Cuprins

1. Dispozitii generale aferente accidentelor de munca si a bolilor profesionale 2. Cercetarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale 3. Indemnizatiile pentru accidentele de munca si boli profesionale 4. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale

1

pierderea capacităţii de muncă.cunoasterea cauzelor accidentelor de munca si a bolilor profesionale. care se repercuteaza indiferent de nivelul de dezvoltare al unei tari si în pierderi economice importante.2 milioane de oameni mor anual în accidente de munca sau din cauza unor boli profesionale. Articolul 2.000 de decese anuale atribuite locului de munca.imbunatatirea conditiilor de lucru prin cresterea sigurantei si protectia sanatatii angajatilor. .promovarea si dezvoltarea unei culturi privind sanatatea si siguranta in munca.000 de decese profesionale iar Statele Unite estimeaza 103. Uniunea Europeana (EU15) a facut un raport anterior extinderii de acum 2 ani si a estimat 120.000 de oameni. Asta inseamna ca zilnic mor in jur de 5. Obiectivele specifice stabilite in diferitele programe de actiune referitoare la sanatatea si protectia muncii sunt: . deces ca urmare a accidentului de muncă sau a bolii profesionale. Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale (1) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale constă în stabilirea unor raporturi specifice. Organizatia internationala a Muncii estimeaza ca aproximativ 2. . Garantarea dreptului la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale Dreptul la asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale este garantat de stat. 1.756-XIV din 24.12. prin care se asigură protecţia socială împotriva următoarelor categorii de riscuri profesionale: diminuarea capacităţii de muncă.99: Articolul 1. Dispozitii generale aferente accidentelor de munca si a bolilor profesionale Accidentele de munca si bolile profesionale sunt reglementate de Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr. 2 . identificarea si evaluarea riscurilor si implementarea de metode eficiente de urmarire si prevenire a acestora. (2) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale face parte integrantă din sistemul public de asigurări sociale obligatorii.Introducere Accidentele de munca si bolile profesionale au reprezentat si reprezinta si in prezent tragedia umana cea mai dura a tuturor activitatilor umane.

Angajatori sînt denumite persoanele juridice şi fizice care folosesc munca salariată. încheiat cu un angajator din Republica Moldova. b) promovarea securităţii muncii şi a prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. Articolul 6. în baza dispoziţiei legale a unui angajator din Republica Moldova. sînt asiguraţi pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi se denumesc asiguraţi: a) cetăţenii Republicii Moldova. pe principiul contributivităţii obligatorii şi pe alte principii ale sistemului public de asigurări sociale obligatorii. în bază de contract individual de muncă. calitatea de asigurat se menţine şi după încetarea raporturilor de asigurare dacă fostul asigurat dovedeşte. Calitatea de asigurat (1) Calitatea de asigurat pentru accidente de muncă şi boli profesionale se menţine pe durata acţiunii raporturilor de asigurare şi decade din momentul încetării acestora. c) persoanele care desfăşoară activitate în funcţii elective sau sînt numite în autorităţile publice. Raporturi de asigurare (1) Raporturile de asigurare se stabilesc între angajator şi asigurător. Persoanele asigurate În conformitate cu prezenta lege. Articolul 5. ale căror drepturi şi obligaţii sînt asimilate cu cele ale persoanelor prevăzute la lit. b) cetăţenii Republicii Moldova care desfăşoară activitate în străinătate. cu acte medicale eliberate în mod legal. că boala a fost cauzată de factori de risc specifici locului de muncă. Articolul 4. cetăţenii străini şi apatrizii care desfăşoară activitate pe teritoriul Republicii Moldova. (2) În cazul bolii profesionale. pe durata mandatului.a). (2) Angajatorul are obligaţia să realizeze fiecărui salariat asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale din momentul încheierii contractului individual de muncă. (4) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se fundamentează pe principiul asumării riscului profesional de către persoanele ce beneficiază de rezultatul muncii prestate. (5) Asigurător pentru accidente de muncă şi boli profesionale este Casa Naţională de Asigurări Sociale şi structurile teritoriale ale acesteia.(3) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale garantează persoanelor asigurate un ansamblu de prestaţii şi indemnizaţii pentru: a) diminuarea şi compensarea consecinţelor accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. în mod obligatoriu. Articolul 3. Încheierea asigurării Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale se încheie în modul stabilit de Casa Naţională de Asigurări Sociale. 3 .

instituţii şi organizaţii. . . victime ale accidentelor de muncă şi bolilor profesionale.140-XV din 10 mai 2001 privind Inspecţia Muncii. precum şi în autorităţile administraţiei publice centrale şi locale. Cazul asigurat Cazurile asigurate sînt accidentele de muncă şi bolile profesionale.neasigurarea cu echipament de protecţie.exploatarea echipamentelor de muncă improvizate fără dispozitive de protecţie. . 2.prestarea muncii în condiţii de risc sporit fără a aplica măsuri de protecţie şi prevenire.aplicarea tehnologiilor depăşite şi periculoase. . Cele mai frecvent întîlnite deficienţe de securitate şi sănătate în muncă şi abateri de la prevederile legale din domeniu sînt: . Inspecţia Muncii este organ al administraţiei publice centrale care se află în subordinea Ministerului Muncii. la persoane fizice care angajează salariaţi. Potrivit legii. precum şi să păstreze confidenţialitatea asupra tuturor informaţiilor la care are acces în realizarea acestor obiective. controlul aplicării de către angajatori a acesteia şi a altor acte normative de securitate şi sănătate în muncă este exercitat de Inspecţia Muncii. b) reabilitarea medicală şi profesională a asiguraţilor.Articolul 7.186-XVI din 10 iulie 2008. Cercetarea accidentelor de munca si a bolilor profesionale În conformitate cu art. Activităţile de control se desfăşoară cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. precum şi recuperarea capacităţii de muncă a acestora. Protecţiei Sociale şi Familiei şi are drept obiective controlul de stat asupra respectării actelor legislative şi a altor acte normative în domeniul muncii la întreprinderi. 4 . Articolul 8. c) acordarea de prestaţii şi indemnizaţii în bani. Obiectivele asigurării (1) Asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale are următoarele obiective: a) prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. . cu orice tip de proprietate şi formă juridică de organizare. .amplasarea proceselor tehnologice în încăperi neadecvate.lipsa unor strategii de protecţie şi prevenire la nivel de unitate.8 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională şi fără instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă. (2) Asigurătorul are obligaţia să-şi organizeze activitatea pentru realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul articol. în condiţiile prezentei legi.

222 din Codul muncii. prin asigurarea socială obligatorie contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. 5 .zgomot de nivel sporit. pulberi şi alte impurităţi din mediul de muncă cu un grad de concentrare ce depăşeşte limitele admisibile. . j) participarea autorităţilor publice la realizarea măsurilor de protecţie a muncii. i) propagarea experienţei avansate în domeniul protecţiei muncii.umiditate sporită a aerului.neefectuarea atestării locurilor de muncă. . d) supravegherea şi controlul de stat asupra respectării actelor normative în domeniul protecţiei muncii. pe eşantioane reprezentative teritorial şi pe domenii de activitate. (1) Direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii sînt: a) asigurarea priorităţii privind păstrarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor. . k) pregătirea şi reciclarea specialiştilor în domeniul protecţiei muncii.efortul fizic. Potrivit datelor statistice. circa 4 la sută din numărul total de salariaţi muncesc în condiţii de muncă necorespunzătoare cerinţelor de securitate şi sănătate în muncă. e) sprijinirea controlului obştesc asupra respectării drepturilor şi intereselor legitime ale salariaţilor în domeniul protecţiei muncii. l) organizarea evidenţei statistice de stat privind condiţiile de muncă.. .iluminatul cu devieri de la cerinţele normative. h) stabilirea compensaţiilor pentru munca în condiţii grele. Cele mai pronunţate condiţii necorespunzătoare sînt: . b) emiterea şi aplicarea actelor normative privind protecţia muncii. .temperaturi cu deviere de la valorile acceptabile. Datele statistice de securitate şi sănătate în muncă se colectează de la agenţi economici anual. precum şi ale membrilor familiilor lor. g) apărarea intereselor legitime ale salariaţilor care au avut de suferit în urma accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. . accidentele de muncă. vătămătoare şi/sau periculoase ce nu pot fi înlăturate în condiţiile nivelului tehnic actual al producţiei şi al organizării muncii. bolile profesionale şi consecinţele materiale ale acestora.vibraţii de nivel sporit. c) coordonarea activităţilor în domeniul protecţiei muncii şi al mediului.gaze. conform metodelor stabilite de Biroul Naţional de Statistică. f) cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. Conform art.

o) contribuirea la crearea condiţiilor de muncă nepericuloase. proiectare. 6 . în etapa de cercetare. cu mijloace curativ-profilactice din contul angajatorului. b) să obţină. documentele eliberate de organele abilitate. (2) Realizarea direcţiilor principale ale politicii de stat în domeniul protecţiei muncii se asigură prin acţiuni coordonate ale autorităţilor publice centrale şi locale. Articolul 225. h) să asigure elaborarea şi realizarea planului anual privind măsurile de protecţie a muncii în unitate. p) reglementarea asigurării salariaţilor cu echipament de protecţie individuală şi colectivă. executare şi exploatare a construcţiilor şi echipamentelor tehnice. e) să achite instituţiilor medicale cheltuielile pentru acordarea ajutorului medical de urgenţă în caz de accidente de muncă şi acutizare a bolilor profesionale. ale patronatelor. în cazul lansării în producţie a echipamentelor tehnice. i) să nu atragă mijloacele salariaţilor în acoperirea cheltuielilor legate de realizarea măsurilor de protecţie a muncii în unitate. d) să organizeze serviciul pentru protecţia muncii şi serviciul medical. c) să stabilească împuternicirile şi obligaţiile managerilor privind realizarea măsurilor de protecţie a muncii şi să asigure supravegherea şi controlul desfăşurării activităţii în condiţii de securitate. conform cerinţelor şi procedurii stabilite în lege. reprezentanţilor salariaţilor. la producerea mijloacelor de protecţie individuală şi colectivă a salariaţilor. n) colaborarea internaţională în domeniul protecţiei muncii.m) asigurarea funcţionării sistemului informaţional unic în domeniul protecţiei muncii. f) să contribuie la constituirea în unitate a comitetului pentru protecţia muncii. aplicarea cărora ar elimina riscurile de accidentare a salariaţilor şi de contractare a bolilor profesionale. la elaborarea şi utilizarea tehnicii şi a tehnologiilor nepericuloase. a echipamentului de protecţie şi de lucru. obligaţiile angajatorului privind asigurarea protecţiei muncii Angajatorul răspunde de asigurarea protecţiei muncii în unitate şi are următoarele obligaţii în acest domeniu: a) să aprobe. printre direcţiile principale ale politicii de stat în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se numără şi cercetarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. g) să asigure evaluarea factorilor de risc la locurile de muncă. angajatorilor. soluţii conforme normelor de protecţie a muncii. precum şi să menţină condiţiile pentru care s-au obţinut acestea şi să solicite revizuirea documentelor respective în cazul schimbării condiţiilor iniţiale. sindicatelor. de elaborare a proceselor tehnologice. cu încăperi şi instalaţii sanitar-socialĺ. din Codul Muncii .

întreţinerea. corespunzătoare condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă. r) să asigure buna funcţionare a sistemelor şi dispozitivelor de protecţie. repararea. Potrivit art. p) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.j) să admită la lucru numai persoane care. instrucţiuni cu privire la protecţia muncii. să asigure periodicitatea acestor controale (examene). x) să efectueze. transferul la o muncă mai uşoară a salariaţilor care au nevoie de aceasta din motive de sănătate. k) să asigure informarea fiecărui salariat asupra riscurilor la care acesta este expus în desfăşurarea activităţii sale la locul de muncă. elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora. cercetarea. precum şi a instalaţiilor de captare. 7 . de comun acord cu reprezentanţii salariaţilor. t) să asigure fiecare salariat contra accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. l) să asigure instruirea salariaţilor în materie de protecţie a muncii. elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora. n) să asigure dotarea salariaţilor cu echipament individual de protecţie şi de lucru. precum şi asupra măsurilor preventive necesare. acordarea primului ajutor şi transportarea salariaţilor în instituţii medicale. evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate. precum şi păstrarea. inclusiv instruirea împuterniciţilor pentru protecţia muncii. reţinere şi neutralizare a substanţelor nocive degajate în desfăşurarea proceselor tehnologice. angajatorul este obligat să asigure comunicarea. u) din Codul muncii şi art. în caz de accidentare sau de îmbolnăvire la locul de muncă. în urma controlului (examenului) medical. a aparaturii de măsură şi control. p) să acorde alimentaţie de protecţie salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare. v) să asigure.186-XVI din 10 iulie 2008.13 lit.225 lit. în modul stabilit de prezentul cod. o) să acorde materiale igienico-sanitare salariaţilor care lucrează la locuri de muncă cu condiţii de murdărire excesivă a pielii sau unde este posibilă acţiunea substanţelor nocive asupra mîinilor. evidenţa şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale produse în unitate. s) să nu ceară salariatului îndeplinirea unor sarcini de muncă cu pericol iminent de accidentare. corespund sarcinilor de muncă ce urmează să le execute. cercetarea. u) să asigure comunicarea. curăţarea şi dezintoxicarea acestuia. m) să elaboreze şi să aprobe.

Acest Regulament stabileşte că accidentele cu incapacitate temporară de muncă pot fi cercetate de angajator. Prin Dispoziţia Inspectorului General de Stat al Muncii au fost dispuse spre cercetare inspectorilor de muncă 269 de accidente. În asemenea situaţii se impune dovedirea în instanţa de judecată a existenţei relaţiilor de muncă. Din cauza deficienţilor de securitate. În temeiul acestui Regulament angajatorului îi revine obligaţiunea să raporteze anual organelor de statistică despre accidentele de muncă produse la unitate. iar accidentele de muncă grave şi mortale se cercetează de inspectorii de muncă. De către comisiile de cercetare a întreprinderilor au fost cercetate 384 accidente cu incapacitate temporară de muncă. Accidentele de muncă implică şi anumite pierderi materiale şi financiare.revine agriculturii şi silviculturii – 18 accidente de muncă grave şi 14 mortale. urmată de construcţii unde sau produs 7 accidente grave şi 7 mortale.1361 din 22 decembrie 2005. că ponderea cea mai mare. 92 grave – în care au suferit 107 persoane şi 21 accidente cu incapacitate temporară de muncă. după care devine posibilă cercetarea accidentului. ca şi în perioada respectivă. Din numărul total de accidente cercetate de inspectorii de muncă. Regulamentul în cauză obligă angajatorul să comunice imediat la Inspecţia Muncii despre producerea accidentelor de muncă şi să asigure cercetarea acestora. în urma cărora au suferit 294 persoane. potrivit statisticilor. Repartizarea accidentelor de muncă după genul de activitate denotă. Din numărul accidentelor de muncă comunicate 2 s-au produs cu persoane care nu aveau o relaţie de muncă legalizată în modul stabilit de legislaţie. anual. Anual inspectorii de muncă cercetează mai mult de 130 accidente de muncă. Astfel pe parcursul anului 2010 şi în lunile ianuarie-septembrie 2011.Cercetarea accidentelor de muncă se efectuează în conformitate cu Regulamentul privind modul de cercetare a accidentelor de muncă. 159 au fost clasificate ca accidente de muncă. (inclusiv 13 accidente suferite în anii precedenţi). se înregistrează un număr mai mare de 550 accidentaţi proveniţi din accidente de muncă. din care 67 mortale – în rezultatul cărora au avut de suferit mortal 73 persoane. O dificultate aparte în procesul de cercetare o constituie accidentele produse cu persoanele aflate într-o relaţie de muncă nelegalizată. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Un obstacol în cercetarea obiectivă a circumstanţelor şi cauzelor în care se produc accidentele de muncă. la Inspecţia Muncii au fost comunicate 653 accidente. şi prin urmare un obstacol în determinarea măsurilor de prevenire a unor evenimente similare este comunicarea cu întîrziere sau necomunicarea de către angajator către Inspecţia Muncii despre producerea acestor evenimente. Numărul de accidente de muncă produse între anii 2006-2010 determină un indice de frecvenţă cuprins între 8 .

Cauzele care duc la accidentare de cele mai multe ori depind de: . Datele statistice demonstrează că cel mai frecvent accidentele de muncă se produc în împrejurări ce ţin: .1. activităţile din agricultură şi silvicultură – 206 accidentaţi. unelte. lovire sau strivire cu maşini. formula şi executa în condiţii nepericuloase sarcinile de muncă. de a stabili. transporturi. depozitare şi comunicaţii – 18 accidentaţi mortal şi energetica.7% .88 . transporturi.1% . efectuată de Ministerul Sănătăţii.6 (numărul de zile-om incapacitate temporară de muncă ce revine unui accidentat). comerţ cu ridicata şi amănuntul – 19 accidentaţi mortal.07 (numărul de accidentaţi care revine la o mie de salariaţi) şi un indice de durată medie a incapacităţii temporare de muncă pentru accidente de muncă cuprins între 22. .4 la 100 mii de angajaţi. Astfel. după care vin activităţile din domeniul construcţiilor – 190 accidentaţi. din domeniul energetic. prăbuşire sau proiectare de obiecte. cu 335 de persoane afectate.1% . urmată de administraţia publică şi apărare – 477 accidentaţi.executant – de la 50% la 80% de cazuri de accidentare. Din numărul total de boli profesionale înregistrate în această perioadă: .22. indice de morbiditate profesională a constituit în medie 2.19 – 33. urmată de agricultură şi silvicultură – 29 accidentaţi mortal.de prindere. 9 . după care vine industria prelucrătoare cu 25 accidentaţi mortal.au fost provocate de acţiunea substanţelor chimice toxice. Analiza morbidităţii profesionale. .13.au fost provocate de acţiunea vibraţiei. Repartizarea accidentelor de muncă produse în anii 2006 – 2010 după genul de activitate denotă. unităţi de transport. . Ponderea cea mai mare a numărului de accidentaţi în muncă între anii 2006-2010 revine industriei prelucrătoare cu 763 accidentaţi. gaze şi ape cu 14 accidentaţi mortal. depozitare şi comunicaţi – 254 accidentaţi. . .de cădere. diferite obiecte. gaze şi ape – 199 accidentaţi. arată că în anii 2000-2009 în Republica Moldova au fost înregistrate 296 de cazuri de boală profesională.sarcina de muncă – de la 6% la 38% de cazuri de accidentare.mijloacele de producţie – de la 6% la 12% de cazuri de accidentare. Cauzele şi circumstanţele în care s-au produs accidentele de muncă sînt determinate de deficienţe de cunoştinţe şi abilităţi de a organiza procese de muncă. . . că ponderea cea mai mare revine activităţilor din ramura construcţiilor – 34 accidentaţi mortal.36.de cădere de la înălţime şi la acelaşi nivel.0.mediul de muncă – de la 5% la 6% de cazuri de accidentare.au fost provocate de acţiunea germenilor patogeni.

Cauzele care au contribuit. . Cota afectaţilor cu un stajiu de muncă de peste 25 ani constituie 39. biologică. .au fost provocate de acţiunea altor factori.11.1%.au fost provocate de acţiunea zgomotului. de la 15 pînă la 20 ani – 15.3% .3.lucrătorii cu agrochimicatele – 5.7.8% şi pînă la 15 ani – 23. cu atît e mai înaltă incidenţa bolilor profesionale şi invers.4%.mecanizatorii – 38. .5%. lipsa asistenţei medicale la locul de muncă şi nivelul sporit al indicilor morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă a salariaţilor din ramurile de bază ale economiei naţionale. .prezenţa curenţilor de aer rece.muncitorii de la întreprinderile industriale – 18. .0%. . O importanţă deosebită în apariţia bolilor profesionale cronice o are durata muncii în condiţii nocive şi nefavorabile. impactul factorilor de risc de origine chimică. direct sau indirect. a cerinţelor sănătăţii şi securităţii la locul de muncă. nivelul cărora deseori depăşeşte limitele maxime admise. la formarea indicilor morbidităţii profesionale sînt: . . .alte profesii – în sumă 20.lipsa sistemelor de încălzire în încăperile de producere şi auxiliare în perioada rece a anului. psiho-emoţională din mediul de producere asupra organismului lucrătorilor.8%..5%. a factorilor fizici şi biologici. .prezenţa unor substanţe chimice toxice în aerul zonei de muncă. .au fost provocate de acţiunea pulberilor. Cele expuse mai sus confirmă faptul existenţei unei corelaţii exprimate dintre starea reală a condiţiilor de muncă la majoritatea obiectivelor în funcţiune. fizică.lipsa sau funcţionarea neefectivă a sistemelor de ventilaţie.3%. de la 20 pînă la 25 ani – 21. 10 .7% . asigurarea insuficientă a angajaţilor cu echipament special şi mijloace individuale de protecţie.3% .parametrii microclimatici nefavorabili. După profesii. .locuri de muncă imperfecte.lucrătorii medicali – 17. . .6%.8% . S-a constatat că cu cît e mai mare vechimea în muncă. morbiditatea profesională în perioada raportată se repartizează după cum urmează: .5.nerespectarea regimului de muncă şi odihnă.au fost provocate de acţiunea agrochimicatelor.

în vederea prevenirii accidentelor de muncă şi asigurării condiţiilor inofensive de muncă. realizează şi participă în diverse întruniri cu reprezentanţii autorităţilor administraţiei publice locale. angajatorii. În această ordine de idei se înscrie participarea frecventă a conducerii Inspecţiei Muncii în cadrul emisiunilor radiofonice şi televizate cu comentarii privind aplicarea legislaţiei securităţii şi sănătăţii în muncă. De asemenea constituie o dificultate în aplicarea legii şi lipsa unei subdiviziuni structurale cu atribuţii de sănătate în muncă în cadrul Inspecţiei Muncii. În procesele de informare sînt apelate organele de presă centrale şi locale. Pe parcursul mai multor ani Inspecţia Muncii organizează. precum şi despre căile de respectare a acesteia. Elaborarea şi promovarea spre adoptare a actelor normative prevăzute de Planul naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2010 şi Planului naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2011.Prezintă o dificultate în aplicarea cadrului legal de securitate şi sănătate în muncă şi anumite divergenţe ce se conţin în Codul muncii şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă şi în alte acte normative ce reglementează în acest domeniu. de asigurarea condiţiilor de muncă nepericuloase şi inofensive şi de prevenirea accidentelor de muncă. în ansamblu pe ţară. Pentru sporirea continuă a securităţii şi sănătăţii în muncă se fac necesare anumite acţiuni printre care se înscriu: Aducerea prevederilor Codului muncii şi a altor acte normative în concordanţă cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. Dezvoltarea capacităţilor instituţionale ale organelor cu atribuţii în materie de securitate şi sănătate în muncă după cum urmează: 11 . Datele statistice demonstrează că. lei. cheltuiesc anual mijloace financiare care constituie sume ce depăşesc 18 mil.186-XVI din 10 iulie 2008. prevăzute de viitorul Acord de asociere RM-UE. fapt care conduce şi la îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă. cu reprezentanţii mediului de afaceri. diferite posturi de radio şi televiziune. Transpunerea în legislaţia naţională a Directivelor UE în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În vederea sensibilizării celor interesaţi în asigurarea condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă Inspecţia Muncii informează prin diferite surse mass-media despre prevederile legislaţiei din acest domeniu. La aceste întruniri se pun în dezbatere diverse situaţii care ţin de aplicarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă. Eforturile depuse de inspectorii de muncă în activităţile de control şi în procesul de monitorizare a aplicării cadrului legal din domeniul securităţii şi sănătăţi în muncă contribuie la stabilirea unei tendinţe uşor sesizabile de conformare a angajatorilor la prevederile legale din domeniu.

Propagarea. ceea ce la rîndul său condiţionează realizarea unui anumit nivel al calităţii vieţii. domiciliaţi permanent în Republica Moldova. Indemnizatiile pentru accidentele de munca si boli profesionale Dreptul la indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale îl au asiguraţii sistemului public de asigurări sociale. a prevederilor legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.XIV din 24 decembrie 1999. apte să ofere servicii de calitate în domeniul de referinţă. precum şi a căilor de respectare a acesteia. 3. În acelaşi timp condiţiile nepericuloase şi inofensive asigură şi sporirea productivităţii muncii. fapt care asigură integritatea anatomo-funcţională şi sănătatea salariatului. Sporirea nivelului de sesizare şi informare a publicului larg despre pericolele ce le prezintă locurile de muncă cu deficienţe de securitate şi sănătate în muncă.756. - - - - - - Realizarea acestor acţiuni va contribui în primul rînd la realizarea celui mai important drept al salariaţilor ce decurg din relaţiile de muncă – dreptul la un loc de muncă inofensiv şi nepericulos. 12 . Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională se stabileşte în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. cît şi despre prejudiciile directe şi indirecte ce apar în consecinţa accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor la locurile de muncă. Înăsprirea sancţiunilor administrative pentru neasigurarea condiţiilor de muncă nepericuloase şi inofensive. precum şi prevenirea unor pierderi materiale considerabile. Examinarea posibilităţii creării unei instituţii de stat cu atribuţii distincte în domeniul sănătăţii în muncă. crearea în cadrul acesteia a unei subdiviziuni interioare cu atribuţii distincte în domeniul sănătăţii în muncă. Protecţiei Sociale şi Familiei a unei subdiviziuni interioare separate abilitate cu atribuţii distincte în domeniul de referinţă. Perfecţionarea cadrului legal referitor la asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale întru stabilirea cotelor de asigurare socială în raport cu riscul de accidentare şi îmbolnăvire a salariaţilor pe care îl reprezintă unitatea economică. prin diferite surse mass-media. despre fenomenul accidentării şi îmbolnăvii la locurile de muncă.- crearea în cadrul Ministerului Muncii. majorarea efectivului-limită şi întărirea capacităţilor Inspecţiei Muncii.

din mijloacele proprii. Prestaţii şi indemnizaţii de asigurare (1) Asiguraţii au dreptul la următoarele prestaţii şi indemnizaţii de asigurare: a) prestaţii pentru reabilitare medicală. din mijloacele proprii.99: Articolul 9. (3) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice. Conform Legii Nr. (2) Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă constituie 100 % din salariul mediu lunar asigurat al asiguratului pe ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată îmbolnăvirea profesională. şi se calculează din prima zi de concediu medical. Articolul 14. dar nu mai mult decît cu 30 de zile.Indemnizaţia se plăteşte pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice. iar din a 21-a zi . stabilită conform prevederilor art. cu menţinerea dreptului la indemnizaţie pentru 13 . de către angajator. prelungirea concediului medical pentru continuarea programului de recuperare. d) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. conform legislaţiei. de către angajator.12 din prezenta lege. iar din a 21-a zi .12.756-XIV din 24. calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă. medicul curant din instituţia medicală. b) prestaţii pentru recuperarea capacităţii de muncă. g) indemnizaţie de deces. din mijloacele Fondului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale. după caz. (6) Medicul expert al asigurătorului decide. e) indemnizaţie pentru transferarea temporară la altă muncă. prelungirea concediului medical peste 180 de zile.din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. c) prestaţii pentru reabilitarea profesională. asiguraţii beneficiază de indemnizaţie. în intervalul de un an. (4) Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este de pînă la 180 de zile.de către structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale. poate propune. calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă. f) indemnizaţie de invaliditate. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă (1) Pe durata incapacităţii temporare de muncă cauzate de un accident de muncă sau de o boală profesională. (2) Prestaţiile pentru reabilitare medicală şi recuperarea capacităţii de muncă au prioritate faţă de indemnizaţii. (5) În situaţii temeinic motivate de posibilitatea recuperării medicale şi profesionale a asiguratului.

(5) Angajaţii au dreptul să sesizeze asigurătorul asupra neluării de către angajator a unor măsuri de prevenire. adoptarea şi aplicarea măsurilor de prevenire a accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. c) să furnizeze orice informaţie solicitată de asigurător ce se referă la factorii de risc de la locurile de muncă. întocmite de autorităţile competente.756-XIV din 24. Articolul 22. Prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale Conform Legii Nr. în modul stabilit de legislaţie. şi documentelor de cercetare a accidentului de muncă sau de constatare a îmbolnăvirii profesionale. indemnizaţia se va acorda pînă la data în care s-a emis decizia cu privire la încadrarea într-un grad de invaliditate.incapacitate temporară de muncă. Responsabilităţile şi obligaţiile angajatorilor şi angajaţilor (1) Angajatorii răspund pentru crearea condiţiilor de securitate şi igienă la locurile de muncă conform legislaţiei. (2) Angajatorii au obligaţia: a) să aplice măsuri de securitate şi igienă a muncii pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale. b) să asigure informarea angajaţilor. fără ca acest lucru să atragă consecinţe asupra lor. prin majorarea sau reducerea contribuţiilor de asigurare şi prin alte forme legale. reluarea activităţii la acelaşi loc de muncă sau la un alt loc de muncă ori propune. se acordă pe baza certificatului medical. (3) Angajaţii au obligaţia să cunoască şi să respecte măsurile luate de angajatori pentru prevenirea accidentelor de muncă şi bolilor profesionale. participarea acestora la elaborarea.99: Articolul 21. (8) În situaţia în care asiguratul a fost încadrat într-un grad de invaliditate pînă la expirarea termenului de 180 de zile. salariaţii nu suportă nici un fel de cheltuieli. Promovarea şi stimularea activităţii de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale Asigurătorul are sarcina să promoveze şi să stimuleze. b) îmbunătăţirii condiţiilor de muncă. pentru eliminarea factorilor de risc. eliberat conform legislaţiei. 14 . (4) Pentru realizarea măsurilor de prevenire. încadrarea într-un grad de invaliditate. 4. (7) Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată prin accidente de muncă sau boli profesionale. în scopul: a) menţinerii integrităţii fizice şi psihice a persoanelor asigurate.12. activitatea de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale.

02.99 //Monitorul Oficial 31-33/192. modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale nr. Hotarirea Guvernului RM privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire.2001 5.2000 3.2003 2.10. 23.c) eliminării sau reducerii riscului survenirii cazului asigurat.12. Bibliografie 1.2005 articolul: 162 adoptat: 03. Codul Muncii al Republicii Moldova //Monitorul Oficial Nr. 108 Oficial nr 024 din: 11. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 1101 din 17. 159-162 29.02.03.07.756-XIV din 24. Hotarirea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale nr.2005 // Monitorul 15 . Articolul 23. Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale Cercetarea accidentelor de muncă şi a cauzelor îmbolnăvirilor profesionale se efectuează în modul stabilit de Guvern.186-XVI din 10 iulie 2008 4. Legea asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful