Sunteți pe pagina 1din 7

Probleme- Bazele experimentale ale Mecanicii Cuantice. 1).

Un model de corp negru este realizat sub forma unei cavitati prevazute cu o mica deschidere cu diametrul d=1cm. Cavitatea este incalzita cu o rezistenta electrica ce consuma puterea P=100W. Din energia consumata se pierde prin pereti 10%. Orificiul emite radiatie ca un corp negru cu temperatura T. Sa se calculeze aceasta temperatura ( = 5,67 10 8 Wm 2 K 4 ). 2). Radiatia Soarelui are un spectru cu o compozitie apropiata de radiatia unui corp negru pentru care maximul de putere corespunde lungimii de unda = 0,48m . Sursa de unde de radiofrecventa in domeniul metrilor este coroana solara. Sa se determine: a) Masa pierduta de Soare intr-o secunda prin radiatie; b) Timpul in care masa Soarelui se diminueaza cu 1%; c) Fluxul de energie ce cade pe unitatea de suprafata, pentru undele radio care vin de la Soare, pe unitatea de frecventa, in jurul frecventei de 1MHz. Presupunem ca Soarele emite ca un corp negru. Masa Soarelui M S = 1,97 10 30 kg , raza coroanei solare R S = 7 10 8 m , raza orbitei Pamintului R SP = 1,50 1011 m , temperatura la suprafata Soarelui T=5500K. 3). Formula Planck pentru densitatea energetica spectrala a radiatiei termice este: 8h 3 ( , T ) = 3 h . c k BT 1 e a) Sa se calculeze constanta din legea Stefan-Boltzmann, P = T 4 , stiind ca intre densitatea 4 energetica si puterea de emisie exista legatura = P ; c b) Sa se exprime densitatea energetica spectrala pe unitatea de interval de lungime de unda; c) Sa se determine constanta b din legea Wien: m T = b . Se dau: h = 6,626 10 34 J s, k B = 1,380 10 23 J / K , c = 3 10 8 m / s. 1 4 5 n 4 = 90 , ecuatia transcendenta 5 x = e x are solutia x = 4,9651 . n =1

4). Fie radiatia termica la temperatura T. a) Sa se arate ca numarul de fotoni pe unitatea de volum este N = 2,029 10 7 T 3 fotoni / m 3 ; b) Valoarea medie a energiei per foton este = 3,73 10 23 T ( J ) ; c) Sa se particularizeze pentru radiatia de fond de 3K. x2 dx = 2,4041 ). ( x 0 e 1

5). Sa se calculeze temperatura T la care energia medie a moleculelor unui gaz perfect, monoatomic, este egala cu energia fotonilor corespunzatori lungimii de unda pentru care densitatea spectrala de energie data de formula Planck are valoare maxima, pentru: a) corpul omenesc (m=10m); b) suprafata Soarelui (m=5500) 6). Care este energia si impulsul unui: a) foton cu = 10 13 m ? b) foton de lumina vizibila cu = 5 10 7 m ? c) foton de unda radio cu = 10m ? 7). Pragul fotoelectric al unei fotocatode de Cs are lungimea de unda 0 = 0,6 10 6 m . Se trimite pe fotocatoda un fascicul de lumina monocromatica cu lungimea de unda = 0,5 10 6 m , cu un flux = 1W . a) Sa se calculeze energia cinetica maxima a fotoelectronilor si lungimea de unda de Broglie atasata; b) Acelasi lucru pentru iluminare cu raze X cu 1 = 10 11 m ; c) Stiind intensitatea curentului fotoelectric I=16,3mA, sa se calculeze procentul din electronii incidenti care scot electroni (randament cuantic). 8). Suprafata unui metal este iluminata cu un fascicul de radiatii monocromatice cu 1 = 350nm . Iluminand aceeasi suprafata cu radiatii monocromatice cu 2 = 300nm , potentialul de franare creste cu U f = 0,589 V . Cunoscand constanta Planck si viteza luminii, sa se determine sarcina electronului. 9). Pentru un anumit unghi fata de directia initiala a unui fascicul de raze X, cu lungimea de unda 0 = 0,1 , s-a constatat ca deplasarea Compton este = 0,024 . Sa se determine: a) energia transferata electronului de recul; b) viteza electronului de recul; c) unghiul sub care sunt difuzati fotonii. 10). Un foton de raze X cu 0 = 1 A cade pe un electron liber aflat in repaus. Fotonul este imprastiat la un unghi = 30 0 fata de directia de incidenta. a) Sa se calculeze deplasarea Compton, ; b) Care este unghiul de recul al electronului; c) Ce fractiune din energia initiala pierde fotonul. 11). Un atom de hidrogen in repaus emite un foton corespunzator tranzitiei n=2n=1. Fotonul smulge un electron al altui atom de hidrogen aflat in repaus, in starea excitata cu nr cuantic n=2. Sa se calculeze: a) Raportul dintre viteza primului atom de hidrogen dupa emisia fotonului si viteza luminii; b) Frecventa fotonului emis;
0 0 0

c) Viteza fotoelectronului scos prin absorbtia fotonului. Constanta Rydberg are valoarea R H = 1,097 10 7 m 1 , Mc = 938MeV , pentru electron mc = 0,511MeV .
2 2

iar

pt

atomul

de

hidrogen

12). a) Sa se calculeze lungimea de unda a radiatiei emise de atomul de hidrogen in urma tranzitiei electronului de pe nivelul excitat n=2, pe nivelul fundamental; b) Stiind durata medie de viata a starii excitate, = 10 8 s , sa se determine numarul de revolutii efectuate de electron nivelul n=2; c) Ce scadere de temperatura trebuie sa sufere un gaz de hidrogen pentru ca pierderea de energie cinetica a unei molecule sa fie egala cu scaderea energiei atomului in tranzitia considerata.

13). Sa se calculeze potentialul de ionizare al atomului de hidrogen. Constanta Rydberg are valoarea R H = 1,097 10 7 m 1 . 14). Atomii de hidrogen aflati in starea fundamentala se excita prin iradiere cu radiatie monocromatica. Prin dezexcitare se emit radiatii monocromatice cu trei lungimi de unda diferite. Sa se calculeze lungimea de unda a radiatiilor incidente si lungimile de unda ale radiatiilor emise. 15). Care este energia cinetica pentru: a) un electron; b) o particula (atom de He dublu ionizat); c) un neutron, d) avand lungimea de unda de Broglie de 1A? 16). Consideram ca legea Bragg, n = 2d sin , este valabila si pentru undele de Broglie. a) Sa se calculeze lungimea de unda asociata unui electron accelerat la o diferenta de potential de 54V; b) Intr-o experienta tip Devisson si Germer, fasciculul electronic, accelerat la U=15V, este difractat de un monocristal de Al, cu distanta intre atomi D=2,33A. Sa se calculeze unghiurile facute de fasciculele difractate cu suprafata cristalului pentru primele doua maxime.

Indicatii 1). Puterea de emisie a corpului negru este data de legea Stefan-Boltzman P = T 4 . Aceasta putere reprezinta fractiunea = 0,9 din puterea consumata (in conditii de echilibru). Notand S suprafata orificiului, rezulta: T 4 S = P T= 4P . d 2

2). 2 a) m c 2 = 4R S P b) 0,01M S = m t
2 RS c c) = 2 R SP 4 2 RS c 8h 3 Pe unitatea de interval de frecventa = 2 . Vom lua = R SP 4 c3

1 e
h k BT

si =1MHz. 1

3). a) v. seminar. b) Trecand la densitatea energetica pe unitatea de interval de lungime de unda, din conditia c c d = d si relatia = c / se obtine ( , T ) = 2 ( , T ) , astfel ca rezulta: 5 ( , T ) = 8hc hc . e k BT 1 c) Maximul densitatii de energie se obtine din conditia hc (5 )e k BT = 5 . k B T Notam x = hc / k B T . Se obtine ecuatia Se obtine: 5 = e x , cu solutia x m = 4,9651 . 5 x
hc

d = 0 , de unde se obtine: d

m T =
4).

hc = 0,28978 10 2 mK . k B xm

a) Numarul de fotoni pe unitatea de volum si unitatea de interval de frecventa este ( , T ) 8 2 n( , T ) = = 3 h . h c kT e B 1 Numarul total de fotoni pe unitatea de volum va fi: 3 8k B 8k 3 x 3 dx 3 = 2,4041 3 B T 3 = 2,029 10 7 T 3 . N = n( , T )d = 3 3 T x h c h c3 0 0 e 1 b) Densitatea de energie este (v. seminar): w =
4 8 5 k B 4 T . 15h 3 c 3

= 3,73 10 23 T ( J ) N

6). Egalam energia medie a moleculelor unui gaz ideal, monoatomic, = foton, = h . a) T=960K; b) T=15000K. 7). a) T = h h 0 = hc( 1 1 ) = 0,41 eV 0

3 k B T , cu energia unui 2

In acest caz T este mult mai mica decat energia de repaus a electronului ( m 0 c 2 = 0,511MeV ). Electronul se misca nerelativist. m0 v 2 v 2T = = 1,26 10 3 T= 2 c 2 m0 c

B =

h hc = = 19,1 10 10 m p 2m 0 c 2 T

b) T = h h 0 hc

1 = 0,123 MeV , comparabila cu energia de repaus. Vom folosi expresia relativista pentru energia cinetica: mc 2 = m 0 c 2 + T T = m0 c 2 ( 1 1 v2 c2 1) v 1 = 1 0,6 2 c T 1 + m0 c 2

h B = = p

h m0 c v 1 c
2

= C

v 1 = 0,8 C , unde C este lungimea de unda Compton a c

fotonului. b) Numarul de electroni scosi in timpul t este n = este N =


t . hc n = 0 , 04 . N It . Numarul de fotoni incidenti in timpul t e

Rezulta randamentul cuantic: = 9). a) = 2

h sin 2 m0 c 2
hc hc = 24 10 3 KV . +

Energia transferata electronului de recul este E rec = b) E rec = mc 2 m 0 c 2 = m 0 c 2 ( 1 v2 1 2 c 1)

v 6,5 10 7 m / s . c) 90. 11). a) Impulsul total al sistemului se conserva. Dupa emisie , atomul are un impuls egal si de semn contrar cu al fotonului. 3 1 3 Energia fotonului este = E 2 E1 = hcR H (1 2 ) = 4 hcR H , iar impulsul p = = hR H . c 4 2 v pc p = Mv = = . 2 c Mc Mc 2 b) 3 = h = E 2 E1 = 4 hcR H 1 c) h = (0 E 2 ) + T = hcR H 2 + T 2 12). b) t = 2r2 v2 mv 2 1 = hcR H 2 2 hcR H v = . c mc 2

1 1  2 n , unde este constanta structurii fine. 137 mc r  mv n rn = n n = 2 2 n3. v n mc 3 3 c)Energia cinetica medie a unei molecule este k B T . Deci E = k B T . 2 2 1 1 3 Energia unui nivel este E n = mc 2 2 2 . Rezulta E = mc 2 2 . 2 8 n rn = 13). Potentialul de ionizare este dat lucrul mecanic necesar pentru a deplasa electronul de pe obita sa la infinit: eU ioniz = Lioniz = E E1 1 Cum E n = hcR H 2 , rezulta: n hcR H U ioniz = = 13,6eV . e 14). Deoarece se emit numai trei linii spectrale, dezexcitarea se face de pe nivelul n=3. Cu 1 1 1 formula Balmer = R H ( 2 2 ) , rezulta: 1 n 31 = 102,5nm ; 32 = 656,1nm ; 21 = 121,5nm .