Sunteți pe pagina 1din 22

DREPT DIPLOMATIC SI CONSULAR

Facultatea de Stiinte Juridice, Politice si Administrative, Bucureşti


Drept, Anul 4, Semestrul I

1. Dreptul diplomatic si consular reprezinta :


A) Un capitol al dreptului international public
B) O ramura aparte a dreptului international
C) Un sistem mixt, de drept intern si drept international

Răspuns corect: A

2. Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular


A) Uzantele locale
B) Tratatele internationale, cutuma si dreptul intern al statelor in cauza
C) Rezolutiile organizatiilor internationale

Răspuns corect: B

3. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului diplomatic
A) Conventia privind relatiile consulare din 1963
B) Carta ONU din 1945
C) Conventia privind relatiile diplomatice din 1961

Răspuns corect: C

4. Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului consular
A) Conventia de la Viena privind relatiile consulare din 1963
B) Conventia europeana privind functiile consulare din 1967
C) Conventia privind relatiile diplomatice din 1961

Răspuns corect: A

5. Ce inseamna aplicarea reciprocitatii in domeniul dreptului diplomatic si consular


A) Posibilitatea de a aplica un regim restrictiv numai fata de misiunile unor state, chiar daca acestea
nu aplica restrictii misiunii sale
B) Posibilitatea ca doua state sa-si acorde un regim mai favorabil decat cel general, aplicat celorlalte
state
C) Posibilitatea de a reduce la minimum privilegiile si imunitatile misiunilor unor state, pe criterii
politice

Răspuns corect: B

6. Care sunt organele centrale de stat competente sa reprezinte statul roman in relatiile externe
A) Seful statului
B) Curtea Constitutionala
C) Parlamentul

Răspuns corect: A

7. Care este temeiul acordarii de privilegii si imunitati diplomatice sefului statului, sefului guvernului si
ministrului afacerilor externe
A) Vointa statului primitor
B) Calitatea de organ de stat care actioneaza pe teritoriul si in domeniul suveranitatii altui stat
C) Imunitatile de care se bucura in tara lor

Răspuns corect: B

8. Seful statului roman are competenta de :


A) A incheia tratate cu aplicare imediata privind situatia cetatenilor emigrati in alte state
B) A angaja statul prin incheierea unui tratat, afara de cazul cand constitutia impune si alte conditii
C) A dispune acordarea cetateniei romane
Răspuns corect: B

9. Ce tratate sunt in mod obligatoriu supuse ratificarii Parlamentului Romaniei


A) Cele cu privire la prevenirea poluarii apelor de granita
B) Cele cu privire la teritoriu si frontierele tarii
C) Cele privind lupta impotriva criminalitatii

Răspuns corect: B

10. Ce atributii revin Guvernului Romaniei privind incheierea de tratate internationale


A) Aproba acordurile interguvernamentale semnate la nivel de guverne
B) Avizeaza proiecte de acorduri
C) Incheie acorduri cu unitati teritoriale din alte state

Răspuns corect: A

...

DREPT DIPLOMATIC SI CONSULAR - TEST GRILA

1) Dreptul diplomatic si consular reprezinta :

1 Un capitol al dreptului international publiC

2 O ramura aparte a dreptului international


3 Un sistem mixt, de drept intern si drept international

2) Care sunt izvoarele dreptului diplomatic si consular

1 Uzantele locale
2 Tratatele internationale, cutuma si dreptul intern al statelor in cauza
3 Rezolutiile organizatiilor internationale

3) Care este tratatul multilateral cel mai important ca izvor al dreptului diplomatic

1 Conventia privind relatiile consulare din 1963


2 Carta ONU din 1945
3 Conventia privind relatiile diplomatice din 1961

4) Ce inseamna aplicarea reciprocitatii in domeniul dreptului diplomatic si consular

1 Posibilitatea de a aplica un regim restrictiv numai fata de misiunile unor state, chiar daca acestea
nu aplica restrictii misiunii sale
2 Posibilitatea ca doua state sa-si acorde un regim mai favorabil decat cel general, aplicat
celorlalte state
3 Posibilitatea de a reduce la minimum privilegiile si imunitatile misiunilor unor state, pe criterii
politice

5) Care sunt organele centrale de stat competente sa reprezinte statul roman in relatiile
externe

1 Seful statului
2 Curtea Constitutionala
3 Parlamentul

6) Care este temeiul acordarii de privilegii si imunitati diplomatice persoanelor care


reprezinta statul in relatii internationale

1 Vointa statului primitor


2 Calitatea de organ de stat care actioneaza pe teritoriul si in domeniul suveranitatii altui
stat
3 Functiile indeplinite

7) Seful statului roman are competenta de :

1 A incheia tratate cu aplicare imediata privind situatia cetatenilor emigrati in alte state
2 A angaja statul prin incheierea unui tratat, afara de cazul cand constitutia impune si alte
conditii
3 A dispune acordarea cetateniei romane

8) Ce tratate sunt in mod obligatoriu supuse ratificarii Parlamentului Romaniei

1 Cele cu privire la prevenirea poluarii apelor de granita


2 Cele cu privire la teritoriu si frontierele tarii
3 Cele privind lupta impotriva criminalitatii

9) Ce atributii revin Guvernului Romaniei privind incheierea de tratate internationale

1 Aproba acordurile interguvernamentale semnate la nivel de guverne


2 Transmite ambasadelor instructiuni pentru negocieri
3 Incheie acorduri cu unitati teritoriale din alte state

10) Seful statului se bucura de imunitate de jurisdictie in alte state pentru :

1 Acte de coruptie sau alte infractiuni de drept comun


2 Actele oficiale indeplinite in timpul mandatului sau
3 Crime de razboi comise din ordinul sau

11) Ce obligatii are un stat fata de seful altui stat aflat in vizita oficiala

1 Sa protejeze persoana sa impotriva oricarei violente


2 Sa-i ofere emisiuni la televiziunile locale
3 Sa interzica orice critici la adresa lui

12) Seful guvernului si ministrul de externe se bucura pe teritoriul altui stat de

1 Imunitate de jurisdictie pentru o succesiune pe care o primeste in statul strain


2 Scutirea de impozite pentru activitati comerciale private
3 Imunitate de jursdictie penala completa

13) Care sunt conditiile pentru deschiderea unei misiuni diplomatice in alt stat

1 Sa existe relatii diplomatice intre cele doua state


2 Sa deschida si celalalt stat o misiune
3 Sa existe si un consulat

14) Unele din cazurile de incetare a unei misiuni diplomatice sunt


1 Participarea statului trimitator la o organizatie din care statul de resedinta nu face parte
2 La cererea unui stat tert
3 Razboiul intre cele doua state

15) Misiunile diplomatice pot fi conduse de

1 Insarcinati cu afaceri
2 Diplomati ai altor state
3 Atasati militari

16) Personalul diplomatic este format din

1 Administratori si tehnicieni
2 Consilieri, atasati
3 Personal de secretariat

17) Personalul nediplomatic al misiunii este format din

1 Personalul tehnic administrativ


2 Atasati comerciali
3 Secretari I, II, III si atasati

18) Cum poate actiona un stat pentru a limita efectivul misiunii diplomatice a altui
stat

1 Sa declare persona non grata un numar de membri ai misiunii


2 Sa ceara inchiderea misiunii diplomatice
3 Sa ceara statului trimitator mentinerea efectivului misiunii in anumite limite

19) Care sunt etapele pentru acreditarea unui ambasador in alt stat

1 Solicitarea si primirea agrementului statului primitor


2 Avizarea de catre comisiile parlamentului
3 Trecerea unui examen de limba straina

20) Pentru ce alti membri ai personalului diplomatic se poate pretinde acordul


prealabil al statului

1 Pentru atasatii comerciali


2 Pentru ministrii consilieri
3 Pentru atasatii militari

21) Cum inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic

1 Prin arestarea de catre statul de resedinta


2 Prin rechemare de catre statul trimitator
3 Prin exercitarea de functii consulare in cadrul misiunii

22) In ce consta functia de reprezentare a statului trimitator

1 Participarea la sedinte ale guvernului local


2 Transmiterea de mesaje si efectarea de demersuri, orale sau scrise catre autoritatile
statului de resedinta
3 Discursuri in adunari publice si la televiziune
23) Care este rolul misiunii cu privire la negocierea de tratate

1 Sa asigure conducerea delegatiei


2 Sa semneze acordul convenit
3 Sa identifice elementele care pot face obiectul acordului, sa pregateasca si sa ia parte la
negocieri

24) Care sunt sursele admise de informare a misiunii diplomatice

1 Contactele oficiale si oficioase cu autoritatile locale


2 Documente obtinute pe cai ilicite
3 Ascultarea convorbirilor telefonice

25) Ce intreprinde o misiune diplomatica pentru dezvoltarea relatiilor cu statul


primitor

1 Organizeaza examinarea unor propuneri in adunari populare


2 Protesteaza daca nu i se accepta propunerile
3 Studiaza situatia relatiilor dintre cele doua state si prezinta propuneri

26) Ce conditii trebuie indeplinite pentru exercitarea protectiei diplomatice

1 Persoana protejata sa aiba cetatenia statului trimitator


2 Persoana protejata sa aiba drept de sedere in statul primitor
3 Sa nu existe o plangere la organisme internationale

27) Ce conditie se adauga in ceea ce priveste exercitarea protectiei juridice in favoarea unei
persoane juridice

1 Statul sa aiba capital majoritar


2 Sa existe participanti sau actionari din acel stat
3 Sa aiba nationalitatea efectiva a statului care exercita protectia

28) In ce constau obligatiile statului primitor privind inviolabilitatea localurilor


misiunii

1 Sa asigure paza localurilor impotriva incendiilor


2 Sa puna la dispozitia misiunii localuri corespunzatoare
3 Agentii sai nu pot intra in aceste localuri decat cu consimtamantul expres al sefului
misiunii

29) Imunitatea de jurisdictie a ambasadei se refera la

1 Contracte incheiate pe plan local


2 Demersurile diplomatice efectuate
3 Acte privind organizarea interna a misiunii

30) Ce inseamna inviolabilitatea arhivei si a corespondentei diplomatice

1 Arhiva si corespondenta au caracter secret


2 Inviolabilitatea arhivei si documentelor oriunde s-ar afla
3 Inviolabilitatea bibliotecii ambasadei

31) Ce inseamna libertatea de comunicare a misiunii


1 Comunicarea libera cu alte misiuni si consulate ale statului trimitator
2 Dreptul de a instala un post de televiziune pentru a emite in statul primitor
3 Dreptul de a se adresa oricarei adunari publice in statul de resedinta

32) Pentru ce motive poate statul primitor sa limiteze libertatea de deplasare a agentilor
diplomatici

1 In perioade de campanie electorala


2 Pentru protectia securitatii nationale
3 In zone locuite de minoritati

33) Cand este statul primitor obligat sa limiteze circulatia diplomatilor unui stat
trimitator

1 La cererea statelor vecine


2 In caz de razboi
3 In cazul sanctiunilor aplicate de Consiliul de Securitate al ONU statului trimitator in cauza

34) De ce scutiri de taxe beneficiaza misiunea diplomatica

1 Taxe pe drepturile percepute pentru actele oficiale eliberate de misiune


2 Impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret
3 Taxe pentru servicii prestate la cerere sau pe baza de contracte

35) Ce masuri poate lua statul primitor cu privire la bunurile importate pentru folosinta misiunii

1 Sa impuna cedarea bunurilor de o anumita valoare


2 Sa interzica importul de autoturisme cu scutire de taxe vamale
3 Sa limiteze cantitatea bunurilor importate cu scutire de taxe, pe baza de reciprocitate

36) Ce obligatii are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea personala a


agentilor diplomatici

1 Sa limiteze deplasarea agentilor diplomatici


2 Sa se abtina de la orice masura de constrangere asupra persoanei agentului diplomatic
3 Sa puna la dispozitie agenti personali care sa-i insoteasca pe teritoriul sau

37) Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui diplomat de catre statul
trimitator

1 Il conduce cu forta la frontiera


2 Il declara persoana non grata
3 In cheama in justitie

38) Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui membru al personalului tehnic si
administrativ de catre statul trimitator

1 Il declara persoana inacceptabila


2 Il conduce cu forta la frontiera
3 Il cheama in justitie

39) Care bunuri ale agentului diplomatic se bucura de inviolabilitate

1 Salariul primit, contul in banca si autoturismul personal


2 Bunurile provenite din activitati care nu au legatura cu functia oficiala
3 Bunurile primite ca mostenitor de la alte persoane decat membrii familiei sale

40) In ce consta imunitatea de jurisdictie penala a agentului diplomatic

1 Imunitate de jurisdictie penala fata de statul trimitator


2 Imunitate de jurisdictie penala in statul primitor, indiferent de fapta comisa
3 Imunitate de jurisdictie fata de tribunale penale internationale, chiar pentru fapte penale
grave(genocid, crime de razboi, crime contra umanitatii)

41) In ce caz agentul diplomatic beneficiaza de imunitate de jurisdictie civila

1 O actiune reala, privind un imobil proprietate privata, pe care il foloseste in interes propriu
2 Pretentii ale unei autoritati locale pentru nerespectarea legii

3 O actiune privind cumpararea unui bun in statul primitor

42) In ce caz diplomatul care poseda un imobil propriu in statul primitor este scutit de taxe
pentru acest imobil

1 Daca a dobandit imobilul inainte de venirea la post


2 Daca a dobandit imobilul dupa venirea la post
3 Daca imobilul este folosit in interesul ambasadei

43) In ce cazuri nu se aplica imunitatea de jurisdictie civila a agentului diplomatic

1 Daca el insusi intenteaza o actiune in justitie in fata Instantelor locale


2 Pentru actiuni privind cumparaturi in interes propriu
3 Daca agentul diplomatic renunta la imunitate

44) De ce prestatii, taxe si impozite nu este scutit agentul diplomatic

1 De orice prestatii personale si de orice serviciu public


2 De contributia la asigurari sociale
3 De contributia la asigurari sociale pentru persoane angajate in serviciul sau personal, care
sunt cetateni ai statului primitor sau au resedinta pe teritoriul lui

45) Care sunt cazurile in care agentul diplomatic trebuie sa plateasca taxe si
impozite

1 Impozitele indirecte incorporate in pretul marfurilor sau serviciilor


2 Impozite asupra salariului si altor indemnizatii capital investit in acel stat
3 Impozite locale pentru protectia mediului

46) Ce scutiri acorda statul primitor agentilor diplomatici in materie de taxe vamale

1 Scutire de taxe pentru obiectele destinate uzului personal al diplomatului si membrilor


familiei sale
2 Scutire de taxe pentru bunurile instrainate cu ocazia plecarii de la post
3 Scutire de cheltuieli de depozitare si de transport pentru bunurile sale

47) In ce cazuri se prevede posibilitatea controlului bagajului personal al agentului diplomatic,


daca exista motive serioase sa se creada ca ar contine

1 Obiecte de unica folosinta


2 Obiecte supuse regulamentelor de carantina in statul primitor
3 Documente de propaganda contra statului primitor

48) De ce privilegii si imunitati se bucura membrii familiei agentului diplomatic

1 De imunitati de jurisdictie reduse


2 De aceleasi imunitati si privilegii ca si agentul diplomatic
3 De scutiri de taxe vamale numai pentru bunurile aduse la sosire

49) De ce privilegii si imunitati se bucura membrii personalului tehnic si administrativ al


misiunii diplomatice

1 De imunitate de jurisdictie penala si civila pentru actele indeplinite in exercitarea functiilor


lor
2 De scutire de taxe vamale pentru orice obiecte primite
3 De scutire de taxe pe activitati particulare

50) De ce imunitati si privilegii beneficiaza membrii personalului de serviciu al


misiunii

1 De scutirea de taxe vamale


2 De scutirea de taxe si impozite pe salariile pe care le primesc de la statul trimitator
3 De inviolabilitatea corespondentei

51) Ce indatoriri revin persoanelor care se bucura de privilegii si imunitati


diplomatice

1 Sa nu aduca prejudicii morale statului primitor


2 Sa nu se amestece in treburile interne ale acelui stat
3 Sa raspunda la chemarile organelor de justitie ale statului
primitor

52) Care sunt deosebirile intre misiunile diplomatice in alte state si misiunile permanente pe
langa organizatii internationale

1 Privilegiile si imunitatile misiunilor pe langa organizatii au caracter functional si trebuie


respectate de statul de sediu
2 Misiunile pe langa organizatii nu sunt organe de relatii externe ale statului
3 Misiunile pe langa organizatii nu se ocupa de relatiile dintre state

53) Ce functii suplimentare exercita misiunile permanente pe langa organizatii internationale,


spre deosebire de ambasade

1 Incheierea de tratate intre statele membre


2 Participarea la viata insasi a organizatiei, la lucrarile organelor sale
3 Observarea evolutiei situatiei in statul de sediu
54) In ce constau privilegiile si imunitatile personalului misiunilor permanente pe langa
organizatii internationale

1 Reprezentantii statelor membre sunt asimilati cu statutul diplomatilor


2 Membrii misiunii nu se bucura de imunitate de jurisdictie pentru acte savarsite in calitate oficiala
3 Misiunile permanente nu se bucura de inviolabilitate

55) Prin ce se caracterizeaza misiunile speciale

1 Pot sa trateze orice probleme din relatiile dintre statele in cauza


2 Au caracter temporar
3 Pot fi trimise oricand de un stat pe teritoriul celuilalt

56) Cum se stabilesc trimiterea unei misiuni speciale in alt stat si functiile acestei
misiuni

1 De catre statul trimitator


2 De catre statul primitor
3 Prin acordul celor doua state

57) Membrii unei misiuni speciale se bucura

1 De privilegii si imunitati in mare masura similare cu ale misiunilor permanente si ale


agentilor diplomatici din misiunile permanente
2 Numai seful misiunii se bucura de imunitate de jurisdictie
3 Scutire de taxe vamale numai pentru documente

58) Care sunt oficiile consulare

1 Sectiile consulare ale ambasadelor


2 Consulate generale, consulate, vice-consulate, agentii consulare
3 Reprezentantele comerciale sau culturale

59) Ce presupune deschiderea unui oficiu consular pe teritoriul altui stat

1 Detinerea unui local cu titlu de proprietate


2 Existenta unui numar de cetateni ai statului pe teritoriul statului primitor
3 Acordul expres al statului primitor

60) In ce localitate se poate stabili sediul unui oficiu consular

1 In capitala statului primitor


2 In orice oras in care doreste statul trimitator
3 In localitatea convenita de cele doua state

61) Pe ce teritoriu se exercita functiile consulare

1 Pe tot teritoriul statului primitor


2 In zona convenita de cele doua state(circumscriptia consulara)
3 In zona in care exista cetateni ai statului trimitator

62) In ce conditii poate un oficiu consular sa exercite functii consulare pentru un


stat tert
1 Daca s-a incheiat un acord in acest sens intre cele trei state
2 Daca dispune de personalul calificat necesar
3 Daca statul primitor este de acord

63) Cum se numeste documentul eliberat de statul trimitator sefului oficiului


consular, la trimiterea la post

1 Exequatur
2 Patenta consulara
3 Scrisoare de acreditare

64) Cum se numeste documentul eliberat de statul primitor persoanei numita sef al
oficiului consular

1 Patenta consulara
2 Scrisoare de acreditare
3 Exequatur

65) Ce obligatie are statul trimitator cand numeste un functionar consular, altul
decat seful oficiului consular

1 Sa notifice statului trimiterea numirea persoanei respective la oficiul consular


2 Sa ceara acordul statului primitor cu privire la numire
3 Sa numeasca o persoana care vorbeste limba statului primitor

66) Cum poate statul primitor sa obtina rechemarea unui functionar consular declarat
persoana non grata, daca acesta nu este rechemat intr-un termen rezonabil

1 Sa il aresteze
2 Sa notifice statului trimitator ca nu mai considera functionar consular persoana respectiva
3 Sa-i interzica intrarea in localul oficiului consular

67) Ce se intampla in cazul in care statul primitor dispare, prin unirea cu un alt stat

1 Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea


2 Oficiul consular isi continua activitatea
3 Atat noul stat, cat si statul trimitator pot decide incetarea activitatii oficiului consular

68) Ce se intampla daca statul trimitator dispare prin unirea cu un alt stat

1 Oficiul consular isi continua activitatea


2 Oficiul consular isi inceteaza automat activitatea
3 Pentru mentinerea oficiului consular trebuie sa intervina un nou acord intre cele doua
state

69) In ce ordine juridica produc efecte actele eliberate de un oficiu consular


cetatenilor sai

1 Numai in statul trimitator


2 Numai in statul primitor
3 In orice stat in care se deplaseaza cetatenii in cauza
70) In ce ordine juridica produc efecte demersurile misiunii diplomatice

1 In dreptul intern al statului primitor


2 Numai in dreptul intern al statului trimitator
3 In ordinea juridica internationala

71) Caror autoritati are dreptul sa se adreseze consulul in exercitarea functiilor sale

1 Ministerului de externe al statului primitor


2 Organelor locale din circumscriptia sa consulara
3 Oricaror organe din statul primitor

72) Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana fizica pentru a face obiectul


protectiei consulare de catre un oficiu consular

1 Sa aiba cetatenia statului trimitator


2 Sa se afle in mod legal pe teritoriul statului primitor
3 Sa desfasoare activitate permanenta in acel stat

73) Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana juridica pentru a beneficia de


protectia consulara a unui oficiu consular

1 Sa aiba o filiala in statul primitor


2 Sa aiba nationalitatea statului trimitator
3 Sa desfasoare activitate numai in statul primitor

74) Ce proceduri prealabile trebuie sa indeplineasca o persoana fizica sau juridica


pentru a beneficia de protectia consulara

1 Sa fi trimis o plangere unei autoritati a statului primitor incalcarea unui drept al sau
2 Sa fi facut publica incalcarea dreptului sau
3 Sa fi epuizat toate recursurile interne disponibile pentru eliminarea incalcarii dreptului sau

75) In ce calitate actioneaza consulul atunci cand exercita protectia consulara a cetatenilor

sau persoanelor juridice din statul sau

1 De mandatar al persoanelor respective


2 De organ al statului
3 De avocat al persoanei respective

76) Ce poate sa faca consulul in cazul in care un cetatean al statului trimitator este
arestat in statul primitor

1 Sa ceara eliberarea lui imediata


2 Sa ceara sa comunice cu cetateanul arestat
3 Sa ceara explicatii privind motivele arestarii

77) Ce obligatii are statul primitor fata de statul trimitator in cazul arestarii unui
cetatean al acestuia

1 Sa informeze pe consulul statului primitor in cel mai scurt timp despre arestare
2 Sa permita trimiterea unui avocat din celalalt stat pentru apararea drepturilor arestatului
3 Sa informeze despre legea aplicabila
78) Ce masuri poate lua consulul in favoarea cetatenilor statului sau, cand acestia
nu isi pot apara in timp util drepturile si interesele

1 Sa angajeze un avocat care sa apere interesele cetatenilor in cauza


2 Sa ceara organelor locale adoptarea de masuri provizorii (de exemplu, conservarea
bunurilor lor)
3 Sa intenteze actiuni in justitie in acest scop

79) Ce masuri poate lua consulul pentru protectia cetatenilor statului sau minori
sau incapabili

1 Sa-i incredinteze unor institutii de caritate din statul primitor


2 Sa inscrie aceste persoane in sistemul de educatie local
3 Sa ceara autoritatilor locale instituirea tutelei sau curatelei pentru aceste persoane, ori sa
o instituie el insusi daca legislatia statului primitor permite acest lucru

80) Ce obligatii au autoritatile statului primitor in cazul cetatenilor statului trimitator


minori sau incapabili

1 Sa notifice oficiului consular cazurile in care numirea unui tutore sau curator poate fi in
interesul unor asemenea persoane
2 Sa ceara acordul pentru numirea unui tutore sau curator
3 Sa aplice legea statului persoanei in cauza

81) In ce conditii poate consulul sa asigure protectia intereselor cetatenilor statului


trimitator in succesiuni deschise in statul primitor

1 Succesiunea sa aiba ca obiect bunuri importante


2 Succesiunea sa se deschida in circumscriptia consulara a oficiului consular respectiv
3 Consulul sa primeasca mandat in acest sens

82) Ce obligatie au autoritatile locale fata de oficiul consular cand are loc decesul
unui cetatean al altui stat pe teritoriul lor

1 Sa cerceteze cauzele decesului


2 Sa informeze pe mostenitorii potentiali
3 Sa informeze consulul despre decesul unui cetatean al sau.

83) Ce masuri poate lua consulul pentru a proteja interesele mostenitorilor cetateni
ai statului trimitator, in cazul deschiderii unei succesiuni in statul primitor

1 Sa ia masuri de conservare a bunurilor, sa ceara autoritatilor adoptarea unor asemenea


masuri si sa asiste la adoptarea lor
2 Sa intenteze actiuni in justitie in numele lor
3 Sa valorifice pe piata locala bunurile in cauza

84) Ce functii indeplineste consulul in materie de stare civila a persoanelor

1 Functii de ofiter de stare civila fata de cetatenii statului trimitator, conform legilor statului
sau
2 Functii de stare civila fata de orice persoane, conform legilor statului primitor
3 Intocmirea de acte de stare civila pentru orice persoane conform legilor lor nationale

85) Ce activitati notariale poate sa desfasoare consulul


1 Primirea si intocmirea de documente privind dispozitii testamentare asupra unor imobile aflate in
statul primitor
2 Legalizarea de semnaturi pe documente, copii, traduceri
3 Intocmirea de acte juridice care sa produca efecte pe teritoriul statului primitor

86) Unde pot fi indeplinite activitatile notariale de catre consul

1 Numai in localul consulatului


2 Oriunde, in prezenta autoritatilor locale
3 Si la locuinta consulului, a persoanelor solicitante, ca si pe nave, aeronave, in inchisori, in
spitale

87) Ce atributii revin consulului in materie de cooperare judiciara

1 Sa transmita acte judiciare sau extrajudiciare primite de la organele statului trimitator


2 Sa efectueze acte de constrangere legate de proceduri deschise in statul trimitator
3 Sa efectueze acte de ancheta pe teritoriul statului primitor

88) Ce atributii are consulul in legatura cu cetatenii straini

1 Poate sa le acorde pasapoarte


2 Poate sa le acorde vize de intrare in statul trimitator sau de tranzit
3 Poate sa le elibereze documente de studii

89) Ce atributii are consulul in materie de navigatie maritima si aeriana

1 Sa certifice originea marfurilor transportate de orice nave catre teritoriul statului trimitator
2 Sa organizeze judecarea si pedepsirea infractiunilor pe navele sub pavilionul statului trimitator
3 Sa comunice in mod liber cu navele sub pavilionul statului trimitator, sa intocmeasca si sa
vizeze documente privind nava, dreptul de inspectie si control, ca si privind asigurarea
ordinii si disciplinei la bord

90) Ce atributii revin consulului in cazuri de avarie sau accident ale navelor sau
aeronavelor sub pavilionul statului trimitator

1 Sa ceara armatorului sa ia masurile necesare


2 Sa intenteze actiuni judiciare impotriva celor vinovati
3 Sa conduca operatiunile de salvare si de protectie, ori sa fie asociat la ele, sa asigure
conservarea bunurilor

91) Ce obligatii au autoritatile locale fata de statul trimitator in caz de avarie sau
accident al unei nave ori aeronave a acestui stat

1 Sa informeze fara intarziere pe consul despre naufragiu sau accident si sa ia masuri pentru
salvarea navei, incarcaturii si echipajului
2 Sa informeze organizatiile internationale despre eveniment
3 Sa asigure transportul echipajului si pasagerilor la destinatie

92) Ce atributii poate sa desfasoare consulul in legatura cu exercitarea dreptului de


vot de catre cetatenii statului trimitator aflati in statul primitor, daca acesta nu se opune

1 Sa organizeze campania electorala a partidelor politice din tara sa


2 Sa organizeze desfasurarea alegerilor, primirea si expedierea buletinelor de vot
3 Sa ia masuri pentru exercitarea obligatorie a dreptului de vot
93) Prin ce se deosebesc prevederile Conventiei privind relatiile consulare de cele
ale Conventiei privind relatiile diplomatice in privinta inviolabilitatii localurilor consulare si
a celor diplomatice

1 Ambele conventii prevad inviolabilitatea localurilor


2 Ambele prevad obligatia statului primitor de a lua masuri pentru a impiedica violarea sau
deteriorarea localurilor
3 In ce priveste localurile consulare, deci inviolabilitatea nu priveste decat spatiile folosite
pentru activitatea consulara deci nu se aplica si la resedinta sefului oficiului consular

94) In ce cazuri autoritatile locale pot patrunde in localurile consulare

1 Oricand, daca apreciaza ca s-a comis o infractiune


2 La solicitarea unei persoane care are pretentii fata de consulat
3 In caz de incendiu sau alt sinistru, se prezuma consimtamantul sefului oficiului consular
de a permite patrunderea in localuri

95) In ce consta inviolabilitatea bunurilor oficiului consular

1 Bunurile oficiului (localuri, mobilier, mijloace de transport) nu pot face obiectul rechizitiilor
2 Ele nu pot face obiectul perchezitiilor
3 Ele nu pot fi expropriate

96) Daca autoritatile statului primitor solicita deschiderea valizei consulare, iar cele
ale statului trimitator refuza

1 Valiza consulara este totusi deschisa si controlata


2 Valiza consulara este distrusa
3 Valiza consulara este returnata la locul de origine

97) Cu cine pot comunica oficial functionarii consulari in statul primitor

1 Cu ministerul de externe
2 Cu autoritatile din circumscriptia consulara, cu cetatenii statului trimitator, cu ambasada
acestui stat
3 Cu cetatenii altor state

98) De ce scutiri de taxe se bucura oficiul consular

1 Pe drepturile incasate pentru actele consulare


2 Pe venituri realizate din vanzarea unor bunuri
3 De impozitul pe circulatia marfurilor, inclus in pret

99) In ce conditii beneficiaza oficiul consular de scutire de taxe vamale

1 Pentru orice fel de bunuri importate in statul primitor


2 Si pentru cheltuielile de depozitare si transport
3 Pentru bunurile importate destinate folosintei oficiale

100) In ce consta imunitatea de jurisdictie a functionarilor consulari

1 Ca si diplomatii, nu pot fi chemati in judecata la instantele statului primitor pentru nici un fel de
acte
2 Nu pot fi chemati in judecata pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare
3 Nu pot fi judecati pentru acte de comert in interes personal

101) In ce cazuri nu se aplica imunitatea de jurisdictie civila

1 Daca actiunea este intentata de un tert pentru o paguba suferita datorita unui accident de
circulatie
2 Daca a emis in mod gresit o viza de intrare
3 Daca a avut un comportament incorect fata de un cetatean al statului sau

102) Ce poate sa faca un membru al personalului tehnic si administrativ al unui


oficiu consular daca este chemat ca martor intr-un proces

1 Sa refuze sa depuna marturie


2 Sa refuze sa depuna marturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor sale la
consulat
3 Sa nu se prezinte in instanta

103) In ce cazuri nu se bucura de inviolabilitate personala functionarii consulari

1 Pentru actele savarsite in exercitarea functiilor consulare


2 In caz de crima grava, in urma unei hotarari a unei autoritati competente sau pe baza unei
hotarari judecatoresti definitive
3 Pentru orice infractiune

104) De ce imunitati si privilegii se bucura membrii familiilor functionarilor si


angajatilor consulari

1 De inviolabilitate personala si imunitate de jurisdictie


2 De scutire de la inregistrarea strainilor si permis de sedere, ca si de scutiri fiscale si taxe
vamale
3 De obligatia de a depune marturie in procese

105) Ce obligatii fata de statul primitor prevede in plus Conventia privind relatiile
consulare in raport cu Conventia asupra relatiilor diplomatice

1 Obligatia de a respecta legile statului primitor


2 Obligatia de a nu se amesteca in treburile interne
3 Asigurarea obligatorie pentru autovehicule

106) In ce domeniu exista deosebiri substantiale intre consulatele de cariera si cele


onorifice

1 In ce priveste conditiile de infiintare a lor


2 In ce priveste functiile consulare
3 In ce priveste imunitatile si privilegiile acordate

107) De ce imunitati se bucura localurile consulatului onorific

1 De inviolabilitate
2 De scutiri de orice taxe si impozite
3 De scutire de taxe vamale numai pentru bunurile destinate exclusiv folosirii oficiale la
consulat

108) De ce imunitati si privilegii beneficiaza functionarul consular onorific


1 De inviolabilitate personala
2 De scutire de taxe vamale
3 De scutire de taxe si impozite asupra onorariilor si indemnizatiilor primite de la statul
trimitator

109) Cum poate fi considerata intentarea de catre un membru al personalului


diplomatic a unei proceduri judiciare

1 Ca o renuntare la imunitate fata de o actiune reconventionala


2 Ca reiterare a unei imunitati
3 Ca o consolidare a imunitatii sale

110) Ce fel de drept de legatie are o organizatie interguvernamentala

1 Drept de legatie activ


2 Drept de legatie pasiv
3 Drept de legatie activ si pasiv

111) Prin ce act accepta statul primitor desemnarea unei persoane ca ambasador

1 Prin agrement
2 Printr-o declaratie unilaterala
3 Printr-o conventie bilaterala

112) Ce sugereaza statul primitor atunci cand amana sau intarzie raspunsul la o
solicitare de agrement

1 Ca nu-l cunoaste pe cel desemnat


2 Ca statul trimitator trebuie sa desemneze o alta persoana ca ambasador
3 Ca ambasada respectiva ar trebui inchisa

113) Cum incepe de drept (de jure) misiunea diplomatica a unui ambasador

1 Prin desemnarea ca viitor ambasador


2 Prin primirea agrementului
3 Prin prezentarea scrisorilor de acreditare

114) Cind incepe de fapt(de facto) misiunea diplomatica a unui ambasador

1 Prin prezentarea copiei scrisorilor de acreditare la ministerul de externe al statului


primitor
2 La sosirea ambasadorului pe teritoriul statului primitor
3 La primirea agrementului

115) Ce eveniment poate determina desfiintarea unei ambasade

1 O calamitate naturala
2 Ruperea relatiilor diplomatice
3 Desfiintarea ambasadei statului primitor in statul trimitator

116) Agentii diplomatici trebuie sa fie in principiu cetateni ai carui stat


1 Ai statului trimitator
2 Ai oricarui stat
3 Ai statului trimitator si ai statului primitor

117) Cine trebuie sa consimta la deschiderea unui nou sediu al unei ambasade

1 Statul trimitator
2 Statul primitor
3 Ambasadorul

118) Cat timp dureaza inviolabilitatea localurilor si bunurilor ambasadei

1 Permanent
2 Provizoriu
3 Atata timp cat sunt afectate realizarii functiilor diplomatice

119) Care sunt taxele de care nu este scutit agentul diplomatic

1 Taxele pe o succesiune primita de el


2 Taxele vamale pentru bunuri de folosinta personala
3 Taxele pentru salariul primit

120) Care este cel mai inalt rang in ierarhia claselor de posturi consulare

1 Agentia consulara
2 Consulatul general
3 Vicecinsulatul

121) Cand inceteaza de drept relatiile consulare intre doua state

1 Intotdeauna cand are loc ruperea relatiilor diplomatice


2 Cand unul din cele doua state dispare
3 Cand relatiile dintre cele doua state sunt grav deteriorate

122) Cine poate infiinta oficii consulare

1 Statele
2 Organizatiile internationale
3 Persoanele juridice, mai ales societatile transnationale

123) Prin ce act este numit, in cazul Romaniei, consulul general, sef al unui oficiu
consular

1 Prin Decret al Presedintelui


2 Prin Hotarare de Guvern
3 Prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului

124) Cui se elibereaza, de regula, exequatur

1 Numai sefului oficiului consular


2 Tuturor functionarilor consulari
3 Diplomatilor care exercita functii consulare
125) In ce constau privilegiile diplomatice si consulare in legatura cu veniturile
realizate din activitati consulare

1 Statul trimitator stabileste nivelul taxelor percepute pentru aceste activitati


2 Statul primitor stabileste nivelul maxim al acestor taxe
3 Ambasadele si oficiile consulare sunt scutite de impozite asupra acestor venituri

126) Ce privilegii se acorda membrilor familiei unui functionar consular onorific

1 Niciun fel de privilegii


2 Privilegii consulare complete
3 Privilegii consulare limitate la bunurile personale

127) Cind nu este admisa invocarea imunitatii de jurisdictie penala de catre un


diplomat

1 In cazul savarsirii unei contraventii


2 In cazul savarsirii unei crime de razboi
3 .In cazul savarsirii unei infractiuni impotriva patrimoniului

128) Ce act normativ stabileste competentele Presedintelui Romaniei in domeniul


relatiilor internationale

1 Constitutia Romaniei
2 Legea organica
3 O lege ordinara

129) Care este principala atributie a sefului statului in domeniul relatiilor externe

1 De reprezentare generala a statului


2 De negociere cu alte state
3 De aparare a intereselor cetatenilor

130) Care sunt infractiunile pentru care sefii de stat nu se bucura de imunitate de
jurisdictie penala in plan internationa

1 Crima de genocid
2 Crime contra demnitatii cetatenilor
3 Declaratii rasiste

131) Seful statului se bucura de imunitate de jurisdictie in alte state pentru

1 Actele oficiale indeplinite in timpul mandatului sau


2 Crime contra umanitatii
3 Crime de razboi

132) De ce imunitati se bucura pe teritoriul altui stat seful guvernului si ministrul


afacerilor externe

1 De imunitate de jurisdictie pentru o succesiune dobandita in statul primitor


2 De scutire de taxe vamale pentru obiecte pe care le instraineaza
3 De inviolabilitate personala

133) Ce conditie trebuie indeplinita pentru deschiderea unei ambasade in alt stat
1 Sa intervina un acord in acest sens
2 Sa deschida si celalalt stat o misiune
3 Sa dispuna de o proprietate

134) In ce caz inceteaza o misiune diplomatica

1 La cererea unui stat tert


2 Daca inceteaza si misiunea celuilalt stat
3 In cazul ruperii relatiilor diplomatice

135) Cum inceteaza functiile unui membru al personalului diplomatic

1 Prin arestarea de catre statul primitor


2 Prin declararea lui ca persoana non grata
3 Prin exercitarea de functii consulare in cadrul misiunii

136) Intre sursele de informare a misiunii diplomatice gasim si

1 Contactele cu diplomatii altor state


2 Documente obtinute pe orice cai
3 Ascultarea convorbirilor telefonice

137) Ce procedura trebuie urmata de persoana in cauza inainte de exercitarea


protectiei diplomatice

1 Sa fi folosit toate recursurile interne disponibile


2 Sa obtina drept de sedere in statul primitor
3 Sa declare ca nu a facut plangere la nici un for international

138) Ce obligatie are statul primitor pentru a asigura inviolabilitatea localului misiunii
diplomatice

1 Sa asigure protectia localului impotriva incendiilor


2 Sa ofere localuri care au conditii de securitate
3 Sa protejeze localul impotriva actiunii altor persoane sau grupuri de persoane

139) In ce consta libertatea de comunicare a misiunii diplomatice

1 Comunicarea libera cu autoritatile statului Trimitator


2 Instalarea unui post de televiziune propriu
3 Transmiterea de mesaje prin presa

140) In ce consta scutirea de taxe de care se bucura misiunea diplomatica

1 Scutirea de impozit pentru cladiri


2 Scutirea de impozitul pe circulatia marfurilor inclus in pret
3 Scutirea de taxe comunale pentru repararea drumurilor

141) Ce trebuie sa faca statul pentru a asigura inviolabilitatea personala a agentului


diplomatic

1 Sa limiteze deplasarea agentilor diplomatilor


2 Sa protejeze pe diplomati impotriva atacurilor din partea altor persoane
3 Sa instaleze dispozitive de paza in jurul diplomatilor
142) Diplomatul beneficiaza de imunitate de jurisdictie pentru actiuni privind

1 Un imobil proprietate privata pe care il foloseste in folos propriu


2 Pretentii ale unei persoane pentru daune produse de un vehicul
3 O succesiune primita in statul primitor

143) Cine poate renunta la imunitatea de jurisdictie civila a agentului diplomatic

1 El insusi
2 Statul trimitator
3 Corpul diplomatic din statul primitor

144) Agentul diplomatic este scutit de

1 Orice prestatii personale si taxe locale


2 Impozitele indirecte incorporate in pretul marfurilor
3 .Impozit pentru o investitie facuta in statul primitor

145) Bagajul personal al diplomatului poate fi supus controlului vamal daca exista
motive serioase sa se creada ca ar contine

1 Obiecte din metale pretioase


2 Obiecte interzise la import sau export in statul primitor
3 Brosuri de propaganda

146) De ce privilegii si imunitati beneficiaza personalul misiunilor permanente pe


langa organizatii internationale

1 De imunitatea de jurisdictie pentru acte savarsite ca participant la activitatea organizatiei


2 De scutire de taxe vamale pentru orice bunuri importate
3 De scutire de impozite pentru venituri realizate in afara misiunii

147) Ce cuprinde acordul dintre doua state pentru deschiderea unui oficiu consular

1 Stabilirea rangului oficiului, a sediului si a circumscriptiei sale


2 Numarul de functionari consulari pe care ii va avea
3 Functiile pe care le va exercita

148) Daca protectia consulara a cetatenilor este un drept sau o obligatie si fata de
cine

1 Este o obligatie fata de cetateni


2 Este un drept al cetatenilor fata de stat
3 Este un drept al statului fata de alte state

149) Ce drepturi are consulul in legatura cu arestarea unui cetatean al sau

1 Sa comunice cu acesta
2 Sa ceara autoritatilor sa justifice arestarea
3 Sa ceara eliberarea lui imediata

150) Cu privire la navele si aeronavele sub pavilionul statului trimitator care ajung in
circumscriptia sa, consulul are atributii
1 Sa verifice documentele pasagerilor si echipajelor
2 Sa ceara verificarea instalatiilor de salvare
3 Sa ia masuri in caz de nevoie pentru asigurarea ordinii si disciplinei la bord

151) Functionarii consulari se bucura de imunitate de jurisdictie pentru

1 Orice acte comise fata de persoane din statul primitor


2 Acte savarsite in exercitarea functiilor sale
3 Acte de comert in interes personal

152) Daca un functionar consular este chemat ca martor intr-un proces

1 Poate sa refuze sa depuna marturie


2 Poate sa refuze sa depuna marturie asupra faptelor legate de exercitarea functiilor sale
3 Nu poate sa refuze

153) Un diplomat se bucura de imunitate de jurisdictie penala

1 Pentru orice infractiuni comise pe teritoriul statului primitor


2 Pentru crime de razboi
3 Pentru crime contra umanitatii

154) Ce consecinte are retragerea ambasadorului statului trimitator

1 Inchiderea ambasadei
2 Preluarea conducerii ambasadei de un insarcinat cu afaceri
3 Retragerea ambasadorului statului primitor din statul trimitator

155) Ce activitati poate sa desfasoare un diplomat in statul primitor

1 Activitati diplomatice in cadrul misiunii


2 Activitati profesionale sau comerciale retribuite
3 Activitati pentru statul primitor

156) Ce conditie trebuie sa indeplineasca o persoana pentru a fi acreditata ca


ambasador al mai multor state in statul primitor

1 Sa aiba capacitatea de a indeplini aceste misiuni


2 Relatiile intre statele pe care le va reprezenta sa fie foarte bune
3 Statul primitor sa accepte acest lucru

157) Ce se intampla cu localul si bunurile ambasadei in cazul ruperii relatiilor


diplomatice

1 Statul primitor trebuie sa asigure in continuare inviolabilitatea lor


2 Statul primitor poate sa preia controlul asupra lor
3 Pot fi incredintate organelor locale

158) De ce privilegii si imunitati se bucura persoana curierului diplomatic

1 De inviolabilitate personala
2 De scutire de taxe pe salariu
3 De libertatea de deplasare oriunde pe teritoriul statului primitor
159) In ce conditii poate avea loc executarea unei decizii judecatoresti asupra
bunurilor unui diplomat

1 Daca statul trimitator renunta in mod expres la imunitatea de executare


2 Daca statul trimitator a renuntat la imunitatea de jurisdictie
3 Daca diplomatul a produs daune unei persoane

160) In ce moment inceteaza imunitatile unui diplomat declarat persoana non grata

1 In momentul declararii ca persoana non grata


2 La data fixata de statul primitor pentru a parasi teritoriul sau
3 La data savarsirii faptei pentru care a fost declarat persoana non grata