Sunteți pe pagina 1din 29

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Betoanele rutiere sunt amestecuri bine omogenizate de:

- agregate naturale

- ciment

- apa

care dupa intarire dau un material cu aspectul conglomeratului.

Partea activa este cimentul = liant neorganic

Partea inerta este scheletul mineral = agregate naturale (nisip, pietris, piatra sparta, cribluri).

Betoanele de ciment rutiere se impart pe clase pe baza criteriului rezistentei caracteristice la incovoiere R k inc :

- beton rutier de clasa BcR 3.5 cu R k inc = 3.5 MPa

- beton rutier de clasa BcR 4.0 cu R k inc = 4.0 MPa

- beton rutier de clasa BcR 4.5 cu R k inc = 4.5 MPa

- beton rutier de clasa BcR 5.0 cu R k inc = 5.0 MPa

BETONUL DE CIMENT

R k inc se defineste ca valoarea rezistentei sub care se pot intalni statistic cel mult

5% din rezultatele obtinute prin incercarea la incovoiere, la varsta de 28 zile a

epruvetelor prismatice de beton având dimensiunile 150x150x600 mm, incarcate cu doua forte egale si simetrice (R k inc 150).

Rezistenta caracteristica la incovoiere se poate determina si pe prisme de

100x100x550mm.

In functie de criteriile de clasificare generale ale betoanelor de ciment, betoanele de ciment rutiere trebuie sa se incadreze in urmatoarele categorii:

- fac parte din categoria betoanelor de ciment grele, cu densitatea aparenta in stare intarita la 28 zile = 2001 – 2500 kg/m 3

- in mod curent se utilizeaza betoane de clasa BcR 4.0 si BcR 4.5

- betoanele rutiere trebuie sa aiba gradul de gelivitate G100 (rezista la 100 de cicluri inghet-dezghet)

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT La prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza urmatoarele tipuri de cimenturi: - Ciment

La prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza urmatoarele tipuri de cimenturi:

- Ciment pentru drumuri si piste de aeroporturi tip CD 40, conform STAS 10092;

- Ciment Portland EN 197-1- CEM I 42,5 R;

- Ciment Portland EN 197-1-CEM I 42,5 N;

- Ciment Portland EN 197-1 -CEM I 32,5 R.

BETONUL DE CIMENT

Cimentul CD 40, STAS 10092:

• rezistenta la compresiune:

- dupa 2 zile - minimum 15 N/mm 2 ; - dupa 7 zile - minimum 26 N/mm 2 ; - dupa 28 zile - minimum 40 N/mm 2 .

Cimenturile Portland tip CEM I 42,5 R, CEM I 42,5 N si CEM I 32,5 R, SR EN 197-1 :

 

Rezistenta la compresiune (N/mm 2 )

 

Clasa de

       

rezistenta

Rezistenta initiala

Rezistenta standard

Timp initial de priza -min-

Expansiune mm

2 zile

7 zile

28 zile

32,5 R

10

-

32,5

52,5

75

<10

42,5 R

20

-

42,5

62,5

60

<10

42,5 N

10

-

42,5

62,5

60

<10

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL
BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

BETONUL DE CIMENT Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane conf.dr.ing. Carmen RACANEL

BETONUL DE CIMENT

Dozajele de ciment, aditivi si raportul A/C:

Nr.

Component

Clasa betonului rutier

 

crt.

BcR 3,5

BcR 4,0

BcR 4,5

BcR 5,0

 

Ciment CD 40 sau

       

1

CEM I 42,5 R (kg/m 3 ) min

-

-

330

350

2

Ciment CEM I 42,5 N (kg/m 3 ) min

310

330

350

-

3

Ciment CEM I 32,5 R (kg/m 3 ) min

320

340

-

-

 

Raport Apa/Ciment, max.

0,45 pentru betoanele cu granulozitate continua

 

4

0,47 pentru betoanele cu granulozitate discontinua

 
 

Aditivi plastifianti si

% din masa cimentului conform specificatiilor tehnice de produs si Agrementului Tehnic

5

aditivi antrenori de aer

BETONUL DE CIMENT

Îmbracaminti executate

Natura agregatului

Sorturile agregatelor

Granulozitatea agregatului total

 

Nisip natural

0-4

 

Pietris concasat

4-8

0-25

Criblura

8-16 si 16-25

Nisip natural

0-4

 

A Într-un singur

strat

Pietris concasat

4-8

Criblura

8-16 si 16-25

0-40

Split

25-40

Nisip natural

0-4

 

Pietris concasat 1

4-8, 8-16 ;si 16-31

0-31

 

Nisip natural

0-4

 

Pietris concasat

4-8

0-25

B În doua straturi :

-stratul de uzura

Criblura

8-16 si 16-25

Nisip natural

0-4

 

Pietris concasat 1

4-8, 8-16 si 16-31

0-31

 

Nisip natural

0-4

 

Pietris concasat

4-8

Criblura

8-16 si 16-25

0-40

-stratul de rezistenta

Split

25-40

Nisip natural

0-4

 

Pietris concasat 1

4-8

0-31

 

Pietris

8-16 si 16-31

 

Nisip natural

0-4

 

Suprastructura arterelor de circulatie metropolitane

Pietris concasat

4-8, 8-16 si 16-31

0-31

conf.dr.ing. Carmen RACANEL