Sunteți pe pagina 1din 35

2012 Copyright deinut de Radu Lucian Alexandru. Toate drepturile rezervate. E !ail" radu.lucian.alexandru@gmail.com #e$ page" radu-lucian-alexandru.blogspot.

.ro %lu&traia copertei" Radu Lucian Alexandru

Alba Iulia 2012

Versuri despre poezie

Cuprins
A scrie poezii Esen ! de cu"#nt %el 'em! )!r! amintire Acum Aici ,ini-te Atingere Versuri /oezia timpului /ri"ire spre 0ug! Cum1 Vorbire Culti"are 2ensualitate ,oterie 2enza ie /osibilitate )antezie Virtual 3rdinea sensului 4ans Cu"#ntarea /!p!die 'emporaritate Autoare /oz! /remiere Iat! 4 $ & ( * + 10 11 12 1. 14 1$ 1& 1( 1* 1+ 20 21 22 2. 24 2$ 2& 2( 2* 2+ .0 .1 .2 .4

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 00"')

A scrie poezii
'itlul 6l "om pune la urm! dup! ce "om "edea ce am scris7 p#n! atunci l!s!m cu"#ntul s! zburde -i s!--i caute sie-i un oarecare cuprins... 8i nu a"em nimic de c!utat9 -i nu a"em nimic de cucerit9 -i nimic nu este de atins... 8i nu a"em la ce s! re0lect!m9 -i nu a"em la ce s! cuget!m9 -i nu a"em la ce s! ne g#ndim7 acum : tu -i cu mine : trebuie doar aici s! 0im... 8i suntem... -i cu"intele sunt... -i poezia iat! de;a 6-i ia a"#nt... 8i eu scriu... 8i tu cite-ti... 8i eu citesc... 8i tu scrii... Eu scriu "ersuri -i tu cite-ti poezii... 8i clipa trece... c<iar acum... nici nu apuci s! o "ezi... dar apuci s! o scrii... -i ast0el scriem poezii... 8i iat! titlul l-am g!sit7 e un cu"#nt9 e "orb!-n "#nt9 e o stare de a 0i9 e =A scrie poezii>...
4

Versuri despre poezie 2'.12.2012( 01"0'

Esen ! de cu"#nt
/oezia arat! goliciunea "orbei -i descoper! nuditatea comunic!rii7 iar cu"#ntul9 c#nd o "ede9 se bucur!... ,ui i se arat! prin poezie secretul slo"ei9 ade"!rul "id al contempl!rii -i taina pe care o poate crede... 8i atunci se bucur!... 2ecretul este sinceritatea9 ade"!rul este spontaneitatea -i taina este ritmul normei9 melodia anticip!rii -i c<ipul care se "ede7 lumin! care se bucur!... 4ac! nu 6l "ezi nici el nu te "ede pe tine7 "ersul danseaz! doar cu prietenie. El se con0eseaz! doar spre cine 6l -tie ca 0iind esen ! de cu"#nt : adic! poezie...

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 01"1'

%el
/o i ine greu pasul cu el7 cu"#ntul zboar! mai repede dec#t lumina -i c#t ai clipi dispare9 -i din nou apare7 origine -i s0#r-it9 cu"#ntul este un clipit... 8i dac! nu ar mai re"eni9 nici nu am -ti c! a 0ost9 a-a de repede se duce el9 cu rost -i 0!r! rost... ?nceput -i as0in it9 surprins sau ad#ncit9 cu"#ntul nu are nici un el... 8i de aceea9 pentru a se 6mplini9 el trebuie s! se oglindeasc!9 zi de zi9 0ie 6n "orbe goale9 0ie 6n poezii...

&

Versuri despre poezie 2'.12.2012( 01"'0

'em!
4iscursul9 dac! prinde o tem!9 nu mai poate 0i oprit7 se leag! de ea -i o iube-te9 se des0!-oar! 6n amor de sensuri -i se pierde pe sine 6n "ersuri... Cu"#ntarea leg!nat! de un cu"#nt pare magie -i desc#nt7 unii o numesc "orbire cu sens -i caut! 6n ea un destin -i o cale9 al ii o tr!iesc din mers prin ;oc de 6nt#mplare... 'ema restr#nge mul imea de "orbe l#ng! o idee @de exemplu =poezie>A pe care o repet! sub 0orm! de cu"#nt @numit de unii g#nd9 iar de al ii doar iluzie -i 0antezie9 r!t!cire -i pribegie7 "ia ! care a 0ost9 este -i o s! mai 0ie...A. 2ensul e o repetare -i at#t : cu"#ntul la 0el9 iar poezia e un semn7 e semn de sens c#nd "orbele din ea se repet!9 c#nd silabele din ea se repet!9 c#nd ritmul din ea se repet!... E semn al dez"elirii de sens c#nd curge 0!r! repetare prin "ers alb : adic!9 prin cu"inte lipsite de urmare...
(

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 02"00

)!r! amintire
/oezia lipsit! de 0orma repet!rii9 de 0orma c#ntecului -i a 6nc#nt!rii9 de 0orma ritmului -i a melodiei9 a rimei -i a poeziei se scrie c<iar mai repede dec#t se g#nde-te -i se arat! uneori mai 0ascinant! dec#t o po"este... Atrac ia din ea se na-te din mirare7 mirarea celui care o scrie -i a celui care o urm!re-te7 ambii surprin-i de rapiditatea cu care ea iz"or!-te9 de "iteza cu care se leap!d! de sens c#nd ea se dez"ele-te... /oezia lipsit! de repetare este o a"entur! de o clip!9 intens tr!it!9 la maxim iubit!9 cu dragoste 6n"elit!9 prin gol 6mplinit!... /oezia lipsit! de repetare atrage prin 6nt#mplare7 ea 0ascineaz! prin dragoste la prima "edere9 care r!m#ne a-a7 o clip! de iubire abisal!9 tr!it! -i uitat!9 pri"it! de aproape de pasul ce merge mai departe... tr!it! -i uitat! spre a 0i re"igorat! de o alt! clip! de iubire r!mas! a-a7 o clip! unic!9 0!r! amintire...
*

Versuri despre poezie 2'.12.2012( 02"1*

Acum
2! scrii despre ce "orbe-ti9 iat! o pro"ocare... 2! scrii poezii despre po"e-ti9 iat! o 6ncercare7 2! alegi din "orbele-g#nd una la 6nt#mplare9 s! 0aci din ea o repetare9 s! o cuprinzi cu mintea -i s! o la-i 6n pace9 s! zburde pe oriunde "rea9 0!r! 6ns! a uita c! ea are o c<emare7 s! re"in! din c#nd 6n c#nd @prin acelea-i cu"inte9 prin aceea-i limb!9 prin acelea-i semne9 prin acelea-i repet!riA la sensul s!u : acela de care se poate desprinde doar prin t!cereB la sensul care9 c<iar uitat 0iind9 nu dispare9 ci r!m#ne cuminte9 6n tine9 a-tept#nd o nou! interpretare7 o repetare9 o rim!9 un ritm9 un "ers9 un c#nt9 o poezie : aceea-i solie9 acela-i mesa;7 =Clipa a trecut9 dar iat! c! a r!masB clipa s-a dus9 dar iat! c! nu a plecat... Clipa nu merge nic!ieri : ea r!m#ne... Ea nu te p!r!se-te nicic#nd -i este menit! s! 0ie l#ng! tine9 clip! de clip!9 o singur! clip!7 aceast! clip!... 8i nici o alt! clip!...>
+

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 02"+,

Aici
Inspira ia e "ia a normal! care curge 6n 0lux9 e tr!irea normal! de"enit! prezen ! de bine9 e pri"irea care se 6ntoarce spre sine -i se pri"e-te9 -i se mir!9 -i uneori tace9 alteori z#mbe-te9 uneori c#nt!9 alteori boce-te9 uneori se ;oac!9 iar alteori "orbe-te... /ri"irea inspirat! e clipa a-teptat!9 e clipa care "ine c#nd "ia a e l!sat! s! danseze -i s! se mi-te 6n "oie dup! pl!cerea inimii sale... Clipa care 6-i tr!ie-te destinul e clipa inspirat!9 e clipa liber!9 e clipa cea ade"!rat!... E clipa aceasta care 0iin eaz!9 care atinge lumea -i o 6mbr! i-eaz!9 e clipa aceasta care iube-te prezentul -i "iul din acum9 bucuria din "orb! -i pl!cutul din drum9 0ericirea din aproape -i 0iin area aceasta9 extazul r!mas 0!r! a-teptare9 speran a l!sat! 0!r! de <otare9 cu"#ntul dezlegat spre 0iin !9 glasul purtat dincolo de dorin !9 existen a sim it! 6n "ia ! acum... Acum9 6n clipa -i 6n momentul acesta9 acum9 6n timpul -i 6n gestul acesta9 acum9 6n sensul acesta... Acum9 6n acest spa iu de 0ericire... care este... mai mult dec#t iubire...
10

Versuri despre poezie 2'.12.2012( 1-"-+

,ini-te
2unt at#t de lini-tit -i magia m! cuprinde9 sub c<ipul ei "r!;it peste mine ea se 6ntinde -i 6mi 0armec! pri"irea9 -i-mi g<ice-te "iitor7 s!-mi tr!iesc 6n ea iubirea -i destinul de amor... ,ini-te de poezie9 t!cere de iz"or9 lini-tit prin "ia !9 6mp!cat prin lumin!9 las "ersul s! "in! -i graba 6n ti<n!... 8i le las pe toate9 prin "eg<e9 prin "is9 s! zboare departe spre al t!u paradis... 2unt at#t de lini-tit -i o tain! m! cuprinde... /arc!-i "is... -i-s adormit... -i te "isez pe tine7 cum m! s!ru i cu patim! -i eu te iubesc9 cum ne iubim sub lacrim! prin dorul ceresc... ,ini-te de poezie9 t!cere de iz"or9 lini-tit prin "ia !9 6mp!cat prin lumin!9 las "ersul s! "in! -i graba 6n ti<n! : -i le las pe toate9 prin "eg<e9 prin "is9 s! zboare departe spre al t!u paradis... 2unt -i de c#nd c#nd at#t de lini-tit -i o pace m! cuprinde... toate atunci uit : -i uit c<iar de mine... 6n tine eu m! "!d -i 0ocul se 6nal !9 6n inima mea arde dragostea de "ia !...

,ini-te de poezie9 t!cere de iz"or9 lini-tit prin "ia !9 6mp!cat prin lumin!9 las "ersul s! "in! -i graba 6n ti<n!. 8i le las pe toate9 prin "eg<e9 prin "is9 s! zboare departe spre al t!u paradis...

11

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 1*"21

Atingere
Ascult 6n poezie t!cere -i 6n muzic! odi<n! spre glas de m#ng#iere -i des0!tare 6n ti<n!... C!sesc 6n poezie relaxare -i 6n c#ntec oglind!9 c!ci "ersul lumii e 6n stare inima s! 6mi ating!...

12

Versuri despre poezie 2'.12.2012( 1."1'

Versuri
/oezie -i "ersuri9 lume -i sensuri9 rim! prin uni"ersuri de 0oc -i de ap!9 ritm de "ia ! 6n mi-care prin 0apt!9 odi<n! -i ostenire9 munc! -i am!gire9 "eselie mare -i 0ericire pe m!sur!9 lumin! de soare -i stele cu lun!... Versuri de asimilare -i de iubire9 poezii de dragoste -i de pre uireB "ersuri de lupt! -i de 6n0runtare9 dansuri de ;oac! -i de dominareB "ersuri prin inim! de bucurie9 c#ntece de "in -i dragoste de glieB "ersuri prin lume de ;aleB "ersuri pline9 "ersuri goale... /oezie -i "ersuri9 lume -i sensuri9 rim! prin uni"ersuri de 0oc -i de ap!9 ritm de "ia ! 6n mi-care prin 0apt!9 odi<n! -i ostenire9 munc! -i am!gire9 "eselie mare -i 0ericire pe m!sur!9 lumin! de soare -i stele cu lun!... Versuri de asimilare -i de iubire9 poezii de dragoste -i de pre uireB "ersuri de lupt! -i de 6n0runtare9 dansuri de ;oac! -i de dominareB "ersuri prin inim! de bucurie9 c#ntece de "in -i dragoste de glieB "ersuri prin lume de ;aleB "ersuri pline9 "ersuri goale...

1.

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 1."+,

/oezia timpului
Alinare de ne6nlocuit e poezia timpului9 dragoste de 6mp!rt!-it prin iluzia sim ului9 clip! de extaz -i de 6ncercare9 moment de cump!n! -i de 6ndurare9 0loare 6n geam -i p!m#nt 6n mi-care9 0rumuse ea anotimpului9 descoperirea c<ipului9 cer cu lun! -i cu soareB noapte9 6nc#ntare... 2ecret de cu"#nt9 rostit 6n g#nd9 repetat 6n inim!9 cobor#t prin s!rut9 6nt#lnire de pri"ire9 atingere 0!r! 6nceput9 tain! uitat! 6n tine9 loc spre descoperire9 clip! de iubire9 lacrim! de contopire9 p!trundere intens! spre "ia !-n 0ericire...

14

Versuri despre poezie 2'.12.2012( 21"+.

/ri"ire spre 0ug!


)ug! 6nspre 6nceput9 0ug! prin trecut9 0ug! 0!r! alergare9 0ug! spre mirare... Alearg! g#ndul -i se duce 6nspre reluare9 alearg! timpul -i se 6ntoarce c!tre repetare... Alearg! omul st#nd pe loc -i 0uge prin 6nc<ipuire9 alearg! lumea spre un ;oc u-or pierdut prin 0ire... 8i toate alearg!9 -i toate se 6ntorc9 -i totul re"ine9 cer-ind 6nt#mplare9 c!ut#nd noroc -i "isuri de bine... 8i toate-s pe 0ug! 6nc<egate9 -i toate-s 6n grab! : doar poetul st! -i scrie despre a lumii larm!...

1$

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 22"12

Cum1
Cum re"in toate : exact cum au mai 0ost9 cum se "ede perspecti"a9 cum se "ede al s!u rost9 cum re"ine "iitorul prin prezentul 0!r! post... Cum se "ede 6nainte9 exact precum 6napoi9 cum se rea-eaz! 6n lume9 0ericire -i gunoi9 cum re"ine "iitorul prin inutul 0!r! ploi... Cum re6n"ie trecutul9 cum se re0ace pe sine9 cum 6-i recreeaz! pasul umbletul prin r!u -i bine9 cum re"ine "iitorul -i prin mine9 -i prin tine... Cum tr!im 6n reluare9 cum "orbim exact la 0el9 cum ne "ine 6ncercare doar prin umbr! de duel9 cum le-am mai "!zut pe toate readuse c!tre el... - Cum1... Cum se 0ace1... Cum re"ine el acum1... - 4oar a-a precum e umbra re"!zut! pe un drum... 4oar a-a cum este9 aceea-i po"este9 respus! acum...

1&

Versuri despre poezie 2'.12.2012( 22"'2

Vorbire
4espre toate po i "orbi9 c<iar -i despre ne-"orbire9 -i po i scrie poezii c<iar -i despre o clipire... 8i retras din brutul "ie ii9 -i iubind pl!cerea ei9 trece "ocea 0rumuse ii -i re"ine s! o "rei... 2! o "rei pe ea prin "orbe9 s! o "rei prin legi -i norme9 s! o "rei s! 0ie adus! spre destin de "orb! spus!... 2! o "rei prin grai sedus!9 g#ndire prin rai supus!9 iubire de mai ascuns! -i pri"ire nep!truns!... 4espre toate po i "orbi9 c<iar -i despre ne-"orbire9 -i po i scrie poezii c<iar -i despre o clipire...

1(

5adu ,ucian Alexandru 2'.12.2012( 2+"0.

Culti"are
4es0acere de noduri9 des0acere de sens9 re0acere de moduri iubite intens... /re0aceri de "ise9 pre0aceri - simbol9 re0aceri 6ntinse pierdute prin gol... )iin ! des0iin at!9 0iin ! 6ncercat!9 cunoa-tere din "orbe atent adunat!... Culti"are prin semne9 culti"are prin glas9 poezie calculat! din ce a mai r!mas...

1*

Versuri despre poezie 2,.12.2012( 02"10

2ensualitate
A "orbi9 a zice9 a spune9 semne9 nimicuri9 glume9 exprimare9 reac ie9 b!t!lie9 procedeu9 metod!9 temelie9 a g#ndi9 a repeta9 a iscodi9 6ntrebare9 r!spunsuri9 m!rturii... A recita9 impresie9 mesa;9 "!dire9 0ascinare9 antura;9 solemnitate9 prezen !9 6ncercare9 succesiune9 6ntindere9 mi-care9 a scrie9 a lega9 a reuni9 simboluri9 sensuri9 ceremonii... A incita9 a seduce9 a 6nr!d!cina9 pasiune9 pl!cere9 a exista9 acordare9 destindere9 delimitare9 rezultat9 6nt#lnire9 interpretare9 a expune9 a 6n-ira9 a po"esti9 po"e-ti9 0apte9 poezii...

1+

5adu ,ucian Alexandru 2,.12.2012( 0+"+1

,oterie
/oezie9 "ers9 r#nduire9 cu"#nt9 "irgul!9 6n-iruire9 despre9 prin9 c!tre9 de9 -i9 cu9 6n9 din9 sau9 pe9 ritm9 c#ntare9 melodie9 "erb9 do"ad!9 loterie... /oem9 slo"!9 deplasare9 "orb!9 loc9 comunicare9 despre9 prin9 c!tre9 de9 -i9 cu9 6n9 din9 sau9 pe9 zbor9 rim!9 dezl!n uire9 propozi ie9 ;oac!9 citire... Dtopie9 aparen !9 are9 glas9 0orm!9 cugetare9 despre9 prin9 c!tre9 de9 -i9 cu9 6n9 din9 sau9 pe9 scriere9 destin9 asociere9 g#nd9 emo ie9 pl!cere...

20

Versuri despre poezie 2,.12.2012( 1."+.

2enza ie
)otogra0ie9 imagine9 tablou9 scen!9 descriere9 <alou9 a "edea9 a re ine9 a colora9 a ;uca9 a sim i9 a 0ermeca9 pro0unzime9 esen !9 proiectare9 pre0acere9 0iin !9 ra ionalizare... Euzic!9 sunet9 peisa;9 m!sur!9 durat!9 marca;9 a trece9 a p!stra9 a descoperi9 a zice9 a obser"a9 a rostui9 p!rere9 mul umire9 deta-are9 6n eles9 succesiune9 ;usti0icare... )loare9 miros9 par0um9 agita ie9 lini-te9 scrum9 a iscodi9 a -o"!i9 a 0ragmenta9 a p!-i9 a c<ibzui9 a documenta9 tinere e9 planuri9 realizare9 "#rst!9 "ise9 socializare... )orm!9 atingere9 continuitate9 senza ie9 limit!9 a0ecti"itate9 a cuprinde9 a institui9 a a"ea9 a aduce9 a construi9 a crea9 a0initate9 inspira ie9 0iin are9 cu"#nt9 spa iu9 6nt#mplare... Arom!9 gust9 sensibilitate9 potri"ire9 cuprins9 6nt#ietate9 a alege9 a socoti9 a perse"era9 a culege9 a domoli9 a modera9 6nt#lnire9 empatie9 relaxare9 clip!9 timp9 6mpre;urare...
21

5adu ,ucian Alexandru 2,.12.2012( 21"++

/osibilitate
Fu9 are9 nici9 o9 importan !9 timp9 imensitate9 nes0#r-ire9 ;oc9 de9 "oie9 bun!9 -i9 l!murire9 semne9 prin9 6n eles9 om9 m!rturisire... Fu9 este9 nici9 o9 instan !9 absolut9 relati"9 rele"an !9 sc<imb9 de9 ade"!r9 -i9 posibilitate9 locuri9 din9 mers9 om9 actualitate... 4a9 nu9 nici9 nimic9 de9 toate9 "orbe9 0ic iune9 legate9 prezen e9 u-or9 r!t!cite9 clipe9 6n9 dans9 om9 -i9 "orbe9 0ericite...

22

Versuri despre poezie 2,.12.2012( 21"+.

)antezie
Ce9 este9 acordarea9 1 Acordarea9 este9 ce9 1 Este9 ce9 acordarea9 1 ?nt#mplare9 "irgul!9 repetare9 loterie9 accident9 <azardare9 noroc9 insisten !9 reluare... 3ricum9 orice9 scriere9 citire9 g<icire9 este9 0antezie9 poezie9 po"este...

2.

5adu ,ucian Alexandru 2,.12.2012( 21"-+

Virtual
2impl!9 alipire9 urmare9 simpl!9 6n-iruire9 "isare9 simpl!9 "irgul!9 6ncercare9 simpl!9 repetare... 2implu9 demers9 leg!tur!9 simplu9 acces9 0!c!tur!9 simplu9 "irgul!9 0igur!9 simplu9 "ec<itur!... 2criere9 ordine9 claritate9 citire9 coeren !9 unitate9 mesa;9 "irgul!9 cetate9 sens9 -i9 "irtualitate...

24

Versuri despre poezie 2,.12.2012( 22"20

3rdinea sensului
E9 greu9 de9 scris9 0!r!9 de9 sens9 e9 c<iar9 imposibil... 2ensul9 st!9 c<iar9 -i9 6n9 t!cere. El9 este9 peste9 tot9 c<iar9 -i9 6n9 <imere... Creu9 scris9 e9 de9 sens9 0!r!9 de9 imposibil9 c<iar9 e... 2t!9 sensul9 c<iar9 -i9 t!cere9 6n. Este9 el9 peste9 tot9 c<iar9 -i9 <imere9 6n... 4e9 e9 scris9 greu9 de9 sens9 0!r!9 imposibil9 e9 c<iar... 2t!9 sensul9 -i9 6n9 t!cere9 c<iar. Este9 el9 tot9 peste9 -i9 6n9 <imere9 c<iar... 4e9 greu9 e9 scris9 de9 0!r!9 sens9 c<iar9 e9 imposibil... 2ensul9 st!9 -i9 c<iar9 6n9 t!cere. /este9 tot9 el9 este9 -i9 c<iar9 6n9 <imere...

2$

5adu ,ucian Alexandru 2..12.2012( 20"0'

4ans
Vorbele "orbele "orbele "orbele nu "orbesc9 danseaz!9 nu g#ndesc9 "iseaz!...

Cu"intele nu doresc9 cu"intele danseaz!9 cu"intele nu -optesc9 cu"intele "iseaz!... 2emnele nu citesc9 semnele danseaz!9 semnele nu zidesc9 semnele "iseaz!...

2&

Versuri despre poezie 2..12.2012( 20"+-

Cu"#ntarea
4incolo de liter! -i de al ei cu"#nt e o limpezire de sens care r!sare : ce lumineaz!9 prin clip! -i prin g#nd9 clarul de emo ie spre 6ntruc<ipare... /oetul -tie ce 0ace c#nd adun! 6n "ersurile lui 6nt#mplarea9 el -tie s! se ;oace c#nd r!sun! prin "orbele lui cu"#ntarea... /oetul -tie ce spune c#nd se ascunde prin lumi paralele cu repetarea... El -tie de unde p!trund prin secunde c#ntecul9 dansul -i 0iin area...

2(

5adu ,ucian Alexandru 2..12.2012( 21"0)

/!p!die
/rin poezie poetul ne arat! a-a precum e lumea a-ezat!9 iar cei ce cred 6n "orba lui pot s! ating! "ra;a cerului... /rin "ersul s!u el ne dezleag! pri"irea s! ne 0ie 6ntreag!9 iar cei ce "!d prin ritmul lui pot s! ating! taina zborului... /rin a lui rim! cald!9 potri"it!9 el ne sur#de acum -i ne in"it! s! ne lumin!m c<ipul cu o melodie -i "ia a c#mpului cu o p!p!die... /oetul e magic prin stele ce c#nt!9 prin noaptea lui 0lorile se odi<nesc9 poezia prin "orbe seara o desc#nt! "r!;ind iar!-i lumea spre al s!u 0iresc...

2*

Versuri despre poezie +0.12.2012( 1."',

'emporaritate
C#nd se gat! ce ai de spus1 'emporar... C#nd merg stelele la apus1 'emporar... Cum se 6ndulce-te poezia1 'emporar... Cum se 6n"erze-te glia1 'emporar... C#t dureaz! 0ericirea1 'emporar... C#t ne ine amintirea1 'emporar...

2+

5adu ,ucian Alexandru +0.12.2012( 20"1'

Autoare
/oezia este c<ip de om -i dac! o cau i "ei g!si portrete9 melodia este glas de pom -i dac! o auzi "ei sim i poete... /oezia e un 0el de prezentare9 de ie-ire 6n lume printre cu"inte9 c#ntarea ei e o s!rb!toare dorit! de iubirea din minte... /oezia este umbr! de 6nt#lnire ascuns! sub tonalit! i mi-c!toare9 recitarea ei e ;oc de r!t!cire c!tre ciocolat! -i o scriitoare... 8i mai orice poate 0i poezia9 c<iar -i t!cere9 c<iar -i pro"ocare9 dar mai presus de toate ea e erezia de a "orbi dulce uri cu o autoare... /oezia este c<ip de om -i dac! o cau i "ei g!si portrete9 melodia este glas de pom -i dac! o auzi "ei sim i poete...

.0

Versuri despre poezie +0.12.2012( 20"-'

/oz!
Acesta este poetul9 acesta este cu"#ntul9 aceasta este litera9 acesta este g#ndul9 aceasta este poezia... 8i ea9 domnilor9 e poeta... @Iar ce se "ede 6n poz! este 0antezia mi-c#ndu--i silueta...A

.1

5adu ,ucian Alexandru +0.12.2012( 21"-+

/remiere
?mi premiez to i prietenii cu aceast! poezie 6n care scrie c! ei sunt mari creatori -i c! au talent -i magieB c! ei sunt autori de "orbe multe -i po"e-ti9 de proze scurte -i de romane lume-ti descrise 0rumos prin saloane... uneori scrise9 alteori doar prezentate prin "iu glas spre a 0i ascultate 6n treac!t -i a 0i uitate... sau spre a 0i re inute ca a"#nd arom! de poezie creat! natural de toat! "ia a ce -tie s! 0ie... ?i premiez pe to i 0!r! deosebire c!ci -i ei m-au premiat pe mine cu a lor prezen ! -i po"estire9 cu a lor eseuri -i g#nduri 6ncercate prin poezii 0!r! de "ersuri9 prin baruri -i uni"ersuri de timpuri cu c<e0 de 6nt#lnire9 de cu"#ntare -i 0iloso0are prin argument -i m!rturisire9 prin exemple -i compara ii de "aloare -i prin a lor exprimare... /remiile acestea sunt bune de a-ezat la loc de cinste7 sunt premii de pus spre p!strare9 colectate 6nc! din copil!rie
.2

Versuri despre poezie

prin existen ! "!zut! 6n proz!9 prin "ia ! tr!it! 6n poezie citit! printre ;uc!rii -i printre 0iin e inspirate s! 0ie surs! de "ersuri -i amintiri de sensuri9 printre lumi 6ng#ndurate -i 0orme de realitate descoperite de la 6nceput -i tr!ite la 0iecare 6nt#lnire cu "ia a aceasta ce trece prin 0ire...

..

5adu ,ucian Alexandru +0.12.2012( 22"-.

Iat!
Iat! cum trec "orbele la 6nt#mplare prin aceast! lume uitat! 6n repetare de =a>9 de =o>9 de =ce>9 de =orice>7 de orice liter! -i de cu"#nt9 de orice sens trecut prin g#nd... Iat! cum "in "orbele prin 6nt#mplare 6n acest spa iu de semne 6n reluare de =u>9 de =r>9 de =0>9 de =">9 de toate ;ocurile trecute prin "orbe9 de toate "ersurile "!zute prin slo"e... Iat!-l pe =iat!> cum se -tie rescrie9 iat!-l pe =cum> cum produce magie9 iat!-l pe =d>9 pe =g>9 pe =m>9 pe =i>9 iat! cu"#ntul pe care-l po i rosti7 el e cel ce se repet! pentru a "orbi... 8i iat! cum atunci c#nd "orbim l!s!m urme -tiute -i le reg!sim spre a le repeta mereu prin mi-care -i a ne minuna de aceast! 6nt#mplare... Iat! poezia7 un ;oc al repet!rii de silabe 6mperec<eate9 de silabe 6ncruci-ate9 de silabe 6nt#mplate prin silabe 6mbr! i-ate... Iat! poezia7 un loc al 6nt#mpl!rii9 un spa iu al cu"intelor pu ine9 camu0late printre litere -i "ersuri depline... Iat! poezia7 o po"este 0!r! de s0#r-it9 o "ra;! nestins! prin timp ispitit s! se opreasc! 6n clipa ce a re"enit...
.4

Versuri despre poezie

http"//radu lucian alexandru.$log&pot.ro http"//0or!e in !i&care.$log&pot.ro http"//calatorieprincon&tiinta.1ordpre&&.co! http"//&cri$d.co!/Radu220Lucian220Alexandru

.$