Sunteți pe pagina 1din 24

LIMBA LATIN ANUL AL DOILEA, SEMESTRUL AL DOILEA TEMA DE SUPIN A VERBULUI Tema de supin se obine de la a patra form verbal

dat de dicionar, prin ndeprtarea terminaiei um: Exemple Tema de supin laudo, laudre, laudvi, laudtum laudatvideo, vidre, vidi, visum visdico, dicre, dixi, dictum dictaudio, audre, audvi, audtum auditDe la tema de supin se formeaz urmtoarele forme verbale: 1. 2. 3. Supinul Participiul - perfect - pasiv \ viitor - activ Infinitivul - perfect - pasiv - viitor - activ \ pasiv

1. SUPINUL este substantiv verbal de declinarea a patra, cu forme numai pentru acuzativ i ablativ, numrul singular. Ac. Abl. laudtum pentru a luda laudt de ludat visum pentru a vedea vis de vzut

Ac. dictum pentru a spune audtum pentru a auzi Abl dict de spus audt de auzit 2. PARTICIPIUL PERFECT PASIV este un adjectiv verbal cu trei terminaii, de declinrile I i a II-a. Se formeaz de la tema de supin a verbului, la care se adaug terminaiile us, -a, -um. Exemple: N. laudtus, laudta, laudtum = ludat,- G. laudti, laudtae, laudta N. G. N. G. N. G. visus, visa, visum = vzut,- visi, visae, visa dictus, dicta, dictum = spus,- dicti, dictae, dicta audtus, audta, audtum = auzit,- audti, audtae, audta

PARTICIPIUL VIITOR ACTIV este un adjectiv verbal cu trei terminaii, de declinrile I i a II-a. Se formeaz de la tema de supin a verbului, la care se adaug infixul -ur- i terminaiile us, -a, -um.

Exemple: N. laudatrus, laudatra, laudatrum = care va luda G. laudatri, laudatrae, laudatra

N. G. N. G. N. G.

visrus, visra, visrum = care va vedea visri, visrae, visra dictrus, dictra, dictrum = care va spune dictri, dictrae, dictra auditrus auditra, auditrum = care va auzi auditri, auditrae, auditra

3. INFINITIVUL PERFECT PASIV se formeaz de la formele de acuzativ ale participiului perfect pasiv, la care se adaug auxiliarul esse. Exemple: Sg. laudtum, laudtam, laudtum esse = c a fost ludat,- Pl. laudtos, laudtas, laudta esse = c au fi ludai,-te Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. visum, visam, visum esse = c a fost vzut,- visos, visas, visa esse = c au fost vzui,-te dictum, dictam, dictum esse = c a fost spus dictos, dictas, dicta esse = c au fost spui,-se audtum, audtam, audtum esse = c a fost auzit,- audtos, audtas, audta esse = c au fost auzii,-te

INFINITIVUL VIITOR ACTIV se formeaz de la formele de acuzativ ale participiului viitor activ, la care se adaug auxiliarul esse. Sg. laudtrum, laudtram, laudtrum esse = c va luda Pl. laudtros, laudtras, laudtra esse = c vor luda Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl. visrum, visram, visrum esse = c va vedea visros, visras, visra esse = c vor vedea dictrum, dictram, dictrum esse = c va spune dictros, dictras, dictra esse = c vor spune

audtrum, audtra, audtrum esse = c va auzi audtros, audtras, audtra esse = c vor auzi INFINITIVUL VIITOR PASIV se formeaz cu supinul verbului de conjugat i auxiliarul iri (infinitivul prezent pasiv al verbului eo, ire = a merge). laudtum iri = c va fi ludat visum iri = c va fi vzut dictum iri = c va fi spus audtum iri = c va fi auzit

TIMPURILE COMPUSE ALE MODURILOR VERBALE, LA DIATEZA PASIV La diateza pasiv, au forme compuse urmtoarele timpuri: perfect, mai mult ca perfect i viitor anterior, modul indicativ perfect i mai mult ca perfect, modul conjunctiv perfect i viitor, infinitiv1 Acestea se formeaz prin adugarea, la participiul perfect pasiv al verbului de conjugat, a verbului auxiliar sum, esse, fui, la modurile i timpurile necesare. Face excepie de la aceast regul infinitivul viitor anterior pasiv, care se formez cu supinul n acuzativ al verbului de conjugat i auxiliarul iri. Complementul de agent al verbului st, de regul, n cazul dativ, mai rar n ablativ, precedat de prepoziia a (ab). Timpurile compuse ale indicativului, la diateza pasiv: 1. INDICATIVUL PERFECT PASIV = Participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + auxiliarul sum, esse, fui la indicativ prezent. Participiul perfect se acord n gen, numr i caz cu subiectul; auxiliarul indic persoana i numrul. Exemple: Sg. amtus, amta, amtum sum es, est Pl. amti, amtae, amta sumus, estis, sunt Amtus sum. = Eu am fost iubit. Amta es. = Tu ai fost iubit. Puer amtus est. = Copilul a fost iubit. Puella amta est. = Fata a fost iubit. Nos amti sumus = Noi am fost iubii Vos amtae estis. = Voi ai fost iubite. Amti sunt. = Ei au fost iubii. 2. INDICATIVUL MAI MULT CA PERFECT PASIV = participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + auxiliarul sum, esse, fui la indicativ imperfect. Exemple: Sg. visus, visa, visum eram, eras, erat Pl. visi, visae, visa ermus, ertis, erant Visus eram = Eu fusesem vzut Visa erat = Ea fusese vzut Puri visi erant matri erum. = Copiii fuseser vzui de mama lor. Templa visa erant multis hominbus. = Templele fuseser vzute de muli oameni. 3. INDICATIVUL VIITOR ANTERIOR PASIV = participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + auxiliarul sum, esse, fui la indicativ viitor. Exemple: Sg. audtus, audta, audum ero, eris, erit Pl. audti, audtae, audta ermus, ertis, erunt Audtus eris = Tu vei fi fost auzit.
1

Infinitivul perfect pasiv i infinitivul viitor pasiv au fost tratate n cadrul leciei anterioare, Tema de supin a verbului.

Auditae ermus = Noi vom fi fost auzite. Carmna audta erunt diciplis. = Cntecele vor fi fost ascultate de elevi. Magster audtus erit vobis. = Profesorul va fi fost ascultat de voi. Observaie n textele bibice i patristice, auxiliarul este utilizat ndeosebi la indicativ viitor anterior (furo, furis, furit, fuermus, fuertis, furint), ca n latina popular. De asemenea, indicativul viitor anterior este folosit i cu valoarea unui indicativ viitor simplu. 4. CONJUNCTIVUL PERFECT PASIV = participiul perfect pasiv + auxiliarul sum, esse, fui la conjunctiv prezent. Exemple: Sg. dictus, dicta, dictum sim, sis, sit = s fi fost spus / spus Pl. dicti, dictae, dicta simus, sitis, sint = s fi fost spui / spuse Dictum sit = El (neutru) s fi fost spus. Dicti sint = Ei s fi fost spui. Carmna dicta sint disciplis = Poeziile s fi fost spuse de elevi. Cicro dictus sit consul = Cicero s fi fost numit consul. 5. CONJUNCTIVUL MAI MULT CA PERFECT PASIV = participiul perfect pasiv al verbului de conjugat + auxiliarul sum, esse, fui la conjunctiv imperfect. Exemple: Sg. laudtus, laudta, laudtum essem, esses, esset Pl. laudti, laudtae, laudta essemus, essetis, essent Laudtus essem = Eu a fi fost ludat. Laudtae essetis = Voi ai fi fost ludate. Cibus laudtus esset mihi = Mncarea ar fi fost ludat de mine. Oratres laudti essent turbae = Oratorii ar fi fost ludai de mulime.

VERBELE DEPONENTE n limba latin exist o categorie foarte veche de verbe la diateza medie (din care s-a dezvoltat ulterior diateza pasiv2), numite verbe deponente. Ele exprim puternica implicare a subiectului n aciunea verbal3 i au un sens activ sau reflexiv. Desinenele medii s-au confundat cu cele pasive nc din latina arhaic: -(o)r, -ris/ -re , -tur, -mur, -mini, -(u)ntur. Aceste verbe se gsesc la toate conjugrile: I imtor, imitri, imittus sum = a imita miror, mirri, mirtus sum = a se mira II III IV
2 3

meror, merri, mertus sum = a merita veror, verri, vertus sum = a se teme loquor, loqui loctus sum = a vorbi moror, mori, mortus sum = a muri ordor, ordri, orsus sum = a urzi, a ese

Dan Sluanschi, Sintaxa limbii latine, Vol. I, Sintaxa propoziiei, 1994, p. 126.

Ibidem.

oror, orri, ortus sum = a se ivi, a rsri Aceste verbe au i cteva forme active: participiul prezent i viitor, infinitivul viitor, gerunziul i supinul. n textele cretine s-a constatat o inconstan n utilizarea verbelor deponente. Unele dintre ele apar cu forme active. (lamentre, n loc de lamentri a plnge, radicre, n loc de radicri a prinde rdcin), altele sunt folosite cu sens pasiv (admirri a fi admirat, n loc de a admira, hortri a fi sftuit, n loc de a sftui); de asemenea, unele verbe active sunt folosite ca deponente (certri, n loc de certre a lupta, lacrimri, n loc de lacrimre a vrsa lacrimi)4. Exemple: Conjugarea I deponent INDIC. MO D/ TIM P PRE ZEN T miror miraris miratur miramur miramini mirantur m mir mirer mireris miretur mirem ur miremi ni mirent ur s m mir mirarer mirarer is miraret ur mirare mur mirare mini mirare ntur m-a mira mirar e mir -te! mira mini mira i-v! mirari a se mira N. mirans G.mirantis etc care se mir CONJ CT. IMP ER. INFIN. PARTIC.

IMP ERF.

mirabar mirabaris mirabatur mirabamur mirabamini mirabantur m miram

VIIT .
4

mirabor miraberis mirabitur

mirat or

miratrum, -am,-um esse/ fre

miratrus, -a,-um miraturi,

Albert Blaise, Manual de latin cretin, 2000, p. 116-117.

mirabimur mirabimini mirabunturm voi mira

mirat or mira ntor s te miri/ te vei mira

-ae, -a miraturos, care se va -as, -a mira esse / fore c se va mira

PER F.

miratus,-a, -um sum, es, est mirati,-ae, -a sumus, estis, sunt m-am mirat

miratus ,-a, -um sim, sis, sit mirati,ae,-a simus, sitis, sint s m fi mirat miratus ,-a, -um essem, esses, esset mirati,ae,-a essemu s, essetis, essent m-a fi mirat

miratu _ m, -am, -um esse miratos, -as, -a esse a fi mirat

miratus, -a, -um mirati, -ae, -a mirat,-

MAI MU LT CA PER F

miratus, -a, -um eram, eras, erat mirati,ae,-a eramus, eratis, erant m mirasem

VIIT . ANT ERI OR

miratus, -a, -um ero, eris, erit mirati,ae,-a erimus, eritis, erunt m voi fi mirat

SUPIN Ac.mir atum pentr u a se mira Abl. miratu

GER UNZ . N. G. mira ndi de a

GERUND. mirandus, -a, -um mirandi, -ae, -a care va fi de mirat

de mirat

se mira D.mi rando spre a se mira Ac. (ad) mira ndum pent ru a se mira Abl. mira ndo mir nduse

(de care va trebui s m mir)

Conjugarea a II-a deponent I MO D/ TIM P PRE ZEN T NDIC. C ONJCT. I MPER. INFIN. PARTIC .

mereor mereris meretur meremur meremini merentur merit

merear merearis mereatur mereamu r mereami ni mereantu r s merit mererer merereris mereretur mererem ur mereremi

merere merit! meremini meritai!

mereri a merita

N. merens G. merentis etc care merit

IMP ERF.

merebar merebari s merebatu r merebam

ur merebam ini merebant ur meritam VIIT . merebor mereberi s merebitur merebim ur merebimi ni merebint ur voi merita m eritus,-a, -um sum, es, est me riti,-ae, -a sumus, estis, sunt am meritat m eritus,-a, -um eram, eras, erat meriti,ae,-a eramus, eratis, erant meritase m m eritus,-a,um ero, eris, erit

ni mererent ura merita

meretor meretor merentor s merii!

meritru meritrus m, -am,- , -a,-um um esse/ fre merituri, merituros -ae, -a , -as, -a care esse / va fore merita c va merita meritum, -am, -um esse meritus, -a, -um

PER FEC T

m eritus,-a, -um sim, sis, sit meriti,ae,-a simus, sitis, sint s fi meritat m eritus,-a, -um essem, esses, esset meriti,ae,-a essemus, essetis, essent a fi meritat

meriti, meritos, -ae, -a -as, -a meritat,esse a fi meritat _

MAI MU LT CA PER FEC T

VIIT .

SUPIN GERUN Ac. Z. meritum N. -

GERUN D. merendus

ANT ERI OR

meriti,ae,-a erimus, eritis, erunt voi fi meritat

pentru a merita Abl. meritu de meritat

G. merendi de a merita D. merendo spre a merita Ac. (ad) merendu m pentru a merita Abl. merendo meritn d

, -a, -um merendi, -ae, -a care va fi meritat (care va trebui s fie meritat)

Conjugarea a III-a deponent I MO D/ TIM P PRE -ZEN T loquor loqueris loquitur loquimur loquimini loquuntur vorbesc loquar loquaris loquatur loquamur loquamin i loquantur s vorbesc loquerer loquereri s loqueretu r loquerem ur loquerem ini loquerent ur a vorbi lo quere vorbete ! l oquimini vorbii! loqui a vorbi N.loquens G.loquenti s etc care vorbete NDICA TIV C ONJCT. I MPER. INFIN. PARTIC .

IMP ERF

loquebar loquebari s loquebat ur loqueba mur loqueba mini loqueban tur vorbeam loquar

lo

locutru

locutrus,

VIIT .

loqueris loquetur loquemur loquemin i loquentur voi vorbi

quitor loquitor loq uuntor s vorbeti!

m, -am,um esse/fore locuturo s, -as, -a esse /fore c va vorbi l ocutum, -am, -um esse

-a,-um locut uri, -ae, -a care va vorbi

PER FEC T

MAI MU LT CA PER FEC T

lo cutus,-a, -um sum, es, est lo cuti,-ae,a sumus, estis, sunt am vorbit lo cutus,-a, -um eram, eras, erat lo cuti,-ae,a eramus, eratis, erant vorbise m lo cutus,-a, -um ero, eris, erit locuti,ae,-a erimus, eritis, erunt voi fi vorbit

lo cutus,-a, -um sim, sis, sit l ocuti,ae,-a simus, sitis, sint s fi vorbit lo cutus,-a, -um essem, esses, esset locuti,ae,-a essemus, essetis, essent a fi vorbit SUPIN Ac. locutum pentru a vorbi Abl. locutu de vorbit

locutus, -a, -um locuti, -ae, -a

locutos, -as, -a vorbit,- esse a fi vorbit

VIIT . ANT ERI OR

GERUN Z. N. G. loquendi de a vorbi D.loquen do spre a vorbi Ac. (ad)

GERUN D. loquendu s, -a, -um loquendi, -ae, -a care va fi vorbit (care va

loquendu m pentru a vorbi Abl. loquendo vorbind

trebui s fie vorbit)

Conjugarea a IV-a deponent I MO D/ TIM P PRE ZEN T ordior ordiris orditur ordimur ordimini ordiuntur eu es ordiebar ordiebari s ordiebatu r ordiebam ur ordiebam ini ordiebant ur eseam ordiar, ordieris ordietur ordiemur ordiemini ordientur voi ese ordiar ordiaris ordiatur ordiamur ordiamini ordiantur s es ordirer ordireris ordiretur ordiremu r ordiremi ni ordirentu r a ese ordire ese! rdimini esei! ordiri o a ese N. ordiens G.ordienti s etc. care ese NDIC. C ONJCT. I MPER. INFIN. PARTIC .

IMP ERF.

VIIT .

or orditor srum,orditor am, -um o esse/ fre rdiuntor s ei! orsuros,as, -a esse/ fore c va ese

orsrus, -a,-um orsuri, -ae, -a care va ese

PER FEC T

MAI MU LT CA PER FEC T

or sus,-a, -um sum, es, est o rsi,-ae,-a sumus, estis, sunt am esut or sus,-a, -um eram, eras, erat orsi,-ae, -a eramus, eratis, erant esusem

or sus,-a, -um sim, sis, sit orsi,-ae,a simus, sitis, sint s fi esut or sus,-a, -um essem, esses,ess et orsi,-ae,a essemus, essetis, essent a fi esut

orsum,am, -um esse orsos,as,-a esse a fi esut

orsus, -a, -um orsi,-ae,a esut,-

VIIT . ANT ERI OR

or sus,-a, SUPIN -um ero, Ac. eris, erit orsum pentru a orsi,-ae,- ese a Abl. erimus, orsu eritis, de esut erunt voi fi esut

GERUN Z. N. G. ordiendi de a ese D. ordiendo spre a ese Ac. (ad ) ordiendu m pentru a ese Abl ordiendo esnd

GERUN D. ordiendus , -a, -um ordiendi, -ae, -a care va fi esut (care va trebui s fie esut)

VERBELE SEMIDEPONENTE ase verbe latineti au forme active la modurile i timpurile formate de la tema de prezent i forme pasive la modurile i timpurile formate de la tema de perfect. Deoarece sunt pe jumtate deponente, se numesc semideponente: audo, audre, ausus sum = a ndrzni gaudo, gaudre, gavsus sum = a se bucura solo, solre, soltus sum = a obinui fido, fidre, fisus sum = a se ncrede confdo, confidre, confsus sum = a se ncrede diffdo, diffidre, diffsus sum = a nu se ncrede

CONJUGAREA PERIFRASTIC ACTIV Conjugarea perifrastic activ red ideea de intenie; se formeaz cu participiul viitor activ al verbului de conjugat i paradigma verbului sum, esse, fui. n latina trzie, ndeosebi n cea cretin, conjugarea perifrastic activ concureaz modalitile clasice de exprimare a viitorului.5 Exemple: laudo, laudre, laudvi, laudtum Sg. laudatrus, laudatra, laudatrum sum, es, est = am de gnd s laud Pl. laudatri, laudatrae, laudatra sumus, estis, sunt = avem de gnd s ludm Sg. laudatrus, laudatra, laudatrum fui, fuisti, fuit = am avut de gnd s laud Pl. laudatri, laudatrae, laudatra fuimus, fuistis, furunt = am avut de gnd s ludm CONJUGAREA PERIFRASTIC PASIV Conjugarea perifrastic pasiv red ideea de necesitate; se formeaz cu gerundivul verbului de conjugat i cu auxiliarul sum, esse, fui. Exemple: mitto, mittre, misi, missum Sg. mittndus, mittnda, mittndum sum, es, est Pl. mittndi, mittndae, mittnda sumus, estis, sunt Mittndus sum = Eu trebuie s fiu trimis. Mittndae estis = Voi trebuie s fii trimise. Mittndus eram = Eu trebuia s fiu trimis. Mittndus ero = Eu va trebui s fiu trimis. Observaii: 1. Subiectul logic (= complementul de agent) al unui verb la conjugarea perifrastic pasiv st n dativ sau n ablativ, precedat de prepoziia a / ab. Exemple: Disciplus laudndus est magstro / a magstro. = Elevul trebuie s fie ludat de profesor. Pullae educndae sunt matri / a matre. = Fetele trebuie s fie educate de mam.

Cf. Dan Sluanschi, Sintaxa limbii latine, Vol. 1, Sintaxa propoziiei, 1994, p. 141.

2. Sensul impersonal al unui verb la conjugarea perifrastic pasiv se obine cu forma de neutru, numrul singular, a gerundivului i forma de persoana a treia, numrul singular, a verbului sum, esse, fui, la modul i timpul necesare. Exemple: Laborndum est omnbus. = Trebuie s se munceasc de ctre toi. Credndum et sperndum est. = Trebuie s credem i s sperm. (Aug., De doctrna christina, I, 36)

MOD/ TIMP PREZENT

INDICATIV CONJUNCTIV IMPERATIV INFINITIV sim sis sit simus sitis sint s fiu essem / frem esses / fres esset / fret essemus / frmus esstis / fortis essent / frent a fi _ es fii! este fii! esse a fi VERBUL SUM, ESSE, FUI I COMPUSELE SALE A. SUM, ESSE FUI

sum es est sumus estis sunt sunt IMPERFECT eram eras erat eramus eratis erant eram VIITOR ero eris erit erimus eritis erunt voi fi fui fuisti fuit fuimus fuistis fuerunt / fuere am fost fueram fueras fuerat fueramus fueratis fuerant fusesem fuero fueris fuerit fuerimus fueritis fuerint voi fi fost

esto esto estote sunto s fii / vei fi

futurus, -a,- um esse c va fi

PERFECT

fuerim fueris fuerit fuerimus fueritis fuerint s fi fost fuissem fuisses fuisset fuissemus fuissetis fuissent a fi fost

fuisse c a fost

MAI MULT CA PERF.

VIITOR ANTERIOR

B. COMPUSELE VERBULUI SUM, ESSE, FUI Formele compuse ale verbului sum, esse, fui sunt create prin adugarea, la paradigma verbului respectiv, a unor prepoziii devenite prefixe: absum, absse, abfi = a fi departe, a lipsi adsum, adsse, adfi = a fi de fa desum, desse, defi = a lipsi insum, insse, infi = a fi n intrsum, intersse, intrfi = a fi ntre obsum, obsse, obfi = a sta mpotriv, a se opune, a vtma possum, posse, poti = a putea praesum, praesse, praefi = a fi n frunte prosum, prodsse, profi = a fi de folos subsum, subsse, subfi = a fi dedesupt, a fi ascuns sub suprsum, supersse, suprfi = a fi peste, a fi de prisos, a ntrece n conjugarea acestor verbe, la formele paradigmatice ale verbului sum, esse, fui se adaug prefixul respectiv. Fac excepie de la aceast regul verbele possum i prosum. Verbul possum, posse, potui Verbul possum s-a format cu ajutorul prefixului pot-: pot-sum. Vocala t urmat de s se asimileaz (possum), dar se pstreaz nainte de o vocal (potui). INDI MOD/ TIMP PREZE NT possum potes potest possmus potestis possunt pot potram potras possim possis possit possmus posstis possint s pot possem posses CATIV CON JCT. INFIN I TIV P ARTIC. N.potens G.potenti s (doar ca adj.)

posse a putea

I MPERF.

VIITOR

PERFE CT

MAI MULT CA PERFE CT

potrat potermus potertis potrant puteam potro potris potrit potermus potertis potrunt voi putea potui potuisti potuit potumus potuistis poturunt/ poture am putut poturam poturas poturat potuermus potuertis poturant putusem

posset possmus posstis possent a putea

poturim poturis poturit potuermus potuertis poturint s fi putut potuissem potuisses potuisset potuissemu s potuissetis potuissent a fi putut

_ potuiss e c a putut

VIITOR poturo ANTERI poturis OR poturit potuermus potuertis poturint voi fi putut

Verbul prosum, prodsse, profi Verbul prosum s-a format cu ajutorul prepoziiei pro, a crei form arhaic prod s-a meninut nainte de vocal (prodsse), dar a disprut nainte de s (prosum). I MO D/ TIM P PRE ZEN prsum prdes prdest prsim prsis prsit prdes fii de prdess NDIC. C ONJCT. IMPE R. INFIN. P ARTIC.

IMP ERF.

prsumus prdestis prsunt sunt de folos prdram prdras prdrat prdrm us prdrti s prdrant eram de folos prdro prdris prdrit prderm us prdertis prdrunt voi fi de folos

prsimus prsitis prsint s fiu de folos prdesse m prdesses prdesset prdess mus prdesst is prdesse nt a fi de folos _

folos! prdest e fii de folos!

e a fi de folos

VIIT .

p rdesto prdest o prdest ote prsunt o s fii de folos/ vei fi de folos

prfut rum, -am,um esse / fre c va fi de folos

prfutru s,-a,-um care va fi de folos

prfui prfuisti prfuit prfumu s prfuistis prfuru nt / prfure am fost de folos prfura MAI m MU prfuras LT prfurat CA prfuer PER mus F. prfuert PER FEC T

prfuri m prfuris prfurit prfuer mus prfuerti s prfurin t s fi fost de folos prfuisse m prfuisse s prfuisse t prfuisse

pr fuisse c a fost de folos

is prfuran t fusesem de folos pr VIIT . ANT ERI OR furo prfuris prfurit prfuer mus prfuerti s prfurin t voi fi fost de folos

mus prfuisse tis prfuisse nt a fi fost de folos

VERBELE NEREGULATE VOLO, NOLO, MALO 1. Volo, velle, volui = a voi MOD/ TIMP PREZ. INDICATIV CONJUNCTIV IMPERA- PARTICIPIU INFIN. TIV volo velim N. volens velle vis velis G. volentis vult velit volmus velmus vultis veltis volunt velint IMPERF. volebam vellem volebas velles volebat vellet volebamus vellemus volebatis velletis volebant vellent VIITOR I volam voles volet volemus voletis volent PERFECT volui volurim voluisse voluisti voluris voluit volurit voluimus volurimus voluistis voluritis voluerunt/ volurint voluere M.M.CA voluram voluissem PF. voluras voluisses volurat voluisset voluramus voluissemus voluratis voluissetis volurant voluissent VIITOR voluro II voluris volurit volurimus voluritis volurint

2. Nolo, nolle, nolui < non volo = a nu voi MOD/ TIMP PREZ. INDICATIV CONJUNCTIV IMPERA- PARTICIPIU INFIN. TIV nolo nolim N. nolens nolle non vis nolis noli G. nolentis non vult nolit nolite nolmus nolmus non vultis noltis nolunt nolint IMPERF. nolebam nollem nolebas nolles nolebat nollet nolebamus nollemus nolebatis nolletis nolebant nollent VIITOR I nolam noles nolito nolet nolitte nolemus noletis nolent PERFECT nolui nolurim noluisse noluisti noluris noluit nolurit noluimus nolurimus noluistis noluritis noluerunt/ nolurint noluere M.M.CA noluram noluissem PF. noluras noluisses nolurat noluisset noluramus noluissemus noluratis noluissetis nolurant noluissent VIITOR noluro II noluris nolurit nolurimus noluritis nolurint

3. Malo, malle, malui < magis volo = a prefera MOD/ TIMP PREZ. INDICATIV CONJUNCTIV IMPERA- PARTIC. INFINITIV TIV malo malim malle mavis malis mavult malit malmus malmus mavultis maltis malunt malint IMPERF. malebam mallem malebas malles malebat mallet malebamus mallemus malebatis malletis malebant mallent VIITOR malam males malet malemus maletis malent PERFECT malui malurim maluisse maluisti maluris maluit malurit maluimus malurimus maluistis maluritis maluerunt/ malurint maluere M.M.CA maluram maluissem PF. maluras maluisses malurat maluisset maluramus maluissemus maluratis maluissetis malurant maluissent VIITOR maluro II maluris malurit malurimus maluritis malurint

FIO, FIRI, FACTUS SUM (A SE FACE, A DEVENI) M OD/ TIM P PRE Z. INDIC AT fio fis fit fmus fitis fiunt fibam fibas fibat fibm us fibtis fibant fiam fies fiet fiemus fitis fient factus, -a,-um sum, es, est facti,ae,-a sumus, estis, sunt CONJCT . fiam fias fiat fimus fitis fint firem fires firet firemus firetis firent fito fitte IMP ER fi fieri fite PARTIC. INFI N.

IMP F.

VIIT.

PER F.

factus,-a, -um sim, sis, sit facti, -ae,-a simus, sitis, sint factus, -a,-um facti, -ae, -a factu mam, -um esse facto s, -as,-a esse

M.M. CA PER F.

factus,a,-um eram, eras, erat facti,ae,-a

factus,-a, um essem, esses, esset facti, -ae,-a essemus,

GERUN DIV faciendus , -a,-um faciendi, -ae,-a

VIIT. II

eramus , eratis, erant factus, -a,-um ero, eris, erit factus, -a,-um erimus, eritis, erunt

essetis, essent INFI N. VIIT. PASI V factu m iri

ELEMENTE DE SINTAXA FRAZEI Clasificarea tradiional a subordonatelor frazei latineti ine cont n special de raportul semantic dintre propoziia subordonat i termenul din regent de care depinde: Subordonate completive: completiva infinitival, completiva cu quod, completiva conjunctival, interogativa indirect. Subordonate circumstaniale: finala, consecutiva, cauzala, condiionala, de mod-comparativa, concesive, temporala. Subordonate relative: relativa cu indicativul, relativa circumstanial, participiala relativ. N.B. n limba latin, funcia de predicat poate fi ndeplinit i de forme nominale (infinitiv, participiu). Subordonatele respective se numesc nominale i pot fi completive (infinitivala), circumstantiale (ablativul absolut, alternativ nominal la circumstanialele verbale), relativ (participiala relativ). Completiva infinitival s-a nscut din corelarea reciproc a dou foste complemente directe ale verbului regent. Video te venire. La origine, nu era nicio legtur, n evoluia limbii, dar cele dou complemente au fost reinterpretate ca fiind n corelare reciproc, tip subiec-predicat. Video te venire. = Vd c tu vii. Subiectul st n cazul acuzativ, ceea ce atrage apariia n acelai caz, a determinanilor si. Predicatul este un verb la modul infinitiv. Nu exist conjuncie subordonatoare pentru acest tip de subordonat. Dup verbe i expresii impersonale, infinitivala are funcia de subiect la nivelul frazei (echivaleaz cu subiectiva din limba romn). n aceste condiii, subiectul infinitivalei poate sta n nominativ. Verbe regente: - verba dicendi: dico, narro, scribo, scio etc - verba sentiendi: sentio, video, audio etc - verba affectuum: gaudeo, fleo (plng), doleo (sufr) etc - verba voluntatis: volo (vreau), iubeo (poruncesc), impero (ordon) etc - verbe i expresii impersonale: bene est, male est, debet (trebuie), licet (e permis) etc Tipul de subordonat numit circumstaniala nominal sau ablativul absolut are o importan deosebit n sintaxa limbii latine, prin eficacitatea oferit de pluralitatea sa funcional.

Ablativul absolut este o propoziie scurt, cu caracter autonom n cadrul frazei.6 Subiectul su este exprimat printr-un substantiv sau un pronume care se acord, n cazul ablativ, cu predicatul exprimat printr-un adjectiv sau un adjectiv verbal. La origine, aceast subordonat a fost un complement circumstanial (de timp, de mod, de cauz etc.), care s-a detaat ulterior din context, devenind o propoziie aparte, o circumstanial nominal, care concureaz toate circumstanialele verbale de analiz: cauzalele, condiionalele, concesivele, temporalele, comparativele, Funcionalitatea ablativului absolut a fost exploatat n toate epocile literaturii latine. Se pare c tipul cel mai vechi este cel n care predicatul este un substantiv sau un adjectiv n cazul ablativ: substantivele denumesc funcii, caliti, vrsta subiectului, iar adjectivele, o stare, o situaie. Locul adjectivului a putut fi luat, ntr-o faz ulterioar, i de participiu, ceea ce a generat o turnur cu un randament ridicat n limb, ca substitut al diverselor propoziii circumstaniale. Cele mai frecvente sunt participiile medii i pasive (anterioare), urmate de participiile prezente active i medii (simultane), cele mai rare fiind participiul viitor activ i cel mediu (posterioare), atestate ncepnd de la Titus Livius7. Bibliografie Lucrri teoretice Barbu, N.I. i Vasilescu, Toma, Gramatica limbii latine, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, 1969 Brlea, Gheorghe, Introducere n studiul latinei cretine, Bucureti: Grai i Suflet Cultura naional, 2000 Blaise, Albert, Manual de latin cretin, Traducere de George Bogdan ra, Timioara: Amarcord, 2000 Bujor, I.I. i Chiriac, Fr., Gramatica limbii latine, Bucureti: Cartea Romneasc, orice ediie Mohrmann, Christine, Etudes sur le latin des chrtiens, I - IV, Roma: Edizioni di storia e letteratura, 1961-1965 Prlog, Maria, Gramatica limbii latine, Bucureti: All, 1996 Sluanschi, Dan, Sintaxa limbii latine, Vol. I: Sintaxa propoziiei ; Vol. II: Sintaxa frazei, Bucureti: Editura Universitii Bucureti, 1994 Dicionare Gaffiot, F., Dictionnaire latin franais, Paris: Hachette Education, Nouvelle edition, 2000 Guu, G., Dicionar latin - romn, Bucureti : Editura tiinific i Enciclopedic, 1983 Iordnescu, Theodor, Halichias, Ana-Cristina, Diaconescu, Mariana, Dicionar latin romn, Bucureti: Editura Didactic i Pedagogic, R.A., 2003 Stureanu, Mihai, Dicionar latin - romn, Craiova: Scrisul Romnesc, 1932

6 7

Ernout -Thomas, 1953, 103. Ibidem, 38.