P. 1
Caiet Practica Model (2)

Caiet Practica Model (2)

|Views: 1,798|Likes:
Published by Adriano Gabriel

More info:

Published by: Adriano Gabriel on May 29, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/07/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIA-BACAU

Facultatea de Management, specializarea Drept

CAIET DE PRACTICĂ

STUDENT : MÎCÎIALA Costel Andrei

APRILIE-MAI 2011

FIŞA DE IDENTIFICARE A STUDENTULUI Numele studentului : MÎCÎIALA Prenumele studentului : Costel Andrei Prenumele tatălui : IOAN Instituţia de învăţământ superior: UNIVERSITATEA GEORGE BACOVIABACAU Facultatea : Facultatea de Management Specializarea : Drept Anii de studii universitare : 4 ani Forma de învăţământ : Învăţământ la distanţă Anu IV de studii universitare 3 .I.

4.05. sector 6.04.C. Apeductului 6. Bl.15 oo Total ore/zi : 6 Firma gazda : - Denumire : S.a. Bucureşti Îndrumator desemnat : David Lucian Aurelian Cadrul de desfăşurare a activităţii : editarea cărţilor Resurse materiale aflate la dispoziţie : laptop Resurse informaţionale aflate la dispoziţie : program de legislaţie .R. modele contracte specifice activităţii de editare (contract de editare. contract de drepturi de autor.L Adresa : Cal.) Programul orar al instituţiei : 0900-1800 4 . et.2011 Total zile : 15 Program de lucru zilnic : 09oo.II. contract de sponsorizare ş. 14.2011-13. DAICOM GROUP S. DESCRIERE DE ANSAMBLU Total ore de practică : 90 Perioada de desfăşurare : 25.Indaco Lege 4. D1A2. ap.

REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN BAZA CĂRORA FUNCŢIONEAZĂ UNITATEA IN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE 1.L.III.R. având CUI J40/14271 şi are ca obiect principal de activitate Editarea cărţilor. albumelor fotografice. machetare la solicitarea clienţilor şi oferă consultanţă în domeniu. atlase. a fost înfiinţată în anul 2003. mediu şi lung.R. S.C. Scurt istoric : S. având o echipa foarte bună formată în interiorul firmei într-o perioadă lungă de timp. scanarea şi prelucrarea imaginilor fotografice. 5 . tehnoredactare. oferă consultanţă şi servicii clienţilor care doresc să pregătească o lucrarea în vederea publicării pe termen scurt. DAICOM GROUP S. DAICOM GROUP S.L. Totodată. Realizează de asemenea. Pe tot parcursul sale firma s-a ocupat si se ocupă în exclusivitate de editarea cărţilor.C.

R.L. 26 din 25/01/2000).C. Partea I nr.. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR PRESTATE DE FIRMA ÎN CARE S-A DESFĂŞURAT ACTIVITATEA DE PRACTICĂ DE SPECIALITATE SI ORGANIZAREA ACESTEIA S. - Ordonanţa Guvernului nr.Legea nr. Regelementări legale în baza cărora S. republicată cu modificările şi completările ulterioare ( Monitorul Oficial. orientare spre client şi spre nevoile sale.I. C.L. pe seriozitate şi mult profesionalism. editură. RO 15845313. IV. 31/1990 privind societăţile comerciale. J40/14271/2003. Serviciile oferite sunt prompte şi mai ales în conformitate cu cerinţele şi doleanţele persoanelor fizice sau juridice care apelează la serviciile firmei sunt bazate pe corectitudine. 6 . nr.U. DAICOM GROUP S.R. DAICOM GROUP S.C. Partea I.2. 3/2000 privind organizarea activităţii agenţilor imobiliari ( Monitorul Oficial. are ca obiect de activitate editarea cărţilor. Paşi pentru editarea unei cărţi: a) - contractul de editare: discuţia cu clientul privind editarea de carte. 1066 din 17 noiembrie 2004). înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. işi desfăşoară activitatea : .

b) contractul de producţie grafică: prezentarea unei oferte cât mai bogate privind operaţiuni legate de editarea cărţilor. coperta). grafice. - perioada de cesiune a drepturilor de autor.verificarea lucrării la tipărire după ce se primeşte semnalul tipografic. apariţia semnalului tipografic.a.- stabilirea datelor tehnice ale cărţii (număr total de pagini.în cazul în care lucrarea nu apare în termenii şi la calitatea stipulată în contract lucrarea poate fi refuzată de editură.transportul lucrării la beneficiar. drepturile de autor. realizarea de hărţi. . termenul şi modalităţile de plată. durata realizării cărţii.după semnarea contractului de editare sau de producţie grafică şi în funcţie de datele tehnice ale lucrării se contactează tipografia. machetare. . . c) contractul de prestări servicii tipografice: . paginare. recepţia lucrării.: tehnoredactare. schiţelor. corectură de text. desenelor etc. recepţia lucrării. format. durata de tipărire. pliantelor. calitatea hârtiei de interior. . urmând să se remedieze corecturile tipografice. broşurilor ş. 7 .se stabilesc termenii contractului: preţul. număr de pagini color. - în funcţie de datele tehnice şi perioada de contractare se stabilesc clauzele contractului privind: termenul de predare al manuscrisului. costurile şi termenii de plată. .. tiraj.pregătirea şi tipărirea lucrărilor. scanare şi prelucrare computerizată a imaginilor fotografice.

m-am deplasat la tipografie. reuşind astfel să am acces la modelele de contracte ce se încheie între Editură şi client dar şi la actele normative în vigoare. pentru a mă familiariza cu paşii ce trebuie urmaţi pentru realizarea unei cărţi. datele tehnice. editură şi autor un contract de sponsorizare. data apariţiei lucrării. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII DESFAŞURATE Pe durata desfăşurării paracticii de specialitate. tirajul. . drepturile de autor. menţiunea pe coperta II a instituţiei care a oferit sponsorizarea. În acelaşi timp.în cazul când autorul nu dispune de resurse financiare sau lucrarea este de bună calitate.în cazul acceptării sponsorizării.stabilirea termenilor contractului: suma acordată. 8 . la negocieri cu clienţii interesaţi pentru editarea de cărţi. termenele şi modalităţile de plată. . se încheie între instituţia respectivă. am participat alături de angajaţii firmei la elaborarea clauzelor contractuale.d) contactul de sponsorizare: . V. am avut acces la baza legislativă a firmei. .se trimite către instituţiile sau societăţile care pot sponsoriza astfel de lucrări o cerere de sponsorizare însoţită de o prezentare a lucrării. din punct de vedere ştiinţific sau al impactului media se caută sponsorizarea ei. Totodată. preţul impus la vânzare (unde este cazul).

durata şi recepţia lucrării. număr de pagini color. Se caută de către autoare şi de editură o instituţie care să sponsorizeze lucrearea în vederea editării. drepturile de autor ş.    9 . Editura solicită manuscrisul în vederea evaluării lucrării din punct de vedere ştiinţific.a. termenii şi modalităţile de plată.a. În momentul când s-a primit acceptul din partea Consiliului Judeţean Neamţ se încheie contractul de sponsorizare şi contractul de editare. În cadrul contractele sunt stipulate clauzele şi termenii contractuali privind: preţul. calitatea hărtiei de interior. După ce se primeşte acceptul editurii se stabilesc datele tehnice ale lucrării: număr total de pagini.STUDIU DE CAZ ÎNTÂLNIT PE PERIOADA ACTIVITĂŢII DE PRACTICĂ Editarea cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ autor: Elena Florescu sponsor: Consiliul judeţean Neamţ tipografie: Lidana Suceava Autoarea se adresează Editurii Etnologică (SC Daicom Group SRL) în vederea editării cărţii: Textile populare de casă din zona Neamţ. coperta. Se depune de către autoare o ofertă de sponsorizare la Consilul Judeţean Neamţ. datele tehnice. tiraj ş. format. tiraj.

a. Recepţia cărţii de către editură. termenii şi modalităţile de plată. 10 . aceasta a demonstrat un deosebit interes pe întreaga perioada de desfăşurare a practicii. data predării lucrării ş. datele tehnice ale lucrării. participând activ la toate activităţile desfăşurate de ceilalţi angajaţi în cadrul firmei. tirajul. Editura verifică calitatea lucrării şi solicită tipografiei remedierii greşelilor tipografice (dacă este cazul).Editura Etnologică contactează tipografiile: Lidana Suceava. După selectarea tipografiei se încheie între editură şi tipografie un contract de prestări servicii tipografice în care sunt trecute: suma. fiind foarte bine pregătit. Totodată. Apoi se realizează recepţia lucrării de către autoare şi Consiliul Judeţean Neamţ. Odată cu terminarea machetării această este trimisă la autoare pentru a primii bun de tipar. data primirii semnalului tipografic. motriv pentru care primeşte calificativul foarte bine. Angajaţii editurii pregătesc lucrarea pentru tipar. Tipografia trimite editurii semnalul lucrării. După ce se primeşte BT şi se operează eventualele modificări. lucrarea este trimisă la tipografie. CONCLUZIILE ÎNDRUMĂTORULUI DE PRACTICĂ Studentul şi-a îndeplinit cu succes sarcinile trasate de îndrumătorul de practică. Semne 94 Bucureşti şi FedPrint Bucureşti printr-o adresă de comandă privind serviciile tipografice pentru lucrarea menţionată mai sus.

11 .

din cadrul Universitatii George Bacovia-Bacau.05. conform planului de învăţământ al Facultăţii şi primeşte calificativul foarte bine. în perioada 25. Se eliberează prezenta pentru a-i servi sus-numitului. – 13.04. la Facultatea de Management. se adevereşte că d-nul MÎCÎIALA Costel Andrei a efectuat practica de specialitate în cadrul firmei .2011. Reprezentantul firmei 12 .ADEVERINŢĂ Prin prezenta. specializarea Drept.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->