Sunteți pe pagina 1din 4

Monografie contabila la o societate agricola

Ca introducere se recomanda evidenta pe conturi analitice pentru fiecare cultura, cel putin
pentru conturile 331 si 711. Din practica a reiesit ca si in cazul celorlate conturi, atuncicind se
lucreaza cu analitice, evidenta si urmarirea este mult mau buna. Inregistrarea cantitativ-valorica
este de preferat celei global valorice.

Achizitia de materii prime, materiale:

%
=
 401
 
 301      Achizitia de materii prime

 3022
     Achizitia de combustibili

 3025      Achizitia de seminte

 3028      Achizitia de alte materiale

 4426      TVA aferent

Consumul acestora si inregistrarea productiei neterminate

 601  =  301  Consumul de materii prime

 6022  =  3022  Consumul de combustibili

 6025  =  3025  Consumul de seminte

 6028

1/4
Monografie contabila la o societate agricola

 =  3028  Consumul de alte materiale

 331  =  711

 Inregistrarea productiei in curs

 Repartizarea celorlalte cheltuieli (603, 604, 605, 608, 611, 612, 613, 614, 622, 623, 624, 625,
626, 628, etc.) se poate face proportional cu suprafata cultivata atunci cind este vorba de
cheltuieli de regie. Cheltuielile specifice se repartizeaza pe cultura pentru care au fost efectuate.
De exemplu: cheltuielile cu amortizarea tractoarelor se pot repartiza proportional pe toate
culturile dar cheltuielile cu depozitarea griului nu pot fi repartizate pe cultura de rapita.

 Inregistrarea 331 = 711 se va face cu suma produselor, serviciilor si altor cheltuieli (doar daca
nu aveti un sef exigent care vrea fiecare inregistrare separat.

Atentie: atunci cind societatea are mai multe culturi (de ex griu, porumb, orz) aceste cheltuieli si
implicit productia neterminata, se vor inregistra proportional cu suprafata cultivata, in cazul
cheltuielilor comune tuturor culturilor. Cheltuielile specifice fiecarei culturi se vor inregistra
numai pe aceasta cultura.

 Nu uitati: o cultura se incheie cu lucrari de desfiintare a culturii. Si acestea trebuiesc repartizate
pe cultura respectiva.

 La recoltare

 Pe baza notelor de cintar se poate sti exact cantitatea produsa. Atentie la modul de lucru pe
cantitati: in agricultura se poate lucra pe cantitati fizice sau pe cantitati utile. Determinarea
cantitatii utile se poate face numai dupa analizarea calitatii produselor. Ca producator este
recomandat sa lucrati la fizic.

Inregistrarile sunt urmatoarele: (se poate folosi ca intermediar contul 711, daca nu doriti o

2/4
Monografie contabila la o societate agricola

inregistrare de genul 345 = 331)

 711  =  331  Descarcarea contului de produc

 345  =  711  Incarcarea conturilor de produs

 sau
 345  =  331  O alternativa la cele doua inreg

 Daca nu aveti spatii de stocare proprii, va trebui sa depozitati produsele in custodie:

 711  =  345  Descarcarea contului de produs


 354  =  711  Incarcarea conturilor de produs
 sau
 354  =  345  O alternativa la cele doua inreg

 Uneori, din cultura curenta, se pastreaza material pentru seminte.

 3025 =
711
Incarcarea conturilor de seminte

 711  =  345  Descarcarea conturilor de prod

3/4
Monografie contabila la o societate agricola

 Vinzarea produselor

 4111  =  % Vinzarea produselor finite

     701  
     4427  
 711  =  345  Descarcarea contului de produs

 711  =  354  Descarcarea contului de produs

4/4