P. 1
George Bacovia - Lacustra Eseu

George Bacovia - Lacustra Eseu

5.0

|Views: 94|Likes:
Published by Alexandra Ivanov

More info:

Published by: Alexandra Ivanov on Oct 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2012

pdf

text

original

cerinta: Scrie un eseu în care sa prezinţi trăsăturile simboliste ale unei poezii de George Bacovia.

IPOTEZA Publicată în volumul Plumb, apărut în 1916, poezia Lacustră aparţine esteticii simboliste şi este semnificativă pentru universul bacovian. DEZVOLTAREA ARGUMENTELOR Titlul poeziei este simbolic. Cu sens denotativ, lacustra reprezintă o locuinţă primitivă, din paleolitic, temporară şi nesigură, construită pe apă şi susţinută de patru piloni. Podul care păstra legătura cu lumea terestră era noaptea tras de la mal pentru a-i proteja pe locatarii casei de pericolul lumii exterioare. Cu sens conotativ, titlul sugerează faptul că eul poetic este supus în permanenţă pericolului agresiunii din partea lumii exterioare, de care se izolează, devenind în felul acesta un însingurat, un prizonier al propriei lumi. Tema poeziei reprezintă un nucleu al întregii opere bacoviene: dezagregarea cosmică şi regresiunea în haosul primordial amorf, descompunerea spirituală sub efectul ploii, alienarea fiinţei sub presiunea materiei copleşitoare, descompunerea lentă a sinelui şi a materiei. La nivel formal, poezia este alcătuită din patru catrene, dispuse în mod simetric. Construcţia ei este circulară. Lumea imaginată ca un cerc închis este redată prin repetiţia versurilor: „De-atâtea nopţi aud plouând, „Sunt singur, şi mă duce un gând/ Spre locuinţele lacustre". Simetria strofei iniţiale şi a celei finale conferă monotonia. Imaginarul poetic se organizează în jurul a două simboluri: ploaia - reprezintă dezagregarea eului, tristeţe, monotonie, descompunerea materiei şi lacustra - simbol al limitării orizontului uman. Strofa întâi exprimă, în mod simbolic, dezagregarea materiei, sub acţiunea unei ploi permanente, plasată în atemporalitate: „De-atâtea nopţi aud plouând. Percepţia unei alunecări în acvatic se face gradat, de la o reacţie personală, în regim intim, la înregistrarea unei reacţii cosmice: „Aud materia plângând. Căderea ploii acţionează hipnotic asupra „somnului fiinţei şi a lumii. Astfel, apele din realitatea obiectivă, „ploaia", se contopesc cu apele visului, subconştientul, ambele având proprietatea de a descompune, a dizolva. Apele ploii, conştientul, aduc la suprafaţă, din vis „apele profunde" ale conştiinţei, imaginea „lacustrelor3. Izolarea poetului este exprimată direct: „Sunt singur". In strofa a doua, este continuată ideea elementului acvatic, prin intermediul unor simboluri precum: „scânduri ude", „vaF, „pod", „maF. Starea de nevroză, de iritare, provocată în prima strofă de plânsul şi dezagregarea materiei, se corelează cu spaima, în strofa a doua, sentimente generate de pericolul iminent: Jn spate mă izbeşte-un vaF. Reacţiile instinctuale primează, eul fiind redus la contururile acestora: „Tresar prin somn, şi mi se pare/ Că n-am tras podul de la maT. Apare motivul somnului purtând sugestia morţii, căci somnul bacovian este „un somn întors", care se transformă într-un coşmar.

ce sugerează permanenţa stării de dezagregare. Ultima strofa o reia simetric pe prima. val. frecvenţa vocalelor a. La nivel lexical. o. tresar. La nivel stilistic. sunt. noaptea. sugerează monotonia. nevroza. ploaia. se întinde. prin regresiunea în „golul istoric" al începuturilor lumii. tristeţea metafizică. simt. plângând. Teama de neant produce exasperare. tresărind. plângând. se observă prezenţa rară a metaforei: „aud materia plângând. Descompunerea este o acţiune liniară şi finită. plânsul lăuntric devine plânsul întregului univers. de singurătate a poetului. întinderea nervilor în mod excesiv preconizează apropierea sfârşitului. versul este mediu. Nivelul fonetic. CONCLUZIA Prezenţa unor motive literare precum: moartea. cu sugestia motivului biblic al potopului. u sugerează plânsul universal. Măsura versurilor este de opt silabe. plânsul cosmic al materiei. ude. mi se pare. Gerunziile: plouând. se organizează în două câmpuri semantice: ploaia şi lacustra. mal. golul. dar şi resemnare în izolare. Accentul cade pe planul subiectiv. ceea ce sugerează bocetul. tristeţea cosmică. înscrie această poezie în lirica simbolistă. monorima se realizează prin intermediul silabei -ând. mă găsesc.Strofa a treia amplifică starea de angoasă. Singurătatea este proiectată în eternitate prin intermediul versului: „Pe-aceleaşi vremuri mă găsesc". în prima şi în ultima strofă. mă duce. mă izbeşte. încordarea. dorm. care se realizează ca o prelungire a primului catren: „Tot tresărind. ritmul iambic. tot aşteptând. La nivel morfologic. „piloţii gref ai lumii lăuntrice prăbuşinduse sub acţiunea distrugătoare a apei. de nelinişte. plânsul. prelungirea la infinit a stării de disperare. se remarcă abundenţa verbelor la prezent: aud. se prăbuşesc. aşteptând. în afară de versul al doilea. ultimele două fiind vocale închise. dă imaginii poetice o dimensiune auditivă. trecându-se de la universal la individual. cuvintele din sfera semantica a apei: plouând. Dezagregarea se extinde la nivelul întregului univers. În celelalte două strofe rimează doar versurile al Iî-lea şi al IV-lea. Folosirea repetată a verbului aud. prozodia Din punct de vedere fonetic. .

.70249.247x .4 2.854/:/0.% 5.708097.g.8423:-.297. 2..:8423::5:793/8:089.g3 .4.381472gL397 :3..30890 :38423 L39478 .7 .

80702.9gL3090739./0..g.5745070.1.-:3/03x.70 /.L 0.g 44870.078 54x701.. 4 :8:070. 80 47.-0 3/ ...078:: !0 .07-::. 4: 34.3.3. ..25:7802..:/2.0 /472 2g -0 90 9708.5054:3/ 533/ :/0 .70570.470.g.054./0.90/4:g897410720.047.L3 4:8947.39.:3.. 54.00. $9741. 570:370. 90593/ 8:070.303x.0.1470 .9. L38.482.g538:g:397.82-489g  .82097.89741.9g.078:7470890/04598.g573390720/:8.9/0. .970.3/.3.209. 2.90.3900/38107.3/: 80/0.4 570:370.-0 ./030.7g.3139. 970.' 0.70.:8:089.7 2805.70.70509.4.70.70L34. 829 8057g-: 08.70 .90573 390720/:.50 L3... 804-807.50572.70.078  .802.9.078.08989.3:8:-0.g/4.9070 3..078:089020/: 792:. 90593/ . 35:3..30538:L3970:::3.817 9:: .9703 %499708g73/ 949.907.x:30..0/07014309.702:72gg808.80093/0.:897.7.249. . .gL3/4:g.0:14309..0:L3970:::3.47/.5409:: 573 70708:30. L3572.572::.09: 538: . .057g-: 3/: 808:-. 170.7g 139g  .. 89741g 243472.. 08.430.g .. %0.7.74.1./0505..0247144.00.:.  .708070.70 97890x0..2.x:303.:2g:397.g57003x.8g /0303 90 /083:7g9.89g5400L37.39..307. 97890x0.g-4.g5072.7 708023.80  g8:7.08:070.:224.0907.0.7.54945::  &92. L3:92.08905740../897:g94.70.2-...30. L3.3.70.4..8507.07-047.425:3070.0L3.35409. 89g7/0/0.00. .g538::3.533/  & !7003x.08. 209.08904.570.0.00.2.g :9200/4:g13/.570039.70 80L393/0 2gg808.39574/:./:.5744/.  .05:9:747:2 $3:7g9. L393/070.00.08:070.89g7/0/8507...L3../40.078:70.04/2038:30.:/ /g 2.251.g89.590..47L324/0.:/9...078:.078.790.90.70  0.::--..:347249.g2434943...039:.70 07:3054:3/ 533/ 9708g73/ .482. 538: 30..8070.03x.:/ 8:39 2g/:.7g/0.34...

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->