Sunteți pe pagina 1din 3

CAZACU OCTAVIAN CONSTANTIN GRUPA 32 B INTERESUL PUBLIC-PRIVAT IN PLANIFICARE PLANIFICAREA URBANA INTEGRATA 1.

Titlul Planificarea urbana proces ce are la baza principiile dezvoltarii urbane integrate implica o gama larga de politici publice bazate pe cunostinte multidisciplinare precum si implicarea societatii civile prin actiuni bazate pe participare si parteneriate. 2.Continutul Proiectarea urbana se dovedeste a fi insuficienta in generarea dezvoltarii urbane astfel ea trebuie subordonata unei viziuni de dezvoltare pe termen lung asumata de intreaga comunitate si corelata cu resursele de terenuri si cu programele de investitii publice. Sectorul privat trebuie de asemenea implicat in planificarea dezvoltarii urbane atat pentru a-si coordona investitiile cat si pentru capacitatea sa antreprenoriala. Se cristalizeaza astfel o noua structura de roluri si responsabilitati pentru sectorul public si se configureaza o noua structura de relatii cu sectorul privat si comunitatea locala. Are loc un proces treptat de trecere de la planificarea urbana traditionala la planificarea urbana integrata care include ingrediente menite sa asigure cadrul conceptual, flexibilitatea necesara dinamicii in crestere a schimbarii, sa sprijine participarea actorilor locali, sa valorifice resursele acestora si sa conduca la rezultate concrete, masurabile. Planificarea integrata in opozitie cu planificarea sectoriala este un proces care implica gruparea eforturilor de planificare specifica de nivel si sectoriala, ce permite un proces decizional strategic. In contextul planificarii integrate factorii economici, sociali, ecologici si culturali sunt utilizati in comun si imbinati pentru a dirija deciziile in vederea unei dezvoltari teritoriale durabile.

In cadrul planificarii urbane integrate parteneriatul dintre sectorul public si cel privat reprezinta o principala posibilitate de finantare a dezvoltarii urbane, fiind considerat un instrument important in dinamica proiectelor urbane, ce prezinta caracteristici comune pentru cei doi parteneri. Deoarece externalitaile unor astfel de proiecte afecteaza atat piata cat si posibilitatile de interventie a administratiei, realizarea unui parteneriat intre cele doua componente a aparut necesara. Parteneriatul public-privat reprezinta mecanismul de cooperare intre un partener public si un partener privat, in vederea realizarii unui tel comun, in care riscurile, costurile si profiturile sunt distribuite proportional intre parteneri (Bramezza, van Klink, 1994). In zonele urbane, administratia publica si sectorul privat isi pastreaza rolurile traditionale in ceea ce priveste programele de investitii: Rolul administratiei publice locale este sa asigure planificarea fizica, sa urmeze procedurile legale si sa se angajeze n managementul terenurilor. In plus, este responsabila cu realizarea infrastructurii si finantarea unora din activitati. Rolul traditional al sectorului privat este acela al contractarii lucrarilor in infrastructura urbana, locuinte si utilitati publice, al realizarii investitiilor si al finantarii anumitor activitati conexe acestora. Un parteneriat public-privat poate fi de dimensiuni financiare diferite sau poate fi realizat in diferite forme organizationale depinzand de scara proiectelor, complexitate si opiniile partenerilor implicati. In orice caz, el porneste de la un interes comun, de la natura complementara a rolurilor partenerilor si de la impartirea proportionala a profitului si riscurilor si reprezinta o modalitate avansata de finantare si un instrument eficace n surmontarea imperfectiunilor pietei (McQuaid, 1994).

3.Bibliografie : 1.Notitele de la curs 2. Managementul urban si competitivitatea oraselor Sorina Racoviceanu 2004 3. Cadru legislativ si dezvoltare urbana Gheorghe Patrascu 4. Bramezza, I., Klink, A. van, (1994), Urban Management Backgrounds and Concepts, Erasmus Seminar on Urban Management, Rotterdam, 10.6.1994 5. McQuaid (1994), Partnership and urban ecnomic development at the eve of the XXIst century, Conference Cities, Enterprises and Society a the Eve of the XXIst Century, Lille

S-ar putea să vă placă și