Sunteți pe pagina 1din 4

FISA DE POST

AGENT IMOBILIAR
Nr.

Organizatia: SC . SRL Denumirea postului: Agent imobiliar Codul COR: Titularul postului:
Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati : Competene fundamentale Comunicarea efectiv Competene generale la locul de munc Dezvoltarea instruirii profesionale Competene specifice Ofertare Primire i prelucrare cereri Primire i prelucrare oferte Tranzacionare Comunicarea efectiv 1. Comunic cu clienii 1.1. Folosete metode de comunicare adaptate situaiilor date: telefon discuii de la om la om rapoarte scrise sau ver!ale. 1.". #dentific i folosete sursele de informaii adecvate scopului urmrit. 1.$. %electeaz i structureaz informaiile primite prin utilizare de te&nici specifice ageniei i statistice. 1.'. (tilizeaz lim!a)ul specific domeniului de activitate al interlocutorului i de specialitate. 1.*. Dovedete capacitate de comunicare prin utilizarea te&nicilor de comunicare adecvate situaiei date. 1.+. ,dreseaz -ntre!ri pertinente pentru a o!ine informaii c.t mai complete. 1./. ,scult interlocutorul cu atenie -ncura).nd li!era e0primare a opiniilor urmrind o!inerea de informaii relevante scopului urmrit. 1.1. Dovedete imparialitate i confidenialitate -n relaia cu clienii. 2. Comunic cu autoritile ".1. Dovedete capacitate de comunicare -n situaiile oficiale prin utilizarea te&nicilor i metodelor de comunicare adecvate. ".". Folosete o e0primare -ntr2un lim!a) adecvat situaiei date. ".$. %intetizeaz pro!lemele ridicate i urmrete ca acestea s fie rezolvate -n timp optim. Comunicarea se realizeaz -n scris sau ver!al -n relaiile cu clienii autoritile colegii consultanii i evaluatorii -n domeniul imo!iliar. De voltarea instruirii profesionale

1. Anali ea piaa specific 1.1. Determin delimitarea geografic 3 zonal 3 valoric respect.nd criteriile ageniei prin studierea tuturor materialelor ce au legtur cu domeniul. 1.". %e documenteaz cu privire la structura fondului imo!iliar aferent din punct de vedere al vec&imii construciei i al tipului imo!ilului studiind materialele documentare e0istente. 1.$. Compar plafoanele de pre geografic 3 zonal prin utilizarea de informaii cunoscute. 1.'. 4valueaz potenialul clienilor conform criteriilor ageniei i a studiilor de pia e0istente precum i prin comparaii directe. 1.*. Determin dinamica pieei general temporal i con)unctural prin utilizarea studiilor de pia. 1.+. %e documenteaz referitor la concurena e0istent pe pia prin analiza informaiilor specifice e0istente -n agenie. 2. Studia cadrul !uridic ".1. #dentific cadrul )uridic specific prin studierea legislaiei specifice. ".". #dentific cadrul )uridic cone0 prin studierea legislaiei cone0e. ". Cunoa#te #i utili ea formularele de agentie $.1. %e documenteaz -n privina modului de completare i a coninutului fiei de lucru pe care o -ntocmete. $.". %e documenteaz i -ntocmete dosarul ofertei prin folosirea materialelor documentare e0istente. $.$. %e documenteaz i -ntocmete convenia firm 3 client cu respectarea legislaiei -n vigoare. $.'. %e documenteaz i -ntocmete pre5ante6contractul -ntre pri cu respectarea legislaiei -n domeniu. $.*. %e documenteaz i -ntocmete contractul de prestri servicii respect.nd metodologia de agenie i legislaia -n domeniu. $.+. %e documenteaz -n amnunt asupra coninutului dosarului tranzaciei apel.nd la coninutul cadru al acestuia. $. Cunoa#te formularistica legal '.1. %e documenteaz asupra modului de completare i a coninutului formularelor legale pe tip de activitate 5v.nzare cumprare -nc&iriere etc.6. '.". %e documenteaz asupra modului de completare i a coninutului %fertare 1. &romovea oferta ' cererea 1.1. ,nun operativ prin canale proprii ageniei. 1.". ,nun operativ prin canale adecvate ale mass2media. 1.$. ,nun operativ prin apelarea la alte surse atrase. 2. Contactea clientul ".1. Prezint oferte neidentifica!ile utiliz.nd informaii corecte verificate. ".". Prezint pe teren su! toate aspectele ofertele agreate. ".$. 7ecepioneaz decizia clientului. &rimire #i prelucrare cereri 1. &rocur informaii comerciale specifice 1.1. ,nun prin categorii adecvate de mass media. 1.". #dentific i preia cererile specifice primite la agenie apel.nd la elemente de identificare a cererilor. 1.$. Procur informaii 3 cereri prin apelarea la alte surse atrase. 1.'. #niiaz fia de lucru conform metodologiei de agenie.

2. &relucrea informaia ".1. 8erific i completeaz informaia pe fia de lucru utiliz.nd criterii de verificare proprii i specifice ageniei. ".". 9nc&eie convenia firm 3 client respect.nd legislaia -n domeniu. ". &relucrea analitic cererea $.1. ,nalizeaz comparativ cererea i oferta din punct de vedere al numrului camerelor -m!untirilor poziiei utilitilor zonei preului. &rimire #i prelucrare oferte 1. &rocur informaii comerciale specifice 1.1. ,nun prin categorii adecvate de mass2media. 1.". Distri!uie operativ direct2mail materiale cerere oferte. 1.$. 7ealizeaz contacte cu administratorii imo!ilelor urmrind o!inerea de informaii corecte. 1.'. 7ealizeaz contacte cu proprietarii urmrind o!inerea de informaii relevante. 1.*. #dentific i preia ofertele specifice primite la agenie apel.nd la elemente de identificare clare i precise. 1.+. Procur oferte prin apelarea la alte surse atrase. 1./. #niiaz fia de lucru conform metodologiei de agenie. 2. &relucrea informaia ".1. 8erific i completeaz informaia pe fia de lucru utiliz.nd criterii de verificare proprii i specifice ageniei. ".". 8erific i completeaz informaiile pe teren utiliz.nd criterii de verificare proprii i specifice ageniei. ".$. 9nc&eie convenia firm2client respect.nd legislaia -n domeniu. ". &relucrea analitic oferta $.1. 9ntocmete dosarul ofertei aplic.nd procedeele de lucru i metodologia ageniei. $.". Caracterizeaz oferta prin elemente specifice. $.$. ,nalizeaz comparativ cererea i oferta din punct de vedere al numrului camerelor -m!untirilor poziiei utilitilor zonei preului. (ran acionare 1. &regte#te tran acia 1.1. %ta!ilete planul tranzaciei pornind de la structura i metodologia tranzaciei. 1.". Pregtete la timp documentaia tranzaciei. 1.$. ,nun prile la timp furniz.nd date complete privind derularea tranzaciei. 2. Derulea tran acia ".1. Organizeaz tratativele utiliz.nd procedurile specifice ageniei. ".". Conduce tranzacia prin urmrirea sta!ilirii: preului monedei modalitilor i termenelor de plat a termenului de eli!erare a proprietii i a termenului de semnare a actelor oficiale. ".$. 9ntocmete pre5ante6contractul -ntre pri cu respectarea legislaiei -n domeniu. ".'. 9ntocmete contractul de prestrii servicii agenie 3 client respect.nd metodologia de agenie i legislaia -n domeniu. ".*. (rmrete i asist 3 pregtete dosarul )uridic al tranzaciei respect.nd legislaia -n domeniu i interesele prilor. ".+. ,sigur desfurarea tranzaciei -n timp optim i -n condiiile convenite -ntre pri. "./. #nformeaz corect i operativ conducerea ageniei. ". )inali ea tran acia

$.1. ,sigur asisten privind -ndeplinirea condiiilor tranzaciei conform clauzelor convenite -ntre pri. $.". ,sigur asisten -n faza -nc&eierii tranzaciei conform cadrului legal i a acordului -ntre pri. $.$. 7spunde de -ncasarea la timp a contravalorii serviciilor prestate. $.'. #nformeaz corect i operativ conducerea ageniei. $.*. Completeaz i ar&iveaz dosarul tranzaciei respect.nd procedura de -nregistrare i ar&ivare a dosarului. Tranzacionarea se face in.nd cont de legislaia -n vigoare de cerinele prilor i politica ageniei. Tranzacionarea se face -n timp optim fr a pre)udicia nici una din prile implicate. . Cuno#tine: structura i metodologia tranzacionrii: documentaia tranzaciei: mod de derulare al tranzaciei: formularistica specific ageniei: legislaia -n domeniu: necesarul de acte pentru -nc&eierea tranzaciei: modaliti de efectuare a plilor: proceduri de ar&ivare te&nici i metode de comunicare adaptate situaiilor date: sursele de informaii adecvate scopului urmrit: te&nici specifice ageniei: te&nici statistice specifice: lim!a)ul specific domeniului de activitate al interlocutorilor i de specialitate. nivele i plafoane valorice geografice zonale structura fondului imo!iliar: potenialul clientelei: dinamica pieei: general temporal con)unctural: concurena specific: legislaie specific -n domeniu i cone0: formularistica legal pe tipuri de activitate: -ntocmirea dosarului ofertei. categorii de mass media: informaii complete asupra o!iectivelor prezentate. modaliti de verificare a informaiilor: elemente de analiz comparativ. modaliti de realizare a campaniei pu!licitare: modaliti de identificare a ofertelor: modaliti de verificare a veridicitii informaiilor primite: analiza comparativ: elemente de ar&itectur )uridice legislaie construcii i alte domenii cone0e. C%ND*+**,- &%S(.,.* D- /.NC0 o Program de lucru: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;