Sunteți pe pagina 1din 33

Contabilitatea subventiilor

Contabilitate a subventiilor

Reglementarile contabile conforme cu directivele europene definesc atat notiunea de
subventii, cat si incadrarea acestora in subventii aferente activelor si in subventiile aferente
veniturilor.
In general, subventiile sunt acele sume primite de la guvern, agentii guvernamentale si
alte institutii similare nationale si internationale, pentru:
- construirea sau achizitionarea de active imobilizate (in cazul subventiilor aferente
activelor);
- compensarea anumitor cheltuieli sau acoperirea unor pierderi aparute in urma unor
calamitati, sau pentru a acoperi anumite cheltuieli viitoare etc (este cazul subventiilor aferente
veniturilor).

In conformitate cu principiul independentei exercitiului, subventiile se recunosc, pe o
baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care
aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

In contabilitatea entitatilor beneficiare, subventiile se inregistreaza cu ajutorul contului
445 Subventii, astfel:
- lei -
Subventii aferente activelor Subventii aferente veniturilor
Recunoasterea
dreptului de
incasare a
subventiilor
445 = %
Subventii
131
Subventii guvernamentale
pentru investitii
132
Imprumuturi nerambursabile cu
caracter de subventii pentru
investitii
138
Alte sume primite cu caracter de
subventii pentru investitii
445 = %
Subventii 741
Venituri din subventii
de exploatare
(in cazul subventiilor pentru venituri
aferente perioadei curente)
472
Venituri inregistrate in avans
(in cazul subventiiloor pentru venituri
aferente perioadelor viitoare)
771
Venituri din subventii pentru
evenimente extraordinare si
altele similare
(in cazul subventiilor ce urmeaza a fi
primite drept compensatii pentru
pierderi produse ca urmare a unor
evenimente extraordinare)

Incasarea
subventiilor

512 = 445
Conturi Subventii
curente
la banci


512 = 445
Conturi curente Subventii
la banci
EXEMPLU privind inregistrarea subventiilor aferente activelor

In luna iunie 2006, SC ALFA SA a primit o suma nerambursabila (subventie) in valoare
de 700.000 lei, din care 466.690 lei pentru constructia unei hale de productie si 233.310 lei
pentru achizitionarea de echipamente tehnologice necesare realizarii productiei.

Valoarea investitiei realizate a fost de 900.000 lei, din care:
600.000 lei reprezinta contravaloarea lucrarilor executate pentru constructia halei de
productie, lucrari executate in antrepriza;
300.000 lei reprezinta contravaloarea echipamentelor tehnologice achizitionate de la un
furnizor intern.

Receptia finala a obiectivului de investitie s-a efectuat la data de 01.01.2007.
Durata de viata estimata a constructiei este de 40 ani, iar a utilajelor este de 10 ani. Pentru
calculul amortizarii, societatea utilizeaza metoda liniara.

Inregistrarea in contabilitate:

Anul 2006

1. Recunoasterea dreptului de a incasa subventia aferenta activelor:

445 = 131 700.000
Subventii Subventii guvernamentale
pentru investitii

2. Inregistrarea subventiilor incasate in contul de disponibil bancar:

5121 = 445 700.000
Conturi la banci in lei Subventii

3. Inregistrarea lucrarilor executate de antreprenor in cursul anului 2006 pentru realizarea halei
de productie:

231 = 404 600.000
Imobilizari corporale in Furnizori de imobilizari
curs de executie


Ianuarie 2007

4. Receptia finala a obiectivului de investitie:

212 = 231 600.000
Constructii Imobilizari corporale in
curs de executie
5. Plata antreprenorului:

404 = 5121 600.000
Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei

6. Achizitionarea echipamentelor tehnologice si plata furnizorului:

2131 = 404 300.000
Echipamente tehnologice Furnizori de imobilizari
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

404 = 5121 300.000
Furnizori de imobilizari Conturi la banci in lei

Dupa receptia finala si punerea in functiune a imobilizarilor, pe toata durata de viata a
acestora se inregistreaza amortizarea lunara a lor, concomitent cu reluarea la venituri a subventiei
pentru active, potrivit principiului independentei exercitiului, astfel:
- lei -
Anul Cheltuieli cu amortizarea
imobilizarilor
Reluarea la venituri a subventiei
pentru active
Amortizarea
constructiei

(40 ani)
Amortizarea
echipamentelor
tehnologice
(10 ani)
Aferenta
constructiei

(40ani)
Aferenta
echipamentelor
tehnologice
(10 ani)

Lunara

Anuala

Lunara

Anuala

Lunar

Anual

Lunar

Anual
2007 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2008 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2009 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2010 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2011 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2012 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2013 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2014 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2015 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2016 1250 15.000 2500 30.000 972,27 11667,25 1944,25 23.331
2017 1250 15.000 - - 972,27 11667,25 - -
2018 1250 15.000 - - 972,27 11667,25 - -
...... ....... ....... - - ...... ...... - -
....... ........ ....... - - ...... ...... - -
....... ........ ........ - - ...... ...... - -
2045 1250 15.000 - - 972,27 11667,25 - -
2046 1250 15.000 - - 972,27 11667,25 - -
TOTAL - 600.000 300.000 466.690 233.310
7. Inregistrarea amortizarii lunare a constructiei si a echipamentelor tehnologice:

perioada 2007 2045

6811 = 2812 1.250 (600.000 lei/40 ani/12 luni)
Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea constructiilor
amortizarea imobilizarilor

perioada 2007 2016

6811 = 2813 2.500 (300.000 lei/10 ani/ 12 luni)
Cheltuieli de exploatare privind Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport,
amortizarea imobilizarilor animalelor si plantatiilor

8. Reluarea lunara, pe venituri, a cotei-parti din subventia pentru investitii:

perioada 2007 2045

131 = 7584 972,27 (466.690lei/40 ani/12 luni)
Subventii guvernamentale Venituri din subventii pentru
pentru investitii investitii

perioada 2007 2016

131 = 7584 1.944,25 (233.310 lei/10 ani/12 luni)
Subventii guvernamentale Venituri din subventii pentru
pentru investitii investitii

Din punct de vedere fiscal, in fiecare perioada, veniturile din subventii pentru investitii
sunt impozabile, iar cheltuielile reprezentand amortizarea activelor realizate din investitii sunt
deductibile fiscal.

Referitor la aspectele legate de TVA, in general subventiile pentru investitii sunt acordate
de catre finantator numai pentru valoarea activului fara TVA, ceea ce inseamna ca valoarea TVA
de la achizitie este suportata de catre societate din fondurile sale proprii. Deductibilitatea TVA-
ului de la achizitia unui activ finantat din subventii nu are legatura cu sursa de finantare.
August 2008

Subventii pentru investitii. Ce inregistrari contabile facem?Vom analiza, prin cele ce urmeaza, cazul unei societati care in 2011 a achizitionat, in luna
decembrie, utilaje cu ajutorul fondurilor europene nerambursabile (60%). Aceste utilaje nu au
produs niciun venit in decursul anului 2012 pana in luna decembrie 2012.

In ce priveste amortizarea (prima luna in care trebuia calculata amortizarea era ianuarie 2012 -
luna urmatoare achizitionarii mijlocului fix sau data darii in folosinta), se mentioneaza ca aceste
mijloace fixe nu au fost trecute in conservare.

Se va stabili astfel cu ce luna se inregistreaza partea de venit conform subventiei primite.

Solutia consultantului:

Prevederi cu privire la recunoasterea si inregistrarea subventiilor sunt cuprinse in Sectiunea 8.8.
din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009.

Potrivit acestora, in categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile
aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si
alte institutii similare nationale si internationale.

In cadrul subventiilor se reflecta distinct:

- subventii guvernamentale;
- imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii;
- alte sume primite cu caracter de subventii.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala
conditie este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active
imobilizate.

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza
in contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475
"Subventii pentru investitii").

Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor
cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor. Astfel, trecerea la venituri a cotei-parti din
subventie se inregistreaza pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori
cedarea activelor.

Din punct de vedere contabil, pct. 110 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva a
IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009, stabileste ca
amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii in
functiune si pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.

In cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare, in functie de politica
contabila adoptata, entitatea inregistreaza in contabilitate o cheltuiala cu amortizarea sau o
cheltuiala corespunzatoare ajustarii pentru deprecierea constatata.

Conform pct. 31 din aceleasi reglementari contabile, ajustarile de valoare cuprind toate corectiile
destinate sa tina seama de reducerile valorilor activelor individuale, stabilite la data bilantului,
indiferent daca acea reducere este sau nu definitiva.

Ajustarile de valoare pot fi: ajustari permanente, denumite amortizari, si/sau ajustarile provizorii,
denumite ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, in functie de caracterul permanent
sau provizoriu al ajustarii activelor.

Asadar, amortizarea contabila trebuie calculata si inregistrata in contabilitate incepand cu luna
urmatoare celei in care utilajele au fost puse in functiune. In cazul in care utilajele achizitionate
sunt indepedente si nu necesita montaj si nici probe tehnologice se considera puse in functiune la
data achizitionarii lor, respectiv luna decembrie 2011.

In acest caz, amortizarea trebuie calculata si inregistrata in contabilitate incepand cu luna
ianuarie 2012 pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare.

Pe masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea se preia la venituri cota-parte din subventie,
astfel:

1. Amortizarea lunara a utilajului:

6811 = 2813
"Cheltuieli de exploatare "Amortizarea instalatiilor,
privind amortizarea mijloacelor de transport,
imobilizarilor" animalelor si plantatiilor"

2. Trecerea lunara la venituri a cotei-parti din subventie:

4751 = 7584
"Subventii "Venituri din subventii
guvernamentale pentru investitii"
pentru investitii"

Din punct de vedere fiscal, conform art. 24 alin. (11) lit. a) din Codul fiscal, amortizarea fiscala
se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in
functiune.

Conform punctului 70^2 din Normele metodologice date in aplicarea art. 24 din Codul
fiscal, pentru perioada in care mijloacele fixe amortizabile nu sunt utilizate cel putin pe o
perioada de o luna, recuperarea valorii fiscale ramase neamortizate se efectueaza pe durata
normala de utilizare ramasa, incepand cu luna urmatoare repunerii in functiune a acestora, prin
recalcularea cotei de amortizare fiscal.
Martie 2013
Monografie contabila subventii
Intrebare:
Cum se trateaza subventiile pentru achizitia de active din punct de vedere contabil si fiscal?
Sfatul Performia Finance
Conform reglementarilor in vigoare, inregistrarea in contabilitatea societatii a
subventiilorpentru achizitia de utilaje presupune:
evidentierea subventiei de incasat:
445 "Subventii" = 475 "Subventii pentru investitii"
incasarea sumei de bani aferenta subventiei:
512 " Conturi curente la banci" = 445 "Subventii"
achizitia de active aferente contractului de finantare prin subventie
2XX "Imobilizari corporale/necorporale" = 404 "Furnizori de imobilizari"
plata aferenta achizitiei de active
404 "Furnizori de imobilizari" = 512 "Conturi curente la banci"
amortizarea lunara a activelor aferente subventiei
6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" = 28X "Amortizari privind
imobilizarile corporale/necorporale"
inregistrarea venitului aferent subventiei
475 "Subventii pentru investitii" = 7584 "Venituri din subventii pentru investitii"
In ceea ce priveste recunoasterea subventiilor in contul de profit si pierdere, aceasta se face
pa masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea, casarea sau cedarea activelor care fac
obiectul subventiei. Practic vorbim in acest caz de un venit amanat, fapt ce determina si
caracterul fiscal special al acestor subventii, afectand impozitul pe profit doar pe masura
recunoasterii venitului in contul de profit si pierdere.
Monografie contabila subventii
Intrebare:
Cum se trateaza subventiile pentru achizitia de active din punct de vedere contabil si fiscal?
Sfatul Performia Finance
Conform reglementarilor in vigoare, inregistrarea in contabilitatea societatii a
subventiilorpentru achizitia de utilaje presupune:
evidentierea subventiei de incasat:
445 "Subventii" = 475 "Subventii pentru investitii"
incasarea sumei de bani aferenta subventiei:
512 " Conturi curente la banci" = 445 "Subventii"
achizitia de active aferente contractului de finantare prin subventie
2XX "Imobilizari corporale/necorporale" = 404 "Furnizori de imobilizari"
plata aferenta achizitiei de active
404 "Furnizori de imobilizari" = 512 "Conturi curente la banci"
amortizarea lunara a activelor aferente subventiei
6811 "Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" = 28X "Amortizari privind
imobilizarile corporale/necorporale"
inregistrarea venitului aferent subventiei
475 "Subventii pentru investitii" = 7584 "Venituri din subventii pentru investitii"
In ceea ce priveste recunoasterea subventiilor in contul de profit si pierdere, aceasta se face
pa masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea, casarea sau cedarea activelor care fac
obiectul subventiei. Practic vorbim in acest caz de un venit amanat, fapt ce determina si
caracterul fiscal special al acestor subventii, afectand impozitul pe profit doar pe masura
recunoasterii venitului in contul de profit si pierdere.

Contabilitatea subventiilor pentru investitii

Contabilitatea subventiilor pentru investitii
Subventiile pentru investitii sau subsidiile de capital reprezinta resursele obtinute de la
bugete sau alte intreprinderi interesate in vederea procurarii sau crearii de active imobilizate (in
special, echipamente) sau de a finanta activitati pe termen lung (de exemplu, prime de dezvoltare
pentru intreprinderile care creeaza noi locuri de munca). De asemenea, sunt asimilate
subventiilor pentru investitii activele imobilizate primite cu titlu gratuit prin donatie si cele
constatate in plus cu ocazia inventarierii patrimoniului. IAS 20 Contabilitatea subventiilor
guvernamentale si prezentate informatiilor legate de asistenta guvernamentalaface o clasificare
a subventiilor in urmatoarele categorii:
Subventiile guvernamentale pentru investitii reprezinta asistenta acordata de guvern
sub forma unor transferuri de resurse catre o intreprindere in schimbul respectarii, in trecut sau in
prezent, a anumitor conditii referitoare la activitatea de exploatare a acestei societati. Subventiile
nu cuprind acele forme de asistenta guvernamentala carora nu li se poate atribui o anumita
valoare, precum si acele tranzactii cu guvernul care nu se pot distinge de operatiunile comerciale
normale ale intreprinderii.
Totodata, subventiile aferente activelor reprezinta subventii guvernamentale pentru
investitii, pentru acordarea carora principala conditie este ca intreprinderea beneficiara sa
cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze intr-un alt fel active pe termen lung. De asemenea,
pot exista si conditii secundare care sa restrictioneze tipul sau amplasarea activelor sau
perioadele in care acestea urmeaza a fi achizitionate ori detinute.
Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile guvernamentale diferite de
cele pentru active.
Imprumuturile nerambursabile sunt imprumuturi al caror creditor se angajeaza sa
dispenseze debitorul de rambursarea acestora daca se indeplinesc anumite conditii prestabilite.
Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu se
recunosc pana cand nu exista suficienta siguranta ca:
a) intreprinderea va respecta conditiile acordarii lor;
b) subventiile vor fi primite.
Subventiile guvernamentale trebuie recunoscute ca venit, pe o baza sistematica, de-a
lungul perioadelor necesare pentru a le corela cu costurile (cheltuielile) aferente pe care aceste
subventii urmeaza a le compensa. Standardul prezinta doua abordari referitoare la tratamentul
contabil al subventiilor guvernamentale:
a) o abordare din punctul de vedere al capitalului, sub incidenta careia o subventie este
creditata direct interesului actionarilor; si
b) o abordare din punctul de vedere al venitului, sub incidenta careia osubventie este
inclusa in venit de-a lungul uneia sau mai multor perioade.
Inregistrarea contabila care intervin in acest caz este: 445 = 741.
Subventiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute de regula drept venit de-a
lungul perioadelor si in proportia in care este recunoscuta amortizarea acelor active.
Tipurile de inregistrari contabile sunt:
a) inregistrarea dreptului de incasare a subventiei: 445 = 131;
b) incasarea subventiei: 5121 = 445;
c) recunoasterea venitului aferent subventiei pe masura amortizarii activului
amortizabil: 131 = 7584.
Subventiile pentru activele neamortizabile se recunosc la venituri de-a lungul
perioadelor care confirma costul realizarii obligatiilor de a caror indeplinire a fost conditionata
acordarea subventiei.
Subventiile sub forma de compensare a cheltuielilor sau pierderilor aparute intr-o
perioada contabila precedenta este recunoscuta drept venit al perioadei in care ea urmeaza a fi
incasata, tipul de inregistrare contabila fiind:
445 = 7415.
O subventie guvernamentala care urmeaza a fi primita drept compensatie pentru
cheltuieli sau pierderi deja suportate in cursul exercitiului (eliminarea efectelor unor calamitati),
fara a exista costuri viitoare aferente, se recunoaste ca venit in perioada in care devine creanta,
este inregistrata in grupa veniturilor extraordinare: 445 = 771.
Pentru contabilitatea intreprinderii din Romania, s-a adoptat solutia contabilizarii
subventiilor in venituri in avans, dar numai temporar, urmand sa fie transferate in cote rationale
asupra veniturilor pe masura amortizarii, imobilizarilor finantate sau realizarii activelor
imobilizate. Daca subventia a servit la finantarea de imobilizari neamortizabile, cota-parte anuala
este determinata raportand suma subventiilor la numarul de ani stabiliti pentru indeplinirea
obligatiilor prevazute in contract. De exemplu, subventia acordata pentru achizitia unui teren
poate fi alocata in conditia construirii pe acesta a unui imobil, in consecinta este etalata in timp in
raport de durata de viata a imobilului construit.
Subventiile pentru investitii potrivit OMFP nr. 1752/2005 sunt evidentiate cu ajutorul
conturilor 131 Subventii guvernamentale pentru investitii, 132 Imprumuturi
nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii, 133 Donatii pentru investitii,
134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor, 138 Alte sume primite cu caracter de
subventii pentru investitii care se crediteaza cu subventiile de primit sau incasate de la bugetul
de stat sau din alte surse pentru finantarea investitiilor, precum si cu valoarea bunurilor de natura
activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate in plus la inventariere.
In debitul contului se inregistreaza cotele parti din subventii asimilate veniturilor pe masura
amortizarii sau realizarii prin vanzare a activelor imobilizate, finantate pe aceasta cale. Soldul
creditorreprezinta subventiile pentru investitii delimitate in pasiv ca sursa de finantare a
imobilizarilor create pe aceasta cale.
Subventiile se prezinta in bilant fie ca venit amanat (in avans), fie prin deducerea
subventiei pentru obtinerea valorii contabile nete a activului, standardul acceptand ambele
alternative. Reglementarile contabile din Romania au adoptat prima varianta.
Caracterizarea subventiilor
In categoria subventiilor sunt cuprinse atat subventiile aferente activelor, cat si subventiile
aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la guvern (de la stat), agentii guvernamentale sau
alte institutii similare nationale si internationale.

Specific subventiilor este faptul ca, datorita caracterului lor nerambursabil, trebuie recunoscute
ca si venituri. Atasarea acestor venituri diverselor perioade de gestiune depinde de natura
subventiilor.

Astfel, in cazul subventiilor destinateimobilizarilor, deoarece cheltuielile cu imobilizarile apar
sub forma amortizarilor, acestea se trec pe venituri o data cu inregistrarea cheltuielilor cu
amortizarile. Celelalte subventii vor fi recunoscute ca si venituri in momentul primirii lor,
deoarece si cheltuielile pe care le acopera sunt cheltuieli ale perioadei.

Subventiile aferente activelor reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie
este ca entitatea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate.

O subventie guvernamentala poate imbraca si forma transferului unui activ nemonetar, caz in
care subventia si activul sunt contabilizate la valoarea justa.

Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre
parti aflate in cunostinta de cauza, in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv.
Sunt asimilate subventiilor pentru investitii:
donatiile primite pentru investitii si
plusurile la inventar de natura imobilizarilor corporale si necorporale.
O categorie aparte o constituie fondurile nerambursabile cu caracter de subventii pentru
investitii.

Atat subventiile propriu-zise, cat si fondurile cu caracter nerambursabil, donatiile si plusurile de
imobilizari constatate la inventar se inregistreaza la intrarea lor in patrimoniul entitatii ca si
componente de capital propriu prin creditare contului corespunzator din grupa 13 SUBVENTII
PENTRU INVESTITII. In cadrul acestei grupe s-au introdus, prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 1.752/2005 privind aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu
directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare,conturi sintetice de gradul I
pentru fiecare categorie in parte.

Astfel:
Contul 131 Subventii guvernamentale pentru investitii
Contul 132 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii
Contul 133 Donatii pentru investitii
Contul 134 Plusuri de inventar de natura imobilizarilor
Contul 138 Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii.

In multe situatii momentul promisiunii in ceea ce priveste primirea subventii si momentul
virarii efective a sumei reprezentand subventia nu coincid. Promisiunea presupune
inregistrarea unei creante prin debitarea conturilor sintetice de gradul II corespunzatoare ale
contului 445 Subventii. La incasarea sumelor, concomitent cu debitarea conturilor
corespunzatoare de lichiditati (in lei sau in valuta), se crediteaza conturile de creante din
subventii.

ATENTIE
Daca sumele sunt in valuta, la incasarea subventiilor trebuie recunoscute diferentele
de curs valutar prin compararea cursului valutar din momentul promisiunii cu cel din
momentul incasarii sumelor.
EXEMPLU
In cazul fondurilor cu caracter nerambursabil la aprobarea proiectului se recunoaste intreaga
suma ca si element de capital propriu prin creditarea contului 132 Imprumuturi nerambursabile
cu caracter de subventii pentru investitii. In contrapartida se recunoaste o creanta fata de buget
(de obicei) inregistrata in debitul contului 4452 Imprumuturi nerambursabile cu caracter de
subventii. Pe masura incasarii sumelor aferente finantarii, se stinge creanta, cu mentiunea ca
majoritatea proiectelor au finantarea in transe.

Cum am devenit seful departamentului financiarcontabil tocmai cand ma batea
gandul sa-mi caut alt loc de munca Click aici!


Pe masura amortizarii mijloacelor fixe procurate din subventii, cote-parti din subventia
respectiva egala cu amortizarea calculata sunt trecute din categoria capitalurilor proprii asupra
veniturilor din subventii. In acest scop se utilizeaza contul 7584 Venituri din subventii pentru
investitii, care se crediteaza in momentul recunoasterii cheltuielilor cu amortizarea.

Trecerea esalonata a subventiilor pentru investitii asupra veniturilor ofera agentului economic un
avantaj fiscal, si anume amanarea la plata a unui impozit pe profit aferent perioadei cand
subventiile sunt mentinute in categoria capitalurilor proprii. In cazul in care mijlocul fix procurat
din subventii se vinde sau se scoate din patrimoniu pentru alte motive, inainte de indeplinirea
duratei normate de serviciu, respectiv amortizarea totala, subventia pentru investitii ramasa in
sold se trece integral asupra veniturilor din subventii. Similar se procedeaza si pentru activele
imobilizate primite cu titlu gratuit prin donatie sau constatate in plus cu ocazia inventarierii.

Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active. Dupa
natura lor, aceste subventii pot fi subventii de exploatare sau subventii pentru evenimente
extraordinare si altele similare.
Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare
cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze. In aceasta categorie se
cuprind subventiile de exploatare aferente cifrei de afaceri, pentru materii prime si materiale,
subventii pentru cheltuieli de personal, asigurari si protectie sociala, subventii de exploatare
pentru alte cheltuieli externe. Recunoasterea tuturor acestor subventii se face ca si venituri din
exploatare, care se inregistreaza in creditul conturilor sintetice de gradul II ale contului 741
Venituri din subventii de exploatare.

O categorie aparte o reprezinta subventiile pentru evenimente extraordinare. Acestea nu sunt
legate de activitatea normala, curenta a entitatii, dar se refera la compensatiile primite pentru
cheltuieli sau pierderi din calamitati sau alte evenimente extraordinare. Subventiile din aceasta
categorie se recunosc ca si venituri ale perioadei, dar de natura extraordinara, in creditul contului
771 Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare.
Restituirea unei subventii referitoare la un activ se inregistreaza prin reducerea soldului venitului
amanat cu suma rambursabila.

Restituirea unei subventii aferente veniturilor se efectueaza fie prin reducerea veniturilor
amanate daca exista, fie, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

In masura in care suma rambursata depaseste venitul amanat sau daca nu exista un asemenea
venit, surplusul, respectiv valoarea integrala restituita, se recunosc imediat ca o cheltuiala.
NOTA
Aspecte fiscale privind subventiile
Deoarece subventiile genereaza, la un moment sau altul, venituri, ele nu puteau scapa de sub
incidenta reglementarilor fiscale. Din acest punct de vedere, se face referire la subventii in mai
multe articole ale Codului fiscal.

In cadrul art. 24 lit. r), in legatura cu veniturile neimpozabile, se precizeaza ca in aceasta
categorie se includ si subventiile primite pentru achizitionarea de bunuri, daca subventiile
sunt acordate in conformitate cu legislatia in vigoare.

Art. 108 lit. c) precizeaza ca din baza impozabila a impozitului pe veniturile
microintreprinderilor se scad: veniturile din exploatare, reprezentand cota-parte a subventiilor
guvernamentale si a altor resurse pentru finantarea investitiilor.
O alta referire la subventii se face in cadrul art. 137, care mentioneaza ca in baza de impozitare a
taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii se cuprind inclusiv
subventiile direct legate de pretul acestor operatiuni.

Contul 741 Venituri din subvenii de exploatare
Posted on : 06-04-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan De Conturi
Tags: Cont De Venituri, Contabilitate, Contul 741, Contul 7411, Contul 7412, Contul
7413, Contul 7414, Contul 7415, Contul 7416, Contul 7417,Contul 7418, Evidenta
Contabila, Evidenta Subventiilor De Exploatare,Evidenta Veniturilor, Functiile Contului, Plan
De Conturi, Subventii De Exploatare, Venituri Din Subvenii De Exploatare
0
Contul 741 Venituri din subvenii de exploatare face parte din grupa 74 Venituri din subvenii
de exploatare i este un cont de venituri i care funcioneaz dup regula conturilor de pasiv.
Subconturile aferente sunt:
7411 Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri
7412 Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale consumabile
7413 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414 Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
7415 Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protecie social
7416 Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417 Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
7418 Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena subveniilor cuvenite entitii n schimbul respectrii
anumitor condiii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
n creditul contului 741 Venituri din subvenii de exploatare se nregistreaz:
subveniile de exploatare primite sau ce urmeaz a fi primite (512, 445);
subvenii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amnate (472).
Se nchide la sfritul perioadei prin creditul contului 121 Profit sau pierdere.
Nu are sold la sfritul perioadei.

Contul 475 Subvenii pentru investiii
Posted on : 26-02-2010 | By : Cristina Bede | In : Plan De Conturi
Tags: Cont De Pasiv, Cont Nou, Contabilitate, Contul 475, Contul 4751,Contul 4752, Contul
4753, Contul 4754, Contul 4758, Conturi Noi, Donatii Pentru Investitii, Evdenta
Contabila, Evidenta Subventiilor Pentru Investitii,Functiile Contului, Imprumuturi
Nerambursabile, Omfp 3055/2009, Plan De Conturi, Plusuri De Inventar, Sold
Creditor, Subventii Guvernamentale,Subventii Pentru Investitii
0
Contul 475 Subvenii pentru investiii face parte din grupa 47 Conturi de subvenii,
regularizare i asimilate i este un cont de pasiv. Este un cont nou, introdus prin OMFP
3055/2009, transformat din vechea grup 13 Subvenii pentru investiii.
Subconturile aferente sunt:
4751 Subvenii guvernamentale pentru investiii
4752 mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii
4753 Donaii pentru investiii
4754 Plusuri de inventar de natura imobilizrilor
4758 Alte sume primite cu caracter de subvenii pentru investiii
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena subveniilor guvernamentale pentru investiii,
mprumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii, donaiilor pentru
investiii, plusurilor de inventar de natura imobilizrilor i a altor sume primite cu caracter de
subvenii pentru investiii.
n creditul contului 475 Subvenii pentru investiii se nregistreaz:
subveniile pentru investiii, mprumuturile nerambursabile cu caracter de subvenii pentru
investiii i alte sume de primit cu caracter de subvenii pentru investiii (445);
valoarea imobilizrilor necorporale i corporale primite drept subvenii guvernamentale
(conturile corespunztoare imobilizrilor respective);
valoarea imobilizrilor necorporale i corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus
la inventar (conturile corespunztoare imobilizrilor respective).
n debitul contului 475 Subvenii pentru investiii se nregistreaz:
cota parte a subveniilor pentru investiii trecute la venituri, corespunztor amortizrii
calculate (758);
partea din subvenia pentru investiii restituit sau de restituit (512, 462).
Soldul creditor al contului reprezint subveniile pentru investiii, netransferate la venituri.
Share / Bookmark
Studiu de caz: Subventii pentru investitii

Dupa 2 luni de zile este livrata instalatia de fiert lapte, mijlocul fix este pus in functiune si
incepand cu luna urmatoare se inregistreaza amortizarea acesteia. Durata normata de functionare
este de 10 ani.

Tratament contabil la achizitia instalatiei
2131 Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) = 404 Furnizori de
imobilizari, cu suma de 100.000 euro
4426 TVA deductibila = 404 Furnizori de imobilizari, cu suma de 24.000 euro

Inregistrarea subventiei pentru investitii
5121 Conturi la banci in lei = 4751 Subventii guvernamentale pentru investitii, cu suma de
50.000 euro (facem precizarea ca fondurile post aderare nu finanteaza TVA)

Incepand cu luna urmatoare inregistram amortizarea prin articolul contabil:
6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor = 2813 Amortizarea
instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor cu suma de 833,33 euro ( 100.000
euro / 10 ani / 12 luni ).

Concomitent si proportional cu finantarea acordata prin subventie, aceasta se va inregistra in
venituri astfel:
4751 Subventii guvernamentale pentru investitii = 7584 Venituri din subventii pentru investitii,
cu suma de 416,67 euro (833,33 euro x 50%).
Exemplu:
Intrebare: O societate agricola infiintata in baza Legii 36/1991 are un teren intravilan
preluat prin protocol in anul 1992 de la fosta Cooperativa Agricola de Productie. Pana la
31.12.2011, acest teren nu a fost inregistrat in contabilitatea societatii deoarece nu a avut
titlu de proprietate. In anul 2012 se emite titlu de proprietate pe acest teren, se face raport
de evaluare pentru acest teren cu persoane autorizate, iar in cursul anului 2012 societatea
intentioneaza sa il vanda altei societati. Acest teren se considera aport al membrilor
asociati ai societatii? Care sunt inregistrarile contabile de intrare in patrimoniul societatii?
Care sunt inregistrarile contabile in urma vanzarii? Care sunt implicatiile din punct de
vedere fiscal, TVA si impozit pe profit?Raspuns:
Incadrarea operatiunii din punct de vedere contabil se efectueaza in functie de natura juridica a
acesteia.
Evenimentele si operatiunile economico-financiare trebuie evidentiate in contabilitate asa cum
acestea se produc, in baza documentelor justificative. Documentele care stau la baza inregistrarii
in contabilitate a operatiunilor economico-financiare trebuie sa reflecte intocmai modul cum
acestea se produc, respectiv sa fie in concordanta cu realitatea. De asemenea, contractele
incheiate intre parti trebuie sa prevada modul de derulare a operatiunilor si sa respecte cadrul
legal existent.

Astfel, inregistrarea in contabilitate a terenului intrat in proprietatea societatii se va efectua in
functie de modalitatea de dobandire a acestuia.
In situatia in care, conform actelor de dobandire si a altor documente justificative terenul
reprezinta aport in natura acesta se va inregistra prin formula contabila:

2111 = 456
Terenuri Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

In situatia in care terenul este primit cu titlu gratuit acesta se inregistreaza prin formula contabila:

2111 = 4753
Terenuri Donatii pentru investitii

Potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice
Europene aprobate prin Ordinul 3055/2009, in conturile de subventii pentru investitii se
contabilizeaza si donatiile pentru investitii, precum si plusurile la inventar de natura
imobilizarilor corporale si necorporale ( pct. 233 alin. (3)).

Subventiile pentru active, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, se inregistreaza in
contabilitate ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit amanat (contul 475
"Subventii pentru investitii"). Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe
masura inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor (pct. 237
alin. (2)).

Asadar, venitul amanat se va inregistra in contul de profit si pierdere la cedarea terenului.

Din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, potrivit art. 141 alin. (2) lit. f) din Legea
571/2003 privind Codul fiscal , sunt scutite de TVA livrarea de constructii/parti de constructii si
a terenurilor pe care sunt construite, precum si a oricaror altor terenuri. Prin exceptie, scutirea nu
se aplica pentru livrarea de constructii noi, de parti de constructii noi sau de terenuri construibile.
In acest sens, se definesc urmatoarele:
1. teren construibil reprezinta orice teren amenajat sau neamenajat, pe care se pot executa
constructii, conform legislatiei in vigoare;
2. constructie inseamna orice structura fixata in sau pe pamant;
3. livrarea unei constructii noi sau a unei parti din aceasta inseamna livrarea efectuata cel tarziu
pana la data de 31 decembrie a anului urmator anului primei ocupari ori utilizari a constructiei
sau a unei parti a acesteia, dupa caz, in urma transformarii;
4. o constructie noua cuprinde si orice constructie transformata sau parte transformata a unei
constructii, daca costul transformarii, exclusiv taxa, se ridica la minimum 50% din valoarea de
piata a constructiei sau a partii din constructie, astfel cum aceasta este stabilita printr-un raport de
expertiza, exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii.

Asadar, scutirea de TVA prevazuta la art. 141 alin. (2) lit. f) din Codul fiscal nu se aplica pentru
terenurile construibile.
Daca terenul la care faceti referire nu este construibil vanzarea acestuia se va efectua in regim de
scutire fara drept de deducere. Daca insa terenul este construibil vanzarea acestuia se va efectua
in regim normal de taxare.
Calificarea terenului drept teren construibil sau teren cu alta destinatie, la momentul vanzarii,
rezulta din certificatul de urbanism.

Inregistrari contabile:

1. Vanzarea terenului:

461 = %
Debitori diversi
7583
Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital
4427
TVA colectata

2. Scoaterea din evidenta a terenului:

6583 = 2111
Cheltuieli privind activele cedate Terenuri
si alte operatii de capital

3. Inregistrarea venitului amanat:

4753 = 7584
Donatii pentru investitii Venituri din subventii pentru investitii

Veniturile din subventiile pentru investitii (contul 7584) si veniturile din vanzarea activului
(contul 7583) sunt impozabile la calculul profitului impozabil, iar cheltuielile privind activele
cedate sunt cheltuieli deductibile.
Exemplu 2:
Caz practic: Subventiile pentru motorina si pentru teren arabil

Vom vedea in ce masura subventiile pentru motorina si cele pentru teren arabil intra in
compozitia cifrei de afaceri la sfarsitul unui an sau se inregistreaza distinct si, prin urmare, nu
intra in compozitia cifrei de afaceri. De asemenea, vom oferi si articolul contabilpentru
inregistrarea acestor subventii.

In contul 7584 - Venituri din subventii pentru investitii se inregistreaza subventiile reluate
la venituri ale perioadei aferente investitiilor in imobilizari corporale. Acestea se reiau la venituri
concomitent cu amortizarea imobilizarilor respective.
In cazul subventiilor pentru motorina, pe ha pentru teren arabil, care sunt subventii pentru
venituri, acestea se reiau pe venituri, concomitent cu inregistrarea cheltuielilor aferente (consum
de motorina inregistrat in contul 6022, lucrari agricole etc.). Reluarea pe venituri se face prin
contul 741 Venituri din subventii de exploatare.

- Inregistrarea dreptului de a primi subventia, daca nu au fost deja efectuate cheltuielile:

445 = 472
Subventii Venituri inregistrate in avans

- Inregistrarea veniturilor din subventii, concomitent cu efectuarea cheltuielilor (consum de
combustibil) pe care subventia le acopera:

472 = 472
Venituri inregistrate in avans venituri Venituri din subventii de exploatare aferente altor
venituri


Sau:
- Inregistrarea subventiei daca se primeste ulterior efectuarii cheltuielilor:

445 = 7417
Subventii Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri


Cifra de afaceri

Cifra de afaceri neta, din punct de vedere contabil, se calculeaza prin insumarea veniturilor
rezultate din livrarile de bunuri si prestarile de servicii si alte venituri din exploatare, mai putin
reducerile comerciale acordate clientilor.
In componenta cifrei de afaceri neta intra numai subventiile de exploatare aferente cifrei de
afaceri inregistrate in contul 7411.
In contul 7411 sunt evidentiate subventiile primite pentru mentinerea unui anumit nivel al
preturilor.

Subventiile pentru motorina nu sunt incluse in cifra de afaceri neta.

Din punctul de vedere al TVA, plafon de scutire, cifra de afaceri raportata prin declaratia 392,
perioada de depunere decont, cifra de afaceri care serveste drept referinta, potrivit prevederilor
art. 152 alin (2) din Legea nr. 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare este constituita
din valoarea totala, exclusiv taxa a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de
persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, taxabile sau dupa caz, care ar fi taxabile
daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, a operatiunilor rezultate din activitati
economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, a operatiunilor
scutite cu drept de deducere si a celor scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt
accesorii activitatii principale, cu exceptia:
- livrarilor de active fixe corporale sau necorporale;
- livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.

In determinarea cifrei de afaceri pentru motive fiscale, nu sunt cuprinse si veniturile din
subventii.

Monografie contabila: subventii si
fonduri nerambursabile
Ajutoarele primite de la stat pentru finantarea unor cheltuieli precum si fondurile nerambursabile
accesate de entitati pentru finantarea unor proiecte de investitii se cuprind in categoria
subventiilor.
Subventiile se impart in doua categorii:
subventiile aferente activelor; si
subventiile aferente veniturilor.
Subventiile guvernamentale, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii, alte sume
primite cu caracter de subventii se evidentiaza distinct in cadrul subventiilor.
Conform definitiei prevazute la punctul 234 din Reglementarile contabile conforme cu Directiva
a IV-a, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, subventiile aferente activelor
reprezinta subventii pentru acordarea carora principala conditie este ca entitatea beneficiara sa
cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze active imobilizate.
Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile, altele decat cele pentru active.
In cadrul subventiilor se recunosc si donatiile pentru investitii, precum si plusurile lainventar de
natura imobilizarilor corporale si necorporale.
Subventiile primite sau de primit de catre entitate se inregistreaza in contabilitate in conturi
distincte.
Recunoasterea la venituri a subventiilor se realizeaza pe o baza sistematica, pe parcursul
perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le
compenseze.
In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca
efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.
DETALII CLICK AICI
De multe ori se intampla ca in cadrul contractelor de acordare a finantarilor nerambursabile sa se prevada ca datoriile
in valuta aferente anumitor obiective sau lucrari finantate din subventii sa fie achitate direct de catre autoritatile care
gestioneaza fondurile, din sumele reprezentand acele subventii, fara ca aceste sume sa tranziteze conturile entitatii.
Entitatea in contul careia este acordata subventia are obligatia de a inregistra incontabilitate atat datoria in valuta,
cat si creanta din subventii corespunzatoare.
In aceasta situatie, soldurile existente la sfarsitul lunii, atat in conturile ce reflecta datoriile fata de furnizori, cat si
creantele din subventii in valuta se evalueaza, astfel incat veniturile si cheltuielile financiare aferente sa nu
influenteze rezultatul acelei luni, respectiv perioade.
In toate cazurile se va urmari ca modul de contabilizare a operatiunilor sa respecte clauzele cuprinse in contractele
incheiate si legislatia in vigoare.
In cazul achizitiilor in valuta, sau a datoriilor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei
valute, finantate din sume nerambursabile, decontate de operatorii economici, in calitate de beneficiari ai acestor
fonduri, diferentele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, se deconteaza cu institutia finantatoare daca exista
clauze in acest sens, cuprinse in contractele incheiate, sau prevederi in actele normative aplicabile.
Diferentele respective se inregistreaza in conturi de debitori diversi sau creditori diversi, in relatie cu alte venituri
financiare, respectiv alte cheltuieli financiare, dupa caz.
ATENTIE!
Subventiile nu se inregistreaza direct in conturile de capital si rezerve.
In contabilitate, subventiile se inregistreaza ca subventii pentru investitii si se recunosc in bilant ca venit
amanat. Venitul amanat se inregistreaza in contul de profit si pierdere pe masura inregistrarii cheltuielilor cu
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
In cazul in care se constata neindeplinirea conditiilor totale sau partiale a conditiilor atasate primirii unei subventii se
poate solicita entitatii restituirea acesteia integrala sau partiala.
Inregistrarea in contabilitate a restituirii se face prin reducerea soldului venitului amanat cu suma rambursabila iar
in masura in care aceasta depaseste soldul venitului amanat se recunoaste imediat o cheltuiala.
EXEMPLU
Societatii Grano SRL i se aproba un proiect de finantare din fonduri europene pentru Programul Operational Regional
(POR).Valoarea totala a proiectului este in suma de 250.000 euro. Contributia proprie a solicitantului reprezinta 30%
din valoarea proiectului (75.000 euro).
Obiectul proiectului il constituie extinderea spatiului de productie a intreprinderii prin construirea unei noi hale cu un
cost estimat de constructie de 200.000 euro si achizitionarea de aparate si instalatii de masurare, control si reglare
pentru dotarea acesteia, in suma de 50.000 euro.
Din subventia totala de 175.000 euro aprobata, presupunem urmatoarele clauze contractuale privind efectuarea
platilor:
suma de 140.000 euro aferenta constructiei este platita in lei in contul beneficiarului subventiei, astfel: 20%
prefinantare, doua transe a cate 30% fiecare la interval de cate 3 luni si o transa finala de 20%.
Contractarea lucrarilor de constructii se face cu o societate de constructii interna cu plata facturilor in lei in functie de
cursul euro de la data platii facturii, cu conditia ca plata sa fie efectuata in termenul stabilit prin contract.
In situatia in care diferentele de curs valutar totale rezultate sunt mai mari de 1% din valoarea efectiva a lucrarilor,
acestea se deconteaza la final beneficiarului subventiei.
suma de 35.000 euro aferenta achizitiei se plateste direct catre furnizorul extern in contul acestuia pe baza facturilor
de achizitie si a documentelor care atesta livrarea depuse.
A. Reflectarea in contabilitate a subventiei de 140.000 euro necesara extinderii spatiului de productie:
Valoarea in lei a subventiei aferenta constructiei este 140.000 euro x 4,2510 = 743.925 lei
Inregistrarea subventiei de primit, la aprobarea finantarii:
445 = 475 743.925 lei
Subventii Subventii pentru investitii
Incasarea primei transe din valoarea subventiei aferenta constructiei (743.925 x 20% = 148.785):
5121 = 445 148.785 lei
Conturi la banci in lei Subventii
Primirea facturilor partiale de lucrari aferente constructiei (furnizori interni de lucrari constructii montaj, cu plata in lei
in functie de cursul leu/euro); valoarea primei facturi este de 50.000 euro, curs la data emiterii facturii: 4,010 lei/euro:
231 = 404 200.500 lei
Imobilizari corporale in curs Furnizori de imobilizari
Plata facturii catre furnizori in cursul aceleiasi luni la un curs de 4,1004:

% = 5121 205.020 lei
Conturi la banci in lei
404 200.500 lei
Furnizori de imobilizari
668 4.520 lei
Alte cheltuieli financiare
Incasarea transei a doua a subventiei (743.925 x 30% = 223.178 lei):
5121 = 445 223.178 lei
Conturi la banci in lei Subventii

Primirea facturii partiale de lucrari aferente constructiei in valoare de 100.000 euro la un curs de 4,1026 lei/euro
(100.000 x 4,1026 = 410.260 lei):

231 = 404 410.260 lei
Imobilizari corporale in curs Furnizori de imobilizari
Evaluarea datoriei catre furnizor la sfarsitul lunii, la un curs de 4,1512 lei/euro (100.000 x (4,1512 4,1026)= 4.860
lei):
668 = 404 4.860 lei
Alte cheltuieli financiare Furnizori de imobilizari
Plata facturii catre furnizori la un curs de 4,1320 lei/euro:

404 = % 415.120 lei
Furnizori de imobilizari
5121 413.200 lei
Conturi la banci in lei
768 1.920 lei
Alte venituri financiare
Incasarea transei a treia a subventiei (743.925 x 30% = 223.178 lei):
5121 = 445 223.178 lei
Conturi la banci in lei Subventii

Contul 475 "Subventii pentru investitii"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor guvernamentale pentru investitii, imprumuturilor
nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii, donatiilor pentru investitii, plusurilor de inventar
de natura imobilizarilor si a altor sume primite cu caracter de subventii pentru investitii.
Contul 475 "Subventii pentru investitii" este un cont de pasiv.
In creditul contului 475 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
- subventiile pentru investitii, imprumuturile nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii si alte
sume de primit cu caracter de subventii pentru investitii (445);
- valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite drept subventii guvernamentale (conturile
corespunzatoare imobilizarilor respective);
- valoarea imobilizarilor necorporale si corporale primite cu titlu gratuit sau constatate plus la inventar
(conturile corespunzatoare imobilizarilor respective).
In debitul contului 475 "Subventii pentru investitii" se inregistreaza:
- cota parte a subventiilor pentru investitii trecute la venituri, corespunzator amortizarii calculate (758);
- partea din subventia pentru investitii restituita sau de restituit (512, 462).
Soldul contului reprezinta subventiile pentru investitii, netransferate la venituri.
Studiu de caz: Monografia contabila -
inregistrare subventii si cota aferenta
achizitiei de servicii

O societate infiintata pe baza OUG nr.6/2011 are nevoie sa inregistreze in contabilitate o subventie primita,
precum si o cota alocata de societate pentru achizitia de echipamente si servicii. Aceasta procedura poate fi utilizata
prin extrapolare si in cazul unor societati care efectueaza operatiuni similare, exemplul avand titlu reprezentativ.

In situatia data, sunt necesare si cateva informatii care privesc reglementarile incluse in OUG nr. 6/2011. Astfel,
trebuie precizat ca o astfel de societate este cea infiintata de un intreprinzator debutant, considerat astfel in cazul in
care indeplineste urmatoarele conditii:

a)are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua
inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului;
b)anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar,
asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
In atentia contabililor:

Contabilitate fara amenzi. Totul despre documentele justificative. Inregistrarea
operatiunilor in contabilitate

>> DETALII CLICK AICI <<

c)infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
d)completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la
lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.

Pentru incadrarea in program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca
cumulativ urmatoarele conditii:

a)este societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
b)se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de
urgenta;
c)este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati.
Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, astfel cum se prevede la art. 2;
d)este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
e)are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia
nationala in vigoare (CAEN Rev. 2). in cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societatii
urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie
sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante,
substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu
se poate acorda ajutor de stat.

Monografie contabila subventii primite:

Cadrul contabil reglementat aplicabil sumelor nerambursabile primite de la organisme guvernamentale nationale
sau internationale, fonduri postaderare si asimilate, este Titlul 8.8 "Subventii " art. 233 - 240 din Anexa nr. 1 la OMFP
3055/2009, privind contabilitatea armonizata cu directivele europene.
Caracteristica generala a acestor subventii consta in faptul ca aceste nu se inregistreaza la venituri la data incasarii,
ci pe masura inregistrarii cheltuielile finantate prin proiectul aprobat.

Astfel, se considera aplicabile urmatoarele inregistrari contabile:
1.Inregistrare valoare acordata nerambursabila
445 "Subventii" = 475 "Subventii pentru investitii" cu valoarea sumei ce urmeaza sa fie finantata, la data semnarii
contractului de finantare
5121 "Conturi la banci" = 445 "Subventii" cu suma incasata din subventie

2.Achizitia de mijloace fixe
se considera ca se achizitioneaza echipamente de lucru si materiale de natura obiectelor de inventar.
213 "Echipamente si instalatii de lucru" = 404 "Furnizori de imobilizari"
4426 "TVA deductibil" = 404 "Furnizori de imobilizari"
303 "Materiale de natura obiectelor de inventar" = 401 " Furnizori"
4426 "TVA deductibil" = 401 "Furnizori"

3.Achizitie de servicii diverse mentionate si stabilite in proiect. se considera ca se achizitioneaza servicii de reparatii,
de reclama si publicitate, alte prestatii efectuate de terti:
611 "Cheltuieli cu reparatiile" = 401 "Furnizori"
623" Cheltuieli cu reclama si publicitate" = 401 "Furnizori"
628 "Cheltuieli cu alte servicii efectuate de terti" = 401 "Furnizori"

De retinut si inregistrarea pentru virarea subventiei la venituri, proportional cu valoarea cheltuielii finantate, conform
art. 236 alin. (1) din OMFP 3055/2009.
Inregistare contabila
475 "Subventii pentru investitii" = 7584 "Venituri din subventii pentru investitii".Costurile cu realizarea unei imobilizari sunt reglementate de OMFP 3055/2009 privind contabilitatea, ce enumera
punctual cheltuielile componente ale costului de productie ale unei imobilizari, dupa cum urmeaza:
in cazul productiei de imobilizari, exemple de cheltuieli incadrate la alte cheltuieli direct atribuibile sunt
urmatoarele:

a)costuri reprezentand salariile si contributiile angajatilor ce rezulta direct din constructia imobilizarii corporale;
b) cheltuieli materiale;
c)costurile de amenajare a amplasamentului;
d) costurile initiale de livrare si manipulare;
f) costurile de instalare si asamblare;
g) costurile de testare a functionarii corecte a activului;
h) onorarii profesionale si comisioane achitate in legatura cu activul etc."

In ce priveste partea de finantare a proiectului prin fonduri nerambursabile, intrebarea dvs este pur teoretica pentru a
elabora o monografie punctuala.Totusi pe scurt cu titlu de exemplificare:

Primirea de fonduri nerambursabile este considerata o subventie pentru investitii, ce poate avea forma subventiei
unor active, cand sunt finantate active imobilizate.

Potrivit reglementarilor aferente, o subventie este considerata un venit amanat, se inregistreaza in contul 475
"Subventii pentru investitii", iar pe masura ce se inregistreaza cheltuielile ce au fost finantate, subventia se vireaza la
venituri.

Inregistrari contabile:
a) evidentiere aprobare subventie:
445 "Subventii" = 475 "Subventii pentru investitii", la data aprobarii contractului;
b) achizitie activ imobilizat .:
212 "Cladiri" = 404 "Furnizori de imobilizari"
4426 "TVA deductibila" = 404 "Furnizori de imobilizari" (daca imobilul este achizitionat in regim de taxare).
c) amortizare lunara, considerand durata normata de 50 ani:
6811 "Cheltuieli cu amortizarile" = 2813 "Amortizare echipamente"
d) incasarea subventiei:
5121 "Conturi la banci in lei" = 445 "Subventii"
e) se va vira la venituri partea din amortizarea lunara
475 "Subventii pentru investitii" = 7584 Venituri din subventii pentru investitii

ONTABILITATEA SUBVENTIILOR PENTRU INVESTITII
Subventiile pentru investitii sau subsidiile de capital reprezinta resursele obtinute de la bugete sau alte
ntreprinderi interesate n vederea procurarii sau crearii de active imobilizate (n special echipamente) sau de a finanta
activitati pe termen lung (exemplu, prime de dezvoltare pentru ntreprinderile care creeaza noi locuri de munca). De
asemenea, sunt asimilate subventiilor pentru investit 343b11d ii activele imobilizate primite cu titlu gratuit prin donatie si cele
constatate n plus cu ocazia inventarierii patrimoniului.
IAS 20 "Contabilitatea subventiilor guvernamentale si prezetnatrae informatiilor legate de asistanta
guvernamentala" face o clasificare a subventiilor n urmatoarele categorii:
Subventiile guvernamenta1e reprezinta asistenta acordata de guvern sub forma unor transferuri de resurse
catre o ntreprindere n schimbul respectarii, n trecut sau n prezent, a anumitor conditii referitoare la activitatea de
exploatare a acestei societati. Subventiile nu cuprind acele forme de asistenta guvernamentala carora nu li se poate
atribui o anumita valoare, precum si acele tranzactii cu guvernul care nu se pot distinge de operatiunile comerciale
normale ale ntreprinderii.
Subventiile aferente activelor reprezinta subventii guvernamentale pentru acordarea carora principala
conditie este ca ntreprinderea beneficiara sa cumpere, sa construiasca sau sa achizitioneze ntr-un alt fel active pe
termen lung. De asemenea, pot exista si conditii secundare care sa restrictioneze tipul sau amplasarea activelor sau
perioadele n care acestea urmeaza a fi achizitionate ori detinute.
Subventiile aferente veniturilor cuprind toate subventiile guvernamentale diferite de cele pentru active.
mprumuturile nerambursabile sunt mprumuturi al caror creditor se angajeaza sa dispenseze debitorul
de rambursarea acestora daca se ndeplinesc anumite conditii prestabilite.
Subventiile guvernamentale, inclusiv subventiile nemonetare la valoarea justa, nu se recunosc pna cnd
nu exista suficienta siguranta ca:
a) ntreprinderea va respecta conditiile acordarii lor; si
b) subventiile vor fi primite.
Subventiile guvernamentale trebuie recunoscute ca venit, pe o baza sistematica, de-a lungul perioadelor
necesare pentru a le corela cu costurile aferente pe care aceste subventii urmeaza a le compensa.
Standardul prezinta doua abordari referitoare la tratamentul contabil al subventiilor guvernamentale:
a) o abordare din punctul de vedere al capitalului, sub incidenta careia o subventie este creditata direct
interesului actionarilor; si
b) o abordare din punctul de vedere al venitului, sub incidenta careia o subventie este inclusa n venit de-a
lungul uneia sau mai multor perioade.
nregistrarea contabila care intervin n acest caz este:
445 = 741
Subventii Venituri din subventii
de exploatare
Subventiile legate de activele amortizabile sunt recunoscute de regula drept venit de-alungul perioadelor
si n proportia n care este recunoscuta amortizarea acelor active.
Tipurile de nregistrari contabile sunt:
a) nregistrarea dreptului de ncasare a subventiei:
445 = 131
Subventii Subventii pentru
investitii
b) ncasarea subventiei:
5121 = 445
Conturi curente la banci Subventii
c) recunoasterea venitului aferent subventiei pe masura amortizarii activului amortizabil:
131 = 7584
Subventii pentru investitii Venituri din subventii
pentru investit 343b11d ii
Subventiile pentru activele neamortizabile se recunosc la venituri de-alungul perioadelor care confirma
costul realizarii obligatiilor de a caror ndeplinire a fost conditionata acordarea subventiei.
Subventiile sub forma de compensare a cheltuielilor sau pierderilor aparute ntr-o perioada contabila
precedenta este recunoscuta drept venit al perioadei n care ea urmeaza a fi ncasata, tipul de nregistrare contabila
fiind:
445 = 7415
Subventii Venituri din subventii
de exploatare pentru
asigurari si protectia
sociala
O subventie guvernamentala care urmeaza a fi primita drept compensatie pentru cheltuieli sau pierderi deja
suportate n cursul exercitiului (eliminarea efectelor unor calamitati), fara a exista costuri viitoare aferente, se
recunoaste ca venit n perioada n care devine creanta, este nregistrata n grupa veniturilor extraordinare:
445 = 771
Subventii Venituri din subventii
pentru evenimente
extraordinare si altele
similare
Pentru contabilitatea ntreprinderii din Romnia, s-a adoptat solutia contabilizarii subventiilor n
capitalurile proprii, dar numai temporar, urmnd sa fie transferate n cote rationale asupra veniturilor pe masura
amortizarii, imobilizarilor finantate sau realizarii activelor imobilizate. Daca subventia a servit la finantarea de
imobilizari neamortizabile, cota parte anuala este determinata raportnd suma subventiilor la numarul de ani stabiliti
pentru ndeplinirea obligatiilor prevazute n contract. De exemplu, subventia acordata pentru achizitia unui teren
poate fi alocata n conditia construirii pe acesta a unui imobil, n consecinta este etalata n timp n raport de durata de
viata a imobilului construit.
Subventiile pentru investitii sunt evidentiate prin contul 131 "Subventii pentru investitii" care se
crediteaza cu subventiile de primit sau ncasate de la bugetul de stat sau din alte surse pentru finantarea investitiilor,
precum si cu valoarea bunurilor de natura activelor imobilizate primite cu titlu gratuit sau constatate n plus la
inventariere. In debitul contului se nregistreaza cotele parti din subventii asimilate veniturilor pe masura amortizarii
sau realizarii prin vnzare a activelor imobilizate, finantate pe aceasta cale. Soldul creditor reprezinta subventiile
pentru investit 343b11d ii delimitate n pasiv ca sursa de finantare a imobilizarilor create pe aceasta cale.
Subventiile se prezinta n bilant fie ca venit amnat, fie prin deducerea subventiei pentru obtinerea
valorii contabile nete a activului, standardul acceptnd ambele alternative.
Exemplu. O ntreprindere investeste 60.000.000 lei n achizitia unei instalatii tehnice, amortizata liniar
timp de 5 ani. n anul achizitiei ntreprinderea primeste o subventie guvernamentala de 10.000.000 lei pentru
achizitia respectivei instalatii.
METODA PREZENTARI I SUBVEN}I EI N BI LAN}CA
VENI T AMNAT
METODA SCADERI I SUBVEN}I EI PENTRU A
OB}}NE VALOAREA NETA A ACTI VULUI
a) achizitia: a) achizitia:
213 = 4 04 60000000 lei 213 = 4 04 60000000 lei
b) primirea subventiei: b) obtinere subventie:
5121 = 472 10000000 lei 5121 = 213 10000000 lei
c) amortizarea activului (60 000 000 / 5 ani): c) amortizarea activului :
(60 000 000 - 10 000 000) / 5 ani =
10 000 000 lei
6811 = 281 3 12 000 000 lei 6811 = 28 13 10 000 000 lei
d) amortizarea subventiei (10 000 000 / 5 ani):
472 = 7584 2000000 lei
Prezentare n bilant Prezentare n bilant
213 - 48 000 000 lei
(60 000 000 lei - 12 000 000 lei)
213 - 40 000 000 lei
(60 000 000 lei-10 000 000 lei- 10 000 000 lei)
472 - 8 000 000 lei
(10 000 000 lei - 2 000 000 lei)
Prezentare n contul de profit si pierdere Prezentare n contul de profit si pierdere
Pierdere 10 000 000 lei Pierdere 10 000 000 lei
Rambursarea subventiilor guvernamentale. O subventie guvernamentala care devine rambursabila se
nregistreaza ca o ajustare a unei estimari contabile. Relund exemplul de mai sus se considera ca la sfrsitul
anului 2 ntreprinderea nu va putea ndeplini conditiile asociate acordarii subventiei deci o va rambursa.
METODA REDUCERI I SOLDULUI
CONTULUI DE VENI T AMNAT CU SUMA
RAMBURSATA
METODA CREsTERI I VALORI I NOMI NALE
A ACTI VULUI CU SUMA RAMBURSATA
La sfrsitul anului 2 contul 472 se prezinta astfel.
D 472 C
a) rambursarea subventiei:
(1) 2 000 000 10 000 000
(2) 2 000 000
SFC 6 000 000
213 = 5121 10000000 lei
b) rambursarea subventiei: Amortizarea anuala
(60 000 000 lei/5 ani)
12 000 000 lei
Amortizarea calculata dupa
scaderea subventiei din valoarea
activului
(60 000 000 lei - 10 000 000
lei)/5 ani
10 000 000 lei
% = 5121 10 000 000 lei
472 6 000 000 lei
6588 4 000 000 lei
Surplus de amortizare anuala 2 000 000 lei
b) surplusul amortizarii pe 2 ani inclus n
cheltuieli (2 000 000 lei 2ani):
6811 = 2813 4 000 000 lei
Monografie contabila srl debutant
Contabilizarea contactului de finantare nerambursabila si incasarea banilor
4452 ''imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii'' = 4752 ''imprumuturi nerambursabile
cu caracter de subventii pentru investitii'', cu valoarea sumei ce urmeaza sa fie finantata, la data semnarii
contractului
5121 ''conturi la banci'' = 4452 ''imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii'', cu suma
incasata din subventii
Contabilizarea scutire CAS angajator cota de 20.80%
6451 ''cheltuieli cu asigurarea si protectia sociala'' = 4311 ''contributia unitatii la asigurari sociale'',
cheltuiala nedeductibila fiscal
4311 ''contibutia unitatii la asigurari sociale'' = 7417 ''venituri din subventii de expl. aferente altor
venituri'', venit neimpozabil
Contabilizare achizitie mijloace fixe
213 ''echipamente de lucru si instalatii'' = 404 ''furnizori de imobilizari''
4426 '' tva deductibil'' = 404 ''furnizori de imobilizari

Contabilizare amortizare
6811 ''cheltuieli de exploatare cu amortizarea imob.'' = 281 ''amortizari privind imobilizarile
corporale'', cu 50% din valoarea amortizarii - cheltuiala deductibila fiscal
6811 ''cheltuieli de exploatare cu amortizarea imob.'' = 281 ''amortizari privind imobilizarile
corporale'', cu 50% din valoarea amortizarii - cheltuiala nedeductibila fiscal
4752 ''imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii'' = 7584 ''venituri din subventii pentru
investitii'', cu 50% din valoarea amortizarii - venit neimpozabil
OMFP 3055/2009 Art 236
alin (1) - Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare
cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.
alin (2) -In cazul in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost
inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente.
8.8. SUBVENII
233. - (1) n categoria subveniilor se cuprind subveniile aferente activelor i
subveniile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agenii
guvernamentale i alte instituii similare naionale i internaionale.
(2) n cadrul subveniilor se reflect distinct:
- subvenii guvernamentale;
- mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii;
- alte sume primite cu caracter de subvenii.
234. - (1) Subveniile aferente activelor reprezint subvenii pentru acordarea crora
principala condiie este ca entitatea beneficiar s cumpere, s construiasc sau
achiziioneze active imobilizate.
(2) O subvenie guvernamental poate mbrca forma transferului unui activ nemonetar
(de exemplu, o imobilizare corporal), caz n care subvenia i activul sunt contabilizate
la valoarea just.
(3) n conturile de subvenii pentru investiii se contabilizeaz i donaiile pentru
investiii, precum i plusurile la inventar de natura imobilizrilor corporale i
necorporale.
235. - Subveniile aferente veniturilor cuprind toate subveniile, altele dect cele pentru
active.
236. - (1) Subveniile se recunosc, pe o baz sistematic, drept venituri ale perioadelor
corespunztoare cheltuielilor aferente pe care aceste subvenii urmeaz s le compenseze.
(2) n cazul n care ntr-o perioad se ncaseaz subvenii aferente unor cheltuieli care
nu au fost nc efectuate, subveniile primite nu reprezint venituri ale acelei perioade
curente.
237. - (1) Subveniile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital i rezerve.
74. VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE
741. Venituri din subvenii de exploatare
7411. Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri*19)
7412. Venituri din subvenii de exploatare pentru materii prime i materiale
consumabile
7413. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli externe
7414. Venituri din subvenii de exploatare pentru plata personalului
7415. Venituri din subvenii de exploatare pentru asigurri i protecie social
7416. Venituri din subvenii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare
7417. Venituri din subvenii de exploatare aferente altor venituri
7418. Venituri din subvenii de exploatare pentru dobnda datorat
ontul 445 "Subvenii"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena decontrilor privind subveniile aferente
activelor i a celor aferente veniturilor, distinct pe subvenii guvernamentale,
mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii i alte sume primite cu caracter de
subvenii.
Contul 445 "Subvenii" este un cont de activ.
n debitul contului 445 "Subvenii" se nregistreaz:
- subveniile pentru investiii, mprumuturile nerambursabile cu caracter de subvenii
pentru investiii i alte sume de primit, cu caracter de subvenii pentru investiii (4751,
4752, 4758);
- valoarea subveniilor pentru venituri, aferente perioadei (741);
- valoarea subveniilor pentru venituri, aferente perioadelor viitoare (472);
- valoarea subveniilor de primit drept compensaii pentru pierderile nregistrate ca
urmare a unor evenimente extraordinare (771).
n creditul contului 445 "Subvenii" se nregistreaz:
- valoarea subveniilor ncasate (512).
Soldul contului reprezint subveniile de primit.
Contul 475 "Subvenii pentru investiii" Cu ajutorul acestui cont se ine evidena
subveniilor guvernamentale pentru investiii,
mprumuturilor nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii, donaiilor
pentru investiii, plusurilor de inventar de natura imobilizrilor i a altor sume primite cu
caracter de subvenii pentru investiii.
Contul 475 "Subvenii pentru investiii" este un cont de pasiv.
n creditul contului 475 "Subvenii pentru investiii" se nregistreaz:
- subveniile pentru investiii, mprumuturile nerambursabile cu caracter de subvenii
pentru investiii i alte sume de primit cu caracter de subvenii pentru investiii (445);
- valoarea imobilizrilor necorporale i corporale primite drept subvenii
guvernamentale (conturile corespunztoare imobilizrilor respective);
- valoarea imobilizrilor necorporale i corporale primite cu titlu gratuit sau constatate
plus la inventar (conturile corespunztoare imobilizrilor respective).
n debitul contului 475 "Subvenii pentru investiii" se nregistreaz:
- cota parte a subveniilor pentru investiii trecute la venituri, corespunztor amortizrii
calculate (758);
- partea din subvenia pentru investiii restituit sau de restituit (512, 462).
Soldul contului reprezint subveniile pentru investiii, netransferate la venituri.
GRUPA 74 "VENITURI DIN SUBVENII DE EXPLOATARE"
Din grupa 74 "Venituri din subvenii de exploatare" face parte:
Contul 741 "Venituri din subvenii de exploatare"
Cu ajutorul acestui cont se ine evidena subveniilor cuvenite entitii n schimbul
respectrii anumitor condiii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
n creditul contului 741 "Venituri din subvenii de exploatare" se nregistreaz:
- subveniile de exploatare primite sau ce urmeaz a fi primite (512, 445);
- subvenii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amnate (472).
Contul 741 "Venituri din subventii de exploatare"
Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta subventiilor cuvenite entitatii in schimbul respectarii anumitor
conditii referitoare la activitatea de exploatare a acesteia.
n creditul contului 741 Venituri din subventii de exploatare se inregistreaza:
subventiile de exploatare primite sau ce urmeaza a fi primite (512, 445);
subventii pentru venituri, recunoscute anterior ca venituri amanate (472).