Sunteți pe pagina 1din 27

Drept diplomatic si consular MULTIPLE CHOICE 1. Dreptul diplomatic si consular reprezinta : 1. Un capitol al dreptului international public 2.

O ramura aparte a dreptului international 3. Un sistem mixt, de drept intern si drept international ANS: A

AN 4

SEM 1

2011

2. Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular 1. Uzantele locale 2. Tratatele internationale, cutuma si dreptul intern al statelor in cauza 3. Rezolutiile organizatiilor internationale ANS: B 3. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului diplomatic 1. Conventia privind relatiile consulare din 1963 2. Carta ONU din 1945 3. Conventia privind relatiile diplomatice din 1961 ANS: C 4. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului consular3. Conventia de la Viena privind functiile consulare din 1963 a. europeana privind relatiile 1967 2. Conventia privind relatiile diplomatice din 1961 ANS: A 5. Ce inseamna aplicarea reciprocitatii in domeniul dreptului diplomatic si consular 1. Posibilitatea de a aplica un regim restrictiv numai fata de misiunile unor state, chiar daca acestea nu aplica restrictii misiunii sale 2. Posibilitatea ca doua state sa-si acorde un regim mai favorabil decat cel general, aplicat celorlalte state 3. Posibilitatea de a reduce la minimum privilegiile si imunitatile misiunilor unor state, pe criterii politice ANS: B 6. Care sunt organele centrale de stat competente sa reprezinte statul roman in relatiile externe 1. Seful statului 2. Curtea Constitutionala 3. Parlamentul ANS: A 7. Care este temeiul acordarii de privilegii si imunitati diplomatice sefului statului, sefului guvernului si ministrului afacerilor externe 1. Vointa statului primitor 2. Calitatea de organ de stat care actioneaza pe teritoriul si in domeniul suveranitatii altui stat 3. Imunitatile de care se bucura in tara lor ANS: B 8. Seful statului roman are competenta de :

1. A incheia tratate cu aplicare imediata privind situatia cetatenilor emigrati in alte state 2. A angaja statul prin incheierea unui tratat, afara de cazul cand constitutia impune

si alte conditii 3. A dispune acordarea cetateniei romane ANS: B 9. Ce tratate sunt in mod obligatoriu supuse ratificarii Parlamentului Romaniei 1. Cele cu privire la prevenirea poluarii apelor de granita 2. Cele cu privire la teritoriu si frontierele tarii 3. Cele privind lupta impotriva criminalitatii ANS: B 10. Ce atributii revin Guvernului Romaniei privind incheierea de tratate internationale 1. Aproba acordurile interguvernamentale semnate la nivel de guverne 2. Avizeaza proiecte de acorduri 3. Incheie acorduri cu unitati teritoriale din alte state ANS: A 11. Ce obligatii are un stat fata de seful altui stat aflat in vizita oficiala a. Sa protejeze persoana sa impotriva oricarei violente 2. Sa-i ofere emisiuni la televiziunile locale 3. Sa interzica orice critici la adresa lui ANS: A 12. Seful guvernului si ministrul de externe se bucura pe teritoriul altui stat de 1. Imunitate de jurisdictie pentru o succesiune pe care o primeste in statul strain 2. Scutirea de plata cheltuielilor de transport 3. Imunitate de jursdictie penala completa ANS: C 13. Care sunt conditiile pentru deschiderea unei misiuni diplomatice in alt stat 1. Sa existe relatii diplomatice intre cele doua state 2. Sa deschida si celalalt stat o misiune 3. Sa existe si un consulat ANS: A 14. Una din cazurile de incetare a unei misiuni diplomatice este 1. Participarea statului trimitator la o organizatie din care statul de resedinta nu face parte 2. La cererea unui stat tert 3. Razboiul intre cele doua state ANS: C 15. Una din cauzele de incetare a unei misiuni diplomatice este 1. Decizia statului trimitator 2. Cererea unui stat tert 3. Retragerea misiunii celuilalt stat ANS: A 16. Misiunile diplomatice pot fi conduse de 1. Insarcinati cu afaceri 2. Diplomati ai altor state 3. Atasati militari ANS: A diplomatic este format din 17. Personalul 1. Administratori si tehnicieni 2. Consilieri, atasati c. Personal de secretariat

ANS:

18.

Personalul nediplomatic al misiunii este format din 1. Personalul tehnic administrativ 2. Atasati comerciali 3. Secret ari I, II, III si atasati ANS: A 19. Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii diplomatice a altui stat 1. Sa recheme un numar de membri ai misiunii sale in celalalt stat 2. Sa ceara inchiderea misiunii diplomatice 3. Sa ceara statului trimitator mentinerea efectivului misiunii in anumite limite ANS: C 21. Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii altui stat 1. Sa declare persona non grata unii diplomati ai statului trimitator c. Sa ceara inchiderea misiunii diplomatice 2. Sa limiteze efectivul misiunii sale in celalat stat ANS: A 21. Cum poate actiona un stat pentru a limita personalul tehnic si administrativ al misiunii altui stat 1. Declarand inacceptabili uniimembri ai acestui personal 3. Arestand unii membri aipersonalului misiunii altui stat 2. Retragand personalul tehnic almisiunii sale ANS: A 22. Care din urmatoarele acte este obligatoriu pentru acreditarea unui ambasador in alt stat 1. Solicitarea agrementului statului primitor 3. Promovarea unui examen de limba straina 2. Avizul favorabil al comisiilor Parlamentului ANS: A
23. Pentru ce alti membri ai personalului diplomatic se poate pretinde acordul prealabil al statului primitor 1. Pentru atasatii comerciali 2. Pentru ministrii consilieri 3. Pentru atasatii militari ANS: C

24. Cum inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic 1. Prin arestarea de catre statul de resedinta 2. Prin rechemare de catre statul trimitator 3. Prin exercitarea de functii consulare in cadrul misiunii ANS: B 25. In ce consta functia de reprezentare de catre ambasador a statului trimitator 1. Participarea la sedinte ale guvernului local 2. Transmiterea de mesaje si efectuarea de demersuri, orale sau scrise catre autoritatile statului de resedinta 3. Discursuri in adunari publice si la televiziune ANS: B 26. Care este rolul misiunii cu privire la negocierea de tratate 1. Sa asigure conducerea delegatiei 2. Sa semneze acordul convenit 3. Sa identifice elementele care pot face obiectul acordului, sa pregateasca si sa ia parte la negocieri ANS: C

27. Care sunt sursele admise de informare a misiunii diplomatice a. Contactele oficiale si oficioase cu autoritatile locale 2. Documente obtinute pe cai ilicite 3. Ascultarea convorbirilor telefonice ANS: A

28. Ce intreprinde o misiune diplomatica pentru dezvoltarea relatiilor cu statul primitor 1. Organizeaza examinarea unor propuneri in adunari populare 2. Protesteaza daca nu i se accepta propunerile 3. Studiaza situatia relatiilor dintre cele doua state si prezinta propuneri ANS: C 29. Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei diplomatice 1. Persoana protejata sa aiba cetatenia statului trimitator 2. Persoana protejata sa aiba drept de sedere in statul primitor 3. Sa nu existe o plangere la organisme internationale ANS: A
30. Ce conditie trebuie indeplinita pentru exercitarea protectiei juridice in favoarea unei persoane juridice 1. Statul sa aiba capital majoritar 2. Sa existe participanti sau actionari din acel stat 3. Sa aiba nationalitatea efectiva a statului care exercita protectia ANS: C

31. In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii 1. Sa asigure paza localurilor impotriva incendiilor 2. Sa puna la dispozitia misiunii localuri corespunzatoare 3. Agentii sai nu pot intra in aceste localuri decat cu consimtamantul expres al sefului misiunii ANS: C 32. In ce constau obligatiilela dispozitia misiunii localuri bine dotate 1. Sa puna statului primitor privind inviolabilitatea localurilor misiunii 3. Sa asigure paza localurilor impotriva catastrofelor 2. Sa ia masuri de protectie impotriva persoanelor care ar incerca sa intre cu forta in localuri ANS: B

33. Imunitatea de jurisdictie a ambasadei se refera la 1. Contracte incheiate pe plan local 2. Demersurile diplomatice efectuate 3. Acte privind organizarea interna a misiunii ANS: A 34. Ce inseamna inviolabilitatea arhivei si a corespondentei diplomatice 1. Arhiva si corespondenta au caracter secret 2. Inviolabilitatea arhivei si documentelor oriunde s-ar afla 3. Inviolabilitatea bibliotecii ambasadei ANS: B 35. Ce inseamna libertatea de comunicare a misiunii 1. Comunicarea libera cu alte misiuni si consulate ale statului trimitator 2. Dreptul de a instala un post de televiziune pentru a emite in statul primitor 3. Dreptul de a se adresa oricarei adunari publice in statul de resedinta ANS: A 36. Pentru ce motive poate statul primitor sa limiteze libertatea de deplasare a agentilor diplomatici 1. In perioade de campanie electorala

b.

Pentru protectia securitatii nationale 3. In zone locuite de minoritati ANS: B

37. Cand este statul primitor obligat sa limiteze circulatia diplomatilor unui stat trimitator 1. La cererea statelor vecine 2. La cererea unor localnici 3. In cazul sanctiunilor aplicate de Consiliul de Securitate al ONU statului trimitator in cauza ANS: C 38. De ce scutiri de taxe beneficiaza misiunea diplomatica 1. Taxe pe drepturile percepute pentru actele oficiale eliberate de misiune 2. Impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret 3. Taxe pentru servicii prestate la cerere sau pe baza de contracte ANS: A 39. Ce masuri poate lua statul primitor cu privire la bunurile importate pentru folosinta misiunii 1. Sa impuna cedarea bunurilor de o anumita valoare 2. Sa interzica importul de autoturisme cu scutire de taxe vamale 3. Sa limiteze cantitatea bunurilor importate cu scutire de taxe, pe baza de reciprocitate ANS: C 40. Ce obligatii are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea personala a agentilor diplomatici 1. Sa stabileasca trasee sigure pentru deplasarea agentilor diplomatici 2. Sa se abtina de la orice masura de constrangere asupra persoanei agentului diplomatic 3. Sa puna la dispozitie agenti personali care sa-i insoteasca pe teritoriul sau ANS: B 41. Daca poate fi arestat sau retinut un diplomat si pentru ce fapte 1. Pentru o crima grava 2. Pentru amestec in treburile interne ale statului primitor 3. Nu poate fi arestat sau detinut de statul primitor, indiferent de fapta comisa ANS: C 42. Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui diplomat de catre statul trimitator 1. Il conduce cu forta la frontiera 2. Il declara persoana non grata 3. Il cheama in justitie ANS: B

43. Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui membru al personalului tehnic si administrativ de catre statul trimitator 1. Il declara persoana inacceptabila 2. Il conduce cu forta la frontiera 3. Il cheama in justitie ANS: A 44. Daca un diplomat poate fi judecat intr-un proces penal in statul de resedinta si pentru ce fapte a. Poate fi judecat pentru crime grave

2. Poate fi judecat pentru un accident grav de circulatie 3. Nu poate fi judecat intr-un proces penal in statul primitor indiferent de faptele comise ANS: C 45. Care bunuri ale agentului diplomatic se bucura de inviolabilitate 1. Salariul primit, contul in banca si autoturismul personal 2. Bunurile provenite din activitati care nu au legatura cu functia oficiala 3. Bunurile primite ca mostenitor de la alte persoane decat membrii familiei sale ANS: A 46. Agentul diplomatic se bucura de imunitatea de jurisdictie penala 1. In statul trimitator 2. In statul primitor, indiferent de fapta comisa 3. Fata de tribunale penale internationale, chiar pentru fapte penale grave(genocid, crime de razboi, crime contra umanitatii) ANS: B 47. In ce caz agentul diplomatic beneficiaza de imunitate de jurisdictie civila 1. O actiune reala, privind un imobil proprietate privata, pe care il foloseste in interes propriu 2. Pretentii ale unei autoritati locale pentru nerespectarea legii 3. O actiune privind o activitate lucrativa desfasurata ANS: B 48. In care din cazurile de ma jos se bucura agentul diplomatic de imunitate de jurisdictie civila in statul primitor 1. Intr-o actiune privind o succesiune in care este mostenitor sau executor testamentar 2. Intr-o actiune privind un imobil detinut in statul de resedinta pe cont propriu 3. Intr-o actiune privind un accident de circulatie ANS: C 49. In ce caz diplomatul care poseda un imobil propriu in statul primitor este scutit de taxe pentru acest imobil 1. Daca a dobandit imobilul inainte de venirea la post 2. Daca a dobandit imobilul dupa venirea la post 3. Daca imobilul este folosit in interesul ambasadei ANS: C 50. De ce prestatii, taxe si impozite este scutit agentul diplomatic 1. De orice prestatii personale si de orice serviciu public 2. De impozitul inclus in pretul marfurilor 3. De contributia la asigurari sociale pentru persoane angajate in serviciul sau personal, care sunt cetateni ai statului primitor sau au resedinta pe teritoriul lui ANS: C 51. In ce caz agentul diplomatic plateste impozite a. ImpoziteleImpozite asupra salariului si altor indemnizatii 2. indirecte incorporate in pretul marfurilor sau serviciilor 3. Impozite locale pentru protectia mediului ANS: A 52. Ce scutiri acorda statul primitor agentilor diplomatici in materie de taxe vamale 1. Scutire de taxe pentru obiectele destinate uzului personal al diplomatului si membrilor familiei sale 2. Scutire de taxe pentru bunurile instrainate cu ocazia plecarii de la post

3. Scutire de cheltuieli de depozitare si de transport pentru bunurile sale ANS: A


53. In ce cazuri se prevede posibilitatea controlului bagajului personal al agentului diplomatic, daca exista motive serioase sa se creada ca ar contine 1. Obiecte de unica folosinta 2. Obiecte supuse regulamentelor de carantina in statul primitor 3. Documente de propaganda contra statului primitor ANS: B

54. De ce privilegii si imunitati se bucura membrii familiei agentului diplomatic 1. De imunitati de jurisdictie reduse 2. De aceleasi imunitati si privilegii ca si agentul diplomatic 3. De scutiri de taxe vamale numai pentru bunurile aduse la sosire ANS: B
55. De ce privilegii si imunitati se bucura membrii personalului tehnic si administrativ al misiunii diplomatice 1. De imunitate de jurisdictie penala si civila pentru actele indeplinite in exercitarea functiilor lor 2. De scutire de taxe vamale pentru orice obiecte primite 3. De scutire de taxe pe activitati particulare ANS: A

56. De ce imunitati si privilegii se bucura personalul tehnic si administrativ al misiunii diplomatice 1. De scutire de taxe pentru activitati particulare 2. De scutire de taxe vamale pentru obiecte importate cu ocazia primei instalari 3. De imunitate de jurisdictie deplina ANS: B 57. De ce imunitati si privilegii beneficiaza membrii personalului de serviciu al ambasadei 1. De scutirea de taxe vamale 2. De scutirea de taxe si impozite pe salariile pe care le primesc de la statul trimitator 3. De inviolabilitatea corespondentei ANS: B 58. Ce indatoriri revin persoanelor care se bucura de privilegii si imunitati diplomatice 1. Sa nu aduca prejudicii morale statului primitor 2. Sa nu se amestece in treburile interne ale acelui stat 3. Sa raspunda la chemarile organelor de justitie ale statului primitor ANS: B 59. Care sunt deosebirile intre misiunile diplomatice in alte state si misiunile permanente pe langa organizatii internationale 1. Privilegiile si imunitatile misiunilor pe langa organizatii au caracter functional si trebuie respectate de statul de sediu 2. Misiunile pe langa organizatii nu sunt organe de relatii externe ale statului 3. Misiunile pe langa organizatii nu se ocupa de relatiile dintre state ANS: A 60. Ce functii suplimentare exercita misiunile permanente pe langa organizatii internationale, spre deosebire de ambasade 1. Incheierea de tratate intre statele membre 2. Participarea la viata insasi a organizatiei, la lucrarile organelor sale 3. Observarea evolutiei situatiei in statul de sediu ANS: B

61. In ce constau privilegiile si imunitatile personalului misiunilor permanente pe langa organizatii internationale 1. Reprezentantii statelor membre sunt asimilati cu statutul diplomatilor 2. Membrii misiunii nu se bucura de imunitate de jurisdictie pentru acte savarsite in calitate oficiala 3. Misiunile permanente nu se bucura de inviolabilitate ANS: A 62. Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale 1. Pot sa trateze orice probleme din relatiile dintre statele in cauza 2. Au caracter temporar 3. Pot fi trimise oricand de un stat pe teritoriul celuilalt ANS: B 63. Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale 1. Pot fi trimise oricand pe teritoriul altui stat 2. Au obiect de activitate limitat 3. Trebuie sa fie conduse de un ministru ANS: B 64. Cum se stabilesc trimiterea unei misiuni speciale in alt stat si functiile acestei misiuni 1. De catre statul trimitator 2. De catre statul primitor 3. Prin acordul celor doua state ANS: C 65. Membrii unei misiuni speciale se bucura 1. De privilegii si imunitati in mare masura similare cu ale misiunilor permanente si ale agentilor diplomatici din misiunile permanente 2. Numai seful misiunii se bucura de imunitate de jurisdictie 3. Scutire de taxe vamale numai pentru documente ANS: A 66. Membrii unei misiuni speciale se bucura 1. De libertatea de deplasare oriunde in statul primitor 2. De scutire de taxe vamale pentru bunurile importate in legatura cu activitatea misiunii 3. De scutire de taxe de aeroport ANS: B 67. Care sunt oficiile consulare 1. Sectiile consulare ale ambasadelor 2. Consulate generale, consulate, vice-consulate, agentii consulare 3. Reprezentantele comerciale sau culturale ANS: B 68. Ce presupune deschiderea unui oficiu consular pe teritoriul altui stat 1. Detinerea unui local cu titlu de proprietate 2. Existenta unui numar de cetateni ai statului pe teritoriul statului primitor 3. Acordul expres al statului primitor ANS: C 69. In ce localitate se poate stabili sediul unui oficiu consular 1. In capitala statului primitor 2. In orice oras in care doreste statul trimitator 3. In localitatea convenita de cele doua state ANS: C

70. Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre un oficiu consular 1. Pe tot teritoriul statului primitor 2. In zona convenita de cele doua state(circumscriptia consulara) 1. In zona in care exista cetateni ai statului trimitator ANS: B 71. In ce conditii poate un oficiu consular sa exercite functii consulare pentru un stat tert 1. Daca s-a incheiat un acord in acest sens intre cele trei state 2. Daca dispune de personalul calificat necesar 3. Daca statul primitor este de acord ANS: C 73. Cum se numeste documentul eliberat de statul trimitator sefului oficiului consular, la trimiterea la post 1. Exequatur 2. Patenta consulara 3. Scrisoare de acreditare ANS: B 73. Cum se numeste documentul eliberat de statul primitor persoanei numita sef al oficiului consular 1. Patenta consulara 2. Scrisoare de acreditare 3. Exequatur ANS: C 74. Ce obligatie are statul trimitator cand numeste un functionar consular, altul decat seful oficiului consular 1. Sa notifice statului trimiterea persoanei respective la oficiul consular 2. Sa ceara acordul statului primitor cu privire la numire 3. Sa numeasca o persoana care vorbeste limba statului primitor ANS: A 75. Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui functionar consular declarat persoana non grata, daca acesta nu este rechemat intr-un termen rezonabil 1. Sa il aresteze 2. Sa notifice statului trimitator ca nu mai considera functionar consular persoana respectiva 3. Sa-i interzica intrarea in localul oficiului consular ANS: B 76. Ce se intampla in cazul in care statul primitor dispare, prin unirea cu un alt stat 1. Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea 2. Oficiul consular isi continua activitatea 3. Atat noul stat, cat si statul trimitator pot decide incetarea activitatii oficiului consular ANS: C 77. Ce se intampla daca statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat 1. Oficiul consular isi continua activitatea 2. Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea 3. Pentru mentinerea oficiului consular trebuie sa intervina un nou acord intre cele doua state ANS: C 78. Ce se intampla daca statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat 1. Oficiul consular isi continua activitatea 2. Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea

3. Pentru mentinerea oficiului consular trebuie sa intervina un nou acord intre cele doua state ANS: C 79. In ce ordine juridica produc efecte actele eliberate de un oficiu consular cetatenilor sai 1. Numai in statul trimitator 2. Numai in statul primitor 3. In orice stat in care se deplaseaza cetatenii in cauza ANS: C 80. In ce raporturi produc efecte demersurile misiunii diplomatice 1. In relatiile cu statul primitor 2. Numai in statul trimitator 3. In sfera dreptului international ANS: A 81. Caror autoritati are dreptul sa se adreseze consulul in exercitarea functiilor sale 1. Ministerului de externe al statului primitor 2. Organelor locale din circumscriptia sa consulara 3. Oricaror organe din statul primitor ANS: B 82. In ce conditii se poate adresa consulul Ministerului Afacerilor Externe al statului primitor 1. Daca statul trimitator nu are ambasada in acel stat 2. Daca primeste instructiuni de la statul sau 3. Daca statul primitor permite acest lucru ANS: C 83. Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a face obiectul protectiei consulare de catre un oficiu consular 1. Sa aiba cetatenia statului trimitator 2. Sa se afle in mod legal pe teritoriul statului primitor 3. Sa desfasoare activitate permanenta in acel stat ANS: A 84. Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana juridica pentru a beneficia de protectia consulara a unui oficiu consular 1. Sa aiba o filiala in statul primitor 2. Sa aiba nationalitatea statului trimitator 3. Sa desfasoare activitate numai in statul primitor ANS: B 85. Fata de ce stat are de statul trimitator de jurisdictie 1. Fata diplomatul imunitate 2. Fata de statele de tranzit 3. Fata de statul primitor ANS: C 86. In ce calitate actioneaza consulul atunci cand exercita protectia consulara a cetatenilor sau persoanelor juridice din statul sau 1. De mandatar al persoanelor respective 2. De organ al statului 3. De avocat al persoanelor respective ANS: B 87. Ce poate sa faca consulul cand este informat ca un cetatean al statului trimitator este arestat in statul primitor a. Sa ceara eliberarea lui imediata

10

2. Sa ceara sa comunice cu cetateanul arestat 3. Sa ceara explicatii privind motivele arestarii ANS: B 88. Ce obligatii are statul primitor fata de statul trimitator in cazul arestarii unui cetatean al acestuia 1. Sa informeze pe consulul statului primitor in cel mai scurt timp despre arestare 2. Sa permita trimiterea unui avocat din celalalt stat pentru apararea drepturilor arestatului 3. Sa informeze despre legea aplicabila ANS: A 89. Ce masuri poate lua consulul in favoarea cetatenilor statului sau, cand acestia nu isi pot apara in timp util drepturile si interesele 1. Sa angajeze el insusi un avocat care sa apere interesele cetatenilor in cauza 2. Sa ceara organelor locale adoptarea de masuri provizorii in vederea apararii drepturilor lor 3. Sa intenteze actiuni in justitie in acest scop ANS: B 90. Ce masuri poate lua consulul pentru protectia cetatenilor statului sau minori sau incapabili 1. Sa-i incredinteze unor institutii de caritate din statul primitor 2. Sa inscrie aceste persoane in sistemul local de educatie 3. Sa propuna autoritatilor locale instituirea tutelei sau curatelei pentru aceste persoane, ori sa o instituie el insusi daca legislatia statului primitor permite acest lucru ANS: C 91. Ce obligatii au autoritatile statului primitor in cazul cetatenilor statului trimitator minori sau incapabili 1. Sa notifice oficiului consular cazurile in care numirea unui tutore sau curator poate fi in interesul unor asemenea persoane 2. Sa ceara acordul pentru numirea unui tutore sau curator 3. Sa aplice legea statului persoanei in cauza ANS: A 92. In ce conditii poate consulul sa asigure protectia intereselor cetatenilor statului trimitator in succesiuni deschise in statul primitor 1. Succesiunea sa aiba ca obiect bunuri importante 2. Succesiunea sa se deschida in circumscriptia consulara a oficiului consular respectiv 3. Consulul sa primeasca mandat in acest sens ANS: B 93. Ce obligatie au autoritatile locale fata de oficiul consular cand are loc decesul unui cetatean al altui stat pe teritoriul lor 1. Sa cerceteze cauzele decesului 2. Sa informeze pe mostenitorii potentiali 3. Sa informeze consulul despre decesul unui cetatean al sau. ANS: C 94. Ce masuri poate lua consulul pentru a proteja interesele mostenitorilor cetateni ai statului trimitator, in cazul deschiderii unei succesiuni in statul primitor 1. Sa ia masuri de conservare a bunurilor, sa ceara autoritatilor adoptarea unor asemenea masuri si sa asiste la adoptarea lor 2. Sa intenteze actiuni in justitie in numele lor 3. Sa valorifice pe piata locala bunurile in cauza ANS: A

11

95. Ce functii indeplineste consulul in materie de stare civila a persoanelor 1. Functii de ofiter de stare civila fata de cetatenii statului trimitator, conform legilor statului sau 2. Functii de stare civila fata de orice persoane, conform legilor statului primitor 3. Intocmirea de acte de stare civila pentru orice persoane conform legilor lor nationale ANS: A 96. Ce functie de ofiser de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau 1. Eliberarea cartii de identitate 2. Oficierea casatoriei 3. Emiterea unui act de studii ANS: B 97. Ce functie de ofiter de stare civila poate indeplini consulul fata de cetatenii statului sau 1. Inregistrarea nasterii si eliberarea cerificatului de nastere 2. Eliberarea unui act de studii 3. Eliberarea cartii de identitate ANS: A 98. Ce activitati notariale poate sa desfasoare consulul 1. Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor imobile aflate in statul primitor 2. Legalizarea de semnaturi pe documente, copii, traduceri 3. Intocmirea de acte juridice care sa produca efecte pe teritoriul statului primitor ANS: B 100.Ce activitti notariale poate s desfsoare consulul 1. Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor bu-nuri aflate in statul trimitator 2. Intocmirea de acte de vanzare privind imobile din statul primitor 3. Eliberarea de acte de studii ANS: A 100.Ce activitate notariala poate sa desfasoare consulul 1. Eliberarea de acte de studii 2. Legalizarea de semnaturi pe documente, traduceri si copii 3. Eliberarea de certificate privind originea marfurilor ANS: B 101.Unde Numai in localul activitatile notariale de catre consul 1. pot fi indeplinite consulatului 2. Oriunde, in prezenta autoritatilor locale 3. Si la locuinta consulului, a persoanelor solicitante, ca si pe nave, aeronave, in inchisori, in spitale ANS: C 102.Ce atributii revin consulului in materie de cooperare judiciara 1. Sa transmita acte judiciare sau extrajudiciare primite de la organele statului trimitator 2. Sa efectueze acte de constrangere legate de proceduri deschise in statul trimitator 3. Sa efectueze acte de ancheta pe teritoriul statului primitor ANS: A 103.Ce atributii are consulul in legatura cu cetatenii straini a. Poate sa le acorde pasapoarte

1 2

2. Poate sa le acorde vize de intrare in statul trimitator sau de tranzit 3. Poate sa le elibereze documente de studii ANS: B 104.Ce atributii are consulul in materie de navigatie maritima si aeriana 1. Sa certifice originea marfurilor transportate de orice nave catre teritoriul statului trimitator 2. Sa organizeze judecarea si pedepsirea infractiunilor pe navele sub pavilionul statului trimitator 3. Sa comunice in mod liber cu navele sub pavilionul statului trimitator, sa intocmeasca si sa vizeze documente privind nava, dreptul de inspectie si control, ca si privind asigurarea ordinii si disciplinei la bord ANS: C 105.Ce atributii revin consulului in cazuri de avarie sau accident ale navelor sau aeronavelor sub pavilionul statului trimitator 1. Sa ceara armatorului sa ia masurile necesare 2. Sa intenteze actiuni judiciare impotriva celor vinovati 3. Sa conduca operatiunile de salvare si de protectie, ori sa fie asociat la ele, sa asigure conservarea bunurilor ANS: C 106.Ce obligatii au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat 1. Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu sau accident si sa ia masuri pentru salvarea navei, incarcaturii si echipajului 2. Sa informeze organizatiile internationale despre eveniment 3. Sa asigure transportul echipajului si pasagerilor la destinatie ANS: A 107.Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau accident al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat 1. Sa ia masuri pentru salvarea navei, echipajului si incarcaturii 2. Sa informeze organizatiile internationale despre accident 3. Sa efectueze o ancheta privind accidentul sau avaria ANS: A 108.Ce obligatie au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau de accident Al unei nave ori aeronave sub pavilionul acestui stat 1. Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu, avarie sau accident 2. Sa efectueze o ancheta privind acest eveniment 3. Sa informeze organizatiile internationale de resort ANS: A 109.Ce atributii poate sa desfasoare consulul in legatura cu exercitarea dreptului de vot de catre cetatenii statului trimitator aflati in statul a partidelor politice din tara sa 1. Sa organizeze campania electorala primitor, daca acesta nu se opune 2. Sa organizeze desfasurarea alegerilor, primirea si expedierea buletinelor de vot 3. Sa ia masuri pentru exercitarea obligatorie a dreptului de vot ANS: B 110.Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor consulare si a celor diplomatice 1. Ambele conventii prevad inviolabilitatea localurilor 2. Ambele prevad obligatia statului primitor de a lua masuri pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor

13

3. In ce priveste localurile consulare, inviolabilitatea nu priveste decat spatiile folosite pentru activitatea consulara deci nu se aplica si la resedinta sefului oficiului consular ANS: C 111. Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele ale Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor 1. Ambele Conventii prevad inviolabilitatea localurilor 2. Ambele prevad obligatia statului primitor de a lua masuri pentru a impiedica violarea sau deteriorarea localurilor 3. In ce priveste localurile consulare, se prevede consimtamantul prezumat al sefului oficiului consular de 1 patrunde in localurile consulare, in caz de incendiu sau alt sinistru ANS: C 112.In ce cazuri autoritatile locale pot patrunde in localurile consulare 1. Oricand, daca apreciaza ca s-a comis o infractiune 2. La solicitarea unei persoane care are pretentii fata de consulat 3. In caz de incendiu sau alt sinistru, se prezuma consimtamantul sefului oficiului consular de a permite patrunderea in localuri ANS: C 113.In ce consta inviolabilitatea bunurilor oficiului consular 1. Bunurile oficiului(localuri, mobilier, mijloace de transport) nu pot face obiectul rechizitiilor 2. Ele nu pot face obiectul perchezitiilor 3. Ele nu pot fi expropriate ANS: A 114.Daca Valiza consulara este totusi deschisa si controlata 1. autoritatile statului primitor solicita deschiderea valizei consulare, iar cele ale statului trimitator refuza 2. Valiza consulara este distrusa 3. Valiza consulara este returnata la locul de origine ANS: C 115.Cu cine pot comunica oficial functionarii consulari in statul primitor 1. Cu ministerul de externe 2. Cu autoritatile din circumscriptia consulara, cu cetatenii statului trimitator, cu ambasada acestui stat 3. Cu cetatenii altor state ANS: B 116.De cePe drepturile incasate pentru actele consulare 1. scutiri de taxe se bucura oficiul consular 2. Pe venituri realizate din vanzarea unor bunuri 3. De impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret ANS: A 117.In ce conditii beneficiazaorice fel de bunuri importate intaxe vamale 1. Pentru oficiul consular de scutire de statul primitor 2. Si pentru cheltuielile de depozitare si transport 3. Pentru bunurile importate destinate folosintei oficiale ANS: C 118.Cine poate renunta la imunitatea de jurisdictie a unui diplomat 1. El insusi 2. Seful misiunii

14

3. St at ul tri mi tat or A N S: C 119.Daca un diplomat este judecat intr-un proces civil in cazul unui imobil detinut in statul de resesinta, poate sa fie executata o hotarare asupra bunurilor sale si pe ce baza 1. Poate fi executata, deoarece nu are imunitate de jurisdictie in acest caz 2. Nu poate fi executata, deoarece este necesara o renuntare expresa, pe care nu o poate face decat statul trimitator 3. Poate fi executata cu acordul diplomatului ANS: B 120.In ce consta imunitatea de jurisdictie a functionarilor consulari 1. Ca si diplomatii, nu pot fi chemati in judecata la instantele statului primitor pentru nici un fel de acte 2. Nu pot fi chemati in judecata pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare 3. Nu pot fi judecati pentru acte de comert in interes personal ANS: B 121.In ce caz nu se aplica imunitatea de jurisdictie civila a functionarului consular 1. Daca actiunea este intentata de un tert pentru o paguba suferita datorita unui accident de circulatie 2. Daca a emis in mod gresit o viza de intrare 3. Daca a avut un comportament incorect fata de un cetatean al statului sau ANS: A 122.Ce poate sa faca un membru al personalului tehnic si administrativ al unui oficiu consular daca este chematrefuze sa depuna marturie 1. Sa ca martor intr-un proces 2. Sa refuze sa depuna marturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor sale la consulat 3. Sa nu se prezinte in instanta ANS: B 123.Ce poate sa faca un functionar consular daca este chemat ca martor intr-un proces 1. Poate refuza sa depuna marturie, indiferent despre ce s-ar cere 2. Poate refuza sa depuna marturie numai asupra unor fapte legate de activitatea lor oficiala 3. Poate refuza sa depuna marturie numai asupra documentelor oficiului consular ANS: A 124.In 1. caz nu se bucura de inviolabilitate personala functionarii consulari ce Pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare 2. In caz de crima grava, in urma unei hotarari a unei autoritati competente sau pe baza unei hotarari judecatoresti definitive 3. Pentru orice infractiune ANS: B 125.In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor 1. In baza unei hotarari judecatoresti definitive 2. In baza unui denunt privind comiterea unei infractiuni 3. La cererea unui stat tert ANS: A

126.In ce caz un functionar consular poate fi lipsit de libertate in statul primitor 1. In baza unui denunt privind comiterea unei infractiuni 2. La cererea unui stat vecin

15

c. In caz de crima grava, in urma unei decizii a organului judiciar competent ANS: C 127.De ce imunitati si privilegii se bucura membrii familiilor functionarilor si angajatilor consulari 1. De inviolabilitate personala si imunitate de jurisdictie 2. De scutire de la inregistrarea strainilor si permis de sedere, ca si de scutiri fiscale si taxe vamale 3. De obligatia de a depune marturie in procese ANS: B 128. Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea de obligatia de inregistrare si de permis de sedere in statul primitor 1. Sa nu fi comis o infractiune in acest stat 2. Sa fie cetatean al statului trimitator 3. Sa nu fi fost declarat persona non grata ANS: B 129.Ce conditie trebuie sa indeplineasca un functionar consular pentru a se bucura de scutirea de obligatia de inregistrare si de a avea permis de sedere in statul primitor 1. Sa nu exercite o activitate particulara lucrativa statul primitor 2. Sa nu fi fost declarat persona non grata 3. Sa nu fi comis o infractiune in acest stat ANS: A 130. De ce scutire se bucura functionarii consulari in statul primitor 1. Scutire de taxe si impozite locale 2. Scutire de asigurare pentru autovehicule 3. Scutire de impozit pentru o activitate lucrativa ANS: A 131.Ce obligatii fata de statul primitor prevede in plus Conventia privind relatiile consulare in raport cu Conventia asupra relatiilor diplomatice 1. Obligatia de a respecta legile statului primitor 2. Obligatia de a nu se amesteca in treburile interne 3. Asigurarea obligatorie pentru autovehicule ANS: C 132.In ce domeniu exista deosebiri substantiale intre consulatele de cariera si cele onorifice 1. In ce priveste conditiile de infiintare a lor 2. In ce priveste functiile consulare 3. In ce priveste imunitatile si privilegiile acordate ANS: C

133.De ce imunitati se bucura localurile consulatului onorific 1. De inviolabilitate 2. De scutiri de orice taxe si impozite 3. De scutire de taxe vamale numai pentru bunurile destinate exclusiv folosirii oficiale la consulat ANS: C 134.De ce imunitati si privilegii beneficiaza functionarul consular onorific 1. De inviolabilitate personala 2. De scutire de taxe vamale 3. De scutire de taxe si impozite asupra onorariilor si indemnizatiilor primite de la statul trimitator ANS: C

16

135.Cum poate fi considerata intentarea de catre un membru al unei misiuni ad-hoc a unei proceduri judiciare 1. Ca o renuntare la imunitate fata de o actiune reconventionala 2. Ca reiterare a unei imunitati 3. Ca o consolidare a imunitatii sale ANS: A 136.Ce fel de drept de legatie are o organizatie interguvernamentala 1. Drept de legatie activ 2. Drept de legatie pasiv 3. Drept de legatie activ si pasiv ANS: C 137.Prin ce act accepta statul primitor desemnarea unei persoane ca ambasador 1. Prin agrement 2. Printr-o declaratie unilaterala 3. Printr-o conventie bilaterala ANS: A 138.Ce sugereaza statul primitor atunci cand amana sau intarzie raspunsul la o solicitare de agrement 1. Ca nu-l cunoaste pe cel desemnat 2. Ca statul trimitator trebuie sa desemneze o alta persoana ca ambasador 3. Ca ambasada respectiva ar trebui inchisa ANS: B 139.Cum incepe de drept (de jure) misiunea diplomatica a unui ambasador 1. Prin desemnarea ca viitor ambasador 2. Prin primirea agrementului 3. Prin prezentarea scrisorilor de acreditare ANS: C 140.Cind incepe de fapt(de facto) misiunea diplomatica a unui ambasador 1. Prin prezentarea copiei scrisorilor de acreditare la ministerul de externe al statului primitor 2. La sosirea ambasadorului pe teritoriul statului primitor 3. La primirea agrementului ANS: A 141.Ce eveniment poate determina desfiintarea unei ambasade 1. O calamitate naturala 2. Ruperea relatiilor diplomatice 3. Desfiintarea ambasadei statului primitor in statul trimitator ANS: B 142.Ce eveniment poate determina incetarea unei ambasade 1. Izbucnirea razboiului intre cele doua state 2. Desfiintarea ambasadei celuilalt stat 3. Desfiintarea unei organizatii internationale ANS: A 143.Agentii diplomatici trebuie sa fie in principiu cetateni ai carui stat 1. Ai statului trimitator 2. Ai oricarui stat 3. Ai statului trimitator si ai statului primitor ANS: A 144.Cine trebuie sa consimta la deschiderea unui nou sediu al unei ambasade a. Statul trimitator

17

2. Statul primitor 3. A m b a s a d or ul A N S: B 145.Cum se poate realiza mutarea sediului unei ambasade intr-un alt oras 1. Prin mutarea capitalei statului primitor 2. Prin acordul intre cele doua state 3. Prin decizia statului trimitator ANS: B 146.Cat timp dureaza inviolabilitatea localurilor si bunurilor ambasadei 1. Permanent 2. Provizoriu 3. Atata timp cat sunt afectate realizarii functiilor diplomatice ANS: C 147.Care sunt taxele de care nu este scutit agentul diplomatic 1. Taxele pe o succesiune primita de el 2. Taxele vamale pentru bunuri de folosinta personala 3. Taxele pentru salariul primit ANS: A 148.Care este cel mai inalt rang in ierarhia claselor de posturi consulare 1. Agentia consulara 2. Consulatul general 3. Vicecinsul atul ANS: B 149.Cand Intotdeauna cand are loc ruperea relatiilor diplomatice 1. inceteaza de drept relatiile consulare intre doua state 2. Cand unul din cele doua state dispare 3. Cand relatiile dintre cele doua state sunt grav deteriorate ANS: B 150.Cine poate infiinta oficii consulare 1. Statele 2. Organizatiile internationale 3. Persoanele juridice, mai ales societatile transnationale ANS: A 151.Prin ce act este numit, in cazul Romaniei, consulul general, sef al unui oficiu consular 1. Prin Decret al Presedintelui 2. Prin Hotarare de Guvern 3. Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului ANS: B 152.Cui se elibereaza, de regula, exequatur 1. Numai sefului oficiului consular 2. Tuturor functionarilor consulari 3. Diplomatilor care exercita functii consulare ANS: A

153.In ce constau privilegiile diplomatice si consulare in legatura cu veniturile realizate din activitati consulare 1. Statul trimitator stabileste nivelul taxelor percepute pentru aceste activitati 2. Statul primitor stabileste nivelul maxim al acestor taxe c. Ambasadele si oficiile consulare sunt scutite de impozite asupra acestor venituri ANS: C

18

154.Cine poate indeplini functii consulare in cadrul unei ambasade 1. Numai ambasadorul 2. Orice diplomat, desemnat de ambasador 3. Un membru al personalului tehnic ANS: B 155.Ce conditie trebuie indeplinita pentru ca un diplomat sa exercite in cadrul ambasadei functii consulare 1. Sa aiba pregatirea specifica muncii consulare 2. Sa fie acceptat de statul primitor in acest scop 3. Sa fie notificat MAE al statului primitor si sa se transmita specimenul de semnatura ANS: C 156.Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare de catre o ambasada, daca exista si un consulat 1. Pe tot teritoriul statului primitor 2. Pe teritoriul care nu este acoperit de circumscriptia consulara a consulatului 3. Numai in capitala statului primitor ANS: B 157.Ce privilegii se acorda membrilor familiei unui functionar consular onorific 1. Niciun fel de privilegii 2. Privilegii consulare complete 3. Privilegii consulare limitate la bunurile personale ANS: A 158.Cind nu este admisa invocarea imunitatii de jurisdictie penala de catre un diplomat 1. In cazul savarsirii unei contraventii 2. In cazul savarsirii unei crime de razboi 3. In cazul savarsirii unei infractiuni impotriva patrimoniului ANS: B
159.Ce act normativ stabileste competentele Presedintelui Romaniei in domeniul relatiilor internationale 1. Constitutia Romaniei 2. Legea organica 3. O lege ordinara ANS: A

160.Care estereprezentare generalasefului statului in domeniul relatiilor externe 1. De principala atributie a a statului 2. De negociere cu alte state 3. De aparare a intereselor cetatenilor ANS: A

19

PDF to Word