuni promoţionale în şcoală
1. expunerea unor afişe primite de la organizatori sau realizate de către elevi
2. discutarea în cadrul orelor de consiliere despre condiţiile şi termenii participării
-sondarea elevilor care doresc să participe la acţiune
1. completarea unor chestionare şi interpretarea datelor obţinute
2. recapitularea noţiunilor de marketing personal
3. completarea portofoliului personal
4. simularea unui târg de joburi (joc de rol)

2. Dificultăţi în procesul de angajare al absolvenţilor şcolii dvs.


-descrieţi motivele care îi fac pe absolvenţii şcolii dvs. să îşi dorească schimbarea
locului de muncă
Absolvenţii şcolii noastre doresc să îşi schimbe locul de muncă deoarece după ce termină
cele opt clase ale şcolii noastre nu au foarte multe opţiuni în ceea ce priveşte pregătirea
profesională şi de cele mai multe ori locul de muncă nu are foarte multe în comun cu ceea
ce şi-au propus ei să devină, în plus pentru o muncă comună, fără calificare, salariul este
pe măsură.
În oraş există două posibilităţi de continuare a studiilor:
-Liceul Teoretic Grigore Tocilescu, cu o clasă de filologie şi una de matematică-
informatică
-Grupul Şcolar Agricol Tase Dumitrescu
La aceste şcoli vin elevi nu numai din cele trei şcoli din oraş ci şi din satele din
împrejurimi. Pe de altă parte, absolvenţii noştri nu pun niciodată pe lista de opţiuni pentru
admitere alte şcoli decât cele din localitate întrucât nu îşi pot permite din punct de vedere

1
financiar să meargă în alte localităţi. Astfel se ajunge la situaţia în care elevi buni ajung la
SAM ci nu la liceu sau elevii se pregătesc pentru meserii care nu îi atrag şi nu li se
potrivesc. Absolvenţii liceului teoretic nu merg să studieze mai departe fie din motive
financiare, fie din pricina mentalităţilor (etnia rromă este majoritară în zonă). Cei care vor
să studieze preferă formele de învăţământ la distanţă tocmai pentru a munci în acelaşi
timp, desigur că nu într-un loc de muncă care să le placă, oferta locurilor de muncă fiind
extrem de săracă. Absolvenţii liceului agricol trec cam prin aceleaşi probleme, zona
neoferindu-le posibilităţi de a aplica ceea ce au învăţat. Oferta fiind limitată, angajatorii îşi
permit să limiteze şi salariile.
-analizaţi ce vor absolvenţii şcolii dvs. de la viitorul loc de muncă
Absolvenţii şcolii noastre doresc un loc de muncă sigur şi întotdeauna lângă casă, nefiind
dispuşi să locuiască în cursul săptămânii în altă localitate şi nici nu acceptă să facă navetă.
Sunt dispuşi să accepte orice tip de loc de muncă, pe salarii mici. Nu sunt interesaţi de
promovare ci mai degrabă îşi doresc un program convenabil, fără să fie nevoiţi să facă ore
suplimantare; aceste dorinţe sunt oarecum moştenite căci ei sunt învăţaţi să trăiască în
sărăcie şi să nu preţuiască şcoala/ştiinţa iar fetele se căsătoresc de la vârste fragede, unele
nereuşind să termine nici măcar cele opt clase, ele ocupându-se de gospodărie, nici pe de
parte nu se gândesc la un loc de muncă.
-elaboraţi un plan de pregătire a absolvenţilor şcolii dvs. în vederea angajării
1) exerciţii de autocunoaştere – elevii vor lucra sub supravegherea unor consilieri
psihologici; activităţile vor fi sub forma unor jocuri, lucru în echipă, expunerea produselor
activităţii şi nu neapărat teste psihologice care să eticheteze ci se vor face analize de tip
swot, gap, hărţi personale, se vor aplica chestionare, interviuri etc ; acestea au ca scop
dezvoltarea personală, autocunoaşterea, stimularea stimei de sine, căpătarea unor abilităţi
de comunicare asertivă, dezvoltarea capacităţii de ascultare activă, stimularea inteligenţei
emoţionale, dezvoltarea capacităţii gestionării eficiente a timpului, etc.- (2 ore săptămânal,
timp de două luni).
2) marketingul personal – elevii vor învăţa şi exersa să îşi facă un portofoliu personal, să
redacteze un curriculum vitae, o scrisoare de intenţie, să poată face faţă unui interviu în
vederea angajării; în acelaşi timp se vor organiza seminarii de diseminare a informaţiilor
privind reţeaua şcolară, se vor analiza posibilităţile de admitere ale fiecărui elev, se vor
analiza alternativele, se vor trasa „paşii” pe care fiecare trebuie să îi urmeze pentru o
carieră de succes; elevii vor fi învăţaţi cum să caute informaţia, se vor face exerciţii de
căutare a unor site-uri ale unor licee, universităţi, firme autorizate să organizeze cursuri de
calificare şi recalificare - (2 ore săptămânal, timp de o lună).
3) poveşti de succes – pe toată perioada desfăşurării acestor activităţi vor fi invitaţi
oameni de succes, foşti elevi ai şcolii sau oameni din localitate care să le spună cum au
izbândit.
4) târgul de joburi – se va simula un târg de joburi unde angajatori reali vor fi prezenţi,
elevii vor aplica în urma unei scurte analize a ofertei pentru joburile de care sunt interesaţi
şi vor susţine un interviu în urma căruia angajatorii vor alege elevii pe care doresc să îi
angajeze pentru o zi, astfel că în acea zi elevii vor merge la lucru ca un angajat autentic iar
cei angajaţi de către administraţia locală pot semna şi un contract de voluntariat pentru o
mai lungă colaborare - (acţiunea se va finaliza cu completarea listei de opţiuni pentru
admiterea la liceu sau SAM).

3. Cum concep un chestionar care să ofere informaţii despre opţiunile profesionale


ale elevilor?
Ca profesor sunteţi interesat de cunoaşterea opţiunilor profesionale ale elevilor din şcoala
dvs. şi în acest scop faceţi o anchetă sociologică.
Tipuri de informaţii ce urmează să fie analizate prin ancheta sociologică
-motivele ce au determinat frecventarea acestei şcoli
-calificarea pentru care se pregăteşte elevul
2
-concordanţa calificării cu opţiunea elevului
-posibilitatea alegerii din nou a şcolii şi a calificării
-rolul instruirii practice în formarea profesională a elevului

Vă informăm că acest chestionar va fi aplicat pe toţi elevii claselor a VIII-a din Şcoala
„Sfântul Nicolae”, Mizil pentru a ajuta colectivul profesoral în evaluarea opţiunilor
profesionale ale elevilor şi organizarea unui program de consiliere corespunzător, în raport de
nevoile particulare ale elevilor.
Completarea lui solicită câteva minute din timpul voastru, dar este foarte important
pentru noi toţi.
Chestionarul este anonim.
Vă rugăm să completaţi cu sinceritate toate rubricile din chestionarul de mai jos.
Bifaţi căsuţa corespunzătoare opiniei voastre, întrebările având o singură variantă de
răspuns!
Vă mulţumim pentru completarea lui.

Vârsta:
Sexul:
Familia voastră are un număr de............. copii

1. Mai sunt câteva luni şi veţi finaliza studiile în această şcoală. Unde v-aţi dori să
continuaţi studiile?
la liceul teoretic
la liceul agricol
la SAM
nu ştiu

Dacă răspunsul la această întrebare este nu ştiu, atunci treceţi direct la întrebarea cu
numărul 3.

2. Cunoaşteţi exact specializarea pe care doriţi să o urmaţi?


da, asta îmi doresc să fac de când mă ştiu
da dar nu ştiu foarte multe despre aceasta
important este să fiu admis, nu contează specializarea

3. Când vă gândiţi la viitoarea profesie aveţi în vedere:


să fie o profesie căutată pe piaţa muncii
să fie o profesie foarte bine plătită
să ofere posibilităţi de promovare
nu m-am gândit la asta

4. După terminarea liceului/SAM-ului, doriţi:


să găsiţi un loc de muncă
să continuaţi studiile
să continuaţi studiile şi să munciţi în acelaşi timp
nu m-am gândit la asta

5. Cum puteţi obţine informaţii despre şcoli, profile şi specializări:


întreb părinţii
utilizez internetul
discut cu dirigintele
nu m-am gândit la asta

3
6. Când veţi completa lista de opţiuni, cel mai mult va conta:
ce vreţi voi
ce vor decide părinţii
mai întâi mă voi consulta cu părinţii şi vom decide împreună
să văd ce opţiuni au şi ceilalţi colegi şi apoi decid

7. Pentru a vă prezenta la un interviu în vederea obţinerii unui loc de muncă, credeţi că


este important:
să ştiu să fac un CV şi o scrisoare de intenţie
dacă sun bine pregătit profesional
ambele
niciuna, important e felul cum arăţi

8. Dacă după admitere constataţi că ceea ce studiaţi nu are nimic în comun cu ce v-aţi
propus, ce aţi putea face:
aş da diferenţe şi m-aş transfera la altă clasă
aş aştepta să finalizez dar aş urma apoi o altă şcoală
ce mai contează, important e să termin şcoala
nu m-am gândit la asta

9. Aţi dori ca pe parcursul liceului/SAM-ului:


să facem mai mult ore de curs cultură generală/materii de specialitate
să facem practică în cadrul unor societăţi comerciale de profil
să facem practică în şcoală
nu ştiu

10. Consideraţi că este util să aflaţi cât mai multe informaţii despre cum poţi obţine
un loc de muncă?
foarte puţin
puţin
mult
foarte mult

4. Cum concep un interviu care să ofere informaţii despre instruirea practică a


elevilor?
Ca profesor sunteţi interesat de cunoaşterea condiţiilor de desfăşurare a instruirii practice
şi în acest scop faceţi un interviu
Tipuri de informaţii ce urmează să fie analizate sunt
-unde se realizează instruirea practică pentru calificarea în care se pregăteşte elevul
-frecvenţa cu care, pe parcursul anului şcolar, elevul lucrează în grup/echipă (3-5
persoane)
-frecvenţa cu care, pe parcursul anului şcolar profesorii şi maiştrii instructori îi solicită pe
elevi să lucreze la proiecte
--frecvenţa cu care, pe parcursul anului şcolar elevii utilizează în mod direct pentru
realizarea activităţii practice aparatura, instrumentarul, utilajele etc specifice calificării în
care se pregăteşte
-aprecierea de către elev a frecvenţei cu care a fost notat, pe parcursul anului şcolar, la
toate tipurile de evaluare

Operatorul de interviu trebuie să:


o Să se prezinte pe sine
o Să prezinte şi să explice obiectul şi scopul cercetării
o Să prezinte instituţia care l-a delegat pentru efectuarea interviului
4
o Să descrie metoda prin care a fost selecţionat subiectul
o Să asigure subiectul de confidenţialitatea răspunsurilor şi de păstrarea
anonimatului
Nota bene – pe tot parcursul interviului se va face observarea comportamentelor
nonverbale şi colectarea răspunsurilor spontane.

1.În şcoală elevii sunt pregătiţi pentru a obţine o calificare în vederea construirii cât
mai durabile a propriului viitor. Orele de practică au o importanţă covârşitoare în acest
proces. Câte ore de practică se efectuează săptămânal?

2.Practica se face în şcoală, în ateliere specializate?

3.Există contracte de colaborare cu firme de specialitate care să ofere posibilitatea de a


efectua practică?
Dacă răspunsul la această întrebare este nu, atunci se trece direct la întrebarea cu
numărul 5.

4.La sfârşitul studiilor acestă firmă oferă posibilitatea angajării unor elevi?

5. În cadrul proiectelor, elevii lucrează individual sau în echipe?


Dacă răspunsul la această întrebare este individual, atunci se trece direct la întrebarea
cu numărul 8.

6.Lucrul în echipă se face pe tot parcursul proiectului sau sarcinile sunt împărţite?

7.Pe parcursul unui an şcolar echipele îşi păstrează componenţa sau la fiecare proiect
se formează alte echipe?

8.Pentru a lucra la proiecte, elevii au acces la aparatura necesară?

9.În câte proiecte sunt implicaţi elevii în timpul unui semestru?

10.Consideraţi că este importantă notarea pentru fiecare etapă a proiectului sau trebuie
notat produsul final, prezentarea?

11.Cunoştinţele teoretice sunt foarte importante. Credeţi că ele trebuie notate separat
sau ar trebui notată doar aplicarea concretă a acestora?

12.În ce măsură credeţi că un absolvent poate face faţă condiţiilor de pe piaţa muncii?
Îşi poate găsi de lucru dacă susţine o probă practică pentru angajare? Este atât de bine
pregătit sau necesită o perioadă de stagiu?

Vă mulţumim pentru timpul acordat.

5. Şcoala şi piaţa muncii


Sunteţi director de şcoală şi constataţi existenţa unui decalaj prea mare dintre pregătirea
şcolară şi cerinţele pieţei forţei de muncă. Cum procedaţi?
Alcătuiţi o strategie pentru înlăturarea acestui decalaj.
1. Şedinţă de lucru cu tot personalul şcolii; prezentarea şi analiza situaţiei; discutarea
sugestiilor propuse – întâlnire tip brainstorming.
2. Aplicarea şi interpretarea unor chestionare în rândul elevilor.
3. Introducerea unor opţionale ca discipline noi, tratarea transdisciplinară a temelor
propuse, cu accent pe latura aplicativă; în măsura în care planul de învăţământ
5
permite, o soluţie ar fi să se mărească numărul de ore pentru disciplinele care
considerăm că sunt mai necesare elevilor, nepierzând din vedere şi faptul că fiind o
şlcoală generală, accentual pe cultura generală trebuie păstrat.
4. Semnarea unor acorduri de parteneriat cu organizaţii nonguvernamentale, instituţii ale
statului sau societăţi comerciale care să permită elevilor accesul la informaţii utile şi
eventual implicarea acestora în activităţi specifice, îndrumarea lor în strânsă
colaborare cu şcoala.

6. Cum consiliem elevii privind angajarea lor în orice tip de muncă?


Astăzi se reconsideră conceptul de ocupare deplină a forţei de muncă prin apariţia de noi
forme de muncă bazate pe o mai mare flexibilitate în programarea muncii.
Cum procedaţi? Alcătuiţi un program de consiliere prin care elevii să fie informaţi asupra
acestor noi forme de muncă.

1.IDENTIFICAREA ŞI DESCRIEREA PROBLEMEI


Elevii noştri trăiesc într-o zonă dezavantajată din punct de vedere economic. În plus, dat
fiind faptul că populaţia de etnie romă este majoritară, cutumele acesteia au un cuvânt
important de spus pentru viitorul profesional şi nu numai al tinerilor. Mai ales diferenţele
de gen sunt semnificative, abandonul şcolar fiind semnificativ în rândul fetelor care se
căsătoresc de la o vârstă foarte fragedă.
Bărbaţii sunt cei care trebuie să aducă bani în casă, exemplul părinţilor fiind covârşitor.
Lipsa de informaţie este principala problemă a acestei populaţii. Ei nu ştiu că există
alternative la problemele lor, nu ştiu unde să caute informaţia, soluţia salvatoare. Fetele nu
sunt motivate să meargă la şcoală chiar la fără frecvenţă sau la distanţă întrucât locurile de
muncă sunt oricum limitate.
Din păcate, lipsă de motivaţie există şi printre elevii cu interes pentru învăţătură, fie
pentru că părinţii nu au posibilităţi financiare să îi ţină la şcoală, fie că şcolile la care
visează sunt prea departe.
2.STABILIREA ECHIPEI CARE PARTICIPĂ LA SOLUŢIONAREA PROBLEMEI
Consilierul şcolar
Diriginţii
Profesorul de informatică
Invitaţi (reprezentanţi ai autorităţilor publice, organizaţii nonguvernamentale etc.)
3. STABILIREA OBIECTIVELOR
1) informare cu privire la posibilitatea de a practica o muncă neconvenţională
2) ce înseamnă telemuncă
3) condiţiile de practicare ale acesteia
4.STABILIREA LOCULUI DE DESFĂŞURARE
Orarul derulării programului
LOCUL DE DESFĂŞURARE
Nume şi
prenume Sala de clasă Cabinetul psiho- Laboratorul de
pedagogic informatică
elevii Săptămânal – la ora Luni: 11-11,45 Marţi:11,15-12,00
de dirigenţie Miercuri:11-11,45 Joi: 11,00-11,45
Consiliere
individuală conform
programării
părinţii şi Ocazional – în cadrul Luni: 17,00 Joi: 17,00
elevii unor ateliere de lucru Consiliere de grup
la care participă
împreună

6
5.ALEGEREA MODALITĂŢILOR SPECIFICE
Metode
Jocul de rol
Aplicarea unor chestionare
Exerciţii de căutare a unor informaţii pe net
Studiu de caz
PLAN DE INTERVENŢIE
Profesorul psiho-pedagog şi profesorul de informatică îţi fac un plan separat de cosiliere,
ţinând cont însă de planul principal de intervenţie, al profesorilor-diriginţi.
Profesorii-diriginţi vor aplica acest plan de intervenţie.
Nr. Activităţi Data Locul Participanţi
crt. desfăşurării
1. Seminar de prezentare a S1/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi
planului, diseminarea în rândul *elevi
beneficiarilor. *părinţi
*consilier psiho-
pedagog
*profesor de
informatică
2. Telemunca S1/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi
*ce este *elevi
*condiţiile în care a apărut *consilier psiho-
*avantaje pedagog

3. Tipuri de telemuncă S2/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi


*ocazională *elevi
*semimobilă *consilier psiho-
*cu program aleator pedagog
*la domiciliu
4. Telelucru la domiciliu S3/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi
*part-time/full-time *elevi
*off-line/on-line *consilier psiho-
pedagog

5. Avantaje şi dezavantaje S4/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi


Atelier de *elevi
lucru *părinţi
Studiu de caz *consilier psiho-
pedagog
6. Negocierea telelucrului şi statutul S5/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi
angajării *elevi
*părinţi
*consilier psiho-
pedagog
7. Ce abilităţi sunt necesare pentru a S6/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi
putea practica acest tip de muncă *elevi
*consilier psiho-
pedagog

8. Teleactivităţile S7/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi


Teleeducaţia Atelier de *elevi
Telemedicina lucru *părinţi

7
Cibermarketingul Studiu de caz *consilier psiho-
pedagog

9. Analiza rezultatelor proiectului S8/sem.2 Sala de clasă * profesorii-diriginţi


*elevi
*părinţi
*consilier psiho-
pedagog
*profesor de
informatică
6.REALIZAREA EVALUĂRILOR
Elevii îşi spun părerea despre ce au învăţat şi dacă le-a folosit.
Pe tot parcursul activităţii realizează un portofoliu.
7.CONCLUZII
Colaborarea dintre profesorii-diriginţi, consilierul psiho-pedagogic şi alte persoane
abilitate să informeze va fi fructuoasă în măsura în care nu vom realiza o simplă informare
ci doar atunci când o să reuşim să îi facem să îşi dorească să muncească, să se pună în
evidenţă pe sine şi să fie un ajutor pentru familie. Posibilitatea de a lucra de acasă, cu un
program flexibil îi va încuraja pe unii dintre elevi să urmeze cursurile unor şcoli, obţinând
singuri veniturile necesare pentru aceasta, făcându-i mai responsabili.