Sunteți pe pagina 1din 43

Prof.univ.dr.

EMIL VERZA
Conf.univ.dr.FLORIN EMIL VERZA

REPERE
PSIHOGENETICE SI PSIHODINAMICE
IN CUNOASTEREA SI EVALUAREA COPILULUI
BUCURESTI 2007

SECTIUNEA I
DATE GENERALE CU PRIVIRE LA COPIL SI LA FAMILIA DIN CARE FACE PARTE
1.Numele si prenumele:_________________________________________________________________
2.Data nasterii: anul___________________luna_____________________ziua_____________________
locul___________________________________________________________________
3.Sexul:______________________________________________________________________________
4.Varsta inscrierii in gradinita si in scoala:___________________________________________________
5.Tipul de scoala:_______________________________________________________________________
6.Numele tatalui:_______________________________________________________________________
Numele mamei:______________________________________________________________________
7.Varsta tatalui:_________________________________Varsta mamei____________________________
8.Profesia tatalui:________________________________Profesia mamei:_________________________
9.Locul de munca al tatalui:________________________locul de munca al mamei:__________________
10.Frati:______________________________________________________________________________
11.Surori:_____________________________________________________________________________
12.Alti membri ai familiei care locuiesc cu copilul:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13.Conditii de locuit:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
14.Relatiile dintre parinti:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
15.Relatiile dintre parinti si copii:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

16. Atitudinea parintilor fata de problemele de educatie ale copilului:_____________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
17. Relatiile dintre parinti si colectivul de cadre didactice:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
18.Cine se ocupa de educarea copilului si cat timp:____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
19.Atitudinea mamei fata de dificultatile pe care le prezinta copilul:______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20.Metode si procedee folosite de mama in educarea copilului:_________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
21.Date special semnalate de mama cu privire la unele aspect ale comportamentului copilului: somn,
hranire,curatenie corporala,spiritual de ordine, comportarea in raport cu ceilalti membri din familie
( frati, surori, unchi, matusi,bunici), dar si cu privire la comportamentul copilului, cand este despartit
temporar de parinti, si in legatura cu comportamentul fata de evenimente inedited ( personae straine,
evenimente neasteptate etc) : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a II-a
DATE CU PRIVIRE LA STAREA DE SANATATE SI LA DEZVOLTAREA FIZICA A COPILULUI
(se va complete de catre medic sau de catre specialist, dupa fisa medicala)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

SECTIUNEA a III-a
DATE CU PRIVIRE LA DEZVOLTAREA SI PARTICULARITATILE COMPORTAMENTULUI PREDOMINANT
MOTOR SI ALE ACTIVITATII FIZICE
1.Volumul si varietatea miscarilor:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Tempoul si ritmul miscarilor, coordonare si finalitate:_______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Combinatorica miscarilor, transferul miscarilor:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Lateralitatea in executia miscarilor:_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Spontaneitatea si initiative in executia miscarilor:___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Invatarea miscarilor, plasticitatea in insusirea miscarilor noi:___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Sincinezii:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

8.Tipuri de miscari mai frecvente:__________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9.Abilitati motorii:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Tipuri de jocuri motorii:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTIUNEA aIV-a
DEZVOLTAREA COMPORTAMENTULUI SI ACTIVITATII INTELECTUALE
A)DE TIP SENZORIAL-MOTOR; B) DE TIP NOTIONAL IMAGINATIV; C) DE TIP ACTIONAL-VERBAL

IV.A De tip perceptiv- actional obiectual sau verbal


1.Detectare:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Identificare: obiecte cunoscute:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Recunoastere: obiecte inedite__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Perceperea relatiilor dintre insusiri integritatea imaginii:____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Raportul dintre imaginea perceptiva si denumirea ei_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Raportul dintre imaginea perceptive si actiunea cu obiectul caracterul operant al perceptiei:______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7.Perceperea relatiilor inter-obiectuale:


*spatiale______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*temporale___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cantitative___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Tipuri de perceptii predominante:________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9.Spirit de observatie:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Calitati perceptive speciale:____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.A b) De tip reprezentativ simbolic
1.Volum, completitudine:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Corectitudine, calitate:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.Intuitivitate:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Stabilitate:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Operante:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Generalizare,selectivitate,sistematizare:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Raportul reprezentare-actiune-cuvant:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Tipuri de reprezentari:
a)dupa analizatori:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b)statice:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c)cinetice:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
d)de transformare-anticipative:___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9.Forme specifice de reprezentari:


a)matematice:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b)cu privire la fenomene naturale:______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
c) cu privire la fenomene sociale:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
d) cu privire la actiuni, activitate:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Jocuri de tip simbolic (imitative, pe baza de reprezentari):____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV.B.a)Limbajul
1.Volum,varietate:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Semantica-intalesul cuvintelor folosite:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Fonatie; consoane,grupuri de consoane, diftongi, triftongi:___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Structura gramaticala:alcatuirea de propozitii fraze, acorduri gramaticale:_____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Legatura limbaj-activitate:
*indicativ-verbale si performante:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*simulativ-verbale si performante:_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*verbalizarea actiunii si performante:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.Forme de limbaj:
*solilocviu:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*dialog:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*monolog-colectiv:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*monolog:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Expresivitatea verbala:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Comunicarea verbala,spontana,conditii,imprejurari:_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9.Calitati speciale:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Tipuri de tulburari de vorbire (orale si scrise):__________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV.B b) Gandirea
1.Volum de cunostinte:
*intelegerea semnificatiei:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*operante____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cauzalitate si relatii:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Tipuri de definitii:
*enumerative:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*eliptice de gen proxim:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu gen proxim si diferenta specifica, cu caracter pragmatic:___________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
* cu gen proxim si diferenta specifica:____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.Procese cu functii operatorii de gradul I:


*analiza:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*sinteza:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*generalizarea:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*comparatia:__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*sistematizarea:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*abstaractizarea:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*concretizarea:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.Procese cu functii operatorii de gradul II:


*reversibilitate:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
*asociativitate:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*combinatorice:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*clasificari:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*serieri:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*grupari:______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*incluziuni de clase:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Tipuri de notiuni:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.Tipuri de judecati si rationamente:_______________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Tipuri de intelegere:
*concret-intuitiva:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*verbal-generalizata:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Tipuri de rezolvari de probleme:
*de solutii-decizii:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*de modalitati:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9.Tipuri de gandire:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Calitati speciale:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

IV.B c) Imaginatia
1.Continutul reprezentarilor de tip imaginativ:_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Intuitivitatea-plasticitatea:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Forme ale imaginatiei:
*reproductiva:_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*combinatorica:________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*creatoare:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Formele de obiectivare:
*joc__________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

*produse ale activitatii:__________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*conduita:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Procese de construire a reprezentarilor imaginatiei:
*substituire:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*aditionare:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*augmentarediminuare:____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*combinare:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*creare de imagini noi:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.Raportul real-fictiune:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Tipuri de imaginatie:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Jocuri de imaginatie:__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9.Calitati speciale:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
IV.B d)MEMORIA
1.Intiparirea,fixarea_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Pastrarea,durata:
*voluntara____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*involuntara___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.Reproducerea________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Recunoasterea_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Raportul dintre memorie-limbaj-actiune___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Raportul memorie-afectivitate___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Memorie imediata-indepartata__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Uitarea_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9.Tipuri de memorie:
*senzorial-concreta_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*verbal-logica_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Calitati speciale ale memoriei__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.B.e)ATENTIA
1.Orientarea___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Concentrarea________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Selectivitatea________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4.raportul atentie-cuvant________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Raportul atentie-activitate______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Tipuri de atentie______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Relatia atentie-interes_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Instabilitatea atentiei__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9.Jocuri de atentie______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10.Atentia in invatare___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
11.Calitati speciale______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a V-a
DEZVOLTAREA ACTIVITATILOR PRAXICE SI DE TIP ARTISTIC-CREATIV
V.A.Deprinderi, obisnuinte uzuale si tehnice
1.Deprinderi de manuire de obiecte uzuale,dispozitive_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Deprinderi de actiuni constructive de cuburi______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Deprinderi de actiuni constructive din alte materiale, materiale tehnice________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Deprinderi igienice-obisnuinte___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Deprinderi de ordine-obisnuinte_________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Abilitati manuale practice______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

7.Abilitati tehnice______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8.Abilitati de invatare si rezolvare de probleme_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
V.B.Inclinatii,aptitudini creative
a) de tip artistic
1.Receptivitate perceptiv-imaginativa personaladeosebita fata de :
*armonia formelor_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*armonia volumului_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*armonia proportiilor___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*armonia miscarii______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*armonia culorilor______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.Redarea cu usurinta si fidelitate usurinta in insusirea tehnicii corespunzatoare


*desen,practica________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*pictura,coloristica_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*modelaj,plastica_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*lipitura,colaj__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*constructii-cuburi_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*plastica miscarilor-dans_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*reproducerea unei melorii dupa si fara note________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*abilitati grafice________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.Combinarea,imaginarea si redarea intr-o forma noua originala:


*desen-grafica_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*modelaj-plastica______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*lipitura-colaj__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*constructii-cuburi______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*fraza si melodie muzicala________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*constructia frazei si caligrafia____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Perceperea, interpretarea, intalegerea cu usurinta a unui desen, picturi, text
scris_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.Raportul dintre interese si atitudini__________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Atitudini deosebite ca germeni ai talentului________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
b)de tip actoricesc
1.Receptivitatea crescuta si sensibilitatea fata de trairile sufletesti ale personajelor din povesti, ale
oamenilor_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.redarea cu usurinta, prin imitatie si imaginatie, a unor stari sufletesti, situatii,etc
*gestica______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*conduita expresiva_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*mimica-pantomimica___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*conduita verbala______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Transpunerea cu usurinta intr-un personaj_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Dominanta jocului de dramatizare________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5.Raportul dintre interese si aptitudini______________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Aptitudini speciale,germeni ai talentului___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
c.de tip literar
1Receptivitatea si sensibilitatea fata de poezii,povesti,discuri cu povesti si poezii___________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Redarea cu fidelitate si usurinta a unor povestiri si intamplari traite__________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Redarea originala,intr-o forma inedita
a unor povestiri cunoscute si intamplari
traite________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Crearea de povestiri si poezii inedite_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Usurinta si bogatia expresivitatii verbale in povestiri, poezii si lectii_____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Raportul interese-aptitudini_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

d.de tip tehnic-constructive


1.Receptivitatea si intelegerea cu usurinta a raporturilor spatiale de marime, a proportiilor,a dispozitiei
spatiale in volum si plan_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Receptivitatea si intelegerea cu ususrinta a modului de functionare si a dispozitiei elementelor
constructiei (verticala-orizontala),a unor dispozitive tehnice simple_____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Usurinta de a-si reprezenta riguros imaginea, miscarea, transformarea unor elemente ale unei jucarii,
constructii tehnice, a unui dispozitiv simplu, ca un tot_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4.Usurinta si rigurozitatea executiei, articularea actiunilor de constructie
* planul mintal al actiunii________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*ordinea actiunilor_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*rapiditatea,rigurozitatea________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*folosirea corecta a materialului___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Raportul interese-aptitudini_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

6.Jocuri de constructie, dominare si aptitudini tehnice________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
V.C.Aptitudini matematice
1.Perceperea,reprezentarea si intelegerea cu usurinta a relatiilor cantitative, numerice, spatiodimensionale (multimile, submultimile de obiecte,fenomene)_________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Operarea facila cu raporturile de mai sus__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Abstractizarea cu usurinta a acestor raporturi______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Operarea facila cu simboluri abstracte-numerice____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Raportul interese-aptitudini_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Aptitudini speciale____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a VI-a
INTEGRAREA SOCIO-AFECTIVA A COPILULUI SI INSUSIRI ALE PERSONALITATII

VI.A.Relatiile socio-afective si volitionale


1.receptivitatea si reactivitatea socio-afectiva fata de:
*normele de convietuire in colectivitate regim zilnic_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*activitati instructiv-educative____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*evenimente stresante__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*rezultatele activitatii___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*anumite obiecte-jucarii_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*de parinti____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

*de cadre didactice_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*de copii______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*de animale___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Reactivitatea emotionala:
*cu afectiune__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu bucurie___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu placere____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu insufletire_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu neplacere_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*recalcitrant___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*plangaret-suparacios___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*indiferent____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*refuz________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*izolat________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*fricos_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*suspicios_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Reactivitatea afectiva complexa si de cat mai lunga durata:
*sentimentul curiozitatii_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*sentimentul satisfactiei si admiratiei_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*sentimentul responsabilitatii_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*sentimentul datoriei___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*sentimentul de cooperare_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Manifestarea si continutul expresiei afective:
*adecvarea expresiei cu continutul trairii____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*varietatea,nuantarea expresiei___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*capacitatea de control si stapanire________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*expresie mimica pantomimica__________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*expresie verbala_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*simularea____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*expresivitatea________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.B.Particularitati ale vointei, manifestate in procesul de integrare in colectivitatea de copii si fata de


activitate:
*capacitatea de a actiona in conformitate cu scopul:dirijat-spontan___________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*capacitatea de a formula independent scopuri in activitatile obligatorii in activitatile de joc______
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*capacitatea de a lua oportun decizii selectia mijloacelor adecvate_____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*capacitatea de a aprecia corect dificultatea obstacolelor_____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*capacitatea de efort volntar gradat, in functie de obstacol________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*capacitatea
de
a
indeplini,
a
traduce
in
viata
decizia
(sarcina)______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.C.Trasaturi de caracter
1.Aptitudini fata de activitate:
* respectul si dragostea fata de munca adultului______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*grija fata de obiecte ordine, protejarea obiectelor___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*raspunderea fata de sarcina primita_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*initiativa si independenta in indeplinirea sarcinii_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*perseverenta si independenta in indeplinirea sarcinii_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*disciplina____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*obisnuinta de a indeplini sarcinile________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2.Atitudinea fata de adult si fata de semeni


*respectul fata de adult__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*admiratie____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*sinceritate___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*conformism________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*baraje psihologice (necomunicativitate, negativism, sugestibilitate)____________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*introvertit-extavertit___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Atitudinea fata de sine:
*modestie____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*ingamfare____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*laudarosenie_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*neincredere in sine____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*tendinta de a se autoobserva si a se autoaprecia_____________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*timiditate____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*curaj________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.D.Trasaturi de temperament
1.Gradul de intensitate al reactivitatii:
*emotionala, motrica,verbala_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Gradul de echilibru al reactivitatii:
*emotionala,motrica,verbala_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Gradul de mobilitate al reactivitatii:
*emotionala,motrica,verbala_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.E.Indici de dezvoltare a sociabilitatii si a microrelariilor de tip socio-afectiv


1.Gradul de integrare in colectivul grupei sau al clasei_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Gradul de expansiune a copilului in colectivitate:
*usurinta si rapiditatea in stabilirea relatiilor_________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*numarul de copii cu care stabileste relatii__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*spontaneitatea in stabilirea relatiilor______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Receptivitatea si disponibilitatea de a stabili relatii preferentiale cu ceilalti copii:
*cu copii de aceeasi varsta_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu copii mai mari______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu copii mai mici______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*cu adultii____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*numai cu anumiti copii_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

4.Pozitia si rolul copilului in grup__________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
%.Tipuri de relatii:
*de comunicare
afective______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
verbale_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*de cooperare
Pasiv_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Activ_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
*de dominare
Dominat______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Domina_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
6.Autonomia sociala
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
7.Structurarea micro-grupurilor:spontaneitate-durata-stabilitate
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

SECTIUNEA a VII-a
Diagnoza si prognoza subiectului
I.Concluzii cu privire la starea de sanatate fizica si psihica a copilului
1.Diagnoza organica____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2.Diagnoza de stare_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3.Diagnoza etiologica____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4.Diagnoza functionala__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5.Diagnoza psihica______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II Prognoza
1 De scurta durata____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2 De lunga durata______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III Recomandari
A Pentru subiect
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
B Pentru familie
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
C Pentru scoala
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
D Pentru perspectiva dezvoltarii subiectului
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________