Sunteți pe pagina 1din 34

Strategii eficiente de învățare

„Să-i învățăm pe elevi să învețe”


Modul 2
Abordări teoretice ale strategiilor de
învățare

Formator
Prof. psiholog Adina Mesaros
Cuprins

 Definirea strategiilor de învățare;


 Tipuri de strategii de învățare;
 Învățarea autodirijată;
 Metode moderne de învățare;
 Stiluri de învățare;
 Aplicaţii practice.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Definirea strategiilor de învățare

 ,,Un mod în care poate fi atacată o situație de


instruire, un mod de a pune în contact elevul cu
materialul nou de învățat, o combinare și organizare
optimă a celor mai adecvate metode, mijloace și forme
de grupare a elevilor în raport cu natura obiectivelor
urmărite, tipuri de conținuturi actuale, tipul de
experiență de învățare"; „o ipoteză de lucru, o linie
directoare de acțiune căreia i se asociază un anumit
mod global de organizare a unor metode și mijloace"
(Cerghit, 1988, în Neacșu - Instruire și învățare);

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Definirea strategiilor de învățare

 instrumente cognitive folosite pentru organizarea sistematică a


procesului gândirii asociate cu cunoștințe și abilități achizitionate;
 resurse intelectuale care-i dă posibilitatea celui care învață să
planifice, să organizeze, să monitorizeze, să direcționeze și
să reflecteze la învățare.
 strategiile sunt acțiuni deliberate pentru atingerea obiectivelor
particulare;
 strategiile pot fi selectate și aplicate flexibil, implică abilități
cognitive și voința motivațională

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Definirea strategiilor de învățare

 Anderson în lucrarea sa Learning strategies in physical education stabilește


șapte criterii pentru o strategie efectivă de învățare. Aceasta ar trebui să-i
permită elevului:
1. să facă instrucția personală relevantă;
2. să descrie și să discute în moduri cu înțeles, atributele unei performanțe de
calitate;
3. supervizarea și autodirecționarea propriei practici și a progresului;
4. recunoașterea propriilor limite, preferințe și nevoi;
5. adaptarea unei abordări mai planificate în achiziționarea cunoștințelor și
aptitudinilor;
6. acceptarea unor noi și variate provocări de învățare cu mai multă încredere,
sârguință și persistență;
7. a te ocupa cu mai multă atenție de mijloace, de exemplu, procese și
instrumente asociate în învățare, si obținerea progreselor față de
rezultatele inițiale.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare

 Învățarea auto-reglatoare (self-regulated learning)


pune accent important pe integrarea ambelor
componente ale învățării: componenta motivațională și
cognitivă.
 Învățarea auto-reglatoare include următoarele
categorii de strategii:
• strategii cognitive de învățare;
• strategii metacognitive și auto-reglatoare;
• strategii de management al resurselor;
• strategii motivaționale și afective,
• strategii de studiu.
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
Strategii cognitive

 Strategiile cognitive de învățare pot fi aplicate


simplelor sarcini de memorare sau unor sarcini mai
complexe care necesită înțelegerea informațiilor
(înțelegerea unui text sau a unei lecturi):
 de repetare (repetarea unor termeni de învățat sau spunerea
unor cuvinte cu voce tare în timpul citirii unui text);
 de elaborare (parafrazarea sau realizarea unui sumar al
materialului de învățat, crearea analogiilor, luarea unor notițe
generative -unde elevii de fapt reorganizează și leagă ideile din
notițele lor, în contrast cu notele luate pasiv, liniare- explicarea
ideilor din materialul de învățat altcuiva și punerea de întrebări și
răspunsuri);
 organizaționale (selectarea ideilor principale din text,
schițarea textului sau materialului de învățat și utilizarea unor
diverse tehnici, specifice pentru selectarea și organizarea ideilor
din material).
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
- Strategii metacognitive și auto-reglatoare -
Strategii metacognitive și auto-reglatoare:

 Planificare(stabilirea scopurilor pentru studiu, citirea razantă


(skimming), stabilirea unor întrebări înainte de citirea textului,
realizarea unei sarcini de analiză a problemei);
 Monitorizare (trasarea, dirijarea atenției în timpul citirii unui text,
sau ascultării unei lecturi, auto-testarea prin utilizarea întrebărilor
despre material pentru a verifica înțelegerea, monitorizarea
înțelegerii unei lecturi și utilizarea strategiilor de luare a testelor
(test-taking) într-o situație de examinare. Aceste strategii îl
alertează pe cel ce învață de eșuările în atenție sau întelegere
care pot fi „reparate" utilizând strategii reglatoare);
 Reglare (ex. reîntoarecerea pentru recitirea unei porţiuni din text,
încetinirea vitezei de citire în cazul unui text mai dificil, sărirea
peste întrebări în cadrul unui text şi reîntoarcerea la ele etc.)

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
-Strategiile de management al resurselor-
Strategiile de management al resurselor.
 includ organizarea și controlarea timpului, a efortului, a
mediului de învățare și a altor persoane incluzând
profesori și semeni prin folosirea strategiilor de
căutare de ajutor. În ideea unei abordări generale
adaptive spre învățare aceste strategii se presupune
că-i ajută pe elevi să se adapteze mediului lor precum
și să-și schimbe mediul înconjurător pentru a le
conveni obiectivelor și nevoilor lor.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
-Strategii motivaționale și afective-

Strategii motivaționale și afective


 implicarea celui care învață în fixarea scopurilor învățării;
 strategii de construire a unor expectații pozitive și implicit a încrederii în
forțele proprii (fixarea unor scopuri clare, accentuarea importanței
învățării, gradarea sarcinilor de învățare în pași mici);
 conștientizarea valorii sarcinii: angajarea în sarcini de învățare
corespunzătoare propriilor nevoi și interese, înțelegerea legăturii dintre
sarcina actuală și problemele cotidiene de viitor, finalizarea scopurilor;
 autovalorizarea: evidențierea progreselor realizate în fiecare etapă de
îndeplinire a sarcinii, reamintirea reușitelor din etapele anterioare ale
activității de învățare;
 dezvoltarea sentimentului autoeficacității.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Autoeficacitatea

Autoeficacitalea percepută reprezintă convingerile oamenilor


despre propriile abilităţi necesare pentru atingerea obiectivelor şi
îndeplinirea sarcinilor propuse.
Autoeficacitatea influenţează:
Paternul de gândire- Capacitatea individului de a-şi stabili scopuri este
influenţată de anticiparea scopurilor propuse şi autoevaluarea capacităţii
lui proprii
Procesele motivaţionale
Procesele afective
Procese de selecţie- Din cauza convingerilor despre propriile abilităţi,
indivizii pot evita sau nu situaţiile şi activităţile pe care le consideră
incontrolabile. Prin astfel de selecţii, ei ajung să cultive anumite abilităţi,
interese, reţele sociale care ulterior pot influenţa cursul vieţii lor.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Autoeficacitatea

Persoanele cu un sentiment puternic de autoeficacitate:


abordează sarcinile dificile ca fiind mai degrabă provocări decât
ameninţari care ar trebui evitate;
se implică mai mult în activităţi;
îsi
stabilesc obiective mai complexe şi mai provocatoare, perseverând
până la finalizarea acestora;
încazul unui eşec, ei sporesc efortul depus şi îşi recapătă mai repede
sentimentul de autoeficacitate;
de obicei atribuie nereuşitele unui efort insuficient, cunoştintelor
deficitare sau lipsei unor abilităţi care pot fi dobândite în timp;
abordează situaţiile amenintătoare cu sentimentul că le pot (le vor
putea) controla.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Autoeficacitatea

Dezvoltarea autoeficacitaţii:
obţinerea unor succese repetate;
observarea anumitor modele sociale;
procesul de persuasiune - Persoanele care pot fi convinse pe cale
verbală despre posesia abilităţilor necesare realizării unei sarcini, se
implică mai mult;
informaţiiledespre stările lor emoţionale şi somatice- Indivizii tind
să interpreteze propriile reacţii la stres şi situaţii tensionate ca fiind
semnele unor abilităţi insuficient dezvoltate sau inexistente.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
-Strategii motivaționale și afective-
Metode și procedee acționale de învățare eficientă :
 fixarea unui scop prioritar clar, determinarea și
delimitarea acestuia în mod precis în structura acțiunilor
întreprinse. În acest enunț se verifică legătura puternică
ce se poate stabili între două componente ale acțiunii de
învățare: scopul și motivul;
 fixarea progresivă a unor scopuri, la început mai
apropiate, apoi, treptat, al unora mai îndepartate;
 individualizarea fixării scopurilor în funcție de
personalitatea proprie, având în vedere și stabilitatea
intereselor private ca atitudini pozitive față de un
domeniu;
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
Strategii motivaționale și afective-

 aprecierea evoluției elevilor să se facă mai


ales în termeni pozitivi; dezaprobarea este mai
puțin eficientă în stimularea motivației învățării;
 cunoașterea progreselor făcute de elevi în
atingerea obiectivelor învățării, se va face
frecvent, dar în special după etapele
importante ale conținutului procesului
cunoașterii;
 evitarea unor presiuni sau bariere prea
puternice exercitate din afară în vederea
atingerii obiectivelor cu orice preț.
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
-Strategii motivaționale și afective-

Trei tipuri generale de credințe motivaționale:


 credințele propriei eficacități (asta înseamnă
credințe în capacitatea unei persoane de a
realiza sarcina);
 credințe despre valoarea sarcinii (credințe
despre importanța, interesul și valoarea sarcinii);
 orientarea obiectivelor (concentrarea este pe
stăpânirea și învățarea sarcinii, pe note sau pe
motive extrinseci).

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Tipuri de strategii de învățare
-Strategii de studiu-

Strategii de studiu
 strategii de concentrare a atenției asupra temei
studiului;
 strategii de management al timpului alocat studiului;
 strategii de stabilire a priorităților în îndeplinirea
sarcinilor de învățare;
 strategii de ascultare și luare de notițe în timpul
receptării informațiilor;
 strategii de lectură.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Învățarea autodirijată

Factori determinanți ai învățării autodirijate


Factori Factori ce țin Factorii Factorii Factorii
antecedenți de persoană conținutului ofertei mediului
învățării

Experiențe Caracteristicile Conținuturi Oferta de Factorii


trăite în trecut personalității (instrumentele instruire: mediuluii
(siguranța de relevante consilierile, social,
sine, nivelul pentru ajutor pentru profesional,
exigenței, identitate, informare, cultural, timpul,
orientarea spre efort de timp, șanse de stresul
succes, sensul și succes,
toleranța la relevanța) dificultăți
frustrare)

Caracteristicile
capacității de
învățare(stilul
de învățare,
metacunoașter
e structură
cognitivă)

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Învățarea autodirijată

Învăţarea autodirijată (autoinstruirea) implică următoarele


competenţe:
 de a şti unde poţi găsi cunoştinţele necesare;
 de a şti ce cunoştinţe îţi trebuie pentru a rezolva anumite
probleme;
 de a putea distinge ceea ce este important, de ceea ce este mai
puţin important;
 de a putea distinge formele cunoaşterii (empirică/teoretică,
bazată pe experienţă/pe revelaţie);
 de a şti cum s-a născut, cum a apărut o anumită cunoaştere;
 de a realiza conexiunile necesare şi de a considera diferenţele;
 de a putea recunoaşte limitele cognoscibilului.
Învățarea autodirijată

 Caracteristicile autodidactului: flexibilitate


(atitudinală), autoreflexivitate, curiozitate şi francheţe
(atitudine deschisă, sinceră şi fermă), este logic şi
analitic, este responsabil şi conştient de propria
valoare, are o anumită rezistenţă, are o imagine
pozitivă despre sine, dispune de strategii şi metode de
învăţare, îşi evaluează autoinstruirea. Autodidactul are
capacitate individuală de a-şi organiza propria instruire
şi o atitudine corespunzătoare (J. Reischmann, 1997).

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Succesul şcolar

Succesul şcolar în sine depinde de o serie de factori :


 strategii de învăţare (selectarea informaţiilor relevante, stabilirea asocierii
dintre informaţiile asimilate deja şi cele noi, memorare; abilităţi de luare de
notiţe; strategii de înţelegere a textelor scrise şi citite; abilităţi de redactare
a proiectelor; tehnici de organizare a materialelor; etc.);
 motivaţie (intrinsecă pentru implicarea şi perseverenţa în activităţile
şcolare);
 gestionarea eficientă a timpului (evaluarea corectă a timpului necesar
efectuării unei sarcini specifice; utilizarea eficientă a timpului alocat
efectuării unei sarcini; planificarea succesiunii de rezolvare a temelor);
 managementul eficient al mediului fizic şi social (alegerea unui spaţiu de
învăţare cu un număr cât mai mic de distractori, alegerea unui
anturaj/prieteni care valorizează succesul şcolar, etc.);
 gestionarea eficientă a stărilor afective (de exemplu, anxietatea faţă de
teste, inducerea emoţiilor pozitive funcţionale – care menţin implicarea în
activităţile şcolare);
 menţinerea unui nivel constant de performanţe ridicate, prin monitorizarea
conştientă a proceselor de învăţare (abilităţi metacognitive).
GÂNDIRE CRITICĂ

 A formula întrebări
 A avansa ipoteze
 A cerceta fapte
 A judeca idei
 A argumenta
 A lua în calcul contraexemplele
 A ține cont de obiecții
 A accepta ignoranța
 A fi sceptic
 A accepta eroarea

- gândirea critică (întrebări de căutare asupra materialului și generarea propriilor


idei);

- abilitatea.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Stiluri personale

Stilurile unei persoane:


 stiluri cognitive (abilitatea să folosească diferite forme de
procesare a informației -perceperea, conceptualizarea,
categorizarea, luarea deciziilor);
 stiluri de învățare (vizual, auditiv, verbal, fizic, logic, social,
independent) ;
 stiluri de personalitate (diferențele individuale înrădăcinate în
aplicarea controlului peste funcționalitatea cognitivă). Stilurile
personale care de asemenea includ preferințe individuale sunt
consistente în timp și de-a lungul activității;
 stiluri de gândire ( elevii cu stil global de gândire preferă gândirea
abstract generală, facându-se simțiți în lumea de idei, pe când elevii cu
un mod local de gândire sunt cu picioarele pe pământ și orientați spre
pragmatismul situației).
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
Stiluri de învățare

 Reprezintă modalitatea preferată de


receptare, prelucrare, stocare şi
reactualizare a informaţiei şi se
formează prin educaţie.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Stiluri de învățare

Stilurile de învățare depind de:


 personalitate;
 procesarea informației;
 interacțiune socială;
 metode instrucționale.

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Stiluri de învățare

 Recunoscând și înțelegând propriile


stiluri de învățare se pot folosi tehnici
care se potrivesc mai bine propriei
persoane. Acestea îmbunătățesc viteza
și calitatea învățării.
 Chestionar de identificare a stilurilor de
învățare

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Stiluri de învățare
Stilul de Caracteristici ale
învăţare comportamentului de învăţare
Stilul
auditiv •Învaţă din explicaţiile profesorului;
•Verbalizează acţiunea întreprinsă pentru a
învăţa;
•Este eficient în discuţiile de grup.

Stilul •Este important să vadă textul scris;


vizual •Învaţă pe bază de ilustraţii, hărţi, imagini,
diagrame;
•Recitirea/rescrierea materialului sunt metodele
de fixare.

Stilul •Are nevoie să se implice fizic în activitatea de


tactil învăţare;
•Se exprimă folosind mişcarea mâinilor şi
comunicarea nonverbală
Stilul •Învaţă din situaţiile în care poate să
kinestezic experimenteze;
•Lipsa de activitate determină agitaţie,fiind
etichetat cu tulburări de comportament
Stil de învățare-emisfera cerebrală
activată predominant
Stilul Strategia de învăţare utilizată
cognitiv

Stilul •Viziune de ansamblu asupra textului;


global •Identificarea ideilor principale,a
(dominanță dreaptă) cuvintelor cheie şi a rezumatului care
oferă perspectiva de ansamblu.

Stilul analitic •Împărţirea textului în părţi componente,


(dominanță stângă) prezentate pas cu pas şi în ordine logică;
•Utilizarea sublinierii şi a fragmentării
textului;
•Fixarea unor idei pe măsura citirii textului
şi refacerea la urmă a întregii structuri.
Emisfera stângă
 Observă amănunte, capacitate de analiză
 Informațiile sunt gândite în cuvinte, pronunțate,
scrise, citite, calculate, evaluate;
 Responsabilă cu logica, rațiunea, judecata,
„rece” (obiectivă);
 Demersul linear, detaliat, secvențial,
algoritmic;
 Elaborează reguli, legități, clasificări;
 Planifică, preferă certitudinile .
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
Emisfera dreaptă
 Vedere de ansamblu, capacitate de sinteză
 Informațiile sunt gândite în imagini, comparații,
asocieri;
 Vedere globală, identifică forme și structuri;
 Recunoaște persoane și obiecte pe baza
reprezentărilor (spațiale, temporale, de
mișcare);
 Face analogii, compune modele abstracte;
 Creativă, euristică, intuitivă, permisivă.
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
i
Cum să înveți mai eficient

Vizual
 Citește informaţia în formă tipărită!
 Verifică dacă notiţele sunt corecte!
 Privește forma unui cuvânt!
 Folosește culori, ilustraţii şi diagrame!
 Subliniază cuvintele-cheie!
 Alcătuiește hărţi mentale, matrici conceptuale,
scheme!
 Folosește imaginile pentru explicarea textelor!

Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale


învățare strategiilor de învățare
Cum să înveți mai eficient
Auditiv
 Ascultă o persoană care îţi explică un anumit lucru!
 Discută ideile, problemele noi şi explică-le cu cuvinte proprii!
 Analizează-ți gândurile şi ideile!
 Solicită repetarea explicaţiilor!
 Ascultă un text înregistrat pe bandă, decât să-l citești!
 Pronunţă cuvintele în gând!
 Citește cu voce tare!
 Înregistrează-ți observaţiile şi gândurile!
 Repetă principalele idei folosind propria voce, cu muzica preferată
în fundal!
 Foloseşte metode de ascultare activă, incluzând aici punerea de
întrebări şi rezumarea!
Strategii eficiente de
învățare Modul: Abordări teoretice ale
strategiilor de învățare
Cum să înveți mai eficient
Practic
 Efectuează experimente!
 Scrie lucrurilor în ordinea lor, pas cu pas!
 Scrie ideile cu propriile cuvinte!
 Scrie la calculator, nu de mână!
 Scrie cursiv, nu de tipar!
 Convertește notiţele în imagini sau benzi desenate!
 Alcătuireșe hărţi conceptuale!
 Urmărește cu degetul titlurile cuvintele-cheie, pronunţă
respectivele cuvinte și scrie-le din memorie!
 Realizează sarcini practice!
Strategii eficiente de Modul: Abordări teoretice ale
învățare strategiilor de învățare
Va mulţumesc!