Test de evaluare Se dă textul: ,,Era o zi călduţă de sfârşit de iarnă.

Cătră miază-noapte, cerul se boltea verzui ca piatra de chiclaz, spre miază-zi colorea i se îmblânzea într-un albastru de floare. Vântul sufla moale din arhipelag; dintr-acolo aducea pe luciul apelor, până la Cornul de Aur, corăbioare cu pânzele umflate. Crengile desfrunzite porneau muguri noi; şiragurile sumbre de chiparoşi şuşuiau un cântec moale pământului, trezindu- i visurile amorţite. Sunau clopotele; scânteiau turlele bisericilor…” Mihail Sadoveanu, Creanga de aur Cerinţe: 1. Formează familia lexicală a cuvântului mugur.(5 derivate) 1 punct 2. Extrage din text un cuvânt format prin derivare şi unul format prin compunere. 0,50 puncte 3. Dă câte un sinonim şi câte un antonim pentru cuvintele: sumbru, sfârşit 1 punct 4. Precizează cele două valori morfologice ale cuvântului ,,moale” din text. 1 punct 5. Alcătuieşte două enunţuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului ,,noi”. 0,50 puncte 6. Alcătuieşte câte o propoziţie în care să demonstrezi polisemia cuvântului ,,ochi”. 1 punct 7. Subliniaţi forma corectă: 1 punct a) Maşina a rămas pe geantă/ jantă. b) Tânărul avocat a fost admis în barou/birou. c) Medicul l-a considerat inapt/ inept pentru serviciul medical. d) Festivalul anuar/anual se organizează în octombrie. e) În acest enunţ s-a produs eclipsa/ elipsa predicatului. 8. Taie cu o linie cuvântul greşit : 1 punct a) Pe scenă a apărut şi protagonistul principal. b) A grupat la un loc toate cuburile. c) Am îngheţat de frig iarna trecută. d) El a traversat dincolo de Mureş. e) L-a prins avalanşa de zăpadă în munţi. 9. Alcătuieşte o ştire de 5 rânduri în care să utilizezi următoarele unităţi frazeologice: 2 puncte - Conferinţă de presă, trimis special, purtător de cuvânt, sondaj de opinie, agenţie de presă - 1 punct oficiu