P. 1
strategii de invatare

strategii de invatare

|Views: 812|Likes:

More info:

Published by: Andreea Florina Indrei on May 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2014

pdf

text

original

STRATEGII DE ÎNVĂȚARE EFICIENTE

CUPRINS: 1. CE SUNT STRATEGIILE DE ÎNVĂȚARE? 2. TIPOLOGIA STRATEGIILOR DE ÎNVĂȚARE.  TIPOLOGIA LUI D. DANSEREAU  TIPOLOGIA LUI C. S. WEINSTEIN ȘI R. E. MAYER  TIPOLOGIA LUI MCKEACHIE  TIPOLOGIA LUI B. J. ZIMMERMAN 3. PREDAREA STRATEGIILOR DE ÎNVĂȚARE. 4. SUGESTII PENTRU DIFERITE METODE DE STUDIU CE POT FI PREDATE ELEVILOR. 5. BIBLIOGRAFIE

ca manifestări ale activității organizatoare și ale autonomiei unui sistem. Strategiile disponibile pot explica o parte a diferențelor individuale. CE SUNT STRATEGIILE DE ÎNVĂȚARE? Strategia desemnează acțiunile desfășurate de un subiect pentru coordonarea planificată a mijloacelor de care dispune. rezolvarea de probleme. însușesc. recuperarea informațiilor stocate în memorie etc. . căci permite interpretarea regularităților comportamentale observate. profesorul poate constata că elevii săi desfășoară o multitudine de comportamente care privesc modalitățile în care aceștia selecționează. Conceptul de strategie este fundamental în psihologia cognitivă.1. Strategiile intervin în numeroase activități cognitive: luarea deciziilor. Atunci când propune o situație de învățare. operațiile cognitive. În psihologie. Aceste comportamente sunt desemnate prin sintagma strategii de învățare. descoperirea unui concept. Strategiile sunt extrem de importante și în activitatea de învățare desfășurată de elev. organizează sau integrează noile cunoștințe. în vederea atingerii unui scop. memorarea informațiilor. acțiunile. aceste mijloace sunt cunoștințele.

Susținând importanța strategiilor de învățare pentru reușita școlară a elevului. voluntar și metodic pentru a atinge un obiectiv de învățare. Dansereau (1985) definește strategiile de învățare drept un ansamblu de tehnici sau procese care facilitează achiziția. DANSEREAU . Lin și Smith (1988). aceste strategii. cum ar fi cele cognitive sau metacognitive. vizibile. înmagazinarea și utilizarea informațiilor. uneori.  Sunt orientate către o problemă. de la identificarea ideilor principale într-un text. Printre cele mai cunoscute tipologii ale strategiilor învățării se numără cele propuse de Dansereau (1985). iar termenul tehnică pentru activitățile externe. pregătind astfel creșterea autonomiei în învățare a elevului. utilizarea procedeelor mnemotehnice. L.  TIPOLOGIA LUI D. D. se delimitează cu destulă greutate de alte tipuri de strategii.  Pot contribui direct sau indirect la învățare. tocmai pentru a evita confuzia cu strategiile cognitive. modificate. TIPOLOGIA STRATEGIILOR DE ÎNVĂȚARE O strategie de învățare poate servi pentru a selecționa mai bine informația. redactarea unui rezumat și până la relaxarea dinaintea unui examen. 2. G. Ceea ce surprindem din aceste definiții este faptul că strategiile se învață. Aceste strategii. Legendre (1993) pune în evidență ideea de planificare și le definește ca ansamblul operațiilor și resurselor planificate de către subiect cu scopul de a facilita atingerea obiectivelor într-o situație pedagogică. pentru a stabili conexiuni între diferitele elemente ale materiei sau pentru a face asociații între cunoștințele noi și cele anterioare. Această diversitate a strategiilor a condus către diferite clasificări care se centrează fie pe achiziția de cunoștințe. iar Schmeck (1982) le consideră patternuri ale activităților de procesare a informației pe care individul le aplică când se confruntă cu o situație de învățare. problema care se pune este aceea ca profesorul să predea.  Strategiile nu pot fi observate în mod direct. Strategiile învățării iau numeroase forme. pentru a fi învățate de elevi.  Pot fi utilizate conștient. determină o învățare mai eficientă. Rampillon (1985) definește tehnicile de învățare drept proceduri pe care cei ce învață le pun în acțiune în mod conștient. fie pe stăpânirea strategiilor cognitive și a factorilor afectivi implicați în învățare. Zimmerman (1986). În spiritul aceleiași preocupări pentru o mai bună definire a strategiilor învățării. Zimmerman (1997) propune să se rezerve termenul strategie pentru a desemna procesele interioare sau mentale.Definițiile date strategiilor de învățare sunt numeroase și. și nu trăsături de personalitate sau de stil cognitiv. McKeachie. Weinstein și Mayer (1986). Wenden (1987) precizează șase caracteristici definitorii pentru strategiile învățării:  Sunt acțiuni sau tehnici specifice. ceea ce este deosebit de important pentru demersul pedagogic. A.  Pot fi învățate. pe care elevii le activează în situațiile școlare. dar pot deveni și automatizate. ceea ce se observă sunt tehnicile puse în funcțiune. Pintrich. dar și schimburile de experiență derulate cu colegii de clasă îl conduc pe elev către dezvoltarea anumitor strategii de învățare care corespund stilului propriu. în mod explicit. Sfaturile oferite de profesori. Astfel. iar aceste tehnici implică utilizarea unei strategii. iar alții le numesc strategii de studiu. Unii autori preferă termenul tehnici de învățare. iar profesorii trebuie să-i ajute pe elevi să cunoască mai multe strategii de învățare. să le selecționeze pe cele mai eficiente pentru fiecare situație în parte. motivantă. și să nu le lase pe seama unei învățări implicite.

Expand. În categoria strategiilor-suport sunt menționate: planificarea timpului de studiu. lectura textului și identificarea ideilor principale. a ideilor principale. regruparea. 4. MAYER . Metoda include două niveluri: un nivel este centrat pe comprehensiunea și reținerea informațiilor. M (Mood) . controlul emoțiilor negative. favorabil lecturii). Astfel. se pot utiliza și strategii cu un grad sporit de dificultate. înțelegerea exigențelor sarcinii. Însă. organizarea și elaborarea.realizarea unei dispoziții mentale și afective propice studiului (un mediu intern pozitiv. reactualizarea și utilizarea informațiilor. Understand. revizuirea datelor lecturii prin explorarea globală a ceea ce s-a reținut. controlul concentrării atenției. Ca exemple de strategii primare. E. reamintirea ideilor principale relative la exigențele sarcinii (prin intermediul unei analize și planificări a obiectivelor și a mijloacelor). analiza conceptelor-cheie. Metoda MURDER 1. deducerea. utilizarea rețelelor conceptuale). reamintirea materialului fără a se uita pe text. realizarea de rețele conceptuale. ele asigurând climatul intern favorabil învățării. verificarea pertinenței răspunsului final. stabilirea legăturilor între cunoștințe. Recall. reprezentarea cunoștințelor sub formă de rețele conceptuale. însoțite de expuneri sistematice ale ideilor reținute. Cel de-al doilea nivel al metodei MURDER. asigurarea dispoziției propice studiului etc. În cadrul primului nivel intervin următoarele strategii: instalarea unei dispoziții și atitudini mentale favorabile studiului. dezvoltarea informațiilor pe direcțiile principale. Digest. ușor relaxat. automotivarea. E (Expand) – lărgirea. detalierea ideilor principale cu ajutorul informațiilor specifice. În opinia lui Dansereau. 2. presupune strategii precum: stabilirea dispoziției necesare studiului. Strategiile primare presupun operarea directă asupra materialului de învățat și vizează comprehensiunea.  TIPOLOGIA LUI C. Dansereau a aplicat strategiile propuse în cadrul unei metode de studiu. precum: identificarea conceptelor-cheie. 5. evocarea. R (Review) – revederea. dezvoltarea cunoștințelor prin autochestionare. dezvoltarea spațiului de referință al lecturii prin conexiuni cu alte informații. D (Digest) – sintetizare și rezumare selectivă. memorarea. iar cel deal doilea pe recuperarea și utilizarea cunoștințelor. 3. pe același material. WEINSTEIN ȘI R. metodică. corectarea eventualelor erori sau omisiuni. Dansereau (1985) face distincția între două categorii de strategii: strategii primare și strategii de suport. Ea poate fi facilitată prin recurgerea la strategii precum: utilizarea imaginilor sau parafrazelor. cunoscută sub acronimul MURDER (Mood. Gradul de complexitate a strategiilor primare poate să varieze. etapa reamintirii este cea mai importantă în cadrul acestui nivel. R (Recall) – reamintirea datelor lecturii prin procedee specifice (de exemplu. dar și a celor mai dificile. Dansereau menționează: repetarea. revederea erorilor comise plecând de la testele susținute. 6. aplicarea strategiilor de memorare. axat pe utilizarea cunoștințelor. Review). un elev ce rezumă cu propriile cuvinte materialul pe care trebuie să-l rețină folosește o strategie destul de simplă. U (Understand) – lectura textului și identificarea componentelor semnificative ale acestuia. Strategiile de suport acționează indirect asupra învățării. S.Donald F.

Weinstein și R. abia către vârsta de 11-12 ani. Predarea lor de către profesor îi poate ajuta să le utilizeze la momentul oportun și într-un mod mai eficient. sublinierea sau transcrierea informației. Strategiile de organizare constau în selecția informației și gruparea ei în funcție de diverse categorii și structuri. Strategiile de control al comprehensiunii sunt de fapt strategii metacognitive care presupun ca. schemă. Pintrich. Weinstein și Mayer au constatat că elevii încep să utilizeze aceste strategii. strategii de elaborare. E. să se autoevalueze și să facă ajustări în funcție de rezultate. constau în: citirea de mai multe ori cu voce tare. 2. Strategiile de repetare sunt mijloacele utilizate de elevi atunci când li se cere reținerea unor informații factuale de genul: nume. rezumate. reguli.  TIPOLOGIA LUI MCKEACHIE McKeachie. Aceste strategii combină elementele cognitive și afective și includ: tehnici de concentrare a atenției. Strategiile afective pun accentul pe rolul elevului în crearea și controlul unui mediu de învățare adecvat. asocierea elementelor complexe cu elemente simple. 4. pe parcursul realizării unei sarcini. Strategiile de elaborare constau în stabilirea legăturilor între informații cu scopul de a crea rețele și se realizează prin: analogii. în mod independent. utilizarea procedeelor mnemotehnice. planificarea timpului de studiu. Reprezentarea grafică a materialului sub formă de hartă. strategii de control al comprehensiunii. strategii afective. Un material bine organizat este mult mai bine reținut decât un material neorganizat. Elevii mai mici le vor utiliza doar dacă le sunt predate în mod explicit. date. tabel de sinteză. Aceste strategii. gestiunea stresului.C. Organizarea materialului în categorii favorizează retenția informției. strategii de repetare. A lua note în timp ce citești un text constituie cea mai eficientă strategie de elaborare. întocmirea de liste de termeni sau simboluri. elevul să gestioneze interacțiunile dintre elementele situației de învățare. 5. imagini mentale. Schematizarea conținutului pe baza relațiilor dintre idei. 3. identificarea cuvintelor-cheie. Atât strategiile de elaborare. strategii de organizare. Printre strategiile de organizare a materialului se numără:    Realizarea unui cuprins al ideilor principale din materialul învățat. numite și strategii de memorare. cât și cele de organizare pot fi utilizate în mod spontan de către elevi abia către vârsta de 10-11 ani. S. Lin și Smith (1988) realizează un inventar al strategiilor învățării și le clasifică în trei categorii: . Mayer (1986) propun un model care clasifică strategiile învățării în cinci categorii: 1. să verifice gradul de înțelegere prin autochestionare. legarea informațiilor noi de cele deja existente în structura cognitivă. tehnici de relaxare înaintea unui examen. structură ierarhică.

angajamentul elevului în activitatea de învățare presupune și utilizarea strategiilor numite de B. Strategiile metacognitive utilizate pentru reglarea activității de învățare sunt:   Planificarea: constă în analiza unei sarcini ce urmează să fie rezolvată cu scopul de a stabili: exigențele sarcinii. strategii de elaborare (permit conservarea informațiilor în memoria de lungă durată.gruparea cuvintelor conform caracteristicilor lor comune. a-și pune întrebări pentru a verifica dacă a înțeles bine conținutul unui text constituie o strategie de . Strategii metacognitive – care includ: strategii de planificare (permit planificarea utilizării strategiilor și tratamentul informațiilor): . organizarea mediului de studiu: . de elaborare și de organizare. Strategii cognitive – corespund primelor trei categorii descrise de Weinstein și Mayer.           1. dacă remarcăm faptul că un elev face un plan înainte de trecerea la scrierea unui text. utilizarea strategiilor de examinare. strategiile cognitive au un efect redus asupra performanței elevului. recitirea. de întrebări. obiectivele care trebuie atinse și strategiile ce pot fi utilizate pentru ducerea ei la îndeplinire. ia notițe.stabilirea unui loc de studiu organizat și liniștit. ZIMMERMAN Atunci când se vorbește despre achiziția cunoștințelor declarative. ex.atribuirea succesului efortului. TIPOLOGIA LUI B. întrucât permit verificarea și corectarea comportamentului): . focalizarea atenției. Monitorizarea: are loc în cursul execuției sarcinii și constă în a evalua constant pertinența strategiilor utilizate în raport cu obiectivul fixat. pune întrebări. strategiile de învățare cel mai des invocate sunt cele cognitive: de repetare. pe bază de legături): . Studiile efectuate de Pintrich și De Groot (1990) asupra adolescenților le-au permis să constate faptul că. gestiunea efortului: . Strategiile de autoreglare asigură responsabilizarea elevului în actul învățării și îi dezvoltă autonomia.stabilirea unui orar. mnemotehnici. 2. J. învățarea în grup. identifică ideile principale prin sublinierea și crearea de rețele și diagrame. Caracteristicile surprinse în această definiție indică faptul că elevul știe ce trebuie să facă atunci când îndeplinește o anumită sarcină de învățare. susținerea celorlalți: . ia notițe. Strategiile de autoreglare sunt strategii mentale pe care elevul le utilizeză în mod conștient. o listă de memorat . J. rezumă. creează analogii. mnemotehnici. În același timp. o face în mod ordonat și pentru fiecare sarcină care i se propune. o strategie de planificare.apelarea la ajutorul profesorului. strategii de control (pentru înțelegerea materiei și integrarea cunoștințelor anterioare): autoevaluarea. mai exact. 3. utilizarea strategiilor de examinare. copiază. Zimmerman (1990) strategii de autoreglare. 1990).metoda cuvintelor cheie. dar putem observa acțiunile prin care ele se traduc. fără utilizarea concomitentă a strategiilor de autoreglare. Strategii de gestiune a resurselor – includ: organizarea timpului: .formulare de scopuri. sistematic și constant atunci când își asumă responsabilitatea învățării (Zimmerman. parafrazează. respectiv: strategii de repetare (ajută atenția și encodajul): ex. formulează răspunsuri. revizuirea. menținerea unei anumite stări de spirit. purtarea unui dialog inerior întăritor. al colegilor. tutoratul. Aceste strategii nu sunt observabile în mod direct.ajustarea vitezei lecturii. strategii de organizare (permit selecția informației și construirea de legături): . De exemplu. fixarea de scopuri. De exemplu. subliniază. a învăța pentru un examen . spunem că el utilizează o strategie de autoreglare.spune cu voce tare. imagini mentale.reproducerea listei. strategii de reglare (cresc performanța.

Aceste strategii presupun: organizarea timpului de lucru. alegerea locului de învățare și a resurselor materiale și umane. precum și formularea de solicitări de ajutor către ceilalți (profesori. să-și fixeze provocări. adică în cadrul cursului și îndeplinind activități specifice acelui curs. doi sau individual. monitorizare. Nu în ultimul rând. Chiar dacă este vorba despre strategii de ordin general. să-și aleagă un loc de învățare ordonat. transferul lor în altă situație se va face mult mai ușor dacă au fost exersate în mod repetat și sistematic pe un conținut specific. Strategii motivaționale sunt strategii de autoreglare utilizate de elev pentru a crește sau pentru a menține motivația de realizare a unei activități. profesorul trebuie să le explice elevilor că nu există o strategieminune care dă rezultate în orice situație. aerisit. optează pentru o învățare implicită a strategiilor. elevul trebuie să aleagă acel moment al zilei în care este cel mai eficient. Fiecare elev trebuie să știe în ce condiții este cel mai eficient și. 3. Profesorul trebuie să propună elevilor situații-problemă pentru a-i stimula să facă apel în mod spontan la diferite strategii. să-și ajusteze viteza de lectură sau să revadă etapele parcurse în rezolvarea unei probleme. Să definească strategia și să precizeze utilitatea ei. precum și strategiile de utilizare a acestora. am putea spune. Apoi alegerea lucrului în echipă. liniștit. precum Robert Gagné. de exemplu. elevul trebuie să cunoască tipurile de documente de care are nevoie pentru rezolvarea sarcinii (dicționare. În primul rând. de exemplu. Simplul fapt de apreda elevilor o strategie nu asigură. să-și organizeze mediul de învățare. Giasson (1990) propune ca profesorul să parcurgă cinci etape în predarea unei strategii: 1. Astfel. Strategiile de gestiune constau în asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea activității de învățare. să se convingă de importanța a ceea ce el face pentru viitorul său. Poziția lui Gagné este. Rolland Viau (1997) adaugă în această categorie strategiile de autoevaluare care se realizează la finalul unei sarcini de învățare pentru a verifica gradul de îndeplinire a obiectivelor. strategia trebuie adaptată stilului personal al elevului. să-și stabilească ritmul de lucru. motivației și cunoștințelor lui anterioare. El poate. să se autorecompenseze la finalul lucrului. să-și fixeze obiective pe termen scurt pentru a putea evalua mai rapid pașii parcurși. Tardif (1992). Unii autori. colegi) în caz de nevoie. predarea strategiilor trebuie să se facă într-un context natural și autentic. așa cum este relevat în lucrările lui J. să-și imagineze rezultatul final. În al doilea rând. Atunci când se vorbește despre modul în care profesorul poate să realizeze la clasă predarea strategiilor de învățare. materiale audiovizuale). Reglarea: este strâns legată de monitorizare pentru că include măsurile luate cu scopul remedierii lacunelor constatate în procesul monitorizării. enciclopedii. în funcție de acest lucru. sunt formulate câteva exigențe. reprezintă strategii de gestiune a resurselor umane. De exemplu. să învețe mai . În privința resurselor materiale. PREDRAEA STRATEGIILOR DE ÎNVĂȚARE Având în vedere importanța strategiilor de învățare pentru reușita școlară. Este important să explicăm elevilor în ce constă strategia aleasă și cum îi va ajuta ea să înțeleagă un text. pentru că cei mai mulți cercetători au arătat că numai predarea și învățarea explicită a acestor strategii pot să-i ajute pe elevi să utilizeze strategiile cele mai adecvate unui anumit conținut și tip de sarcină. caracteristicilor individuale. J. un elev poate decide să recitească unele părți ale unui text pentru a le înțelege mai bine. se pune problema modului în care elevii pot ajunge să stăpânească aceste strategii. Din acest motiv. Pentru fiecare situație trebuie să aleagă strategia sau strategiile care corespund cel mai bine sarcinii de rezolvat. singulară. în mod automat. și utilizarea acesteia de către elevi. Acest principiu exprimă nevoia de contextualizare a învățării.

pentru a putea compara diverse abordări ale aceleiași lucrări. în majoritatea cazurilor. dând dovadă de atenție. Elevii trebuie să creadă în utilitatea acestei strategii pentru ca să o folosească. este indisociabil legată de scris. a motivației. Lectura științifică. 5. furnizându-i sugestii. la protocolul gândirii cu voce tare. trebuie să stăpânești una câte una dificultățile. prezența capacității de a evalua și aprecia calitățile unui text.2.  Faceți fișe despre lucrare. în funcție de felul vostru personal de exprimare. O sinteză a ansamblului de operații pe care le presupune lectura știițifică este oferită de Jacqueline Russ (1994) sub titlul „Arta de a citi”:  Aruncați o primă privire cu scop de evaluare. organizată. Metoda de studiu se bazează pe un postulat „voluntarist”: nu ai voie să improvizezi. în acest scop. Să asigure transparența procesului. A lucra cu metodă înseamnă a postula că reușita este o chestiune de voință și de muncă. cuprinsul. dar diminuând treptat acest ajutor pe măsură ce elevul progresează. notând referințele cu precizie. întrucât ea se confundă cu întreaga organizare a existenței. de o concentrare puternică și perseverentă asupra unui text precis și asupra obiectului de gândire corespunzător. fie că vă aflați într-o librărie sau bibliotecă. 4. Profesorul trebuie să explice elevilor cum procedează el pentru a utiliza strategia respectivă. evadare sau pentru sporirea bagajului cultural. sortită eșecului.  Nu neglijați grupurile de lectură. dar și despre temă sau autor. examinând prefața. asigurându-se activități intelectuale cât mai eficiente”. ea este. înțelegerea textului citit. Mialaret (1981) definea lectura după o activitate de „descifrare integrativă a unui text. ci și creșterea încrederii în sine. Aceasta presupune să-l asistăm pe elev în activitatea de învățare. Profesorul îl va provoca pe elev să aplice strategia și îi va explica care sunt cele mai bune condiții în care ea este eficientă. Să favorizeze autonomia elevilor în utilizarea strategiei. recurgând. temeinic etc. Utilizarea de către elevi a strategiilor de învățare are ca efect nu numai facilitarea învățării și îmbunătățirea performanțelor. prin care elevul sau studentul se pregătește pentru examene sau concursuri. intelectuală și rațională. Să interacționeze cu elevii și să-i îndrume spre achiziționarea strategiei.  Învățați să luați note. A citi fără a lua nici un fel de note înseamnă a da la o parte orice efort veritabil de înțelegere. G. sistematică. Există însă și lectura-exercițiu sau lectura știițifică. 4. Arta de a citi sau despre lectura științifică Problema formării strategiilor de învățare este strâns legată de modul în care elevii sunt învățați să citească. SUGESTII PENTRU DIFERITE METODE DE STUDIU CE POT FI PREDATE ELEVILOR Metoda de lucru reprezintă un instrument universal cerut de înseși exigențele vieții și ale existenței umane. . Metoda de studiu este totodată un instrument de cultură și de libertate spirituală. iar cine stăpânește metoda poate domina dificultățile.  Citiți în diagonală în mod sistematic pentru a ajunge la esențial. Atunci când o activitate umană nu se desfășoară după un plan deliberat și determinat dinainte. supunând conceptele autorului propriei voastre analize. Este important să-i învățăm pe elevi să lucreze și să citească cu creionul în mână. indexul. cu totul specifică. intertitlurile etc. repere. Să asigure aplicarea strategiilor. Lectura este un proces care poate fi făcut în scop de relaxare. reformulând problemele cu propriile cuvinte. 3. Elevul trebuie să ajungă să explice el însuși strategia și să o utilizeze în mod independent ori de câte ori este nevoie. titlurile. procedând gradual și ajutat de voință. Metoda nu se circumscrie domeniului teoretic sau activității de învățare.

a cuvintelor subliniate în cursul textului. situată în dreapta paginii. 2. subliniind sau încercuind conceptele-cheie. În câteva rânduri se sumarizează ideile din pagină și se integrează într-o structură clarificatoare. Răsfoire (R). la cursuri și seminarii.   Aprofundați. Secțiunea 2 – este de fapt marginea de 4-5 cm lăsată în stânga paginii pentru consemnarea cuvintelor-cheie. o sursă pentru reflecție și utilizare creativă ulterioară. în faza de lectură și revizuire a notițelor și. fără să neglijați dificultățile sau problemele apărute în timpul primei lecturi. Luăm notițe în clasă. în care se notează ideile așa cum sunt prezentate la oră și pe baza sistemului personal de sintetizare. de aceea. Etapa a treia este destinată citirii pe fragmente a textului. Căutți răspunsuri la aceste dificultăți. A lua notițe Luarea notițelor este una dintre deprinderile elementare de studiu. exemple. Această parte se completează ulterior. Etapa a cincea este una a tratamentului integral al textului memorat. nu vă mulțumiți cu abordare pasivă. Înțelegeți că survolul și aprofundarea sunt cele două fețe ale artei de a citi bine. pe care le revedem apoi acasă pentru a reflecta asupra lor. Acum se revăd ideile principale pentru întregul text. A lua notițe nu înseamnă a scrie cuvânt cu cuvânt ceea ce spune vorbitorul. 3. Sistemul care s-a impus în luarea notițelor este sistemul Cornell. pornindu-se de la aceste titluri. fiecare poate să-și facă propriul sistem de luat notițe. dând dovadă de atenție. se completează schemele și se coroborează unele cu altele. urmărindu-se identificarea ideilor principale sau a conceptelor-cheie. este metoda RICAR (în engleză SQ3R: Survey-Question-Read-Recit-Review). Se recomandă o citire activă. pentru a-i învăța pe studenți cum să se pregătească pentru examene. o metodă care permite reținerea a ceea ce se comunică. se caută exemple și ilustrări ale . pot fi comentarii. 4. căutarea răspunsurilor la întrebările puse. Notițele au caracter personal. 5. În etapa a patra se vizează reproducerea din memorie a ideilor principale și a răspunsurilor la întrebările puse. Chestionați întotdeauna cartea sau textul. Prima etapă constă în formarea unei imagini generale asupra textului printr-o examinare de ansamblu a titlurilor subcapitolelor. este consacrată rezumatului. stabilirea legăturilor cu alte cunoștințe. Putem nota ideile într-o schemă pe care o proiectăm singuri: numerotând ideile principale. Pagina de notițe este structurată pe trei secțiuni:   Secținea 1 – este partea principală. În această fază se pot face sheme care să cuprindă ideile principale ale fragmentului citit. a schemelor și ilustrațiilor. Întrebări (I). pentru că acest lucru nu este posibil. în afara cuvintelor-cheie. pentru a ne asigura că am reținut întocmai ideile și că le putem folosi ori de câte ori avem nevoie. Se citesc cu atenție concluziile din sumarul prezentat la sfârșitul fiecărui capitol. Metoda RICAR  O metodă cunoscută și prezentată în mai toate manualele universitare americane. întrucât constituie un mijloc eficient în conturarea unui stil de studiu. Antrenamentul elevilor în luarea notițelor școlare trebuie să fie o preocupare a educatorilor. la conferințe. Etapa a doua constă în citirea atentă a titlurilor și formularea întrebărilor. Secțiunea 3 – situată în partea de jos a paginii. legături cu alte informații. ci înseamnă a nota pe scurt ideile principale expuse. Recapitulare (R). Citirea propriu-zisă (C). Amintirea (A). marcând eventualele semne de întrebare sau reflecții personale pe marginea textului. 1.

rezolvă exercițiile și aplicațiile posibile.Dorina Sălăvăstru . Această metodă de învățare îl determină pe elev să intre în dialog cu textul. beneficiul va fi resimțit în momentul pregătirii examenelor.conținutului studiat. Este o interacțiune care face materialul mai interesant și mai plin de înțeles. 5-BIBLIOGRAFIE 1. PSIHOLOGIA ÎNVĂŢĂRII. Chiar dacă utilizarea acestei metode presupune o muncă destul de laborioasă. când timpul necesar învățării se va reduce simțitor. se stabilesc legături cu alte cunoștințe sau cu experiența de viața a elevului.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->