P. 1
CAIET de Practica BIOTH

CAIET de Practica BIOTH

|Views: 213|Likes:
Published by Andrey Valy

More info:

Published by: Andrey Valy on May 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2015

pdf

text

original

CAIET DE PRACTICĂ pentru Laboratorul didactic de BIOTEHNOLOGII, sala D 1.4.

, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, domeniul INGINERIA MEDIULUI Responsabil: lector dr.biolog Dana Malschi
Tel: 0745 367373, e-mail: danamalschi@yahoo.com Tematica practicii: STUDIUL INDICATORILOR BIOLOGICI DE POLUARE. • Bioindicatori in mediul terestru. Bioindicatori în mediul acvatic. • ISO - metode de evaluare a poluării prin bioindicatori si biomonitoring. Metode biologice pentru determinarea toxicitatii şi de evaluare a biotehnologiilor. BIOTEHNOLOGII PENTRU TRATAREA APELOR UZATE SI POLUATE. BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR ACVATICE. • Bioremedierea apelor subterane contaminate şi a apelor uzate cu ajutorul microorganismelor (bacterii, cianobacterii, fungi) şi plantelor superioare. • Indepărtarea metalelor grele din ape poluate cu ajutorul cianobacteriilor. • Bioremedierea prin zone umede construite (asociaţii de plante acvatice, fungi, microorganisme) pentru tratarea apelor uzate sau a eluatelor din soluri contaminate. BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR TERESTRE. • Rolul microflorei in depoluare. Grupe ecofiziologice de bacterii. Studiul microbiotei depoluante. • Depoluarea biologica a solului prin biodegradarea substanţelor organice din sol. • Bioremedierea solurilor poluate cu metale grele, dioxid de sulf, hidrocarburi, compusi organici sintetici. RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ. • Tehnologii de bioremediere a haldelor de steril, a iazurilor de decantare, a deşeurilor industriale. • Tehnologii de bioremediere a deseurilor urbane, a reziduurilor de la termocentrale. • Asociaţii de arbori, arbuşti, plante ierboase, microorganisme utile în reconstrucţia ecologică. BIOTEHNOLOGII -ECOTEHNOLOGII APLICATE IN AGRICULTURA. PERDELELE AGROFORESTIERE DE PROTECTIE ANTIEROZIONALA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII ÎN CENTRUL TRANSILVANIEI, ÎN CONDIŢIILE ÎNCĂLZIRII ŞI ARIDIZĂRII, A SCHIMBARILOR CLIMATICE ACTUALE. • Rolul ecotehnologiei agroforestiere de protecţie în bioremedierea terenurilor agricole deteriorate, în limitarea poluarii cu insecticidelor, in combaterea biologica a daunatorilor, în agricultura ecologică. • Rolul biotehnologiilor nepoluante de combatere biologica a daunatorilor în protecţia mediului şi a plantelor (teste de laborator în izolatoare pradă-prădător cu insecte fitofage si entomofage pradatoare). BIOTEHNOLOGII GENETICE. • Studiul impactului introducerii organismelor genetic modificate ( OGM ) în agroecosisteme Descrierea laboratorului de biotehnologii. Laboratorul include doua structuri: 1. Laboratorul didactic /2007 “Tehnologii de conservare şi utilizare a bioresurselor-Reconstrucţie ecologică, bioremediere, depoluare biologică, management ecologic al sistemelor biotehnice şi ecologice“, dotat cu Finanţare din Programul naţional de infrastructură în educaţie MEdC 2006 – 2008, 2. Laboratorul de cercetare “Agroecologie si dezvoltare durabila - (entomologie)„ dotat cu finantare din proiectul CNCSIS 1448, 2007-2008 Laboratorul de biotehnologii are ca scop: • formarea profesională pentru elaborarea biotehnologiilor de valorificare durabilă şi gestiune a bioresurselor, specifice activităţilor inginereşti de protecţia mediului. • desfasurarea studiului şi cercetărilor asupra componentelor mediului biotic, biodiversităţii şi impactului factorilor ambientali, naturali şi tehnologici in ecosisteme naturale şi biotehnice; • formarea capacităţiilor de elaborare a bio- şi eco-tehnologiilor pentru depoluare, bioremediere, reconstrucţie ecologică, în contextul impactului schimbărilor climatice şi tehnologice actuale. • In domeniul “Agroecologie si dezvoltare durabila (entomologie)”, laboratorul are ca scop efectuarea de cercetări entomocenotice, studii pentru elaborarea biotehnologiilor de combatere a daunatorilor si a sistemelor de management integrat al dăunătorilor, studii asupra reconstructiei agroecologice etc. în scopul dezvoltării agricole durabile, siguranţei şi calităţii producţiilor agricole, protecţiei mediului, conservării şi utilizării biodiversităţii, promovării agriculturii ecologice, a agriculturii conservative, în condiţiile noi legate de schimbările climatice, agroecologice şi tehnologice zonale.

Activităţi planificate în laborator: lucrări practice, activităţi studenţeşti de cercetare-îndrumare licenţă, masterat, cerc ştiinţific etc., experienţe demonstrative de ecofiziologie, ecotoxicologie si depoluare biologică; experiente de laborator cu plante, insecte vii, (pentru studiul parametrilor de dezvoltare etc.); prelucrarea probelor recoltate din teren; determinari calitative si cantitative de fauna si flora; intocmirea colectiilor didactice; prelucrarea datelor; documentarea şi tehnoredactarea lucrărilor ştiinţifice etc. Laboratorul beneficiaza de: 1. Condiţii de lumină naturală şi artificială puternică, cu sistem de lumină suplimentară pentru experientele cu insecte şi plante, prize multiple electrice pentru aparatură etc.; 2. Număr de locuri studenţi: 25-35; 3. Suprafaţa: 64 m2(8 m x 8 m); 4. Dotare: • Echipamente noi, din 2007-2008, cu Finanţare din Programul naţional de infrastructură în educaţie MEdC 2006 – 2008, pentru Laboratorul didactic /2007 “Tehnologii de conservare şi utilizare a bioresurselorReconstrucţie ecologică, bioremediere, depoluare biologică, management ecologic al sistemelor biotehnice şi ecologice“: 1 stereomicroscop Motic, lupă binoculară cu sistem de iluminare; 5 bucăţi stereomicroscop binocular Optika, sistem propriu de iluminare; 1 stereomicroscop Motic-Microscop digital Binocular with integral CCTV), termostat cu lumina, 1 etuvă. • Aparatura din dotarea cu finantare CNCSIS, a proiectului 1448, 2007-2008, pentru Laboratorul de cercetare “ Agroecologie si dezvoltare durabila (entomologie)”: 2 bucăţi stereomicroscop cu sistem propriu de iluminare (Optika Trinocular); 2 bucăţi microscop biologic cu sistem propriu de iluminare (Optika Trinocular); 4 bucăţi microscop biologic cu sistem propriu de iluminare (Optika binocular); 2 bucăţi Stereomicroscop trinocular Optica SYR10 cu DIGI8 camera; 1 microscop biologic trinocular OpticaB353A; 2 bucăţi microscop biologic binocular Optica B 353 A; 2 bucăţi videoproiector, ecran de proiecţie -1 bucată; aparat foto digital, 7M PIXELI -1 bucată; Digital camera -1 bucată; sistem pentru prelucrarea probelor, frigider cu congelator Arctic. Etuva; sistem pentru conservarea probelor, frigider, lămpi, calorifere, ventilator etc.; Obiecte de inventar specifice cercetărilor de biologie, lămpi, truse pentru probe; Sistem de calcul–calculator şi echipamente electronice: calculator P4, Laptop, Laser Jet imprimanta alb-negru, Imprimanta color, Scan Jet scaner, Multifuncţional imprimantă. Software: Windows XP Microsoft office, Net etc. corespunzătoare tehnicii de calcul, aparatelor şi microscoapelor din dotare.

Imagine din Laborator, studenţii ISBE anul 3

Imagine din laborator, studentii IM anul

Bibliografia • Malschi Dana, 2009. Elemente de biologie, ecofiziologie si microbiologie. Note de curs si aplicatii practice, Manual in format electronic. Facultatea de Stiinta Mediului, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca. Editura Bioflux, Cluj-Napoca. 2009, http://www.editura.bioflux.com.ro/carti-2009/ p. 640, planşe color. ISBN 978-606-92028-4-5. http://www.editura.bioflux.com.ro/docs/malschi2.pdf . • Malschi Dana, 2009. Biotehnologii si depoluarea sistemelor ecologice.(Tehnologii de depoluare biologica. Tehnologii de bioremediere. Reconstructia ecologica). Note de curs si aplicatii practice. Manual in format electronic. Facultatea de Stiinta Mediului,Universitatea Babes-Bolyai. Editura Bioflux, Cluj-Napoca. BIOFLUX, Cluj-Napoca, ISBN 978-606-92028-5-2. • Malschi Dana, 2008. Mediu-agricultură-dezvoltare durabilă. Optimizarea tehnologiilor de management integrat al daunatorilor grâului in dinamica modificarilor agroecologice din Transilvania. Ed. Argonaut. 2008. ISBN 978-973-109-115-0. • Malschi Dana, 2009. Integrated pest management in relation to environmental sustainability. Part I. Ecological management of wheat pests. Manual online. Faculty of Environmental Sciences, Bioflux Publishing House, Cluj-Napoca, p. 200. ISBN 978-606-92028-3-8. http://www.editura.bioflux.com.ro/carti2009/

STUDIUL INDICATORILOR BIOLOGICI DE POLUARE. • Bioindicatori in mediul terestru. Bioindicatori în mediul acvatic. • ISO - metode de evaluare a poluării prin bioindicatori si biomonitoring. Metode biologice pentru determinarea toxicitatii şi de evaluare a biotehnologiilor.

Teste de biomonitoring (bioindicatori) si toxicitate a solului cu Lolium perene, in laborator

pentru SO2, F, metale grele. Expunerea se face pe o durată de 14-28 zile utilizând ghivece cu plante crescute din seminţe (plante de Template copyright 6-8 4/24/2010 săptămâni www.brainybetty.com 2005

Testele standard cu bioindicatori pentru m ediile terestre se efectuează cu Lolium multiflorum –

3. 1.

2.

2

Test de ecotoxicitate (aprilie 2010/stud. A.Bolonyi ISBE). Lolium perrene crescut pe substrat degradat din : 1. iazul de decantare Anies (substrat roşu); 2. iazul Valea Glodului (substrat cenuşiu) . 3. martor nepoluat (pământ de flori, negru), în 5 repetiţii.

1. Iazul de decantare Anieş

2. Iazul Valea Glodului

Exploataţia minieră RODNA. Bistriţa-Năsăud

pentru diverse categorii de poluanţi: SO2.Teste de biomonitoring (bioindicatori) si toxicitate a apei cu Lemna minor. NOX. in laborator Teste de ecotoxicitate a apei si imagini din zona depozitului de deseurilor de la Fabrica de ingrasaminte si pesticide Tarnaveni. HF. Mercurul poate fi acumulat de lichenii: Alectoria capillaris. (Oros. Fe. 2002). fertilizatori. O3. Cel mai larg utilizat bioindicator este lichenul Hypogymnia physodes. metale grele. (Foto: Student Ghira George SM 3) Bioindicatori pentru mediile terestre Lichenii constituie bioacumulatori puternici datorită capacităţii lor de a prelua poluanţii prezenţi în aerul atmosferic. Alectoria tremontii. Cl2. Parmelia coperata şi Evernia prunastri au servit ca bioindicatori pentru a monitoriza poluarea cu plumb a aerului. Cladonia rangiferina şi Cladonia nitei pot fi utilizate ca bioindicatori acumulatori pentru U. peroxiacetat. pesticide. Hypogymmia physodes. Pb. Ti.Speciile de licheni corticali Parmelia physodes.. lichenii sunt utilizaţi ca bioindicatori. Pe lângă sulf el poate acumula foarte multe metale realizând valori mari ale factorului de concentrare: Cd 70 x Fe 28 x Pb 62 x Mn 28 x Cu 35x Zn 26 x Cr 34 x Ni 9x V 31X . Având o sensibilitate deosebită faţă de poluanţi. erbicide. elemente radioactive. Collema sp. Cladonia sp.

De exemplu. bioindicatori pentru metale grele • Plante cu flori . Sorbus aucuparia (scoruş de munte). Tilia cordata (tei). Sambuccus nigra (soc). Zr şi alte elemente în urma testelor nucleare.547 µg/g 1. Amaranthus retroflexus (moţul curcanului) . De exemplu.Equisetum arvense (coada calului) . Quercus robur (stejar). Malus domestica (măr).Briofitele (muşchii) prezintă o sensibilitate deosebită faţă de poluarea aerului.ca bioindicatori de Hg în zona distrusă de vulcanul Sf. Hyloconium splendens şi Hypneum cupressiforme au fost utilizate într-un proiect de biomonitorizare a poluării de fond cu 8 metale (As.Hypericum perforatum (pojarnig). . Salix alba (salcie). Fe. Acer campestre (artar de câmpie). Hg (Holvarth şi Rump.Melandrium album (opaiţa) 4.(Ni. Aceste plante sunt frecvente în parcuri. 2002). . Fraxinus excelsior (frasin). Zn) a Europei de Nord. Hyloconium splendens originar dintr-o mină de cupru a acumulat Pb.specii considerate rezistente: Eleagnus angustifolia (sălcioara). 2002). pentru biomonitorizarea căderilor de 137Cs după accidentul de la Cernobîl.Achilea milefolium (coada şoricelului). Alte specii ierboase utilizate ca bioindicatori pentru metale grele sunt: . Zn) .Lepidium draba (urda vacii) . Chelidomium majus (rostopoasca).Plantago lanceolata (pătlăgina) . Cu. Plantago lanceolata (pătlăgina).bioindicatorii pentru V (Harhnan şi Reznicek. Platanus hybrida (platan). . Pe lângă metale grele. Aesculus hippocastanus(castan sălbatic). 1974.Artemisia vulgaris (pelin). Artemisia vulgaris (pelin).Indicatori pentru microelemente şi ultramicroelemente: Ag Robinia pseudaccacia (salcâm).Vaccinium myrtilus (afinul). Ca urmare. Quercus palustris (stejar de baltă).utilizate ca bioindicatori pentru metale grele într-un studiu în Berlin. Acer saccharum (arţar). 1986 citati de Oros. Fagus sylvatica (fag). Astfel. Morus alba. Zn. Hedera helix (iedera). 2002). . Populus canadensis (plop canadian). Cu. Cd. Ni. Tortula ruralis şi Bryum argenteum.Indicatori acumulatori .pentru Pb. Pleurozium schreberi a fost utilizat pentru monitorizarea căderilor de La. În cazul metalelor grele s-a stabilit următoarea secvenţă a toxicităţii acestora pentru briofite (este asemănătoare şi la plantele cu flori): Hg > Pb > Cu > Cd >Cr > Ni > Zn Unele specii au o capacitate deosebit de mare de acumulare a metalelor uneori până la concentraţii extrem de mari.pentru Cd. Pb (Czukojovska şi colab.5 ppm. . Vaccinium vitis ideea (merişor) .acumulatori.Polygonum aviculare (troscot) . V. Conţinuturi de diferite metale în frunzele unor arbori de foioase (indicatori-acumulatori) Valori medii (ppm) Alianthus glandulosa (oţetar) Aesculus hippocastanus (castan sălbatic) Tilia tomentosa (tei) Sophora japonica Celtis occidentalis Robinia pseudaccacia (salcâm) Acer platanoides (paltin de câmp) Platanus acerifolia (platan) 1027 874 806 754 565 596 451 399 Valori maxime (ppm) 2112 1483 2458 2076 1239 1194 1101 660 În zone rurale (ppm) 190 300 240 233 214 262 289 193 . Cr. 2002).Thlaspi (punguliţă) . Elementele radioactive sunt şi ele acumulate în muşchi mai intens decât în plantele superioare. Pleurozium schreberi. Arbori şi arbuşti de foioase Frunzele arborilor fixează metale grele din zonele poluate (de exemplu. iar speciile Ceratodon purpurens.Elena din SUA. .specii ierboase .Thlaspi (punguliţa) Specii indicatoare: Lolium perenne şi Lolium multiflora sunt foarte adecvate pentru a fi utilizate ca indicatori de expunere. 1980. Clintonia 548.. Plantago major (pătlăgina mare). Mn. Platanus acerifolia (platan). citati de Oros. în centrele industriale intens poluate. Cu. . 1970. Fe. Pb.5 ppm în acelaşi mediu) (Blanc. Zn în concentraţie de 17320 ppm (în comparaţie cu plantele superioare Picea 349. .(Pb) . numărul speciilor de briofite a fost mult diminuat în zonele urbane.Specii sensibile: Betula pendula (mesteacăn).Specii relativ rezistente (acumulatori): Carpinus betulus (carpen). pe marginea drumurilor. a şoselelor. Cd. .683 µg/g 1.190 µg/g 1000-3500 µg/g (pentru Ni şi Zn). B Rosa rugosa (măceş). citati de Oros. ele sunt indicatori pentru S şi F.Solidago canadensis (splinuţă) (Pb) . citat de Oros. Sambucus nigra (soc negru). Calamagrostis epigeios (trestia). Cd.286 µg/g 1. Unele specii s-au stins iar altele s-au redus ca număr de indivizi (şi biomasă) şi ca arie de răspăndire. Dintre speciile acumulatoare de metale mai cunoscute sunt: . pe marginea şoselelor în apropierea uzinelor) atât din sol cât şi direct din aer. Urtica dioica (urzica moartă) . Salix alba (salcie). Poa annua (firuţa) . în Olanda au dispărut în ultimii 100 de ani 15% din speciile de briofite terestre şi 13% din speciile de briofite epifite.Melandrium album (opaiţă) .Lolium perenne (raigras) .437 µg/g 1. Plante superioare.

Hg) indicând o scădere a poluării în perioada menţionată (Kovacs. Indicarea poluării cu metale grele se face prin acumularea acestora. Typha latifolia (papura) s-a dovedit un bioacumulator eficace al Zn. Plante de tisă (Taxus baccata) au fost utilizate într-un proiect de evaluare a poluării cu metale grele în oraşul Darmstadt din Germania în perioada 1978-1984. Aesculus hyppocastanus. Pinus strobus. mai ales în acele coniferelor (coniferele sunt acumulatori de metale grele). Sn. Thuja occidentalis. Rosa rugosa. Pb. Rosa rugosa. iar faţă de poluarea cu HF sunt sensibile: Abies alba. Picea abies. Pinus banksiana. Fanerogame. Thuja occidentalis. Bi. Ni. Rosa rugosa. Pinus ponderosa. Thuja occidentalis. Macrofite acvatice. Coniferele sunt indicatori mai sensibili decât copacii cu frunze căzătoare datorită faptului că durata de viaţă a acelor (frunzelor) este de 3-4 ani şi sunt expuse poluării şi pe perioadele de iarnă. Thuja occidentalis. Rosa rugosa. 1992. Taxus baccata. Sophora japonica. Bioindicatori in apele dulci. Alga roşie Lemanea sp. 2002). Aesculus hyppocastanus (castan sălbatic). Rhychostegium. Robinia pseudaccacia. Mn. se poate dezvolta în ape cu concentraţii mari de metale toxice-Zn. Robinia pseudaccacia. Aesculus hyppocastanus. acumulând în rădăcini până la 1400 mg Zn / kg atunci când plantele au crescut pe sedimente cu conţinut de 10 mgZn/kg de sediment (Oros. sau metale mai rare ca Ag. Plathyhypnidium. Thuja orientalis. Pinus silvestris. Cu. Thuja occidentalis sunt specii adecvate pentru indicarea poluării cu Fe. O serie de alge. este una dintre puţinele macrofite care poate trăi în imediata apropiere a apei dintr-un iaz de steril de la o exploatare de Pb. Picea abies. Pinus banksiana. Pinus nrigra. Thuja occidentalis. . Cindidotus. Robinia pseudaccacia. Rosa rugosa. fanerogane amfibii sau hidrofite prezintă aptitudini accentuate de concentrare în ţesuturi atât a unor elemente minerale (metale grele) cât şi a unor compuşi organici xenobiotici din ape (dupa Oros. Thuja occidentalis. citat de Oros. Thuja occidentalis. precizam o serie de bioindicatori şi bioacumulatorii. Avand in vedere ca depoluarea biologica este deosebit de activa in medii acvatice. Amblystegium.Bi Ce Co Cr Cs Eu F Ga La Mo Ni Sb Sn Th U V W Zn Robinia pseudaccacia (salcâm). Unele specii pot fi utilizate şi pentru indicarea poluării cu oxidanţi fotochomici: Picea abies. Pinus strobus. Cd. 2002).Ag. Picea abies. Sophora japonica. Hg.Cu. briofite. conţinutul de metale (Pb. Sophora japonica. Larix decidua. in iazuri de depoluare. Muşchii acvatici cu potenţial de bioacumulare sunt printre alţii: Fontinalis. Zn. Koelrenteria paniculata. Ultima specie acumulează şi PCB sau alţi compuşi organici xenobiotici. Pinus silvestris. Alge. Rosa rugoza. Pinus nigra. Pinus silvestris. Robinia pseudaccacia. 2002). Cr. Poluarea cu SO2 şi HF poate fi indicată de conifere şi prin determinarea conţinutului din frunze (coniferele sunt şi acumulatori). O serie de cercetări au stabilit că Fontinalis squamosa şi Fontinalis antipyretica au o capacitate mare de bioacumulare a Zn şi altor metale toxice. Thuja occidentalis. Rosa rugosa. Aesculus hyppocastanus.Cd. care permit evaluarea unor poluanţi cum sunt metale grele etc. Specii de conifere sensibile la poluarea cu SO2 sunt: Abies alba. Astfel. Pinus strobus. Rosa rugosa.

Criteriile pentru selectarea testelor de ecotoxicitate au fost stabilite în contextul evaluării riscului şi a clasificării substanţelor chimice (Cristina Dobrotă. . Calitatea solului – metode biologice – toxicitate cronică la plantele superioare. ISO 14442: 2006 Calitatea apei. Rolul micrororganismelor este acela de a degrada şi a descompune.Substanţele toxice cu concentraţii diferite pot afecta diferite specii prezente în ecosistem. Determinarea biomasei microbiene.metoda spectrometrica. http://www. Nitrificarea redusă este un indicator sensibil a inhibiţiei proceselor esenţiale din sol. sau din eluate (creştere. Calitatea solului-Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului o (1) Metoda pentru măsurarea inhibării creşterii rădăcinii. . • Bacteriile nitrificatoare care sunt răspunzătoare de oxidarea amoniului la nitrit şi de la nitrit la nitrat. menţinând la valori normale ciclul carbonului.utcluj. Testele de ecotoxicitate vizează germinaţia.2). metale şi ape reziduale ISO 10519:1997 Seminţe de rapiţă – determinarea conţinutului de clorofilă -. sau sol standardizat artificial ( ISO 11267. • Respiraţia indusă la nivelul solului reprezintă un indicator important al densităţii populaţiei microbiene. • probele trebuie comparate cu probe martor. Standardul ISO 15799:2003 (E) „Ghid pentru caracterizarea ecotoxicologică a solurilor şi materialelor din sol” stabileşte procedurile de lucru care trebuie aplicate pentru o testare ecotoxicologică adecvată. conţinutul în clorofilă. Flora microbiană reprezintă aproximativ 80% din totalul organismelor din sol. a părţilor aeriene ale plantelor. Standarde pentru evaluarea ecotoxicităţii se pot aplica procedurile prezentate în: ISO 11269: 2003. etc. Inhibarea creşterii algelor de apă dulce în teste cu Scenedesmus subspicatus şi Selenastrum capricornutum. Testele pe plante determină biodisponibilitatea şi efectele poluanţilor care nu pot fi detectaţi pe cale chimică. a potenţialului de degradare a compuşilor organici şi a efectelor reziduurilor aplicate pe sol asupra comunităţilor microbiene. sol certificat (sol standard). care pot fi repezentate de soluri necontaminate cu proprietăţi pedologice stabilite. ISO 8692: 2005 Calitatea apei. ISO 22030:2005. ISO 20079: 2005 Calitatea apei – Determinarea efectului toxic al constituenţilor apei şi al apelor uzate asupra lintiţei (Lemna minor). Evaluarea ecotoxicităţii solului ca substrat pentru creşterea plantelor. al azotului al fosforului şi al sulfului. unor diferite specii de plante şi de microorganisme. Munteanu V. Evaluarea ecotoxicităţii solului ca substrat pentru microorganisme.inhibarea creşterii la (Lemna minor). sunt un grup foarte sensibil de microorganisme. ISO 11268-1. viabilitatea şi fotosinteza. Alge verzi: Evaluarea ecotoxicităţii solului . o (2) Efectele chimicalelor asupra răsăririi şi creşterii plantelor superioare.resolmet. (nisip de cuart). sau a altor procese microbiene din sol. Eluatele apoase sunt folosite pentru a testa efectul ecotoxic asupra organismelor expuse contactului cu apa contaminată. creşterea sistemului radicular. alături de microfaună. fluorescenţă) permite evaluarea continuă a menţinerii fertilităţii solului.ro). compuşi volatili. Ghid pentru testele de inhibare a creşterii algelor cu materiale greu solubile. Astfel. Abordarea ideală pentru o caracterizare precisă a nivelului de toxicitate a unui mediu constă în utilizarea mai multor specii de organisme aparţinând unor grupări trofice şi taxonomice diferite. Antrenarea în soluţiile apoase a fracţiunilor solubile. coloidale sau a particulelor are un rol important în evaluarea solurilor contaminate.. complexele organice în substanţe simple. Apa mobilizează cea mai mare parte a contaminanţilor afectând în acest mod microorganismele şi plantele. • când se utilizează eluate trebuie făcute diluţii succesive ale probei contaminate. • Rădăcinile plantelor reprezintă o mare suprafaţa biologică in sol. materiale inerte. Contactul dintre rădăcini şi sol este mărit datorită perilor radiculari şi a micorizelor.

speciile: Secale cereale. Chinensis.dicotiledonate: Sinapis alba. Brassica napus ssp. Brassica campestris Var. http://www. Lactuca sativa. Cele două medii martor sunt nisipul şi solul. Lycopersicon esculentum. Oryza sativa. Trebuie selectate pentru test. de alungire a rădăcinilor. Metoda descrisă poate fi folosită pentru a pune în evidenţă efectul unor substanţe încorporate în sol asupra calităţii acestuia precum şi la compararea unor soluri de calitate necunoscută. a fierului şi a microelementelor să fie minimizată şi pH-ul să fie bine controlat (Cristina Dobrotă. Evaluarea se bazează pe compararea vitezei de creştere a rădăcinilor unei anumite plante într-o situaţie standard şi pe un sol supus încercării.resolmet. . stabilită în funcţie de planta folosită în experiment. cu condiţia să aibă aceleaşi calităţi de germinaţie. Seminţele sunt plantate în vase ce conţin sol in care a fost adăugată substanţa chimică testată şi în vase martor iar in final se compară plantele din vasele martor cu celelalte. În ciuda acestor dificultăţi.utcluj. Categoria 1 . „Îndrumător pentru teste de inhibiţie a creşterii algelor cu materiale puţin solubile. deşeurilor sau substanţelor chimice care pot fi aplicate în sol exceptând cazul în care contaminantul este foarte volatil sau afectează numai fotosinteza. cuprinzând cel puţin o specie din fiecare categorie. Se determină creşterea unor seminţe pregerminate în condiţii controlate. metale şi ape reziduale”. Avena sativa. influenţa chelaţilor. IDT ISO 11269-1:1993 Metoda e aplicabilă pentru determinarea unui efect toxic posibil al substanţelor chimice incorporate în sol asupra încolţirii şi primelor stadii de creştere şi dezvoltare ale unei varietăţi de plante terestre. cauzând o scădere a toxicităţii la nivele ridicate de toxicitate. atât de la martori cât şi de la solul necunoscut sau la substanţa experimentată. cel puţin două specii. Triticum aestivum. . Munteanu V. 2. Zea mays.) varietatea “CV Triumph” a fost folosit timp de mai mulţi ani şi se recomandă în mod curent. napus. pe o anumită perioadă. Lolium perenne. IDT ISO 11269-1:1993 Standardul a fost elaborat pentru a pune la dispoziţia utilizatorilor o metodă rapidă pentru evaluarea calităţii solurilor afectate de fenomene de poluare sau a celor recuperate pentru agricultură de pe terenuri situate în zone industriale sau în areale de depozitare a sterilului de la exploatări miniere. Sorghum bicolor. cu o optimizare adecvată. La sfârşitul perioadei de creştere se măsoară lungimea rădăcinilor. Metalele sunt absorbite în celulele algelor. Trifolium ornithopodioides. Phaseolus aureus. compuşi volatili. Metoda poate fi folosită pentru a compara solurile. Hordeum vulgare. În categoria 2 .monocotiledonate. Plantele pentru experimentare trebuie crescute din seminţe nedecorticate. Metoda se aplică tuturor solurilor.Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului 1. Lepidium sativum.ro). pentru a evalua calitatea solurilor după recuperarea terenurilor industriale şi suprafeţelor de depozitare a sterilului de la exploatările miniere sau când se decopertează un teren. teste cu alge asupra metalelor grele pot fi realizate în condiţii în care influenţa sistemului de testare e minimă. rapa. O diferenţă semnificativă din punct de vedere statistic în lungimile rădăcinilor plăntuţelor crescute in oricare din mediile experimentate comparativ cu martorii indică existenţa unui efect. Se aplică la măsurarea efectelor substanţelor adăugate în sol în mod deliberat şi la compararea solurilor de calitate cunoscută şi necunoscută. Testul de toxicitate a metalelor grele asupra algelor Standardul ISO 14442:2006). Este un experiment rapid de creştere bazat pe dezvoltarea seminţelor în condiţii controlate de mediu. Efectele substanţelor chimice asupra încolţirii şi creşterii plantelor superioare. Sunt corespunzătoare şi alte varietăţi de orz (nedecorticat). Factorii cheie sunt ca biomasa de alge să fie menţinută la un nivel redus. Brassica rapa ssp. Acest test de fitotoxicitate se bazează pe răspunsul din timpul încolţirii şi primelor stadii de creştere al unei varietăţi de specii de plante terestre la concentraţii diferite ale unei substanţe chimice adăugate solului de testare. Sunt două categorii. pentru a urmări schimbările în activitatea lor sau pentru a determina efectul substanţelor adăugate. Metodă pentru măsurarea creşterii rădăcinilor. Orzul (Hordeum vulgare L. materialelor de sol. Raphanus sativus. Creşterea algelor aduce modificări ale toxicităţii metalelor grele.

nichel. Crustacee Cladocere (Daphnia) si Copepode (Cyclops). crom. ficat. Biosorbtia reprezinta proprietatea biomasei microbiene nevii de a acumula ioni ai metalelor grele. ceriu. • Bioremedierea apelor subterane contaminate şi a apelor uzate cu ajutorul microorganismelor (bacterii. precum Pb. cu grave efecte asupra sistemului nervos sau asupra organelor interne precum plamani. Zn. Unele tipuri de biomasa sunt deseuri rezultate la fermentari industriale (de ex. telur. plumb. Cu. platina. Cercetarile in domeniul biosorbtiei metalelor grele au condus la identificarea mai multor tipuri de biomase microbiene eficiente in concentrarea acestor metale. taliu. cadmiu.htm). uraniu. Folosirea microorganismelor pentru indepartarea metalelor grele. bismut. ca principala sursa de nutritie.BIOTEHNOLOGII PENTRU TRATAREA APELOR UZATE SI POLUATE. O modalitate de îndepărtare a metalelor grele prin utilizarea microorganismelor .ro. arsen. galiu. cu scopul de a scadea cantitatea de ape uzate cu continut de metal rezultat din activitatile industriale precum si pentru a imbunatati calitatea efluentilor. cadmiul. http://www. S-a observat ca anumite cianobacterii pot creste pe intuneric pe anumite . Cr sau altele. Alge verzi (Closterium). In ultimii ani s-au dezvoltat numeroase tehnici de indepartare a metalelor grele din apele uzate. cianobacterii. Alte tipuri de microbi care pot lega metale pot fi recoltate din medii specifice precum lacuri sau mari (anumite tipuri de cianobacterii). bacteria Bacillus subtilis). 23 au fost catalogate drept metale grele: stibiu. In ultimii ani. rinichi si altele.cyanobacteriilor este deosebit de intens cercetată (Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. Numeroase tratamente precum precipitarea chimica.resolmet. staniu. cupru. aur. In contrast. STUDIUL MICROFLOREI SI MICROFAUNEI.). cobalt. termenul bioacumulare descrie un proces activ in care metalele grele sunt indepartate in urma unei activitati metabolice a unor organisme vii. U. Caracteristici generale ale cianobacteriilor. diatomee etc.utcluj. coagularea-flocularea. vanadiu si zinc. Acestea pot acumula cantitati considerabile de metale grele. Cele mai periculoase substante pentru sanatate sunt considerate plumbul. flotarea. proces nesustinut metabolic. procariote fototrofice caracterizate prin capacitatea de a realiza fotosinteza in prezenta oxigenului dar si autotrofe. Expunerea la concentratii mari din aceste metale poate duce la otraviri. Celulele microbiene reprezinta biosorbenti excelenti datorita raportului mare suprafata/ volum pe care-l au si datorita unui numar mare de situsuri de chemo-sorbtie potential active. schimbul ionic sau filtrarea prin membrane pot fi folosite pentru a indeparta metalele grele din ape uzate contaminate. Cd. mangan.de/strains/degradtn.dsmz. Cianobacteriile reprezinta un grup larg de bacterii Gramnegative. Indepărtarea metalelor grele din ape poluate cu ajutorul cianobacteriilor. argint. mercurul si arsenul. BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR ACVATICE. cercetarea s-a bazat pe mecanisme de biosorbtie deoarece biomasa poate fi utilizata cu succes pentru a indeparta metalele grele din efluentii industriali precum si pentru a recupera metale pretioase din solutii de procesare (http://www. Din cele 35 de metale considerate periculoase pentru sanatatea umana. fiecare metoda avand anumite avantaje si limitari. fungi) şi plantelor superioare. 2009). fier. mercur.

Nostoc paludosum.. torulosa au indepartat 96-98% din Cd aflat intr-o solutie de Cd de concentratie 1mg/ l. Phormidium molle si Tolypothrix au indepartat 90-96% Pb dintro solutie de Pb de concentratie 1mg/ l. Peretele celular. cu sarcina negativa prezenta pe straturile polizaharidice care inconjoara peretele celular (Fig. 2. folosind sulfuri ca si donori de electroni. lipide poate oferi situsuri pentru legarea metalelor (Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. adsorbtia. Cianobacteriile au un perete celular care permite adsorbtia pasiva a unor mari cantitati de metale dizolvate. 2009). urmata de acumularea intracelulara in functie de metabolismul celular. recomanda cianobacteriile in procesele de decontaminare. punctiforme. alaturi de usurinta cultivarii lor. se datoreaza transportului metalului prin membrana celulara. Oscillatoria agardhii. Fig. Pe suprafata peretelui celular exista de fapt grupari functionale precum grupari carboxilat. realizand fotosinteza in lipsa oxigenului. (dupa Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. mucilaginos care acopera ceretele celular sau este eliberat de suprafata celulara (Roberto De Philippis. Un numar mare de tipuri de cianobacterii au fost testate in legatura cu capacitatea lor de a indeparta metalele grele (in special Cd. 2009). Tolypothrix tenuis si Calothrix parietina au indepartat cu succes cantitati ridicate de Hg. In ultimii ani s-au publicat multe articole referitoare la capacitatea microorganismelor de a acumula si indeparta metalele grele din ape. 3). In procesele active. Ernesto Micheletti. 1).. Cationii metalici pot fi luati din mediu de catre gruparile incarcate negativ de pe peretele celular (Fig. Ni. hidroxil. sulfat. Zn sau Pb) din solutii metalice. In cazul interactiilor fizico-chimice intre metal si gruparile functionale prezente pe suprafata celulei (bazate pe adsorbtia fizica. N. Scytonema schmidlei. schimb ionic si complexare). nemetabolice.substraturi organice sau in conditii anaerobe. Gloeocapsa sp. commune. Anabaena cylindrica si A. metabolice sau procese pasive. 1. piscinale. procesul de sorbtie nu depinde de metabolism. Interactia cationilor metalici cu sarcinile negative de pe straturile polizaharidice exocelulare (dupa Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. Hg. 2009. compus din polizaharide. Procesul de legare al metalului are loc prin complexarea ionilor metalici cu materialul polizaharidic. N. fosfat sau amino. Interactia cationilor metalici cu sarcinile negative de pe suprafata celulara Fig.) . Aceste procese pot fi clasificate ca: procese active. 2) sau cu sarcinile negative ale polizaharidelor eliberate in mediul inconjurator (apa) (Fig. proteine. numita bioacumulare. Aceasta independenta trofica. N. 2009). Utilizarea cianobacteriilor in indepartarea metalelor grele.

TISTR 8130 82b Chlorococcus paris n.r.81a Anabaena sp.36a Cyanothece CE 4 1.70a Calothrix sp. Nostoc sp. BCC 50 94b Nostoc commune.06a Tolypotrix tenuis TISRT 8063 0.29a Cyanothece VI 13 0.003a Synechococcus sp.19a Synechococcus sp.c Anabaena nodosum / 0.41a Cyanothece CE 4 1. aeruginosa NIES 44 95. BCC / 20 65b Gloeocapsa sp.087a Anaabena nodosum / 0. Cyanospyra capsulata 1.59a Cyanothece 16Som 2 0.23a. BCC / 2 85b Anabaena variabilis NIES / 23 57b Anacystis nidulans n.10a Phormidium laminosum 94.r.18a Tolypotrix tenuis BCC 100 53b Cyanobacterii / Sorption (mmol g-1)a sau Eficienţa îndepărtării metalului(%)b Oscillatoria angustissima / 0.23a Al Co Cd Cr Fe Mn Ni .37a Mastigocladus laminosus #113 0.00a Stigonema sp. BCC 90 89b Synechococcus sp. PCC 7942 0.39a Cyanothece VI 22 0.80a Tolypotrix tenuis 0.62a Cyanothece VI 13 0.032a Phormidium laminosum 85b Spirulina sp.r.93a Cyanothece VI 22 1.r.96a Lyngbya taylorii 0.r. Calothrix marchica BCC / 4 57b Calothrix marchica BCC / 6 87b Calothrix parietina TISTR 8093 / 0.0145a.0048a.0002a Phormidium valderianum BDU / 30501 n. 3. Aphanocapsa halophytia 0. BCC 76 69b Nostoc micropicum BCC 77 72b Nostoc piscinale.c Spirulina maxima / 0. Metal Cyanobacterii / Sorbţia (mmol g-1)a sau Eficienţa îndepărtării metalului(%)b Spirulina platensis / 0.c Hapalosiphon hibernicus BCC 27 90b Hapalosiphon sp. BCC10 / 89b Calothrix sp. BCC / 25 96b Gloeothece magna 3.84a.r.07a Spirulina sp.0017a.Indepărtarea metalelor grele de către Cyanobacterii: Resultate obţinute cu Cyanobacterii şi metale ( Dupa : Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti.05a Synechocystis sp.26a Nostoc PCC 7936 0. fl os-aquae C3-40 1. 0. Cylindrospermum sp.33a Spirulina platensis 1.24a Cyanothece PE 14 0.r. BCC 80 88b Spirulina platensis 0.24a Cyanothece ET 5 0. PCC 7942 0.19a Cyanothece TI 4 0. BCC 47 82b Nostoc punctiforme BCC 48 73b Nostoc punctiforme BCC 49 84b Oscillatoria amoena BCC 53 83b Oscillatoria jasorvensis BCC 56 94b Oscillatoria agardhii BCC 52 90b Phormidium angustissimus BCC 68 87b Phormidium molle BCC 7193 95b Phormidium valderianum BDU 30501 83b Rivularia sp.0284a.c Aphanocapsa halophytia n.78a.26a Spirulina sp.65a Microcystis aeruginosa 4.08a Cyanothece 16Som 2 3.c Mastigocladus sp. BCC 30 62b Hapalosiphon welwitschii BCC 34 75b Lyngbya hieronymusii BCC 41 97b Lyngbya spiralis BCC 42 80b Lyngbya taylorii 0. PCC 7942 0. / 0.59a Cyanothece PE 14 0.77a Nostoc PCC 7936 0.c Mastigocladus laminosus / #113 0.0045a.c Nostoc linckia n. 0.83a Cyanothece ET 5 0. Microcystis aeruginosa f. 2009.c Spirulina maxima 0.0035a. Aphanocapsa halophytia n.c Spirulina platensis 0.29a Cyanospyra capsulata 0.26a Cyanothece TI 4 1.3b Microcystis aeruginosa f.07a Spirulina vulgaris 1. BCC 36 78b Nostoc rivularis n. fl os-aquae C3-40 2.8b Microcystis aeruginosa f.

r.41a Microcystis aeruginosa f. BCC 92 94b Tolypotrix tenuis BCC 100 94b Sn Cu Zn Aphanocapsa halophytia 82b Anabaena variabilis NIES 23 35.c Spirulina platensis 0.16a Cyanothece TI 4 050a Cyanothece VI 13 0. Aphanothece halophytia 2. Cylindrospermum sp. Braunschweig.c Nostoc linckia n. BCC 20 83b Gloeocapsa sp. TISTR 8130 40b Cylindrospermum sp.r. Carboxydothermus restrictus Clostridium formicaceticum Moorella thermoacetica Monoxidul de carbon .14a Hg Anabaena sp.47a Mastogocladus sp.r.00055a. Aphanocapsa halophytia n.1a Nostoc PCC 7936 1. n.19a Synechococcus sp.95a Cyanothece VI 22 0. n.25a Cyanothece CE 4 0. sp.00856a.65a Cyanospyra capsulata 1.23a.c Spirulina platensis 0.465a Oscillatoria angustissima 4.00125a. BCC 10 92b Calothrix parietina TISTR 8093 50b Calothrix sp. Microcystis aeruginosa f. BCC 8 59b Calothrix sp.r.78a Cyanothece PE 14 0.BCC 25 50b Hapalosiphon hibernicus BCC 27 84b Hapalosiphon welwitschii BCC 34 85b Lyngbya hieronymusii BCC 41 92b Lyngbya spiralis BCC 42 96b Mastigocladus laminosus #113 0. fl os-aquaeC3-40 1. Nostoc rivularis n.08a Spirulina. BCC 80 76b Spirulina maxima 84b Spirulina platensis 35b Spirulina platensis 0.5c Spirulina. BCC 10 13b Calothrix sp. TISTR 8130 86b Calothrix sp. BCC 25 96b Hapalosiphon hibernicus BCC 27 13b Hapalosiphon welwitschii BCC 34 47b Lyngbya heironymusii BCC 41 80b Lyngbya spiralis BCC 42 73b Lyngbya taylorii 1.dsmz. BCC 36 29b Microcystis aeruginosa f.r.98a Cyanothece 16Som 2 3. PCC 7942 0. BCC 92 59b Synechococcus sp.c Nostoc commune BCC 76 94b Nostoc piscinale BCC 47 94b Nostoc punctiforme BCC 48 98b Nostoc punctiforme BCC49 51b Oscillatoria agardhii BCC 52 73 96b Oscillatoria amoena BCC 53 89b Oscillatoria jasorvensis BCC 56 89 85b Phormidium angustissimum BC 68 77b Phormidium molle BCC 71 90b Rivularia sp.97a Cyanospyra capsulata 2. Aphanocapsa halophytia n. Lyngbya taylorii 0.33a Oscillatoria angustissima 9. BCC 50 86b Nostoc commune sp.15a Anabaena variabilis NIES 23 67.22a Phormidium laminosum 97. BCC 36 89b Nostoc sp.de/strains/degradtn.flos-aquae C3-40 4.49a Mastigocladus laminosus #113 0.52a Cyanothece ET 5 1. Cyanospyra capsulata PCC 9502 3. BCC 90 92b Stigonema sp. PCC 7942 0.4b Anacystis nidulans n. BCC 49 49b Oscillatoria amoena BCC 53 12b Oscillatoria jasorvensis BCC 5689 89b Oscillatoria agardhii BCC 52 73b Phormidium angustissimus BCC 68 74b Phormidium molle BCC 71 93b Rivularia sp. BCC 90 52b Stigonema sp.03a Chroococcus paris n.r. sp. Germany. 0.c Mastigocladus sp.c Stigonema sp. fl os-aquae C3-40 1.005a. PCC 6909 0. BCC 2 29b Anabaena variabilis NIES 23 48.11a Tolypotrix tenuis TISTR 8063 0.r.0023a.0046a.92b Aphanothece halophytica 22b Calothrix sp.00005a Stigonema sp. BCC 2 68b Calothrix marchica BCC 4 84b Calothrix sp.7b Anacystis nidulans n. BCC 8 86b Calothrix sp. Calothrix sp.15a Tolypothrix tenuis TISTR 8063 88b Tolypothrix tenuis BCC 100 90b Tolypothrix tenuis TISTR 8063 0. BCC 20 52b Gloeocapsa sp.50a.18a Tolypotrix tenuis TISTR 8063 0.18a Microorganisme care realizeaza indepartarea metalelor prin oxidari si utilizari biologice (dupa DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH. BCC 80 86b Spirulina maxima 0.81a Phormidium laminosum 78. BCC 48 66b Nostoc punctiforme sp.2b Spirulina maxima 0.r Oscillatoria angustissima 0. BCC 76 43b Nostoc micropicum BCC 77 26b Nostoc piscinale sp.Pb Anabaena sp. 0.c Spirulina platensis 0. Chroococcus paris n.htm) Substanta Arsenate AsO43− Sulfura de carbon CS2 Denumirea Chrysiogenes arsenatis Sulfurospirillum arsenophilum Methanococcus maripaludis Methanothermobacter marburgensis Thiobacillus thioparus Acetitomaculum ruminis Acetohalobium arabaticum Bacillus schlegelii Bacillus sp. www.17a Gloeothece sp. BCC 47 22b Nostoc punctiforme sp.r.r.

Sulfonaţi Sulf Thiosulfate (S2O32−). Mycobacterium sp.Carbonat Cyanamide CN2H2 Fe(III) Fier feros Fe(II) FeSO4 Hydrogen sulfurat H2S Mn(IV) Nitrate Oxid de azot NO Pirita FeS2 Sulfat Sulfide (S2-) H2S. Ag2S. NaHS. Bryantella formatexigens Myrothecium verrucaria Desulfuromonas palmitatis Thermoterrabacterium ferrireducens Acidithiobacillus ferrooxidans Leptospirillum ferriphilum Alicyclobacillus disulfidooxydans Blastochloris sulfoviridis Rhodovulum euryhalinum Rhodovulum sulfidophilum Desulfuromonas palmitatis Geobacter bremensis Geobacter pelophilus Paracoccus solventivorans Pseudomonas aeruginosa Alicyclobacillus disulfidooxydans Desulfomicrobium escambiense Pandoraea norimbergensis Paracoccus pantotrophus Rhodovulum euryhalinum Rhodovulum sulfidophilum Thermithiobacillus tepidarius Xanthobacter tagetidis Clostridium pasteurianum Acidianus ambivalens Acidianus brierleyi Acidianus infernus Acidithiobacillus thiooxidans Desulfomicrobium baculatum Desulfomicrobium norvegicum Desulfurococcus amylolyticus Desulfurococcus mobilis Desulfurococcus mucosus Desulfuromonas acetoxidans Geobacter bremensis Geobacter pelophilus Pandoraea norimbergensis Pyrococcus furiosus Pyrococcus woesei Staphylothermus marinus Thermithiobacillus tepidarius Thermococcus celer Thermofilum pendens Thermoplasma volcanium Thermoproteus neutrophilus Thermoproteus tenax Thiobacillus sp. Thiomicrospira thyasirae Blastochloris sulfoviridis Chlorobium limicola Prosthecochloris vibrioformis Hydrogenophaga palleronii Hydrogenophaga pseudoflava Marichromatium purpuratum Pandoraea norimbergensis Paracoccus pantotrophus Rhodovulum sulfidophilum Thermithiobacillus tepidarius Xanthobacter tagetidis . Na2S. CdS etc.

Stigonematales): Stigonema Calothrix desertica: trichomi (filamente) Peter v. Scytonema Scytonema Scytonema endolithicu C (Fam. Nostocaceae). Scytonemataceae).Pleurocapsales): Pleurocapsa Subgrupul 3 (Ord. Rivulariaceae): Calothrix Subgrupul 5 (Ord.Oscillatoriales) Oscillatoria Subgrupul 4 (Ord.Nostocales): A (Fam.Sengbusch- . component principal al planctonului marin si dulcicol Synechocystis Subgrupul 2(Ord. Grupul 11 (Bacterii fototrofe oxigenice Subgrupul 1 (Ordinul Chroococcales): Synechococcus Synechococcus.Sistematica cianobacteriilor. Nostoc B (Fam.

sursei de C. şi din efluenţii industriali (Kuschk şi colab. reducere a cromului etc. cu partneri: . S. Germany). Russia).cu crom. Russia). Nitratbacterii. microorganisme) pentru tratarea apelor uzate sau a eluatelor din soluri contaminate. Pseudomonas Lactobacillus etc.CLG. încorporarea în materialul vegetal. EST. Indepărtarea metalelor grele prin bioreactoare şi zone umede construite a constituit obiectivul cercetărilor finanţate de NATO Collaborative Linkage Grant No. 2005). Cercetări asupra gamei largi de procese fizice. H2S. H2. fungi. adsorbţia. Utilizând un habitat ingineresc şi o biocenoză construită ca instalaţii sau zone de inundare artificiale (zone umede construite . Fotoorganoheterotrofe Chimioorganoheterotrofe Oxidarea unor compuşi anorganici H2S.Principalele tipuri nutritive de bacterii în funcţie de natura sursei de energie. NO2-. . la scară largă sau medie (în instalaţii wetlands mobile) sau în scopul reducerii nivelului de poluare). Bacterii metanogene Fe2+ Compuşi organici Rhodospirillaceae Compuşi organici Bacillus.. Fe2+etc. din apele uzate. H2.. în special a cromului. Astfel implementarea unui habitat ingineresc de zone umede constriuite exploatând principiile degradării biologice sunt aplicabile şi in situ. chimice şi biologice care contribuie la detoxificarea de metale în zone umede construite şi în filtre de sol plantate care asigură un sistem heterogen de gradienţi conţinuţi în ambele zone..Institute for Biology of Inland Waters of RAS (Borok.Wageningen University (Wageningen. Unităţi cu filtru orizontal în meso-scale experiment wetland pentru bioremediere (dupa Kuschk şi colab. Principalele rezultate obţinute (dupa Kuschk şi colab. S. H2 Chlorobiaceae NH3. au cuprins: 1. a apelor uzate şi a eluatelor din soluri contaminate. pentru fixarea şi precipitarea metalelor grele şi a unor metaloizi (As). (dupa Kuschk şi colab. din soluţiile rezultate din depozitele de deşeuri. Apele poluate cu metale grele pot fi eficient tratate utilizînd iazuri de decantare artificiale sau sisteme de zone umede.978918 (2003-2004). Unităţi mobile de inundare cu filtru orizontal . donatorii de H Tipul nutritiv Sursa de energie Sursa de carbon Donatorii de H Exemple (de metabolism) Fotolitoautotrofe Chimiolitoautotrofe Radiaţii luminoase CO2 H2O. 2005). Institute of Biochemistry and Physiology of Microorganisms of RAS (Pushchino. 2005). Metoda poate fi o alternativă promiţătoare şi economică fată de tehnologiile de pompare şi tratare sau faţă de barierele reactive. 2005). Ferobacterii. S-au investigat beneficiile proceselor anaerobe de reducere a sulfaţilor. Nitritbacterii.. Îndepărtarea metalelor în aceste sisteme includ următoarele mecanisme: filtrarea şi sedimentarea particulelor în suspensie. . . H2S. Thiobacillus.UFZ – Centre for Environmental Research Leipzig-Halle (Leipzig. Radiaţii luminoase Oxidarea unor compuşi organici CO2 Compuşi organici Compuşi organici Bioremedierea prin zone umede construite (asociaţii de plante acvatice. S-a demonstrat importanţa biotehnologiile wetland folosite pentru fixarea/recuperarea metalelor grele din apele de mină.). The Netherlands). Clostridium.constructed wetlands) se poate realiza decontaminarea prin bioremediere a apelor subterane poluate. NH3. aerobe sau anaerobe. Unităţi de plante şi ape uzate. Department of Bioremediation and Centre for Environmental Biotechnology (UBZ) at the UFZ. Chromatiaceae S. precipitarea prin procese biogeochimice mediate de microorganisme. Cercetările proiectului au fost concentrate asupra proceselor biologice capabile de îndepărtarea metalelor. Cianobacterii.

2005). 6. plantate cu Juncus effusus. În laborator. păstrate în seră pe timpul iernii. toate sistemele. sau în iaz cu covor de plante plutitoare. Furnizarea de substrate organice promovează dezvoltarea condiţiilor anoxice şi activitatea bacteriilor metal reducătoare şi sultat reducătoare în consorţiul de bacterii şi în zonele umede construite. la scări diferite. 3. Iris pseudacorus (stânjenelul galben).pipirig).. Sera şi containerele de cultivare (dupa Kuschk şi colab. În consorţiu au avut loc o succesiune de procese reducere bacteriană şi. 5. pipirig).2. după ce cromul a fost precipitat. Cele mai bune rezultate s-au obţinut în sisteme cu fluxuri subterane. trestie). Principalele specii cultivate : Acorus calamus (obligeană). au fost testate pentru rata lor de îndepărtare a cromului. constând din diferite specii de bacterii anaerobe şi facultativ anaerobe. . O bacterie reducătoare pentru crom a fost izolată şi caracterizată. în sistem s-a acumulat numai sulfura. Typha latifolia. Prezenţa nitratului a ridicat specific rata de reducere a Cr(VI) şi numărul de celule. 4. Typha angustifolia (papura) Instalaţia experienţelor cu plante emergente de apă. Typha latifolia (papura cu frunza lată). Typha angustifolia (papura cu frunza îngustă) Acorus calamus (obligeană) Glyceria maxima (mana de apă) Iris pseudacorus (stânjenelul galben) Juncus effusus (rogoz.rogoz. Juncus effusus având o capacitate scăzută de adsorbţie pe pietriş şi o rata scăzută de îndepărtare pentru crom. Experienţele au testat efectul diferiţilor contaminanţi (compuşi organici şi metale grele) asupra plantelor in condiţii de seră. Phragmites australis (stuf. Au fost îmbogăţite culturile mixte de bacterii reducătoare pentru crom. Glyceria maxima (mana de apă). Juncus effusus (rogoz. s-au cercetat sisteme de zone umede (pe suprafeţe orizontale şi în sisteme cu fluxuri subterane. Se consideră că acest rezultat poate fi atribuit numai bacteriilor anaerobe stabilite în sistem. pipirig) Phragmites australis (stuf). S-au cultivat diferite specii de plante de apă emergente (helofite). în sistem hidroponic.

operează cu metode tehnice şi biologice care pot asigura ecogeneza sau sucesiunea ecologică secundară. refacerea microbiotei. plante ierboase. pe pantele nordice. aluviuni etc. Gafta. hidrocarburi. Colonizarea vegetaţiei pe substratul abiotic se realizează în etape de ecogeneză: 1. colonizarea speciilor. a autostrăzilor. Se formează asociaţii alcătuite dintr-un număr mic de specii. Pedrotti.BIOREMEDIEREA ECOSISTEMELOR TERESTRE. a iazurilor de decantare. ogaşe). Tehnologii de bioremediere a haldelor de steril. a reziduurilor de la termocentrale. Funcţiile mediogene şi de reglaj ale fitocenozelor asigură reconstrucţia ecologică : fixarea reliefului antropic. RECONSTRUCŢIA ECOLOGICĂ. în urma diferitelor activităţi economice. care fixează panta.cultivarea. iazurilor de decantare. . si curpenul de pădure-Clematis vitalba.conservarea faunei. prin realizarea iazurilor de decantare. (Cristea. • Rolul microflorei in depoluare.înfiinţarea fito şi zoo-cenozelor de pionierat. sanogenetic (parcuri. reglajul pedogenezei şi protecţia solului. lacurilor de acumulare. biotopuri poluate. ca: Rumex scutatus cu Galeopsis angustifolia sau Rumex cu Tussilago farfara (podbal). dioxid de sulf. 2004). agricole etc. diminuarea scurgerilor de suprafaţă. halde de steril. antierozional sau protectiv faţă de schimbările climatice şi tehnologice actuale şi de perspectivă. intercepţia precipitaţiilor şi reglajul hidric. barajelor. Reconstrucţia ecologică. • Bioremedierea solurilor poluate cu metale grele. materiale de descopertare si alte reziduuri rezultate din exploatari miniere si din alte activitati industriale. se populează cu speciile-pionier. microorganisme utile în reconstrucţia ecologică. refacerea humusului şi proprietăţilor solului. umede Rumex scutatus (macris de munte) Polygonaceae Galeopsis angustifolia Labiatae Tussilago farfara (podbal) Asteraceae/Compositae Pe pantele mobile se instalează vegetaţie cu sistem radicular puternic ramificat de suprafaţă şi de adâncime. etc. a eroziunii de profunzime (alunecări de teren. Substratul iniţial abiotic. • Tehnologii de bioremediere a haldelor de steril. impune reconstrucţia ecologică a zonei afectate sau denudate de vieţuitoare. Efectul distructiv al factorilor perturbatori şi al dezastrelor ecologice asupra biocenozelor naturale sau antropizate. în scop ambiental. peisagistic. deşeurilor industriale. concomitentă cu . Substratul abiotic care necesită reconstrucţia ecologică rezultă prin alterarea profundă a mediului. care au o mare amplitudine de toleranţă ecologică la variaţiile factorilor ambientali.. . agricol sau silvic. • Asociaţii de arbori. care rezistă la alunecările de teren.pedogeneza. în industria extractivă şi în construcţii. a deşeurilor industriale.reconstrucţia fito şi zoocenotică. aplicată pe substrate abiotice. Grupe ecofiziologice de bacterii. • Depoluarea biologica a solului prin biodegradarea substanţelor organice din sol. zone verzi). Ecogeneza presupune: . formarea zoocenozelor. concurenţa interspecifică este mică sau nulă. stabilizarea relaţiilor interspecifice favorabile productivităţii şi echilibrului biocenotic al noului ecosistem. prin acumularea sterilului după extragerea minereului. Cristea. reglajul microclimatului. • Tehnologii de bioremediere a deseurilor urbane. compusi organici sintetici. arbuşti. ravene. 1993. atenuarea vitezei vântului. La instalarea acestei vegetaţii. contaminate. Studiul microbiotei depoluante.

[1775-] 1777-1798. la aspectul inestetic.Ranunculaceae . the author. pe voluminoasele halde de steril. la necesitatea reintegrării lor în circuitul economic. Onaca. la pericolul alunecării reliefului antropic. London. calaminaria În sprijinul ideii de reconstrucţie ecologică (Cristea. (plate 244). se instalează specii metalofite specializate • pentru seleniu – o serie de Leguminoase. 2004). • de variabilitatea ecotipică (biodiversitatea genetică) a speciilor componente. argumentele se referă la: toxicitatea sterilului. Thlaspi calaminare (pungulita) Brassicaceae Viola lutea ssp. de sare. 1999).Clematis vitalba From: Flora londinensis by William Curtis. Pe sterilul cu conţinut de metale. 1990). de metale feroase şi neferoase. . la termocentrale şi alte activităţi industriale. • pentru zinc – specii calaminare etc. • pentru stronţiu – Graminee. acumulate la minele de cărbune. Colonizarea şi fixarea reliefului antropic de către fitocenoze depinde: • de capacităţile adaptative ale comunităţilor de plante. • de proprietăţile fizico-chimice ale materialului de bază (Cristea.) (Fabian.

sulf.RECONSTRUCTIA ECOLOGICA. s-a instalat spontan o vegetaţie lemnoasă de arini.5 m înălţime şi înclinaţie 45-50o. Pentru declanşarea fitocenogenezei. instalarea microbiocenozei şi afectează sănătatea populaţiei. • copertarea cu glii înierbate. cadmiu. Vegetaţia ierboasă. Aceste condiţi impiedică dezvoltarea spontană a vegetaţei. Iazul de decantare Anieş.8-4. uniform sau în “romburi”şi • plantări:Pinus nigra-Robinia pseudacacia Pinus nigra Robinia pseudacacia La baza iazului. Cu. Zn ce depăşeau valorile prevazute de normative. 1990). cu terase de 3. . pe sterilul din iazul de decantare s-au amenajat 11 nivele. instalată pe taluzuri aparţine la 2 asociatii: • Festuco rubrae–Agrostietum tenuis şi • Agropyretum repentis (syn.0 m lăţime şi taluzuri de 2. s-a efectuat • consolidarea cu arocament la bază. ceea ce devansează procesul de cenogeneză cu cel puţin două-trei decenii (Cristea. (asociaţia Aegopodio – Alnetum glutinosae). în condiţii de umiditate crescută.5 şi conţinea metalele grele Pb.Miniere Rodna (jud. arseniu. magneziu etc. Mn. rezultat din sterilul de la staţia de flotare a Expl. Agropyro-Convolvuletum arvensis ) S-a constatat că instalarea vegetaţiei se poate realiza în timp optim prin acoperirea cu un strat de minimum 10 cm de sol. Sterilul din iaz era lipsit de substante organice. Dupa inchiderea activităţii. Fe. avea un pH de 8. Bistriţa-Năsăud) a fost infiinţat în 1973.

Arin negru (Alnus glutinosa) Aegopodium podagria (piciorul căprii) .

Festuca rubra (păiuş roşu) http://www._rubra_2.oardc.edu/seedid/images/Festuca_rubra_subsp.ohio-state.dk/Temp/ Agrostis tenuis (iarba câmpului) Agropyrum repens (pirul) Convolvulus arvensis (volbura) .jpg/ http://www.biopix.

(Foto: student Danci Ionel ISBE 4 ) .RECONSTRUCTIA ECOLOGICA a haldelor de steril şi iazurilor de decantare în zona miniera Baia Borşa Etape in reconstructia ecologica la iazul de decantare Colbu 2010 (Baia Borsa). 2010. (Foto: student Danci Ionel ISBE 4 ) Reconstructia ecologica si reimpădurirea haldelor de steril din zona Baia Borsa.

BIOTEHNOLOGII -ECOTEHNOLOGII APLICATE IN AGRICULTURA. ÎN CONDIŢIILE ÎNCĂLZIRII ŞI ARIDIZĂRII. Asist.Tritean) (Imagine SPOT. Foto: 30. Cristian Malos). Aspecte ale fermei cu perdele agroforestiere de protectie antierozionale de la Cean-Bolduţ (SCDATutda) (Foto: 25 10 2008 ing R Şerbănescu) . Ferma cu perdele agroforestiere antierozionale Boldut SCDA Turda (Foto: 2008. PERDELELE AGROFORESTIERE DE PROTECTIE ANTIEROZIONALA ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ A AGRICULTURII ÎN CENTRUL TRANSILVANIEI. ing.Adina Ivaş). N. Drd. în agricultura ecologică.2008. ing. A SCHIMBARILOR CLIMATICE ACTUALE. în limitarea poluarii cu insecticidelor. in combaterea biologica a daunatorilor. • Rolul ecotehnologiei agroforestiere de protecţie în bioremedierea terenurilor agricole deteriorate.10.

arbust (neplantat).Experienţele de plantare a perdelelor agroforestiere antierozionale s-au facut la ferma Ceanu de catre Institutul de cercetări silvice. clocotiş Staphylea pinnata. compozitie si structura diferite de la o perdea la alta. Perdeaua 9 ( antierozională . 6: stejar pedunculat Quercus robur. 6 si 8: stejar pedunculat Quercus robur. 9 şi 11 : stejar pedunculat Quercus robur. Perdeaua 7 ( antierozională şi de protecţie de 11 m lăţime): ca perdeaua 3. 7. în diferite variante. frasin comun Fraxinus excelsior. Tipurile de perdele şi schemele de amestec. pure şi în amestec cu arbuşti şi cu specii de însoţire. 3 şi 5: paltin de munte Acer pseudoplatanus. Perdeaua 13 ( antierozională. Pe terenul fermei Ceanu. 9 : lemn câinesc Ligustrum vulgare. pe variante. pe variante de câte 100 m lungime. ocupand o suprafata plantata de 16. fără soţ de la 3-13 : stejar roşu Quercus rubra. Perdeaua 3 ( la margine de drum public. În rândurile 1 şi 7: un cireş Cerasus avium (1). de 11 m lăţime): În rândul 1 ( spre curte): păr Pirus piraster. 5. de 17 m lăţime): În rândurile 1 şi 11: corcoduş Prunus cerasifera. 5. 4 şi 6 : frasin comun Fraxinus excelsior. cu soţ 2-10: stejar pedunculat Quercus robur.. in lungime totala de 10.440 m. Perdeaua 4 ( la margine de drum public. 5.72 ha si un numar de 16 parcele experimentale de impadurire in terenuri degradate.trei arbuşti. sânger Cornus sanguinea. cu şi fără arbuşti.. paltin de munte Acer pseudoplatanus. păducel Crataegus monogyna. de 11 m lăţime). alun Corylus avellana. 2 şi 10: stejar pedunculat Quercus robur. 4. 3 şi 5: ulm de câmp Ulmus minor. de 11 m lăţime) vezi harta: In rândurile 1 si 7: corcoduş Prunus cerasifera. sânger Cornus sanguinea. 9: paltin Acer sau arbust (pure). in suprafata totala de 4. Perdeaua 8 ( antierozională . cu dimensiuni. 4. patru aluni Corylus avellana (4). Perdeaua 1 ( de hotar. 2. . paltin de munte Acer pseudoplatanus. 7. agriş Ribes spp. de 16 m lăţime): În rândurile 1 şi 15 : prun Prunus sylvestris şi măr Malus sylvestris. de 16 m lăţime): În rândul 1 ( spre câmp) : ulm de câmp Ulmus minor. Perdeaua 2 ( de hotar. cu concursul statiunii experimentale agricole Campia Turzii. În rândul 15 ( spre drum) : păducel Crataegus monogyna. în variante. în loc de paltin de munte sunt introduse celelalte acerinee. arbust rândurile 2 si 6: specii de Quercus Quercus spp. În rândurile 3 şi 13: ulm de câmp Ulmus minor şi ulm de Turkestan Ulmus pumilla. rândul 7 ( spre câmp): corcoduş Prunus cerasifera.00 ha. s-au instalat in anii 1951-1953 un numar de 12 perdele de protectie experimentale. arbust ( neplantat): Rândurile cu soţ de la 2-14 : clocotiş Staphylea pinnata . in randurile cu soţ 2 – 14: clocotiş Staphylea pinnata. 7. paltin de munte Acer pseudoplatanus. însa în rândurile 3 şi 5. 3. de 12 m lăţime): În rândurile 1 şi 11 : cireş Cerasus avium. 3. sau paltin cu arbust. În rândurile 2.

Schimbările actuale ale climatului. viscole. 2 si 20: mar paduret Malus sylvestris. 8. obiective care se pot atinge prin plantarea perdelelor agroforestiere (Ordonanta de urgenţă a Guvernului 195/2005 privind protectia mediului. Perdeaua 18 ( antierozionala. 6. 12.Perdeaua 14 ( antierozionala. precum şi schimbările structurii şi abundenţei entomofaunei dăunătoare. paltin de camp Acer platanoides si paltin de munt pseudoplatanus (pe variante). 16. 6. oprirea alunecărilor de teren şi a torentelor locale. necesitând aplicarea tratamentelor cu insecticide (Malschi. 12. 22 m latime): In randurile 1 si 21: cires Cerasus avium. furtuni de praf (1890. 10. torente. de 22 m latime): In randurile 1 si 21: macies Rosa canina. Eficienţa perdelelor forestiere este recunoscută în lupta contra secetei şi a altor adversităţi legate de climă şi relief: furtuni. în comparaţie cu sistemul de agricultură în câmp deschis. cu efect în stabilizarea echilibrului entomocenotic. care pot duce la distrugerea agroecosistemelor. creşterea şi conservarea fertilităţii solului. 10. prin poluare. frasin comun Fraxinus excelsior . 10. pentru prevenirea şi combaterea. 18: stejar pedunculat Quercus robur. Sub aspectul utilizării biodiversităţii în limitarea biologică naturală a dăunătorilor. pentru biodiversitate şi evitarea poluării cu pesticide etc. 11-13: clocotis Staphylea pinnata. Importanţa perdelelor agroforestiere pentru dezvoltarea agricolă durabilă. în centrul Transilvaniei. de 16 m latime): In randurile 1 si 15: cires Cerasus avium. paltin de munte Acer pseudoplatanus. 2. 2007. 2005. sistemelor exploataţiilor agricole şi tehnologiilor de cultură determină modificări agroecologice importante. fara sot 3-19: lemn cainesc Ligustrum vulgare. managementul integrat de mediu pentru dezvoltarea agricolă durabilă include conservarea şi utilizarea durabilă a bioresurselor şi biodiversităţii. asigură protecţia antierozională şi a microclimatului. concretizându-se până în anul 1961 în plantarea a peste 6000 ha de perdele forestiere. furtuni. se conturează tot mai puternic necesitatea implementarii rezultatelor cercetării privind plantarea perdelelor agroforestiere antierozionale. Protejând culturile agricole. 2. Perdeaua 17 ( de umezire. 2008). coacaz Ribes grossularia. fara sot 3-13: lemn cainesc Ligustrum vulgare. secete excesive. La noi în ţară. torente. 1946). cu numeroasele lor efecte protective pentru culturi. coacaz Ribes grossularia. 6 si 16: paltin de camp Acer platanoides. secetă şi arşiţă. Conform cerinţelor integrării europene. paltin de munte. stabilitate şi echilibru agrobiocenotic. 1935. fara sot 3-19: lemn cainesc Ligustrum vulgare. 1993). . 3-5. de 16 m latime): In randurile 1 si 15: cires Cerasus avium. 4 si 18: ulm de Turchestan Ulmus pumilla. perdelele forestiere au un rol decisiv prin efectul direct asupra microclimatului. Toate aceste efecte ale prezenţei perdelelor forestiere de protecţie contribuie şi la protejarea şi dezvoltarea diversităţii florei şi faunei. proceselor masive de degradare ale solului dar şi pentru protejarea şi dezvoltarea fondului natural de entomofagi. Acestea privesc efectele grave produse asupra solului şi asupra dezvoltării plantelor de cultură prin greşelile tehnologice. 4. fiind şi deosebit de bogat în faună de artropode entomofage auxiliare. 14: stejar pedunculat Quercus robur. In domeniile utilizării durabile a resurselor naturale şi a conservării biodiversităţii. 7-9. cercetările efectuate la Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Turda au demonstrat faptul că sistemul de agricultură cu perdele forestiere de protecţie antierozională asigură o buna dezvoltare a biodiversităţii. Un impact special în dezvoltarea dinamică a agroecosistemului îl are rolul perdelelor forestiere în conservarea particulară a faunei de artropode utile. pe coama. Perdeaua 15 ( antierozionala. condiţiile agroecoclimatice şi atacul dăunătorilor din biocenozele cerealiere au reprezentat reale situaţii de risc şi calamitate. În cadrul sistemelor de dezvoltare agricolă durabilă. Legea nr. această metodă de protecţie a solului şi a culturilor agricole prin perdele forestiere a fost iniţiată din anul 1861 şi dezvoltată în anii cu mari calamităţi. reconstrucţia agroecosistemelor. 8 si 14: stejar pedunculat Quercus robur.. Sistemul de agricultură cu perdele forestiere se înscrie în strategia şi legislaţia modernă a ţării. 10 si 12: stejar pedunculat Quercus robur. unde în perioada 1990-2008.. Legea nr 289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie. inundaţii etc. importanţa protectivă şi calitativă a sistemului de agricultură cu perdele agroforestiere s-a evidenţiat ca model de tehnologie durabilă şi nepoluantă. iar în anii 1970-1975 a încă 1700 ha pe nisipurile din sudul Olteniei (Popescu. 14: stejar pedunculat Quercus robur. 2. alunecări de teren. Codul silvic). visin turcesc Padus mahaleb. 8. alunecări de teren. arbust ( neplantat). 46/2008.

2007). soc (Sambucus nigra) ş. alun (Corylus avellana). Solurile dominante sunt cernoziomuri (în 9 tipuri şi 20 de subtipuri) şi prezintă diferite procese de degradare: eroziuni. clocotiş (Staphylaea pinnata). păr (Pirus piraster). Culturile de câmp sunt cele din rotaţia cerealieră. Observaţiile multianuale (Malschi şi Mustea. Hymenoptera (Formicidae ş. Viola arvensis. unde orizontul de humus are 40-50 cm grosime. 1993. Malachiidae. 1990.Agroecositemul cu perdele forestiere de protecţie de la Cean-Bolduţ reprezintă un model de tehnologie ecologică pentru combaterea dăunătorilor şi pentru dezvoltarea durabilă a culturilor cerealiere.a.2 mm.). Sinapis arvensis.a. măcieş (Rosa canina). 1995. Diptera (Syrphidae. păstrând aproape complet planul iniţial de plantare şi fiind.trifoi.). un echilibru entomocenotic real. Lolium perene. rezultată din evitarea combaterii cu insecticide (Malschi. de regulă o rotaţie de trei ani cu grâu de toamnă. 2004. Rândurile marginale sunt formate din specii pomicole şi arbuşti fructiferi: cireş (Cerasus avium). plantate din anul 1952. pe înclinările de 6-12o. Myosotis arvensis. 1953 Popescu. frasinul (Fraxinus excelsior).). Cercetările au demonstrat avantajele practicării agroecosistemului cu perdele forestiere. Relieful este slab frământat. Papaver rhoeas. porumb. 8 şi în păşunile din vest. Unele porţiuni sunt abrupte sau chiar prezintă rupturi verticale şi alunecări între perdelele 1. Pajiştile şi benzile de ierburi marginale conţin specii caracteristice zonei şi specii cu atractivitate speciala pentru entomofagi (Pastinaca sativa..8 Afide/spic (Aphids/ear) 32 3.6 oC şi 509. leguminoase furajere . Mustea. alunecări. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Turda este beneficiara fermei de la Cean-Bolduţ pentru culturi de câmp. În ferma de culturi de câmp de la Cean-Bolduţ s-au înregistrat o mare diversitate a speciilor entomofage şi combaterea biologică naturală a insectelor dăunătoare din culturile cerealiere protejate de perdele forestiere (Malschi şi Mustea. Neuroptera (Chrysopidae). astfel încât nu se înregistrează situaţii critice de atac al dăunătorilor şi nu se impune aplicarea tratamentelor cu insecticide. Rândurile interioare ale perdelelor sunt formate din specii forestiere având la bază stejarul (Quercus robur). singura de acest fel din România. 1995). măr (Malus silvestris). Reţeaua de perdele agroforestiere antierozionale de la Cean-Bolduţ este amplasată într-o zonă tipică a Câmpiei de coline joase ale Transilvaniei.Oulema melanopus. cu altitudini între 280 şi 460 m şi o înclinare moderată de la nord-est spre sud-est. Sonchus arvensis.a. Turda Densitatea dăunătorilor. 1993). 1993) înregistrează prezenţa tuturor grupelor importante de artropode entomofage prădătoare: Aranea. Wetzel. Ferma cuprinde 342 hectare de teren agricol şi pajişti. porumbar (Prunus spinosa). încadrate de cele 14 hectare de perdele alcătuite din circa 36 specii arborescente şi arbustive. amenajate în sistem antierozional prin reţeaua de perdele forestiere de protecţie. muştele cerealelor. 1993): eroziune superficială pe pantele cu înclinare de 3-5o. paltinul de munte (Acer pseudoplatanus). Mustea. Tanacetum vulgare. lucernă. Spîrchez. litologice.) sunt limitaţi şi menţinuţi la niveluri sub pragurile economice de dăunare.). 1995). dezvoltare şi conservare a fondului natural de entomofagi. 1953) precum şi a conservării faunei de artropode utile (Malschi. Motivaţia aprofundării acestor cercetări. maxim 22 ha. având caracteristicile naturale. Welling. coluvionări. Staphylinidae. coacăz (Vaccinium spp. (Malschi şi Mustea. Cichorium inthybus. datele fiind concordante cu literatura de specialitate (Basedow. la peste 50 de ani de la plantarea reţelei. 1990.2 Larve de diptere (% tulpini atacate) Diptera larvae (% attacked tillers) 25 5. The density and attack of main pests of wheat. Matricaria chamomilla. Terenul arabil protejat însă de perdele forestiere prezintă o bună evoluţie şi conservare a calităţii solului. Malschi. • economicitatea. (Pests density) Boldut Turda Boldut Turda Boldut Grâu de toamnă. (Winter wheat ) Haplothrips tritici Larve/spic (larvae/ear) 22 3. Cantharidae. Plantago major etc. 2007). ulmul de Turchestan (Ulmus sp. pe treimea superioară a versanţilor. prin care dăunători importanţi (gândacul ovăzului . păducel (Crataegus monogyna). ferma este un simbol privind preocupările cercetării şi practicii agricole în direcţia protecţiei culturilor şi a combaterii eroziunii solurilor (Popescu. în zona de dealuri din centrul Transilvaniei. Spîrchez.Haplothrips tritici. Veronica persica. Empididae ş. climatice. în prezent. 2007). geomorfologice. Thysanoptera (Aeolothripidae).). care realizează: • stabilizarea echilibrului entomocenotic. fasole. orz de primăvară. unde orizontul de humus are 23-35 cm iar pe pantele cu înclinări de 16-30o solurile sunt complet erodate. Heteroptera (Nabidae ş. Daucus carota. acestea evidenţiind capacitatea de distrugere a speciilor entomofage în agrobiocenozele cerealiere şi mai ales activitatea afidifagă. Coleoptera (Sylphidae. Prin echilibrul evident al agrosistemului cerealier. 3. paltinul de câmp (Acer platanoides). prin efectul de protejare. 2005. Situată în partea de sud-vest a Câmpiei Transilvaniei. s-a desprins din interesanta constatare asupra faptului că în sistemul de culturi de câmp cu perdele forestiere antierozionale există.a. 2005. Coccinellidae. Malschi. Hypericum perforatum. Scatophagidae.5 . tripsul grîului . salcâmul (Robinia pseudacacia). Aceste condiţii ecologice şi mai ales structura diversificată a florei în agroecosistemul cu perdele forestiere constituie un mediu deosebit de favorabil pentru dezvoltarea faunei de artropode utile. afidele etc. teiul (Tillis cordata) şi salcia (Salix caprea). Perdelele antierozionale sunt alcătuite din amestecuri a peste 36 de specii arborescente şi arbustive. lemn câinesc (Ligustrum vulgare). Dermaptera (Forficulidae).). 2000-2005.a. • eficienţa ecologică în lupta împotriva dăunătorilor şi invaziilor lor masive. Vegetaţia este specifică pentru limita inferioară a zonei forestiere cu silvostepa. Malschi. amplasate în sole de 9-16 ha. Se înregistrează (după Popescu. Atacul dăunătorilor in culturi de grâu in câmp deschis (Turda) şi in ferma cu perdele forestiere (Bolduţ). Carabidae. Valorile multianuale privind temperatura medie şi precipitaţiile anuale sunt de 8. Achillea millefolium. 1995. edafice şi fitocenotice ale acesteia. Lupe. eroziune avansată. ş. Densitatea şi atacul principalilor dăunători ai grâului. 1995. (Lupe.

s-au remarcat combaterea biologică naturală completă a populaţiilor gândacului ovăzului (Oulema melanopus L. la niveluri sub pragul economic de dăunare.). ş. Raţia de hrănire a prădătorilor cu afide (număr de dăunători consumaţi/zi/ individ prădător în teste de laborator ) . Cercetări privind fauna de prădători entomofagi auxiliari din culturile cerealiere în Transilvania Studii asupra compoziţiei prăzii şi raţiei de hrănire pe zi şi pe individ prădător în experienţe de laborator cu dăunătorii cerealelor. importanţa protectivă şi calitativă a sistemului de agricultură cu perdele agroforestiere consolidate.) şi limitarea populaţiilor altor dăunători ai cerealelor.a. • Rolul biotehnologiilor nepoluante de combatere biologica a daunatorilor în protecţia mediului şi a plantelor (teste de laborator în izolatoare pradă-prădător cu insecte fitofage si entomofage pradatoare). în sistemul de agricultură în câmp deschis. în ferma cu perdele forestiere de protecţie. Investigaţiile s-au intensificat prin înregistrarea unor interacţiuni pradă–prădător deosebit de puternice. Se constată că. atacul dăunătorilor a prezentat reale situaţii de risc sau calamitate. ceea ce a evidenţiat.In condiţiile de încălzire climatică din perioada 2000-2008. ale perioadei actuale. în condiţiile de încălzire climatică şi aridizare. afide (Sitobion avena Fabr.) şi tripşi (Haplothrips tritici Kurdj. comparativ.

nămol. expl. etapa. • TEHNICA REPETIŢIILOR.INDRUMĂTOR pentru LUCRĂRI de CERCETARE în LABORATORUL DE BIOTEHNOLOGII 1. în dinamică. muşchi acvatici şi de pământ etc. 100 de filetări. se colectează repetiţiile într-un singur vas / variantă. TEHNICA DE CREŞTERE ÎN LABORATOR A BIOINDICATORILOR (Lolium perene. 2. 5. artropode epigee din sol. -probe de substrat. halda Anieş V. în 3-5 coloane. se analizează martorul crescut în laborator pe substrat necontaminat. haldă de deşeuri. -pentru testele de ecotoxicitate. de analiză şi prelucrare a datelor. locaţia şi data prelevării probelor .. OBŢINEREA şi PRELUCRAREA DATELOR din analiza probelor şi a experienţelor de laborator pentru studiul biotehnologiilor (tehnologii de bioremediere. bioremediere sau fitoextracţie cu Lolium perene sau Lemna minor. unitatea de măsură (m2. • PRELEVAREA PROBELOR (exemplu: -probe de insecte. • notarea valorilor în 3-5 repetiţiilor. sol. Lemna minor. în ani etc. depoluare biologică. Martor V2. • ALEGEREA VARIANTELOR. pentru metale grele şi alţi poluanţi. în timp. TEHNICA FOTOGRAFIERII EVOLUŢIEI PROCESELOR / variantelor experimentale din laborator şi din teren. 4.. metoda de recoltare. • la prelucrarea în laborator. plancton. Titlul.). în linii. biodermă. TEHNICA DE LUCRU ÎN LABORATOR pentru studiul probelor de artopode (la stereomicroscop). • sunt necesare la prelucrarea statistică cu 3-5 repetiţii pentru fiecare variantă. data. licheni.) 3. pe verticală . -pentru probe din ape poluate se fac relevee specifice fiecărui tip de analiză. vegetaţie acvatică etc.: biobentos.n . Locul. a caietelor cu notări. Se aleg variante comparative cu martorul necontaminat (exemplu: -sol fertil/zonă şi sol necontaminat de laborator/pământ de flori. pământ de flori. Se precizează : • denumirea – titlul tabelului-experimentului. metoda de recoltare şi de analiză. 5 vase Barber etc. din proba mare se extrag 3-5 repetiţii / variantă. fitobentos. respectiv apă de la reţea. regresii şi corelaţii) şi grafice. • numele complet al fiecărei variante şi a martorului. -probă de apă necontaminat din zonă sau apă potabilă de la reţea).) Repetiţii Media Varianta R1 R2 R3 V1. de microorganisme şi alge (la microscopul biologic). pentru notări şi analiza statistică: • la prelevarea din teren. ÎNTOCMIREA TABELELOR CU DATE. pe orizontală şi media). ). Daphnia. • necesare pentru calcul statistic (analiza varianţei. reconstrucţie ecologică etc.

plancton. după diferitele tehnici de împădurire sau recultivare. Se recoltează probe prin metode specifice pentru biobentos. poziţia în lanţul trofic). cu plasa pentru plancton. pentru plante acvatice plutitoare. (de la suprafaţa apei. de particularităţile zonei etc. Se notează numărul exemplare colectate/specie sau grup/ pe suprafaţă ¼ m2 sau • prin recoltări cu fileul entomologic-plasa de insecte/la 100 de cosiri/50m2. din zona litorală-fotică-din bioderma de pe substrate etc. strecurate/sită şi închise în recipient cu alcool). impactul de mediu. apa din iaz sau batal toxic. compuşi organici. lună. de pe terase. ecologia speciilor sau a grupelor biotice / cerinţele de mediu. sol. decadă). Se recoltează date experimentale pentru diferitele variante care se compară: 1. sol. recultivată. fitobentos. metale grele etc. asociaţii de organisme acvatice etc. conductivitate. poluate. se analizează în laborator). • prin capturare pe plăci cu clei sau şi cu feromoni. înierbate sau silvice (se păstrează în alcool etilic sau spirt medicinal. fitocenoze. în teren: • se notează numărul plantelor/specie/pe suprafaţa de probă de 1/4 m2 sau 10 m2. martorul zonal. biologia. protejate de ploi... • prin recoltarea în capcane de sol. salinitate. humus. Analiza factorului biotic se poate face pe etaje-nivele sau compartimente ale ecosistemului. din nămol. biodermă. incluzând marcaje pentru suprafaţa fotografiat 2. halda reconstruită ecologic. 26 august 2011 Lector Dr. • Parametrilor fizico-chimici: Ph. în 3-5 repetiţii. 2. replantată. Notarea dezvoltării asociaţiilor de organisme acvatice. 3-5 vase Barber (20 cm diametru. arbori. halde de steril etc. prin recoltarea probelor de apă.. se păstrează în recipiente cu apă din probă. Notarea dezvoltării asociaţiilor de plante ierboase. grupe ecologice (urmărindu-se rolul în biocenoză. cateva zile până la analiză. culturi. din diferite etape ale stabilizării şi consolidării haldei sau a terenului degradat. arbuşti. cu apă. Se efectuează: • 1.potenţial redox. după speciile alese în funcţie de tipul de haldă. cu aer sub capac. din ecosistem natural sau nepoluat. sau pe anumite grupe (exemplu: artropode de la nivelul solului. azot total şi organic. A ETAPELOR BIOREMEDIERII ŞI RECONSTRUCŢIEI ECOLOGICE prin analiza complexă a calităţii mediului biotic şi abiotic.). • • Probele se iau în mai multe etape (funcţie de sezon. taluze. pajişti.). îngropate până la nivelul solului. 3. rolul de bioindicatori de poluare etc. nămol. haldă pentru analize biologice-fizico-chimice asupra: • Parametrilor biologici: lista de specii sau grupe sistematice. vegetaţie acvatică etc. structura % şi abundenţa. sterilul din haldă sau din iazul de decantare. Notarea dezvoltării faunei de artropode (artropode epigee din zone degradate. sau se efectueză fotografii. solide dizolvate. pentru analiza fizico-chimică şi biologică Prelevarea probelor de apă. amplasate în careu de 10 m2).biolog Dana Malschi . grupe de bioindicatori. 3. asociaţii de vieţuitoare. colectate la 7 zile (spălate cu apă. insecte de pe plante. insecte din terenuri cultivate.• PARTICULARITĂŢI PENTRU TEHNICA DE EVALUARE A POLUĂRII.

zonă presărată cu molid. Lucrare de dizertaţie: Investigaţii asupra mediului biotic. ∑ . la baza iazului.Anexa 1 Model de tabele cu date pentru analiza probelor de nevertebrate epigee recoltate cu capcane de sol Fauna de nevertebrate epigee din arealul Roşia Montană (Mirela Sicoe. Tabel de date primare (model) Nevertebrate Capcane de sol-Barber Grupe sistematice Insecte Carabide (gândaci) Staphylinidae Chrysomelidae Cicade Greieri Furnici Muşte Cosaşi Coropişniţe Omizi Albine Păianjeni Miriapode Izopode Melci Râme ∑ ∑ total 1 2 Proba Abrud 3 4 5 ∑ 1 Proba Iazul de decantare Valea Seliştei 2 3 4 5 ∑ 4 2 30 5 1 20 20 2 1 2 3 5 5 4 1 4 109 3 0 2 20 0 11 10 0 0 0 0 2 0 3 1 4 56 1 2 5 6 1 30 25 0 0 0 0 5 3 2 0 5 85 10 5 20 10 3 45 30 4 1 3 2 6 4 0 0 3 146 5 0 8 9 0 30 15 0 0 0 2 8 2 1 1 3 84 Probele au fost recoltate o dată pe parcusul unei saptămâni în perioada 20 – 27 aprilie. vegetaţie inexistentă. pe varful coastei iazului. 2 – capcana 2. în apropierea unei surse de apă. în apropierea zonei locuite. pietriş. 3 – capcana 3. 5 – capcana 5. Selişte: 1 – capcana 1. 4 – capcana 4. zonă presărată din loc în loc cu molid şi muşchi. pe panta iazului. vegetaţie pitică.Iazul de decantare Sălişte). în zonă de luncă. 5 – capcana 5. pe panta iazului. în zonă cu vegetaţie spontană variată. pe varful coastei iazului. Legendă: Abrud: 1 – capcana 1. 2011. pârâu. în zonă de coastă. vegetaţie inexistentă. 23 9 65 50 5 136 100 6 2 5 7 26 14 10 3 19 480 679 2 0 5 11 1 24 20 1 0 1 2 12 1 0 5 5 90 0 0 0 9 0 20 10 0 0 0 1 2 0 0 0 1 43 0 0 0 7 0 18 13 0 0 0 0 4 0 0 1 0 43 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 5 27 1 69 58 1 0 1 3 19 1 0 6 6 199 . în zonă fara multa vegetaţie.sumă. biomonitorizare în perimetrul minier Roşia Montană . vegetaţie abundentă specifică luncilor din zonele montane 2 – capcana 2. 4 – capcana 4. muşchi. vegetaţie specifică suprafeţelor umed 3 – capcana 3.

c) pentru a evita colmatarea sau pătrunderea apei de precipitaţii. 2011. spălat sub jet de apă. Fiecare probă a constat în prelevarea a 5 subprobe (4 situate la colţurile unui pătrat cu latura de 5 m. (c) capcană Barber amplasată în zona martor. şi ajută la conservarea materialului colectat.) Capcanele au fost confecţionate din flacoane de plastic cu înălţimea de 15 cm. Evaluarea impactului asupra mediului generat de haldele de steril de la Mina Lupeni (Valea Jiului). datele fiind apoi prelucrate sub formă de tabele. (După Georgiana Ieremia. Pe fundul fiecărei capcane s-a pus o cantitate mică de apă amestecată cu alcool etilic. Pentru fiecare probă/variantă. s-au făcut trei citiri. conservat în alcool etilic şi ulterior citit cu ajutorul lupei binoculare. în două seturi de probe (în lunile august şi septembrie 2010) cu ajutorul capcanelor Barber. Tabel de date iniţiale – selectiuni (Model). a b c Distribuţia probelor: (a) schiţa unui punct de probă.Metoda de colectare a artropodelor epigee cu capcane de sol Pentru determinarea calităţii mediilor biotice terestre s-au prelevat. Fiecare capcană a fost acoperită (Fig. Capcanele au fost lăsate în teren timp de 5-6 zile. după care materialul biologic a fost colectat într-un singur recipient din toate cele 5 vase ale fiecărui punct de probă/amplasament/variantă. una situată la intersecţia diagonalelor acestuia). (b) amplasarea unui punct de probă în zona lipsită de vegetaţie a haldei de steril. Lichidul conservant împiedică ieşirea animalelor din capcană sau devorarea unor specii. Setul 2: septembrie Martor Furnici Colembole Paianjeni Izopode Carabid Miriapod Hymenoptere Proba 1 Furnici Colembole Paianjeni Miriapode Larva carabide Hymenoptere Tricogramma Proba 2 Furnici Paianjeni Colembole Lacuste Tipulide Afide Izopode Proba 3 Furnici Paianjeni Hymenoptere 1 1 1 1 1 21 4 3 3 1 2 2 1 6 3 2 2 1 7 2 9 17 2 3 1 3 31 7 4 3 3 1 4 3 4 2 1 2 3 9 1 1 3 1 3 2 24 4 2 1 2 2 6 3 28 2 1 1 17 3 4 1 1 2 1 3 2 . USAMV Cluj.

Chilopoda Clasa Crustacea Ord. grupaţi pe grupe taxonomice. Proctotrupidae Ord. Formicidae Ord. Chalcidoidea. Tipulidae Ord. P1.punct pe haldă lipsit de vegeţie) (După Georgiana Ieremia. THYSANOPTERA Ord. COLEOPTERA Fam.) Grupa taxonomică Clasa Insecta Ord. ARANEAE Clasa Myriapoda Subcl. COLEOPTERA Fam. Elateridae Ord. COLLEMBOLA Ord. Carabidae Ord . în funcţie de datele de prelevare şi punctele de probă (M. ISOPODA Numărul de indivizi pe punctele de recoltare în funcţie de cele două date de prelevare August 2010 Septembrie 2010 M P1 P2 P3 M P1 P2 P3 282 7 45 0 7 60 4 2 0 32 125 0 7 0 0 6 0 0 1 0 61 8 28 0 0 13 17 14 0 2 69 3 6 0 1 3 1 0 0 0 2 3 0 0 0 1 3 0 2 6 0 1 0 0 2 1 16 1 33 14 0 2 0 0 3 0 0 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 9 4 6 0 2 0 0 1 1 0 0 4 3 0 0 0 0 2 0 0 2 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 . COLEOPTERA Fam. P2 – punct pe haldă cu vegetaţie ierboasă. Brachicera Ord. USAMV Cluj. DIPTERA Sord.HYMENOPTERA Fam.Tabel de date finale (model) Repartizarea numărului de indivizi.zona naturală. HOMOPTERA Cicadina .punct pe haldă cu vegetaţie arborescentă. Panorpidae Ord . Staphylinidae Ord . Ichneumonidae. DIPTERA Sord. Evaluarea impactului asupra mediului generat de haldele de steril de la Mina Lupeni (Valea Jiului). martor. Culicidae Fam. 2011. Nematocera Fam. HETEROPTERA Ord.HYMENOPTERA Fam. LEPIDOPTERA Clasa Arachnida Ord. COLEOPTERA Fam. P3. Crisomellidae Ord . MECOPTERA Fam.Aphidina Ord. Braconidae.

2000.. 2002). precum şi importanţa unor posibile metode de bioremediere a terenurilor şi apelor contaminate cu metale grele. Ozunu&Carmen Teodosiu.ISO 11269: 2003 . Fam. 2003. esenţială pentru reconstrucţia ecosistemelor terestre (Bernard et al. refacerea humusului şi proprietăţilor solului. 2011. teste de fitoextracţie a metalelor grele. iazurilor de decantare. prin utilizarea plantelor de Lolium perenne (pentru terenuri poluate. Fam.ISO 22030: 2005 . 2011. halde de steril). microorganisme implicate în depoluarea biologică a apelor uzate. la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului. contaminate. 2008. concomitentă cu pedogeneza. Kiss et al. Standarde pentru evaluarea ecotoxicităţii recomandă procedurile prezentate în: . Apele poluate cu metale grele pot fi eficient tratate utilizând iazuri de decantare artificiale sau ecosisteme de zone umede special amenajate. fungi.Metoda pentru măsurarea inhibării creşterii rădăcinii. Poaceae/Gramineae şi Lemna minor (lintiţă de baltă). arbori. Araceae/ Lemnaceae. Numeroase cercetări precizează impactul deosebit al cultivării speciei Lolium perenne în bioremedierea şi reconstrucţia arealelor terestre poluate datorită intensităţii proceselor de fitoextracţie şi bioacumulare în ţesuturile plantei (Goecke et al. 2008. 2008. din pe probe de ape poluate rezultate din activivităţi ale industriei miniere (iazuri de decantare) şi chimice (platforme. . Bioremedierea haldelor de steril.Efectele chimicalelor asupra răsăririi şi creşterii plantelor superioare. iazuri de decantare. bataluri de deşeuri chimice).. 2002). Oros. 2002. revegetarea cu asociaţii de plante ierboase. În prima etapă a bioremedierii şi reconstrucţiei ecologice un rol important îl au plantele cu potenţial de fitoremediere şi depoluare prin fitoextracţie şi bioacumulare.Anexa 2. 2001. metaloizi etc. 2007). în laboratoare de specialitate. Bioremedierea ecosistemelor acvatice se poate realiza prin utilizarea unor asociaţii de plante acvatice. Li Hong-xia et al. s-au efectuat.. metaloizilor etc. respectiv de Lemna minor (pentru ape uzate. şi cu Lemna minor. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. se realizează prin analiza comparativă a probelor de ţesuturi verzi ale plantelor obţinute din variantele experimentale. Rezultatele demonstrează eficienţa metodelor de testare şi biomonitorizare a ecotoxicităţii substratelor poluate cu metale grele. Studiu privind testele de laborator cu Lolium perenne şi Lemna minor pentru biomonitorizarea şi fitoextracţa poluanţilor din terenuri şi ape degradate în urma activităţilor din industrie In cadrul Laboratorului de biotehnologii. rezultate în industria minieră şi chimică. refacerea microbiotei. bataluri toxice. Malschi Dana. Lolium perenne este cunoscut ca bioindicator de poluare pentru testele de biomonitorizare şi ecotoxicitate a solului. Oros&Camelia Drăgici. Reconstrucţia ecologică presupune parcurgerea etapelor biotehnologice care să asigure: înfiinţarea unor fito şi zoo-cenoze de pionierat.Determinarea efectelor poluanţilor asupra florei solului: .Calitatea solului . din probe de steril recoltate din halde şi iazuri de decantare ale exploatărilor miniere.Calitatea solului – Metode biologice–toxicitate cronică la plantele superioare. platforme de deşeuri chimice etc. McCutcheon&Schnoor. Cristea et al. . în perioada 2009-2011. prin fitoextracţie şi bioacumulare în plante de Lolium perenne şi Lemna minor. Testul standard cu bioindicatori de metale grele pentru medii terestre se efectuează cu Lolium (Malschi Dana. . 33 ... rampelor de deşeurilor industriale impune tehnologii complexe de refacere ecologică a zonei afectate sau denudate de vieţuitoare. Willey.). 1993.reconstrucţia fito şi zoocenotică.. Meers et al. metaloizi etc. pe baza determinării microelementelor prin metoda spectrometriei de emisie atomică. 2009. bioacumulare şi bioremediere la speciile Lolium perenne (raigras peren). 2009. Verificarea potenţialului de fitoextrecţie. 1990. Cercetările privind bioremedierea arealelor terestre şi a apelor poluate în urma activităţilor din industrie prezintă o amplă abordare actuală legată de oportunitatea elaborării tehnologiilor complexe de bioremediere. cu Lolium perenne. arbuşti. Bruce&Pivetz. colonizarea speciilor. Yi-Hao Wu. cultivarea.

uscat şi mojarat.. rezultat din cele 2-3 repetări ale experimenţei de ecotoxicitate şi biomonitoring din laborator. Oros. 2008). Rahmani&Sternberg. în perioada anilor 2009-2011. numeroase rezultate evidenţiază efectul plantelor de Lemna minor în fitoremedierea prin bioacumularea poluanţilor din apele contaminate (Rachel Dosnon-Olette et al. în vase de vegetaţie şi păstrate timp de 14-28 zile (Malschi Dana. în 2009-2011. Prabhat Kumar Rai. 2002.. Juang&Chen. Dezvoltarea plantelor. cu Lolium perenne L. din probe de steril recoltate din halde şi iazuri de decantare ale exploatărilor miniere. Kuschk&colab. s-au efectuat teste de fitoextracţie a metalelor grele. Landesman et al. în cadrul Laboratorului de biotehnologii. ape poluate etc. Oros&Camelia Drăgici. Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca. şi teste de ecotoxicitate. Investigaţiile asupra ecotoxicităţii şi biomonitorizării probelor de sol. aparţinând în prezent de Remin SA Baia–Mare. s-au evidenţiat prin cântărirea sau fotografierea diferenţelor vizibile dintre variante. provenind de la Exploataţia Minieră Rodna. Oros. plantele crescute pe sol poluat au prezentat simptomele de fitotoxicitate. efectele fitotoxice ale eşantioanelor de sol sau apă testate. Oros&Camelia Drăgici. 2011. 2005. 2009. Aceste plante au fost transplantate pentru expunerea la substratul de probă. pentru variantele fiecărui experiment. mangan. Datele privind fitoextracţia şi bioacumularea poluanţilor (metalelor grele. Investigaţiile de biomonitoring şi fitotoxicitate prin teste cu Lolium perenne şi Lemna minor s-au efectuat asupra unor probe de steril şi ape uzate.. În acest interval. 2001. corespunzând la 2-3 perioade diferite de recoltare a probelor din fiecare areal investigat. s-au realizat prin metoda testării în laborator a plantelor bioindindicatoare de poluare Lolium perenne şi Lemna minor. provenind de la EM Fundu-Moldovei pentru minereu de cupru. Fiecare variantă a inclus 5 repetiţii-vase de vegetaţie. argint. Bistriţa–Năsăud..2005. Oros. pe probe de ape poluate rezultate din activivităţi ale industriei miniere (iazuri de decantare) şi chimice (platforme. Jing et al. cu câte 30 de plante de Lolium transplantate. cu Lemna minor L. afiliată la Combinatul Minier Suceava. 1996. Pentru Lemna fiecare variantă a avut 2-5g de plante adăugate la proba de apă. Rahman et al. 1999. 2002). 2007. Metoda de lucru. 2007). bataluri de deşeuri chimice). recoltate din site-uri poluate istoric în care se deruleză activităţi de ecologizare şi depoluare: • Iazurile de decantare Valea Glodului şi Anieş care au acumulat sterilul de la staţiile de flotare a minereului complex de plumb şi zinc. 1996. In perioada 2009-2011.) • Haldele de steril de la Fundu-Moldovei. pentru determinarea ecotoxicităţii şi evaluarea biotehnologiilor. 2002.Indepărtarea metalelor grele prin bioreactoare şi zone umede construite a constituit obiectivul unor cercetări importante (Dickinson et al. 2009. pirită. la Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului.) 34 . timp de 6-8 săptămâni. Studiul indicatorilor biologici de poluare în mediul terestru şi în mediul acvatic (Malschi Dana. metaloizilor etc. (Autorul experienţei (2010): student Crihan Alexandru Bogdan. 2002) prezintă un interes actual deosebit datorită importanţei pentru evaluarea poluării prin biomonitoring. iar în prezent la SC Minbucovina SA Vatra Dornei.. (Autorul experienţei (2009-2010): student Alin Bolonyi. steril. Pentru probele de apă s-au utilizat plantele test de Lemna minor dezvoltate pe mediu acvatic nepoluat (apă de la reţeaua oraşului). Lemna minor este cunoscută ca bioindicator de poluare pentru testele de biomonitorizare şi de ecotoxicitate a mediului acvatic (Standardul ISO 20079: 2005/Calitatea apei–Determinarea efectului toxic al constituenţilor apei şi al apelor uzate asupra lintiţei (Lemna minor) : inhibarea creşterii la Lemna minor. metaloizilor etc) în ţesuturile verzi de Lolium perenne şi Lemna minor se obţin prin metoda spectrometriei de emisie atomică.. Experienţele de ecotoxicitate şi biomonitoring a probelor supuse studiului în laborator s-au efectuat în 2-3 repetiţii. Plantele test de Lolium perenne s-au obţinut din seminţe şi s-au dezvoltat fenologic în laborator. 2009. plumb. comparativ cu situaţia din martorul nepoluat. Probele pentru aceste analize au reprezentat valori medii fiind obţinute din însumarea materialului vegetal.

J.com/doi/abs/10. Volume 13.525549 6. Potential Use of Lemna Minor for the Phytoremediation of Isoproturon and Glyphosate. bioacumulare şi bioremediere la speciile Lolium perenne (raigras peren)..495150 8. poluate cu metale grele. 97-114:http://dx. metaloizi etc. Issue 6. Y. Available online: 26 Mar 2011. S. Enzimologia solurilor tehnogene.Sci.M. Lee. Glick & Jennifer C. Ed..pdf 9.Vol. Groza G. Tech. Contrib. Juang. metaloizi etc.1080/15226514. II. Rosanna Ginocchio. Paul Goecke. Augustine Doronila.F.) Verificarea potenţialului de fitoextrecţie. Stearns. Int. In Heavy Metals in the Environment (2009).2010. în urma activităţilor industriei metalurgice.. Fam. Paul Chen. pp 89-123 7. Reeves. miniere. prin dezvoltarea lor pe substrate poluate. (Autorul experienţei (2011): student Brăhaiţa Ioan-Dorian. pe baza determinarii microelementelor prin metoda spectrometriei de emisie atomică în plasmă cuplată inductiv. comparativ cu plantele crescute pe substratul martor. T..Raport RESOLMET. se poate realiza analiza probelor de ţesuturi verzi ale plantelor recoltate din variantele experimentale. Bernard R. se recomandă utilizarea plantelor de Lolium perenne pentru bioremedierea terenurilor poluate. Shammas. • Cultivarea lor poate reprezenta o metodă în cadrul tehnologiilor de bioremediere sau reconstrucţie ecologică a ecosistemelor naturale şi antropizate. acestea acumulează în ţesuturile verzi (frunze. Kiss Şt. Oturan. (Autorul experienţei (2011): student Ghira George Bogdan.botanice..resolmet.doi.C. Baia-Mare.Cluj-Napoca.org/10. 1990. metaloizi etc..R. în laboratoare de specialitate. 2. http://dx. Fam.568533 4. Ph.2008.org/ijest/issues/full/v4/n4/404010. Bucureşti 35 . A. Pop I.. Alexander Neaman. • BIBLIOGRAFIE 1. Reconstrucţia ecologică a haldelor de steril minier. batalurilor toxice de pe iazurile de decantare. 2009.doi. 3.1. Making Phytoremediation Work Better: Maximizing a Plant’s Growth Potential in the Midst of Adversity. care aparţin în present de SC Romaltyn Mining SRL. utilizarea plantelor de Lemna minor pentru bioremedierea apelor uzate. Rachel Dosnon-Olette. D. sunt utile ca bioacumulatori şi bioindicatori pentru metale grele. metaloizi etc. Nicholas M.2010. Araceae/Lemnaceae. Couderchet. 2011.tandfonline.pdf 10.. Univ. Emilia Bechis. J. Fam. Poaceae/Gramineae şi Lemna minor (lintiţă de baltă).W. Muntean V. platformele de deşeuri chimice. P.ro. No. 2007. Baker. Heavy Metal Removal with Exopolysaccharide-Producing Cyanobacteria. Cristea V.1080/15226510802378368 5.. Treatment of polluted river water by a new constructed wetland. http://www. etc. Phytoremediation Of Inorganics: Realism And Synergies. respectiv. Wang. tulpini). Daniela Paşca. CRC Press. http://www. pages 552-566. Fam. Water Science and Technology: Water Supply Vol.2011. Chen. www.1080/15226514. Wang. International Journal of Phytoremediation.. . Taylor & Francis Group.ceers. Dickinson. 4-16: http://dx. Dezvoltarea vegetaţiei spontane.. Aracae/ Lemnaceae.Y. 13:sup1.F. 2001.doi.. Poaceae/Gramineae şi Lemna minor (lintiţă de baltă). International Journal of Phytoremediation. Michel Mench. Enzimologia mediului înconjurător. haldelor de steril etc. N. 2011.1080/15226514. Jing. Dragan-Bularda M.1 pp 89–96. 481-488.. CERES. http://www. International Journal of Phytoremediation.. Lin.com/Files/5302/articles/5891/art11.: Lawrence K. contract 32161 / 2008. Hodisan I. Issue 6. Roberto De Philippis şi Ernesto Micheletti. 2011. concentraţii mai mari de metale grele. Galan P. chimice etc. Using constructed wetland systems to remove solids from highly polluted river water. 1993. • Creşterea şi dezvoltarea acestor plante în condiţii de laborator oferă o metodă eficientă de testare a ecotoxicităţii probelor de mediu şi o metodă de monitorizare a nivelului poluării cu metale grele. Mureş-SC Bicapa SA Târnăveni.org/10.I. • Speciile Lolium perenne (raigras peren). 2011. Environ. M. M. Oturan.org/10..) • Platforma cu bataluri de deşeuri chimice a Combinatului Chimic Târnăveni. Amendments Promote the Development of Lolium Perenne in Soils Affected by Historical Copper Smelting Operations.Iazul Aurul-Baia-Mare şi Iazul Central-Tăuţii de Sus ale Exploataţiei Miniere Aurul. Eullaffroy. Yung-Tse Hung.environmental-expert. International Journal of Phytoremediation. Alan J. eds. Scott Laidlaw & Roger D. Grădina botanică:33-38. Datorită capacităţii de fitoextracţie şi bioacumulare a plantelor de Lolium perenne şi Lemna minor. pages 601-612.. nepoluat. 4 (4). în testele de ecotoxicitate. Cristina Dobrotă. D. 11:2. Volume 13. 2011. Nazih K.utcluj. utilă pentru evaluările de mediu şi evaluările de eficienţă a tehnologiilor de bioremediere sau de reconstrucţie ecologică. 2009.

Degradation (including Fermentation.doi. 2008-03. http://www.134-153 21. Pages 493-499. 2008.editura. M. 2003. contract 32161 / 2008). III.. 2008.. Department of Agroenvironmental Sciences and Technologies. 2002. Carmen Teodosiu.com/science/article/pii/S0045653507005012. MA Wei-fang. 18.com. Department and Graduate Institute of Environmental Engineering and Management. Chemosphere.bioflux. C. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca.1080/15226510802100515 15. În vol. 2009. Arndt Wießner. Journal of Phytoremediation.ro/books?isbn=1597450987 29. 31.10:5. *** http://www. www. 2007. DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH. Oros. Oros Vasile. Phytoremediation of Contaminated Soil and Ground Water at Hazardous Waste Sites. Intern.): A good option for phytoremediation. 2001. Phytoremediation of Heavy Metal by Six Plants.htm. ZHAO Xin-hua. 133 .mobot.com.: Cercetări noi in mineritul şi metalurgia neferoasă". G. A Research Association at UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle.. M. Managementul deşeurilor. Raport RESOLMET.H. 23. Prabhat Kumar Rai.ro/docs/malschi2. Yi-Hao Wu . F. http://www. Meers.sciencedirect. Editura Bioflux. Luca Fiorentini. Arsenic accumulation in duckweed (Spirodela polyrhiza L. M. Schnoor. Phytoremediation: transformation and control of contaminants. 478 pagini. 20. Malschi Dana.. Ozunu. Univ. Aspecte ecotoxicologice ale poluării apelor cu metale grele. Univ.VanSlycken. Tehnologii de bioremediere. Published by UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Faculty of Agriculture. 19. Humana Press INC. 2002.Sesiunea:35ani Învăţământ Superior in Baia Mare. 22.G.pdf/ 17.Du Laing. Transilvania Braşov. S. ISBN 978606-92028-4-5. Master's Thesis. Volume 69. 1996.Rahman.). Phytoremediation: methods and reviews. 1999. Bruce E. planşe color.M.cnki. ClujNapoca. *** http://www. Ed. 2000. http://books. http://dx. (Tehnologii de depoluare biologica. In Poluarea si monitorizarea mediului.tandfonline. Biomonitoring.lib. Ed.htm 13. Linda Pieri./15226514_International_Journal_of_Phytoremediation.com.J.Rahman.Maki.google. P.Vangronsveld. Brasov. Issue 3. Neil Willey. "Ingineria Mediului". Transilvania. Edited by United States Environmental Protection. Recultivarea biologica a terenurilor degradate p. 2002. 225-230. Paola Rossi Pisa.cn/Article_en/CJFDTOTAL-JLNY200803020. Manual in format electronic.ro/carti-2009/ 16. 2002.org/download/remed/epa_540_s01_500.Ueda. Braunschweig.Verloo. V. Neil Willey Eds.google. 24.139..G. Bioresource Technology 70 (3) (1999) pp. Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca.N. M. Recultivarea biologică a terenurilor degradate datorilă activităţii miniere de suprafaţă şi depozitării deşeurilor.. A.bioflux.p. V. Marco Vienudelli. HUANG Jian-jun. Manual in format electronic Facultatea de Stiinta Mediului.K.tw/ETDdb/ETD-search/view_etd?URN=etd-0817109-162323 30.Ruttens. Germany.ro/books?isbn=0471394351 14. 2005. http://www.researchgate. Al. 2007. Camelia Drăgici. LI Ya-nan. V. Steve C. Oros.Vol. http://www. M. Rahmani.edu. Sternberg. Agency Office of Solid Waste and Emergency Response. Editura Bioflux. P. McCutcheon. Ed.bioflux. 2008. Peter Kuschk. Chemically Assisted Phytoextraction: A Review of Potential Soil Amendments for Increasing Plant Uptake of Heavy Metals.utcluj.60-73.P.A. Journal of Jilin Agricultural University.Okumura. LI Hong-xia.pdf. International Journal of Phytoremediation.390-414. V. University of Bologna. Jerald L. Italian Journal of Agronomy. Malschi Dana. ecofiziologie şi microbiologie. Reabilitare ecologică a siturilor degradate industrial.editura.ro.de Nord. (eds. Reabilitarea ecologică şi managementul siturilor degradate de industria minieră. Roland Müller. DSMZ .133-134. Transilvania Brasov. 27. Reconstructia ecologica).editura.resolmet. linkinghub. 200. Matthias Kästner. H.biolog Dana Malschi Membru asociat al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvic 36 . http://ethesys. Heavy Metal Pollution in Aquatic Ecosystems and its Phytoremediation using Wetland Plants: An ecosustainable approach. Ed. Baia-Mare. Oxidation. K.ro/carti-2009/ 634 pg. http://www.net/. Cap. Oros.G.cluin. Constructed Wetlands – Treating Wastewater with Cenoses of Plants and Microorganisms. books. Cristina Grandi. Printed by System Print·Medien GmbH Dezember 2005 12.com.Tack. Pivetz. Note de curs si aplicatii practice. 2000.elsevier. T. Univ..com/retrieve/pii/S0045653507005012. New Jersey. Biotehnologii si depoluarea sistemelor ecologice. http://www. S.Univ. 978-606-92028-5-2. Prevenirea poluarii mediului . 2009. Office of Research and Development. Oros.11. 2008. Univ. 2009..org/jwcross/duckweed/practical_duckweed.org/10. Comparison Between Aquatic Plants in Small Artificial Wetlands: First Results on Nitrate Uptake. http://www. Note de curs si aplicatii practice. 28. Ed. E. Rivista di Agronomia.Hasegawa. Facultatea de Stiinta Mediului. Ground Water Issue.cyut.de/strains/degradtn. 2009. Phytoremediation of Heavy Metal in Sewage River Sediment by Lolium Perenne.com/loi/bijp20 25. Elemente de biologie. Cluj-Napoca. Utilization) 26 septembrie 2011 Lector dr.htm 26. http://en. În DENUŢ I. 2008.dsmz. In the Helmholtz Association. September 2007.IV. Bioremoval of lead from water using Lemna minor. Transilvania Braşov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->