P. 1
Evaluarea în Educatie Fizica si Sport

Evaluarea în Educatie Fizica si Sport

|Views: 167|Likes:
Published by Poroşenco Roman

More info:

Published by: Poroşenco Roman on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev.F. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate.. Presupune 3 faze : verificarea. autoevaluare a elementelor însusite. Natura probelor este diferita.3.F. dar si utilizarea unor simboluri numite note.S. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. 1. notarea.F. Daca probele sunt masurabile. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). jocul sportiv.F. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). trebuie privite în sistem. Notarea. Criterii de evaluare. Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. cum sunt alergarea de rezistenta. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. 2. Daca probele nu sunt masurabile. Aprecierea. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate. participarea la actiunile competitionale sportive. Decurg din obiectivele E. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. aprecierea. Capacitatea elevului de restructurare. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic. În E. . Performanta motrica. Atitudinea elevului fata de E.. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor. care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor. calificative.S. rezultatul probelor de control masurabile. 3. predomina verificarea practica.S. Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. aprecierea poate sa capete influente subiective. Este procesul prin care subiectul executa o proba.(frecventa la lectii. experienta didactica. Continutul evaluarii. Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative. Verificarea. depinde de competenta profesionala. nivelul de cunoastere al modelului E. Progresul realizat de subiect.

în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective. Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala. Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice.D. .. Depinde de competenta profesionala a învatatorului.F. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 . stabilite de fiecare învatator pentru orele din C.S. Masurarea unor indici de dezvoltare fizica.        Metode de evaluare. Aprecierii verbale. Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice. conform principiului autonomiei. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. conducerea gimnasticii zilnice.F.S. Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala. 2. Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). conducerea unor verigi din lectie. Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. atitudini.S. profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor. 1. Metode de verificare. conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV. atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative. aducerea unor materiale din vestiare. arbitraj. Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E. comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). Comparatia se face la nivel de clasa. privind probele prevazute. Este eficienta daca exista doar un rând de clase. Trecerea unor probe de motricitate. M.

în domeniul capacitatii motrice. La clasele V-VIII. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat. se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. Metodologia de aplicare. Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea.S. Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare. prevazute în sistem. interesului si traseelor individuale de instruire. se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta . cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta.F. dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente.(trunchi comun). Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor. indiferent de conditiile avute. necesar a fi realizate în aria curriculara E. . sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. prevazute în fisa individuala. elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta. Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. Pentru fiecare capacitate / competenta. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. disponibilitatile motrice.

 În afara notelor acordate conform Sistemului National. La gimnastica acrobatica si joc sportiv. Cuprinde: datele personale. conform optiunii. provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. 9 si 10. la una dintre acestea. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate. conform optiunilor elevilor. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe. prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite. Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota.saritura la un aparat. Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. . . Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. jocul sportiv. Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. probele prevazute de Sistemul National. . Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. transmiterea informatiei despre clasa. Fisa individuala. Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. cum sun t : alergarea de rezistenta. în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m . la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8.acrobatica si saritura. probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor. acestea fiind marcate cu un semn conventional).argumentarea dotarii.gimnastica acrobatica. Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil. La gimnastica. conform optiunilor elevilor. cumulativ. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : .

1 nota la gimnastica acrobatica. La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar. dupa cum urmeaza : .1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta .La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 . Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. La jocurile sportive. cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara).2 note pentru calitatea motrica forta .1 nota pentru o proba atletica . Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului. . -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 . .1 nota la jocul sportiv. -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10. .1 nota pentru gimnastica . . potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite. saritura la un aparat sau o medie între cele doua .1 nota pentru calitatea motrica forta .1 nota pentru alta proba de atletism. . Pe parcursul anului scolar. la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note.1 nota pentru jocul sportiv. la optiune a elevului . . Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 . -elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10. . dupa cum urm eaza : . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->