Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECTUL NR.

6
DISCIPLINA FINANŢE PUBLICE

TEMA 1: „Toată lumea vrea să trăiască de pe urma statului. Oamenii uită că statul trăiește pe
cheltuiala tuturor.” - Frederic Bastiat, 1801-1850. Comentați citatul utilizând obiectul de
studiu al disciplinei Finanțe Publice.

Bugetul public reprezintă întotdeauna o relație între două variabile: venituri și cheltuieli.
Astfel, identificăm două tendințe contrarii1:

a. Pe de-o parte, cetățenii vor mai multe servicii publice și de o mai bună calitate, de la
un an la altul, din partea autorităților publice. Astfel apare presiunea în favoarea
creșterii cheltuielilor publice.
b. Dar în același timp, tot cetățenii sunt cei care caută să-și reducă povara fiscală și să-și
crească economiile, iar astfel apare presiunea pentru reducerea impozitelor și taxelor.

Din acest punct de vedere, tragem concluzia că cetățenii au cerințe și așteptări foarte mari de
la stat, dar în același timp își urmăresc interesul financiar personal.

Datorită acestui comportament al cetățeanului, tendința generală a cheltuielilor publice este


aceea de creștere de la un an la altul.

Totuși, trebuie conștientizat faptul că nevoile publice generale exced nevoile fiecărui individ
în parte, iar acoperirea acestor nevoi publice necesită un efort comun, din partea tuturor
membrilor societății.

TEMA 2: Comentați calitatea ordonatorilor de credite bugetare.

Ordonatorii de credite bugetare sunt persoanele împuternicite prin lege sau prin delegare,
potrivit legii, să dispună și să aprobe orice acțiuni cu efect financiar pe seama fondurilor
publice sau a patrimoniului public, indiferent de natura acestora.

Aceștia sunt, de regulă, conducătorii instituțiilor publice care primesc credite bugetare prin
bugetul de stat2.

Ordonatorii de credite bugetare sunt responsabili cu:

 angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare


repartizate și aprobate legal;
 realizarea veniturilor și urmărirea derulării operațiunilor necesare în acest scop;
 angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
 integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduc;

1
Curs Finanțe Publice (ed. Tehnopress 2009) - p.175
2
Curs Finanțe Publice (ed. Tehnopress 2009) - p.52

1
 organizarea și ținerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor
financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare şi execuției bugetare;
 organizarea monitorizării programului de achiziții publice şi a programului de
investiții publice;
 organizarea evidenței programelor inclusiv a indicatorilor aferenți acestora etc.

TEMA 3: Deficitul Bugetar versus Datoria Publică.

Deficitul bugetar reprezintă suma cu care cheltuielile bugetare sunt mai mari decât veniturile
bugetare.3 Pe scurt, deficitul poate fi definit drept diferența dintre veniturile și cheltuielile
statului.

Datoria publică reprezintă totalitatea obligațiilor bănești ale statului (guvern, instituții
publice, financiare, unități administrativ-teritoriale) la un moment dat, rezultate din
împrumuturi interne și externe (în lei si în valuta) contractate pe termen scurt, mediu sau lung,
precum și obligațiile statului către trezoreria proprie, pentru sumele avansate temporar în
scopul acoperirii deficitului bugetar.4

Corelarea dintre cele două constă din faptul că finanțarea deficitului bugetar se poate face fie
prin creșterea bazei monetare, fie prin împrumuturi guvernamentale pe piața financiară.

De altfel, în cea mai mare parte a sa, deficitul bugetar este acoperit prin împrumuturi
guvernamentale.

3
https://www.ase.ro/upcpr/profesori/758/CURS%2011_FP.pdf
4
https://www.financialmarket.ro/terms/datorie-publica/