Sunteți pe pagina 1din 9

GESTIONAREA

SI
PROGRAMAREA

EVENIMENTELOR SPORTIVE

Nume si prenume student : COSTAN MIHAELA- ADRIANA


Universitatea Ecologica din Bucuresti
Studii universitare de master

Specializarea : Managementul Activitatilor de Educatie Fizica si Sport


Anul II, ZI
Planificarea proceselor specifice organizatiilor sportive de
performanta

Preocupari de natura manageriala s-au manifestat incepand cu cele mai vechi forme ale organizarii
sociale, insa baza obiectiva a aparitiei si dezvoltarii managementului a constituit-o acreditarea
comunitatilor umane. Ca urmare, realizarea unor obiective sau satisfacerea diferitelor nevoi au
impus ca in fruntea grupurilor umane sa fie alese persoane care sa le organizeze, sa controleze
activitatea acestora. Dezvoltarea societatii romanesti, aparitia si extinderea institutiilor, a
numeroaselor inovatii, ce duc la cresterea complexitatii si rapiditatea schimbarilor (economice,
stiintifice, tehnologice, organizatorice etc.), au amplificat diversitatea activitatii economice si au
generat aparitia unui sistem de conducere capabil sa elaboreze noi programe de formare
specializata, sa asigure o productie continua, o buna indrumare a activitatii spre scopul comun ales
de organizatie.

Functia de planificare consta in ansamblul proceselor de munca prin intermediul carora se


determina principalele obiective ale firmei si componentele sale, precum si resursele si principalele
mijloace necesare realizarii lor.

Planificarea include definirea scopurilor, stabilirea strategiei si tacticii , elaborarea planurilor


pentru coordonarea activitatilor , realizarea obiectivelor. Planificarea are ca efect ridicarea
standardelor de performanta; ii determina pe manageri sa proiecteze, sa gandeasca viitorul unei
organizatii. Daca planificarea este eficient realizata se pot preveni unele evenimente neasteptate.

Cele mai importante etape ale activitatii unei organizatii sportive ar fi:

-constientizarea oportunitatilor in functie de comanda sociala, atuurilor proprii,etc;

-stabilirea obiectivelor;

-compararea alternativelor in functie de scopurile urmarite;

-alegerea alternativei optime;

-formularea planurilor de sprijin:aprovizionarea cu material si inventar sportiv, asigurarea unui


personal salariat si voluntar competent,etc;

2.Domeniul de referinta: Managementul in sport

3.Problematica abordata

Fiecare organizatie are un management propriu, definit ca un set de activitati, de dirijare si


coordonare a relatiilor dintre persoanele unei organizatii si functiile pe care le indeplinesc pentru
realizarea unui obiectiv in conditii de eficienta. De aceea, in aceasta lucrare aprofundam
principalele elemente, care stau la baza unei activitati intr-o structura indiferent de latura sa,
economica sau sportiva si demonstreaza competenta si responsabilitatea celor care indeplinesc
functia de manager.
4. Managerul si arta de a conduce

Managerului i se atribuie o forma specifica de munca intelectuala cu o functie bine precizata,


bazata pe un important fond in continua crestere de cunostinte stiintifice. Latura pragmatica a
acestei activitati o reprezinta maiestria conducatorului de a aplica la realitatile diferitelor situatii
cunostintele in conditii eficiente. Astfel, coordonatele de baza ale acestui mod de conducere sunt:
intuitia, experienta, bunul simt. Aceste calitati tin de arta de a conduce si nu sunt de neglijat nici in
perioada moderna, dar devin insuficiente pentru realizarea procesului de conducere.
Nu exista o reteta a unui manager de succes, doar linii generale pe care trebuie sa le urmeze: o
specializare avand cunostinte solicitate de competenta profesionala si cunostinte temeinice din
domenii adiacente stiintei conducerii – psihologia muncii, sociologia, logica, ergonomia, jurisdictia
muncii, protectia muncii etc.
Conducatorul trebuie in primul rand sa stie:

 cum sa actioneze, astfel incat subordonatii sa-l asculte;


 cum sa armonizeze obiectivele organizatiei cu obiectivele si aspiratiile personalului;
 cum sa administreze cel mai bine timpul pentru a obtine cele mai avantajoase rezultate.

Dincolo de strategii, planificari, sedinte etc., un bun manager trebuie nu numai sa isi cunoasca
foarte bine oamenii, potentialul lor, dar sa stie cum sa ii motiveze, trebuind sa castige respectul si
simpatia celor din jur pentru a fi un diplomat. Un conducator trebuie sa implementeze o structura
de management flexibila, bazata pe sustinerea celor din jur, incurajarea perfectionarii si a
creativitatii angajatilor, misiunea managerilor intr-o organizatie este aceea de a transforma sarcinile
acesteia in actiuni concrete in vederea atingerii unor obiective. Capacitatea manageriala reflecta o
suma de calitati, trasaturi determinate de personalitate (temperament si resurse energetice,
aptitudini, caracter), calitati intelectuale (inteligenta, capacitatea de a recunoaste, accepta si a
aplica schimbarea, capacitatea de gandire si conceptie, memorie, imaginatie, capacitate de
previziune etc.) si de acumulare de capital uman (cunostinte si experienta).

Prin aplicarea acestor caracteristici, in contact cu factorii de productie trebuie sa rezulte


urmatoarele valente:

 spirit intreprinzator;
 atitudine inovatoare;
 viziune strategica;
 competenta si responsabilitate;
 eficienta.

Contributia managerului la sporirea eficientei se concretizeaza in urmatoarele:\

 sporirea productivitatii datorita asigurarii conditiilor tehnice, umane, informationale, financiare,


organizatorice si motivationale necesare unor randamente superioare;
 amplificarea functionalitatii globale a firmei, concretizata in cresterea gradului de folosire a
capacitatilor de productie, diversificarea sortimentala a productiei, accelerarea vitezei de rotatie
etc.;

 integrarea firmei in cadrul pietei si economiei nationale, pe criterii economice, pe baza de


competitivitate si eficienta.

Viitorul va gasi in profilul psiho – socio – profesional al managerului modern: responsabilitate


sporita prin prelucrarea integrala asupra sa a consecintelor deciziilor sale, indeplinirea unor
obligatii specifice ca: inovator, conciliator, arbitru, consilier, sustinator, dar acest viitor e bine sa
incercam sa-l facem sa „vina' mai repede, sa gasim caile si mijloacele pentru a face posibil
scurtarea timpului pana la a ne apropia de aceste modele caracteriale ale managerului de succes. In
domeniul sportului, ca si in cel economic, argumente ale competentei unui manager se regasesc in:

 asigurarea conducerii si coordonarii activitatii salariatilor;


 reprezentarea unitatii in toate actiunile sale;
 urmarirea si raspunderea de implementare a hotararilor Adunarii Generale;
 preocuparea permanenta de optimizare a situatiei financiare si materiale in stransa legatura
cu obiectivele stabilite.

5. Orientarea strategiei manageriale

Managementul este un fenomen de grup si in acelasi timp un proces de influentare a


organizatiei spre anumite realizari. El reprezinta exercitiul conducerii si se manifesta pe trei
niveluri: de varf, mediu si de baza. Strategia cuprinde planificarea obiectivelor principale prin care
unitatile sportive si economice isi propun dezvoltarea permanenta a activitatii acestora pe toate
planurile si la toate nivelurile, plecand de la evaluarea si prognozarea resurselor: umane, materiale,
financiare, informationale si esalonarea acestora in timpul optim de rezolvare.

Planificarea strategiei se face:

 pe termen scurt, cu obiective pentru cateva luni;

 mediu, cu obiective pentru 1, 2 ani;

 lung, cu obiective pentru 4 ani.

Stabilirea obiectivelor unei unitati economice sau sportive are un rol foarte important. Aceasta
se realizeaza sub mai multe aspecte:

a) politica privind resursele umane

la nivel economic:

 atitudinea fata de munca, fata de conducere si raporturile dintre salariati;

 stabilitatea, initiativa, unitatea personalului;

 subordonarea intereselor individuale, intereselor generale;


 realizarea unei organizari si a unei coordonari cat mai bune a personalului cu un nivel de
pregatire si calificare ridicat;

 ameliorarea cantitativa si calitativa a muncii de executie a fiecarui compartiment de munca;

la nivel sportiv:

 implementarea unor conceptii unitare de pregatire si functionare;

 ridicarea nivelului profesional si actualizarea cunostintelor in domeniu;

 completarea colectivelor cu specialisti din domenii complementare;

 cooptarea a unui numar cat mai mare de simpatizanti si sustinatori din diverse domenii de
activitate.

b) resurse materiale:

la nivel economic:

 evidentierea celor mai pragmatice metode si recomandari cu scopul cresterii eficientei afacerilor;

 proiectarea de noi produse cu potential comercial ridicat;

 imbunatatirea tehnologiilor si metodelor de productie spre a asigura cresterea volumului de


productie si a reduce costurile;

 adaptarea sistemului de desfacere in vederea asigurarii comercializarii unui volum dublu de


marfuri pe piata;

la nivel sportiv:

dezvoltarea si modernizarea patrimoniului prin dotarea cu noi materiale destinate pregatirii


sportivilor si construirea de noi obiective sportive pentru practicarea sportului de performanta.

c) resurse financiare:

la nivel economic:

 dezvoltarea activitatii sau de derulare a unor proiecte noi care urmaresc o crestere a rentabilitatii;

 atragerea de capitaluri imprumutate apartinand unor terti (banci, creditori, furnizori);

 maximizarea valorii de piata a intreprinderii prin cresterea eficientei si prin reducerea costului
capitalurilor mobilizate;

la nivel sportiv:

 buget public;
 surse atrase (sponsorizari, donatii, valorificarea imaginii, promovarea de material sportiv,
implicarea comunitatii locale);

 elaborarea unei strategii de marketing pentru atragerea de noi surse financiare si materiale.

d) resurse informationale:

la nivel economic:

 existenta unor informatii ample sa sigure, care sa influenteze riscul si deciziile;

 cursuri de perfectionare a personalului;

la nivel sportiv:

 organizarea de 'training-uri' pentru antrenori si arbitri;

 adaptarea permanenta a regulamentelor competitionale interne la cerintele federatiilor


internationale;

 promovarea si sustinerea masurilor de prevenire si combatere a dopajului si a violentei;

 promovarea spiritului de fair – play si a tolerantei;

 organizarea de cursuri privind actualizarea cunostintelor in domeniu a specialistilor (sportivi,


antrenori, arbitri si alti tehnicieni);

 utilizarea tuturor surselor de informare (internet, casete video, reviste de specialitate etc.);

 colaborarea cu Consiliul National al Stiintei Universitare, Institutul National de Cercetare pentru


Sport si Institutul National de Medicina Sportiva, colaborarea cu institutele superioare de profil
(colegii, sectii, facultati, institute organizatoare de doctorat).

e) resurse de timp:

la nivel economic:

previziunea si planificarea fenomenelor pe diferite perioade de timp;

la nivel sportiv:

planificarea obiectivelor prezentate anterior pe termen scurt, mediu si lung in functie de prioritati;

f) insusirea si aplicarea legislatiei in vigoare;

g) stimularea si motivarea organizatiei prin criterii de evaluare obiective.


6. Gestiunea resurselor umane

Ansamblul proceselor de munca ce se desfasoara in orice sistem uman se pot diviza in :

 procese de executie – care se caracterizeaza prin faptul ca elementul uman actioneaza direct sau
indirect asupra obiectelor muncii prin intermediul mijloacelor muncii;

 procese de lucru – se caracterizeaza prin aceea ca o parte a factorului uman actioneaza asupra
celeilalte parti in vederea realizarii obiectivelor.

Acestea se concretizeaza sub doua forme de relatii: dintre manager si departamentele


subordonate, respectiv intre salariatii acestor departamente. In cadrul organizatiei unde activeaza
o colectivitate, se formeaza un intreg complex de relatii interumane, care dau nastere unui anumit
comportament care reflecta de fapt climatul organizational.

Conform specialistilor functiunile organizatiei sunt:

 cercetarea – dezvoltarea care grupeaza totalitatea activitatilor prin care se proiecteaza si se


realizeaza progresul tehnic, tehnologic, organizatoric si economic al unei firme (cercetarea
produselor, documentarea si informarea de specialitate, inventiile si inovatiile, organizarea
conducerii, elaborarea de norme si normative de lucru etc.);

 de productie (operativa) care grupeaza totalitatea activitatilor legate de fluxul material, deci a
activitatilor prin care se transforma resursele primare, materiale in produse finite si a celor prin
care se asigura conditiile tehnico – materiale necesare;

 financiar – contabila care grupeaza activitatile de asigurare, utilizare si control – evaluare a


resurselor financiare necesare desfasurarii normale a procesului de productie al respectivei
organizatii;

 resurse umane (de personal) care grupeaza toate activitatile legate de resursa umana,
incepand cu recrutarea si pana la pensionarea personalului organizatiei, incadrarea, promovarea,
protectia, motivarea, evaluarea, planificarea, cariera personalului etc.;

 comerciala (marketing) care grupeaza toate activitatile prin care se asigura resursele.

Consideram ca daca cele trei problematici abordate in lucrarea de fata s-ar concretiza intr-un
corolar distinct si managerii de top ar tine de multe ori cont de strategiile unui management
performant modern, managementul sportiv in Romania ar crea mult mai multe posibilitati de
integrare a metodelor manageriale din economie, cu un real castig pentru sport si activitatea
sportiva actuala. Creionam aceste procese si strategii tocmai in dorinta de a se face mai cunoscute
cazurile concrete intalnite in managementul general si in subsidiar in cel economic, cu trimitere
directa la managementul sportiv.

7.CONCLUZII

Se constata urmatoarele:
- Pentru a putea conduce o organizatie sportiva, un manager are nevoie de toate
informatiile , pe toate planurile pentru a le realiza si a da solutiile cele mai adecvate;

- Elemente cheie ca: planificarea, organizarea, conducerea, antrenarea, controlul si


evaluarea sunt strict necesare in managementul unui club;

- Succesul unei organizatii sportive presupune o buna intelegere si cunostinte despre finante,
marketing si management;

8.PROPUNERI

Se constata urmatoarele:

- Realizarea climatului moral-afectiv necesar pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii


intr-o organizatie sportiva;

- Punerea in valoare a calitatilor si actiunilor individuale;


BIBLIOGRAFIE

1.COLIBABA, E.D., BOTA, I., Jocuri sportive- teorie si metodica, Edit. Aldin, Bucuresti, 1998.

2.LADOR, I., Managementul in educatie fizica si sport, teza de doctorat, A.N.E.F.S., Bucuresti,
1998.

3.LARION, A., Contributii la determinarea trasaturilor definitorii ale managementului specific


cluburilor sportive de performanta din judetul Constanta, teza de doctorat, Pitesti, 2005.

4.PETROVICI, V., Bazele Managementului, Edit. Muntenia si Leda, Constanta, 2002.

5.SANISLAV, M., Managementul organizatiilor sportive, Edit.”Universitatii Lucian Blaga din


Sibiu”

6.SIMINICA, M., Capitalul firmei- procurare si utilizare, Edit. Scrisul romanesc, Craiova, 2001.

7.TODAN, I., ROIBU, T., Management si legislatie in educatie fizica si sport, Edit. Printech,
Bucuresti, 1997.

S-ar putea să vă placă și