P. 1
Evaluarea în Educatie Fizica si Sport

Evaluarea în Educatie Fizica si Sport

|Views: 167|Likes:
Published by Poroşenco Roman

More info:

Published by: Poroşenco Roman on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/09/2013

pdf

text

original

Evaluarea în Educatie Fizica si Sport Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de învatamânt, având preponderent un rol reglator atât

pentru activitatea de instruire a elevilor, cât si pentru îmbunatatirea strategiilor didactice. Functiile evaluarii. 1. F. de constatare daca o activitate s-a desfasurat în conditii optime, sau în ce fel de conditii. 2. F. de informare a societatii, asupra stadiului si evolutiei pregatirii diferitelor esaloane de subiecti. 3. F. de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficienta necorespunzatoare a actiunilor. 4. F. de prognosticare asupra evolutiei viitoare a elevilor si de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. F. de decizie asupra pozitiei sau intrarii unui subiect într-o ierarhie, forma sau într-un nivel al pregatirii sale. 6. F. pedagogica, în perspectiva subiectului si conducatorului proces 24124f512y ului instructiv-educativ, pentru a sti ce au facut si ce au realizat. Formele evaluarii. 1. Evaluarea predicativa (initiala) -Se realizeaza pentru elevii si clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învatatorul preda pentru prima oara si nu beneficiaza de rezultatele testarilor din anul precedent, care sa-i permita cunoasterea posibilitatilor colectivului de elevi. -Aceasta forma de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la începutul anului scolar (alergarea de viteza, alergarea de rezistenta), iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare, înaintea primului grupaj tematic de lectii planificat. Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (numar si durata unitatilor de învatare, a mijloacelor de actionare si a nivelului de exigente), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilita initial de învatator. 2. Evaluarea continua (curenta) Se face prin verificari sistematice pe parcursul programului de instruire, pe secvente mai mici (în fiecare lectie sau la finalul unui grupaj tematic de lectii), având drept scop cunoasterea gradului de însusire de catre elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lectii, când si dupa caz, se finalizeaza cu notare. Utilitatea evaluarii curente si valorificarea ei se regasesc în analiza pe care o face învatatorul, privind modul de organizare, a metodelor si sistemelor de activitati din etapele urmatoare. Note curente nu se pot acorda elevilor pentru frecventa, indisciplina sau lipsa de echipament.

Natura probelor este diferita. rezultatul probelor de control masurabile.S. Se utilizeaza atât aprecierea verbala. depinde de competenta profesionala.F. jocul sportiv. Aprecierea este conditionata de n atura probei la care este verificat elevul. Se finalizeaza de regula cu notarea elevilor. Daca probele nu sunt masurabile. Aprecierea. Se materializeaza prin acordarea de note sau calificative. Criterii de evaluare. care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor. Nivelul de dezvoltare fizica a elevului. cum sunt alergarea de rezistenta.F. Cantitatea si calitatea elementelor însusite în raport cu prevederile programei de specialitate.F. Consta în reflectarea realitatii în constiinta învatatorului (realizarea unor judecati de valoare). Uneori proba este însotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. care urmareste identificarea capacitatii de aplicare a ceea ce se dobândeste sau se dezvolta în procesul instructiv-educativ. Notarea. Presupune 3 faze : verificarea. Este procesul prin care subiectul executa o proba. Capacitatea elevului de restructurare. aprecierea poate sa capete influente subiective. Daca probele sunt masurabile. 3. trebuie privite în sistem.. Nivelul cunostintelor teoretice însusite de elev.. Decurg din obiectivele E. . Este rezultatul unitatii dialectice dintre verificare si apreciere. aprecierea. notarea. participarea la actiunile competitionale sportive. Verificarea.(frecventa la lectii. dar si utilizarea unor simboluri numite note. Evaluarea sumativa (finala) Acest tip de evaluare se utilizeaza la probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad ridicat de dificultate. Continutul evaluarii.F. 2. calificative. modul de îndeplinire a unor sarcini organizatorice). experienta didactica. Performanta motrica. În E. autoevaluare a elementelor însusite. nivelul de cunoastere al modelului E. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic.S. predomina verificarea practica.S.3. Progresul realizat de subiect. Capacitatea elevului de a aplica în practica elementele însusite. Atitudinea elevului fata de E. 1.

conducerea unor verigi din lectie. comportamente în ansamblu si în situatii deosebite). Masurarea unor indici de dezvoltare fizica. Este eficienta daca exista doar un rând de clase. Nivelul de executie tehnica sau tactica a deprinderilor si priceperilor motrice în conditii de exersare partiala sau globala.        Metode de evaluare. Trecerea unor probe de cunostinte teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educatie fizica). conducerea recreatiei organizate pentru elevii claselor I-IV. profesorul aseaza în ordine rezultatele si face scalarea acestora pe intervale corespunzatoare calificativelor.S. Comparatia se face la nivel de clasa. Trecerea probelor de motricitate prevazute de sistemul national scolar de evaluare la disciplina E. aducerea unor materiale din vestiare. Metode de apreciere si notare (acordare de calificative). Observarea curenta a elevilor si înregistrarea datelor observatiei (reactie la efort. privind probele prevazute.D. M. Executarea unor deprinderi si priceperi motrice în conditii concrete de concurs. Aprecierea si notarea prin comparatie (metoda relativa). Sistemul National scolar de Evaluare la disciplina E. în conditii analoage (asemanatoare) probei sau activitatii respective.. conform principiului autonomiei. Aprecierii verbale. Depinde de competenta profesionala a învatatorului. Executarea unor deprinderi si priceperi motri ce. arbitraj. 2.F.S. Aprecierea si notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel national sau local. Trecerea unor probe de motricitate.S. Metode de verificare. atitudini. stabilite de fiecare învatator pentru orele din C. 1. Aprecierea si notarea în functie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. Se mai numeste metoda absoluta si se aplica la unele probe pentru calitatile motrice. conducerea gimnasticii zilnice. .F. A fost introdus în sistemul de învatamânt în anul scolar 1999 -2000 . Progresul individual se calculeaza indicele de progres calculat în functie de valoarea performantionala initiala si finala. atunci când aprecierea este însotita permanent de acordarea unor calificative. aplicat si în functie de optiunile profesorului si elevilor. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico didactice.

 Sistemul National prevede bareme minimale ec hivalente notei 5. Valoarea performantelor si echivalarea lor în note vor fi stabilite în functie de numarul de ore saptamânal si conditii concrete de lucru. Programarea evaluarilor pe semestre va fi realizata de învatator în functie de conditiile de desfasurare a procesului de învatamânt. se poate face prin probele de atletism corespondente sau prin variantele de naveta . Criteriile de evaluare prevazute în sistemul national vizeaza nivelul realizarii obiectivelor cadru si standardelor finale de performanta proprii fiecarui ciclu de învatamânt. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza si rezistenta. Metodologia de aplicare.F. sistemul prevede 2 3 variante de probe din care elevul poate opta pentru una din ele. prevazute în fisa individuala. cât si a obiectivelor de referinta stabilite pentru fiecare clasa. Sistemul de evaluare este corelat cu prevederile actuale ale planului de învatamânt si continuturile programelor scolare. Notele se acorda pe baza rezultatelor obtinute la sustinerea probelor si tinând seama. atitudinea fata de procesul de învatamânt si progresul realizat. disponibilitatile motrice. Pentru fiecare capacitate / competenta. ca urmare a sistemelor de actionare folosite pe parcursul lectiilor. pentru acordarea notelor superioare si inferioare notei 5 comisiile metodice ale profesorilor sau fiecare profesor vor elabora scale de notare proprii. generale si specifice practicarii ramurilor de sport prevazute în programa scolara. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pâna la sustinerea probelor. fiind aplicabil în toate unitatile scolare. în domeniul capacitatii motrice. La clasele V-VIII. Evaluarea la probele si întrecerile de sport va fi precedata de parcurgerea unuia sau mai multor grupaje de lectii în functie de complexitatea si dificultatea lor. dupa caz de criteriile privind starea de sanatate. . se adreseaza numai claselor care au prevazuta educatia fizica în trunchiul comun. interesului si traseelor individuale de instruire. Varietatea instrumentelor e valoarea asigura elevilor posibilitatea de a opta pentru sustinerea unora dintre acestea.S.(trunchi comun). indiferent de conditiile avute. core spunzator propriilor disponibilitati psihomotrice. necesar a fi realizate în aria curriculara E. 1-2 evaluari la atletism si câte o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. prevazute în sistem. Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente. elevul va sustine anual : 1-2 evaluari la forta.

la care aprecierea va fi facuta din nota maxima 8. acestea fiind marcate cu un semn conventional). . conform optiunii. cumulativ. La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se evalueaza un singur cuplu de probe. Sistemul de evaluare va fi adus la cunostinta tuturor elevilor si afisat la joc vizibil. .gimnastica acrobatica. conform optiunilor elevilor. . Sistemul National cuprinde variante de probe cu dificultati diferite. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci când nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba naveta 5 x 10 m . Pentru fiecare cuplu de probe se înscrie în catalog câte o nota. probele de evaluare curente si date semnificative (care pot influenta notarea elevilor.saritura la un aparat. Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de doua ori pe an. în cazul schimbarii cadrului didactic sau a transferarii elevului -autoevaluarea profesorului si evaluarea obiectiva a acestuia de catre organele competente. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante : . La clasele care au în schema orara o ora pe saptamâna se renunta la una din cele doua probe. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. Utilizarea fisei asigura: -aprecierea operativa si obiectiva a evolutiei elevului pe parcursul ciclului de îbvatamânt -constatarea optiunilor anuale ale elevilor pentru diferite probe . Este folosita pentru înregistrarea rezultatelor si notelor obtinute de elevi la probele de evaluare. 9 si 10. profesorul va realiza si evaluari curente din celelalte continuturi predate.argumentarea dotarii. La gimnastica. Evaluarea sumativa vizeaza probele de control care necesita o perioada mai lunga de pregatire si cu un grad marit de dificultate. Fisa individuala. cum sun t : alergarea de rezistenta.acrobatica si saritura. În afara notelor acordate conform Sistemului National. Cuprinde: datele personale. probele prevazute de Sistemul National. provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. La gimnastica acrobatica si joc sportiv. prin cupluri de câte doua probe vizând segmente diferite. conform optiunilor elevilor. la una dintre acestea. transmiterea informatiei despre clasa. jocul sportiv.

Probelor din sistemul national li se adauga si probe de evaluare curenta. . .1 nota la gimnastica acrobatica. cu conditia asigurarii pregatirii corespunzatoare si sustinerii a minimum 2-3 probe semestrial (în functie de schema orara). La clasele pentru care schemele orare prevad o ora pe saptamâna se acorda obligatoriu 4 note pe an scolar. Pe parcursul anului scolar. .1 nota pentru alta proba de atletism. -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10. . La jocurile sportive. Distribuirea probelor de evaluare pe semestre este la latitudinea profesorului.1 nota pentru jocul sportiv. la optiune a elevului .1 nota pentru o proba atletica . . . . saritura la un aparat sau o medie între cele doua .La gimnastica acrobatica notarea se face astfel : -elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9 . la clasele în care schema orara cuprinde doua ore saptamânal se acorda obligatoriu 6 note. . Notarea elevilor se realizeaza astfel : -elevii care opteaza pentru executarea separata a procedeelor tehnice de baza vor fi apreciati din nota maxima 8 .1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta .1 nota la jocul sportiv. -elevii care opteaza pentru exercitiul la sol vor fi apreciati din nota maxima 10.1 nota pentru calitatea motrica forta . potrivit optiunii comune profesor-elev se poate preda un singur joc pentru întreaga clasa sau doua jocuri diferite. dupa cum urm eaza : . -elevii care opteaza pentru executarea structurii tehnico-tactice vor fi apreciati din nota maxima 9 .1 nota pentru gimnastica .2 note pentru calitatea motrica forta . dupa cum urmeaza : .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->