Sunteți pe pagina 1din 35

GENETICA BACTERIAN

Ereditatea: nsu irea tuturor vie uitoarelor de a Ereditatea: transmite caracterele specifice speciei la urma i Variabilitatea: apari ia unor caractere diferite de Variabilitatea: cele ale genitorilor. Suportul material al eredit ii: ADN. ii: Structura i replicarea acestuia este similiar cu cea de la celulele eucariote.
Propor ia de baze complementare este constant n cadrul unei specii. Raportul adenin -timin /guanin specii. citozin (AT/GC) serve te drept criteriu taxonomic de baz n clasificarea modern a bacteriilor. bacteriilor.

I. Organizarea materialului genetic la bacterii


Repliconi = forma iuni genetice ce se replic independent

 cromozomul bacterian elementele genetice extracromozomiale


 plasmidele genomul bacteriofagilor

 elementele genetice transpozabile


 fragmentele de inser ie transpozonii).

1. Cromozomul bacterian haploid = echivalent nuclear


codific informa iile absolut necesare supravie uirii speciei n condi ii normale organizarea supercoil sau supertwist a ADN (dublu spiralat spre dreapta i suprahelicat spre stnga) asigur mpachetarea economic a ADN i o configura ie optim activit ii func inale a ADN (replicare, transcrip ie, recombinare).

2. Forma iunile genetice extracromozomiale


autonome, libere n citoplasm care se replic independent de cromozom

2.1 Plasmidele : molecule circulare de ADN

y conjugative - se pot transfera singure la alte bacterii (plasmidele R) y neconjugative - care nu pot p r si ele ns i bacteria de origine, ci numai prin intermediul unui alt plasmid conjugativ sau a unui bacteriofag (de exemplu plasmidul care codific secre ia de beta-lactamaz la betaS.aureus) y episomi, care se pot integra prin recombinare n episomi, cromozomul bacterian, pierzndu- i autonomia de pierzndureplicare (plasmidul F sau factorul de fertilitate).

 determinan ii genetici esen iali ai plasmidelor codific informa iile legate de replicarea lor autonom determinan ii accesori codific caractere fenotipice neesen iale supravie uirii celulei bacteriene n condi ii naturale gene de transfer (tra), (tra), gene de rezisten la antibiotice (factorul R), gene de secre ie a unor toxine etc.

Plasmide de interes medical
A. Plasmidele de virulen poart determinan ii genetici ai unor factori de virulen secre ia de enterotoxina (termolabil i termostabil ) factorul de colonizare la Escherichia coli, hemolizina la Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis i E.coli exfoliantina la S. aureus gena de invazivitate la Shigella

B. Plasmidele R -de rezisten (Factorul R) sunt molecule circulare de ADN care constau n esen din dou regiuni genetice: genele care codific rezisten a la antibiotice R, unice sau multiple (prin aglomerarea mai multor gene de rezisten R, pe acela i plasmid, prin fenomenul transpozi iei repetate de material genetic) genele FTR care confer plasmidului capacitatea de a se transfera RTF

R determinant

Peste 90% din tulpinile de spital prezint o rezisten de tip plasmidic: familia Enterobacteriaceae, genurile:Escherichia, Salmonella, Shigella, Proteus, Providencia, Klebsiella, Serratia genurile Pseudomonas, Acinetobacter, Vibrio, Yersinia, Pasteurella, Campylobacter, Haemophilus, Neisseria, Bacteroides, Staphylococcus, Streptococcus, Bacillus, Clostridium, i Corynebacterium. Plasmidele prezente la bacilii gram-negativi sunt mai mari dect cele eviden iate la bacteriile gram-pozitive.

C. Plasmidul F plasmid de de sex factor de

fertilitate i con ine genele de transfertra -se pot transmite prin conjugaremediaz transferul de gene de la o celul donor la una receptor -n func ie de prezen a factorului bacterii F- lipsite de factorul F, denumite celule femele i care sunt receptoare de material genetic, bacterii F+, masculine, care au factorul F+, autonom, ca plasmid n citoplasm i care sunt celule donoare, bacterii Hfr care au factorul F+ integrat n cromozom, de asemenea masculine, bacterii F care au factorul F+ ca plasmid autonom, dup ce acesta a fost integrat n cromozom i l-a p r sit rupnd un fragment ADN din cromozom.

2.2 Bacteriofagii
virusuri care pazariteaz bacteriile Morfologie. un cap hexagonal alc tuit dintr-un nveli proteic caracteristic virusurilor (capsida) i ad poste te ADN un gt o prelungire numit picior (coad ). Coada este un cilindru rigid nvelit ntr-un man on proteic asem n tor miozinei i se termin cu o plac hexagonal ce con ine o enzim de tipul lizozimului. De placa bazal se aprind 6 fibre cu rol n fixarea bacteriofagului pe suprafa a bacteriei.

Structura bacteriofagului

Cap, capsid

Man on contractil Fibrele

Coa d

Placa bazal

Infec ia celulei gazd cu bacteriofag

 Adsorb ia fagului


Ata area ireveversibil ireveversibil -prin

existen a unor receptori de perete specifici

 

Contrac ia man onului Injectarea acidului nucleic

Tipuri de bacteriofagi


 

Genomul fagic p truns n celul duce la sinteza fag unor bacteriofagi identici cu cei din care a provenit ADN. ADNADN-ul se replic ribozomii bacterieni vor sintetiza proteinele capsidale i ale cozii Asamblarea noilor componente bacteriofagul p r se te celula= celula= bacteriofagi litici sau virulen i fagi care se litici multiplic n interiorul celulei gazd , lizeaz celula i elibereaz fagii progeni=ciclu litic progeni= lizogeni sau tempera i: fagi care se integreaz agi n cromozomul celulei gazd dar care pot ini ia oricnd un ciclu litic, expresia majorit ii genelor fagice fiind reprimat : profag sau fag lizogen

Consecin ele lizogeniei


 profagul codific el nsu i unele caractere pe care le dobnde te bacteria lizogen . toxigeneza la bacilul difteric care este codificat de un profag ce se afl n cromozomul bacterian. Tulpinile de bacili difterici care nu sunt lizogenizate de acest profag, nu sunt capabile s secrete toxina i sunt, deci, nepatogene, transduc ia- transmiterea de material iagenetic prin intermediul bacteriofagilor

2.3 Elemente genetice transpozabile


Barbara Mc Clintock, 1931, 1952, 1983(gene s lt re e) Fragmentele de inser ie (IS)
ABCDEFG

Transpozaz

GFEDCBA

 fragmente mici de ADN (fac parte in mod normal din plasmid/cromozom) cu limite structurale bine precizate se pot integra repetat n mai multe situsuri dintrdintr-un genom. Transpozoni (Tn) Constau in 2 IS Gene de rezisten IS con in i alte gene dect cele ce codifica IS Gene de rezisten IS IS transpozi ia

II. Variabilitatea la bacterii


Este o latur a geneticii -important n medicina practic Muta ia Transfer de material genetic Transformare Transduc ie Conjugare Transpozi ie

1. Muta ia


Modific ri spontane ale genomului (modific ri ale secven ei de nucleotide din gen )produse de : raze X, UV, agen i alchilan i, etc. Punctiform afecteaz 1 nucleotid Inser ia (ad ugare a sute de nucleotide) Dele ia (pierdere ) Asigur :
 rezisten a la chimioterapice, structur antigenic modificat , pierderea unor receptori specifici pentru bacteriofagi, pierderea capacit ii de sintez a unui metabolit

Dpdv medical:
 one-step:rezisten a brusc la AB one multi-step:bacteria devine rezistent prin muta ii multisuccesive

2. Transferul de material genetic
2.1 Transformarea
 Reprezint transferul de material genetic de la o celul donor la una receptor sub forma de ADN pur, eliberat fie prin liza celulei donor, fie prin extrac ie chimic 1928 - Fred Griffith. Griffith. Streptococcus, Haemophilus, Bacillus, Neisseria, Salmonella se petrece nu numai ntre tulpinile aceleia i specii, ci i ntre specii diferite stare de competen - se modific structura peretelui celular, care devine mai poros, nc rcat electropozitiv, favoriznd legarea ADN-lui str in are loc n medii unde tr iesc mai multe specii bacteriene(colon) i sunt puse n libertate cantit i mai mari de de ADN Se practic azi n tehnici de inginerie genetic

2.2 Transduc ia :
transfer de gene cromozomiale de la o celul bacterian la alta, mediat de bacteriofagi Transduc ia generalizat este mediat de fagii virulen i, litici, care dup p trunderea n celula bacterian se multiplic i determin liza celulei gazd . n timpul lizei celulei bacteriene cromozomul acesteia se fragmenteaz ocazional: un fragment cu o dimensiune apropiat de cea a genomului fagic se integreaz n capsida bacteriofagului, n locul genomului fagic. ace ti fagi pot p trunde n alte celule bacteriene injectndu-le ADN-ul, ce provine de fapt din genomul celulei donoare. ADN-ul se va integra n cromozomul celulei receptoare prin recombinare, conferindu-i acesteia caractere noi:

Transduc ia specializat :
mediat de fagii tempera i. Dup p trunderea n celula bacterian a ADN-lui bacteriofagului temperat, acesta se inser n cromozom prin recombinare sub forma de profag n anumite condi ii are loc un proces de derepresie i genomul bacteriofagic p r se te cromozomul bacterian devenind din nou autonom si ini iaz un ciclu litic cnd p r se te cromozomul bacterian poate deta a din acesta un fragment de ADN care va r mne legat de genomul bacteriofagic bacteriofagul va putea intra n alt celul integrndu-se n cromozomul acesteia tot sub forma de profag. Fragmentul provenit de la prima celul bacterian poate s codifice diferite caractere rezisten a la antibiotice, secre ia unor enzime, toxine etc., ce se vor

 

2.3 Conjugarea transferul de material genetic de la o bacterie donoare la una receptoare printrprintr-un proces de mperechere, ce se realizeaz prin contactul direct dintre cele dou celule. Prin conjugare se pot transmite plasmide, precum i gene cromozomiale (prin intermediul factorului F+)

Conjugarea la BGN

Factorul F+ poate fi situat pe: plasmid transfer conditionat de existenta genelor tra, responsabile de sinteza sex-pilului si transferul plasmidului sau pe cromozom-transfer de gene cromozomale. Aceste celule , care au factorul F integrat in cromozom, numite Hfr (frecenta mare a recombinarii genelor de la celula donoare cu cele de la celula receptoare).

F+

F+

Hfr

F
+

F-

F
+

F-

Hf r

F-

Hf r

F-

F
+

F
+

F
+

F
+

Hf r

F-

Hf r

F-

 

 

Transferul prin conjugare a plasmidelor la bacilii gram negativicondi ionat de prezen a genelor de transfer tra incepe cu sinteza sex-pilului care va adera de receptori specifici prezen i pe peretele celular al bacteriei receptoare apoi - replicarea de transfer a plasmidului o caten parental de ADN va r mne n celula donor, iar a doua va trece n celula receptoare, pe tiparul lor

Dpdv medical importante sunt plasmidele conjugative de rezisten R. Propriet i: spectrul de gazde: circul ntre specii diferite. Acest transfer are loc i n laborator i n macroorganism. (s-a descris transferul de plasmide de la bacilul coli nepatogen la salmonele sau shigelle. Nu s-a observat ns transferul plasmidelor de la bacterii gram-negative la cele grampozitive); determinan ii de rezisten R: caracteristici pentru plasmidele conjugative sunt determinan ii de rezisten multipli. Sau eviden iat astfel la tulpinile izolate din spital plasmide ce au factori de rezisten

Conjugarea la bacterii gram-pozitive

de mperechere i la bacteriile gram-pozitive Streptococcus, Streptomyces, Clostridium celula receptoare produce un peptid cu mol. mic (GM=1000 daltoni) care determin sinteza unor substan e proteice de agregare de c tre celula donoare cu afinitate pentru unele substan e adezive de pe suprafa a receptorului se produce astfel o leg tur strns ntre

procese

2.4. Transpozi ia integrarea ntr-un genom al unui elemente genetic transpozabil din aceea i molecul de ADN sau din alta prezent n aceea i celul . Clasa I-transpozi ia se face pe baza transloc rii conservative(secven a se mut de la donor la receptor f r reduplicarea Tn) IS au n jur de 1000 baze i fac parte n mod normal din cromozom sau plasmide sunt prezente n mai multe copii i flancate la cele 2 capete ale aceleia i baze, dar n ordine invers Nu confer caracter nou celulei-pot produce modific ri n expresia genelor Tn compu i = 2 Is i delimiteaz determinan i de rezisten sau alte caractere Clasa II Clasa III

Inser ia oric rei gene ntre dou elemente transpozabile face posibil transferul ei prin recombinare neomolog , n aceea i celul pe o molecul de ADN nenrudit structural. Astfel, prin transpozi ie se pot produce dele ii, inversii, transpuneri de determinan i genetici de pe un plasmid pe altul sau chiar fuzionarea stabil a unor repliconi comple i, de pild a dou plasmide. Evolu ia rezisten ei la antibiotice a bacteriilor nu poate fi conceput ast zi f r fenomenul de transpozi ie. Mecanismele transpozi iei sunt responsabile de formarea plasmidelor cu multirezisten , prin inserarea succesiv pe

Ingineria genetic Existen a vectorilor (plasmide, bacteriofagi i n ultimul timp descoperirea existen ei unor transpozoni ce se pot transmite de la o celul bacterian la alta) permite transferul de gene celulei bacteriene, bacteriene, ceea ce consituie baza ingineriei genetice. Bacteria preferat a ingineriei genetice E.coli, este E.coli, care n mod natural nu este capabil de transformare, dar c reia prin clonare i s-au introdus n genom cei mai sdiver i determinan i genetici provenind de la organisme ndep rtate filogenetic, cum sunt omul i animalele. animalele. Prin aceast tehnic se introduc n

Aplica iile biotehnologiei iile moleculare n diagnosticul clinic
Au permis apari ia unei noi discipline: diagnosticul molecular reprezentnd utilizarea probelor de acizi nucleici n diagnosticul bolilor boli infec ioase, neoplasme, boli ereditare O alt aplica ie : amprenta ADN permite diferen ierea indivizilor prin utilizarea unor fragmente minuscule de esut sau probe de snge