P. 1
MOMENTELE SUBIECTULUI

MOMENTELE SUBIECTULUI

|Views: 804|Likes:
Published by nicoleta

More info:

Published by: nicoleta on May 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/02/2014

pdf

text

original

MOMENTELE SUBIECTULUI –MOARA CU NOROC

NARATIUNEA. ca mod de expunere. prezind. 0 succeslune de intamplari petrecut~intr-o ordlne temporala. Naratiunea literara presupune actlune , personaje ~i narator. ACTIUNEA cuprinde toate evenlmentele produse prln trecerea de la 0 sltuatle la alta din cauza aparltlel de nol personaje. a dlsparltlel unor personaje sau a schlrnbarll relatlllor dlntre personaje. A mal fost numita ~i subiect literar sau istorie situatia finala (deznodarnantul Momentele subiectului literar SUBIECTUL LlTERAR consta in totalitatea actlunllor, intamplarilor prezentate dupa o anurnlta logica lnterloara a textulul. Momentele subiectului literar sunt:  situatia initiala (expozi~iunea);  cauza actiunii (intriga);  desfasurarea actiunii:  situatia dificila (punctul culminant);

• SITUATIA INITIALA (EXPOZITIUNEA) este partea de inceput a unei naratiuni, In care se prezinta locul, timpul ~i personajele actiunii, In cadrul operei, poate sa fie ca intindere mai mare sau mai mica. Uneori, poate sa nu apara. Rareori. cxpozitiunea propriu-zisa poate fi precedata de un prolog. adica de 0 parte care anunta tema operei sau prezinta conflictul. Prologul a fost folosit mai ales In operele drarnatice, dar termenul apare aplicat ~i intr-o scriere epica. Astfel. In Moora cu noroc de loan Siavici, partea I constituie un prolog. Dialogul dintre batrfma ~i Ghi~ prezinta un conflict incheiat, eel dintre tinerii familiei, care doresc schimbarea ~i batrana care vrea sa raman a pe loc. Expozitiunea este 0 situatie de echilibru. de asteptare, cu precadere descriptiva. Verbele folosite In aceasta parte a subiectului literar sunt la modul indicativ, timpul imperfect: Uneori, verbele sunt la modul indicativ, timpul prezent: - Omul so fie multumit cu sarOcia so, ciici, daca e vorbo, nu boga~ia, ci Iinisteo colibei tale te face (ericit. • CAUZA ACTIUN" (lNTRIGA, ELEMENTUL MODIFICATOR) este intarnplarea care modifica starea de echilibru din situatia ini~iala ~i decanseaza actiunea, Este un eveniment neasteptar care 1'1 deterrnina pe citito.: sa continue lectura. Ruptura prcdusa de intriga este sernnalata adeseori de adverbe sau de iccutluni adverbiale: Verbele folosite sunt la modul indicativ, timpul perfect compus (intr-o naratiune contemporana ~i in comunicarea orala sau curenta), timpul perfect simplu (In naranunila ciasice, la persoana a "I-a), timpul prezent: Ceea ce deosebeste naratiunea literara de narat.unea nonliterara este accentul pus pe motivarea faptelor, pe explicarea cauzelor care deterrnina un comportament al

care da raspuns doar intrebar!' Si pe urtrui! Naratiunea literara raspunde insa si intrebarii De ce? " . M. Acesta are un caracter conclusiv. in functie de ameliorarea sau degradarea situatiei initiale. dar ceea ce rarnane in oriee naratiune este idee" -:Je unitate a cperei. ultimul capitol este un epilog In care este evidentiata ideea ca nu te pori sustrage destinului. Uneori. rara a considera ca exista un punct culminant. Motiva~ia o constituie dorinta de Inavutire a cizmarului. In cea rnoderna. prezentand sfarsitul actiunii. producand transformarea personajelor. Actiunea evolueaza. SITUATIA DIFICILA (PUNCTUL CULMINANT) reprezinta Intamplarea cea mai ten~ionata. Forster* ilustra plastic rolul cauzahtam in determinarea ordinii logice a actiunii. faptele se desfasoara cronologic. Cuvintele batranei exprirna aceasta conceptie fatalista asupra vietii omu!ui ~i Ii da puteri sa mearga mai de parte pentru a-si creste nepotii. deznodamantul este urmat de un epilog. Orice succesiune ternporala de intamplari este 0 naratiune. lntr-o naratiune In care tensiunea conflictuala nu este puternica. • DESF~URAREAACTIUNII (TRANSFORMARILE) este momentul de cea mai mare intindere ~i contine prezentarea faptelor determinate de intriga. diferita de situatia initiala. SITUATIA FINALA (DEZNODAMANTUL) este rezultatul intarnplarilor precedente. stabiia. complictarea la jafuri ~i la crime ~i va produce.personajelor. subliniind tema sau calificand evolutia ulterioara a unor per sonaje. Accentul este pus pe acel de ee? allntamplarilor care da valoare artistica naratiunii. care justifica din punctul de vedere al structurii narative orice fapta. adica de 0 parte care prezinta ceea ce s-a petrecut dupa incheierea intamplarilor determinate de intriga. deterrninand finalul. ce Ii va marca ulterior toate actiunile. fiindca nici unul dintre ei nu se poate desprinde din cercul pornirii interioare. Sunt teoreticieni care vorbesc doar de transformari ce au loe In cadrul des~urarii actiunii. care rup cronologia. pe intriga. echilibrata. Sfarsitul poate fi fericit (happy-end) sau poate fi trist. unele rnornente putand fi <=!Iiminate. cand arata ca naratiuna poate fi ~i un enunt de genui Regele a murit si pe urtrui a murit si regina. expus primejdiilor de tot felul. Timpurile verbale sunt trecutul (perfect compus sau perfect simplu) ~i prezentul. care deterrnina gasirea unei rezolvari ~i opreste actiunile declansars de intriga. In Maaro cu noroe de loan Siavici. Exista In text cuvinte care stabilesc raporturi logice intre diferite par~i. care vor agrava sau vor ameliora situatia ini~iala. acest moment al subiectului literar este mai greu de identificat. In epica traditionala. . caderaa lui. Este 0 situatie noua. E. Nara~iunea devine literara de-abia in momentul aparitia] cauzei care a produs In Moara eu noroe de loan Siavici intriga consta In plecareafamthsj lui Ghi~a la hanul pe care II arendase ~i care se afla intr-un loc izolat. 0 situatie dificila care sa determine rezolvarea Intamplarilor determinate de intriga. Exista 0 similitudine Intre evolutia descendenta a acestui personaj ~i cea a lui Lapu~neanu. Ordinea momentelor subiectului ocate fi schirnbata. determinandu-t ezi'tarile. sunt introduse uneori secvente retrospective sau anticipative. asigurand organizarea textului. In final.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->