Sunteți pe pagina 1din 118

PREFAŢĂ

Lucrarea de faţă, „Comunicare scrisă în afaceri”, completează domeniul


corespondenţei comerciale pe relaţia Client – Furnizor.

Structurat în ... capitole, materialul lingvistic italian pe care l-am selectat,


se articulează pe situaţii standard de comunicare în afaceri: cerere şi
ofertă, facturi, relaţii cu banca, asigurări, expedieri etc.

Fiecare din cele ... tipologii de scrisori comerciale este însoţită de o bogată
frazeologie standard a situaţiei de comunicare.

Conepută ca istrument practic, complet, uşor de folosit, lucrarea


„Comunicare scrisă în afaceri. Client – Furnizor” se încheie cu anexe ce
conţin elemente folosite în mod curent în raporturile scrise de afaceri:
numele continentelor, prefixele telefonice italiene, codurile poştale,
informaţii despre serviciul telex, abrevieri şi sigle uzuale.

Mariana Săndulescu
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cereri
Într-o cerere obişnuită de informaţii se specifică în mod
clar şi concis ceea ce se doreşte: informaţii generale, un catalog,
o listă de preţuri, un eşantion, un deviz. Dacă se cunosc deja
produsele firmei şi se ştie ce anume interesează, se poate trece
direct la detalii, altfel cererea se formulează în termeni mai
generali.

În acest caz este mai oportun să se adreseze scrisoarea


directorului compartimentului Vânzări.

În situaţia în care cererea de informaţii este adresată unui


furnizor cu care se tratează pentru prima oară, este necesar să i
se comunice cum s-a obţinut adresa sa – la un târg, de la
Camera de Comerţ, de la un client – şi să i se ofere amănunte
asupra propriei activităţi comerciale, ca de exemplu asupra
tipului de produse comercializate şi asupra cantităţilor.

Cerere de informaţii generale despre ţesături (stofe)

1 martie 20XX

Suntem o întreprindere ce confecţionează îmbrăcăminte


de ceremonie şi ne-ar face plăcere să primim informaţii detaliate
despre ţesăturile pentru îmbrăcăminte de seară de care
dispuneţi. Suntem interesaţi de şifon, lamè, mătase şi atlaz în
culoarea uni sau cu motive florale .
Dacă aveţi ceva ce credeţi că ne-ar putea interesa, ne-ar
plăcea să primim câteva mostre, informaţii şi preţuri pentru
comenzi mari. De asemenea, dacă aveţi un reprezentant în ţara
noastră, rugaţi-l să ne contacteze cât mai repede posibil.
În această perioada, căutăm stofe pentru sezonul
toamna–iarna şi vă vom fi recunoscători dacă veţi considera
urgentă această cerere a noastră.
Mulţumindu-vă pentru atenţia acordată, vă transmitem
distinse salutări.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richieste

In una normale richiesta di informazioni si specifica in


modo chiaro e conciso che cosa si vuole: informazioni generali,
un catalogo, un listino prezzi, un campione, un preventivo. Se si
conosce già la produzione della ditta e si ha un’idea precisa degli
articoli che più interessano si entra direttamente nel dettaglio,
altrimenti si formula una domanda in termini più generali.

In questo caso inoltre sarebbe opportuno indirizzare la


lettera al Direttore delle Vendite.

Se la domanda di informazioni è rivolta ad un fornitore


con il quale non si sia precedentemente trattato è necessario
comunicargli come si è ottenuto il suo nominativo – ad una
manifestazione fieristica, presso la Camera di Commercio,
tramite un cliente – e fornirgli dettagli sulla propria attività
commerciale, per esempio sul tipo di prodotti trattati e sulle
quantità.

Richiesta di informazioni generiche su tessuti

1 marzo 20XX

Siamo un'azienda che confeziona abiti da cerimonia e ci


sarebbe gradito ricevere informazioni dettagliate sui tessuti per
abiti da sera di cui disponete. Siamo interessati allo chiffon, al
lamé, alla seta e al raso, in tinta unita o a disegni floreali.

Se avete qualcosa che credete possa essere di nostro


interesse, gradiremmo ricevere alcuni campioni, informazioni e
prezzi per grossi ordini. Inoltre, se avete un rappresentante nel
nostro paese pregatelo di mettersi in contatto con noi il più presto
possibile.

Attualmente stiamo selezionado tessuti per la stagione


autunno-inverno e vi saremmo grati se voleste considerare questo
caso come urgente.

Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione porgiamo


distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspuns la cererea de informaţii despre ţesături

1 mai 20XX

Ne-a făcut plăcere să primim scrisoarea dv. din… în care


ne cereţi informaţii despre ţesăturile noastre de iarnă.

Vă trimitem anexat lista de preţuri actualizate şi ultimul


catalog în care sperăm că veţi găsi articole interesante pentru dv.

Pentru comenzi regulate de nu mai puţin de 1000m. de


stofă suntem dispuşi să acordăm o reducere specială de 5% din
preţul net, cu plata la zece zile de la primirea facturii.

Vă informăm că în prezent nu avem agenţi în ţara dv. şi


prin urmare vom ţine legătura direct în cazul eventualelor relaţii
de afaceri.

Vă invităm să ne scrieţi în cazul în care veţi dori şi alte


informaţii sau veţi hotărî să ne transmiteţi o comandă.

Rămânem în aşteptarea răspunsului dv. şi vă transmitem


distinse salutări.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposta alla richiesta di informazioni generiche


sui tessuti

1 maggio 20XX

Abbiamo ricevuto con piacere la vostra lettera del 14 c.m.


che ci chiadeva informazioni sui nostri tessuti invernali.

Siamo leti di inviarvi in allegato il listino prezzi aggiornato e


l'ultimo catalogo, che speriamo includa articoli di vostro interesse.

Per ordini regolari di non meno di 1000 mt. di tessuto siamo


in grado di concedere uno sconto speciale del 5% sul prezzo netto,
per pagamento a dieci giorni da ricevimento fattura.

Vi informiamo che, al momento, non abbiamo agenti nel


vostro paese, perciò ci terremo in contatto direttamente per
eventuali rapporti di affari.

Vi invitiamo a scriverci nuovamente se desiderate ulteriori


informazioni o decidete di trasmetterci un ordine.

Rimaniamo in attesa di vostre notizie e porgiamo distinti


saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de informaţii pentru exclusivitate

Suntem o societate nou creeată de patru tineri licenţiaţi în


inginerie electronică şi în economie şi cu experienţă de zece ani
în domeniul medical.

Am văzut câteva din produsele dv. în cataloage şi reviste


ştiinţifice şi am apreciat în mod deosebit atât noile unităţi mobile
de urgenţă cât şi aparatura şi mijloacele de acordare a primului
ajutor. Pentru că suntem convinşi că asemenea produse au o
bună piaţă de desfacere la noi, am fi interesaţi să colaborăm cu
dv.

În prezent pregătim planul pieţei pentru anul viitor şi de


aceea v-am fi îndatoraţi dacă ne-aţi da un răspuns prompt.

În aşteptarea răspunsului dv., vă transmitem distinse


salutări.

Cerere de import – produse

Am citit adresa societăţii dv. în “World Magazine“. Suntem


specializaţi în fabricarea de diverse tipuri de curele pentru
ceasuri de mâna pe care le vindem pe piaţa engleză .

Totuşi suntem foarte interesaţi de articolele voastre, care


nu fac parte din gama noastră de produse. Dat fiind că de luna
viitoare Guvernul va permite importul liber, am dori să importăm
fie ceasurile dv. complete, fie piese şi să le vindem în numele
societăţii dv. pe baza profitului reciproc.

Vă rugam să ne trimiteţi un eşantion şi toate părţile


componente pentru fiecare model pe care ni-l puteţi oferi,
împreună cu preţurile, termenele de livrare, cantitatea minimă şi
orice altă informaţie necesară .

În aşteptarea solicitării dv. şi a unui răspuns pozitiv, vă


salutăm cordial.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di informazioni per distribuzione esclusiva

Siamo una nuova Società creata da quattro giovani, laureati


in ingegneria elettronica e in economia, che hanno lavorato nel
campo medico per dieci anni.

Abbiamo visto alcuni vostri prodotti su cataloghi e riviste


scientifiche ed abbiamo apprezzato particolarmente sia le nuove
unità mobili d'emergenza sia le apparecchiature e i mezzi di pronto
soccorso. Poiché siamo convinti che per tali prodotti ci siano buoni
sbocchi sul mercato inglese, saremmo interessati a lavorare con
voi.

Attualmente stiamo preparando il piano di mercato per


l'anno prossimo, perciò vi saremmo grati se poteste risponderci al
più presto.

In attesa di vostre notizie porgiamo distinti saluti.

Richiesta di importazione di prodotti

Abbiamo letto l'indirizzo della vostra pregiata Società su


"World Magazine".

Siamo specializzati nella fabricazione di vari tipi di cinturini


per orologi da polso e li vendiamo sul mercato inglese.

Tuttavia siamo molto interessati ai vostri articoli, che sono


al di fuori della nostra gamma produttiva. Poiché a partire dal
mese prossimo il Governo permetterà la libera importazione,
vorremmo importare sia i vostri orologi completi sia i singoli pezzi
e venderli per conto della vostra Società su basi di profitto
reciproco.

Vi preghiamo di inviarci un campione e tutti i pezzi per ogni


modello che ci potete fornire, unitamente a prezzi, tempi di
consegna, quantità minima ed ogni altra informazione necessaria.

Nell'attesa di un vostro sollecito e positivo riscontro vi


salutiamo cordialmente.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Solicitare de informaţii pentru import

Am citit numele şi adresa dv. în catalogul expoziţiei


<<Hospital>>.
Suntem importatori de aparatură medicală şi stiinţifică şi
am primit recent un numar semnificativ de cereri de instrumente
de analiză de precizie.

Anexat vă trimitem un profil al societăţii noastre şi al


gamei de produse cu care ne ocupăm.

Ne-ar face plăcere să primim informaţii despre produsele


dv. precum şi un catalog şi ultima listă de preţuri.

Dacă preţurile şi condiţiile dv. ne vor conveni, vă vom


trimite, probabil, comenzi consistente.

Aşteptăm oferta dv. cât mai curând şi vă mulţumim


anticipat pentru informaţiile pe care ni le veţi oferi.

Anexa: cataloage

Cerere de informaţii în urma participării la târg

Cu ocazia recentului târg de la Milano am vizitat standul


dv. şi am apreciat accesoriile de modă expuse.

Firma noastră, fondată în 1995, lucrează ca importatoare


specializată în articole de damă şi am fi mulţumiţi dacă am putea
distribui produsele dv. ca agenţi exclusivi pentru ţara noastră.

Vă trimitem în anexă o listă cu articolele care ne


interesează şi vă rugăm să ne trimiteţi cât mai repede posibil cea
mai bună ofertă a dv. CIF Bristol. Vă rugăm să aveţi amabilitatea
să ne transmiteţi şi modalităţile dv. de plată, termenele de
livrare şi reducerile în cazul unor comenzi frecvente.

În aşteptarea răspunsului dv., vă mulţumim anticipat.

Salutări distinse.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di informazioni per importazione

Abbiamo letto il vostro nome e indirizzo sul catalogo


dell'esposizione <<Hospital>>.

Siamo importatori per l'Italia di apparecchiature medicali e


scientifiche ed abbiamo ricevuto recentemente un notevole
numero di richieste di strumenti analitici di precisione.

In allegato inviamo un profilo della nostra Società e della


gamma di prodotti che trattiamo.

Gradiremmo ricevere informazioni dettagliate sui vostri


prodotti nonché un catalogo ed il vostro ultimo listino prezzi.

Se i vostri prezzi e le vostre condizioni di vendita ci


soddisferanno vi passeremo probabilmente ingenti ordini.

Attendiamo la vostra offerta appena possibile e vi


ringraziamo in anticipo per ogni informazione che ci fornirete.

All.: cataloghi

Richiesta di informazioni a seguito di incontro fieristico

Spett. Ditta,
In occasione della recente Fiera Internazionale di Milano
abbiamo avuto occasione di visitare il vostro stand e di apprezzare
gli accessori moda esposti.

La nostra ditta, fondata nel 1965, opera come importratrice


specializzata in articoli per donna e saremmo lieti di trattare i
vostri prodotti come agenti esclusivi per l'Italia settentrionale.

Vi inviamo in allegato una lista degli articoli che ci


interessano e vi preghiamo di inviarci al più presto la vostra
migliore offerta valutata CIF Amburgo. Vogliate comunicarci inoltre
i vostri metodi di pagamento, termini di consegna e sconti per
ordini frequenti.

Nell'attesa di una vostra risposta vi ringraziamo


anticipatamente.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de informaţii pentru extinderea pieţei

În atenţia domnului Director compartiment Exporturi


Obiectul: componente pentru utilaje de construcţii şi de
extracţie

Suntem onoraţi să ne prezentăm ca o societate


specializată în domeniul industriei edilitare / ingineriei. Ne
ocupăm cu furnizarea de piese de schimb şi piese complete
pentru utilaje de construcţii şi extracţie .

Ne aflăm într-un proces de diversificare a producţiei în


scopul extinderii pe piaţa orientală. Din informaţiile primite de la
directorul dv. comercial aflăm că produceţi şi comercializaţi
produse similare cu ale noastre. Iată de ce vă solicităm asitenţă
în furnizarea unor asemenea produse pentru piaţă.

Vă rugăm să trimiteţi informaţii complete, detalii tehnice,


cataloage, numele distribuitorului dv. local, lista de preţuri
actualizate precum şi indicaţii pentru eventuale reduceri. După
studierea şi cercetarea pieţei, vă vom informa asupra
posibilităţilor de comercializare a produselor dv. în Hong Kong,
Macao şi China.

În aşteptarea răspunsului dv., vă transmitem salutări.


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di informazioni per ampliamento mercato

Alla cortese attenzione del Direttore Esportazioni.

Ogg.: componenti per macchinari da costruzione e da


estrazione.

Siamo lieti di presentarci come una Società specializzata in


campo edile/ingegneristico. Provvediamo alla fornitura sia dei
pezzi di ricambio sia dei pezzi completi per macchinari da
costruzione e da estrazione.

Stiamo diversicando la nostra produzione al fine di


espandere il mercato nelle aree orientali. Da informazioni ricevute
dal vostro Direttore Commerciale sappiamo che producete e
commerciate prodotti similari ai nostri. Chiediamo perciò la vostra
assistenza per fornire il mercato di tali prodotti.

Preghiamo inviarci informazioni complete, dettagli tecnici,


cataloghi, il nome del vostro distributore locale, listino prezzi
aggiornato più le indicazioni per eventuali sconti. Dopo studi e
ricerche di mercato vi informeremo sulla commerciabilità dei vostri
prodotti in Hong Kong, Macau e Cina.

Nell'attesa di un vostro riscontro, porgiamo i nostri più


distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de preţuri pentru o furnizare în Africa


Am primit următoarea cerere de la sucursala noastră din
Africa Occidentală:
- 500 de secerători model 2060 / SG;
- 700 maşini pentru irigat model 1345/ AV.
Vă rugăm să ne indicaţi preţurile FOB în portul dv. de
îmbarcare, cuprinzând ambalajul obişnuit plus un ambalaj
rezistent de carton, adecvat pentru export. Ambalajul trebuie să
fie neutru în interior şi la exterior.
Plata se va face ca de obicei printr-un acreditiv irevocabil
şi confirmat.
În răspunsul dv., vă rugam să ne specificaţi termenele de
livrare pe care sunteţi dispuşi să le oferiţi.
În aşteptarea unui răspuns favorabil, vă salutăm.
Cerere de ofertă rectificată faţă de cea anterioară
În atenţia domnului Tozzi
Vă mulţumim pentru informaţiile pe care le-aţi transmis
domnului Bianchi, la noul nostru birou din Canbera, în legatură
cu produsele disponibile în stocul firmei dv.
După cum ştiţi, încercăm să ne extindem vânzările în
Australia şi de aceea o parte din producţia dv. ne poate interesa.
În timpul ultimei dv. vizite în Australia, aţi putut să vedeţi
că piaţa noastră este extrem de competitivă, iar majoritatea
participanţilor de aici sunt distribuitori mondiali.
În prezent suntem interesaţi în mod deosebit să găsim un
furnizor de utilaje pentru asanare; cu toate acestea, din
informaţiile pe care ni le-aţi oferit am observat că preţurile dv.
sunt prea mari pentru piaţa noastră .
Până acum nu am avut posibilitatea să evaluăm produsele
rămase în stoc, dar sperăm să dezvoltăm împreună un program
de reduceri pentru o livrare de utilaje de asanare.
Vă rugăm să aveţi amabilitatea să reexaminaţi această
propunere şi să ne anunţaţi dacă există posibilitatea să
îmbunătăţiţi oferta dv.
Salutări distinse.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di prezzi per una fornitura in Africa


Abbiamo ricevuto la seguente richiesta dalla nostra
succursale in Africa occidentale:
- 500 (macchine) mietitrici mod. 2060/ SG;
- 700 macchine per l'irrigazione mod. 1345/ AV.
Vi preghiamo di indicarcene i prezzi su base FOB vostro
porto di imbarco comprendente il solito imballaggio più un imballo
di rinforzo in cartone adatto per l'esportazione. L'imballo deve
essere neutro internamente e esternamente.
Il pagamento verrà effettuato come sempre a mezzo lettera
di credito irrevocabile e confermata.
Nella risposta vi preghiamo di indicare i termini di consegna
e gli sconti che siete disposti a praticarci.
Nell'attesa di ricevere vostre positive notizie porgiamo
distinti saluti.
Richiesta di nuova offerta rettificata rispetto
alla precedente
Alla cortese attenzione del Signor Tozzi.
Vi ringraziamo per le informazioni che avete inoltrato a
Signor Bianchi, del nostro nuovo ufficio nel Galles del Sud, a
proposito dei prodotti disponibili presso la vostra ditta.
Come sapete stiamo tentando di espandere le nostre
vendite in Australia e perciò una pate della vostra produzione può
essere di nostro interesse.
Durante la vostra recente visita in Australia vi sarete resti
conto che il nostro mercato è estremamente competitivo e servito
generalmente dalla maggioranza dei partecipanti al mercato di
distribuzione mondiale.
Al momento siamo interessati in particolare a trovare un
fornitore di macchinari per bonifiche, tuttavia dalle informazioni
che ci avete fornito comprendiamo che i vostri prezzi sono troppo
alti per il nostro mercato.
Fino ad ora non abbiamo avuto l'opportunità di valutare i
rimanenti prodottii, ma gradiremmo poter sviluppare insieme un
possibile programma di sconti per una fornitura di macchine da
bonifica.
Vogliate gentilmente riesaminare questa posizione, e
avvisarci se avete la possibilità di migliorare la vostra offerta.
Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere (model american)

Ref.: …

Firma noastră este interesată în importul şi distribuirea pe


piaţa americană de produse din ceramică pentru construcţii şi
decoraţiuni pentru baie de bună calitate .

Am dori să primim următoarele informaţii în cazul în care


a-ţi fi interesaţi în exportul de produse din ceramică:
1) Firma dv. fabrică faianţă foarte rezistentă la pete de
orice tip?
2) Firma dv. fabrică obiecte speciale din ceramică pentru
baie?
3) Exportaţi produsele mai sus amintite în S.U.A. sau alte
ţări?
4) Care este preţul dv. de export FOB şi CIF Los Angeles
pentru produsele de la punctele 1) şi 2).
5) Care este cantitatea minimă cerută pentru o comandă?
6) Care sunt termenele dv. de livrare?

Avem nevoie de câteva mostre pentru a le prezenta


clienţilor noştri şi am fi încântaţi să primim o broşură despre
produsele dv.
Un răspuns prompt va fi foarte apreciat. Vă mulţumim
anticipat pentru răspunsul dv.

Salutări cordiale
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta (esempio di richiesta americana)

La nostra Società è interessata all'importazione e alla


distribuzione sul mercato americano di ceramiche per edilizia e
arredo bagno di buona qualità.

Gradiremmo ricevere le seguenti informazioni, nel caso


foste interessati all'esportazione di ceramiche:
1) La vostra Società fabbrica piastrelle altamente resistenti
a macchie di ogni tipo?
2) La vostra Società fabbrica ceramiche speciali per arredo
bagno?
3) Esportate i suddetti prodotti in U.S.A. o altre Nazioni?
4) Qual è il vostro prezzo di esportazione FOB e CIF Los
Angeles (articoli 1 & 2)?
5) Qual è la quantità minima richiesta per ordine?
6) Quali sono i vostri tempi di consegna?

Abbiamo bisogno di alcuni campioni da sottoporre ai nostri


clienti e saremmo lieti di ricevere un fascicolo sui vostri prodotti.

Un vostro sollecito riscontro ci sarebbe estremamente


gradito. vi ringraziamo in anticipo per la risposta.

Cordiali saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

1. a) Adresa dv. ne-a fost dată de …


b) Am obţinut numele şi adresa dv. de la …
c) Numele dv. ne-a fost dat / transmis de… cu care avem
relaţii de afaceri de mulţi ani .
d) Firma dv. ne-a fost semnalată / recomandată de…

2. a) Ştim că sunteţi producători de …


b) Am auzit / ni s-a spus de la … că sunteţi fabricanţi de…
c) Am aflat de la… că sunteţi producători de …

3. a) Am vizitat standul dv. la Târgul din …, la care eraţi


participanţi, şi suntem interesaţi de …
b) Cu ocazia Expoziţiei Internaţionale am avut ocazia să
vizităm standul dv. şi să apreciem articolele expuse.

4. Referindu-ne la / Referitor la / Ne referim la /


Am citit anunţul dv. publicitar în … de azi şi suntem interesaţi
să primim informaţii mai detaliate despre produsele dv.

5. Am obţinut numele dv.şi adresa din catalogul de la Târgul …

6. a) Suntem exportatori / importatori/ detailişti / angrosişti / fabricanţi /


producători aflaţi în avangarda… şi vrem să contactăm furnizori /
producători de…
b) Firma noastră care produce / este specializată în producţia
de… şi am vrea să primim mai multe informaţii despre
articolele pe care ni le puteţi furniza.
c) Suntem mândri să ne prezentăm ca o firmă specializată în

d) Societatea noastră este interesată în importul şi distribuţia
produselor de calitate.
e) Firma noastră, înfiinţată la data de …, este importatoare
specializată de…
f) (firma X) e unul dintre cei mai importanţi furnizori de
componente electrice .

7. Suntem proprietarii unui mare magazin de şi ne manifestăm


interesul pentru producţia dv.

8. Vă trimitem anexat o listă cu articolele care ne interesează.


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

1. a) Il vostro indirizzo ci è stato dato da ...


b) Abbiamo ottenuto il vostro nome e indirizzo da ...
c) Il vostro nome ci è stato / dato - trasmesso / da ... con i
quali abbiamo rapporti d'affari da molti anni.
d) La vostra ditta ci è stata / segnalata - consigliata / da ...
2. a) Sappiamo che siete produttori di ...
b) Abbiamo/saputo - sentito dire/da ... che siete fabbricanti di
...
c) Ci è stato detto da ... che siete produttori di ...
3. a) Abbiamo visitato il vostro stand alla Fiera di ..., nel corso
della quale eravate espositori, e siamo interessati a ...
b) In occasione della recente Esposizione Internazionale ...,
abbiamo avuto l'occasione di visitare il vostro stand e di
apprezzare gli articoli esposti.
4. Riferendoci alla - In riferimiento alla - Ci riferiamo alla -
Abbiamo letto la / vostra pubblicità su ... di oggi e siamo
interessati a ricevere notizie più dettagliate sui vostri prodotti.
5. Abbiamo ottenuto il vostro nome e indirizzo dal catalogo della
fiera ...
6. a) Siamo / esporatori di - importatori di - dettaglianti di -
grossisti di - commercianti di - leader nel campo di -
fabbricanti all'avanguardia di ... / e vorremmo metterci in
contatto con / fornitori - fabricanti / di ...
b) La nostra Società, che / fabbrica ... - è specializzata nella
produzione di ... / gradirebbe ricevere dettagli sugli articoli
che ci potete fornire.
c) Siamo orgogliosi di presentarci come una Società
specializzata nella produzione di ...
d) La nostra Società è interessata all'importazione e alla
distribuzione di articoli di buona qualità.
e) La nostra ditta, fondata il ..., è importatrice specializzata
di...
f) ... (ditta X) è uno dei più importanti fornitori di componenti
elettrici.
7. Siamo proprietari di un grande negozio di ... a ... e siamo
interessati alla vostra produzione.
8. Vi spediamo in allegato un elenco degli articoli di nostro
interesse.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

9. a) Vă rugam să ne puneţi la dispoziţie articolele enumerate


mai jos ( la preţ FOB în portul dv. de îmbarcare) să ne
informaţi asupra – ne puneţi la dispoziţie preţurile dv.
actualizate .
b) V-am fi recunoscători – V-am rămâne îndatoraţi dacă ne-aţi
trimite / pune la dispoziţie / catalogul şi lista de preţuri.
c) Am fi interesaţi –Am aprecia primirea –intrarea în posesia /
preţurilor dv. cele mai bune pentru articolele din producţia
dv. – următoarele informaţii:
d) Am dori să primim detalii referitoare la articolele dv.
e) Vă rămânem îndatoraţi –Vom fi recunoscători / dacă ne-aţi
trimite un răspuns prompt – unele mostre sunt.
10. a) Societatea dv. produce…?
b) Exportaţi articolele de mai sus către…?
c) Care sunt preţurile dv. pentru efectuarea exporturilor,
FOB Genova ?
d) Care este cantitatea minimă cerută pentru o comandă ?
f) În momentul de faţă solicităm să ne trimiteţi imediat
articolele dv.
g) Binevoiţi a ne informa asupra preţurilor dv. celor mai
bune şi asupra condiţiilor dv. de efectuare a plăţii pentru

h) Am primit recent cereri pentru … şi considerăm că suntem
în măsură de a vă transmite comenzi regulate în condiţiile
în care preţurile dv. sunt competitive.
11. a) În cazul în care / condiţiile impuse de dv. se vor dovedi
satisfacătoare – produsele dv. vor răspunde cerinţelor
noastre / probabil vă vom trimite / comenzi substanţiale –
comenzi regulate –o comanda de probă – comenzi
periodice.
b) Dacă preţurile dv. sunt competitive – marfa dv. răspunde
exigenţelor noastre calitative – mostrele dv. gratuite vor
satisface clienţii noştri / vom putea probabil/ să vă
solicităm -să vă trimitem / comenzi regulate .
c) Aceasta este o piaţă promiţătoare pentru… şi probabil că
vom fi în măsură să vă transmitem comenzi importante.
12. Anul trecut ne-am adresat dv.pentru a ne furniza … şi
suntem interesaţi să ştim dacă mai produceţi încă…de acest
tip; în acest caz v-am fi recunoscători dacă ne-aţi trimite
informaţii
13. a) Rămânem în aşteptarea unui răspuns prompt din partea
dv. – mostrelor dv.– unui răspuns pozitiv.
b) În aşteptarea ofertei dv. –unui răspuns prompt/cât mai
grabnic.
c) Am fi încântaţi de un răspuns prompt.
d) În aşteptarea răspunsului dv. / vă salutăm – vă mulţumim
anticipat.
14. Vă mulţumim anticipat pentru orice informaţie pe care ne-o
puteţi furniza.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

9. a) Vi preghiamo di / farci avere gli articoli elencati qui di seguito


(al prezzo FOB Vostro porto di imbarco) - informarci su -
farci avere i Vostri prezzi aggiornati.
b) Vi saremmo grati - Saremmo lieti / se ci / inviaste - faceste
avere / il catalogo e il listino prezzi.
c) Saremmo interessati a - Apprezzeremmo / ricevere - avere /
i vostri migliori prezzi degli articoli di Vostra produzione - le
seguenti informazioni: ...
d) Gradiremmo ricevere dettagli sui vostri articoli.
e) Saremo lieti - vi saremo grati / se ci invierete / un sollecito
riscontro in merito - alcuni campioni.
10. a) La Vostra Società fabbrica ...?
b) Esportate i suddetti articoli a ...?
c) Quali sono i vostri prezzi per l'esportazione, FOB Genova?
d) Qual è la quantità minima richiesta per ordine?
e) Quali quantità siete in grado di fornirci pronta consegna?
f) Attualmente richiediamo che i vostri articoli ci siano
consegnati immediatamente.
g) Vogliate cortesemente informarci sui vostri prezzi migliori e
sui Vostri termini di pagamento per ...
h) Abbiamo recentemente ricevuto richieste di ... e pensiamo
che saremo in grado di passarvi ordini regolari se i vostri
prezzi sono competitivi.
11. a) Se / le vostre condizioni si rivelano soddisfacenti - i vostri
prodotti soddisfano le nostre richieste / probabilmente vi
passeremo / ordini consistenti - regolari ordini - un ordine
di prova - ordini periodici.
b) Se / i vostri prezzi sono competitivi - la qualità della vostra
merce è all'altezza delle nostre aspettative - i campioni
soddisfano i nostri clienti / possiamo probabilmente / farvi
- passarvi / ordini regolari.
c) Questo è un mercato promettente per ... e probabilmente
saremo in grado di farvi ordini importanti.
12. L'anno scorso ci siamo rivolti a voi per una fornitura di ... e
siamo interessati a sapere se producete ancora ... di questo
tipo; in tal caso vi saremmo grati se ci inviaste informazioni.
13. a) Rimaniamo in attesa / di ricevere un vostro sollecito
riscontro - di ricevere i campioni - di ricevere un nostro
positivo riscontro.
b) Nell'attesa / della vostra offerta - di sentirvi - di una
vostra risposta / con cortese sollecitudine - al più presto
possibile - a stretto giro di posta.
c) Gradiremmo vivamente una sollecita risposta.
d) Nell'attesa di un vostro riscontro / vi salutiamo - vi
ringraziamo anticipatamente.
14. Vi ringraziamo in anticipo per ogni informazione che ci potete
fornire.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Comenzi

Corespondenţa privind comenzile este întotdeauna foarte


simplă şi, mai ales, trebuie să aibă două calităţi: claritate şi
precizie. Orice greşeală în indicarea unui produs sau în precizarea
cantităţii poate provoca probleme grave. Este de asemenea nevoie
de mare atenţie la înscrierea datelor pe ambalaj, la termenele de
livrare şi la precizarea modalităţilor de plată, dacă toate acestea
nu au fost deja stabilite într-o scrisoare anterioară.

Uneori însă nu se poate vorbi de corespondenţă propriu-


zisă pentru că sunt folosite tot mai des formulare tipărite sau
comenzile sunt făcute prin telex sau telefonic. Ultimele însă,
pentru a evita eventuale neînţelegeri, trebuie confirmate
întotdeauna printr-o scrisoare sau printr-un formular special.

Compartimentul “vânzări” al firmei care primeşte


comanda sau persoana care răspunde ar trebui să o examineze
înainte de a o executa şi să se asigure că este corectă.

Comandă

Vă mulţumim pentru că ne-aţi comunicat preţurile în data


de 8 octombrie a.c. şi pentru că ne-aţi acordat un scont ulterior
de 2% dar şi pentru mostrele gratuite pe care le-am primit în
această dimineaţă.

Prin urmare vă transmitem comanda noastră definitivă nr.


5 pentru:
N 5000 role de bandă adezivă – preţ unitar € ….
Total € ….

Livrarea şi condiţiile de plată (se efectuează) conform


comenzilor precedente.

Vă rugăm să verificaţi ca marfa să fie ambalată cu cea mai


mare atenţie.

Aşteptăm primirea confirmării comenzii şi vă transmitem


salutări distinse.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Ordini

La corrispondenza sugli ordini è sempre molto semplice e


soprattutto deve avere due qualità: chiarezza e precisione.
Qualsiasi errore nell’indicazione di un prodotto o nella numerazione
della quantità può causare gravi problemi. Molta attenzione
occorre inoltre nel riportare i dati sull’imballaggio, sui termini di
consegna e sulle modalità di pagamento, se questi non sono già
stati stabiliti in una lettera precedente.

Talvolta però non si può parlare di corrispondenza vera e


propria perché sempre più sèesso si utilizzano moduli prestampati
oppure gli ordini vengono inoltrati tramite telex o telefono. Questi
ultimi in ogni caso, per evitare malimntesi, devono sempre essere
confermati o da una lettera o da un modulo apposito.

Il reparto vendite della ditta che riceve l’ordine o la persona


che ne è responsabile dovrebbe sempre esaminarlo prima di
eseguirlo ed assicurarsi che essi sia corretto.

Ordine

Vi ringraziamo per averci comunicato i prezzi in data


28 ottobre u.s. ed averci concesso un ulteriore sconto del 2%,
nonché per i campioni gratuiti che abbiamo ricevuto questa
mattina.

Vi passiamo quindi il nostro ordine definitivo no. 5 per:


N. 5.000 rotoli di nastro adesivo -prezzo unitario € ....
totale € ....

Consegna e condizioni di pagamento come da ordini


precedenti.

Vi preghiamo di verificare che la merce sia imballata con


estrema cura.

Nell'attesa di ricevere la conferma d'ordine, distintamente vi


salutiamo.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspuns la comandă

Obiect: confirmarea comenzii .

Vă mulţumim pentru comanda dv. nr. 5 pe care o


confirmăm cum urmează:

N 5000 role de bandă adezivă cu un total de € ….

Marfa va fi expediată cu cargoul “Timiş“ pe data de


16 noiembrie, cu sosirea (ETA) în data de 23 a aceleiaşi luni .

Urmează avizul de expediere.

Vă transmitem salutări cordiale.

Scrisoare însoţitoare a contractului tip

Ca urmare a răspunsului dv. la scrisoarea noastră din


4 mai, avem plăcerea să vă trimitem alăturat comanda noastră
nr. 51 pentru mănuşi chirurgicale produse de dv.

Pentru a obţine informaţii despre noi vă puteţi adresa la:


BerKley’s Bank şi Banca di Roma .

Vom aprecia promtitudinea dv. de a examina prezenta


comandă .

Distinse salutări

Anexă: comanda nr. 51


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposta ad ordine

Spett. Ditta

Oggetto: conferma d'ordine

Vi ringraziamo per il vostro ordine no. 5 che confermiamo


come segue:
no. 5.000 rotoli di nastro adesivo per un totale di € ....

La merce sarà spedita con il cargo <<Queen Mary>> il


16 novembre con arrivo (ETA) il 23 dello stesso mese.

Seguirà avviso di spedizione.

Distinti saluti.

Lettera di accompagnamento a modulo d'ordine

A seguito vostra risposta alla nostra lettera del 4 maggio,


abbiamo il piacere di inviarvi in allegato il nostro ordine no. 51 per i
guanti chirurgici di vostra produzione.
Per avere informazioni sulla nostra affidabilità potete
rivolgervi a:

- Barkley's Bank - Banco di Roma

Sarà apprezzata vostra sollecita considerazione del presente


ordine.

Distinti saluti.

All.: ordine no. 51


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Modificarea unei comenzi


Confirmăm primirea scrisorii dv. din 4 martie prin care ne
solicitaţi confirmarea comenzii noastre nr.15 şi a facturii pentru
iarna anului 20XX.
Vă rugăm să ne scuzaţi pentru întârzierea cu care vă
răspundem, dar am făcut inventarul şi am studiat situaţia pieţei,
care, din păcate, se pare că nu este atât de favorabilă cum
speram.
Condiţiile pieţei internaţionale ne-au costrâns să
reexaminăm comanda pe care v-am trimis-o în Italia şi pe care
dorim să o reducem la un total de 500 de păpuşi din porţelan.
Puteţi găsi alăturat factura din 2 luna curentă corectată de noi;
conform acesteia fiecare articol trebuie să fie furnizat în 5 culori
diferite.
Vă rugăm să ne comunicaţi prin telex suma totală pentru
a putea să deschidem imediat scrisoarea de credit. Suntem siguri
că veţi înţelege situaţia şi vă mulţumim anticipat.
În aşteptarea răspunsului dv. prompt, salutări distinse.
Anexă: factura dv. proforma

Exemplu american de comandă repetată

Cum ştiţi deja, societatea noastră a comandat producţia


dv. de tricotaje din ultimile două sezoane.
Cum puteţi constata din comenzile noastre repetate
suntem într-adevăr mulţumiţi de această colecţie de mare
succes.
Felicitări! Articolele sunt strălucitoare şi calitatea
depăşeşte orice aşteptare. Săptămâna trecută am comandat din
nou modelele 865/c şi 880/F. Aceste articole se vând foarte bine,
pentru că sunt disponibile în magazinele noastre la preţuri mici.
Am aflat că preţurile dv. vor suferi în curând o creştere de
10%. De ce? Dolarul a scăzut recent în raport cu €, şi nu
înţelegem motivul acestei creşteri.
Deoarece ne descurcăm foarte bine cu producţia dv. şi
intenţionăm să vă dăm alte comenzi, vă rugăm să nu deterioraţi
o situaţie favorabilă crescând preţurile. Profităm de ocazie pentru
a comanda alte 50 articole din modelul 961/N în aceleaşi condiţii
ale comenzilor precedente.
În aşteptarea unei viitoare întâlniri, vă transmitem salutări
distinse.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Modifica d'ordine
Accusiamo ricevimento Vostra lettera del 4 marzo nella
quale ci chiedevate conferma del nostro ordine no. 15 e della
fattura proforma per l'inverno 20XX
Vogliate scusarci per il ritardo con cui vi rispondiamo, ma
abbiamo fatto l'inventario e studiato la situazione di mercato, che
purtroppo sembra non essere così favorevole come speravamo.
Le condizioni del mercato internazionale ci hanno costretti a
riesaminare l'ordine che vi abbiamo passato in Italia e che
vorremmo ridurre ad un totale di 500 bambole in porcellana.
Potete trovare allegata la vostra fattura proforma del 2 c.m.
da noi coretta, secondo la quale ogni articolo deve esserci fornito
in 5 colori diversi.
Vi preghiamo di comunicarci via telex l'importo totale in
modo da poter aprire immediatamente la lettera di credito e, sicuri
che comprenderete la situazione, vi ringraziamo anticipatamente.
Rimaniamo in attesa di vostra sollecita risposta e salutiamo
distintamente.
Allegato: vostra fattura proforma
Esempio americano di ripetizione ordine
Come sapete la nostra Società ha ordinato la vostra
produzione di maglieria nelle ultime due stagioni.
Come potete constatare dai nostri ripetuti ordini siamo
veramente soddisfatti di questa linea di grande successo.
Congratulazioni! I capi sono splendidi e la qualità supera
ogni aspettativa.
La scorsa settimana abbiamo riordinato i modelli 2865/C e
28280/F. Questi articoli vendono molto bene, poiché sono
disponibili nei nostri negozi a prezzi equi.
Abbiamo saputo che i vostri prezzi subiranno tra breve un
aumento del 10%. Perché? Il dollaro è recentemente sceso
rispetto all euro, per cui non comprendiamo la ragione di questo
aumento.
Poiché ci troviamo molto bene con la vostra produzione e
intendiamo passarvi ulteriori ordini, vi preghiamo di non sciupare
una situazione favorevole aumentando i prezzi.
Cogliamo l'occasione per ordinare altri 50 articoli del mod.
961/N alle stesse condizioni dei precedenti ordini.
In attesa di un vostro sollecito riscontro porgiamo distinti
saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Exemplu de formular pentru comandă de achiziţie

Comandă de achiziţie
Comanda numărul
Actul nr. ……..din ……………………..Data ……

………………………. Condiţii de plată


Instrucţiuni ………………………. ……………………...........
expediere………........ ……………………...........
............................ .............................
Atenţie: Fax nr. …..
Scopul principal………. ………………………..........
……………………… ..........................…..
Articol Cantitate Descriere Preţ Nr. Total

Livrare…………......... Timbru Cerut de ….. Data …………………


pentru ……………
expediere Aprobat de … Data………………….
…………..
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Esempio di modulo per ordine d'acquisto

ORDINE DI ACQUISTO
Ordine no. ...........
Foglio no. di Data
...
Istruzioni per Condizioni di
spedizione ........... pagamento .......

Scopo principale .. Attenzione: Telex No.

Articolo Q.tà Descrizione Prezzo N. Totale

Consegna ............ Timbro di Richiesto Data


spedizione da ……… ………………………………
…………………………….
……………… Approvato Data
…………………………… ……………… da: …………………………….
…………………………… …………….. …………..
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

1. a) Ca urmare a ofertei – cotaţiei /dv. /din …/vă solicităm


furnizarea următoarei mărfi –dorim să vă transmitem
comanda noastră nr. … -anexăm formularul nostru de
comandă nr. …
b) Vă mulţumim pentru –Referitor la / cotaţia –oferta/ dv. /
de … (în care ne acordaţi o reducere ulterioară de 3 %) /
şi avem plăcerea să vă / trimitem – anexăm prezentei /
comanda noastră oficială pentru…
c) Confirmăm primirea / scrisorii – facturii proforma pentru ..
/ şi avem plăcerea de a vă trimite o comandă de probă .
d) Suntem foarte mulţumiţi de mostrele pe care ni le-aţi
trimis şi vă rugăm să ne furnizaţi marfa următoare.
e) Suntem foarte mulţumiti de comanda precedentă / şi
profităm de ocazie pentru a comanda din nou 50 bucăţi
din modelul nr…- pentru a vă expedia repetarea comenzii.
f) Situaţia de pe piaţa internaţională ne obligă să reevaluăm /
reanalizăm comanda noastră nr. … şi să o reducem la un
total de … articole.
2) a) Vă reamintim că această comandă este valabilă numai cu
garanţia dv. de expediere până la …
b) Această comandă este valabilă numai dacă veţi putea
expedia marfa / până la sfârşitul lunii septembrie - nu mai
târziu de 5 iunie .
c) Această comandă este valabilă ţinând cont / având în
vedere că mărfurile trebuie expediate / CIF Londra – FOB
Genova / până la sfârşitul lunii iulie.
d) Vă rugăm asiguraţi-vă / controlaţi ca / marfa să fie
ambalată cu maximă atenţie / grijă.
3. a) Suntem gata să efectuăm plata facturii dv. în schimbul
primirii / recepţiei documentelor de îmbarcare a mărfii
care trebuie expediate la Banca Romei, Napoli la 30 zile –
prin (intermediul )/ bonificaţie bancară scrisoare de credit
irevocabilă şi confirmată .(Acreditiv …)
b) Am dat dispoziţii băncii noastre / să deschidă un cont
pentru suma de …. în favoarea dv.valabil până la …/ să
facă plata / prin scrisoare de credit – prin reducere
bancară??? / conform instrucţiunilor .
c) Vă autorizăm să ne transmiteţi valoarea facturii… la Banca
Lloyds, Londra.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

1. a) A seguito della vostra / offerta - quotazione / di ... / vi


domandiamo di fornirci la seguente merce - vogliamo
trasmettervi il nostro ordine no. ... - alleghiamo il nostro
modulo d'ordine no. ...
b) Vi ringraziamo per la vostra - A riferimento della vostra /
quotazione - offerta / di ... / (in cui ci concedete un
ulteriore sconto del 3%) / e abbiamo il piacere di / fare -
passarVi - allegare / il nostro ordine ufficiale per ...
c) Accusiamo ricevimento vostra / lettera - fattura proforma
di ... / e abbiamo il piacere di inviarvi il nostro ordine di
prova.
d) Siamo molto soddisfatti dei campioni che ci avete spedito
e vi preghiamo di rifornirci della seguente merce.
e) Siamo stati molto soddisfatti del precedente ordine e
cogliamo l'occasione / per riordinare 50 pezzi del modello
no. ... - per spedirvi il seguente rinnovo d'ordine.
f) La situazione del mercato internazionale ci obbliga a
ristudiare il nostro ordine no. ... e a ridurdlo ad un totale di
... articoli.
2. a) Prego notare che questo ordine è valido su vostra garanzia di
spedizione entro ...
b) Questo ordine è da adempiere solo se potrete spedire la
merce / entro la fine di settembre - non più tardi del
5 giugno.
c) Questo ordine è valido tenendo presente che le merci
devono essere spedite / CIF Londra - FOB Genova / entro la
fine di luglio.
3. Per favore controllate che la merce sia / imballata con la
massima cura - accuratamente imballata.
a) Siamo pronti a regolare la vostra fattura contro ricevimento
dei documenti di imbarco che devono essere spediti al
Banco di Roma, Napoli a 30 gg. attraverso / bonifico
bancario - lettera di credito irrevocabile e confermata.
b) Abbiamo dato disposizioni all nostra banca / di aprire un
credito per una somma di ... a vostro favore valido fino al ...
di preparare il pagamento / via lettera di credito - via
bonifico bancario / come da istruzioni.
c) Vi autorizziamo a trasferirci l'importo fatturato presso la
Lloyds Bank, London.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

d) Creditul va fi confirmat de către agenţii Bancii Lloyds în


Italia, care vor achita factura dv. în schimbul primirii
documentelor de expediere a mărfii.
e) Livrarea şi condiţiile de plată, ca de obicei .
f) Vă rugăm să confirmaţi menţinerea tarifelor (preţurilor
precedente şi că plata se va face tot prin / reducere
bancară? - scrisoare de credit – cambie contra
documentelor.
g) Vă rugăm / să ne trimiteţi prin telex valoarea facturii - să
vă asiguraţi că factura dv. ne va parveni /cât mai curând
pentru a putea / deschide o scrisoare de credit – pentru a
credita contul dv. cu suma ce Vi se cuvine .
4. Dacă doriţi informaţii cu privire la situaţia noastră financiară /
seriozitatea noastră / apelaţi la …
5. Dacă executarea comenzii ne va satisface vom avea plăcerea
să vă transmitem ulterior / repetat - comenzi cât mai
prompte.
6. Vă rugăm să ne înştiinţaţi asupra datei de livrare a mărfii .
7. a) Ne-ar bucura acordarea unei atenţii deosebite acestei
comenzi
b) Aşteptăm primirea – În aşteptarea confirmării dv. prin
poştă.
c) Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne confirmaţi cu
promptitudine acceptarea prezentei comenzi.
Răspunsuri
8. a) Suntem foarte mulţumiţi că am primit comanda dv.
pentru…
b) Avem plăcerea să vă confirmăm comanda dv. n. … astfel:
c) Vă mulţumim pentru – Confirmăm primirea comenzii dv.
astfel:
d) Ne pare rău că refuzăm comanda dv. din 18 octombrie a.c.
referitoare la marfa următoare:
e) Regretăm că trebuie să vă informăm că în prezent / marfa
pe care ne-o solicitaţi nu este disponibilă în depozit – nu
putem să vă furnizăm marfa cerută până la datele indicate
de dv. – trebuie să renunţăm pentru moment la comanda
dv. / din cauza / unei neaşteptate creşteri a cererii de
asemenea articole – unei greve – unor defecţiuni ale
utilajelor noastre.
9. a) Comanda dv. s-a bucurat de atenţia noastră şi avem
plăcerea să vă informăm că putem garanta livrarea în
cadrul termenelor stabilite.
b) Marfa va fi expediată prin TIR şi livrată / franco chei/ la
frontiera…
c) Vom efectua expedierea până la sfârşitul lunii septembrie
astfel încât marfa să vă parVină la data prevăzută.
10. Puteţi avea încredere în noi în ceea ce priveşte atenţia cu
care vom executa comenzile dv.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

d) Il credito sarà confermato dagli agenti della Lloyds Bank in


Italia, che regolerrano la vostra fattura contro ricevimento
dei documenti di imbarco.
e) Consegna e condizioni di pagamento come al solito.
f) Prego confermare che mantenerrete le precedenti tariffe e
che il pagamento sarà ancora tramite / bonifico bamcario -
lettera di credito - cambiale contro documenti.
g) Per favore / spediteci via telex l'importo totale - provvedete
perché la vostra fattura ci pervenga / al più presto così
potremo / aprire una lettera di credito - dare istruzioni alla
nostra banca per accreditare la somma dovutavi sul vostro
conto.
4. Se vorrete informarvi a riguardo della nostra / situazione
finanziaria - serietà / fate riferimento a ...
5. Se il vostro ordine ci soddisferà avremo il piacere / di
trasmetterVi - di ripetere / ulteriori - più urgenti - ripetuti /
ordini.
6. Prego avvisare quando sarete pronti per la spedizione.
7. a) Una sollecita attenzione a questo ordine sarà gradita.
b) Attendiamo di ricevere - Nell'attesa di ricevere / la vostra
conferma giro posta.
c) Per favore confermate accettazione di questo ordine con
cortese sollecitudine.
Risposte
8. a) Siamo molto / lieti - felici / di ricevere il vostro ordine per ...
b) Siamo lieti di confermarvi il vostro ordine no....come
segue:...
c) Molte grazie - vi ringraziamo molto per - Accusiamo ricezione
del / vostro ordine, che confermiamo come segue: ...
d) Siamo dolenti di declinare il vostro ordine del 128 ottobre
c.a. per la fornitura della seguente merce: ...
e) Siamo dolenti di dovervi informare che al momento / la
merce che richiedete non è disponibile in magazzino - non
possiamo rifornirvi della merce richiesta entro i vostri limiti di
tempo - dobbiamo rinunciare al vostro ordine
temporaneamente / a causa di / un inaspettato aumento
della domanda di questi articoli - una sciopero - un guasto
dei nostri macchinari.
9. a) Il vostro ordine ha ricevuto la nostra immediata attenzione e
siamo lieti di informarVi che possiamo garantire la consegna
entro i termini stabiliti.
b) La merce sarà spedita per TIR e consegnata / franco
banchina italiana di ... - alla frontiera italiana di ...
c) Organizzeremo la spedizione entro la fine di settembre
cosicché la merce possa giungere presso di voi per la data
prevista.
10. Potete sempre confidare in noi per l'attenzione posta
nell'esecuzione dei vostri ordini.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Expedieri

Expedierea ocupă un loc foarte important în comerţ ca


operaţiune de transport al mărfurilor comandate furnizorului de
către client şi care trebuie transmise de la primul la al doilea.

Ambalajul, operaţiune care precedă direct expedierea,


este întotdeauna de mare importanţă, astfel încât, în prezent, în
marile întreprinderi, este încredinţată unui compartiment special
care are sarcina nu numai să ambaleze mărfurile în funcţie de
tipul de transport de suportat, aşa încât să le păstreze calitatea
în timpul acestuia, dar şi să conceapă ambalaje cât mai mici şi
mai uşoare posibil. Astfel, costurile de transport rutier depind de
greutatea mărfii, în timp ce pentru cele maritime şi aeriene sunt
foarte importante şi dimensiunile.

Mărfurile, o dată ambalate, sunt încredinţate expeditorului


împreună cu respectivele documente.

Unul din mijloacele de transport cele mai folosite este


containerul, o confecţie din metal, mare şi rezistentă, încărcată
de obicei la furnizor şi livrată intactă la destinaţie; acesta poate fi
transportat atât pe cale rutieră, cât şi aeriană şi maritimă.

Cerere de preluare a mărfurilor de către expeditor

Trebuie să expediem foarte urgent mărfurile indicate în


borderoul alăturat şi care trebuie livrate de firma noastră din …
la …, la sfârşitul săptămânii viitoare.

V-am fi recunoscători dacă aţi putea să ne comunicaţi prin


telex, cât mai repede posibil, tarifele dv. pentru livrare şi să ne
informaţi când aţi putea ridica marfa astfel încât să poată fi
livrată până la data menţionată mai sus.

Dat fiind că de curând colaborarea cu societatea de


transporturi de până acum ne-a dezamăgit, vă informăm că,
dacă serViciul dv. ne va satisface şi dacă tarifele dv. vor fi
competitive, am fi interesaţi să stabilim cu dv. relaţii de afaceri
pe termen lung .

Cu speranţa că veţi putea satisface cererile noastre, vă


transmitem salutări distinse.

Anexă: borderou cu mărfuri


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Spedizioni

La spedizione occupa un posto molto importante nel


commercio, come operazione per il trasporto delle merci ordinate
al fornitore dal cliente, e che devono quindi essere trasmesse dal
primo al secondo.

L’imballaggio, operazione che precede direttamente la


spedizione, è sempre di grande rilievo, tanto che oggi, nelle grandi
imprese, viene affidato ad un apposito reparto, il cui compito è non
solo quello di imballare le merci a seconda del tipo di viaggio da
affrontare, in modo da preservarne la qualità durante il trasporto,
ma anche di creare confezioni quanto più piccole e leggere
possibile. Infatti I costi di trasporto via terra dipendono dal peso
della merce, mentre per quelli via mare e via aerea anche le
dimensioni sono molto importanti,

Le merci, una volta imballate, vengono affidate allo


spedizioniere insieme agli appositi documenti.

Uno dei mezzi di trasporto più usati è il container, un grande


e robusto contenitore di metallo, normalmente caricato presso il
fornitore e consegnato integro a destinazione, che può essere
trasportato indifferentemente via terra, via aerea e via mare.

Richiesta a spedizioniere di presa in carico di merci

Dobbiamo effettuare una spedizione molto urgente di merci,


come da allegata distinta, che dovrà essere consegnata dalla
nostra ditta di Milano a Birmongham, alla fine della prossima
settimana.

Vi saremmo grati se poteste comunicarci via telex, al più


presto, le vostre tariffe per questa consegna, ed informarci di
quando potreste ritirare la merce perché sia possibile consegnarla
entro il termine sopraindicato.

Poiché siamo stati recentemente delusi dalla nostra abituale


Società di trasporti vi informiamo che, se il vostro servizio ci
soddisfera e le vostre tariffe saranno competitive, saremmo
interessati ad entrare in relazioni di affari a lungo termine con voi.

Augurandoci che possiate soddisfare le nostre richieste


porgiamo distinti saluti.

All.: distinta merci


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Încredinţarea de mărfuri expeditorului

Cu prezenta vă încredinţăm 96 de lăzi pentru New York cu


o greutate totală de 28 t. Expedierea, nevămuită, este CIF New
York.

Vă trimitem următoarele documente anexate :


- factura nr. 5643 din 28 mai (28 copii)
- borderoul coletelor şi greutatea
- borderou al conţinutului fiecărei lăzi
- referinţe de la Barckley’s Bank nr. 4326 din 29 curent,
pentru un total de € …

Vă rugăm să ne trimiteţi, cât mai curând posibil, poliţa de


încărcare. Vă rugăm de asemenea să ne restituiţi o copie
semnată a prezentei, ca şi confirmare a acordurilor.

Salutări distinse

Expediere prin curier nou

Ca urmare a conversaţiei noastre telefonice din 27 aprilie


vă informăm că cele 40 de cutii conţinând păpuşi sunt gata
pentru a fi ridicate.

Fiecare ladă (cutie) măsoara 5x3x3 picioare şi cântăreşte


cam 300 livre.

Lăzile trebuie să fie încărcate de firma noastră şi


îmbarcate pe S.S “Queen Mary“, pentru Londra. Ne dorim să
puteţi să ne oferiţi o reducere asupra cheltuielilor de transport.

Vă rugăm, de asemenea, să platiţi o asigurare “all risks”


de la Roma la Londra cu plata în contul nostru .

Vă solicităm, de asemenea, să ne trimiteţi notificarea de


îmbarcare împreună cu poliţa de încărcare şi cea de asigurare.
Dacă serviciul dv. va fi satisfacător, vă oferim noi ocazii de lucru
(colaborare).

În aşteptarea unui răspuns din partea dv. vă salutăm


cordial.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Affidamento di merci a spedizioniere

Con la presente vi affidiamo no. 96 casse destinate a


New York per un peso complessivo di 128 t.

La spedizione, non sdoganata, è CIF New York.


Vi trasmettiamo in allegato i seguenti documenti:
- Fattura no. 5643 del 228 maggio ... (28 copie)
- Distinta dei colli e del peso
- Distina del contenuto di ogni cassa
- Benestare bancario della Barckley's Bank no. 4326 del
29 u.s., per l'importo di € ....
Vi preghiamo di farci avere, appena possibile, la polizza di
carico.
Vogliate inoltre cortesemente restituirci una copia firmata
della presente, a conferma degli accordi intercorsi.

Distinti saluti.

Spedizione con nuovo corriere


A seguito della nostra conversazione telefonica del 27 aprile
u.s., vi informiamo che le 40 casse contenenti bambole sono
pronte per essere ritirate.
Ogni cassa misura 5 x 5 x 3 piedi e pesa circa 300 libbre.
Le casse dovrano essere caricate presso la nostra ditta ed
imbarcate sul S.S. <<Queen Mary>>, diretta come d'accordo a
Londra.
Ci auguriamo possiate offrirci uno sconto sulle spese di
trasporto.
Vi preghiamo anche di pagare un'assicurazione <<all
risks>> da Roma a Londra con pagamento a nostro carico.
Vogliate inoltre farci avere la notifica di imbarco insieme alla
polizza di carico e alla polizza assicurativa.
Se il vostro servizio sarà soddisfacente, vi offriremo nuove
occasioni di lavoro.

Nell'attesa di una vostra sollecita risposta vi salutiamo


distintamente.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Comunicarea datei de expediere a mărfii

În atenţia domnului John Smith .

Dând curs telexului dv. din 20 februarie 20XX vă


comunicăm că luăm măsuri pentru trimiterea cu zborul TWA WZ
15, 18000 perechi de mănuşi chirurgicale din cauciuc .

Marfa va ajunge probabil la Londra pe 2 martie .Veţi găsi


anexate documente de încărcare. Mănuşile vor fi ambalate în
containere speciale al căror cost cum a fost prevăzut, va fi
suportat de dv.

Vă mulţumim pentru comanda de mai sus şi aşteptăm


indicaţiile dv. cât mai curând.

Precizarea condiţiilor şi termenelor de livrare

Clienţii nostri contează pe garanţia sistemelor SBC a


produselor dv. vândute firmei noastre. De aceea, este evident că
punctualitatea predării este un avantaj important în condiţiile
unei competiţii strânse existente de pe piaţa actuală.

Acesta este motivul pentru care este foarte importantă


pentru magazinele noastre evitarea chiar a unei întarzieri minime
pentru predarea mărfii. Vă rugăm de aceea să anexaţi
întotdeuna expedierilor dv. scrisoarea şi să trimiteţi cu aviomul
cât mai repede factura, astfel încat să putem despacheta marfa
imediat după ce a ajuns la magazinul nostru.

Acest lucru ne va ajuta să punem imediat marfa la


dispoziţia clienţilor.

Salutări distinse.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Comunicazione di data spedizione merce

Alla cortese attenzione del Sig. John Smith

Facendo seguito al vostro telex del 20 febbraio 20XX vi


comunichiamo che provvederemo ad inviarVi con volo TWA WZ
15 del 228 c.m. 128.000 paia dei nostri guanti chirurgici in gomma
con L/C no. 299/2862894 del 15 c.m.

La merce giungerà a Londra presumibilmente il 2 marzo


p.v.

Troverete allegati i documenti d'imbarco.

I guanti saranno imballati in contenitori speciali il cui costo,


come da precedente accordo, sarà a vostro carico.

Vi ringraziamo per l'ordine di cui sopra e rimaniamo in


attesa di riceverne ulteriori al più presto.

Distinti saluti.

Puntualizzazione sulle condizioni e i termini di consegna

I nostri clienti contano ormai sull'affidabilità dei sistemi SBC


da voi prodotti e venduti dalla nostra ditta. È perciò evidente che
la puntualità nelle consegne è un notevole vantaggio nella serrata
competizione di mercato odierna.

È questo il motivo per cui per i nostri magazzini è


importantissimo che evitiate il minimo ritardo nella consegna della
merce.

Vi preghiamo perciò di allegare sempre alle vostre


spedizioni la bolla di accompagnamento e di farci avere per via
aerea al più presto la relativa fattura, cosicché possiamo sballare
la merce consegnataci subito dopo l'arrivo al nostro magazzino.

Questo ci aiuterà nel nostro intento di mettere a


disposizione dei clienti la merce <<all'istante>>.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

1. a) Ca urmare a ordinului dv. din …. Vă informăm că / vă


trimitem /pe cale aeriana –pe cale ferată-prin
TIR/5000perechi de…/cu acreditiv nr.897L din…
b) Suntem bucuroşi să vă comunicăm –Vă rugăm să luaţi
notă / că marfurile pe care le-aţi comandat la … au fost
/trimise –ambalate /în lazi de lemn conform
instrucţiunilor dv. –după cum ne-aţi cerut.
c) Avem placerea să vă informăm că ordinul dv. este gata de
livrare .Aşteptăm instrucţiunile dv.
d) Ne pare rau să vă informăm că, din cauza unei greve, nu
am putut să imbarcăm marfurile comandate de dv. pe
vaporul “Queen Mary”şi încercăm să Vi le trimitem
săptămâna viitoare.
2. Marfurile pe care le-aţi comandat pe … / vor ajunge –ar trebui
să ajunga – vă vor parveni / la Bari pe …
3. Trebuie să efectuăm o livrare foarte urgentă – Am primit o
comanda urgentă /după cum rezultă din chitanţa anexată de
la firma noasra din Milano la Birmingam pâna la sfarşitul
săptămânii.
4. a) … (tip de marfa) vor fi ambalate în 19 cutii de 3 x 3 x 3
picioare şi de o greutate de … livre.
b) Fiecare lada masoara 3 x 3 x 3 picioare şi cântăreste …
livre.
5. a) V-am fi recunosăctori dacă aţi putea să ne comunicaţi cat
mai repede tarifele pentru acastă livrare .
b) Care este tariful pentru ridicarea şi livrarea acestor marfuri
da la … la. ...?
c) Vă rugăm / să ne informaţi de tarifele curente de … pentru
-să notificaţi tarifele de ... pentru ...
d) Sperăm să puteţi să ne oferiţi tarifele de …. reduse.
6. a) Vă informăm că cele 40 de lazi conţinând …sunt gata
pentru a fi ridicate.
b) Vă rugăm să vă îngrijiţi de ridicarea marfii şi de expedierea
pe vaporul “Queen Mary” cu plecarea de la Londra pe …
c) Vă rugăm să ne anunţaţi când veţi putea să ridicaţi marfa
pentru a o preda pâna la termenele mai sus indicate.
7. Cu prezenta vă încredintăm 10 lazi cu destinaţia Bari de o
greutate totala de …
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

1. a) A seguito del vostro ordine del ... vi informiamo che /


spediremo - invieremo / con volo TWA - via ferrovia -
tramite TIR / 5.000 paia di ... / con lettera di credito no.
897/L del ...
b) Siamo lieti di comunicarvi - Prego prender nota / che le
merci che avete ordinato il ... sono state / inviate -
imballate / in 10 casse di legno secondo le vostre istruzioni
- come ci avevate richiesto.
c) Abbiamo il piacere di informarvi che il vostro ordine è pronto
per la consegna. Attendiamo vostre istruzioni.
d) Confermiamo che il vostro ordine, pronto per l'imbarco sul
vaporetto Queen Mary, è stato ritirato ieri dal Vostro
spedizioniere.
e) Ci dispiace informarvi che, a causa di uno sciopero, non
abbiamo potuto imbarcare le merci da voi ordinate sul
vaporetto Queen Mary e cercheremo di spedirvele la
prossima settimana.
2. Le merci che avete rdinato il ... / giungeranno - dovrebbero
arrivare - perverranno / a Bari il ...
3. Dobbiamo effettuare una consegna molto urgente - Abbiamo
ricevuto un ordine urgente / come da allegata distinta da
consegnare dalla nostra ditta di Milano a Birmingham entro la
fine della settimana.
4. a) ... (tipo di merce) saranno imballati in dieci scatoloni della
misura di 3 x 3 x 3 piedi e del peso di ... libbre.
b) Ogni cassa misura 3 x 3 x 3 piedi e pesa ... libbre.
5. a) Vi saremmo grati se poteste comunicarci al più presto le
tariffe per questa consegna.
b) Qual è la vostra tariffa per ritiro e consegna di queste merci
da ... a ...?
c) Prego / informarci delle correnti tariffe di nolo per ... -
notificare le tariffe di nolo per ...
d) Speriamo possiate offrirci tariffe di nolo ridotte.
6. a) Vi informiamo che le 40 casse contenenti ... sono pronte per
essere ritirate.
b) Vi preghiamo di provvedere al ritiro della merce e alla
spedizione sul vaporetto <<Queen Mary>> in partenza da
Londra il ...
c) Vi preghiamo di farci sapere quando sarete in grado di
ritirare la merce in modo da consegnarla entro i termini
sopra indicati.
7. Con la presente vi affidiamo 10 casse destinate a Bari del peso
totale di ...
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspunsuri:

8. a) Ca răspuns la scrisoarea dv. din …, avem placerea să


vă informăm că putem să ne ocupăm (îngrijim) de
ridicarea mărfii pe …
b) Confirmăm că marfa a fost îmbarcată pe vaporul “Queen
Mary” cu sosire la Londra pe … şi că prevedem să predăm
destinatarului în ziua urmatoare.
c) Regretăm să vă informăm că nu putem să ne ocupăm de
predarea, transportul mărfii dv. conform instrucţiunilor
dv.
d) Din cauza mai multor greve, suntem constrânşi să
organizăm livrarile în moduri diferite.
9. Tariful nostru pentru această expediere / pe cale terestră, pe
cale feroviară / este de € …
10. Am hotărat sa vă acordăm o reducere de 10 % la cheltuielile
de transport ca ofertă promoţională.
11. Dacă serviciul dv. vă fi satisfăcător vom fi interesaţi de un
contract pe termen lung.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposte

8. a) In risposta alla Vostra lettera del ... abbiamo il piacere di


informarvi che possiamo provvedere a ritirare la merce il ...
b) Confermiamo che la merce è stata imbarcata sul vaporetto
<<Queen Mary>> con arrivo a Londra il ... e che
prevediamo di consegnarla al destinatario il giorno
seguente.
c) Siamo dolenti di informarvi che non possiamo provvedere al
trasporto della vostra merce come da vostre istruzioni.
d) A causa di molti scioperi siamo costretti ad organizzare le
consegne in modo differente.
9. La nostra tariffa per questa spedizione / via terra - via ferrovia -
via aerea / è di € ....
10. Abbiamo deciso di concedervi uno sconto del 10% sulle spese
di trasporto come offerta promozionale.
11. Se il vostro servizio sarà soddisfacente saremmo interesati a
un contratto a lungo termine.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Asigurări

Corespondenţa cu societăţile de asigurare cuprinde toate


posibilităţile oferite de relaţii normale de afaceri între
întreprinderi, în afara celor specifice propriilor sectoare de
activitate.

Primul contract cu compania de asigurări

Societatea dv. ne-a fost recomandată de alte firme care


sunt clientele dv. şi acesta este motivul pentru care am hotărât
să recurgem la serViciile dv.

Dat fiind că vrem să expediem par avion 30 de containere,


la sfârşitul lunii martie, am vrea să încheiem un contract de
asigurare pe timp determinat care să ne garanteze despăgubirea
în cazul unui dezastru aviatic.

Aparatul Jumbo va pleca de la Bucureşti la 28 martie


20XX şi va ajunge la Melbourne la 30 martie a.c.; asigurarea va
trebui să ne acopere împotriva următoarelor riscuri:
- incendiu
- accident aviatic.

Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne comunicaţi cât mai


repede valoarea primei care, având în vedere durata foarte
scurtă a operaţiunii, nu ar trebui să fie prea mare.

În aşteptarea unui răspuns prompt, vă transmitem


salutări.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Assicurazioni

La corrispondenza con le società di assicurazione


comprende tutte le possibilità offerte dai normali rapporti di
affari tra le aziende oltre a quelle specificatamente relative ai
propri settori di attività.

Primo contatto con Compagnia Assicurativa

La vostra Società ci è stata consigliata da altre ditte che


sono già vostre clienti e perciò abbiamo deciso di usufruire del
Vostri servizi.

Poiché dobbiamo effettuare una spedizione aerea di 30


casse alla fine di marzo, vorremmo stipulare un contratto
assicurativo a tempo determinato che ci garantisca il rimborso in
caso di disastro aereo.

Il Jumbo partirà da Roma il 228 marzo 20XX e arriverà a


Melbourne il 30 marzo c.a.; l'assicurazione dovrà garantirci contro
i seguenti rischi:
- incendio
- disastro aereo

Vogliate comunicarci al più presto il premio che,


considerando la brevissima durata dell'operazione, non dovrebbe
essere troppo costoso.

Nell'attesa di un sollecito riscontro, distintamente vi


salutiamo.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Ordin de asigurare

Vă rugăm să asiguraţi în contul nostru mărfurile


următoare:

- n. 50 lăzi cu vase de porţelan emailat, model Urbe;


- n. 10 lăzi cu lampadare de tavan, model Clasic;
- n. 65 lăzi cu lămpi de birou, model Stil;

Greutatea totală este de … kg; valoarea se ridică la …;


marfa va fi încărcată pe nava Timiş la 24/7/20XX în portul
Constanţa, cu destinaţia New York.

Rămânem în aşteptarea documentelor şi vă salutăm


cordial.

Cerere de despăgubire

Prin prezenta vă anunţăm că intenţionăm să obţinem


despăgubirea integrală a daunelor pe care le-am avut în
accidentul naval suferit la data de 1 septembrie a.c. de cargoul
Queen Mary ce naviga de la Taiwan la Londra.

În accidentul care a avut loc în largul coastelor indiene din


cauza unei avarii la motoare, am pierdut întreaga încărcătură de
maşini de scris comandate de noi.

Anexăm frahtul, factura şi proiectele navei ca să le puteţi


studia.

Vă rugăm să acordaţi acestui caz atenţia cuvenită şi, în


aşteptarea unui răspuns prompt din partea dv., vă transmitem
salutări.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Ordine di assicurazione

Vi preghiamo di assicurare, per nostro conto, le merci


sotto elencate:

- n. 50 colli contenenti vasi di porcellana smaltata,


modello Urbe;
- n. 10 colli contenenti lampadari da soffitto, modello
Classic;
- n. 65 colli contenenti lampade da tavolo, modello Stil.

Il peso totale è pari a kg…., il valore ammonta a …; la


merce verrà imbarcata sulla nave Timiş il 24/7/20XX nel porto di
Constantza., con destinazione New York.

Restiamo in attesa di ricevere i relativi documenti e


porgiamo cordiali saluti.

Richiesta risarcimento danni

La presente al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei


danni da noi subiti nell'incidente navale occorso in data 1 c.m. al
cargo <<Queen Mary>> in navigazione da Taiwan a Londra.

Nell'incidente, che ha avuto luogo al largo della costa


indiana per un'avaria ai motori, abbiamo perso l'intero carico di
macchine da scrivere da noi ordinate.

Includiamo polizza di carico, fattura e progetti della nave


affinché possiate studiarli.

Vi preghiamo di accordare al caso la dovuta attenzione e,


nell'attesa di un vostro sollecito riscontro, vi salutiamo
distintamente.

All.: polizza di carico, fattura, progetti <<Queen Mary>>


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

1. a) Am dori să încheiem o poliţă de asigurare pe termen


determinat, care să ne poată acoperi în caz de naufragiu.
b) Am dori să încheim o poliţă de asigurare corespunzătoare
pentru încredinţarea bunurilor în valoare de € … de
transportat de la Milano la Londra.
c) Vă rugăm să binevoiţi să asiguraţi un lot de marfa în
valoare de € …pentru un transport Milano- Londra.
d) Vă rugam să ne aduceţi la cunoştiinţă tarifele practicate
de dv. Vă rugăm să aveţi amabilitatea să trimiteţi
preţurile / unor asigurări “all risks” pentru € … acoperind
un transport de marfă pe ruta aeriană de la Milano la
Londra.
2. Marfa va fi /expediată/ trimisă/ livrată pe cale ferată – par
avion - cu nava Queen Mary – cu zborul nr. 189, care va
pleca din Londra la 25 noiembrie.
3. Poliţa trebuie să ne asigure – Cerem garanţie imediată /
pentru toate riscurile – pentru reclamaţiile minime –pentru
riscurile următoare: …
4. Vă rugăm să ne informaţi asupra costului primei de asigurare,
care având în vedere modul de expediere, nu trebuie să fie
prea costisitor .
5. a) Prezenta este în numele … cu scopul de a obţine
despăgubire totală a daunelor suferite în incidentul naval
întâmplat la 1 septembrie cargoului Queen Mary, care
naviga de la Roma la Londra.
b) În timpul incidentului, am pierdut întreaga cantitate de
maşini de scris pe care le-am comandat.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

1. a) Vorremmo stipulare una polizza assicurativa a tempo


determinato che ci possa coprire in caso di naufragio.
b) Vorremmo provvedere alla stipulazione di una polizza
assicurativa adeguata per la consegna di beni del valore di
€ .... da trasportare da Milano a Londra.
c) Vogliate cortesemente assicurare un lotto di merce per il
valore di € .... per il viaggio Milano - Londra.
d) Vi preghiamo di farci sapere quali sono le vostre tariffe -
Vogliate cortesemente inviarci i prezzi / di una
assicurazione <<all risks>> per € ... a copertura di una
spedizione di merce fatta per via aerea da Milano a Londra.
2. La merce sarà / spedita - inviata - consegnata / via ferrovia -
via aerea - con la nave Queen Mary - con il volo no. 189, che
partirà da Londra il 25 novembre.
3. La polizza ci deve assicurare - Chiediamo l'immediata garanzia /
su tutti i rischi - sui minimi reclami - sui rischi seguenti: ...
4. Vi preghiamo di informarci sull'importo del premio, che,
considerando il tipo di spedizione, non dovrebbe essere molto
costoso.
5. a) La presente è a nome di ... al fine di ottenere il risarcimento
totale dei danni subiti nell'incidente navale accaduto il primo
settembre al cargo <<Queen Mary>> che navigava da
Roma a Londra.
b) Durante l'incidente abbiamo perso l'intero quantitativo di
macchine da scrivere che abbiamo ordinato.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

FACTURI

Facturi, plăţi, efectuare de plăţi

Plata valorii pentru furnizarea mărfurilor, cu excepţia unor


complicaţii, constituie ultima treaptă a tratativelor comerciale.

În momentul în care sunt trimise mărfurile, furnizorul


trebuie să redacteze factura care, în comerţul exterior, este un
document foarte important deoarece pentru anumite tipuri de
plăţi, ca cel la prezentarea documentelor sau acceptarea tratei
ori acreditivul, poate fi cerut în copie de bănci, companii de
transport, autorităţi vamale sau consulare şi aşa mai departe.

În plus, clienţilor obişnuiţi li se acordă adesea credite


pentru care factura este depusă în contul lor, iar plăţile sunt
eşalonate pe baza trimiterii de către furnizor a extraselor de
cont.

Se poate întâmpla, în cazuri mai puţin dorite, ca o plată să


nu fie efectuată în limita termenelor stabilite şi, dacă datornicul
nu anunţă întârzierea, creditorul are dreptul să ceară explicaţii
printr-o scrisoare şi apoi să pretindă o despăgubire promptă.

Răspuns la solicitarea plăţii


Am primit scrisoarea dv. în care ne amintiţi marea
întârziere a plăţii facturii nr. 301.
Regretăm într-adevăr atât cele întâmplate cât şi că nu
v-am informat despre motivele care au împiedicat efectuarea
plăţii până la datele convenite.
Întârzierea noastră a fost cauzată de o scăpare din vedere
şi suntem avem plăcerea să vă informăm că am dispus deja
achitarea facturii prin intermediul unui cec, aşa cum am stabilit.
Salutări distinse
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

FATTURE

Fatture, pagamenti, adempimenti di pagamenti

Il pagamento dell’importo per la fornitura di merci


costituisce, salvo complicazioni, l’ultimo gradino di una trattativa
commerciale.

Nel momento in cui vengono inviate le merci il fornitore


deve stilare la fattura che, nel commercio estero, è un documento
importantissimo poiché per alcuni tipi di pagamento, come quello
dietro presentazione di documenti o accettazione di tratta, o
lettera di credito, può essere richiesta in copia da banche,
compagnie di trasporto, autorità doganali o consolari, e così via.

Inoltre spesso ai clienti regolari vengono concessi crediti,


per cui la fattura viene depositata sul loro conto, ed I pagamenti
dilazionati in base all’invio da parte del fornitore di estratti conto.

Può anche avvenire, nei caasi meno desiderabili, che un


pagamento non venga saldato entro i termini stabiliti e, se il
debitore non avvisa di questo ritardo, il creditore ha il diritto di
chiederne ragione tramite lettera e quindi di pretendere una
sollecita riscossione.

Risposta a sollecito di pagamento

Abbiamo ricevuto la vostra lettera nelle quale ci


rammentate il grosso ritardo del saldo della vostra fattura no. 301.

Siamo veramente spiacenti sia dell'accaduto sia di non


avervi informati sulle ragioni che hanno ostacolato l'adempimento
del pagamento entro i limiti concordati.

Il nostro ritardo è stato causato da una svista e siamo lieti


di informarvi che abbiamo già provveduto a saldare il pagamento
tramite bonifico bancario come d'accordo.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de informaţii confidenţiale despre un client

Vă vom fi extrem de recunoscători dacă aţi avea


amabilitatea să ne furnizaţi informaţii detaliate privind
proprietăţile, condiţiile şi reputaţia societăţii indicate mai jos. Vă
asigurăm de maxima noastră discreţie asupra a ceea ce ne veţi
comunica.

Pentru a simplifica munca noastră şi pe a dv. vă rugăm să


aveţi amabilitatea să completaţi şi să ne expediaţi formularul
anexat prezentei.

Vă mulţumim cu anticipaţie şi vă asiguram că vom


proceda la fel când veţi avea nevoie.

Salutări distinse.

Expedierea documentelor pentru acceptarea tratei

În atenţia domnului director

Vă trimitem în anexa următoarele documente, pentru a fi


expediate băncii sud-africane Barkley Bank din Cape Town, în
schimbul acceptării tratei din anexa pentru importul în valoare
de €…
- talonul de depozit
- factura nr. 67
- poliţa de asigurare
- trata cu scadenţă la 30 zile, în valoare de €…

V-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea transmite


informaţii despre seriozitatea firmei citată în anexă, cu care
avem relaţii comerciale pentru prima dată.

Profităm de ocazie pentru a vă mulţumi pentru asistenţa


continuă pe care ne-o acordaţi în relaţiile comerciale.

Salutări distinse

Anexă: documentaţie
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di informazioni riservate su un cliente

Vi saremmo estremamente grati se voleste gentilmente


fornirci informazioni dettagliate riguardanti le proprietà, le
condizioni e la reputazione della ditta sottoindicata. vi assicuriamo
la massima discrezione su quanto ci comunicherete.

Per snellire il lavoro del nostro e vostro personale vi


invitiamo cortesemente a compilare e rispedirci il modulo allegato
alla presente.

Ringraziandovi in anticipo per la disponibilità, che ci sarà


gradito contraccambiare all'occasione, vi salutiamo distintamente.

Spedizione documenti per accetazione tratta

Alla cortese attenzione del Direttore.

Vi inviamo in allegato i seguenti documenti, da spedire alla


Barkley's Bank sudafricana di Cape Town, contro accettazione
dell'allegata tratta dell'importo di € ....:
- Polizza di carico
- Fattura no. 67
- Polizza assicurativa
- Tratta a trenta gg. per € ....

Vi saremmo inoltre grati se poteste inviarci alcune


informazioni sulla serietà della ditta citata in allegato, con cui ci
troviamo ad avere rapporti per la prima volta.

Cogliamo l'occasione per ringraziarvi della continua


assistenza che ci offrite nelle nostre operazioni commerciali.

Distinti saluti.

All.: documentazione
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de retragere a tratei

Obiectul: Import de mărfuri de la Beringstion Ltd. în


valoare de ... € Declaraţia vamală nr. 202 din 15.09.20XX,
factura nr .33274 din 04.09.20XX şi trata respectivă în cont
scadentă la 20. 12. 20XX, în valoare de … €.

Prin prezenta vă rugăm să procedaţi la retragerea cambiei


în cauză, debitând-o în contul nostru curent nr. 3224 deschis la
filiala dv.a din Milano.

Vă informăm că nu suntem încă în posesia avizului privind


scadenţa pentru cambia respectivă. În acest scop anexăm
prezentei documentele de mai jos, cu rugămintea de a ni le
restitui completate conform regulilor, la încheierea operaţiunii:
- nr.1 Originalul declaraţiei vamale nr.302 din 15.09.20XX
- nr.3 Copia facturii nr. 35274 din 04.09.20XX vizată de
vamă.

Vă mai rugăm să nu transferaţi nici o cheltuială în contul


nostru, ci firmei Beringston.

Salutări distinse

Anexe: 3 copii factură


aviz vamal
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta di ritiro di tratta

Oggetto: Importazione di merce dalla Beringstron Ltd. per


un valore di € .... . Bolla doganale no. 302 del 15/09/20XX fattura
no. 33274 del 04/09/20XX e relativa tratta in conto scadente il
20/12/20XX di € ....

Con la presente vi preghiamo di voler cortesemente


provvedere al ritiro della tratta in oggetto, addebitandocela sul C/C
numero 3224 presso la vostra filiale di Merano.

Vi informiamo che per detta tratta non siamo ancora in


possesso dell'avviso di scadenza. A tale scopo alleghiamo alla
presente i sottoelencati documenti, con preghiera di volerceli
rendere debitamente compilati, ad operazione avvenuta:
- no. 1 Originale Bolla Doganale no. 302 del 15/90/20XX
- no. 3 Copie fattura no. 35274 del 04/09/20XX vistate dalla
dogana.

Vi preghiamo, inoltre, di non addebitare alcuna spesa a


nostro carico, ma alla ditta Beringstron.

Distinti saluti.

All.: no. 3 copie fatture, bolla doganale


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

FACTURI

1. a) Referitor la factura noastră nr. … , din data … / pentru un


total de (suma de ) ... – cu valoarea de …
b) Binevoiţi să faceţi trimitere la extrasul nostru de cont din
data de…având înscrisă valoarea de … în favoarea noastră.
c) Avem placerea să- Prin prezenta profităm de ocazie pentru
/ a vă trimite / factura noastră – contul pe luna ianuarie –
extrasul nostru de cont pentru toate operaţiile până la data
de 24 aprilie.
2. a) Vă solicităm efectuarea plăţii corespunzătoare facturii nr. …
în contul nostru deschis la banca …
b) Vă rugăm să achitaţi factura anexată / în modul obişnuit –
până la data prestabilită.

PLĂŢI

3. a) La primirea plăţii – După ce veţi achita suma de … / vom


preda marfa comandată expeditorilor – vom da curs
comenzii dv.
b) Referitor la comanda dv. nr. … vă informăm prin prezenta
că am expediat / factura noastră – conosamentul – poliţa
de asigurare / la Banca Lloyds din …
c) Vă rugăm să aveţi amabilitatea să ne transmiteţi
acreditivul de deschis la (numele băncii )- să stabiliţi
efectuarea plăţii prin tranfer bancar până la …
d) Vă informăm prin prezenta că am dat dispoziţie băncii
noastre să deschidă un credit pentru valoarea de … în
favoarea dv., valabil până la … deschis la banca …
e) Vă solicităm plata sumei datorate … prin poştă, cât mai
curând posibil.
4. a) Vă trimitem anexat cecul nostru pentru valoarea de €…
reprezentând achitarea facturii dv. N ... din….
b) Avem plăcerea să vă transmitem alăturat …
c) Vă mulţumim pentru trimiterea operativă a facturii. Am
efectuat astăzi plata sumei de … la banca … de înregistrat
în contul dv.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

FATTURE

1. a) In riferimento alla nostra fattura no. ..., datata ... / per un


totale di ... - dell'importo di ...
b) Vogliate gentilmente riferirvi al nostro estratto conto datato
... che presenta un importo di ... a nostro favore.
c) Abbiamo il piacere di - Con la presente cogliamo l'occasione
per / inviarvi / la nostra fattura - il conto di gennaio - il
nostro estratto conto per tutte le operazioni fino al 24
aprile.
2. a) Vi chiediamo di provvedere al pagamento della fattura no. ...
sul nostro conto presso la banca ...
b) Vi preghiamo di saldare l'allegata fattura / nel modo
consueto - entro la data prestabilita.

PAGAMENTI

3. a) A ricevimento del danaro ... - Dopo che avrete saldato la


somma di ... / rilasceremo la merce ordinata agli
spedizionieri - porteremo avanti il Vostro ordine.
b) In riferimento al Vostro ordine no. ... Vi informiamo con la
presente che abbiamo spedito / la nostra fattura - la polizza
di carico - il certificato di polizza assicurativa / alla Generali
Bank di ...
c) Vogliate cortesemente / trasmetterci lettera di credito da
aprire su ... (nome banca) - organizzare pagamento a
mezzo bonifico bancario entro ...
d) Vi informiamo con la presente che abbiamo dato
disposizione alla nostra banca di aprire un credito per
l'importo di ... a Vostro favore valido fino ... presso la ...
(nome banca).
e) Vi chediamo cortesemente di farci pervenire la somma
dovuta a stretto giro di posta.
4. a) Vi inviamo in allegato il nostro assegno per l'importo di € ....
a saldo vostra fattura no. ... del ...
b) Siamo lieti di inviarvi in allegato l'assegno dell'importo di ...
c) Vi ringraziamo per il sollecito invio della fattura. Abbiamo
versato oggi la somma di ... alla banca... da accreditare sul
vostro conto.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

SOLICITĂRI DE PLATĂ

5. a) Trebuie să vă aducem la cunoştinţă – Dorim să vă aducem


la cunoştinţă –Dorim să vă reamintim / că / plata -
reglarea facturii noastre / se face într-o lună / cu
întârziere de …
b) Nu am primit de la dv. nici o explicaţie privitoare la
întârziere.

6. a) Suntem siguri că există o explicaţie simplă pentru această


întârziere – Nu avem nici o informaţie cu privire la
motivele serioase ale acestei întărzieri/şi/ asteptăm suma
datorată cât mai curând posibil – suntem constrânşi să vă
solicităm plata sumei prin postă cât mai curând, trebuie să
insistăm pentru trimiterea sumei datorate până la data de

b) Dacă nu veţi consideraţi cazul de extremă urgenţă – Dacă
nu primim plata în … zile maximum – vom fi obligaţi să –
nu vom putea decât să- apelăm la demersurile legale
necesare –să obţinem plata pe căi legale – acţionăm pe
cale legală.

RĂSPUNSURI

7. a) Am primit scrisoarea dv. în care ne reamintiţi că termenul


limită pentru plata facturii dv. a expirat.
b) Vă cerem scuze pentru această întârziere / pentru că nu
v-am informat despre motivele întârzierii plăţii.
c) Aceasta a fost cauzată de o neglijenţă / probleme
financiare / dar în prezent avem plăcerea să vă informăm
că am efectuat deja plata integral prin transfer bancar
acreditiv / cambie.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

SOLLECITI DI PAGAMENTO

5. a) Dobbiamo farvi notare - Vorremmo farvi notare - Vorremmo


ricordarvi / che / il pagamento - la regolazione della vostra
fattura / è di un mese / in ritardo.
b) Non abbiamo avuto da voi alcuna spiegazione del ritardo.
6. a) Siamo certi che ci sia una semplice spiegazione per questo
ritardo - Siamo del tutto all'oscuro su qualsiasi buona
ragione di questo ritardo / e / rimaniamo in attesa della
somma dovuta al più presto - siamo costretti a chiederVi la
somma dovuta a stretto giro di posta - dobbiamo insistere
sull'invio della somma dovuta entro ...
b) Se non considerete il caso di immediata urgenza - Se non
ricevremo il pagamento entro ... giorni al massimo / saremo
obbligati a - potremo solo / intraprendere le necessarie
disposizioni legali - ottenere il pagamento per vie legali -
agire per via legale.

RISPOSTE

7. a) Abbiamo ricevuto la vostra lettera nella quale ci ricordate che


il tempo per il pagamento della vostra fattura no. ... è
scaduto.
b) Ci scusiamo / per questo ritardo - per non avervi informati
dei motivi del ritardo / nel pagamento.
c) Questo è stato causato da / una svista - problemi finanziari /
ma attualmente siamo lieti di informarvi che abbiamo già
provveduto al pagamento totale a mezzo / bonifico bancario
- lettera di credito - cambiale.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Corespondenţa cu banca

Demersurile financiare în cadrul comerţului internaţional şi


naţional sunt efectuate de bănci – instituţii fundamentale de
asistenţă a acestui tip de relaţii care implică mişcarea unor
importante sume de bani.

Serviciile garantate de bancă în acest sector sunt de


diferite tipuri, de la furnizarea unor informaţii despre starea
financiară a unui client, la acceptarea unor depozite şi mai ales la
asistenţă în efectuarea plăţilor între client şi furnizor.

Ultima dintre operaţiuni poate fi efectuată în mai multe


moduri: cele mai folosite în comerţul exterior sunt trata
(cambia), acreditivul şi trensferul bancar.

Natura raporturilor dintre clienţi şi bancă reduce


corespondenţa lor în principal la chestiuni de rutină ca
instrucţiuni formale, avize de emitere şi cereri de informaţii.

Banca anunţă deschiderea liniei de credit

Am fost informaţi de către corespondentul nostru că


următoarele: creditul irevocabil s-a confirmat nr. 16., a fost emis
în beneficiul dv. pe 16 l.c. cu scadentă pe 15 ale lunii următoare.

Avizul destinat dv. este anexat la prezenta.

Aţi dori să controlaţi cu atenţie termenii creditului .În


eventualitatea în care nu aţi fost de acord cu termenele şi
condiţiile date sau dacă nu puteţi respecta oricare dintre acestea,
vă rugăm să solicitaţi prin intermediul contra ofertei dv. Dacă din
contra găsiţi termenii mulţumitori, vă informăm că de acum
înainte puteţi să intraţi în posesia mărfii.

Rămânem la dispoziţia dv. pentru orice informaţie


ulterioară şi vă transmitem cu stimă salutări.

Anexa: avizul de credit


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Corrispondenza con la banca

Le pratiche finanziarie nell’ambito del commercio


internazionale e nazionale sono curate dalle banche – istituzioni
fondamentali d’assistenza per questo tipo di rapporti implicanti il
movimento di ingenti somme di denaro.

I servizi garantiti dalle banche in questo settore sono di


vario tipo e vanno dal fornire informazioni sulla condizione
finanziaria di un cliente, all’accettazione di depositi e soprattutto
all’assistenza nell’adempimento dei pagamenti fra cliente e
fornitore.

Quest’ultima operazione può avvenire in vari modi: i più


usati nel commercio estero sono la tratta, la lettera di credito e il
bonifico bancario.

La natura dei rapporti tra clienti e banca riduce la loro


corrispondeza principalmente a questioni di routine come istruzioni
formali, avvisi di emissioni e richieste di informazioni.

Banca comunica apertura di credito

Siamo stati informati dalla nostra corrispondente che il


credito irrevocabile e confermato no. 16 è stato emesso in vostro
favore il 16 c.m. con scadenza 15 p.v. L'avviso a voi destinato è
allegato alla presente.

Vogliate controllare con cura i termini del credito.


Nell'eventualità che non foste d'accordo con detti termini e
condizioni o riteneste di non poter osservare uno qualsiasi di essi,
vi preghiamo chiedere una modifica tramite la vostra controparte.
Se al contrario trovate ogni termine di vostro gradimento vi
informiamo che da ora in avanti potete provvedere alla consegna
della merce.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore


informazione e porgiamo distinti saluti.

All.: avviso di credito


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere către banca de plată a terţilor

Ca urmare a înţelegilor noastre telefonice, prin prezenta,


vă autorizăm să efectuaţi în numele şi contul nostru următoarea
plată de €… către Sun’s Shoes 16, Bath St Brighton, U.K.

Plata se va efectua în lire sterline prin debitarea contului


nostru. Pe lângă aceasta, vă autorizăm să încredinţaţi
împuternicitei noastre, d-na Newton, documentele cerute pe care
le va ridica luni, 25 l.c. .

Mulţumindu-vă pentru colaborarea,vă salutăm cu stimă.

Cerere de împrumut bancar

În atenţia domnului director.

Stimate domnule Smith.

Ca urmare a convorbirii telefonice de pe data de 5, cer să


beneficiez de un împrumut de … € cu scadenţă în septembrie
20XX. Cum am avut deja ocazia să vă explic la telefon,
expansiunea constantă a pieţei şi în consecinţă şi a afacerilor
mele m-au obligat să fac niste investiţii excepţionale ale căror
rezultate se vor vedea abia în toamnă.

Drept garanţie , depun la banca dv., poliţa de asigurare


pe viaţă, în valoare de … € şi bunuri mobile în valoare de … €.

Rămân în aşteptarea unei confirmări şi profit de ocazie


pentru a vă transmite cordiale salutări.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Richiesta alla banca di pagamento a terzi

A seguito delle ns. intese telefoniche, con la presente vi


autorizziamo ad effettuare per nostro ordine e conto il seguente
pagamento: € .... a Sun's Shoes 16, Bath St. Brighton U.K.

Il pagamento sarà da voi effettuato in sterline con addebito


sul nostro conto.

Inoltre vi autorizziamo a consegnare alla nostra incaricata


Sig.na Newton i documenti richiesti che ella provvederà a ritirare
lunedì, 25 c.m.

Ringraziandovi per la collaborazione distintamente vi


salutiamo.

Richiesta di fido bancario

Alla cortese attenzione del Direttore.

Egr. Dott. Smith,

A seguito della nostra telefonata del 5 u.s. chiedo di poter


usufrire di un fido di € ... con scadenza fine settembre 20XX.

Come ho avuto occasione di spiegarle durante la nostra


telefonata, la costante espansione del mercato e di conseguenza
anche dei miei affari mi hanno obbligato ad affrontare alcuni
investimenti straordinari i cui benefici saranno riscontrabili
solamente in autunno.

Come garanzia, deposito presso la vostra Banca la mia


polizza sulla vita, del valore di € ... e beni mobili per un valore
complessivo di € ... .

Rimango nell'attesa di una conferma e colgo l'occasione per


porgerle i più cordiali saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

INFORMAŢII REZERVATE

1. a) V-am fi extrem de recunoscători dacă aţi dori să ne


furnizaţi informaţii detaliate în ceea ce priveste mijloacele
de finanţare, disponibilitatea financiară, reputaţia
următoarei întreprinderi, firme …
b) Vă rămânem recunoscători dacă aţi / dori – putea / să ne
furnizaţi informaţii asupra bonităţii şi a mijloacelor
financiare ale firmei … folosind formularul anexat.
c) deoarece sus – numita firmă a comandat o cantitate
considerabilă de marfă , vă suntem recunoscători dacă ne
veţi spune dacă consideraţi că un credit de €… poate fi
acordat acesteia fără riscuri.

2. Vă garantăm că orice informaţie ne veţi furniza va fi folosită


cu discreţie.

3. Dacă ni se oferă ocazia, vom fi încântaţi să vă întoarcem


serviciul.

RĂSPUNSURI

4. a) În raspuns la cererea dv. din ... suntem fericiţi să vă


transmitem în anexă informaţiile cerute .
b) Cu referire la scrisoarea dv. din … suntem fericiţi să vă
informăm că … (numele firmei) – se bucură de o
reputaţie foarte bună şi şi-a lichidat întotdeauna cu
regularitate datoriile – traversează o perioadă dificilă - nu
a mai efectuat plăţile cu regularitate.

5. Aceste informaţii vă sunt furnizate cu o strictă rezervă şi fără


nici o responsabilitate din partea noastră.

6. Prin prezentul act vă autorizăm să efectuaţi în contul nostru o


plată în valoare de… .

7. Plata trebuie să fie efectuată în dolari şi debitată / trecută în


debitul nostru.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

INFORMAZIONI RISERVATE

1. a) Vi saremo estremamente grati se ci voleste gentilmente


fornire informazioni dettagliate per quanto concerne i
mezzi, le disponibilità finanziarie, la reputazione della ditta
seguente: ...
b) Vi saremmo grati se / voleste - potreste / darci informazioni
sulla affidabilità e sui mezzi finanziari della ditta ...
utilizzando il modulo allegato alla presente.
c) Poiché la suddetta azienda ci ha ordinato un considerevole
quantitativo di merce, vi saremo grati se ci farete sapere se
pensate che un credito di € ... possa essere loro garantito
senza rischi.

2. Vi garantiamo che qualunque informazione che ci fornirete sarà


utilizzata con discrezione.

3. Saremo lieti di poter contraccambiare la cortesia all'occasione.

RISPOSTE

4. a) In risposta alla vostra richiesta del ... siamo lieti di inviarvi in


allegato le informazioni richieste.
b) In riferimento alla vostra lettera del ... siamo lieti di
informarvi che ... (nome della ditta) / gode di un'ottima
reputazione ed ha sempre saldato i propri debiti con
regolarità - sta attraversando ora un periodo difficile - non
ha mai effettuato pagamenti regolari.

5. Queste informazioni vi vengono date nel più stretto riserbo e


senza alcuna responsabilità da parte nostra.

6. Con la presente vi autorizziamo a effettuare un pagamento per


nostro conto della somma di ...

7. Il pagamento dovrebbe essere effettuato in dollari e addebitato


sul nostro conto.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

8. a) Vă suntem recunoscători dacă puteţi înainta toate


documentele anexate la …
b) Vă transmitem următoarele documente pentru a fi
expediate băncii din Arezzo contra acceptării / cambiei
anexate / importului de –pentru suma de € …

9. Am fost informaţi că acreditivul documentar irevocabil nr. 667


a fost deschis în favoarea … cu scadenţă în data de …

10. Sunteţi amabili să primiţi în anexa avizul ce vă este destinat.

11. Vă rugăm să aduceţi o corectare creditului prin intermediul


părţii contractante.

12. Vă mulţumim pentru/ colaborarea dv. – ajutorul constant în


operaţiile noastre comerciale.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

8. a) Vi saremo grati se potrete inoltrare tutti i documenti


allegati a ...
b) Vi inviamo i seguenti documenti da spedire alla banca di
Arezzo contro accettazione dell'allegata tratta / dell'importo
di - per la somma di € ... .

9. Siamo stati informati che il credito documentario e irrevocabile


no. 667 è stato aperto a favore di ... con scadenza il ...

10. Vogliate gentilmente gradire in allegato l'avviso destinato a


voi.

11. Vi preghiamo di apportare una correzione al credito tramite la


Vostra parte contraente.

12. Vi ringraziamo per / la vostra collaborazione - la costante


assistenza nelle nostre operazioni commerciali.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Solicitări şi anulari

În vasta arie de activităţi ale unei societăţi se poate


întâmpla ca unele demersuri să fie uitate involuntar sau să
trebuiască să fie amânate din motive interne.
Dacă aceşti contratimpi nu sunt comunicaţi cu
promptitudinea necesară, firma afectată este îndreptăţită să
trimită o scrisoare de solicitare pentru a cere explicaţii pentru
întârziere.
Solicitarea poate privi absenţa răspunsului la o cerere, o
livrare neprimită la termenele convenite sau o datorie
neachitată. Acesta din urmă, din motive practice, va fi tratat în
capitolul referitor la facturare şi plăţi.
Anularea unei comenzi este provocată de diferite motive
care pot aparţine clientului care o efectuează sau, mai rar,
furnizorului, ca, de exemplu, executarea greşită sau, mai ales,
întârzierea nejustificată în livrarea comenzii.
Toate aceste cazuri, chiar dacă uneori neplăcute, sunt,
evident, destul de frecvente în cadrul tratativelor comerciale
dintre întreprinderi şi, de obicei, nu produc nici o consecinţă
gravă, cu excepţia unora mai serioase care dau naştere la
proceduri legale, cum se va vedea în capitolul despre contencios.

Răspuns la solicitarea de executare a comenzii

Am primit scrisoarea dv. din 10 luna curentă şi ne cerem


scuze pentru că nu am reuşit să executăm comanda dv. din
15 februarie a.c.
Suntem conştienţi că termenul de livrare a pantofilor a
fost depăşit, dar producţia noastra a fost întârziată cu multe
săptămâni din cauza lipsei de tălpi din piele.
De fapt, în acest an comenzile de pantofi cu tălpi din piele
au fost mai mari decât am prevăzut şi, din nefericire, nu am
reuşit să facem faţă avalanşei acestora.
Oricum suntem bucuroşi să vă informăm că marfa va fi
gata de livrare la sfârşitul săptămânii şi prevedem că va ajunge
la timp pentru noul sezon.
Ne scuzăm încă o dată pentru că nu v-am informat de
această întârziere şi pentru problemele pe care vi le-am cauzat.
Vă asigurăm că de acum înainte vom onora cu maximă atenţie
comenzile dv.
Salutări cordiale.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Solleciti e annullamenti

Nel vasto giro di impegni di un’azienda può accedere che


alcune pratiche vengano involontariamente dimenticate o debbano
essere ritardate per problemi interni.
Se questi contrattempi non vengono comunicati con la
necessaria tempestività, la ditta interessata è autorizzata ad
inviare una lettera di sollecito per chiedere giustificazione del
ritardo.
Il sollecito può riguardare la mancata risposta ad una
richiesta, una consegna non pervenuta entro I limiti accordati o un
debito non saldato. Quest’ultimo in particolare verrà trattato, per
maggior comodità nel capitolo riguardante la fatturazione ed i
pagamenti.
L’annullamento di uordine è causato da varie ragioni che
possono essere proprie del cliente che lo ha effettuato, oppure,
più raramente, proprie del fornitore, come la cattiva esecuzione
o, soprattutto, il ritardo ingiustificato nella consegna dell’ordine
stesso.
Ovviamente tutti questi casi, anche se talvolta spiacevoli,
sono abbastanza comuni nel raggio delle trattative commerciali fra
imprese, e di solito non comportano alcuna grave conseguenza,
tranne quelli più seri che portano al nascere di azioni legali, come
si vedrà nel capitolo concernente il contenzioso.

Risposta a sollecito di esecuzione ordine

Abbiamo ricevuto la vostra lettera del 10 c.m. e ci scusiamo


vivamente per non essere stati in grado di evadere il vostro ordine
del 15 febbraio u.s.
Siamo consapevoli che il termine di consegna delle scarpe è
scaduto da tempo, ma il nostro lavoro è stato ritardato di molte
settimane per la mancanza di suole in vero cuoio.
Infatti quest'anno gli ordini di scarpe con suole in vero cuoio
sono stati superiori alle nostre aspettative e, nostro malgrado, non
siamo riusciti a far fronte all'accumularsi degli stessi.
Siamo comunque lieti di informarvi che la merce sarà pronta
per la consegna alla fine della settimana e ci auguriamo che
giunga in tempo per la nuova stagione.
Ci scusiamo ancora per non avervi informati di questo
ritardo e per i problemi che vi abbiamo causato. vi assicuriamo che
d'ora in poi porteremo avanti i vostri ordini con la massima cura.
Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Cerere de executare a comenzii

Regretăm să vă informăm că marfa pe care am comandat-


o agentului dv., domnul …, în 15 februarie a.c., şi de a cărei
sosire am fost asiguraţi pentru sfârşitul lunii iunie, nu ne-a
parvenit încă.

Chiar dv. ne-aţi confirmat comanda şi suntem surprinşi că


nu am primit încă nici un aviz care să ne informeze despre
întârziere.

Am subliniat deja importanţa unei livrări punctuale: dar


acum suntem nevoiţi să vă cerem să executaţi comanda noastră
până la sfârşitul săptămânii sau să ne trimiteţi o justificare cât
mai curând posibil .

Este prima dată în mulţi ani când se întâmpla să vă


solicităm executarea unei comenzi şi suntem siguri că veţi
acţiona fără alte ezitări.

Salutări cordiale

Solicitare de expediere a mărfii

În legătură cu comanda noastra nr. 35 de 1000


calculatoare de buzunar, regretăm să vă remintim că trebuia să
primim marfa pe 1 luna curentă.

Livrarea articolelor sus numite fusese deja solicitată prin


telexul nostru din 5 curent, la care nu am primit răspuns . Este
de datoria noastra să vă informăm că această solicitare nu va fi
urmată de altele .

Deoarece am subliniat importanţa unei livrări punctuale,


dacă în 10 zile nu primim marfa, vom considera anulată
comanda şi va trebui să ne adresăm altui furnizor.

Este pentru prima oară când suntem nevoiţi să solicităm


executarea unei comenzi şi sperăm că este vorba de un caz de
excepţie.

În aşteptarea unei explicaţii prompte din partea dv., vă


trimitem salutările noastre.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Sollecito di esecuzione ordine

Siamo spiacenti di informarvi che la merce ordinata al


vostro agente, Sig. Brown, il 15 febbraio u.s., il cui arrivo ci era
stato assicurato per la fine di giugno, non ci è ancora pervenuta.

Anche voi ci avete confermato l'ordine e siamo sorpresi di


non avere ancora ricevuto nessun avviso che ci informi del
ritardo.

Avevamo già sottolineato l'importanza di una consegna


puntuale: ora dobbiamo chiedervi di soddisfare l'ordine entro la
fine della settimana o di darci una giustificazione il più presto
possibile.

È la prima volta in molti anni che ci capita di sollecitarvi un


ordine e siamo certi che procederete senza altre esitazioni.

Distinti saluti.

Sollecito di spedizione merce

Con riferimento al nostro ordine no. 35 di 1000 calcolatrici


tascabili, siamo spiacenti di ricordarVi che dovevamo ricevere la
merce il 1 c.m.

La consegna dei sudetti articoli era già stata sollecitata con


nostro telex del 5.c.m., che non ha avuto risposta. È nostro dovere
perciò informarvi che a questo sollecito non ne seguiranno altri.

Poiché avevamo sottolineato l'importanza di una consegna


puntuale, se entro 10 giorni non riceveremo la merce
considereremo annullato l'ordine e dovremo rivolgerci ad un nuovo
fornitore.

È la prima volte che siamo costretti a sollecitare


l'adempimento di un ordine e ci auguriamo si tratti di un caso
straordinario.

Nell'attesa di un pronto chiarimento da parte vostra


salutiamo distintamente.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Anularea comenzii neexecutate după mai multe solicitări

Regretăm să vă informăm că maşinile de scris pe care


le-am comandat prin scrisoarea 39 /c din 1 decembrie 20XX şi
pe care le-am solicitat prin scrisoarea 39 / din 1 februarie 20XX,
nu ne-au parvenit încă.

Din cauza neglijenţei dv. de a ne furniza aceste articole,


deşi v-am subliniat de mai multe ori urgenţa, am decis să
anulăm comanda.

Suntem într-adevăr nemulţumiţi de întâmplare, dar,


datorită relaţiilor comerciale optime care ne leagă de mult timp,
suntem siguri că au fost grave problemele care v-au împiedicat
să ne trimiteţi comanda.

Sperăm că în viitor veţi avea o mai mare grija în a ne


informa eventualele impedimentele, astfel încât să nu fim nevoiţi
să recurgem la alţi furnizori.

Vă salutăm cordial
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Annulamento ordine per inevasione dopo ripetuti solleciti

Siamo dolenti di informarVi che le macchine da scrivere che


avevamo ordinato con lettera 39/C del 1 dicembre 20XX e
sollecitato con lettera 39 / del 1 febbraio 20XX non ci sono ancora
pervenute.

Vista la vostra negligenza nel fornirci questi articoli,


malgrado avessimo sottolineato ripetutamente l'urgenza, abbiamo
deciso di annullare l'ordine.

Siamo veramente spiacenti dell'accaduto, ma, viste le ottime


relazione commerciali che ci legano da lungo tempo, siamo sicuri
che siano stati gravi problemi ad imperdirvi di soddisfare il nostro
ordine.

Speriamo che in futuro abbiate maggiore cura nell'informarci


di eventuali impedimenti, cosicché non dovremo rivolgerci ad altri
fornitori.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

SOLICITĂRI
1. Ne pare rău / să vă informăm – că trebuie să vă informăm /
că marfa comandată la 2 aprilie nu a fost încă livrată – nu a
ajuns încă.
2. Suntem foarte surprinşi că nu am primit încă / notificarea
executării comenzii noastre n… - nici o informare din partea
dv. privind acest caz / această întârziere.
3. Dat fiind că / această întârziere ne produce inconveniente
grave – am subliniat importanţa unei livrări prompte / vă
solicităm / să ne trimiteţi marfa – să executaţi comanda /
imediat – fără nici o întârziere – cât mai curând posibil – cu
promptitudine / sau să ne daţi o justificare a întârzierii.
4. Dacă marfa nu va fi livrată până la…, va trebui să anulăm
comanda.
5. a) Aceasta este prima dată când suntem constrânşi / să
solicităm / o comandă şi suntem siguri / că a fost un caz
de excepţie – că se datorează unei scăpări.
b) Acesta este deja a doua oară când solicităm comanda
noastră şi ne revine nouă acum obligaşia să vă informăm
că prezenta nu va fi urmată de nici o altă scrisoare.
6. Suntem siguri că – Siguri că – Sperăm că / vă veţi ocupa de
această problemă fără alte întârzieri – veţi acorda imediat
atenţie acestui caz – veţi rezolva problema cu promptitudine.

RĂSPUNSURI
7. a) Vă rugăm să ne scuzaţi pentru imposibilitatea de a executa
comanda dv.
b) Regretăm că nu v-am pus la curent cu întârzierea livrării
mărfii.
c) Suntem conştienţi / de întârzierea livrării mărfii dv. – că
marfa dv. are o întârziere de 2 săptămâni.
8. În prezent avem plăcerea să vă informăm că marfa este gata
de livrare şi sperăm să ajungă la timp pentru noul sezon.
9. Vă garantăm că ne vom ocupa cu mai multă grijă de viitoarele
dv. comenzi.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

SOLLECITI

1. Siamo dolenti / di informarvi - di dovervi informare / che la


merce ordinata il 2 aprile non è ancora / stata consegnata -
arrivata.
2. Siamo molto sorpresi di non avere ancora ricevuto / la notifica
di esecuzione del nostro ordine no. 10 - nessun avviso da parte
Vostra riguardante questo / caso - ritardo.
3. Poiché / questo ritardo ci sta causando gravi inconvenienti -
avevamo sottolineato l'importanza di una consegna puntuale /
vi chiediamo / di farci avere la merce - di soddisfare l'ordine /
subito - senza ulteriore ritardo - il più presto possibile - con
cortese sollecitudine / o di darci una giustificazione del ritardo.
4. Se la merce non sarà consegnata entro ... dovremo annullare
l'ordine.
5. a) Questa è la prima volta che siamo costretti / a sollecitare /
un ordine e siamo sicuri / che sia stato un caso straordinario -
che sia dovuto ad una svista.
b) Questa è già la seconda volta che sollecitiamo il nostro
ordine ed è ora nostro dovere informarvi che nessuna lettera
seguirà la presente.
6. Siamo sicuri che - Certi che - Speriamo / vi occuperete del
problema senza ulteriori esitazioni - presterete al caso la vostra
immediata attenzione - tratterete il problema in modo sollecito.

RISPOSTE

7. a) Ci scusiamo vivamente per l'impossibilità di soddisfare il


vostro ordine.
b) Siamo dolenti di non avervi messo al corrente del ritardo
nella consegna della merce.
c) Siamo consapevoli / del ritardo nella consegna della vostra
merce - che la vostra merce ha un ritardo di 2 settimane.
8. Siamo attualmente lieti di informarvi che la merce è pronta per
la consegna e speriamo che arrivi in tempo per la nuova
stagione.
9. Vi garantiamo che ci occuperemo dei vostri futuri ordini con più
cura.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Reclamaţii

Nu întotdeauna, din diferite motive, comenzile sunt


executate corect. Când mărfurile comandate, ajunse la destinaţie,
prezintă probleme, clientul este constrâns să trimită furnizorului
său o scrisoare de reclamaţie.

Această scrisoare, pe lângă faptul că este o plângere, cere


ca incovenientul să fie remediat cât mai curând posibil.

În general, reclamaţiile privesc livrarea mărfii fie avariată


din cauza ambalajului fie necorespunzătoare celei comandate.

Răspunsul la acest tip de scrisori este o sarcină delicată şi


trebuie redactat cu mult tact de către furnizorul care le-a primit.

Acesta este motivul pentru care ele încep cu exprimarea


scuzelor, explicând circumstanţele care au provocat incidentul
neplăcut şi continuă cu propunerea unei soluţii rapide şi eficiente.

Reclamaţie pentru marfă cu defecte

Am primit păpuşile conform comenzii noastre n. 7 şi am


acceptat trata dv. în valoare totală de … conform facturii dv.
n. 67.

Regretăm că trebuie să vă informăm că deşi am găsit


totul în ordine, păpuşa din cutia n. 9 este total diferită de
celelalte, atât sub aspectul culorii cât şi al tipului de ţesătură
folosită pentru rochie. Aceasta pare să facă parte dintr-o altă
partidă, de calitate sigur inferioară aceleia a celorlalte păpuşi
primite. Faptul se datorează probabil unei neatenţii şi vă rugăm
să remediaţi.

Avem plăcerea să vă informăm că, exceptând păpuşa


amintită, suntem total satisfăcuţi de promptitudinea executării
comenzii, cu respectarea condiţiilor stabilite. Prin urmare, avem
satisfacţia să anexăm o comandă pentru căsuţe de păpuşi.

În aşteptarea răspunsului dv., vă salutăm cordial.


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Reclami

Non sempre, per varie ragioni, gli ordini vengono eseguiti in


maniera corretta. Quando le merci ordinate, giunte a destinazione,
presentano qualche problema, il cliente è costretto al inviare al
proprio fornitore una lettera di reclamo.

Questa lettera, oltre a presentare una lamentela, chiede


che il danno possa essere al più presto rimediato.

In genere I reclami riguardano la consegna di merce o


danneggiata per cattivo imballaggio oppure non corrispondente a
quella richiesta.

La risposta a queste lettere è sempre un compito delicato e


deve essere redatta con molto tatto da parte del fornitore che le
ha ricevute.

Per questa ragione essa si apre con un’espressione di scuse


che spieghi le circostanze che hanno portato al verificarsi dello
spiacevole contrattempo e prosegue con una proposta di una
soluzione veloce ed efficace.

Reclamo per merce difettosa

Abbiamo ricevuto le bambole coma da nostro ordine no. 7 e


accettato la vs. tratta per un ammontare di € .... come riportato
nella vostra fattura no. 67.

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo trovato in ordine


tutte le bambole tranne una, contenuta nella cassa no. 9, che è
completamente diversa dalle altre, sia nel colore sia nel tipo di
tessuto utilizzato per il vestito. Essa sembra appartenere ad
un'altra partita, di qualità indubbiamente inferiore a quella delle
altre bambole ricevute. Ciò è probabilmente dovuto ad una svista,
e vi preghiamo di provvedere.

Abbiamo comunque il piacere di informarvi che, ad


eccezione della bambola suddetta, siamo completamente
soddisfatti della pronta evasione dell'ordine, nel rispetto delle
condizioni stabilite. Siamo perciò lieti di allegare un ordine per case
da bambola.

Nell'attesa di una vostra risposta salutiamo distintamente.


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Reclamaţie pentru expedierea greşită a mărfii

Partida de pantofi de sport, pe care am comandat-o în


scrisoarea noastră din 1 august, ne-a sosit la timp, însă ne pare
rău să vă informăm că, deschizând ambalajul, nu am găsit
pantofii de sport comandaţi.

De fapt, noi am comandat pantofii de sport NAKE, în timp


ce aceştia pe care ni i-aţi livrat sunt de cu totul alt tip, poate ALL
SUNS.

Deoarece asemenea pantofi nu servesc pentru săritura cu


prăjina şi nu este avantajos să vi-i reexpediem dat fiind că
jocurile olimpice încep curând, am putea să încercăm să îi
vindem în contul dv. la cel mai bun preţ, rezervând pentru noi un
comision de 5%.
Deoarece avem urgentă nevoie de modelul NAKE, pentru
săritura cu prăjina, vă rugăm să ne expediaţi marfa comandată,
jumătate cu trenul de pasageri, de îndată ce primiţi această
reclamaţie. Firesc, în acest caz transportul va cădea în sarcina
dv.

În cazul în care nu sunteţi în măsura să ne furnizaţi tipul


de pantofi solicitaţi, vă rugăm să ne contactaţi prin telefon sau
telex.

În speranţa că veţi fi de acord cu sugestia noastră şi că


viitoarele noastre comenzi vor fi executate cu atenţie sporită, vă
salutăm cordial.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Reclamo per invio merce sbagliata

La partita di scarpe sportive che abbiamo ordinato nella


nostra lettera dell'1 agosto u.s. ci è pervenuta puntualmente, ma
siamo dolenti di informarvi che aprendo le scatole di imballaggio
non vi abbiamo trovato le scarpe sportive ordinate.

Noi infatti abbiamo ordinate le NAKE, mentre quelle che ci


avete spedito sono di tipo completamente diverso, forse ALL
SUNS.

Poiché tali calzature non servono per il salto con l'asta e


non è conveniente rispedirvele visto che i Giochi Olimpici sono
troppo vicini, potremmo provare a venderle per vostro conto al
miglior prezzo, riservando per noi una provvigione del 5%.

Poiché abbiamo urgentemente bisogno del modello NAKE


per il salto con l'asta, vi preghiamo di inviarci la merce ordinata a
mezzo treno passeggeri appena ricevete questa lettera. In questo
caso il trasporto sarà naturalmente a vostro carico.

Nel caso non siate in grado di fornirci il tipo di scarpe


richiestovi preghiamo contattarci via telefono o telex.

Nella speranza che concordiate con il nostro suggerimento e


che i nostri ordini futuri siano evasi con maggiore cura,
distintamente vi salutiamo.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Reclamaţie şi restituirea mărfii defecte

Vă restituim o garnitură pentru strung 3881341, care este


defectă şi ne-a cauzat grave probleme cu clienţii: vă rugăm să o
verificaţi şi să ne comunicaţi părerea dv..

Am observat două elemente necorespunzătoare şi anume:


a) culoarea verde , care apare în partea de cauciuc şi
care s-ar putea datora unei substanţe aplicate pe
garnitură (garnitura este dintr-un material nou, alb).
b) pivoţi care prezintă anumite imperfecţiuni care,
nesesizate până acum, trebuie să fie analizate cu
atenţie.

În aşteptarea răspunsului dv., vă salutăm cordial.

Reclamaţie pentru marfa plătită şi neprimită

Obiect : abonament 20XX al clientului nostru dl. …

Abonatul în cauză ne-a comunicat recent că nici unul


dintre ziarele F.I. din 20XX nu i-au parvenit; astfel ne-am gândit
că din cauza unei greşeli nu aţi luat în consideraţie abonamentul
său.

Factura corespunzătoare a fost platită în ianuarie; anexam


o copie împreună cu nota de emitere.

Vă rugăm să aveţi amabilitatea să controlaţi de urgenţă


lista de expedieri şi să trimiteţi clientului nostru toate publicaţiile
din acest an.

Mulţumindu-vă anticipat şi încrezători că un asemenea


incovenient nu se va mai repetă, vă salutăm cordial.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Reclamo e restituzione di merce difettosa

Vi restituiamo una guarnizione per tornio 388 11341 che è


difettosa e ci ha causato gravi problemi con i clienti: vi preghiamo
di analizzarla e comunicarci la vostra opinione.

Noi abbiamo notato due fattori anomali, precisamente:


a) il colore verde che appare nella parte in gomma e che
potrebbe essere dovuto ad una sostanza applicata sulla
guarnizione, (la guarnizione è costituita da un nuovo
materiale bianco).
b) i perni che presentano alcune imperfezioni mai riscontrate
prima e necessitano di essere analizzati attentamente.

In attesa di vostro riscontro porgiamo distinti saluti.

Reclamo per mancato ricevimento merce già pagata

Ogg.: abbonamento 20XX del nostro cliente Sig. Rossi.

L'abbonato in oggetto ci ha recentemente comunicato che


nessuno dei periodici F.I. del 20XX gli è pervenuto; abbiamo così
pensato che a causa di una svista non abbiate preso in
considerazione il suo abbonamento.

La relativa fattura proforma è stat pagata in gennaio; ne


alleghiamo una copia insieme alla nota di emissione.

Vogliate controllare con urgenza la vostra mailing-list e


spedire al nostro cliente tutte le pubblicazioni di quest'anno.

Ringraziandovi in anticipo, e confidando che tale


inconveniente non si ripeta più, distintamente vi salutiamo.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspuns la reclamaţie

Am primit recenta dv. reclamaţie şi copia facturii anexate.


Conform computerului nostru, abonamentul a fost reînnoit în
aprilie 20XX, fiind plătit în martie 20XX.

De aceea, vă sugeram să-l informaţi pe clientul dv. să


aştepte expedierea publicaţiilor sale până la sfârşitul lui
iulie 20XX.

Dacă publicaţiile nu vor fi ajuns pânaă la sfârşitul lui iulie,


rugaţi-l să ne scrie încă o dată, incluzând şi o copie a acestei
scrisori pentru raportul nostru.

Numărul curent în computer, referitor la un asemenea


abonament este”A 1667”, vă rugăm să-l menţionaţi în toate
comunicările viitoare, inclusiv reînnoirea acestuia pentru 20XX.

Salutări cordiale

Reclamaţie privind marfa cu defecte

În atenţia…

Obiect: garniturile livrate pe 28 otombrie 20XX.

Am sesizat că cele două feţe din cauciuc ale garniturilor


respective se desprind de discul metalic intern.

Vă rugăm să ne explicaţi cum se poate întâmpla aceasta,


ţinând cont de faptul că nu am schimbat metodele de producţie
şi că această problema nu a mai apărut în trecut.

Salutări cordiale
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposta a reclamo

Abbiamo ricevuto il vostro recente reclamo e la copia della


fattura allegata.

Secondo il nostro computer l'abbonamento è stato


rinnovato nell'aprile 20XX, essendo stato pagato nel marzo 20XX.

Vi suggeriamo perciò di avvisare il cliente che attenda la


spedizione delle sue pubblicazioni fino alla fine del luglio 20XX.

Se le pubblicazioni non gli saranno arrivate per la fine di


luglio c.a., vogliate pregarlo di scriverci ancora, includendo una
copia di questa lettera per nostro riferimento.

Il numero di riferimento per il computer relativo a tale


abbonamento è <<A 1667>>: vi preghiamo di riportarlo in tutte
le comunicazioni future, compreso il rinnovo per il 20XX.

Distinti saluti.

Reclamo per merce difettosa

Alla cortese attenzione di …

Ogg.: guarnizioni consegnate il 28 ottobre 20XX.

Abbiamo notato che le due facce di gomma delle guarnizioni


in oggetto si separano dal disco metallico interno.

Vi preghiamo di spiegarci come questo possa succedere,


tenendo presente che non abbiamo cambiato i metodi di
produzione e che il problema non si è mai presentato in passato.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspuns la reclamaţie

În atenţia…
Obiect: scrisoarea dv. din 5 curent, reducţie cauciuc/
metal/ cauciuc.

Conţinutul scrisorii dv. ne surprinde mult, cu toate că se


poate întâmpla ca, pentru o anumită partidă de marfă, presiunea
preselor să nu fi fost regularizată. Vom efectua cât mai curând
un control riguros.

Între timp, fiţi amabili şi informaţi-ne asupra cantităţii de


garnituri pe care a fost imposibil să le folosiţi, pentru a putea
face să vă parvină o cantitate corespunzătoare într-o expediere
viitoare.

Salutări cordiale.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposta a reclamo

Alla cortese attenzione di …

Ogg.: vostra lettera del 5 c.m., attacco gomma / metallo /


gomma

Il contenuto della vostra lettera ci sorprende molto, tuttavia


potrebbe essere accaduto che, per una certa partita di materiale,
la compressione delle presse non sia stata regolare.

Effettueremo al più presto un accurato controllo.

Nel frattempo, vogliate gentilmente informarci sulla quantità


di guarnizioni che siete impossibilitati ad impiegare, per potervene
far pervenire un quantitativo corrispondente in una prossima
spedizione.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

1. Vă scriem în legătură cu / referitor la – comanda noastră /


din data de – datată – 16 martie – că am primit azi – a fost
executată azi.
2. a) Ne pare rău să vă informăm că – Regretăm că trebuie să
vă informăm / că marfa pe care ne-aţi expediat-o ca
răspuns la comanda noastră din 6 mai / a rezultat defectă
– nu era cea solicitată- era avariată în mod vizibil- nu era
conformă cu eşantionul – era de calitate inferioară celei
obişnuite.
b) Vă restituim câteva …defecte. Vă rugăm să le verificaţi şi
să ne informaţi cu privire la ce aţi constatat – vă rugăm să
ne semnalaţi defectul posibil.
c) Deschizând ambalajul, am descoperit că marfa furnizată
conform comenzii noastre n. 76 era avariată din cauza
ambalajului neadecvat.
d) Livrarea de … pe care le-am comandat la 5 iunie ne-a
parvenit în cele mai proaste condiţii – pentru că ambalajul
era probabil nepotrivit – poate din cauza ambalajului defect.

3. Cu scopul de vă furniza o dovadă pentru reclamaţia noastră –


Dat fiind că… sunt inutilizabili – vă trimitem câteva articole –
vă restituim articolele.

4. a) Credem că aceasta se datorează unei scăpări şi vă


solicităm / să înlocuiţi marfa greşită cu cea cerută – să ne
trimiteţi marfa comandată.
b) În acest caz – în această situaţie / vă solicităm să înlocuiţi
marfa reclamată – v-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea
trimite articolele lipsă cât mai curând posibil.
c) Vă rugăm să fiţi amabili să ne expediaţi marfa comandată la
primirea prezentei.

5. Sperăm că – Suntem siguri că / veţi acorda acestui caz atenţia


maximă – veţi considera această reclamaţie urgentă –
comenzile noastre viitoare vor fi executate cu mai multă grijă.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

1. Vi scriviamo / a proposito del - in riferimento al / nostro ordine


/ del - datato / 16 gennaio, di ... che / abbiamo ricevuto oggi -
è stato soddisfatto oggi.

2. a) Siamo dolenti di informarvi - Ci dispiace dovervi informare /


che la merce che ci avete spedito a seguito nostro ordine
del 6 aprile / è risultata difettosa - non era quella richiesta -
era danneggiata vistosamente - non era conforme a
campione - era di qualità inferiore al solito.
b) Vi restituiamo alcuni ... difettosi. Vi preghiamo di controllarli
e di avvisarci su ciò che avete scoperto - Vi preghiamo di
illustrarci il possibile difetto.
c) Aprendo l'imballaggio abbiamo scoperto che la merce
fornitarci come da ordine no. 25 era danneggiata a causa
dell'imballaggio inadeguato.
d) La consegna di ..., che abbiamo ordinato il 17 giugno è
arrivata in pessime condizioni / poiché l'imballaggio era
probabilmente inadatto - forse a causa dell'imballaggio
difettoso.

3. Al fine di darvi una prova del nostro reclamo - Poiché gli ...
sono inutilizzabili / Vi inviamo alcuni articoli - Vi restituiamo gli
articoli.

4. a) Pensiamo che questo sia dovuto ad una svista e Vi


chiediamo / di sostituire la merce errata con quella richiesta
- inviarci la merce giusta.
b) In questo caso - Di fronte a questa situazione / Vi chiediamo
di sostituire la merce in oggetto - Vi saremmo grati se
poteste inviarci gli articoli mancanti il più presto possibile.
c) Vi chiediamo cortesemente di spedirci la merce giusta dietro
ricevimento della presente.

5. Speriamo che - Siamo sicuri che / presterete al caso la


massima attenzione - tratterete questo reclamo come urgente
- i Vostri ordini futuri verranno soddisfatti con più cura.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspunsuri

6. Vă anunţăm că am primit / scrisoarea dv. din … - reclamaţia


dv. / referitoare la / marfă greşită – marfă neprimită
comandată la 18 mai 20XX.

7. a) Am fost foarte surprinşi de conţinutul scrisorii dv. –


Regretăm foarte mult incovenientul pe care Vi l-am
cauzat / vom dispune executarea unui control imediat ce
vom primi marfa defectă – şi vom face tot posibiliul să
înlocuim imediat marfa defectă.
b) De aceea vă solicităm să ne returnaţi marfa defectă
pentru a o putea controla.
c) Vă rugăm să ne informaţi cu privire la cantitatea
articolelor pe ca nu le-aţi putut folosi pentru vă trimite
altele.

8. Permiteţi-ne să ne scuzăm încă o dată pentru paguba pe care


probabil v-am produs-o.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposte

6. Accusiamo ricevimento / della vostra lettera del ... - del vostro


recente reclamo / riguardante / merce sbagliata - merce non
pervenuta ordinata in data 19 gennaio.

7. a) Siamo stati molto sorpresi circa il contenuto della vostra


lettera - Siamo vivamente spiacenti per l'inconveniente che
vi abbiamo causato / e provvederemo a fare un controllo
non appena riceveremo la merce difettosa - e faremo in
modo di sostituire la merce difettosa subito.
b) Perciò vi chediamo di rispedirci la merce difettosa per
poterla controllare.
c) Vi preghiamo di informarci circa la quantità degli articoli che
non avete potuto utilizzare al fine di inviarverli nuovamente.

8. Permetteteci di scusarci ancora per il danno che possiamo


avervi arrecato.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Contencios

În cursul operaţiunilor comerciale ale unei firme pot


surveni fapte foarte neplăcute ca lipsa plăţilor, o întârziere
însemnată în achitarea unei datorii vechi, refuzul de a plăti
contravaloarea mărfii deteriorate sau care nu a fost comandată
sau o concurenţă neloială.

În asemenea cazuri nefericite se redactează un număr de


scrisori în care se încearcă să se găsească soluţii rezonabile
pentru ambele părţi.

Dacă nici una dintre părţile în cauză nu va fi satisfăcută de


această corespondenţă, se poate trece la demersul legal, iar
raporturile dintre firme nu vor mai fi directe ci administrate în
întregime de avocaţii respectivi.

Dacă este posibil, trebuie să se încerce să se evite


asemenea dispute dat fiind că implică atât mari cheltuieli de
ambele părţi cât şi o mare pierdere de timp întru-cât
controversele legale sunt soluţionate cu greu în numai câteva
luni.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Contenzioso

Durante le operazioni commerciali di una ditta possono


accadere fatti molto spiacevoli come il mancato pagamento, un
considerevole ritardo nel saldare un vecchio debito, il rifiuto di
risarcire merce avariata o non richiesta, oppure una concorrenza
sleale.

In questi malaugurati casi vengono redatte alcune lettere


in cui si tenta di trovare soluzioni ragionevoli per ambedue le
parti.

Se nessuna delle parti in causa uscirà soddisfatta da questa


corrispondenza si passerà alle vie legali, ed i rapporti fra le ditte
nonsaranno più diretti ma completamente gestiti dai rispettivi
avvocati.

Se possibile bisogna cercare di evitare queste dispute poiché


comportano sia grosse spese da parte delle due parti sia la perdita
di tantissimo tempo, visto che le controversie legali difficilmente si
risolvono in pochi mesi.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Răspuns la imposibilitatea de achitare a datoriilor

10 septembrie 20XX

Am primit scrisoarea dv. din … şi ne pare într-adevăr


foarte rău că nu putem să venim în întâmpinarea cerinţelor dv.

Ne dăm seama de problemele grave cu care a trebuit să


vă confruntaţi dar, din păcate, nici situaţia noastră nu este prea
bună.

Creşterea preţurilor a pricinuit o serie de pagube


vânzărilor noastre şi de aceea avem urgentă nevoie de bani
lichizi pentru a ne uşura situaţia financiară proastă, care sperăm
că nu va dura mult.

Din acest motiv scriem tuturor firmelor care ne sunt


debitoare pentru a solicita achitarea datoriilor.

Ne vedem deci constrânşi, chiar dacă o facem cu părere


de rău, să recurgem la mijloace legale chiar şi în ceea ce vă
priveşte, deoarece situaţia dv. implică în mod clar imposibilitatea
unei plăţi imediate.

Avocaţii noştri vor lua legatura cu dv.

Din păcate situaţia noastră nu ne permite să ne


comportăm altfel .

Nu credem că între noi vor interveni contacte ulterioare


directe deoarece toată corespondenţa ce va urma va fi
administrată de respectivele cabinete de avocaţi.

Salutări distinse
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Risposta a impossibilità di saldo debiti

Abbiamo ricevuto la vostra lettera del ... e siamo


veramente molto spiacenti di non potere venire incontro alle
vostre esigenze.

Ci rendiamo conto dei gravi problemi che dovete affrontare


ma, purtroppo, anche la nostra situazione non è molto piacevole.

L'incremento dei prezzi ha danneggiato alquanto le vendite


e perciò abbiamo urgente necessità di contante per sollevare la
nostra cattiva situazione finanziaria che speriamo momentanea.

Per questa ragione stiamo scrivendo a tutte le ditte nostre


debitrici per sollecitare il saldo dei debiti.

Ci vediamo quindi costretti, sia pure a malincuore, a


ricorrere a vie legali anche con voi, poiché la vostra situazione
comporta chiaramente l'impossibilità di un pagamento immediato.

I nostri avvocati provvederanno a mettersi in contatto con


voi.

Purtroppo la nostra situazione non ci consente di


comportarci in maniera differente.

Non crediamo che tra noi intercorrerano ulteriori contatti


diretti poiché tutta la prossima corrispondenza sarà amministrata
dai rispettivi studi legali.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazelogie

1. Suntem puşi în imposibilitatea de a achita complet datoriile


neplătite.

2. Cu toate că aceasta este foarte neplăcut, suntem obligaţi să


recurgem la procedurile legale - să luăm iniţiativele legale
necesare - să încredinţăm cazul avocatului nostru.

3. Avocaţii noştri se vor îngriji să vă contacteze.

4. Situaţia noastră nu ne permite să ne comportăm altfel.

5. Următoarea corespondenţă va fi administrată direct de către


avocaţii noştri.

6. De acum înainte vom înceta orice raport de afaceri cu dv..

7. Vă cerem să rămâneţi neutri în această afacere.


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

1. Siamo impossibilitati nel saldare completamente i nostri debiti


insoluti.

2. Nonostante questo sia molto penoso siamo obbligati / a


ricorrere a procedure legali - a prendere le necessarie iniziative
legali - ad affidare il caso al nostro avvocato.

3. I nostri avvocati provvederanno a contattarvi.

4. La nostra situazione non ci permette di comportarci


diversamente.

5. La prossima corrispondenza sarà amministrata direttamente dai


nostri rispettivi studi legali.

6. D'ora in avanti troncheremo ogni ulteriore rapporto di affari con


voi.

7. Vi chiediamo di rimanere del tutto neutrali in questa faccenda.


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Rezervări la avion şi la hotel

Multe din activităţile de lucru ale unui manager sau ale


unui reprezentant implică deplasarea de la sediu principal de
lucru, nu numai în propria ţară, dar şi în străinătate.

Motivele acestor deplasări sunt variate: de exemplu, o


vizită la un furnizor sau la un client pentru discuţii importante,
participarea la expoziţii şi târguri internaţionale, congrese pentru
perfecţionare, reuniuni pentru studierea situaţiei pieţei.

Scrisoarea comercială devine utilă când, ca în majoritatea


cazurilor, apare necesitatea de a rezerva locuri la hotel sau pe
mijloacele de transport, mai ales la avion sau vapor.

Confirmarea rezervării hoteliere

Am primit scrisoarea dv. din 8 ale lunii curente şi suntem


bucuroşi să confirmăm rezervarea, pentru 6, 7, 8 şi 9 luna în
curs a 10 camere duble cu baie şi demipensiune (mic dejun şi
cina).
Aşa cum aţi solicitat, vă trimitem preţurile demipensiunii şi
tarifele camerelor:
- camera dublă cu baie: €…
- demipensiune (mic dejun + cina) € …

Vă rugăm să luaţi la cunoştinţă că băuturile nu sunt


incluse în preţ. Aşteptând sosirea dv., vă transmitem salutări
distinse.
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Prenotazioni aeree e alberghiere

Molte attività lavorative di un dirigente aziendale o di un


rappresentante implicano uno spostamento dalla sede principale di
lavoro: non solo nel proprio paese ma spesso anche all’estero.

I motivi di questi viaggi di lavoro sono svariati: ad esempio,


la visita ad un fornitore o ad un cliente per importanti colloqui, la
partecipazione a esposizioni e fiere internazionali, congressi
d’aggiornamento, meetings per lo studio della situazione del
mercato.

La lettera commerciale diviene utile quando, come nella


maggior parte dei casi, si rende necessario prenotare stanze
d’albergo o mezzi di trasporto, soprattutto aerei o navi.

Conferma di prenotazione alberghiera

Abbiamo ricevuto la vostra lettera dell'8 c.m. e siamo lieti di


confermare la prenotazione, per le notti del 6, 7, 8 e 9 aprile, di
10 camere doppie con bagno a mezza pensione (prima colazione e
cena).
Come da vostra richiesta vi inviamo i prezzi della mezza
pensione e le tariffe delle camere:
- camera doppia con bagno € ....
- mezza pensione (colazione e cena) € ....

Vi facciamo notare che le bevande non sono comprese.


In attesa del vostro arrivo cogliamo l'occasione per porgervi
distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Rezervare la avion

Este prima oară când contactăm societatea dv. şi de acum


înainte am vrea să stabilim raporturi regulate de lucru cu voi.

Vă rugăm să rezervaţi un loc pentru directorul nostru ,


Sig. Silvio Anossi, pentru un zbor pentru Roma care pleacă de la
Londra pe 20 ale lunii curente.

Am dispus deja ca Banca Barley’s din Londra sa plătească


în contul nostru biletul şi rezervarea.

Vă rugăm să trimiteţi confirmarea direct domnului Anossi,


aflat la “Carlton Hotel“ în Carnaby St, Londra.

Distinse salutări

Rezervare hotelieră

Hotelul dv. ne-a fost recomandat de sediul nostru din


Milano, ai cărui membri (angajaţi)au petrecut o săptămână la dv.
cu ocazia unui congres de cardiologie.

Pentru a participa la acelaşi congres în acest an, am dori


să rezervăm 10 camere cu baie pentru nopţile de 6, 7, 8,
9 aprilie cu demipensiune cu mic dejun şi cină.

Anticipăm că vom ajunge la Londra pe 6 aprilie, spre


prânz, dar, cum ştiţi, zborile au deseori întârzieri şi probabil vom
ajunge mai târziu.

Ne-ar plăcea să ştim dacă aveţi camere disponibile şi


preţul sejurului nostru.

Aşteptăm un răspuns cât mai curând.

Salutări distinse
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Prenotazione aereo

Att.: Uff. prenotazioni.

È la prima volta che contattiamo la vostra Società e d'ora in


avanti voremmo instaurare regolari rapporti di lavoro con voi.

Vi preghiamo di riservare un posto per il nostro direttore,


Sig. Silvio Anossi, su un aereo per Roma che parta da Londra il
20 c.m.

Abbiamo già predisposto che la Banca Barkley's di Londra


paghi per nostro conto il biglietto e la prenotazione.

Vi preghiamo di inviare la conferma direttamente al Sig.


Anossi presso il <<Carlton Hotel>> in Carnaby St., Londra.

Distinti saluti.

Prenotazione alberghiera

Alla c.a. del Signor Walter Stanton, Direttore.

Il Vostro Hotel ci è stato consigliato dalla nostra Sede di


Milano, i cui soci hanno soggiornato per una settimana presso di
voi in occasione di un congresso di cardiologia.

Per partecipare allo stesso congresso quest'anno vorremmo


prenotare 10 camere doppie con bagno per le notti del 6, 7, 8,
9 aprile a mezza pensione con colazione e cena.

Prevediamo di arrivare a Londra verso mezzogiorno del


6aprile, ma come sapete i voli hanno spesso dei ritardi e
probabilmente riusciremo ad arrivare solamente più tardi.

Gradiremmo sapere se avete camere disponibili e il prezzo


del nostro soggiorno.

Attendiamo una risposta al più presto.

Distinti saluti.
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

Frazeologie

1. În atenţia biroului / compartimentului rezervări .

2. V-am fi recunoscători dacă ne-aţi putea rezerva / un loc la


zborul de la… pe data de …/ zece camere duble cu baie pentru
nopţile …

3. Vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite confirmarea


pentru viitoarea rezervare direct la …

4. Credem că vom sosi la Bucureşti / spre prânz …/ aproximativ


la 6 dimineaţa .

5. Hotelul dv. ne-a fost recomandat de …

6. Am fi încântaţi dacă ne-aţi informa / dacă aveţi camere


disponibile / cât va costa şederea noastră .

7. Suntem încântaţi să vă confirmăm rezervarea de zece camere


duble cu baie .

8. Vă transmitem preţurile / tarifele noastre pentru sejur cu


demipensiune .

9. Dorim să precizăm că băuturile nu sunt incluse în preţ.

10. Cu speranţa de a vă întâlni curând….


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

Fraseologia

1. Alla cortese attenzione dell'ufficio prenotazioni.

2. Vi saremmo grati se ci poteste prenotare / un posto su un arero


in partenza da ... il ... - dieci camere doppie con bagno per le
notti del ...

3. Vogliate cortesemente inviare conferma della avvenuta


prenotazione direttamente a ...

4. Pensiamo di arrivare a Bucarest / verso mezzogiorno - alle 6 del


mattino circa.

5. Il vostro hotel ci è stato consigliato da ...

6. Saremmo lieti se ci faceste sapere / se avete camere disponibili


- quanto verrà a costare il nostro soggiorno.

7. Siamo lieti di confermare la vostra prenotazione di dieci camere


doppie con bagno.

8. Vi inviamo come richiestoci i nostri prezzi per soggiorno a


mezza pensione.

9. Vogliamo precisare che le bevande non sono incluse.

10. Nell'attesa di incontrarvi presto ...


Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

NUME DE CONTINENTE, ŢĂRI, PROVINCII ŞI LOCUITORI


NOMI DI CONTINENTI, PAESI, PROVINCIE E ABITANTI
Abruzzi Abruzzi Abruzzese
Algeria Algeria Algerino
Aosta (Val d') Val d'Aosta Valdostano
Argentina Argentina Argentino
Belgio Belgia Belga
Brasile Brazilia Brasiliano
Calabria Calabria Calabrese
Cecoslovacchia Cehoslovacia Cecoslovacco
Cine China Cinese
Danimarca Danemarca Danese
Egitto Egipt Egiziano
Estremo Oriente Extremul Orient Francese
Francia Franţa Tedesco
Germania Germania Giapponese
Giappone Japonia Giordano
Giordania Iordania Inglese
Inghilterra Anglia Iracheno
Iraq Irak Israeliano
Israele Israel Libico
Libia Libia Maltese
Malta Malta Marocchino
Marocco Maroc Messicano
Messico Mexic Norvegese
Norvegia Norvegia Oceaniano
Ocenia Oceania Polacco
Polonia Polonia Portoghese
Portogallo Portugalia Romagnolo
Romagna Romagna Romeno
Romania România Sanmarinese
San Marino San Marino Svedese
Sardegna Sardinia Scozzese
Scozia Scoţia Spagnolo
Spagna Spania Statunitese
Stati Uniti Statele Unite Svedese
Svezia Suedia Svizzero
Svizzera Elveţia Tunisino
Tunisia Tunisia Turco
Turchia Turcia Ungherese
Ungheria Ungaria
Vaticano (Città del) Vatican
Vicino Oriente Orientul Apropiat
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

PREFIXE TELEFONICE
ALE PRINCIPALELOR ORAŞE ITALIENE
PREFISSI TELEFONICI DELLE PRINCIPALI CITTÀ
ITALIANE

(Si ricorda che, chiamando dall'estero, si deve omettere


lo zero che si usa all'interno dell'Italia. Amintim că, telefonând
din străinătate, trebuie omisă cifra zero folosită în interiorul
Italiei).
AGRIGENTO: 0922 ALESSANDRIA: 0131
ANCONA: 071 AOSTA: 0165
AREZZO: 0575 ASCOLI PICENO: 0736
AVELLINO: 0825 BELLUNO: 0437
BARI: 080 BERGAMO: 035
BENEVENTO: 0824 BOLOGNAO: 051
BOLZANO: 0471 BRESCIA: 030
BRINDISI: 0831 CAGLIARI: 070
CALTANISSETTA: 0934 CAMPOBASSO: 0874
CASERTA: 0823 CATANIA: 095
CATANZARO: 0961 CHIETI: 0871
COMO: 031 COSENZA: 0984
CREMONA: 0372 CUNEO: 0171
ENNA: 0935 FERRARA: 0532
FIRENZE: 055 FOGGIA: 0881
FORLÌ: 0543 FROSINONE: 0775
GENOVA: 010 GORIZIA: 0481
GROSSETO: 0564 IMPERIA: 0183
ISERNIA: 0865 L'AOUILA: 0862
LA SPEZIA: 0187 LATINA:O773
LECCE: 0832 LIVORNO: 0586
LUCCA: 0583 MACERATA: 0733
MANTOVA: 0376 MASSA-CARRARA: 0585
MATERA: 0737 MESSINA: 090
MILANO: 02 MODENA: 059 NAPOLI: 081
NOVARA: 0321 NUORO: 0784
ORISTANO: 0783 PADOVA: 049
PALERMO: 091 PARMA: 0521
PAVIA: 0382 PERUGIA: 075
PESARO: 0721 TRENTO: 0461
PESCARA: 085 PIACENZA: 0523
PISTOIA: 0573 POTENZA: 0971
RAGUSA: 0932 RAVENNA: 0544
REGGIO CALABRIA: 0965 REGIO EMILIA: 0522
RIETI: 0746 ROMA: 06 SALERNO: 089
SASSARI: 079 SAVONA: 019
SIENA: 0577 SIRACUSA: 0931
SONDRIO: 0342 TARANTO: 099
TERAMO: 0861 TORINO: 011
TRAPANI: 0923 UDINE: 0432
TREVISO: 0422 TRIESTE: 040
URBINO: 0722 VERCELLI: 0161
VARESE: 0332 VERONA: 045
VENEZIA: 041
VICENZA: 0444 VITERBO: 0761
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

CODURI POSTALE ITALIENE


CODICE POSTALE ITALIANO
AGRIGENTO: 92100 ALESSANDRIA: 15100
ANCONA: 60100 AOSTA: 11100
AREZZO: 52100 ASCOLI PICENO: 63100
ASTI: 14100 AVELLINO: 83100
BARI: 70100 BELLUNO: 32100
BENEVENTO: 82100 BERGAMO: 24100
BOLOGNA: 40100 BOLZANO: 39100
BRESCIA: 25100 BRINDISI: 72100
CAGLIARI: 09100 CALTANISSETTA: 93100
CAMPOBASSO: 86100 CASERTA: 81100
CATANIA: 95100 CATANZARO: 88100
CHIETI: 66100 COMO: 22100
COSENZA: 87100 CREMONA: 26100
CUNEO: 12100 ENNA: 94100
FERRARA: 44100 FIRENZE: 50100
FOGGIA: 71100 FORLI: 47100
FROSINONE: 03100 GENOVA: 16100
GORIZIA: 34170 GROSSETO: 580046
IMPERIA: 18100 ISERNIA: 86170
L'AQUILA: 67100 LA SPEZIA:19100
LATINA: 04100 LECCE: 73100
LIVORNO: 57100 LUCCA: 55100
MACERATA: 62100 MANTOVA: 46100
MASSA-CARRARA: 54100 MATERA: 75100
MESSINA: 98100 MILANO: 20100
MODENA: 4100 NAPOLI: 80100
NOVARA: 28100 NUORO: 08100
ORISTANO: 09170 PADOVA: 35100
PALERMO: 90100 PARMA: 43100
PAVIA: 27100 PERUGIA: 06100
PESARO: 61100 PESCARA: 65100
PIACENZA: 29100 PISA: 56100
PISTOIA: 51100 PORDENONE: 33170
POTENZA: 85100 RAGUSA: 97100
RAVENNA: 48100 REGGIO-CALABRIA: 89100
REGGIO-EMILIA: 42100 RIETI: 02100
ROMA: 00100 ROVIGO: 45100
SALERNO: 84100 SASSARI: 07100
SAVONA: 17100 SIENA: 53100
SIRACUSA: 96100 SONDRIO: 23100
TARANTO: 74100 TERAMO: 64100
TERNI: 05100 TORINO: 10100
TRAPANI: 91100 TRENTO: 38100
TREVISO: 31100 TRIESTE: 34100
UDINE: 33100 URBINO: 61029
VARESE: 21100 VENEZIA: 30100
VERCELLI: 13100 VERONA: 37100
VICENZA: 36100 VITERBO: 01100
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

SERVICIUL TELEX
IL SERVIZIO TELEX

SCHEMA

1. Data / ora

2. No. richiesto

3. No. del richiedente

4. No. telex

5. All' attenzione di

6. Saluti / ringraziamenti

7. Ditta o nome dello scrivente

8. No. richiesto

9. No. del richiedente

10. Scatti

1. Data / ora
2. Nr. solicitat
3. Nr. solicitantului
4. Nr. telex
5. În atenţia
6. Salutări / mulţumiri
7. Firma / numele solicitantului
8. Nr. solicitat
9. Nr. solicitantului
10. Nr. bătăi
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

ABREVIERI FOLOSITE ÎN SERVICIUL TELEX


INTERNAŢIONAL
ABBREVIAZIONI IMPIEGATE NEL SERVIZIO TELEX
INTERNAZIONALE
Abbreviazioni stampate Abrevieri imprimate
direttamente dalla macchina automat de aparat
ABS Abbonato assente Abonat absent
DER Linea postazione d'abbonato Linia abonatului defectă
guasta
DF Siete collegato con l'abbonato Aveţi legătura cu abonatul
desiderato dorit
EEE Errore Eroare
NA Questo abbonato non è Abonat cu număr confidenţial
ammesso
alla corrispondenza publica
NC Connessione impossibile Legătură imposibilă
NP Il richiesto non è più abbonato Postul cerut nu mai este
abonat (telex)
OCC La parte richiesta è occupata Postul solicitat este ocupat
Abbreviazioni manuali Abrevieri manuale
BK Interrompo Întrerup
CFRM Conferma Confirmare
COL Collazionamento Corectură
CRV Come ricevete? Cum recepţionaţi?
DT Data Data
DTD Datato Datat
FIN Fine trasmissione Sfârşit transmisie
FLLWG Seguente Următor
FS Prego mandate dopo Rog trimiteţi după
G Invito a trasmettere Rog transmiteţi
MNS Minuti Minute
MOM Attendere un momento Aşteptaţi un moment
OK Sta bene OK
QOK Siete d'accordo De acord
R Ricevuto Recepţionat
RAP Chiamerò di nuovo Chem din nou
RM Cattiva ricezione Recepţie necorespunzătoare
RPT Ripetizione Repetiţie
RPTAA Ripetere tutto dopo... Repetaţi totul după…
RPTWA Ripetere la parola dopo... Repetaţi cuvântul după…
SVP Prego Vă rog
TAX Quali sono le tariffe Care sunt tarifele
TEST SVT Favorite testo di proba Probă
THRU Siete collegato con posto telex Aveţi legătura cu postul telex
TLX Telex Telex
TRP Telescrittore Teleimprimator
W Parole Cuvinte
W.R.U. Chi siete? Cine sunteţi?
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

SIGLE UZUALE

SIGLE USUALI

ABREVIERILE COMERCIALE CELE MAI FOLOSITE

ABBREVIAZIONI COMMERCIALI PIÙ COMUNI

a.b., a / b assegno bancario cec


a.c., a /c assegno circolare cec circular
acc. accettazione acceptare
a.f. a favore în favoarea
a/F a mezzo ferrovia pe cale ferată
angle riduzione supplementare reducere suplimentară
all. allegato anexă
amm.re amministratore administrator
amm.ne amministrazione administraţie
a 3 m.d. a tre mesi data la trei luni de la data
arch. architetto arhitect
art. articolo articol
ass., assic. assicurazione asigurare
avv. avvocato avocat

B.B. biglietti di banca bancnote


B.ca banca bancă
bonification per calo naturale bonificaţie
B.P.L. buono per lire bon de lire
B.M. Borsa merci Bursa de Mărfuri
B.O.T. Buoni Ordini del Tesoro Bonuri Ordinare de Tezaur
B.T. Buoni del Tesoro Bonuri de Tezaur
B.V. Borsa Valori Bursa de Valori
B / L, b / l bill of landing = polizza di conosament
carico
B / S, b / s bill of sale = atto di vendita act de vânzare, factură
bush, bu. bushel = misure di capacità buşel - unitate de măsură
per cereali: l. 36,3 pentru cereale: 36,3 l
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

c / , C.to conto cont


c.a. corrente anno anul curent
C.A.P. Codice Avviamento Postale Codul Poştal
Cav. * Cavaliere Cavaler
C.C.I.A.A. Camera di Commercio, Camera de Comerţ, Industrie,
Industria, Artigianato e Artizanat şi Agricultură
Agricoltura
c/c conto corrente cont curent
c / cp., c.c.p. conto corrente postale cont curent poştal
c.c.t. Certificati di Credito del Certificate de Credit de Tezaur
Tesoro
c.f.m. causa di forza maggiore caz de forţă majoră
c.i.f. cost, insurance, freight = cost, asigurare, transport
costo, assicurazione e nolo
Chiar.mo Chiarissimo (se pune uneori în faţa
apelativului "Signore")
c.m. corrente mese luna curentă
cm. centimetro centimetru
c/o care of, = presso prin bunăvoinţa
Comm. Commendatore Comandor
c.f. costo e nolo cost şi transport
c.i.f.e. costo, assicurazione, nolo e cost, asigurare, transport şi
commissione comision
C.ia compagnia companie
c/n/ conto nuovo cont nou
c/&o/ conto e ordine cont & ordin
C.o compagno coleg, tovarăş
corr. corrente curent
C/p cartolina / postale carte poştală
c.s. con spese (riferimente ad cu speze (efect)
effetto)
c /v / conto vecchio cont vechi
cont. contanti numerar
c.p. casella postale căsuţă poştală
c/I certificate of insurance = certificat de asigurare
certificato di assicurazione
Co. compagnia, società companie, societate
c.w.o. cash with order = plată anticipată
pagamento anticipato

dal. decalitro decalitru


dam. decametro decametru
D.M., DM marco tedesco (Deutsche marcă germană
Mark)
dm. decimetro decimetru

* Titluri onorifice: Cavaliere della Repubblica = Cavaler al Republicii, Comandor etc.


Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

doc. documenti documente


Dott., Dr. Dottore Doctor (în Drept, Medicină,
Litere etc.)
US$, Doll. dollari USA dolari S.U.A.
USA
D/A documents against document contra accept
acceptance = contro
accettazione documenti
D.B. documenti bancari documente bancare
D.D. dovete dare de dat
d.f. data fattura data facturii
d.f.m. data fine mese data sfârşit de lună
D/P documents against payment plată contra documente
= pagamento contro
documenti
dely. delivery = consegna livrare
dks docks = depositi depozite
D/O delivery order = buono di bon de livrare
consegna
dols, dollars dollari dolari

E.C. estratto conto extras de cont


ecc., etc. eccetera etc.
Egr. Egregio (Signore) Stimate (Domn)
es. esempio exemplu
E. escudo portoghese escudo portughez
eff. effetto efect
ev. eventuale eventual
E.e O.E., Erros and Omissions sub rezerva erorii sau omiterii
S.O.E Excepted = salvo errori o
omissioni

fatt. fattura factură


F.P.a., f.p.a. free from particular average franco de avarie particulară
= franco avaria particolare
f.a.s., F.A.S. free alongside ship = franco franco de-a lungul navei
(lungo) banchina
F.B., FB franchi belgi franci belgieni
f.co. franco franco
F.F., FF franchi francesi franci francezi
F.gli Figli Fiii
F.G.V., Ferr. Ferrovia Grande Velocità cale ferată de mare viteză
g.v.
F.lli Fratelli Fraţii
f.o.b., F.O.B. free on board = franco a franco de bord / avion
bordo / aereo
f.o.r., F.O.R. free on rail = franco ferrovia franco linie ferată
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

f.o.w. free on wagon = franco su franco vagon


vagone
F.P.V., Ferr. Ferrovia Piccole Velocità cale ferată viteză redusă
p.v.
f.q. franco banchina destino franco chei
F.S., FS franco svizzero franc elveţian
fto firmato semnat
f.f. facente funzione funcţionând
f.f.a. free fat acid = acidità aciditate
F.M.I. Fondo Monetario F.M.I.
Internazionale
F.A.Q. fair average quality = calitate medie bună
merce buona media

gr. grammo gram


G/C giroconto virament
g. giorno zi
gg. giorni zile
Geom. geometra geometru
GMT Ora GREENWICH Ora GREENWICH
G.V. grande velocità mare viteză, regim accelerat
g/f giorni data, giorni fattura zile de la data, de la factură
g/v giorni vista zile de la vedere
gal. gallone galon
gro., gr. grossa (dodici dozzine) gros (douăsprezece duzini)

ha. ettaro hectar


hl. ettolitro hectolitru
hm. ettometro hectometru
hf. half = metà jumătate
h., hr. hour = ora oră
hrs. ore ore

I, K

id. idem idem


Ill.mo Illustrissimo (Signore)
IMP importazione, importato, import, importat, importator
importatore
Ing Ingegnere Inginer
I.V.A. Imposta sul Valore Aggiunto Taxă pe Valoarea Adăugată
int. interesse dobândă
kg. chilogrammo kilogram
km. chilometro kilometru
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

l. litro litru
List., Lg. Lire sterline lire sterline
Lit. Lire italiane lire italiene
L.T.A. Lettera di Trasporto Aereo scrisoare transport par avion
L.V. Lettera di Vettura fraht
l/ loro dv.
L.c. Loro Conto contul dv.
L.C. Lettera di credito scrisoare de credit
l/o loro ordine comanda dv.
l.p.n. lordo per netto bruto per netto

m/c metro cubo metru cub


m.d. mese data o lună de la data emiterii
mm. millimetro milimetru
MM.GG. Magazzini Generali Magazine (Depozite) Generale
mod. modello model
m/q/ metro quadrato metru pătrat
m. metro metru
m/ mio al meu
max. massimo maxim
m/c mio conto contul meu
m/n motonave motonavă
m/o mio ordine comanda mea
m/s motor ship = motonave motonavă
m/v mese venturo luna viitoare

N, O

ns / ., ns., n/ nostro (-a, -i, -e) al (a, ai, ale) nostru


no, nro, N. numero număr
N.B. Nota Bene Nota Bene
n/o nostro ordine comanda noastră
N.Kr. corona norvegese coroană norvegiană
n.tto netto netto
O/C ordine e conto comandă si cont
OK Tutto bene OK
oz., ozs oncia, once (gr. 28,3) uncie

pag. pagina; pagato pagină; plătit


pagg. pagine pagini
p.c.c. per copia conforme pentru copie conformă
p.es., per es. per esempio de exemplu
p.i. perito industriale expert industrial
P.le Piazzale piaţă, esplanadă
P.lo peso lordo greutate brută
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

PM Post meridiem
P.n. peso netto greutate netă
P.N.L. prodotto nazionale lordo produs naţional brut
pol. polizza poliţă
P.P. 1. porto pagato port plătit
P.P. 2. pacco postale colet poştal
P.P. 3. profitti e perdite profituri şi pierderi
Prof. professore profesor
Prof.ssa professoressa profesoară
prot. protocollo protocol
P.S. Poscritto Post-Scriptum
p.v. prossimo venturo următor, viitor
P.zza piazza piaţă
p. per pentru
p/c pronta cassa numerar, cash
P.C. polizza di carico conosament
p.m. prossimo mese luna următoare
p.o. per ordine a comandă (din ordinul)
p.p. per procura prin procură
ppll postali poştali, -e
P.s. Post scriptum
P.V. piccola velocità mică viteză, regim ordinar
pk. peck (due galloni) două galoane (9 litri)

Q, R

Q., Qle, q.le quintale chintal


Rag. ragioniere contabil, -ă
R.R. ricevuta di ritorno confirmare de primire
rif. riferimento referitor, referinţă
RSPV Repondez s'il vous plaît Se aşteaptă răspuns
È gradita una risposta

S.A. società anonima societate anonimă


S.a.s. società in accomandita societate în comandită simplă
semplice
s.b.f. salvo buon fine sub rezerva încasării
s.e. od o., salvo errore od omissione sub rezerva erorii sau omisiunii
S.E.&O
Sig. signore domn
Sigg. signori domni
Sig.ra signora doamnă
Sig.na signorina domnişoară
S.N.C. Società a Nome Collettivo Societate în Nume Colectiv
Spett., Spettabile (Signore, Ditta) Onorat (Stimat) Domn, (Firmă)
Spett.le
S.p.A. società per azioni societate pe acţiuni
S.P.M. sue proprie mani Manu Propria
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

S/S steamship = nave a vapore navă cu aburi, pachebot


succ.le succursale sucursală
s.i. salvo imprevisti afară de neprevăzut
s.n.g.r. salvo nostra garanzi né afară de garanţia şi
responsabilità responsabilitatea noastră
S.R.L. società a responsabilità societate cu răspundere
limitata limitată
s.s. senza scont, senza spese fără reducere, fără (cheltuieli)
speze
Succ. successori succesori
s/ suo(-a) al său (a sa)
sh. scellino şiling
soc. società societate

T, U

tel. numero telefonico număr de telefon


T. Tara Tara
tonn. tonnellata tonă
t.p.m. tara per merce tara pentru marfă
traite riduzione sul peso reducere pe greutate
u.s., u.sc ultimo scorso trecut, precedent

V, W

v. vedi vezi
V., v / , Vs Vostro (-a, -i, -e) vaglia al (a, ai, ale) dv. bilet la ordin
V.B. bancario
V.le viale bulevard
V.P. vaglia postale mandat poştal
v/c Vostro conto contul dv.
v/o Vostro ordine comanda dv.
v.p.c. vendita per corrispondenza vânzare prin corespondenţă
v.v viceversa viceversa
Viz videlicet (lat.), cioè adică, anume
W.P.A. with particular average, avarie deosebită inclusă
compresa avaria particolare
yd. yard = iarda (m:0,91) iard
% per cento la sută
‰ per mille la mie
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

SIGLE UZUALE
SIGLE USUALI

A.G.I.P. Azienda Generale Italiana Societatea Generală Italiană a


Petroli Petrolului
A.N.A.S. Azienda Nazionale Autonoma Societatea Naţională
delle Strade Autonomă a Drumurilor
A.N.I.C. Azienda Nazionale Societatea Naţională
Idrogenazione Carburanti Hidrogenare Carburanţi
A.N.S.A. Agenzia Nazionale Stampa Agenţia Naţională a Presei
Associata Asociate
ASSITALIA Assicurazioni d'Italia Asigurări Italia
ASSO- Associazione Industriale Asociaţia Industrială din
LOMBARDA Lombarda Lombardia
AZ Alitalia ALITALIA

B.I. Banca d'Italia Banca Italiei


B.N.L. Banca Nazionale del Lavoro Banca Naţională a Muncii
B.O.T. Buono Ordinario del Tesoro Bon (Ordinar) de Tezaur

C.C.I.A.A. Camera di Commercio Camera de Comerţ, Industrie,


Industria, Agricoltura e Agricultură şi Artizanat
Artigianato
C.E.E. Comunità Economica Comunitatea Economică
Europea Europeană
CENSIS Centro Studi Investimenti Centrul de Studii Investiţii
Sociali Sociale
C.G.I.L. Confederazione Generale Confederaţia Generală
Italiana del Lavoro Italiană a Muncii
C.I.P. Comitato Interministeriale Comitetul Interministerial al
dei Prezzi Preţurilor
C.I.P.E. Comitato Interministeriale Comitetul Interministerial de
Programmazione Programare Economică
Economica
C.I.S.L. Confederazione Italiana Confederaţia Italiană a
Sindacati Lavoratori Sindicatelor Muncitorilor
C.N.E.L. Consiglio Nazionale Consiliul Naţional al
dell'Economia del Lavoro Economiei Muncii
COMIT Banca Commerciale Italiana Banca Comercială Italiană
CONFAGRI- Confederazione Generale Confederaţia Generală a
COLTURA della Agricoltura Italiana Agriculturii Italiene
Comunicazione scritta negli affari – CLIENTE - FORNITORE

CONFAPI Confederazione Generale Confederaţia Generală a


della Piccola e Media Industriei Mici şi Mijlocii
Industria
CONFAR- Confederazione Generale Confederaţia Generală a
GIANATO dell'Artigianato Italiano Artizanilor Italieni
CONFCOM- Confederazione Generale del Confederaţia Generală a
MERCIO Commercio Comerţului
CONFIN- Confederazione Generale Confederaţia Generală a
DUSTRIA dell'Industria Italiana Industriei Italiene
CONSOB Commissione Nazionale per Comisia Naţională Pentru
le Società e la Borsa Societăţi şi Bursă

D.O.C. Denominazione di Origine Denumire de Origine


Controllata Controlată
D.P.C. Decreto del Presidente del Decret al Preşedintelui
Consiglio Consiliului

E.N.E.L. Ente Nazionale per la Energia Oficiul Naţional al Energiei


Elettrica Electrice
E.N.I. Ente Nazionale Idrocarburi Oficiul Naţional al
Hidrocarburilor
E.N.I.T. Ente Nazionale Italiano per il Oficiul Naţional pentru Turism
Turismo

FF.SS. Ferrovie dello Stato Căile Ferate ale Statului


F.I.A.T. Fabbrica Italiana Automobili Fabrica Italiană de
Torino Automobile Torino
FIN- Società Finanziaria Cantieri Societatea Financiară a
CANTIERI navali Şantierelor Navale
FINMARE Società Finanziaria Marittima Societatea Financiară
Maritimă
FINMEC- Società Finanziaria Societatea Financiară
CANICA Meccanica Mecanică
FINSIDER Società Finanziaria Societatea Financiară
Siderurgica Siderurgică

I.C.E. Istituto nazionale per il Institutul Naţional pentru


Commercio Estero Comerţul Exterior
I.M.I. Istituto Mobiliare Italiano Institutul Mobiliar Italian
I.R.I. Istituto per la Ricostruzione Institutul pentru
Industriale Reconstrucţie Industrială
I.S.P.E.S. Istituto di Studi Politici Institutul de Studii Politice
Economici e Sociali (Roma) Economice şi Sociale
(Roma)
Comunicare scrisă în afaceri – CLIENT - FURNIZOR

I.S.T.A.T. Istituto Centrale di Statistica Institutul Central de Statistică


ITALCASSE Istituto di credito della Cassa Institutul de Credit al Casei
di Risparmio Italiana de Economii Italiene
I.V.A. Imposta sul Valore Aggiunto Taxa pe Valoare Adăugată

MEDIO- Banca di credito finanziario Banca de Credit Financiar


BANCA

O.S.C.E. Organizzazione per la Organizaţia pentru Cooperare


Cooperazione e lo Sviluppo şi Dezvoltare Economică
Economico

RAI-TV Radio Televisione Italiana Radio-Televiziunea Italiană

S.I.P. Società Italiana per Societatea italiană de


l'esercizio telefonico Exploatare Telefonică
S.I.P.R.A. Società Italiana pubblicità Societatea Italiană Publicitate
radiofonica Radiofonică
S.N.A.M. Società nazionale Societatea Naţională a
metanodotti Gazoductelor

U.I.L. Unione Italiana del Lavoro Uniunea Italiană a Muncii


UNION- Unione Italiana delle camere Uniunea Italiană a Camerelor
CAMERE di Commercio de Comerţ
Bibliografie

1. Giulio R. Alliprandi Come si scrive una lettera efficace.


Guida pratica alla corrispondenza
privata e commerciale, Milano, Giovanni
De Vecchi Editore, 1996.

2. Olga Balanescu Scrisori de afaceri (ghid practic),


Bucuresti, Ariadna ’98, 2003.

3. Lucian Belcea Dictionar juridic pentru comercianti,


Bucuresti, Teora, 2001.

4. Giorgio Brafa Il lavoro interinale. Guida alla lettura


Misicoro della legge 24 giugno 1007, n.196,
Roma, EPC Libri, 1997.

5. Francesco Bruni, Manuale di scrittura professionale. Dal


Serena Fornasiero, curriculum vitae ai documenti aziendali,
Silvana Tamiozzo Bologna, Zanichelli, 1997.
Goldmann

6. Nicoletta Cherubini L’italiano per gli affari, Roma, Bonacci


Editore, 1992.

7. Adriana Chiriacescu, Corespondenta de afaceri in limbile


Laura Muresan, romana si engleza, Bucuresti, Teora,
Virginia Barghiel, 2002.
Alexander Hollinger

8. Michele A. Cortelazzo Semplificazione del linguaggio


(coord.) amministrativo. Esempi di scrittura per
le communicazioni ai cittadini, Comune
di Padova, 1999.
9. Andrei Dobrescu, Modele de contracte de afaceri in
Fulvia Turcu, romana si engleza, Bucuresti, Niculescu,
2001.

10. Vincent Edwards, Italiana pentru oamenii de afaceri, trad.


Gianfranca Gessa rom. Daniela Roman, Diana Dicu,
Shepheard Natalia Marcu, Bucuresti, Teora, 2001.

11. Daniela Forapani, L’italiano dell’economia, Perugia,


Giovanna Pelizza Guerra Edizioni, 2000.

12. Donatella Giovannini Manuale di corrispondenza commerciale,


(coord.) Milano, Antonio Vallardi Editore, 1997.

13. Graham Hart Saper scrivere e comunicare in modo


efficace negli affari, Brugherio-Milano,
Gruppo Editoriale Edicart, 2001.

14. June Lines Saper affrontare un colloquio di lavoro,


trad. it. Brugherio-Milano, Gruppo
Editoriale Edicart, 2001.

15. Ian Linton Saper scrivere una lettera di vendita,


trad. it. Brugherio-Milano, Gruppo
Editoriale Edicart, 2001.

16. Renée Messiaen Lettere commerciali. Italiano-francese,


Casoria, Editrice Ciranna & Ferrara,
1995.

17. Gaspare Reale La nuova corrispondenza commerciale


(nuova edizione), Milano, De Vecchi
Editore, 2001.

18. Mario A. Santagata Moderna corrispondenza commerciale


italiana, Milano, Hoepli, 1982.

19. Mariana Sandulescu L’italiano dell’economia, Bucuresti,


Editura Didactica si Pedagogica, 1997.
20. Luca Serianni Italiani scritti, Bologna, Il Mulino, 2003.

21. Maurizio Spagnesi, Dizionario dell’economia e della finanza,


Roma, Bonacci Editore, 1994.

22. Christa Ungerer Il grande libro della corrispondenza


Mazza (coord.) privata e commerciale, Milano, Giovanni
De Vecchi Editore, 1998.

S-ar putea să vă placă și