P. 1
Golu

Golu

|Views: 1,418|Likes:
Published by Postolachi Andreea

More info:

Published by: Postolachi Andreea on Apr 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1. Cercetările lui F.H. Allport şi J. Dashiell
 • 2. Concepţia Iei K. Lewin şi linia cercetărilor sale
 • 3. Concepţia lui J.L. Moreno şi linia cercetărilor sale
 • 4.1. Punctul de vedere al lui Heider
 • 4.2. Teoria simetriei a lui Theodor Newcomb
 • 4.3. Teoria disonanţei cognitive a lui Leon Festinger
 • 4.4. Modelul congruenţei cognitive
 • 5.1. Teoria psihodinamică a funcţionării grupului
 • 5.2. Teoria dezvoltării grupului
 • 5.4. Teoria psihanalitică a atitudinilor sociale
 • 6.1. Teoria sintalităţii grupului
 • 6.2. Teoria performanţei (realizării) de grup
 • 7.1. Teoriile rolului social
 • 7.2. Teoria grupului de referinţa
 • 8. Orientarea umanistă şi implicaţiile ei psihosociale
 • 9. Orientarea către studiul atitudinilor

Golu, Pantelimon. (2004). Psihologia grupurilor sociale şi a fenomenelor colective. Bucureşti: Editura Miron.

Variabile definitorii pentru dinamica de grup în genere (cercetări clasice şi mai noi)
în cadrul acestui capitol vor fi trecute în revistă câteva din cele mai reprezentative concepţii, puncte de vedere şi investigaţii concrete, clasice sau mai noi, din psihologia socială, relevând unele din particularităţile şi variabilele fundamentale ale psihologiei de grup, 1. Cercetările lui F.H. Allport şi J. Dashiell Primele cercetări concrete (experimentale) de psihologie a grupurilor mici debutează la sfârşitul secolului al XlX-lea (N. Triplett 1897). Autorul compara subiecţii care lucrează singuri cu subiecţi care lucrează alături unii de alţii asupra unei sarcini, în scopuri individuale. Cercetările continuă până în jurul anilor 1930 şi reprezintă, într-un fel, o prelungire a psihologiei clasice; grupul mic e tratat ca o variabilă independentă, urmărindu-se influenţa acesteia asupra comportamentului unui individ. Ele marchează însă un important pas înainte, deoarece, la variabilele privind stimulii, sarcina şi subiectul, vin să se adauge variabilele privind situaţia în care lucrează subiectul. începând cu anul 1920. F.H. Allport (1920), întreprinde o serie de experimente, în cadrul cărora subiecţii erau puşi să lucreze în următoarele două situaţii: a) situaţia solitară: fiecare subiect era izolat într-o cameră, iar semnalul începerii activităţii li se dădea simultan printr-un vibrator; b) situaţia colectivă: subiectul lucrează în prezenţa a 3-4 alţi subiecţi, asupra uneia şi aceleiaşi probleme, fiind cu toţii aşezaţi la aceiaşi masă. Subiecţilor îi se precizează că munca nu-i competitivă, că rezultatele nu vor fi comparate. Cu toate acestea, se constată că, în situaţia colectivă, majoritatea subiecţilor lucrează mai repede, depunând un efort mai mare decât în situaţia solitară. De asemenea, în situaţia colectivă, performanţele tind să se niveleze: indivizii lenţi se ameliorează mai repede decât cei rapizi (aceasta, deoarece performanţele celor rapizi ating aproape maximul în cursul probei singulare, ceea ce face ca zona lor de ameliorare să fie mai restrânsă). Situaţia socială, în ciuda anumitor aspecte negative (distragere, anxietate), are un efect de facilitare: subiecţii percep mişcările pe care le fac alţii, pot să aibă o reprezentare a performanţei camarazilor lor, fapt care le serveşte ca punct de referinţă în procesul realizării propriei performanţe. Faptul de a lucra unul în faţa altuia naşte o atitudine competitivă. Câţiva ani mai târziu (1926), constatările lui Allport sunt confirmate de datele lui S. Sinha, care ajunge la concluzia că în situaţiile experimentale 107

colective, când subiecţii lucrează cot la cot, aceştia sfârşesc prin a se asemăna: rezultatele unuia bun, situat între doi subiecţi slabi, se diminuează, şi invers, randamentul unuia slab, situat între doi subiecţi buni, creşte. Se stabileşte un fel de nivel mediu, pe baza diminuării diferenţelor interindividuale şi a apropierii extremelor. în sarcinile de asociaţie şi raţionament se constată diferenţe calitative: în condiţii de izolare, asociaţiile sunt mai personale, în vreme ce în condiţii colective, ele sunt mai exterioare. De asemenea, exactitatea şi calitatea argumentelor sunt superioare în condiţii singulare. Faptul de a lucra în colectiv, conchide Allport, face gândirea mai obiectivă, ideile mai numeroase, dar mai mediocre. Grupul atenuează extremele indicatorilor, acţionând într-un sens modelator. în legătură cu această a doua categorie de concluzii ale lui Allport (privind sarcinile de asociaţie şi raţionament), trebuie spus că ele pot sa suscite încă discuţii. Aceasta, în primul rând, deoarece, deşi lucrează în situaţie colectivă, subiecţii lui nu formează, totuşi, un grup propriu-zis, cu o organizare internă proprie. în al doilea rând, trebuie precizat că deşi unul din efectele principale ale situaţiei colective rezidă în tendinţa de omogenizare şi uniformizare a conduitelor şi performanţelor individuale - fenomen surprins foarte bine de Allport -intensitatea şi amploarea acestor efecte depinde de nivelul de conformism care sa Instaurat în grup. In sfârşit, în al treilea rând, în ciuda instructajului dat subiecţilor, situaţia experimentală creată de Allport evoluează, totuşi, ca o situaţie de esenţă competitivă, fapt care, datorită tensiunii care se naşte, are nu numai efecte stimulative, dar şi efecte inhibitorii (mai ales în ceea ce priveşte parametrii calitativi ai performanţei). Pornind de ia impresia că în experimentele lui Allport nu se diferenţiază suficient de clar între efectele facilitării sociale şi efectele rivalităţii, Dashiell repetă unele din experienţele lui Allport pe grupe mai mari de subiecţi şi sub un control experimental mai riguros, punând în faţă subiecţilor sarcini de multiplicare, analogie şi teste de raţionament. El introduce, ca variabilă experimentală, diferite grade de competiţie. Se lucrează în următoarele condiţii experimentale: a) competiţie în interiorul grupelor; subiecţii erau aşezaţi în jurul a două mese mari şi li se spunea explicit că scorurile vor fi comparate; b) repartizarea subiecţilor în grupuri cu consemnul de a nu intra în competiţie, dat fiind că rezultatele lor nu vor fi comparate; c) repartizarea subiecţilor în camere separate, în aceeaşi clădire şi în acelaşi moment. Subiecţii nu se puteau nici vedea, nici auzi unii pe alţii, dar începeau şi terminau activitatea la un semnal auditiv dat simultan pentru toţi; ei ştiau că alţi subiecţi lucrează în altă cameră asupra aceleiaşi sarcini; nu se spunea nimic apropo de competiţie; d) subiecţii erau supuşi unui control strict din partea altor indivizi; subiecţilor nu li se spunea nimic despre competiţie. 108

Rezultatele obţinute arată că, la toate sarcinile, productivitatea era mai mare în prima şi în ultima situaţie (peste 30% şi chiar peste 40%). Productivitatea era evaluată după rapiditatea execuţiei, fără să se ţină seama de exactitate. S-a constatat, de asemenea, că dacă se compară productivitatea unor subiecţi puşi în condiţia nr.3 (lucrează izolat, dar simultan), cu aceea a unor subiecţi care lucrează izolat, dar în momente diferite, productivitatea este mai mare în primul caz. Ceea ce denotă că, psihologic vorbind, conştiinţa prezenţei unor subiecţi care nu sunt percepuţi direct are efecte de tip competitiv. în condiţii experimentale" pure" de facilitate socială fără rivalitate, productivitatea tinde să scadă. Trebuie să subliniem, totuşi, că între datele celor doi autori nu există, de fapt, o opoziţie, deoarece şi în experimentele lui Allport avem de-a face, aşa cum am arătat, cu fenomenul competiţiei, Numai că aceasta apare, la Allport, nu ca o atitudine explicită, introdusă prin instrucţia verbală (ca ia Dashiell), ci ca o atitudine implicită, generată de percepţia interpersonală. Meritul incontestabil a! experimentelor lui Allport este acela de a fi permis sesizarea elementului de noutate pe care îl introduce variabila socială în conduita individuală, şi anume efectul de facilitare, care constituie cheia explicativă a numeroase fenomene de ameliorare a acţiunilor individuale în situaţia de grup. 2. Concepţia Iei K. Lewin şi linia cercetărilor sale Un aport deosebit la înţelegerea raporturilor dintre grup şi individ 1-a adus concepţia dinamistă a iui K.Lewin la baza căreia se află ideea de interacţiune, luată în sensul cei mai larg al cuvântului. Orientarea spre studiul climatelor sociale şi ai fenomenelor de grup formează conţinutul celei de-a treia etape din activitatea lui Lewin. In prima etapă, care se referă ia activitatea de dinaintea emigrării în S.U.A., interesul ştiinţific ai lui Lewin se concentrează în jurul unor probleme de psihologie clasică, cum ar fi: măsurarea voinţei, a asociaţiei, perceperea mişcării şi a reliefului; problema tensiunii psihice, a activităţilor de substituţie, a nivelului de aspiraţii etc. Cea de-a doua etapă, cuprinsă între anii 1930-1938, şi concretizată, îndeosebi, în lucrările A dynamic theory of personality (1935) şi Principles of topological psychology (1936), se caracterizează prin interesul pentru o teorie de ansamblu a comportamentului individual. Cea de-a treia etapă începe după anii 1938 şi se caracterizează prin detaşarea de formalismul topologic ca instrument de analiză şi prin trecerea treptată de ia psihologia individuală la psihologia de grup şi de la aceasta la cercetarea problemelor mediului social în care gravitează grupul (K.Lewin 1967). Sub influenţa atitudinii epistemologice pe care i-o inspiră ideile moderne de fizică, în speţă cele generate de teoria relativităţii ( ca teorie a relaţiilor dintre corpuri, a reciprocităţii acţiunii şi ca metodă de construcţie), K.Lewin (1951) introduce în psihologie noţiunea de câmp. Conţinutul principal al noţiunii de câmp 109

c) alte variabile ale universului. El este delimitat printr-o zonă de frontieră (F). Fig. indiferent de faptul dacă individul este sau nu conştient de acţiunea acestor variabile.câmpul individual. de Lewin prin Lsp (life space). Structura câmpului psihologic individual. ei concepe comportamentul într-o manieră dinamistă. idei. la rândul lor. trei nivele de analiză.şi. ca reprezentând o modificare de câmp psihologic într-o unitate de timp dată. Primele două câmpuri (individual şi de grup) sunt câmpuri psihologice. cele care nu au nici o incidenţă directă asupra comportamentului individului considerat: în câmpul psihologic al individului considerat se includ numai variabile care au un efect demonstrabil asupra comportamentului său. 12. Faptele sau variabilele existente la un moment dat în univers şi care pot fi legate într-un fel de comportamentul unui individ dat pot fi grupate în trei categorii: a) variabilele psihologice (trebuinţe. acest spaţiu de viaţă se compune din doua regiuni principale: persoana (P) şi împrejurimea sa (E . o anumită distribuţie a forţelor determină comportamentul unui obiect care dispune de proprietăţi definite. într-o formă prescurtată.şi al teoriei câmpului constă. percepţii) aparţinând individului considerat. motivaţii.zona de frontieră 110 . care constituie zona de incidenţă a variabilelor nepsihologice asupra comportamentului individului considerat. b) variabilele nepsihologice. întrun mediu definit. după Lewin. După cum reiese din figura 12. scopuri. In cadrul acestei definiţii. desemnat. pentru individul sau grupul considerat. respectiv. F . Structural. biologice (reglările hormonale) şi fizice (condiţiile climatice) şi care au incidenţă directă asupra comportamentului considerat. câmpul psihologic este înţeles de Lewin drept totalitatea faptelor care există la un moment dat. câmpul de grup şi câmpul social . care sunt. în sens larg. P —persoana.environement). sociale (normele culturale). în aceea că ea reprezintă" o metodă de analiză a relaţiilor cauzale şi o metodă de construcţie a conceptelor ştiinţifice. Cunoscând obiectul pe baza observării comportamentului său.ambianţa. E . câmpul psihologic al individului se compune din spaţiul de viaţă. pornind de la proprietăţile câmpului şi de la comportamentul obiectului se pot deduce proprietăţile acestuia din urmă. care cuprinde toate variabilele psihologice ce au incidenţă asupra comportamentului individului considerat. se pot deduce proprietăţile câmpului în mediul său ambiant şi invers. Kurt Lewin distinge trei câmpuri .

Ideea dependenţei stricte a conduitei de situaţia existentă la un moment dat este întru totul în spiritul unei concepţii interacţionale. ca şi în fizică.înlăuntrul acestei structuri se dezvoltă raporturile dinamice. 111 . privite din această perspectivă dinamistă. Astfel. orice comportament. Cele două regiuni sunt interdependente: persoana este în funcţie de ambianţă. care. 1967). culturale. în psihologie. Golu. De aici concluzia că nu există situaţie care să nu fie situaţia unui organism (si respectiv. a unei persoane) şi nu există un organism (respectiv. echivalentul lui —. 2002) examinează omul dintr~o perspectivă dinamică. însă nu-i mai puţin adevărat că omul şi comportamentul uman. dx Lewin arată că. Ideea este valoroasă pentru psihologia socială. care. aceasta se poate face numai dacă se ştie în ce fel ultima situaţie S* depinde de situaţia anterioară Sl"n sau de situaţia viitoare St+n. dinamiste.din fizică este conceptul de dt comportament (behavior). temporare. Situaţia anterioară (sau viitoare) influenţează asupra comportamentului numai în măsură în care în câmpul psihologic actual există elemente care. funcţional. De asemenea. Pornind de la ecuaţia fizică —. depinde numai de câmpul psihologic existent la un moment dat. dinamic. care include P şi E2. poate fi redat prin formula bl = F (S{). plasându-1 între anumite coordonate concrete (spaţiale.) şi studiindu-i variabilitatea comportamentului în funcţie de aceste concomitente. de grup etc. bazate pe combinare identică de constructe şi dacă se poate ţine seama de schimbările survenite în perioadele intermediare. legile comportamentului pot fi formulate astfel : Bl = F (P. mai mult decât oricare alt obiect. E)\=F (Lsp)1 adică comportamentul (B) în momentul t este în funcţie de spaţiul de viaţă (Lsp) în momentul t. potrivit unor legi cunoscute (K. pe baza unor criterii statice. aşa după cum am arătat cu alt prilej (P. de suprafaţă. iar ambianţa este în funcţie de persoană. ci ca ansambluri dinamice. nu ne mai apar ca simple colecţii de indivizi. După Lewin. persoană) care să nu se afle întotdeauna în situaţie. sunt legate de aceste situaţii. In consecinţă. reuniţi laolaltă într-o manieră clasificatoare. ceea ce înseamnă că comportamentul din momentul t este funcţie a situaţiei din >t + n l momentul t şi nu funcţie a unei situaţii trecute sau viitoare : S' sau : S E posibil ca un comportament (b) să fie legat indirect de o situaţie anterioară sau de o situaţie viitoare. un scop este o relaţie între P şi o anumită regiune a lui E. în cadrul cărora întregul este mai mult decât suma părţilor componente.Lewin. dar. grupurile sociale. funcţionale dintre P şi E. La rândul ei. pe care P doreşte s-o atingă. conceput ca modificare de câmp psihologic. această cunoaştere depinde de măsura în care cele două categorii de situaţii (anterioară sau viitoare şi cea actuală) sunt sisteme închise. relaţional.= F (S ). ceea ce înseamnă că modificarea dt diferenţială în poziţia punctului x (dx) înăuntrul unui sistem în timpul unei perioade de timp diferenţial (dt) depinde univoc de situaţia din momentul dat (S1).

Modalitatea concretă de întrepătrundere a celor două categorii de variabile poate fi ilustrată prin următorul exemplu: graţie normelor şi puterii sale. diversele roluri şi norme ale câmpului de grup se comportă ca parametri ai comportamentului individual. totodată. Adoptând o viziune psihologică de factură ecologică (K. ci pe baza sistemului de interdependenţe dintre membri (criteriul dinamic).Lewin înţelege prin psihologie ecologică studiul raportului dintre variabilele psihologice şi variabilele nepsihologice). Ansamblul parametrilor constituie cadrul ecologic pe care A îl oferă B. fără a risca o reacţie agresivă din partea acestora. anumite variabile ale sistemului A pot funcţiona ca parametri în sistemul B. este orientat spre viitor şi se comportă în prezent din perspectiva viitorului. percepţiile pe care le are grupul asupra lumii înconjurătoare. el arată că între câmpul individual şi câmpul de grup există o strânsă interdependenţă. Cu privire ia grup. ignorând aceste aspecte. Tot astfel. oamenilor. concepţia lewiniană cu privire la determinarea comportamentului uman poartă pecetea unui anumit schematism şi simplism. anumite cadre limitative în interiorul cărora suntem liberi să ne mişcăm şi la care trebuie să ne adaptăm. Suprapus câmpului individual este câmpul grupului. Structura universului impune organismelor vii. ceea ce înseamnă că diferitele variabile ale grupului se situează la frontiera spaţiului de viaţă al indivizilor. Intre câmpul psihologic al grupului şi câmpul social în care este integrat grupul există 112 . inclusiv nouă. grupul exercită asupra indivizilor o anumită presiune. îndeplinind o funcţie de rezistenţă şi delimitare (K. îndeplinând o funcţie ecologică. Intr-o manieră abstractă. dar şi ca un proces diacronic. Lewin arată că acesta se defineşte nu pe baza similitudinii membrilor săi (criteriu clasificator). A treia categorie de câmp pe care o distinge Lewin este câmpul social. distribuţia rolurilor şi statutelor între membrii grupului. predeterminat de istoria anterioară. A şi B. Grupul nu poate însă impune indivizilor frustrări care exced posibilităţile lor de toleranţă. de factură sociologică.se prezintă ca un sistem care cumulează în sine experienţa stărilor anterioare şi care. Toleranţa indivizilor la frustraţie apare ca o condiţie delimitantă a comportamentului grupului. Or. El se prezintă nu numai ca un sistem sincronizat cu situaţia prezentată. iar toleranţa la frustraţie se comportă ca un parametru al comportamentului de grup. 1969). comportamentele individuale sunt limitate prin normele grupului căruia îi aparţin indivizii. Intre câmpul psihologic Individual şi câmpul psihologic al grupului funcţionează tocmai o astfel de categorie de raporturi. anumite variabile psihologice individuale pot juca rol limitativ în comportamentul grupului. această variabilă situându-se la frontiera spaţiului de viaţă al grupului. de factură ecologică . Astfel. Câmpul grupului este tot de natură psihologică şi el cuprinde totalitatea normelor de grup. In exemplul de mai sus. alcătuit din totalitatea variabilelor nepsihologice. Lewin. relaţia ecologică de mai sus poate fi formulată astfel: când se consideră două sisteme.

caracteristică teoriilor comportamentiste bazate pe întărire. trebuie subliniat că modelul său de interacţiune. de conţinut. După Show şi Constanzo (1970). care conduce la conştientizarea lui O. "dorinţă". în cadrul preocupărilor de psihologie socială ale lui K. analiza acţiunii. constând în acele manifestări ale personalităţii lui O (expresive. cealaltă persoană în postura de receptor. crearea modelului dinamic al interacţiunii psihosociale. se impune. In opoziţie cu aparenta "dezumanizare". rolul variabilelor ambientale. teoria formală a puterii a lui French şi teoria despre cooperare şi competiţie a lui Deutsch. ea punea accentul pe conceptele umanistice şi fenomenologice. în lucrările lui putând fi întâlniţi mulţi termeni comuni cum sunt: "posibil". O serie de teorii au adoptat conceptele de bază ale teoriei câmpului. de pildă. specifice diferitelor nivele de integrare: individual. In aceşti termeni el face consideraţii asupra mai multor aspecte ale relaţiilor interpersonale. teoria câmpului a lui Cartwright despre putere. activitatea legiuitoare este şi ea limitată de o serie de parametri ai psihologiei de grup. O ilustrare a acestei relaţii ar putea fi. Cealaltă persoană (O) este stimulul îndepărtat {distal stimulus).tot o relaţie ecologică. modificându-i şi adaptându-i principiile la fenomene socialpsihologic cu o sferă mai largă. câmpul social suportă şi el influenţa câmpului de grup. In concluzie. dintre grup şi cadrul social al grupului. Lewin. între P şi O se interpune un proces de mediere. verbale) care determină modelul stimulului îndepărtat. El relevă evenimentele sociale şi oferă cadrele sociale în care se înscriu comportamentele. nu reflectă aspectele calitative. Câmpul social furnizează câmpului psihologic al grupului parametri sociologici. având drept componentă fundamentală interdependenţa funcţională dintre persoană şi situaţie. fiind conceput prin analogie cu modelele din fizică. Vom vedea că aceste limite se conservă şi la nivelul modalităţii de înţelegere de către Lewin a problemei liderului şi a conducerii în viaţa de grup. pot fi identificate patru asemenea teorii: teoria relaţiilor interpersonale a lui Heider. "încercare". guvernând raportarea unei persoane faţă de cealaltă. indicând. In acelaşi timp. Heider se referă la contactul dintre P (persoană) şi O {other person = altă persoană) în termeni de descriere fenomenală şi cauzală. Teoria lui Heider (1958) porneşte de la ceea ce el numeşte "psihologia simţului comun" ca sursă a intuiţiei în conduita interpersonală. de grup şi social. Concepţia lui Lewin a exercitat atracţie în rândul multor teoreticieni. se poate spune că. delimitând regiunile de activitate permise sau interzise.este stimulul apropiat (proxima! stimulus). care exprimă rezistenţa grupului la penetraţia normei sociale. problemă la care ne vom referi în capitolul următor. Heider încearcă să folosească conceptele limbajului de fiecare zi în explicarea relaţionării cu celălalt. în vreme ce legislaţia furnizează parametrii comportamentului de grup. experienţa dorinţei şi plăcerii. La rândul lui. de 113 . iar construcţia perceptivă înăuntrul lui P. ca principală. fără a sacrifica rigurozitatea. întrebuinţaţi însă într-un sens mai special. ca şi între câmpul individual şi cel de grup. cum ar fi perceperea altei persoane. aceea că.

Teoria încearcă să reducă influenţa la însumarea influenţelor 114 . care sunt determinaţi. în legătură cu schimbarea de la x la y în timp specificat. influenţele care duc la modificarea opiniilor într-un grup de N persoane. El propune o versiune modificată a definiţiei lui Lewin. între putere şi control. temperament. dacă un individ învaţă rapid şi rezolvă uşor problemele. Consideraţiile lui Heider se constituie ca o contribuţie la teoria echilibrului. numită inteligentă. A are putere asupra lui B. care sunt numite proprietăţi dispoziţionale. dar nu-i controlează conduita. de abilităţi. într-un asemenea caz. vizează procesele de influenţă în grup. în timp ce Cartwright o defineşte ca diferenţă maximă. Ea încearcă să raporteze rezultatul acţiunii la anumiţi factori personali. dar poate să n-o facă dacă este văzută ca neîncercând acest lucru. Concepţia lui Cartwright (1959) porneşte de la sensul conceptului de putere sugerat de Lewin. a atribuirii şi inferenţei sociale.exemplu. fără ca în realitate să acţioneze astfel. psihologia bunului simţ percepe că ea poate s-o facă. Deosebirea dintre cei doi autori rezidă în aceea că Lewin defineşte puterea ca proporţie a forţei maxime. De exemplu. care consideră că puterea persoanei A asupra lui B poate fi definită ca fiind cotientul de forţă maximă pe care A îl poate induce lui B şi de rezistenţă maximă pe care B o poate mobiliza în direcţie opusă. Dacă persoana are puterea de a face ceva. care schimbă conduita lui B într-o direcţie corespunzând celei intenţionate de A. "încercând" desemnează proprietăţi dispoziţionale care. se poate infera că el este inteligent. Controlul este situaţia în care un act al lui A are drept rezultat combinarea forţelor în spaţiul de viaţă al lui B. Persoana poate dispune de abilitatea de a activa forţele acţionând asupra altei persoane şi totuşi. învăţarea şi conduita de rezolvare a problemelor sunt evenimente relativ tranziente. că este vorba de un O supărat. controlabilă. Termenii "poate". De exemplu. să nu dispună de abilitatea de a-i schimba conduita. motivaţia. denumită teoria formală a puterii sociale. considerând că puterea lui A asupra lui B. Conform lui Heider. omul înţelege realitatea raportând conduita tranzientă şi variabilă la condiţiile fundamentale relativ invariabile. El distinge. De exemplu. concepte asupra cărora vom reveni ulterior. Teoria lui French (1956). Acestea fac lumea noastră mai stabilă. care devin inteligibile când le raportăm la o proprietate mai permanentă. Relaţiile interpersonale depind în largă măsură de perceperea de către persoană a acţiunii altuia. cu alte cuvinte dacă nu este motivată pentru x şi nu face efort în această direcţie. intenţie. fiind legat de abilitatea de a influenţa. în analiza naivă a acţiunii. Controlul este un caz special al puterii. Acelaşi lucru se petrece şi în cazul când o persoană observă acţiunea alteia. sunt condiţia necesară şi suficientă a conduitei finaliste. de asemenea. predictibilă. A poate cere lui B să execute ceva anume şi B poate încerca tendinţa de a-1 executa. (Acest "poate" se referă aici la posibilitatea ca o acţiune dată să fie efectuată de persoana respectivă). este egală cu intensitatea maximă a forţei rezultante pe care A o poate produce în acea direcţie în acel timp. persoana P poate să efectueze acţiunea x. la rândul lor. cum ar fi puterea.

în toate punctele situate în dreapta acestui punct al echilibrului. modelele de comunicare în grup şi relaţiile între opinii în interiorul grupurilor. iar abscisa indică continuumul opiniei. Câmpurile forţelor influenţând schimbarea opiniei persoanei Modificarea actuală a opiniei lui B este funcţie de forţa rezultantă a forţelor tuturor membrilor şi de forţa corespunzând rezistenţei lui B. 13. care nu va deveni efectivă decât dacă A comunică cu B într-o anumită manieră. care poate fi măsurată printr-o scală a proporţiilor. au opiniile iniţiale reprezentate în figură. iar cea întreruptă forţa rezistenţei emanând de la B în raport cu A. pentru a determina cantitatea de influenţă pe care fiecare membru al grupului o are asupra altui membru. Modelul de schimbare a opiniilor este derivat de French din teoria lewiniană a echilibrului cvasistaţionar. unde ordonata indică intensitatea forţei pe care A o poate induce lui B şi intensitatea rezistenţei pe care B o poate mobiliza împotriva lui A. Influenţa socială este analoagă forţelor câmpului induse de o persoană altei persoane. (fig. A şi B. Puterea este proporţională cu intensitatea forţei induse. Linia continuă reprezintă forţa pe care A o poate induce lui B. Ea este o putere potenţială. Cele două forţe se intersectează într-un punct situat la jumătatea distanţei dintre A şi B. Intensitatea forţei A B Continuumul opiniei Fig. Schimbarea de opinii este conceptualizată în termenii forţelor operând de-a lungul unui continuum unidimensional. 13) Două persoane.sociale implicând trei modele de relaţii: relaţiile de putere între membrii grupului. unde există un echilibru: cele două forţe sunt egale în intensitate şi opuse ca direcţie.m . French presupune un continuum unidimensional al opiniei. forţele lui 115 .

Situaţia de cooperare se caracterizează prin relaţionarea unor scopuri care se susţin reciproc. către care toţi membrii se vor schimba în cursul unităţii viitoare. în primul caz. generat de filiaţia cu optica gestaltisă şi cu paradigma dinamistă a câmpului. Faptul se reflectă în sensurile conceptuale analoage sau echivalente ale termenilor în care îşi formulează propoziţiile de bază. Deutsch formulează un număr de 34 de ipoteze. teoriile menţionate converg prin substratul lor comun. deschide calea către înţelegerea genezei uniformităţii în grup. ar putea fi aşezate sub denumirea generală 116 . a opiniilor şi comunicării. Divizând procesul de influenţă în unităţi. fiecare persoană poate să-şi atingă scopul (să se deplaseze către regiunea scopului ei) numai dacă altă persoană din grup atinge acelaşi scop. dezvoltată de Deutsch (1949). legăturilor şi combinaţiilor dintre ele. indiferent dacă este vorba de explicarea relaţiilor interpersonale. care redau şi detaliază diferite aspecte particulare ale relaţiilor cooperatoare şi competitive. teoria lui French. Procesul va continua până ce toţi membrii grupului vor avea aceeaşi opinie sau până ce se va produce un maximum de schimbare posibil. Dinamica acestor evenimente psihosociale se mulează pe anumiţi invarianţi structurali („proprietăţile dispoziţionale") şi este guvernată de legile direcţionalităţii şi echilibrului. ale intenţiei şi scopului. Este vorba. a interacţiunii şi influenţei. Diferite prin problemele particulare pe care le abordează. inducţiei şi ale rezistenţei la schimbare. French defineşte unitatea drept timpul necesitat de toţi membrii care au fost influenţaţi pentru a-şi schimba opinia în direcţia punctului de echilibru al tuturor forţelor care operează de la începutul acestei unităţi. Definirea celor două concepte are la bază distincţia dintre modurile de interrelaţionare a domeniilor scopului în cele două situaţii. admiţând că toţi membrii se schimbă în aceeaşi proporţie. a puterii şi controlului. pornind tot de la teoria lewiniană a câmpului. Astfel. constelaţiei de ansamblu a elementelor.A sunt mai puternice decât rezistenţa lui B şi B îşi va modifica opinia în direcţia lui A. Pornind de la aceste definiţii. vizează efectele celor două procese asupra funcţionării grupurilor mici. Influenţa în grup este un proces gradual care necesită timp. a cooperării şi competiţiei. dacă o persoană îşi atinge scopul (se deplasează în direcţia regiunii scopului) cealaltă persoană nu-şi atinge scopul. pe probleme foarte diferite. Aceste idei se găsesc explicit şi pe larg în lucrările unor autori ale căror contribuţii. Teoria cooperării şi competiţiei. Modelul este valabil şi pentru reprezentarea efectului forţelor indus în context de grup. între altele. La sfârşitul unei unităţi. rezultantei totalizatoare. de rolul acordat întregului structural şi structurant. în timp ce competiţia se distinge printr-o relaţie de interdependenţă de sens contrar domeniilor scopurilor. rezistenţa lui B este mai puternică decât forţa lui A şi B se va mişca spre punctul de echilibru. In toate punctele situate în stânga punctului de echilibru. în cazul al doilea. asupra cărora nu mai insistăm. o nouă constelaţie a forţelor este în stare să producă un nou echilibru.

coeziune). urmând ruta Spania. creator. pe linie de obiect. pe timp de furtună în cursul unei călătorii pe mare. că venise pe lume. ideea dominaţiei „figurilor brune" (simetrice. Pionierul acestei orientări este sociologul de orientare psihologică J. Moreno şi-a petrecut copilăria în Bucureşti.de orientare cognitivistă. Ţiganca i-ar fi prezis că va fi un om mare.care. la soare. amplificat al teoriei gestaltiste şi al teoriei câmpului în psihologia socială. de o originalitate derutantă. Constanţa (Rene Marineau. Era vorba de sfaturile terapeutice ale unei bătrâne ţigănci care. Născut la Bucureşti. ideile de personalitate. individ-ambianţă. cu temperament artistic . îndeosebi. lacob Levy. care apare ca un ecou sintetic. lacob Levy Moreno în loc de Iacov Levi. echilibrate).L. se intensifică introducerea tehnicilor cantitative în investigarea relaţiilor interpersonale şi a fenomenelor de grup. Moreno şi linia cercetărilor sale în perioada la care ne referim.sociometria . închise. când lacob avea un an şi se simţea foarte slăbit. De la ea a aflat de o intervenţie ţigănească în viaţa sa. pitoresc. iar Moreno şi-ar fi organizat viaţa din jurul lui 117 . ca expresie a tendinţei de a se identifica total cu tatăl. pe care le-a utilizat în studierea dinamicii conduitei în contexte sociale. fondatorul unei noi discipline . De la teoria câmpului. O serie de idei ale psihologiei structuraliste. în condiţii grele. etimologic vorbind. cum ar fi ideea izomorfismului structurilor. dinamică de grup (stil de conducere. care îşi admira tatăl (născut la Plevna într-o familie de evrei spanioli) adopta ca patronimic numele de Moreno al tatălui. în postularea conceptului de cadru de referinţă (frame of reference) ca expresei a semnificaţiilor conduitei derivate din raportarea ei la un anumit context. în descrierea perceperii omului de către om în cazul diferitelor grupuri etnice. concordanţei. învăţător. a presărat nisip în curte. L. 3.lacob Levy zis Moreno după numele tatălui său (în ebraică Moreno înseamnă maestru. Turcia. apoi toată familia se mută la Viena.o sentimentală. lăsând copilul să se joace pe nisip. motivaţie. Concepţia lui J.1990) un apatrid care~şi începea viaţa în anonimat. interacţiune. greu de desluşit. în autobiografia publicată postum. legea recentrării câmpului perceptiv. Marea Mediterană. la 6 mai 1889. a asimilaţiei şi contrastului au fost reluate de orientarea cognitivistă în explicarea unor aspecte ale relaţiilor interpersonale şi ale grupării oamenilor. Personaj inventiv. în furtună. Mama sa . până la 6-7 ani.L. discuţie de grup. se ocupă cu studiul matematic al proprietăţilor psihologice ale populaţiei. 1970). Moreno. orientarea cognitivistă a preluat. vezi şi Pierre De Visscher.Moreno Misim Levi şi Paulina lancu . (J. confortului şi disconfortului interpersonal. Moreno.îl lua în braţe cântându-i "Ce te legeni codrule". făcând o adevărată cură de însănătoşire. legea semnificaţiei. înseamnă aplicarea măsurii (metrum) la fiinţa socială (socius) şi care. din părinţi evrei . 2001) afirmă. în constituirea modelului conceptual al balanţei.

subiectiv. Lotte. practicat zilnic. joacă mai multe roluri. 118 . simpatetice.cit) Jocul de-a Dumnezeu. a fost reluat în familie. constituirea diverselor subgrupuri şi a formulat ideea unei analize sociometrice. care face loc cotidianului bucuriilor şi suferinţelor vieţii şi care recunoaşte rolul imaginarului şi subiectivităţii în determinarea stării de satisfacţie individuală. o megalomanie normală în psihologia şi comportamentul fiecăruia. în 1917 îşi ia la Viena doctoratul în medicină. în 1921. nu cu un construct istoric. ci la un real care strânge capital de pe urma îngroşaţii realităţii. unde vine cu planul teatrului său terapeutic în cerc. care nu suporta nesupunerea şi contrazicerea. Ca fondator al studiilor relaţiilor interindividuale. iar rolul său preferat era rolul de Dumnezeu. în 1931. Cei şase ani trăiţi în România fuseseră o perioadă decisivă pentru cristalizarea personalităţii sale. asistă la procese ale criminalilor. un teatru terapeutic. se pare . fără performanţă prea mare în domeniu. op. rezistent la destabilizare. unde persoanele din public erau invitate să urce pe scenă şi să interpreteze diverse roluri. vorbind în termeni psihanalitici. Sora sa. Acest adevăr face apel nu numai la realul imediat. caracterul ei static. sau chiar a creat. Moreno a conceput domeniul terapeutic ca pe o artă a adevărului. numit teatrul spontaneităţii. explicaţie cu care se familiarizase în anii achiziţiilor de la Viena. ale căror roluri le pune ulterior în scenă. realizând o instituţionalizare a concepţiei sale novatoare. el recomandă o terapie centrata pe dimensiunile sociale ale personalităţii umane. interiorizat. Moreno apreciază explicaţia psihanalitică dată vieţii sufleteşti. S-a preocupat de readaptarea socială a prostituatelor. între anii 1916-1917. Se interesează tot mai mult de teatru. nu în engleză. a studiat relaţiile de atracţie şi de respingere dintre componenţii unui câmp de refugiaţi. în cadrul Teatrului de copii din Angarten. emigrează în America. încadrate în forme comunitare active. considerându-se un nou Isus (De Visscher. artificial. a fondat baza clinică psihiatrică de la Beacon. dând curs exprimării spontane de sine. practicate în vederea repartiţiei persoanelor în funcţie de afinităţile lor.după cum relatează Ada Abraham. un fel de preludiu al instituţiei medical-artistice a psihodramei. apelând la tehnica discuţiei libere de grup. un agregat de mituri şi exagerări.că Moreno vorbea numai în germană şi în română. cu prietenii şi apoi pe o scară mai mare. în copilărie şi în adolescenţă el a fantasmat mult. în preajma stingerii din viaţă (1974). mai ales terapiei analitice. poetic. dar îi impută.în profeţia ţigăncii. Personaj greu de desluşit. a eului său abisal. El insistă asupra omniprezenţei celorlalţi. Este vorba de un adevăr biografic. cum arătam mai înainte. Scenariul său preferat era "viaţa în cer". Viena. în 1925. ci ca unul psihodramatic. o psihodramistă israeliană din România . cu tehnicile sale sociometrice şi cu ideile sale despre spontaneitate şi creativitate. relatează că de mic conducea tiranic jocuri cu ceilalţi copii din preajma casei.

totalitate sociometrică a societăţii umane (matricea sociometrică). care constituie cheia explicativă a unei noţiuni cu o sferă mai largă . Sub influenţa concepţiei bergsoniene cu privire la elanul vital. dintre persoană şi opera sa. asupra conceptelor de bază cu care operează Moreno şi asupra acelor variabile psihologice -interpersonale şi de grup . operaţional. fiinţele umane nu se comportă ca nişte păpuşi. jocul de rol. grup social (clasoid). pe care o prelungeşte în plan acţionai. aceea de moleculă socială. 4) modelul cultural fixat. sociometria. sau într-o reacţie nouă la o situaţie cunoscută. creativitate şi modelul cultural. după Moreno. Pentru a înţelege esenţa sociometriei este necesar ca dincolo de sistemul conceptual să detectăm. socioid. aceea de întâlnire. 2) spontaneitatea. substituţie. conţinutul reflectorii! al fiecărui concept şi dinamica transformărilor reale pe care le suportă acest conţinut.pe care le evidenţiază modalitatea sociometrică de interpretare a fenomenelor sociale şi psihice. spontaneitatea şi creativitatea reprezintă. sublimare. Moreno creează doctrina spontaneităţii şi a creativităţii. Luate împreună. cum ar fi. dintre o societate şi altă societate. Pe scurt. improvizaţii teatrale. Spontaneitatea este un catalizator. Conţinutul acestor faze îl constituie însăşi interacţiunea dintre spontaneitate. Potrivit acestei doctrine. din acestea derivă noţiunea de teleelement. principiul universului mental şi social. dintre persoană şi lucruri. cele despre frustraţie. ar trebui reexaminate în lumina doctrinei despre spontaneitate şi creativitate. se prezintă astfel: la baza sistemului se află noţiunile de sponteneitate şi creativitate'. cu iniţiativă şi spontenaitate. îl ajută pe cel aflat în suferinţi să-şi dezvăluie iui însuşi tensiunile sufleteşti şi astfel să le depăşească. proiecţie. de pildă. concepte considerate de el drept" pietre unghiulare ale sistemului sociometric". este redată în schema de mai jos. văzută ca sistem conceptual. ea se exprimă prin operaţia de eliberare de energie psihică actuală şi este prezentă în toate planurile relaţiilor umane. îndeosebi. fiind prezente pretutindeni: în jocul dintre două persoane. Atât teleelementul. la rândul ei. şi anume. mai mult sau mai puţin. care. printr-o analiză empirică. ci sunt dotate. cu un pregnant conţinut operaţional. Activitatea creatoare se desfăşoară în mai multe faze: 1) creativitatea.apreciază că grupul. . Astfel de teorii ale psihologiei. Creativitatea este înţeleasă ca substanţă care condiţionează destinul cultural al omului. aceasta din urmă constituie cheia explicativă a unor noţiuni cu o sferă mai largă. prin psihodramă.atomul social. 3) procesul de eliberare. constând într-o reacţie adecvată ia o situaţie inedită. cât şi atomul social îşi pot îndeplini rolul de cheie explicativă a altor noţiuni numai raportându-se la o altă noţiune. de pildă. cum ar fi. în capitolul de faţă ne vom îndrepta atenţia.

care. Operaţia I: spontaneitatea trezeşte creativitatea S ~ C. Energia psihică. în triada atracţie-respingereinterferenţă. devine materie de construcţie pentru actul interpersonal. sub raport funcţional se manifestă ca un act de recepţie sau de emisie la distanţă.C. W . pentru a-şi regăsi eficacitatea. care înconjoară un individ dat). constând. Fiecare din aceste componente ale triadei. Câmpul operaţiilor circulare care se desfăşoară între spontaneitate.L. ele trebuie să fie revitalizate prin catalizatorul spontaneitate: C: C—>»S—>»CC. Operaţia IV: modelee stabilizate (CC) se acumulează indefinit. S = spontaneitate.CC. ci fie asupra creativităţii. Operaţia III: din această interacţiune se naşte modelul cultural S —> C—». Sontaneitatea nu operează în vid. teleelementul dă naştere unor entităţi sociale cu o complexitate crescândă: atomul social (cea mai mică unitate relaţională de tip preferenţial sau cea mai elementară reţea sociometrică. creativitate şi modelul cultural (după J. stocându-se ca într-un gheţar. 120 . un teleelement -"cea mai mică unitate de sentiment transmisă de la un individ la altul". după Moreno. C = creativitate. înmagazinată în individ şi eliberată prin intermediul spontaneităţii. după cum se ştie. Moreno).Fig. Prin proliferare.eliberarea spontaneităţii. molecula socială (superatomul). expresia operaţională a creativităţii. 14. tot felul de grupuri mici (ansambluri de socioide) pe care se sprijină structura de clasă a societăţii. Operaţia II: creativitatea răspunde spontaneităţii S f. fie asupra modelelor culturale. socioidul (îmbinarea mai multor molecule sociale). reprezintă.

Putem spune că este una din contribuţiile majore ale sociometriei la psihologia socială această viziune activă.Fig. LS este izolată şi respinsă atât în grupul său cât şi în exterior. HM. oficiale.15.15) sunt redate unele aspecte ale acestor structuri. Această viziune s-a repercutat puternic asupra metodei de investigaţie. care este concepută de Moreno ca o măsurare a relaţiilor preferenţiale pe viu. criteriul: viaţa în comun. vibrând spiritual la unison. Eliberarea energiei psihice şi circulaţia ei interindividuală sub formă de teleelement nu este văzută însă de Moreno într-o manieră pasivă. ca întretăiere şi confruntare dramatică a două sau mai multe perspective individuale. se reaiizeză unul prin altul. de profunzime a realităţii sociale. Ea respinge 3 fete din grupa sa TA. MS. realitatea intimă. în schema de mai sus (fig. WT. care încearcă să surpindă saltul de la individual la interpersonal în însuşi "focul" realizării lui. BR şi ET. se absorb unul în altui. HI PC. care tind să devină din ce în ce mai complicate. atunci când făcea din imitaţie sursă principală a mterpsihologiei. cu care formează perechi de atracţii reciproce. invizibilă. ci ca act. contemplativă. Atomi sociali. Este ceea ce intuise deja Tarde. această matrice sociometrică. care exprimă structura informală. formale). LE concentrează antipatiile a 9 fete din grupul său şi a 5 fete din exterior. 121 . Ea încearcă simpatie pentru GO care locuieşte în acelaşi pavilion şipentru 5 fete din alte pavilioane: MC. BU este atrasă de 5 colege din pavilionul ei: SV. Toate acestea o resping sau manifestă indiferenţă faţă de ea. ca întâlnire. In cadrul întâlnirii se petrec intense schimburi interpsihologice. în afara grupului ea nu manifestă simpatie decât pentru o singură fată BR. SO. Totalitatea constelaţiilor generate de teleelement formează conţinutul matricei sociometrice. partenerii se proiectează unul în altui. dinamistă. " îii stătu nascendi ". este ascunsă sub învelişul societăţii externe (structura de suprafaţă a vieţii sociale. In concepţia lui Moreno. în situaţia de alegere. NS. constând din totalitatea grupurilor şi instituţiilor vizibile. noţiune sintetică în care se reflectă aspectele microsociale ale vieţii sociale.

depozitată în reţeaua raporturilor informale dintre oameni. Modelul unui atom social din punctul de vedere al colectivităţii (aspect centripet). existenţa simultană a unor grupări spontane şi a unor grupuri oficiale. tot astfel între cele două nivele ale realităţii sociale. impuse de o autoritate oarecare. este reprimată şi înăbuşită sub presiunea vieţii sociale instituţionalizate. fricţiuni. caracterizat prin dualismul conştient-inconştient. descrise de Moreno. atunci când se analizează atomul social. au loc permanente opoziţii. de asemenea. d.constelaţii centrale ale vieţii sociale informale. au o influenţă decisivă asupra structurii psihologice care diferă profund de manfestările informale ale comportamentelor individuale şi colective.Aşa cum în interiorul modelului freudian al vieţii psihice. e. Grupurile mici dispun. indivizii. Diagrama arata că este important ca. op. reprezintă. să nu se piardă din vedere contextul. Relaţiile imediate cu atomii b. conflicte. grupurile spontane şi funcţiile pe care le exercită indivizii în ele. să contribuie la găsirea unui echilibru între cele două laturi contrarii. Experienţa afectivă a vieţii colective. apar. lanţuri. sau au intenţia să le exercite. în măsura în care au timp liber. pornind de la relevarea decalajului dintre organizarea formală şi structura informală a vieţii sociale. arată că unele din ele sunt strânse. în sfîrşit. prin ajustarea celei dintâi la cea din urmă. Atomul social A este centrul atenţiei. reţeaua in care este el încorporat (după J. tind să spargă cadrele sociale prestabilite. după Moreno. se petrece o permanentă luptă între contrarii. spontană şi creatoare. planşa XIV) 122 foo / / . c. o sursă de conflicte latente Fig.cit. 16. altele sunt mai slabe.LMoreno. după Moreno. Sarcina sociometriei ar fi tocmai aceea ca. O oglindă fidelă a "dramatismului" psihologic al vieţii sociale de ansamblu o oferă atomii sociali (relaţiile interpersonale) şi grupurile mici . de o structură psihologică care diferă profund de manifestările informale ale membrilor săi: în cadrul grupului.

vom constata. dezvoltă o viziune dinamistă asupra fenomenelor psihosociale.care se combină şi se ierarhizează după anumite legi de construcţie în sistemul persoanei. factorul viu. ideile. Eroarea lui este de ordin metodologic şi ea constă în inversarea raporturilor dintre ele: factorul psihologic este hipostaziat şi transformat în cheie explicativă a realităţii. conducerii etc. modalitatea analitică de cercetare . ea este situată de Moreno înaintea libidoului. Or. în centru acestui model se află variabila afectivă tridimensională (simpatie. pentru ca abordarea diferitelor probleme de pe poziţiile socialului (economiei.caracterizată prin "defalcarea" şi urmărirea consecventă a efectelor unei anumite variabile a persoanei . pulsativ. motivaţionale. reţinem faptul că Moreno. sentimentele şi atitudinile oamenilor. ca un "pachet" de trebuinţe. dinamic. la rândul său. primul este tot atât de real ca şi cel de-al doilea şi că el.cea emoţională -poate fi productivă. pentru ca abordarea diferitelor fenomene psihice de pe poziţiile psihologicului să fie justă. nediferenţiate. omul nu este numai trebuinţă şi numai trăire emoţională. Cu toate acestea. prin excelenţă.Desigur. la Moreno avem de-a face cu conceperea dinamicii proceselor interpersonale şi de grup prin analogie cu combinaţiile din fizică şi chimie (atom social. In analiza planului interpersonal. întrucât izvorăşte direct din viaţa oamenilor este. ca factori ce ţin de sfera subiectivului. tendinţe şi impulsuri primare. el dispune de numeroase componente . care este o proiecţie şi o desfăşurare în exterior a componentelor persoanei. indiferenţă). socialul. cum sunt automatismele şi activitatea reflexă. De aici caracterul oarecum rudimentar al tipului de afectivitate pe a cărui declanşare spontană mizează Moreno în explorarea sociometrică a raporturilor dintre oameni.) 123 .cognitive. Ca şi la Lewin. ea trebuie să fie o abordare sociopsihologică. pot fi înţelese şi tratate la justa lor valoare numai dacă sunt proiectate pe fondul factorilor sociali.de care face uz Moreno . psihologicul înglobează în sine socialul şi generează efecte sociale. nu se poate face abstracţie de acest lucru. De aceea.) să fie corectă. a memoriei şi a inteligenţei. . dacă vom proceda la o comparare a factorului psihologic cu factorul social. antipatie. afective. care exprimă latura lui informală. ca o caracteristică generală a vieţii oricărui grup mic. De aceea. într-adevăr că. simultan. care se distinge de factorul social prin spontaneitatea şi expresivitatea lui subiectivă. spontaneitatea apare ca fiind înrudită cu astfel de forme arhaice ale conduitei. Moreno nu greşeşte nicidecum când recunoaşte şi " drepturile " acestui factor. creând însă un model de interacţiune de esenţă biopsihologică. El este persoană şi în această calitate. administraţiei. în viaţa socială. după cum. în virtutea acestui fapt. iar genetic. trebuie să ţină sema de aceasta şi să se muleze dinamicii lui. volitive. în concluzie. ea trebuie să fie. Moreno înţelege omul într-o manieră cam simplistă. deşi determinant în raport cu psihologicul. moleculă socială etc. Raportată la celelalte fenomene psihice. Socialul precede. determină şi înglobează în sine psihologicul. Or. relaţionale etc. o abordare psihosocială.

disonanţă. Heider (1946) porneşte. un lucru. O 124 .4. Persoana se conduce astfel încât să maximizeze echilibrul intern al subsistemului său cognitiv. "prietenii noştri sunt prieteni între ei". la structurarea modelului balanţei cognitive. Psihologia naivă îşi găseşte expresia în limbă. teoria disonanţei cognitive a lui Festinger. "dacă nu ne iubim pe noi înşine. incongruenţă. Cele trei elemente exprimă subiectul care percepe (P).O . operaţionalizat sub forma aşa-numitei scheme P . în sentinţe literare şi filozofice cu privire la relaţiile interpersonale. opinii. pe baza lor. de la ceea ce el numeşte" psihologia naivă".ideea echilibrului şi ideea atribuirii . Relaţia de neconcordanţă este desemnată prin termeni diferiţi: dezechilibru. Orientarea cognitivistă In contrast cu abordările behavioriste. obiectul (un fenomen. teoria simetriei în comunicarea interpersonală (Newcomb). o idee a altor persoane) perceput de cei doi ( X ) şi ele pot să capete semnificaţii diferite. care sună. Ea generează tensiuni. teoria congruenţei (Osgood şi Tanenbaum). expectaţii.procedând. al formaţiunilor mentale în reglarea conduitei sociale. plăcută din punct de vedere psihologic. iar grupurile se conduc astfel încât să maximizeze concordanţa internă a relaţiilor interpersonale. "grupul nu-1 iubeşte pe cel a cărui opinie se abate de la opinia grupului" Heider extrage din asemenea sentinţe postulatele de bază ale punctului său de vedere cognitivist . presează în direcţia congruenţei şi conconanţei.1. astfel: "iubim oamenii care aderă la noi". având funcţia de reglatori ai conduitei. cu prilejul unei campanii propagandistice. "celălalt" sau subiectul perceput (O). cum am mai arătat mai înainte. disarmonică dă naştere unei stări de neplăcere. de exemplu. apărute în cursul deceniului al cincelea sub denumiri diferite şi patronate de autori diferiţi: teoria balanţei cognitive (Heider). proces în urma căruia iau naştere diferite imagini. Reprezentative pentru orientarea cognitivă sunt aşa numitele teorii ale concordanţei cognitive (cognitive consistency theories). idei. Ideea generală a acestor teorii este aceea că structura cognitivă neechilibrată. atunci nu iubim nici lucrurile care ne aparţin şi nici oamenii care ne iubesc". care pun accentul pe factorii periferici (variabilele observabile. credinţe. care concură la categorializarea şi interpretarea evenimentelor. Punctul de vedere al lui Heider Considerat ca fiind primul care utilizează conceptul de neconcordanţă cognitivă. forţează către simetrie. Conceptele de bază cu care operează această orientare sunt cele de cogniţie şi structură cognitivă. legate de stimuli şi răspunsuri).X . asimetrie. atitudini. De exemplu. P poate fi alegător. 4. orientarea cognitivă accentuează rolul proceselor centrale. ca mod al omului de a-şi reprezenta lumea într-o manieră ordonată şi coerentă. "iubim ceea ce iubesc prietenii noştri". care conduce la conduita destinată să obţină starea de echilibru. a bunului simţ.

netranzitive).netranzitive) Fig.comentator. Se reproşeză teoriei lui Heider absolutizarea tendinţei spre echilibru. 125 . Şi unele şi altele pot fi. U = relaţii de adeziune pozitive (grad ridicat de unitate percepută). aprobare.candidat politic. Celelalte desemnează gradul unităţii percepute a elementelor şi se exprimă în termenii: asemănător . X . care pot să constituie un determinant important al sistemului balanţei. percepută scăzut). viziunea reducţionistă asupra pozitivului şi negativului relaţional (reducerea lor la legea " tot sau nimic"). iară să se prevadă posibilitatea unor grade de pozitiv sau negativ.X. aparţine . nL = evalutive negative (de regulă. ci perceperea de către P a stării reiaţilor. condamnare. Fenomenul balanţei exprimă nu starea relaţiilor reale dintre elemente. Relaţiile dintre cele trei elemente sunt de două tipuri: evaluaţive (sentiment relation) şi de apartenenţă sau adeziune (unit relations). redate cu ajutorul simbolurilor menţionate.X (a lui P faţă de X) dacă nu sunt cunoscute celelalte două .O . fiecare dintre ele sunt desemnate de Heider prin simboluri distincte: L = relaţii evalutive pozitive (de regulă. a lui O faţă de X -prin aceasta fiind p PLO PLO OnLX PnLO O p P„LX PLO OLX PLX PLO r~"o^x r-» pţx PLX O OnLX 0LX O °nL* Structuri echilibrate (relaţiile pozitive = transitive. Structuri echilibrate (relaţiile pozitive = transitive. tranzitive: extinderea atitudinii pozitive a lui P asupra obiectului atitudinii pozitive a lui O). de pildă.nu aparţine. Primele se exprimă în conceptele de simpatie. pozitive sau negative. cele negative . Schema ilustrează un model simplu de prognoză a relaţiilor în cadrul triadei P . antipatie. respingere. adorare. după Heider. cele negative = netranzitive) operaţională în raport cu unele realităţi empirice.O . determinarea schimbării atitudinilor alegătorilor sub influenţa acţiunii de propagandă. nU = relaţii de adeziune negative (grad de unitate. Figura de mai jos iîustrază combinaţiile posibile ale elementelor schemei P . apropiat -îndepărtat.a lui P faţă de O.neasemănător. cum ar fi.

X.B . în timp ce divergenţa de atitudine naşte neplăcere.obiectul faţă de care cei doi au o anumită atitudine. care permit persoanei discriminări cognitive. ceea ce produce afecţiune între A şi B. B -cealaltă persoană. Ipoteza generală de la care porneşte Newcomb este aceea că există o relaţie legitimă între credinţele şi atitudinile manifestate de individul dat şi că anumite combinaţii ale credinţelor şi atitudinilor sunt. A reprezintă subiectul care percepe. Sistemul presiunii sau presiunea spre simetrie se referă la starea de tensiune psihologică rezultând din perceperea discrepanţei orientărilor "eu . care vor duce la creşterea asemănării atitudinilor lor faţă de X.altul" sau din incertitudinea privind orientarea altuia. A şi B vor dezvolta acte de comunicare între ei. stare. Comunicarea îndeplineşte. Theodor Newcomb (1961) elaborează teoria simetriei în comunicarea interpersonală sau teoria A . Actul comunicaţional constă în transmiterea informaţiei de la sursă la receptor. In cadrul schemei A . proprietate. apare o divergenţă a orientărilor faţă de al treilea. permiţând celor două persoane să menţină o orientare simultană unul către altul şi faţă de obiectul comunicării. de exemplu.evitare. A şi B. Ca şi în cazul schemei lui Heider. structurarea atributelor obiectelor orientării. fiind o teorie reprezentativă pentru abordarea de tip cognitivist. atunci trebuinţa de reducere a acestei divergenţe duce la creşterea frecvenţei actelor de comunicare.2. interesează cura îi percepe A pe B şi pe X : A percepe ca o consonanţă asemănarea atitudinii sale faţă de X cu a lui B faţă de X. orientarea variind în acest caz în direcţie şi forţă. care stabilesc asemănarea de orientare.B . Teoria simetriei a lui Theodor Newcomb Pornind de la modelul lui Heider. psihologic. Orientarea se referă la deprinderea cathetică sau cognitivă de relaţionare a noastră cu alte persoane. Informaţia constă în stimulii asociaţi cu un obiect. Coordonarea sau orientarea simultană se referă la interdependenţa orientării lui A faţă de B şi faţă de X. Când două persoane. ceea ce se exprimă în termeni de atitudine. coorientarea şi sistemul de presiune (tensiune).B . Aspectele cognitive se referă la ordonarea. instalabile. în cadrul diadei sau al grupului.X sunt actul comunicaţional. când. Dacă.4. ceea ce se exprimă în termeni de atracţie sau de relaţionare cu obiectele din jurul nostru. din aceasta rezultând evenimente care conduc la o combinaţie mai stabilă. la ei apare tendinţa de a dezvolta o atitudine asemănătoare faţă de acest al treilea. pe care o extinde la comunicarea dintre indivizi şi la relaţiile din interiorul grupului. eveniment. Conceptele-cheie ale schemei A . 126 . fenomen pe care Newcomb îl numeşte tendinţă către "simetrie a orientărilor" şi a cărui intensitate o defineşte ca intensitate a atitudinilor faţă de al treilea. Aspectul cathetic se referă la tendinţele de apropiere . A atribuie lui B o atitudine faţă de X şi manifestă el însuşi o atitudine faţă de X. X . se percep pozitiv una pe alta şi îşi elaborează o anumită atitudine faţă de al treilea.X . după Newcomb. o funcţie necesară. X (o persoană sau un obiect). orientarea.

deoarece A şi B. modifică percepţia sa asupra atitudinii lui B faţă de X. B . Asimetria conduce la tensiune. sistemul de relaţii este asimetric şi atunci apare presiunea către simetrie. La fel se poate spune despre atracţii.oricare eveniment. orientate spre acelaşi obiect. modifică propriile sale atitudini.favorabile. validarea consensuală a atitudinilor faţă de X. conchide Newcomb. atunci A va fi motivat să descopere orientarea lui B faţă de X şi să-i influenţeze atitudinea faţă de X. Ea permite. deoarece rareori orientarea lui A faţă de B se produce într-un vacuum ambiental. Probabilitatea simetriei percepute creşte proporţional cu atracţia şi cu intensitatea atitudinii. sunt procese necesare. dacă orientarea lui A faţă de B ori X depinde de orientarea lui B faţă de X. unde A devine receptorul. certitudinea propriei orientări.Componentele minimale ale sistemului A . Modelul propus de Newcomb îşi găseşte o largă aplicaţie în procesele comunicării de masă. reduce relevanţa percepută a lui X pentru B. deci. Toate pot fi facilitate prin comunicare. atracţia lui A faţă de B.nefavorabile). dobândi simetrie: A poate diminua forţa atracţiei faţă de B.comunicatorul. Atitudinile pot fi favorabile sau nefavorabile. Rareori persoanele pot să menţină relaţiile dntre ele în afara referirii ia altul şi puţine obiecte sunt atât de secrete încât atitudinea persoanei faţă de ele să nu fie influenţată de atitudinea altora. Coorientarea este presupusă ca fiind esenţială în viaţa umană. In virtutea avantajului simetriei. care activează conduita de orientare spre dobâdirea simetriei. iar simetria va căpăta o valoare recompensatoare secundară. A şi B putând să aibă atitudini similare faţă de X (favorabile sau nefavorabile) sau diferite (unui . atitudinea lui B faţă de X şi atracţia lui B faţă de A. au mai multă încredere fiecare în propria atitudine faţă de X. iar mărimea presiunii spre simetrie depinde de următorii factori: gradul atitudinii de discrepanţă percepută între A şi B. altul . actele comunicaţionale care rezultă în condiţiile simetriei vor fi recompensatoare. Gradul de adecvare al modelului s-ar putea verifica prin capacitatea lui de a previziona asupra rezultatelor ce se vor obţine în urma acţiunii de propagandă a comunicatorului. iar X . îndeosebi în desfăşurarea acţiunii propagandistice. Simetria cognitivă are avantajul că permite individului să emită predicţii asupra conduitei altora.B . însemnă că ele sunt simetrice şi invers: sunt asimetrice când sunt diferite. relevanţa lui X pentru sistem. Când atitudinile şi atracţiile lui A şi B sunt similare. Newcomb identifică mai multe căi prin care individul poate reduce presiunea şi.pozitive sau negative. De aceea. direcţia şi gradul atracţiei dintre A şi B. având atitudini similare. ca şi orientarea persoanei către X într-un vacuum social. Mai mult. orientarea către obiecte şi către alte persoane. sub influenţa căruia este de aşteptat să se modifice pozitiv 127 . poate diminua relevanţa lui X. Dacă A are o atitudine favorabilă faţă de X şi este atras de B şi A percepe că B are o atitudine nefavorabilă faţă de X. iar atracţiile .X sunt atitudinea lui faţă de X. fenomen. persoană în raport cu care se desfăşoară o anumită campanie propagandistică. importanţa lui X (a obiectului comunicării). de asemenea.

în caz contrar.receptorul în raport cu evenimentul în cauză. Este surprins. în sfârşit. de asemenea . generată intrinsec de perceperea decalajului de atitudine. Modelul lui Newcomb reprezintă o contribuţie importantă la problematica actului interpersonal şi a microgrupului. asupra căreia ne-am oprit pe larg cu alt prilej (P. naturale şi experimentale. acţionând ca forţă aptă să determine partenerii să caute sau să restabilească echilibrul intradiadic. Ea se distinge însă prin două aspecte: îşi propune să se refere la conduita cognitivă în general. 4. deoarece. se înscrie şi ea în contextul tradiţiilor teoriei concordanţei cognitive a lui Heider. Modelul poate să prevadă modificarea poziţiei receptorului aflat în situaţie de dezechilibru.în spiritul teoriei dinamiste a lui Lewin -. asupra cărora vom mai reveni. generatore de disonanţă.1968). Este surprins rolul reglator al comunicării ca mecanism de redistribuire echitabilă a substanţei interacţiunii şi ca instrument de realizare a influenţei între parteneri. tensiunea. rezultatul acestei presiuni se manifestă în modificări ale cogniţiei şi conduitei şi în expunerea selectivă la noi informaţii şi opinii. 1974).3. rolul motivaţiei ca factor propulsor al intercaţiunii. totodată. în timp ce. 128 .Golu. înseamnă că acesta nu şi-a atins scopul. Teoria disonanţei cognitive a lui Leon Festinger 'Teoria disonanţei cognitive a. disonanţa cognitivă dă naştere presiunii către reducerea ei. Ne vom rezuma la a reaminti aceste ipoteze. Interdependenţa orientărilor. abordată din perspectiva unor conceptecheie ale psihologiei sociale. dacă restabilirea echilibrului la nivelul receptorului se face pe calea modificării atitudinii lui faţă de comunicator. ca suport al trecerii necesare de ia diada interpersonală la microgmpul social. dar nu şi direcţia acestei schimbări. ca şi modalităţi de reducere a ei. coorientarea în raport cu un termen extradiadic comun naşte impulsul de a influenţa asupra atitudinii celuilalt şi se constituie. în aparenţă foarte simple: între elementele cognitive poate să existe o relaţie de nepotrivire" care generează disonanţă. înlocuind termenii de "concordanţă" şi "neconcordanţă" prin cei de "consonanţă" şi "disonanţă". avem de-a face cu acceptarea de către receptor a punctului de vedere al comunicatorului. Ceea ce este foarte important. datorită mai ales ingeniozităţii cu care Festinger şi-a formulat ipotezele. faptul dacă ea va fi orientată în raport cu transmiţătoral sau cu obiectul comunicării. a exercitat în psihologia socială o influenţă mult mai mare decât celelalte teorii ale concordanţei. teoria lui Newcomb conturează şi o posibilă paradigmă ameliorativă în raport cu dezechilibrul ce se poate ivi în plan relaţional. lui Leon Festinger (1957. Leon Festinger descrie amănunţit diverse situaţii şi contexte.

metodica difereţiatorului semantic poate fi folosită. : : : rău. Modelul lui Osgood şi Tannenbaum se distinge de cele anterioare prin tentativa de a emite predicţîi cu privire la direcţia şi cantitatea schimbării atitudinii concomitent în raport cu sursa (comunicatorul . Procedeul are în vedere sensul conotativ (emoţional. Conceptul este evaluat prin bifarea unuia din cele şapte intervale. date sub forma unor termeni ~ concepte opuse (adjective bipolare).K) şi cu obiectul atitudinii. El se constituie ca o scară bipolară descriptivă compusă din şapte trepte. ci coloratura emoţională a semnificaţiei. Operaţie al cărui succes depinde de respectarea câtorva condiţii decurgând din aşa-numita teorie a "spaţiului semantic11 al semnificaţiilor. în care comunicarea. face şi el parte din familia teoriilor concordanţei cognitive. Autorii introduc termenii de "afirmaţii asociative" şi "afirmaţii disociative. obligă subiectul să adopte o atitudine particulară faţă de un anumit obiect. pentru măsurarea atitudinii subiectului faţă de obiectele sociale. care are o atitudine pozitivă faţă de O. Modelul congruenţei cognitive Modelul congruenţei.Subiectul situează în spaţiu (marchează pe scală). După Osgood Şi Tannenbaum. având drept specific faptul că se concentrază asupra variabilelor semnificative ce intervin în schimbarea atitudinilor şi că previzionează asupra acestui proces într~o situaţie experimentală tipică. care ar corespunde conceptelor lui Heider de "atitudini pozitive" şi "atitudini negative". slab). în contextul teoriei congruenţei. comunicator (K) şi informaţia despre un anumit obiect (O). propus de Osgood şi Tannenbaum (1955). nu semantica. care reprezintă extremele continuum-ului redat pe scară. în genul cele de ma jos: bun : : : . Este vorba de o scală semantică diferenţiată sau de aşa-numitul procedeu al diferenţîatorului semantic.4. pe care P îl apreciază negativ. Dacă P îl apreciază pozitiv pe K. necoincidenţă) între cele două aprecieri (atitudini) ale sale. Ieşirea din situaţie presupune modificarea simultană a atitudinii lui P atât faţă de K. "metaforic") al conceptului. Ca şi la autorii discutaţi mai înainte. activitate (activ-pasiv). dacă se realizează o alegere corectă a perechilor conceptuale evaluative. nu pe cel denotativ. atunci în structura cognitivă a lui P apare o situaţie de necongruenţă (nepotrivire. cât şi faţă de O. deci. Ei au conceput şi o metodică pentru a determina direcţia schimbării atitudinii prin intermediul măsurării celor două categorii de afirmaţii.4. Atitudinea faţă de obiect (concept) este o proiecţie în dimensiunea evaluativă a spaţiului semantic. Variabilele implicate sunt: atitudinea faţă de obiect. 129 . Subiectului i se prezintă colecţii de răspunsuri verbale alternative. forţă (puternic. atitudinea faţă de sursa mesajului privind obiectul atitudinii şi natura evaluativă a informaţiilor în raport cu sursa şi cu obiectul atitudinii. este o evaluare a obiectului. Se studiază. poziţia care corespunde direcţiei şi intensităţii judecăţii lui pentru trei grupe de factori: evaluare (bun-rău). este presupusă aceeaşi schemă formată din receptor (P). emanând de la sursă.

care poate fi apreciată cu +2.3 şi + 2. aflând că. ci pe calea modificării semnului şi intensităţii. modificându-şi simultan atitudinea faţă de O şi faţă de K: va reduce întrucâtva intensitatea atitudinii pozitive faţă de O şi va diminua întrucâtva intensitatea atitudinii negative faţă de K. Ceea ce se obţine prin măsurarea distanţei dintre semnificaţii pe scara evaluativă a diferenţiatorului semantic. P se va afla într-o situaţie de necongruenţă. Tot acest proces poate fi determinat recurgând la următoarele formule: DkO: = (k) O+K O p. simultan. P manifestă o atitudine negativă faţă de K. Aici intervine următoarea legitate: mărimea schimbării atitudinii. 2+3 . Restabilirea echilibrului se poate face nu numai prin modificarea semnului atitudinii lui P faţă de unul din membrii triadei (cum preconizau modelele lui Heider şi Newcomb). Dezechilibrul în structura cognitivă a lui P depinde nu numai de semnul atitudinii lui P faţă de K şi O. diferenţa de semnificaţie dintre două noţiuni fiind funcţie de diferenţierea poziţiilor în unul şi acelaşi spaţiu. p . K emite anumite afirmaţii pozitive la adresa lui O. în unul şi acelaşi spaţiu).3 şi. posibilitatea de a fixa deplasarea semnificaţiei cuvintelor în condiţiile introducerii lor în îmbinări de cuvinte. de exemplu. când se revine la starea de congruenţă. totodată. de asemenea. O şi K . atât ca semn cât şi ca intensitate.mărimile absolute ale relaţiilor afective ale lui P cu O şi P cu K. este invers proporţională cu intensitatea atitudinii (atitudinile polarizate: extremităţile evaluării se modifică mai puţin şi invers). obţinem: 130 DkO = 5 = 3. adică mărimea sumaţi vă a modificării atitudinilor. care. posibilitatea de a calcula distanţa dintre semnificaţii (diferenţa de semnificaţii dintre două noţiuni este funcţie de diferenţierea poziţiilor lor. Dk K -modificarea atitudinii Iu P faţă de K . poate să provoace efecte de necongruenţă. El va căuta ieşirea din situaţie. a cărei intensitate poate fi evaluată ca fiind . necesară pentru egalarea semnificaţiilor lor. DtK: = o+ K • p unde DkO reprezintă modificarea atitudnii lui P faţă de O. atunci.elaborată de Osgood: posibilitatea de a determina locul fiecărei semnificaţii în spaţiul semantic. fixând două din însuşirile ei de bază: direcţia (calitatea) şi distanţa (intensitatea). ci şi de intensitatea acestei atitudini. menţionate mai sus. să spunem. Dacă. se restabileşte echilibrul. faţă de ceilalţi doi componenţi ai triadei. Operând cu semnificaţiile . Ceea ce poate fi măsurat prin metoda diferenţiatorului semantic. ei manifestă o atitudine destul de pozitivă faţă de O.mărimea presiunii în direcţia congruenţei. Punctele din spaţiul semantic servesc la definirea operaţională a semnificaţiei. Când cele două atitudini se egalează.

la fel de fundamentală pentru om este şi tendinţa de a rupe starea de echilibru. El apare ca fiind mai coerent şi mai riguros în contextul premiselor şi definiţiilor iniţiale. cu precizarea însă că modelul nu funcţionează atunci când valorile lui p' (presiunea în direcţia congruenţei) sunt foarte mari şi când. astfel încât semnificaţiile exprimând aceste schimbări de atitudine să se apropie.condiţionarea operantă. Elaborată de Osgood. propuse de cei doi autori. Teorii psihosociale fundamentate psihanalitic Analizând orientarea cognitivistă. fiind considerat ca o expresie a unei trebuinţe fundamentale a naturii umane. ale behaviorismului . fără să reuşească să explice mecanismul apariţiei neconcordanţei la nivel de atitudine. cunoştinţe. Absolutizarea paradigmei echilibrului poate să ducă şi a dus la interpretări eronate în plan social şi politic. al căutării echilibrului. atitudinile sunt înalt polarizate. după comunicare. fundamentând unele concluzii cu privire la echilibrul structurilor sociale. Modelul lui Osgood şi Tannenbaum aduce o perfecţionare a descrierii naturii dezechilibrului cognitiv. Principiul homeostaziei. pentru prognozarea schimbării atitudinilor. îndeosebi. iar atitudinea lui P faţă de K . metodica descrisă a fost verificată şi confirmată. Astfel. ca şi celelalte modele cognitiviste. pe elemente a structurii conduitei observabile . După cum au observat mulţi dintre criticii teoriilor cognitiviste. conflictuale? Raţionalitatea. deci. tendinţă caracteristică. orientată către studiul formaţiunilor mentale (semne. semnificaţii. sensuri) printr-o analiză molară a întregului structural. datorită tentativei lor de a depăşi tendinţele mecaniciste ale behaviorismului şi de a propune o psihologie mai umanizată. de a ieşi din limitele sistemului de legături dat.O =--------«5 = 2 2+3 Ceea ce însemnă că. Dar. şi acesta doar constată fenomenul. modificarea atitudinii lui P faţă de O trebuie să se deplaseze cu 3 unităţi în direcţia înrăutăţirii ei. coerentă. percepţie. Se insistă mai mult pe latura formală a neconcordanţei dintre elemente şi mai puţin pe analiza conţinutului. de Tannenbaum la nivel de grup. stării de confort domină toate aceste teorii. D 5. Dar cum poate fi construită o lume internă a omului coerentă. raţională în condiţiile unei lumi externe neraţionale. ca valabilă. spre nou. ajungând amândouă la valoarea .cu două unităţi în direcţia îmbunătăţirii ei. pentru orientarea intitulată expres "psihologie umanistă". pentru întraga psihologie socială contemporană şi. am consemnat tendinţa ei de a depăşi tradiţiile mecaniciste. comunicare interpersonală şi de grup.şi de a propune o psihologie mai "umanizată". Teoriile cognitiviste s-au bucurat şi se bucură în continuare de o oarecare popularitate. coerenţa lumii cognitive a omului nu se poate explica decât prin corespondenţa ei cu o lume externă raţională. 131 . de a năzui spre schimbare. armonioasă. situaţia de congruenţă se restabileşte. analiza moleculară.1. în general.

Multe teorii neoanalitice. Freud încearcă să aplice această schemă dincolo de graniţele psihologiei persoanei. El consideră că agentul fundamentai al societăţii este grupul primar al familiei. Psihodinamica freudiană a grupurilor este axată pe două concepte. care operează mai explicit cu variabilele psihosociale. 132 . Postulând principiul naturii opuse a trebuinţelor omului şi a cerinţelor societăţii. în general. Prin extrapolare. Sistemul social nu este decât o versiune macrocosmică a sistemului personalităţii. funcţiunea societăţii fiind de a inhiba şi a suprima impulsurile instinctuale ale individului.Freud (1962). se regăseşte. cum sunt. psihologiei sociale contemporane. războiul şl postulează unele principii ale psihologiei de grup. în opera lui Moreno. istorie. cel de sublimare şi cel de identificare. tendinţă ce va atinge cotele ei maxime în cadrul orientării intitulate expres "psihologie umanistă". i se opune tot mai mult tendinţa spre o psihologie "adecvată omului". Procesul socializării copilului implică interiorizarea dictatului social admistrat de părinţi şi formarea superego-ului. artă. Societăţile şi grupurile se formează ca jocuri subsecvente ale legaturilor indivizilor cu părinţii lor. abordând probleme de psihologie socială. înscriindu-se în cadrul disputei dintre scientism şi umanism. Potrivit concepţiei lui S. ele servind drept protecţie adaptativă culturală şi individuală şi. Fromm. Energia libidoului circulă într-o reţea intrapersonală închisă şi este distribuită în trei sisteme structurale majore. utilizează elemente şi principii ale psihanalizei clasice. deşi încercă să se abată oarecum de la forma ei ortodoxă în mişcarea lor de la planul intrapersonal spre cel interpersonal şi grupai. proprie. conflictul social. Copilul stabileşte contactele sociale iniţiale în familie. Legăturile de familie sunt prototipul tuturor relaţiilor de grup. Freud conceptualizează omul şi ambianţa socală în termenii stării de conflict. Adler. care tinde să construiască o psihologie a persoanei şi relaţiilor interpersonale pe măsura exigenţelor metodologiei naturalist-ştiinţifice. Concepţia psihanalitică care. Sigmund Freud invocă frecvent factorii sociali. cum sunt cele formulate de Sullivan.Psihanaliza continuă şi adânceşte această tendinţă. suport al legăturilor care unesc oamenii în grupuri. Modelului comportamentist. Horney. dragoste. perfecţionare vocaţională. structura politică. infraeul. activitate tehnică. creaţie artistică. supraeul. sociologie. de pildă. eul. centrată pe unicitatea lumii lui interne. a oferit concepte şi principii şi a influenţat asupra manierei de interpretare a unor variate probleme de psihologie socială. filosofic. până la un punct. structura familală. personalitatea individului este strâns relaţionată cu energia mentală şi cu libidoul. a atras atenţia asupra componentei emoţionale a interrelaţiilor din grupuri. Societatea şi cultura îi apar ca un produs al aglomerării personalităţilor individuale înăuntrul ei. totodată. de inspiraţie pozitivistă. care implică desexualizarea energiei instinctuale a infraeului şi canalizarea ei către atitudini şi activităţi acceptate social: iubire. cum am văzut.

Se petrece ceva similar stării de hipnoză. sancţionează şi. iar reprimarea şi frustrarea instinctelor creează sentimentul ostilităţii şi al fricii. 24. Conceptele de bază ale teoriei lui Bion sunt cele de grup ocupaţional. Interrelaţiile lor emoţionale sunt mediate de relaţia cu liderul. ci ca o unitate a indivizilor posedând proprietăţi emoţionale şi dinamice. 133 . a conduitei interpersonale (Schultz. după Freud. Viziunea lui Freud asupra instituţiilor sociale este una pesimistă. teoria tridimensional. de pildă.. întreţin. Aceasta duce la micşorarea ostilităţii şi la reţinerea impulsurilor agresive împotriva părinţilor. ca ideal. care posedă calităţi şi capacităţi pe care nu le au ceilalţi şi care. Shephard". 251-279). Fiind o versiune macroscopică a individului. este centrat nu asupra membrilor.1. Teoria psihodinamică a funcţionării grupului Bazată pe observaţii şi participări la terapia de grup.care servesc ca prototip al tuturor relaţiilor sociale. Protecţia şi întreţinerea pe care o acordă ei creează condiţiile dependenţei. scopuri. care acceptă una şi aceeaşi persoană. sugestibilitate. motive. tendinţă caracteristică observabilă încă în alcătuirea primelor manuale de psihologie socială. ipoteze de bază ale grupului. copilul se identifică cu el şi încorporează valorile lui. teoria psihanalitică a atitudinilor sociale (Sarnoff. dependenţă. proprii omului. Tradiţiile psihanalizei clasice (freudiene) au servit drept izvor de inspiraţie în generarea unor scheme interpretative pentru diferite probleme de psihologie socială. cultură de grup. iar la baza acestor sentimente consideră că s-ar afla competiţia pentru favoarea liderului. teoria lui Bion tinde sa vadă grupul nu ca un agregat de indivizi. Componenţii grupului. ostile şi sexuale. Freud vede toate legăturile din grup ca fiind bazate pe procesul de identificare cu liderul puternic. Principiul tratării grupului prin analogie cu caracteristicile psihologice ale individului duce la construirea unor capitole de psihologie socială analoage tematicii psihologiei generale. ei constituie prototipul de lider al copilului. liderul. Instituţii cum sunt dreptul şi religia s-ar fi format în ordinea protejării omului şi societăţii împotriva impulsurilor agresive. Părinţii protejează. psihologic. Complexul oedipian este relevant în raport cu acest proces de identificare cu liderul. El derivă. mentalitate de grup. 5. p. p. caracterizată prin pierderea simţului critic. teoria dezvoltării grupului (Bennis.415-437).. grupul posedă parametri asemănători cu cei ai persoanei: trebuinţe.1961). justiţia socială din sentimentele de invidie şi ostilitate pe care membrii grupului le încearcă unii faţă de alţii. 9. înregistrată în practica tratării nevrozelor. 1958). Având în faţă acest lider puternic. se identifică cu acesta şi numai în această măsură se identifică şi unul cu altul. liderul induce o codnuită de grup regresivă. ci asupra lui însuşi. narcisismul fiind caracteristica lui fundamentală. sistem prolomental. 1956. Prin purtatea sa deosebită. 1960. Am putea menţiona astfel teoria psihodinamică a funcţionării grupului (Bion.

propuse de Cattell. subfaza zisă a rebeliunii. 5. trece printr-o perioadă de preocupare pentru identitatea individuală şi evoluează către rezolvarea problemei interdependenţei Intr-o primă subfaza. în cursul căreia grupul se divide în două 134 . Principalul obiectiv al acestui tip de grup constă în a contribui la cultivarea dezvoltării şi înţelegerii propriilor motive. Teoria dezvoltării grupului Orientată psihanalitic este şi teoria lui Bennis şi Shepard. Fiecare fază se divide în trei subfaze. este o matrice a elementelor mentale şi fizice folositoare grupului. mulţi membrii încep să fie îngrijoraţi că vor fi "înghiţiţi" de grup. care conţine prototipul ipotezelor de bază ale grupului. care acţionează în combinaţie cu funcţia de grup ocupaţional. Sistemul protomental este o entitate abstractă. Cultura grupului este un construct conceptualizat ca produs al conflictului dintre voinţa individuală şi mentalitatea de grup. la creşterea acurateţei predicţiei consecinţelor proprii'or acţiuni. un nivel al funcţionării grupului în care mentalul şi fizicul sunt contopite. intenţii. grupul se simte relaxat. Mentalitatea de grup se referă la exprimarea unanimă a voinţei grupului. Sistemul conceptual al teoriei lui Bion apare similar. Din ipotezele pe care grupul le face în jurul raţiunii sale de a fi emerg anumite proprietăţi emoţionale. la preocuparea pentru formarea relaţiilor personale. cu trecerea timpului. armonia începe să devină din ce în ce mai iluzorie. Ipotezele în baza cărora acţionează grupul pot fi interpretate pornind de la climatul afectiv al grupului şi ele se reflectă în conduita expresivă a membrilor grupului.Grupul ocupaţional are drept scop obţinerea performanţei într-o sarcină specifică. Ea este structura grupului la un moment dat. Faza personală debutează prin preocuparea pentru identificarea interpersonală. armonic şi înalt coeziv. bazate pe interdependenţă (faza personală). la instaurarea unei comunicări valide. pe fondul congruenţei eforturilor colective. Grupul se deplasează de la preocupările pentru relaţiile de autoritate. că îşi vor pierde identitatea personală. Teoria lui Bennis şi Shepard statuează câteva faze ale dezvoltării grupului. făcând uz de o serie de reguli şi procedee. cum vom vedea. a ostilităţilor şi disensiunilor dintre membri şi subfaza rezolvării problemei dependenţei. care vizează procesele dezvoltării în grupurile de antrenare J relaţiilor umane. care însă se deosebeşte de rolul tradiţional al liderului. începe o altă subfaza. ocupaţia îndeplinită. organizarea adoptată. teoriei sintalităţii grupului. El întreţine rezervorul ipotezelor de bază şi împiedică grupul să facă experienţe unor ipoteze conflictuale. motivaţii. Faza autoritară cuprinde subfaza centrării pe supunere (dependenţă).2.: membru dobândeşte abilitatea de a se exprima exact şi liber în legătură cu propriile sentimente. bazate pe dependenţa de lider (faza autoritară). Un rol important în atingerea obiectivului revine antrenorului grupului. Percepţia de către fiecare membru a locului său în grup se armonizează cu percepţia celorlalţi membri. care se referă la faptul că fieca•.

individul se va simţi. insistă mai puţin asupra grupului şi mai mult asupra activităţii individuale.3. Iată. care se manifestă în modele caracteristice de conduită. ce variabile determină forma rezolvării problemelor dependenţei şi interdependenţei. Apar conflicte între cele două subgrupuri. generând satisfacerea mutuală a trebuinţelor interpersonale). Trebuinţa de control depinde de faptul dacă relaţia părinte . care pot fi observate în interacţiunea interpersonală. Se trece la ultima subfază. redat pe scurt. La baza modelul'-ţ interacţiunii dintre indivizi se află trei trebuinţe de bază . La nivel de 135 . mecanismul dezvoltării grupului este lăsat în umbră.subgrupuri: unul dintre ele. insignifiant. controlul ^ afecţiunea . ori incompatibile. ei dezvoltă mecanisme de apărare. respectiv. membrii celuilalt devin îngrijoraţi că îşi vor pierde identitatea individuală şi neliniştiţi ca aprecierea de sine să fie distrusă şi identificată cu grupul. Pentru a face faţă acestor sentimente. In măsura în care aceste trebuinţe n-au fost satisfăcute în cursul copilăriei. Dacă dezvoltarea de grup continuă potrivit modelului obişnuit. care implică rezolvarea problemelor interpersonale. La vârsta adultă. proces care decurge într-un mod caracteristic fiirui determinantul primar al conduitei interpersonale. Evaluarea de grup duce la înţelegere şi la o comunicare mai validă. Trebuie observat că autorii indică numai secvenţele fazelor de dezvoltare a grupului. Teoria tridimensională a conduitei interpersonale Teoria tridimensională a conduitei interpersonale. 5. Pe scurt. ce variabile influenţează rata dezvoltării.care s-au dezvoltat pe parcursul copilăriei prin interacţiune cu adulţii (părinţii). nu şi durata acestor faze. încântat încă de noţiunea armoniei de grup. doreşte să se continue relaţiile mterpersonale apropiate. de libertate sau de control. incluzând atât conduita proprie. astfel încât ele vor putea sau nu vor putea să lucreze împreună. Trebuinţa de afecţiune variază în funcţie de gradul în care copilul a fost aprobat sau respins emoţional. modelele lor caracteristice de conduită pot fi ori compatibile (armonioase. incompetent sau neiubit.incluziunea. Acest subgrup se opune continuării unor relaţii strânse. Autorii recunosc că nu toate grupurile îşi ating în final scopul. Când două persoane intră în relaţii interpersonale. conţinutei toeriei lui Schutz.copil este una de călăuzire accentuată. Fiecare verbalizează propria schemă conceptuală pentru înţelegerea conduitei umane. creată de Schutz şi cunoscută sub denumirea prescurtată de FIRO (Fundamental Interpersonal Relations Orîentation = orientarea fundamentală a relaţiilor interpersonale) încearcă să explice conduita interpersonală în termeni de orientare a unui individ în raport cu altul. conflictul dintre subgrupuri eventual se rezolvă. determinând grupul să se deplaseze de la o fază la alta. Diada poate varia ca grad de compatibilitate între cele două extreme. trebuinţa de incluziune depinde de măsura în care copilul a fost intergat în grupul de familie. la care ne-am referit şi cu alt prilej. Procesul dezvoltării de grup devine complet. cât şi pe a celorlalţi.

136 . deşi modifică unele aspecte ale freudismului clasic. nu depăşeşte opoziţia dintre condiţiile sociale externe şi sistemul. Teoria trebuinţelor şi a modelelor de conduită relaţionale cu ele relevă cu claritate influenţa orientării psihanalitice asupra concepţiei lui Schutz care. coliziunea lor produce c stare de conflict. Trebuinţele care animă relaţiile interperosnale sunt date de la început. Conflictul exprimă faptul că ori de câte ori două sau mai multe motive sunt activate simultan.al lumii interne a persoanei. care vizeză trebuinţele interpersonale. conflictul. produce tensiune şi care determină individul să acţioneze astfel încât să reducă tensiunea generată de el.grup. Ideile de bază ale teoriei lui Schutz sunt formalizate în câteva postulate şi teoreme. consecinţele trebuinţelor interpersonale pentru compatibilitatea şi dezvoltarea de grup. ca expresii comportamentale deschise. rezultă că atitudinea este un produs emergent al răspunsului de reducere a tensiunii. In consens cu alţi psihologi sociali. atmosfera şi eficienţa grupului depind. propusă de Sarnoff. se bazează pe concepţia psihanalitică a mecanismelor de apărare a eului. Atitudinile. Teoria psihanalitică a atitudinilor sociale Teoria atitudinilor sociale. întrucât atitudinile sunt inferate de la răspunsul deschis. potrivit căreia multe atitudini au funcţia de a proteja eul împotriva ameninţărilor interne şi externe. personalitatea adultului fiind predeterminată de experienţele copilăriei 5. rolul fiecărei experienţe a copilăriei în dezvoltarea acestor trebuinţe. Sarnoff numeşte simptom răspunsul deschis la o tensiune care nu poate fi relaţionată logic cu motivul inaccceptabil sau a cărui relaţie cu motivul inconştient nu este percepută de subiect. relaţie ce se exprimă în cele patru concepte de bază ale teoriei: motivul. fiind posibil ca motivul să poată fi trăit ca experienţă conştientă de către individ. de măsura în care modelele de conduită ale membrilor sunt compatibile sau incompatibile. în bună parte. apărarea eului şi atitudinea. iar acesta se produce în ordinea reducerii tensiunii generate de motiv. sunt adesea simptome ale unor motive mai importante care nu sunt acceptate de individ. conceput ca fiind static. Motivă este definit ca stimul intern eficient care induce o stare de energie. care se produce în raport cu o clasă de obiecte. Sarnoff defineşte atitudinea ca dispoziţie de a reacţiona favorabil sau nefavorabil la o clasă de obiecte. Ea postulează o relaţie între motivele care fundamentează şi susţin acţiunea individului şi atitudinile exprimate de subiect.4. Reacţia de apărare a eul ai aste un răspuns protector care apare când nivelul de risc indus (de ameninţare) devine intolerabil şi individul nu se mai poate separa pe sine însuşi de obiectul ameninţător. Eul se referă la configuraţia abilităţilor perceptive şi motorii care ajută individului să maximizeze reducerea tensiunii motivelor lui înăuntrul domeniului constrângerilor ambianţei sale.

atunci atitudinile divergente. Autorul îşi dă seama de dificultatea de a aplica modelul psihanalitic la procesul atitudinal. nu se poate determina un suport experimental neechivoc al ei. individul este conştient de motivele lui şi de funcţia răspunsului său de reducere a tensiunii. Teoriile proceselor de grup Deşi relaţionale cu teoriile conduitei în grup. Pornind de la acest cadru conceptual. nici de încercarea de reducere a tensiunii. de obicei. fiind. o idee călăuzitoare se poate desprinde. teoria performanţei de grup 137 . ceea ce îi sporeşte anxietatea. bazate pe conceptul fundamentai de întărire. răspunsul simptomatic deschis. Totuşi. Şi invers: atitudini identice. la produse întrucâtva diferite de original. Sarnoff examinează câteva tipuri de atitudini. menţinute de diferiţi oameni faţă de aceeaşi clasă de obiecte. atunci atitudinea poate fi privită ca fiind refectată adecvat de răspuns: dacă. atunci atitudinea poate fi privită ca un simptom mediat de apărare a eului. proiecţia. încercând o adaptare a unor elemente ale teoriei psihanalitice la fenomenul atitudinilor sociale. între care atitudinile care facilitează refuzul. 6. Datorită faptului că teoria este puţin testabilă împotriva interpretărilor alternative. pot să reflecte diferite răspunsuri deschise utilizate de acele persoane pentru reducerea tensiunii generate de motiv. formarea reacţiei. teorii transorientaţionale. Atitudinile provenind din motive acceptate conştient sunt conceptualizate diferit de atitudinile provenind din motive inacceptate conştient: dacă. totuşi. teoria lui Sarnoff ajunge. Intre acestea pot fi menţionate: teoria sintalităţii grupului (Cattell). individul nu este conştient de motivul lui. de obicei. datorită concentrării acestui model asupra componentelor involuntare şi inconştiente ale conduitei. Or. multe din aspectele formării şi schimbării atitudinilor se produc înlăuntrul percepţiei conştiente şi cu concursul sancţionării conştiente a procesului de către individ. represiunea. pot să medieze reducerea unor motive diferite pentru fiecare persoană. teoriile proceselor de grup nu se bazează pe o anumită orientare teoretică particulară. menţinute de mai mulţi indivizi faţă de aceeaşi clasă de obiecte.Atitudinea individului faţă de o clasă de obiecte este determinată de rolul particular pe care aceste obiecte ajung să-1 joace în facilitarea răspunsului care reduce tensiunea unui motiv particular şi care rezolvă conflictul particular dintre motive. ca şi cele analizate anterior. şi anume aceea că individul caracterizat printr-o defensivitate înaltă este mai puţin înclinat spre schimbarea de atitudine în procesul comunicării decât cel cu uri nivel de defensivitate coborât sau intermediar şi aceasta pentru că primul se simte mai ameninţat de pe urma conştientizării motivelor inacceptabile. Şi întrucât tensiunea generată de motiv poate fi redusă prin diferite răspunsuri deschise. la care ne-am referit în subcapitolele anterioare.

138 .1. Teoria sintalităţii grupului Teoria sintalităţii grupului. aspect. conduita de grup similară. formele de conducere. grupul este capabil să răspundă ca un tot la slimnlii îndreptaţi spre părţile lui. modelul probabilistic al eficienţei conducerii (Fiedier). modelele organizaţionale care funcţionează în interiorul lui. Conceptul de sintalitate. una de interdependenţe. adoptat de Cattell în 1948. Caracteristicile structurale vizează relaţiile dintre membrii grupului. De exemplu. în special. ceea ce implică luarea în considerare a ceea ce Cattell numeşte sintalitatea ("personalitatea") grupului. Trăsăturile populaţiei se referă la ceea ce este medie (mod. energia în schimburile cu alt grup. conduita internă a grupului. ca un tot integrat. Trăsăturile de sintalitate pot fi inferate de la conduita externă a grupului şi pot să includă. dacă cunoaştem structura şi trăsăturile populaţiei putem prevedea trăsăturile de sintalitate. Pentru a descoperi legile care guvernează conduita de grup trebuie mai întâi defint exact grupul la un moment dat. conduita grupului. Dacă ştim toate legile psihologiei sociale. de pildă. în ipoteza că predicţia ştiinţifică exactă necesită descrierea. Cattell sugerează că sunt necesare următoarele dimensiuni pentru definirea grupului: trăsăturile de sintalitate. 6. sau. decizia într-un comitet. modelul descriptiv al răspunsului social (Willis). clicile. după Cattell. în ciuda modificării componenţei membrilor. caracteristicile structurii interne şi caracteristicile de populaţie. argumentele lui Mc. derivă din studiul analitic factorial iniţiat de el şi urmăreşte să furnizeze un fundament pentru descrierea şi măsurarea grupului. măsurarea şi clasificarea exactă a fenomenelor. putem să prezicem un aspect pornind de la cunoaşterea celorlalte două. grupul produce deliberări colective. atitudinea medie faţă de variate rezultate sociale ale membrilor grupului. modelele de comunicare şi alte relaţii. grupul posedă impulsuri mai mult sau mai puţin integrate în funcţii executive. conceput ca o singură entitate. Relaţia dintre cele trei aspecte constituie. sta tuşurile interacţionale.(Stogdill). alături. statura medie. experienţa de grup este memorată. grupul dezvăluie variate stări emoţionale. va spune tot Cattell puţin mai târziu (1951). sintalitatea se referă la performanţa finală măsurabilă a grupului ca grup. Trebuie avute în vedere două aspecte: dimensiunile grupului şi dinamica sintalităţii grupului. De exemplu. Dougall cu privire la asemănarea (analogia) indivizilor şi a grupurilor se referă la acel togetherness (a fi împreună. cunoscând structura de grup şi conduita grupului. temperament şi abilitate ale grupului. formulată de Cattel (1953. şi. tipic) a caracteristicilor măsurate ale membrilor grupului sau la definiţia personalităţii de membru mediu (tipic) al grupului: inteligenţa medie. laolaltă) al grupului şi include trăsăturile de dinamică. putem previziona asupra trăsăturilor populaţiei.1959). Argumentele par a fi următoarele: grupul îşi păstrează caracteristicile lui ca structură şi conduită. rolurile.

aşadar. la care ne-am mai referit şi noi cu alt prilej (P. unde componentele parţiale sunt articulate într-un tot structural coerent. cum sunt protecţia şi educaţia copiilor. atât caracteristicile de personalitate.Dinamica sintalităţii grupului este analizată de Cattell sub forma mai multor teoreme. cum ar fi etica şi economia. susceptibilă de a fi testată empiric. modelele dinamice ale conduitei în grup se formează prin încercări şi erori sau prin învăţarea intuitivă. In ciuda unei terminologii uneori ambigue. este o teorie consistentă intern. O altă teoremă afirmă că sinergia totală a grupului este o rezultantă vectorială a atitudinilor tuturor membrilor faţă de grup. 139 . libertatea sintalică faţă de modă şi maturitatea emoţională personală. proces constând în ceea ce Cattell numeşte sinergie. Există un paralelism strâns între trăsăturile de sintalitate şi trăsăturile de personalitate ale membrilor grupului. totodată. de sinergie de menţinere şi respectiv. cât şi structura sintalică sunt subiecte ale schimbării. de sinergie de eficienţă. dar familia are nevoie de naţiuni pentru atingerea unor scopuri ale sale. naţiunea sprijină familia pentru că aceasta este o verigă subsumată a naţiunii. viziune axată pe modelul personalităţii individuale. contribuind la stabilitatea populaţiei (unul din obiectivul naţiunii).1974). Potrivit unei alte teoreme. între grupuri se pot crea modele de interacţiune ca de la grup la subgrup. astfel că stabilitatea structurilor grupului depinde de stabilitatea sentimentelor corespunzătoare ale membrilor individuali ai grupului. în ultimă instanţă. forma ei la un moment dat depinde de caracteristicile individuale. Teoria lui Cattell se remarcă. O parte a acestei energii sau sinergii este cheltuită în legătură cu relaţiile interpersonale din grup. Partea de energie rămasă este folosită pentru realizarea unor scopuri exterioare suplimentare ale grupului şi constituie sinergia de eficienţă. înăuntrul căreia un grup poate utiliza alt grup ca instrument pentru atingerea anumitor scopuri. cu implicaţii în sfera dinamicii grupurilor oferind. integrarea sintalică şi inteligenţa personală. adică energie individuală totală disponibilă în grup şi ea reprezintă suma totală a intereselor membrilor grupului în dinamica existenţei şi activităţii de grup. intrate în literatura de specialitate. prin viziunea ei sintetică integratoare asupra proceselor de grup. In sfârşit. Prima dintre ele afirmă că grupurile se formează în scopul satisfacerii trebuinţelor indivizilor. întrucât structura sintalică a grupului este modelată. ceea ce Cattell numeşte latice sintalică dinamică. sugerate de Cattell. Sinergia totală în grupurile interferate este constant întreţinută. pentru rezolvarea neînţelegerilor şi menţinerea coeziunii. conflictul politic sintalic şi toleranţa personală la conflictul mental. o bază pentru legătura psihologiei sociale cu alte domenii. relaţia putându-se inversa când intervin alte scopuri.Golu. în care modelele de recompensare a răspunsului sunt stabilizate. Cele două componente ale energiei sunt desemnate de Cattell prin conceptele. figurează : rezistenţa sintalică la schimbare a grupului şi rigiditatea dispoziţională personală. Intre caracteristicile paralele majore. de condiţiile realităţii. De exemplu.

Stogdill defineşte grupul în termeni de interacţiune. pe trei categorii de factori: variabilele de intrare (membrii). concept utilizat pentru a descrie situaţia în care reacţia unui membru apare ca răspuns la reacţia unui alt membru. fiecare dintre ele putând fi privită ca performanţă care determină structura sistemului. la rândul ei.2. Efectele performanţei. variabilele mediatoare şi ieşirile grupului. propusă de Stogdill (1959). Perfomanţa. care cuprinde formaţiile şi statusurile. care. luarea decizie. morala şi integrarea. Aceste variabile duc la structura de rol şi la operaţiile de grup. pe care o defineşte ca pregătire pentru întărire (readiness for reinforcement). probabilitatea estimată că rezultatul se va produce. Direcţia generală a efectelor este de la variabilele de intrare la variabilele mediatoare şi apoi la realizarea de grup. care sunt proprietăţi de grup. ale teoriei expectaţiei şi ale teoriei interacţiunii. pregătirea pentru întărire se referă la măsura în care individul este pregătit pentru rezultatul dat. comunicarea. performanţa 140 . Structura de rol şi operaţiile de grup mediază conduita personală şi interpersonală. efectul final fiind realizarea de grup. izolaţi sau în interacţiune. Ea Include acţiunea şi reacţia. Intrările includ trei elemente: performanţele. Variabilele mediatoare alcătuiesc două clase: structura formală. Stogdill consideră că interacţiune şi performanţa oferă baza pentru structura şi operaţiile de grup. interacţiunea şi expectaţia apar ca elemente necesare descrierii conduitei de grup. Definiţia lui Stogdill se învârteşte. care răspund diferenţiat la întărire. Teoria se bazează. în care structura sistemului este determinată de acţiunile membrilor grupului. structural. ca dimensiune de bază a organizării grupului. include structura internă şi operaţiile de grup şi se bazează pe elemente ale teoriei învăţării. şi structura de rol. Teoria performanţei (realizării) de grup Teoria realizării de grup. Interacţiunea socială este o caracteristică interpersonală a conduitei. este o funcţie a impulsului. ca sistem de interacţiune deschis. iar continuitatea sistemului este dependentă de interacţiunea membrilor. într-un cerc vicios: întărirea este experimentarea unui rezultat care satisface sau confirmă o expectaţie. Totuşi. Variabilele de intrare sunt atribute ale indivizilor. totuşi. dezirabilitatea estimată a unui rezultat. care înglobează responsabilitatea şi autoritatea. Expectanţă este rezultatul interacţiunii probabilităţii estimate şi a dezirabilităţii estimate. interacţiunii şi expectaţiei se combină: performanţa combinată cu intercţiunea determină structura în interacţiune. astfel că fiecare set de variabile este influenţat de celelalte două. întrucât ea necesită prezenţa a cel puţin doi indivizi. efectul feedback se produce.6. El introduce conceptul de expectanţă. planificarea. "Ieşirile" reprezintă realizările grupului şi includ productivitatea. evaluarea. interacţiunile şi expectanţele. Termenul de performanţă în teoria lui Stogdill se referă la conduita de grup: ea desemnează răspunsul care identifică actorul ca membru al grupului şi include astfel de acţiuni diverse cum sunt munca cooperatoare.

Potrivit acestei analize. mediate prin structurile şi operaţiile de grup şi are ca dimensiuni esenţiale productivitatea (gradul de schimbare survenit în valoarea aşteptată rezultând din conduita de grup). Mişcarea se referă la schimbarea survenită în răspunsul relativ la standardul social. performanţa furnizează mijloacele de confirmare a expectanţei. Funcţia poziţiei se referă la natura contribuţiei care este de aşteptat să fie adusă de ocupant la efortul de grup. Modelul răspunsului social este privit ca un caz special al răspunsului model şi este definit ca model pentru modurile posibile. acceptarea comunicării persuasive. Dar ea este imprecisă în ceea ce priveşte relaţia dintre variabilele identificate.. (1964). Meritul teoriei lui Stogdill este că identifică unele din elementele majore ale proceselor prin care grupul îşi atinge scopurile. Poziţia în structura de grup include statutul şi funcţia. interaţiunii şi expectanţei. morala (gradul de libertate derivând din restricţia de funcţionare faţă de scopul grupului) şi integrarea (gradul în care grupul poate să-şi menţină structura şi operaţiile în condiţii de încordare).N. supunerea (ascultarea).membrilor şi continuitatea interacţiunii determină identitatea grupului. Alte exemple de comportament social includ imitaţia.3. Deci. Statutul poziţiei defineşte gradul de libertate al ocupantului poziţiei în iniţierea şi menţinerea direcţiei scopului. 6. se referă la răspunsul la influenţa socială. ea se distinge prin consecvenţă internă şi este în acord cu evidenţa empirică privind procesele de grup. pentru ca răspunsul social să fie numit conformitate. este inadecvată pentru dezvoltarea unei descrieri generale a răspunsului social. conformitatea este numai unul din modurile răspunsului social. de reacţie la presiunea socială. Ea presupune o abordare care utilizează. Modelul descriptiv al răspunsului social Modelul descriptiv al răspunsului social. întărirea mutuală a normelor şi scopului este rezultatul combinării efectelor interacţiunii şi expectanţei. Rezultatul final al proceselor de grup este reuşită de guap (group achievement). deopotrivă. Autorul crede că definirea conformităţii în termeni de acord cu majoritatea. el nu numai că trebuie să concorde cu idealul social. Structura unui grup organizat implică modelul predictibil al acţiunii şi reacţiei plus sistemul expectanţelor reciproc întărite. Aceasta. specifice şi interrelaţionate. Stogdill descrie structura şi operaţiile de grup. elaborat de Willis R. prin contrast cu modelul stimulului care are 141 . ea este consecinţa performanţei. Congruenţa se referă la acordul dintre un răspuns individual şi răspunsul definit social ca fiind "corect". nu se relevă mecanismul prin care structurile şi operaţiile de grup mediază realizările. o variaţie survenită în răspuns în raport cu standardul social. dar trebuie să reprezinte şi o schimbare (mişcare) a răspunsului. sau aşa-numitul model diamond al conduitei conformiste. Definirea conceptuală a termenilor nu furnizează o bază pentru a trece la proceduri operaţionale. congruenţa şi mişcarea. Pornind de la aceste propoziţii.

dar care este direct antitetică prescripţiei normative. Individul poate foarte bine să considere expectanţa normativă când decide cum trebuie să se comporte. Ea este un fel de autoanticonformitate. Mişcarea nu este relaţionată aici cu presiunea socială. iar la cealaltă de conduita anticonformistă. Wilîis distinge între conformitate în general şi conformitatea psihologică. trebuie avut în vedere că. cea din urmă fiind definită drept conduita destinată să îndeplinească (să desăvârşească) expectaţiile grupului normativ aşa cum sunt percepute de individ. Dimensiunea independenţei este delimitată la o extremitate de conduita independentă şi la cealaltă extremitate de conduita variabilităţii. fie în direcţia dezacordului cu standardul social. dar în direcţii opuse. Modelul specifică două dimensiuni ale răspunsului: independenţa şi conformitatea netă. Deşi modelul este afirmat în termenii unor moduri perfecte de răspuns social. Conformitatea netă este reprezentată la o extremitate de conduita conformistă. 142 . conformistul îşi modifică răspunsul când se modifică perceperea de către el a expectanţei normative a grupului. El reflectă măsura în care schimbările în judecăţile individului (răspunsurile) sunt nerelaţionate cu influenţele sociale. fie în direcţia acordului. anticonformitatea şi variabilitatea. întrucât reprezintă un dezacord complet şi perfect cu propriul răspuns iniţial al individului. măsura în care modificările în răspunsurile individului sunt influenţate de presiunea socială.de a face cu variabile-stimul. Independenţa pură este conduita care conferă ponderea zero expectanţei normative percepute. Variabilitatea perfectă este definită drept o modificare invariabilă a răspunsului. în situaţii naturale. cele două dimensiuni sunt ortogonale. dar nu~i permite acesteia să-i influenţeze răspunsul. cu interrelaţia lor şi cu modelul proceselor care privesc schimbarea în timp. independenţa. deci. Aşa cum rezultă din figura de mai jos. Anticonformitatea perfectă este o conduită de răspuns la expectanţa normativă. Modelul diamond este reprezentarea interrelaţiei dintre cele patru moduri de răspuns social. Autorul identifică patru moduri de răspuns social: conformitatea. indiferent de expectanţa normativă a grupului. Conduita perfect conformistă este definită drept încercare perfect consecventă din partea individului de a face răspunsul său congruent cu expectanţele normative ale grupului specific. cât şi anticonformitatea depind de standardul social. Atât conformitatea. rar se întâmplă ca răspunsurile să fie perfect pure. Modelul reflectă.

individul adoptă o atitudine flexibilă. Conformitatea. Conduita individului se estimează că produce consecinţe măsurabile în interacţiunea socială.N. Conformitatea şi variabilitate produc percepţii similare între ele dar semnificativ diferite de cele produse de 143 . anticonformistul competent va fi mai atrăgător decât cel incompetent. atunci devine posibil să se specifice condiţiile în care fiecare mod este probabil să se producă.Conformitate Independenţă Variabilitat e An ticonform i ta te Fig. individul adoptă o atitudine flexibilă. iar efectele modului de răspuns intercţionează cu competenţa. Anticonformitatea se produce când grupul este relativ incompetent. iar recompensa este mare când răspunsul concordă cu grupul. anticonformistul ca fiind cel mai puţin atrăgător. independentul competent lucrând cu un grup competent va fi cel mai atrăgător individ. un conformist incompetent va fi mai atractiv decât unul competent. Toate aceste expectanţe sunt susţinute prin rezultatele unor studii în care modurile de răspuns au fost manipulate experimental. el adoptă o atitudine de consecvenţă. El previzionează: conduita conformistă va fi maximă când competenţa grupului sau a partenerului este relativ înaltă. De exemplu. iar recompensa este mare când individul dă un răspuns care este corect. Modelul diamond al interdependenţei dintre cele patru moduri de răspuns social (după R. 18. Independenţa este maximă când individul este relativ înalt în competenţă. conformistul ca fiind moderat atrăgător. de atitudinea adoptată de individ şi de structura recompensei. Willis presupune că modul de răspuns va fi determinat de competenţele relative ale individului şi ale grupului social. Dacă există patru moduri posibile de răspuns.Willis) Ele sunt mai degrabă o mixtură între variate tipuri. iar recompensa este mare când ea produce un răspuns corect. independenţa şi anticonformitatea duc la percepţii diferenţiate din partea membrilor grupului: independentul este perceput ca fiind mai atrăgător. poziţia individului în spaţiul diamond reprezintă gradul în care răspunsurile lui sunt nişte formaţiuni compuse ale celor patru moduri de răspuns. dar care nu concordă cu răspunsul grupului. Totuţi. variabila "competenţă" se relaţionează şi ea cu atracţia. Vâri abilitatea se asociază cu o autoapreciere negativă sau foarte joasă.

orientarea cu denumirea de mai sus îşi are izvorul în lucrările lui G. problema rămânând deschisă în ceea ce priveşte identificarea condiţiilor în care variate forme de conduită pot fi aşteptate să se producă şi specificarea consecinţelor fiecărui mod de răspuns. care nu se pot forma decât în societate. Aceasta este şi mecanismul socializării individului.H. atitudinile particulare ale celorlalţi devin ceea ce Mead numeşte "altul generalizat". persoana sunt realităţi sociale. în cadrul orientării interacţioniste accentul cade pe analiza a însuşi procesului interacţiunii. Conformistul şi cel care răspunde variabil sunt priviţi ca fiind mai influenţaţi de către alţii. interacţiunea indivizilor. Spre deosebire de interacţiunea implicată în schemele orientării congnitiviste (Heider. T. reacţiile la stimuli ale participanţilor la interacţiune). Newcomb.) porneşte de la teza întemeiată că individul. Cristalizate într-o orientare sau într-o poziţie unitară.) sau în matricele raporturilor diadice concepute de Thibaut şi Kelley. Festinger ş. ci integralitatea activismului de grup. sociolog şi psiholog social american. Teoria este mai mult descriptivă şi mai puţin explicativă. Prezenţa partenerului de comunicare. Modelul răspunsului social. devenind ceea ce Mead numeşte "gesturi semnificative" sau "simboluri". s-ar putea spune că este o "mică teorie". La baza formării semnificaţiilor şi a interpretării se află teza lui Mead privind dependenţa succesului comunicării interumane de capacitatea individului de "a-şi asuma rolul altuia".Mead (1962). Interacţionismul simbolic (G.a.a. unde conduita individului se constituie ca rezultat al asumării de către el a atitudinilor altora în raport cu sine. Blumer. Ele se constituie ca atare când provoacă implicit în individ aceleaşi reacţii pe care le provoacă explicit la alţii.anticonformitate şi independenţă. Orientarea interacţionistă în psihologia socială Centrată în jurul conceptului de interacţiune. M. în care interacţiunea apare ca o condiţie necesară analizei altor categorii de fenome nepsihosociaie (actele comunicative. Punctul ei de plecare îl consituie nu individul izolat. al devenirii lui ca personalitate. renumit filosof. formarea structurilor cognitive. al unor acţiuni şi mişcări capabile să transmită o anumită semnificaţie.Mead şi continuatorii săi: N. de a intra în situaţia celui cu care comunică şi de a-şi reprezenta modul cum vor fi percepute de alţii cuvintele şi actele sale. efect al generalizării de către individ a 144 .Kuhn. conduita de rol şi grupul de referinţă. De aici un cerc larg de probleme care intră în aria de preocupări a concepţiei interacţioniste: comunicarea prin simboluri (interacţionismul simbolic): rolul limbii şi al structurilor persoanei. Procesul se petrece în cadrul grupului. este percepută ca o condiţie necesară. produs de Willis. Omul îşi exprimă stările prin intermediul feţei.Shibutani ş. testabile şi în acord cu alte teorii şi date privind influenţa socială.Denzin. 7. ipotezele sunt intern consecvente. căruia i se adresează simbolul.K. N.

poziţiei majorităţii membrilor grupului faţă de el. Astfel, conceptul introdus de Mead se află în strânsă legătură cu acela de "grup de referinţă". Potrivit concepţiei interacţioniste, conduita individului este determinată de trei variabile: structura personalităţii, rolul şi grupul de referinţă. Persoana este alcătuită din trei componente: eul (I) impulsiv, activ, creativ al persoanei; eul normativ (me) - cum trebuie să mă vadă alţii, controlul social intern, bazat pe aşteptările şi exigenţele altora semnificativi (altul generalizat), cu funcţie de îndrumare a eului impulsiv, în concordanţă cu normele de conduită însuşite, în vederea realizării interacţiunii sociale; şinele omului, persoana (seif) - sinteză a primelor două concepte, rezultat al interacţiunii lor. Persoana este, în ansamblu, o entitate socială activă, capabilă să~şi aprecieze şi să-şi dirijeze propriile acţiuni. Preluând această idee, valoroasă în esenţa ei, interacţioniştii contemporani au extrapolat-o la nivelul macrosocial. Făcând abstracţie de legităţile istorice şi social-economice, ei consideră că izvorul schimbărilor din societate trebuie căutat în specificul construcţiei persoanei, în începutul ei activ, creator; prezenţa, în structura ei, a eului impulsiv (activ, creator) ar permite apariţia diverselor variaţii sau chiar abateri întâmplătoare de la şabloanele conduitei de rol, variaţii şi abateri care devin normă a stabilirii unor noi tipare de conduită şi, deci, sursă de schimbare în societate. Din interacţionismul iniţial s-au dezvoltat două direcţii: şcoala de la Chicago, reprezentată de Blumer (1969 ), care continuă tradiţiile socialpsihologice ale lui Mead şi şcoala de la Yowa, reprezentată de Kuhn (1964), care încearcă să modifice în sens neopozitivist unele componente ale concepţiei lui Mead. Şcoala de la Chicago promovează metodele descriptive (studiul documentelor, observaţia, interviul), pornind de la considerentul că fenomenele psihosociale, aflându~se într-o continuă schimbare, nu pot fi exprimate sub formă de mărimi matematice. Şcoala de la Jowa, dimpotrivă, recurge la definiţii operaţionale, la modelare şi studii empirice. Prima pune accentul pe momentele procesului, cea de a doua pe structură- După Blumer, individul nu este ceva aruncat în lume, ci se opune activ lumii, el acţionează, nu doar reacţionează, nu se rezumă la a-şi conştientiza faptele, ci îşi construieşte propria conduită. Acţiunea eului impulsiv anulează stabilitatea montajelor persoanei, determină ca tabloul intercaţiunii să se modifice continuu şi drept urmare conduita nu poate fi prevăzută, ci cel mult explicată. Şcoala de la Yowa ignoră acţiunea eului impulsiv asupra persoanei, reprezentantul ei, M.H.Kuhn, dezvoltând "teoria autoaprecierii persoanei", potrivit căreia conduita poate fi prevăzută pe baza cunoaşterii factorului determinant al persoanei, eul normativ, şi deci, a aşteptărilor sau a rolurilor interiorizate. Dacă . ştim grupul de referinţă al individului, putem prevedea autoaprecierea persoanei şi dacă ştim cum este autoaprecierea putem prevedea conduita. Definirea operaţională a persoanei se exprimă în răspunsul pe care individul îl dă la întrebarea "cine sunt eu?", adresată sie însuşi sau la întrebarea, adreasată altuia, "cine eşti tu?". Definiţia operaţională a persoanei s-a

concretizat în metoda numită" Cele 20 de răspunsuri la testul de autoapreciere" (twenty statements selfattitude test) sau, mai pe scurt, testul "cine sunt eu?". Testul constă în aceea că subiectul sau grupul de subiecţi sunt rugaţi ca, în curs de 12 minute, să dea 20 de răspunsuri diferite la unica întrebare care li se adresează: "cine sunt eu?". Li se spune că răspunsurile trebuie date în ordinea în care le vine în cap, independente de logica sau importanţa unora sau a altora din răspunsuri. Răspunsurile sunt prelucrate prin analiză de conţinut şi cu ajutorul scării lui Guttman. Răspunsurile sunt împărţite în două categorii: răspunsuri caracterizând statutul social şi rolul subiectului, apartenenţa la grup (de exemplu, "student", "fiică", "cetăţean"); răspunsuri referitoare la caracteristici individuale (de exemplu, "fericit", "gras"). S-au dat, în medie, 17 răspunsuri, majoritatea lor absolută încadrându~se în prima categorie, vizând statusul şi rolul social al persoanei. De aici concluzia lui Kuhn că poziţiile de rol sunt cele mai importante pentru persoană, fiind conducătoare în ierarhia autoaprecierii şi că ia diferiţi indivizi se observă un diapazon larg al autoaprecierilor în raport cu poziţiile de rol şi cu însuşirile individuale. Pentru Blumer, conduita de rol, mai precis producerea rolului (role-making) este un proces dinamic, explorativ, creator, interacţiunea are un caracter formator, acţiunile modificându-se în funcţie de apreciere; normele culturale, statusurile şi rolurile sunt numai cadrul în care se realizează acţiunile sociale, nu factorul lor determinant. Opus acestei poziţii, Kuhn vorbeşte despre executarea, jucărea, asumarea roluiui, excluzând elementul de spontaneitate ; individul îşi formulează planurile de conduită în funcţie de rolurile executate şi de statusurile ocupate în grupurile cu care se identifică (grupurile de referinţă). Alt reprezentant al interacţionalismului simbolic, N.K.Denzin (1972), încearcă să găsească un compromis între cele două poziţii extreme, considerând necesară luarea în considerare, atât a formelor conduitei discrete, simbolice, cât şi a formelor conduitei evidente, observabile în exterior. Interacţionalismul simbolic are meritul că, spre deosebire de tradiţiile proprii behaviorismul, încearcă să detaşeze specificul uman al conduitei omului şi să localizeze mecanismele psihosociale ale formării persoanei ca entitate socială la nivelul interacţiunii în grup. Ignorând însă condiţionarea social-istorică a relaţiilor interpersonale, el arată cum decurge intercaţiunea, dar nu explică de ce omul procedează aşa şi nu altfel în raporturile sale cu ceilalţi. 7.1. Teoriile rolului social Una din direcţiile specializate ale orientării interaţioniste o constituie teoriile rolului social, având ca reprezentanţi pe T.Sarbin, E.Goffamn, R.Linton, P.Rommetveit, N.Gross ş.a. Conceptul de rol se regăseşte şi în neobehaviorism, congnitivism, în teoriile învăţării sociale ş,a, dar el ocupă o poziţie centrală tocmai în sistemul orientării interacţioniste. Terminologic vorbind, conceptul de rol a 146

apărut în contextul artei dramatice, caracterizând prestaţiile actorului în cadrul unei reprezentaţii şi de aici el a migrat în limbajul ştiinţelor sociale, referindu-se la funcţia pe care o îndeplineşte o persoană ocupând o poziţie particulară într-un context social particular. La fel ca în cazul actorului, al cărui rol este definit parţial de rolul pe care îl joacă alt actor, rolul persoanei este dependent parţial de rolul altora cu care ea se relaţionează în contextul social. Evoluţia conceptului de rol are un caracter transdisciplinar, multe dintre contribuţiile la această problemă venind din direcţiile antropologiei, sociologiei, psihologiei. Găsim elemente ale rolului în studiile lui James şi Baldwin privind "şinele", în referirile lui Durkheim la obiceiuri şi norme, în concepţia lui Mead şi Cooley cu privire la "eul oglindă", a cărei esenţă constă în aceea că baza formării reprezentării individului despre sine şi a formării personalităţii lui o constituie reprezentarea celorlalţi despre el, a acelora cu care el interacţionează, în care el îşi vede chipul ca într-o oglindă (aparenţa noastră externă, manierele, scopurile, faptele, caracterul se oglindesc în gândirea celorlalţi şi acestea acţionează într-un fel determinant asupra noastră). "Adoptarea rolului altuia", despre care vorbeşte Mead, înţelegând prin aceasta capacitatea de a te privi din exterior cu ochii partenerului de interacţiune, apare drept principala condiţie a realizării interacţiunii dintre oameni. Noţiunea de rol apare ca fiind foarte complexă, ea reflectând îmbinarea unor caracteristici simultan obiective şi subiective, sociologice şi psihologice, normative şi personale: funcţia socială, în care se regăsesc un anumit gen de activitate şi un anumit procedeu general (standard) de conduită, elaborate de societate şi condiţionate de locul pe care îl ocupă individul în sistemul relaţiilor sociale; îndeplinirea concretă a rolului de către fiecare individ, având coloratura ei specifică, generată de mecanismele şi legităţile psihosociale ale perceperii, înţelegerii, adoptării şi interpretării rolurilor de către agenţii sociali. Unii autori (Biddle, Thomas,1966) propun mai multe clase terminologice pentru clasificarea constructelor care intră în sfera teoriei rolului: termeni pentru compartimentarea (separarea) persoanelor; termeni pentru compartimentarea conduitelor; termeni pentru seturi compartimentate ale persoanelor şi conduitelor; termeni pentru seturi de legătură ale persoanelor şi conduitelor. Termenii din prima categorie desemnează actorul (persoana, eul, şinele), adică cel care se comportă în rolul dat şi altul (ţinta, alter ego, noneul), cel care susţine relaţia venită de la actor şi roiul lui sau, cum notează alţi autori (Secord şi Backman), persoana este individul care ocupă o poziţie focală în relaţia observată, iar altul este persoana ocupând o contrapoziţie, fiind partenerul persoanei, ambii aflându-se în relaţii reciproce (de exemplu, mamă - copil, soţsoţie). Deşi termenii de "actor" şi de "altul" se întâlnesc şi în altele din teoriile discutate anterior, acestea nu sunt teorii ale rolului în sensul strict al cuvântului. Situaţia de bază înăuntrul căreia rolul poate fi structurat este cea pe care o implică 147

un actor acţionând în raport cu sau cu referire la altul. tatăl răspunde cel puţin uneia din expectanţele rolului de tată. "performanţă atletică" sau poate fi clasificată în termeni de scop al conduitei jucate. în contrast cu expectanţa normativă care exprimă cerinţa comportamentală a rolului dat. "menţinerea ordinii". Expectanţa normativă reprezintă drepturile şi obligaţiile care acompaniază ocuparea poziţiei de rol date. Calitatea anticipatoare a expectanţei este o forţă care ghidează intercaţiunea. de la relaţia dintre eu şi rolul pe care acesta îl are de îndeplinit. Performanţa de rol se clasifică în general în termenii naturii şi finalităţii ei. mai degrabă. performanţă. Performanţa de rol constă în conduita actuală manifestată de actor. Th. în toate cazurile. porneşte. O distincţie similară introduc Mc. în sensul strict al cuvântului. Pot fi variaţii considerabile în maniera în care diferiţi actori interpretează acelaşi rol sau în maniera în care acelaşi actor interpretează acelaşi rol în diferite ocazii. cum ar fi. Cea de a doua categorie cuprinde termenii care descriu conduitele relaţionale cu rolul: expectanţa. la rândul ei.David şi Harari între expectanţa de rol predictivă şi expectanţa de rol prescrisă. sancţiune. care este relevantă în raport cu rolul particular pe care el îl joacă. Multe din prescripţiile importante care guvernează conduita sunt bazate pe norme interiorizate care corespund rolului dat. performanţa de rol reprezintă conduita actuală manifestată de un actor în rol.a. trebuie să funcţioneze în acest rol. Continuitatea experienţei de intercţiune poate să faciliteze achiziţionarea unor standarduri interne cu privire la conduita altora sau la reacţia lor. ocupând o poziţie dată de rol. Date fiind aceste situaţii. în definirea dimensiunilor acţiunii de interpretare a rolului. Actorul este liber să varieze expresia funcţiei rolului înăuntrul limitelor impuse de funcţiile şi experienţele relaţionate cu rolul. ci în termeni de calitate generică şi de scopuri sau motive ale acestei conduite. expectanţele se bifurcă pe baza naturii lor anticipatoare şi a naturii lor normative. Calitatea prescriptivă a expectanţei de rol reprezintă pe acel "se cuvine" sau "trebuie" al rolului dat. "performanţă şcolară". deprivare psihologică sau prin manipularea dependenţei. decât în termeni de mijloace. de-a lungul dimensiunii 148 . Expectanţa apare ca normă sau punct de vedere general privind modul în care persoana. teoria rolului tinde să clasifice performanţa de rol nu în termeni de conduită specfîcă performantă în interpretarea rolului. de pildă. Un anumit număr de conduite de rol diferite pot realiza expectanţa aceluiaşi rol. Dacă afirmăm că disciplinarea copilului este una din funcţiile expectante ale rolului de tată. evaluare. prima nefiind bazată pe normă. ş. El clasifică jucărea rolului în termeni de intensitate a interpretării pe care o defineşte. Potrivit autorilor menţionaţi.Sarbin. normă. un tată oarecare poate să realizeze această funcţie prin pedeapsă fizică. complementaritatea. prietenia. Conduita de rol poate fi clasificată ca "performanţă de muncă". Unul din reprezentanţii proeminenţi ai teoriei rolului. "disciplinarea unui copil". situaţie în care actorul sau altul au roluri care sunt legate prin factori ca similaritatea.

Ambele se bazează pe expectanţa de rol. iar termenul de sancţionare îi aplică conduitei sinelui sau altuia care încearcă să obţină fie constanţa. sau care sunt percepute similar de alţii. Deşi rolul este conceptul central în analizele teoretice de rol. evaluarea implică a face o judecată pozitivă sau negativă în legătură cu o conduită de rol particulară. care reprezintă modelul . El presupune că există şapte niveluri ale interpretării rolului.stimul pentru o serie similară de răspunsuri condiţionate. se pare că în jurul lui există cele mai multe controverse. comunicarea expectanţei normative prin evaluări şi sacţionări externe până la punctul când copilul acceptă şi internalizează aceste norme ca guvernatori ai conduitei proprii. care implică o diferenţiere clară între eu şi rol.cit). Deci. având consecvenţă internă. Ei se referă la combinarea compartimentului comportamental cu cel al persoanei.diferenţierii dintre eu şi rol. fie cu schimbarea conduitei evaluate negativ. pornind de la nivelul cel mai de jos. variind în termeni de intensitate. op. Poziţia reprezintă. fie schimbarea conduitei de rol. individul îşi formează un sistem intern de valori prin care îşi autoreglează propria conduită. pot fi deschise sau ascunse. Unele din definiţiile reprezentative consideră că rolul constituie: "expectanţele pe care persoanele le manifestă în comun faţă de o persoană care aparţine unei categorii particulare în virtutea poziţiei pe care o ocupă în sistemul social (Secord şi Backman. după Secord şi Backman (1964). Ca atare. care implică integrarea completă a eului şi a rolului. Evaluările făcute de alţii la adresa actorului se pot interioriza şi deveni valori ale actorului. în general. ale altuia în 149 . "conduita caracteristică şi aşteptată a persoanelor care ocupă o poziţie în grup" (Jones şi Gerard. aceştia nemafiind diferenţiaţi. In ceea ce priveşte evaluarea şi sancţionarea. date de un membru al situaţiei sociale. Astfel. Cea de a treia categorie de termeni desemnează seturi compatimentate ale persoanelor şi conduitelor. conduita de rol va fi mai probabil să fie evaluată şi sancţionată pozitiv când ea este conformă cu expectanţa normativă pentru rolul în chestiune şi invers. Variaţii ale performanţei de rol sunt generate de implicarea individului în rol. categoria de persoane (actori) care ocupă un loc specific în structura socială. 1967). Evaluarea şi sancţionarea pot avea o sursă externă sau internă. socializarea copilului de către mamă implică. comportamente) comune. definiţie la care Biddîe şi Thomas adaugă faptul că poziţia constă într-un set de persoane împărţind atribute (reacţii. Cele două compartimente intră împreună în conceptele generale de poziţie sau rol. De exemplu. şi până la cel mai înalt nivel. evaluarea de către actor a propriei conduite este şi mai importantă. iar sancţionarea este procedura ce se ocupă fie cu menţinerea conduitei de rol evaluate pozitiv. "o serie de răspunsuri condiţionate. Biddle şi Thomas definesc primul concept ca expresie a aprobării sau dezaprobării conduitei de rol a noastră sau a altora. Ele se bazează pe comunicarea expectanţei normative a altora prin mijloace predominant deschise. Odată cu acceptarea internă a normelor de bază ale altora. consecvente intern. deşi evaluarea şi sancţionarea actorului de către alţii este un aspect important al teoriei rolului.

acea imagine despre sine care îi serveşte cel mai bine. în culise. "o secvenţă . In procesul interacţiunii sociale. Manevrând aceşti factori. ambianţa în care se află individul. pentru a reda mai clar conţinutul conceptului de rol (fig. în ochii celorlalţi. partenerul poate să creeze.1954). partenerii de interacţiune aşteptând unul de la altul un acord între aceste elemente. care găseşte o analogie deplină între situaţiile de viaţă reală şi reprezentările teatrale.etalon de acţiuni învăţate sau de fapte săvârşite de persoană în situaţia de interacţiune" (Sarbin. factori controlabili. El distinge între "avanscena" interacţiunii (unde se petrece nemijlocit interacţiunea) şi culise. Goffman descrie laturile de fineţe ale "tehnologiei" conduitei de rol a individului angajat în îndeplinirea unor roluri diferite. De aceea. Goffman foloseşte noţiunea de "faţadă" în analiza îndeplinirii rolului prin care înţelege mijloacele expresive standardizate care sunt folosite voluntar sau involuntar de individ în procesul îndeplinirii rolului. experienţa de intercţiune anterioară. se ridică întrebarea: putem noi să-1 credem pe cel care pare să-şi confirme motivul prin manifestări emoţionale corespunzătoare? Pe cel care pare să acţioneze sub acţiunea afectului pe care îl manifestă în exterior. unde are loc o activitate raportată la rol.19). care. El priveşte membrii societăţii ca actori şi se preocupă de tehnologia conduitei de rol. Principalul pentru executantul rolului constă în a crea la alţii impresia că el îşi îndeplineşte corect rolul. individul apărând ca purtător al unor roluri străine personalităţii sale sau ca un trişor cinic. pe care el şi~i poate dirija. "pattern-ul sau tipul de conduită socială care pare adecvată situaţional rolului în termeni de cerinţe şi expectanţe ale grupului (Sargent. aparenţa externă a individului şi maniera de conduită. Biddle şi Thomas găsesc că există un element comun: înţelegerea rolului ca set de prescripţii care definesc conduita dezirabilă a poziţiei ocupate. dar informaţia cea mai semnificativă despre partener se află în vorbele şi faptele lui.această situaţie" (Cattrell. Ei propun o matrice a relaţiei persoană-conduită. fără să ne întrebăm dacă îşi ascunde intenţia adevărată? Goffman consideră că cercetătorul nu trebuie să aibă încredere în formele exterioare ale conduitei de rol. Un loc aparte printre exponenţii rolului îl ocupă E. dar inaccesibilă ochiului auditoriului.1951). îndeosebi de aspectele lui simbolice. 1964 ). astfel încât să creeze despre sine o impresie cât mai favorabilă şi să dobândească un profit cât mai mare de pe urma acestei interacţiuni. 150 . Cu ajutorul acestui aparat noţional. Dincolo de varietatea definiţiilor propuse. nu mai devin obligatorii. Procesul interacţiunii sociale este tratat ca adaptare a persoanei la situaţie şi ca automascare. omul este capabil şi să-şi corecteze propria conduită în concordanţă cu aşteptările altuia. nu în îndeplinirea lui efectiv corectă. Drept elemente ale faţadei el consideră ambianţa. Pe avanscenă sunt respectate exigenţe riguroase.Goffman (1959). Drept surse ale informaţiei despre partener pot să servească aparenţa externă.

persoane înăuntrul unei singure unităţi sociale ample... P2 mama.Cn...o categorie de evaluare... Porţiunea esenţială a matricei o reprezintă ariile secţionate de pe orizontală şi verticală. conduitele unui agregat de indivizi. evaluărilor..Pm reprezintă setul subiecţilor şi constă în poziţiile relevante ale persoanelor. P3 fiul.. segmentul persoanei poate consta în totalitatea prescripţiilor... iar Pi tatăl. C3 ... Fiecare clasă de conduită este o categorie care include poziţia comportamentală individuală specifică. Matricea relaţiilor persoane — conduită (după BJ.. descrierilor făcute laolaltă... Astfel.. B12 etc. etichetată Pi ..... Astfel.. Thomas.. rolurile "altuia".. op.... ■ ■ Segmentul persoanei P..o categorie de acţiuni sau sancţiuni. constă în clasele de conduită relevante.... 19... . setul subiecţilor se limitează la unităţile ..Setul de subiecţi Pi Cj P 2 Ps P 4 B3} B22 . conduitele actorului ca partener al unui complex de roluri.. Acest segment poate varia în lărgime odată cu numărul persoanelor intrând în subsetul supus investigaţiei... setul total de subiecţi poate fi familia.......... sancţiunilor...) sunt conduitele intrepretate de unităţile individuale ale setului de subiecţi.. indiferent de clasele de conduită din care provin ele. Din acest segment au proliferat...Biddle şi E. De obicei....... Segmentul persoană-conduită Segmentul conduită c i n nm Fig. acţiunilor.... Ci poate consta într-un grup de prescripţii. Dimensiunea verticală. De exemplu.. în 151 ..cit) Matricea constă într-un set de conduite care sunt ordonate.. El poate servi ca plan singular pentru a cuprinde multe descrieri particulare ale rolurilor persoanelor reprezentând: rolul individual.. Elementele de intrare (Bn. etichetată Ci ..p . Segmentul persoanei este compus din ansamblul conduitelor manifestate de o singură persoană sau de un subset de persoane. atât prin setul persoanelor..-J. Dimensiunea orizontală.. cât şi prin setul claselor de conduită. C2 . care sunt caracteristici ale conduitei tatălui sau ale tatălui şi mamei (ceea ce constituie subsetul părinţilor) sau ale conduitei fiilor şi fiicelor (subsetul copiilor)..

conduitele a numeroase roluri particulare (rolul mamei. Ei propun trei criterii pentru a infera existenţa relaţiilor dintre orice set de compartimente ale conduitei şi orice compartiment al persoanei: gradul de similaritate sau disimilaritate între compartimente. Despre rol s-au elaborat mai mult sisteme teoretice înăuntrul psihologiei sociale şi îndeosebi o analiză funcţională a conduitei interacţionale. Conceptele de rol corespunzătoare primului criteriu sunt: diferenţiere. Probleme cum sunt C&IQ privind 152 .literatura de specialitate consacrată teoriei rolului.conduită pot fi reiaţionate cu altul pe baza similarităţii sau a lipsei similarităţii. Cea de a patra categorie de termeni. interdependenţa implică o relaţie determinată sau cauzată între conduitele sau compartimentele conduitei a două persoane. consens. care pot fi plasate într-o singură clasă sau într-un set de clase de conduite. în sfârşit. Din acest segment emerg astfel de roluri: deschise sau publice. descriptive (concepţiile de rol înăuntrul unităţii sociale). vorbi de combinarea unui segment al persoanei cu un segment al conduitei. Segmentul conduită . Aşa cum rezultă din analiza termenilor şi definiţiilor propuse de diverşi autori în raport cu conceptul de rol. Segmentul comportamental constă în conduitele tuturor persoanelor luate împreună. Relevanţa rolului este evidentă pentru psihologia socială.prescriptive. interne sau particulare. Matricea discutată furnizează o schemă descriptivă. concept pe care însă autorii interacţionişti îl văd nu ca poziţie obiectivă a individului în sistemul relaţiilor sociale.istorice ale conduitei de rol. Potrivit primului criteriu. specializare. exactitate (când descrierea rolului este similara şi determinată de performanţa de rol şi de expectanţa de rol). de sancţionare (sancţionările aplicate violării normelor din unitatea socială selectată). adaptare. Se poate. De exemplu. astfel.persoană al matricei se clasifică în seturi selectate de clase de conduită. utilizată de Biddle şi Thomas. în majoritatea cazurilor rolul este examinat în raport cu poziţia sau statusul individului. prescriptive (proprietăţi normative ale rolurilor în sistemul social selectiv). Potrivit celui de al doilea criteriu. evaluarive (norme de evaluare a rolurilor în unităţile sociale). desemnează seturi relaţionale ale persoanelor şi conduitelor. gradul de codeterminare sau interdependenţă pentru oricare două sau mai multe compartimente. clasificarea rolului prescriptiv al tatălui va include toate prescripţiile care sunt ocupate de tată. în sistemul familiei. un criteriu operând în comun pentru similaritate şi determinare. corespunzător celui de al treilea criteriu. uniformitate.prescriptive. facilitând sau stânjenind una alteia performanţa. recompensa. autorii disting conceptele de conformitate. al bărbatului. active (performanţele de ro! ale ansamblului actorilor în unitatea socială). consistenţă. ci ca o categorie subiectivă: aşteptările de rol angajate în conduita de rol şi în condiţionările social . deschis . oricare două compartimente ale conduitei sau ale relaţiei persoană . segmentul conduită ~ persoană poate consta în roluri individual . investiţiile. al liderului etc).

R.relaţiile de putere şi conducere.M. o noţiune esenţială pentru înţelegerea proceselor formării montajelor sociale şi autoaprecierilor. acesta nedorind să se numere printre membrii lor. ca punct de referinţă. se detaşează două funcţii ale 153 . Majoritatea autorilor (M. după T. nu numai în formarea orientărilor sociale ale individului. a rolului şi a fenomenelor care intră în relaţie cu rolul. ea fiind larg utilizată pentru a explica fenomene cum sunt inconsecvenţele conduitei individului în condiţiile unui nou context social. conflictele. el desemnând grupul de persoane cu care individul se compară când îşi defineşte propriul statut. Grupul de referinţă a devenit.Sherif. M. reacţia neunivocă a diferitelor straturi ale unui auditoriu la una şi aceeaşi comunicare parvenită prin rnass-media. în sensul că autoaprecierea depinde de grupul luat ca punct de plecare.M. percepţia persoanei. Termenul de grup de referinţă a fost introdus de psihologul social american Hyman (1942). care îi serveşte individului ca standard sau sistem de apreciere a altora şi a sa şi ca sursă a formării montajelor şi orentăriîor lui de valoare. legate. primele fiind cele care provoacă individului năzuinţa de a fi primit în rândurile lor. după Kelley. manifestarea criminalităţii în rândul minorilor. Corespunzător. două tipuri de relaţii diferite între individ şi grup.Newcomb (1950). pe de o parte. în legătură cu cercetarea reprezentărilor persoanei despre statutul propriu în comparaţie cu statutul altor persoane. Calitatea de grup de referinţă pot s-o aibă cele mai diferite formaţiuni umane: grupuri de apartenenţă şi grupuri externe. cu procesele perceptive. ci şi în aprecierea fenomenelor vieţii sociale şi în formarea unui tablou asupra lumii. pozitive şi negative. Autorul citat consideră că trebuie distins între calitatea de mebru al grupului actual şi grupul de referinţă ia care individul se raportează psihologic.N. mari şi mici.Hyman.Sherif (1969). luarea deciziei individuale şi de grup. Teoria grupului de referinţa O direcţie de exprimare a orientării interacţioniste o constituie teoria grupului de referinţă (reference group). celelalte care provoacă individului tendinţa de a se manifesta împotriva lor.2. grupuri reale şi ideale.Kelley. T. 7. conştient sau inconştient. şi pe de altă parte. Grupul de referinţă desemnează. dilema persoanei marginale. Grupul de referinţă joacă un rol important. după M. Grupurile de referinţă pot fi. învăţarea socială au fost puse în evidenţă prin utilizarea frecventă. în psihologia socială. cu procesele motivaţionale.Merton) înţeleg prin această noţiune grupul la care individul se raportează psihologic.N. N.K. Unul din neajunsurile metodologice ale teoriilor rolului social rezidă în subestimarea laturii de conţinut a activităţii persoanei. în scopuri interpretative. Newcomb. orientându-se în raport cu valorile şi normele grupului respectiv. Rezultatul comparaţiei este o autoapreciere a statusuîui pe care Hyman o tratează ca variabilă dependentă.

teoria rolului şi teoria grupului de referinţă . aptă doar de a recţiona. aşa cum observă unii autori.Kuhn) propun în locul grupului de referinţă termenul de "categorie de referinţă". Noţiunea de "grup de referinţă" se constituie ca un instrument metodologic cu ajutorul căruia pot fi descifrate tainele mecanismului interacţiunii dintre poziţia socială a persoanei şi montajele ei sociale. interacţionismul simbolic se deosebeşte atât de behaviorismul clasic. când individul ocupă în grupul de apartenenţă un statut scăzut şi se simte izolat. 1952). acestea din urmă. El se 154 . cât şi de neobehaviorism prin aceea că priveşte omul nu ca o "maşină psihologică". funcţia de impulsionare a individului spre a tinde să devină membru al grupului de referinţă. Spre deosebire de psihanaliză. Prima funcţie rezidă în a-1 obliga pe individ să urmeze standurile de conduită (normele de grup) stabilite şi ea se realizează dacă grupul este capabil să recompenseze indivizii pentru conformitate şi să-i sancţioneze pentru nonconformitate. ca grup normativ de referinţă.Hardely.Shibutani) disting şi o a treia funcţie a grupului de referinţă. Aşa cum am mai arătat. Cea de-a doua funcţie rezidă în capacitatea grupului de referinţă de a servi ca punct de plecare pentru comparaţii.a pătruns în psihologia socială venind din direcţia sociologiei şi de aici specificul punctului ei de plecare: nu individul.L. care ar include atât grupul. cu ajutorul cărora individul se apreciază pe sine şi-i apreciază pe alţii. Dar. ci ca un participant activ la interacţiune.H. orientarea interacţionistă. deci.K. E.Kelley. care el însuşi alege. cu cele două direcţii ale sale . cât şi individul de referinţă sau "altul orientativ". el va tinde să aleagă ca grup de referinţă grupul cu un status superior. Unii autori (T.H. Avându-şi baza teoretică. e mare şi posibilitatea individului de a-şi schimba statusul social şi apartenenţa de grup. ignorând sfera emoţională şi subconştientul.grupului de referinţă. care încearcă să determine condiţiile în care individul alege. normativă şi comparativ-apreciativă (H. previziunea cu privire la conduita individului în raport cu grupul de referinţă rămânând încă o problemă deschisă. nu grupul de apartenenţă. apreciază şi reglează conduita prin comunicarea simbolică.Merton (1957). mai mult au generat probleme decât au dat răspunsuri. asemenea behaviorismului. în filosofia pragmatistă. dintre motivaţia individului şi structura socială. ci procesul interacţiunii simbolice dintre individ şi societate ca sistem de comunicări şi de relaţii interpersonale. interacţionismul acordă cea mai mare atenţie conduitei raţionale a omului. când mobilitatea socială este ridicată şi. alegerea de către individ a grupului de referinţă depinde de caracteristicile lui personale. Noi contribuţii la teoria grupului de referinţă aduce R. cu toate că această noţiune pare a fi foarte productivă pentru cercetările empirice de psihologie socială. ci un grup extern: când grupul de apartenenţă nu asigură un prestigiu satisfăcător membrilor săi. iar alţii (M.

crize. în plan psihologic. să se apropie de ei. punând accentul pe aspectele cognitive ale comunicării: percepţii.privită ca formă dată nemijlocit a socialului". care se vrea o nouă filosofie asupra omului. 155 . de fapt. De aici predilecţia pentru preocupări vizând omul în situaţie. Ea apare în contextul anumitor premise obiective. conflicte. orientarea umanistă încercă să întemeieze o nouă concepţie asupra omului pornind direct de la variabila psihologică. afirmarea de sine. să afle un sens integrator şi explicativ pentru acţiunile pe care le întreprinde? Ştie el să evite însingurarea. atât în viaţa personală cât şi în cea interpersonală? Psihologia umanistă încearcă să propună. reuşeşte oare omul ca. profunde. susceptibil să diminueze entropia vieţii individuale şi interpersonale. incoerenţă. un anumit proiect de reconstrucţie umană. tensiuni. cum am arătat pe tehnicile de condiţionare şi modificare. Ea înmănunchează mai multe tendinţe. In aceste condiţii. a comportamentului. care curge în ritm alert sau totul nu este decât tranzienţă. sursele teoretice în fenomenologie şi existenţialism. generatoare. proprii societăţii contemporane. "socialul" însuşi (ca sistem al relaţiilor sociale existente obiectiv) rămânând în afara analizei. o nouă filosofie de viaţă şi o nouă cultură a relaţiilor interpersonale. Psihologia umanistă. să devină solidar cu ei? Se pot găsi nişte invarianţi emoţionali şi atitudinaîi pe fondul unei vieţi-mozaic. pe fondul efectelor alienante ale progresului economic şi tehnic. în condiţiile în care. autentice cu semenii săi. corectă prin ea însăşi. ca o reacţie împotriva teoriilor behavioriste şi neobehavioriste. dată individului în experienţa lui de zi cu zi. care tind să-i pulverizez personalitatea. din exterior. inferioritatea. promotoare ale recentrării demersului filosofic pe analiza experienţei nemijlocite a conştiinţei umane şi pe reflecţia asupra condiţiei umane concrete. se simţea nevoia revenirii la om şi la subiectivitatea umană. cotidiene. să se regăsească pe sine. sensul vieţii pentru el. să-i înţeleagă. Ideea. dincolo de multitudinea funcţiilor şi rolurilor sociale. nu este dusă până la capăt şi aceasta din cauză că "accentul se pune numai pe o anumită latură a problemei ~ interacţiunea . care se vor inginerii sociale şi umane. superficialitate. îşi are. intenţionalitatea şi libertatea umană. modele de reconstrucţie culturală a vieţii individului. neîmpliniri. Orientarea umanistă şi implicaţiile ei psihosociale Apărută în deceniul al şaselea. de nesiguranţă. nelinişte. Viaţa modernă este punctată de dezechilibre. suspiciune. 8. la problematica vieţii personale. să stabilească contacte sincere. că interacţiunea şi comunicarea sunt realitatea nemijlocită a relaţiilor sociale. orientări sociale. Principala limită a interacţionismului constă în a interpreta "socialul" numai ca intercaţiune. centrate. la toate aceste întrebări.pîaseză foarte aproape de cognitivism.

autonomie şi autorealizare. Ca actor implicat activ în schimbarea de sine. valori şi valorizare. demnitate. El posedă capacitatea de a experimenta conştient factorii inadaptării sale psihice -incongruenţa dintre conceptul de sine şi totalitatea experienţei sale . ci o persoană aflată în procesul creării de sine. cu ecou în întreaga psihologie umanistă. 156 . Charlotte Biihîer. El este orientat spre ceilalţi. să-i stimuleze. reflecţia filosofică cu optica religioasă. o condiţie a împlinirii proprii. Sensul însuşi al termenului de "umanistă" derivă din asocierea lui cu noţiunile etico-filosofice de bunătate. E. constructivă şi nu rea. al cărui punct maxim îl constituie tocmai trebuinţa de afirmare de sine. naturalpozitivă. demnitate. exprimând nevoia de celălalt. psihologii umanişti recurg la terminologii şi definiţii care amalgamează psihologicul cu eticul şi axiologicul. deschis şi dispus să-I înţeleagă. calm şi linişte interioară. competenţă pentru schimbare şi terapie de schimbare.Termenul de psihologie umanistă îi aparţine lui Hadley Cantril. Şi enumerarea de termeni ar putea continua. De aici. între ei impunându-se însă numele lui Abraham Maslow (1970. umaniştii zugrăvesc imaginea unui om eminamente pozitiv. Prezenţa lor constituie o componentă esenţială a existenţei sale.Harris. conceptul de întâlnire. individul îi schimbă implicit pe alţii. La rândul lui. Natura umană este.Severin. cunoaştere de sine şi confesiune. Omul tinde spre creştere şi dezvoltare personală.Cohen.L. Rogers consideră că omul nu este un sclav. bună. deschide finalmente. spontaneitate şi creativitate. manipulativă. pe eliberarea potenţialului uman prin autoactualizare.Berne. creaţie. El dispune de suficientă putere pentru a trata într-o manieră constructivă toate aspectele de viaţă care îi pot parveni în câmpul conştiinţei. omului calea de acces spre plenitudine. colaborare şi comprehensiune. AJ. o păpuşă aflată la discreţia inconştientului ori a forţelor constrângătoare ale mediului şi ale instituţiilor. holistă asupra omului. bunătate. cu accent pe unicitatea şi spontenaitatea fiinţei umane. creştere psihologică şi dezvoltare. Individul este capabil să se dirijeze el însuşi. fericire. 1972) şi Cari R.1973). bazată pe excesul de control asupra conduitei. toleranţă şi acceptare. Th. Criticând behaviorismul pentru concepţia şi metoda lui constrângătoare. spre afirmare de sine liberă şi spontană. să-1 accepte. Lui Maslow îi aparţine.1966. modelul piramidal al evoluţiei graduale a nevoilor umane. sine şi altul. cum se ştie. individualitate şi unicitate.Sutieh. J.Rogers (1951. tendinţă înnăscută şi tendinţă actualizantă. Psihologii umanişti dezvoltă o manieră de înţelegere similară asupra raportării omului la alt om. Punând la lucru tot acest arsenal terminologic. valoare. perfecţiune.T. în straturile ei intime. după părerea sa. dar reprezentanţii acestui punct de vedere sunt mult mai numeroşi (F. H. distructivă.Shostrom). Abraham Maslow dezvoltă o viziune totalitară. E. de autodeterminare şi autodezvoltare. care.Misiak. normalul cu patologicul. pătruns de bunătate şi spirit constructiv până în straturile sale profunde şi intime.şi de a-şi reorganiza conceptul de sine. Ei ne vorbesc de nevoi de bază şi metanevoi.

înţelegerea. La baza practicii T-grupului. conştientizarea obstacolelor interînţelegerii. nu se cunosc între ei. Este ceea ce se încearcă la nivel de grup. de a supune analizei membrilor însăşi această activitate. respectul. pe de altă parte. care însă nu oferă răspunsuri. Aceştia pot fi administratori. care pot să varieze de la două zile la două luni. acceptarea. care. demonstrând loialitatea în raport cu ceilalţi. medici. psihologi. fiecare manifestând faţă de celălalt o atitudine suportivă. de regulă. Partenerii observă interacţiunea şi învaţă din observarea şi discutarea proceselor de interacţiune care se derulează între ei. încrederea reciprocă. apropiate cu ceilalţi. centrată pe analiza proceselor de interacţiune dintre participanţi. Reglatorul relaţiilor cu altul sunt intercunoşterea. Grupul are un antrenor. să capete abilitatea de a se deascoperi unii în faţa celorlalţi. exprimându-se sincer. Familiarizaţi cu obiectivele acţiunii în grup. T-grupul are. ci se îngrijeşte să asigure în grup o atmosferă deschisă. Parte componentă a teoriei dezvoltării grupului. de a fi permisivi la cunoaştere şi de a se accepta şi tolera. prin două modalităţi procedurale distincte : tehnica T-grupului şi tehnica E-grupului formulări prescurtate ale denumirilor de "training group" (grup de antrenament) şi. Se presupune că prin aceasta se stimulează creşterea competenţei persoanei în raport cu propriile motive. una din formele şi metodele de antrenament psihosocial. Pentru a ajunge la raporturi calde. de încredere şi să constituie un model al conduitei dorite. prin profesiunea lor. pe de o parte. un act de cultivare a relaţiilor interpersonale în vederea dobândirii tehnicii de a ne raporta la ceilalţi. profesori. de educare a sensibilităţii faţă de problemele comune. facâridu-i pe aceştia mai alocentrici (orientări spre alţii). menirea de a organiza activitatea în comunn a membrilor lui şi. trebuind să stăpânească o anumită artă a comunicării interpersonale. prin procese de educaţie şi învăţare. înţelegerea motivelor. se află metoda discuţiei. care este una antibirocratică. să devină mai alocentrld. capabilă să răspundă nevoilor fundamentale ale oamenilor. subsumând analizei colective fiecare secvenţă a intercaţiunii. Se impune. oameni care. priceperilor şi abilităţilor necesare comunicării şi schimbării interpersonale. strategiilor conduitei de comunicare a partenerilor. adică de însuşire a cunoştinţelor. Liderul nu apelează la experienţa anterioară a 157 . "encounter group" (grup de întâlnire). scopurilor. de sprijin şi acceptare. componenţii grupului observă atent conduita proprie şi conduita altora. întâlnirea şi comunicarea cu celălalt.privit ea factor declanşator şi facilitator al actualizării şi creşterii personale. participanţii încearcă să se angajeze şi să înceapă o interacţiune. intenţii. democratică. jurişti. formulată de Bennis şi Shepard (1965). Dimensiunile grupului variază de la 7 la 15 membri. Pe fondul acesta de încredere şi explorare intensă. sociologi. respectiv. acţionează asupra altor oameni. sincere. tehnica T-grupului reprezintă un instrument de învăţare a relaţiilor umane. frustraţii. deci. toleranţa. Şedinţele se ţin la anumite intervale. admiterea pluralităţii situaţiilor interindividuale ar fi temeiul depăşirii dilemei egoism-altruism şi al construirii a ceea ce ei numesc o societate sinergetică. oamenii trebuie ajutaţi.

considerat ca fiind competent pentru schimbare. care condamnă pacientul la dependenţă de terapeut. De inspiraţie psihanalitică. de fapt.membrilor sau la experienţe din afara grupului. ci a elibera exerciţiul tendinţei interne. sentimentul de nerealizare. o nouă cultură a interacţiunii şi comunicării umane. care este mai importantă pentru el decât trecutul. după Rogers. Disfuncţionalitatea vieţii concrete. participare şi deschidere la schimbare. frustrarea. electrochirurgie. pierderea sensului vieţii şi implicit. Tocmai acesta este mecanismul învăţării în grup. sex. Se pune accentul. prin legături inverse. patologia ei cotidiană este. ce dă prioritate tehnicilor de recuperare fundate pe tratamentul medicamentos.cum a procedat psihanaliza . Nu trebuie nici să ne rezumăm la a scotoci în trecutul pacientului . grupurile de autogestiune. cultivate în laborator. Regula care stă la baza acestei relaţii constă. eliberarea capacităţii existente deja în individ. grupuri centrate pe probleme ale relaţiilor dintre sexe şi ale vieţii de familie. somnoterapie. destinate analizei critice a problemelor vieţii sociale şi politice. centrate pe readaptarea diverselor categorii de devianţă. fiecare membru fiind informat. Cum ar putea fi omul scos de sub presiunea acestor factori traumatizanţi? Psihologia umanistă consideră că pentru a răspunde la acesta întrebare nu trebuie să privim omul dintr-o perspectivă axată pe boală.prin mobilizarea tuturor resurselor şi potentelor lui 158 . fiind generată nu atât de cauze organice. destinat să rezolve problemele (antagonismele) generate de diferenţele de vârstă. în analiză. compromiterea normalităţii psihice. înstrăinarea. anomia. se va obţine o creştere a indicelui de umanizare a relaţiilor sociale de ansamblu. care pot fi soluţionate prin imaginea unui nou tip de relaţie între terapeut şi pacient. Se creează. caracterizate prin eliminarea inhibiţiilor. astfel. Mai corect este să vorbim nu de boli mentale. electrofiziologie. fizice. trebuie să pornim de la ipoteza că omul posedă o minte funciarmente sănătoasă şi să punem accentul pe reconstrucţia experienţei lui prezente. clasă. Se crede că prin transferul modelelor de experienţă interacţională. dar conceput să funcţioneze în baza unor principii care să depăşească psihanaliza. apartenenţă etnică. interne. metapatologie. grupurile de intervenţie socială. un set de noi norme de grup. legat îndeosebi de numele lui Cari Rogers. în următoarele: nu o modificare ex nihilo. ci de un compex de factori psihosocioculturali: nesiguranţa. grupul de întâlnire (E-grupul). pe ceea ce se petrece "aici" şi "acum". Pornind de la modelul T-grupului. neâncrederea în celălalt. nu manipularea expertă a unei personalităţi mai mult sau mai puţin pasive. ci de probleme umane. s-au dezvoltat variante particulare. cum ar fi. este centrat pe terapia intrepersonală şi pe dezvoltarea umană. introdusă din exterior de terapeut. ale relaţiilor dintre generaţii. Modelele de conduită şi experienţă învăţate în laborator urmează a fi transferate şi implementate în situaţiile sociale naturale. cu privire la modul cum interpretează alţii cele spuse de el. în condiţii experimentale. Dimpotrivă. grupul de confruntare. rasă. Misiunea terapeutului ar fi aceea de a crea condiţiile valorizării de sine pozitive a pacientului .crezând că astfel îl ajutăm să se elibereze de el. de pildă.

ca expresie. pasul înainte pe care îl face. nu ne propune numai o teorie ameliorativă. somatică şi afectivă. autodezvăluire. Recuperarea omului în contextul reabilitării condiţiei sale de fiinţă umană. accentul cade nu pe variabila informaţională şi pe comunicarea verbală explicită. prin acumularea schimbărilor individuale şi interpersonale. ce solicită competenţă socială şi umană. nu doar evocate verbal. 159 . concură. bunătate. interpersonale şi de date individuale -crezând că. secondată de ecouri şi aplicaţii. concepute ca instrument de înlesnire a creşterii umane. este pusă în slujba reorientării spre salvarea omului. ca tehnici pe care individul şi le aplică singur în faţa unui terapeut care tace şi ascultă cu căldură şi înţelegere "ca de la suflet la suflet". mai întâi. creativitate. Ceea ce aminteşte de tehnica psîhodramei şi sociodramei moreniene. de data acesta. ci pe variabila emoţională şi pe comunicarea nonverbală. s-ar putea ajunge indirect şi la alte tipuri de schimbări sociale. ca şi grupul de antrenament. Ea se constituie. aceasta pare a fi crezul terapiei rogersiene. prin conştientizarea crizei modelului uman. ca trăsătură distictivă faţă de concepţiie anterioare. umanizarea proceselor educaţionale. Doctrina umanistă se menţine în limitele strategiei microschimbărilor . cel puţin prin intenţiile sale. De remarcat că psihologia umanistă. a nevoii stringente de a proceda la schimbări cu caracter de ameliorare şi optimizare în mediul existenţial al condiţiei umane. care. expresivă. confensare. Ceea ce nu se poate realiza decât pe calea înţelegerii empatice a ceea ce exprimă pacientul. De aici. educaţionale. într-un fel. îndemnul la sinceritate. spovedanie. fi. cum ar. desfăşurate rapid şi trăite profund. libertate .sănătoase. cultural şi valoric propriu societăţii contemporane. prin procese de învăţare socială. directă. încercând o apreciere de ansamblu a psihologiei umaniste.pentru a facilita pacientului construcţia unui eu congruent cu experienţă. creşterea eficienţei acţiunilor de comunicare şi cooperare. de pildă.la nivel de relaţii familiale. utilizându-se variate exerciţii interacţionale de angajare a individului ca realitate mentală. spre deosebire de alte orientări.conferă psihologiei umaniste nota de doctrină care. ci şi o practică ameliorativă. formarea cadrelor de conducere. Grupul de întâlnire apare drept cadrul de practicare a unor experienţe de viaţă intensive. Totul în ipoteza că deblocarea sentimentelor inhibate se produce mai uşor când acestea sunt asociate cu împrejurări sugerate acţionai. exprimate în concepte cu profundă rezonanţă etico-filosofică . în sfera unor multiple domenii de acţiune socială. în plan teoretic. a tuturor factorilor sociali şi culturali favorabili . Preocuparea aceasta pentru probleme majore ale definirii poziţiei omului în lume. unicitate. Cu deosebirea că.cum sunt cele de valoare. la crearea unui nou mediu cultural al relaţiilor interpersonale. vom sublinia. demnitate.

In intervalele care separă aceste perioade.stările subiective -în raport cu care ştiinţele naturii (ştiinţele fizicii) ofereau prea puţine indicaţii. 160 . (în cursul perioadei 1965 . dinamica grupurilor (între anii 1935 . fără a înceta să conteze ca obiect al preocupărilor ştiinţifice. apărată în Statele Unite ale Arnericii.1960. alternativ. au contribuit la consolidarea mentalităţii ştiinţifice în psihologia socială şi la creşterea respectului faţă de studiile de atitudine. corespund următoarelor trei momente de înflorire a interesului pentru atitudine: 1) perioada cuprinsă între anii 1920 .Goldstein. motivaţi de presupoziţia optimistă că de îndată ce atitudinile vor fi identificate şi măsurate.1939). locul altor subiecte. în anumite perioade de timp. cogniţia socială. R.9. prejudecăţile etnice. cu toate că. religiozitatea. Despărţite între ele prin interregnurile dominate. că atitudinea a dominat aria psihologiei sociale în trei perioade diferite de timp. Orientarea. Pornind de la încercarea lui Fechner de a măsura senzaţia şi de la încercarea lui Spearman de a măsura inteligenţa. cum ar fi. Perioada măsurătorilor de atitudine este ilustrată de o serie de nume devenite clasice în psihologia socială . la care ne vom mai referi în capitolul de faţă.1957). 3) perioada cuprinsă între anii 80 . către măsurarea atitudinaiă. exercitând o hegemonie mai îndelungată decât oricare alt concept. centrată pe măsurarea şi şcolărea atitudinilor. atitudinea. cu ponderi dominante printre celelalte concepte.Thurstone. L.E. Era vorba de a măsura nişte fenomene . caracterizată prin focalizarea interesului asupra structurii atitudinii.Bogardus. conservatorismul politic. numită şi "prima din cele trei vârste eroice ale cercetărilor atitudinale''.Golu. Mc Guire (1986) consideră. a cedat. exprimate în termeni de tendinţă sau înclinaţie socială.Lickert .S. aceste trei perioade. Scările de măsurare a atitudinilor. totuşi. Unii autori consideră conceptul atât de important încât definesc însăşi psihologia socială ca fiind studiul atitudinilor sau echivalează fiinţa umană cu aptitudinea de a forma şi a utiliza atitudini (K. drept urmare. impunându-se. se produce pe fondul nevoii acute de realizare a diversităţii în contextul contactelor dintre diverse fracţiuni regionale. autorii menţionaţi dezvoltă o serie de modele de abordare scalară a atitudinilor. au provocat o reacţie de respingere din partea celor ce nu agreau spiritul matematic în psihologie.90.1974). de pildă. prin nota lor de orientare spre abstract şi cantitativ. într-un amplu studiu de sinteză. 2) perioada cuprinsă între anii 1950 . chiar decât cel de grup.1985). care am trecut pe primul plan.L. se va putea obţine consensul opiniei publice ca factor ce insuflă direcţie energiilor sociale. atitudinile eronate vor fi corectate şi. de alte concepte. etnice şi clasiale. Psihologii sociali se angajează în operaţia intensivă de măsurare. Orientarea către studiul atitudinilor Conceptul de atitudine ocupă o poziţie importantă în spaţiul de preocupări al psihologiei sociale.Trecând în revistă lucrările care se ocupă de cercetarea atitudinilor.autori ai unor tehnici de măsurare a atitudinilor care au mai fost prezentate şi analizate în literatura noastră de specialitate (P. dominată de interesul pentru studiul schimbării de atitudine.1930.

deoarece. In timp ce unele abordări scalare utilizează. larg utilizate şi în prezent. S-a produs o sensibilizare a specialiştilor în raport cu necesitatea introducerii măsurii cantitative în cercetările psihologice şi psihosociale. Ca răspuns la tendinţa cercetărilor axate pe măsurarea atitudinilor de a deveni un scop în sine sau. totuşi. Unele tendinţe de supraelaborare şi de cuantificare excesivă. către sfârşitul anilor '30. altele fac uz de criterii exterioare (corelaţia diferenţelor individuale de atitudine cu variaţia acţiunilor în raport cu obiectul judecăţii). în contradicţie cu popularitatea câştigată de fenomenul de asemănare sau chiar de identitate a formelor psihologiei colective. care se fac îndeosebi către sfârşitul acestei perioade. comutarea interesului de la măsurarea statică de atitudine la procesele de grup. radicalismul. fără să se ia în considerare necesitatea scalarii simultane a mai multor variabile şi a relaţiei dintre ele. chiar dacă mulţi autori au continuat să opteze pentru teorii bazate pe ipoteze greoaie. se produce. corelaţia itemilor separaţi cu întregul. Dar. într-un fel. care face ca membrii unui grup să se distingă între ei. ostilitatea rasială. au putut şi ele să contribuie la declinul orientării respective. după expresia lui Mc Giure. de a deveni un câmp ornamental interesant mai degrabă prin el însuşi şi nu un mijloc de finalizare a făuririi teoriei sociale. fac dificilă utilizarea instrumentelor de către cei neiniţiaţi riguros şi împovărează cercetarea cu proceduri analitice lungi şi intimidante (Mc Guire).Depăşind empirismul de duzină. în vederea validării instrumentului de măsurare. O complementaritate a celor două direcţii se pare. care au dominat mai mult 161 . Una din direcţiile măsurătorilor din această primă perioadă a constituit-o testarea relaţiei de corespondenţă dintre atitudine şi acţiune. cum ar fi ateismul. în contrast cu implicarea primelor măsurători de atitudine în determinarea cantitativă a aspectelor practice ale unor probleme sociale controversate. în scopul unei mai bune identificări şi manipulări a variabilelor. care ocolea problema măsurării. cât şi la contrastele dintre grupuri.'30 a constat în încercarea de a măsura variabilele individuale izolate. scările de atitudini ofereau o varietate de soluţii şi proceduri ingenioase. modelele răspunsului unidimesional). cum arată adeseori Mc Guire. Lucrările consacrate scalarii diferenţelor atitudinale ale indivizilor vin. reprezentările diferenţelor atitudinale individuale se concentrează asupra variabilităţii atitudinilor. Scorurile corelaţionale scăzute obţinute. criterii interne (omogenitatea evaluărilor judecăţilor. Aceasta. pentru determinarea diferenţelor individuale sub forma unor dimensiuni atitudinale specifice. atât în interiorul grupului. că există. aşa cum apăruseră ele în operele lui Durkheim şi Wundt. dacă reprezentările colective se referă mai ales la fenomenul de omogenitate din interiorul grupului şi la contrastele dintre grupuri. în acest caz. deficienţa de bază a acestor inovatori ai scalarii atitudinilor din anii '20 . stârnind îndoieli cu privire la valoarea măsurării. Faptul că membrii fiecărui grup împărtăşesc structura mentală ale cărei forme disting grupurile între ele nu exclude existenţa variaţiei intragrupale la nivelul acestei structuri modale.

măsurarea noncreativă (Webb. coeziunea. să subziste sub diferite forme dincolo de anii '30: studiul structurii latente. pasiv (cerecetăriîe lui Mayer Moede) şi apoi asupra efectului grupurilor zise "calde". la început. K.M. interesul pentru măsurarea atitudinilor continuă. 162 .. Prin intermediul unor specialişii .către sfârşitul anilor '60 . validarea internă şi externă (Cook. sofisticarea metodologică. canalizându-şi preocupările către studiul schimbării de atitudine. în primul rând prin fundamentele ei teoretice. cum sunt împărtăşirea normelor de grup. Sechrest. orientarea către dinamica grupurilor a început şi ea să cunoască o descreştere de entuziasm. teoria acţiunii raţionale (Cocioppo.modelul acestor studii centrate pe dinamica grupurilor. moralul.U. unde a proliferat sub forma a numeroase cercetări (Allporî.U. cooperarea. 1979). Constituită în ordinea unei interacţiuni sui-geneiis între realizările psihologilor sociali de pe continentul european şi ale celor de pe continentul american.Heider . manipulate şi controlate situaţiile sociale. Dashiell). putere. reţelele de comunicare. în schimbare se deschide prin încercarea lui Hovland (1949) de a descrie eficienţa persuasivă a variabilelor procesului de comunicare în îndoctrinarea soldaţilor S. F. Curând însă. prin intermediul comunicării persuasive. productivitatea. specialiştii din ţările europene încep să se manifeste critic faţă de modelul american al dinamicii proceselor de grup. Campbell.1983 ). Levinson. nu atât pentru măsurarea. conducere.1959) scalograma lui Guttman şi abordarea de tipul teoriei datelor a lui Coomb. conformitatea. a fost transplantat în S.când specialiştii americani începeau să-1 privească cu mai puţin interes. cercetările cu indici mutipli (Adorno. după cum am văzut.A. fiind apoi returnat psihosociologilor europeni într-o perioadă . Patty. Frenkel . totuşi. Deşi nu mai apare în prim plan. în mişcare.Lewin. Se studiază influenţa socială care. îmbrăcând. Sandford 1950). statice şi limitate la trecerea în revistă a situaţiei existente şi a modului cum percep şi simt. Era studiilor consacrate urmăririi diacronice a atitudinilor. Cercetările de dinamică a grupurilor au apărut mai întâi pe continentul european. competiţia. diferite categorii de populaţie. interactive (cercetările lui Bechteerv). motivaţia. interesate în a descoperi cum pot fi înţelese. forma studiilor asupra efectului psihologic al coprezenţei grupului "rece". Campbell. datorită unor factori similari cu cei ce au dus la reducerea interesului pentru măsurarea atitudinilor ■ excesul de clasificare conceptuală. căutând să promoveze o ştiinţă psihosocială distinctă.de două decenii arena psihologiei sociale. structura grupului. în speţă cele axate pe dinamica proceselor de grup. (Lazarsfeld. Urmărirea dinamicii grupului mic. s-a concretizat. devenită acum temă predilectă a cercetării psihosociale. păreau să nu mai corespundă nevoilor practicii sociale a anilor '40. în raport cu realitatea socială. în studiul unor priobleme specifice. Măsurătorile de atitudine.1966). Scwartz. influenţa socială. puterea. cât pentru schimbarea atitudinilor şi comportamentelor.A.Sherif.Brunswick. stilul de conducere. rafinamentul complicat al unor termeni cum sunt cei de coezivitate.

manipulate însă atent în situaţii experimentale ingenios imaginate. "sursa efectelor de credibilitate. care să poată cuprinde convergent fenomenele de explicat şi se preocupă de măsurarea atentă a variabilelor dependente: fiecare factor inclus în cercetare este tratat în condiţii multiple. Stilul divergent de abordare a schimbărilor de atitudine îşi are originea în modelul disonanţei de grup al lui Leon Festinger şi el se alpeacă asupra unor variate fenomene atitudinale cum sunt: expunerea selectivă la o informaţie de confirmare a atitudinii. cum ar fi impactul atracţiei "riscului". schimbarea de atitudine ca factor inductor de efecte acţionale întârziate. dinamistă . interpus între etapele a doua şi a treia ale cercetărilor de atitudine şi eşalonat pe o durată de 20 de ani (1965-1985). 1983). Guirre consideră că în cadrul acestei perioade pot fi identificate două subperioade: decada stilului convergent şi a celui divergent în abordarea schimbării atitudinilor. care se va dezvolta în anii '80 . deşi se concentrează asupra unor probleme valoroase. de la o serie de ipoteze divergente generatoare ale strategiei de elaborare a teoriei. Se porneşte. Revenirea în această perioadă. atitudinii. iar datele obţinute sunt tratate cu ajutorul statisticilor inferenţiale şi al analizei de variaţie (Mc Guire.De aici necesitatea unui stil sistemic în abordarea atitudinilor. realizate prin intermediul mass-media. Cea de a doua domină anii '60 şi este reprezentată de Festinger şi de grupul său de la Minessota/Standford. Prima subperioadă predomină de-a lungul anilor '50 şi este reprezentată de Hovland şi de grupul său de la Yale. Mc. abordarea convergentă a schimbării de atitudine suferă de un anumit eclectism. mai degrabă. psihanalitică. cum observă cu îndreptăţire Mc Guire.urmăreşte schimbarea cogniţiei. la studiul atitudinilor. lipsa generalităţii atîtudinal-intersituaţionale şi mai ales corelaţia atitudine -acţiune scăzută sunt factori care au dus la diminuarea entuziasmului pentru 163 . în condiţiile acestui stil. decât de la fenomenul observat. testarea predicile! interacţionale. Dar. de o oarecare artificialitate şi superficialitate. Cercetarea se face în baza unor designuri simple. comportamentului. Devine însă dificilă. care se va axa mai degrabă pe analiza structurii atitudinilor decât pe schimbarea lor. reajustarea postdecizională a atitudinilor. Accentul se pune pe procesele de informare-comunicare. efectele unui sprijin contraatitudinal. Abordarea convergentă reuneşte un spectru larg de orientări teoretice -asociaţionistă. îndeosebi a unor astfel de mijloace tehnologice cum sunt televiziunea şi radioul. cu puţine variabile independente.şi încearcă să cuprindă un număr cât mai mare de variabile independente relevante. s-a produs după interludiul cogniţiei sociale. Ea utilizează o gamă largă de noţiuni explicative. utilizându-se acesta teorie pentru a explica o mică parte a covariaţîei unei întinse varietăţi de reiaţii.'90. generată de frecvenţa studiilor de schimbare a atitudinii. getsalistă. variabilele dependente fiind măsurate de regulă pe o scară dihotomică. Fiecare din cele două stiluri dezvoltă o viziune care lasă în umbră o anuuaia parte a realităţii psihosociale. O anumită saturaţie.

afective. cu accent pe aspectele de elaborare cognitivă. astfel. opuse dar mutual complementare. în continuare. cu privire la orientarea spre studiul cogniţiei sociale. Prima implică operaţia de extragere a unei mici proporţii din informaţia conţinută în experienţa perceptiv-senzorială şi încercarea de a subsuma acesta informaţie unor categorii cognitive preexistente. aceasta aflându-se în legătură strânsă cu atitudinile. Nu vom relua aici discuţia. prin restrângerea la cuantumul informaţiei necesare relevante. condensatoare ale cogniţiei şi cea social .investigarea schimbării atitudinilor. acţionale . creând terenul pentru mişcarea în favoarea cogniţiei sociale. prin care se descrie o oarecare persoană -stimul ipotetică. se constată că observatorul produce parcă informaţii în raport cu ceea ce este izbitor în perceperea persoanei . Prin simplificare. Modelul propus de şcoala de la Yale a lui Hovland. care prevedea o conceptualizare a persoanei în termeni de schimbare de atitudine. integrează elementele acestor informaţii într-o impresie evaluativă generală. Ea nu este însă scutită de riscul unor distorsiuni şi erori. în ambele cazuri. în vreme ce abordarea social . rezervă acesteia rolul de receptor pasiv ai informaţiei în cadrul comunicării persuasive emanând de la o sursă externă. cea social . alese experimental. pe integrarea informaţiei au contribuit la pregătirea abordării structurale a atitudinilor. încorporând ipoteze adiţionale în realitatea supusă cogniţiei. în primul caz. la supraelaborarea datelor ei. în speţă cu studiul încodării selective a proceselor informaţionale. Cogniţia socială implică atât mecanismul reducţiei cât şi mecanismul elaborării informaţiei receptate. care pun accentul pe atribuirea de sens. pe care am făcut-o în lucrări anterioare. căruia i se prezintă informaţiile despre mai multe trăsături. iar în cazul al doilea. prin depăşirea setului informaţiilor selectate şi continuarea procesului de elaborare a relevanţei lor. Aceste tipuri de studii asupra cogniţiei sociale. abordarea inferenţială se concentrează mai degrabă asupra mărimilor de ieşire ale cogniţiei sociale. Ceea ce împientează..stimul. atunci când intervine hiperfuncţionarea celor două mecanisme. care permite observatorului să aleagă dimensiunea sub care percepe persoana . respectiv. Cea de a doua constă în încercarea de a construi.cognitive. cea de-a doua leagă reprezentarea cu alte modele .inferenţîală.stimul. Atunci când se utilizează. simplificându-se. realitatea. Cercetările arată că subiectul observator. Cercetările asupra ramificaţiilor cogniţiei sociale depăşesc acest 164 . adică asupra decodificării selective a informaţiei. care poate să ducă la suprasimplificarea realităţii şi. în plan metodic. o abordare de tipul răspunsului liber alternativ. funcţionând. Prin mecanismul inferenţei. pe informaţia conţinută în experienţă.sporind relevanţa lor.reprezentaţională se ocupă mai mult cu mărimile de intrare ale cogniţiei sociale. prima evită dezorientarea provocată de supraâncărcarea informaţională.reprezentaţională. cu accent pe aspectele reductive. asupra capacităţii persoanei de a face faţă complexităţii ambianţei sensibile. Vom menţiona însă cele două tendinţe sau ramuri ale ei.

Ele propun o reconceptualizare receptiv . modelul analizei bazal-periferice.activă a persoanei care. de care vorbeşte Mc Guire. efectul socratic al cercetării probabile. proprii. după Mc Guire (1986). organizarea. Toate aceste tipuri de studii asupra cogniţiei sociale. probabil. model marcat însă de o limită importantă şi anume procedura lungă pe care o implică (Se cere subiectului să estimeze fiecare determinare a obiectului şi a conduitei faţă de fiecare din scopurile sale multiple evaluând fiecare atractivitate a scopului.scop. până ce persoana determină care dintre alternative are o mai mare utilitate subiectivă sau valoare expectată). pe de o parte. prezintă interes. care pun accentul pe artibuirea de sens. centralitatea. formulează răspunsuri cognitive. ci şi opunând argumente şi generând argumente. diferenţierea. atitudinile în interiorul persoanei totale. ei prin manipularea caracterului izbitor al informaţiei pe care deja o posedă persoana: se utilizează metoda socratică a întrebării persoanei privind poziţia ei asupra problemei relatate. prelungită până în zilele nostre. Procesele informaţionale. la trei niveluri: structura atitudinilor individuale. din punct de vedere psihosocial: modelul analizei atribuţional . pe integrarea informaţiei şi pe ramificaţiile sociognitive. Comunicările pot să modifice atitudinile fără ca elementele lor informaţionale să fie asimilate. structura internă. 165 . constând în raportarea obiectelor atitudinilor la spaţiul semantic (poziţiile dimensionale) ale unor judecăţi apreciative şi distingerea obiectelor atitudinii în funcţie de astfel de dimensiuni cum ar fi complexitatea. multiplicând determinările prin atractivitatea pentru fiecare scop. care sunt nişte predicatori mai buni ai schimbării de atitudine decât sunt argumentele asimilate din mesajul de comunicare.valori. utilitate maximizatoare. iar oamenii nu sunt întotdeauna conştienţi de bazele atitudinilor lor sau de lipsa unor atitudini organizate. implicând. relevarea componentelor. asupra modului în care atitudinea poate fi schimbată nu prin prezentarea de noi informaţii din exterior. apărute ca răspuns la comunicarea persuasivă. modelul analizei dimensionale (însăşi definiţia uzuală operaţională a atitudinii se face în baza acestui model: atitudinea este un răspuns situând un obiect al gândirii de-a lungul unei dimensiuni a judecăţii). Persoana răspunde la comunicarea persuasivă nu numai receptând şi absorbind argumentele ei. integrând produsele printr-o anumită "algebră cognitivă" (de tip aditiv sau obişnuit). incluziunea. Privitor la primul nivel structural. pro şi contra. se obţine efectul de modificare de atitudine autoindusă. pot să evolueze pe căi diferite. înţelegerea structurală a atitudinilor se manifestă.model. în procesul comunicării. abordarea structurală. unitatea. având drept copmponente relaţiile expectanţă . alegerea căii de urmat fiind determinată de factori dispoziţionali şi situaţionali. permeabilitatea.evaluative. generalitatea. sistemul atitudinilor. instrumentalitate . Aşa se explică. repetând procedura pentru fiecare opţiune. au pregătit terenul trecerii la cea de a treia etapă a studiului de atitudine.

sistemul de atitudini poate fi exprimat ca set de obiecte propoziţionale ale gândirii proiectate pe o dimensiune comună a judecăţii scalate probabilistic: dezirabiîitate. ceea ce denotă că ele se află în legătură. oamenii declară că nu au opinii în legătură cu unele probleme care. Mc Guire consideră că.profund înrădăcinate ale atitudinilor. Cea de a treia modalitate de exprimare a structurii. care se manifestă în credinţe şi conduite specifice. Privitor la primul aspect. relevarea componentelor de suprafaţă. In primul caz. îl afectează. nu au argumente pentru opiniile pe care le exprimă. pe măsură ce 166 . structura poate să apară în unul din cele trei moduri: a) ca interrelaţie sistemică. exprimă opinii diferite asupra aceleiaşi probleme uşor modificate ca formulare. pe de altă parte. indiferenţă. conduita este determinată mai degrabă situational decât dispozitional. de pildă. aduc argumente care susţin opinii contrare. cea mai completă şi mai semnificativă din punct de vedere psihosocial. dar care pot fi uşor repuse în acord cu componentele bazaîe. cum observă cu justeţe Mc Guire. exercitate. înăuntrul atitudinilor. în fapt. uşor de schimbat. frecvent. de îndată ce presiunea influenţei sociale a fost îndepărtată. pe de o parte. dacă mai multe obiecte ale gândirii sunt proiectate pe o singură dimensiune a judecăţii. Privitor la cel de al doilea nivel structural. pe de altă parte. Informaţia autogenerată modifică în mai mare măsură impactul afectiv decât cea dintr-o sursă externă). prin comunicarea persuasivă şi. ceea ce se reflectă în faptul că. stabile. dar sunt şi larg independente (factorii care sporesc comprehensibilitatea mesajului intensifică impactul afectiv al mesajului. care însă este limitată. b) când un singur obiect al gândirii este proiectat pe dimensiuni multiplu corelate ale judecăţii. care rezistă procedurilor de influenţare socială. minciună. porneşte de la ideea că oamenii dispun de o ideologie organizată care le permite să acţioneze în acord cu orientări dispoziţionale largi. aduc temeiuri eronate pentru opiniile lor.atitudinal al persoanei faţă de un obiect intră în relaţie. cu intervale de situare a obiectelor atitudinii pe dimensiuni. persistente peste timp. Corelaţia dintre excesul de informaţii despre obiect şi nivelul simpatiei faţă de el este modestă: când persoana achiziţionează noi informaţii pozitive sau negative despre obiect. testâdu-se relaţia ipotetică dintre ele. adevăr. când sistemul de atitudini legat de un singur obiect al gândirii este raportat la mai multe dimensiuni apreciative. în cazul al doilea. cercetările arată că între cele două sisteme există o corespondenţă. se observă uşoare creşteri sau descreşteri ale simpatiei faţă de el. se utilizează măsurători funcţionale pentru testarea modelului mediei ponderate al "algebrei cognitive": o măsură de tip scalar. Cu toate acestea. Cel de al treilea nivel structural readuce în discuţie aspecte ale unor probleme clasice ale psihologiei sociale: felul în care sistemul afectiv . cu sistemul informaţional şi. cu sistemul comportamental al personalităţii. c) când obiectele multiplu corelate ale gândirii sunt proiectate pe dimensiuni multiplu corelate ale judecăţii.

Aşa cum arăta Mc Guire. Este vorba despre: utilizarea unor itemi multipli. abordarea mai multor subdimensiuni ale fiecărei dimensiuni împărtăşite interpersonal. reale. să devină evident. în cursul perioadei în care ne aflăm. în ultima vreme. la sublinierea existenţei unei legături mai strânse între cele două sisteme. de asemenea. fapt care va permite să se detecteze căi multiple de influenţă între variabile. permite ca fiecare variabilă să varieze natural. consideră că trebuie să se comporte faţă de obiect. că există o legătură între sistemul atitudinal şi cel acţionai . pentru ca progresul în clarificarea corespondenţei dintre informaţie. permite legatari cauzale bidirecţionale. afect şi acţiune. ci şi inferenţele persoanei în jurul felului cum alţii.timpul trece. cercetările arată.1979) arată că intenţia comportamentală poate fi mai uşor prezisă dacă luăm în considerare nu numai inferenţele persoanei în jurul obiectului evaluării atitudinale. supune datele timp-serie unei analize cauzale. devine necesar un stil sistemic de cercetare. semnificativi pentru el. Cât priveşte cel de al doilea aspect.comportamental. feedbackuri inelare. care se manifestă însă numai în anumite condiţii şi cu o mărime a covarianţei redusă (Atitudinea afectează acţiunea. deplasarea accentului de la măsurarea intenţiilor comportamentale la măsurarea comportamentelor actuale. ca dimensiuni ale atitudinii. Aprofundarea studiilor metodologice şi perfecţionarea instrumentului de măsurare a atitudinii şi acţiunii au dus. iar conformarea indusă comportamental modifică gradul de internalizare a atitudinilor). totuşi. 'Cercetările (Fishbein. descreşterea simpatiei intră într-o corelaţie uşoară cu uitarea informaţiei despre el. caracterizat prin aceea că : introduce mai multe variabile în design-ul de cercetare. . plasarea măsurării fiecărei subdimensiuni în contextul unor niveluri comparabile de determinare situaţională.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->