Sunteți pe pagina 1din 24

REVISTA DE U.T.C.

ANUL XIII - NR. 157


12/83
CONSTRU
SUMAR
lUCRAREA DE
BACALAUREAT ............................... pag. 2-3
cromatografice fo-
losind ini
de ioni
Simulare pe calculator

PENTRU ELEVI . pag. 4-5

O modificare
TBA 641
CQ-VO ............................................. pag.6-7
Din Simpozionului
ional al radioamatorilor,
1983: Filtre n
HI-FI .................................................. pag. 8-9
Amplificator stereo
lABORATOR .................................. pag.10-11
T rasator de caracteristici
Minimalizarea distorsiunilor
MODEllSM ..................................... pag.12-13
Amenajarea atelierului
AUTO-MOTO ................................. pag. 14-15
Autoturismele OLTCIT: .

............................... pag. 16-17
T elecomanda aparaturii de .
laborator
Developarea filmelor
utilizate n cineamatorism
Sincronizare
CITITORII .............. pag.18-19
Radioreceptor
un pantograf
Detector MF
Manometru pentru biogaz
tensiunii de

..................... pag. 20
Sisteme cu microprocesoare
PUBLICITATE ................................... pag.21
Noi tipuri de aspiratoare:
AP10-AP20S
REVISTA REVISTELOR ................. pag. 22
Generator 500 kHz
Rx-2m
Preamplificator stereo
F metru
TV-COlOR ....................................... pag. 23
Calitatea emisiuni-
lor de televiziune alb-negru
color
SERVICE ........................................... pag. 24
PENTRU AMATORI
(CITITI N PAG. 8)
CI
FOLOSIND
SCHIMBATO RE

DE IONI
Praf. PARASCHIVA ARSENE,
Liceul C. A. ROSETTI-

Cromatografia este una dintre
cele mai importante eficace me-
tode de separare purificare a
ilor organ ici anorganici.
Ea a fost pentru prima
n 1906 de botanistul rus
M. care a observat separarea
unor de naturali din
plante (clorofile, carotinoide) prin-
tr-o cu carbonat de calciu.
Prin coloanei cu un sol-
vent adecvat, s-a observat o distan-
a zonelor. Izolnd apoi aceste
zone, s-a fiecare inea
de fapt un singur pigment din
amestecul s-a dedus astfel
posibilitatea acestora.
Cromatografia se pe re-
moleculelor componente-
lor ntre o o
natura (S), li-
(L) sau (G) a acestor
faze se disting tehnici cromatogra-
fice de tip S-L, L-L, S-G L-G. Nu
tehnici S-S sau G-G, deoa-
SIMULARE PE
Pornind de la aceste conside-
rente, mi-am ales drept pentru
proiectul de
unor probleme ale
hidroenergetice, cum ar fi calculul
regimurilor de umplere golire a
stabilirea regimului
de puteri Gli hidrocentralelor, calcu-
lul debitelor deversate, prin simu-
lare pe calculatoare analogice.
pe baza
de datorate radioama-
torismului, am realizat practic un
caJculator analogic.
In decursul unui an, regimul na-
tural al debitului unui ru se carac-
printr-o neuniformitate
mare. de exemplu, pentru
toate rurile de n perioada ploi-
lor de (2-3 luni), pe ru
trec 60-70(;; din debitul anual,
n medie de zece ori mai mult
dect n lunile s.ecetoase. gen
de neuniformitate a debitului este
n 'cu energetice,
care impun puteri energii ridicate
sau cel constante, mai cu
n lunile s8cctoase, invers,
valori n lunile ploioase.
Aceste se
cum este cunoscut, ')rin realizarea
unei anuale a debitului.
Prin a::easta, debitul normal afluent
se cu ajutorul
n conformitate cu ener-
getice, iar pentru folosirea com-
2
rece nu se pot concepe faze mobile
soJide sau faze gazoase.
In ie de afin itatea de
faza cea di-
verse specii moleculare ale unui
amestec snt antrenate cu viteze di-
ferite prin fazei mobile,
realizndu-se separarea lor. Afinita-
tea componentelor de faza
se pe fenomene
de (S-L, S-G),
sau (L-L, L-G), schimb io-
nic, excluziune (principiul
sitelor mOleculare) etc.
inile de ion;
snt polimeri cu mase moleculare
nalte care un schelet de
atomi de carbon hidrogen
covalent.
au centre cu sarcini po-
zitive sau negative ate de acest
schelet. O a unui
fragment dintr-o
este
Ing. MIHAI DUMITRU
a stocului cu luarea n consi-
derare a altor
neenergetice. O asemenea regula-
rizare posibilitatea terii nu
numai a puterii hidrocentralei, dar
a energiei livrate. prin orarea
de
Calculele legate de regularizarea
-10V
Grupele notate cu -x definesc ti-
pul de -X constituie
grupe -COOH sau -SOlH, ioni; de
hidrogen. vor fi cu ca-
tioni. grupele -X snt grupe
amoniu substituite. de exemplu
-W (CH3)3CI, ionii de vor fi
cu atp anioni.
de ion; au
numeroase n industrie n
laborator. de putem
aminti: dedurizarea demineraliza-
rea apei. analitice cum
ar fi determinarea
lor saline, analiza mine-
- CH
$
x
reurilor aliajelor, extragerea unor
metale puri-
ficarea reactivilor analitic;, tehnolo-
gia unor minerale,
sinteza unor anorganici,
n industria lap-
telui a n tehnica far-
n
a) azotatului de _pota-
siu din ape reziduale ce in elo-
de potasiu folosind o
de cationi.
se la redis-
tribuirea n timp a stocuiui, n con-
formitate cu
..
Materiale necesare: cu
cationit, p Inie, pahare Berze-
lius, acid clorhidric 5%,
de potaSiu 5,6';;, AgNO,
0,1 N, hexanitrocobaltiat triso-
dic Na3 [Ca (N02)o], NaN01 5 (i r;
Mod de lucru
Se cationitul de forma
RH prin de ori
cu de HCI 5(;1;. Se
cu
ce apare ia pentru 10-
nul de cu azotat de argint:
AgNO, + CI AgCI + NO-.1'
Se trece apoi prin ncet
-CH
I
CHz
I
x
(proces numit eluare) de
KCI (10 mi) pentru fixarea ionilor de
potasiu.
eluare se forma RK el.
Orice eluare este de
Astfel, ina se din
nou cu cnd re-
ia pentru ionul potasiu este ne-
Se apoi coloana cu
o de NaNOJ (10 mi) ce
snt din ionii de
potasiu.
Rezultatul acestor calcule tre-
buie dea regimul de umplere
golire al fie de-
TEHNIUM 12/1983
ca:
. de
cu anioni
i. se scade concen-
ionilor de folosind
HCI5 M sau 1 M, o parte din ionii de
cationi
metalic; care nu mai snt
de care pot fi
din Clorura
cea mai in va fi
chiar la cea mai
mare a ionilor (Hei 9 M), pe
cnd complexul cel mai stabil nu va
fi eluat ce nu se reduce con-
centrat ia ionilor la HCI 1 M.
Mod de lucru
Se coloana cu anionit
prin cu HCI 2 M. Apoi se n-
chide robinetul se o so-
de HCI 9 M se umple
coloana. Se deschide robinetul par-
se nchide cnd HCI a ajuns ia
nivelul superior al Apoi se
2 mi de analizat co-

terminat graficul de a nive-
lului apei din bieful amonte al ame-
hidroenergetice n de
timp de regimurile de lucru ale hi-
drocentralei.
ionarea acestor probleme
rezolvarea unei ale
variabile SI nt: puterea hidro-
centralei (N), debitul turbinat (OCHE).
hidrocentralei (H), randa-
mentul hidrocentralei (1]CHE). debi-
tul natural al riului (0,,11), volumul
(W), sarcina sistemului
(P). Toate aceste argumente snt in-
variabile n timp.
In de aceasta, nu se
poate descompune n mai
simple, independente, printr-o ana-
dect n cazuri
fac ca nu
fi sub o
pentru utilizare.
In cadrul proiectului de
am studiat posibilitatea
acestei prin simulare pe un
cajculator anaoQic.
in prima sintetiznd inter-
care ntre ar-
gumentele iei, am ajuns la sis-
temul de de mai
jos:
dZam Q ceh" + .lQ -
dt k"
1
No + .lN(t)
9,811]
- OClfFo
Ho - .lZam - .lZav(.lOuu)
unde m, k" snt care de-
curba de golire a
TEHNIUM 12/1983

de 5 mi
mi de eluat

treia de
. deasupra inii cu
1 cm se clema.
Se fiecare
cte o folosind ur-
reactivi pentru a stabili efi-
coloanei.
- La unei de
KSCN 0,1 M se o
sngerie io- '
nului Fe (SCN(. care pre-
ionului Fe+.
- Se 1 mi ce
sare de nichel cu cteva pi-
de amoniac. apoi se o
de reactiv dimetil
Un precipitat u
nichelului.
- La 1 mi ce sare
de cobalt se 1 mi ie
10Yr NH4SCN n
unei albastre, for-
ionilor [Co {SCNhf-,
ionilor COl.
Acest procedeu se ndeo-
sebi la, prepararea solubile
aie organici a
anorganice solubile care nu se pot
prepara prin precipitare din
rii; Ho = Zam - Zav; Zam - cota
biefu!ui amonte; Zav - cota biefu-
lui aval.
Acest sistem proble-
mei n cazul cel mai general.
Schema de simulare pe
baza lui este destul de compli-
mare de de-
neliniare.
Analiza verificarea experimen-
a acestui model au dat posibili-
tatea unor
care nu modifice rezultatul cal-
culului (considerarea puterii hidro-
centralei a debitului afluent con-
stante pe intervale de timp, liniari-
zarea
Acestea au dus la un sistem de
simplificat din care a rezul-
bloc din
verificarea metodei pe un
problemeior
de regularizare
constru it pe baza
scheme bioc din
Schema este n totalitate
n realizare am utilizat n
exclusivitate componente rom-

Calculatorul cuprinde mai multe
blocuri Blocurile su-
matoare, n de snt
identice cuprind cte un amplifi-
cator un amplificator in-
verse!'". Ele realizate cu
integrate ,BA741J au posibilitatea
coeficientului de amplifi-
care n trei trepte (0,01 - 1; 0,1 -
10; 1 - 100) continuu n cadrul
trepte pentru fiecare in-
trare.
rezultat
litatea de
etc.
2. La redarea cu a frec-
joase n cazul pasajelor
programului sonor care impune de-
bitarea puterii maxime, apare feno-
menul de "ineca re" a incidentelor
acustice.
3. n cazul unei supraten-
siuni n timpul regimului tranzitoriu
conectare,-deconectare a transfor-
matorului de sau unei
unde de supratensiune
pe linia avnd ca rezultat un
salt de tensiune la bornele de ali-
mentare a etajelor finale, se pune n
pericol integritatea acestora, deoa-
rece este tranzistoarele se
distrug ireversibil la chiar
pentru cteva milisecunde, a ten-
siunii U
ce
max de fabricant.
pe
care o de tensiune tre-
blJie le
- livra puterea n cazul
consumului maxim de putere al am-
plificatorului;
- nu prezinte de ten-
siune apreciabile in cazul
puterii maxime pe unul sau ambele
etaje;
- prezinte o de putere
pentru o n ca-
zul n regim tranzitoriu.
pentru cteva milisecunde, a puterii
maxime;
- prezinte o astfel de configu-
inct nu fie influen-
a celor canale
audio, indiferent de regimul de
n ceea ce con-
sumul de putere;
- prezinte un dispozitiv de
eficient mpotriva undelor.
de supratensiune care pot n
regimul tranzitoriu.
Pentru rezolvarea problemei pro-

52 Fi
EMIL
la

rBr.r1""lnr 01
02. diode, cu
condensatoarele C'2 C2,
fiitre r caro eficient
filtrajul tensiunii pulsatorii, n vede-
rea tensiunii continue pen-
tru cele identice ale
amplificatoruiui. Rolul al
diodelor 01 02 este separarea
n ceea ce alimen-
celor canale audio. Ast-
fel. spre exemplu pe canalul 1
apare un consum maxim de putere
implioit tensiunea la bornele ca-
nalului scade cu cteva zecimi de
voIt, acest lucru nu se va reflecta
asupra canalului 2, deoarece n
acest caz dioda D2 este iar
condensatorul C2 nu se poate des-
prin dioda 02 (anodul mai ne-
gativ dect catodul). Acest mod de
separare, o pierdere
de putere de diodele
D1 D2), pe deplin sepa-
rarea celor canale n
cu tensiune/curent. Gru-
purile R1C1 R'1C'1 snt
pentru re-
dresorului in timpul regimurilor
tranzitorii. in cazul acciden-
tale a unei unde de supratensiune,
schema de
anume:
- grupurile D1 C'2 'D2C2, care
se ca filtre trece-jos;
- dioda Zener D3.
astfel nct la un front foarte abrupt
de tensiune se deschide l limi-
la valoarea Uz' R2,
de ordinul 1-50. are rolul de a li-
mita curentul-prin dioda Zener.
la scurtcircuit pentru fie-
care dintre cele este
de fuzibile S3,
S4.
transformatorului pe
partea de tensiune este reali-
de S2, iar
a redresorului
este de S1.
Pentru 42 V L = 3,3 A, se aleg
valori: = 34,1 V; Uz =
= 51,6 V (PL51Z); R2 = 1 n/3 W; C2
= C; = 3 300 Pt = 20 PMl (sau 4 X
10 511); Dt = D2 = 10 SI1; RI = R'I =
= 6,2Id1/0,5 W; 51 = 54 = 5 A; S2 = 10 A;
SI =-2 A; CI = C'i = 0,1 /-LF/100 V.
DI S3
... ,
E3
.)4
Va,
!If
V02
-fJ
u (t)
DI51PATIA u
,
E ml[1I
TERMiCA N REGIM
DE IMPULSURI
acum ne-am ocupat exclu-
siv de n
regimului termic
atunci cnd sursa n ca-
zul nostru) constant
i cantitate de energie n uni-
tatea de timp, iar sistemul n ansam-
blu a intrat ntr-un echilibru dina-
mic, cu temperaturile diferitelor
puncte constante n timp.
Se la n
impulsuri nerepetitive sau repetate
ia intervale mari de timp (relativ la
durata impulsului) semi-
conductoare suprasarcini
de cteva ori mai mari dect puterea
de n
n iner-
a tranzistorului, mai pre-
cis n ntrzierea jonc-
termice
Cj" respectiv
constantei termice de timp
Tje'
Pentru a putea utiliza corect me-
todele de calcul descrise n litera-
tura de specialitate n acest sens,
vom aminti pe scurt cteva not iuni
fundamentale referitoare la impul-
suri. Astfel, n figura 10 este repre-
zentat un tren de impulsuri drept-
unghiulare Cl,! amplitudinea cu
de repetit ie constante n
timp. Se te se noteze:
ti - durata impulsului
uneori impulsului); tI' -
durata pauzei dintre impulsuri
succes ive; T ti + tI' - perioada de
a impulsurilor f = 1/T -
de a impulsuri-
lor. Evident, ti. tp T se ex-
n secunde (sau submuifipJi),
reprezent nd intervale de timp, iar f
se n secunde la minus unu
sau hertzi.
in plus, se mai te factorul
de umplere, m = t;jT t/(t;+ tI') == t
f, care este o adimensio-
cu valoarea cu-
ntre O 1. Pentru exemplul
nostru simplificat, fac-
torului de umplere m este
el raportUl dintre valoa-
rea medie a semnalului, a (pe o
amplitudinea U a im-
pu!suriior: m = tiT = alU.
verifica folosind for-
mula mediei, pe care o fi-
gura 11 (pauza este cu
acea parte din aria impulsului care
valoarea medie).
vedem acum ce se
un tranzistor oarecare este
supus regimului de lucru n impul-
'()o
...
6
,
2
.....

""'Ilo.


"" ....
I
-
r127S

II f-i--I-
U
=
=m
u(t)
u
0,2$
al
1"1""1- u
suri indicat n figura 10. Fiecare
impuls de tensiune produce prin
tranzistor un impuls de curent, re- l>t
zultnd astfel un impuls de energie f P
n .. {
Capacitatea iune-
i foarte preia o
parte din energie, \)
du-se cu constanta de timp Tjc. Prin
urm'are, este ,'il
cu att mai mult cu ct du-II
...
'\.
..............
6

aPt
..... 1"""
,
rata t; a impulsu!ui este mai n t
cu rj,. Pentru valori ti
t"jc foarte mici, nu mai
se pericu-
;
2
\ {j.f,.=a
4
/JHf
i\
los, deci tranzistorul puteri
de -- pe aceste intervale
mici ti -- cu mult mai mari dect n

Pe de parte, nu numai rapor-
tul ti fjc este determinant n stabili-
rea gradului permis de suprasolici-
tare, ci factorul de umplere al tre-
nului de impulsuri, m.
atunci cnd m este foarte mic
t T sau ti tI') , impulsurile se re-
la intervale mari de timp n ra-
port cu 1;, deci energia nmagazi-
pe durata ,impulsului n capaci-
tatea "are timp"
se transfere la prin rezis-

elibernd "condensatorul" pentru
un nou asalt caloric. Pe
ce factorul de umplere te; im-
pulsurile se succed tot mai repede
condensatorul nu se mai poate
n ntregime n timpul
pauzei; fiecare nou impuls te
condensatorul
,aportul suplimentar de energie du-
cnd la mai a
temperaturii n
Fenomenele pot fi gndite n
meni de capacitate sau,
echivalent, n constante de timp. Se
valorile curente ale constan-
tei de timp 7:'.i' snt de ordinul mili-
secundelor pentru tranzistoarele
de putere, respectiv de ordinul
zecilor de milisecunde pentru cele
de putere. Prin urmare,
teri apreciabile ale puterii de disi-
patie maxime snt de pen-
tru trenurile de , .... '1"\",,,,, .....
:02
II)
l'
6
r\
"
"
u
Z.
3 o
tII (,.0 S' t fC"S
1 5 214"JS- 2 Jr1 S 2
...-- JZ

T
1; de ordinul microsecundelor, al ze-
cilor sau chiar al sutelor de micro-
secunde, mai ales atunci cnd fac-
torul de umplere m este el sufi-
cient de mic.
cu puterea de
n impulsuri a
unui tranzistor dat, care are para-
metrul de catalog P dmax cunoscut,
coeficientul sau factorul de supra-
solicitare n impulsuri
poate fi definit prin raportul:
N==
Pdmax
(14)
Exemplu. Avem un tranzistor cu
P dmax = 300 mW cu .constanta ter-
de timp 7:'jc = 10 ms, pe care
vrem n regim de im-
pulsuri cu durata ti == 50 cu
de f == 2.10
3
s-
1
(respectiv perioada T = 0,5 ms).
Factorul de umplere trenului de
impulsuri este m = 50 10-
6
6.
2.10
3
5-
1
= 0,1, iar td Tj, = 50.1O-
6
s/
10.1O-
3
s = 5.10-
3
== 0,005. Pentru
aceste valori ale parametrilor
in grafic P dmax! Pd',:{'ax = 0,25, deci N =
1/0,25 = 4, respectiv P = 4.
= 4.300 mW = 1,2 W.
cont de cu-
vom privi rezultatul cu o
oarecare de exemplu vom
<. Cl!
mai Chiar
puteri! im-
este de cel infor-
deosebit de ex-
a ClJmponente-
Printre circuitu-
lui ment curentul de
repaus, 'cuplarea a semna-
lului de intrare autocentrarea po-
pentru tensiuni de alimen-
tre cuprinse ntre 6 12 V (va-
rianta A 12), respectiv ntre 6 V
16 V (B11),
MARK ANDRES
Dispunerea terminalelor,
pentru cele variante, este
n figura 1, unde capsula este
de sus, din partea
terminalelor,
Pentru a veni n sprijinul con-
structorilor amatori care
circuitul integrat TBA 641, n va-
A 12 sau B11,
turat cteva dintre datele sale mai
Importante de catalog, precum
schemele tipice de testare utili-
zare recomandate de
TBA 641 este un circuit integrat
monolitic amplificator AF, destinat
radioreceptoarelor porta-
bile, casetofoanelor, magnetofoa-
nelor sau altor aparate similare care
putere medie de redare, dis-
torsiuni reduse n func-

Valori maximelabsolute
Tensiunea de alimentare
Tensiunea de intrare
Curentul de ire de vrf
Puterea de ies ire este de
2,2 W pentru TBA 641A12 (+ V
9 V, R, == 4 !l), respectiv de 4,5 W
pentru TBA641 B11 (+ V = 14 V, R, ==
4 n). Evident, puterea de
ire n de tensiu-
nea de alimentare precum
n de de
(minimum 4 fi). De exemplu, pentru
TBA641B11, n conditiile R, 4 il,
R; O, f = 1 kHz, r') :S
puterii maxime de ire n ie
de tensiunea de alimentare ca
n figura 2.
TBA641A12 TBA641B.H
12 V 16 V
"--O,S V :- 12 V -O,S V ;- 16 V
2A 2,S A
Temperatura de stocare --40C :- iS0C ----40
c
C ;... 1S0C
Temperatura a

Puterea (t:S 2SC)
6

OJ
4
.S!:! 3
<JJ
"'O
d 2

-51
I

l.o#'
J

V
"
V"
./
V
1---
o..
06 8 10 12 14 16 18
Tensiunea de alimentare(V)
,-
1S0
c
C 1S0'-C
1,S W 2,3 W
7
In
100
k.o.
TBA641A12 TBA641B11
Caracteristici electrice termite
+V 9V, +V 14 V,
4
RI 4 il,
tip)
t" t"
25!)C
Curentul total consumat pentru P out O 8 mA 16 mA
Curentul de polarizare de intrare (pin 7) 100 nA 2S0 nA
Tensiunea la (pin 1) 4,S V 7V
n tensiune (pentru R, O) 46 dB 46 dB
Puterea de ire (pentru f == 1 kHz, Av =---=
46 dB, h :S 10
(
10)
Curentul total
P out max)
de
f == 1 kHz)
Rthj-c
Rthj-a
RL
4..a.
1000,uF
25V
O,1}..l F
1Jl
2,2W 4,5 W
de alimentare (pentru
intrare (Ia Av =.: 46
+V
Ne
Bootstrap
Ne
Filtrare
Ne
Reactie(Rf)
+
V
JOO,.uF
25V
340 mA 48S mA
dB,
3 M!l 3 Mn
13
c
C/W 13
c
C/W
83C/W SsoC/W
Fig. 1:
NC - neconectat;
Comp -'-- compensare -'n
10 - filtrarea pentru
preamplificator.

Modelul B11 este cuo
pe partea supe-
a capsulei, jucnd rolul unui
mic radiator, sau mai rolul
de suport pentru prinderea unui
eventual radiator mai eficient (fie n
fie cositorind capetele ba-
rei pe arii de cu-
pru, izolate pe cablajul imprimat),
In acest fel puterea de ie a in,;
tegratului
Schema de. testare de uti-
lizare a circuitelor TBA641 este.
n figura 3. Tensiunea de alimentare
se alege n intervalele
(6-12 V, respectiv 6-16 sursa
trebuind fie foarte bine si
1000
60{)
100

,,------0 + 12.,.14 V
)JF :f ",L
suporte curentul maxim absorb'it
de circuit. Rezistenta de reactie RI'
orientativ ntre O 100-1S0 'n, se
alege n de n ten-
siune dorit. este maxim
pentru RI == O, dar n acest caz si dis-
torsiunile Snt maxime. Pentru
TBA641B11, n
tensiune n de de
ca n figura 4.
QJ
C
200
c
.E:! 100
,!:: 60
'"5
0"1
ti- 20
(-
I
i
1"'0,
.... l'
...
"'i"-
I
I
""r-
""lOII
i
u
10 . 50 100 150 200
de reactie (fU
IN
O,1}1 F
100
k.o.

OM III ARI
Posesorilor de radioreceptoare
"Bucur" (de orice tip, 1,2,3,6,7,8)
.le modifi-
care de mare efect n corectorul de
ton, Modificarea are drept rezultat
schimbarea adncimii de reglaj de
R434
Veche 10 ki)
N 15 kn
TEHNIUM 12/1983
SORBN.SAVA
la 8 dB la 100 kHzsi 10 kHz la 20
. dB la 20 Hz si 20 kHz,
n este prezentat un singur
canal; pentru stereo se dubleaza
montajul.
R436 C423 C424
2,2 kn. 3,3 nF 22 nF
20 kn 1 nF 10 nF
Valorile condensatoarelor C;" C,
din de compensare n frec-
se experimental, C,
fiind de ordinul nanofarazilor
(1-10 'nF), iar C" ntre 220 pF
1 nF. De fapt, pentru alegerea lui C;"
n cataloage se spe-
ciale de n de RI
de de
O de pen-
tru TBA641B11, reprezentnd un
amplificator AF de 4,S W pe o sar-
de 4 il, este n figura S. Ea
poate constitui, de exemplu, partea
de a unui radiore-
ceptor portabil. '
-
De aceea le vom prezenta
de celelalte), dar numai pentru apro-
ximarea cu riplui a = 1 dB,
n n care le-a
calculat G3JR n [24]. Pentru a com-
para cu cei men-
atragem
inversul valorilor coefi-
respectivi Jn [34].
Indiferent se folosesc
ile exacte sau cele aproximative,
capacitatea de calcul Cs se calcu-
cu (6.1).
In cazul formulelor exacte. indi-
ferent de rezonatoarelor,
pentru calculul lui R, fo Cp , se vor
folosi (8), respectiv (7)
(10).
Cnd se fo"losesc formulele apro-
ximative, R se cu
(a-A), Cp nu iar fo nu
se
a) Filtrul cu rezonatoare (fi-
gura 5.2)
Formule exacte:
X
CSl
= X
cs2
= Xq .
2
= ql K1,2 R;
Cp =
A - Kl.2 C
A? 1 s
Aici condensatoarele CSl Csz nu
Snt necesare pentru acordul filtru-
lui, ci pentru a respecta forma ge-
pentru a
a unei forme practic utili-
zabile, cum se va n n-
cheierea capitolului.
Formule aproximative (a = 1 dB):
X
CSl
= XCS2 = XCl 2 = 1 ,6332 '. R
b) Filtrul cu 3' reionatoare (figura
5.3)
DIN LUCRARILE
SIMPOZIONULUI
Al RADIOAMATORllOR -
BuzAu 1983
Formule exacte:
Xq ,2 = XC2
3
= XCSJ = XC,I] = ql K1.2 . R;
A-2 .
Cp = . Cs.
R
Formule aproximative (8. = 1
XC] 2 = Xc:
u
= XCSl = xCS3 = 1 ,4255 .
c) :Filtru! cu 4 rezonatoare (figura
5.4)
Formule exacte: Xc1,2 = Xc3,4 = ql
. K1,2' R;
A-
-1
. R.
dB):
X
C2
3 = XCSl = Xcs4 =
Formule aproximative
X
er
.
2
= Xc3,4 = 1,41 . R;
X
C2
3 = Xcsl = XCS4 = 1 ,2067 . R.
d) . Filtrul cu 5 rezonatoare (figura
5.5)
Formule
Xcl,2
K1,2 . R;
X
c2
.
3
= '<c3,4 = ql K23 R.
Formule aproximative (a = 1 dB):
1,3989' R ;
X
C2

3
= =1,1823' R.
e) Filtrul cu 6 rezonatoare (figura
5.6)
Formule exacte:
= ql' KI,2' R;
X
C4

5
= XC"j = ql K2,3 R ;
X
C3
.4 = ql K3.4 R ;
X
cs3
= XCS4 = XCl .
2
-
A-
. C
s
;
Formule aproximative (a = 1 dB):
= 1 ,4197 . R; 10
Q1 C
p
2 Q2 Cp3 Q3
C2.3' C3.4
= 1,1947
= 1,1475 . R ;
= 0,2722' R'.
2
Formule aproximative (a = 1
= 1,4197 . R ;
exacte:
= ql' K1,2' R;
A-
, CI' '= . C
s
;
..---1t--__ I ' 1-41. __ ..... --..
R
R
TEHNIUM
R
R
XCS4 = XCS5 = XCl2 + X,i,3 - X'3A -
Formule aproximative (a = 1 dB) :
X'I,2 = X
C7
,g = '1 ,4476 . R;
Xc Xc = 1,1319 . R;
3,4 5,6
XC"3 = X
CS6
= 1,489 R ;
X
cs4
= X
css
= 0,3657 . R ;
X'2,) = X'6,7 = Xcsi = X'Sg = 1,1733 . R ;
X
C4
,5 0,3657' R .
T n forma din figurile 5.2 ... 5.8 fil-
trele nu sint utilizabi.le direct, deoa-
rece comportarea lor ar fi pertur-
de parazite inevi-
tabile ale montajului.
Pentru remedierea acestui nea-
juns, fie se filtrele la mon- ,
taj prin intermediul unor circuite
acordate din care parte
parazite [36], fie se
structura spre terminale,
printr-o transformare
schematic in figura 5.1.
In acest caz, montaju-
lui sint nglobate n cele
CI Cn n paralel cu
terminalele. Transformarea grupu-
lui serie RI, Csi (respectiv Rn, Csn) n
echivalentul lor paralel Fr, CI se
astfel [33]:
factorul de calitate ar al termina-
lului este
Xcs Xcsn R' R'
ar = _1 = -C C (14.1)
RI RI . j n
Cu acestea echlva entul . paralel al
terminalului este compus din R' = AI .
R'
. (1 + Q}) (15.1) Xc = a (16.1)
I r
nlocuind n aceste pe C
SI

RI cu expresiile lor din de
calcul ale filtrului, forme
mai or de utilizat: R' RI
= = R. (1 + Ki,3' q?) (15.2)
1 + qi' K
2
2,3
Xc = Xc = Xcn = K' R(16.2}
I ql' 2.3
Ele s nt i pentru fi Itre
orice de rezonatoare.
R
R
(1.2 (2.3
. TEHNIUM
R
R
R
C
p
R
C/.
2
C2.3
C
p
(3.4'
R
R
R
R
Domeniu pasionant, nu numai
pentru istoria navelor ro-
s-a recent cu o
lucrare de
de cole-
gul nostru Cristian
n primul rnd de
materialului documentar
cercetat de autor, existent n biblio-
teci, arhive, muzee, porturi,
n cea mai mare parte avnd atribu-
tele ineditului, volumul, n
excelente grafice n Editura
"SporHurism", prin'. rigu-
rozitatea prin flu-
stilului prin investi-
efectuate pentru reconstitui-
rea tipurilor de nave existente din
cele mai 'fechi timpuri n con-
temporaneitate pe teritoriul
noastre.
nregistrarea strict teh-
a nave/or, autorul aduce n evo-
carea epopeii navale in-
contestabile argumente de ordin is-
toric, etnografic, arheologic, arhitec-
tonic, lingvistic etc. Propunnd
ntr-un amplu capitol introductiv
elemente de arheologie re-
Cristian
aduce argumente elocvente, con-
ipoteze .valabile pentru ja-
lonarea ntr-o
serie de probleme n
controversate, dar neglijate ne-
permis de unor domenii
conexe.
Sublinierea bogatelor exis-
tente pe teritoriul patriei noastre n
domeniul navale, re-
punerea n drepturile legitime a
anonimi care au construit
mii de nave n
rean, utilizarea, n a
R unor martori acum, pre-
cum pietre funerare, fresce, cronici,
fotografii jurnale inedite, fac din
volumul o auten-
de istorie o
pledoarie pentru con-
la progresul'na-
pentru afirmarea unor bo-
gate pentru
navale pe teritoriul
rii.
Toate aceste argumente riguros
fundamentate aduc
noi n sprijinul ideii majore de conti-
nuitate unitate a poporului romn,
teorii
vine, Adresat n zeci-
lor de mii de tineri constructori
amatori, volumul
propune cu lux de
nunte datele necesare reconstituirii
unor nave ce reprezentativ
istoria navale rom-
De la primitive la
pnzarul moldovenesc, de la caicul
brncovenesc la primul brie "Mir-
cea", de la prima de a
Principatelor Unite la nava de pasa-
geri "Transilvania", modelele pro-
puse pot fi abordate de mode-
autorul oferind date
privind identificarea surselor, stabili-
rea dimensiunilor de gabarit, adop-
tarea finale.
Salutnd acest eveniment editorial,
drumul inaugurat de au-
tor va mobiliza pasiunea, entuzias-
mul energia creatoare ale viiiOri-
lor ntr-un domeniu ce
edificator cu mijloace
inedite istoria neamului. (C,S,)
n cele ce descriem un
montaj realizat cu tranzistoare, ca-
pabil redea semnalele provenite
de l surse:
1. pentru micro-
sion 2. magne-
DIN 9,52 cm s
3. microfon cu li-
4. de picup
avnd de intrare de 2
M!l; 5. radio si intrare auxiliara,
avnd 'liniar
de intrare de la 2 Mn.
Un semnal de intrare de circa 2,5
FLORIN DUMITRIU
mV este amplificat la o putere
de circa 30 W, Montajul realizat pe o
al
cablaj este dat n figura 3, este
suma circuitelor electrice din figu-
ra 1 -' preamplificator figu ra 2 --
amplificator de putere audio, Ca-
blajul este simetric n raport cu axa
pentru a cuprinde
cele canale.
lor este n figura 4, linia
marcnd dintre pre-
amplificator ampli.ficator, Nume-
rele ncercuite corespund celor din
F IG.1 P REAMPLIFICATOR
'r Vez.i TqJ,ewl
FIG.2 AMPLIFICATOR PUTERE AUDIO A
10/15/30W
Nr. crt
1
2
3
4
5 100
6 50
7 4
8 640
9 10
10 4
11 100
12 33
13 1,5 nF
14 400
15 4
16 33
17 47
18 100
19 12,5
20 2,7
21 100
22 100
23 6,8
24 4,7 nF
25 2,2 nF
26 330
27 220
28 100
29 10
30 6,8
31 2,2 nF
32 470 pF
E = Electrolitic
Nr. crt.
2
3
5
6
7
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Condensatoare

('
(
40 E
40 E
125 PS
6V4 E
125 PS
6V4 E
40 E
25 E
125 M
40 E
6V4 E
63 2 PS
125 2 PS
40 E
40 E
63 2 PS
125 PS
6V4 E
25 E
125 2 PS
"125 5 PS
25 5 PS
63 2 PS
63 2 PS
125 2 PS
125 5 PS
125 5 PS
125 5 PS
125 10 PS
63 2 PS
125 2 PS
125 2 PS
PS = Polistiren M == Metalizat
150 k!l
820 n*
15 kn
56 kO
680 k!2*
100 kn
27 k!l
kil
kU
100 kf2
100 kn
220 k!l
220 kn
2,2 Mfl 1
4,7 kn 1
2,7 kfl 1
560 q 1
470 kf2 O
100 k1,1 O
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2,
2
2
2
2
2
2
2
2
3,3 k!l 1 2
10 kfl 1 2
33 kfl 1 2
15 k11 1 2
3,3 kO 1 2
10 kn 1 2
330 k!l 1 2
100 kn 1 2
27 kil 1 2
150 fl 1 2
8,2 kfi 1 2
Se omite Cnd se separat
preamplificatorul
2,7 kn 1 2
Se omite Cnd se separat
1,5 Mf!*
33 kn*
18 kfl*
39 kfl*
2,2 kfl
preamplificatorul
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
marcate cu * trebuie fie 1% sau 2%.
Toate snt de 1/4 W, dar pot fi folosite de 1/2 W,
iomeire Mono Stereo
P1 joase 100 kn, liniar 100 liniar, dual
P2 nalte 100 kil, liniar 100 liniar, dual
P3 volum 10 k.!t, logaritmic 10 k.l2, log" dual,
concentric
Tranzistoare Mono Stereo
Ti BC109 1 2
T2 BC109 1 2
T3 BC109 1 2
T4 BF244 1 2
T5 BC108 1
2
T6 BCi08 1 2
,
T7 BC108 1 2
T8 BCW8 1 2
TEHNIUM
Dioda Zener
DZ1 30V/1W
Comutatoare, selectoare
Si Selector
Mana Stereo
3 i 6 3 i 6
S2 1 nversare
canal tip Domino-Electronica
tip Domino-Electronica S3 Mana/Stereo
S4 Filtru
2 i 4 2 i 4
- n de cele speCificate n
R4 R5 R6 RS R9 R11
10 8 12k 3k3 12k 56k 1 k2 3k9 80138 80137 2000 32
10 15 15k 3k9 15k 120k 820 10k 80138 80137 1 000 40
15 8 15k 3k9 15k 82k 1k 5k6 80238 80237 2000 36
5 15 15k 4k7 15k 82k 680 8k2 80238 B0237 1 000 50
20 8 15k 3k9 15k 82k 820 5k6 B0238 B0237 2000 42
30 8 15k 4k7 15k 82k 680 4k7 B0238* BD237* 2000 50
" Pentru 30 W snt indicate noile tranzistoare .P.R.S. de 40 W, tip BO
4xx, complementare.
(O) Secundar (V)
Condensat.or
10 8
10 15
15 8
15< 15
20 8
30 8
figurile 1 2. Se dau mai multe va-
riante de putere pentru amplificato-
rul audio (10 15 30 W) pentru doua
de difuzoare, de 8 fl si 15 !
variante se pot realiza cu va-
lorile din tabelul 2. Tabelul 1 cu-
tipul dispozitive-
folosite n schema a
preamplificatorului. n plus, este
procurarea de mufe de in-
trare, cablu coaxial de 75 n, textolit
placat simplu pentru cablaj desi-
(flF) (V)
24 1 000 40
30 1 000 64
27 1 500 40
38 1 000 64
29 2000 64
38 2000 64
mare de intrare pentru asigura
liniar de la
a folosi o de reactie se-
cu este' satis-
utiliznd un FET cu canal n.
gur, o cutie Pie- ..... ______ _
sele ce n amplifi-
catorului audio de putere, ales
dupa snt date n tabelul 2.
Descrierea pe scurt a
de proiectare te de la primul
etaj al preamplificatorului se-
parat n figura 6a de la ia
preamplificatorul este realizat cu
trei etaje n utilizndu-se
i de Pen-
tru de nivel mic mag-
microfon) snt folosite
toate cele trei etaje; pentru intrarea
de nivel mare numai etaje.
avantaje utiliznd
aceste 1, se
nerea unui mic pe primul etaj
atunci Cnd se introduc niveluri
mari de semnal, care ne scutes te de
degradarea raportului semna', zgo-
mot; 2, se direct pe doza de
picup prin FET -ul de mare impe-
care zgomot minim per- L""+-----r4I
mite fie aranjat n mod adecvat
de intern al do-
zei ceramice.
O configurat ie a pri-
mului etaj este n figura 6b, etaj
de zgomot mic mare. Repe-
torul T3 la varianta din figura 7 a
fost pentru a capaci-
tatea de salt la ies ire.
R34-R37, C20-C24 co-
nectate ntre emitorul lui Ti 's i T3,
prin comutatorul Si b,
n necesar
pentru doza picup re-
dare cap magnetofon. La
ambele caracteristici snt
n figura 8.
Principala a etajullJi al

La.
(a)
G.5 ARANJAMENTUL
PLACA llA
I@ AMPLI(:ICAWRUllIl"S
r-- --T
I I
I I CAtJ"L 5THC,A - L
I
I
I
I CANAL WE.\PTA-R
I I
L ____ I
!>ICk.UP
FIG.6
..
+30 v
+2oV
3,9K


R.E-TEP,
3,9K {{J0f
Bei?7
( b)

10 50 ijz.. 500
FIG.7 G.8
IG.4 FI
@
:' 8
.@
.@
Gj.

.@
.
doilea, de a realiza o ....... __ ............. _ ...... ________ ............. _____ ______________ -'
TEHNIUM 12/1983
TRASATO E
CARACTE I TICI
Se pe un
ecran de osciloscop a caracteristici-
lor le == f(V ce) pentru diferite valori
ale curentului 'b'
Tranzistorul de studiat, T x' este
alimentat printr-un semnal de colec-
tor n de iar curen-
tul de se printr-un
generator n trepte, acestea repre-
zentnd valorile succesive ale lui I b.
Curentul de colector (le) este pus n
la bornele unei
Ro, care pe ver-
a spotului pe ecranul oscila-
scopului, n i timp n care ba-
leiajul pe este comandat
cu un semnal de "dinte de fe-
Imaginea repre-
familia caracteristicilor tranzis-
torului studiat, fiind suficient eta-
osciloscopul n X Y pentru
a face ori pentru a
alege zona unei bune
a tranzistorului T x'
Principiul de a trasa-
torului poate fi analiznd
forma semnalelor din figura 1 .. Pen-
tru T - perioada a semna-
lului dreptunghiular gen.erat de mul-
tivibratorul G
2
t - perioada sem-
nalului "dinte de circuitul
de avnd tot
perioada T, de
Minimalizarea distorsiunilor de
tip "crossover", n sensul unei linia-
acceptabile, la amplificatoa-
rele audio n A si AB se
n mod clasic' prin aplicarea
unei ii negative, fOlosind o
parte din tensiunea de ire.
Avnd n vedere faptul tranzis-
toarele audio de ies ire n
regiunea de
reduce distorsiunile. Pe
aceasta, tranzistoarele de putere
avnd o de
amplificarea n nu poate
30 dB, iar cu semnalul
de snt preluate distor-
siuni, care astfel SI nt aplicate etaje-
lor prefinale reamplificate. De
asemenea, a di-
fuzorului contribuie la cresterea
distorsiunilor amplificatorului. .
de ie pentru
corectarea distorsiunilor include
un sesizor de eroare pentru curen-
tul de intrare, distorsiunile pot fi
compensate prin valori adecvate
ale n curent.
o de cu sesizor de
eroare a tensiunii, va rezulta ur) etaj
cu de ire In fi-
gura 1, care schema bloc a
unui asemenea sistem, RI include
de ire a etajului de co-
Figura 2 un circuit
practic" 'in care se folosesc
R4
k =.:------. R2 R,(1 - k).
Ra R4 '
Difuzorul este efectiv decuplat
10
Student GELU
"trepte ale este n== Tit. Rapor-
tul este reglabil prin intermediul po-
R
l
(1 kO), stabi-
de a multi.,;.'i-
bratorului G
1
, realizat cu 3
a este
prin LEO-ul conectat n-
tre (GNO) pinul 11 al circui-
tului integrat de tip COB 400.
Schema bloc a trasatorului este
n figura 2, iar schema
de principiu n figura 3. Cele
mu Itivibratoare, G 1 G
2
, s nt sin-
cronizate n divizare de
G
2
un semnal "dinte de
folosit pentru alimentarea
tranzistorului T x' pe perioadele de
deblocare a diodei 0
1
*; mul-
tivibrator (G
1
) un ntreru-
(T 7) care pe C
2
, ast-
fel rezultnd semnalului n
trepte (Va)' Perioada de relaxare a
multivibratorului G
1
este un multiplu
de a multivibratorului G
2
.
Acesta din este realizat cu
tranzistoare, T 1, T 2' de tip BC
109, care un semnal drept-
unghiular ce este integrat 'pe colec-
torul tranzistorului T 2 cu ajutorul
unui condensatbr de 47 nF. Semna-
lul "dinte de astfel
un etaj de tip "emitter-follower"
realizat cu tranzistorul T 4' de tip SC
Ing. STELIAN LOZNEANU
din bucla de ie astfel sl!lt re-
duse prin le distorsiunile apli-
cate la h intrarea amplificatorului de
putere. I ntruct etajul de ire di-
fuzorul snt n principiu izolate de
etajul de intrare, acest etaj poate
amplificarea n tensiune
n poate fi mic, iar
banda de trecere n te,
o tere corespun-
a benzii audio.
Un alt aspect important n analiza
audio se la distorsiunile de
armonica a doua ale unui etaj am-
plificator de tensiune n montaj Ee,
care snt de de ie-
ire a etajului de
Metodele ionale de pro-
iectare pentru un amplificator cu
distorsiuni mici pornesc prin a con-
sidera o amplificare mare cu bucla
de aplicnd reac-
se reducerea dis-
torsiunilor.
conduce la
o de
compensare
Pentru a reduce la minimum dis-
torsiunile armonice de ordinul doi,
de ire ale
etajului de trebuie fie
reduse prin determinarea valorii
optime a lui Rg (fig. 3) cu ajutorul re-

R
2


T==tf
v
... t
II' t
.. t
:------ - - - - --1
GENERATOR Jl11Jl..: GENERATOR :
-Ib
-+

0:::0
:z
0
O:::E
UJ
o
o:::
L.J
o

o:::
o
L.J 1-
- Vl u... _
- N
--l:z
a... <
Eo:::
.....
i I
.:::'t=!'
.. ...
.,...rr"I
.....
1
GENERATOR
O E SE H N AL
N TREPTE
I 2 I
J :
'--, i
I I
I
I ,-------1
I I
I J
r---- ._-1 1
: GENERATOR I
DE I DIN TE OEI
NCARCARE 1
I
___________ 1
T
x

'-----e (iND
+u
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ETAJ I

I
I
I
I 1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
----.D-i----4-----4-------6-- - U
TEHN/UM 12/1983
S,6Kn

reprezentnd un tampon pentru
care
emitorul tranzistorului T 4
un semnal dreptunghiular identic CL
semnalul din Acest semnal SE'
te pe dioda O
2
care-I com-
cu amplitudinea acestuia
de Dioda 0
1
* pe C9
pe durata negative a
semnalului. La bornele condensato-
rului C
2
apare un semnal "n
Condensatorul C
2
se foarte
rapid la traversarea curentului n
sensld directe a diodei 0
1
*
nu se mai poate att
timp Cit dioda nu permite.

3XBC172
unde: Rc== de din
colector;
It curentul de colector cores-
punctului static de func-
factorul de amplificare n
de ire pen-
O.(din catalog);
coeficient ce depinde
tflrrlOeratura (uzual
TEHNiUM 12/1983
valoare de 25-30 mV);
K = factor de ionalitate
t .
. (din datele de catalog).
In figura 4 se prezinta un amplifi-
cator de tensiune (ampl ificarea
100) la care pentru un semnal de
800 Hz 20 Vvv s-au
pentru arrnonica a doua distorsi, ,ni
de 0,015
1
;;,
x
---'"
.J..
GND
GND
130;
SJ../1W
Pentru a nu rezulta distorsiuni ex-
cesive de la o prea mare a
curentului sursei FET -ului, s-a
gat un tranzistor pnp, T5, care este
comandat de drena FET-ului T4. Va-
mare a curentului a.c. de
este de "beta" ori lui
T5); astfel, distorsiunea n acest etaj
este mqi de 0,03 ef,.
lrea AlB permite trecerea de
la surse stereofonice la nregistrare
pe yn magnetofon monofonic.
Reteaua de sumare nu introduce
dect o interfonie ntre canale,
care este 60 dB n raport cu nivelul
de semnal n fiecare canal.
AI treilea etaj din controa-
lele de ton filtr'ele plasate n jurul
unui amplificator inversor -de mare
realizat cu T6 T7.
controlului de ton se ba-
pe Baxendall, cu
valori modificate pentru a
nivelurile de mai
ntlnite n aceste circuite cu tran-
zistoare. Condensatorul Ci7 reali-
stabilitatea etajtJlui pe frec-
iar etajul are un
limitat la 50 dB de R29. irea etaju-
lui trece prin controlul de volum
astfel este separat de controlul de
ton.
Alimentarea preamplificatorului se
va face din sursa amplificatorului
de putere pentru 10 W/15 W!15 !l
30 W /8 !l prin intermediul lui T8,
DZ1, R31 si R33. Valorile lui R31 si
R33 snt date n tabelul 3. Pentru ce-
Blocul de calcul
este alcatuit din patru
tre elicoidale, urmate de cte" un am-
plificator inversor cu circuitul inte-
grat /JA741J. Am adoptat
ie pentru ca iometrele
sa debiteze pe o
att I n ct la etalona re,
ceea ce duce la o precizie mai ridi-
cata.
Blocul integrator cuprinde inte-
gratarul propriu-zis, realizat cu cir-
cuitul integrat f]A741J, un genera-
tor de tensiune
cu panta n trepte, care
constituie baza de timp pentru nre:
II un generator
cu perioada de o se-
n figura 4 se poate func-
generatorului de semnal n
trepte, impulsurilor treapta
fiind de raportul C
l
/ (C
l
+C
2
)
Pentru dioda 0
1
* nu poate con-
duce dect atunci Cnd anodul ei
este la un iai superior poten-
catodului, condensatorul C
2
,
la fiecare a sem-
nalului, te un curent de
care suplimentar care o
a condensatorul
la - E.C/ (C
1
+ C
2
).
de se acumu-
deoarece C
2
nu se poate des-
att timp ct nu
este nchis, rolul acestuia jucndu-I
tranzistorului T 6' de tip BC 107. Prin
curentul de emitor al lui T 5 (de tip
BC 108) se baza tranzisto-
rului T x (de forma tensiu-
nii din baza tranzistorului T x fiind
i cu forma tensiunii la bor-
nele condens*atorului C
2
(0,33 ,uF).
lelalte puteri sarcini se va folosi
alimentare de pe o
rare a transformator.ului
de putere, cu ansamblu separat de
prestabi lizator.
semireglabil P1
(fig. 2) ne posibilitatea
tensiunii de ire pe condensatorul
electrolitic - plusul - la 1/2 V ce.
Pentru amplificatorul de putere
este mperecherea tran-
?:istoarelor finale, astfel nCt la re-
glarea de crossover din P2 (fig. 2)
nu se la un curent d.c. mai
mare de 50 mA (altfel se ard tranzis-
toarele finale, indiferent de mari-
mea radiatorului).
Pentru alimentarea amplificato-
rului de putere se vor folosi tensiu-
nile n tabelul 4.
Datele furnizate n acest articol
fac realizarea unui amplifi-
cator stereo de calitate, cu
elemente ce se pot procura de-
pana principalele
etaje ce ntr-un astfel de
stereo. Mai multe pot fi
furnizate de autor la cerere,
fiind limitat pentru prezentara n
detaliu a tuturor etajelor caracte-
risticilor.
BiBLIOGRAFIE:
POWER-TRANSISTOR and TTL
integrated-circuit applications
1977, autor Bryan Norris.
realizat cu circuitul integrat
(jE 555, care la semnaliza--
rea timpului de lucru.
Calculatorul mai contine un volt-
metru electronic, care 'poate fi co-
nectat la oricare din blocurile func-
o de tensiuni de ali-
mentare de cu
integrate /5A723.
In r ndurile de mai sus am ncer-
cat prezint succint lucrarea mea
de Cei ce doresc
nunte n plus pot consulta att pro-
iectul de ct calculatorul
realizat practic, la Catedra de hi-
mecanica
lor a de energetica din In-
stitutul politehnic
Il
Unul din secretele succesului n
modelism este dotarea
nainte de a ncepe orice fel de con-
ct de ar fi, avem
nevoie de un minimum necesar de
scule dispozitive. Pentru a veni n
sprijinul dar al ini-
vom ncerca facem cteva
ce provin n principal
din propria
dar nu ntot-
deauna este
unui loc unde putem ne
activitatea. Nu
de o de lucru, o magazie
sau un atelier de aceea
de cele mai multe ori trebuie n-
12
ceva "Ia locului", cu
nu ntotdeauna tacit
al mai ales, al
Un birou sau un dulap de scule
poate fi utilizat ca de lucru.
Evident, se poate lucra pe un col1
de de dar pentru
cei ce doresc se doteze la un
nalt nivel n de
restrns un dulap de
scule
Materialul utilizat pentru construc-
este PFL-!J' de 20 mm grosime,
putnd fi utilizate de
brad. 30x30 mm pentru schelet
placaj de 4 mm pentru
Dulapul poate servi ca de
lucru prin rabatarea capacului N pe
modulul inferior, a deplasare
este de 4 bala-
malele, ncuietorile magnetice m-
nerele pot fi procurate din
de stat.
Piesele componente au fost
zate pe trei de PAL n sensul
ct mai bune a materialului.
laterali, rafturile au
fost notate de la A la W, dimensiu-
Ing. CRiSTIAN CRAclUNOIU
nile fiind date n tabel de
decupare, cu datele n centimetri:
A 40,3 x 198
B 40,3 x 198
C 40,3 x 104
O 40,3 x 100
E 17 x 93
F 40,3 x 100
G 17 x 35,6
H 17 x 35,6
17 x 63
J
17 '. x
63
K 38 x 100
L 254 x 52
M 254 x 52
N 93 x 104
O 36 x 95
P 38,5 x 95
Q 38,5 x 95
38,5 x 75
L
C
r
r ,
G Io!
-1
Q
f
1---.
1.
-
o 1<
M
R
P Q
Aceste dimensiuni snt val
pentru PFL de 19-20 mm, cu
de 3-4 mm, ce vor fi
tate la montaj.
Cel mai important
timp dificil lucru este
jul!
Se vor decupa cu un
de vulpe laterali A
8, apoi traversele C, D E.
decupare ele vor fi ajustate pri
lire cu hrtie sti

Muchiile vizibile vor fi ajustate
Cu un spiral 0 3 vom marca
pentru asamblare apoi
vom cu un spiral 08. Asambla-
rea o vom face cu cepuri din lemn
rotunjit la 0 8 ncleiate n
Prin asamblarea acestor panouri am
realizat scheletul viitorului dulap.
. Vom decupa apoi piesele F, G, 1,
J, K, L, M, N, respectiv com-
ponente ale dulapului superior.
Acestea yor fi ajustate asamblate
ca n Pentru spatele dulapu-
lui vom fie placaj de 4 mm, fie
melacart cu perforate ce poate
fi adaptat pentru prinderea
sculelor.
Celelalte piese vor fj decupate
cu ajutorul lor se va asambla dula-
pul mobil.
Vopsirea se va face
chituire. o vopsea
sau una de ulei apli-
cu pensula. Culorile snt la ale-
gerea constructorului, ca diverse
variante de furniruire, ornamentare
etc.
Pentru asamblare se vor folosi pe
E
EI
A
I
oi
I
--
F
fii
v
"
'II
,
r
II
...
TEHNIUM 12/1983
coane.
Folositoare minirindelele
TEHNIUM
de obi-
ajustare este
unor pile dreptun-
sem/rotunde rotunde, de
foarfece de
medie sau chiar de croitorie
utilizate decuparea car-
foliilor material plastic
chiar a tablei de de
mm.
slefuire achi-
L'UL/"a";;,,,,' unor coli de hrtie
diverse numere, n genere medii
foarte fi ne.
dotare
un ciocan, cteva
(una una se-
un punctator, ta-
filiere, putem executa
orice fel de lucrare nece-
model. Pentru vopsire
de la un su-
cteva pensule.
se vor executa cu clei ago,
la cu sau
epoxidice. metal vom
un letcon de 100 W, tare
cositor sau fludor.
rol deosebit n in-
ventarului propriu de scule dispo-
zitive are specificul ramurii mode-
care o tehno-
aferente ei.
este o
de ce se n co-
sau - mai bine - una elec-
De foarte multe ori o
este ea fiind de
mai productivitate, dar avnd
marele avantaj al Cu o
se pot face
de ce nu snt ntotdeauna ac-
cesibile electrice.
O de dar
foarte (a ndemna oricui,
poate prin reutiliza-
rea unui electric de la o ju-
MQtorul trebuie fi ali-
mentat la 4,5-12 V o tu-
de 2000-5000 rot/min.
de se strun-
jesc cele piese din desen, res- .
de strngere.
la cotete indicate,
cu o
0,25-0,3 mm grosime. n
cazul care nu efectua ope-
de diverse mo-
canalul poate cu aju-
unui traforaj cu pentru
Se introduce spiralul de 0
se strnge a
a fost n
Pentru utilizarea mai multor di-
mensiuni de spirale vom executa
pensete cu canalul interior la cote

poate att pentru de
asamblare sau executare' a unor
de ct pentru exe-
cutarea unor de circuit impri-
mat. Prin executarea unei
spiralele
nlocuite cu freze dentare,
astfel posibilitatea de a exe-
cuta mai complexe. Pen-
seta se prin presare pe
axul motorului, cota 0 M pre-
lucrndu-se n de motorul pe
care l avem la
13
Determinndu-se puterile n ex-
ces seama de panta
drumului, la ndemna
specialist
dinamice ale autoturismelor n
orice i} de i
determine cea mai
sire a treptelor de n
date.
3.3. Caracteristicile dhlcunic:e
Att pentru
pentru compararea
lor dinamice ale
sarcini diferite, se folosesc carac-
teristicile dinamice, ale dia-
grame se
factorului .dinamic O "", .. ", ....,,,,1'1"
adimensional), cu
Ft Ra \
D , n care:
Ga
de Ra - aeru-
. lui, iar G.a - greutatea automobilu-
lui.
Calculndu-se factorul dinamic
pentru fiecare autoturism, n
de vitezele ce se n cele
trepte de au fost trasate gra-
Ft[daN]
2001-----111------+--
20 60
14
I III nOlI I
AN
cr.' ing. TRAIAN
a acestui factor n
de deplasare
9 snt reprezentate
ale autotu-
-
-- cu
10 11 snt reprezen-
I"", .. ",,.t.:>,-idil"il!/C dinamice ale au-
Il"io;,: ....... .::.I",r TA-2
- cu ma-o

Folosind aceste diagrame, deter-
minarea autoturis-
melor - n de de
drum - la ndemna
specialist.
:1-. alltotllrismului
In urma experimentale
pe cale) efectuate cu cele
tipuri de autoturisme OLTCIT,
s-au perfor-
(determinate potrivit standar-
delor
4.1. Vitezele extreme
A. Vitezele maxime
cu Ga;:;: 870 kg (cu
119,5 la 5 800 rotlmin;
120 130 v.o 150
V
TA-1, cu Ga;:;: 1 210
116,0 km/h, la 5630
TA-2, cu Ga 920
30+---+---
1 O +-----.f.--.--jH-I---,I!---,
JE
p[t.p]
TA-2
o
TA 1
50
0,4
G
a
= 870Kg
1
40
0
,
2

20 40 60 80 100 14> 140
V [Km/hj
O
TA 1
0,3
Ga:::::1210Kg

0,2
O,14---...J---I--.....:::....J.--+---t----1
Q[L/100km}
13
12
11
10
9
8
7
6
5
20 40 60 BO 100 120 V [km/h J
TA 2 ,
i/
O
0,4
I
/
0,3
7
I
0,2
,V
V
0,1
/
V
40 60 80 100 120 140 V {km/h}
TEHNIUM 12/1983
20 40 60 80 100 120 V {km/h}
o
0,5
0..'4
Qt 3
0,2
(
TA 2
--
I I
Ilo
1.- Ga = 920 K9_
/ \
._-
\
1
./'
V
'"

,


/'
"
" .;'
r--........


"""
"-

20 40 60 80 100 120
TA 2
Ga = 1250 Kg20 40 ro 80 100
iluminarQ. pri
n practica fotografi ei de studio,
de stabilire a
subiectului dese
de la punctul de fotografiere la
mutatoarele surselor de
Aceste pe pierderea
de timp, dezavantajul impo-
unei corecte aprecieri a
subiectului din punctele
unde se comutatoarele.
n cele ce se schema
de principiu pentru ilumi-
printr-un cablu de teleco-
Caseta cu butoanele de co-
poate fi astfel n orice
punct convenabil din de
aparatul de fotografiat.
Figura 1 schematic cazul cel
mai frecvent de amplasare a surse-
lor de pentru fotografierea
persoanelor sau obiectelor de di-
mensiuni medii.
Iluminarea este de o
una o
m t
Filmele folosite de cineamatori
snt exclusiv de tip reversibiVfie ele
alb-negru sau color. Cazurile de
utilizare a procedeului negativ/pozi-
tiv sI nt ii extrem de rare, pro-
cedeul fiind accesibil doar cineclu-
burilor foarte bine nzestrate teh-
nic.
n cele ce ne vom referi
la developarea filmelor reVersibiie
produse de firma ORWO, respectiv
UP15, UP17, UP21, UP27 (alb-ne-
1. Prma revelare
2.
gru) ORWOCHROM LJ I 15
UK17 (color). Procedeele indicate
pot fi utilizate pentru filme 10to-
grafice (de exemplu, n cazul celor
color pentru tipurile UT18 sau
UT20).
Filmele alb-negru se develo-
conform procesului 4105,
pentru care se setul de chi-
mcale A4105.
Procesul prevede
faze i ii de lucru:
6 ... 7
4
3. Albire ORWO 833 2 19 .. .21
4. 2 12 ... 15
5. Clarificare ORWO 835 2 19 ... 21
6. Expunere 2
7. A doua revelare ORWO 842 2 200,25
8. 1 12 ... 15
9. Fixare ORWO 851 2 19 ... 21
10. 6 12 ... 15
11. Umectare F905 (1 200) 0,5 19 ... 21
12. Uscare
Procesul o mo-
a filmului n n toate fa-
zele de prelucrare. se exe-
n Primele trei
faze se fac la ntuneric.
Expunerea se n lu-
mina Cantitatea de
se de la un bec mat
de 100 W montat ntr-un reflector
de iuminare este de cca
30 .. .45 20-35
50 .cm. n cazul mentinerii filmului n
pe durata expunerii se poate
la cca
20 cm.
Developarea filmelor reversibile
color de tip ORWOCHROM se face
conform procesului C9165, pentru
care chimicalele se n set
de solutii concentrate sau
cu sub de pulbere
1
iluminare

Procesul C9165 prevede:
2. ORWO C37
3.
4.
5. Revelare color ORWO Ci7
6.
7. Albire ORWO C57
8.
9. Fixare ORWO C71
10.
11. U mectare F905 (1 200)
12. Uscare
"a" - durata este:
pentru UT18 UT20
pentru UT15 UK17
10 min.
14 min.
6 min.
12 min.
Duratele date corespund unei
periodice (Ia cca 15 s) a fil-
mului n Toate se fac
intensiv n
Expunerea se face la lumina unei
nitraphot de 500 W la.o dis-
de 75-100 cm sau la 20-30 cm
n cazul filmului n
o
3
2
2 3
2
5
2
5 ... 10
2
2
15
0,5
30 ... 45
revelarea alb-negru
revelarea color
revelarea alb-negru
revelarea
20 ... 25
12 ... 15
20 ... 25
12 ... 15
20 ... 25
12 ... 15
20 ... 25
20 ... 35
4 5 tg Et
l'
A
U
a
=
8
"'220 V
A
S
S1

l'

8
o

, ........ -------.1
I I
52
o
I
,-------------0
I I
53
o
I I
I I
-----11----
1
1------0
I :
comutator contac-
a
K1'
comuta-
comanda
rea celei de-a doua se face pe
un contact releului.
acest mod de lucru este
nt rziere,
acesta de an-
a releului. Un releu de
calitate utilizabil n
durata anclansare de
ms. n cazul'sincro-
TEHNIUM 12/1983
______ __ ---------------d
, I cablu, de
surselor se exclusiv cu
ajutorul releelor.
releelor se face prin
cablul de de lungime
pentru
UT20
7 ... 8 pentru UT15 UK17
(eventual


la un timp de expunere mare,
1/10-1/30 s, schema poate fi utili-
probleme. Pentru aparatele
moderne cu perdea, care sincroni-
la timpi de expunere mai
1/50-1/125 s, este necesar
se apeleze la o ie cu
timpi de ntrziere mult mai mici.
Alimentare
4,7k
o,5W
+
ReI
lop,F/550V
spre
1
sincron
2
de la. trei
8
1
, 8
2
, 8
3
,
Deoarece cazul n care alimerita-
rea (sau a contactoarelor)
Intercalarea unei de ntreru-
pere ntre revelare fixare este nu-
mai uneori absolut dar
utilizarea ei n mod curent
certe avantaje. Astfel, blocarea reve-
la momentul dorit este garan-
transferul de
n fixator este mult diminuat sau n-
n totalitate (ceea ce prelun-
durata de utiHzare a fixatoru-
lui). se procesul de deve-
lopare, dat fiind timpul scurt de
a materialului fotosensibil
n baia de ntrerupere (de
10-30 s), se pot realiza alte trata-
mente concomitent (prefixare, fi-
xare, a gelatinei, dizolvarea
unor componente colorate din
emulsie).
Desi o valoare ct mai a
pR-uiui de ntrerupere duce la o
stopare a nu este de
dorit se astfel de
dat fiind riscul gelatinei
materialului fotosensibil.
de ntrerupere se folosesc
att pentru filme ct pentru hrtie,
att n procesul alb-negru ct n
cel color.
La utilizarea unor sorturi noi de
filme sau la schimbarea
de ntrerupere este bine se
probe pentru uneori, unele tipuri
de filme se (violet,
purpuriu).
Durata de n baia de n-
trerupere nu trebuie fie cu mult
mai mare dect cea
deoarece cantitatea de sub-
de
sau suportul materialului fotosensi-
bil, ceea ce impune prelungirea
finale.
de ntrerupere este
doar att timp ct aportul de
revelator nu duce la neutralizare. De
aceea se verificarea aci-
(cu hrtie indicatoare) n
timoul lucrului aruncarea
revistei "Tehnium"
cititorii care doresc
materiale pu-
blicare execute
conform normelor STAS.
Materialele dactilografiate
fi de pozi-
ale sau apara-
telor realizate.
se face tot de la este mai n
probabil, s-a indicat n un
transformator care furnizeze ten-
siunea Conform schemei,
releele sau contacoarele fi ac-
n curent alternativ. caz
tensiunea de alimentare a acestora
trebuie
schema din fi-
gura 4, eventual un
condensator de filtrare.
8
1
, S2, 8
3
se
ntr-o di n material
plastic de dimensiuni ct mai reduse,
iar cablul de se asi-
contra
Tipul releelor contactoarelor
folosite nu este semnificativ;
care trebuie o
se la tensiunea
rentul suportate de "t"o'''It<l,r''jo
tate la .. puterea su rselor,
Lucrarea este
de executat, fiind
att fotoamatorilor individuali, ct si
cercurilor de profil fato sau cine'.
Persoanele care vor efec-
tiv lucrarea vor o
calificare pentru a evita
accidentele electrice.
neutralizate.
Valoarea pH-ului nu trebuie de-
5,5 pentru cu acid
acetic sau 6,5 pentru cele cu meta-
bisulfit de potasiu.
accidental revelarea a fost
prea repede ntr-o baie de
ntrerupere, ea se poate continua
o Desigur,
tratamentul de ntrerupere se face la
ntuneric sau n unui ilu-
minat de corect ales.
Aprinderea ntrerupere
este reve-
este
riscul unui voal sto-
nu a fost com-
continuare se dau cteva
uzuale:
1. Acid acetic 40% ........ 50 mi
.......... la 1 000 mi
de lucru 20-30 s
2. . ................. 1 000 mi
de potasiu .......
25
de lucru 15-30 s
3. . ................ 1 000 mi
de potasiu ...... .
40 g
Timp de lucru 30 s.
nr. 2. se va folosi cnd reve-
latoarele nu snt foarte alcaline, iar
nr. 3 revelatoare cu
grad de mai ridicat.
Filmele de ORWO (NP
15, NP20, OK se vor men-
60 s ntr-una din 2 sau 3
pentru a colo-
specifice. Baia va fi

Pentru temperaturi mai ridicate
(24-2r C) se va folosi
4. Acid acetic 40% ........ 50 mI
Sultat de sodiu ......... 100 g
. ..... la 1 000 mI
de lucru 1-2 minute.
date snt pentru
Cu ocazia Anului nou '984, colectivul al revistei "Teh-
nium" colaboratorilor cititorilor fericire
indeplinirea tuturor
ALEXANDRU BARANC.EA
sau pastile de acumulator utili-
zate la protezele acustice. Mufa
se astfel nct. la-
mela fie deasupra tamerei
fixe, asigurnd n acest fel contact
normal deschis.
Consumul aparatului nu
10 mA.
Miniradioreceptorul se poate in-
troduce ntr-o cutie
cu dimensiuile de 53 x 27 x 18 mm,
din pertinax sau sticlotex-
tolit placat, care se astfel
nct pe margine ,cupru,
urmnd apoi asamblarea prin lipire
cu cositor.
II
II
II
II
"
II
II
II __ --e---tl-l'
II
II
II
8 ... 10mA
2,5 V-=-

4,7".20 nf

I un
taI se un vrf ca n fi-
gura 2.
Se vor uni cele vergele mai
scurte, introducnd vrful prin
rile de la capetele lor, cum
figura 2. ' .
Cu ajutorul unui cu
se unesc apoi cele vergele
mai lungi n punctul d. Tot cu
buri . cu se vor uni vergelele
lungi scurte ntre ele, acolo unde
se liber al ver-
gelei lungi, a, va fi prins, la rndul
lui, de o de lemn de
12-13 mm cu de apro-
ximativ 4 cm
2
; este fi-
de masa de lucru unde se va
folosi pantograful.
Desenul ce trebuie copiat se fi-
de sub vrf. Sub creion
se o de hrtie. Cnd
se cu vrful liniile desenu-
B A
lui, creionul va reproduce exact lini;"
ile pe coala de hrtie; Variind
. cu astfel nct
vergelele se n dife-
rite puncte, dintre prghii se
va scbimba, iar dimensiunea dese-
nului reprodus se va modifica.
Trebuie avut n vedere ca totdea-
Cs
100pF
una de ia punctele b c
fie de vrf, altfel desenul
se Cu ct orificiile vor fj
mai corect practicate cu ct piuli-
vor avea mai joc lateral,
cu att fidelitatea copierii va fi mai
mare.
.a--_. fetibl
,----"i,F
-Cl'eion
TEHNIUM 12/1983
mentarea ",n:::l':lirf'lI-,:i
a
din punct
se mpart n cate-
ale
tate.

semnalelor Ynecate n zgo-
nostru, re-
ajustarea
semnalu-
cnd
oscilatorului comandat n
circuitului !)E565 ajunge
a etajului' de
A trag ia asu-
nivelul semnalului AF
este necesitnd o
aceasta nere-
deoa-
de
bule de aer
Ioana de
fermentatorul ncepe pro-
biogaz, presiunea acestuia,
intermediul tubului de
asupra din tubul de sti-
o mpinge n
iar n
n
va fi
din cele
de la
+ 80 = 160 mm
cazu! n care n anumite fer-
mentatoare se presiuni
dect 200 mm
pentru care a fost dimensionat acest
manometru, se va executa un mano-
metru tuburi de corespun-
mai lungi cu o mai

(5
SOnF
E565
(1
51pF-1nF
>---111----'-1-
INTRARE
DIN ETAJUL
lIMITATOR
MF455KHz
MASu
OI
Circuitul descris permite
rea tensiunilor de
V ceo V
ebo
pentru cele mai multe
puri de tranzistoare de mic semnal.
Se mai pot de asemenea,
diode Zener diode redresoare de
putere. Dimensiunile mici ale
schemei permit
ntr-un tranzistormetru,
fel acestuia.
de alimentare de 180 V se
din pile anodice de 90 V,
comod, prin intermediul
convertizor, consumul schemei
RE
AMPLIFICATOR
A.F.
(5
ang. IOSIF LINGVAI
redus.
R1 tranzis-
astfel ca acesta fie n
tensiunea fiind
controlat. Atunci T
2
in-
ceea ce duce la o
de tensune pe baza lui T
1

reglajul
optimal al I br' Voltmetrul
direct la care se
de pe R
2
(acesta
se neglija probleme).
rarlzis;tol3.rele utilizate snt de pu-
tere, cu tensiune de lucru
care permit regene-
bateriile timp de 5 minute 50% sare de
rie.
Se peste noapte bateriile pe soba de
19

SIS
MIC
n numere ale reviste
"T ehnium" vom o serie de
. articole de lunile
de micr9procesor
(uS) sisteme cu
nct la
posede
tru construirea unui
cq microprocesor.
In acest scop este
aprofundarea Y'\ ..
apel la
itul articolelor.
Spre deosebire de sistemele
realizate cu
gice, circuite bistabile etc.;

mit o proiectare
un cm
mitat n
i area
programarea
- componentele sistem cu

-
Programarea
componentelor
lungul mai
Terminologia
provenind din

UNUI MICROSISTEM
este
nume generic dat mai
ite logice complexe. cu ,..." ,--:",.,i't::ly!",t,f"
comune. dar cu
Schema
Deci snt pozit iile
cursoarelor. Pentru a putea fi prelu-
de j.lP, tre-:-
bule dintr-un semnal
analogic (u.n curent sau o tensiune
cu cursorului)
ntr-o care-! este
exemplu, un cuvnt binar de 8
de datele primite de la
de intrare de un program
n memoria de program
ia decizii asupra traiec-
mingii scorului.
curente ale jocului, cum ar fi
scorului, snt nscrise n
memoria RAM.
de ire trebuie asi-
datelor binare,
de
video-TV, corespon-
electric al conturului terenu-
jucatorilor, mingii scorului.
se cu un
circuit care controlul co-
menzile unui video-TV, numit
CONTROLLER CRT.
sistemul nu trebuie reali-
zeze altceva dect acest joc de tenis,
sau curi, atunci el se poate
ur chip, deve-
LATOR.
se
program, in-
nr("\nr'J:'Il'Yll:ltor, snt cele
'ror deciziilor
r. Sistemul nu
foarte repede
un . astfel de program care l-a fost
introdus prelucrnd datele
primite de la Aceste prelu-
se fac asupra cuvintelor binare
depe DATA SUS cnd programul
din PROM cere acest lucru pot fi
orice i.i binare.

ALU (Arithmetic ILogic Unit) -
unitate Unitate
a unui n care snt
efectuate aritmetice lo-
gice asupra datelor binare. Ca un
minimum, ALU trebuie
un sumator. pe baza vor pu-
tea fi programate iuni de
PROM
cele
mai multe contin si alte cteva facili-
cum ar fi de bo-
pe 0
. sau 1) sau pOSibilitatea
spre stnga dreapta a -
lor registru.
SUS Grup de linii
de utilizate pentru
transmisia de la diferite
surse (uP, memorie, intrare)
spre unu sau mai destinatar. '
Vi p, memorie, ire) .
Controller controler (adaptat
din limba Circuitul com-
plex logica n
optime a unul echipament
periferic 1/0.
Gontroller CRT - un astfel de cir-
cuit care preia spre dis-
pozitivul de video (Cathode
Ray Tube CRT).
CPU (Central Processing Unit) -
unitatea de procesare, care
ndeplinite de
celelalte componente ale sistemului.
CPU registre de uz general
special, unitatea
circuite de control etc., astfel nct
referi memoria executa
primite. .
Echipament IlO - echipa-
ment Intrarellesire - este refe-
rit n literatura ca echipa-
ment I/E. Snt echipamente perife-
care fac comunicarea
om-calculator.
Exemple de astfel de periferice de
intrare: cititoare de cartele
sau pedferice de
ire: dispozitiv de video
(display), perforatoare de im-
dispOZitive IlO:
unitate de unitate
de discuri etc.
LSI (Large Scale I ntegration) -
integrare pe Proces teh-
nologic prin care mai multe mii de
componente elementare
snt implantate
de siliciu
RAM
Joc de 'tenis IV cU microprocesor
NOI TIPURI DE ASPIRATOARE
AP 10 AP 20s
Mobila, tablourile, ca-
loriferele, greu accesi-
bile, pardoseala, covorul, mo-
cheta, tapiseriile,
- toate acestea pot fi
de praf n mod rapid
utiliznd unul dintre noile tipuri
de aspiratoare de praf AP 10
sau AP 20 S.
Designul gama de accesorii
perle pentru tarea plane;
perie pentru biblioteci, etc.;
., pentru calorifere, spatii greu accesibile;
pentru taplseril,
pe care le aceste mo-
derne aspiratoare de praf satis-
fac cele mai exigente ale

AP 20 S AP 10 - practice
PIESE DE
4 saci hrtie-filtru;
2
AP 10 mai dispune de un indi-
cator de umplere a sacului.
Termenul de pentru aspi-
ratoarele AP 20 S AP 10 este de
un an de la data
aspiratorului AP 20 S este
de 950 lei, iar al aspiratorului AP 10
de i 300 lei.
utile n oricare -
le n de stat, la
magazinele raioanele speciali-
zate n desfacerea produselor
metalo-chimice.
tehnice


AP 20 S, respectiv
pentru AP 10;
permit refularea a
aerului, astfel posibili-
tatea de a prafului
de pe

se
celor plus roata pivo-

se poate utiliza priza de ali-
mentare cu tensiune
mntare, aspiratoarele fiind con-
struite n clasa a II-:a de protec-

ATENTI
Nu deoarece n acest fel pierde
La ce schimbat sacul
corosive sau explozive;
asamblarea a garnitura de
cea 200 de ore se va solicita verificarea pe-
riilor care se schimba este cazul; cu oca-
verificarea ungerea
Lucrul n benzile de amatori n modul
SSB impune utilizarea unei aparaturi
adecvate care se n special
prin tehnice.
ia benzii superioare sau infe-
rioare generatoare adecvate pen-
tru refacerea generatoare
care trebuie foarte sta-

Acestui deziderat i generato-
rul care cristale de
elementele de comutare, etajul os-
cilator un etaj separator
Comutarea de pe un pe altul se
prin deschiderea diodei serie de
tip D9K (IN914), circuitul de cu-
amh 6: eST
L._ .. _._._._._._._._._._._._.
rent continuu (cuplare la Montajul
cu tranzistoare din seria
8F200. Dioda Zener poate fi PL8.
RADIO, HR. 8/1971
'"
2xKT301A A81l.5
PREAmPlIFllATOR
STERE.O
atasarea unui
preamplificator. preamplifica-
tor poate fi montat intrarea recep-
torului sau chiar pe Pream-
plificatorui trebuie zgomot
propriu mic, amplificare mare in-
sensibilitate la
Un astfel de preamplificator se
22
+12V
1n
I--Ki
cu un tranzistor de tip
MOS-FET
L
1
are 5
aceia<;>
dar
priza este la spira 2. Cele tri-
mere au capacitatea de 10-40 pF.
BULETIN ARRl
R4 100
.-,-..
--_ ...... _ ...... l7...L 1 n
.1. (5
Iln
+12V
Preamplificatorul admite semnal
de la microfoane, doze de picup,
detectoare, debitnd aproximativ 2
V.
Este construit cu circuite in-
tegrate de tip MAA 345 de ie
TESLA.
Intrarea se face pe terminalul 4.
iar irea pe terminalul 1. Amplifi-
carea este prin
de 10 kn.
Alimentarea se face cu 6 V.
JUGEND UND TECHNIK, NR.
8/1981
fRICVENIllIRU
Cu circuite integrate 555 se
poate realiza un ce
poate semnale la 50
kHz n patru game.
semnalului se pe
un instrument indicator gradat n
+9V
BC212
[6
.,
scala 0-5. La aparat mai ata-
o LED.
Alimentarea se de la o
de 9 V, baterii sau acumulator.
RADIOTECHNIKA, NR. 5/1983
'l'l,\,I
U
'
i

LEG \'.f
10r, I
TEHNIUM 12/1983
Analiza gradului de
propriei presupune,
de toate, ndoielii
vire la starea receptorului.
acesta e de calitate, iar recep-
este sau medio-
a fi analizate alte cauze.
Investigarea pre-
supune o cu
de din zona de
a i canal mai ales
din zona de am-
plasament Aceasta va permite o
apreciere ii-
lor din apropiere
fi propriei
Desigur o mai aprofun-
o evaluare a eventualelor m-
iri posibile presupun o
interpretare a conditiilor si
mai ales a imaginilor de cont'ro! (m'i-
relof alb-negru sau color). Acestea
furniza numeroase
favoriza optimizarea
re c e iei p rin u ta rea unu i
amplasament mai favorabil, pentru
antena de ie, reorientarea
acesteia sau realizarea unei
mai ionate. O anal com-
presupune
unele de specialitate sau
consultarea unor persoane sau ser-
vicii calificate n probleme de recep-
dispunnd un minim de apa-
control
generatoare de
adaptare etc.).
de optimi-
zare in<>t",l'!Iti i presupune
luarea n considerare a costurilor
eforturilor tehn ice de te-
rea de calitate cea
de din
imediata apropiere a propriului am-
plasament, deoarece, cum am mai
spus, numai o foarte
nu e totul.
Pentru a putea aborda problema-
tica a de
se cu-

aceea cadrul
vom aminti numai
care ... presupunem
pe posesorul mediu .al
unei principii
ale T\lC;semnalul de televi-
a.n. 'TvC principalele
pe carele acesta
ajunge afi\reprodus pe ecranul
n difuzorul televizorului etc.
In Europa se folosesc sis-
teme de TVC: PAL (Phase Alterna-
tion line), cpnceputla TELEFUN-
KEN sub conducerea doctorului
Walter SECAM (Secvential
a Memoire), ccmcepul) la CFT sub
conducerea lui Henri de France.
Ambele sisteme perfec-
ale sistemului american, mai
vechi, cunoscut cu numele NTSC
T elevision Systeme Com-
I I R
!ng, VHCTOR SOLCAN
Deosebirile principale dintre cele
europene n
chiar denumire, anume
se cel mai mult
te alternarea cu
unei componente a
de de la
o la alta
prin aceasta o a
culorilor propa-
undelor distorsiunilor de
acumulate pe de
transmisie; SECAM trimite infor-
de pe
linii succesive un
c.ircuit de memorizare (ntrziere) de
64 p'S pentru a reface ia

Intre cele sisteme s.nt alte
PAL
a componente
(90
0
)<a
de
rea, beozile laterale
simultan.,pentru ce.le
din SECAM modu-
de culoare n
Snt nUmeroase alte parti-
ale celor sisteme TVC
despre care vom vorbi la timpul
potrivit.
2, PRINCiPII DE BAZA ALE
TRANSMISlllOR TVC
Principiile televiziuo.1i. al,b-negru
color se pe proprietatea
_._.ti-- - - - - - - - - - - .- - -
0619.620- 621-622.6238624 8 625. 1 2 :5 4 5 6 7 .. .22. 23 (124
+ cimpul 2
.301.308.309.310.311 .312 0313 .314.315.316.317.318.319.320.
619.620-621.62206230624.625. 1 2 3 4 5 6 7 ..22. 23.24.,
"" Numai in cazul PAL.
,ehimb5ri de fad
Silve sincronizare
culoare
Numai in
cazul SECAM
IImn.l. linii
de identifiCire
e2
6 d' 8, , 10 1
1
12 113 1.5 16
R 0'8 DR UR de DR Da OR
320.321 .322 .32.3 324
8
325 .326 321 .328. :3 29
0'8 OIR da aR 0'8 OR O'a O'R o'e
7 8 , 10 11 1 2 13 14. 15 16
ochiului omenesc de a capta (in-
stantaneu), memora (o scu frac-
de timp) distinge detalii
din culoarea imaginilor
observate. Pe retina ochiului ome-
nesc se cca 100 milioane de
celule microscopice sensibile ia
lucire la 10
milioane de alte celule sensibile la
culoare (conuri). Conurile snt ele
de trei feluri, cum
la una din cele trei
culori fundamentale: verde si
albastru (notate cu R,
B).
Iii conformitate cu teoria culorilor,
toate celelalte din spectrul
luminos se pot reproduce prin sti-
mularea a celor trei
tipuri de conuri.
Pe ecranul receptorului color snt
plasate, de asemenea, triade de
puncte sau linii verticale foarte fine
compuse din fosfores-
cente (Iuminofori) ce emit culorile
fundamentale (R,G,B) sub
acestora cu trei fasci-
cuie de electroni. Culoarea
ntreaga de griuri se prin
amestec ntr-o a
celor trei luminofori si
a
acestor
acestor s-a
concluzionat pentru de
(Ey), ca pentru redarea
culorilor este
excitarea a
celor trei luminofori. de
este prin (1)
E'y = 0,30. E'R ..... 0,59E'G + 0,11 Ea
amestecului culori-
lor fundamentale pentru redarea

Din motive pe care nu le
televiziunea color, indi-
ferentde standard, se pe
tranSmiterea semnalului de
Ey semnale de de
culoare D
R
= E'R-E'y D'a = E'a-E'y.
Aceste trei semnale permit refacerea
n receptor a culorilor originale ale
scenei transm ise.
3. SEMNALUL DE TELEVIZIUNE
cum se transmisia de
televiziune se pe descom-
punerea cadru al scenei
transmise o succesiune de
puncte de-a lungul unor linii, de la
stnga la dreapta de sus n jos.
a
luminoase a linii
se transmite cu n
timp de 64 p.S. Analiza unui cadru
complet 40 ms. n cadrul
normelor s-a considerat durata
acestor procese este pen-
tru a da ochiului continui-
unor cadre complete,
inclusiv n timp. Pentru a
reduce de plpire, fiecare
cadru este descompus n
cmpuri (semicadre), rezultnd frec-
de de 50 de ori pe

de culoare se
pe analiza a celor trei
culori fundamentale din cadrul ima-
ginii (R,G,B), ce se n
camerele color. Analiza culorilor se
face sincron pe timpul celor 64 p'S
ct baleiajul unei linii. Cele
trei fundamentale
anumite procese de
dozare, cele trei infor-
necesare pentru TVC,
anume semnalul de Ey,
semnalul de culoare D'R si
semnalul de culoare
Simultan cu imaginea a
scenei se transmite "imaginea"
(sunetul).
, (CONTINUARE N NR. VIITOR)
[f8 dR de DR 0'8 dR dB dR da
Fig. 3. Semnale sincronizare cadre D cu-
loare. La alb-negru(B C), salvele de sincroni-
zare color PAL SECAM - Or 0b'" (A, 8,
C, O) CI; Ce; C3; C
4
- cimpuri-semicadre.
TEHNIUM 12/1983
23
SOARE CRISTEl -
Defectele pot fi multiple,
ne este dificil prin co-

NASTASIE DOREl - Craiova
La televizorul "Temp" 6 ima-
ginea este tensiu-
nile de alimentare tubul din etajul
final linii.
Televizorul dv. este construit pe
alt standard de aceea nu
auzi sunetul la programul la care

Cristale de se pot procura
de la radiocluburi.
MOGA PETRICA - Constanta
Calculul bobinelor a fost publicat
in paginile 4-5 ale revistei.
GHITA COSTEL -
n primar 120 de spire,
iar in secundar 80 de spire cu
CuEm 0 0,15-0,2 mm.
ILiSEI LAURENTIU - i
pentru amabilele cu-
vinte adresate colectivului io-
nal.
ca mine, un
pasionat radioamator. O
eficace "pentru toate benzile" nu
prea dar un fir
ntre blocuri, cu o coborre
de blocului n
care (sau de alte piese meta-
lice), o satis-
Este recomandabil conec-
antena printr-un circuit de adap-
tare. Ca introducem o
despre activitatea a
radioamatorilor este mai dificil, din
de tipografic. Vom
activitate mai
pe larg n almanah.
VULPESCU ADRIAN - ti
semnalul este
stabil n timp, pla-
ntr-un punct bun cu cmp sufi-
cient. Ce trebuie In primul
rnd la pe care o (an-
+ cablu) chiar sub vi-
brator (10 cm) un amplificator de
la
loc. fi de calitatea re-

MARINOF GH. - ti
pentru
la n orice zi de joi (orele
lS
La mai multe ale cititori-
lor schema a ra-,
"Mamaia" fabricat
de Intreprinderea "Electronica".
atribut pentru care s-a putut
considerabil sensibilitatea.
Schema con-
componentele cu valorile lor,
valorile tensiunilor de polarizare n
diverse puncte consu-
mul de curent n semnalu-
lui, fapt care
depanarea acestui tip de radiore-
ceptor.
Acest radioreceptor cali-
electrice superioare, acoperind
prin gamele undelor-
lungi, medii, scurte ultrascurte.
Utiliznd tranzistoare cu germaniu,
zg()motul de fond este foarte redus,
ing. IOAN AlBESCU
ad).: prof. GHEORGHE BADEA
Secretar responsabil de redactie: ing. aUE
Redactor responubll de flz. ALEXANDRU MARCUlESCU
Prezentarea ADRIAN MATEESCU
Administratia
Editura Scinteia
12-18}
schema radioreceptorului pe care-!
Rm.
din uscate.
VALENTIN - Mizil
de se poate
cupla orice tip de Monta-
rea se face chiar elementul ac-
tiv (dipol), la 10-15 cm, pentru ca
semnalului fie cu zgo-
mot cit mai mic.
COSTEL -
Cauzele care dispari-
imaginii sunetului pot fi foarte
multe, deci nu ne putem
asupra unei anumite piese a
face unele
la un specialist local.

GHEORGHE SILVIU -
rezistoarelor 4R16
6M) poate pro-
condensa-
care pentru probe tre-
uc,),a\"u', sau (mai proba-
tubul este defect.
soclu tubul T13;
el rezistoarele tot se sigur
condensatorul este defect.
FLORIN F. -
sunet direct de pe discrimi-
nator.
OLTEANU GABRIEL -
n cu aparatul de radio
"Omega" cu

TIRPE IOAN - jud. Bihor
Un defect complex poate fi
rezolvat numai la un atelier speciali-
zat.
R28
5,6kA
1

18kn.
CITITORn DIN
SE POT ABO-
NA ADRESiNDU-SE LA
U .. EXIM - DEPARTA
MENTUl EXPORT-IM
PORT P.O .. BOX
136-137, TElEX Un6,
13 DE
CEMBRIE Nit l.
Tiparul executat la
I.M.
C_binatul polipafk <CI. Scinteii
i
\
\
!
\

S-ar putea să vă placă și