P. 1
Accidentele de Munca Si Bolile Profesionale Referat

Accidentele de Munca Si Bolile Profesionale Referat

|Views: 6,733|Likes:
Published by Vizdoga Aurelia

More info:

Published by: Vizdoga Aurelia on Mar 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/30/2013

pdf

text

original

Cuprins

1. Dispozitii generale aferente accidentelor de munca si a bolilor profesionale 2. Cercetarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale 3. Indemnizatiile pentru accidentele de munca si boli profesionale 4. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

1

756-XIV din 24. care se repercuteaza indiferent de nivelul de dezvoltare al unei tari si în pierderi economice importante.99: Articolul 1.cunoasterea cauzelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale. identificarea si evaluarea riscurilor si implementarea de metode eficiente de urmarire si prevenire a acestora. prin care se asigură protecţia socială împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: diminuarea capacităţii de muncă. .000 de decese profesionale iar Statele Unite estimeaza 103. Organizatia internationala a Muncii estimeaza ca aproximativ 2. Articolul 2.000 de decese anuale atribuite locului de munca. Obiectivele specifice stabilite in diferitele programe de actiune referitoare la sanatatea si protectia muncii sunt: . Dispozitii generale aferente accidentelor de munca si a bolilor profesionale Accidentele de munca si bolile profesionale sunt reglementate de Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr.imbunatatirea conditiilor de lucru prin cresterea sigurantei si protectia sanatatii angajatilor. Asta inseamna ca zilnic mor in jur de 5. Garantarea dreptului la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este garantat de stat.12. .promovarea si dezvoltarea unei culturi privind sanatatea si siguranta in munca. deces ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale.000 de oameni.2 milioane de oameni mor anual în accidente de munca sau din cauza unor boli profesionale. pierderea capacităţii de muncă.Introducere Accidentele de munca si bolile profesionale au reprezentat si reprezinta si in prezent tragedia umana cea mai dura a tuturor activitatilor umane. (2) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte integrantă din sistemul public de asigurări sociale obligatorii. Uniunea Europeana (EU15) a facut un raport anterior extinderii de acum 2 ani si a estimat 120. 1. 2 . Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (1) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale constă în stabilirea unor raporturi specifice.

în bază de contract individual de muncă. Persoanele asigurate În conformitate cu prezenta lege. 3 . în baza dispoziţiei legale a unui angajator din Republica Moldova. încheiat cu un angajator din Republica Moldova. cetăţenii străini şi apatrizii care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova. (5) Asigurător pentru accidente de muncă şi boli profesionale este Casa Naţională de Asigurări Sociale şi structurile teritoriale ale acesteia. Calitatea de asigurat (1) Calitatea de asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale se menţine pe durata acţiunii raporturilor de asigurare şi decade din momentul încetării acestora. în mod obligatoriu.a). cu acte medicale eliberate în mod legal. Încheierea asigurării Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se încheie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale. (4) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe principiul asumării riscului profesional de către persoanele ce beneficiază de rezultatul muncii prestate. Raporturi de asigurare (1) Raporturile de asigurare se stabilesc între angajator şi asigurător. calitatea de asigurat se menţine şi după încetarea raporturilor de asigurare dacă fostul asigurat dovedeşte. pe principiul contributivităţii obligatorii şi pe alte principii ale sistemului public de asigurări sociale obligatorii. b) promovarea securităţii muncii şi a prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. (2) Angajatorul are obligaţia să realizeze fiecărui salariat asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale din momentul încheierii contractului individual de muncă. c) persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective sau sînt numite în autorităţile publice. că boala a fost cauzată de factori de risc specifici locului de muncă. Articolul 5. Articolul 3. Articolul 6. Angajatori sînt denumite persoanele juridice şi fizice care folosesc munca salariată. ale căror drepturi şi obligaţii sînt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. b) cetăţenii Republicii Moldova care desfăşoară activitate în străinătate. pe durata mandatului.(3) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează persoanelor asigurate un ansamblu de prestaţii şi indemnizaţii pentru: a) diminuarea şi compensarea consecinţelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Articolul 4. sînt asiguraţi pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi se denumesc asiguraţi: a) cetăţenii Republicii Moldova. (2) În cazul bolii profesionale.

Articolul 7. Potrivit legii.186-XVI din 10 iulie 2008. cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare. în condiţiile prezentei legi. controlul aplicării de către angajatori a acesteia şi a altor acte normative de securitate şi sănătate în muncă este exercitat de Inspecţia Muncii.prestarea muncii în condiţii de risc sporit fără a aplica măsuri de protecţie şi prevenire.aplicarea tehnologiilor depăşite şi periculoase. Activităţile de control se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. Articolul 8. precum şi să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în realizarea acestor obiective. precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. instituţii şi organizaţii. Cazul asigurat Cazurile asigurate sînt accidentele de muncă şi bolile profesionale. victime ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 4 . Cele mai frecvent întîlnite deficienţe de securitate şi sănătate în muncă şi abateri de la prevederile legale din domeniu sînt: . 2. .amplasarea proceselor tehnologice în încăperi neadecvate. .neasigurarea cu echipament de protecţie.lipsa unor strategii de protecţie şi prevenire la nivel de unitate. Cercetarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale În conformitate cu art. . la persoane fizice care angajează salariaţi. b) reabilitarea medicală şi profesională a asiguraţilor.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii. Obiectivele asigurării (1) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective: a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Inspecţia Muncii este organ al administraţiei publice centrale care se află în subordinea Ministerului Muncii. . precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora.exploatarea echipamentelor de muncă improvizate fără dispozitive de protecţie. c) acordarea de prestaţii şi indemnizaţii în bani. . .8 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Protecţiei Sociale şi Familiei şi are drept obiective controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi.admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională şi fără instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă. (2) Asigurătorul are obligaţia să-şi organizeze activitatea pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul articol.

. . pe eşantioane reprezentative teritorial şi pe domenii de activitate. conform metodelor stabilite de Biroul Naţional de Statistică. accidentele de muncă. h) stabilirea compensaţiilor pentru munca în condiţii grele. Conform art.efortul fizic. f) cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.222 din Codul muncii. prin asigurarea socială obligatorie contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.zgomot de nivel sporit. c) coordonarea activităţilor în domeniul protecţiei muncii şi al mediului. g) apărarea intereselor legitime ale salariaţilor care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. b) emiterea şi aplicarea actelor normative privind protecţia muncii. precum şi ale membrilor familiilor lor. 5 .temperaturi cu deviere de la valorile acceptabile. pulberi şi alte impurităţi din mediul de muncă cu un grad de concentrare ce depăşeşte limitele admisibile. circa 4 la sută din numărul total de salariaţi muncesc în condiţii de muncă necorespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. . i) propagarea experienţei avansate în domeniul protecţiei muncii. Datele statistice de securitate şi sănătate în muncă se colectează de la agenţi economici anual. . Cele mai pronunţate condiţii necorespunzătoare sînt: . l) organizarea evidenţei statistice de stat privind condiţiile de muncă.gaze.. Potrivit datelor statistice.umiditate sporită a aerului.iluminatul cu devieri de la cerinţele normative. . vătămătoare şi/sau periculoase ce nu pot fi înlăturate în condiţiile nivelului tehnic actual al producţiei şi al organizării muncii. k) pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii.vibraţii de nivel sporit. . d) supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei muncii. j) participarea autorităţilor publice la realizarea măsurilor de protecţie a muncii. e) sprijinirea controlului obştesc asupra respectării drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor în domeniul protecţiei muncii. (1) Direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii sînt: a) asigurarea priorităţii privind păstrarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor.neefectuarea atestării locurilor de muncă. bolile profesionale şi consecinţele materiale ale acestora.

la producerea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă a salariaţilor. cu încăperi şi instalaţii sanitar-socialĺ. f) să contribuie la constituirea în unitate a comitetului pentru protecţia muncii. soluţii conforme normelor de protecţie a muncii. (2) Realizarea direcţiilor principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii se asigură prin acţiuni coordonate ale autorităţilor publice centrale şi locale. Articolul 225. în cazul lansării în producţie a echipamentelor tehnice.m) asigurarea funcţionării sistemului informaţional unic în domeniul protecţiei muncii. d) să organizeze serviciul pentru protecţia muncii şi serviciul medical. n) colaborarea internaţională în domeniul protecţiei muncii. a echipamentului de protecţie şi de lucru. la elaborarea şi utilizarea tehnicii şi a tehnologiilor nepericuloase. c) să stabilească împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii şi să asigure supravegherea şi controlul desfăşurării activităţii în condiţii de securitate. proiectare. din Codul Muncii . p) reglementarea asigurării salariaţilor cu echipament de protecţie individuală şi colectivă. executare şi exploatare a construcţiilor şi echipamentelor tehnice. o) contribuirea la crearea condiţiilor de muncă nepericuloase. h) să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii în unitate. în etapa de cercetare. conform cerinţelor şi procedurii stabilite în lege. i) să nu atragă mijloacele salariaţilor în acoperirea cheltuielilor legate de realizarea măsurilor de protecţie a muncii în unitate. cu mijloace curativ-profilactice din contul angajatorului. angajatorilor. obligaţiile angajatorului privind asigurarea protecţiei muncii Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele obligaţii în acest domeniu: a) să aprobe. documentele eliberate de organele abilitate. printre direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se numără şi cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. de elaborare a proceselor tehnologice. sindicatelor. reprezentanţilor salariaţilor. g) să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă. ale patronatelor. e) să achite instituţiilor medicale cheltuielile pentru acordarea ajutorului medical de urgenţă în caz de accidente de muncă şi acutizare a bolilor profesionale. 6 . precum şi să menţină condiţiile pentru care s-au obţinut acestea şi să solicite revizuirea documentelor respective în cazul schimbării condiţiilor iniţiale. b) să obţină. aplicarea cărora ar elimina riscurile de accidentare a salariaţilor şi de contractare a bolilor profesionale.

o) să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor. precum şi păstrarea. repararea. instrucţiuni cu privire la protecţia muncii. r) să asigure buna funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. p) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.225 lit. k) să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă. a aparaturii de măsură şi control.186-XVI din 10 iulie 2008. să asigure periodicitatea acestor controale (examene). evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate. u) să asigure comunicarea. elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora. precum şi asupra măsurilor preventive necesare. cercetarea. l) să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii. în urma controlului (examenului) medical. precum şi a instalaţiilor de captare.13 lit. cercetarea. Potrivit art. p) să acorde alimentaţie de protecţie salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare. corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă. t) să asigure fiecare salariat contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. întreţinerea. curăţarea şi dezintoxicarea acestuia. în modul stabilit de prezentul cod. x) să efectueze. acordarea primului ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţii medicale. u) din Codul muncii şi art. transferul la o muncă mai uşoară a salariaţilor care au nevoie de aceasta din motive de sănătate. 7 . reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora. de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor. angajatorul este obligat să asigure comunicarea. evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate. n) să asigure dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru. v) să asigure. m) să elaboreze şi să aprobe. inclusiv instruirea împuterniciţilor pentru protecţia muncii. corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute. în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de muncă.j) să admită la lucru numai persoane care. s) să nu ceară salariatului îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol iminent de accidentare.

ca şi în perioada respectivă. În temeiul acestui Regulament angajatorului îi revine obligaţiunea să raporteze anual organelor de statistică despre accidentele de muncă produse la unitate. De către comisiile de cercetare a întreprinderilor au fost cercetate 384 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Numărul de accidente de muncă produse între anii 2006-2010 determină un indice de frecvenţă cuprins între 8 .revine agriculturii şi silviculturii – 18 accidente de muncă grave şi 14 mortale. Din numărul accidentelor de muncă comunicate 2 s-au produs cu persoane care nu aveau o relaţie de muncă legalizată în modul stabilit de legislaţie. în urma cărora au suferit 294 persoane. urmată de construcţii unde sau produs 7 accidente grave şi 7 mortale. (inclusiv 13 accidente suferite în anii precedenţi). Acest Regulament stabileşte că accidentele cu incapacitate temporară de muncă pot fi cercetate de angajator. se înregistrează un număr mai mare de 550 accidentaţi proveniţi din accidente de muncă. Regulamentul în cauză obligă angajatorul să comunice imediat la Inspecţia Muncii despre producerea accidentelor de muncă şi să asigure cercetarea acestora. Prin Dispoziţia Inspectorului General de Stat al Muncii au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă 269 de accidente. 159 au fost clasificate ca accidente de muncă. Din numărul total de accidente cercetate de inspectorii de muncă. 92 grave – în care au suferit 107 persoane şi 21 accidente cu incapacitate temporară de muncă. iar accidentele de muncă grave şi mortale se cercetează de inspectorii de muncă.1361 din 22 decembrie 2005. şi prin urmare un obstacol în determinarea măsurilor de prevenire a unor evenimente similare este comunicarea cu întîrziere sau necomunicarea de către angajator către Inspecţia Muncii despre producerea acestor evenimente. O dificultate aparte în procesul de cercetare o constituie accidentele produse cu persoanele aflate într-o relaţie de muncă nelegalizată. după care devine posibilă cercetarea accidentului. anual. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. că ponderea cea mai mare. Astfel pe parcursul anului 2010 şi în lunile ianuarie-septembrie 2011. Un obstacol în cercetarea obiectivă a circumstanţelor şi cauzelor în care se produc accidentele de muncă. la Inspecţia Muncii au fost comunicate 653 accidente.Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă. Anual inspectorii de muncă cercetează mai mult de 130 accidente de muncă. din care 67 mortale – în rezultatul cărora au avut de suferit mortal 73 persoane. Accidentele de muncă implică şi anumite pierderi materiale şi financiare. În asemenea situaţii se impune dovedirea în instanţa de judecată a existenţei relaţiilor de muncă. potrivit statisticilor. Repartizarea accidentelor de muncă după genul de activitate denotă. Din cauza deficienţilor de securitate.

0. de a stabili.7% . Din numărul total de boli profesionale înregistrate în această perioadă: . cu 335 de persoane afectate. urmată de agricultură şi silvicultură – 29 accidentaţi mortal.13. gaze şi ape – 199 accidentaţi.au fost provocate de acţiunea germenilor patogeni. depozitare şi comunicaţi – 254 accidentaţi. unităţi de transport. Astfel.6 (numărul de zile-om incapacitate temporară de muncă ce revine unui accidentat).07 (numărul de accidentaţi care revine la o mie de salariaţi) şi un indice de durată medie a incapacităţii temporare de muncă pentru accidente de muncă cuprins între 22. prăbuşire sau proiectare de obiecte.mijloacele de producţie – de la 6% la 12% de cazuri de accidentare. diferite obiecte.22. . urmată de administraţia publică şi apărare – 477 accidentaţi.sarcina de muncă – de la 6% la 38% de cazuri de accidentare. .1.de cădere.au fost provocate de acţiunea substanţelor chimice toxice.36. Ponderea cea mai mare a numărului de accidentaţi în muncă între anii 2006-2010 revine industriei prelucrătoare cu 763 accidentaţi. Cauzele şi circumstanţele în care s-au produs accidentele de muncă sînt determinate de deficienţe de cunoştinţe şi abilităţi de a organiza procese de muncă. transporturi. indice de morbiditate profesională a constituit în medie 2.4 la 100 mii de angajaţi. .88 . după care vine industria prelucrătoare cu 25 accidentaţi mortal.executant – de la 50% la 80% de cazuri de accidentare.19 – 33. depozitare şi comunicaţii – 18 accidentaţi mortal şi energetica.de cădere de la înălţime şi la acelaşi nivel. . .au fost provocate de acţiunea vibraţiei. comerţ cu ridicata şi amănuntul – 19 accidentaţi mortal. 9 . formula şi executa în condiţii nepericuloase sarcinile de muncă.de prindere. Analiza morbidităţii profesionale. din domeniul energetic. gaze şi ape cu 14 accidentaţi mortal.1% . . unelte. efectuată de Ministerul Sănătăţii. activităţile din agricultură şi silvicultură – 206 accidentaţi. după care vin activităţile din domeniul construcţiilor – 190 accidentaţi. lovire sau strivire cu maşini. Datele statistice demonstrează că cel mai frecvent accidentele de muncă se produc în împrejurări ce ţin: . arată că în anii 2000-2009 în Republica Moldova au fost înregistrate 296 de cazuri de boală profesională.mediul de muncă – de la 5% la 6% de cazuri de accidentare. că ponderea cea mai mare revine activităţilor din ramura construcţiilor – 34 accidentaţi mortal.1% . . Repartizarea accidentelor de muncă produse în anii 2006 – 2010 după genul de activitate denotă. Cauzele care duc la accidentare de cele mai multe ori depind de: . transporturi.

.6%. a cerinţelor sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. După profesii. .8% . .1%.5. .11.5%. fizică. Cota afectaţilor cu un stajiu de muncă de peste 25 ani constituie 39. .lipsa sistemelor de încălzire în încăperile de producere şi auxiliare în perioada rece a anului. lipsa asistenţei medicale la locul de muncă şi nivelul sporit al indicilor morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a salariaţilor din ramurile de bază ale economiei naţionale.3% .au fost provocate de acţiunea agrochimicatelor. impactul factorilor de risc de origine chimică.mecanizatorii – 38. S-a constatat că cu cît e mai mare vechimea în muncă.4%.. de la 20 pînă la 25 ani – 21.muncitorii de la întreprinderile industriale – 18.au fost provocate de acţiunea altor factori.3%. . morbiditatea profesională în perioada raportată se repartizează după cum urmează: .au fost provocate de acţiunea pulberilor.nerespectarea regimului de muncă şi odihnă. .8%.3. a factorilor fizici şi biologici.3% .8% şi pînă la 15 ani – 23. .alte profesii – în sumă 20. . la formarea indicilor morbidităţii profesionale sînt: .5%.lucrătorii medicali – 17. nivelul cărora deseori depăşeşte limitele maxime admise. asigurarea insuficientă a angajaţilor cu echipament special şi mijloace individuale de protecţie. de la 15 pînă la 20 ani – 15.7% .lipsa sau funcţionarea neefectivă a sistemelor de ventilaţie. O importanţă deosebită în apariţia bolilor profesionale cronice o are durata muncii în condiţii nocive şi nefavorabile. .locuri de muncă imperfecte. . cu atît e mai înaltă incidenţa bolilor profesionale şi invers.parametrii microclimatici nefavorabili.prezenţa curenţilor de aer rece. psiho-emoţională din mediul de producere asupra organismului lucrătorilor.au fost provocate de acţiunea zgomotului. .prezenţa unor substanţe chimice toxice în aerul zonei de muncă. . biologică. Cele expuse mai sus confirmă faptul existenţei unei corelaţii exprimate dintre starea reală a condiţiilor de muncă la majoritatea obiectivelor în funcţiune.lucrătorii cu agrochimicatele – 5.7. Cauzele care au contribuit.0%. direct sau indirect. 10 .

cheltuiesc anual mijloace financiare care constituie sume ce depăşesc 18 mil. Eforturile depuse de inspectorii de muncă în activităţile de control şi în procesul de monitorizare a aplicării cadrului legal din domeniul securităţii şi sănătăţi în muncă contribuie la stabilirea unei tendinţe uşor sesizabile de conformare a angajatorilor la prevederile legale din domeniu. Elaborarea şi promovarea spre adoptare a actelor normative prevăzute de Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2010 şi Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011. În această ordine de idei se înscrie participarea frecventă a conducerii Inspecţiei Muncii în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate cu comentarii privind aplicarea legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă.Prezintă o dificultate în aplicarea cadrului legal de securitate şi sănătate în muncă şi anumite divergenţe ce se conţin în Codul muncii şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi în alte acte normative ce reglementează în acest domeniu. fapt care conduce şi la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă. cu reprezentanţii mediului de afaceri. angajatorii.186-XVI din 10 iulie 2008. De asemenea constituie o dificultate în aplicarea legii şi lipsa unei subdiviziuni structurale cu atribuţii de sănătate în muncă în cadrul Inspecţiei Muncii. Datele statistice demonstrează că. Pe parcursul mai multor ani Inspecţia Muncii organizează. în ansamblu pe ţară. Transpunerea în legislaţia naţională a Directivelor UE în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi asigurării condiţiilor inofensive de muncă. realizează şi participă în diverse întruniri cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale. În procesele de informare sînt apelate organele de presă centrale şi locale. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale organelor cu atribuţii în materie de securitate şi sănătate în muncă după cum urmează: 11 . Pentru sporirea continuă a securităţii şi sănătăţii în muncă se fac necesare anumite acţiuni printre care se înscriu: Aducerea prevederilor Codului muncii şi a altor acte normative în concordanţă cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. La aceste întruniri se pun în dezbatere diverse situaţii care ţin de aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. lei. diferite posturi de radio şi televiziune. precum şi despre căile de respectare a acesteia. prevăzute de viitorul Acord de asociere RM-UE. de asigurarea condiţiilor de muncă nepericuloase şi inofensive şi de prevenirea accidentelor de muncă. În vederea sensibilizării celor interesaţi în asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă Inspecţia Muncii informează prin diferite surse mass-media despre prevederile legislaţiei din acest domeniu.

Examinarea posibilităţii creării unei instituţii de stat cu atribuţii distincte în domeniul sănătăţii în muncă. ceea ce la rîndul său condiţionează realizarea unui anumit nivel al calităţii vieţii. domiciliaţi permanent în Republica Moldova. Înăsprirea sancţiunilor administrative pentru neasigurarea condiţiilor de muncă nepericuloase şi inofensive. Indemnizatiile pentru accidentele de munca si boli profesionale Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale îl au asiguraţii sistemului public de asigurări sociale. În acelaşi timp condiţiile nepericuloase şi inofensive asigură şi sporirea productivităţii muncii. despre fenomenul accidentării şi îmbolnăvii la locurile de muncă.XIV din 24 decembrie 1999. 12 . prin diferite surse mass-media. a prevederilor legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Propagarea.756. fapt care asigură integritatea anatomo-funcţională şi sănătatea salariatului. Sporirea nivelului de sesizare şi informare a publicului larg despre pericolele ce le prezintă locurile de muncă cu deficienţe de securitate şi sănătate în muncă. - - - - - - Realizarea acestor acţiuni va contribui în primul rînd la realizarea celui mai important drept al salariaţilor ce decurg din relaţiile de muncă – dreptul la un loc de muncă inofensiv şi nepericulos. 3.- crearea în cadrul Ministerului Muncii. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se stabileşte în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. majorarea efectivului-limită şi întărirea capacităţilor Inspecţiei Muncii. precum şi prevenirea unor pierderi materiale considerabile. apte să ofere servicii de calitate în domeniul de referinţă. precum şi a căilor de respectare a acesteia. crearea în cadrul acesteia a unei subdiviziuni interioare cu atribuţii distincte în domeniul sănătăţii în muncă. cît şi despre prejudiciile directe şi indirecte ce apar în consecinţa accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor la locurile de muncă. Perfecţionarea cadrului legal referitor la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale întru stabilirea cotelor de asigurare socială în raport cu riscul de accidentare şi îmbolnăvire a salariaţilor pe care îl reprezintă unitatea economică. Protecţiei Sociale şi Familiei a unei subdiviziuni interioare separate abilitate cu atribuţii distincte în domeniul de referinţă.

12. şi se calculează din prima zi de concediu medical. (6) Medicul expert al asigurătorului decide. prelungirea concediului medical peste 180 de zile. iar din a 21-a zi . b) prestaţii pentru recuperarea capacităţii de muncă. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă (1) Pe durata incapacităţii temporare de muncă cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională. c) prestaţii pentru reabilitarea profesională. medicul curant din instituţia medicală.de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. (5) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului. din mijloacele proprii. în intervalul de un an. poate propune. calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă. Articolul 14. după caz. Conform Legii Nr.Indemnizaţia se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice. iar din a 21-a zi . calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă. asiguraţii beneficiază de indemnizaţie.din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. stabilită conform prevederilor art. (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituie 100 % din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională. (3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice. (4) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de pînă la 180 de zile. (2) Prestaţiile pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă au prioritate faţă de indemnizaţii. dar nu mai mult decît cu 30 de zile. Prestaţii şi indemnizaţii de asigurare (1) Asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi indemnizaţii de asigurare: a) prestaţii pentru reabilitare medicală. conform legislaţiei. prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare. e) indemnizaţie pentru transferarea temporară la altă muncă.99: Articolul 9.12 din prezenta lege. cu menţinerea dreptului la indemnizaţie pentru 13 . f) indemnizaţie de invaliditate. g) indemnizaţie de deces. d) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă.756-XIV din 24. din mijloacele Fondului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. de către angajator. din mijloacele proprii. de către angajator.

pentru eliminarea factorilor de risc. (3) Angajaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte măsurile luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. încadrarea într-un grad de invaliditate. 4. participarea acestora la elaborarea. reluarea activităţii la acelaşi loc de muncă sau la un alt loc de muncă ori propune. prin majorarea sau reducerea contribuţiilor de asigurare şi prin alte forme legale.756-XIV din 24. şi documentelor de cercetare a accidentului de muncă sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale Conform Legii Nr. (2) Angajatorii au obligaţia: a) să aplice măsuri de securitate şi igienă a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.99: Articolul 21. eliberat conform legislaţiei. (4) Pentru realizarea măsurilor de prevenire. Responsabilităţile şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor (1) Angajatorii răspund pentru crearea condiţiilor de securitate şi igienă la locurile de muncă conform legislaţiei. b) îmbunătăţirii condiţiilor de muncă.12. (5) Angajaţii au dreptul să sesizeze asigurătorul asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire. Promovarea şi stimularea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Asigurătorul are sarcina să promoveze şi să stimuleze. 14 . c) să furnizeze orice informaţie solicitată de asigurător ce se referă la factorii de risc de la locurile de muncă. (7) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată prin accidente de muncă sau boli profesionale. b) să asigure informarea angajaţilor. salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli. în modul stabilit de legislaţie. activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. întocmite de autorităţile competente. se acordă pe baza certificatului medical. (8) În situaţia în care asiguratul a fost încadrat într-un grad de invaliditate pînă la expirarea termenului de 180 de zile. fără ca acest lucru să atragă consecinţe asupra lor. adoptarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.incapacitate temporară de muncă. indemnizaţia se va acorda pînă la data în care s-a emis decizia cu privire la încadrarea într-un grad de invaliditate. Articolul 22. în scopul: a) menţinerii integrităţii fizice şi psihice a persoanelor asigurate.

07. Hotarirea Guvernului RM privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire.99 //Monitorul Oficial 31-33/192. Articolul 23.186-XVI din 10 iulie 2008 4.02.2003 2.756-XIV din 24. Bibliografie 1.c) eliminării sau reducerii riscului survenirii cazului asigurat.03. 1101 din 17. Hotarirea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale nr. modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale nr. Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale se efectuează în modul stabilit de Guvern. 108 Oficial nr 024 din: 11. Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr.10. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Codul Muncii al Republicii Moldova //Monitorul Oficial Nr.2001 5. 159-162 29.2000 3.2005 articolul: 162 adoptat: 03.02.2005 // Monitorul 15 .12. 23.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->