Sunteți pe pagina 1din 31

1.Care sunt fazele la punerea in fabricatie al unui produs. -pregatirea tehnica -pregatirea materiala -lansarea in fabricatie 2.

Explicati calitatea unui produs se proiecteaza.

Produs este obiectul productie si este inclus in nomeclatorul productie intreprinderii. 3.Caracterizati tipurile principale de productie. -productia de unicate presupune executia unui numar mic de

produse (prototipuri si unicate), de regula complexe, sau chiar a unei singure bucati. -productia de serie presupune executia unor loturi de produse. -productia de masa presupune executia

unor cantitati mari de de produse in mod continuu, pe o perioada lunga de timp. 4.Procesul tehnologic. Definiti operatia, faza, trecerea tehnologica. Operatia tehnologica reprezinta acea parte a

procesului tehnologic care se executa neintrerupt la un singur loc de munca, asupra unui obiect sau a mai multor obiecte, de cate un operator uman sau automat, sau de catre o echipa de lucru (de ex. operatia de stantare a tolelor).

5.Principii tehnologice de baza. Tehnologicitatea este principiul pe baza caruia se alege forma piesei si a materialului asa incat procesul tehnologic sa fie cat mai simplu.

Interschimbabilitatea este principiul conform caruia o piese trebuie sa permita oricand inlocuirea cu alta de acelasi fel; acest principiu presupune un proces de fabricatie stabil cu incadrarea

caracteristicilor pieselor in limitele de toleranta admise. Optimul tehnicoeconomic este un principiu potrivit caruia un proces tehnologic trebuie sa conduca la obtinerea

caracteristicilor tehnice impuse produselor cu cheltuieli minime . 6.Explicati semnificatia simbolurilor. SR - Standard Roman STAS - Standard de Stat SR EN Standard European

SR ISO Standardizarea Internationala a Organizatiilor SR CEI Standar Comisa electhotehnica international 7.Proiectul de executie al unui produs.

8.Documentatia tehnologica a executiei unui produs. Documentatia tehnologica reprezinta totalitatea documentelor de uz intern ale unei intreprinderi prin care

se sistematizeaza elementele procesului tehnologic. 9.Fluxul tehnologic. Fluxul tehnologic reprezinta lista operatiilor in ordine cronologica la care este supusa o piesa sau

subansamblu de la intrare, ca material, pana la iesire, ca piesa finita. 10.Flux tehnologic in banda. 11.Controlul tehnic de calitate.

Controlul tehnic de calitate se compune din totalitatea verificarilor efectuate asupra pieselor, subansamblelor si produselor finite prin care se stabileste concordanta

parametrilor obtinuti in procesul de fabricatie cu caracteristicile tehnice impuse prin proiect. 12.Alegerea variantei optime a procesului tehnologic.

Pe baza cerintelor impuse procesului tehnologic se pot intocmi mai multe variante de procese tehnologice capabile sa asigure calitatea produselor, productivitatea

necesara, respectarea conditiilor de protectie a muncii etc. Varianta optima a procesului tehnologic trebuie sa fie cea mai economica cu un minim de cheltuieli pe materii prime, pe materiale

auxiliare, pe utilaje tehnologice, pe retributia fortei de munca etc. 13.Norma tehnica de timp. Norma tehnica de timp reprezinta durata de timp necesara pentru

executarea unui produs, aceasta fiind alcatuita din: -Timpul de pregatire incheiere Tpi -Timpul operativ Top - Timpul de deservire a locului de munca Tdl

-Timpul de intreruperi reglementare Tir 14.Reprezentati grafic corelatia cost-precizie.


Cost

15.Definiti dimensiunea nominal, efectiva; abateri, toleranta, jocul, strangerea. Ajustaje. Dimensiunea nominala N este valoarea de baza in caracterizarea unei anumite dimensiuni,

inscrisa in desenul de executie, valoare independenta de abaterile permise si conditiile tehnice. Dimensiunea efectiva E este dimensiunea realizata prin executie a

carei valoare se obtine prin masurare. Abaterea este diferenta dintre o dimensiune (efectiva, maxima etc.) si dimensiunea nominala corespunzatoare;

Abaterea efectiva A este diferenta dintre dimensiunea efectiva si dimensiunea nominala: A=E-N Abaterea superioara As este diferenta dintre dimensiunea maxima si

dimensiunea nominala: As = Dmax N Abaterea inferioara Ai este diferenta dintre dimensiunea minima si dimensiunea nominala: Ai = Dmin N Abaterile pot fi pozitive, negative sau

nule si se noteaza in felul urmator: NAi ;


As 0 NAi

; N0 ; NA

As

Toleranta reprezinta valoarea dinainte stabilita a intervalului de variatie a dimensiunilor limita,

fiind totdeauna o marime pozitiva: T = Dmax Dmin = As Ai Jocul J este diferenta dintre diametrul efectiv al alezajului si diametrul efectiv al arborelui cand primul

este mai mare decat al doilea. Strangerea S este diferenta dintre diametrul efectiv al arborelui si diametrul efectiv al alezajului cand primul este mai mare decat al doilea.

Ajustajul reprezinta ansamblul arbore alezaj din punct de vedere al raportului in care se gasesc cele doua piese, montate una in alta, privitor la valoarea jocului sau a strangerii.

-Ajustaje cu joc -Ajustaje cu stranger -Ajustaje intermediare -Toleranta ajustajului 16.Abateri de forma si de pozitie. Exemple de reprezentare. -Abateri de la rectilinitate

-Abateri de la circularitate -Abateri de la profil 17.Rugozitatea suprafetelor.