Sunteți pe pagina 1din 14

DREPTUL PROPRIETATII INTELECTUALA

1.CREATIA INTELECTUALA cuprinde:


-creatia literar-artistica /stitifica ,dreptul de autor si creatia tehnica-obiectul dreptului de proprietatate industriala.
Ansamblul normelor juridice ce reglementeaza raporturile ce se nasc din crearea ,valorificarea operelor artistice/literare/stintifice/publicistice
reprezinta institutia juridica a DREPTULUI DE AUTOR.
Ansamblul normelor juridice ce reglementeaza raporturile ce se nasc in legatura cu crearea ,utilizarea inventiilor .Institutia juridica a drepturilor de
inventator apartine dreptului civil
Cele 2 subramuri prezinta asemanari in ce privesc principiile fundamentale ce reglementeaza raporturile juridice cat si obiectul protectiei juridice –
opera de creatie
DREPTUL DE AUTOR
Ansamblul normelor juridice ce reglementeaza relatiile sociale ce decurg din crearea,valorificarea operelor literare,stintifice reprezinta institutia
juridica a dreptului de autor.Alaturi de denumirea de drept de autor in literatura juridica mai este si dreptul creatiei intelectuale sau de drepturi de
proprietate stintifica,literara,artistica.Normele ce reglementeaza raporturile juridice ce se nasc din valorificarea acestor opere sint norme de drept
civil . La reglementarea acestor raporturi concura si alte ramuri de drept:• Dr comercial-bunuri de proprietate intelectuala ,fond de comert;•Dr
administrativ- vizeaza sanctiuni administrative;•Dr probator procesual -orice incalcare de norma trebuie probate.
NOTIUNEA dr de autor-crearea unei opere intelectuale are drept consecinta nasterea in persoana autorului a
unui drept subiectiv de autor ce-I confera anumite prerogative in sens de a utiliza opera conf aprecierii sale in scopul satisfacerii intereselor
personale nepatrimoniale si patrimoniale folosindu-se de mijloacele legale,mijloace stabilite de lege.

CONDITII
Pt a se naste dr de opera creata trebuie sa aiba-- caracter de creatie intelectuala indiferent de continut /forma de exprimare/de valoare/destinatia
ei.Opera trebuie sa se caracterizeze prin originalitate /sa fie exprimata printr-o forma concreta /perceptibila simturilor omenesti /sa fie legata de
suportul ei material.Dreptul de autor nu ia nastere decat in mometul cand opera ia o forma concreta-scriere literara /publicistica/
conferinta/pledoarie/prelegere/coregrafie/cinema /program IT/compozitie muzicala /lucrari plastice.-
--sa fie succeptibila de a fi adusa la cunostinta publicului .Autorul devine titularul dreptului subiectiv de autor asupra operei create.

DREPTUL SUBIECTIV:
A.DREPTURI NEPATRIMONIALE(morale)
-dr de a decide daca,in ce mod si cand va fi adusa opera la cunostiinta publica; dr de a pretinde recunoasterea de autor al operei;dr de a decide sub
ce nume va fi adusa opera la cunostiinta publica;dr a pretinde respectarea integritatii operei a se opune oricarei modificari /atingeri aduse operei
daca prejudiciaza onoarea sa;dr de a retracta opera despagubind pe titularii dr de exploatare prejudiciati prin exercitarea retractarii

B.DREPTURI PATRIMONALE
-dr exclusiv de a decide cind,in ce mod si cand va fi utilizata opera sa, inclusiv a consimti la utilizarea operei de catre altii;dr de a autoriza
reproducerea integrala /partiala a operei;dr exclusiv de a autoriza traducerea /publicarea in culegeri/adaptarea/orice alta transformare a operei sale

Durata protectiei dr de autor si transmisiunea succesorala


Dr de autor se naste din momentul creeari operei iar daca este creata intr-o perioada de timp in parti/serii/volume/alte forme de continut termenul
de protectie va fi calculat ptr fiecare din aceste componente

DREPTURILE MORALE-exercitiul lor se transmite prin mostenire conf legii civile pe durata
nedeterminata .Daca nu exista mostenitori exercitiul drept revine Oficiului Roman ptr Drepturile de Autor –ORDA

DREPTURILE PATRIMONIALE-dureaza tot timpul vietii autorului dupa moartea sa se transmit prin
mostenire conf legii civile pe durata de 70 ani oricare ar fi data la care opera a fost adusa la cunostinta publica in mod legal
Dr patrimoniale asupra programelor IT se transmit prin mostenire -70 ani
Dr patrimoniale se transmit nu numai prin succesiune legala ci si prin testament intocmit de autor.In lipsa mostenitorilor exercitiul dr revine
organismului de gestiune colectiva mandatat in timpul vietii de autor sau in lipsa unui mandat organismului de gestiune colectiva cu cel mai mare
nr de membrii.Pers care dupa incetarea dr de autor aduce la cunostinta publica in mod legal ptr prima oara o opera nepublicata inainte beneficiaza
de protectia echivalenta cu cea a drepturilor patrimoniale a autorului
Durata protectiei e de 25 ani din momentul aducerii la cunostinta publica.Legea a limitat in timp durata dr patrimoniale astfel ptr operele aduse la
cunostinta publica sub pseudonim /fara indicarea autorului /ptr operele colective termenul 70 ani de la aducerea la cunostinta publica.

1
Ptr operele realizate in colaborare -70 de ani de la moartea ultimului coautor , in cazul contributiile distincte termenul curge de la moartea fiecaruia
Ptr operele de arta aplicata 25 ani de la data creeari acestora
Termenul se calculeaza incepind cu data de 01 01 a anului urmator mortii autorului sau aducerii operei la cunostinta publica

NATURA JURIDICA a dr de autor:


Dificultatea calificarii naturii juridice rezulta din faptul ca dr de autor cuprinde dr de natura diferita,in literatura juridica:
-dr de autor este un dr de proprietate –proprietatea creatiei intelectuale
-dr de autor este un dr intelectual sui generic distinct ce are o valoare pecuniara fara sa poarte asupra unor bunuri corporale
-dr de autor este un dr asupra unui bun imaterial
-dr de autor este un dr de clientela
-dr de autor este un dr dublu cuprinde 2 elemente : 1-dr la exploatarea operei si 2-dr moral la paternitatea si respectarea operei
Concluzia trasa –dr de autor este un dr complex in continutul lui intrand dr personal nepatrimonale+dr patrimonale

2-SUBIECTUL DREPTULUI DE AUTOR


Persoana care a creat opera artistica/stintifica/literara ori alta opera de creatie intelectuala este autor al acelei
opere.Independent de varsta/disce-rnamantul celui care a creat opera daca opera indeplineste cerintele legale pers are calitatea de autor .Odata ce
opera a fost creata autorul ei devine subiect al dr de autor .Ca atare calitatea de subiect al dr de autor o are pers fizica/persoanele in vitutea calitatii
de autor al operei.
Legea RO recunoaste pers juridice calitatea de subiect al dr de autor doar in mod exceptional si in cond legii.:
-pers juridica din initiativa careia a fost creata opera colectiva in lipsa de conventie contrara
-angajatorul pers juridica in lipsa unei clauze contrare cand un program IT a fost creat de un angajat in exercitarea atributiilor
-producatorul de inregistrari sonore
-organismele radio-tv,televiziune
Trebuie subliniat ca in anumite cazuri pers fizice/juridice altele decat autorul pot beneficia de protectia
acordata autorului.Art 4 instituie prezumtia legala conf caruia pana la proba contrara se prezuma a fi autor pers sub numele careia opera a fost adusa
pt prima data la cunostiinta publica.Cand nu e posibila identificarea autorului,opera fiind cunoscuta sub forma anonima /pseudonym, subiectul dr de
autor este pers fizica/juridica ce o face publica cu consimtamantul autorului atata timp cat acesta nu-si dezvaluie identitatea.
-Subiectul dr de autor in cazul operelor commune:
Opera comuna e rodul activitatii de creatie a mai multe pers ca atare pers care au creat-o au calitate de coautor fiind subiecte a dr de autor .Din
acestia una poate fi autorul principal in cond legii.In lipsa unei conventii contrare coautorii voe exercita impreuna prerogativele dr de autor
explotand opera de comun acord .In situatia in care contributia fiecarui coautor e distincta acesta poate fi exploatata separat fara a prejudicia opera
comuna sau dr celorlalti.Conf legii avantajele patrimoniale se cuvin in proportiile convenite de coautori .In lipsa unei intelegeri remuneratia se
imparte proportional cu partile de contributie a coautorilor sau in mod egal.
-Subiectele dr de autor –operele colective.Opera colectiva e opera complexa –din mai multe opere de naturi diferite
apartinand unor autori diferiti. Contributiile personale a coautorilor formeaza un tot unitar fara a avea dr distincte ,fara a avea un dr asupra operei

OBIECTUL DREPTULUI DE AUTOR


Ansamblul creatiilor literare/stintifice/sau natura asemanatoare protejate prin norme juridice.In literatura de specialitate se face distinctie intre opera
ca produs al activitatii de creatie intelectuala propriu zisa si bunul material (manuscir/tablou)sau lucrarea literara/stintifica in care o opera se
materializeaza.In timp ce opera ca produs al creatiei intelectuale e protejata de normele dr de autor,bunul material,lucrarea in care acesta e fixata
constituie obiect al protectiei juridice prin normele dr civil fiind un obiect al dr de proprietate.

OPERA ORIGINALA
Ce nu a fost creata dupa un model care a fost creata ptr prima data .Conf legii constituie obiect al dr de autor
operele originale de creatie intelectuale apartinand domeniului stintific/literar indiferent de modalitatea concreta de realizare,de modul /forma de
exprimare a ideilor/sentimentelor autorului indiferent de valoarea/destinatia acestora.Originalitatea operelor de creatie trebuie inteleasa in sens
obiectiv /subiectiv ca o asemenea realizare trebuie sa apartina neaparat autorului care pretinde ca a creat-o.Originalitatea in sens obiectiv (de ceva
absolut nou)in raport cu alte opere constituie o problema a creatiei in sine a criteriilor nu si a legii.
Art 7 din lege enumera categorii de opere originale
a-scrierile literare publicistice/conferintele/predicile/pledoariile/prelegerile/alte opere scrise sau orale /programele IT
b-operele stintifice comuncari /studii/cursuri universitare/manuale scolare/proiecte/documentatii stintifice
c-compozitii muzicale cu /fara text
d-opere dramatice/dramatico-muzicale/coregrafice/pantonimele
e-opere cinematografice/alte opere audio-video
f-opere fotografice/alte opere exprimate prin procedeu analog foto

2
g-opere de arta plastica
h-opere de arhitectura/planse/machete/lucrari grafice
i-lucrari plastice/harti/desene din domeniul topografiei/geografiei/stintei in general

OPERELE DERIVATE
Opera care a fost realizata pe baza altei opere .Concret operele derivate sint create plecand de la una sau mai multe opere preexistente conditia ca
prin acestea sa nu fie prejudiciate dr autorilor care le-au stat la baza.Exemple:
a-traducerile/adaptarile/lucrarile documentare/angajamentele muzicale/orice alte transformari ale unei opere literare/artistica/stintifica care
reprezinta o munca de creatie
b-culegerile de opere literare /stintifice/artistice/enciclopedii/analogii/colectii/compilatii de materiale/sau date protejate /nu +baze de date care prin
alegerea /dispunerea materialului constituie creatii materiale

CATEGORII DE OPERE CE CONSTITUIE OBIECT AL DR DE AUTOR in unle


disp speciale a legii
Opere asimilate operelor de creatie intelectuala se impart in :
•a –operele cinematografice/alte opere audio-video subdiviziune a operei audio-vizuala aceasta fiind opera
exprimata printr-un procedeu similar cinematografiei ce utilizeaza imaginea sau combinarea sunetului cu imaginea .Dupa criteriul nr de creatori
opera cinema e opera de colaborare deoarece e creata de mai multi coautori in care regizorul isi asuma conducerea crearii si realizarii operei audio-
vizuale in calitate de autor principal.Opera cinema si opera colectiva deoarece contributiile personale ale coautorilor formeaza un tot unitar fara a fi
posibil data fiind natura operei sa se atribuie un dr distinct vreunui coautor asupra ansamblului operei.Alte opere-producte de tv/alte productii
constand in imagini insotite de sunete fixate pe benzi magnetice/discuri
•b –programele ptr calculator .Obiect al protectiei il constituie :
-orice expresie a unui program
-programele de aplicare ,sistemele de operare exprimate in orice fel de limbaj
-materialul de conceptie pregatitor,manualele
In aceasta materie nu sint protejate ideile/procedeele/metodele de functionare/conceptele matematice/principile ce stau la baza oricarui element
dintr-un program ptr calculator si cele ce stau la baza intefetelor sale
Drepturile asupra programelor de calculator create de salariat apartin in lipsa unei conventii contrare celui care angajeaza .Contractele prin care se
transmit dr ptr programele de calculatoare –contracte de utilizare
•c –operele de arte plastice/arhitectura/fotografice
-arta plastica-pers fizica/juridica organizatoare a expozitiei raspunde de integritatea operelor expuse luand toate masurile ptr inlaturarea oricarui
risc.Contractul de reproducere a unei opere de arta trebuie sa contina indicatii care sa permita identificarea operei (descrierea sumara /schita/desen/
referiri la semnatura autorului) Reproducerile nu pot fi vandute fara ca titularul dr de autor sa fi aprobat exemplarul ce i-a fost supus spre
aprobare.Pe toate exemplarele trebuie sa figureze numele(pseudonim) autorului sau alt semn convenit care sa permita identificarea lui.Modelele
originale care au servit celui care a facut reproducerile trebuie restituite detinatorului cu orice titlu al acestora daca nu s-a convenit altfel.Instrumen-
tele speial create ptr reproducerea operei trebuie distruse (facute inulizabile )daca titularul dr de autor nu le achzitioneaza si nu sa convenit altfel.
-opere arhitectura –dispozitiile se refera la faptul ca studiile/proiectele de arhitectura expuse in apropierea santierului operei de arhitectura si constr-
uctia realizata dupa ele trebuie sa poarte scris la loc vizibil numele autorului daca nu sa convenit altfel .Construirea unei opere de arhitectura
realizata total/partial dupa alt proiect nu poate fi facuta decat cu acordul titularului dr de autor.
-operele foto-conf legii opera foto si fotogramele peliculelor cinema .Nu beneficiaza de protectia legala a dr de autor fotografierea unor scrisori
/acte/documente /desene tehnice.Dr patrimoniale asupra operei fotografice carea fost creata in executarea unui contract inividual de munca /coman-
da se prezuma ca apartin ptr 3 ani celui ce angajeaza sau pers ce a facut comanda daca prin contract nu s-a prevazut altfel.
Instrainarea negativului foto are ca efect transmiterea dr patrimoniale ale titularului dr de autor asupra acesteia daca prin contract nu s-a prevazut
altfel.Daca fotografia a fost executata la comanda ea poate fi publicata /reprodusa de pers fotografiata sau succesorii ei fara consimtamantul auto-
rului daca nu s-a convenit altfel iar in cazul cand pe fotografia originala figureaza numele autorului el trebuie mentionat si pe reproducere
•d—protectia portretului /destinatarului corespondentei/secretului sursei de informatii.Difuzarea unei opere ce contine
un portret necesita aprobarea pers reprezentata.Autorul /proprietarul sau posesorul acesteia nu are dr sa o reproduca sau comunice public fara
consimtamantul pers reprezentate sau succesorilor ei timp de 20 ani dupa moartea sa .In lipsa unei conventii contrare autorizarea nu trebuie ceruta
daca pers este model sau a primit remuneratie ptr a poza.
Nu e necesara autorizarea ptr difuzarea unei opere ce contine portretul persoanelor unei pers general cunoscute daca portretul a fost executat cu
ocazia activitatii sale publice sau unei pers care a carei reprezentare constituie un detaliu a unei opere ce reprezinta o adunare/manifestare publica
--Protectia destinatarului corespondentei
Legea prevede ca difuzarea necesita autorizarea destinat. iar dupa moartea sa 20 ani a succesorilor lui daca pers destinatara nu si-a expralta dorinta
--Secretul sursei de informare

3
Legea prevede ca editorul /producatorul la cererea autorului e obligat sa pastreze secretul sursei de informatii folosite in opere sa nu publice
documente referitoare la acestea.Dezvaluirea secretului e permisa cu consimtamantul pers ce l-a incredintat sau in baza unei HJ definitive Art 9din
lege nu pot beneficia de protectie dr de autor:
-ideile/teoriile/conceptele/descoperirile/inventiile continute intro opera oricare ar fi modul de prelucrare /scriere/explicare/exprimare;textele
oficiale de natura politica/legislativa /administrativa/judiciara/traducerile oficiale ale acestora;simbolurile oficiale ale statului/aytoritatilor
publice/organizatiilor(srema/sigiliul/drapelul/blazonul/insigna/ecusonul/medalia);mijloacele de plata,stirile informatiile ,simplele fapte/date.

3 CONTINUTUL DREPTULUI DE AUTOR


Ansamblul dr de orice natura recunscute de legea autorilor precum si oligatiile corelative pe care legea le
impune acestora formeaza continutul dr de autor
Dr se divid dupa natura lor in :

1.DREPTURILE NEPATRIMONIALE
a-dr de a decide daca/in ce mod/cand va fi adusa opera la cunostinta publica .Aducerea la cunstinta fara consimtamantul autorului se pedepseste
b-dr de a pretinde recunoasterea calitatii de autor a operei .Reprezinta dr la recunoastere paternitatii asupra operei
c-dr de a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta
d-dr de a pretinde respectarea integritatii operei a se opune oricarei modificari oricarei atingeri aduse operei daca prejudiciaza reputatia autorului
e-dr de a retracta opera despagubind daca e cazul pe titularii dr de exploatare prejudiciati prin exercitarea retractarii.Acest dr se refera doar la
existenta operei dupa ce a fost adusa la cunostinta publica in orice mod sau dupa ce autorul a transmis altora exercitiul dr de exploatare a acestora
conf legii nici unul din dr nepatrimonale nu poate face obiectul unei renuntari/instrainari

2.DREPTURI PATRIMONIALE
a-dr exclusiv al autorului la utilizarea /exploatarea operei sale,poate fi realizata de creator fie direct prin mijloace proprii fie indirect
b-dr exclusiv al autorului de a autoriza altora reproducerea partiala/integrala a operei ,a autoriza difuzarea operei,autoriza importul in vederea
comercializarii pe teritoriul RO a copiilor de pe opera,realizate cu consimtamantul autorului
c-dr exclusiv al autorului a autoriza expunerea publica a operelor de arta plastica/foto/arhitectura si a autoriza proiectia publica a operelor cinemat.
d-dr exclusive al autorului realizarea pe baza operei sale a unor opere derivate
e-dr exclusiv al autorului de a autoriza inchirierea originalului sau copii ale acestuia
f-dr autorului de a beneficia de remuneratie echitabila ptr imprumutul public al originalului operei/copiilor acestuia
g-dr de acces al autorului la opera sa aflata in proprietatea altor pers si dr a I se pune la dispozitie asemenea opera daca acest lucru e necesar ptr
exercitarea dr sau
h-dr autorului /titularului dr de autor de a ceda drepturile sale patrimonale prin contract
i-dr persoanelor care contibuie /participa la realiz unei inregistrari sonore/audio-video de a inscrie pe orig. /copia o mentiune de protectie a dr lor
j-dr autorilor de opere si titularilor de opere protejaate prin normele dr de autor de a-si inregistra numele literar /artistic

APARAREA DREPTURILOR DE AUTOR


Dr subiective de autor sunt apãrate prin mai multe mijloace de dr(administrativ/penal/civil/pr.civil)
*1-Ocrotirea prin dr administrativ-Cadrul juridic necesar crearii unor organisme de gestiune colectiva cu
scop de a proteja unele din dr de autor.L8/96 modificata”titularii dr de autor si dr conexe isi pot exercita dr lor nu doar personal dar la cererea lor si
prin organele de gestiune colectiva”Persoanele juridice constituite prin libera asociere ce au ca obiect de activitate in principal colectarea
/repartizarea dr a caror gestiune le e incredintata de titular Sint supuse regl asociatilor fara scop lucrativ si dobandesc personalitate juridica prin
ORDA
Titularii dr de autor numai prin contract pot incredinta exercitiul dr unui astfel de organism ORDA
functioneaza ca organ de specialitate sub Guvern avand autoritate unica ,functioneaza sub Regulament/director general/20 juristi/arbitrii numiti de
Guvern
*2-Ocrotirea prin dr civil-Raspunderea civila consta in obligarea oricarei pers sau cat mai urgent in intregime
/in natura sa repare prejudiciul de orice fel cauzat din vina sa altuia .
Actiunea in raspundere civila delictuala in materie de autor-caractere:
-in realizarea unui dr –actiunea de interzicere prin care se cere istantei sa oblige pe parat sa se abtina de la anumite fapte dar poate lua si forma de
recunoastere a unui dr
-caracter reparator cand s-a produs un prejudiciu moral/material
-actiunea in raspundere contractuala-in cazul incalcarii prev contractului
*3-Ocrotirea prin dr procesual civil-autorul prejudiciat poate utiliza ordonanta presidentiala cand urgenta
justifica acest lucru .Sa dcis ca ptr a obtine incetarea incalcarii dr sale autorul poate solicita pana la constatarea definitiva a plagiatului oprirea

4
comerccializarii operei sale si publicarea pe cheltuiala paratilor a disp sentintei in ziare de larga circulatie si reviste de specialitate in domeniul in
care a fost realizata lucrarea
*4-Ocrotirea prin dr penal-L 8/96 “incalcare dr de divulgare si a celui la paternitate a operei-infractiune”DR
DE DIVULGARE-insusirea fara dr a calitatii de autor a operei sau aducerea la cunostinta publica sub un alt nume.Conf legii sint infactiuni
1 -savarsirea fara autorizarea sau consimtamantul titularului a faptelor,reproducerea operelor,radiodifuzarea operelor,realizarea de opere
derivate,distribuirea /inchirierea /importul pe piata interna a operelor altele decat operele pirat
2-fapta persoanei care introduce in orice mod marfuri pirat pe piata interna pune la dispozitia publicului prin vanzare/alt mod de transmitere
de mijloace tehnice destinate stergerii neautorizate sau netralizarii dispozitivelor tehnice de protectie inclusiv I domeniul digital
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a partii vatamate competenta apartine Tribunalului

4. CATEGORII DE CONTRACTE(DR DE AUTOR)

1.CONTRACTELE DE CESIUNE-a dr patrimoniale dr autor .Titularul dr de autor poate ceda


prin contr altor pers doar dr patrimoniale .Cesiunea poate fi limitata la anumite dr.anumit teritoriu/perioada de timp putind fi exclusiva/neexclusiva
Sub sanctiunea nulitatii relative contr trebuie sa prevada dr patrimoniale transmise /modalitatile de exploatare a
operei/durata ,intinderea cesiunii/remuneratia.Contr care ar viza totalitatea operelor viitoare a autorului fie nominalizate /ne este lovit de nulitate
absoluta.
Dovada existetei continutului contr se poate face doar prin contr scris exceptie contr avand ca obiect opere utilizate in presa .Remuneratia cuvenita
autorului /titularului dr de autor in baza acestui contr se sstabileste prin acordul partilor fie proportional cu incasarile provenite din exploatarea
operei fie in suma fixa sau alt mod.Daca nu s-a stabilit prin contr aceasta se va face la cererea autorului de catre instanta

2.CONTRACTE DE EDITARE-prin care titularul dr de autor cedeaza editorului in schimbul


unei remuneratii dr de a reproduce /difuza opera .Titularul dr de autor poate ceda si dr de a autoriza traducerea operei
Clauze cu privire la durata cesiunii :
A.-natura exclusiva/ne -intinderea teritoriala a cesiunii B.-nr maxim /minim al exemplarelor C.-nr de exemplare rezervate autorului cu titlu gratuit-
D.remuneratia autorului-termenul ptr aparitia /difuzarea fiecarei editii/fiecarui tiraj E.-termenul de predare a riginalului operei F.-procedura de
control a nr de exmplare produse de editor
Legea reglementeaza obligatii ce revin editorului
A.-sa permita autorului sa aduca imbunatatiri operei in cazul unei editii noi conditia ca aceste imbunatatiri sa nu schimbe caracterul operei B.-sa
cedeze contr de editare doar cu consimtamantul autorului C.-sa inapoieze autorului originalul operei D.-sa publice opera in termenul convenit in
lipsa termenului sa publice in termen de 1 an de la data acceptari ei
In caz cand editorul intentioneaza sa distruga copiile operei ramase in stoc dupa 2 ani de la data publicarii daca in
contr nu se prevede alta perioada obligat sa le ofere mai intai autorului la pretul pe care l-ar fi obtinut la vanzarea ptr distrugere
In caz de distrugere ptr forta majora autorul e indreptatit la remuneratia ce ii va fi platita daca opera s-a publicat .Daca
o editie pregatita e distrusa total datorita fortei majore inainte de a fi pusa in circulatie editorul indreptatit sa pregateasca o editie noua iar autorul are
dr de renuntare doar ptr una din aceste editii.
Daca o editie e distrusa partial datorita fortei majore inainte de punerea in circulatie editorul e indreptatit sa reproduca
fara plata catre autor numai
copii cate au fost distruse.In lipsa unei conventii contr de editare va inceta dupa durata stabilita sau dupa epuizarea ultimei editii convenite

3.CONTRACTE DE REPREZENTARE TEATRALA(executie muzicala )-prin care autorul


cedeaza unei pers fizice/juridice dr de a reprezenta/executa in public opera actuala /viitoare literara ,dramatica
,muzicala,dramatica,coregrafica,pantonima in schimbul unei remuneratii cesionarul se obliga sa o reprezinte /execute in conditiile stabilte
Incheiat in forma scrisa pe durata determinata ptr un nr determinat catre public in el fiind prev termenul cand va avea
loc premiera /comunicare operei/caracterul exclusiv /neexclusiv/plata autorului.
Intreruperea reprezentatiilor timp de 2 ani consecutiv daca nu e prev alt termen da dr autorului a solicita desfiintarea contr si daune ptr neexecutare
Beneficiarul unui contr nu-l poate ceda unui tert fara consimtamantul scris al autorului sau reprezentantului sau legal .Conf legii cesionarul obligat
sa permita autorului sa controleze executarea operei sa-I trimita programul /afisele/asigure reprezentarea operei in cond adecvate sa comunice
periodic nr de reprezentatii /plateasca la termen suma in cuantuml stabilit
Sanctiunea cand cesionarul nu reprezinta /executa opera in termenul stabilit duce la desfintarea contr /daune ptr neexecutare.Autorul pastreaza plata
primita /poate solicita plata remuneratie integrala din contr

4.CONTRACTE DE INCHIRIERE a unei opere-autorul se angajeaza sa permita folosinta pe


timp determinat cel putin a unui exemplar al operei /copie (program IT opere fixate in inregistrari sonore,audio-video).Cesionarul se angajeaza sa

5
plateasca autorului remuneratie pe perioada folosirii originalului operei timp in care autorul pastraza dr de autor al operei inchiriate exceptie dr de
difuzare daca nu s-a convenit altfel.Contr de inchiriere supus dispozitiilor de dr comun privind contr de locatiune

DREPTURI CONEXE DREPTULUI DE AUTOR


Ansamblul prerogativelor nepatrimoniale /patrimoniale pe care legea le recunoaste unor pers fizice/juridice
care desfasoara activitati specifice aflate in contiuarea activitatii de creatie propriuzisa
Legea protejeaza pers ca titulari de dr conexe pe:
1-artistii interpreti/executanti ptr propriile interprtari /executii
2-producatorii de inregistrari sonore ptr propriile inregistrari
3-organismele radio-tv/tv ptr propriile emisiuni
• 1-sint actorii /cantaretii/muzicienii/dansatorii/alte pers care prezinta /canta/damseaza/recita/joaca/interpreteaza/regizeaza/dirijeaza ori executa in
orice alta modalitate opera artistica /literara/spectacol de orice fel /folcloric/de varietati.circ/marionete
Artistii au dr morale:
-dr de a pretine recunoasterea paternitatii propriei interpretari/executii
-dr de a pretinde ca numele /pseudonim sa fie comincat la fiecare spectacol fiecare utilizare a inregistrarii lui
-dr de a pretinde respectarea calitatii prestatiilor ,a se opune oricarei deformari /falsificari /alte modificari substantiale a interpretarii /executiei
lor/oricarei alte incalcari a dr recunoscute de lege care le-ar prejudicia grav onoarea/reputatia
-dr de a se opune oricarei utilizari a prestatiei daca prin aceasta li s-ar aduce prejudicii grave.Aceste dr morale nu pot face obiectul unie
renuntari /instrainari dar exercitiul lor se poate transmite prin mostenire conf legii civile pe durata nelimitata
Conf legii autorii au si un dr patrimonial exclusiv ce consta in posibilitatea a autoriza efectuarea de
catre altii a activitatilor:
-prezentare intr-un loc public /comunicarea publica a prestatiei fixate ori nefixate pe un suport
-fixarea /reproducerea /difuzarea prestatia fixata
-emiterea /transmiterea prin radio-tv a prestatiei fixate/ne
-retransmiterea prin mijloace cu fir/fara/cablu/satelit/alt procedeu
In cond legii artistilor li se recunoaste cu privire la prestatiile colective realizate de anumite formatii (grup
muzical/cor /trupa) un dr patrimonial conex.In cazul prestatiei efectuate de artistul interpret/executant in cadrul unui contr individual de munca dr
patrimonial poate fi transmis celui care angajeaza cu conditia ca transmiterea sa fie expres prev in contr de munca .Durata dr patrimoniale ale
artistilor interpreti-50 de ani incepand cu 1 01 a anului urmator celui in care a avut prima fixare sau in lipsa prima comunicare
• 2-pers fizica/juridica ce isi asuma responsabilitatea organizarii /finantarii realizarii primei fixari a sunetelor fie ca ea constituie sau nu o opera in
sensul prezentei legi
Producatorul e in dr ca in cazul reproducerii /difuzarii inregistrarii sonore care le inregistreaza sa inscrie pe suportul lor inclusiv pe coperta /cutii/
alte suporturi de ambalaj pe langa mentiunile privind autorul /interpretul .titlurile operelor /data fabricarii/propriul sau nume/denumirea intreprinde-
rii sale.Producatorul mai are si dr patrimonial exclusiv de a autoriza efectuarea de catre terti a activitatii cu privire la acestea
-reproducerea /difuzarea propriilor inregistrari sonore
-prezentarea in loc public /adaptarea propriilor inregistrari sonore
-importul pe teritoriul Ro a copiilor legal realizate a propriilor inregistrari sonore .Durata dr patrimoniale ale producatorului este de 50 ani
incepand cu 1 01 a anului urmator celui in care a avut loc prima fyxare
• 3-*-dr conexe a radio-tv/tv in general-acestea au dr de a autoriza au obligatia ptr cel autorizat de a mentine intotdeauna numele acestor
organisme desfasurarea activitatilor
-fixarea /reproducerea/difuzarea propriilor programe radio-tv fixate pe orice fel de suport
-retransmiterea propriilor programe radio-tv prin mijloace fara fir/cu fir /satelit/alt procedeu
-comunicarea intrun loc accesibil publicului cu plata propriilor programe radio-tv
-importul pe teritoruil RO al copiilor legal realizate de pe propriile programe de radio-tv
Organismele radio-tv au dr patrimonial a impiedica importul de copii realizate fara autorizarea lor de pe proprile programe radio-tv.Aceste dr se
transmit pe cale exclusiv
*b-dr conexe pt transmiterea prin satelit,adica introducerea sub control /responsabilitatea unui organism de radio-tv
situat pe teri-toriul RO a semnalelor purtatoare de programe destinate captarii de catre public intrun lant nentrerupt de comunicare ce conduce la
satelit si revine pe pamant
Conf legii raspunderea ptr retransmisia satelit trebuie sa revina acelor organisme radio-tv .titular a programelor in cauza si pers fizice/juridica care
au primit autorizarea efectuarii comunicarii
*c-dr in ipoteza retransmiterii prin cablu.Prin comunicarea publica realizata pe calea retransmiterii prin cablu –
retransmiterea simultana/neschimbata/ integrala prin cablu sau sistem de difuzare /unde ultrascurte pt receptionarea de catre public a unei transmisii
initiale de emisiuni radio-tv difuzate publicului cu/fara fir .Conf legii titularii dr de autor /conexe isi pot exercita dr lor ptr autorizarea/interzicerea
retransmiterii prin cablu pe baza

6
Daca unii titulari de dr de autor nu au incredintat gestiunea dr lor unui organism de gestiune colectiva organismul care gestioneaz dr din aceasi
categorie considerat de drept gestionar al dr lor
Daca in acelasi domeniu sint mai multe organisme de gestiune titularul poate opta ptr oricare .Revendicarea dr se poate face in 3 ani de la tran-
smiterea prin cablu.Retransmiterea e permisa fara consimtamantul titularului si fara plata in cazul programelor proprii ale organismelor publice
radio-tv cu acoperirea lor
5 INVENTII
Creatia intelectuala care indeplineste conditii de brevetabilitate fiind protejate prin acord are un titlu
specificConf art 7 oinventie e brevetabila daca e noua rezulta dintr-o activitate inventica succeptibila de o aplicare industriala.Aceasta ne permte sa
desprindem elementele de calificare a inventiei totodata si conditiile de brevetabilitate :
a-sa fie noua fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale.Stadiul tehnicii include toate cunostintele care au devenit
accesibile public pana la inregistrarea cererii de brevet sau a prioritatii recunoscute
b-sa fie result. unei activitati inventive care presupune un aport creator de originalitate din partea inventatorilor .Conf
legii inventia e considerata ca implicand activitate inventica daca ptr o pers de specialitate in domeniu ea nu rezulta in mod evident din cunostinte
cuprinse in stadiul tehnicii
c-sa fie succeptibila de aplicare industriala ,sa poata fi aplicata in mod repetat cu rezultate identice in industrie
/agricultura/alt domeniu

BREVETAREA INVENTIILOR-notiune/competenta/procedura
Dr asupra inventiei sint recunscute,aparate pe teritoriul RO prin eliberarea de catre OSIM in cond legii a unui
document –brevet de inventie apartine inventatorilor iar dupa decesul lui succesorilor
Daca mai multe pers au creat o inventie fiecare are calitatea de coautor dr la brevet apartine tuturor in comun.Prin intelegere scrisa pot conveni ca
brevetul sa fie eliberat unuia din ei sau unora “sau dr conferite de brevet sa fie impartite intre ei”
Daca una/aceasi inventie a fost creata independent de 2/mai multi inventatori /colective de inventatori brevetul se acorda aceluia care a depus la
OSIM in cond reglemetare cererea de brevet.Daca 2 sau mai multi solicitanti au depus cerere de brevet cu obiect aceasi inventie brevetul va fi
acordat aceluia a carui cerere are prioritate in timp fata de cele lalte.Daca el isi retrage /abandoneaza cererea ori e respinsa brevetul va fi acordat
solicitantului urmator
OBIECTUL INVENTIILOR BREVETABILE
PRODUSUL-in aceasta categorie intra tot ce se poate produce pe cale industriala/manufacturiera si vinde fie
ca produsul urmeaza a fi folosit ca mijloc tehnic in industrie sau alte activitati practice fie ca are alta utilizare .
Dupa natura lor produsele pot fi:
-produse-obiect(aparate/masini/utilaje mijloace de transport/unelte/circuite electrice/unele/aparatura/instalatii de laborator/tehnica aparare
nationala/instrumente muzicale/inregistrari), -substante obtinute prin mijloace chimice.nucleare,-materiale rezultate din amestecuri chimice
(aliaje/sticla/materiale de constructii,soiuri de plante/rase de animale,microorganisme

PROCEDEUL-activitati care au rezultat obtinerea /modificarea unui produs:industriale,biologice,genetice

METODA-activitati care au rezultate de natura calitativa:tehnice,medicale


Daca prin natura /destinatia /efectele utilizarii lor unele inventii care ar putea constitui inventii brevetabile sint contrare OP /bunelor moravuri legea
interzice brevetarea lor.Deasemenea nu sint considerate inventii brevetabile creatile care prin natura lor nu constituie solutii ale unor probleme
tehnice;ideile/teoriile stintifice/solutiile cu cracter economic,organizare/regulile de joc/sistemele urbanistice/planuri,metode de sistematizare/feno-
mene fizice/retete culinare/realizari cu caracter estetic.

COMPETENTA-OSIM ca organ de specialitate cu autoritate unica pe teritoriul RO in asigurarea protectiei


proprietatii industriale este investit de lege sa inreg. cererile de brevet /publice/examineze acordand protectie in cond legii prin eliberarea brevetului
de inventie .Comisia de examinare din OSIM poate hotara acordarea brevetului /respingerea cererii,ia act de retragerea cererii poate proceda din
oficiu la revocarea propriei hotarari.Hot OSIM pot fi contestate judecarea la o comisie de reexaminare din OSIM .Hot ei poate fi atacata cu recurs la
TRIB BUC in 30 de zile.

PROCEDURA DE BREVETARE A INVENTIEI


1.-inregistrarea cererii de brevet si constituirea depozitului national reglementar;2.-examinarea preliminara a cererii;3.-publicarea cererii de brevet;
4.-cercetarea documentara ,publicarea raportului de documentare;5.-examinarea in fond a cererii de brevet;6.-publicarea brevetului;7.-procedura de
apel;8.-eliberarea brevetului.

BREVETUL DE INVENTIE

7
Actul oficial prin care se instituie protectia juridica asupra unei inventii .Fiind considerat titlu de protectie ptr inventie,confera titularului un dr
exclusiv de exploatare pe durata de valabilitate a lui;este un act administrativ unilateral /solemn/caracter de unicat.

DURATA DE VALABILITATE
Brevetul asigura protectia inventiei pe toata durata de valabilitate din ziua constitirii depozitului reglemetar national
Legea RO -3 categorii de brevete:1-brevete principale acordate ptr inventii/2-brevete compementare/3-brevete de soi
BREVETE principale-care pot fi aplicate in mod independent .Se impart in:inventii pionier(solutioneaza o data o
problema tehnica)si inventii obisnuita(modalitati noi de solutionare a unor probleme tehnice).Durata de valabilitate 20 ani cu incepere de la data
constituirii DRN
BREVETE complementare-se acorda ptr inventiile care perfectioneaza /complementeaza o inventie principala ptr care
xista un brevet in vigoare si nu poate fi aplicata fara cea din brevetul anterior.Durata valabilitatii limitata la aceea a brevetului acordat ptr inventia
pe care o perfectionaza
Inventii complementare sunt:inventii care completeaza o invente anterioara prin itrioducerea de substante /piese/dispozitive noi si inventii care
perfectioneaza o inventie anterioara prin mdificarea /imbunatatirea aparatelor/procedeelor tehnologice
BREVETE de soi-Durata de protecie a soiului 25 ani ptr soiuri noi de pomi fructiferi,vita de vie/arbori ornamentali-30
ani
Durata valabilitatii brevetelor limitata in timp are dubla semnificatie:
-in perioada de valabilitate a brevetelor inventia este protejata juridic titularul dobandind dr exclusiv de exploatare si un dr de a interzice altor
pers sa foloseasca inventia fara acordul ei
-caracterul temporar al valabilitatii brevetului e impus din considerente de ordin social ptr a asigura in masura cea mai mare patrunderea
progresului in toate sectoarele prin trecereainventiei in domeniul public dupa expirarea perioadei de protectie.Durata legala de valabilitate nu poate
fi prelungita/redusa de autoritatea de stat,in unele state exceptional poate fi prelungita daca titularul nu a asigurat beneficiul sufcient

DREPTURI SI OBLIGATII la aplicarea inventiilor


Creearea unei inventii determina drepturi si obligatii-patrimoniale-nepatrimoniale

DREPTURI PERSONALE NEPATRIMONIALE


1-dr la calitatea de autor al inventiei din faptul creatiei se naste in momentul creari inventiei dar existenta lui depinde de rezultatul indeplinirii /valo-
rificarii conditiilor de catre organul competent
2-dr la nume-dr a da inventiei numele tau
3-dr a da publicitatii inventia aceasta fiind expresia personalit autorului ,el hotarand daca inventia va fi adusa sau nu la cunostiinta publica
4-dr de prioritate prin depunerea cererii la OSIM se constituie DRN si solicitantul dobandeste un dr de prioritate incepand cu data constituirii DRN
5-dr la eliberarea unui titlu de protectie:il indreptateste pe autor la eliberarea unui titlu de protectie ,ocrotitind dr sale—brevetul de inventie.

DREPTURI PERSONALE PATRIMONIALE


1-dr exclusiv de exploatare a inventiei titularul e indreptatit sa exploateze direct/indirect inventia sau sa cedeze altora dr la inventia sa .Dr de
exploatare se naste in momentul crearii inventiei si devine exclusiv prin eliberarea brevetului.Opozabil erga omnes orice incalcare a dr conferite de
brevet in perioada de valabilitate constituie infractiune contrafacerea titularul putand da in judecata pers vinovata care poate fi pedepsita cu amenda/
inchisoarea produsele contrafacute confiscate iar daca sa produs un prejudiciu –despagubiri
2-dr a interzice tertilor exploatarea invetiei fara autorizarea sa
3-dr la reparatie patrimoniala ptr daunele suportate prin folosirea fara dr a inventiei.

LIMITELE DR EXCLUSIV DE EXPLOATARE


Nu constituie incalcare a dr exclusiv de exploatare:
1-folosirea inventiei in constructia/functionarea mijloacelor de transport terestru/navale/aeriene
2-folosirea inventiei de o pers care a aplicat inventia sau a luat masuri efective in vederea folosirii ei cu buna credinta pe terit RO independent de
titularul de brevet si inainte de constituirea DRN privind inventia sau inainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscute.In acest caz
inventia poate fi folosita in continuare de acea pers iar dr de folosire nu poate fi transmis decat cu patrimoniul pers sau cu o fractiune a
patrimoniului afectat exploatarii inventiei
3-producerea /folosirea inventiei exclusiv cu scop experimental
4-comercializarea /oferirea spre vanzare pe teritoriul RO cu./fara acordul titularului acelor exemplare de produs obiect al inventiei care au fost
vandute anterior de titularul de brevet
5-folosirea /luarea masurilor efective de folosire a inventiei de catre terti in intervalul dintre decaderea din dr a titularului de brevet si revalidarea
brevetului .Inventia poate fi utilizata in continuare in acelasi volum,nu poate fi transmisa decat cu patrimoniul celui care utilizeaza inventia sau cu o
fractiune a acestui patrimoniu

8
INCETAREA DR CONFERITE PRIN BREVET
1.Existenta brevetului poate inceta prin revocare dupa publicarea H de acordare sau prin anularea
brevetului in orice moment al perioadei de valabilitate.Revocarea /anularea pot fi facute in tot sau in parte.Daca e facuta in tot brevetul e declarat
nul protectia e desfintata retroactiv incepand cu data DRN.Daca e facuta in parte titularul pierde dr doar de partea anulata.Revocarea /anularea pot fi
facute daca la data depozitului cererii nu erau indeplinite cond de existenta a invenventiei brevetabile
2.Alta modalitate de incetarea a dr—renuntarea.Titularul poate renunta oricand la protectie producand
efecte de la inregistrarea la OSIM .Renuntarea se poate face in tot sau in parte.Cand e partiala titularul pierde dr asupra unei parti a inventiei
protectia ramane valabila ptr restul inventiei.Renuntarea in parte - titularul pierde doar dr dar ramane obligat a plati taxele .Renuntarea are caracter
definitiv /irevocabil.
Legea prev interdictii in ce priveste libertatea titularului a renunta la brevet
-titularul unui brevet ce face obiectul unui contract de licenta aflat in derulare poate renunta la brevet doar cu acordul licentiatului
-in caz inventiei in regim secret se poate renunta la brevet doar cu acordul institutiei care au atribuit caracterul secret
-in caz inventie de serviciu la care titularul de brevet e unitatea datorita existentei contr sau unei cesiuni titularul e obligat sa comunice mai intai
inventatorului intentia de renuntare iar daca acesta solicita titularului e obligat sa-I transmita dr asupra brevetului
3.Decaderea: Prin neplata taxelor intervine decaderea titularului de dr la brevet .Ptr fiecare an de protectie
titularul datoreaza o taxa, anii de protectie se socotesc incepand cu data DRN pana in ultimul an al brevetului.Daca titularul nu plateste taxa ptr anul
care urmeaza legea acorda un termen de gratie de 6 luni ptr plata taxei majorata cu 50% iar daca nu plateste edte decazut din dr conferite de OSIM
care publica decaderea .In 6 luni de la publicarea decaderii din dr titularul brevetului poate cere la OSIM revalidarea brevetului dar doar ptr motive
justificate .Publicarea revalidarii care are ca efect restabilirea proteciei recapatarea dr conferite de brevet

OBLIGATIILE TITULARULUI DE BREVET


In perioada dinaintea eliberarii brevetului viitorul titular are obligatiile sa : -comunice la OSIM numele
inventatorilor;sa depuna date si copii dupa brevetele eliberate in alte state ;sa respecte termenele legale;si sa raspunda notificarilor trimise de OSIM
iar solicitantul pers juridica are obligatia sa-l informeze pe inventator cu privire la stadiul examinarii cererii de brevet /aplicarii inventiei /abtine de
la orice divulgare a inventiei
Dupa obtinerea brevetului de inventie titularul are obligatiile:-sa exploateze inventia,sa plateasca taxele .In
termen de 3 luni de la eliberarea breveului pt restul anilor de protectie taxele se datoreaza pana la prima zi a anului la care se refera. Legea prev pt
pers juridice titulare ale brevetelor eliberate pt inventii de serviciu obligatia ca in cazul cand intentioneaza sa renunte la brevet sa instinteze pe
inventator si la cererea sa sa-I transmita dr asupra brevetelor..Inventatorii titulari de brevete ptr inventii de serviciu au obligatia ca in cazul incheierii
unui contr in legatura cu inventia sa faca prima oferta unitatii a carei salariat sunt.
Legea 64/91 prev si alte obligatii:aplicarea inventiei brevetate;transmiterea dr transmise la OSIM ;orice
midificare privind colectivul de inventatori sau numele trebuie communicate la OSIM .

TRANSMITEREA DR PRIVIND INVENTIILE


1-prin succesiune in cazul decesului posesorului dr : -testamnetara sau legala
2-transmiterea prin cesiune sub forma contr de cesiune:-totala(cand cesionarul dobandeste toate dr titularului de brevet) sau partiala(cand
dobandeste doar dr ce au fost cedate de titularul brevetului)
Cesiunea poate fi:-cu titlu oneros(cesionarul plateste un pret fix); -pe cote parti din beneficiul pe care-l va avea;-cu titlu gratuit
Contr de cesiune odata semnat creeaza pt parti dr si oblig inscrise in el.Intra in vigoare la data stabilita de parti,
3-transmiterea prin licenta exclusiva /neexclusiva
Licenta de exploatare a inventiei (licenta de brevet)-transmiterea de catre titularul brevetului catre alte pers a dr a exploata inventia brevetata in
limitele ce se stabilesc prin contr ,titularul pastrand ptr sine posesia brevetului /dr a actiona ptr apararea dr conferite de brevet.
Contr de licenta confera partlor dr+obligatii inscrise in el si produce efecte asupra tertilor doar daca e inscris la OSIM
*CLASIFICAREA licentelor
1-din punct de vedere a limitelor dr transmise prin licenta:totale(beneficiarul exploateaza inventia fara limite) sau partiale(exista limitari privind
modul de exploatare,volumul exploatarii/teritoriul/durata exploatarii)
2-din punct de vedere al pers licentiatorului:directe(acordate de titular) si sublicente(acordate de posesorul unei licente)
3-din punct de vedere al dr:Simple(-titularul de brevet transmite dr de exploatare rezervandu-si dr de a exploata licenta si pe cel de a acorad si alte
licente) sau Exclusive(-titularul transmite dr de exploatare obligandu-se ca ptr drepturile transmise prin licenta sa nu poata acorda alte licente)
4-din punct de vedere a costului:oneros sau -gratuit
5-raportarea la vointa titularului: Voluntare(-titularul le acorda cand doreste si considera ca este in interesul sau) sau Nevoluntare(-acordate contra
vointei titularului in cond speciale prev de lege)
----subclasificare:
* -Obligatorii –introduse ptr a combate neexploatarea inventiei.Se acorda in conditiile urmatoare:acordate de TRIB BUC
la expirarea termenului 4 ani de la inregistrarea cererii de brevet.3 ani de la eliberarea brevetului;inventia nu a fost aplicata sau insuficient aplicata

9
pe teritoriul RO si titularul nu poate justifica inactiunea.Se inregistreaza la OSIM si produce efecte de la data inregistrarii;titularul brevetului are dr
sa ceara TRIB retragerea licentei obligatorii daca beneficiarul ei indeplineste obligatia de exploatare a inventiei in cond stabilite.
* -Din oficiu- majoritatea legilor de brevet asigura Guvernului/intreprinderi desemnate de Guvern posibilitatea a
exploata o inventie fara acordul titularului de brevet in conditii speciale .In RO acordarea de licente din oficiu a fost introdusa prin legea brevetului
si motivata de rezolvarea unor cerinte de importanta nationala .
.Licenta din oficiu se acorda:in interesul aparararii nationale sau sigurantei nationale .Guv acorda
licenta din oficiu la cerererea Ministerului de resort.Se inregistreaza la OSIM. 2-Ministerul de resort poate pune in intarziere sa exploateze inventia
pe titularul de brevet astfel incat sa corespunda nevoilor economice speciale.Daca punerea in intarziere nu produce efecte in termen 1 an si in lipsa
exploatarii sau insuficientei exploatari aduc grave prejudicii economice nationale si interesului public la cererea Ministerului de resort brevetul ce
face obiectul punerii in intarziere poate fi pus in regimul licentei din oficiu. 3-Cand interesele sanatatii publice o cer brevetele eliberate avand obiect
elemente ale sanatatii care titularul nu poate justifica inactiunea pot fi supuse regimului licentei din oficiu.

APARAREA DREPTURILOR PRIVIND INVETIILE


Dr asupra inventiei sunt aparate prin dr administrativ /civil/penal
Dr administrativ—contestatia /actiunea in revocare ,competenta-comisia de reexaminare din cadrul OSIM
Dr civil—in cazul incalcarii dr titulari au posibilitatea utilizarii raspunderii civile contractuale/delictuala,un brevet acordat de OSIM /brevet
european cu efecte in RO poate face obiectul unei cereri in anulare daca obiectul brevetului nu e brevetabil obiectul cereri depaseste continutul
cererii.inventia nu e suficient de clar/complet explicata ptr ca o pers de specialitate sa o poata realiza .Competenta—Trib BUC
Dr penal-incriminarea unor fapte –insusirea fara drept a calitatii de autor a unei inventii /contrafacerea obiectului unei inventii,depunerea cererii in
strainatate inainte a fi inregistrata in tara /divulgarea de personalul OSIM a datelor cuprinse in cererile de brevet pana la publicare lor.

MODELE , DESENELE INDUSTRIALE


Creatii de forma prin care se realizeaza individualizarea printr-un element estetic a produsului industrial.
DESENELE:Dir 98/71/CE a PE defineste desenul industrial ca fiind”aspectul vizibil al produsului sau a unei
parti a acestuia rezultand din combinatia de linii/culori/contururi/grile/texturi materiale ale produsului sau ornamentatiei sale”.RO-desenele sint
ansambluri de linii/culori care produc un efect decorativ nou
MODELELE:forme/aspecte plasice ce se vor realiza pe suprafete plane /spatiu.Deosebire—desenul e o
prezentare grafica in 2 dimensiuni/modelul e o reprezentare in spatiu 3 dimensionala
din pct e vedere al procesului de creatie modelele /desenele fac parte din dr de autor iar din pct de vedere al destinatiei /multipicarii apartin dr de
proprietate intelectuala
REALIZAREA PROTECTIEI.In legea RO protectia e asigurata prin 129/92conf legii dr asupra
desenelor/modelelor industriale sint aparate prin eliberarea unui titlu de de protectie de OSIM –certificat de inregistrare a desenelor/modelelor
industriale ce confera titularului un dr exclusiv de exploatare.Dr de eliberare apartine autorului sau succesorului in drepturi,in caz cand titularul e
altul decat autorul acesta are dr la eliberarea unui duplicat al certificatului.Legea mai consacra prin principiul prioritatii cererii de inregistrare in caz
de pluralitate de autori sau al prioritatii recuos-cute rezultand dintr-o cerere anterioara

CONDIDITII DE FOND SI DE FORMA a protectiei


FOND-noutatea si functia utilitara a produsului
Noutatea—considera indeplinita daca anterior datei de constituire a DRN sau prioritatii recunoscute desenului/modelului nu a fost facuta public in
RO /strainatate ptr acelasi categorie de produse .Functia utilitara /estetica nu tehnica ptr a evita protectia multipla
FORMA-inregistrarea modelelelor si eliberarea titlului de protectie
Cererea +documentele redactate in RO se depun la OSIM constituind DRN .Data constituirii DRN –data primirii la OSIM a cererii +documentelor
insotitoare .Acest depozit asigura solicitantului un dr de prioritate cu incepere de la data constituirii lui functie de orice alt DR ulterior
Legea consacra si dr de prioritate de expozitie de 6 luni intr-o expozitie internationala .Cererea de inregistrare insotita de reprezentarea grafica a
desenului /modelului se publica in Buletinul oficial de Proprietate industriala al OSIM in termen de 6 luni de la constituirea DRN.Publicare poate fi
amanata la cerere ptr o perioada nu mai mare de 12 luni de la data DRN sau prioritatii invocate .Tertii interesati au dr a face opozitie la inregistrare
in termen de 2 luni de la publicare Termen de 6 luni de la publicare cererea e examinata de o comisie de specialitate ca va lua o hotarare de
admitere/respingere .In caz de admitere desenele/modelele sint inregistrate in Registrul National al Desenelor Modelelor Industriale si publicat in
Buletinul Oficial deProprietate Industriala.Termen de 30b zile de la ramanerea definitiva a hot se elibereaza Certificat de inregistrare .Inregistrarea
in strainatate nu poate fi facuta de romani decat dupa inregistrrea prealabila in RO.Procedura de inegistrare /eliberarea a cetificatului legata de plata
taxelor ,neplata lor atrage neefectuarea /nerecunoasterea prioritatii /decaderea din dr a titularului certificatului de inregistrare
CAI DE ATAC-in cursul procedurii de inregistrare
Cand hot cu privire la inregistrarea modelului /desenului in Registrul National a fost luata calea-actiunea in anulare

10
Pana la momentul comunicarii hot OSIM poate revoca proria hot cand nu sunt indeplinite conditii de fond.Contestatia administrativa reglementata
contra hot OSIM .Termenul depunerii ontestatiei 3 luni de la comunicare iar hot se ia in termen de 3 luni de la inregistrarea contestatiei.Hot Comi-
siei de Reexaminare se comunica partilor in 15 zile de la pronuntare si se ataca la Trib Buc.

DREPTURI NASCUTE in legatura cu desenele/modelele:


A.Morale-dr a decide daca sau cand va fi opera adusa la cunostinta publica ,dr a pretinde recunoasterea dr de autor ,dr
a decide sub ce nume va fi adusa opera la cunostinta publica ,dr a pretinde integrarea operei a se opune oricarei modificari /atingeri aduse operei,dr
de a retracta opera despagubind daca e cazul pe titularii dr de exploatare prejudiciati prin retractare
B.Patrimoniale-dr a decide daca va fi utiliz sau exploatata opera,dr a consimti la exploatarea operei de catre altii,
OBLIGATII
Titularii au obligatia la plata taxelor anuale ptr mentinerea in vigoare a Certificatului de inregistrare.Durata de valabilitate a Certificatului -10 ani de
la data constituirea DRN si se poate reinnoi pe 3 perioade succesive de 5 ani durata maxima 25 ani
MIJLOACE DE APARARE a dr asupra desenelor/modelelelor industriale
1-actiunea in anulare a Certificatului de inregistrare in cazul in care titlul de protectie a fost eliberat cu incalcarea disp legale
2-actiunea in civila deschisa in caz de incalcare a dr de la calitatea de autor sau titular al Cetificatului in caz de nerespectare a dr patrimoniale
nascute din actele de transmisiune
3-actiunea contrafacere/insusire fara dr a calitatii de autot
4-actiunea in concurenta neloiala
5-alte actiuni penale functie de fapta savarsita

8-PROTECTIA MARCILOR
Sediul materiei-L84/98 defineste marca”marca-un semn succeptibil de reprezentare grafica servind la deosebirea produselor /serviciilor unei pers
fizice/juridice de cele apartinand altor persoane

CONDITII DE FORMA SI DE FOND:


FOND1.1-distinctivitatea;2.-originalitatea;3-noutatea
1.Notiune relativa ce se refera in raport cu obiectul pe care semnul urmeaza sa-l identifice acelasi semn
putand fi distinctiv ptr urmatoarele obiecte si nedistinctiv ptr altele
Anumite semne (denumiri geografice/nume patronimic)nu pot fi distinctive in sine ci doar prin modul de prezentare,nu pot fi inregistrateca marca
(vin de masa/crema de branza)si se recomanda utilizarea termenilor fentezisti(philips/kodak)sau cuvinte care au uzual alt sens (orange)
2.disponibilitatea
Semnul trebuie sa fie disponibil sa nu apartina altuia.Indisponibilitatea e cauzata de existenta unor dr nepatrimoniale personale apartinand unui tert
si de un act anterior de apropiere a aceluiasi semn sau un semn similar.
3.liceitatea
Legea RO arata”nu pot fi inregistrate ca marca indicatiile inselatoare ori sint contrare legii si bunelor moravuri”.Marca nu trebuie sa fie deceptiva-
sa corespunda cerintei de protectie a consumatorilor privind garantia calitatii.Se considera deceptive marcile care inseala cumparatorul in privinta
calitatii/provenientei geografice /situatiei comerciale a titularului semnului distinctiv.Privind calitatile produsului s-a considerat deceptiva
marca”mentol”-tigari care nu cuprinde mentol
FORMA-modul de intrebuintare a marcii.Se folosesc prin tasare/aplicare pe produse /ambalaje/documente ce insotesc produsele /insigne/reclame

PROCEDURA INREGISTRARII MARCII


Dr la marca poate fi obtinut de orice pers fizica/juridica ce desfasoara o activitate industriala/comerciala.Poate apartine in comun mai multor pers
fizice.Etapele principale prin care se desfasoara inregistrarea:
1-depozitul reglemetar al marcii
2-examinarea formala a cererii de inregistrare
3-examinarea de fond a cererii de inregistrare
Marcile inregistrate se publica in publicatia oficiala OSIM si se elibereaza un certificat de inregistrare si confera un dr exclusiv de exploatare

STINGEREA dr de marca
1-titularul renunta expres la dr sau prin declaratie scrisa
2-pers juridica careia I apartine marca e lichidata iar dr cu privire la marca nu au fost transmise altei pers juridice
3-termenul de ocrotire a marcii s-a implinit fara a se fi efectuat formalitati de reinnoire
-cand inceteaza fabricarea produsului pe care se aplica marca e considerat abandonat

DECADEREA din dr la marca

11
1-cand marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul RO pe o perioada de 5 ani fara ca neutilizarea sa poata fi justificata
2-daca dupa data inregistrarii marca a devenit uzuala in comertul cu un produs/serviciu ptr care s fost inregistrat
3-marca a fost inregistrata de o pers ce nu a avut calitatea ceruta de lege
4-dupa data inregistrarii si ca urmare a fol. marcii de catre titular /cu consimtamantul lui marca a devenit succeptibila a induce publicul in eroare

MODALITATI DE TRANSMITERE a dr la marca


1-cesiunea-titularul poate sa transmita marca inregistrata prin contr de cesiune.In caz de cesiune totala dr la marca se transmite integral iar
cesionarul obtine totalitatea dr cedentului .In caz de cesiune partiala cedentul isi pastreaza dr a utiliza marca
2-contr de licenta-titularul marcii transmite altei pers dr de a aplica /atasa marca sa pe produsele pe care le fabrica/pune in circulatie
-de exploatare-ofera licentiatorului dr a plica marca cedata /a fabrica produsul
-de folosire-autorizatia de aplicare/atasare a marcii pe produs livrat de licentiator
-de reclama-autorizarea folosirii in scop comercial /publicitar a unei denumiri ce reprezinta obiectul a unui dr personal al altei pers
EFECTE:Titularul marcii prin contr de licenta are dr a continua exploatarea marcii sale.Beneficiarul licentei are obligatia a exploata marca/a plati
pretul licentei /a mentine calitatea produselor /serviciilor acoperite de marca

CLASIFICAREA MARCILOR
1-dupa destinatia economica:-de fabrica-de comert
2-dupa obiectul marcilor:-de produse-de servicii
3-dupa titularul dr la marca:-individuale-colective
4-dupa natura normelor:-facultative-obligatorii
5-dupa nr semnelor care alcatuiesc marcile:-simple-1 semn-combinate-1 nr de semne
6-dupa natura semnelor care formeaza marca:-verbale-figurative-sonore
7-dupa semnificatia speciala a marcilor:-notorie-renume deosebit cu valoare internationala determinata dupa vechimea marcii/intensitatea
publicitatii/identificarea cu intreprinderea /ideea de calitate

FUNCTIILE MARCII
1-de diferentiere a produselor aplicata pe produse permite identificarea deosebindu-l de alte produse
2-de concurenta mijloc de individualizare a produselor permite consumatorilor sa-si orienteze alegerea spre produse verificate apartinand produca-
torilor ce si-au castigat buna reputatie
3-de garantie a calitatii marca devine ptr consumator garantie a anumite calitati a produsului care poarta acea marca
4-de organizare a pietei –prin interactiunea dintre productie –consum devine mijloc de corelare aa cererii cu oferta
5-de monopol-prin asigurarea exclusivitatii distribitiei –concurenta monopolista
6-de reclama-a devenit un simbol direct legat de reputatia unui produs ceea ce se impune cumparatorului este marca nu provenienta produsului
7-de protecie a consumatorului-legea urmareste sa garanteze consumatorului dr la o informare veridica sa il apere impotriva inselaciunii

MIJLOACE JURIDICE DE APARARE A DREPTULUI LA MARCA


1-de dr administrativ-in cadrul OSIM functioneaza Comisia ptr solutionarea litigiilor privind marcile care examineaza contestatiile /cererile prvind
marcile care examineaza contestatiile /cererile in anulare /repunere in termen.Contestatiile se refera la DRN /publicarea /inregistrarea
marcii/reinnoirea inregistrarii/radierea/inscrierea transmiterii marcii
Cererea in anulare poate fi introdusa daca inregistrarea s-a facut cu rea credinta daca marca inregistrata reprezinta copierea/imitarea /traducerea unei
marci din alt stat sau daca marca cuprinde indicatii false/inselatoare/contrare legii,OP.Repunerea in termen se poate cere cand se constata ca
termanul privind marca au fost depasite din motive temeinic justificate.
2-de dr civil-toate litigiile privind incetarea faptelor ce aduc atingere dr de folosire a marcilor/repararea prejudiciului cauzat se solutioneaza de
instanele judecatoresti
3-de dr penal-apararea dr la marca vizeaza contrafacerea /concurenta neloiala
Faptele sanctionate(contrafacere):-imitarea frauduloasa marcii altuia ;reproducerea servita a unei marci apartinand altei pers si aplicarea frauduloasa
a marcii altuia(concurenta neloiala)fundamentul actiunii conduita criticabila a paratului care isi incalca obligatiile.Este in principiu o actiune civila
si doar in anumite cazuri forma actiunii penale

PROTECTIA INDICATIILOR GEOGRAFICE,DENUMIRILOR DE ORIGINE


Sediul materiei-L84/98
Indicatiile geografice—denumirea ce serveste la identificarea unui produs originar dintr-o tara /regiune /localitate in cazurile in care o calitate ,o
reputatie sau alte caracteristici determinate pot in mod esential atribuite acestei origini geografice
Sint excluse de la inregistrare indicatiile geografice care nu contin denumiri geografice reale /exacte fiind doar denumiri generice succeptibile de
inducere in eroare a consumatorului sau sint contrare OP /bunelor moravuri .In sens larg –indicatiile geografice si notiunea de denumire de origine

12
Denumirea de origine-nume geografica de tara /regiune/localitate ce serveste la desemnarea unui produs cu originea din acel loc calitatile
/caracteristicile acestuia datorandu-se exclusiv mediului geographic

FIRMA COMERCIALA-numele/denumirea sub care comerciantul exercita comertul si sub care semneaza
CONDITII GENERALE –Orice firma indeplineste functia a individualiza efectul economic-disponibilitatea /diferentierea.Orice firma noua trebuie
sa se deosebeasca de cele existente cand o firma noua prezinta asemanari cu alta se cere sase adauge o mentiune care sao distinga de ea fie prin
desemnarea mai precisa a pers comerciantului /felul de comert
Verificarea /aprecierea revine RC care poate refuza inscrierea firmei care poate produce confuzire cu alte firme inregistrate
Clasificare firme SNC/SCS/SA/SCA/SRL

EMBLEMA-semnul/denumirea ce deosebeste o intreprindere de alta de acelasi gen.Spre deosebire de firma


ce are caracter obligator,emblema are caracter facultativ.Poate fi verbala si figurativa conditiile de disponibilitate /diferentiere cerute ptr firma sint
valabile in cazul emblemei.Odata ce firma /emblema au fost inregistrate in RC reprezinta elemente active din patrimoniul comerciantului putind fi
aparate in acelasi conditii ca fondul de comert

9-CONCURENTA NELOIALA-CN
Definitie.Orice act/fapt contrar uzantelor cinstite care se produce in activitatea comerciala/industriala
constituie CN
Actele/faptele de CN presupun intrunirea conditiilor:
-comportamentul concurential sa constea in uzante cinstite
-actele de CN trebuie sa indeplineasca cond cerute faptelor delictuale contraventionale sau infractionale avand in vedere sanctiunile de care sint
posibile(civile/contraventionale/penale)
-comportamentul contraventional sa nu fie si culpabil
-actele /faptele de CN sa se produca in domenii deschis concurentei

Clasificarea actelor de CN
1-dupa forma de raspundere ce le e aplicabila:-delicte civile-contraventii-infractiuni
2-dupa modul in care se incalca limitele concurentei licite:-acte/practici de concurenta-acte/practici restrictive de concurenta
3-dupa criteriul participarii la comiterea lor:acte CN-individuale/colective
4-dupa scopul in care sint savarsite:-acte de stimulare a comertului propriu-acte in dauna altui comerciant
5-dupa continutul lor:-acte de denigrare-acte de dezorganzare-acte de imitare-acte de parazitare-acte clandestine

FORMELE DE CN
1-mijloacele de confuzie /riscul de confuzie
-care tind sa produca in mntea consumatorului ideea ca produsul /serviciul este sau provine de la concurentul celui care le utilizeaza
-care tind sa creeze doar ideea unie legaturi intre cele 2 oferte ptr a profita de clentela concurentului2-ratasarea parazitara-raportarea la
publicitatea /realizarile altuia in scopul de a profita de reputatia lui
3-imitarea mijloacelor publicitare
4-substituirea produselor –mijloc de confuzie in domeniul prod farmaceutice/bauturi
5-denigrarea-afirmarea/raspandirea sub orice forma in scop de concurenta de fapte privitoare la alta SC de natura a-I prejudicia reputatia
6-reclama comparativa-marfa sau prestatiile concurentului sint opuse celor personale pt ca discreditarea primelor sa puna in lumina favorabila
autorul reclamei
7-reclama superlativa-cand cel care o foloseste se declara cel mai bun revendicand o pozitie privilegiata
8-publicitatea mincinoasa-actul unui comerciant care ptr a-si ameliora pozitia in raporturile de concurenta face afirmatii neadevarate cu privire la
pers /produsele .serviciile sale
9-forme speciale de vanzare-vanzarea cu pret redus sub pretul impus/vanzarea cu premii/in sold

RASPUNDEREA JURIDICA PTR CN


Poate fi exercitata (actiunea)in termen de 1 an de la data la care pagubitul a cunoscut /trebuia sa cunoasca dauna si pe cel care cauzat-o dar nu mai
tarziu de 3 ani de la savarsirea faptei
Instanta competenta-cea a locului savarsiri faptei/a carui raza teritoriala se gaseste sediul paratului

OBIECTUL actiunii in CN

13
-incetarea actelor/faptelor de CN;stabilirea daunelor morale/despagubiri;sechestrarea marfurilor cu false indicatii ori distrugerea falselor
mentiuni;vanzarea marfii dupa indepartarea falselor mentiuni ptr acoperirea daunelor morale;publicarea HJ pe cheltuiala faptuitorului;exercitarea
actiunii in CN subordonate cond clasice ale raspunderii civile iar procedura judecatii se desfasoara dupa regulile de dr civil
In cazul in care actul de CN constituie infractiune partea lezata poate introduce actiune in reparatie fie in fata organului de jurisdictie competent in
materia civila fie sa ceara repararea daunelor ,instanta sesizata cu judecarea cauzei penale
Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a parti vatamate sau sesizarea Camerei de comert ,industrie teritoriala sau alte organizatii
profesionale.In cazul in care actele de CN constituie contraventii constatarea lor se face la sesizarea partii vatamate de catre salariatii imputerniciti
de CCI sau inspectia comerciala de stat.

14