Sunteți pe pagina 1din 229

Octavian Ttar

europa
de la antichitate la renatere

Octavian Ttar

EUROPA
DE LA ANTICHITATE LA RENATERE

Editura MEGA
Cluj-Napoca 2009

Descrierea CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei TTAR, OCTAVIAN Europa : de la Antichitate la Renatere / Octavian Ttar. Cluj-Napoca : Mega, 2009 Bibliogr. Index ISBN 978-606-543-029-7 94(4)

Traducere n limba francez: CORALIA TELEA Traducere n limba englez: COSMIN POPA-GOEJANU Culegere text: OCTAVIAN TTAR Tehnoredactare: CRINA SINCOVICI Concepie copert: ILEANA BURNICHIOIU

2009, OCTAVIAN TTAR

Pe copert: Europa n harta simbolic a lumii, Heinrich Bunting, 1581

Editura Mega Cluj-Napoca E-mail: mega@edituramega.ro www.edituramega.ro

SUMAR
Contents ............................................................................................................. 9 Table des matires ............................................................................................. 13 Argument.......................................................................................................... 17 Foreword .......................................................................................................... 19 Argument.......................................................................................................... 21 I. Chestiuni introductive. Aspecte de ordin terminologic .................................... 23 II. Geneza lumii medievale europene ................................................................. 31 1. Migraiile i regatele barbare (secolele IVVII)...................................... 33 1.1. Primul val al migraiilor (secolele IVV) .......................................... 33 1.1.1. Grupul oriental al migraiilor .............................................. 33 1.1.2. Grupul occidental al migraiilor .......................................... 36 1.2. Al doilea val al migraiilor (secolele VVI)........................................ 38 1.3. Al treilea val al migraiilor (secolele VIVII)..................................... 39 2. Bizanul prima Europ medieval ...................................................... 43 2.1. Ce este Bizanul? Geneza Imperiului Bizantin................................... 45 2.1.1. Elementul roman i/n sinteza bizantin............................... 45 2.1.2. Elementul ortodox i sinteza bizantin ................................. 48 2.1.3. Elementele elenistice i orientale n sinteza bizantin ............ 51 2.2. Motenirea bizantin....................................................................... 52 3. Imperiul Carolingian a doua Europ medieval .................................. 54 3.1. Geneza noului stat .......................................................................... 54 3.2. Societatea carolingian: realiti economice, sociale i culturale.......... 58 III. Europa n secolele IXXI ............................................................................. 63 1. Imperiul dislocat. Noile invazii i definitivarea etnogenezei n Europa medieval ................................................................................ 63 1.1. Destrmarea Imperiului Carolingian................................................ 63 1.2. Noile invazii i consecinele lor ........................................................ 65 1.3. Definitivarea etnogenezei medievale europene .................................. 67 2. Constituirea sistemului statal medieval european ..................................... 68 2.1. Sfntul Imperiu Romano-German ................................................... 68 2.2. Constituirea regatului Franei.......................................................... 71

OCTAVIAN TTAR

2.3. Constituirea regatului Angliei.......................................................... 72 2.3.1. Anglia pre-normand.......................................................... 72 2.3.2. Cucerirea normand ........................................................... 73 2.4. Peninsula Iberic: Spania i Portugalia ............................................. 74 2.4.1. Regatele Spaniei ................................................................. 74 2.4.2. Regatului Portugaliei .......................................................... 76 2.5. rile Nordului .............................................................................. 76 2.5.1. Regatul Danemarcei ........................................................... 76 2.5.2. Regatul Norvegiei............................................................... 76 2.5.3. Regatul Suediei .................................................................. 77 2.6. Europa Central i Rsritean ........................................................ 77 2.6.1. Moravia i Boemia.............................................................. 77 2.6.2. Regatul Poloniei................................................................. 78 2.6.3. Regatul Ungariei ................................................................ 79 2.6.4. Formarea statului kievean ................................................... 80 3. Geneza sistemului feudal n Europa Occidental ...................................... 82 IV. Europa i lumea islamic n secolele VIIXIII. Realiti politice .................... 85 1. Lumea islamic. Arabii ............................................................................ 86 2. Lumea islamic. Turcii selciukizi ............................................................. 90 3. Lumea islamic. Mongolii ....................................................................... 92 V. Avntul i expansiunea Europei Occidentale .................................................. 97 1. Europa Occidental n secolele XIXII. Cauze i expresii ale expansiunii .. 97 2. Expansiunea Occidentului nspre Rsrit. Cruciadele clasice................... 102 2.1. Cruciada ntia (10961099)......................................................... 103 2.2. Cruciada a doua (11471149)....................................................... 105 2.3. Cruciada a treia (11891192)........................................................ 107 2.4. Cruciada a patra (12021204)....................................................... 109 3. Europa ntre cruciada a patra i marea cium ......................................... 111 3.1. Europa Occidental ...................................................................... 111 3.1.1. Frana.............................................................................. 111 3.1.2. Anglia.............................................................................. 113 3.1.3. Regatele spaniole i Portugalia........................................... 113 3.2. Europa Central. Biserica i Imperiul ............................................. 114 3.2.1. Sfntul Imperiu Romano-German..................................... 115 3.2.2. Papalitatea i Peninsula Italic ........................................... 117 3.3. La marginile Europei .................................................................... 118 VI. Europa bizantin ....................................................................................... 125 1. Perioada clasic a Imperiului Bizantin.................................................... 125 2. Bizanul i lumea occidental n secolele XIXIII ................................... 132

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE

VII. Europa ntre marea cium i mijlocul secolului al XV-lea ........................... 139 1. Calamiti i criz n Europa Occidental............................................... 139 1.1. Foametea, ciuma i rzboiul........................................................... 140 1.2. Criza Europei Occidentale ............................................................ 141 2. Convulsii politice i naterea statului naional..................................... 145 2.1. Europa Occidental ...................................................................... 145 2.2. Europa de Mijloc.......................................................................... 148 2.3. Europa de Rsrit i de Sud-Est ..................................................... 154 VIII. Europa i lumea islamic. Otomanii ........................................................ 161 1. Statul otoman de la beylik la imperiu .................................................. 162 2. Imperiul Otoman n perioada 14531566 ............................................. 165 3. Otomani i europeni ideologie i atitudine politic .............................. 173 IX. Europa la sfritul Evului Mediu. Epoca Renaterii ..................................... 177 1. Europa spiritual a secolelor XVXVI. Despre Renatere ........................ 177 2. Europa economic a secolelor XVXVI .................................................. 181 2.1. Naterea economiei monetare de stat ............................................. 183 2.2. Structurarea spaiului economic european ...................................... 184 2.3. Apariia marilor negustori i naterea capitalismului........................ 185 3. Populaie i cadre de via social n Europa secolelor XVXVI............... 185 3.1. Populare, habitat, populaie........................................................... 186 3.2. Alimente, populaie, alimentaie .................................................... 187 3.3. Microbi, boli, populaie ................................................................ 189 3.4. nceputul revoluiei sociale ......................................................... 190 4. Europa i noua lume .......................................................................... 191 4.1. Premisele...................................................................................... 192 4.2. Fapte i consecinele lor................................................................. 193 5. Europa politic a secolelor XVXVI ....................................................... 196 5.1. O nou gndire politic................................................................. 196 5.2. O nou diplomaie........................................................................ 198 5.3. Un nou tip de stat......................................................................... 200 6. Sistemul politic european (14541559) ................................................. 204 Bibliografie selectiv ........................................................................................ 211 Index de nume i locuri ................................................................................... 219

OCTAVIAN TTAR

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE

CONTENTS
Foreword ........................................................................................................... 19 I. Introductory remarks. Terminological questions .............................................. 23 II. The genesis of Medieval Europe .................................................................... 31 1. Migrations and the barbarian kingdoms (fourth-seventh centuries) ........ 33 1.1. The first wave of migrations (fourth-fifth centuries)........................... 33 1.1.1. The oriental group of migrations.......................................... 33 1.1.2. The western group of migrations.......................................... 36 1.2. The second wave of migrations (fifth-sixth centuries)......................... 38 1.3. The third wave of migrations............................................................ 39 2. Byzantium the first medieval Europe .................................................. 43 2.1. What is Byzantium? The genesis of the Byzantine Empire.................. 45 2.1.1. The Roman element in/and the Byzantine synthesis .............. 45 2.1.2. The Orthodox element and the Byzantine synthesis .............. 48 2.1.3. Hellenistic and eastern elements in the Byzantine synthesis.... 51 2.2. The Byzantine Heritage ................................................................... 52 3. The Carolingian Empire the second medieval Europe ......................... 54 3.1. The genesis of the new state ............................................................. 54 3.2. Carolingian society: economic, social and cultural realities ................. 58 III. Europe from ninth to eleventh centuries ....................................................... 63 1. The disrupted Empire. The new invasions and the completion of medieval Europes ethnogenesis ........................................................... 63 1.1. The dismantling of the Carolingian Empire ...................................... 63 1.2. The new invasions and their consequences ........................................ 65 1.3. Completion of ethnogenesis in medieval Europe................................ 67 2. The formation of the European medieval state system ............................... 68 2.1. The Holy Roman-German Empire ................................................... 68 2.2. The formation of the kingdom of France .......................................... 71 2.3. The formation of the kingdom of England........................................ 72 2.3.1. Anglo-Saxon England .......................................................... 72 2.3.2. The Norman conquest......................................................... 73 2.4. Iberia: Spain and Portugal ................................................................ 74 2.4.1. The kingdoms of Spain........................................................ 74 2.4.2. The kingdom of Portugal..................................................... 76

10 OCTAVIAN TTAR

2.5. Scandinavia ..................................................................................... 76 2.5.1. Kingdom of Denmark ......................................................... 76 2.5.2. Kingdom of Norway............................................................ 76 2.5.3. Kingdom of Sweden ............................................................ 77 2.6. Central and Eastern Europe.............................................................. 77 2.6.1. Moravia and Bohemia.......................................................... 77 2.6.2. Kingdom of Poland ............................................................. 78 2.6.3. Kingdom of Hungary .......................................................... 79 2.6.4. Formation of Kievan state.................................................... 80 3. Genesis of feudal system in Western Europe ............................................. 82 IV. Europe and the Islam from seventh to thirteenth centuries. Political realities........................................................................................... 85 1. The Islam world. The Arabs ..................................................................... 86 2. The Islam world. Seljuk Turks ................................................................. 90 3. The Islam world. The Mongols. ............................................................... 92 V. The advance and expansion of Western Europe .............................................. 97 1. Western Europe in the eleventh and twelfth centuries. The causes and the forms of expansion ..................................................... 97 2. The expansion of Europe in the East. The crusades ................................. 102 2.1. First crusade (10961099) ............................................................. 103 2.2. Second crusade (11471149) ......................................................... 105 2.3. Third crusade (11891192) ........................................................... 107 2.4. Fourth crusade (12021204).......................................................... 109 3. Europe between the fourth crusade and the Black Death ......................... 111 3.1. Western Europe............................................................................. 111 3.1.1. France............................................................................... 111 3.1.2. England............................................................................ 113 3.1.3. Spanish kingdoms and Portugal ......................................... 113 3.2. Central Europe. The Church and the Empire.................................. 114 3.2.1. The Holy Roman-German Empire..................................... 115 3.2.2. Papacy and Italy ................................................................ 117 3.3. On Europes fringes ....................................................................... 118 VI. Byzantine Europe ....................................................................................... 125 1. The classic period of Byzantine Empire................................................... 125 2. Byzantium and western Europe between eleventh-thirteenth centuries .... 132 VII. Europe between Black Death and mid-fifteenth century ............................. 139 1. Catastrophies and crisis in Western Europe............................................. 139 1.1. Famine, bubonic plague and war .................................................... 140

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 11

1.2. The crisis of Western Europe.......................................................... 141 2. Political convulsions and the birth of national state ............................. 145 2.1. Western Europe............................................................................. 145 2.2. Middle-Europe.............................................................................. 148 2.3. Eastern and South-Eastern Europe.................................................. 154 VIII. Europe and the Islam. The Ottomans....................................................... 161 1. The Ottoman Statefrom beylik to empire ............................................ 162 2. Ottoman Empire in 14531566 ............................................................. 165 3. Ottomans and Europeansideology and political attitude ...................... 173 IX. Europe at end of the Middle Ages. The age of Renaissance .......................... 177 1. Spiritual life in the fifteenth-sixteenth century Europe. On Renaissance ..................................................................................... 177 2. Economic life in fifteenth-sixteenth century Europe ................................ 181 2.1. The birth of state monetary economy.............................................. 183 2.2. Structuring of European economic space......................................... 184 2.3. Emergence of great merchants and the birth of capitalism ................ 185 3. Population and social life in fifteenth-sixteenth century Europe............... 185 3.1. Spread of population, habitation, population .................................. 186 3.2. Food, population, alimentation ...................................................... 187 3.3. Microbes, diseases, population........................................................ 189 3.4. Beginning of the social revolution................................................ 190 4. Europe and the new world .................................................................. 191 4.1. Premises........................................................................................ 192 4.2. Facts and their consequences .......................................................... 193 5. The political life of Europe in the fifteenth-sixteenth centuries ................ 196 5.1. A new political philosophy ............................................................. 196 5.2. A new diplomacy ........................................................................... 198 5.3. A new type of state......................................................................... 200 6. The European political system (14541559) ........................................... 204 Bibliography .................................................................................................... 211 Index ............................................................................................................... 219

12 OCTAVIAN TTAR

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 13

TABLE DES MATIRES


Argument........................................................................................................... 21 I. Questions introductives. Aspects dordre terminologique ................................. 23 II. La gense du monde mdival europen ......................................................... 31 1. Les migrations et les royaumes barbares (du IVe au VIIe sicle).............. 33 1.1. La premire vague des migrations (du IVe au Ve sicle)....................... 33 1.1.1. Le groupe oriental des migrations ......................................... 33 1.1.2. Le groupe occidental des migrations ..................................... 36 1.2. La deuxime vague des migrations (du Ve au VIe sicle)...................... 38 1.3. La troisime vague des migrations (du VIe au VIIe sicle).................... 39 2. Byzance la premire Europe mdivale .............................................. 43 2.1. Quest-ce que Byzance ? La gense de lEmpire byzantin .................... 45 2.1.1. Llment romain et/dans la synthse byzantine..................... 45 2.1.2. Llment orthodoxe et la synthse byzantine ........................ 48 2.1.3. Les lments hellnistiques et orientaux dans la synthse byzantine...................................................................................... 51 2.2. Lhritage byzantin .......................................................................... 52 3. LEmpire Carolingien la seconde Europe mdivale ........................... 54 3.1. La gense du nouvel tat.................................................................. 54 3.2. La socit carolingienne : ralits conomiques, sociales et culturelles.... 58 III. LEurope pendant les IXeXIe sicles ............................................................. 63 1. LEmpire disloqu. Les nouvelles invasions et la fin de lethnogense dans lEurope mdivale ........................................................................... 63 1.1. La dissolution de lEmpire carolingien............................................... 63 1.2. Les nouvelles invasions et leurs consquences..................................... 65 1.3. Laccomplissement de lethnogense mdivale europenne ................ 67 2. La constitution du systme de ltat mdival europen............................. 68 2.1. Le Saint Empire romain-allemand .................................................... 68 2.2. La constitution du royaume de France .............................................. 71 2.3. La constitution du royaume dAngleterre .......................................... 72 2.3.1. LAngleterre pr-normande .................................................. 72 2.3.2. La conqute des Normands.................................................. 73 2.4. La Pninsule ibrique : lEspagne et le Portugal ................................. 74 2.4.1. Les royaumes dEspagne....................................................... 74 2.4.2. Le royaume de Portugal ....................................................... 76

14 OCTAVIAN TTAR

2.5. Les pays du Nord............................................................................. 76 2.5.1. Le royaume de Danemark.................................................... 76 2.5.2. Le royaume de Norvge ....................................................... 76 2.5.3. Le royaume de Sude........................................................... 77 2.6. LEurope centrale et orientale ........................................................... 77 2.6.1. La Moravie et la Bohme ..................................................... 77 2.6.2. Le royaume de Pologne........................................................ 78 2.6.3. Le royaume de Hongrie ....................................................... 79 2.6.4. La formation de ltat de Kiev.............................................. 80 3. La gense du systme fodal en Europe occidentale ................................... 82 IV. LEurope et le monde islamique pendant les VIIeXIIIe sicles. Ralits politiques ....................................................................................... 85 1. Le monde islamique. Les Arabes ............................................................... 86 2. Le monde islamique. Les Turcs seldjoukides ............................................. 90 3. Le monde islamique. Les Mongoles .......................................................... 92 V. Lessor et lexpansion de lEurope occidentale ................................................. 97 1. LEurope occidentale pendant les XIeXIIe sicles. Causes et expressions de lexpansion ........................................................ 97 2. Lexpansion de lOccident vers lOrient. Les croisades classiques.............. 102 2.1. La premire croisade (10961099).................................................. 103 2.2. La deuxime croisade (11471149)................................................. 105 2.3. La troisime croisade (11891192) ................................................. 107 2.4. La quatrime croisade (12021204)................................................ 109 3. LEurope entre la quatrime croisade et la grande peste ........................... 111 3.1. LEurope occidentale ..................................................................... 111 3.1.1. La France.......................................................................... 111 3.1.2. LAngleterre ...................................................................... 113 3.1.3. Les royaumes espagnols et le Portugal ................................. 113 3.2. LEurope centrale. Lglise et lEmpire............................................ 114 3.2.1. Le Saint Empire romain-allemand ...................................... 115 3.2.2. La Papaut et la Pninsule italique...................................... 117 3.3. Aux confins de lEurope ................................................................. 118 VI. LEurope Byzantine .................................................................................... 125 1. La priode classique de lEmpire byzantin ............................................... 125 2. Byzance et le monde occidental du XIe au XIIIe sicles ............................ 132 VII. LEurope entre la grande peste et le milieu du XVe sicle ............................ 139 1. Calamits et crise en Europe occidentale ....................................................... 139 1.1. La famine, la peste et la guerre ........................................................ 140 1.2. La crise de lEurope occidentale ...................................................... 141

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 15

2. Convulsions politiques et naissance de l tat national ............................... 145 2.1. LEurope occidentale ..................................................................... 145 2.2. LEurope centrale .......................................................................... 148 2.3. LEurope orientale et du Sud-Est .................................................... 154 VIII. LEurope et le monde islamique. Les Ottomans ........................................ 161 1. Ltat ottoman du beylik lempire ..................................................... 162 2. LEmpire ottoman entre 14531566 ....................................................... 165 3. Les Ottomans et les europens idologie et attitude politique ............... 173 IX. LEurope la fin du Moyen ge. Lpoque de la Renaissance ....................... 177 1. LEurope spirituelle des XVeXVIe sicles. Sur la Renaissance .................. 177 2. LEurope conomique des XVeXVIe sicles ............................................ 181 2.1. La naissance de lconomie montaire dtat ................................... 183 2.2. La structuration de lespace conomique europen ........................... 184 2.3. Lapparition des grands marchands et la naissance du capitalisme ..... 185 3. Population et cadres de vie sociale en Europe pendant les XVeXVIe sicles ............................................................................... 185 3.1. Peupler, habitat, population ........................................................... 186 3.2. Aliments, population, alimentation................................................. 187 3.3. Microbes, maladies, population ...................................................... 189 3.4. Dbut dune rvolution sociale .................................................. 190 4. LEurope et le nouveau monde .......................................................... 191 4.1. Les prmisses................................................................................. 192 4.2. Les faits et leurs consquences......................................................... 193 5. LEurope politique des XVeXVIe sicles ................................................. 196 5.1. Une nouvelle rflexion politique ..................................................... 196 5.2. Une nouvelle diplomatie ................................................................ 198 5.3. Un nouveau type dtat ................................................................. 200 6. Le systme politique europen (14541559) ................................................. 204 Bibliographie slective ...................................................................................... 211 Index ............................................................................................................... 219

16 OCTAVIAN TTAR

Argument
Cartea de fa este rezultatul unui demers intelectual i didactic realizat n anii din urm cu studenii de la istorie ai Universitii din Alba Iulia, mpreun cu care am parcurs cteva discipline de studiu aferente perioadei medievale. Ca atare, lucrarea reflect, pn la un punct, logicitatea a ceea ce, ndeobte, numim curs universitar. n acest sens, ea este un ansamblu de idei subsumat, n cazul de fa, unei epoci istorice i unui spaiu istoric, idei menite a facilita nelegerea, a strni interesul, a construi un spirit critic i a oferi o orientare de natur istoriografic. Prin stilul i extensiunea expunerii, prin tehnica identificrii i aezrii ntr-o anume succesiune a problemelor teoretice, prin tehnica redactrii (cu aparat critic, bibliografie i material ilustrativ), printr-o sistematizare a coninutului i enunarea unor opinii i concluzii, lucrarea are o perspectiv predominat didactic n construcia sa. Ca problematic, aceast carte se subsumeaz Evului Mediu, adic unei perioade cuprins, cu aproximaie, ntre secolele IVV i XVXVI. ns, prin ceea ce spune, cartea lucreaz tocmai n contra unui spirit de tip medieval, n contra epocii sale, pornind de la ideea c nimic nu este mai neproductiv i mai periculos n istorie dect spiritul individual i/sau colectiv dominat de orizontul parohial, pe care Evul Mediu l-a generat i l-a cultivat. Este vorba de spiritul care se hrnete dintr-un orizont limitat, orizont care i devine suficient din punct de vedere explicativ i mulumitor ca valoare moral. Un spirit pentru care orizontul lui dincolo nu este necesar, orizont care nu a creat, dect n vremurile Renaterii i la nivelul elitei culturale, disconfortul intelectual n msur s solicite interogaia. n plan etnic i politic, contrar unui universalism specific Cretinismului i Islamismului deopotriv, spiritul medieval a construit tot aa de parohial,

18 OCTAVIAN TTAR

exagerat de parohial, lsnd lumii de la jumtatea mileniului trecut o motenire complex, neproductiv la scara istoriei, dominat de separare, confruntare i accentuare a specificitilor. Omul tria acut, cel mai adesea frustrant i n termenii negrii i ai ameninrii, relaia cu cellalt de etnie diferit, de credin diferit, de alt stare social etc. Europa, ca i lumea islamic de altfel, a lucrat n Evul Mediu mai degrab contra istoriei, dect pe linia construciei istorice. Evul Mediu a generat posibiliti de istorie, dar a frnt multe posibiliti de mare istorie: posibilitatea unitii spirituale, a convieuirii i unitii politice, ca s amintim doar cteva. n funcionarea sau/i construcia lumii actuale, motenirea medieval este foarte consistent. Evul Mediu ne apas, ne ine nc legai n parohia noastr, dar ne i incit, prin extraordinarul su volum de exemplaritate. Evul Mediu ni se nfieaz astzi ca un trecut care nu a trecut n totalitate. Numai judecarea sa profund ne permite debarasarea de povara sa i, n acelai timp, mpcarea cu motenirea sa. nvtura Evului Mediu poate fi un excelent paznic, care ne-ar mpiedica n tentaia noastr cotidian de a relua i repeta trecutul, fie el i n doze pariale. Cartea aceasta se adreseaz oricui, ca toate crile de altfel, dar ndeosebi celor care au nevoie de inconfort spiritual, de controvers intelectual. Dac printre aceti iubitori de zri mai adnci, cum spune Lucian Blaga, a cror raiune existenial este fiinarea ca fiin istoric, se vor regsi i studenii, mulumirile noastre ar fi depline. Alba Iulia, 2009

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 19

Foreword
C
This book is the result of the intellectual and didactic activities made at the University of Alba Iulia during the last years, together with the students who attended several courses dealing with medieval history. Thus, to some extent, this book reflects the logic of what is called a university course. In this sense, it is a set of ideas subsumed to a historical epoch and certain geographical limits, meant to facilitate the understanding, to stimulate the curiosity, to build abilities for critical analysis, and to form a historiographical orientation. In its building, this work is predominantly didactic through the style and amount of exposition, the technique of identification and organization of the theoretical issues in a certain succession, the style of writing (with references, bibliography, and illustrations), through the systematization of the content and formulation of opinions and conclusions. As concerns the themes, this book is dealing with the Middle Ages, that is a period running from the fourth-fifth to the fifteenth-sixteenth centuries. Although it is about the Middle Ages, the book is in no way medieval. It departs from the idea that there is nothing more dangerous and unproductive in history than the parochial horizon, which the Middle Ages has generated and nourished. It is the spirit nourished from a limited view, a view that becomes sufficient as concerns the explicative dimension and morally satisfactory. A spirit for which the view of beyond is unnecessary, a perception which was created only during the Rennaisance, at the level of the intellectual elite, which generated the intellectual discomfort that made the interrogation necessary. Politically or ethnically, contrary to the universalism specific equally to Christianity and Islam, the medieval spirit constructed in a similarly

20 OCTAVIAN TTAR

parochial manner, too parochial one might say. Around 1500 the medieval spirit handed down a complex heritage, an unproductive world if judged at historical scale, dominated by separatism, confrontation, and increasing particularities. The man lived hard, most often frustrated and the relation with the otherthe ethnically, socially or religiously differentwas characterized by denial and menace. Europe, like Islam, worked in the Middle Ages against, rather than along the historical construction. The Middle Ages has generated possibilities of history, but has undermined many possibilities of great history: the possibility of spiritual unity, of political unity and cohabitation, to mention only a few. In the functioning/construction of todays world, the contribution of the Middle Ages is substantial. The Middle Ages is still pressing us, it still holds us tied to our parochy, but it also incites us with its impressive amount of exemplarity. The Middle Ages reveals itself nowadays as a past that is not gone entirely. Only its deep assessment allows us to get rid of its burden and at the same time to conciliate with its heritage. Learning about the Middle Ages can be an excellent guardian which could save us from the daily temptation of remaking and repeating the past, even in partial portions. Like all books, this one is meant for a general public, but especially for those who need spiritual discomfort and intellectual debate. We shall be deeply pleased if, among those in search for deeper horizons whose existentialist reason is to live as historical being as Lucian Blaga wrote, will be the students as well. Alba Iulia, 2009

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 21

Argument
C
Ce livre reprsente le rsultat dune dmarche intellectuelle et didactique ralise ces dernires annes en collaboration avec les tudiants en histoire de lUniversit de Alba Iulia, avec qui nous avons parcouru les disciplines concernant lpoque mdivale. Par consquent, le livre reflte, jusqu un certain point, la logique de ce lon dsigne, gnralement, par le syntagme cursus universitaire . Cest dans ce sens quil runit maintes ides concernant une certaine poque historique et un certain espace, ces ides tant voues faciliter la comprhension, veiller lintrt, construire un esprit critique, mais aussi bien offrir une orientation de nature historiographique. Par le style et ltendue de lexpos, par la technique de lidentification et de lagencement dans un certain ordre des problmes thoriques, par la technique de la rdaction (contenant un appareil critique, la bibliographie et du matriel illustratif), par une certaine schmatisation du contenu et lnonciation des opinions prliminaires et des conclusions, notre livre offre une perspective prdominance didactique dans sa construction. Compte tenu de lensemble des problmes dbattus dans notre livre, nous pouvons affirmer quil relve du Moyen ge, cest--dire dune priode comprise, approximativement, entre les IVeVe sicles et les XVeXVIe. Pourtant, par les affirmations y faites, le livre soppose justement un certain esprit mdival, une certaine poque, partir de lide quil ny a rien de moins productif et de plus dangereux dans lhistoire que lesprit individuel etou collectif domin par lhorizon paroissial , que le Moyen ge a engendr et cultiv. Il sagit bien de lesprit qui se nourrit dun horizon limit, horizon qui lui devient suffisant de point de vue explicatif et rassurant en tant que valeur morale. Cest un esprit pour lequel lhorizon de l au-del nest pas

22 OCTAVIAN TTAR

ncessaire, un horizon qui na cr qu lpoque de la Renaissance et encore uniquement au niveau de llite culturelle, linconfort intellectuel do dcoule linterrogation. Sur le plan ethnique et politique, contrairement luniversalisme spcifique au Christianisme et lIslamisme en mme temps, lesprit mdival a bti tout aussi paroissial, dune manire exagre, tout en laissant au monde de la moiti du millnaire pass un hritage complexe, non productif lchelle de lhistoire, domin par la sparation, la confrontation et laccentuation des spcificits. Le plus souvent, lhomme vivait en frustrations et dans les termes de la ngation et de la menace sa relation avec l autre ayant une ethnie diffrente, une autre foi, un tat social diffrent du sien etc. LEurope, tout comme le monde islamique dailleurs, a opr pendant le Moyen ge plutt contre lhistoire, quen faveur de la construction historique. Le Moyen ge a engendr des possibilits dhistoire , mais il a aussi bien mis fin bien dautres possibilits dillustre histoire : la possibilit de lunit spirituelle, celle de la cohabitation et de lunit politiques, pour nen rappeler que quelques-unes de celles-ci. Dans le fonctionnement etou la construction du monde actuel, lhritage mdival est fort consistant. Le Moyen ge pse sur nous, il nous attache encore dans notre propre paroisse , mais en mme temps il nous incite, en raison de la force de son extraordinaire exemple. Le Moyen ge se rvle de nos jours comme un pass qui nest pas encore entirement rvolu . Ce nest que par une rflexion profonde que nous pouvons nous librer de son poids et faire la paix avec son hritage. La leon du Moyen ge pourrait tre pour nous un excellent gardien , qui nous empche de faire face la tentation continue de reprendre et de et de rpter les faits passs, soit-il dans des dosages partiels. Notre livre sadresse tous les lecteurs, comme tous les livres le font dailleurs, mais il sadresse surtout ceux ayant besoin dun certain inconfort spirituel, dune certaine controverse intellectuelle. Nous serions fort contents si parmi les amoureux d horizons plus profonds , comme Lucian Blaga les appelle, parmi ceux dont la raison existentielle est justement lexistence en tant que tre historique , nos tudiants trouveront leur place. Alba Iulia, 2009

I. Chestiuni introductive. Aspecte de ordin terminologic


Termenul Ev Mediu este, pentru cugetul simplificator i aproximativ al omului de toate zilele, care folosete cuvintele ca banul care umbl1, ca s-l citm pe Lucian Blaga, o etichet ce se aplic peste o oarecare perioad din istoria omenirii. Pentru aceast contiin de toate zilele, Ev Mediu reprezint o subdiviziune cronologic a istoriei universale, o epoc prin care se leag un trecut de un viitor. n esen, acest sens uzual al termenului nu e greit; ba mai mult, este i necesar din punct de vedere scolastic i didactic. Iubitorii de zri mai adnci2, cum spunea acelai Lucian Blaga, acceptnd definiia cotidian a termenului, nu se vor mulumi cu sensul uzual al acestuia, considerat, pe bun dreptate, incomplet i anemic. Ei trebuie s cear, n consecin, nuanri i precizri, nct expresia la care ne referim s ndeplineasc neaprat i alte condiii dect cele implicate n definiia cotidian. Pe aceast linie vom merge n continuare. Termenul Ev Mediu a fost pus n circuitul cultural n secolul al XV-lea de ctre umanitii Renaterii pentru a desemna: o perioad de tranziie ntre Antichitate i modernitate (Renatere), o epoc de mijloc, un medium aevum; un coninut al acestei perioade, caracterizat prin decaden, barbarie, o epoc steril i opac, regretabil, ce trebuie blamat i respins. Sub forma sa latin de media tempestas, termenul n discuie a fost menionat de episcopul Giovanni Andrea Bussi, n anul 14693. Peste numai civa ani, pe foaia de

2 3

L. Blaga, Opere, IX, Trilogia culturii, ediie ngrijit de Dorli Blaga, studiu introductiv de Al. Tnase, Ed. Minerva, Bucureti, 1985, p. 296. Ibidem, p. 297. . Turcu, Despre conceptul de Ev Mediu, n Studia Universitatis Babe-Bolyai. Historia, XLI, 12, 1996, p. 203213.

24 OCTAVIAN TTAR

titlu a unei cri editate de Heerwegen, la Basel, n 1531, apare termenul de medium tempus, pentru a desemna vremurile de la clasicismul Antichitii la epoca Renaterii4. Aadar, la mijlocul secolului al XVI-lea, sub expresii diverse (media tempestas, media aetas, media tempora, medium tempus, medium aevum), termenul se ncetenete att din perspectiva dimensiunilor sale cronologice, ct i conotative. Din acel moment i pn n zilele noastre, chiar dac termenul ncetenit a rmas acelai ca denumire, Ev Mediu, discuiile cu privire la ceea ce el denumete nu au ncetat. Din punct de vedere al semnificaiilor sale cronologice, deci ca element de periodizare istoric, meritul generalizrii termenului Ev Mediu i revine lui Christopher Keller (Cellarius). Pe vremea cnd era rector colar la Zeitz, Cellarius scrie un compendiu de istorie universal, n trei volume: Historia antiqua (1685), Historia medii aevi (1688), Historia nova (1696). Cellarius moare n anul 1707, ncheindu-i activitatea didactic i tiinific n calitate de profesor la Universitatea din Halle. Periodizarea istoriei omenirii propus de el avea s fie repede receptat, marcnd generaiile urmtoare de istorici, termenul Ev Mediu (cci acesta ne intereseaz n mod special) devenind unul tradiional, de delimitare cronologic a unei epoci din istoria universal, dei acest termen nu exprima, n chip real, esena i caracterul epocii delimitate cronologic. Pn la Cellarius, n scrierile istoricilor era dominant concepia teologiei cretine n ceea ce privete periodizarea istoriei omenirii. Dup modelul cronicii lui Sulpicius Severus, istoria era o succesiune a patru monarhii universale. Cel de-al patrulea imperiu universal era considerat cel roman, ultimul, susinea cronicarul, naintea Apocalipsei (cum spuneau profetul Daniel i apostolul Pavel). Acest al patrulea imperiu, susineau ns oamenii Renaterii, era de dorit a fi continuat prin Renatere, n plan spiritual, i prin Imperiul Romano-German, n plan politic. Din perspectiva logicii istoricilor umaniti, Evul Mediu nu era, ca atare, altceva dect o perioad de tranziie, de dorit a fi depit ct mai repede. Revenind, Cellarius desemna prin Ev Mediu perioada din istoria omenirii care avea ca limit inferioar domnia mpratului Constantin cel Mare, iar ca limit superioar anul cderii Constantinopolului sub otomani (1453). Concepia sa despre dimensiunea cronologic a Evului Mediu reflecta din plin mentalitatea vremii, dominat de ideea continuitii dintre Antichitate i
4

Z. K. Pinter, I. M. iplic, Prelegeri de istorie medie universal, ediia a II-a, Ed. Universitii Lucian Blaga, Sibiu, 2003, p. 6. Vezi i Ecaterina Lung, Gh. Zbuchea, Istorie medie universal, vol. I, Europa medieval (secolele VXV), Ed. Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2003.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 25

Renatere (Imperiul Roman de Rsrit i apoi Imperiul Bizantin fiind continuatoarele directe ale Imperiului Roman clasic i ale culturii antice). Din punct de vedere teritorial i evenimenial, Constantinopolul semnifica un nceput i un sfrit al unei perioade de tranziie, de noua capital i primul mprat roman aezat aici fiind legat i istoria cretinismului clasic, care a marcat perioada medieval din punct de vedere spiritual. Ali istorici ai vremii, mai tranani dect Cellarius i mult mai aproape de mentalitatea modern occidental, delimiteaz Evul Mediu pornind de la ideea discontinuitii. G. Horn, din Leiden, de exemplu, consider anul 476, anul detronrii lui Romulus Augustus i al cuceririi Romei de ctre barbarul Odoacru, drept dat de nceput a Evului Mediu. Istoricul Gatterer, din Gttingen, stabilete ca dat de sfrit a Evului Mediu anul 1492, anul descoperirii Americii de ctre Columb. Altfel spus, pentru aceast categorie de istorici Evul Mediu ncepe cu asaltul barbariei i se sfrete odat cu spargerea nchistrii spirituale i geografice, determinat de Renatere i descoperirile geografice din veacul al XV-lea. Ct privete coninutul perioadei desemnat prin termenul de Ev Mediu, opiniile istoricilor au cunoscut o evoluie sinuoas, un relativ echilibru al prerilor realizndu-se mult mai trziu. La accentuarea sensurilor iniiale negative atribuite Evului Mediu au contribuit, n secolul al XVI-lea, ideologii Reformei. Dicursul lor a accentuat dimensiunea religioas a acelei perioade decadente numit Ev Mediu. n acel ev de mijloc se constituie acel monolit catolic, cu ierarhia sa monden, autoritar, corupt, cupid, susineau Luther i Calvin, realitate bisericeasc ce trebuia schimbat. Cretintatea trebuia s se ntoarc la rdcinile cretinismului originar, la izvoarele nefalsificate ale credinei, neatinse de demersurile bisericii romane, ale papalitii ndeosebi. Prin atitudinea lor, propovduitorii Reformei au scos termenul Ev Mediu din cercul preocuprilor savante, unde l plasaser umanitii Renaterii, i l-au rspndit n contiina comun. Pentru a prinde i mai bine n acest tip de contiin, predicatorii Reformei au adugat conotaiilor termenului pe cel de obscuritas, pornindu-se de la mentalitatea cretin popular, n care ntunericul era asociat cu rul. n veacul luminilor, conotaiile negative ale Evului Mediu sunt nc destul de prezente. Pentru Voltaire, poate cel mai ilustru exponent al acestor tendine, Evul Mediu a reprezentat triumful misticismului i al puterii papale, al persecuiilor religioase, al Inchiziiei i cruciadelor, altfel spus marea perioad a victoriei obscurantismului i clericalismului mpotriva progresului i raiunii. Opinii similare sunt exprimate i de ctre renumitul istoric englez Edward Gibon n lucrarea sa The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, lucrare n ase volume, aprut la Londra ntre 17761788.

26 OCTAVIAN TTAR

Secolul luminilor aduce ns i o alt perspectiv istoric asupra Evului Mediu, una mai nuanat, mai echilibrat. Johann G. Herder i elveianul Johann von Mller evideniaz momente pozitive ale Evului Mediu n devenirea Europei, cum ar fi: rolul pozitiv al papalitii, ca for moral i politic n faa unor abuzuri ale monarhilor europeni; replica dat de cruciade expansiunii musulmane; opera de cultur i civilizaie a Bisericii cretine; cuprinderea popoarelor germanice n comunitatea european; formarea oraelor medievale i voina lor de autonomie; constituirea burgheziei i a apanajului ei economic etc.5. Aezarea n normal a explicaiei asupra Evului Mediu s-a realizat n veacul al XIX-lea. Marile teme ale dezbaterii istorice asupra perioadei n discuie vor fi afirmate n cercul teoreticienilor germani ai romantismului (Schlegel i Ludwig Tieck, Friedrich Leopold von Hardenberg), apoi n mediul cultural francez (Chateaubriand, Augustin Thierry, Franois Guizot, Jules Michelet etc.). Dup o scurt perioad de idealizare a Evului Mediu, inerent romantismului, problematica Evului Mediu a fost adus n planul cercetrii strict tiinifice, aa nct ideea global a unui Ev Mediu al decadenei, ignoranei, obscurantismului i barbariei a fost depit din a doua jumtate a secolului al XIX-lea. Astzi, dup aproape dou secole, cercetarea sistematic asupra Evului Mediu nu a ncetat. Problematica sa se dovedete inepuizabil pentru istoricul contemporan nou, iar fascinaia vremurilor medievale constituie o permanent atracie pentru consumatorul de istorie. Pentru europeanul zilelor noastre, preocupat acut de problema entitii europene, privirea napoi este absolut necesar, dac acceptm ideea c naterea Europei a avut loc n Evul Mediu. Termenul feudalism/feudalitate (din cuvntul italian feudalit/feudalismo i/sau cel francez fodalit/fodalisme. Menionm c termenul feudalitae este destul de rar folosit n limba romn, cel mai uzitat, inclusiv n limbajul istoric, fiind cuvntul feudalism) provine, etimologic, din cuvntul franc fehu-d, care, iniial, desemna vite, apoi, prin extindere, avere, rsplat, remunerare (evident c este vorba de plata unor servicii fcute unui superior). Termenul mai nainte pomenit se ncetenete n secolele XXI, pentru a nlocui termenul mai vechi, din vremea Carolingienilor, de beneficium, cci, pe msur ce posesiunea funciar viager i condiionat de ndeplinirea serviciului militar s-a transformat, la cumpna dintre milenii, ntr-o posesiune funciar ereditar i condiionat de ndeplinirea unor servicii mai complexe, termenul beneficium a fost nlocuit treptat cu termenul fehu-d, latinizat sub
5

O. Drmba, Istoria culturii i civilizaiei, vol. II, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1987, p. 57.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 27

forma feodum sau feudum6. Deci, niial, termenul feud i derivatul feudal desemnau raporturile dintre senior i vasal, dar i obiectul acestui raport (feudul). Termenul feudalism/feudalitate, intrat n uz n secolul al XVII-lea (a fost folosit pentru prima dat de juritii englezi H. Spelman, de exemplu pentru a desemna regimul juridic al feudei), a cptat, treptat, ncepnd cu secolul al XVIII-lea, un sens mai larg7, desemnnd: un sistem de guvernare; un sistem de raporturi economice; un sistem de relaii sociale i juridice; un mod de via; o anumit mentalitate etc. Din cele mai nainte prezentate se pot desprinde cteva concluzii: Termenul Ev Mediu este folosit mai mult ca un element de periodizare a istoriei. Inventat de europeni, termenul le-a folosit n primul rnd acestora, pentru a desemna un mileniu din istoria lor. Cnd a nceput i cnd s-a sfrit acest ev de mijloc? Iat o ntrebare care nu i-a gsit un singur rspuns nici pn astzi. Criza societii romane din a doua jumtate a secolului al III-lea, ntemeierea Constantinopolului i aezarea mpratului roman aici n anul 330, ptrunderea masiv a popoarelor germanice n teritoriul Imperiului Roman, cderea Romei i a prii apusene a imperiului n 476, nceputul influenei islamice n bazinul mediteranean sunt principalele date propuse pentru nceputul Evului Mediu. Ca date ad quem au fost avansate urmtoarele evenimente simbolice: anul cuceririi Constantinopolului de ctre otomani (1453), anul descoperirii Americii (1492) sau cel al Reformei protestante (1520)8. Oricare dintre poziiile consacrate cu privire la Evul Mediu le-am avea n vedere, se observ faptul c limitele sale cronologice sunt ancorate n evenimente simbolice pentru lumea occidental. Din acest punct de vedere nimic nu este n neregul, cci, pe bun dreptate, unele momente-eveniment, care au marcat trecutul popoarelor sau civilizaiilor, sunt luate ca repere. Numai c cele mai multe dintre aceste momente-eveniment luate ca reper sunt de natur politic i foarte puine sunt acelea care au un coninut complex economic, social, cultural. Ca atare, aceste repere nu pot fi folosite n mod absolut pentru a delimita strict anumite etape din istorie, cel puin din dou considerente: istoria unui popor sau a unei civilizaii nu este omogen n coninutul su,
6

R. Manolescu, Societatea feudal n Europa apusean, Ed. tiinific, Bucureti, 1974, p. 56. J. Le Goff, Civilizaia Occidentului medieval, traducere i note de Maria Holban, Ed. tiinific, Bucureti, 1970, p. 611613 (n continuare: Civilizaia Occidentului medieval). P. Auregan, G. Palayret, Zece etape ale gndirii occidentale, traducere Mariana Bogdan, Ed. ANTET, Bucureti, 1998, p. 4849; S. Berstein, Pr. Milza, Istoria Europei, vol. II, De la Imperiul Roman la Europa (secolele VXIV), traducere Sorina Dnil, Institutul European, Iai, 1998, p. 513.

28 OCTAVIAN TTAR

fiind compartimentat pe subsisteme ale sistemului global (economic, politic, cultural, juridic, religios, moral, militar etc.); n interdependena i autonomia lor, fiecare domeniu al sistemului social global are propria lui evoluie, propria prefacere i propriul ritm al schimbrii, ceea ce nseamn c nu putem s folosim o periodizare general, ca singur periodizare, pentru ntregul ansamblu fr a atenta, n acest fel, la statutul evolutiv al prilor componente. Ca atare, atenionm asupra faptului c atunci cnd analizm diferitele componente ale spaiului european (instituii, mentaliti, solidariti, procese economice, sociale, culturale etc.) este necesar s punem n eviden propria lor durat evolutiv, propriul lor curs, ferindu-ne de tendina simplificatoare i neproductiv, din punct de vedere epistemologic, de reducere la general. Din acest punct de vedere, luat la modul general i raportat la Europa, la cea Occidental n special, termenul Ev Mediu este operaional. Raportat la alte spaii ale istoriei universale, ndeosebi la acelea al cror curs istoric nu a urmat cadena istoric european, termenul nu este productiv din punct de vedere explicativ. Dac ar fi s ne plasm numai n spaiul Europei Occidentale, i n acest caz termenul n discuie nu este adecvat, dac am desemna prin el coninutul unui mileniu de istorie european. Aa cum am vzut, dar mai ales cum vom vedea pe parcurs, Evul Mediu nu nseamn numai barbarie i decaden, nu nseamn barbarie i obscurantism dintr-o dat i nu nseamn sfritul ntunericului i ignoranei dintr-o dat. n Evul Mediu, spaiul istoric european a cunoscut prefaceri, genernd, la un moment dat, o societate nou, societatea de tip feudal, diferit, ca genez i mecanism de funcionare, de societatea antic european greco-roman i/sau barbar. Ca atare, termenii Ev Mediu i feudalism nu sunt sinonimi din niciun punct de vedere. Feudalismul/feudalitatea nu acoper dect aproximativ jumtate din durata Evului Mediu, chiar dac am lua n vedere fazele timpurie i trzie ale societii feudale. Din punct de vedere al coninutului, feudalismul/feudalitatea reprezint dimensiunea fundamental a Evului Mediu, dar nu singura. Cum vom vedea, nceputurile Evului Mediu sunt marcate de elemente antice (greco-romane) i barbare, oricum nefeudale, pe cnd sfritul perioadei medievale este marcat de elemente moderne, evident nefeudale. n aceast situaie, schema de mai sus poate fi aplicat altor lumi dect cea european? Ce nseamn istorie medie universal? E posibil un astfel de demers? Dac da, cum? Din perspectiva formei sale constructive generale clasice, modelul de societate feudal mai nainte pomenit poate fi extins, ca model explicativ i schem general de organizare social, i asupra lumii extraeuropene. Pe de

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 29

alt parte, societatea feudal, ca form de comunitate uman specific Europei Occidentale, nu este, ns, ntlnit, ca realitate social dominant, peste tot n aceast perioad istoric numit Ev Mediu. Sunt attea spaii sociale (n Africa, Asia Central, continentele americane etc.) unde nu au existat rnduieli feudale n perioada pe care noi o numim Ev Mediu. Din cele mai nainte prezentate se desprinde concluzia c nu este cu putin o istorie medie universal, dac expresia aceasta vrea s exprime adecvat o realitate istoric, n sensul c n mileniul luat de noi n discuie (a crui denumire Ev Mediu este, ea nsi, o creaie european) societatea uman nu s-a feudalizat (un alt termen de factur european) pe ntregul mapamond i nu s-a universalizat, ntinse spaii geografice locuite rmnnd izolate unele de altele. n atari condiii, o istorie medie universal este totui cu putin numai dac ne plasm, spaial i temporal, n Europa i legm de aceasta comunitile umane a cror istorie a fost n interdependen direct cu lumea medieval european, comuniti care, etnic, cultural i geografic, au fost cunoscute de ctre europeni n mod nemijlocit. O altfel de istorie universal n Evul Mediu nu este cu putin dect ca o creaie didactic, un fel de form n care s introducem lumea, i nu ca o lume ce poate fi explicat unitar datorit faptului c ar fi evoluat ca o lume. n concluzie, discursul nostru nu poate urma dect logica perspectivei europene mai nainte exprimate.

30 OCTAVIAN TTAR

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 31

II. Geneza lumii medievale europene


Dup sumara introducere din paginile anterioare este necesar, n mod loC gic, s rspundem urmtoarelor ntrebri: Cum s-a nscut lumea medieval? De unde vine acest cuvnt i ce semnifica el pentru oamenii Evului Mediu?, dac acceptm ideea c cele dou elemente lumea medieval i Europa sunt, ca realiti istorice, inseparabile. Precum n mitologia greac, drumul Europei n Evul Mediu a fost unul de la agonie la extaz, ca s folosim o expresie celebr. Tnra prines Europa era fiica lui Agenor, rege al Feniciei. Atras de frumuseea prinesei, Zeus, preschimbat n taur de aur, cum spune legenda9, a rpit-o i dus-o n ara sa, n insula Creta de astzi. Aici, Europa primete s-i fie soie lui Zeus, transformat n rege cu un chip atrgtor i-o vorb ademenitoare. Dimineaa, trezindu-se din somn, Europa vede c a fost prsit de cel care i promisese c o va face regina insulei. Cuvintele tinerei sunt edificatoare pentru ceea ce noi numim, adeseori, nceputul Evului Mediu european, dac este permis comparaia: Pe unde sunt?Ce s m fac? Voi fi roab preaumil a cine tie crui rege Ruinea, jalea m doboar. Mai bine vreau s pier din lume. Uite, aici este stejarul. Am s m-anin cu cingtoarea de ramurile sale lungi, sau nu, mai bine urc pe stnc, iat, pe stnca nnegrit, care se pleac peste apiar apa fierbe dedesubt. De-acolo nu mai pot scpa. Dezndejdea Europei este alinat, ns, de cuvintele Afroditei. Iat ce-i spune Europei zeia ocrotitoare a dragostei: Nu plnge, draga mea. Taurul care te-a rpit a fost nsui stpnul lumii. i tnrul care te-a cerut, s-i fii soie, e tot el. Deci bucur-te, drag fat!
9

Al. Mitru, Legendele Olimpului, ediia a II-a, Ed. Tineretului, Bucureti, 1966, p. 107113.

32 OCTAVIAN TTAR

Tu-i eti nevast pe pmnt, aa cum i este Hera, la noi, n muntele Olimp. Numele tu o s rmn nemuritor, fiindc pmntul pe care Zeus te-a adus o s poarte, n viitor, numele tu Pe lng Asia btrn, va fi Europa tnr. Provideniale cuvinte, dac ar fi s desemnm prin ele starea Europei i potenialul Europei dup mileniul evului de mijloc pe care l parcursese. Revenind, n Antichitate Europa nu era altceva dect un cuvnt cu semnificaii geografice, desemnnd, destul de vag, promontoriul occidental al blocului euroasiatic, promontoriu el nsui lipsit de unitate din cauza climatelor diferite, formelor de relief diverse i a absenei unor limite continentale clare. Ca entitate politic, de civilizaie i cultur, Europa nu exista, civilizaia greco-roman una din bazele identitii europene de mai trziu nu interfera dect parial cu spaiul geografic european. Lucrurile stau i mai ru dac ar fi s lum n discuie faptul c provincia Europa, creat de Diocleian, cuprindea regiunile din sud-estul Traciei, dinspre Marea Marmara. i totui, nscut n Grecia i rspndit de romani n teritoriile pe care le-au anexat, Europa i are fondul n aceast civilizaie greco-roman. Europa i gsete n aceast civilizaie originea concepiilor sale politice, filosofice, estetice i, pe cale de consecin, tentaia constant de a realiza un imperiu universal pn la captul lumii cunoscute. Elementul care a contribuit cel mai mult la realizarea ideii identitii europene n perioada pe care o avem n vedere l-a reprezentat cretinismul veritabil principiu cultural unificator dup prbuirea entitii politice romane n Apus. Biserica cretin a fost aceea care, cu sau fr sprijinul puterii laice, a mpins Europa pn la limitele sale geografice. Dac ntr-o anumit perioad a Evului Mediu, Europa se nfia divizat, politic i religios deopotriv, ea nu i-a pierdut niciodat tentaia identitii. Dincolo de cele dou Europe, cea latin i cea bizantin, i poate tocmai din confruntarea, politic i cultural dintre acestea, s-a nscut, spre sfritul Evului Mediu, o anumit identitate european, contiina unei anume uniti europene (chiar dac sub forma unei respublica christiana) i contiina unei anume Europe geografice, menit a fi aprat sau/i eliberat n faa/de sub stpnirea pgnilor10. n concluzie, chiar dac nceputurile Evului Mediu par a fi cel mai mare atentat la ideea european, tocmai acest ev de mijloc este cel care a lucrat, contient sau nu, cel mai consistent pentru construcia Europei continent, civilizaie i cultur. Temele majore ale ideii europene au fost puse atunci, n Evul Mediu.

10

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 132.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 33

1. Migraiile i regatele barbare (secolele IVVII)


Primele secole ale Evului Mediu european11 au fost marcate de ample micri de populaii. Mediul istoriografic tradiional francez a folosit termenul de mari invazii pentru a desemna micrile de populaii numite barbare, care, n secolul al V-lea, au nlocuit dominaia roman n partea occidental a Europei i n bazinul mediteranean. Astzi se tinde, din ce n ce mai mult, ctre abandonarea acestei sintagme i folosirea, n schimb, a celei de migraie a popoarelor o expresie mai veche, pus n circulaie de umanitii germani sub forma migratio gentium. Aceste migraii nu reprezint dect un fragment din imensa micare migratoare, orientat dinspre est spre vest i de la nord la sud, care a afectat Europa aproximativ un mileniu i jumtate (sec. II .Ch. sec. XIII d.Ch.). Dou grupuri principale i mpart teritoriile Europei nesupuse dominaiei romane (sau smulse de sub autoritatea roman): grupul populaiilor germanice i cel al nomazilor venii din stepele Asiei Centrale12. Lor li se adaug, secundar, o micare a slavilor n prile rsritene ale continentului, dar i una a arabilor n bazinul mediteranean.

1.1. Primul val al migraiilor (secolele IVV)


Trei mari unde migratorii s-au propagat (rostogolit) de-a lungul Europei la sfritul secolului al IV-lea i pn la finele secolului al VI-lea. Impactul lor a fost diferit, iar consecinele asupra destinului Europei s-au vzut mult mai trziu dect n momentul producerii acestora. 1.1.1. Grupul oriental al migraiilor n acest fel numesc cei mai muli dintre istorici cele trei popoare turanice, iraniene i germanice care au constituit motorul primei pulsaii migratoare ce a afectat Europa la nceputul Evului Mediu. Aciunea lor a afectat Europa n ntregime, de la Marea Caspic la Gibraltar i pn n nordul Africii. Hunii deschid valul migrator oriental. Prima meniune a hunilor se gsete n Geografia lui Ptolemeu (terminat n anul 172), fiind pomenii de autor n stepa de la nord de Caucaz. Pn la succesul lor asupra alanilor i
11

12

Vezi Ecaterina Lung, Ev Mediu timpuriu sau Antichitate trzie? Limite cronologice, limite conceptuale, n Studii i Articole de Istorie, 2002, 67, p. 6578. L. Musset, Invaziile, vol. I, Valurile germanice, traducere i note Ecaterina Lung, Ed. Corint, Bucureti, 2002; Z. K. Pinter, I. M. iplic, Europa i Orientul apropiat n evul mediu (secolele VXIII), Ed. Altip, Alba Iulia, 2006, p. 3573 (n continuare: Europa i Orientul apropiat).

34 OCTAVIAN TTAR

goilor din 374375, nu se mai pomenete nimic despre ei. Ctre anul 396, hunii se revars n bazinul panonic, peste numai civa ani puterea lor ntinzndu-se de la Alpii Orientali la Marea Neagr. Relaiile lor cu autoritile de la Constantinopol au fost relativ panice pn pe la 408 cnd, dup plecarea goilor ctre Italia, hunii au ncercat s se stabileasc n Tracia i Moesia. Cu Occidentul roman hunii au avut relaii panice timp de aproximativ o jumtate de secol, principalul artizan al acestor relaii fiind vestitul general roman Atius. Hunii au devenit un pericol grav n momentul n care, ctre 425434, au format n Pannonia un veritabil stat. Apogeul statului hun s-a realizat n timpul lui Attila (434453). n primii ani ai domniei lui Attila, hunii i-au ndreptat principalele aciuni militare spre Balcani, contra puterii de la Constantinopol. Acestor evenimente i este subsumat cunoscuta aciune diplomatic a mpratului Teodosius II, care l trimite la curtea lui Attila, pentru negocieri de pace, pe iscusitul diplomat Priscus. Relatrile lui Priscus despre aceast misiune constituie principala surs pentru cunoaterea statului hunic panonic. ncepnd cu anul 449, Attila i-a schimbat politica, dup o lung chibzuin i pregtire diplomatic. inta aciunilor de prad cci acesta era obiectivul principal al hunilor devine lumea occidental. n anul 451, raidul hunic ajunge pn n Belgia de azi i nordul Galliei. Trupele romane i ale aliailor acestora, conduse de Atius, i atac pe huni n Champagne (la Cmpiile Catalaunice), n 20 iunie 451. nfrngerea hunilor, de altfel puin marcant, nu l-a nelinitit pe Attila, acesta revenind n Pannonia fr probleme. n primvara anului 452, Attila atac n Italia de astzi, doar intervenia papei Leon, se spune, a salvat Roma de asediul hunilor. n anul 453, Attila moare. Atacai de germani n 454, hunii sunt zdrobii, statul lor bulversndu-se. n doar civa ani, hunii ies din istorie, mprtiindu-se peste tot. n pofida aptitudinilor politice ale efilor si, poporul hun nu a lsat n istoria Europei dect o urm negativ, ngroat de literatur. Cnd nu au mai putut controla aliana de popoare, ndeosebi cele germanice, hunii s-au prbuit. Alanii au reprezentat un alt neam asiatic din acest prim val migrator. Imperiul alan din regiunea Caspicii a fost distrus de huni n anul 375. Dup acest oc, alanii nu au mai reuit niciodat s formeze o unitate politic statal. Bandele alane au rtcit, n secolul al V-lea, prin toat Europa Occidental i prin Africa de Nord, apoi s-au topit n masa neamurilor germanice. Rolul lor istoric pentru Europa nceputului de Ev Mediu a fost secundar.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 35

Goii, n schimb, au avut cel mai mare impact asupra genezei societii medievale europene dintre popoarele acestui prim val migrator. Goii au fost singurii care au reuit s traverseze Imperiul Roman de la un capt la altul i primii dintre popoarele migratoare care au ntemeiat state durabile. Ei au reuit o prim sintez a elementelor germanice i romane, fiind astfel primii care s-au bucurat de o cultur intelectual autonom. n ajunul marilor invazii, goii erau stabilii n nord-vestul Mrii Negre, ntre Carpai, Don, Vistula i Marea Azov. Goii nu formau dect o parte a populaiei de pe acest spaiu imens, strmoii slavilor i neamuri de daci liberi fiind tot att de reprezentativi. Dup Iordanes, goii erau mprii, de o parte i alta a Niprului, n ostrogoi (goii strlucitori) i vizigoi (goii nelepi). Goii au reprezentat cei mai periculoi inamici ai Imperiului Roman. Societatea gotic, n plin proces de stabilizare, a fost bulversat de incursiunile hunilor din anul 375. n anul 376, vizigoii au primit dreptul de a se aeza n imperiu, fiind colonizai n Tracia. Timp de 25 de ani, vizigoii s-au confruntat cu puterea de la Constantinopol, neacceptnd statutul umilitor i persecuiile romane. n anul 401, cpetenia vizigoilor, Alaric, a decis s-i conduc poporul n Italia de Nord. La moartea lui Alaric (410), cumnatul su, Athaulf, i-a condus pe vizigoi n Gallia (n Aquitania i Narbonne), unde au pus bazele unui stat. Era primul stat barbar fixat n teritoriul imperiului (416), regat numit n mod tradiional regatul de la Toulouse. Sub Euric (466484), vizigoii reuesc s-i consolideze statul, inclusiv sub aspect teritorial, prin extinderea n sudul Peninsulei Iberice i sudul Galliei. nfrni de ctre franci n 507, la Vouill, vizigoii vor fi nevoii s-i continue viaa statal n Hispania (regatul de la Toledo), pn n 711, cnd se vor prbui sub atacul arab. Contribuia lor la geneza lumii medievale europene a fost important. Puin cte puin, vizigoii au realizat, n jurul curii de la Toledo, unitatea hispanic termen prin care se desemneaz: unitatea religioas, unitatea instituional (conciliile de la Toledo), unitatea politic (regatul suev a fost desfiinat n 585, iar enclava bizantin a fost distrus ntre 612 i 621), unitatea spiritual (prin opera lui Isidor din Sevilla), unitatea juridic (dreptul a fost unificat cel mai trziu, n anul 654). Monarhia de la Toledo a lsat motenire Europei unele dintre instituiile sale cele mai caracteristice pentru Evul Mediu: promisiunea ungerii (atestat pentru prima dat n 638) i ritul ungerii regale (instituit n 672 pentru regele Wamba). Ostrogoii au avut o carier mai scurt, dar strlucitoare. Ramura ostrogoilor trecut n Balcani, net minoritar i fr autonomie politic, a avut un rol secundar. Ramura cealalt, aezat n Pannonia, a rmas fidel hunilor pn n 454. Dup prbuirea statului hunilor, Valamer, cpetenia ostrogo-

36 OCTAVIAN TTAR

ilor, s-a apropiat de imperiu, obinnd, ctre anul 455, statutul de foederati din partea Constantinopolului, fapt pentru care a primit regiunea panonic. n urma foedus-ului din 461 cu mpratul, Valamer este nevoit s-i trimit un nepot la Constantinopol ca ostatic. Acesta a fost nimeni altul dect viitorul Teodoric cel Mare. Ajuns rege al ostrogoilor, Teodoric obine pentru semenii si dreptul de a se aeza n imperiu. Relaiile cu mpratul Zenon au fost destul de ncordate, prestigiul i poziia lui Teodoric n ierarhia politic de la Constantinopol, dar i aciunile sale unificatoare n rndul goilor din Balcani, determinndu-l pe Zenon s caute soluia ndeprtrii. Aceasta s-a dovedit a fi ndreptarea ostrogoilor spre Italia, contra lui Odoacru, cu care ostrogoii aveau o rfuial de familie nc din 470 (atunci, scirii, condui de tatl lui Odoacru, l-au ucis pe Valamer). Campania ostrogoilor n Italia ncepe n anul 489. Dup patru ani de confruntri, ostrogoii au devenit noii stpni n Italia de Nord. Teodoric a pus bazele unui stat cldit pe un dualism romano-gotic, aflat sub autoritatea central a regelui (Flavius Theodoricus rex). Teodoric a neles c civilizaia roman era singura baz pe care se putea construi un stat capabil s asigure ostrogoilor un primat durabil printre barbari. Secondat de Casiodor, principalul su consilier i purttor de cuvnt n faa romanilor, Teodoric a fost, pn la moartea sa din 526, liderul incontestabil al tuturor neamurilor germanice, curtea sa de la Ravenna bucurndu-se de mare autoritate la Constantinopol. Timp de trei decenii, Teodoric a asigurat linitea Italiei. Urmaii si nu au putut duce mai departe opera personal a marelui rege. mpratul bizantin Justinian va desfiina regatul ostrogot din Italia n 562, prin aceasta ostrogoii au ncetat s mai existe ca for istoric. 1.1.2. Grupul occidental al migraiilor Grupul occidental al migraiilor a fost reprezentat de popoarele germanice. n primul deceniu al secolului al V-lea limes-ul occidental al imperiului s-a prbuit, Occidentul fiind inundat de un val uria de noi popoare13. Nu toate dintre acestea au avut reuite statale remarcabile, ca sintez ntre barbari i romani. Vandalii. Originare din Scandinavia, cele dou ramuri ale vandalilor (hasdingii i silingii) se pun n micare, la presiunea hunilor, la nceputul secolului al V-lea. Ctre anul 401 sunt n faa Raetiei, pe la 405 ajung pe Rin, ncercnd strpungerea limes-ului. mpreun cu alanii i suevii, vandalii ptrund n Spania de azi n anul 409. Timp de dou decenii ct au rmas n
13

Vezi Pr. Rich, Ph. Le Maitre, Invaziile barbare, traducere, cuvnt nainte i note de Ecaterina Lung, Ed. Corint, Bucureti, 2000, p. 51142.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 37

Spania, vandalii au prdat i s-au rzboit cu vizigoii din Gallia. n anul 429, sub conducerea lui Genseric (Geiserich), au trecut Gibraltarul i au atacat provinciile romane din nordul Africii. Incapabili s-i resping pe vandali, romanii le-au propus un foedus, pe care Genseric l-a acceptat la 11 februarie 435. Atacurile vandalilor au continuat n anii urmtori, nemulumii de ceea ce primiser iniial. Prin foedus-ul din 442, Valentinian III le-a permis s se stabileasc n Africa proconsular, n Byzacena i ntr-o parte a Tripolitaniei i a Numidiei. Grosul vandalilor a fost cantonat n jurul Cartaginei. Atitudinea arogant a vandalilor, jafurile i deposedrile localnicilor de proprietile lor funciare, atacurile asupra Romei (455), nlturarea romanilor din funciile de conducere au fost doar cteva dintre faptele care le-au subminat labila creaie statal. Dup moartea lui Genseric (476), stpnirea lor se prbuete. n anul 533, trupele bizantine debarc n Africa, anul urmtor nsemnnd sfritul vandalilor. Cei mai muli dintre vandali, n frunte cu regele lor, Gelimer, au fost deportai n Asia, unde s-au stins n amalgamul etnic de acolo. Consecina prezenei lor n Africa a fost negativ, provincia pierznd tot ce era bun din forele sale spirituale i din clasa conductoare. Suevii, sau quazii, cum mai sunt numii, au participat i ei la invazia Hispaniei n 409. n urma mpririi din 411 a Peninsulei Iberice, suevii au obinut partea meridional a Galiciei. n anul 419, suevii au ocupat i partea septentrional a inutului mai nainte pomenit. Statul suevilor s-a constituit n jurul oraelor Braga i Lugo, dar a fost mai mult un balon de spun. Suevii s-au stins n 585, prezena lor fiind mai puin nsemnat pentru istoria medieval a Peninsulei Iberice. Burgunzii. n secolul nti erau n regiunea baltic, pentru ca apoi s-i ntlnim pe Vistula mijlocie. n cursul secolului al III-lea au nceput s nainteze ctre vest, pe la mijlocul secolului urmtor stabilindu-se ntre Rin i Suabia Central. n urma strpungerii din 406, burgunzii se aeaz la vest de Rin, n Germania Secunda, adic n aval de Koblenz. Dup cteva decenii, Atius i-a aezat, n urma unui foedus din 443, n jurul Genevei de azi, n faa alamanilor dumanii lor de moarte. n 457, la ntoarcerea din Spania, ei au ocupat un teritoriu n jurul Lyonului, statul lor devenind unul bicefal (regele avea sediul la Lyon, iar motenitorul su la Geneva) i unul bietnic, cci romanii au avut un loc aproape egal cu cel al burgunzilor. Statul lor a fost unul al toleranei fa de elementul roman, al respectului pentru administraia de tip roman. Limba, legea burgund i sentimentul naional al burgunzilor au rezistat pn trziu, sub franci. Avnd o baz etnic subire i fiind plasat ntr-o regiune de importan strategic i economic major, statul burgund nu a putut rezista asaltului goilor i francilor din secolul al VI-lea (533534).

38 OCTAVIAN TTAR

1.2. Al doilea val al migraiilor (secolele VVI)


Primul val al invaziilor mturase Europa dintr-o parte n alta. Al doilea val al migraiilor este reprezentat de popoare oarecum mai obscure, mai trziu constituite, mai puin aventuroase, mai numeroase, mai compacte, mai grijulii n naintarea lor, care, oricum, nu s-au ndeprtat prea mult de locul de pornire. Popoarele germanice din acest val sunt mai apropiate de civilizaie, aparinnd grupului vestic de limb germanic. Statele ntemeiate de aceste popoare au fost mai durabile, aducnd un ctig important din punct de vedere teritorial pentru limbile germanice. Francii. n timpul nvlirii din 406, francii nu au figurat printre asediatori. Ba mai mult, ei au participat alturi de romani la aprarea limes-ului de pe Rin n secolul al V-lea. Asta nu nseamn c grupuri de franci nu s-au aezat dincolo de grani att de labil n aceast vreme. Cel care i-a introdus pe franci n istorie n for a fost Clovis. Clovis era fiul lui Childeric, dobndind funcia regal n anul 481. n anul 486 cucerete de la romani Soissons, lund n stpnire ntregul teritoriu pn la Loara. n urma campaniilor sale rsritene i sudice, mpotriva thuringienilor, alamanilor, burgunzilor i vizigoilor, Clovis a pregtit protectoratul fiilor si asupra vestului Germaniei. La cumpna dintre secole, Clovis s-a cretinat, fiind primul dintre cuceritorii barbari care a mprtit cultul romanilor supui. Alturi de acest gest extraordinar, Clovis a mai fcut un pas important, stabilindu-i reedina la Paris, ntr-un mediu galo-roman aproape intact. Clovis a murit la Paris, n noiembrie 511. Urmaii si au extins graniele statului franc pn la Pirinei i n Bretonia, iar n sud-est au fost ocupate regatul burgund (533534) i regiunea Provence (537). n est, francii i-au impus autoritatea asupra neamurilor germanice, pn la Dunrea Mijlocie i Munii Boemiei. ntre Alpi i Marea Nordului doar frizonii i saxonii i-au pstrat independena deplin. Aceast expansiune, care a atins apogeul ctre anul 560, a fost urmat de o evident recesiune n secolul care a urmat. Aciunea franc a rmas, ns, un mare eveniment al istoriei medievale europene. Pentru prima dat frmiarea germanic lua sfrit, iar autoritatea regal suprem i avea sediul la vest de Rin. i mai important a fost faptul c acest stat a fost cel mai durabil din Occidentul barbar, poate i datorit relativului echilibru dintre elementele romane i cele germanice. Alamanii. Chiar numele lor trdeaz originea lor compozit, ei par rezultai din regruparea triburilor dispersate i uzate n urma disputei ndelungate din Cmpiile Decumate. Alamanii au format n secolele IVV o unitate politic destul de puternic. mpiedicai de franci n tendina de a se

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 39

extinde spre nord i vest, alamanii vor ncepe s colonizeze spre sud i sud-est, n Elveia actual. Aceast autonomie politic a alamanilor a durat pn la nceputul secolului al VIII-lea (709712), cnd Carol Martel i-a nvins. La nceputul secolului al IX-lea, fosta provincie Raetia a fost supus de ctre Carol cel Mare, alamanii topindu-se n istoria poporului german. Bavarezii. Aezarea lor n Austria Inferioar se plaseaz ntre 488 i 539, n momentul n care longobarzii prseau acest teritoriu pentru a se aeza n Pannonia. Colaborarea bavarezo-longobard va dura, de altfel, pn n secolul al VIII-lea. Limes-ul l-au strpuns n 551, prilej cu care au fost i pomenii pentru prima dat de ctre Iordanes. Extinderea lor spre sud s-a realizat lent, atingnd creasta Alpilor abia n secolul al VIII-lea. La finele secolului al VII-lea au primit cretinismul, au obinut o autonomie complet, sfrind prin a fi, n secolul a VIII-lea, un centru de atracie pentru germanii care doreau s scape de sub supremaia franc.

1.3. Al treilea val al migraiilor (secolele VIVII)


Dup al doilea val al migraiilor i triumful lui Clovis, o oarecare stabilitate se prea c a fost instaurat. Popoarele instalate peste teritoriile cucerite ncepeau s se nrdcineze aici. Acest echilibru a fost bulversat de aciunile restauratoare ale mpratului bizantin, Justinian, n Africa de Nord, Spania i Italia. Noi popoare se pun acum n micare pentru a ocupa spaiile libere de pe continent. Longobarzii. Aezai de ceva vreme n Pannonia, rmai n planul secund al micrii popoarelor germanice, nimic nu prevestea rolul major pe care l vor juca. Distrugerea statului ostrogot din nordul Italiei de ctre otile lui Justinian le-a oferit o ans deosebit. Dificultile colaborrii cu Bizanul i presiunea avar exercitat asupra longobarzilor l determin pe regele lor, Alboin, s ia decizia cuceririi Italiei. Aciunea a nceput n anul 568, n urma lor avarii ocupnd Pannonia. Cucerirea Italiei septentrionale a durat mai bine de zece ani. Cu toate reuitele longobarde, Bizanul mai pstra teritorii importante n peninsul. Cea mai important urmare a aciunilor longobarde a reprezentat-o instaurarea anarhiei, derutei i dezordinii. Abia spre sfritul secolului, regele Agilulf (590619) reaeaz lucrurile n ordine. Numai c noua ordine era mai degrab o conciliere dect o creaie statal solid. Curtea regal a fost aezat la Pavia, regele s-a cretinat (607), iar ara a fost mprit n noi uniti administrative ducatul. Inferioritatea cultural a veniilor era, ns, evident, nct, n timp, romanitatea Italiei longobarde s-a impus n faa cuceritorilor.

40 OCTAVIAN TTAR

Dislocrile sociale, militare i funciare au dezorganizat Italia, aa nct se poate spune c invazia longobard a pregtit Italia de Nord pentru a intra n Europa carolingian. Avarii. Rolul avarilor n Europa ncepe n anul 558. mpini de neamurile turanice, avarii cer pmnturi lui Justinian, dar acesta nu le permite aezarea n imperiu. n anul 567, avarii au nceput s se aeze n bazinul panonic, nvingndu-i zdrobitor pe gepizi. Din anul 570, avarii au ocupat prin for bazinul mijlociu al Dunrii, iar n 582 au cucerit Sirmium principalul nod de comunicaii al Europei dunrene. Jaful i tributurile constituiau principala lor resurs de trai, aa nct, n fiecare an, atacau n toate prile. Aciunile lor militare cuprinse ntre cumpna secolelor VIVII i sfritul secolului al VIII-lea au slbit n intensitate, avarii rmnnd totui un pericol major, ndeosebi pentru Italia. Statul avar avea o organizare relativ modest n raport cu celelalte regate barbare: avea o capital nomad (un ora de corturi), o activitate economic restrns, iar viaa de tip urban lipsea. Cnd, la sfritul secolului al VIII-lea, ncepnd cu anul 787, avarii au reluat atacurile n Bavaria i Friuli, francii au ripostat cu energie. Pepin al Italiei le distruge ring-ul n 796, iar n 811 Carol cel Mare i supune definitiv. Populaia avar s-a mprtiat nainte de sosirea misionarilor cretini, dup 822 lipsind orice meniune despre avari. Slavii. Slavii triau ntr-un teritoriu cuprins, cu aproximaie, ntre cursul inferior al Vistulei i cursul superior al Niemenului (la nord) i Munii Carpai (la sud). n est, se ntindeau cel puin pn la Niprul Mijlociu, iar n vest pn pe Oder sau Elba. Prbuirea stpnirii hunice le-a creat posibilitatea migrrii spre sud, fr s cunoatem motivele reale ale acesteia14. Deplasarea spre sud s-a realizat de-a lungul celor dou vechi drumuri transcontinentale: prin Porile Moraviei spre Dunrea Mijlocie, al doilea, spre sud-est, prin Galiia i Podolia, apoi fie de-a lungul Prutului i Siretului spre Dunrea de Jos, fie de-a lungul Nistrului spre Marea Neagr. Primele lor atacuri la sudul Dunrii, n Imperiul Bizantin, s-au produs n timpul mpratului Justin I (518527), dar cele mai devastatoare au avut loc n 545 i 559, cnd ei pustiesc pn n Tracia. Dup aezarea avarilor n Pannonia, atacurile slavilor la sudul Dunrii au fost conjugate cu ale acestora. n anul 602, avarii i slavii au reuit s strpung grania dunrean a Imperiului Bizantin, nvlind n Balcani. Avarii vor fi zdrobii, n anul 626, de ctre bizantini, ncetnd pentru totdeauna atacurile lor devastatoare asupra
14

D. Obolensky, Un commonwealth medieval: Bizanul. Europa de Rsrit. 5001453, traducere de Claudia Dumitru, postfa de N. . Tanaoca, Ed. Corint, Bucureti, 2002, p. 5675.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 41

imperiului. Slavii, ns, vor continua ptrunderea lent n Balcani. Practic, ei vor ocupa, nu n forme politice, centrul i nordul Balcanilor, la nord de paralela 40, de la Adriatica i pn la Marea Egee. Distrugerile fcute de ei n Balcani au fost ample i totale. Mecanismul administrativ bizantin s-a prbuit complet, episcopatele i cretinismul din aceast regiune s-au stins pentru mai multe secole. Dislocarea populaiei autonome a cunoscut cote importante. Cele mai multe dintre comunitile slavonice aezate n Peninsula Balcanic, cu excepia celor cuprinse n statul bulgar, au rmas mult vreme n stadiul tribal. Pn n secolul al IX-lea nu poate fi gsit la slavii din Balcani nicio instituie politic i nimic care ar fi putut fi numit stat. Prin aezarea lor masiv n Balcani, slavii au marcat, n timp, relaiile dintre cele dou pri ale Europei, separndu-le i mai mult, spiritual i politic deopotriv. napoierea lor cultural i economic, atitudinea refractar la cretinism, consumul imens de energii (diplomatice, militare i ecleziastice) din partea Bizanului, cu scopul de a-i cuprinde n lumea bun, au avut consecine importante la scara istoriei, ntrziind ritmurile evoluiei ntr-o parte considerabil a continentului. Bulgarii. ntr-un Balcan umplut cu slavi, venirea bulgarilor nu mai surprindea pe nimeni pe moment. Pe termen lung, aceast mic problem a Imperiului Bizantin din ultimul ptrar al secolului al VII-lea se va transforma n marea sa problem balcanic pentru urmtoarele cinci secole15. Bizanul nu era strin de aceast ademenire bulgar, la nceputul secolului al VII-lea cpeteniile onogure ale Bulgariei Mari asiatice fiind primite cu mare fast la Constantinopol (619). Spre mijlocul secolului amintit, Vechea Mare Bulgarie s-a prbuit sub loviturile kazarilor sosii din est, de pe cursul inferior al Volgi. Din haosul de triburi care a urmat destrmrii statului bulgar, o ramur a acestora, condus de Asparuch, s-a ndreptat, prin step, spre vest i, probabil curnd dup anul 670, a ajuns la Delta Dunrii. Politica tradiional a Bizanului era aceea de a primi cu bucurie un potenial aliat pe rmul de nord al Dunrii, dar de a se opune la ncercrile oricrui popor de a trece fluviul. Aa se face c Bizanul, neputnd tolera infiltrarea bulgar n Dobrogea de azi, fapt petrecut dup anul 670, pornete, n anul 681, o campanie militar mpotriva hoardelor lui Asparuch. Dup plecarea de la faa locului a mpratului Constantin IV, fiind grav bolnav, armata bizantin a fost nfrnt de ctre bulgari la trecerea Dunrii spre cas. nvingtorii, numii de acum bulgari de ctre bizantini, trec Dunrea spre sud i se aeaz n regiunea Varnei de astzi. Dup acest episod, bulgarii ocup, treptat, vechile provincii Scythia Minor i Moesia Inferior, supunnd populaia
15

O. Ttar, Istoria Imperiului Bizantin. Prolegomene, Ed. Burg, Sibiu, 2004, p. 5657. (n continuare: Istoria Imperiului Bizantin).

42 OCTAVIAN TTAR

autohton traco-roman i slav. Fa de situaia creat, mpratul bizantin este nevoit s ncheie pace cu bulgarii, pace prin care recunotea hanului bulgar stpnirea asupra teritoriilor ocupate, obligndu-se s-i plteasc tribut. Acest lucru nu nsemna altceva dect recunoaterea noului stat bulgar n Balcani (705, 716). Arabii. n anul 634 ncepe invazia arab. n numai opt ani, Imperiul Bizantin pierde provinciile orientale Palestina, Siria, Mesopotamia, Egiptul i Armenia. Prin aceste cuceriri arabe era lichidat, n fapt, Imperiul Roman Universal, stpn al Orientului i Occidentului. n anii urmtori, expediiile arabe continu. n anul 647 sunt ocupate Cirenaica i Tripolitania din nordul Africii, n 649 este ocupat insula Cipru, n 654 cade insula Rhodos. ntre anii 666698, ntreg teritoriul din nordul Africii este ocupat, ntre 674678 Constantinopolul este asediat, iar atacurile n sudul Italiei i Asia Mic se nmulesc. Era numai nceputul unei aciuni sistematice a arabilor de cuceriri pe seama unor teritorii, care fcuser parte din lumea roman i n care ncepuse un proces de constituire a unei lumi noi. Migraiile maritime n Europa de NordVest. Aceast direcie de migraie este deschis de valul germanic (saxonii, anglii i iuii), iar dup ocuparea rmurilor continentale, n primele secole ale mileniului nti, obiectivul l-a reprezentat cucerirea Britaniei. Cucerirea Britaniei a fost, n principiu, opera saxonilor. Cucerirea sistematic a nceput n primul deceniu al secolului al V-lea, n momentul n care Britania s-a rupt de sub conducerea de la Ravenna, dar de o colonizare masiv a acesteia nu poate fi vorba nainte de anul 500. naintarea anglo-saxonilor n Britania s-a fcut treptat, populaia autohton retrgndu-se spre vestul sau nordul insulei, alt parte a sa intrnd n relaii de convieuire cu noii venii. Pe la mijlocul secolului al VI-lea, noii venii au ntemeiat trei regate n teritoriile colonizate: Wessex, Mercia i Northumbria. Spre sfritul secolului al VII-lea, regatele amintite s-au definitivat din punct de vedere teritorial, lingvistic i instituional, o anumit omogenitate caracterizndu-le. Spiritual, pn n secolul urmtor, cnd s-au cretinat, ele rmn ataate mentalitilor de pe continent. Partea nordic i vestic a arhipelagului britanic a rmas la dispoziia picilor, la nceput, apoi a scoilor. O parte substanial a bretonilor retrai din faa anglo-saxonilor s-a aezat pe continent, n Bretania francez de azi. Cele mai sus prezentate ne ndeamn la urmtoarele concluzii: Invaziile din secolele IVVII, ca i atacurile barbare din perioada anterioar, au contribuit la scindarea Imperiului Roman, la constituirea Imperiului de Rsrit i a Imperiului de Apus i, n final, la prbuirea autoritii Vechii Rome asupra celei mai mari pri a teritoriilor romane occidentale.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 43

Principalul rezultat al migraiilor din perioada n discuie a fost dislocarea Romaniei ca unitate lingvistic, politic i cultural, pe care imperiul o realizase n istoria sa secular. Cea mai puternic dislocare s-a realizat n Occident. n prile rsritene, Imperiul Bizantin a dus mai departe vechea Romanie n forme statale i culturale noi, dar puternic ancorate n tradiia roman. Ofensiva cea mai spectaculoas au realizat-o, n Occident, popoarele germanice. n partea rsritean i sud-vestic a continentului, cea mai important dislocare a romanitii au produs-o slavii. Zone ale romanitii, mai mult sau mai puin coerente, au supravieuit n Occident, pe cnd n rsrit romanitatea a fost continuat n bloc mult vreme, n cadrul structurilor statale constantinopolitane. n alte zone, mult vreme a subzistat o incertitudine asupra triumfului final al unuia sau altuia dintre elemente, nct nu se poate vorbi de romanitate integral (intact), fr nicio imixtiune, cum nu se poate vorbi de germanism integral n Occident sau de slavonism integral n sud-estul continentului fr supravieuiri sau influene romane. Toate civilizaiile Occidentului medieval sunt, n proporii variabile, motenitoare ale Romei i germanicilor, cum o parte a celor din rsritul i sud-estul Europei sunt motenitoare ale slavilor i Noii Rome. Oricum au stat lucrurile, examinarea consecinelor acestor migraii pune n eviden c transformrile i evoluiile sunt mai importante dect distrugerile. Evul Mediu timpuriu nu a nsemnat substituirea civilizaiei cu barbaria, victoria celei din urm contra primeia. Pretutindeni au existat compromis, sintez i crearea unei civilizaii noi, creia nu-i putem nega originalitatea, chiar dac, uneori i n mod abuziv, o considerm inferioar celei clasice, antice.

2. Bizanul prima Europ medieval


n vremurile n care partea apusean a Imperiului Roman se prbuea sub asaltul popoarelor migratoare, prile sale rsritene, strnse n jurul noii capitale i mprailor de aici, reuesc s duc mai departe creaia statal a Vechii Rome, cultura i civilizaia acesteia, instituiile sale fundamentale i ideologia sa imperial universal16. Din acest punct de vedere, mutarea capitalei imperiului la Constantinopol nu a reprezentat, la data producerii sale, un moment de rscruce n istoria statului roman, i cu att mai puin pentru contiina contemporanilor evenimentului. Nimeni nu vorbea atunci despre scindarea Imperiului Roman sau despre abandonarea Romei. i totui, actul
16

Vezi A. Andea, Sintez de istorie bizantin, Ed. Mirton, Timioara, 1995, p. 529.

44 OCTAVIAN TTAR

mpratului Constantinus I (rmas n contiina posteritii sub numele de Constantin cel Mare i Sfnt) era simptomatic pentru starea imperiului la nceputul secolului al IV-lea, imperiu ce cunotea, de mai bine de o jumtate de secol, schimbri substaniale economice, instituionale i spirituale. De asemenea, aezarea mprailor romani n prile orientale ale imperiului i aciunile lor politice, administrative, n plan religios i cultural, toate acestea coroborate cu evenimentele i procesele istorice ale popoarelor orientale, cu care Imperiul de Rsrit a fost n mai mare legtur dect Imperiul de Apus, au determinat, pe cale de consecin, transformarea acestui Orient, iniial parte a imperiului, apoi singurul imperiu (roman), ntr-o creaie statal cu trsturi distincte, specifice Imperiul Bizantin. Era prima Europ medieval, astfel spus prima creaie statal, ca sistem social complex, care: - ducea mai departe vechea cultur i civilizaie a Antichitii greco-romane fundamentul culturii i civilizaiei europene moderne; - realiza prima sintez, a elementelor romane, neogreceti i orientale, i a dialogat, vreme de secole, n plan cultural, cu barbarii europeni, asiatici sau aparinnd altor spaii; - a fcut din cretinism fundamentul ideologiei imperiale, iar cretinismul, devenit religie oficial a statului, a reprezentat esena vieii spirituale. Ba mai mult, cu sprijinul puterii imperiale Biserica Rsritean s-a lansat, nc din primele veacuri ale Evului Mediu, ntr-o ampl aciune de mpingere a lumii spirituale bizantine mult dincolo de fruntariile politice ale imperiului; - a manifestat, pn la cotele orgoliului uneori, un spirit universalist, l-a aprat n faa oricror uzurpatori sau pretendeni i l-a promovat cu tenacitate, prin mijloace cultural-juridice, politico-diplomatice i militare. Din perspectiva celor mai inainte prezentate, afirmaia lui Alfred Rambaud potrivit creia Bizanul a fost unul dintre organele eseniale ale dezvoltrii umanitii [], intermediarul necesar ntre Asia i Europa, ntre lumea veche i lumea modern, este valabil numai dac termenul Europa, implicat n spusele sale, nseamn, geografic, Occidentul european, pentru c Bizanul nu a fost, ca civilizaie i cultur, altceva dect parte a/n cultura i civilizaia european. Dac, precum Imperiul Roman odinioar, i-a impus cultura i civilizaia dincolo de continentul european (de Europa geografic), aceasta nu nseamn c Bizanul a prsit Europa, devenind neeuropean. Dimpotriv, tocmai prin expansiunea culturii, civilizaiei i aciunii sale politice nspre cele patru zri, Bizanul a ndeplinit un rol de prim importan n istoria universal, fiind, aproape un mileniu, centrul istoriei universale.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 45

2.1. Ce este Bizanul? Geneza Imperiului Bizantin


Bizanul a reprezentat o realitate istoric foarte complex, un corp social viu, care avea un suflet i credea c are o misiune, ca s folosim cuvintele lui Vitalien Laurent17. Bizanul a fost o cultur i o civilizaie de talie universal, cu o remarcabil putere de asimilare i sintez, prin care a grupat, a amestecat i a contopit attea civilizaii pn atunci diferite i chiar dumane18. n devenirea sa, Bizanul a cunoscut mai multe perioade, care s-au succedat, avnd caracteristici proprii, ntre anii 3301453, date simbolice mai degrab pentru dimensiunea politic a istoriei statului bizantin dect pentru ceea ce numim Bizan cultur i civilizaie. Prima dintre aceste epoci, la capetele creia sunt plasate, ca evenimente istorice, mutarea capitalei la Constantinopol (330) i venirea lui Herakleios pe tronul imperial (610), este numit prima mare sintez a elementelor constitutive fundamentale ale Bizanului: elementul roman, elementul elenistic, elementul ortodox i cel oriental sau, cum spunea Nicolae Iorga: Roma politic, elenismul cultural, ortodoxie religioas, dar i o continuare tenace a unui orientalism, a unui asiatism pe care unii au vrut sl mping pn n ndeprtata Chin19. S le abordm pe rnd. 2.1.1. Elementul roman i/n sinteza bizantin Constituirea statului, a culturii i civilizaiei bizantine nu pot fi explicate n afara prefacerilor pe care Imperiul Roman le-a cunoscut n secolele IIIV. Dominanta istoriei romane din aceast perioad a constituit-o criza general, criz n urma creia partea de apus a imperiului s-a prbuit, n timp ce partea rsritean a supravieuit, cunoscnd, prin reforme, o dezvoltare proprie. Criza Imperiului Roman nu a fost un proces linear, ca evoluie, nici omogen, ca manifestare, n diverse provincii. Criza imperiului a avut cauze externe i interne. Pe plan extern, marea problem a imperiului a reprezentato atacul tot mai consistent al popoarelor vecine: perii, n rsrit, maurii i nomazii din sudul Egiptului, n Africa, goii, la Dunrea de Jos, neamurile germanice, n Gallia i Italia de Nord. Distrugerile acestora i determin pe romani s se replieze (abandonnd Dacia i Pannonia, de exemplu) i s consume resurse imense pentru armat. Pe plan intern, criza a avut o dimensiune economic, una instituional i o alta social. n domeniul economiei, nu scderea produciei pare a fi fost problema principal, ci schimbrile n siste17

18

19

V. Laurent, Nicolae Iorga, historien de la vie byzantine, n Revue des tudes byzantines, tom IV, 1946, p. 123. N. Iorga, Histoire de la vie byzantine. Empire et Civilisation daprs les sources, vol. I, LEmpire oecumenique (527641), Bucureti, 1934, p. 19. (n continuare: Histoire de la vie byzantine). Ibidem, p. 20.

46 OCTAVIAN TTAR

mul economiei romane tradiionale, i anume: autarhia latifundiilor, diminuarea circulaiei monetare, dereglarea comerului, decderea burgheziei municipale, care i abandoneaz treptat rosturile sale economice i de administrare a oraelor, nflorirea brigandajului i insecuritatea populaiei, izolarea provinciilor de economia imperial, intervenia sporit a statului n derularea activitii economice (stabilirea preurilor, controlul circulaiei bunurilor, intensificarea rechiziiilor etc.). n plan social, instituia sclavajului a fost zdruncinat, aceasta fiind nlocuit treptat cu sistemul colonatului. Insecuritatea (persoanelor i proprietii), jafurile barbarilor i ale armatei imperiale i-au determinat pe muli dintre locuitorii imperiului s-i prseasc pmnturile, refugiindu-se. n plan instituional, statul paternalist de odinioar a devenit unul autoritar, centralizat i totalitar. Senatul i magistraturile urbane decad din prerogativele i autoritatea lor. Creterea puterii i sporirea atribuiilor statului au atras dup sine gigantismul aparatului administrativ. Rspndirea cretinismului i accentuarea conflictelor dintre pgni i cretini au subminat vechea unitate spiritual a imperiului. Strii de criz i s-a rspuns, de ctre unii mprai, prin intervenii cu scop salvator, cunoscute sub numele de reforme. n plan politico-instituional, mpratul Diocleian instaureaz dominatul20 (din lat. dominatio stpnire, putere absolut; adic un sistem de guvernare bazat pe puterea absolut a mpratului = Dominus), substituit formulei principatului. Dup experiena nefericit a tetrarhiei (293313) i a diarhiei (313324), dominatul se consolideaz ncepnd cu anul 324, cnd Constantinus a reuit s rmn singur mprat. Potrivit noului sistem politic, mpratul era singurul reprezentant al divinitii supreme, dispunea de toate puterile n stat i le exercita fr vreun control. Vechile elemente ale sistemului politic roman Senatul, armata, municipalitatea decad, administraia imperiului se concentreaz n mna mpratului i a aparatului su birocratic; vechea magistratur roman cedeaz locul birocraiei. Era punctul de plecare spre autocraia bizantin, adic spre o monarhie absolut de factur oriental. Consolidarea puterilor mpratului a fost susinut de o schimbare de statut i de ideologie cu privire la instituia imperial, caracterizat prin: - o nou concepie despre mprat i curtea sa, care va duce treptat la o monarhie de tip oriental. Dimensiunea principal a acestui proces a constituito sacralizarea a tot ce privete persoana mpratului. Aurelian a fost primul mprat care a purtat n public diadema, atribut divin, dar i titlurile de deus i dominus. n Rsrit, ns, eticheta protocolar a secolului al IV-lea adaug
20

Vezi D. Tudor (coord.), Enciclopedia civilizaiei romane, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1982, p. 267276.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 47

termenii de despot i chiar de basileu, cu nelesul de supunere complet (posternare) fa de stpn, ntocmai ca monarhiile elenistice i orientale. Locuina mpratului devine Palatul Sacru, consiliul imperial numindu-se de acum consistorium; - o nou concepie despre administraia imperial i guvernare. Vechea idee a servirii statului va fi nlocuit cu ideea servirii mpratului, noiunea oriental a serviciului personal substituindu-se celei romane de magistratur. Vechiul Senat roman va deveni, la Constantinopol, un corp consultativ (Synkletos). n privina administraiei provinciale, Diocleian suprim distincia dintre provinciile imperiale i cele senatoriale i pune capt regimului privilegiat al Italiei. Administrarea tuturor provinciilor a fost supus exclusiv autoritii mpratului. nc din timpul lui Constantin cel Mare, imperiul a fost organizat n provincii, 12 dioceze i patru prefecturi; - un nou raport dintre stat (mprat) i biseric. Pe msur ce biserica s-a afirmat ca un important factor de putere s-a ajuns la o asociere ntre stat i biseric, constituindu-se un fel de sistem etatico-ecleziastic, n care interesele prilor s-au ntreptruns. n plan fiscal i monetar, reformele au fost menite s ntreasc instituia statal, autoritatea mpratului ndeosebi. Msurile din acest domeniu erau cu att mai necesare cu ct criza economic a fcut inoperant vechiul sistem fiscal bazat pe impozitele n numerar. nc din timpul lui Diocleian, prestaiile n natur dri cu caracter extraordinar n vremurile de criz (annona, annona militaris) s-au transformat ntr-un sistem permanent de impozitare. Darea avea dou elemente constitutive (sistemul capitatio-iugatio): darea personal i darea funciar, n care fiecrui cultivator (caput) i corespunde o parcel de pmnt ce se putea ara cu doi boi (jugum), ca unitate fiscal. Intervenia statului n acest sistem a dus, treptat, la limitarea dreptului de liber strmutare a contribuabililor. Ba mai mult, pe fondul gravei depopulri a imperiului i a abandonrii pmnturilor, statul instituie, pe la sfritul secolului al V-lea, principiul responsabilitii colective la plata drilor (epibole). Msurile fiscale mai nainte pomenite au fost susinute de cele monetare. n timpul lui Constantin cel Mare21 a fost creat un nou sistem monetar, bazat pe o moned nou, de aur, nomisma (n latin solidus), n greutate de 4,48 grame, de aur, cu titlul teoretic de 24 carate. n plan ideologic, mpraii i imperiul de la Constantinopol se considerau urmaii (continuatorii) legitimi ai Romei22. Titulatura oficial a statului
21 22

I. Barnea, O. Iliescu, Constantin cel Mare, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1982. Vezi A. Gerostergios, Iustinian cel Mare. Sfnt i mprat, traducere de O. Ioan, Ed. Sophia, Bucureti, 2004.

48 OCTAVIAN TTAR

bizantin, pn n secolul al XV-lea, a fost Imperiul Romanilor. Teritoriul noului imperiu s-a denumit Romania, iar locuitorii acestuia s-au numit n permanen romani (Romanoi), cnd i desemnau calitatea de ceteni cu drepturi depline ai statului, sau romei (Romaioi), cnd i desemnau calitatea de ceteni vorbitori de limba greac. Bizantinii s-au considerat romani cu att mai mult cu ct erau singurii descendeni ai vechiului imperiu, din care numai pars Occidentalis s-a prbuit n anul 476. mpraii de la Constantinopol erau, ca i cei de la Roma de odinioar, puternic stpnii de sentimentul demnitii imperiale i al raportului fa de tradiia roman, cazul cel mai elocvent fiind al lui Justinian (527565). Noua Rom era continuatoarea Vechii Rome, basileul bizantin era motenitorul direct i legitim al Cezarilor romani. Ideea imperial i universalismul roman erau apreciate ca misii sfinte ale mprailor bizantini. Cum vom observa mai ncolo ns, la vechea idee imperial se va aduga ideea cretin, tot att de universal, ca misie, ca cea imperial. n concluzie, folosind ideile remarcabile ale lui Nicolae Iorga23, se poate spune c Roma a transmis Bizanului dou elemente majore, covritoare: - n primul rnd, armtura politic i ideologia politic: imperiul roman, necesar i unic. Imperiul rmnea ceea ce fusese ntotdeauna: o aglomeraie de popoare conduse potrivit cu legile romane i urmnd un ideal politic ce se formase la Roma, spune Iorga24. Aceasta nseamn, n contiina bizantin: ideea legitimitii imperiale unice, cu centrul la Bizan, mndria roman, mpratul din Constantinopol ca mprat al ntregii lumi; - dreptul i rolul acestuia n viaa statal. Acest drept, spune Iorga, nu este un capitol al Bizanului. El este [] esena nsi a societii, elementul prin care ea triete i modeleaz25. 2.1.2. Elementul ortodox i sinteza bizantin La sfritul secolului al III-lea26 i nceputul secolului al IV-lea, cretinismul devine un fenomen din ce n ce mai dinamic. La 30 aprilie 311, augustul Galerius a dat edictul de toleran fa de cretini, iar n anul 313 cei doi mprai, Licinius i Constantinus I, au dat edictul de la Mediolanum,
23

24 25 26

N. Iorga, Sinteza bizantin. Conferine i articole despre civilizaia bizantin, texte alese, traducere, prefa de D. Zamfirescu, Ed. Minerva, Bucureti, 1972, p. 341. (n continuare: Sinteza bizantin). Idem, Histoire de la vie byzantine, vol. I, p. 238. Idem, Sinteza bizantin, p. 38. Vezi N. Runcan, Cretinismul n primele trei veacuri. Compendiu istoric, Ed. Europolis, Constana, 1997; E. Drgoi, Istoria Bisericeasc Universal, Ed. Historica, Bucureti, 2001.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 49

prin care se acorda libertate tuturor religiilor din imperiu, inclusiv celei cretine. Actul nu era al unor cretini fa de cretinism, ci era o msur pornit din raiuni de stat: dect o permanent lupt a statului contra supuilor cretini, mai bine cretinismul i supuii cretini n suljba statului. n plan teologic, libertatea de exprimare ctigat de cretini i gsete expresia n amplificarea controverselor privind, cu deosebire, chestiuni legate de persoana i faptele lui Hristos27. Aa se explic faptul c, n secolele IVV ndeosebi, are loc o adevrat disput hristologic. nc de la nceput, cu primul mprat cretin, Constantin cel Mare, mpraii de la Constantinopol vor interveni cu energie n disputele bisericeti, patronnd conciliile ecumenice ale Bisericii cretine. Interveniile mpratului bizantin au vizat, adeseori, probleme de dogm, alegerea patriarhilor i disputa cu episcopia Romei. Consecina cea mai important a acestor intervenii repetate s-a vzut n relaiile dintre puterea temporal i puterea spiritual. ntre stat i biseric s-a realizat o puternic alian, religia cretin i biserica sa fiind, de acum, un puternic factor spiritual i politic de sprijin pentru stat. Biserica obinea de la stat, n schimb, un nsemnat ajutor pentru meninerea pcii i ordinii n interiorul su, mijloacele materiale pentru activitatea sa misionar, ca i pentru reprimarea ereziilor i a curentelor antiecleziastice. Preul a fost intrarea Bisericii cretine orientale sub tutela imperial. Acest mariaj inial dintre stat i biseric a avut consecine majore la scara istoriei pentru Imperiul Bizantin, i nu numai. Biserica bizantin a ndeplinit un rol cultural imens. Prin activitatea sa ecleziastico-misionar, ea a reuit s mping Lumea Bizantin cu mult dincolo de graniele politice ale statului bizantin, transmind, odat cu credina i rnduielile bisericeti, cultura i civilizaia bizantin. De asemenea, biserica bizantin a reprezentat un factor politic de prim rang, promovnd, uneori independent de mprat sau substituindu-se acestuia, interese statale sau personale de anvergur. Cea mai mare izbnd a fost, ns, de ordin ideologic. Devenit, la sfritul secolului al IV-lea, biseric de stat, Biserica Rsritean, prin doctrina sa cretin, a asigurat ideologia statului bizantin i ideologia guvernrii imperiale. Sintetic, folosind cuvintele lui Alain Ducellier, cele dou ideologii pot fi formulate astfel: statul puterea lui Dumnezeu pe Pmnt, mpratul imitarea lui Dumnezeu. Aa cum subliniam mai nainte, n Bizan, nc de la nceputurile sale, tradiia roman i concepia cretin s-au ngemnat n fundamentarea doctrinei puterii, dei originea strnsei uniti dintre religie i
27

Vezi I. M. Bota, Istoria Bisericii universale i a Bisericii romneti de la origini pn n zilele noastre, ediia a II-a, Ed. Viaa Cretin, Cluj-Napoca, 2003, p. 61103; O. Ttar, Istoria Imperiului Bizantin, p. 3539.

50 OCTAVIAN TTAR

putere precede cu mult cretinarea imperiului. Iat ce se scria despre aceasta nc din secolul al V-lea: S tii c nici frumuseea i nici mreia, nici o lucrare i nici vreo putere nu pot zmisli un bun mprat, dac el nsui nu poart n suflet reprezentarea asemnrii sale cu divinitatea, cci, prin voina sa, lucrurile de aici, de pe pmnt, au fost organizate, urmnd realitile cereti. Din acest punct de vedere, nvtura ortodox era destul de tranant: Dumnezeu domnete n ceruri i numai biserica, n lumea pmnteasc, se poate considera purttoare a forei sale spirituale. mpratului i revine, n schimb, nemprit cu nimeni, puterea pmnteasc, pe care o deine de la Dumnezeu. mpratul era, n conformitate cu mentalitatea bizantin, alesul lui Dumnezeu, nsrcinat cu conducerea treburilor omeneti. Ca ales special al lui Dumnezeu, mpratul era Isapostolos, adic prin asemntor apostolilor, ef suprem i campion al religiei cretine. Ca ales special al su, Dumnezeu i ntinde mna sa protectoare asupra tuturor faptelor sale i asupra mpriei sale. Pentru acest Dumnezeu, care l-a ales i care l ajut, mpratul va fi cel mai devotat dintre servitori. Aceste elemente iniiale vor cunoate nuanri de-a lungul veacurilor. Cretinismul din Rsrit, pe msur ce confruntrile patriarhiei constantinopolitane cu papalitatea se vor ascui, ducnd, n final, la ruptur, se va ndrepta spre formele zise ortodoxe, n sensul deplin al termenului: credin, cult, lca de cult, mentalitate, stil de via, atitudine fa de ceilali credincioi, organizare bisericeasc i monahal, atitudine politic, pe scurt cultur i civilizaie. n formele sale mature, Biserica bizantin a dus aceast lume bizantin peste o mare parte a Europei. n final, putem afirma urmtoarele: - ortodoxia a ocupat locul central, hotrtor, n formarea sintezei bizantine i n susinerea ei de-a lungul veacurilor. Cnd spunem ortodoxie, avem n vedere nu neaprat teologia ortodox, ci ortodoxia ca ideologie de stat i ca instituie; - ortodoxia a asigurat acea icumenie, cum spunea Nicolae Iorga, a imperiului i mpratului, adic un nou fel de universalism, bizantin de aceast dat. Apartenena la ortodoxie era semnul apartenenei i rmnerii n aceast icumenie, n Lumea Bizantin, cum o numete Dimitri Obolensky28; - din punct de vedere spiritual, ortodoxia a generat, la nivelul comun, popular, acel spirit sofianic, cum l numea Lucian Blaga, n sensul de imanen divin, reprezentare despre ntruparea forelor divine i sintez dintre materie i spirit.
28

D. Obolensky, op. cit., p. 95, 222, 225231.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 51

2.1.3. Elementele elenistice i orientale n sinteza bizantin Prin elenism desemnm acele elemente ale culturii i civilizaiei greceti clasice, transmise, n diferite forme i la diferite cote de intensitate, popoarelor nvecinate sau vremurilor mileniului nti d.Chr. Cnd Constantinus I a construit Noua Rom el a vrut-o roman i a gndit-o n termeni de capital roman, imperial. Cnd imperiul s-a mprit (395), Imperiul de Rsrit era roman i se vroia roman. Cu timpul, acea infiltraie a elenismului, cum numete Iorga acea influen a elementelor greceti asupra rnduielilor romane nceput cu secole n urm, s-a intensificat n prile rsritene, ndeosebi la ea acas, n sudul Peninsulei Balcanice i la Constantinopol. Infiltraia elenistic s-a produs ca o invazie nceat, reuind s dea imperiului un aspect cu totul nou f de proiectul iniial roman i latin. Dac ar fi s sintetizm, elenizarea prii rsritene a imperiului s-a realizat prin: - colile de filosofie i teologie. Unele din prima categorie, cum a fost coala superioar din Atena, au dus mai departe, pn n secolul al VI-lea, filosofia pgn a Greciei antice; - prin limba greac a locuitorilor, devenit limb de cult pentru credincioii aflai sub jurisdicia patriarhiei constantinopolitane; - prin grecii care ocup tot mai multe funcii n administraia imperial rsritean i care dein funciile superioare n Biserica Rsritean; - prin Biseric, n calitatea de reprezentant a unor tradiii spirituale elenistice i nu romane; - prin energia negustorilor, inclusiv sirieni i egipteni, care vorbeau greaca i care au mpnzit lumea mediteranean. Toate acestea au fcut ca la sfritul epocii lui Justinian imperiul de Rsrit s fie altceva dect cu dou secole n urm unul grec, medieval. Prima form consistent de cultur a fostului Rsrit roman, numit clasicismul bizantin, nu era altceva dect expresia valorificrii culturii elenistice clasice. Cu Orientul, lumea roman s-a ntlnit cu mult nainte ca noua capital a imperiului s devin Constantinopolul. I-a fost dat Imperiului de Rsrit, prin dinuirea sa, s ntruchipeze n structura sa seculara cultur i civilizaie oriental. Pe scurt, Orientul este prezent n sinteza bizantin prin: - acel hieratism bizantin, prezent ndeosebi n arta bizantin; - o anumit concepie despre mprat atotputernic, cvasidivin, n faa cruia supuii dispar, se neantizeaz. Sugestive, n acest sens, sunt cuvintele atribuite lui Justinian: Dac vreo problem pare ndoielnic, s se adreseze mpratului i el s hotrasc cu autoritatea sa suveran, care singur are dreptul de a face i a ndrepta legea. Sfnta Sofia i Palatul Sacru sunt expre-

52 OCTAVIAN TTAR

sive pentru aceast mreie imperial de tip bizantin, cupola fiind ea nsi simbolul monarhiei sacre; - elementul de mister, chiar de mistic, prezent n liturghie, ca i participarea entuziast a publicului la aceasta; - acei barbari, care au furnizat principalele cadre ale armatei bizantine.

2.2. Motenirea bizantin


Se susine c sinteza bizantin s-a realizat, n cadrele sale fundamentale, n vremea mpratului Justinian. Timp de ase secole dup aceea, cultura i civilizaia bizantin au cunoscut mreia lor. Decderea politic a imperiului n secolele XIIIXV nu nseamn o diminuare proporional a culturii i a influenei sale spirituale i de civilizaie. Cnd statul nu a mai avut capacitatea s menin vechiul teritoriu al imperiului, Biserica a fost aceea care a meninut la un loc Lumea Bizantin. Este firesc atunci s ne ntrebm: Ce rol a jucat Bizanul n istoria universal, a Europei ndeosebi? Multe dintre crile de istorie despre epoca medieval european duc mai departe i n zilele noastre o tradiie cultural occidental veche de secole, atunci cnd abordeaz istoria Imperiului Bizantin29. Nscut la nceputul mileniului al doilea, pe fondul disputei politice i spirituale dintre Occident i Bizan, amplificat n Veacul luminilor, aceast concepie este marcat de o atitudine negativist i de superioritate cu privire la locul i rolul istoric al Bizanului. Bizanul, se mai spune nc, a fost o simpl prelungire a istoriei romane, o perioad de decdere i prbuire a Imperiului Roman, triumful barbariei, al revoltelor i perfidiilor, un mileniu de crime, slbiciuni i infamii, de dezordine moral i tortur. Termenii de Bas Empire (Imperiul de Jos) i bizantinism i mai pstreaz conotaiile lor peiorative de acum cteva secole. Fa de o astfel de atitudine (perspectiv), deloc onorabil, neproductiv i incorect din punct de vedere al explicaiei istorice, reaciile nu au ncetat s apar din partea unor istorici de prestigiu. Un merit important n schimbarea atitudinii unor istorici occidentali fa de istoria Bizanului i aparine marelui istoric romn Nicolae Iorga. O sinteza a opiniilor istoricului, realizat cu ani n urm de Dan Zamfirescu, este edificatoare pentru rspunsul la ntrebarea de mai sus i relativ suficient deocamdat, avndu-se n vedere c suntem doar la nceputul discuiilor noastre.
29

Vezi S. Brezeanu, O istorie a Imperiului Bizantin, Ed. Albatros, Bucureti, 1981, p. 206216 (n continuare: O istorie a Imperiului); Idem, O istorie a Bizanului, Ed. Meronia, Bucureti, 2004.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 53

Bizanul, Rsritul european n general, nu a fost n Evul Mediu, cel puin pn n secolul al XIII-lea, o anex i/sau o periferie a Occidentului, o hrmlaie de popoare. Bizanul, cel puin, a fost o lume, o unitate istoric de sine stttoare, cu o individualitate ce o distingea ntre celelalte uniti i prin care s-a integrat n istoria omenirii. Ba mai mult, Bizanul a ocupat timp de secole locul central n dezvoltare istoriei europene, soarta lumii hotrnduse, n bun msur, n acest Rsrit. La desprirea Imperiului Roman n cele dou pri, nu a existat un Occident i un Orient, ca dou viei paralele una greco-bizantin, alta romano-latin. Secole n ir, Occidentul a gravitat n jurul Bizanului, unde se concentrase ideea imperial i unde un stat puternic, neatins de invaziile barbare, putea face din aceast idee o realitate. Bizanul polariza toate privirile, el era legitimitatea, el era modelul. Occidentul s-a nscut prin desprinderea lent din orbita bizantin, de gsire a unui centru propriu, de elaborare a unui nou ideal imperial. Pe aceast linie, momentul ncoronrii lui Carol cel Mare, ca mprat, la 25 decembrie 800, a fost unul reprezentativ. Deci, dac nu viei paralele, atunci cu certitudine legturi i influene. Cel puin pentru nceputurile Evului Mediu, imaginea unei Europe medievale cu centrul la Bizan pare mai mult dect verosimil. Treptat, Occidentul va prelua, mai ales n timpul primelor cruciade, funciile universale mplinite pn atunci de Bizan. Dup un Occident de penetraie bizantin, a funcionat un Bizan de penetraie latin, devenit, dup 1282, un stat naional grec la remorca economic a republicilor italiene. Cderea Constantinopolului nu a nsemnat sfritul civilizaiei bizantine. Ca tip de cultur i civilizaie, Bizanul nu putea s piar prin cucerirea de ctre otomani a centrelor care i-au dat expresie; a rezultat un Bizan dup Bizan, cum spune Iorga30. Otomanii nu au putut i nu au vrut s sting formele de via bizantine. Dimpotriv, demonstreaz Nicolae Iorga, ei au preluat sistemul economic bizantin (mai ales sistemul fiscal) i vechea pomp de la curtea imperial, elementul uman bizantin fiind chemat la noua via statal. Cea mai spectaculoas supravieuire bizantin s-a realizat n principatele romne, ale cror instituii juridice i religioase, ideologie politic i cultur sunt de sorginte bizantin31. n concluzie, Bizanul a lsat o motenire extraordinar, regsindu-se din plin n Renaterea occidental (i, ca atare, n geneza civilizaiei europene
30

31

N. Iorga, Bizan dup Bizan, traducere de Liliana Iorga-Pippidi, Ed. Enciclopedic Romn, Bucureti, 1972. Vezi R. Theodorescu, Bizan, Balcani, Occident la nceputul culturii medievale romneti (secolele XXIV), Bucureti, Ed. Academiei, 1974; O. Ttar, Cultur i civilizaie la romni, Ed. Academiei Trupelor de Uscat, Sibiu, 1999, p. 151160.

54 OCTAVIAN TTAR

moderne), n contiina naional i imperial a grecilor din epoca modern (Marea Idee), n ideologia noului Contantinopol al Moscovei din Rusia modern, dar i n reacia apusean pentru aprarea credinei i puritii bisericii. Lumii ntregi, Bizanul i-a lsat cultura i civilizaia sa realitate istoric i obiect de studiu.

3. Imperiul Carolingian a doua Europ medieval 3.1. Geneza noului stat


Geneza Imperiului Carolingian a fost rezultatul unui proces istoric petrecut n Europa geografic occidental timp de aproximativ trei secole, proces n centrul cruia s-a aflat aciunea politic a regilor franci32. nceputurile procesului unificator occidental cci acesta este elementul principal al genezei Imperiului Carolingian sunt legate de regatul franc merovingian, ntemeiat de Clovis (481511). Denumirea statului, de merovingian, i-a fost atribuit datorit numelui cpeteniei ntemeietoare a clanului franc Merowec, care a reuit, cum spune legenda, s asigure unirea francilor salieni. Conform legii salice (lex salica), dup moartea lui Clovis regatul su a fost mprit celor patru fii, mprire nu neaprat juridico-teritorial, ci mai degrab una administrativ. Fiecare dintre urmai purta titlul de rege al francilor, dei i aveau reedine diferite (Reims, Soissons, Paris, Orlans). Ei au reuit, nu fr animoziti n relaiile interpersonale, s pstreze impresionanta motenire lsat de tatl lor. Spre mijlocul secolului, situaia ncepe s se schimbe. n anul 561, regatul este mprit ntre cei trei fii ai lui Chlotar (mezinul lui Clovis), constituindu-se trei uniti politico-administrative france: Burgundia, n sudest, Neustria, n vest, Austrasia, n est. ntre acetia, dar mai ales ntre urmaii lor, ncepe o acerb disput pentru putere (cearta reginelor), care va dura pn la nceputul secolului al VII-lea. n anul 614, prin nelegerea dintre aristocraie i cler, se ncheie Edictul de la Paris, care pune capt confruntrii dintre membrii dinastiei merovingiene pentru controlul puterii regale. Actul amintit semnifica, ns, o schimbare important n regatul franc ascensiunea clerului (s reamintim c trecuse mai bine de un secol de la cretinarea francilor) i a aristocraiei, care obin un ascendent asupra coroanei. Treptat, ultimii reprezentani ai dinastiei merovingiene vor ceda puterea acestei aliane cleraristocraie.
32

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 71107.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 55

Adevratul conductor al regatului franc n secolul al VII-lea va fi reprezentantul aristocraiei majordomul. Majordomii vor deveni, n fiecare dintre cele trei regate france, cele mai importante personaje din administraia statal. Puterea lor se va baza pe funciile pe care le deineau: mai marele casei regale (maior domus, de unde decurge i denumirea de majordom), administrator al curii regale i al domeniilor coroanei, conductor al suitei regale i conductor al armatei. Mai mult, majordomii reuesc s transmit funcia urmailor direci, influena lor sporind substanial astfel. Personajul de numele cruia se leag nceputul unei etape noi n istoria francilor a fost Pepin II de Heristal (680714), din Austrasia. Extrem de energic, Pepin reuete, n numai civa ani, s devin majordom al ntregului teritoriu franc (687), concentrnd n mna sa, din acest moment, puterea suprem n regat. Era sfritul dinastiei merovingiene i nceputul unei etape noi n istoria Europei Occidentale. La moartea lui Pepin, puterea n regatul franc a revenit fiului su nelegitim, Carol, cci cei doi fii legitimi ai si nu mai erau n via. Din acest moment ncepe perioada zis carolingian n istoria francilor, perioada fiind legat de acest remarcabil personaj, Carol. Carol (715741), zis Ciocanul (Martel) datorit succeselor sale militare, rmne n istoria francilor, a Europei n general, prin aciunile sale, care au deschis dou capitole noi de istorie: pacificarea i realizarea unitii regatului franc, pe de o parte, i realizarea colaborrii pe termen lung cu papalitatea, pe de alt parte. Dup victoria contra arabilor la Poitiers n anul 732, Carol a dobndit o mare autoritate n lumea cretin. Din acest moment, papa vede n cpeteniile francilor salvatorii Romei i posibilii unificatori ai Occidentului cretin. Carol Martel a murit n anul 741, fiind nmormntat n mnstirea St. Denis, lng regii franci, tocmai ca recunoatere a marilor sale izbnzi politicomilitare. El a lsat n urma sa un regat puternic i unit. Din fericire, opera sa politic a putut fi dus mai departe de ctre fiul su Pepin (zis cel Scund), cellalt fiu al lui Carol, Carloman, retrgndu-se la mnstire n anul 747. n anul 751, ncurajat de pap, Pepin este ales rege al francilor de ctre baronii franci. Pentru c nu avea snge merovingian i origine divin precum regii franci de pn atunci, Pepin i-a asigurat divinizarea prin ungere cu ulei sfinit de ctre naltul cler. Se puneau, astfel, bazele unei proceduri, care va deveni tradiie: regii apar, din acest moment, prin ungere, ca alei ai lui Dumnezeu, n numele cruia trebuiau s guverneze (se vor intitula din mila lui Dumnezeu, rege). Aceast apropiere dintre regalitatea franc i Biserica Apusean s-a produs n contextul disputei dintre Bizan i Roma pe seama icoanelor (mica-

56 OCTAVIAN TTAR

rea iconoclast), dar i a relurii atacurilor longobarde n Italia de Nord. Pe acest fond, n anul 754 papa tefan II a venit n regatul franc, prilej cu care l unge, personal, la St. Denis, pe Pepin ca rege33. Actul papal consfinea ntemeierea dinastiei carolingiene, conferindu-i conductorului franc o mare autoritate intern i extern. Gestul papal l-a determinat pe Pepin s-i promit papei, n ziua de Pati, c-i va restitui teritoriile Italiei Centrale pe care le va smulge longobarzilor. Acest act al regelui franc este cunoscut n istorie sub numele de Dania lui Pepin. Intervenia lui Pepin n Italia (754755) contra longobarzilor i cedarea teritoriilor cucerite papei a nsemnat constituirea statului papal i deschiderea unui capitol nou de politic extern pentru regatul franc i papalitate. Ultimii ani ai domniei lui Pepin au fost consacrai desvririi unificrii teritoriale. Aquitania a fost supus autoritii france, Septimania a fost eliberat de sub musulmani, iar n spaiul germanic saxonii i bavarezii sunt adui la ascultare, aa nct la moartea lui Pepin regatul prea a fi la apogeul su. Restaurarea imperiului occidental, cum numesc adeseori istoricii constituirea Imperiului Carolingian, este legat de personalitatea lui Carol cel Mare. La moartea tatlui su, Carol preia puterea mpreun cu fratele su, Carloman. n momentul n care Carloman moare, n anul 771, Carol d curs, cu energie, pornirilor sale temperamentale i convingerilor sale politice34. ncepe, pentru trei decenii, ceea ce istoricii numesc cuceririle carolingiene. n 773774 Carol intervine n Italia de Nord, i nfrnge pe longobarzi i le cucerete capitala, Pavia. Pentru faptele sale, papa l ncoroneaz pe Carol ca rege longobard, iar regele franc ntrete Dania lui Pepin. Legtura strns cu papalitatea are o dubl consecin: Carol devine un exponent al cretintii n aciunile de cucerire, iar papalitatea se rupe de sub autoritatea mpratului bizantin. Dup ce ncredineaz conducerea Italiei fiului su Pepin, Carol continu campaniile sale militare cuceritoare pe celelalte fronturi. Sunt cucerite, pe rnd, teritoriile din nordul i estul Galliei, apoi Frisia, supus definitiv n anul 785. Bavaria a fost anexat n 787, iar cucerirea Saxoniei continu pn pe la 802. Avarii din Pannonia sunt zdrobii i scoi din istorie n urma campaniilor din 791 i 796, bretonii sunt adui la supunere, iar n
33

34

C. Rendina, Papii. Istorie i secrete, traducere i note de R. Gdei, Ed. ALL, Bucureti, 2002, p. 218245. Vezi i V. Horia, Dicionarul papilor, Ed. Saeculum I. O., Bucureti, 1999. R. Mussot-Goulard, Carol cel Mare, traducere i note de O. Cristea, Ed. Corint, Bucureti, 2004, p. 937, 7298; A. Barbero, Carol cel Mare: un printe al Europei, traducere de Gabriela Dani, Ed. ALL, Bucureti, 2005; Eginhard, Vita Karoli Magni. Viaa lui Carol cel Mare, ediie ngrijit, traducere, studiu introductiv i note de Anca Criv, Ed. Vremea, Bucureti, 2001.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 57

Spania, dup mai multe campanii contra musulmanilor, Carol ntemeiaz Marca Spaniei. La sfritul secolului, Carol apare ca ef incontestabil al cretintii, stpn al Occidentului, mai puternic dect oricare dintre regii franci de odinioar. Era stpn peste un teritoriu ce se ntindea din Pannonia i pn n Spania, de la Elba n Bretania, din nordul Galliei i Germaniei pn n Italia central. Practic, Carol era stpn peste un imperiu; i lipsea titlul imperial. Prilejul se ivete n anul 800, cnd Carol este chemat s judece n cazul papa Leon III, aruncat n nchisoare i acuzat de adversarii si. Carol i asum acest rol, declaneaz marul asupra Romei i l repune n drepturi pe pap. Drept rsplat, sau poate tocmai aa au fost gndite lucrurile n prealabil, Carol a fost ncoronat mprat al romanilor n ziua de 25 decembrie a anului 800 de ctre papa Leon III. Se pare c proasptul mprat era mai puin interesat de titlul imperial, considernd imperiul ca pe o realizare momentan35. Biserica, ns, papalitatea ndeosebi, era ptruns de ideea unui imperium christianum, construit sub autoritatea sa spiritual, prin spada celui mai reprezentativ monarh al vremii regele franc. Pe moment, cele petrecute n ziua de 25 decembrie 800 nu au constituit o mare problem. mpratul s-a aezat n palatul su din capital, Aachen (Aix-la-Chapelle), i a continuat opera politic i cultural. n anul 806, mpratul emite dispoziii succesorale. Numai c n anii urmtori doi dintre fiii mpratului mor, aa nct n anul 813 mpratului nu-i rmne dect s-l ncoroneze co-mprat pe fiul su, Ludovic, iar nepotului su, Bernard, s-i confere titlul de rege al Italiei. Carol cel Mare a murit n anul 814, imperiul supravieuiete, chiar dac defunctul mprat nu-i gndise opera politic n termeni imperiali. Imperiul supravieuiete i datorit urmaului su, Ludovic, zis cel Pios. Ludovic, educat n mediul clerical, era mult mai apropiat de concepia roman cu privire la instituia imperial. El renun la titlurile regale, pstrnd doar titlul imperial. Pe aceast linie, Ludovic hotrte succesiunea nc din anul 817: Lothar s fie mprat, Pepin s preia Aquitania, lui Ludovic, al treilea fiu, revenindu-i Bavaria, ultimii doi guvernnd sub autoritate primului, adic a lui Lothar. Numai c fiii mpratului nu au acceptat ntotdeauna hotrrea tatlui. Dup moartea lui Ludovic cel Pios n anul 840, cei trei fii n via ai mpratului defunct au mprit imperiul prin Tratatul de la Verdun (843)36:
35

36

H. Pirenne, Mahomed i Carol cel Mare, traducere Sanda Oprescu, Ed. Meridiane, Bucureti, 1996, p. 204212. J. Carpentier, Fr. Lebrun (coord.), Istoria Franei, prefa de J. Le Goff, traducere de Aurelia Stoica, Institutul European, Iai, 2001, p. 101107.

58 OCTAVIAN TTAR

Lothar prelua Francia Media, Ludovic lua Francia Orientalis, lui Carol revenindu-i Francia Occidentalis. Era un sfrit temporar, ideea imperial nu va muri, iar imperiul se va reface, politic, ntr-o form nou peste un secol.

3.2. Societatea carolingian: realiti economice, sociale i culturale


n raport cu lumea bizantin i, ntr-o oarecare msur, cu cea a Orientului Apropiat islamic, societatea carolingian era, la cumpna secolelor VIIIIX, plasat pe un plan inferior, fapt care i-a creat, nu de puine ori, un evident sentiment de inferioritate37. Economia era, ca i n epoca merovingienilor, profund agrar. Tehnicile agricole rmn, n mare parte, neschimbate. Hamul pe gtul animalelor, animale mai puin robuste, plugul cu cuit de fier slab rspndit (e posibil ca una dintre cauze s fie preul ridicat al metalului, mult mai folosit pentru producerea armelor), sporadica folosire a blegarului pentru ngrarea ogoarelor fceau ca randamentul produciei agricole s fie mediocru. Necesitatea acaparrii de noi terenuri, n detrimentul celor sectuite, se realiza preponderent prin defriri. Sistemul agricol se baza pe marele domeniu, ajuns, n secolul al IX-lea, la forma sa cea mai desvrit ntre Rin i Sena. Centrul domeniului era ocupat de reedina stpnului un ansamblu de cldiri unde se locuia i se producea38. Partea care se exploata direct se afla sub diriguirea unor arendai, care ineau registre funciare, celelalte loturi fiind cultivate de ctre ranii posesori n schimbul achitrii unor redevene ctre proprietarul domeniului (bani, mai rar, cci circulaia monetar era slab, ndeosebi produse i munc). Marele domeniu carolingian i asigura singur subzistena, surplusul de producie, destul de sczut totui, era folosit pentru achiziionarea unor produse de lux, ndeosebi a vinului, fierului i srii. Despre o autarhie economic absolut nu se poate vorbi totui, mai ales dup jumtatea secolului al VIII-lea, cci n vastul teritoriu aflat sub autoritatea regal relativ unitar administrat i cu regiuni complementare ca potenial economic pieele urbane i rurale se nmulesc, iar comerul se intensific39. Dominaia arab n rsritul, sudul i vestul Mediteranei, relaiile nu tocmai bune cu Bizanul, afecteaz serios tradiionalul comer al europenilor cu lumea oriental. Papirusul egiptean, fructele exotice i uleiul de msline sunt nlocuite, din ce n ce mai mult, cu untul, ceara i pergamentul. Aromele,
37 38 39

A. Barbera, op. cit., p. 257315. S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 97101. H. Pirenne, op. cit., p. 8390, 218240.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 59

parfumurile i stofele preioase fac obiectul schimburilor din porturile Adriaticii mult mai sigur dect sudul Italiei fa de atacurile pirailor sarazini. Porturile din nordul Galliei i marile ruri interioare vehiculau grul germanic, vinul, sclavii, lemnul i blnurile venite din Scandinavia. Comerul intern este favorizat i de politica lui Carol de restaurare i stabilizare a monedei (dinarul de argint). Din punct de vedere al structurilor sociale, societatea carolingian este n schimbare. La nceputul perioadei n discuie, sclavii, oricum mult mai rari i integrai ei nii vieii cretine, se apropie, ca statut, de cel al colonilor. n ceea ce-i privete pe cei din urm, condiia lor se degradeaz, statutul lor de oameni liberi pare s se tearg. n aceste condiii, n societatea carolingian se face trecerea de la sclavie i colonat la un sistem social bazat pe semi-libertate, numit erbie, ce va deveni definitoriu n perioada urmtoare pentru Europa Occidental. De asemenea, se accentueaz practica nchinrii, beneficiul transformndu-se, treptat, n feud. n timpul lui Carol cel Mare i al urmailor si direci se observ o dezvoltare puternic a marilor proprietari i a celor care deineau funcii administrative n stat. Aceast aristocraie funciar provenea preponderent din clasa rzboinicilor franci, din suita/garda personal a regelui (mpratului), care l nsoea peste tot i care, n timp, a fost nzestrat, pentru serviciul militar, cu ntinse proprieti. Alturi de aristocraia funciar se formeaz o aristocraie de origine galo-roman, creia i reveneau episcopiile, abaiile i unele funcii de la curtea imperial. Se susine c n timpul lui Carol cel Mare aproximativ 30 de familii aristocratice dominau viaa politico-social a imperiului. Dup anul 780, raporturile dintre aceast aristocraie i rege (mprat) au avut la baz jurmntul de fidelitate. Din punct de vedere politico-administrativ40, centrul guvernrii statului carolingian l reprezenta palatul, cu familia regal i nalii consilieri. Primul dintre consilieri era numit summus capelanus un episcop sau abate aparinnd nobilimii de rangul cel mai nalt. Cancelaria palatului era format, cu precdere, din clerici. eful cancelariei, numit cancellarius, avea misiunea de a confirma i de a comunica hotrrile monarhului. Alturi de acesta, n fruntea administraiei centrale i ntlnim pe comitele palatului (administra, prin delegare de autoritate, justiia regal, prezidnd tribunalul n absena monarhului) i pe ambelan (se ocupa de vistieria regal/imperial). Structura administrativ-teritorial a imperiului o reprezenta comitatul. Comitatul era condus de un comite (comes, graf), care l reprezenta pe monarh n toate funciile sale: aplica dispoziiile monarhului, meninea ordinea, organiza nrolarea oamenilor liberi pentru serviciul militar, ncasa taxe i
40

Vezi R. Mussot-Goulard, op. cit., p. 3750.

60 OCTAVIAN TTAR

dri, ddea amenzi i administra justiia. Veniturile acestor comii proveneau din domeniul atribuit lor de monarh, din uzufructul unei pri din domeniile regale aflate n comitatul pe care l administra, din amenzile administrate i din taxele vamale i comerciale n uz pe teritoriul comitatului. n timp, aceti funcionari provinciali tind s se transforme n dinati locali, fapt pentru care, nc din timpul lui Carol cel Mare, se instituie sistemul inspectorilor regali (missi dominici) i judectorilor specializai trimii n comitate pentru a-i inspecta pe comii i a mpri dreptatea n numele monarhului. La marginile imperiului, structura administrativ principal era marca. n fruntea acesteia se afla un margraf (marchiz), care cumula att puterea civil, ct i pe cea militar. n prile sudice ale imperiului ntlnim, ca structur administrativ, ducatul un fel de regiune cu un grad sporit de autonomie. nc din timpul lui Carol cel Mare se instituie regula adunrilor anuale ale administratorilor superiori ai statului. Actele privind hotrrile luate se numeau capitulare, fiind aduse la cunotina administraiei provinciale prin acei trimii regali de care am pomenit. Locul adunrilor l reprezenta capitala, Aachen, dar cum monarhul se deplasa continuu de la un castel la altul, s-a instituit, cu timpul, practica medieval a gzduirii. n plan cultural, Europa Occidental carolingian cunoate prefaceri promitoare, vorbindu-se n istoriografie despre o adevrat renatere carolingian41. Iniiatorul reformei culturale a fost Carol cel Mare, iar nfptuitorul ei clerul instruit. Din aceast perspectiv, consolidarea i reforma bisericii erau absolut necesare. n acest sens, Carol cel Mare a instituit regula ca orice productor s dea zece la sut bisericii, ceea ce a dus la o mbuntire considerabil a strii materiale a preoilor i clugrilor42. Pentru ntrirea disciplinei clerului s-au introdus regulile benedictine, iar pentru ca impactul demersului religios asupra populaiei s creasc s-a trecut la unificarea liturghiei i la scrierea carolin (cu minuscule rotunde) o adevrat revoluie scriptural. Au fost create coli parohiale, episcopale i monastice, instituindu-se nvmntul pe dou niveluri de studiu: trivium, cuprinznd studiul gramaticii, retoricii i dialecticii, i quadrivium, viznd geometria, aritmetica, astronomia i muzica. La curtea imperial au fost adui maetri din Italia (Paul Diaconul, de exemplu), din Spania, de la mnstirile anglo-saxone (Alcuin, nsrcinat s organizeze nvmntul). Din punct de vedere artistic, arhitectura bisericeasc cunoate cea mai spectaculoas dezvoltare. Se spune c ntre 768 i 855 au fost construite 27 de noi catedrale i 417 aezri monastice, dar
41 42

Vezi O. Drmba, op. cit., vol. III, Ed. tiinific, Bucureti, 1990, p. 4051. Vezi R. Mussot-Goulard, op. cit., p. 108124.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 61

i numeroase cldiri episcopale. Cele mai puternice influene artistice sunt cele bizantine, venite de la construciile bizantine din Italia. n finalul rndurilor de mai sus, cteva concluzii se impun: Din punct de vedere politic, Imperiul Carolingian a reprezentat o unificare, a unei Europe cea Central-Occidental, sub un titlu Imperiul Romanilor, n spiritul vechii Europe romane. Din punct de vedere administrativ, pentru prima dat Occidentul se gsea, cu mici excepii (Peninsula Iberic i teritoriile britanice), la un loc, relativ omogen din perspectiva modului de organizare instituional. Din punct de vedere religios, pentru prima dat un amplu teritoriu organizat statal se afla sub autoritatea unui centru religios episcopia Romei. Din punct de vedere ideologic, Biserica Apusean reprezenta exponentul cel mai puternic al vechiului universalism roman, promovat acum n formele unei teocraii cretine. Din punct de vedere cultural, n vremea carolingian ncepe un proces de redeteptare occidental sub forma renaterii carolingiene, n care rolul nvailor bisericii a fost hotrtor. Cele dou Europe medievale prima, Bizanul, mai organizat, mai puternic i mai complex, a doua, Imperiul Carolingian, mai timid, mai oscilant i mai puin omogen din punct de vedere al elementelor constitutive (romanice i germanice deopotriv) , nc att de diferite ntre ele, aveau dou elemente care le uneau: cretinismul i tradiia roman. n timp, elementele care favorizau apropierea au fost sufocate de cele care au favorizat rivalitatea: interesele politice i religioase divergente, orgoliile i aspiraiile economice diferite. Aceste aspecte au determinat ca Evul Mediu s aduc n prim plan dou Europe, amplificnd disputele dintre ele.

62 OCTAVIAN TTAR

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 63

III. III. Europa n secolele IX IXXI


Perioada pe care o analizm n continuare se caracterizeaz prin trei aspecte fundamentale: definitivarea, n aspectele sale principale, a procesului de etnogenez n Europa, constituirea sistemului statal medieval european, pe care se construiete apoi o nou realitate politic european43, i, n final, formarea sistemului social feudal dominant n Europa Apusean44, cu variantele sale i/sau inexistent n Europa Central i Rsritean.

1. Imperiul dislocat. Noile invazii i definitivarea etnogenezei n Europa medieval 1.1. Destrmarea Imperiului Carolingian
Ludovic, supranumit cel Pios, un personaj impulsiv, pasional, puternic influenat de mediul clerical din Aquitania (aici fusese rege n timpul lui Carol cel Mare), dar foarte credincios, devine mprat n ianuarie 814. Ca mprat, Ludovic a fost, spre deosebire de tatl su, mai apropiat de mediul romano-latin; el renunase la titlurile de rege al francilor i rege longobard, pentru a-l pstra doar pe cel de mprat august. nc din anul 817, Ludovic hotrte succesiunea n stat: Lothar, fiul mai mare, s fie ncoronat ca mprat i asociat tatlui su la exercitarea pute43

44

Vezi S. Brezeanu, Imperiu universal i monarhie naional n Europa cretin. Studii de gndire politic medieval, Ed. Merona, Bucureti, 2005. S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 9397, 108113.

64 OCTAVIAN TTAR

rii; Pepin s fie rege al Aquitaniei; Ludovic, al treilea fiu, s fie rege al Bavariei, iar Bernard, nepotul su, s fie rege al Italiei. Toi urmau s se afle sub autoritatea mpratului singurul suveran al poporului cretin. Fapta sa era o mare promisiune istoric. Lucrurile evolueaz ns n defavoarea proiectului imperial. Prost sftuit, Bernard se revolt mpotriva mpratului imediat dup anunul succesoral. Prins, lui Bernard i se scot ochii n 818, iar regatul Italiei va fi suprimat. Sftuit de consilierii si, Ludovic merge la Roma n anul 823 pentru a fi uns mprat de ctre papa Pascal I. Dar, fapta sa nu poate opri tendina centrifug a forelor din provincii. Totul se amplific n momentul n care cea de-a doua soie a mpratului, prinesa bavarez Judith, nscndu-i un biat, Carol, obine, n 829, o revizuire a mpririi din 817. Tnrul Carol va primi un teritoriu compus din regiunea alaman, Raetia, Alsacia i o parte a Burgundiei, fapt care i nemulumete profund pe fiii mai mari ai mpratului. La moartea mpratului, cei trei fii n via (Pepin murise n anul 838) ncep lupta pentru mprirea motenirii statale. n februarie 842, la Strasbourg, Ludovic i Carol i jur reciproc, fiecare n limba celuilalt, ajutor reciproc mpotriva lui Lothar, baricadat n posesiunile italiene. Jurmintele de la Strasbourg, cci aa a nregistrat istoria actul celor doi frai, semnificau, pentru Europa Occidental, un nou nceput: dou popoare (francez i german), dou limbi i dou orizonturi istorice diferite. Neputincios n faa celor doi frai, Lothar consimte, n anul 843, asupra Tratatului de la Verdun. Conform nelegerii, imperiul era mprit astfel: Carol primea Francia Occidental, puternic latinizat, Ludovic domnea n Francia Oriental, de limb german, iar lui Lothar i se asigura autoritatea asupra Franciei Media, eterogen din punct de vedere etnic i cultural, cuprins ntre celelalte state ale frailor si. Actul din anul 843 va marca, prin consecinele sale, istoria medieval pentru multe secole de atunci ncoace. La moartea lui Lothar n anul 855, Lotharingia, cci aa a intrat n contiina vremii ara sa, a fost mprit ntre fiii si45. Titlul imperial va fi purtat, mai mult simbolic, de ctre unii dintre descendenii artizanilor partajului din anul 843: Ludovic II, fiul lui Lothar, ntre 855875, Carol, zis cel Pleuv, fiul lui Ludovic cel Pios, ntre 875877, Carol cel Gros, fiul lui Ludovic al Germaniei, ntre 881888. Arnulf, un bastard al lui Carloman (era fiul lui Ludovic II cel Blbit, deci nepot de-al mpratului Carol cel Pleuv), a fost ultimul suveran carolingian ncoronat ca mprat la Roma, dup dou descinderi n Italia, n 894 i 895. Dup moartea sa n 899,
45

K. Z. Pinter, I. M. iplic, Europa i Orientul apropiat, p. 8388.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 65

coroana imperial va fi purtat de prini mruni, fr semnificaie, pn la ncoronarea lui Otto I n 962. n concluzie, la mijlocul secolului al IX-lea se frngea, prin dislocarea Imperiului Carolingian, o mare posibilitate de istorie european. Se ncheia, astfel, o etap din istoria medieval a Europei Occidentale i se deschidea o alta a realitii politice statal-etnice europene.

1.2. Noile invazii i consecinele lor46


Aezai durabil n nordul Africii i n Spania, sarazinii continu asaltul asupra sudului Europei Occidentale, mai ales dup desfiinarea Imperiului Carolingian. Musulmanii devin stpni asupra insulelor Baleare, Corsica i Sicilia (ocupat integral n anul 902). Pornind din aceste baze, ei au ocupat cteva poziii terestre n sudul Italiei de azi (Bari, Trento) i n sudul Franei (n Provence, La Garde-Freinet). n anul 846, musulmanii atac Roma i prad basilica Sf. Petru, iar n 932 ocup Genova, prilej cu care jefuiesc i iau muli prizonieri. Pe fondul situaiei de criza din Califatul de la Bagdad, spre sfritul secolului al X-lea bazele lor sunt lichidate, n cea mai mare parte a lor, de ctre cretini. Din nordul continentului pornesc spre toate zrile vikingii47. Dup o oarecare acalmie n secolele VIVIII, n care nordul a sfrit prin a se separa de germanii continentali pentru a evolua pe cont propriu, cum spune L. Musset, o parte considerabil a populaiei scandinave se pune n micare. Micarea vikingilor a pornit, se pare, de la clasa rural de proprietari i de la acei efi regionali (jarl). Dinamismul scandinav, cci, n ultim instan, despre aa ceva a fost vorba n secolele VIIIIX, a cunoscut dou forme principale: una agricol i pastoral, ca expresie a dorinei de noi terenuri, i una agresiv individualizat, ca expresie a spiritului de aventur i a poftei de jaf. Secundar i complementar n raport cu primele, avem de a face cu o dimensiune comercial i politic (de represalii, prevenie sau de cucerire) a fenomenului amintit. Fiecare popor scandinav a avut direcii i moduri favorite de aciune. Norvegienii au acionat n grupuri mici, spre vest i nord-vest, pentru jaf i cutarea de terenuri de colonizare (coasta rsritean a Scoiei i Angliei de azi,
46

47

L. Musset, Invaziile, vol. II, Al doilea asalt mpotriva Europei (secolele VIIXI), traducere de O. Cristea, Ed. Corint, Bucureti, 2002, p. 5569, 94127, 136153. Fr. Durand, Vikingii, traducere, prefa i note de O. Cristea, Ed. Corint, Bucureti, 2003; Cornelia Belciu, Al. Popescu, Vikingii, Ed. Albatros, Bucureti, 1976; F. Donald Logan, Vikingii n istorie, traducere de Mariana Grancea, Ed. Blcescu, Bucureti, 1990, p. 123225.

66 OCTAVIAN TTAR

Irlanda, insulele Feroe, Islanda, Groenlanda). n urma aciunii lor s-a realizat, n timp, un fel de influen reciproc celto-norvegian. Danezii, numii normanzi (oameni ai nordului), au fost mai organizai, fiind condui adeseori de un prin din familia regal. Ei cutau prad i pmnturi noi, mai degrab n scopul unor concesiuni dect a unei stabiliri individuale. Ruta aciunii lor a fost, n perioada pe care o discutm, coasta continental a Mrii Nordului i Anglia oriental. Suedezii, numii varegi de ctre orientali, erau interesai de pmnturi cultivabile i de bani fie din comer, fie din serviciul militar. Ruta aciunii lor a reprezenta-o Baltica rsritean, apoi interiorul continentului. Cel trziu pe la anul 860, varegii au ajuns la Bosfor, aproximativ prin anul 839 au ajuns la Marea de Azov, iar dup anul 864 sunt pomenii ca fcnd comer deja cu lumea islamic a Orientului Apropiat i Mijlociu. Despre varegi se spune c au avut vocaie pentru ordine i conducere, semnificativ fiind, n acest sens, rolul lor n ntemeierea statului kievean. Schimbul cultural reciproc cu spaiul rusesc a fost nesemnificativ ns. Partea rsritean a Europei a cunoscut un nou asalt asiatic. Primii au fost ungurii, prezeni nc din secolul al IX-lea n disputele dintre bizantini i bulgari, franci i cnezatul Moraviei. Ungurii s-au aezat sistematic n Cmpia Panonic la sfritul secolului al IX-lea, fiind foarte activi pn n anul 955, cnd sunt nvini de ctre regele Germaniei, Otto I, la Lechfeld, lng Augsburg. ntemeindu-i stat, ungurii au fost al doilea popor de origine asiatic ce s-a instalat durabil, adoptnd modul european de cultur i civilizaie, n spaiul european. Ctre anul 880, la orizontul lumii cretine au aprut pecenegii48. nfrni de khazarii de pe Volga i de ctre uzi, pecenegii au nceput, n anul 889, s migreze spre vest, mpingndu-i pe unguri. Zona lor de aezare era cuprins ntre gurile Dunrii i cursul inferior al Volgi. Dup anul 950, centrul de greutate al statului lor s-a mutat ntre Marea Neagr i statul kievean, fiind mpini spre vest de ctre cumani. n secolul al X-lea, pecenegii au fost aliai i adversari ai bulgarilor, ungurilor, ruilor kieveni i ai bizantinilor. n secolul al XI-lea, prin ocuparea statului bulgar de la sudul Dunrii de ctre Imperiul Bizantin, pecenegii au devenit vecinii bizantinilor la Dunre. Presai din spate de alte neamuri asiatice, unii dintre pecenegi au trecut n regatul Ungariei, alii au devenit mercenari n serviciul bizantinilor i ungurilor. n anul 1091, pecenegii sunt zdrobii de ctre mpratul bizantin Alexios Comnenul, la Lebunion, n Tracia, ieind astfel din istorie.
48

V. Spinei, Marile migrai din estul i sud-estul Europei n secolele IXXIII, Institutul European, Iai, 1999, p. 1588.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 67

Uzii, care i-au urmat pe pecenegi, au trecut Dunrea n anul 1064, npustindu-se n Macedonia. Zdrobii de armatele bizantine, unii dintre noii venii au fost colonizai n Balcani, alii au fost nrolai n Anatolia n armata bizantin. Prin aceasta, uzii au ncetat s mai fie o prezen important n istoria Europei. Cumanii s-au aezat ntre Carpai i nordul Mrii Negre la sfritul secolului al XI-lea, venind din zona asiatic (erau, ca i pecenegii, de neam turanic). Aceast Cumanie a fost un vecin incomod pentru Imperiul Bizantin, mai ales n secolul al XII-lea. Pentru unguri, cumanii au fost adversari, dar i aliai, ara cumanilor fiind o zon de expansiune, dar i pavz nspre/ dinspre rsrit a regatului maghiar. Despre cumani se spune c au stopat expansiunea kievean spre Balcani i c au ntrziat intrarea n istorie a populaiei extracarpatice. Lovii de mongoli n secolul al XIII-lea, cumanii vor nceta s mai reprezinte ceva n istoria Europei.

1.3. Definitivarea etnogenezei medievale europene


Din ampla micare de populaii, din dislocarea statului carolingian, prin cretinism i cretinare, dar i n urma confruntrii culturale a celor dou Europe medievale, a rezultat panoplia popoarelor i statelor medievale europene49. n Europa se afl trei grupuri mari de popoare: popoarele romanice sau neolatine (italian, spaniol, portughez, francez, romn), popoarele germanice (german, englez, olandez, danez, norvegian, suedez, islandez) i popoarele slave (rus, ucrainean, belarus, polonez, ceh, slovac, bulgar, srb, croat, sloven, muntenegrean i altele mai mici sau derivate din slavii sudici). Alturi de acestea ntlnim urmtoarele popoare: grec, maghiar, finlandez, estonian (ultimele trei aparinnd grupului de popoare fino-ugrice), leton i lituanian (aparinnd grupului popoarelor baltice), albanez (descendent al vechilor iliri), irlandez, scoian, vels i breton (urmae ale celilor antici) i basc (de origine pre-indoeuropean). Din punct de vedere cultural, popoarele romanice sunt rezultatul unei duble asimilri: a elementelor etnice pre-romane de ctre elementul roman (a traco-daco-geilor, n cazul romnilor, a galilor, n cazul francezilor, a
49

S. Brezeanu, Identiti i solidariti medievale. Controverse istorice, Ed. Corint, Bucureti, 2002, p. 584, 162189; I. A. Pop, Romni i maghiari n secolele IXXIV. Geneza statului medieval n Transilvania, Ed. Fundaiei Culturale Romne, ClujNapoca, 1996, p. 2428, 4145; Idem, Geneza medieval a naiunilor moderne (secolele XIIIXVI), Ed. Fundaiei Culturale Romne, Bucureti, 1998, p. 953.

68 OCTAVIAN TTAR

celtiberilor, n cazul spaniolilor, a lusitanilor, n cazul portughezilor, a etruscilor i altor neamuri, n cazul italienilor) i a elementelor etnice secundare de ctre autohtonii romanizai (a slavilor, n cazul romnilor, a francilor, n cazul francezilor, a vizigoilor, n cazul spaniolilor, a suevilor, vizigoilor i arabilor n cazul portughezilor, a ostrogoilor i longobarzilor, n cazul italienilor). n ceea ce privete popoarele slave, definitivarea cultural s-a produs prin preluarea, n Evul Mediu, a modelului slavono-bizantin i ortodoxiei, n cazul bulgarilor, statelor slave balcanice i a celor rsritene, sau prin preluarea modelului cultural latin occidental, n cazul croailor, slovenilor, polonezilor, cehilor i slovacilor. n cazul popoarelor germanice, definitivarea cultural s-a realizat prin adoptarea modelului latin occidental, acelai lucru fiind valabil i n cazul ungurilor, popoarelor baltice, finlandezilor i popoarelor de origine celtic amintite. La sfritul mileniului nti, procesul etnogenezei n spaiul european era ncheiat. Forma de cretinism i statutul lor politico-juridic au marcat evoluia medieval a popoarelor europene n Evul Mediu.

2. Constituirea sistemului statal medieval european


Sistemul statal european s-a constituit n urma destrmrii Imperiului Carolingian, a afirmrii unor foste regate, principate i/sau comuniti mai vechi, dar i prin aciunea unor prini, duci, coni, cnezi etc. de concentrare de fiefuri i fideliti multiple.

2.1. Sfntul Imperiu Romano-German


n anul 911, prin moartea lui Ludovic IV Copilul, fiul lui Arnulf, dinastia carolingian se stingea n Germania. ara s-a mprit n dinastii naionale autonome: Saxonia, n nord, Franconia, n centru, Suabia i Bavaria, n sud, Lorena, n vest. Contextul extrem de periculos (avem n vedere aciunile ungurilor, slavilor i danezilor) impulsioneaz procesul regruprii politice germane50. Primul care a manifestat o intenie clar pe aceast linie a fost ducele Saxoniei, Henric Psrarul, ales rege german n anul 919 de ctre franconi i saxoni. Bavarezii i suebii au rmas, deocamdat, n afara acestui proiect politic. n anul 925, Henric preia controlul asupra Lorenei (Lotaringiei, cum o numeau germanii), supunnd-o autoritii sale regale. n anul 933, Henric i nvinge zdrobitor pe unguri, iar n anul
50

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol II, p. 128139; Z. K. Pinter, I. M. iplic, Europa i Orientul apropiat, p. 95107.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 69

urmtor, nvingndu-i pe danezi, cucerete provincia Schleswig, organiznd aici fosta marc danez din vremea lui Carol cel Mare. nainte de moartea sa, survenit n anul 936, Henric I reuete s-l impun la conducerea statului pe fiul su, Otto. Acesta va fi uns i ncoronat ca rege german la Aachen, n august 936, de ctre arhiepiscopul de Mainz, prilej cu care a primit nsemnele puterii regale: coroana, spada, sceptrul cu sigiliul, ca pe vremea lui Pepin cel Scund. Aezat pe tronul imperial al lui Carol cel Mare, Otto ncepe imediat marea oper unificatoare i centralizatoare. Printre aciunile sale cele mai semnificative amintim: supunerea regatului Burgundiei, anihilarea opoziiei propriilor frai (938, 941), intervenia n disputa pentru putere din Frana vecin, prilej cu care i-a consolidat stpnirea asupra Lotharingiei (conciliul de la

Ingelheim, din anul 948), reorganizarea regatului din punct de vedere administrativ (funciile ducale au fost atribuite doar rudelor apropiate, iar
domeniile regale din vechile ducate au fost date n grija unor coni palatini). Dar cnd i zdrobete pe unguri n btlia de la Lechfeld, la 10 mai 955, Otto este considerat pater patriae i salvator al cretintii, precum faimoii carolingieni de odinioar. Ideea unui imperium christianum renate. n toamna anului 961, Otto I trece Alpii i ninteaz asupra Romei. La Pavia (dup unii autori la Milano), papa Ioan XII l ncoroneaz rege al Italiei, apoi mprat romano-german, la Roma, la 2 februarie 962. Noul imperiu (numit mai trziu Sfntul imperiu roman de naiune german) cuprindea ducatele de Saxonia, Franconia, Suabia, Lotharingia, mrcile Lausitz i Meissen, Carintia, Nordmark, marca Bilungilor, iar ca vasale regatul Italiei i regatul Burgundiei. n timpul ederii sale n Italia, Otto I a pus la punct i relaiile cu papalitatea. n acest sens, mpratul ntrete posesiunile papale (Privilegium ottonianum) n spirit carolingian, convine ca papa s fie ales doar cu consimmntul su, iar Magdeburgul s fie ridicat la rangul de arhiepiscopie. Toate acestea dovedeau c actul din 962 a fost rodul unui demers politic a doi protagoniti remarcabili regele german i capul cretintii apusene. Prin actele lor, cei doi au schimbat cursul istoriei Europei medievale la cumpna dintre milenii. La moartea mpratului, survenit n anul 973, tronul imperial a fost ocupat de fiul su, Otto. Noul mprat, Otto II (973983), motenete de la tatl su o situaie favorabil, mai ales n ceea ce privete relaiile externe ale statului. S amintim doar faptul c, dup lungi tratative, Otto I reuise s normalizeze raporturile cu Imperiul Bizantin, fapt pecetluit prin cstoria viitorului mprat cu o prines bizantin. E posibil ca influena bizantin s-l

70 OCTAVIAN TTAR

fii determinat pe Otto II s nlocuiasc titlul imperial de Imperator Augustus cu cel de Imperator Romanorum. Noul mprat, Otto III (9831002), duce la apogeu politica imperial. Otto III se instaleaz la Roma, precum vechii mprai, i, influenat de mama sa, adopt insemne imperiale bizantine: hlamida, diadema de aur, globul rou etc. Avndu-l alturi pe papa Silvestru II, un remarcabil personaj politic, Otto III lucreaz cu abnegaie la proiectul su imperial pe linia tradiiei romane i a noii ordini cretine. Aciunile celor doi colaboratori se ntind pn n Europa Rsritean. Prin recunoaterea Poloniei i Ungariei ca regate catolice, puse sub autoritate papal i imperial, Europa catolic i german iniiaz politica Drang nach Osten. Dup moartea lui Otto III, dificultile succesiunii i presiunea slavilor n rsrit i determin pe mprai s revin n Germania. ncepe, s-i spunem aa, perioada german n istoria imperiului; mirajul unui imperiu constantinian se stinge treptat. Cu mpratul Henric IV (10561106) ncepe lungul conflict cu papalitatea pe tema supremaiei n lumea cretin occidental. Disputa cu papalitatea i comunele italiene, foarte ostile dominaiei germane n peninsul nc de pe vremea ostrogoilor, longobarzilor i francilor, divizeaz nsi lumea german, cei mai redutabili opozani ai familiei imperiale de Franconia fiind bavarezii. La sfritul secolului al XI-lea i nceputul celui urmtor, imperiul era departe de proiectul ottonian. Era, mai degrab, un cmp de btlie dect o unitate politic. Cele dou lumi romanic i german nu puteau fi o unitate, aa nct orice demers de a construi, n fapt, un imperiu aezat i dincolo i dincoace de Alpi se va dovedi zadarnic; imperiul va funciona, de acum ncolo, mai degrab n forma franc dect n cea roman. Consecina cea mai important a strii de lucruri mai nainte prezentat a reprezentat-o frmiarea politic a spaiului italian. Nordul, dominat de imperiu, era compus din foarte multe principate i ducate, doar Veneia i Genova bucurndu-se de un statut aparte, ca republici maritime. Centrul peninsulei era dominat de statul papal, el nsui format din mai multe posesiuni. Apulia i Calabria sunt proclamate ducat sub autoritatea normandului Robert Guiscard, n anul 1059. n anul 1062, Roger I, conte normand, ncepe cucerirea Siciliei de la sarazini, n doar trei decenii faptul fiind mplinit. Se ncheia astfel, prin aezarea normanzilor n sudul Italiei, ndelungata stpnire bizantin n peninsul. Prin fortificarea poziiei papale i venirea normanzilor se deschidea un nou capitol de istorie n spaiul italian.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 71

2.2. Constituirea regatului Franei


Carol cel Pleuv moare n anul 877, dar dinastia carolingian va domina scena politic n Francia Occidental nc timp de o sut zece ani. Acest secol, carolingian, dar negermanic, a fost cel al nceputului constituirii regatului Franei51. A fost o perioad de timp dificil, caracterizat prin dou aspecte majore: impactul devastator al ultimelor invazii, a vikingilor ndeosebi (aciunile normanzilor, cum i numesc francezii pe vikingi, au cptat amploare dup anul 840. Dup eecul n faa Parisului din anii 885886, normanzii s-au sedentarizat. n anul 911, Carol cel Simplu l-a recunoscut pe conductorul normand Rollon ca stpn n comitatul Rouen) i o stare de anarhie i de disput ntre puterea central i marile principate cvasi-independente. La nceputul secolului al X-lea au loc regrupri de comitate n favoarea unor prini locali, care i iau adeseori titlul de marchiz sau de duce. n sud, comiii de Toulouse devin marchizi de Gothia, iar comiii de Poitiers devin duci de Aquitania. La est, se formeaz un ducat de Burgundia, pe care rul Sane l separa de regatul cu acelai nume. La nord, conii de Flandra, ducii de Normandia i cei ai Bretaniei sunt cei mai puternici. Centrul este dominat, n principal, de conii de Champagne, Maine, Anjou i Vermandois. n anul 987, ultimul carolingian, Ludovic V, moare accidental, fr a lsa urmai direci. n acest context, mai marii regatului, mpini de arhiepiscopul de Reims, Adalbron, l aleg rege pe Hugo Capet (porecla, mai trzie, vine, probabil, de la numeroasele capae manta mare i lung, care se nchide n fa i care se poart de cel care oficiaz n cadrul ceremonialului religios pe care acesta le avea). Se deschidea, astfel, epoca dominaiei Capeienilor (Capetingilor), care va dura pn la nceputul secolului al XIV-lea. Secolul al XI-lea a fost unul modest pentru regii capeieni, cu Robert II cel Pios (9961031), Henric I (10311060) i Filip I (10601108), cci domeniul regal, singurul pe care se puteau baza n consolidarea puterii, gravita n jurul Parisului i Orlansului, fiind mult mai restrns dect al aristocrailor locali amintii mai sus. Totui, treptat, dinastia s-a consolidat, cci Capeienii aveau cteva avantaje remarcabile: erau regi ncoronai i, ca atare, prin natura lucrurilor aparineau n egal msur lumii ecleziastice i lumii laice, trgnd foloase i de la comii i de la episcopi; au avut parte de domnii lungi, cu motenitori asociai la domnie nc din timpul guvernrii tatlui; au dat dovad de perseveren i rbdare n meninerea i lrgirea domeniului personal; domeniile regale erau foarte bogate, aducndu-le venituri importante; au
51

J. Carpentier, Fr. Lebrun (coord.), op. cit., p 106119; J. Madaule, Istoria Franei, vol. I, Ed. Politic, Bucureti, 1973, p. 77122.

72 OCTAVIAN TTAR

manifestat independen fa de Imperiul Romano-German i au promovat relaii bune cu papa i cu arhiepiscopia de Reims. Toate acestea, coroborate cu un context extern favorabil, i-au permis tnrului regat francez s se consolideze, proces care va cunoate un spectaculos avnt n secolele urmtoare.

2.3. Constituirea regatului Angliei


Regatul Angliei s-a nscut n secolul al XI-lea, cnd s-au ntlnit lumea anglo-saxon din insul cu lumea franco-normand venit de peste Canal, pentru ca n secolele urmtoare noul regat format aici s domine din punct de vedere politic statalitile din insulele Britaniei52. 2.3.1. Anglia pre-normand n secolul al V-lea, realitatea etnico-cultural din spaiul britanic cuprindea o populaie celtic, n Scoia i Irlanda, i o populaie romano-britanic, n fosta provincie roman, abandonat de autoritile de la Ravenna la nceputul secolului n discuie. Imediat dup retragerea legiunilor romane ncepea invazia anglo-saxon, ncheiat cu aezarea n insul a acestor venii de peste Strmtoare. Noii venii, oameni ai cmpiei, au produs ample deplasri de populaie. Primii venii au fost iuii. ntre 449 i 455 ei au ocupat teritoriul actualului comitat Kent, numit aa dup numele btinailor (Cantii sau Cantiacii). Lor le-au urmat saxonii. Saxonii au fost cei mai numeroi dintre noii venii n insul. Ei au ocupat sudul rii, dnd natere regatelor Sussex (491), Wessex (519) i Essex (pe la aul 600). Anglii s-au aezat n nord-estul Angliei de azi. La nceput, anglii au format dou mici regate (Bernicia, n 547, apoi Deira, n 560), unite n regatul Northumbria n anul 593. Alii s-au aezat n centrul rii, formnd, pe la anul 600, regatul Mercia. Anglii aezai n estul insulei au ntemeiat regatul East Anglia (probabil la nceputul secolului al VI-lea). Anglo-saxonii s-au luptat cu tenacitate ntre ei, dar i cu populaia local. Pn pe la anul 670, Northumbria a deinut supremaia politic n insul, pentru ca apoi, pn la anul 821, regatul Mercia s domine regatele din jur. Din anul 827, hegemonia militaro-politic, mai trziu i cultural, a fost deinut de regatul saxon Wessex. n anul 829, toate regatele din Anglia l-au recunoscut pe Egbert al Wessex-ului ca bret walda (aprox. mare rege), predecesorii si purtnd deja titlul de rex totius Anglorum patriae i/sau de rex Anglorum.
52

A. Nicolescu, Istoria civilizaiei britanice, vol. I, Din preistorie pn n secolul al XVII-lea, Institutul European, Iai, 1999, p. 65204.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 73

Pe la sfritul secolului al VIII-lea au nceput raidurile normanzilor (danezilor) pe coasta estic, apoi i n interiorul insulei. Cel care va pune capt expansiunii daneze a fost Alfred cel Mare (871899), regele Wessex-ului. n testamentul su, Alfred cel Mare s-a intitulat rege al saxonilor de vest. Secolul al X-lea a fost o perioad de puternic afirmare. Fiul lui Alfred cel Mare, Eduard cel Btrn (901924), este recunoscut ca mare rege de prinii britoni din Scoia, ara Galilor i Strathclyde (regat briton situat n sud-vestul Scoiei i nord-vestul Angliei; va fi anexat regatului Scoiei pe la 1020). Treptat, autoritatea regilor din Wessex s-a extins asupra ntregii Anglii, prestigiul lor fiind recunoscut pe continent de ctre familiile regale carolingiene. n anii 979981 a avut loc a doua invazie danez n insul. ntre 1016 1035, danezul Canut (Knut) cel Mare, viitorul rege al Danemarcei i Norvegiei, devine rege al Angliei. Dar dup numai civa ani, coroana Angliei a revenit Casei de Wessex din nou, prin Eduard, zis Confesorul (1042 1066). Eduard crescuse n Normandia, la unchii si, ducii Normandiei, cci mama sa, Emma, era fiica lui Richard I al Normandiei. Odat cu domnia sa ncepe influena normand n Anglia. La moartea lui Eduard, coroana Angliei i revine, din ianuarie i pn n octombrie, fiului contelui de Wessex, Harold Godwineson, desemnat ca succesor de ctre Eduard. Faptul acesta a declanat disputa pentru putere n regatul Angliei. 2.3.2. Cucerirea normand Dup aezarea n nordul Franei i trecerea la cretinism, eful normand i ia titlul de duce, devenind astfel vasal al regilor Franei. Timp de un secol, ducii normanzi i-au consolidat puterea, domeniul lor devenind centrul unei strlucite civilizaii monastice. La moartea tatlui su, survenit n anul 1035 n drum spre Locurile Sfinte, copilul Wilhelm devine, cu sprijinul regelui Franei, al aptelea dux Northmannorum. Cstoria sa cu Mathilda, fata contelui de Flandra, anexarea comitatului Maine i ptrunderea n sfera sa de influen a unor domenii aparinnd puternicului duce de Anjou au fcut ca ducele normand s devin unul dintre cei mai puternici seniori ai Europei secolului al XI-lea. n septembrie 1066 ncepea campania Bastardului peste Canal, pentru a-i ocupa tronul promis. La 14 octombrie, la Hastings, n sudul Londrei, Harold II al Angliei este ucis n lupt, iar otile sale sunt spulberate de ctre trupele lui Wilhelm. Wilhelm, numit de acum Cuceritorul, a fost ncoronat rege al Angliei n ziua de Crciun a anului 1066 de ctre arhiepiscopul de Canterbury, arhiepiscopul de York i episcopul de Coutances. Peste doi ani, soia Cuceritorului a fost ncoronat regin a Angliei.

74 OCTAVIAN TTAR

Wilhelm a avut tenacitatea i rbdarea, timp de douzeci de ani, s pacifice aceast lume n care s-a aezat. La revolte a rspuns prompt, bazndu-se pe rzboinicii normanzi i pe miliia saxon a oamenilor liberi (fyrd). El nu a violentat realitatea anglo-saxon din insul, implantarea rnduielilor fracezo-normande fcndu-se lent. Marea realizare a noului rege a fost alctuirea primei cri funciare din istorie (Domesday Book). Prin aceasta, erau puse n eviden cu exactitate domeniile impozabile i vasalii care i datorau regelui serviciul militar. Wilhelm I moare, cznd de pe cal la Mantes, n Normandia, n anul 1087, fiind nmormntat la Caen. Tronul Angliei va fi ocupat de William, al doilea su fiu. William II Rufus (10871100) era mic de statur, ndesat, cu o ceaf ca de taur, coleric, cu accese de furie, care i accentuau blbiala. Nu l-a iubit nici poporul, nici istoricii, fiind considerat unul dintre cei mai ri regi pe care i-a avut Anglia. A pus dri grele, era zeflemitor la cele sfinte, a inut vacante posturi de episcopi pentru a-i nsui veniturile acestora. A fost, n schimb, un otean viteaz i capabil. A murit la vntoare, lovit de o sgeat, fiind singurul rege englez necstorit. Tronul Angliei a fost ocupat de fiul mai mic al Cuceritorului, Henric. Henric I Beauclerc (11001135) era nscut i educat n Anglia. Era tiutor de carte, fcut s comande i s administreze un regat. S-a cstorit cu fiica regelui Scoiei, Matilda, ntrind astfel aliana celor dou state. Fiica sa, Matilda, va deveni soia mpratului german Henric V. Henric a restabilit ordinea n regat, a legiferat bine i a purtat puine rzboaie. Din pcate, Henric nu a avut biei, nici mcar din a doua cstorie, cu Adelaida de Louvain. n aceste condiii, succesor a fost desemnat fiica sa Matilda, recstorit, dup moartea mpratului german, cu contele de Anjou i Maine, Geoffroi V cel Frumos, supranumit Plantagenetul (de la o plant, planta genisa, cu care i mpodobea plria). La moartea sa, Henric a fost nmormntat n Anglia, la abaia benedictin Reading. ncepea o nou er n istoria medieval a regatului Angliei.

2.4. Peninsula Iberic: Spania i Portugalia


2.4.1. Regatele Spaniei Pn la sfritul Evului Mediu, cuvntul Spania a fost folosit foarte puin de ctre autohtoni, fiind folosit mai ales de ctre strini. Peninsula cuprindea cteva regiuni distincte Castilia, Aragn, Catalonia, Navarra, Portugalia , dup care locuitorii i-au dat nume53.
53

Jill Kilsby, Spania: mrire i decdere. 14741643, traducere R. Sndulescu, Ed. ALL, Bucureti, 1998, p. 314.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 75

Istoria medieval a Spaniei este marcat de lupta autohtonilor mpotriva arabilor cuceritori. n acest sens, un rol important l-au avut provinciile din nord (Asturia, ndeosebi) i cele din est, dintre Pirinei i rul Ebru, pe care carolingienii le-au controlat ntr-o vreme (Navarra, Aragn i Catalonia). Reconquista ncepe n secolul al VIII-lea, la civa ani de la cucerirea arab, din nord, din Asturia (n jurul oraului Oviedo), provincie neocupat de arabi, ca i Galicia (n jurul oraului La Corua) i ara Bascilor (n jurul oraului Bilbao). n anul 718, vizigoii i spaniolii, condui de Pelayo, i nving pe arabi la Cavadonga. Pelayo (718737) a fost ntemeietorul regatului Asturilor o monarhie teocratic electiv. Dup el, Alfonso I (739757) domnete n regatul Asturiei i Lenului (cu centrul n oraul Len). Peste un secol, Alfonso II (866919), rege al Lenului i Asturiei, extinde hotarul sudic al regatului pn la rul Duero. n rsritul Spaniei, contele de Burgos, Fernn Gonzles (930970), cucerete, cu sprijin arab, teritorii n regatul Lenului i asigur autonomia Castiliei n raport cu Lenul. ntre anii 10001032 domnete n Navarra Sancho III (Sancho Garcia cel Mare). n anul 1029, regele Sancho III cucerete o parte a Lenului i i instituie autoritatea asupra Castiliei. La moartea sa, regatul este mprit ntre fiii si: Garcia domnete n Navarra, Ramiro este rege al Aragnului, iar Ferdinand este stpn peste regatul Castiliei. Ferdinand ncheie cucerirea Lenului, iar n anul 1056 i ia titlul de rege al Lenului. ntre anii 1076 i 1134 a funcionat uniunea personal a Aragnului i Navarrei, iar n anul 1137 comitatul Barcelonei (Catalonia) s-a unit cu Aragnul ntr-un singur regat (uniunea se va desface, temporar, n anul 1157, cnd fiii regelui Alfonso VII se proclam regi n cele dou provincii). Concomitent cu aceste proiecte politice de aezare statal, spaniolii continu, ncet, dar sigur, sprijinii de papalitate, opera de eliberare a rii. n anul 1085, Alfonso VI, regele Lenului i Castiliei, cucerete de la musulmani oraul Toledo, n mijlocul Spaniei. n anul 1094, nobilul castilian Rodrigo Diaz de Bivar (Cidul) cucerete de la almoravizi Valencia, iar n anul 1118 musulmanii sunt izgonii din Zaragoza viitoarea capital a regatului Aragnului. Aadar, la nceputul secolului al XII-lea cele trei regate (sau uniuni de regate) Aragnul, Navarra i Castilia-Len domin scena politic, controlnd mai bine de jumtate din teritoriul peninsulei.

76 OCTAVIAN TTAR

2.4.2. Regatul Portugaliei54 n secolul al V-lea, vechea provincie roman Lusitania a fost cucerit de vizigoi, nlocuind dominaia suevilor. n anul 718, arabii au cucerit provincia. n anul 1055, Ferdinand cel Mare, regele Lenului i Castiliei, recucerete de la mauri o mare parte a teritoriului portughez, pe care l organizeaz ntr-un comitat, cu capitala la Coimbra. n anul 1143, prin tratatul de la Zamora, Lenul recunoate independena Portugaliei. Tnrul regat al Portugaliei se pune sub suzeranitatea papei. n anul 1147, Lisabona este cucerit de portughezi, frontiera cu maurii fixndu-se pe rul Tajo. ntemeietorul dinastiei monarhice portugheze a fost vestitul cavaler Alfons Henriques, rege al Portugaliei ntre 11391185.

2.5. rile Nordului


2.5.1. Regatul Danemarcei Numele rii este dat de tribul danilor, ce ptrunde n peninsul n secolele VVI. Fondatorul dinastiei medievale statale daneze a fost Gorm cel Btrn (cca. 935)55. Regele Gorm i avea reedina n centrul Iutlandei, la Jelling; era nc pgn, dar soia sa, Thyra, se pare c se cretinase. Fiul regelui Gorm, Harald Dinte Albastru (cca. 940985), a fost adevratul fondator al bisericii i statului danez. El a acceptat botezul pe la anul 960 din minile unui misionar german. Fiul su, Sven Barb Despicat (cca. 9851014), a avut meritul organizrii militare a rii. Urmaul su, Knut cel Mare (10181035), reuete s uneasc sub autoritatea sa Danemarca, Norvegia, Anglia i Scoia. A fost un ins care s-a dedicat organizrii statale a teritoriilor cucerite, domnia sa fiind o perioad a dezvoltrii urbane a rii. Dup cinci decenii de linite intern, au urmat treizeci de ani de tulburri. Cu Sven Estridsen (10351074), ara se aeaz pe pmnt danez, monarhia consolidndu-se. Regatul s-a ntrit din punct de vedere instituional i bisericesc; cultura latin s-a impus. La Lund, n 1103, papa Pascal II a creat o arhiepiscopie pentru toi cretinii nordici. 2.5.2. Regatul Norvegiei Aciunea de unificare a rii a fost nceput de Harald Haarfager (Pr Frumos), care a domnit ntre 872 i 930. Fiii acestuia s-au angajat n ample
54

55

A. H. De Oliveira Marques, Istoria Portugaliei, traducere de Micaela Ghiescu, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1996, p. 516. A. Oetea (coord.), Istoria lumii n date, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1972, p. 7071; S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 9193.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 77

lupte pentru putere, nruind opera tatlui lor. Abia la sfritul mileniului, Olaf I Tryggvason (9951000), cretinat n Anglia, a reuit s restabileasc unitatea statului, favoriznd, n acelai timp, activitatea misionarilor cretini. Au urmat, dup Olaf I, 16 ani de ample confruntri. Abia cu Olaf II (1016 1028) s-a refcut unitatea statului. n anul 1028 este ocupat partea sudic a rii de ctre danezi, uniunea danezo-norvegian durnd pn n anul 1035. Antrenat n deceniile urmtoare n cuceriri peste mri, Norvegia se rentoarce asupra siei abia n secolele XIIXIII, ndeosebi sub regele Haakon IV (12171263). 2.5.3. Regatul Suediei n ciuda rezultatelor spectaculoase obinute de varegi, Suedia a rmas n urm fa de statele vecine, nefiind o monarhie stabil. Sub Olaf Eriksson Skttkonung (9951022), care s-a botezat prin 1008, se bate prima moned i se stabilete un rudiment de fiscalitate public. Singurul succes remarcabil al Suediei n secolul al XI-lea a fost rspndirea cretinismului. ntre 1060 i 1250, ntregul efort monarhic de consolidare statal a fost subminat de disputa pentru putere a dou dinastii Stenkil i Sverker. n aceast perioad a fost ncorporat regatului Suediei teritoriul finlandez.

2.6. Europa Central i Rsritean


Organizarea politic-statal a Europei Centrale i Rsritene a vut loc sub influen franc, n centru, i sub influen bizantin, n rsritul continentului. Acest proces a avut loc pe fondul unei duble presiuni: a germanilor, din vest, ncepnd cu secolul secolul al XI-lea, i a asiaticilor, din est. 2.6.1. Moravia i Boemia La nceputul secolului al IX-lea, societatea din Moravia i Slovacia occidental56 cunotea deja o stratificare social, nobilimea fiind foarte activ, construindu-i ceti importante. Ea era foarte receptiv fa de misiunile cretine venite din Bavaria. Aproximativ pe la anul 833, arhiepiscopul de Salzburg a creat o biseric la Nitra centrul unui principat nc pgn. Unificatorul i ntemeietorul de stat a fost Mojmir (830846). Fiul su, Rastislav (846869), un cretin convins, dei a ajuns ef n Moravia cu ajutorul lui Ludovic Germanicul, s-a dovedit a fi foarte nencreztor fa de franci. Rastislav s-a orientat spre Bizan, primind misiunea lui Constantin i Metodiu
56

Z. K. Pinter, I. M. iplic, Europa i Orientul apropiat, p. 133135; N. Ciachir, Istoria slavilor, Ed. Oscar Print, Bucureti, 1998, p. 1417.

78 OCTAVIAN TTAR

fondatorii bisericii slave de aici (862). n acest context, n anul 869, papa Adrian II emite o bul, prin care slavona a fost recunoscut ca limb de cult la slavii de apus57. Svatopluk, succesorul lui Rastislav, i-a impus protectoratul asupra slavilor din Boemia, Pannonia i Polonia meridional. La moartea sa, n 894, statul a fost mprit ntre fiii si. Sub loviturile ungurilor, n anul 906 Moravia i-a ncetat existena; intr n istorie Boemia. n timpul lui Carol cel Mare, Boemia devine o anex a ducatului Bavariei. La cumpna secolelelor IXX, cehii s-au separat de cnezatul Moraviei Mari. Cei care au condus opera unificatoare au fost ducii de Praga (recunoscui oficial de regele german Arnulf nc din anul 890), din dinastia Przemyslizilor. Pn la sfritul secolului al X-lea, au funcionat dou formaiuni politice cehe. n anul 915, prin cucerirea localitii Libice, Boleslav II unific Cehia. Sub prinul Vclav (Venceslas, ca sfnt), care a domnit ntre 915929, cehii s-au cretinat n rit latin. n secolul al X-lea, principii cehi s-au aflat n relaii de supunere fa de mpratul german, pentru ca n secolul urmtor s ncerce o desprindere de sub aceast dominaie. Relaiile relativ bune cu mpraii germani le-au asigurat o oarecare protecie fa de raidurile ungurilor. Ba mai mult, n anul 1031 cehii au reuit recucerirea definitiv a Moraviei. n anul 1085, marele cneaz Vratislav primete de la mpratul german Henric IV titlul de rege, fapt reconfirmat de mpratul Friedrich I Barbarosa n anul 1158. Prin Bula de Aur a mpratului Friedrich II, din 1212, titlul regal devine ereditar, regelui ceh recunoscndu-i-se calitatea de principe german. 2.6.2. Regatul Poloniei n prima jumtate a secolului al IX-lea, teritoriul viitorului regat al Poloniei era locuit de un numr mare de populaii slave. Dintre neamurile slave de aici, dou se situeaz n fa: cel al vislanilor (oamenii de pe Vistula), in jurul Cracoviei, i cel al polanilor (oamenii cmpiilor), n jurul oraului Gniezno. n secolele IXX a avut loc o mare dezvoltarea a oraelor i o ncrncenat disput a prinilor de a-i subordona teritoriile vecine. Cei mai energici sau dovedit a fi prinii polani din nord, grupai n familia dinast a Piatilor. ntemeietorul statului polonez a fost prinul Mieszko I (cca. 960992)58. Sub autoritatea sa ncepe un amplu proces unificator i administrativ. Creti57 58

Vezi D. Obolensky, op. cit., p. 153167. A. Oetea (coord.), Istoria lumii n date, p. 72.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 79

narea rii are loc n anul 966, prinul polonez nchinnd statul Sfntului Scaun n anul 990. Opera tatlui a fost continuat de fiul acestuia, Boleslav (9921025), zis cel Viteaz. Teritoriul statului se extinde considerabil, ndeosebi pe seama slavilor lusacieni i milicieni. Rivalitile dintre Boleslav i cnezii Boemiei se rezolv adeseori prin intermediul mprailor germani. n anul 1000, la Gniezno, se nfiineaz o arhiepiscopie, fapt care permite ncoronarea lui Boleslav ca rege n ultimul su an de domnie. Din pcate, cu Mieszko II (10251034) ncepe declinul statului polonez. Regii slabi din perioada urmtoare i aciunile centrifuge ale nobililor au amplificat acest proces. De dezordinile din ar vor profita, n primul rnd, germanii, care vor acapara, n secolele al XII-lea i al XIII-lea, teritoriile vestice i nordice ale slavilor (Pomerania i Prusia); ara intr sub suzeranitatea imperial german. 2.6.3. Regatul Ungariei Pe la anul 895896, ungurii se instaleaz n Cmpia Panonic, un teritoriu cunoscut lor, relativ liber din punct de vedere politic dup distrugerea avarilor, dar disputat de bulgari, francii rsriteni i moravieni59. Prima jumtate a secolului al X-lea a fost o perioad de incursiuni militare n toate direciile, pentru jaf i impunerea tributului. Un moment de rscruce n istoria ungurilor s-a petrecut n anul 955. nfrni de regele german Otto, ungurii au fost la un pas de a fi scoi din istorie. Prini ntre dou blocuri politice puternice, cel bizantin i cel german, ungurii au ales singura cale n msur s le asigure supravieuirea pe termen lung n Europa sedentarizarea i intrarea n ordinea politic i cultural a Europei Occidentale. Principele tefan (9971038) a fost cel care i-a introdus pe unguri n ordinea medieval european. Cstorit cu principesa bavarez Gizella, tefan trece la cretinism, fapt pentru care primete coroana de la pap, fiind proclamat rege apostolic (ncoronarea efectiv a lui tefan I a avut loc la 25 decembrie 1001). n timpul lui tefan I, Ungaria a cunoscut un amplu proces de modernizare instituional. Din punct de vedere ecleziastic, la Esztergom s-a ntemeiat o arhiepiscopie, cu zece episcopii. Din punct de vedere administrativ,
59

Gergely Andrs, Istoria Ungariei, traducere de H. G. Mihly, Odorheiu Secuiesc, 1993, p. 1221; Gyula Krist, Histoire de la Hongrie mdivale, tome I, Le temps des rpds, traduit du hongrois par Chantal Philippe, Press Universitaires de Rennes, 2000, p. 1570.

80 OCTAVIAN TTAR

ara a fost organizat n comitate. S-au constituit ntinse domenii regale, statul fiind nzestrat cu o cancelarie central i o nou legislaie, dup model apusean. La Szkesfehrvr (Alba Regal), regele tefan I i-a construit o reedin, capitala fiind n apropiere, la Esztergom. La moartea regelui tefan I, societatea ungar a fost nevoit s fac fa din nou unei mari provocri. Fr urmai direci n linie masculin din partea regelui defunct, Ungaria avea de ales ntre cutuma maghiar, potrivit creia cel mai n vrst brbat al familiei domnitoare era n drept s conduc regatul, i dreptul european, bazat pe principiul primogeniturii i idoneitii. Pe cale de consecin, Ungaria a fost cuprins, timp de cteva decenii, de anarhie i lupt pentru putere. Situaia critic a regatului a fost depit prin domnia lui Ladislau cel Sfnt (10771095) i a lui Coloman, zis Crturarul (10951116). Consolidnd aparatul administrativ, nfiinnd noi episcopii n teritoriile cucerite, crora le-au adugat aparatul capitlurilor, regatul a avut capacitatea de a se lansa ntr-o ampl oper de cuceriri teritoriale n secolul al XII-lea. Intrat n ordinea european, Ungaria a redeschis drumul continental spre Constantinopol, ceea ce a nsemnat importante consecine economice i culturale pentru tnrul stat. 2.6.4. Formarea statului kievean ncepnd cu secolul al VIII-lea, ordinea patriarhal a slavilor rsriteni a nceput s se destrame, fiind nlocuit, mai ales n zona de sud, de aliane ntre diferite familii, apoi de uniunile de triburi existente aici60. n secolul al IX-lea apar efii locali, un fel de comandani militari aezai n localiti fortificate. Raporturile slavilor rsriteni, cu dou focare de civilizaie khazarii i bizantinii , precum i schimburile comerciale tot mai intense i ameliorarea tehnicilor agricole, au favorizat formarea statului. ntemeierea statului ine de ceea ce Vechea cronic rus numete chemarea varegilor. Evenimentele se petrec pe la 852862 i au vizat intensificarea legturilor comerciale dintre varegii nordici, lumea oriental i cea bizantin. Se spune c Riurik, Oleg, care a a cucerit Kievul n anul 882, apoi urmaul su, Igor (912948), toi trei scandinavi, au fost fondatorii statului kievean. n secolul al X-lea, statul kieven pstra nc aspectul unei confederaii de triburi sub autoritatea cneazului de Kiev. El percepea un impozit de la supui,
60

Tamara Kondratieva, Vechea Rusie, traducere, prefa i note de R. G. Pun, Ed. Corint, Bucureti, 2000, p. 1750. Vezi i A. Deac, Din istoria Ucrainei. ara de margine, Ed. Europa Nova, Bucureti, 2001; T. Puiu, Ucraina i ucrainienii. Schi istoric, Ed. Mustang, Bucureti, 1999.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 81

strns dup rnduielile fiscale din teritoriile supuse, adic iarna. La nceputul verii soseau convoaiele din nord, pe Nipru, care se ndreptau spre Constantinopol, fiind i ele supuse vmii la Kiev. Slavii ofereau pieei bizantine blnuri, miere, cear, sclavi, acestor produse adugndu-li-se mrfurile nordice: arme, esturi, bijuterii etc. Produsele luate din Constantinopol se ndreptau, n mare msur, spre Europa Occidental, prin nord (obiecte de lux, vinuri, arme, mirodenii, esturi etc.). Comerul a nsemnat, i n acest caz, civilizaie, bogie i dezvoltarea vieii urbane. Marea cotitur n istoria slavilor rsriteni s-a produs din momentul cretinrii. Dup un secol de relaii cu Bizanul, cretinarea era ceva firesc s se ntmple. Evenimentul s-a produs n 988989, sub cneazul Vladimir. Rspndirea cretinismului n lumea slav rsritean a fost favorizat de traducerea crilor sfinte n slavon. Biserica de la Kiev inea de patriarhia din Constantinopol, patriarhul fiind cel care l numea pe mitropolitul Kievului. Percepnd a zecea parte din veniturile populaiei, biserica de la Kiev a devenit foarte bogat. Patronnd o ampl oper constructiv i cultural, biserica a avut meritul de a fi contribuit la naterea culturii ruse clasice, cum este numit aceast important dezvoltare cultural din cnezatul de la Kiev. Sistemul de guvernare se baza pe autoritatea efului de la Kiev. Cneazul de Kiev, ca mare cneaz, deinea autoritatea suprem. El guverna mpreun cu adunarea municipal. Primul nscut din familia cneazului deinea Kievul i Novgorodul. Ceilali frai i rudele apropiate erau investii cu demnitatea de cneaz n zonele mrginae. ntre autoritatea central i ceilali cnezi au existat ample dispute pentru putere, ceea ce dovedete c statul kievean, nfloritor de altfel, nu era expresia unei uniti i unificri la scara ntregului teritoriu, diferenele etnice, cutumele diferite i absena unei clase aristocratice funciare, legat de un anumit teritoriu prin domenii statornice, amplificnd tendinele centrifuge. ncepnd cu secolul al XI-lea, axa comercial nord-sud (drumul de la varegi la greci) decade, ceea ce a nsemnat o diminuare a supremaiei Kievului i afirmarea, treptat, a nord-estului slav. La nceputul secolului al XIII-lea se individualizeaz patru centre politice principale n lumea slav rsritean: Kiev, Halici-Volnia, Novgorod i Vladimir-Moscova. Asaltul mongol va schimba cursul istoriei n Europa Rsritean.

82 OCTAVIAN TTAR

3. Geneza sistemului feudal n Europa Occidental


Sistemul social feudal s-a nscut, n aspectele sale principale, n societatea carolingian. n secolele XXI, societatea de tip feudal devine dominant61. n general, acest tip de societate este o form de comunitate uman bazat pe legturi de dependen ierarhizate (economice, sociale, politico-juridice i spirituale), avnd n vrful piramidei o clas de nobili. O societate bazat pe obligaii de supunere i de servicii din partea vasalului fa de senior, senior care, n schimbul acestora, i garanteaz protecia i l ntreine, acordndu-i un feud. Societatea feudal a fost rezultatul unor lente, dar continue i profunde transformri, care au adus n prim-plan feudul (fieful, domeniul), relaiile de dependen ataate acestuia, o nou structur social, un tip nou de monarhie i o mentalitate ataat noii rnduieli. n forma sa clasic, occidental, eseniale pentru societatea feudal erau feudul i relaiile de dependen generate de acesta. Feudul, laic sau ecleziastic, s-a dezvoltat din vechiul beneficium, nsemnnd, acum, o posesie ereditar asupra unei suprafee de teren, dobndit cndva pentru slujba militar sau funcia deinut. Erodarea autoritii centrale a favorizat acest proces. Relaiile de dependen, urmnd ierarhia social, sunt ataate i generate de statutul feudului. Au funcionat, pe de o parte, relaiile dintre deintorii de feud i ranii dependeni aezai pe domeniu, iar, pe de alt parte, relaiile dintre nobili (raporturile vasalice). Raportul de vasalitate s-a nscut fie din iniiativa i/sau aciunea suzeranului, care a reuit s aduc la ascultare, prin mijloace persuasive sau prin for, o parte a clasei rzboinice iniiale, fie din iniiativa acesteia din urm, nevoit a cuta protecie. n esen, raportul de vasalitate nsemna un angajament de ndatoriri reciproce ale prilor. Suzeranul (seniorul) avea datoria s-l menin pe vasal pe feudul pe care i-l acordase, s-l apere i s-i fac dreptate i, dac era cazul, s-l ntrein la curtea sa mpreun cu ntreaga familie. Vasalul, la rndul su, era obligat s-i acorde seniorului (stpnului) ajutor militar i financiar n caz de nevoie (auxilium), s fac serviciu la curtea acestuia (consilium), s-l accepte pe senior ca judector al su, s-i fie fidel i s conserve feudul ncredinat. Raportul de vasalitate cpta consacrare juridic n urma unui ceremonial ce persupunea: omagiul (gestul simbolic prin care vasalul se ncredina seniorului), jurmntul i investitura (aciunea prin
61

M. Bloch, Societatea feudal, vol. I, Formarea legturilor de dependen, traducere de Cristiana Macarovici, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1996, p. 161288; S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 108120.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 83

care seniorul nmna vasalului feudul sau funcia, constnd, n final, n conferirea unui obiect simbolic). Raportul de vasalitate, mai ales cnd era vorba de vrful ierarhiei feudale, a cunoscut nuanri. n acest sens, ntlnim: regimul privilegiilor sau imunitii, ca un ansamblu de favoruri sau scutiri, pariale sau totale, acordate vasalului, i regimul drepturilor senioriale, ca un ansamblu de drepturi speciale pe care seniorul le avea (dreptul de a porni rzboi din proprie iniiativ, dreptul de a bate moned, de a emite ordonane, de a percepe taxe i dri, de a judeca). Raportul dintre deintorii de feud i o parte a rnimii (aa-zisa rnime dependent sau aservit) s-a instituit n urma schimbrii regimului proprietii funciare, prin generalizarea relaiilor vasalice. Prin abuz i constrngere, sau pur i simplu din nevoie, o parte a rnimii devine parte a feudului. Dreptul acesteia de a folosi o parte a feudului nsemna obligaii economice, juridice i spirituale n raport cu deintorului feudului (laic sau ecleziastic, senior sau vasal). Noua structur social62, simplificat, urma schema tripartit: oratores (cei care se rugau pentru ceilali i patronau activitile spirituale, clerul nalt ndeosebi), bellatores (cei care se luptau pentru a-i apra pe ceilali, acum clasa cavalerilor milites) i laboratores (cei care munceau pentru a asigura cele necesare traiului, ranii ndeosebi). Susinut printr-o ideologie oficial venit dinspre oamenii bisericii ndeosebi, ierarhia social amintit a dominat Evul Mediu cteva secole, fiind acceptat ca un dat. Ct privete guvernarea, societatea medieval din aceast perioad cunoate dou forme de monarhie: mpratul i regele, de unde au rezultat dou tipuri de stat: imperiul i regatul, mpratul cap al corpului laic occidental, regele ca expresie a spiritului regional, naional, periferic. Ideologia guvernrii i legitimarea guvernrii monarhului s-au constituit prin aciunea bisericii, rezultnd, n final, regimul monarhului absolut i apoi cel al monarhiei adunrilor de stri. Acest sistem social era susinut i/sau a generat un tip anume de mentalitate, ale crei valori fundamentale erau de natur cretin. Att la nivelul ideologiei oficiale, ct i la nivelul omului de rnd, contiina epocii era un produs al aciunii spirituale atotstpnitoare a bisericii cretine. Prejudecile de genul ierarhia de pe pmnt reflect ierarhia cereasc, apartenena la o stare sau alta este vrere divin, precum i comandamente morale ca autoritatea, obediena, resemnarea etc., dominau contiina contemporanilor.
62

Vezi J. Le Goff (coord.), Omul medieval, traducere de Ingrid Ilinca i D. Cojocaru, postfa de Al. F. Platon, Ed. Polirom, Iai, 1999.

84 OCTAVIAN TTAR

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 85

IV. Europa i lumea islamic n secolele VII VIIXIII. Realiti politice

Termenul islam, att de prezent n limbajul i contiina europeanului de azi, i are originea n cuvntul arab C aslama, care nseamn a se supune, a se drui n ntregime lui Dumnezeu, 63 prin Coran . Din perspectiva discursului istoric, termenul amintit are semnificaii multiple, desemnnd: un tip anume de credin, o cultur i o civilizaie, altfel spus o lume n sensul propriu al cuvntului. Adeptul acestei lumi, ndeosebi al credinei islamice, este musulmanul cuvnt derivat din arabul muslim. Dumnezeul musulmanilor este Allh, profetul lor este Muhammad (Preaslvitul), cartea sfnt este Coranul (din arabul Quaran), iar crezul lor se rezum la expresiile: nu exist alt divinitate dect Allh, Allh este Mare sau Allh este foarte Mare. Cnd i cum s-a nscut aceast lume, care au fost elementele fundamentale ale evoluiei sale politice n Evul Mediu i n ce context istoric s-a ntlnit cu lumea cretin european acestea sunt ideile pe care le vom urmri n continuare. Ct privete raiunea unui astfel de subiect, acest aspect a fost prezentat n paginile anterioare, prilej cu care subliniam c singura lume pe care societatea european a vizualizat-o i a contientizat-o din plin n existena sa medieval a fost lumea islamic. Cnd cele dou lumi s-au ntlnit, impactul uneia asupra celeilalte a fost att de puternic, prin coninutul i durata sa, nct ncercarea de a prezenta istoria oricreia dintre ele separat de
63

A. L. de Prmare, Originea islamului. ntre scriitur i istorie, traducere de M. Anghelescu, Ed. Cartier, Bucureti, 2004, p. 33234; Nadia Anghelescu, Introducere n islam, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1973, p. 1521.

86 OCTAVIAN TTAR

istoria celeilalte este aproape imposibil. Ca atare, pn la descoperirea lumii noi, istoria medie universal s-a rezumat, din perspectiv european, perspectiv care este i cea dup care s-a construit demersul nostru aici de fa, la istoria celor dou lumi amintite.

1. Lumea islamic. Arabii


Statul arab s-a nscut la nceputul secolului al VII-lea, ntr-un mediu geografic i social dominat de lumea arab64. Opera unificrii politice i spirituale a arabilor i-a aparinut lui Muhammad, printr-o tripl aciune: una spiritual-religioas, n centrul creia s-a aflat propovduirea noii credine; una social, viznd aciuni de organizare administrativ, etic i legislativ a comunitilor arabe; una politico-militar, avnd drept obiectiv extinderea autoritii noului conductor asupra tuturor comunitilor arabe, dar i reglarea raporturilor cu alte etnii evreii i cretinii ndeosebi. Un rol important n reuita demersului unificator l-a reprezentat personalitatea remarcabil a Profetului65. Marea aciune muhammedan ncepe la Mecca66 (Pactul de la Aqaba), pe la anul 620, continuat cu mai mult energie dup refugierea Profetului la Yatrib, la 22 septembrie 622. Dup moartea Profetului, evenimentul amintit numit hegira (expatrierea) a devenit unul simbolic, marcnd nceputul erei musulmane (prima zi a anului lunar n care a avut loc hegira, i anume 15 iulie 622). De atunci, oraul Yatrib s-a numit Medina (oraul Profetului). La Medina, opera de organizare social-politic, pe baza principiilor noii religii, sporete n intensitate. Muhammad devine eful comunitii de aici, ca ef teocratic, iar vechea organizare tribal este nlocuit cu una nou, bazat pe legtura religioas umma (comunitatea credincioilor). n urma confruntrii cu evreii i cretinii se consolideaz i se definitiveaz ideile credinei islamice, pe de o parte, i liniile directoare ale conduitei politice fa de cei cu carte sfnt, pe de alt parte. Confruntarea militar cu puternicii opozani
64

65

66

A. Miquel, Islamul i civilizaia sa. Din secolul al VII-lea pn n secolul al XX-lea, vol. I, traducere de Gloria Dorothea Ceacalopol i R. Florescu, Ed. Maridiane, Bucureti, 1994, p. 29245. F. E. Peters, Mahomed i originile Islamului, traducere de Genoveva Bolea, Ed. Arc, Bucureti, 2003, p. 74261. Vezi i Th. Martinescu-Asu, Viaa, iubirile i profeiile lui Mahomed, creatorul Coranului, Ed. Porile Orientului, Iai, 1994; Gh. G. Stnescu, Mahomed profetul, ngrijire ediie, studiu bio-bibliografic i bibliografie suplimentar de I. V. Les, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998. Dominique Sourdel, Istoria arabilor, traducere de Ioana Cojocaru, Ed. Corint, Bucureti, 2001, p. 28105.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 87

de la Mecca sporete autoritatea Profetului n rndul comunitilor tribale arabe vecine. Mai multe triburi arabe i se supun, altele, ca i unele comuniti de evrei, fiind nevoite s plece spre nord. n acest prim deceniu de dup hegira, convertirea la islam cunoate proporii de mas. n anul 630, Muhammad intr triumftor n Mecca, oraul su natal. Aici, la Mecca, Muhammad ordon distrugerea idolilor i proclam o nou er pentru arabi. n anul 632, Profetul face primul pelerinaj la Mecca, dup un ritual care va deveni model pentru musulmani de atunci ncoace. Profetul moare n anul 632, tradiia islamic pstrndu-i imaginea de om simplu, generos, abil, bun politician, care a reuit s se impun n lumea arab cu mult energie. Multe lucruri cu privire la modul de organizare a societii arabe i s-au atribuit Profetului de ctre posteritate, fiind ridicate la rangul de lege n islam. Cum problema succesiunii la conducerea tnrului stat arab nu a fost reglementat de ctre Profet n timpul vieii sale, moartea sa a generat o ampl disput cu privire la efie n comunitatea islamic, aspect care va marca, pentru multe secole, evoluia lumii islamice67. Primul conductor care i-a succedat Profetului a fost Abu Bakr (632 634), tatl Aiei soia preferat a Profetului. Ales n funcie de fruntaii arabi, Abu Bakr a purtat titlul de calif (din cuvntul arab khalifa, care nseamn succesor, lociitor, evident c al Profetului). Marele su merit a fost acela al consolidrii statului medinez, fapt care a contribuit la sporirea autoritii centrului politic islamic n rndul triburilor arabe de beduini. Urmtorul conductor a fost Omar (634644). De numele lui se leag primele mari cuceriri arabe n teritoriile din jur: Siria i Palestina, smulse autoritii bizantine n anul 636, Irakul, Egiptul, Cirenaica i Tripolitania, ocupate n anul 643. Califul Omar a fost un foarte bun administrator, reuind, printr-o abil politic n plan religios i n plan funciar, s se mpun n teritoriile cucerite. Lui Omar, ucis de un sclav, i-a urmat la conducere Othman (644656), ginerele Profetului. n timpul domniei sale, Othman ncetinete ritmul cuceririlor, sporind, n schimb, incursiunile de prad n zonele nvecinate. Othman nu a fost la nlimea personalitii predecesorilor, abuzurile, lcomia i nepotismul marcnd guvernarea sa. La moartea lui Othman, asasinat ca i predecesorul su, s-a ncercat consolidarea statului arab prin aducerea la conducere a lui Ali, soul Fatimei fiica Profetului. Fire slab, Ali va fi asasinat n 661. Asasinarea sa, apoi a fiilor si (al-Hasan, n 670, i Husein, n 680), va deschide ampla confruntare, cu consecine pn n zilele noastre, ntre musulmanii iii adepi ai principiului dinastiei muhammedane n conducerea comunitii islamice i musul67

Idem, Islamul, traducere de Liliana Soraiev, Ed. Humanitas, Bucureti, 1993, p. 21.

88 OCTAVIAN TTAR

manii sunii adepi ai principiului musulmanului vrednic i tradiiei n conducerea statului. n locul lui Ali s-a impus la conducere Muawiyya, guvernator al Siriei i vr al califului defunct Othman. nrudit cu Profetul prin strmoul su Omayya, Muawiyya a fost intemeietor de dinastie i imperiu, cunoscut n istorie sub denumirea de Imperiul Omeyyad (661750). Omeyyazii mut capitala statului la Damasc, n Siria, introducnd, cum am spus, principiul dinastic n instituia califatului. Din punct de vedere administrativ, tradiia i civilizaia sirian domin opera i epoca Omeyyazilor. n acest secol sirian al islamului clasic a avut loc o consistent oper de dezvoltare urban, punndu-se bazele celebrei arhitecturi musulmane, cu renumitele moschei din Damasc, Medina i Ierusalim. O ampl micare intelectual se pornete acum, araba devenind limba oficial i limba culturii68. Cea mai spectaculoas izbnd arab omeyyad a reprezentat-o ampla oper de cuceriri. Africa de Nord a fost total supus (670707), pentru ca ntre 711 i 718 cea mai mare parte a Penisulei Iberice s fie ocupat. Din fericire pentru cretintatea european apusean, incursiunile arabe dincoace de rul Ebru au fost stopate de energicul regat merovingian, mai ales dup victoria lui Carol Martel la Poitiers din anul 732. Un fapt similar s-a produs la poarta rsritean a cretintii, de ctre bizantini, care reuesc s apere Constantinopolul i Asia Mic n faa asaltului arab. Cu supunerea Persiei i Afganistanului (651) i Transoxianei (674), imperiul arabilor era fondat. Opera Omeyyazilor a fost puternic mcinat din interior. Cei mai tenaci adversari ai califilor de la Damasc au fost iiii, prepondereni n rsritul persan al lumii islamice. iiii persani i acuzau pe Omeyyazi c s-au abtut de la linia Profetului. n anul 750, Omeyyazii au fost detronai de ctre Abbasizi iii venii din Persia. Cu ei ncepe ceea ce istoria numete Califatul abbasid (7501258, practic 1055). Numele noii dinastii se trage din al-Abbas, un unchi al Profetului. Venii din Persia, Abbasizii s-au instalat n Irak, Bagdadul devenind reedina noii dinastii califale pn n anul 1258, cnd au fost nlturai de ctre mongoli. Noua dinastie s-a sprijinit pe elita politic persan, care a jucat un rol principal n administrarea statului. Este epoca de aur a islamului, Bagdadul devenind centrul unei intense activiti intelectuale. Viaa citadin i activitatea economic sunt nfloritoare69.
68

69

Grete Tartler, nelepciunea arab (secolele VXIV), ediia a II-a, revzut i adugit, Ed. Polirom, Iai, 2002, p. 7790. Dominique Sourdel, Janine Sourdel-Thomine, Civilizaia islamului clasic, vol. I, traducere de E. Filotti, Ed. Meridiane, Bucureti, 1975, p. 28126.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 89

Spre sfritul mileniului ncepe decderea Califatului abbasid, fapt evident nc din secolul al IX-lea. Mai multe rscoale, purtate de unele dintre att de multele etnii aflate sub autoritatea califilor abbasizi, la care se adaug disputele religioase, nemulumirile sracilor i perturbrile mercenarilor turci, macin autoritatea central de la Bagdad. Pe cale de consecin, n prile periferice ale imperiului, provinciile manifest tendine centrifuge i separatiste n raport cu guvernarea de la Bagdad. n vechea Persie se formeaz mai multe regate, fenomen ntlnit i n nordul Africii, n Siria i Spania. Epoca islamului arab e pe sfrite. Cea mai spectaculoas autonomie islamic pare a fi cea din Spania. n anul 756, ultimul Omeyyad, Abd al-Rahman, refugiat din Damasc, ocup Crdoba i odat cu ea cea mai mare parte a Andaluziei, devenind emir independent n raport cu Bagdadul. n anul 928, emiratul andaluz este transformat n Califatul de Crdoba. Secolele XXI au fost pentru califatul iberic perioada unei ample culturi, care s-a impus dincolo de fruntariile sale i, pe cale de consecin, a avut un rol important n dezvoltarea culturii medievale i renascentiste europene. n anul 1030 se stingea dinastia omeyyad n Spania, Califatul crdobez sprgndu-se n mai multe emirate. Pe fondul intensificrii Reconquistei, emirul de Sevilla cere ajutorul berberilor din Ifriqiya (Africa), fapt pentru care, din 1086 i pn n 1147, Spania musulman este din nou unificat, aflnduse sub autoritatea regatului almoravid al berberilor tunisieni. Din anul 1147 i pn n 1232, Spania musulman s-a aflat sub autoritatea dinastiei Almohazilor berberi din zona marocan. Mai spre rsrit, n Egipt, este fondat, oficial n anul 909, Califatul fatimid. Noul stat l-a avut n fruntea sa pe Obeyd-Allah, un ins care se pretindea descendent al Fatimei, fapt care l-a ndreptit, dup opinia sa, s-i ia titlul de calif. Secolele XXI au fost cele ale unei puternice nfloriri a culturii i civilizaiei n statul fatimid egiptean. Califatul fatimid egiptean va dura pn n anul 1171, cnd intr sub autoritatea legendarului Saladin. La nceputul secolului al XI-lea, dominaia politic arab, n forma califal clasic omeyyad i abbasid , nceteaz. Au fost patru secole n care lumea islamic, prin energia arabilor i contribuia altor popoare, s-a impus definitiv n istoria universal ca o adevrat lume politic, religioas, cultural, economic i social.

90 OCTAVIAN TTAR

2. Lumea islamic. Turcii selciukizi


La jumtatea secolului al XI-lea, turcii selciukizi vor prelua, pentru dou secole, destinele politice ale celei mai mari pri a lumii islamice de atunci. Doar nordul Africii i Spania musulman au rmas n afara autoritii lor politice. Preluarea conducerii politice de ctre turci va deschide un capitol relativ nou n raporturile dintre cretintate i islam, al crui element principal l-au reprezentat cruciadele. Din perspectiva istoriei Europei, prezentarea procesului de infiltrare turc n lumea islamic, cum mai este numit acapararea puterii la Bagdad de ctre turci, este, aadar, absolut necesar. Etnogeneza turcilor, spun specialitii, pare a fi ncheiat n secolul al VI-lea70. Turcii vechi au evoluat apoi n dou grupuri mari: turcii orientali i turcii occidentali, desprite de Munii Altai. ncepnd cu secolul al X-lea, turcii occidentali ncep s se organizeze politic, ntre statele lor i cele vecine ncepnd violente confruntri militare. ntre aceste creaii statale turceti tria i neamul turco-oguz, numit turcii propriu-zii, cuprinzndu-i pe pecenegi, uzi, cumani i turcii selciukizi. Acele grupuri de populaie turco-oguz islamizat, care s-au ntins, n deplasarea lor spre sud-vest, n nord-estul Persiei, n Azerbaidjan, s-au concentrat n jurul dinastiei selciukide, reprezentat, la nceput, de Selciuk (cca. 990). n istoria turcilor, Selciuk este considerat autorul trecerii neamului turc din Turan n Iran i al islamizrii n mas a neamului su, la estul Mrii Caspice. Cu acest personaj remarcabil ncepe opera de coagulare a populaiei turco-oguze din acest spaiu, celelalte neamuri turco-oguze prefernd spaiul nord-caspian i nord-pontic, cum am vzut n paginile anterioare. Acest fenomen a fost posibil datorit slbirii autoritii de la Bagdad, pe de o parte, i presiunii exercitate asupra turcilor din partea unor triburi asiatice (karakitaii, de exemplu), pe de alt parte. Momentul de rscruce l-a reprezentat anul 1040, cnd, la Dandakan, turcii au obinut o mare victorie asupra gaznavizilor persani. Din acest moment ncep marile cuceriri i marele aflux de populaii turco-oguze spre vest i sud-vest. Marele conductor turc de la mijlocul secolului al XI-lea a fost Tugrul-beg (10381063). Victoria sa din 1040 l-a plasat n poziia de tutelar al califului de la Bagdad, fapt exprimat de autointitularea sa ca rege al regilor. Iar cnd, n 1055, ocup Bagdadul la chemarea califului, Tugrul-beg a fost ncoronat de calif cu titlul de sultanul lumii, bastionul credinei i prtaul califului.
70

M. Ali Mehmed, Istoria turcilor, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1976, p. 1019; A. Miquel, op. cit., p. 247258; Florica Lorin, Din istoria unui imperiu (turcii otomani), Ed. tiinific, Bucureti, 1963, p. 315; M. Ali Ekrem, Civilizaia turc, Ed. Sport-Turism, Bucureti, 1981, p. 967.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 91

Instalai la Bagdad, sultanii selciukizi ncep marile cuceriri teritoriale. n nord, dup preluarea Irakului persan de la gaznavizi, turcii cuceresc Georgia i Armenia n anul 1064. Dar cea mai mare izbnd a lor a fost contra bizantinilor. nfrngerea zdrobitoare a bizantinilor la Mantzikert, la 19 august 1071, cnd nsui mpratul de la Constantinopol, Romanos IV Diogenes, a fost luat prizioner, le-a facilitat preluarea Palestinei i Siriei, deschizndu-le drumul infiltrrii n Anatolia. Doar Spania musulman i nordul Africii nu se aflau sub ascultarea lor politic. Aceast mare posibilitate de istorie turc a fost ns mcinat din interior. Conform dreptului cutumiar turc, toi motenitorii aveau drepturi egale, fapt pentru care disputele pentru putere au fost destul de frecvente. nc din secolul al XI-lea, n vastul teritoriu cucerit s-au constituit mai multe formaiuni politice selciukide, teoretic toate aflate sub autoritatea politic a sultanului lumii de la Bagdad. ntre aceste formaiuni politice selciukide amintim: selciukizii de Irak (10981194), selciukizii de Siria (10781114) i sultanatul de Rum din Anatolia (10771308). Fondatorul sultanatului de Rum a fost Sleymn ibn Kutulma (10771086), conducnd primul stat turc creat n cretintate. Supravieuind cruciailor, apoi mongolilor ilhanizi, aezndu-i capitala la Iconion (Konya), statul turc anatolian a asigurat continuitatea i concentrarea turcilor, pentru ca n veacurile urmtoare, prin otomani, turcii s fac istorie pe termen lung i la scar mare n raport cu Europa cretin. La Bagdad s-au instalat aa-ziii selciukizii mari. efii selciukizi de aici se numeau mari sultani, sub autoritatea lor trebuind s se afle toi sultanii turci mai mici. Unii dintre marii sultani, ca Melik-ah (10721092), de exemplu, au fost personaliti remarcabile. Numai c lupta pentru putere, intrigile califului uneori, opoziia religioas a unei pri a populaiei iite (turcii fiind preponderent sunii), varietatea etnic i cultural din teritoriul stpnit, precum i asalturile karakitailor dinspre rsrit le-au erodat capacitatea de guvernare. Dup dou secole de stpnire politic a Orientului Mijlociu, turcii vor ceda supremaia mongolilor. Dominaia turc a avut consecine importante. Pentru neamul turc, regruparea populaiilor turco-oguze, a selciukizilor ndeosebi, i marele popas n Orientul Mijlociu i Apropiat, n lumea civilizat islamic, a nsemnat schimbarea modului de via, i anume trecerea de la viaa de step, asiatic, la viaa sedentar, civilizat. Aezarea sistematic a turcilor n Anatolia a determinat schimbarea, n timp, a fizionomiei etnico-culturale de aici, rezultnd o combinare interesant a civilizaiei bizantine cu obiceiurile turceti, n form islamic. Din punct de vedere politic, neamul turc anatolian a erodat guvernarea bizantin din Asia Mic, grbindu-i imperiului cretin constanti-

92 OCTAVIAN TTAR

nopolitan sfritul. n ceea ce privete lumea islamic, destinele politice ale acesteia au fost preluate de ctre turcii selciukizi ntr-o perioad n care califatele acesteia erau n decdere, iar disputa religioas era n floare. Umbrela politic turc asupra lumii islamice a asigurat prelungirea, cu dou secole, a existenei Califatului abbasid, extinderea spaiului geografic al lumii islamice i aprarea acestuia n faa asaltului cretinilor, precum i o modificare la nivelul instituiilor politice islamice. n plan spiritual, presiunea turc a determinat o oarecare distanare a islamului de formele sale clasice, iar cnd limba turc se impune ca limb de cultur, alturi de arab i persan, aportul turcilor la cultura islamic n special, la cea universal n general, a devenit unul foarte important.

3. Lumea islamic. Mongolii


Dominaia politic a turcilor selciukizi n lumea islamic a Orientului Apropiat i Mijlociu a ncetat la jumtatea secolului al XIII-lea. Cum au ajuns ndeprtaii mongoli s-i mpun autoritatea politic n detrimentul celei selciukide? ntemeietorul imperiului mongol asiatic a fost Temugin, descendent al elitei politice ttare din neamul mongol. Acest remarcabil personaj, despre care se afirm c era foarte abil i tenace, un bun psiholog, rzboinic i organizator, a fost ales han la kuriltaiul mongol din 1206, prilej cu care a primit apelativul Gingis (= oceanic i/sau universal, prin extrapolare). Calea principal a ntemeierii imperiului a reprezentat-o aciunea de cucerire i supunere a neamurilor vecine, concomitent cu una de unificare a clanurilor mongole. Primele cuceriri ncep n anul 120671. n numai cinci ani, mongolii cuceresc neamurile imediat nvecinate (kirkizii i triburile de pdure din nord), teritoriile tanguilor tibetani i cele ale uigurilor aflai pn atunci sub suzeranitatea karakitailor. nspre sud, n intervalul 12111234 mongolii ocup China de Nord una dintre cele mai mari lovituri primite de China n istoria sa. nspre vest, mongolii cuceresc statul karakitailor n 1218, devenind astfel vecini cu cea mai puternic formaiune statal islamic, Horezmul. Sub conducerea ahului Muhammad, Horezmul ocupase ntinse teritorii de la turcii selciukizi i de la karakitai. Mongolii reuesc, n numai doi ani (1219 1220), s cucereasc cea mai mare parte a Horezmului. n anul 1221, ultimele teritorii ale statului islamic persan, i anume Khorasanul i Afganistanul, au
71

V. Ciocltan, Mongolii i Marea Neagr n secolele XIIIXIV, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1998; V. Spinei, op. cit., p. 321443; A. Miquel, op. cit., p. 285330.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 93

fost ocupate de ctre mongoli. n aceste condiii, Jalal ad-Din, fiul ahului Muhammad, s-a refugiat la Delhi, n India, familia fiindu-i ns capturat. Concomitent, mongolii ocup vestul Persiei i nordul Irakului. n iarna anului 12201221, otile hanului mongol ptrund n zona caucazian a georgienilor i cumanilor, continundu-i incursiunile apoi n zona stepelor pontocaspice, pn n Crimeea. Cu prilejul acestor expediii, n 1223 a avut loc marea confruntare ntre mongoli i ruso-cumani n apropierea rului Kalka, la nordul Mrii de Azov, soldat cu catastrofa coaliiei kievene. Gingis-han moare n august 1227. Dar, nainte de moartea sa, hanul luase msuri pentru supravieuirea imperiului. Cea mai important dintre deciziile sale a fost aceea de a mpri imperiul n patru regiuni (ulus). Ficare ulus a fost pus sub autoritatea unuia dintre fiii si, astfel: inuturile de la vest de Obi au fost puse sub stpnirea lui Jochi (moartea sa prematur l-a adus n fruntea provinciei pe cel de-al doilea fiu al su, Batu), Chagatai a primit fostele domenii ale karakitailor i uigurilor din jurul lacului Balha, Tului a primit teritoriul din nord-estul imperiului (n zona lacului Baikal), pe cnd lui gdai, proclamat mare han, i-au revenit posesiunile mongole tradiionale din rsrit, cu capitala la Karakorum. Deceniul al patrulea al secolului amintit a fost dedicat incursiunilor n Europa Rsritean i Central. n urma atacurilor contra cumanilor i bulgarilor de pe Volga din 1230 i 12311232, prilej cu care au contientizat pe deplin importana economic i strategic a stepelor ponto-caspice (stepa cumanilor), mongolii hotrsc atacul asupra Europei. Decizia invaziei a fost luat la kuriltaiul din 1235, prilej cu care s-a hotrt ca Batu s dein conducerea suprem a operaiunii militare. Alturi de Batu se aflau fraii si, fiii lui Chagatai, fiii lui gdai (Gyk i Kadan), fiii lui Tului (Mngke i Bucek), marele comandant Sbdai, Kulkan fiu al lui Gingis-han, precum i alte cpetenii mongole. Atacul mongol asupra Europei Rsritene a nceput n 1236, prin lovitura contra bulgarilor i celorlalte neamuri de pe Volga. Atacul contra cnezatelor ruseti (Riazanul, Vladimirul, Suzdalul i Cernigovul) ncepe la sfritul anului 1237, continund n 1238. n vara anului 1238, cumanii sunt spulberai, neamurile caucaziene fiind i ele supuse autoritii mongole. Cnezatele slave din sud sunt atacate i cucerite ncepnd cu martie 1239, ultimul cznd Kievul, n decembrie 1240. n Europa Central, cele mai afectate au fost Polonia i Ungaria. Atacul mongol, nceput nc din ianuarie 1241, a produs mare agitaie n Europa Apusean i la Constantinopol. Nordul Balcanilor (Bosnia, Serbia, Bulgaria) a fost i el devastat. La rsrit de Carpai s-a instaurat, pentru mai multe decenii, hegemonia mongol.

94 OCTAVIAN TTAR

n decembrie 1241, marele han gdai moare. Mare han ajunge fiul su, Gyk (12421249). Gyk hotrte ca teritoriile vestice s fie reorganizate din punct de vedere al responsabilitii politice. n acest sens, aripa dreapt a teritoriilor vestice cucerite de mongoli (cele nordpontice i nordcaucaziene) a intrat sub autoritatea lui Batu-han (12421256). Aici se va constitui statul Hoarda de Aur, cu capitala la Serai, pe malul stng al Volgi. Hoarda de Aur a fost, n deceniile de dup nfiinare, n mare rivalitate cu marii hani de la Karakorum. Hoarda de Aur, practic independent nc din 1259, va dinui pn n anul 1502, cnd va fi desfiinat de Hanatul Crimeei desprins, ca i Hanatul Astrahan i Hanatul Kazah, din Hoarda de Aur n secolul al XV-lea. Teritoriile islamice ocupate de mongoli (aripa stng) au fost concedate de ctre marele han, Gyk, frailor si. Teritoriul acesta a devenit destul de frmiat din punct de vedere politic. Aici, dominaia turcilor selciukizi a ncetat cu totul n anul 1243. n urma btliei de la Ksedag (n nord-estul Anatoliei), turcii selciukizi sunt nfrni, cu excepia Sultanatului de Rum, vasalizat, ns, de ctre mongoli. Din acest moment, toate celelalte formaiuni statale turce din lumea islamic i-au ncetat existena de facto. n anul 1252, mongolii sudici ncep campania asupra califatului din Bagdad. Cucerit n 1258, Bagdadul nceteaz a mai fi centrul lumii islamice, cucerirea sa nsemnnd sfritul califatului una din instituiile fundamentale ale islamului. Pn la desfiinarea funciei n 1924, califul va fi, din acest moment, un personaj mai mult simbolic n lumea islamic, dect unul cu putere real n actul guvernrii. La moartea marelui han Mngke (1259), fiul lui Tului (fratele hanului defunct), Hleg, se proclam han asupra teritoriile din aripa sudic mai nainte pomenit, lund fiin Statul Ilhanid (= de margine). Sub autoritatea politic a Ilhanizilor s-au aflat teritoriile Persiei (Iranul i Afganistanul), Irakul i Cilicia armean. Nu a recunoscut autoritatea hanilor Ilhanizi statul mameluc din Egipt, deii mongolii au purtat cu acetia un intens rzboi ntre 1260 i 1277. Pe cale de consecin, mongolii nu au putut stpni, n lumea islamic a Orientului Apropiat, Siria, Palestina i cea mai mare parte a peninsulei Arabia. Dincolo de fruntariile statului ilhanid, doar turcii selciukizi anatolieni au recunoscut autoritatea hanilor ilhanizi. Statul Ilhanizilor mai nainte pomenit a durat aproximativ un secol. n urma luptelor interne pentru putere din anii 13351353, hanatul ilhanid s-a destrmat n mai multe formaiuni statale. Posesiunile mongole ilhanide vor fi cucerite de faimosul Tamerlan, n urma campaniilor militare dintre anii 1379 i 1393.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 95

Prezena, pentru mai bine de un secol, a mongolilor n lumea islamic, a determinat agravarea crizei politice din lumea islamic, lume pe care au preluat-o, spre a o guverna, de la turcii selciukizi. Pe cale de consecin, blocul politic islamic al Orientului se destram, renviind, n forme islamice, vechi construcii politico-statale ataate unor tradiii etnice i culturale. Prin islamizarea mongolilor, fuziunea turco-mongol a fost posibil, cu att mai mult cu ct aportul cultural asiatic al mongolilor din spaiul islamic a fost modest. Slbirea autoritii politice a hanilor ilhanizi n secolul al XIV-lea a permis o afirmare puternic a emiratelor turce anatoliene; sunt zorii afirmrii turcilor otomani, care vor scrie o nou pagin n istoria islamului i a raporturilor acestuia cu lumea european.

96 OCTAVIAN TTAR

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 97

V. Avntul i i expansiunea Europei


Perioada cuprinznd cea mai parte a secolului al XI-lea i sfrind pe la mijlocul C secolului al XIV-lea este denumit de istoricii occidentali ca fiind a avntului i expansiunii Europei Occidentale72. Prin aceast expresie sintetic se desemneaz amplul proces de dezvoltare economic, de consolidare statal, de expansiune teritorial i politic a cretintii catolice, de ntrire a Bisericii Apusene din punct de vedere instituional i spiritual, de aezare social a societii apusene, de constituire a ideologiei legitimitii, superioritii i universalismului blocului cretin latin n raport cu cretintatea rsritean i lumea islamic. Este vorba, altfel spus, de ieirea Europei Occidentale din cadrele politice, teritoriale i spirituale pe care le motenise n perioada post-carolingian imediat i la cumpna dintre milenii, caracterizat printr-o anumit reinere i un oarecare complex de inferioritate n raport cu Imperiul Bizantin, o oarecare criz a Bisericii Apusene n secolul al X-lea i o reacie militar destul de slab n faa blocului musulman mediteranean sau a celui asiatic rsritean.

1. Europa Occidental n secolele XIXII. Cauze i expresii ale expansiunii


Elementul care a lucrat cel mai consistent i cu cea mai mult tenacitate, dar i cu foarte mult abilitate, pe linia extensiei Europei Occidentale, ndeosebi n dimensiunea spiritual i politico-militar a acesteia, a fost Biserica Apusean, n frunte cu papalitatea. Secolul al X-lea fusese unul foarte
72

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 147.

98 OCTAVIAN TTAR

dificil pentru biseric, erodndu-i puterea politic i prestigiul instituional i spiritual. Clerul superior, posesor de mari suprafee de pmnt nc de pe vremea Merovingienilor i Carolingienilor, se implicase n sistemul laic vasalic. Unii episcopi i abai au devenit vasali ai unui laic sau cleric mai puternic, alii devenind ei nsui adevrai seniori, cu tot ce nsemna acest lucru (dreptul de a comanda, dreptul de a judeca, dreptul de a bate moned etc.). Pe de alt parte, unii seniori locali (duci, coni etc.), uzurpnd drepturi regaliene, au nceput s hotrasc soarta scaunelor episcopale i abaiale, agravnd acest proces de laicizare a clerului nalt. La toate acestea s-a adugat o slbire a disciplinei, a moravurilor i sentimentului religios, pe fondul amplificrii unor fenomene din rndul bisericii, precum simonia (trafic cu lucruri considerate de ctre biseric bunuri spirituale, sfinte), absenteismul clerului i ignorana preoilor mruni, degradarea moral la vrful bisericii73 (de exemplu, fiul papei Sergiu III i al amantei sale, Marozia, va deveni pap, n 931, sub numele de Ioan XI, pentru ca acesta, la rndu-i, s-l impun pap pe propriul fiu, n 935, sub numele de Ioan XII). O astfel de situaie trebuia depit pn nu era prea trziu74. Astfel, n iunie 989, la Charroux, lng Poitiers, episcopii din sudul Franei, strni ntr-un conciliu, hotrsc s aplice pedeapsa excomunicrii n cazul celor care lovesc un cleric sau deposedeaz de bunurile sale vreun alt cretin; era nceputul amplei micri de pacificare social a lumii cretine apusene cunoscut sub denumirea de Pacea lui Dumnezeu75. Aceast iniiativ bisericeasc va fi continuat la nceputul secolului urmtor. n aceeai Fran sudic, episcopii au impus regula armistiiului lui Dumnezeu, n prima jumtate a secolului al XI-lea, potrivit creia erau interzise confruntrile militare ntre cretini n anumite perioade ale anului; n restul timpului erau permise doar patru zile pe sptmn (de lunea pn joia). Numai c aceast ampl lucrare de dinamizare social pe linia pcii universale ca premis a unitii cretine s-a dovedit mult mai anevoioas; ntre deziderat i realitate diferena era mare, cretintatea apusean era departe de a fi pacificat. Dar, soluiile nu erau epuizate; pornirile rzboinice ale nobilimii puteau fi canalizate n afara cretintii, cu att mai mult cu ct blocul musulman mediteranean, dar mai ales ocuparea locurilor sfinte de ctre turcii selciukizi i declanarea djihd-ului, provocase un adnc sentiment de ostilitate n rndul cretintii. Fundamentul ideolo73 74 75

Ibidem, p. 120121. Ibidem, p. 122128. Dominique Barthlemy, Anul o mie i pacea lui Dumnezeu. Frana cretin i feudal n anii 9801060, traducere de G. Sfichi, Ed. Polirom, Iai, 2002; H. Focilon, Anul o mie, traducere de T. opa, Ed. Meridiane, Bucureti, 1971.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 99

gic al unei aciuni antimusulmane a fost gsit de ctre Biserica Apusean, cci ea a fost artizanul proiectului rzboiul sfnt al cretinilor, n teza augustin privind aprarea cetii lui Dumnezeu. Potrivit acesteia, mai degrab pornind de la ea, necredincioii sunt singurii dumani adevrai ai bisericii. Ca atare, lupta contra necredincioilor (n cazul de fa musulmanii) era o peniten, iar cretinii czui n lupta contra pgnilor deveneau martiri. n acest context, n a doua jumtate a secolului al XI-lea, opoziia dintre cretini i musulmani era total. n planul discursului teologic, dar i la nivelul contiinei de rnd, musulmanul era necredinciosul, dumanul prin excelen, cu care nu se cuvine a cdea la nelegere, iar Muhammad, Profetul, era agentul lui Satan. ntr-o scrisoare adresat de ctre papa Alexandru II arhiepiscopului de Narbonne n 1063 se arta, ne spune Andr Vauchez, c vrsarea sngelui necredincioilor nu era un pcat, iar participarea la un rzboi n acest sens ar fi o ispire penitenial76. Ideea este dus mai departe de papa Urban II. Jaques Le Goff spune c Urban II ar fi declarat77 la Clermont, n 1095, predicnd prima cruciad: Ce ruine ar fi oare pentru noi, dac aceast ras de necredincioi, dispreuit cu atta dreptate, degenerat de la demnitatea omului i sclav josnic a demonului, ar avea biruin asupra poporului ales de Dumnezeu cel atotputernic []. De o parte se vor afla nite nenorocii lipsii de bunuri adevrate, iar de alt parte nite oameni miluii din plin cu bogii adevrate, pe o parte vor lupta dumanii Domnului, de alt parte, prietenii si. n alt ordine de idei, expansiunea cretinismului n nordul i rsritul Europei78 a adus o anumit stabilitate i unitate, a dat Occidentului, la cumpna dintre milenii, o anumit coeziune religioas, ideologic i cultural79. Proiectul Imperiului cretin, gndit ca o respublica christiana, la care lucrase cu atta ardoare papa Silvestru II i mpratul Otto III, menit a uni, prin legturi spirituale, toate popoarele Europei sub autoritatea organismului suprastatal format din pap i mprat, mai era nc la ordinea zilei n secolul al XI-lea n Occident. Extensia cretintii apusene nspre Rsrit, inclusiv n spaiile cretintii ortodoxe i lumii musulmane, era apreciat de ctre Biserica Apusean, ndeosebi dup schisma din 1054 i amplificarea disputei dintre mprat i papalitate ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XI-lea, ca cea
76

77 78

79

A. Vauchez, Spiritualitatea evului mediu occidental. Secolele VIIIXII, traducere de Doina Marian i D. Barbu, Ed. Meridiane, Bucureti, 1994, p. 66. J. Le Goff, Civilizaia Occidentului medieval, p. 203. J. Le Goff, La civilisation de lOccident Mdival, s. l., 1982, p. 4685. (n continuare: La civilisation). A. Vauchez, op. cit., p. 69140.

100 OCTAVIAN TTAR

mai bun soluie de aprare a unitii cretine, n fapt de mplinire a proiectelor sale hegemonice i universaliste. Ideea este rapid mprtit de monarhii catolici din Spania i pn n Ungaria , care vedeau n acest proiect un prilej de mbogire. Era, altfel spus, o excelent ocazie, att pentru Biserica Apusean, ct i pentru monarhii n plin proces de consolidare i centralizare a puterii, de a azvrli n afara spaiului cretin apusean animozitile i disputele militare interne; opoziiile i pornirile rzboinice puteau fi orientate spre alte inte. Un astfel de demers presupunea, din partea Bisericii Apusene, ntrirea sa instituional-organizatoric, n msur s-i permit papalitii un mai puternic control i o mai mare autoritate, inclusiv politic, asupra cretintii apusene. Pe aceast linie, cea mai eficace msur s-a dovedit a fi constituirea unor ordine monastice puternice puse sub autoritatea exclusiv a papalitii. Dup mai multe secole de via monastic, nfloritoare dealtfel, dar dependent, n mare msur, de modelul grec i cu un pronunat caracter naional (local), n secolul al XI-lea se pornete o ampl oper de reformare a rnduielii mnstireti n Occidentul latin. Reforma hotrtoare pe aceast linie o realizeaz papa Grigore VII (10731085), el nsui un fost clugr, iar punctul de pornire l-a constituit abaia de la Cluny80, fondat n 910 de ducele de Aquitania Wilhelm cel Pios. nc din timpul primului abate, Bernon, se obine independena fa de tutela laicilor, privilegiile de independen ale mnstirii fiind confirmate de papa Ioan XI (931935). Regula mnstirii clunisiene se extinde, nc din prima jumtate a secolului al X-lea, n Frana i nordul Italiei, aa nct, dup numai un secol, cnd abatele Odilon (994 1049) i ncheie mandatul, Cluny este deja un ordin religios foarte centralizat, cu o guvernare ce depete limitele diocezei-mam i ale regatelor cretine, numrnd aproximativ 40 de mnstiri n Frana i Italia de Nord. Alturi de Ordinul Clunisian att de puternic la nceputul secolului al XII-lea nct numra aproximativ 1500 de mnstiri n Europa catolic , la sfritul secolului al XI-lea, apoi pe toat durata veacului urmtor, alte ordine clugreti iau fiin. Constituirea lor are loc pe fondul intensificrii disputei dintre pap i mprat pentru supremaie, dar i ca o reacie a unor clugri i abai fa de ceea ce ei considerau ca fiind o abatere a clunisienilor de la idealul de peniten i de srcie al monahismului originar. Aa s-a constituit Ordinul Cistercian, fundat n 1098 de Sf. Robert, la Cteaux (lng Dijon). Cel care i-a dat o mare amploare a fost Sf. Bernard (10901153), abatele de la Clairvaux, dup anul 1112, cnd ajunge n fruntea ordinului.
80

O. Drmba, op. cit., vol. II, p. 396402.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 101

n numai o sut de ani, Ordinul Cistercian ajunge s cuprind peste 500 de abaii din Spania i pn n Transilvania81. La sfritul secolului al XII-lea i inceputul secolului al XIII-lea intr pe scena vieii religioase catolice alte ordine monahale: Fraii predicatori, Cinii Domnului, Ordinul Dominican (fondat de Domingo de Guzmn, la 1215, la Toulouse) i Ordinul Franciscan (fondat de Francesco d Assisi, n 1209). Dac la acestea adugm ordinele clugrilor ceretori (carmelitanii, augustinii etc.) avem imaginea unei Biserici Apusene centralizat, puternic, bogat, n msur s controleze unitatea de credin a cretintii catolice, s se impun n disputa politic cu monarhiile naionale sau mpraii germani, dar mai ales s-i susin proiectele universaliste i hegemonice. Europa secolelor XIXIII a fost una a dezvoltrii i expansiunii economice i sociale82. Din punct de vedere economic, folosirea pe scar larg a plugului cu cuit metalic i corman, potcovirea cailor i utilizarea jugului frontal la boi, asanarea i secarea unor suprafee mltinoase, extinderea i diversificarea utilizrii morii de vnt, imensa defriare, ca s amintim doar cteva dintre aciunile mai consistente, au dus la o cretere semnificativ a productivitii n agricultur. Dezvoltarea i emanciparea oraelor n secolele XIXIII a contribuit la avntul meteugurilor, la intensificarea luptei comunale, dar i la constituirea unui anume sentiment al libertii. Din punct de vedere demografic, populaia Europei se dubleaz ntre 9501300, oamenii triesc mai mult. Sporirea numrului populaiei contribuie la creterea i diversificarea activitii productive, dar mai ales la intensificarea efortului colonizator ca expresie a acaparrii interne a teritoriului, dar mai ales a unor teritorii noi, fie din spaiul schismaticilor, fie din spaiul necredincioilor; este epoca de aur a colonizrii rurale europene prin aciunea ordinelor clugreti i a aezrii oaspeilor n noile teritorii cucerite de ctre monarhii catolici. Dezvoltarea produciei agricole i meteugreti a determinat o intensificare a comerului intern i extern. n Marea Baltic, activitatea comercial este apanajul Hansei comerciale a nordului, care leag Nordul scandinavic i Rsritul slav de economia Europei continentale. n Mediterana i Adriatica, supremaia bizantin de odinioar este preluat, treptat, de republicile maritime italiene. Diminuarea dominaiei musulmane n Spania i Italia sudic face comerul mediteranean mai activ. Comerul internaional maritim a fost favorizat i de dezvoltarea tehnicii de navigaie prin generalizarea folosirii busolei, astrolabului, crmei mobile, pnzei latine i hrilor maritime.
81

82

Vezi Lidia Gross, Confreriile medievale n Transilvania (secolele XIVXVI), Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 2004, p. 94116. J. Le Goff, La civilisation, p. 106234.

102 OCTAVIAN TTAR

Sub aciunea negustorilor bizantini i occidentali i a contactului cu lumea musulman i asiatic rsritean, n Occident are loc o lrgire a reprezentrilor despre orizontul geografic, dar i o puternic impregnare a acestor reprezentri cu valori religioase mitice i mistice, deopotriv. Orientul Apropiat era perceput ca ar sfnt i, ca atare, ca drept al cretinilor; el nu putea fi stpnit de necredincioi. n contiina comunitii cretine era prezent mirajul Iordanului ca loc ce desprea mpria pmnteasc de cea cereasc, mirajul Ierusalimului ca centru al lumii, ca cetate sfnt anterioar Romei cretine, mirajul Muntelui Mslinilor ca loc de urcare la cer. Dac la toate acestea adugm intensa lucrare a Bisericii Apusene de cultivare a cultului sfinilor i a locurilor sfinte, a cultului moatelor i relicvelor, a cultului Sfintei Cruci i a pelerinajelor (ca practic penitenial), atunci vom nelege mai bine acest dinamism al cretintii occidentale, acea dorin i fapt a sa de ieire din cadrele de via de pn atunci. Expansiunea Occidentului catolic a fost omnidirecional. nspre Europa Rsritean a fost purtat iniial de Imperiul German, apoi, tot mai consistent, de ctre regatul Ungariei i regatul Poloniei, aa nct la nceputul secolului al XIV-lea cretinismul catolic era prezent dincolo de Carpai i pn n rile baltice. n nordul Europei, Danemarca, Norvegia i Hansa au definitivat opera unificatoare cretin. Cu nimic mai lipsit de importan a fost opera de recuperare din sudul Italiei, pe seama posesiunilor bizantine i/sau musulmane, sau Reconquista spaniol antimusulman. Dar cea mai consistent aciune expansionist a Occidentului s-a purtat nspre rsritul Mediteranei, avnd drept obiectiv iniial recuperarea locurilor sfinte de la necredincioii musulmani. Expresia politico-militar i ideologic a acestei aciuni au reprezentat-o cruciadele. Secundar, iniial, apoi prioritar, la nceputul secolului al XIII-lea, a constituit-o aciunea contra Bizanului, considerat schismatic i uzurpator al legitimitii universaliste romane.

2. Expansiunea Occidentului nspre Rsrit. Cruciadele clasice


Spre sfritul secolului al XI-lea erau ntrunite toate condiiile pentru o aciune ampl i ndrznea a Occidentului politic, a Bisericii Apusene n primul rnd83, cci numai papalitatea putea iniia i conduce o cruciad adic un demers politico-militar i ideologic n numele Sfintei Cruci. Ocuparea locurilor sfinte de ctre turcii selciukizi, preluarea de ctre acetia a frielor politice ale blocului musulman rsritean i nfrngerea bizantinilor la
83

Florentina Czan, Cruciadele. Momente de confluen ntre dou civilizaii i culturi, Ed. Academiei Romne, Bucureti, 1990, p. 1554.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 103

Mantzikert n 1071 au produs o oarecare ngrijorare la Roma. Un Bizan slbit i extrem de ostil Romei dup evenimentele din 1054 putea genera o alian a celor doi mprai, german i bizantin, cu att mai posibil cu ct mpraii de la Aachen erau profund nemulumii de deciziile papei Grigore VII, potrivit crora papalitatea se delimita de orice ingerin a puterii laice n treburile sale, inclusiv cele succesorale, afirmndu-i, totodat, preteniile cu privire la legitimarea investiturii imperiale. Apoi, posibilitatea unei cretinti ntregi sub autoritatea papei suna, ca proiect politic i religios, foarte promitor ntr-o Rom ce visa de mai mult vreme la aa ceva.

2.1. Cruciada ntia (10961099)


O posibil cruciad s-a conturat n anul 1094, n urma ntlnirii dintre papa Urban II (10881099) un om ndrzne, energic i remarcabil politician i Petru din Amiens (zis Pustnicul) nobil ntors de la Ierusalim cu o scrisoare din partea patriarhului de acolo84. n scrisoare era descris viaa grea a cretinilor din locurile sfinte i i se cerea papei ajutorul. Papa a fost cucerit repede de acest personaj i l-a considerat foarte potrivit pentru a-l secunda n aciunea de mobilizare a Europei catolice. Petre Pustnicul a fost mputernicit de pap s predice rzboiul sfnt, nzestrndu-l cu scrisori ctre monarhii europeni. n vara anului 1095 se ntrunea, la Piacenzza, un conciliu cretin, la care a sosit i o delegaie bizantin, avnd drept scop declarat armonizarea cretintii. Cnd, printre altele, delegaia de la Constantinopol a cerut sprijinul cretintii apusene, lupta mpotriva necredincioilor a aprut tot mai des ca o posibilitate de salvare de la distrugere a Bisericii Rsritene. n mintea papei, ns, ideea cruciadei prinde tot mai mult contur, fiind apreciat mai mult dect un ajutor efectiv pentru Bizan. Pentru toamn, papa convoac un nou conciliu cretin, la Clermont, n sudul Franei. Convocat pentru a lmuri poziia bisericii franceze n conflictul dintre pap i regele Franei, Filip I, conciliul s-a dovedit un remarcabil prilej pentru pap de a lansa ideea cruciadei n Palestina. mprtit de cei prezeni, proiectul papal a avut un rsunet imens. Propaganda intens pentru aciunea cruciat a fost ncununat de succes, papa nsui fiind un agent direct al acesteia. Data pentru pornirea n cruciad s-a stabilit a fi august 1096. n primvara anului 1096, o mas mare de oameni, ndeosebi de condiie modest, din nord-estul Franei, din Flandra i Germania, s-a pus n mi84

Ibidem, p. 5469. Vezi i S. Columbeanu, R. Valentin, Cruciadele, Ed. Enciclopedic Romn, Bucureti, 1971.

104 OCTAVIAN TTAR

care spre Constantinopol. n drumul lor, prin Germania, Cehia, Ungaria i Balcani, aceti cruciai, flmnzi i cuprini de febra religioas, au svrit numeroase progromuri contra evreilor, jefuind i distrugnd. Cu mare greu, capii lor, Petre Pustnicul i Walter cel Srac, i-au condus pn la Constantinopol. De teama unor nenorociri, mpratul Alexios Comnenul a ordonat s fie trecui n Asia Mic. Era n octombrie 1096. Aici, n Asia Mic, cruciaii au fost rapid masacrai de turcii selciukizi; cruciada sracilor lua sfrit n mod tragic. Cealalt ramur a cruciadei ntia, format preponderent din nobilime, cavaleri i prelai, s-a organizat mai bine, cu mai mult temeinicie. Un prim corp de oaste, format din nobili din Lorena, era condus de Godefroy de Bouillon. Un alt corp era compus din nobilii din Vermandois, fiind condus de fratele regelui Filip I, contele Hugo. Lui i s-a alturat ducele Normandiei, Robert, fiul mai mare al lui Wilhelm Cuceritorul. Al treilea corp de oaste cuprindea nobilimea flamand i frison, fiind condus de conii de Flandra, Robert i Balduin (acesta era fratele lui Godefroy de Bouillon). n sfrit, a patra oaste unea cavalerii din sudul Franei, condui de contele de Toulouse, Raymond de Saint Gilles. Acestor corpuri de oaste li s-au alturat nobili i oreni din Italia i Anglia i civa din Germania. Conductor spiritual al cruciailor a fost numit episcopul de Puy, Admar de Monteil. Reunirea otilor cruciate a avut loc la Constantinopol, n toamna anului 1096. Era ntlnirea, n proporie de mas, a dou lumi bizantin i occidental , fiecare la fel de uimit la vederea celeilalte. Aici, n capitala statului cretin rival, antajai i corupi, seniorii occidentali au depus jurmnt n faa mpratului bizantin, ceea ce nsemna, printre altele, ca viitoarele teritorii cucerite s-i revin bizantinului cu titlul de suzeranitate. Spre locurile sfinte cruciaii s-au pus n micare n primvara anului 1097. Conductor militar a fost ales Godefroy de Bouillon, obiectivul final stabilindu-se a fi eliberarea Ierusalimului. Trupele mpratului bizantin veneau n urma otilor cruciate. Izbnzile cruciailor au fost notabile. Dup un mar nu tocmai facil prin Asia Mic, au fost cucerite Edessa (aciunea i-a aparinut lui Balduin de Flandra, care va ntemeia aici, n primvara anului 1098, un principat) i Antiohia, dup un asalt de apte luni la care a contribuit i flota genovez i englez (aici va fi ntemeiat un principat latin, avndu-l n frunte pe Boemund de Tarent, n 1098). Ceilali cruciai ajung n vara anului 1099 n faa Ierusalimului; uimirea i starea de spirit au fost impresionante. Ierusalimul a fost cucerit la 17 iulie 1099, fanatismul ambelor tabere degenernd n atrociti.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 105

Cucerirea Ierusalimului a fost punctul final al cruciadei. Din fericire, cruciaii nu i-au continuat drumul spre Cairo centrul rezistenei musulmane fatimide, adversarii principali ai cretinilor. n urma cuceririi Oraului Sfnt, s-a constituit regatul Ierusalimului stat laic n frunte cu Godefroy de Bouillon, cuprinznd, prin raporturi vasalice, i unele din teritoriile nvecinate Ierusalimului. La moartea lui Godefroy, fratele su, Balduin, a cedat Edessa lui Tancred de Sicilia, ncoronndu-se rege la Ierusalim. Noul rege al Ierusalimului, Balduin, a reorganizat regatul n comitate, marchizate i seniorii n urma ncorporrii unor noi teritorii (Acra, Haifa, Beyrut, Tyr, Tripoli, Ascalon, Arsuf, Ramla etc.). Stpnirea cretin asupra locurilor sfinte a fost consolidat prin constituirea ctorva ordine militar-religioase85: Ordinul Ospitalierilor (sau al Sf. Ioan, de unde denumirea de Ioanii), recunoscut de papalitate pe la anul 1130, Ordinul Templierilor, recunoscut de ctre pap abia n anul 1163, i Ordinul Teutonic confirmat de pap n anul 1190. La cderea Ierusalimului, ordinele amintite s-au repliat n spaiul cretin: Templierii, la Paris, unde au fost desfiinai de regele Franei n 1312, Ioaniii, la Acra, apoi n insula Rhodos (1310) i Malta (1522), iar Teutonii, dup cderea Acrei (1291), vor ajunge, cei mai muli, n Germania, la Knigsberg.

2.2. Cruciada a doua (11471149)


n deceniile care au urmat cuceririi Ierusalimului, confruntarea dintre musulmanii autohtoni i cruciai a continuat86. Pn spre mijlocul secolului al XII-lea, niciuna dintre pri nu s-a putut impune decisiv n faa celeilalte, cci, att n tabra cretin, ct i n cea islamic, lipsea unitatea de aciune. Mruntele emirate locale erau n disput cu centrul politic sultanul de la Bagdad, iar confruntrile pe teme religioase dintre siii i sunii, la care participase adeseori centrul politic i religios fatimid de la Cairo, fcea imposibil o aciune musulman comun anticretin. La rndul lor, cretinii cruciai se certau ntre ei pentru putere politic, orgoliile personale fiind mai puternice dect aciunea comun de consolidare i extindere a stpnirii asupra locurilor sfinte; ca s nu mai vorbim de problemele religioase, care au fost abandonate aproape total. Disensiunea ntre cretini era amplificat de desele
85

86

Vezi A. Demurger, Cavalerii lui Christos. Ordinele religios-militare n Evul Mediu (sec. al XI-lea al XVI-lea), traducere de O. Pecican, Ed. Cartier, Bucureti, 2003. Vezi i Mioara Cremene, Dicionar iniiatic al ordinelor cavalereti, cuvnt nainte de R. Theodorescu, Ed. Polirom, Iai, 2003; C. T. Popescu, Templierii. Istorie i mister, ediia a II-a revzut i adugit, Ed. Fundaiei Culturale Ideea European, Bucureti, 2005. Florentina Czan, op. cit., p. 7079.

106 OCTAVIAN TTAR

intervenii ale mpratului bizantin, dornic s-i subordoneze politic principatele latine cruciate. n acest context, cderea Edessei n mna turcilor, n 1144, a reaprins ideea unei noi cruciade, cruciad menit a definitiva opera cuceritoare cretin n Palestina i de a reafirma unitatea cretin. Artizanii cruciadei au fost papa Eugen III (11451153), ngrijorat de soarta Ierusalimului, i Bernard de Clairvaux, ideologul cruciadei, un clugr remarcabil, ptruns de ideea cruciadei pn la capt (pentru faptele sale va fi canonizat n 1173). mputernicit de pap s predice cruciada, Bernard i-a luat foarte n serios misiunea, valorificnd i poziia sa privilegiat n Ordinul Cistercian. La chemarea papal au rspuns regele Franei, Ludovic VII, nsoit de civa dintre marii seniori ai regatului, regele Siciliei, Roger II, i mpratul Germaniei, Conrad III. Niciunul dintre ei nu fcea acest pas dintr-o adnc pornire interioar religioas; idealismul ideologiei rzboiului sfnt al cretinilor se stingea, pe zi ce trece, n lumea cretina occidental. Cruciada pentru mntuirea sufletelor87, cum o numise papa Eugen III, a debutat, ca i cea de dinaintea sa, cu ample atacuri ale francezilor asupra comunitilor evreieti din regat, aciuni propovduite de nsui abatele de la Cluny, Petre Venerabilul, dornic s-l mpiedice astfel pe regele francez s plece n cruciad. Oastea german, numrnd aproximativ 60.000 de oameni, n frunte cu nsui mpratul, s-a pus n micare, pe uscat, n vara anului 1147. Ajuns la Constantinopol, armata cruciat a fost repede trecut n Asia Mic. Aici, apucnd pe drumuri greite, ea va fi continuu hruit de otile turceti, pierznd, pn n anul urmtor, cnd sosete oastea francez, cam dou treimi din efectiv. Oastea francez, n schimb, a sosit la Constantinopol pe mare, nu fr a pustii n prealabil insulele Ionice, Corint i Tepa. mpratul bizantin, speriat de faptul c francezii au ncheiat un fel de alian cu sultanul de Cairo, nu i-a primit n Constantinopol. Tensiunea dintre bizantini i cruciai era att de mare nct ideea cuceririi Constantinopolului era din ce n ce mai vehiculat printre occidentali. Trecui n Asia Mic ntr-un trziu, cruciaii francezi i-au continuat drumul spre obiectivul lor principal Edessa. Otile cruciate s-au reunit n Asia Mic, fiind trecute sub comanda regelui francez, cci mpratul german s-a hotrt s plece spre Ierusalim pe mare, nsoit doar de o mic escort. n cteva ciocniri cu otile turceti ce-i hruiau continuu, cretinii au scpat miraculos de nfrngere, nsui regele fiind n pericol de a-i pierde viaa. Ajuni la Antiohia, otenii cretini, n frunte cu nii efii lor, i pierd orice
87

Ccile Morrison, Cruciadele, traducere de R. Junescu, Ed. Meridiane, Bucureti, 1998, p. 4657.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 107

apetit cruciat; practic, cruciada se va dizolva aici. Dup cteva luni de chefuri i scene de gelozie, Ludovic VII se hotrte, n prip, s plece la Ierusalim, unde a intrat ca simplu pelerin. La Ierusalim, Ludovic VII i mpratul german hotrsc un atac asupra Damascului, pentru a se ntoarce din cruciad mcar cu o izbnd, care s le repare prestigiul. Aciunea a fost un eec. Conrad s-a mbarcat la Acra la nceputul lui septembrie 1148, ndreptndu-se spre cas, abandonndu-i orice alt proiect cruciat. n vara anului urmtor va prsi locurile sfinte i regele francez. Dup un popas la Roma, prilej cu care papa va ncerca s mpace cuplul regal, regele va sosi n Frana; aventura cruciat i-a distrus att relaia conjugal, ct i proiectele politice interne. n ochii tuturor, cruciada era un eec total.

2.3. Cruciada a treia (11891192)


Cruciada a doua le-a artat musulmanilor c otile cretine nu sunt capabile de aciuni militare consistente, lipsindu-le priceperea, unitatea i voina de a-i combate pe necredincioi la ei acas. Eecurile europenilor au intensificat rzboiul sfnt al musulmanilor, unind sub acest stindard ideologic mai multe provincii. Protagonitii confruntrii cretino-musulmane au fost Nur-Al-Din (11461174) eful unui stat musulman cu centrul la Alep, cuprinznd cea mai mare parte a Siriei, un fanatic religios renumit i regii Ierusalimului, Balduin III (11431162), apoi Amaury I (11621174), buni guvernatori dealtfel. Confruntarea a durat 30 de ani, fr ca vreuna din pri s obin victoria decisiv. Lucrurile se schimb n momentul n care un general al lui Nur-Al-Din, pe nume Salah-Al-Din, intrat n contiina european sub numele de Saladin, ocup puterea n Egiptul fatimid, ntemeind aici dinastia ayubid. Dup moartea lui Nur-Al-Din, Saladin, o remarcabil personalitate, cu caliti excepionale, a fost recunoscut de ctre califul de Bagdad ca suveran al Siriei, Yemenului i Egiptului, dar i ca sultan al Palestinei. Contextul era favorabil, cci tronul regal din Ierusalim fusese ocupat de Balduin IV (11741185), un copil de 13 ani, lepros, n lupta pentru putere la Ierusalim fiind implicai Guy de Lusignan (un nobil cstorit cu sora lui Balduin IV) i Raymond III conte de Tripoli. Ajuns rege la Ierusalim n 1186, Guy de Lusignan nu a mai putut face nimic n faa asaltului musulman. Dezastrul cruciailor s-a produs la 5 iulie 1187. n urma confruntrii militare care a avut loc n preajma Tiberiadei, regele Ierusalimului mpreun cu muli seniori i o mare parte a oastei sale au fost luai prizonieri. Dezastrul era total, cu att mai mult cu ct doar Tyrul, Tripoli i Antiohia au scpat,

108 OCTAVIAN TTAR

toate celelalte posesiuni cretine, n frunte cu Ierusalimul, fiind ocupate de otile musulmane. Cderea Ierusalimului a produs o vie emoie n Occident88. Sarcina organizrii noii cruciade i-a revenit papei Clement III (11871191), un personaj abil i energic. Propovduitorul cruciadei a fost Foulque, un preot din Neuilly (pe Marna), care s-a achitat foarte bine de sarcina papal. La cauza cruciadei au aderat regele Franei, Filip II August, regele Angliei, Richard I, mpratul german, Frederic I, i unele dintre oraele italiene89. Germanii au plecat spre locurile sfinte primii. La nceputul verii anului 1189 erau la Constantinopol. Divergenele dintre mpratul german i cel bizantin, Isac II, au fost depite cu mare greutate, dar au strivit orice posibil unitate cretin antimusulman. Drumul cruciailor prin Asia Mic a fost anevoios. Dezastrul s-a produs la 10 iunie 1190. Cnd armata se pregtea s treac rul nvolburat Cydnus (Selef), mpratul a czut de pe cal i s-a necat. Cruciaii care i-au continuat drumul au avut parte de un al doilea eec, cci la asediul Acrei fiul mpratului, Frederic de Suabia, a fost ucis. Doar o parte a trupelor cruciate, n frunte cu Leopold de Austria, va rezista pn la sosirea trupelor franceze n Palestina. Francezii au plecat n cruciad n 1190, mbarcndu-se la Genova. Englezii au pornit n acelai an din portul Marsilia. Aversiunile dintre suzeranii celor dou regate vor compromite din fa ideea cruciat. n Palestina, cei doi suverani sosesc abia n vara anului 1191, dup tot felul de probleme pe drum. Singura izbnd notabil a fost recucerirea Acrei, la 13 iulie 1191. n toamna anului 1191 att Filip II, ct i Leopold de Austria vor prsi Acra, ndreptndu-se spre cas. Energicul i capabilul Richard I a continuat ofensiva spre sud, ncreztor n steaua sa norocoas. Victoriile sale l-au adus la 20 de kilometri de Ierusalim, moment n care, n ianuarie 1192, ncheie pace cu Saladin. Pacea va dura pn n vara aceluiai an, cnd Saladin a atacat Jaffa (1 august 1192), speculnd disputa dintre fruntaii cretini pentru funcia regal a Ierusalimului. nfrnt din nou la 5 august, Saladin este nevoit s ncheie pace cu Richard I la 2 septembrie 1192. Richard I ar fi putut pacifica locurile sfinte, cci planul su privind realizarea unui condominium musulmano-cretin n Palestina nu era lipsit de realism. Numai c n septembrie regele englez pleac spre Anglia, unde fratele su, Ioan fr ar, lucra pentru detronarea regelui cruciat. Cu plecarea sa, lucrurile din Orient au dobndit un status-quo temporar, niciuna din pri
88

89

Ibidem, p. 7990. Vezi i R. Delort (coord.), Cruciadele, traducere de G. Miciacio, Ed. Artemis, Bucureti, 2003. Ccile Morrison, op. cit., p. 5764.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 109

neavnd capacitatea s se impun decisiv n faa celeilalte. n stpnirea cretinilor se aflau la acel moment: Acra, n jurul creia regatul va continua s vieuiasc timp de nc un secol (11911291), Tyrul, Haiffa, Caesareea, Arsuf, Jaffa, comitatul Tripoli i principatul Antiohiei ambele reduse teritorial.

2.4. Cruciada a patra (12021204)


Moartea sultanului Saladin n 1193 a nsemnat spargerea unitii musulmane anticretine. n Occident s-au aprins speranele recuceririi, ntreinute de spiritul exaltat al unor principi i de unele succese ale cretinilor cruciai din toamna anului 1197, soldate cu cucerirea Beirutului. Artizanul noii cruciade a fost papa Innoceniu III (11981216) un om politic de anvergur, cu spirit universalist, dornic de a unifica cele dou Biserici cretine. El a ncredinat predicarea cruciadei aceluiai Foulque de Neuilly. Ideea cruciat a fost slab receptat ntre monarhii vremii, doar nobilii francezi dovedindu-se mai receptivi. Papa a sesizat repede pericolul unor iniiative personale cruciate sustrase autoritii sale, dar i consecinele negative pentru cretintate ale unor proiecte occidentale viznd cucerirea Constantinopolului, fapt pentru care a urmrit cu atenie cele ntmplate. Papa a acionat cu tenacitate pentru a pune cruciada n formele sale clasice, ngrijorat de fenomenul laicizrii ideii de cruciad. Aciunea cruciat intr n linie dreapt n anul 120190. n februarie, n ziua n care ncepea postul Patelui, o delegaie francez sosea la Veneia, pentru a perfecta condiiile participrii comune la aciunile antimusulmane. Delegaia era condus de Geoffroy de Villehardouin, un nobil important din inutul Champagne, autorul nsemnrilor scrise despre evenimentele cruciadei a patra. Conform conveniei ncheiate, veneienii se angajau s asigure transportul pe mare a 4.500 de cai i 33.500 de oameni, asigurndu-le hrana timp de nou luni, inclusiv dup debarcarea n Egipt. Costul total al serviciului veneian se ridica la suma de 85.000 de mrci de argint. Cruciada ncepe n vara anului 1202, ef militar al acesteia fiind ales Bonifaciu de Montferrat. Reunii la Veneia, capii cruciai constat c nu au ntreaga sum necesar transportului. n aceste condiii, dogele veneian Enrico Dandolo a propus cruciailor ca, n contul banilor neachitai, s cuce90

Geoffroy de Villehardouin, Cucerirea Constantinopolului, traducere i note de Tatiana A. Fluieraru, ediie ngrijit i prefa de O. Pecican, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2002; O. Ttar, Istoria Imperiului Bizantin, p. 9698. Vezi i C. Leu, Cartea episcopilor cruciai, Ed. Realitatea, Bucureti, 2001; Dana Hrib, Politica de colonizare bisericesc a papei Inoceniu III i cruciada a patra, n Revista teologic, 2001, 11, nr. 1, p. 2637.

110 OCTAVIAN TTAR

reasc cetatea Zara de pe coasta Adriaticii, cetate rpit Veneiei de ctre regele Ungariei. Cruciaii accept, convini de utilitatea faptei lor; era prima abatere de la ideea de cruciad. Cetatea a fost ocupat n noiembrie 1202; papa era stupefiat vznd cretini contra cretinilor. ntori n Italia, gata de a-i relua drumul spre Orient, cruciaii au de a face cu o a doua provocare. Sosit la Verona, Alexios, fiul lui Isac II Angelos, solicit conductorilor cruciai sprijin ca tatl su, detronat n 1195, s-i reocupe tronul. n eventualitatea unui ajutor, Alexis Angelos se angaja s sprijine unirea Bisericii Rsritene cu Roma sub autoritatea papal, s plteasc 200.000 de mrci de argint, s participe, timp de un an, cu 10.000 de ostai la cruciad i s ntrein pe cheltuial proprie 500 de cavaleri n locurile sfinte pe toat perioada vieii. Convenia, ncheiat la 20 mai 1203, n insula Corfu, a fost girat de Filip de Suabia, mpratul german, cstorit cu sora principelui Alexios. Din nou, papa nu era consultat ntr-o problem att de important; ideea cruciat era n mare primejdie. La sfritul lunii iunie 1203, flota cruciat era n faa Constantinopolului. n urma unui asalt susinut, cruciaii reuesc s-l instaleze pe tronul bizantin pe Isac II Angelos. Odat instalat, Isac II nu recunoate angajamentele pe care fiul su le luase n faa cruciailor. Atitudinea lui Isac II, lipsit de orice compromis i diplomaie, a determinat hotrrea cruciailor de a ocupa Constantinopolul, stui, dup o sut de ani, de uneltiri, icane i trdri bizantine. n martie 1204 s-a semnat acordul de mprire a teritoriilor bizantine ntre veneieni i cruciai, iar n luna aprilie s-a consumat unul dintre cele mai importante evenimente, prin consecinele sale de durat, din istoria cretintii, mai grav dect schisma din 1054 cucerirea noii Rome de ctre latini. La aproape nou veacuri de la inaugurare i dup ce a fcut fa cu bine asalturilor barbare i musulmane, Constantinopolul, centrul cretintii rsritene, era trecut prin sabie i foc de fraii ntru credin, cretinii catolici. Era expresia cea mai elocvent a prbuirii ideii de cruciad. Era apusul unui ideal, cci toate celelalte cruciade proclamate de-a lungul secolului al XIII-lea s-au terminat cu eecuri rsuntoare. Noua rnduial latin instaurat la Constantinopol va dura pn n anul 1261. Preluarea Constantinopolului de ctre greci, n 1261, nu a nsemnat refacerea Imperiului Bizantin. Cioprit teritorial n urma constituirii statelor latine n Balcani, mcinat de amplele compromisuri, pe care a trebuit s le fac n lupta cu occidentalii n secolul al XIII-lea, Bizanul intr ntr-un proces rapid de decdere; sfritul su politic se apropia cu repeziciune.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 111

3. Europa ntre cruciada a patra i marea cium


Perioada de aproximativ un secol i jumtate pe care o avem n vedere prin enunul de mai sus mai este numit i apogeul Evului Mediu clasic european. i pe bun dreptate, cci acest interval de timp, cel puin pentru Europa catolic, este unul al dezvoltrii economice i sociale, al marii culturi i al universitii medievale, a marii catedrale i oraului, a ascensiunii statului naional medieval. La limita inferioar a perioadei s-a aflat cruciada a patra, eveniment cu consecine majore pentru ideea unitii Europei: spulberarea ideii unitii cretine i eecul ideii unei Europe politice unite. La limita superioar a perioadei s-a aflat marea cium din anii 13471348, care, prin consecinele sale demografice, economice i sociale, marcheaz secolul urmtor al istoriei Europei, un secol al declinului i sfritului Evului Mediu.

3.1. Europa Occidental


n Occident, dou state domin scena politic: Frana i Anglia91 cele mai puternice monarhii ale vremii, rivale i n permanent disput pentru supremaie. Concomitent, se afirm din ce n ce mai mult regatele spaniole, victorioase n aciunea de preluare a teritoriului iberic de la maurii islamici. 3.1.1. Frana Puternica ascensiune a Franei92 ncepe cu Filip II August (1180 1223). Tnrul rege motenete o grav problem statal de la naintaii si, ndeosebi de la Ludovic VII. La ntoarcerea din cruciad, Ludovic VII divorase de Eleonora (Alinor) de Aquitania, cea care i crease attea probleme regelui n perioada n care l nsoise n campania din Orient (11471149). Prin cstoria reginei divorate, n 1152, cu Henric de Anjou, care devine rege al Angliei n 1154, posesiunile regilor englezi n Frana devin impresionante (Normandia, Maine, Bretagne, Touraine, Anjou, Poitou, Aquitania, Gasconia), crend mari probleme monarhului francez n aciunea sa de unificare i centralizare statal. Marele avantaj al regelui Filip II a fost acela c rivalii si de dincolo de Canalul Mnecii nu i s-au putut opune: Henric II murea n 1189, Richard Inim de Leu deceda i el subit, n 1189, n timpul unei aciuni contra unui vasal n Limousin, dup mai mult timp petrecut n cruciad i n captivitatea austriac, iar Ioan fr ar era un rege slab. Aceste aspecte
91 92

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 183195. J. Carpentier, Fr. Lebrun (coord.), op. cit., p. 146158; J. Madaule, op. cit., p. 169 233. Vezi i M. Carp, Ritual i legitimitate n evul mediu. Cazul francez, n Xenopoliana, 2002, 10, nr. 14, p. 6368.

112 OCTAVIAN TTAR

contextuale, coroborate cu calitile personale ale lui Filip II, au fcut ca aproape toate posesiunile engleze din Frana s fie preluate de monarhul francez, nct, la moartea sa, domeniul coroanei se triplase. Filip II a beneficiat, n opera sa de consolidare statal, de faptul c s-a aflat n relaii foarte bune cu papalitatea. Relaiile pozitive cu papa s-au datorat faptului c regele francez a combtut cu energie i eficacitate micarea eretic a catarilor (se mai numeau albingenzi, dup numele oraului Albi centrul micrii lor) n perioada 12081213, contribuind la aprarea unitii Bisericii Apusene. La acest aspect trebuie adugat nfrngerea mpratului Otto IV la Bouvines, la 27 iulie 1214, unul din adversarii redutabili ai papei, dar i sprijinul acordat de regele francez nfiinrii Ordinului Dominican. Opera lui Filip II August a fost continuat de Ludovic IX cel Sfnt (12261270). La urcarea pe tron avea 12 ani, dar energica Blanche de Castilla, care asigura regena, a fcut tot posibilul pentru a evita o micare de anarhie determinat de rzvrtirea unor nobili. Ludovic IX era un tip pios, ptruns de ideea cretin, de unde i sanctificarea sa imediat dup moarte. A participat la cruciada a VII-a (12491250), petrecnd patru ani pe pmntul sfnt, precum i la cruciada a VIII-a, gsindu-i sfritul, rpit de dizenterie, n plin campanie militar. Meritul su fundamental l-a constituit pacificarea intern a rii, ntrirea administraiei centrale statale i evitarea, prin tratatul de la Paris din 1259, a unui rzboi de durat cu Anglia. Cu Filip III cel ndrzne (12701285) i Filip IV cel Frumos (12851314) Frana atinge apogeul. Primul reuete s aduc la coroana regal domeniile contelui de Toulouse i s-l impun pe unchiul su, Carol de Anjou, rege al Siciliei. Filip IV, prin cstoria cu Ioana de Navarra (1285), devine rege al Navariei, adugnd domeniilor regale provincia Campagne. Rzboinic vestit, autoritar i iubitor de ordine intern, chiar cinic uneori, Filip IV reuete s fundeze i s impun doctrina monarhiei absolute, exprimat sintetic prin cunoscuta formulare a legitilor francezi: regele este mprat n regatul su. Opera sa centralizatoare merge pn acolo nct atunci cnd papa Bonifaciu VIII i se opune, regele recurge la arestarea acestuia (1303) i la desfiinarea Ordinului Templierilor (1307) a crui opoziie l deranjeaz i ai crui bani l atrag irezistibil. Dup Filip IV, n 14 ani Frana are trei regi, cu Carol IV (13221328) stingndu-se Capeienii direci. Cum Carol IV nu avea motenitori, baronii aveau de ales ntre Eduard al Angliei, nepotul lui Filip cel Frumos, i Filip de Valois, vrul regelui defunct. Alegerea lui Filip de Valois ca rege al Franei, invocndu-se legea salic, va avea consecine majore pentru relaiile cu Anglia; rzboiul de o sut de ani era mai aproape ca oricnd.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 113

3.1.2. Anglia Coroana regal a Angliei se afl pe capul Plantageneilor93. ntemeietorul dinastiei a fost Henric II (11541189) fiul Matildei, nepoata lui Wilhelm Cuceritorul, i al lui Geoffroy Plantagenetul conte de Anjou i de Maine, duce al Normandiei. Spre deosebire de Frana, Anglia nu cunoate, pn spre sfritul secolului al XIII-lea, un proces similar de centralizare i consolidare monarhic. Ioan fr ar nu se poate impune, strile privilegiate din regat impunndu-i, n 1215, Magna Charta Libertatum, ceea ce nsemna, din perspectiva subiectului n discuie, o ntoarcere spre trecut. Henric III (12161272) se situeaz pe aceeai linie de guvernare ca i tatl su. n anul 1235, la presiunea nobililor, confirma Charta din 1215, domnia sa fiind considerat tipic pentru ceea ce se numete monarhia strilor. Coroana i recapt prestigiul ncepnd cu Eduard I (12721307), un suveran priceput i bun conductor militar. Eduard I are nelepciunea de a nu se confrunta cu Parlamentul. Parlamentul devine bicameral la nceputul secolului al XIV-lea: Camera Lorzilor compus din baronii i marii prelai ai regatului, ca membrii de drept, i Camera Comunelor compus din reprezentanii micii nobilimi i ai oraelor, ca membrii alei n parlament. Asta nu nseamn c regele este dominat total de strile privilegiate ale regatului. Avndu-le alturi cel mai adesea, Eduard I reuete s-i impun dominaia n Irlanda, ara Galilor i Scoia. Fiul su, Eduard II (13071327), nu poate duce mai departe opera tatlui. Veleitar, cheltuitor, guvernnd prin favorii, noul rege intr n contradicie cu Parlamentul. Scoienii l nfrng zdrobitor n 1314, iar decapitarea lui John de Lancaster (conductorul opoziiei baroniale) n 1322, i pecetluiete soarta. n anul 1327, soia sa, regina Isabela, sprijinit de amantul su, Montimer, i de ctre Parlament, l silete pe Eduard II s abdice n favoarea fiului su. Noul rege, Eduard III (13271377), readuce guvernarea pe linia promovat de bunicul su. Personalitate remarcabil a istoriei Angliei, Eduard III este considerat un deschiztor de epoc. De numele su se leag declanarea rzboiului de o sut de ani cu Frana. 3.1.3. Regatele spaniole i Portugalia n secolul al XIII-lea, Aragnul se ndreapt tot mai energic spre sud. Sunt preluate de la mauri Valencia (1238) i Murcia (1266), pe rmul mediteranean, i Insulele Baleare (12291235), n Mediterana. Pedro III (1276
93

A. Nicolescu, op. cit., p. 204241; A Oetea (coord.), Istoria lumii n date, p. 99.

114 OCTAVIAN TTAR

1285) cucerete, cu sprijinul mpratului bizantin, Sicilia, devenind i rege al Siciliei. n anii 13231324, Sardinia trece n stpnirea Aragnului. Din acest moment se poate vorbi de o politic mediteranean a regatului aragonez. Desfcut n 1157 de ctre cei doi fii ai lui Alfons VII (11261157), uniunea Castiliei i Lenului se reface sub Ferdinand III (12171252), n 1230. Regii Castiliei continu reconquista spre sud, nceput cu mai mult vreme nainte. n anul 1236 este cucerit oraul Crdoba, iar n 1248 Sevilla. n anul 1262, castilienii cuceresc Cadix-ul de la mauri, reuind astfel s obin o important ieire la Oceanul Atlantic. Regatul Navarrei trece, ntre 12841328, sub autoritatea regelui Franei, Filip IV, n urma cstoriei acestuia cu Ioana de Navarra. n anii urmtori stpnirii franceze, Navarra intr sub autoritatea regilor aragonezi, aa nct, din acest moment, Castilia i Aragnul rmn s mplineasc destinul spaniol. n sudul peninsulei Iberice, din vechile stpniri maure, doar emiratul Granadei mai rmne n funciune n aceast perioad. n vestul peninsulei, tnrul regat al Portugaliei94 i continu opera de consolidare intern dup obinerea independenei. n urma extensiunii spre sud, prin preluarea unor teritorii de la mauri, regii portughezi aeaz capitala la Lisabona (12551256).

3.2. Europa Central. Biserica i Imperiul


Europa Central este dominat de cele dou puteri europene ale vremii papalitatea i imperiul95, ambele ntr-o aprig disput privind legitimitatea, investitura i superioritatea politic, disput ce cunoscuse, n a doua jumtate a secolului al XI-lea i nceputul veacului urmtor, forme de o mare violen. Concordatul de la Worms (1122), ai crui protagoniti au fost mpratul Henric V (11061125) i papa Calixt II (potrivit nelegerii, episcopii erau alei liber, dar n prezena suveranului i cu posibilitatea de arbitraj din partea superiorului diocezan. n ceea ce privete investitura episcopilor obiectul principal al nenelegerii dintre pap i mprat ea era acordat de ctre pap cu titlul spiritual, prin remiterea toiagului i a inelului, n timp ce suveranul i pstra dreptul de investitur a bunurilor temporale ale episcopului, prin acordarea sceptrului), nu a pus dect provizoriu capt luptei dintre Sacerdoiu si Imperiu. Timp de aproape treizeci de ani, Germania se confrunt cu grave tulburri interne, datorate nfruntrii a dou clanuri rivale: guelfii, partizani ai
94 95

A. H. De Oliveira Marques, op. cit., p. 1625. S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 195202.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 115

Welfilor de Bavaria, i ghibelinii (de la Weiblingen, nume al unui castel aparinnd familiei adverse, de Hohenstaufen). Alegerea, n 1152, a lui Frederic Barbarosa ca mprat, un Hohenstaufen, nrudit, ns, prin mama sa, cu familia Welf, prea a aduce pacea, att n Germania, ct i n raporturile cu papalitatea. Numai c noul mprat, despre care se spune c era un personaj excepional prin inteligena, generozitatea, curajul militar i pietatea de care ddea dovad, i manifest, nc de la nceputul domniei, dorina de a restaura Sfntul Imperiu n tradiia inaugurat de augutii romani i reluat de Carol cel Mare (de remarcat c mpratul nsui intervine n canonizarea lui Carol cel Mare, n 1165), proiect n care l are alturi pe abilul cancelar Rainald de Dassel. Un astfel de demers politic l aduce pe mprat, n mod inevitabil, n contradicie cu papalitatea, oraele italiene i regatul normand din sudul Italiei. Din 1154 i pn n 1177, mpratul se afl n rzboi continuu cu opozanii si de la sud de Alpi. Pacea de la Veneia din 1177, prin care mpratul pare a se mpca cu papa Alexandru III, pacea de la Konstanz (1183), prin care se mpac cu oraele lombarde, sau cstoria fiului su, viitorul mprat Henric VI, cu o prines sicilian, motenitoare potenial a tronului regilor normanzi, nu fac dect s potoleasc, pentru moment, confruntarea militar. Din pcate, mpratul nu a apucat s valorifice, n proiectul su de reconstrucie a unui imperium mundi, imensul prestigiu al participrii la cruciad, gsindu-i sfritul conducnd armata cruciat (1190). Fiul i succesorul su, Henric VI (11901197), duce mai departe politica tatlui su, valorificnd imaginea de erou mitic pe care Henric V i-o dobndise. Pacificnd Germania, avnd de partea sa cteva orae italiene (Pisa i Genova, de exemplu), Henric VI l nvinge pe Tancred de Lecce, fiul natural al regelui Siciliei, Wilhelm cel Bun, cucerind astfel insula (1197). La moartea sa, pe cnd se pregtea s plece n cruciad precum tatl su i din aceleai calcule politice, Henric VI lsa un imperiu n aparen reconstituit i puternic, o papalitate izolat i o Italie provizoriu linitit. 3.2.1. Sfntul Imperiu Romano-German La moartea lui Henric VI, fiul su i prezumtivul mprat, FredericRoger, avea doar trei ani. De situaia creat au profitat toi cei care, mocnit sau la vedere, s-au mpotrivit proiectelor politice ale Hohenstaufenilor de pn atunci. Timp de 15 ani, revoltele i anarhia au cuprins teritoriile pe care prinul le motenise. La nceput rege al Siciliei, Frederic reuete s se impun cu timpul. n anul 1220, Frederic este ncoronat mprat de ctre papa Honoriu III, lund

116 OCTAVIAN TTAR

numele imperial de Frederic II. Pe plan intern, noul mprat pacific tabra seniorilor laici i ecleziastici. n 1220, Frederic II acord nsemnate privilegii seniorilor ecleziastici (Confederatio cum principibus eclesiasticis), iar n anul 1232 face acelai lucru i n cazul seniorilor laici (Statutum in favorem principum). Pe plan extern, mpratul ridic la rangul de politic de stat expansiunea nspre Rsrit. n acest sens, n anul 1226 Frederic II acord Ordinului Teuton autoritatea asupra teritoriilor pe care le vor cuceri n Prusia (Bula de aur de la Rimini). n ceea ce privete ideea imperial, Frederic II este promotorul concepiei unui imperiu axat pe Mediterana i Italia. Nscut i crescut n Sicilia, mpratul i concentreaz toat atenia asupra domeniilor din peninsul, mai ales asupra motenirii materne Sicilia regilor normanzi, n jurul crora dorea s construiasc acel Imperiu al Sudului la care visa. mpratul i-a instalat curtea la Palermo, adunnd n jurul su intelectuali de toate spiele, cci Frederic nsui era un literat i filosof, pasionat de matematic, de medicin, tiinele naturii i istorie. Firea sa tolerant i preocuprile intelectuale au fcut s fie etichetat de adversari ca necredincios i imoral, pe cnd admiratorii l-au considerat un adevrat pre-renascentist. Adversarul cel mai redutabil al mpratului s-a dovedit a fi, i de aceast dat, papa. Conflictul izbucnete n 1239 i dureaz, cu mici ntreruperi, pn la moartea mpratului, n 1250. Excomunicat de mai multe ori de ctre pap, lipsit de sprijinul unor monarhi catolici, la care fcuse apel pentru a se constitui ntr-o lig antipapal, avnd adversari permaneni printre comunele italiene, Frederic II nu a reuit s domine integral Italia. Cu moartea sa, au euat din nou proiectele unei creaii politice care s uneasc lumea de la nord de Alpi cu cea peninsular. Dup Frederic II urmeaz o perioad de disput pentru putere, cunoscut n istorie sub numele Marele interregn (12541273). n anul 1273, principii germani, influenai de nsui papa, l aleg ca rege german pe contele Rudolf de Habsburg, convini c domeniul su restrns nu-i va permite s desfoare o politic autoritar. Parial, au avut dreptate, cci Rudolf s-a ocupat mai mult de posesiunile sale austriece. n urma rzboiului cu Ottokar II, regele Boemiei, din anii 12761278, Rudolf preia teritoriile Austriei, Stiria, Carintia i Carniolia, pe care le acord fiilor si ca feud. Din acest moment, familia de Habsburg beneficiaz de o puternic baz teritorial ereditar; se deschide un capitol nou de istorie n Europa Central, legat de familia de Habsburg i posesiunile sale austriece. Dup moartea lui Rudolf de Habsburg (1291), scena politic din Germania este cuprins din nou de confruntri pentru funcia regal i/sau

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 117

imperial. Este nceputul a ceea ce se poate numi concentrarea asupra teritoriilor germane i frmiarea german. Dac n anul 1328 Ludovic IV Bavarezul fusese ncoronat ca mprat, la Roma, opera de desprindere a procedurilor de investitur de sub autoritatea papal se definitiveaz n anul 1338. La 16 iulie, la dieta de la Rhens, principii germani declar c regele poate fi ales fr aprobarea papei, pentru ca la 4 august acelai an mpratul Ludovic IV, n Reichstagul de la Frankfurt, s proclame legea Licet iuris, care interzicea amestecul papei n alegerea mpratului i reafirma ordinea divin a puterii imperiale. 3.2.2. Papalitatea i Peninsula Italic La nceputul secolului al XIII-lea, papalitatea atinge punctul culminant al autoritii sale96. nvingtoare n disputa cu mpratul german, instalat n Orient i Constantinopol, avnd n scaunul pontifical personaliti remarcabile, fcnd i ncoronnd prini (de exemplu, n timpul pontificatului lui Innoceniu III suveranii Aragnului, Danemarcei, Bulgariei, Ungariei, Poloniei, Portugaliei i Serbiei prestau omagiu papei), papalitatea este o putere european de prim rang, cu un mare prestigiu. Angajarea papalitii n proiectele politice latine din Balcani i n confruntarea latino-bizantin pe seama recuperrii greceti, dar i eecurile cruciate din secolul al XIII-lea au nsemnat ndeprtarea cretintii rsritene de construciile papale viznd unitatea cretin. n Occident, papalitatea nu a reuit s impun tuturor teoria sa despre teocraia pontifical, cea mai consistent opoziie venind din partea Franei. mbogirea bisericii i abaterea clerului de la cele spirituale au determinat naterea unei reacii de mpotrivire i contestare a unor valori i practici religioase97. n secolul al XIII-lea, ereziile sunt expresia cea mai consistent a acestei reacii, pentru ca apoi, prin universiti, spiritul contestatar s cuprind i mediile intelectuale. La nceputul secolului al XIV-lea se declaneaz criza de autoritate a papalitii. Dup ce n anul 1303 papa Bonifaciu VIII fusese arestat din ordinul regelui francez Filip IV (nu e exclus ca acest act s se fi datorat i bulei papale din 18 noiembrie 1302, numit Unam Sanctam, potrivit creia Bonifaciu VIII proclama primatul puterii ecleziastice asupra celei laice), n anul 1305, cnd cardinalul francez Bertrand de Got a fost ales pap sub numele de Clement V, papa i mut reedina la Avignon. Perioada captivitii babilonice (13051377) este expresia cea mai elocvent a fenomenului amintit mai sus.
96

97

. Turcu, Monarhia pontifical clasic. Principii ecclesiologice i realiti instituionale, n Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 19992000, 3839, nr. 2, p. 1938. S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., p. 215220.

118 OCTAVIAN TTAR

n ceea ce privete spaiul laic italian98, secolul al XIII-lea a nsemnat consolidarea spiritului autonomist comunal i frngerea oricrui proiect de unificare politic n peninsul. Oraele din nord sunt mai mult angajate n conflictul cu mpratul, pe cnd Veneia i Genova, n plin ascensiune politic i economic, sunt mai active n politica balcanic pe seama stpnirii latine. Pe seama prbuirii bizantine, spaiul italian devine centrul comercial i financiar al Europei. La Florena se bat cele dinti monede de aur (florinul, n 1252), iar n 1284 Veneia pune i ea n circulaie o moned de aur (ducatul). Sudul peninsulei nu a fost nici el lipsit de convulsii. La chemarea papei Clement IV (12651268), contele de Anjou i Provence, Carol, fratele regelui Franei, vine n Sicilia. n btlia de la Benevento, din 26 februarie 1266, Manfred de Hohenstaufen este nfrnt, Carol proclamndu-se rege. Regele Siciliei, Carol I (12661285), vrea, precum normanzii i imperialii de mai nainte, dominaia Mediteranei apusene i refacerea stpnirii latine la Constantinopol. n anul 1281, sub autoritatea papei Martin IV (12811285), Carol I ncheie o alian antibizantin mpreun cu Filip fiul fostului mprat latin de la Constantinopol, Balduin II, detronat de greci n 1261. Planul lor eueaz, cci abilul mprat bizantin, Mihail Paleologul, speculnd nemulumirile sicilienilor fa de guvernarea angevin, provoac o rscoal a populaiei locale (vecerniile siciliene), reuind, n acelai timp, s determine i o intervenie a regelui Aragonului, Pedro III, ginerele lui Manfred al Siciliei nlturat de Carol de Anjou n 1266. n urma interveniei aragoneze, Sicilia intr sub autoritatea regilor Aragnului, Carol I trebuind s se mulumeasc doar cu stpnirea prii meridionale a peninsulei, proclamnd aici regatul Neapolelui. Aadar, la sfritul secolului al XIII-lea i nceputul secolului al XIV-lea, frmiarea spaiului teritorial italian era un fapt mplinit, disputa pentru putere ntre entitile politice de aici statul papal, regatele sudice, republicile maritime i principatele dinastice distrugnd, pentru un secol i jumtate, orice proiect de unitate.

3.3. La marginile Europei


Titlul de mai sus nu vrea altceva dect s delimiteze un spaiu geografic european, el nsui cretin catolic sau ortodox, dar care, din punct de vedere
98

Vezi P. Guichonnet, Istoria Italiei, traducere i note de Irina Cristea, Ed. Corint, Bucureti, 2002, p. 2244; G. Procacci, Istoria italienilor, cuvnt nainte de . Papacostea, Ed. Politic, Bucureti, 1975; Catherine Brice, Histoire de lItalie, s. l., 1992, p. 109157.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 119

al istoriei politice, este dependent i/sau se afl sub nivelul curentului furitor de mare istorie din Europa Occidental99. Nordul Europei nu cunoate aspecte spectaculoase n aceast perioad. Regatele de aici, intrate definitiv n ordinea cretin la cumpna dintre milenii, cunosc un proces de consolidare intern, cel mai edificator fiind cazul Danemarcei sub domnia lui Waldemar I cel Mare (11571182). Un anume dinamism politic extern este promovat de ctre Danemarca, mai ales sub Waldemar II (12021241), cnd sunt cucerite Holstein, Mecklenburg i Pomerania. Numai c o anumit opoziie a nobilimii la adresa aciunilor monarhice de centralizare a puterii determin o slab rezisten a rii n faa reaciei germane, aa nct orice tendin danez de extindere teritorial spre sud este sortit eecului. Nordul scandinavic este mai linitit. Uniunea personal a Suediei i Norvegiei (1319) sub domnia lui Magnus III Eriksson s-a dovedit o soluie politic pozitiv n contextul european al vremii, mai ales al dominaiei Hansei n zona maritim nordic. n prile rsritene ale Imperiului german i continu ascensiunea Austria Habsburgilor i Boemia. Ceea ce numim generic Austria100 nsemna, de fapt, un ansamblu de provincii: Austria propriu-zis (s-a dezvoltat din vechea marc rsritean ntemeiat de regele Germaniei, Otto I, n urma victoriei asupra ungurilor la Lechfeld. n 1002, regiunea Vienei era anexat mrcii, pentru ca pe la anul 1074 hotarul Austriei inferioare s ating Leitha. Marca (sterreich) a fost condus de un margraf din familia Babenberg pn la sfritul secolului al XIII-lea. Margraful a fost, pn n 1156, un mare senior al imperiului, ca atia alii dealtfel. n anul 1156, marca a fost ridicat la rangul de ducat de ctre mpratul Frederic I, devenind astfel un principat cvasi-independent n raport cu imperiul din care fcuse parte pn atunci. Din acest moment, ducele Austriei i mut reedina la Viena, abandonnd vechea reedin din Melk), Carintia (n anul 976 a fost desprins de Bavaria i nlat la rangul de ducat. n secolul al XI-lea, Istria, Friuli i regiunea Veronei au fost anexate la ducatul Carintiei), Carniola i Stiria (a intrat sub autoritatea ducelui austriac n 1192, prin decizia lui Henric VI). n anul 1246, ultimul Babenberg, Frederic cel Argos, este ucis ntr-o btlie cu ungurii, ducatul Austriei cunoscnd o lung perioad de interregn.
99

100

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. II, p. 202212. Vezi i . Papacostea, Romnii n secolul al XIII-lea. ntre cruciat i Imperiul mongol, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1993. (n continuare: Romnii n secolul al XIII-lea). Er. Zllner, Istoria Austriei. De la nceputuri pn n prezent, ediia a VIII-a, vol. I, traducere de A. Armbruster, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1997, p. 91152.

120 OCTAVIAN TTAR

n aceast perioad de interregn se produce acapararea provinciilor austriece de ctre regatul Boemiei. n secolul al XIII-lea, Boemia este n plin proces de consolidare101. Sub autoritatea regelui Boemiei (demnitatea regal a fost primit, cu titlul personal, de ctre Vratislav, din partea mpratului Henric IV, ca rsplat a faptului c se situase de partea mpratului n disputa cu papa Grigore VII. Ulterior, n 1212, mpratul Frederic II a ntrit actul naintaului su) se aflau mai multe provincii: marchizatul Moraviei (anexat Boemiei n 1029), ducatul Sileziei (a fost, timp de secole, un element de disput ntre Boemia i regatul Poloniei. n timpul regelui Ioan de Luxemburg (13101346) i fiului acestuia, Carol IV (13461378), Silezia ntreag a devenit, ca principat autonom, vasal regelui Boemiei) i Lusacia (n secolul al XII-lea, mpratul Henric IV cedase ducelui ceh Vratislav Lusacia Superioar. n timpul regilor Ioan de Luxemburg i Carol IV, Lusacia ntreag a revenit coroanei Boemiei). Ascensiunea regatului Boemiei cunoate un mare avnt sub Ottokar II (12531278). Cstorit cu vduva ducelui Frederic cel Argos, i ales de seniorii din Stiria ca succesor, Ottokar preia autoritatea asupra Austriei i Stiriei. n anul 1269 preia Carintia n urma morii ducelui Ulrich, care, n 1268, l fcuse pe regele ceh motenitorul su universal. n anul 1272, guvernatorul numit de Ottokar n Stiria, Ulrich von Drrenholz, a cucerit Carniola, aducnd astfel provincia sub autoritatea regelui Boemiei; era apogeul regatului ceh. Cu alegerea lui Rudolf de Habsburg ca mprat german, lucrurile se schimb n defavoarea cehilor. Refuznd s compar n faa noului mprat (n virtutea unor mai vechi relaii de vasalitate ntre mpraii germani i regii Boemiei ca principi electori ai imperiului), n cazul de fa i din motivul c Ottokar deinea posesiunile austriece, regele ceh fcea o mare greeal. n urma btliei de la Drnkurt, la vrsarea Moraviei n cmpia dunrean, din 26 august 1278, Ottokar a fost ucis. Consecinele pentru istoria Europei au fost importante: destinul naiunii cehe se va cantona n Boemia i Moravia, Casa de Habsburg devenea Casa de Austria, ncepndu-i ascensiunea n aceast parte a Europei. La moartea lui Rudolf de Habsburg, posesiunile austriece sunt stabil aezate n minile fiilor si Albert i Rudolf. Regatul Boemiei, nfeudat din nou, era condus de Venceslas II (12781305) ginerele i motenitorul lui Ottokar. n deceniile urmtoare, ambele construcii politice amintite se vor consolida, Austria prin extinderea posesiunilor Habsburgilor nspre spaiul
101

J. Brenger, Istoria Imperiului Habsburgilor. 12731918, traducere de N. Balt, Ed. Teora, Bucureti, 2000, p. 4346, 4849, 5153.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 121

germanic, iar Boemia prin instaurarea unei dinastii noi, de Luxemburg, care-i unete din nou destinul de cel al imperiului. Regatul Ungariei102 s-a aflat, la cumpna dintre secolele XIXII, n plin proces de consolidare instituional intern i de expansiune politico-teritorial pe plan extern sub regii Ladislau I cel Sfnt (10771095) i Coloman Crturarul (10951116). De numele primului se leag desvrirea cretinrii Ungariei i ntrirea instituional a bisericii din regat, dar i realizarea uniunii regatului croato-dalmat cu regatul Ungariei. De numele celui de-al doilea se leag opera de ntrire a domeniului regal, perfecionarea activitii fiscale i juridice i a celei de administrare a provinciilor. Dup moartea regelui Coloman, Ungaria cunoate din nou o perioad de tulburri succesorale, situaie agravat i de desele conflicte cu Imperiul Bizantin. Cel care va restabili autoritatea regal a fost Bla III (11721196). El a consolidat ara prin ntrirea vistieriei centrale i instituirea cu severitate a servicului militar pentru nobilimea deintoare de domenii. A instituit procedura administrativ scriptic, folosindu-se de aparatul central colit mai ales n Frana i aparatul capitlurilor episcopale. A continuat opera de colonizare, fiind aezai oaspei mai ales n provinciile periferice ale rii. Veacul al XIII-lea a adus cu sine decderea autoritii regale. Odat cu Andrei II (12041235), nobilimea a dobndit un avantaj decisiv; revoltndu-se cnd regele s-a ntors din cruciad (1218), ea a obinut n 1222 o Bul de Aur expresie a instituirii guvernrii dintre monarh i adunrile de stri. n acelai timp, autoritatea monarhului a slbit i n provincii, cazul cel mai elocvent fiind confirmarea de ctre Andrei II a autonomiei sailor n Transilvania voievodal. Marea lovitur primit de regat s-a produs prin invazia mongol din 1241, n urma creia regatul a fost devastat, nsui regele Bla IV (1235 1270) fiind nevoit s se refugieze. Din fericire, Bla IV s-a dovedit un monarh foarte capabil, nu degeaba a fost considerat al doilea ntemeietor al Ungariei. Procesul colonizrii este intensificat, mai ales c o anumit ordine social era posibil dup rezolvarea problemei cumane, construcia de ceti i fortificarea reedinelor nobiliare i ecleziastice ia amploare103, comitatele nobiliare, inclusiv cele de margine, sunt consolidate, mut capitala regatului la Buda etc. Opera de reconstrucie a lui Bla IV nu poate fi continuat de urmaii si; baronii regatului erau att de puternici nct l puteau ignora pe rege.
102

103

Pl Engel, Regatul Sfntului tefan. Istoria Ungariei medievale. 8951526, traducere de Aurora Moga, ediie ngrijit de A. A. Rusu i I. Drgan, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2006, p. 110166. Vezi A. A. Rusu, Castelarea carpatic. Fortificaii i ceti din Transilvania i teritoriile nvecinate (sec. XIIIXIV), Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2005.

122 OCTAVIAN TTAR

Ultimii regi arpadieni, Ladislau IV Cumanul (12721290) i Andrei III (12901301), nu mai pot face fa anarhiei i tendinelor autonomiste ale potentailor vremii104. La moartea lui Andrei III se declaneaz o intens lupt pentru putere; din fericire, ea a durat doar civa ani, salvnd regatul de la o prbuire total. Dintre pretendenii la tronul Ungariei a ieit victorios Carol Robert (13081342), din ramura napolitan a familiei Anjou. nainte de toate, nu fr dificulti, i-a alungat din ar rivalii, apoi a lichidat, ncetul cu ncetul, puterea regional a magnailor (pe aceast linie rmn semnificative aciunile sale repetate de preluare a controlului asupra Transilvaniei rzvrtite). Puternic sprijinit de papalitate, beneficiind de mprumuturi din Italia, aezndu-i curtea la Visegrd, regele angevin reuete s-i consolideze domnia. Meritul su istoric a constat n modernizarea sistemului fiscal i militar al Ungariei, dup modelul Occidentului, cu domnia sa deschizndu-se o nou epoc n istoria regatului. Mai la nord i rsrit, Polonia traverseaz o perioad destul de dificil din istoria sa. Presiunea cea mai mare a resimit-o din partea germanilor. La nceputul secolului al XII-lea, Boleslav II (11021138) reuise s reunifice teritoriile polone i s alipeasc Pomerania apusean (1121). Spre mijlocul secolului, asaltul german asupra teritoriilor slave rsritene s-a reluat cu intensitate. n urma campaniei mpratului Conrad III n Polonia (1146), teritoriul cuprins ntre Marea Baltic i Vistula este cucerit. Invazia lui Frederic I n Polonia (1157) l determin pe marele cneaz al Poloniei, Boleslaw IV, s recunoasc suzeranitatea mpratului german. Havelberg, Brandenburg i Mecklenburg devin orae germane n teritoriile cucerite. La nceputul secolului al XIII-lea, cavalerii teutoni sunt lancea avansrii germanismului spre estul Europei. Timp de o jumtate de secol, ei vor purta aciuni militare nemiloase n teritoriile prusacilor, nchiznd orice ieire a Poloniei cracoviene la mare. Masacrnd populaia autohton, convertind-o forat la cretinism, coloniznd masiv populaia germanic, Ordinul Teuton va ntemeia un adevrat stat n Prusia. Orae ca Thorn, Kulm, Elbing, Knigsberg, Rostock, Wismar, Stralsund, Stettin, Danzig i Memel sunt ntemeiate de clugrii-soldai ai ordinului. mpreun cu oraele Hansei (Bremen, Hamburg, Lbeck, Revel i Riga), cavalerii teutoni domin comerul Europei de Nord. La nceputul secolului al XIV-lea, Polonia i ncepe ascensiunea politic. n 1320, Wladislaw Lokietek se ncoroneaz ca rege al statului polon
104

Vezi T. Slgean, Transilvania n a doua jumtate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregaional, Institutul Cultural Romn, Cluj-Napoca, 2003.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 123

unificat, cu capitala la Cracovia. Cu Wladislaw, apoi prin regele Cazimir III cel Mare (13331370), Polonia ncepe lungul rzboi cu teutonii pe seama recuperrii teritoriale. n rsritul Europei, spaiul slav se afla, n continuare, sub autoritatea politic a Kievului105. La nceputul secolului al XII-lea, tendina autonomist a unor cnezi provinciali se amplific, mai ales dup moartea vestitului cneaz al Kievului, Vladimir Monomahul (11131125). Divizarea politic a statului kievean a avut mai multe cauze, printre care amintim eterogenitatea etnic i fragilitatea intern a primelor formaiuni statale ntemeiate de populaii slave, precum i principiul succesoral n transmiterea puterii. Cu toate acestea, n secolele de autoritate politic a Kievului s-a cristalizat o comunitate lingvistic, social, religioas, juridic i cultural a populaiei slave rsritene. n a doua jumtate a secolului al XII-lea, puterea cnejilor de Kiev a nceput s slbeasc. Dintre formaiunile apropiate Kievului, au nceput s se afirme cu putere cnezatul de Smolensk, graie comerului cu portul Riga i cu unele orae germane, cnezatul de Cernigov i cnezatul de Halici. n partea de nord-est, ascensiunea cnezatului Suzdal este evident, mai ales dup mutarea capitalei n oraul Vladimir, pe rul Kliazma. Aici se vor dezvolta orae importante: Iuriev, Iaroslav, Moscova. Mai la nord, Novgordul i Pskovul vor constitui modele politice oarecum distincte, bazate pe un regim republican aristocratic, n care guvernarea era asigurat de cteva familii boiereti ce-i disputau puterea prin intermediul adunrii municipale. Spre mijlocul secolului al XIII-lea se instituie dominaia politic mongol a Hoardei de Aur. Spaiul rusesc (s numim aa teritoriul slavilor rsriteni) nu fcea parte efectiv din Hoarda de Aur, fiind plasat ntr-o situaie de dependen: sud-vestul pn la 1362, data victoriei statului polono-lituanian asupra Hoardei de Aur, i nord-estul pn la 1480. Contra unui tribut i a unor contingente militare, cnezatele i-au pstrat existena politic. Treptat, ntre cnezatele rsritene, cnezatul de Vladimir ncepe s joace un rol tot mai important. n partea de sud-est a Europei106, pe fondul slbirii dominaiei bizantine, are loc un proces de afirmare statal a popoarelor slave de aici. n secolul al XII-lea, alipirea principatelor Zeta i Rascia vor pune bazele statului srb. n timpul domniei lui tefan Nemania (cca. 11661196), pe baza tratatului srbo-bizantin din anul 1190, Imperiul Bizantin recunoate independena de fapt a statului srb. n anul 1217, n plin stpnire latin n Balcani, tefan II Nemania primete titlul regal de la papa Honoriu III. Cu domnia lui Milutin
105 106

Tamara Kondratieva, op. cit., p. 5470. D. Obolensky, op. cit., p. 261277; S. Brezeanu, O istorie a Imperiului, p. 164189.

124 OCTAVIAN TTAR

(12821321) ncepe marea expansiune a statului srb spre sud-est n contra statului bizantin. Cu excepia Croaiei, a Macedoniei, aflat sub autoritatea arului bulgar, a Bosniei i Heregovinei intrat sub dominaia regilor arpadieni n 1254, Serbia va reui s domine politic spaiul slav sud-dunrean. n Balcani, aratul bulgar, intrat n compunerea statului bizantin n 1018, i reafirm statalitatea n urma rscoalei antibizantine107 din 1185 1187 (constituirea celui de-al doilea arat bulgar, recunoscut de Bizan n 1201). ara va fi cuprins n confruntarea latino-greac din secolul al XIII-lea, va cunoate hegemonia mongol o vreme, pentru ca n timpul arului Ivan Alexandru (13311371) s se divid n trei formaiuni statale: aratul de Vidin, aratul de Trnovo i despotatul dobrogean al lui Dobrotici. La rsrit i sud de Carpai, secolele XIIXIII sunt ale dominaiei politice ale pecenegilor, cumanilor, mongolilor i, parial, a regatului Ungariei. Spre sfritul secolului al XIII-lea, fenomenul constituirii statale a romnilor intr n linie dreapt108, fapt mplinit n prima jumtate a secolului al XIV-lea. Din acest moment, n timp foarte scurt, spaiul de dincolo de Carpai se va cupla total la realitatea politic, religioas i cultural european.

107

108

S. Brezeanu, Romanitatea oriental n Evul Mediu. De la cetenii romani la naiunea medieval, Ed. ALL, Bucureti, 1999, p. 92195 (n continuare : Romanitatea oriental n Evul Mediu). . Papacostea, Romnii n veacul al XIII-lea, p. 170 passim.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 125

VI. Europa bizantin


Subliniam, cu cteva pagini mai nainte, c Imperiul Bizantin a fost prima Europ medieval, unul din organele eseniale ale dezvoltrii umanitii, liantul necesar ntre lumea veche i lumea modern, cum sublinia Alfred Rambaud. Este meritul incontestabil al renumitului istoric romn Nicolae Iorga109 de a fi demonstrat i de a fi reuit s impun n contiina tiinific european falsitatea ideii lui Hegel, pentru care istoria Bizanului nu a fost altceva dect o niruire, de-a lungul unui mileniu, de crime, slbiciuni i infamii. Istoria Europei medievale cuprinde, cci este parte organic a sa, i istoria Imperiului Bizantin110, cum, de asemenea, cuprinde i istoria romnilor. Faptul c n aceast lucrare cele dou capitole de istorie european sunt mai puin prezente se explic prin faptul c nu dorim s intrm prea adnc pe trmul a dou discipline, Istoria Bizanului i Istoria medie a Romniei, care, ele nsele, fac obiectul unor preocupri tiinifice de sine stttoare. Aadar, este vorba aici, n primul rnd, de o anumit logicitate didactic i nu de o omisiune de ordin tiinific sau metodologic.

1. Perioada clasic a Imperiului Bizantin (6101081)


Istoricii specializai n istoria bizantin susin c geneza societii bizantine era un fapt mplinit la nceputul secolului al VII-lea, cnd, cum sublinia renumitul istoric romn Stelian Brezeanu, odat cu ocuparea tronului imperial de ctre Herakleios, s-a ncheiat perioada de tranziie de la
109

110

Vezi Nicolae Iorga istoric al Bizanului, culegere de studii ngrijit de E. Stnescu, Ed. Academiei, Bucureti, 1971. S. Brezeanu, Romanitatea oriental n Evul Mediu, p. 2438, 5155.

126 OCTAVIAN TTAR

imperiul roman la imperiul greco-oriental. ncepnd cu secolul al VII-lea, timp de o jumtate de mileniu, Imperiul Bizantin, cci aa au numit europenii occidentali ai Renaterii lumea cu capitala la Constantinopol, a traversat cea mai important perioad a istoriei sale milenare, perioada sa clasic, numit de istorici ca fiind a Imperiului grec medieval111 sau a Imperiului de mijloc al civilizaiei elenice112. n perioada pe care o avem n vedere, placa turnat a imperiului rmne Asia Mic i, parial, peninsula Balcanic. n jurul acestor provincii avea s graviteze organismul societii bizantine. Din punct de vedere etnic, prin pierderea populaiilor orientale de origine semitic, niciodat deplin elenizate, i a populaiei traco-romane din Balcani, imperiul dobndete o oarecare uniformitate etnico-cultural, cci marea majoritate a populaiei era format din greci sau elemente alogene ntr-o faz avansat de grecizare. n acelai timp, prin pierderea provinciilor orientale, locuite de ereticii monofizii, ortodoxia devine singurul cult profesat, fapt ce a conferit un plus de unitate statului bizantin n plan religios113. Primul secol al clasicismului bizantin, numit de istorici al luptei pentru supravieuire (610717), a fost foarte critic pe plan extern114. nc din primele decenii, slavii ocup un lung teritoriu balcanic sud-dunrean, pentru ca apoi, aliai cu avarii, s atace adnc teritoriile bizantine sud-balcanice. Concomitent, imperiul a avut de-a face, la graniele orientale, cu marea provocare persanosassanid. Victoria decisiv a lui Herakleios contra sassanizilor din anii 628/629 a nsemnat o victorie secular n confruntarea europeano-oriental, dar i nceputul unui nou capitol de istorie n Orient confruntarea cretino-musulman pentru hegemonie. Pierzndu-i teritoriile orientale (Palestina, Siria, Mesopotamia, Egiptul, Armenia, Ciprul), Bizanul reuete totui, prin pacea cu califatul de la Damasc din anii 678 i 688, s stvileasc expansiunea arab nspre Europa Rsritean; cretintatea era salvat aici pentru cteva secole. La sfritul secolului al VII-lea, prin aezarea bulgarilor, peste voina oficialilor de la Constantinopol, la sudul gurilor Dunrii, se inaugureaz o problem politic de mare consisten pentru istoria din Europa de Sud-Est:
111 112 113

114

Idem, O istorie a Imperiului, p. 4142. N. Iorga, Istoria vieii bizantine, p. 5160 passim. Vezi A. Ducellier, Bizantinii. Istorie i cultur, traducere de Simona Nicolae, Ed. Teora, Bucureti, 1997. Pentru perioada clasic a Imperiului Bizantin vezi N. Bnescu, Istoria Imperiului Bizantin, vol. II, Imperiul Bizantin clasic (6101081), Ed. Anastasia, Bucureti, 2003; O. Ttar, Istoria Imperiului Bizantin, p. 5387; V. Munteanu, Bizantinologie, vol. I, Ed. nvierea, Timioara, 1999; Maria Georgescu, Istoria Bizanului, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 2005.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 127

confruntarea secular bulgaro-bizantin. Prin tratatele bizantino-bulgare din 705 i 716, statul bulgar este recunoscut de ctre imperiali, cu statutul de arat. Ceea ce diplomaia bizantin numea atunci mica problem bulgar va deveni, ncepnd cu secolul al VIII-lea, marea problem balcanic a imperiului. Coroborat cu nverunata rezisten a slavilor sud-dunreni la grecizare, vom nelege dificultile balcanice al imperiului n aceast perioad. Imperiul Bizantin reuete s fac fa acestor provocri externe, care, prin dimensiunile i consecinele lor, au depit cadrul regional, devenind europene sau universale. Acest lucru a fost posibil, n primul rnd, datorit unor remarcabile reforme interne. Practic, din punct de vedere instituional, juridic i economic, imperiul se aeaz pe realiti noi. n plan administrativ i militar, sistemul themelor s-a dovedit soluia inovatoare de succes. Pe acest fond, sistemul social s-a stabilizat, categoria social-militar a stratioilor devenind baza structurii sociale i economice a societii bizantine. Din punct de vedere fiscal, sistemul epibole din vremea lui Justinian se generalizeaz, proprietatea rneasc liber i comunitatea rural devenind, mpreun, responsabile n faa fiscului imperial. Urmtorul secol din istoria Imperiului Bizantin a fost numit perioada crizei iconoclaste (717843), dup marea problem care a mcinat societatea bizantin disputa pe seama icoanelor115. O parte important a istoriografiei occidentale mprtete nc ideea istoricului francez Charles Diehl, potrivit creia imperiul a cunoscut una dintre cele mai tragice i ntunecoase perioade din istoria sa de pn atunci116. Afirmaia aceasta este valabil numai dac am reduce ntreaga existen a imperiului la dimensiunea religioas. Privit n ansamblul su, societatea bizantin traverseaz acum o perioad care, prin problemele sale, prin caracterul ei laborios, ct i prin realismul politicii promovate de autoritatea central, se situeaz n continuarea fireasc a celei anterioare, ca s-l citm pe Stelian Brezeanu. Marea confruntare ntre iconoclati i iconoduli va afecta unitatea imperiului n momentul n care dumanii externi porneau noi atacuri la frontierele sale, dar aceast disput intern nu va nimici societatea bizantin.
115

116

Vezi I. Bica, Iconoclasmul bizantin de la Leon al III-lea (717741) pn la prima restabilire a cultului sfintelor icoane (787), n Buletinul tiinific al Universitii din Piteti. Teologie ortodox, 2003, 8, nr. 1, p. 1827; N. Chifr, Puterea imperial bizantin i cultul icoanelor n secolul al VIII-lea, n Analele tiinifice ale Universitii A. I. Cuza. Teologie, 19992000, 5, p. 131142. Ch. Diehl, Marile probleme ale istoriei bizantine. Figuri bizantine, vol. I, traducere Ileana Zara, prefa i tabel cronologic de D. Zamfirescu, Ed. pentru literatur, Bucureti, 1969, vol. II, Figuri bizantine, traducere de Ileana Zara, Ed. pentru literatur, Bucureti, 1969.

128 OCTAVIAN TTAR

Oficial, disputa iconoclast a fost declanat n anul 726, cnd mpratul Leon III (717740) a promulgat un edict contra icoanelor. Edictul imperial nu a fost semnat de ctre patriarhul Germanos I; va fi semnat, ns, de noul patriarh, Anastasios, ceea ce atrage reacia dur a unei pri importante a clerului, dar mai ales din partea Romei. Papa Grigore III, nemulumit, se rzvrtete contra mpratului. El convoac un sinod la Roma n anul 731, sinod care i exclude solemn din biseric pe adversarii icoanelor, declarndu-i eretici. mpratul bizantin riposteaz, sustrgnd jurisdiciei religioase papale Ilyricum-ul, Sicilia i sudul Italiei peninsulare (Calabria), pe care le pune sub ascultarea patriarhului din Constantinopol. Aceste gesturi semnificau, n fapt, o stare de lucruri mult mai adnc. Din punct de vedere ideologic, gestul mpratului Leon III semnific ruptura cu tradiiile greco-romane din secolele precedente, abandonarea ideii imperiului universal i a politicii italiene a lui Justinian strine acum intereselor vitale ale statului bizantin. De partea cealalt, atitudinea papalitii dovedete faptul c tensiunile dintre Constantinopol i Roma au atins un punct maxim; latinitatea occidental se nscria pe un drum istoric propriu al emanciprii de sub obediena bizantin i al unei creaii statale imperiale, aspect urmrit n capitolele precedente. n prile sale rsritene, Imperiul Bizantin trebuie s fac fa n continuare, i n acest secol, asaltului musulman. La mijlocul secolului al IX-lea, bilanul confruntrii musulmano-bizantine este unul negativ pentru imperiu. Bizanul a pierdut Sicilia, teritorii importante din Asia Mic i, ceea ce era cel mai important, supremaia n Mediterana central i securitatea comerului su n Adriatica. n Balcani, marea problem a imperiului de la Constantinopol a reprezentat-o statul bulgar. Distrugerea statului cpu al bulgarilor i alungarea acestora din Balcani au constituit misiunea principal a mpratului Constantin V (741775). Timp de 20 de ani, mpratul i-a dedicat talentul militar i diplomatic acestui obiectiv. Dar cnd era s izbndeasc, mpratul moare n plin campanie militar, aa nct la sfritul secolului, Bulgaria, dei epuizat, era mai hotrt ca oricnd s-i apere existena statal balcanic. Cu arul Krum (803814), Bulgaria preia iniiativa n confruntarea cu bizantinii. Doar moartea neateptat a arului bulgar a scpat imperiul de un mare necaz. Echilibrul dintre cele dou tabere a fost exprimat de pacea din 816, conform creia s-a revenit la frontiera din anul 716 dintre Imperiul Bizantin i primul arat bulgar. Secundar, dar cu nimic mai important dect confruntarea militar cu bulgarii, imperiul are de a face n Balcani cu lichidarea sclaviniilor de aici. Aceast aciune de recucerire slav117 s-a dovedit fructuoas, deocam117

D. Obolensky, op. cit., p. 84119. Vezi i P. Pavlov, I. Ianev, D. Caiu, Istoria Bulgariei, prefa de Gh. Zbuchea, Ed. Corint, Bucureti, 2002.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 129

dat n Tracia, Macedonia, pe rmul adriatic i egeean i n insulele Ionice, reorganizate n theme. Putem spune c la nceputul secolului al IX-lea ncepe ofensiva bizantin n Balcani cultural i politic deopotriv. n anul 843, pacea religioas n imperiu a fost impus de mprteasa Theodora. Secondat de patriarh, mprteasa Theodora repune n drepturi cultul icoanelor printr-un amplu ceremonial religios n biserica Sfnta Sofia i n urma unui sinod, care rennoia dispoziiile conciliului ecumenic de la Niceea din anul 325; era restaurarea ortodoxiei (11 martie 843). ifonat n disputa cu papalitatea, pierznd cea mai mare parte a posesiunilor italiene, facilitnd, pe cale de consecin, restaurarea imperiului n Occident, imperiul de la Constantinopol era departe de a-i fi epuizat resursele. Dimpotriv, graie unor reforme promovate de unii dintre mpraii dinastiei macedonene (8671057), imperiul va cunoate o perioad de avnt, rmnnd cea mai mare putere politic, militar i economic a vremii. Perioada cuprins, simbolic, ntre 843 i 1025 este numit de istorici apogeul statului bizantin118. Cel care va iniia un amplu proces de renovare a imperiului a fost Vasile I (867886), intrigant feroce i de o cultur ndoielnic, dar excelent administrator i ef militar. Admirator al dreptului roman, Vasile I iniiaz o ampl oper de codificare legislativ (purificarea vechilor legi, cum mai este numit), concretizat n dou lucrri remarcabile Procheiron-ul (879) i Epanagoga (886). Aceast aciune a fost continuat de fiul su, mpratul Leon VI neleptul (886912). n timpul domniei sale sa tiprit monumentala lucrare de drept, Basilicalele, un cod de legi n 60 de cri (de unde denumirea de Hexabiblos). Codul rezuma, n limba greac, legislaia mpratului Justinian i novelele succesorilor acestuia, adaptndu-le realitilor secolelor IXX, fiind o impuntoare colecie de drept canonic, civil i public, cu mare rsunet i utilitate n secolele urmtoare. mpraii macedoneni au reformat imperiul i din punct de vedere administrativ (prin generalizarea sistemului themelor i ntrirea autoritii guvernrii centrale), economic (prin instituirea unui adevrat etatism n activitatea productiv, comercial i fiscal). Toate acestea au permis economiei bizantine s traverseze cu bine epocile de criz i s nregistreze o dezvoltare fr precedent. Politica extern rmne cel mai strlucit capitol al statului bizantin n perioada pe care o avem n vedere. Secolul al IX-lea, mai ales n timpul lui Vasile I, i ntreaga perioad a veacului urmtor au nsemnat o permanent ofensiv a bizantinilor pe frontul oriental. La sfritul domniei mpratului
118

Vezi W. Treadgold, O scurt istorie a Bizanului, traducere de Mirella Acsente, Ed. Artemis, Bucureti, 2003, p. 154191.

130 OCTAVIAN TTAR

Vasile I, bizantinii preluaser Asia Mic integral de la musulmani, precum i importante teritorii n Italia central i meridional. La mijlocul secolului al X-lea, bizantinii erau stpni din nou pe Cilicia, Mesopotamia, Armenia arab, Siria i insula Creta. Profitnd de criza autoritii califale de la Bagdad, n a doua jumtate a secolului al X-lea, Bizanul i continu ofensiva n teritoriile musulmane: Antiohia, Alepul, Mosulul, Palestina, Damascul i salba de orae de pe coasta sirian (Beirut, Sidon, Byblos) sunt supuse autoritii bizantine. Campania militar bizantin n Armenia i Georgia din anii 1021 1022 definitiveaz marea oper recuperatoare bizantin nspre rsrit. n Balcani, macedonenii continu ofensiva contra bulgarilor i slavilor de aici119. Pericolul bulgar era perceput la Constantinopol cu mai mare intensitate dect cel arab, cci el punea sub semnul ntrebrii nsi existena statului bizantin. De partea cealalt, n secolul al IX-lea, elita politic bulgar era contient de avantajele pe plan intern, dar mai ales pe plan extern, pe care le-ar obine dac ar prelua podoabele civilizaiei bizantine. Trecerea la cretinism, de exemplu, le-ar fi permis autoritilor bulgare s fie percepute ca fcnd parte din lumea civilizat, o lume n care s fie actori importani la Dunrea mijlocie i inferioar. Concomitent, aristocraia bulgar era pe deplin contient, dup o experien balcanic de dou secole, de pericolul imperialismului bizantin pentru existena statal bulgar. Toate aceste aspecte au determinat o anumit oscilaie i ambiguitate a poziiei statului bulgar n raporturile sale cu imperiul. Fenomenul amintit se amplific din momentul n care chaganul bulgar Boris primete cretinismul de la biserica de la Constantinopol (864865). Pentru acest gest, Boris este proclamat ar, iar biserica bulgar a fost recunoscut ca arhiepiscopie, cu o anumit autonomie i cu un rang superior fa de celelalte episcopii supuse Constantinopolului (869/870). Cuprinderea Bulgariei n aria lumii bizantine nu s-a fcut dintr-o dat, printr-un gest simbolic de cretinare. Societatea bulgar a preluat treptat modelul cultural i de civilizaie al Bizanului. Pe aceast linie, secolul al X-lea a fost foarte agitat, cuprinznd rezistena armat fa de Bizan i opoziia bogomilist, concomitent cu o puternic influen cultural bizantin. Redeschiderea conflictului bizantino-bulgar de ctre mpratul Nikephor II Phocas (963969) n anul 967, continuat apoi de Ioan I Tzimiskes (969 976), dar mai ales de ctre Vasile II (9761025), a nsemnat tranarea, n favoarea Constantinopolului, a raporturilor cu Bulgaria, de aceast dat pentru dou secole. Revenirea Imperiului Bizantin la Dunrea de Jos, dup tra119

Al. Madgearu, Revenirea dominaiei bizantine la Dunre, n Anuarul Institutului de Studii Politice, de Aprare i Istorie Militar, 1998, p. 145157.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 131

tatul bizantino-kievean de la Silistra (971), i ocuparea posesiunilor slavo-bulgare nord-balcanice de ctre Vasile II n anul 1018 au nsemnat, n timp, cuplarea definitiv a acestor populaii la modelul medieval european de factur bizantin. Extinderea stpnirii bizantine n nordul Balcanilor la cumpna dintre milenii deschide capitole noi de istorie medieval: confruntarea cu noul val al asaltului asiatic migrator, disputa cu papalitatea pentru jurisdicia religioas asupra slavilor balcanici vestici, a croailor ndeosebi, i confruntarea cu tnrul regat al Ungariei pentru Dunrea de mijloc. n plan religios, una din marile probleme pe plan extern ale imperiului rmne disputa cu papalitatea. Disputa aceasta exprima, n fapt, dincolo de formele sau/i motivele teologice, dou poziii opuse: preteniile universale ale papalitii i dorina de autonomie a patriarhiei de la Constantinopol, care dorea s se sustrag universalismului spiritual al Sf. Scaun de la Roma. n secolul al IX-lea, expresia cea mai elocvent a rivalitii amintite a reprezentat-o schisma lui Photios (859879), n fapt o ruptur ntre cele dou centre ale cretinismului i o rivalitate, care mbrac forma extrem a excomunicrii. mpcarea din anul 879 era numai o aparen, Roma i Constantinopolul se deprtau tot mai mult. Universalismul politic i spiritual al Constantinopolului, ca i universalismul ecleziastic i imperial al Occidentului erau, la nceputul noului mileniu, iluzii, cci niciuna din pri nu mai dorea s se plece n faa celeilalte; schisma cretin era aproape. La moartea mpratului Vasile II, statul bizantin era n culmea puterii. Restaurarea thalasocraiei bizantine n Mediterana oriental i central, stpnirea Balcanilor pn la Dunre, a Armeniei, Mesopotamiei i a Siriei, cu drumurile lor comerciale importante, erau fapte mplinite. Teza unicitii imperiului i a puterii sale mondiale, precum i doctrina superioritii bizantinilor, constituiau elementele dominante ale ideologiei politice de la Constantinopol. Influena spiritual a Bizanului se rsfrngea hegemonic asupra lumii slave rsritene i balcanice, astfel nct lumea bizantin era de dou ori mai ntins dect cea statal. n urmtoarea jumtate de secol de dup domnia marelui mprat, imperiul traverseaz o perioad de criz profund. Latent la nceput, criza a cunoscut forme violente n ultimul deceniu al perioadei pe care o discutm. Criza a cuprins toate sectoarele societii bizantine. Pe plan economic, imperiul cunoate o criz financiar profund, expresia sa cea mai evident fiind prbuirea monedei bizantine de aur. n plan social, procesul de ruinare i aservire a rnimii libere de ctre dinai se accentueaz. Pe scena politic intern se confrunt pentru putere aristocraia civil, ce deine controlul asu-

132 OCTAVIAN TTAR

pra poziiilor cheie din administraia central, i aristocraia militaro-funciar din provinciile imperiului. Instituia imperial nsi devine neputincioas n gestionarea acestei crize politice, cci, cum sublinia Charles Diehl, guvernarea czu n minile femeilor i a unor suverani mediocri. Pe plan extern, n aceast perioad, imperiul i ncheie cariera sa de putere mondial, i toate acestea din cauza dezorganizrii instituiilor care asiguraser puterea militar a imperiului. Doar domeniul culturii, cu o alt logic evolutiv, cunoate n aceast perioad un mare avnt.

2. Bizanul i lumea occidental n secolele XIXIII


Spre mijlocul secolului al XI-lea, situaia imperiului pe plan extern devine tot mai critic120, mai ales dup nlturarea ultimului mare general al lui Vasile II, Georgios Maniakes, i inaugurarea politicii antimilitare de ctre mpratul Constantin IX (10421055). Afluxul de aventurieri normanzi n sudul Italiei (10431046), mercenarii chemai odinioar de bizantini pentru a-i alunga pe musulmani din Sicilia, nu mai poate fi oprit, aa nct posesiunile imperiale din Italia se reduc la oraele Brindisi, Otrante i Tarent. n Balcani, Bizanul face fa cu greu rscoalelor bulgarilor, invaziilor pecenegilor (10461047) i micrilor separatiste ale unor principi srbi. n rsrit, incursiunile turcilor selciukizi devin tot mai amenintoare. n acest context extern foarte dificil, imperiul mai primete o lovitur grea. Aceasta vine din partea Occidentului latin, a papalitii ndeosebi, deschiznd o ran adnc n trupul cretintii tocmai cnd era mai mult nevoie de unitatea cretinilor. Este vorba de ceea ce ndeobte se numete marea schism din anul 1054. Precum am subliniat, Roma i Bizanul manifestau de mai mult vreme o anumit arogan i superioritate n relaiile dintre ele. Acum, papa Leon IX (10491054), ostil oricrui compromis, era dornic s impun recunoaterea necondiionat a supremaiei romane, mai ales c vzuse ct de slab fusese imperiul rsritean n aciunile bizantinopapale antinormande n sudul Italiei din anii 10521053. De partea cealalt, ambiiosul patriarh Mihail Kerullarios (10431058) era ptruns de contiina autonomiei patriarhiei sale. Aa se ntmpl c atunci cnd legaia papal se prezint la Constantinopol, pentru conciliere, ambiiosul patriarh nu cedeaz sub nici o form cererilor papale i ale mpratului Constantin IX. n aceast situaie, la 15 iulie 1054, legaii papali depun pe altarul bisericii Sf. Sofia bula de excomunicare a patriarhului grec. De partea cealalt, Kerullarios declan120

Vezi A. Andea, op. cit., p. 134180; W. Treadgold, op. cit., p. 191237.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 133

eaz o ampl micare popular n Constantinopol, apoi, n urma unui sinod convocat ad-hoc, arunc anatema asupra bisericii romane (20 iulie) i arde bula papal de excomunicare (25 iulie 1054). Prin aceste atitudini ndrtnice ale unui cardinal (e vorba de legatul papal Humbert) i ale unui patriarh, actul schismei religioase era consumat, peste voina politic a mpratului i a papei. Autorii i contemporanii actului schismatic nu bnuiau, pe moment, consecinele posibile ale acestuia. Deocamdat, ca de attea ori pn atunci, gestul de la 1054 era perceput ca o disput religioas, ca o problem intern a bisericii cretine, cu implicaii nu tocmai grave n relaiile politice. n numai civa ani ns, ruptura dintre Roma i Constantinopol este evident i n planul aciunii politice121. n august 1059, noul pap, Nicolae II (10591061), acord lui Robert Guiscard, cpetenia normand, investitura ducatului Calabriei i Apuliei, iar lui Richard, conte de Aversa, investitura asupra principatului Capua. Era nceputul alianei dintre papalitate i efii normanzi, precum i nceputul constituirii centrului de putere normand n sudul Italiei. Iar cnd Bizanul se confrunt cu criza politic intern ce a urmat nfrngerii de la Mantzikert (1071) n faa turcilor selciukizi, papa intervine pentru a aeza sub autoritatea Romei o parte a slavilor balcanici (papa Grigore VII l ncoroneaz pe Demetrius Zvonimir ca rege al Croaiei, n 1076, i pe Mihail Voislav, prinul Zetei, ca rex Sclavorum, n 1077). Spre sfritul secolului, conducerea Imperiului Bizantin este preluat de dinastia Comnenilor. Cu Alexios I (10811118), general de real talent, reprezentant al aristocraiei provinciale, imperiul se redreseaz, reuind s fac fa asalturilor la frontiere ale dumanilor externi. Primii care pun probleme Bizanului sunt normanzii. Stpni de ceva vreme pe sudul Italiei, normanzii lui Robert Guiscard pornesc atacul mpotriva imperiului n anul 1081. n prim faz, normanzii ocup insula Corfu i atac oraul Dyrrachion, intenionnd s-i continue ofensiva ctre Constantinopol pe antica Via Egnatia. Ameninat de primejdia normand, Alexios I recurge la ample aciuni diplomatice: ncheie pace cu emirul selciukid Sleyman, recunoscndu-i, contra unei formale vasaliti, achiziiile teritoriale fcute n Asia Mic, i cere, prin emisari personali, sprijin mpratului romano-german Henric IV, papei Grigore VII, Veneiei i altor monarhi occidentali. Dintre occidentali, doar veneienii i sprijin pe bizantini, i aceasta de teama unei posibile extinderi a puterii normande n Balcani, extindere care ar fi ameninat interesele comerciale ale acestora n Adriatica i Mediterana. Pentru ajutorul dat, Alexios I acord Veneiei celebrul chrysob din anul 1082. Conform actului imperial,
121

Vezi B. Spiridonakis, Grecs, Occidenteaux et Turcs de 1054 1453, Thessaloniki, 1990.

134 OCTAVIAN TTAR

purtnd bula de aur i semntura mpratului n cerneal roie, negustorii veneieni erau scutii de orice tax comercial n principalele centre comerciale ale imperiului. Tratatul acesta deschidea o pagin nou n relaiile externe ale Bizanului, dar i n ceea ce privete ascensiunea Veneiei. Conflictul bizantino-normand dureaz pn n anul 1085. La moartea lui Robert Guiscard (iulie 1085), n ducat izbucnete un rzboi civil al crui protagoniti sunt fraii si, Bohemund i Roger; rzboiul dintre pri nceteaz pe moment. Disputa dintre bizantini i normanzi va izbucni n timpul cruciadei, mai ales c normandul Bohemund a refuzat s retrocedeze mpratului bizantin teritoriile cucerite de la pgni122. La moartea lui Bohemund (1111) i a lui Alexios I (1118), conflictul bizantino-normand se stinge pentru o vreme. Disputa se reaprinde n anul 1130. La 25 decembrie 1130, Roger II, principele Siciliei, este recunoscut rege de ctre antipapa Anadect II (11301138), fiind ncoronat solemn la Palermo. Prin unirea tuturor teritoriilor normande sub acelai sceptru regal lua fiin un adversar puternic att pentru Bizan, ct i pentru imperiul de la nord de Alpi. ncercrile bizantino-germane de a lichida statul normand au euat. Ba mai mult, luat prizonier n timpul campaniei contra regelui normand din 1139, papa Innoceniu II (11301143) este obligat s-l recunoasc pe Roger II rege al Siciliei, duce al Apulei i principe de Capua. Situaia devine dificil pentru Bizan. La mijlocul secolului, pe fondul pregtirii cretinilor pentru cruciad, confruntarea bizantino-normand mbrac din nou forme violente. n vara anului 1147, Roger II ntreprinde o ampl campanie n sudul Peninsulei Balcanice, prilej cu care sunt luai n captivitate mai muli meteugari din industria mtsii. Riposta bizantin nu a putut avea loc dect n anul 1155, dar ea se termin dezastruos pentru greci i aliaii lor n anul 1058. Prin tratatul de pace din 1158 dintre mpratul Manuel Comnenul (11431180) i regele Siciliei, Wilhelm I (11541166), avantajos pentru ambele pri, se pune capt confruntrii bizantino-normande. Dup moartea ultimilor regi normanzi, Wilhelm II (11661189) i Tancred de Lecce (11891194), mpratul german, Henric VI, ocup regatul Siciliei n baza dreptului soiei sale, Constana, mtua i motenitoarea lui Wilhelm II. Dup dezastrul n faa turcilor seciukizi din anul 1071, apariia otilor cruciate n Asia Mic le oferea mprailor de la Constantinopol prilejul de a folosi fora militar a Occidentului pentru a remonta situaia. Condiia unei bune cooperri bizantino-occidentale o reprezenta reunificarea religioas, dar lucrarea pe aceast linie a euat de fiecare dat, apusenii latini i grecii orto122

Despre disputa dintre bizantini i cruciai vezi Florentina Czan, op. cit., p. 5790.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 135

doci avnd reprezentri i atitudini foarte diferite n aceast problem. Orgoliul occidentalilor, euforia primelor victorii i ncercarea mprailor bizantini de a face din cruciai simpli mercenari i vasali pui n slujba Bizanului au dus la numeroase conflicte militare ntre latini i otile bizantine. Adeseori, bizantinii sunt nevoii s organizeze campanii militare att pentru a curma incursiunile de jaf ale turcilor selciukizi, ct i pentru a restabili suveranitatea cretin asupra Siriei i Palestinei. Succesele bizantine sunt efemere, pentru c n anul 1176, n urma dezastrului militar de la Myriokphalon, n Phrygia, Bizanul pierdea aproape toat Asia Mic n favoarea turcilor selciukizi. Prin acest deznodmnt, devenise iluzorie pstrarea Siriei i Palestinei recucerite de la latini. n secolul al XII-lea, un alt capitol al relaiilor bizantino-occidentale se consum n Balcani, subscriindu-se realitilor politice din nordul peninsulei. Cum am mai artat, la sfritul secolului al XI-lea, regatul Ungariei ajunsese s-i interfereze politica extern cu cea a Imperiului Bizantin, mai ales dup supunerea Dalmaiei i Croaiei. Din acel moment, raporturile dintre Bizan i Ungaria vor reprezenta axa principal a jocului politic din sud-estul Europei, cu att mai mult cu ct regatul maghiar avea n spatele su latinitatea occidental, papalitatea ndeosebi. De partea ungurilor s-au aflat i formaiunile statale srbeti, mai ales dup cstoria regelui Bla II (11311141) cu fiica jupanului de Zeta, Uro. n anul 1149, regele maghiar Geza II sprijin rscoala antibizantin a srbului Pervoslav Uro, fapt care atrage intervenia militar a mpratului Manuel I n anul 1150, dar i n anul 1151. Pacea bizantino-maghiar din anul 1152 s-a dovedit de scurt durat, cci n anii urmtori Manuel I ntreprinde mai multe campanii militare mpotriva ungurilor lui tefan III (11621172) i a srbilor lui tefan Nemania (cca. 1166 1196). Noul rege al Ungariei, Bla III (11721196), ajuns la putere cu ajutorul mpratului bizantin, socrul su, va pstra relaiile panice cu Bizanul pn la moartea lui Manuel I (1180). Imediat dup aceea, ungurii i srbii vor relua aciunile antiimperiale. Regatul ungar a pus stpnire din nou pe Dalmaia, pe o parte a Croaiei i pe regiunea Sirmium, n timp ce marele jupan srb i-a dobndit independena, domnind asupra Zetei i Rasciei. n toamna anului 1185, n urma unei ample rscoale a populaiei din Constantinopol, ultimul mprat Comnen este nlturat, la tron fiind adus Isaac II (11851195) ntemeietorul dinastiei Angelos. Evenimentul coincide cu izbucnirea rscoalei vlaho-bulgarilor123, condui de Asan i Petru, n thema Paristrion. n anii urmtori, rscoala se va extinde spre vest. Expediia bizantin contra rsculailor vlaho-bulgari, aliai cu cumanii, se va sfri cu un
123

N. Bnescu, O istorie inedit a Imperiului bizantin. Rscoala vlahilor i bulgarilor, prezentare de T. Teoteoi, n Magazin istoric, 1996, 30, 10, p. 36.

136 OCTAVIAN TTAR

dezastru pentru armata imperial. La sfritul anului 1188, prin ncoronarea lui Asan ca ar de ctre noul arhiepiscop de Trnovo, se puneau, practic, bazele statului vlaho-bulgar. Campaniile bizantine contra statului vlaho-bulgar (1190, 1195) au fost un eec, nsui ginerele mpratului bizantin fiind luat prizonier n anul 1196. Timp de aproximativ o jumtate de secol, noul stat vlaho-bulgar va juca un rol important n politica din Balcani, contribuind, pe de o parte, la cderea Bizanului sub stpnire latin, apoi la prbuirea Imperiului latin de Constantinopol, pe de alt parte. La nceputul secolului al XIII-lea, Bizanul cunoate cel mai tragic moment din istorie. ntr-un context de mprejurri (refuzul lui Alexios III de a fi parte la proiectul papei Innoceniu III de unificare religioas sub autoritatea Romei i de a porni mpreun o cruciad n locurile sfinte, situaia intern precar, generat de detronarea abuziv a mpratului Isaac II i confruntarea cu vlaho-bulgarii rsculai, dar mai ales demersurile diplomatice legate de pregtirea cruciadei a patra), Constantinopolul este cucerit de soldaii lui Christos, iar imperiul este mprit ntre veneieni i cruciai124. Probabil c actul din 1204 a fost cel mai nechibzuit gest al occidentalilor n Evul Mediu, care a subminat cel mai mult orice proiect politic i religios pe linia unitii europene din secolele care au urmat cuceririi Constantinopolului. La 16 mai 1204, Balduin de Flandra a fost ncoronat mprat n Sf. Sofia de ctre legatul papei, dup ce, cu o sptmn mai nainte, fusese desemnat ca mprat de colegiul celor 12 electori. Conform nelegerii prealabile, Balduin I primea un sfert din teritoriul bizantin (5/8 din Constantinopol, regiunea trac din jurul capitalei, Asia Mic bizantin), cealalt parte revenind Veneiei i cavalerilor latini. Noul stat aflat sub autoritatea lui Balduin I este cunoscut, ndeobte, sub numele de Imperiul latin de Constantinopol. Vasale acestuia, s-au constituit: regatul latin de Thessalonic, n frunte cu Bonifaciu de Montferrat, principatul Moreei, aparinnd iniial lui Guillaume de Champlite, i ducatul Atenei, condus de francezul Otton de la Roche. Alturi de aceste state latine au luat fiin mai multe state greceti: Imperiul de la Niceea (12051261), iniial, n 1204, un principat n frunte cu ginerele lui Alexios III, Theodor Lascaris; Imperiul de Trapezunt (1204 1461), n frunte cu un nepot al fostului mprat Andronic I (11831185), Alexios; principatul Epirului (12041227/28; din 1232/34 despotatul de Epir), n frunte cu Mihail Angelos Ducas, i Imperiul de Thessalonic (1227/281246), n frunte cu Theodor I Angelos.
124

Vezi I. Roman, Situaia Bisericii Ortodoxe Bizantine n timpul Imperiului de la Niceea (12041261), n Altarul Banatului, 1994, 5, nr. 1012, p. 5776; R. Navocovschi, Viaa bisericeasc n rsritul cretin n timpul Imperiului latin de Constantinopol. 12041261, n Revista teologic, 1998, 8, nr. 4, p. 146167.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 137

Secolul al XIII-lea este, pentru bizantini, al efortului restaurator. Aciunea de restaurare statal este iniiat i purtat de statul grec niceean. Rzboiul cu latinii ncepe n anul 1211, viznd, deocamdat, posesiunile din Asia Mic. Cu Ioan III Vatatzes (12221254) ncep campaniile balcanice de preluare a teritoriului naional. n anul 1246, Tracia, Macedonia i Thessalonicul intr sub autoritatea mpratului de la Niceea, teritorii din Macedonia occidental i Epir fiind anexate ase ani mai trziu. Cu Theodor II Lascaris (12541258), politica restauratoare n Balcani continu. Dar cel care va mplini actul restaurator grec a fost Mihail VIII Paleologul (12591282) reprezentant de seam al elitei sociale constantinopolitane aflat n exil. Obiectivul principal era preluarea controlului asupra Constantinopolului. Pentru a contracara flota veneian, aflat n aprarea capitalei, mpratul Mihail VIII ncheie un tratat cu genovezii, la 13 martie 1261, la Nymphaion. n schimbul ajutorului naval, genovezii obineau ample privilegii comerciale, asemntoare celor de care se bucuraser anterior Veneia. Din acest moment, se deschidea ampla competiie veneiano-genovez pentru preluarea controlului asupra comerului bizantin din Marea Neagr, Egeea i Adriatica; Bizanul intr, treptat, n jocul diplomatic al Veneiei i Genovei, devenind o anex economic a negustorilor peninsulari. Grecii reuesc s intre n Constantinopol n 25 iunie 1261, mpratul Balduin II i patriarhul latin fugind n Occident. Prin ncoronarea lui Mihail Paleologul n Sf. Sofia de ctre patriarhul ecumenic se punea capt concomitent Imperiului de la Niceea i Imperiului latin de Constantinopol, Imperiul Bizantin fiind, cel puin formal, restaurat. Dup luarea Constantinopolului, preocuparea principal a diplomaiei bizantine a constituit-o diminuarea ameninrii latine. Campionul aciunilor antibizantine ale Occidentului era, la acel moment, Carol de Anjou, noul suveran al regatului Siciliei, cel cruia mpratul exilat, Bladuin II, i-a cedat, prin tratatul de la Viterbo (1267), drepturile sale asupra disprutului Imperiu latin de Constantinopol. Pentru a contracara aciunile Occidentului, Bizanul reia relaiile cu Veneia (1268), pacific raporturile cu papalitatea125, acceptnd unirea celor dou biserici i supremaia papei (1274), i atrage de partea sa Ungaria (n 1272 fiul mpratului, Andronic, era cstorit cu fiica regelui tefan V al Ungariei) i Bulgaria (prin cstoria dintre arul Ioan Asan III cu Irena, fiica mpratului bizantin). Provocnd revolta la Palermo (vecerniile siciliene) i intervenia regelui Aragnului, soldate cu nlturarea dominaiei
125

I. A. Mizgan, Politica religioas a mpratului Mihail al VIII-lea Paleologul fa de papalitate, dup recucerirea Constantinopolului (1261) pn n preajma alegerii Papei Grigore X (1271), n Orizonturi Teologice, 2001, 2, nr. 4, p. 105121.

138 OCTAVIAN TTAR

angevine n insul, diplomaia bizantin ncheia un capitol important al istoriei sale. La sfritul domniei, Mihail VIII ls urmailor si un imperiu restaurat, scpat de ameninarea latin, cel puin pe moment. Preul efortului restaurator a fost imens. Spre sfritul secolului al XIII-lea, Bizanul, epuizat, nceta a mai fi un mare stat capabil de o mare politic. Epuizat economic, cu oraele jefuite i ruinat dup attea evenimente i confruntri, imperiul nu mai avea capacitatea, la sfritul secolului al XIII-lea, s continue efortul restaurator. Lovitura primit de Bizan n 1204 s-a dovedit a fi fatal. Imperiul nu a mai fost n stare s urmeze o politic de hegemonie cu mijloace militare, politice i diplomatice, cum subliniaz, pe bun dreptate, D. Obolensky. Doar biserica bizantin, spune acelai istoric, a avut capacitatea s duc mai departe, n deceniile urmtoare, rolul de principal purttor de cuvnt i de intrument al tradiiilor imperiale ale Romei de Rsrit126.

126

D. Obolensky, op. cit., p. 267268.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 139

VII. Europa ntre marea cium i mijlocul secolului al XVXV-lea

Numit de unii istorici criza Europei127, perioada cuprins ntre C prima mare epidemie de cium i mijlocul secolului al XV-lea a nsemnat, pentru Europa Occidental, declinul societii de tip medieval, n formele sale clasice, declin accentuat de marile calamiti (consemnate) care au lovit lumea european. Din punct de vedere politic, veacul la care facem referire a fost unul al naterii sentimentului naional n form medieval, al afirmrii puternice a popoarelor n sud-estul i rsritul Europei ortodoxe, al prbuirii Imperiului Bizantin, al regresului musulman n apusul Europei i al afirmrii puternice a islamului, n variant otoman, n prile sud-estice ale continentului european.

1. Calamiti i criz n Europa Occidental


Societatea european occidental s-a confruntat, ncepnd cu prima jumtate a secolului al XIV-lea, cu trei mari probleme: foametea, ciuma i insecuritatea provocat de rzboiul cvasiunanim. Nu degeaba, n epoca pe care o avem n vedere circula frecvent urmtoarea expresie: Apr-ne, Doamne, de foamete, de cium i de rzboi!. Cunoscute, ndeobte, sub forma enunului calamitile de la sfritul Evului Mediu, fenomenele amintite au accentuat criza lumii medievale din Europa Apusean128.

127

128

S. Berstein, Pr. Milza, Istoria Europei, vol. III, State i identiti europene (secolul XIV 1815), traducere de Monica Timu, Ediie ngrijit, note i comentarii de Doina Barcan-Sterpu, Institutul European, Iai, 1998, p. 911. Ibidem, p. 1216.

140 OCTAVIAN TTAR

1.1. Foametea, ciuma i rzboiul


Este dificil de stabilit n ce msur aceste fenomene s-au influenat unul pe altul. Cert este c, din punct de vedere cronologic, la nceput s-a manifestat foametea. Cauzele care au generat foametea ca fenomen social de mas, caracterizat prin insuficiena hranei pentru un numr mare de oameni i pentru o perioad mai lung de timp au fost preponderent climaterice (rcirea vremii i excesul de umiditate). Foametea a debutat pe la 1315, n Europa de Nord, pe fondul reducerii drastice a suprafeelor cultivate cu cereale. n anii urmtori, foametea este nregistrat n Germania, pentru ca apoi s cuprind ntregul Occident, anul 1330 fiind considerat apogeul fenomenului. Doar porturile i unele zone fluviale scap flagelului amintit. Sunt, de asemenea, mai puin afectate de foame societile din centrul i rsritul Europei societi cu un mai pronunat caracter rural i arhaic. Ciuma neagr a debutat, ca molim, n anul 1347, n porturile europene din Mediterana apusean. n anul 1348, epidemia de cium cuprinde Parisul i oraele din rile de Jos, anul urmtor generalizndu-se n Germania, Anglia, Spania, Scandinavia i Austria. Timp de un secol de acum ncolo, ciuma s-a repetat aproape ciclic. Necunoscndu-i-se cauzele, ciuma a fost asociat n epoc cu tot ceea ce era considerat mai ru (evreii, mcelarii etc.), iar rspunsurile terapeutice au fost i ele, din nepricepere, ineficiente, adeseori agravante. Consecinele epidemiei de cium au fost devastatoare pentru Europa Occidental. Economia a intrat n declin din cauza diminurii numrului lucrtorilor i abandonrii unor terenuri agricole. Se estimeaz c, timp de un secol, Europa a pierdut ntre o treime i un sfert din populaia sa din cauza ciumei, mii de aezri disprnd definitiv de pe harta continentului. Rzboiul nu era o noutate pentru societatea european medieval. Ceea ce caracterizeaz aceast perioad, fcnd din rzboi o calamitate, a fost faptul c rzboiul a fost perceput cu mai mult intensitate de ctre oamenii vremii, ajungndu-se s provoace, n proporie de mas i pentru o perioad lung de timp, o acut stare de nelinite i de insecuritate. Cum se explic acest lucru? Rzboiul este perceput ca o calamitate n primul rnd pentru c el s-a extins, geografic i temporal, scpnd oricror constrngeri morale i juridice de odinioar129. Confruntarea limitat dintre state ia locul luptei dintre seniori, service dor, al crui agent principal fusese cavalerul, decade treptat n
129

M. Howard, Rzboiul n istoria Europei, traducere de Antuza Genescu i V. Mitu, Ed. Sidona, Timioara, 1997, 2029.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 141

secolul al XIV-lea, mercenarul devenind, cel puin n Europa Central i Occidental, tipul predominant al lupttorului. Rzboiul la distan, rzboiul susinut din resursele teritoriului adversarului, rzboiul ca surs de mbogire, rzboiul armelor perfide (armele de foc, arcul i arbaleta, sulia), rzboiul fortificaiilor i rzboiul de asediu costisitor, de durat, traumatizant au fost, n al doilea rnd, aspectele care i-au determinat pe oameni s-l asemene unui adevrat flagel. Rzboiul este peste tot n Europa. n Germania, principii, scpai de sub autoritatea imperial, se confrunt ntre ei, iar fotii cavaleri (Ritter) devin acum mercenari sau/i prdtori (Raubenritter). n Italia, rzboaiele municipale macin peninsula timp de o sut de ani, pn la pacea de la Lodi din 1454. n Spania, certurile dinastice i luptele cu maurii par a nu se mai sfri. Frana este una a rzboiului de o sut de ani i a unei crize interne de autoritate monarhic. n estul Europei, cavalerii teutoni par a nu mai sfri confruntarea cu polonezii, Ungaria angevin i a lui Sigismund de Luxemburg a lucrurile dincolo de Carpai, iar Rusia moscovit este n plin efort de emancipare de sub dominaia ttar i pentru hegemonie n spaiul slav rusesc. n sud-estul Europei, bulgarii i srbii sunt, la nceputul secolului al XIV-lea, n rzboi, fie ntre ei, fie mpotriva Bizanului sau a regatului maghiar. La Constantinopol, rzboiul civil este aproape continuu ntre Paleologi i Cantacuzini, pentru ca de la mijlocul secolului al XIV-lea insecuritatea balcanic s fie agravat de incursiunile i cuceririle otomane dincoace de Strmtori.

1.2. Criza Europei Occidentale


Structurile societii europene medievale clasice intr ntr-un proces de declin n secolul al XIV-lea, prevestind sfritul Evului Mediu. Structurile sociale i economice tradiionale, puternic afectate de calamitile mai nainte amintite, sunt n transformare130. Comunitile rurale au fost primele zdruncinate, nc de la nceputul secolului al XIV-lea. Satul, mai srac, dependent de sezonul agricol i lipsit de aprare, s-a vzut neputincios n faa foametei i a soldatului pornit dup prad. n acest context, exodul populaiei rurale spre ora i spre zonele cu pmnturi mai fertile au determinat, pe cale de consecin, o anumit concentrare a populaiei europene. Depindu-se perioada foametei, spre mijlocul secolului al XIV-lea satul ncepe s se adapteze noilor realiti, ndeosebi cerinelor pieei urbane. Creterea vitelor pentru carne, extinderea culturilor de vi-de-vie, legume i pomi fructiferi sunt doar cteva exemple ale fenomenului amintit. Restructurarea domeniului funciar nobiliar
130

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. III, p. 1650.

142 OCTAVIAN TTAR

n Occident l aduce n prim-planul produciei agricole pe micul fermier. n centrul i estul Europei ns, rezerva seniorial i erbia ncep perioada lor de puternic afirmare, aa nct, dup nu mult vreme, aceast parte a continentului va deveni rezerva Europei n cereale i vite. Noile realiti economice i sociale au fost nsoite de ample revolte ale populaiei din mediul rural: revolta ranilor din Anglia, condus de Wat Tyler (1381), jacqueria din Beauvais (1358), care, timp de 15 ani, amplific dezordinile interne din Frana, micarea husiilor i taboriilor din Cehia (14191434) i rscoala de la Boblna (14371438) din regatul Ungariei. Oraul este elementul cel mai dinamic al societii europene. Puternic lovit de cium, populaia oraelor va crete totui n aceast perioad. Dup modelul oraului germanic, spaiul Europei Centrale va cunoate un puternic proces de urbanizare (cazul Transilvaniei secolelor XIVXV este elocvent n acest sens). n Occident, secolul XIV a fost unul al emanciprii oraului medieval. Devenit liber, supus doar autoritii centrale sau municipale, oraul a dobndit rolul esenial n ecuaia puterii politice a vremii, tocmai datorit forei sale economice. Din aceast perspectiv, monarhiile vor cuta tot mai mult sprijinul lor, vechea schem medieval a alianei monarh-nobilime intrnd n declin. Pe fondul insecuritii interne i externe, oraele recurg la ntrirea sistemului lor de aprare, fortificndu-se. Cele mai dinamice s-au dovedit a fi oraele-republici maritime italiene, oraele hanseatice i oraele porturi. Acestea, oraul n general, vor deveni leagnul viitorului capitalism i al spiritului modern european. Criza spiritualitii medievale a constituit dimensiunea cea mai important, prin consecinele sale, a istoriei societii europene din acea perioad131. La nivelul comun al societii, obsesia morii i frica de moarte au fost expresiile cele mai consistente i expresive ale crizei spirituale despre care vorbim. n mintea oamenilor, omniprezena morii a fost asociat cu tot ceea ce ei credeau c e mai ru: femeia, evreul, strinul, handicapatul etc. Obsesia morii a determinat, n plan comportamental i mental, exacerbarea atitudinilor exclusiviste fa de cellalt, multiplicarea practicilor religioase ale nduplecrii divine (flagelarea, exacerbarea cultului Fecioarei ca mam ndurerat) i explozia superstiiilor i vrjitoriilor. La nivelul elitei instruite, criza gndirii i artei, cum spun unii istorici, a fost expresia crizei spiritualitii societii. Apariia noii universiti naionale i monarhice n cele mai multe ri catolice, din raiuni de doctrin
131

Vezi D. Waley, Later Medieval Europe. 12501520, Third Edition revised by P. Denley, Pearson Education Limitid, London, 2001, p. 112132.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 143

naional monarhic, a nsemnat decderea marii idei, a independenei i dialogului vechii universiti. Ideea i dialogul se sclerozeaz, devin nchise; este timpul scolasticii dogmatice. Mreia dialogului teologic al secolului XIIXIII decade, se nfund, discuia devenind pur formal, chiar speculativ. Mreia goticului n arhitectura de odinioar se dilueaz. Doar Italia reprezenta o speran n acea perioad, noile spirite, prevestitoare ale Renaterii, fcndu-i simit prezena (Dante, Petrarca). Criza Bisericii Apusene a fost una din cauzele, dar i expresia cea mai elocvent a crizei spiritualitii medievale occidentale. Disputa mai veche dintre papalitate i unii monarhi, laicizarea unei pri a clerului, absenteismul, ignorana i moravurile slabe ale preoilor din parohii, abandonarea posturilor bisericeti n favoarea funciilor de la curtea monarhilor de ctre nalii prelai au fost doar cteva dintre cauzele erodrii autoritii spirituale a bisericii. n orae, ordinele clugreti ale franciscanilor i dominicanilor au reuit, prin seriozitatea lor, s pstreze spiritul viu al credinei. La vrf, criza papalitii amplific starea precar a Bisericii Apusene. Dup Bonifaciu VIII (12941303), ieit ifonat ru din disputa cu Filip cel Frumos, papii ncep s se instaleze la Avignon, pentru a se feri de preteniile autoritare ale suveranilor germani i de disputele dintre familiile rivale din Roma. Cazul cel mai elocvent a fost cel al papei Ioan XXII (13181334), mpiedicat s vin la Roma de ctre trupele regelui german Ludovic de Bavaria. Din acest moment, oraul francez Avignon a devenit capitala papalitii. La Avignon, papii din aceast perioad au fost nevoii s negocieze cu monarhii Europei, cednd constant n faa acestora. Mai mult, papa nsui devine, pe zi ce trece, un monarh absolut, comportndu-se mai mult ca un laic dect ca un om al Bisericii. Acest aspect a determinat puternice reacii antipapale, pornite din interiorul Bisericii, dar i din partea lumii laice. Consecinele captivitii babilonice papale nu au ntrziat s apar. n anul 1378 se produce marea schism n Biserica Apusean, n momentul n care au fost alei doi papi: Urban VI, la Roma, italian de origine, sprijinit puternic de ctre Anglia, Ungaria, Imperiul German, Polonia, Florena i Milano, i Clement VII, la Avignon, francez de origine, susinut de Frana, regatele spaniole, Portugalia, Scoia, Neapole, Savoia i regatul Ciprului. Timp de cteva decenii, Biserica Apusean este revendicat de trei centre de autoritate papal: Avignon, prin Clement VII (13781394) i Benedict XIII (13941423), Roma, prin Urban VI (13751389), Bonifaciu IX (1389 1404), Innoceniu VII (14041406) i Grigore XII (14061415), i Pisa, prin Alexandru V (14091410) i Ioan XXIII (14101415).

144 OCTAVIAN TTAR

Rezolvarea situaiei din Biserica Apusean s-a ncercat din partea mpratului Sigismund de Luxemburg (14101437). El a reuit s impun organizarea unui conciliu, la Konstanz, n anul 1414. Dup mai multe dezbateri, la 11 noiembrie 1415, conciliul a proclamat principiul supremaiei conciliului asupra autoritii papale. Cei trei papi au fost constrni s abdice, punndu-se capt marii schisme din Biserica Apusean prin instalarea papei la Roma. Criza la vrful Bisericii Apusene s-a rsfrnt, inevitabil, n teritoriu. Coroborat cu afirmarea monarhiilor naionale, criza papalitii a determinat sporirea autonomiilor bisericilor naionale n raport cu autoritatea papal central, subordonarea acestora autoritii monarhice i consolidarea doctrinelor religioase naionale (cazul cel mai elocvent l-a reprezentat doctrina galicalismului, n Frana, cu mare rsunet n Europa catolic). Expresia cea mai elocvent a reaciei fa de autoritatea i moralitatea papal au constituit-o ereziile naionale. n Anglia, exponentul micrii a fost John Wyclif (cca. 13201384). Teolog universitar la Oxford, Wyclif condamn corupia clerului, preconizeaz o Biseric fr pap, cci omul, spunea el, putea ajunge la Dumnezeu de unul singur, prin Scrierile Sfinte. n disputa dintre regele Angliei i pap, Wyclif a fost de partea primului. mpreun cu Purvey i Nicholas de Hereford, Wyclif realizeaz traducerea Bibliei n limba englez. Ideile lui Wyclif au avut rsunet i n alte spaii teologice europene. n Cehia, Jan Hus (13691415) a fost iniiatorul i spiritul unei ample micri de reformare religioas. Profesor la Universitatea din Praga, teolog remarcabil, Jan Hus susinea rentoarcerea la mesajul strict al Evangheliei, fapt pentru care era necesar traducerea Bibliei n limba naional, condamna abuzurile i moravurile din Biseric, ndeosebi vinderea de indulgene. Supus judecii conciliului de la Konstaz, Hus a fost declarat eretic. Condamnat la moarte, Jan Hus a fost ars pe rug la 5 iulie 1415, fapt ce a produs ample micri politice i sociale n Cehia i Moravia n anii urmtori. n concluzie, spre mijlocul secolului al XV-lea, Europa traversa una dintre perioadele dificile ale existenei sale medievale, ideea european fiind puternic erodat, n fapt i la nivelul contiinei oamenilor, datorit crizei profunde pe care a cunoscut-o Biserica Apusean instituia menit, prin ideologia sa i prin autoritatea sa, s nfptuiasc unitatea cretin.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 145

2. Convulsii politice i naterea statului naional


La sfritul Evului Mediu, marile construcii statale cu nzuin universal dispar sau decad n favoarea ideii construciei statale de tip naional132.

2.1. Europa Occidental


n vestul extrem al Europei se continu procesul afirmrii regatelor spaniole i consolidarea regatului Portugaliei. n secolul al XIV-lea, regatul Portugaliei133 traverseaz o perioad de prosperitate economic prin dezvoltarea agriculturii i comerului. Cu domnia lui Joo I (13851433), sprijinit de mica nobilime, monarhia portughez se afl ntr-un intens proces de centralizare a puterii. Consolidndu-i independena n raport cu regatul Castiliei, n urma victoriei asupra regatului vecin din anul 1385 i alianei permanente cu Anglia din 1386, victorioas n confruntarea cu maurii, Portugalia se concentreaz, spre mijlocul secolului al XV-lea, asupra expansiunii peste mri. Dintre regatele spaniole134 de odinioar, Aragnul este, n aceast perioad, cel mai dinamic. n timpul lui Pedro IV (13361387), marea nobilime este adus la ascultare, fiind nfrnt n btlia de la Epila (1384) i abrogndu-i-se privilegiile obinute n 1287 (Privilegiile uniunii aragoneze). Pe plan extern, prin preluarea Sardiniei (13231324) i insulelor Baleare (1344), Aragnul se implic tot mai puternic n politica mediteranean i italian. Situaia se complic n secolul urmtor odat cu stingerea dinastiei de Aragn (1410). n urma Compromisului de la Caspe (25 iunie 1412), tronul Aragnului este cedat unui Infante de Castilia, Ferdinand, deschizndu-se, n perspectiv, posibilitatea uniunii spaniole. n timpul domniei regelui Alfons V (14161458) n Aragn i Sicilia, aragonezii cuceresc Neapole (1442). Celelalte dou regate Navarra i Castilia cunosc o perioad de instabilitate, n primul rnd, datorit faptului c legile succesorale permiteau motenirea pe linie feminin, ceea ce a dus la dese schimbri de dinastie i, n al doilea rnd, datorit confruntrilor dintre marile familii nobiliare i autoritatea monarhic. Cele mai puternice regate ale Europei Occidentale erau Frana i Anglia135. Rivalitatea dintre ele a marcat, timp de un secol, istoria acestei pri a Europei prin ceea ce istoria a numit rzboiul de o sut de ani.
132 133 134 135

I. A. Pop, Geneza medieval a naiunilor moderne, p. 5393, 148194. A. H. De Oliveira Marques, op. cit., p. 2737. A. Oetea (coord.), Istoria lumii n date, p. 104105; Jill Kilsby, op. cit., p. 79. S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. III, p. 6878; J. Carpentier, Fr. Lebrun (coord.), op. cit., p. 148151; A. Nicolescu, op. cit., p. 217234.

146 OCTAVIAN TTAR

Conflictul dintre Anglia i Frana se aprinde n anul 1328, cu prilejul disputei pentru coroana regal francez. La moartea lui Carol IV cel Frumos (1328), doi candidai i disput tronul Franei: Filip de Valois, nepotul lui Filip III cel ndrzne, i Eduard III al Angliei, nepot de fiic al lui Filip IV cel Frumos (mama sa, Isabelle, fiica lui Filip IV, se cstorise cu regele Angliei, Eduard II). Baronii francezi l-au preferat pe primul candidat, ceea ce a aprins spiritele dincolo de Canal. Rzboiul dintre cele dou regate izbucnete n anul 1337, cnd Eduard III, invocnd lipsa de regularitate a legii salice, care a fost folosit pentru a-l da de-o parte, se proclam rege al Franei. Scopul englezului nu era att cucerirea de teritorii n Frana, ct nfrngerea adversarului. Rzboiul a cunoscut trei faze succesive. Prima, debutnd cu aciunile otilor engleze n nord-estul Franei, a nsemnat o serie de nfrngeri dezastruoase pentru francezi. Excelenii arcai ai lui Eduard III, susinui de o disciplinat pedestrime, s-au dovedit mult mai eficieni dect oastea cavalerilor francezi. Zdrobit la Crcy (1346), armata lui Filip VI (13281350) pierde n anul urmtor portul Calais. Peste civa ani, n 1356, n btlia de la Poitiers, prinul Negru (Eduard, fiul regelui Eduard III) i zdrobete pe francezi; regele Ioan II (13501364) i fiul su sunt luai prizonieri. nfrngerile militare, coroborate cu ravagiile unei epidemii de cium i nemulumirile oamenilor, provoac ample revolte i dispute pentru putere, cci guvernul, condus de prinul motenitor Carol, o fire plpnd, era total depit de situaie. n acest context, pacea cu englezii, semnat la 8 mai 1360, la Brtigny, nu putea fi dect foarte costisitoare pentru Frana. Potrivit pcii, Frana se obliga s plteasc trei milioane de ecu pentru rscumprarea regelui captiv i s cedeze suveranitatea asupra provinciilor Guyenne, Poitou, Saintonge, Limousin i Prigord n schimbul renunrii lui Eduard III la coroana Franei. Regele Franei, Carol V (13641380), reia rzboiul mpotriva Angliei n anul 1368. nfrngerile succesive ale otilor engleze (13701375) i determin pe englezi s abandoneze aproape toate cuceririle anterioare; doar Calais, Cherbourg, Brest i Bordeaux le-au mai rmas. Cu toate acestea, decderea situaiei interne a Franei prea c nu se mai sfrete. Noul rege, Carol VI (13801422), nc minor la urcarea pe tron, nu poate gestiona criza guvernrii, cu att mai mult cu ct n lupta pentru putere sunt antrenai membrii familiei regale, rudele lor apropiate (ducele de Burgundia, Ioan fr Fric), partida Armagnac (partizanii lui Ludovic de Orlans) i partida Burgunzilor; Frana este cuprins de rzboi civil. Din fericire pentru Frana, nici situaia Angliei nu era mai bun. Noul rege, Richard II (13771399), este confruntat, nc de la nceputul domniei,

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 147

cu probleme interne grave: micarea protestatar a lui John Wyclif, continuat de partizanii si, lollarzii, rscoala condus de Wat Tyler i fiscalitatea excesiv. Silit de parlament s abdice, Richard II va fi nlocuit cu Henric IV (13991413) ntemeietorul dinastiei de Lancaster (13991462). Cel care va redeschide conflictul cu Frana a fost fiul su, Henric V (14131422), n 1415; ncepea cea de-a doua etap a rzboiului. Profitnd de tulburrile din Frana, otile engleze debarc n Normandia n anul 1415. Victorios mpotriva cavalerilor francezi la Azincourt i Artois (1415), Henric V pune stpnire pe Normandia. Abil diplomat, Henric V reuete s impun francezilor o pace grea. Prin tratatul de la Troyes (1420), Carol VI se obliga, dezmotenindu-i fiul i cstorindu-i fiica cu regele englez, s-l recunoasc pe Henric V ca regent al Franei i succesor la tronul regal. Moartea, n acelai an, a celor doi suzerani complica situaia. Delfinul Carol, dezmotenit de tatl su n 1420, i ia numele de Carol VII ca rege al Franei. Peste Canal, Henric VI, un copil de zece ani, este proclamat i el rege al Franei fapt recunoscut de provinciile din nordul i sud-vestul Franei. Practic, Frana era mprit n trei i ameninat serios s devin englez. n octombrie 1428, englezii ncep asediul Orlansului; rzboiul intra n a treia etap a desfurrii sale. n februarie 1429, regele Carol VII se ntlnete cu Ioana dArc, la Chinon, ncredinndu-i comanda unei armate. Obligndu-i pe englezi s ridice asediul oraului Orlans (1429), fecioara salveaz regiunea Berry centrul regatului lui Carol VII , convingndu-l pe acesta c ajutorul divin va asigura triumful armatelor franceze. La 17 iulie 1429, Carol VII a fost uns rege al Franei, la Reims, act care l legitima ca monarh, anulnd n felul acesta tratatul de la Troyes din 1420. Dei mediocru ca monarh, Carol VII (14221461) beneficiaz de un context favorabil, care i permite s redreseze situaia rii. Supliciul Ioanei dArc fcut prizonier de ctre burgunzi la Compigne i predat englezilor , ars de vie la Rouen la 30 mai 1431, aprinde spiritul naional al francezilor. Reconcilierea dintre Carol VII i Filip cel Bun, ducele Burgundiei, consemnat n tratatul de la Arras (21 septembrie 1435), prin care Filip cel Bun este recunoscut prin suveran pe via, el nsui recunoscndu-i lui Carol VII titlul regal, i permite monarhului s reia ofensiva contra englezilor. Din 1436, cnd regele recucerete Parisul, i pn la preluarea integral a provinciei Guyenne (1453), Carol VII rentemeiaz practic un regat, reformnd administraia i finanele, crend o armat permanent i elibernd Frana de sub ocupaia englez. Rzboiul de o sut de ani s-a sfrit fr ca vreuna din pri s se poat impune n faa celeilalte. Ambele ri erau sectuite, avnd nevoie de cteva decenii pentru a se reface economic i pentru consolidarea instituiilor centrale.

148 OCTAVIAN TTAR

De aceast situaie vor profita regatele spaniole, Frana concentrndu-se spre realizarea Franei naionale n granie naionale, iar Anglia se va ndrepta spre politica sa britanic i maritim.

2.2. Europa de Nord i de Mijloc


n nordul Europei, Hansa domin situaia politic i economic. Ascensiunea Danemarcei ncepe cu regele Waldemar IV (13401375). n timpul domniei sale autoritatea monarhiei se consolideaz, iar politica de expansiune este reluat. Din nefericire pentru statul danez, n anul 1367 Hansa, n alian cu Suedia, Mecklenburg i Holstein, pornete rzboiul contra regatului danez. ncheiat prin pacea de la Stralsund (24 mai 1370), rzboiul aduce Hansa n avantaj, creia i sunt confirmate privilegiile i dreptul de a fi consultat n privina succesorului lui Waldemar IV. Reacia Danemarcei nu ntrzie prea mult timp. Sub regina Margareta de Danemarca, fiica lui Waldemar IV, se realizeaz Uniunea de la Kalmar (1397) a regatelor danez, norvegian i suedez (Suedia va rmne n uniune pn n 1523, iar Norvegia pn n 1814). Uniunea dinastic a avut un rol important n stvilirea germanismului i afirmarea spiritului scandinav. n centrul Europei, fenomenul cel mai important l-a reprezentat regresul Imperiului German136 (se spune adeseori c, n fapt, este vorba de dispariia Sfntului Imperiu Romano-German) i al germanismului politic. Imperiul se restrnge la regatul Germaniei i cel al Boemiei, prin pierderea teritoriilor italiene i a cantoanelor elveiene (Confederaia cantoanelor devine independent n 1389). ncoronarea mpratului nu se mai face la Roma, ci la Aachen, ceea ce semnifica sfritul spiritului universalist. ncepnd cu anul 1356, n urma Bulei de Aur a mpratului Carol IV de Luxemburg (13471378), mpratul va fi ales de ctre apte Mari Electori (arhiepiscopii de Mainz, Kln i Trier, contele Palatinatului, ducele de Saxa, margraful de Brandenburg i regele Boemiei). n cadrul regatului Germaniei, anarhia i frmiarea devin regul. O serie de dinastii princiare i Ordinul Teutonic domnesc ca stpni absolui pe teritoriile ce le aparin. Oraele libere (Strasbourg, Mainz, Kln, de exemplu) se bucur de o independen de fapt, pe cnd cele nordice se organizeaz ntr-o Hans teutonic, pentru a-i apra interesele comerciale. n contextul declinului germanismului politic, afirmarea Austriei i Boemiei137 era de ateptat. n cazul Austriei, figura cea mai important a reprezentat-o Rudolf IV ntemeietorul (13581365). El motenise de la tatl su, Albert II cel
136 137

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. III, p. 5761; D. Waley, op. cit., p. 6790. J. Brenger, op. cit., p. 5675; Er. Zllner, op. cit., vol. I, p. 155175.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 149

nelept, edictul din 25 noiembrie 1355, potrivit cruia principiul primogeniturii era abrogat n favoarea principiului co-regenei, ceea ce nsemna exercitarea n comun a guvernrii posesiunilor austriece ereditare de ctre motenitorii majori pe linie masculin. Cum fraii si erau prea tineri, Rudolf IV a guvernat singur, ceea ce i-a permis cteva acte remarcabile pentru istoria Austriei i a Casei sale. n primul rnd, Rudolf IV a promulgat Privilegium maius, n 1358, suprat c Bula de Aur a mpratului Carol IV nu-l inclusese pe ducele Austriei printre electorii imperiali. Conform actului din 1358, Austria i afirma autonomia n cadrul Sfntului Imperiu, toate achiziiile prezente sau viitoare constituind un domeniu indivizibil dominium Austriae (era pentru prima dat cnd aprea noiunea de Austria n locul celei de patrimoniu al Habsburgilor). Pe de alt parte, Rudolf IV a stabilit o lege succesoral riguroas: patrimoniul era guvernat de ctre fiul mai mare al ducelui, iar la moartea acestuia de ctre fiul cel mai mare al fiilor si. n caz de absen a urmailor masculini, i va succede fiica sa cea mai mare, iar n lipsa unor motenitori direci, ducele poate lsa domeniul oricui dorete. mpratul Carol IV s-a mpotrivit unui act att de revoluionar, dei Rudolf IV era ginerele su; precedentul era ns creat, drumul Austriei spre autonomie nu mai putea fi oprit. Sub scurta sa domnie, au aprut pentru prima dat noiunile de arhiduce (arhidux) i de Casa de Austria (Domus Austriae). Din punct de vedere teritorial, cea mai important achiziie a fost Tirolul, anexat domeniului austriac n 1363. La moartea lui Rudolf IV, principiul primogeniturii nu s-a aplicat, cci fraii si erau nc minori. Ei au guvernat mpreun pn n anul 1379. n anul 1379, prin tratatul de la Neuberg, cei doi frai au hotrt, contrar dispoziiilor tatlui i fratelui mai mare, s-i mpart patrimoniul. Albert a primit Austria Inferioar, n vreme ce lui Leopold III i reveneau Stiria, Carintia, Carniola i Tirolul, mpreun cu vechiul patrimoniu. Ramura albertin a Casei de Austria se va stinge n 1457, odat cu moartea ultimului descendent, Ladislau Postumul, iar ramura leopoldin se va stinge n 1411, odat cu ultimul descendent, Leopold IV. Din ramura leopoldin se vor desprinde ramura stirian i ramura tirolez. Rentregirea domeniului austriac se va realiza de ctre Frederic V (14241493), din ramura stirian, cunoscut, ca mprat, sub numele de Frederic III (14401493), n momentul n care ramura tirolez se stingea n 1490. Apogeul Boemiei s-a datorat, n secolul al XIV-lea, familiei domnitoare de Luxemburg. La stingerea dinastiei naionale n Cehia (Venceslas III a murit n anul 1308 fr a avea motenitor masculin), mpratul Henric VII de Luxemburg l-a impus pe tronul regal boemian pe fiul su, Ioan cel Orb,

150 OCTAVIAN TTAR

care s-a cstorit cu fiica lui Venceslas, Elisabeta. Urmaul lui Ioan cel Orb a fost Carol de Luxemburg (13461378), ales mprat german sub numele de Carol IV. Despre Carol se spune c a fost o personalitate ieit din comun: senior al Imperiului, de cultur francez, fiind crescut la curtea Franei deoarece era rud cu Carol V de Valois, era experimentat n politic, pios i panic din fire, instruit, iubitor de arte i litere. Carol a fcut din regele Boemiei conductorul Sfntului Imperiu i din Praga reedina imperial. Trei decizii majore ale regelui au marcat viitorul Boemiei: a obinut de la papa Clement VI nlarea episcopiei din Praga la rangul de mitropolie, ceea ce-i asigura independena fa de episcopii germani; a nfiinat Universitatea din Praga (1348), prima universitate din Europa Central, ceea ce a conferit oraului un mare prestigiu, iar spiritului naional un puternic avnt; a ntemeiat noul ora al Pragi, pentru a dezvolta astfel o burghezie ceh. Carol IV a desvrit unificarea regatului istoric, care cuprindea de atunci nainte, pe lng Boemia propriu-zis, Moravia, Silezia, cele dou Lusacii i inutul Cheb (n german Eger). De asemenea, a creat o coroan a Boemiei (corona regni Bohemiae), avnd ca simbol coroana Sfntului Venceslas. Promulgnd Bula de Aur (1356), Carol a asigurat un loc preponderent al regatului Boemiei n colegiul electorilor. Din punct de vedere social, economic i fiscal, Carol a trebuit s acioneze pentru promovarea elementului ceh, dup decenii ntregi n care elementul german a reuit s se impun. Afirmarea elitei cehe nobiliare, clericale i intelectuale a impulsionat sentimentul naional, cu un puternic coninut antigerman i anticatolico-papal. n acest context, micarea husit i revolta taboriilor nu au fost altceva dect o ncununare a acestei stri de spirit. Arderea pe rug a lui Jan Hus, la Konstanz, n 1415, i decretul regelui Venceslas IV din anul 1419, prin care i condamna pe preoii utraquiti (cei care susineau mprtania sub cele dou specii sub utraque specie), a imprimat micrii cehe un caracter revoluionar. Lucrurile se amplific n momentul n care Sigismund de Luxemburg, regele romanilor, preia autoritatea asupra regatului ceh la moartea fratelui su, Venceslas IV, n septembrie 1419. Refuznd orice compromis, Sigismund proclam, n 1420, cruciada contra revoltei cehe. nfrnt n confruntarea cu tabotiii n 1421, Sigismund compromite problema alegerii regelui; practic, dieta, n frunte cu un directorat, a nlocuit puterea regal. Revoluia ceh avea s aduc rii 17 ani de rzboi civil. Problema autoritii regale se va rezolva abia n 1436. Dieta din 1434 a redactat o convenie pentru Sigismund, care a recunoscut mprtania sub cele dou specii i autonomia administrativ a Bisericii utraquiste. Regele romanilor i-a fcut

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 151

intrarea n Praga n august 1436; era prea trziu, cci peste numai cteva luni Sigismund de Luxemburg murea. La moartea lui Sigismund, dieta Boemiei l-a ales rege pe ginerele acestuia, Albert de Habsburg, din ramura albertin a Casei de Austria. Moartea subit a lui Albert, n 1439, reaprinde, pentru 14 ani, lupta pentru putere n Cehia, cci urmaul lui Albert, Ladislau Postumul, era doar un copil nounscut. n final, n aceast disput dintre tabra catolic (pro-habsburgic) i cea naional (utraquist) vor ctiga adepii celei din urm, n frunte cu George de Podiebrad. n 1450, obinnd victoria asupra partidului catolic, George de Podiebrad este acceptat ca rege al Boemiei de ctre regele romanilor, Frederic III, apoi de ctre dieta ceh. n anul 1457, moartea lui Ladislau Postumul i deschide calea spre puterea deplin. George de Podiebrad a fost ales rege al Boemiei pe 2 martie 1458, n pofida candidailor strini. ntr-un regat n care aproximativ 50 la sut dintre supuii coroanei erau catolici, iar majoritatea locuitorilor Cehiei erau utraquiti, regele husiilor, cum era numit George de Podiebrad, i-a fost foarte greu s guverneze. n anul 1462, papa Pius II a rostit interdicia asupra Boemiei, iar n 1465 a ncredinat cruciada contra cehilor regelui Ungariei, Matia Corvin. La moartea lui George de Podiebrad, n 1471, Cehia ntr pe mna Jagellonilor. Secolul pe care l avem n vedere a fost al mreiei Ungariei medievale138. Opera lui Carol I, foarte important pe linia refacerii autoritii i modernizrii regatului, a fost dus mai departe de fiul acestuia, regele Ludovic I cel Mare (13421382). Ludovic I de Anjou a fost o personalitate remarcabil. Beneficiind de realizrile interne ale printelui su, Ludovic I se dedic cu toat energia obiectivelor de politic extern. Spirit rzboinic, n tradiia cavalereasc medieval occidental, pasionat de aventur militar i politic, tnrul monarh i-a fcut simit din plin prezena pe arena politic european, din Italia pn n Polonia, din Cehia pn n Balcani i din Austria pn n Moldova. Primul deceniu i jumtate al domniei sale l-a dedicat problemei motenirii din regatul Siciliei (aventura napolitan, cum mai este numit), de care era legat prin rudele sale napolitane, i aducerii la ascultare a inuturilor mrginae (Dalmaia, Croaia i Bosnia). Interveniile sale n Italia, Dalmaia i Croaia l-au adus, inevitabil, n conflict cu aristocraia de aici, adversarul cel mai tenace fiindu-i Veneia. Prin tratatul de la Zadar (18 februarie 1358) i cstoria cu fiica banului Bosniei, Elisabeta, n 1358, Ludovic I a reuit s
138

Pl Engel, op. cit., p. 185269; Ferenc Eckart, Introduction a lhistoire hongroise, Librairie Ancienne Honor Champion, Paris, 1928.

152 OCTAVIAN TTAR

ajung la un modus vivendi, pstrnd controlul Ungariei asupra teritoriilor dinspre Adriatica, dar a euat n problema italian. Urmtorii ani au fost consacrai problemei balcanice. n urma campaniilor n Serbia din 1359 i 1361, cneazul Lazr stpn n Serbia de nord i-a devenit vasal. Cu domnitorul Nicolae Alexandru al Valahiei, Ludovic I a avut relaii bune. Urmaul acestuia, Vladislav Vlaicu, a manifestat opoziie fa de tendinele hegemonice ale regatului maghiar. Campania lui Ludovic I din anul 1365 s-a soldat cu ocuparea Vidinului i instaurarea controlului asupra culoarului Orova-Severin. Intensificarea aciunilor otomane n nordul Balcanilor l-a determinat pe Ludovic I s ntreasc grania sud-estic a regatului. n acest sens, regele a ordonat consolidarea fortificaiei de la Orova (1373) i construirea cetilor de la Tlmaciu (1370) i Bran (1377) n Ardeal. n Transilvania, dar mai ales la rsrit de Carpai, otile regatului sunt frecvent prezente. Cu toate acestea, regalitatea maghiar nu a putut mpiedica afirmarea statului romnilor din Moldova n anii 13591365. ncercrile ulterioare de supunere a Moldovei s-au lovit de opoziia Poloniei i a domnitorilor moldoveni. La moartea regelui polonez Cazimir III, la 5 noiembrie 1370, coroana regal a Poloniei a fost pus pe capul lui Ludovic I fr nicio dificultate, n conformitate cu tratatul de motenire din 1339. Guvernarea noii ri a ncredinat-o mamei sale pn n 1376, cnd Elisabeta moare, apoi rudei sale din Silezia, Wladislaw, duce de Opole (Oppeln). Cu Habsburgii i Luxemburghezii, Ludovic s-a avut n relaii bune. Prima sa soie era fiica lui Carol IV de Luxemburg, iar soia lui Carol IV era verioara regelui maghiar. Cu Habsburgii plnuia o alian matrimonial, viznd-o pe fiica sa, Hedviga. Ultimii ani ai domniei Ludovic i-a dedicat succesiunii, cci, n sfrit, soia sa i-a adus pe lume trei fete. Prima dintre ele, Ecaterina, a murit n anul 1378, a doua, Maria, a fost mritat cu Sigismund de Luxemburg, iar Hedviga va ajunge regin a Poloniei. n Sicilia, Ludovic I l-a impus pe nepotul su Carol cel Mic, devenit, ca rege, Carol III (1381). La moartea lui Ludovic I, coroana i-a revenit fiicei sale Maria (1382 1395). Aceasta nu s-a putut impune n fruntea rii dect n 1387, an n care a fost ncoronat i soul su, Sigismund (31 martie 1387). Cei doi au guvernat Ungaria mpreun pn n 1395. Sigismund de Luxemburg s-a impus cu greu n fruntea regatului Ungariei. Ca i predecesorul su angevin, i Sigismund s-a avntat n toate zrile. Ca monarh cretin, Sigismund s-a implicat n aciunea european antiotoman de la Nicopole (1396), atrgndu-l n acest proiect i pe domni-

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 153

torul muntean Mircea, eund, ns, lamentabil pe moment. Problematica otoman a fost foarte important pentru regatul Ungariei dup episodul Nicopole, dar Sigismund nu a mai plnuit niciodat o aciune antiotoman de anvergur. Monarhul maghiarilor vroia, mai degrab, un cordon sanitar n faa otomanilor, format din Serbia, Bosnia i ara Romneasc, fapt care i-a reuit doar parial. Relaiile bune cu Mircea cel Btrn i tefan Lazarevi al Serbiei, trecut sub suzeranitatea lui Sigismund n 1403, au salvat, pentru o vreme, problema. ncepnd cu 1420 ns, incursiunile otomanilor n Ungaria i Transilvania devin tot mai frecvente. n Apus, Sigismund s-a implicat cu mai mult pasiune. Ales rege roman la 21 iulie 1411, ncoronat mprat la Aachen la 8 noiembrie 1414, Sigismund i asum statutul de cap al cretintii catolice. n acest sens, Sigismund iniiaz conciliul de la Konstanz (14141418), menit a pune capt crizei din Biserica Apusean. Cu acest prilej, Sigismund s-a ntlnit cu papa Ioan XXIII, cu Ferdinand I al Aragnului, cu regele francez Carol VI i cu Henric V, regele Angliei, totul pentru a pacifica lumea cretin occidental. Abia n ianuarie 1419 regele Ungariei a revenit la Bratislava. Sosit acas, Sigismund ncearc s rezolve problema succesiunii la tronul Boemiei. Situaia era foarte grav din cauza rzvrtirii husite. Pe fondul unor dispute ntre husiii radicali i cei moderai, se reuete ncoronarea lui Sigismund ca rege al Boemiei la 28 iulie 1420, la Praga. Dar de o guvernare efectiv a regatului Boemiei nu poate fi vorba. Spre sfritul domniei, Sigismund este preocupat de problema succesiunii la conducerea Ungariei i de problema coroanei imperiale. La 31 mai 1433, Sigismund a fost ncoronat ca mprat, la Roma, preul fiind, pentru Ungaria, important Dalmaia este cedat Veneiei. Ct privete tronul Ungariei, Sigismund, fr urmai n linie masculin, contracteaz cstoria fiicei sale, Elisabeta, cu Albert V de Habsburg, ducele Austriei de Jos. Sigismund I de Luxemburg murea la Znojmo, n Moravia, la 9 decembrie 1437, la 70 de ani. i urmeaz la conducerea Ungariei ginerele su, Albert. Era o promisiune de istorie pentru Ungaria, cci Albert era, nu numai duce al Austriei i rege al Ungariei, ci i duce ereditar de Luxemburg (din 1437), rege al Boemiei (ca Albert I, din 1437) i rege roman (ca Albert II, din 1438). Numai c la 27 octombrie 1439, Albert de Habsburg moare de dizenterie. Moartea regelui Albert declaneaz disputa pentru alegerea regelui. Cea mai mare parte a aristocraiei maghiare decide n favoarea regelui Poloniei, Wladislaw III. Tnrul rege, de numai 16 ani, a sosit la Buda n luna mai 1440. ntre timp, regina-vduv Elisabeta nscuse un fiu, pe care s-a grbit sl ncoroneze rege al Ungariei, sub numele de Ladislau V, fapt petrecut n mai

154 OCTAVIAN TTAR

1440. Strile Ungariei au invalidat ncoronarea lui Ladislau, ncoronndu-l pe Wladislaw ca rege al Ungariei, sub numele de Vladislav I (17 iulie 1440); ncepea lupta dintre partizanii celor doi regi. n noiembrie 1444, la Varna, regele Vladislav I murea n lupt contra otomanilor. n aceast situaie, guvernarea regatului i este ncredinat lui Ioan de Hunedoara. n septembrie 1452, Frederic III de Habsburg l elibereaz pe tnrul Ladislau (la moartea Elisabetei, la 16 decembrie 1442, Frederic III de Habsburg l preluase n grija sa pe copilul Ladislau). La nceputul anului 1453, tnrul Ladislau a fost ales rege al Boemiei i rege al Ungariei. Moartea sa neateptat, la 23 noiembrie 1457, l-a adus n fruntea regatului pe fiul lui Ioan de Hunedoara, Matia. Aclamat ca rege al Ungariei la 24 ianuarie 1458, Matia sosete n capitala regatului la 14 februarie 1458. Dup 20 de ani, Ungaria avea n fruntea sa un nou mare rege, ultimul mare rege, din pcate.

2.3. Europa de Rsrit i de Sud-Est


n Polonia139, domnia lui Cazimir III cel Mare (13331370) a nsemnat nceputul unei puternice ascensiuni a rii, mai ales pe plan extern. Prima realizare notabil a monarhului a reprezentat-o reglementarea raporturilor conflictuale cu familia dinastic de Luxemburg. Prin nelegerea de la Vyehrad, din 24 august 1335, dinastia de Luxemburg renuna la preteniile sale asupra coroanei poloneze n schimbul posesiunii asupra Sileziei. Un alt obiectiv extern a fost contracararea expansiunii Ordinului Teutonic. n acest sens, Cazimir reuete deocamdat, prin pacea de la Kalisz (8 iulie 1343), s realipeasc Poloniei Kujawya i Dobrzy; conflictul ntre cele dou pri va continua ns aproximativ nc un secol. n prile sud-estice, n urma unui rzboi cu Lituania, lui Cazimir i se recunoate stpnirea asupra Haliciului, Volniei i Liovului (13491356). Polonia devenea astfel o putere politic a Europei Rsritene. La moartea lui Cazimir III, tronul Poloniei revine regelui Ungariei, Ludovic I, conform unei nelegeri mai vechi dintre monarhii celor dou ri. Aceast uniune dinastic dureaz pn n anul 1382. Decesul lui Ludovic I a declanat criza dinastic n Polonia, deoarece aristocraia polonez a refuzat-o pe fiica lui Ludovic, Maria, i pe soul acesteia, Sigismund de Luxemburg. n
139

V. Ciobanu, rile Romne i Polonia. Secolele XIVXVI, Ed. Academiei, Bucureti, 1985, p. 1545; L. Chodzko, Histoire populaire de la Pologne, quatorzime dition, Collection Georges Barba, Paris, 1864; O. Halecki, La Pologne de 963 1914, Librairie Flix Alcan, Paris, 1933.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 155

aceast situaie, curtea regal a Ungariei a fost nevoit s accepte cererea de a fi instalat pe tronul Poloniei cea de a doua fiic a lui Ludovic I, Hedviga. Hedviga a fost ncoronat n luna octombrie 1384, gest simbolic, cci ea avea doar zece ani. Imediat s-a pus problema cstoriei reginei, tocmai ca Polonia s poat fi guvernat. Dup lungi tratative cu marele cneaz lituanian, la 18 februarie 1386 a fost celebrat cstoria reginei cu Wladilaw Jagello al Lituaniei, botezat n rit catolic. Prin ncoronarea marelui cneaz lituanian ca rege al Polonoei, sub numele de Wladislaw II, fapt petrecut la 4 martie 1386, ncepea o nou er n istoria acestei ri, cea a uniunii personale polono-lituaniene. Lunga domnie a lui Wladislaw II (13861434) a nsemnat realizri importante pentru Polonia. Uniunea cu Lituania i-a adus monarhului Poloniei controlul asupra Rusiei Roii, asupra creia Polonia i Lituania se rzboiser la mijlocul secolului al XIV-lea. Stpnirea Rusiei Roii a nsemnat, inevitabil, deschiderea unei direcii noi de politic extern pentru Polonia, spre sud, ctre gurile Dunrii. Acest fapt a presupus un interes special pentru tnrul stat al Moldovei, vasalizat nc din 1387. Instaurarea controlului politic asupra Moldovei a plasat Polonia ntr-un conflict diplomatic de durat cu Ungaria ea nsi interesat de controlul asupra Moldovei, din aceleai raiuni de a domina gurile Dunrii. Momentele de mpcare dintre Polonia i Ungaria, cum a fost nelegerea de la Lublau (1412), nu au putut atrage Polonia la obiectivele politicii externe a lui Sigismund de Luxemburg: rezistena antiotoman i problema husit, de exemplu. Wladislaw II a continuat politica polonez antiteutonic a predecesorilor, de aceast dat cu mai mult energie, cci i avea de partea sa pe lituanieni i moldoveni. nfrngerea zdrobitoare a teutonilor la Grnwald (15 iulie 1410), apoi la Marienburg (27 septembrie 1422), i-a adus Poloniei importante ctiguri teritoriale nspre nord. Obiectivul Poloniei de a iei la Marea Baltic va fi atins ns abia n 1466. nfrngerea din nou a teutonilor n anul 1462, lng Zarnowiec, i-a fcut s accepte tratatul de la Torun (19 octombrie 1466). Conform pcii, Poloniei i era recunoscut stpnirea asupra oraelor Gdask, Kulm, Michelau, Marienburg, Elbing i Christburg i asupra Pomeraniei, cptnd astfel ieire la Baltica. Decesul lui Wladislaw II, la 30 mai 1434, i urcarea pe tronul Poloniei a fiului su, Wladislaw III, dei era minor, nu schimb politica extern a regatului. Pe fondul situaiei interne precare din Moldova, poziia Poloniei la rsrit de Carpai s-a consolidat, ceea ce a determinat o acutizare a raporturilor cu Ungaria. Raporturile Poloniei cu Ungaria devin conflictuale imediat dup decesul regelui Sigismund de Luxemburg. La cererea husiilor, care vroiau s evite

156 OCTAVIAN TTAR

acapararea coroanei Boemiei de ctre ginerele lui Sigismund, Albert, fapt pentru care au oferit coroana lui Wladislaw III, polonezii intervin n problemele succesorale din Cehia. Conflictul se stinge n anul 1440, cnd tnrul rege al Poloniei, Wladislaw III, accept tronul Ungariei, ca Vladislav I. Plecarea lui Wladislaw n Ungaria l aduce n prim-planul politicii poloneze pe Cazimir Jagello. La moartea lui Wladislaw III n 1444, Cazimir i ncepe ascensiunea spre tronul Poloniei. Dup mai bine de doi ani de tratative cu magnaii polonezi, cci Cazimir nu vroia s se supun cu orice pre condiiilor acestora, ducele Lituaniei a fost ales i ncoronat rege al Poloniei, la 25 iunie 1447. Se refcea, astfel, uniunea personal polono-lituanian, n cadrul creia, pn la uniunea de la Lublin din 1569, Polonia i Lituania au fost dou organisme statale separate n mna Jagellonilor. Cu Cazimir IV (1447 1492), Polonia se afirm ca o mare putere a Europei rsritene. n perioada pe care o avem n vedere, n rsritul Europei se afirm din ce n ce mai puternic, n ansamblul formaiunilor statale slave de aici, statul moscovit140. ncepnd cu secolul al XIV-lea, Moscova va fi cea care va prelua destinele Vechii Rusii, ducndu-le mai departe. Ascensiunea Moscovei s-a datorat, dincolo de unele condiii geografice i economice regionale, raporturilor cu Hoarda de Aur. Din ce n ce mai slbit datorit luptelor fratricide, Hoarda de Aur sufer o grea nfrngere n anul 1362 din partea otilor lituaniene, fapt care a determinat o diminuare a presiunii sale asupra lumii ruseti. n acest context, marele cneaz al Moscovei, Dmitri, a refuzat s mai plteasc tribut Hoardei n anul 1378. ncercarea mongolilor de a restaura ordinea s-a soldat cu o grea nfrngere a acestora la Kulikovo pole, la 8 septembrie 1380. Era semnul unui nceput; complexul mongol era depit de ctre cnezii rui. Peste o sut de ani, n 1480, victoria moscoviilor asupra otilor Hoardei de Aur conduse de hanul Ahmed le-a adus acestora independena total fa de mongoli. Ascensiunea Moscovei n lumea ruseasc ncepe cu cnezul Ivan Danilovici (13281340), puternic sprijinit n aceast direcie de Hoarda de Aur. Dup ce, la nceputul secolului, moscoviii preluaser Kolomna (1301) cnezului de Riazan i oraul Mojaisk (1304) de la cneazul de Smolensk, n timpul lui Ivan Danilovici au reuit s-i impun controlul asupra unor orae importante: Uglici, Beloeozero i Kostroma, n nord, i Rostovul, n sud. Opera sa va fi continuat de marele cneaz Dmitri Ivanovici Donskoi (1362 1389), care a realizat importante achiziii teritoriale att prin rzboi, ct i prin ncheierea unor uniuni diplomatice i matrimoniale. Succesele obinute
140

Tamara Kondratieva, op. cit., p. 7991. Vezi i t. Popa, Ruii. Istoria culturii i civilizaiei. Secolele XIXVII, Ed. Ex Ponto, Constana, 2000.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 157

de Donskoi aveau s fie consolidate n prima jumtate a secolului al XV-lea. La moartea marelui cnez Vasile II Vasilievici (14251462), minusculul cnezat care fusese Moscova ajungea de la 20.000 de kilometri ptrai la 430.000 de kilometri ptrai. Integrarea oraelor Vladimir i Nijni Novgorod i, mai ales, a puternicului lor potenial financiar i militar n patrimoniul cnezilor moscovii, a constituit un element decisiv n asigurarea preeminenei politice a Moscovei. Odat cu anexarea Pskovului (1510) i a Riazanului (1521), a Novgorodului (1478) i Tverului (1485), se ncheia procesul de constituire a Rusiei Mari. n secolul al XIV-lea, romnii de dincolo de Carpai intr cu putere n istorie istoria scris/consemnat (a documentelor) i istoria faptelor , dup o gestaie de cteva secole, ntre care cel de-al XIII-lea, ce s-a caracterizat printr-o dubl presiune asupra teritoriului romanitii nord-dunrene cea a regatului Ungariei i cea cumano-mongol , nu prevestea mare lucru. Raportat la scara istoriei europene, fapta de istorie cea mai consistent a romnilor a constituit-o ntemeierea propriilor state141: ara Romneasc, la sud de Carpai, n primele decenii ale secolului, i Moldova, la rsrit de Carpai, pe la mijlocul secolului al XIV-lea. Imediat dup actul ntemeierii, tot att de important i n strns legtur cu acesta, s-a consumat actul obinerii neatrnrii i, implicit, al recunoaterii europene a noilor state: ara Romneasc n anul 1330, cnd Basarab I ntemeietorul s-a impus n faa regelui maghiar Carol I Robert, Moldova n 1364/65, cnd Bogdan Maramureeanul frnge ncercarea otilor regelui Ludovic I al Ungariei de a pstra teritoriile de la rsrit de Carpai ca ara noastr moldovean (terra nostra moldovana). A doua jumtate a secolului al XIV-lea a nsemnat consolidarea i afirmarea statalitii romneti, cele doua Valahii devenind factori importani ai politicii regionale europene. n ara Romneasc, domnitorul Nicolae Alexandru (13521364) a restabilit raporturile de colaborare cu regatul Ungariei i a participat la aciunile militare antimongole. Respingnd preteniile de suzeranitate ale regalitii maghiare, Nicolae Alexandru asum n 1359 titlul de domn autocrat (de sine stttor) i, n urma negocierilor cu autoritile bizantine, instituie Mitropolia rii Romneti n dependen de Patriarhia de la Constantinopol. Urmaul su la conducerea rii, Vladislav I (1364-cca.1376), reuete s continue
141

M. Brbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, . Papacostea, P. Teodor, Istoria Romniei, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1998, p. 143161, 164177, 184187; . Papacostea, Evul Mediu romnesc. Realiti politice i curente spirituale, Ed. Corint, Bucureti, 2001, p. 947, 7193. (n continuare: Evul Mediu romnesc).

158 OCTAVIAN TTAR

opera tatlui su. Pacea ncheiat cu Ludovic I n 1368, prin care domnitorul muntean recunotea suzeranitatea regelui maghiar n schimbul obinerii Severinului i Fgraului ca feude, statua, pentru multe decenii de acum ncolo, cadrele raporturilor cu regatul Ungariei. Direciile de politic intern i extern n care s-a nscris activitatea celor doi domnitori au fost continuate de succesorii lor, Radu I (cca.13761385) i Dan I (13851386). n Moldova, succesele rezistenei militare antiangevine au accelerat consolidarea statal. Succesorii lui Bogdan, Lacu (13691377) i Petru I (cca. 1377 cca. 1392), s-au apropiat de Polonia n politica lor extern, adernd la noua i puternica grupare de fore constituit n rsritul Europei odat cu crearea uniunii polono-lituaniene. n anul 1387, Petru I depune omagiul regelui Wladislaw I, inaugurnd astfel principala direcie de politic extern a Moldovei pentru un secol. Pe plan intern, nfiinarea unei mitropolii ortodoxe la Suceava (chiar dac, pe moment, recunoaterea acesteia nu a fost obinut de la Patriarhia constantinopolitan) i aezarea reedinei domneti aici au contribuit la consolidarea statului. Sub Roman I (cca.13921394), Moldova i desvrete unitatea teritorial din muni pn la mare i i definitiveaz construcia instituional intern. Dualismul statal romnesc medieval a fost, precumpnitor, rezultatul situaiei geopolitice a Europei Central-Rsritene, dominat de regatul Ungariei i Uniunea polono-lituanian. Cuprinse n aria de expansiune a dou fore rivale Ungaria i Polonia , ara Romneasc i Moldova au evoluat ca state separate, ratndu-se, pentru multe secole, ocazia unitii statale romneti. Rivalitatea dintre Ungaria i Polonia n spaiul extracarpatic a antrenat i un conflict intermitent ntre Moldova i ara Romneasc al crui obiect principal a fost stpnirea asupra gurilor Dunrii i exploatarea comerului pontic. ncepnd cu sfritul secolului al XIV-lea, lumea romneasc a fost confruntat cu o nou mare primejdie expansiunea otoman142. La rivalitatea ungaro-polon pentru controlul asupra teritoriilor romneti extracarpatice se adaug de acum un al treilea factor, Imperiul Otoman. n ultimul deceniu al secolului al XIV-lea, otomanii au atins linia Dunrii, intrnd n contact direct cu rile romne i cu Ungaria. Se deschidea astfel ndelungata epoc a confruntrii otomano-romno-ungar. Timp de un secol i jumtate, expansiunea Imperiului Otoman la nord de Dunre, nspre Europa Central cu preponderen, a fost oprit de rezistena izolat sau concertat a rilor romne i a regatului Ungariei.
142

Asupra acestui aspect vezi T. Gemil, Romnii i otomanii n secolele XIVXVI, Ed. Academiei, Bucureti, 1991.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 159

Cea dinti ameninat de asaltul otoman a fost ara Romneasc sub Mircea cel Btrn (13861418). n alian cu Sigismund de Luxemburg, parafat prin tratatul de la Braov din 7 martie 1395, domnitorul romn reuete s pstreze ara n neatrnare, chiar dac victoriile otomane din 1394 i 1396 i-au zdruncinat momentan domnia. Pe fondul bunelor relaii cu Ungaria i crizei instituiei sultanale otomane dup anul 1402, Mircea cel Btrn reuete s-i consolideze puterea, s-i extind controlul asupra Dobrogei i s joace un rol important n politica european din sud-estul continentului. Din pcate, spre sfritul domniei lui Mircea, apoi i mai puternic n deceniile urmtoare, prezena otoman se face tot mai simit n aceast regiune. Dobrogea i cetile Turnu i Giurgiu sunt pierdute n 1417, an n care s-a acceptat, pentru prima dat, plata tributului. Sub domnii urmtori, Dan II (14211431), Radu Paznaglava (14211427), Alexandru Aldea (14311436) i Vlad Dracul (14361437), ara a oscilat ntre aliana cu regatul Ungariei i acceptarea pcii otomane. Ultima mare carte antiotoman s-a consumat n timpul lui Vlad epe (14561462), pentru ca dup domnia acestuia ara Romneasc s intre sub dominaia otoman pentru o lung perioad de timp, pierznd constant din independena iniial. n Moldova, domnia lui Alexandru cel Bun (14001432) este expresia cea mai elocvent, pn la tefan cel Mare, a procesului de ntrire a statului. Restabilnd, nc de la nceputul domniei, relaiile cu Patriarhia din Constantinopol, Alexandru afirm cu putere caracterul autocratic al puterii domneti. ntrindu-se economic i militar, domnitorul Moldovei are capacitatea de a mpiedica imixtiunile puterilor strine, ndeosebi ale Ungariei i Poloniei, ce preconizau, la un moment dat, prin Tratatul de la Lublau (1412), mprirea Moldovei. Consolidndu-i legturile politice cu Polonia, Alexandru devine un agent important al jocului politic i militar din Europa Rsritean (cele dou campanii mpotriva cavalerilor teutoni din 1410 i 1422, la Grnwald i Marienburg, sunt edificatoare n acest sens). Oscilaiile politice ale lui Alexandru n ultimii ani ai domniei, dar ndeosebi disputa pentru putere dintre fiii si, Ilie i tefan, au mpins ara, n deceniile urmtoare, n orbita de putere a Poloniei i n disputa polono-ungar pentru hegemonie la rsrit de Carpai. Pn la tefan cel Mare, amestecul strin n treburile Moldovei a fost frecvent, ceea ce a compromis serios efortul de ntrire statal nceput cu un secol n urm. Dup o lung perioad de timp, secolul al XIV-lea aduce schimbri importante n Balcani143. Bulgaria se sparge n trei formaiuni statale: aratul
143

D. Obolensky, op. cit., p. 270296; A. Andea, op. cit., p. 183207; V. Mrcule, Relaiile Imperiului Bizantin i ale republicilor maritime italiene cu rile Romne pn n secolul al XV-lea, Sibiu, 2002, p. 247256.

160 OCTAVIAN TTAR

de la Trnovo, aratul de la Vidin i despotatul dobrogean. Asaltate n repetate rnduri de ctre Serbia i Ungaria, statele bulgare i nceteaz activitatea la sfritul secolului al XIV-lea, cznd sub o lung dominaie otoman. Statul balcanic, care se afirm cel mai puternic n prima jumtate a secolului n discuie, a fost Serbia, fiind cea care va prelua ntietatea statelor balcanice opozante Bizanului. Dac pe parcursul secolului al XIII-lea Serbia i pstrase poziia oscilant ntre lumea latin i cea bizantin, cu domnia lui tefan Uro II Milutin (12821321), prin ocuparea nordului Macedoniei bizantine (cu centrul la Skopje) i a cursului superior al rului Vardar, politica statului srb se va orienta spre sud-est, spre Imperiul Bizantin. Cea mai remarcabil figur a noii orientri politice a statului srb a fost regele tefan Duan (13311355). Dup ce predecesorul su reuise, n iulie 1330, la Velbujd, s nving otile arului bulgar Mihail iman, tefan Duan a apreciat c sosise momentul nfptuirii obiectivului politic fundamental cucerirea Bizanului. n decurs de numai 15 ani, profitnd de rzboaiele civile care sfiau imperiul, srbii au anexat ntreaga Macedonie (cu excepia Thessalonicului), Albania, Epirul i Thessalia. Bizanul a fost amputat de jumtate din teritoriul su, pe cnd Serbia i-a dublat suprafaa. Pentru a-i legitima opera statal, tefan Duan s-a proclamat ar al srbilor i grecilor, ncoronndu-se mprat la 16 aprilie 1346, la Skopje, n ziua de Pati. Dup moartea lui Duan, imperiul srb a intrat rapid n declin. n cursul a dou mari btlii cu otomanii, srbii au pierdut cea mai mare parte a imperiului lor. nfrngerea de pe rul Maria, n 1371, a pus capt existenei independente a principatului Serres, iar dup lupta de la Kosovo (1389) i principatul din nordul Serbiei a devenit un stat vasal sultanului. Imperiul Bizantin nu mai este, ncepnd cu secolul al XIV-lea, marea putere a sud-estului Europei. Asaltat din toate prile, imperiul se afl ntr-un proces rapid de decdere. Dinspre Occident, veneienii i genovezii reuesc s acapareze economia bizantin i importante teritorii aparinnd Imperiului Bizantin. n plin criz, Biserica Apusean nu mai este agentul major al politicii orientale de odinioar, aa nct Bizanul nu poate primi niciun ajutor important contra asaltului musulmano-otoman cea mai mare primejdie pentru existena statului cretin de la Constantinopol n secolele XIVXV. Doar Patriarhia ecumenic de la Constantinopol mai este un agent furitor de mare politic, n condiiile n care autoritile statale se mcinau n confruntri interne pentru putere.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 161

VIII. Europa i lumea lumea islamic. Otomanii

La sfritul istoriei sale medievale, Europa cretin, la nceput cea bizantinoortodox, apoi i cea catolic, s-a ntlnit C din nou cu lumea islamic, mai nti n Balcani, apoi, n secolul al XVI-lea, n Ungaria i la porile Vienei, n sudul Italiei i n Marea Mediteran. Acest al patrulea asalt al lumii islamice asupra Europei, tot aa de amplu i de durabil ca cel al arabilor, a fost opera otomanilor. Dac arabii reuiser s mute din Europa Occidental, supunnd n prealabil nordul Africii, otomanii au preferat, pornind din Asia Mic, Europa de Sud-Est i Europa Central. Din fericire, Europa nu a putut fi prins ntr-un clete islamic, deoarece niciodat cele dou flci ale acestui presupus clete cea rsritean, menit a zbrobi Bizanul, i cea apusean, avnd ca adversar Occidentul cretin, nu s-au sincronizat. Nu s-au sincronizat pentru c nu au fost pri ale unui singur corp politic, care s le comande. Aa au stat lucrurile i n secolele XIVXV. n condiiile n care corpul politic din Peninsula Iberic era n declin galopant, sfrind de facto n anul 1492, odat cu ocuparea emiratului Granadei, n sud-estul Europei ncepea ascensiunea otomanilor. Iar cnd otomanii au preluat destinele politice ale lumii islamice (cel puin aa susineau oficialii otomani, fapt realizat n timpul sultanului Selm I), n Europa Occidental comunitatea islamic i ncetase demult existena statal, pe care Imperiul Otoman ar fi putut-o activa ntr-un megaproiect politico-strategic anticretin; doar nordul islamic al Africii a fost cuprins n aciunea otoman antieuropean, dar rolul su a fost relativ minor. n sensul ideilor de mai sus, problema otoman a fost una din motenirile grele lsate de Evul Mediu Europei moderne, sub forma problemei orientale. Aa stnd lucrurile, este fireasc o prezentare a raporturilor

162 OCTAVIAN TTAR

otomano-europene n secolele XIVXVI, mai ales c istoria popoarelor din sud-estul Europei a fost decisiv influenat, la sfritul Evului Mediu, de ctre aciunea otoman.

1. Statul otoman de la beylik la imperiu


Cuvntul otoman desemneaz, din punct de vedere etnic, pe acei turci din nord-vestul Asiei Mici, prezeni aici din vremea infiltrrii anatoliene a selciukizilor, organizai ntr-un emirat (beylik) de ctre primul lor conductor redutabil, Osmn (12811326). n secolele urmtoare, termenul otoman a desemnat, prin extrapolare, ansamblul populaiei islamice din statul otoman. Din punct de vedere politic, termenul otoman desemneaz creaia statal a lui Osmn Gz i a urmailor si, cu toate formele sale de organizare. Aadar, cuvntul otoman nu este sinonim cu cuvntul turc i, ca atare, cel puin pentru perioada medieval, formula cea mai corect este Imperiul Otoman, Poarta Otoman i otoman, evitndu-se formulele Imperiul turcesc, Sublima Poart, nalta Poart i turc144. Originile statului otoman se gsesc n realitile politice, culturale i demografice ale Anatoliei secolelor XIIIXIV. Dup anul 1243, sultanatul de Rum a devenit un stat supus Ilhanizilor din Persia. Invazia mongol a determinat migrarea spre vest a triburilor turceti nomade, care s-au concentrat la frontiera dintre Bizan i sultanatul selciukid anatolian, n regiunile muntoase din Anatolia vestic. ntre 1260 i 1320, pe fondul decderii Imperiului Bizantin, cpeteniile turcice din Anatolia de vest au organizat, n urma cuceririi unor teritorii bizantine, principate independente, numite beylik-uri (emirate). Dintre acestea, cel al beyului Osmn cuprindea teritoriul cel mai la nord i mai aproape de Constantinopol i de Balcani. Cu Osmn Gz ncepe, aadar, istoria statului otoman145. n anul 1302, otile otomane de gz-i (rzboinici) asediaz Niceea (Iznik). nfrngerea otilor bizantine trimise contra lor le-a adus otomanilor o mare faim. Gz-i din ntreaga Anatolie s-au adunat sub steagul lui Osmn, lund numele conductorului (osmanli). Concomitent, noi valuri de coloniti din centrul Anatoliei s-au ndreptat spre vest, atrai de perspectiva cuceririlor facile.
144

145

Vezi M. Maxim, rile Romne i nalta Poart. Cadrul juridic al relaiilor romnootomane n Evul Mediu, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1993, p. 62. H. Inalcik, Imperiul Otoman. Epoca clasic. 13001600, ediie i studiu introductiv de M. Maxim, traducere, note, completarea glosarului i indicelui de D. Prodan, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1996, p. 4349.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 163

Marea expansiune otoman ncepe cu Orhan (13261362). n anul 1326, otomanii au ocupat Bursa, unde i-au aezat capitala. n anul 1331, otomanii au ocupat Niceea (Iznik), iar n momentul ocuprii Nicomediei bizantine (Izmit), fapt petrecut n anul 1337, statul otoman a dobndit ieire la Marea Neagr i Marea Marmara. Pe fondul rzboiului civil din Constantinopol (13411347) i a confruntrii bizantino-srbe146, otomanii realizeaz marea trecere. n anul 1345, otomanii ocup emiratul turc de Karesi, pe rmul estic al Dardanelelor, asigurndu-i astfel baza necesar trecerii n Balcani. Din momentul n care Orhan s-a nsurat cu fiica lui Ioan VI Cantacuzino, Theodora, devenindu-i aliat mpratului bizantin (1346), s-au creat condiiile politice i pretextul prezenei otomanilor n Balcani. Pasul dincoace de Strmtori s-a realizat sub conducerea lui Sleymn, fiul lui Orhan, i comandantul frontierei vestice a statului otoman. Sub comanda sa, otile otomane pun stpnire pe cetatea Tzympe, pe rmul estic al istmului Gallipoli, n anul 1352. Ajutai de cutremurul din martie 1354, care a distrus zidurile cetii Gallipoli (Gelibolu), otomanii au ocupat fortreaa bizantin, crendu-i astfel prima baz n Balcani. Din acest moment ncep expediiile lor militare n Balcani, deschizndu-se un capitol nou al istoriei Europei. n timpul lui Orhan s-a trecut la organizarea sistematic a societii otomane. Limba turc a devenit limba literar i limba administraiei. Instituiile administrative i culturale adoptate acum au ca model tradiiile guvernrii i civilizaiei Orientului musulman sunit. n 1327 s-a btut prima moned proprie de argint, n anul 1331 s-a ridicat prima coal superioar de nvtur musulman (medrese) la Iznik. n 1340, Orhan a nfiinat un centru comercial la Bursa, prin construirea unei piee (bzr) i a unui badestn (pia acoperit pentru vnzarea de bunuri de pre). Tot acum se trece la o nou organizare militar, nfiinndu-se corpul yenieri-lor (lupttori n solda sultanului, constituind garda sa personal n lupt)147. n 1357, Sleymn a murit, locul su n fruntea statului otoman fiind preluat, la moartea lui Orhan, de ctre Murd (13621389). Foarte bun rzboinic, secondat de cpetenii militare pricepute, Murd a continuat opera cuceritoare, urmnd vechile drumuri ale Balcanilor148. n anul 1361, otomanii au cucerit Adrianopolul (Edirne, n Turcia), ncepnd colonizarea n Tracia.
146 147 148

Vezi S. Brezeanu, O istorie a Imperiului, p. 188193. H. Inalcik, op. cit., p. 4849. A. Decei, Istoria Imperiului otoman (pn la 1656), Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1978, p. 3138.

164 OCTAVIAN TTAR

Pentru cteva decenii, capitala statului otoman se va aeza la Adrianopol. Urmnd Via Egnatia, vechiul drum roman, otomanii ating coasta Adriaticii n 1385, Macedonia i Albania acceptndu-le autoritatea. Spre sud, otile otomane ocup Thessalonicul n anul 1387. Urmnd drumul spre Belgrad, otomanii pun stpnire pe Valea Mariei n anul 1365, ajungnd n contact direct cu teritoriile tradiionale ale srbilor. Prima confruntare de amploare cu srbii a avut loc n 1385, pentru ca n urma btliei de la Kosovo (1389) regatul srb s fie vasalizat. n aceast btlie i-a gsit sfritul i sultanul Murd. Noul sultan (sultn = conductor, stpn, suzeran; titlu purtat de conductorul statului otoman ncepnd cu Osmn), Byezd I (13891402) Yldirim (Fulgerul), a extins stpnirea otoman n Anatolia, cei mai muli dintre bey-i i sultanii turci recunoscndu-i autoritatea. Cu ocuparea Karamanului i principatului lui Kd Burhneddn, stpnirea otoman se ntindea pn la Eufrat149. n nord, aratul bulgar de Trnovo a fost ocupat n 1393, otomanii atingnd linia Dunrii. Din acest moment ncep incursiunile otomane n Valahia, primele confruntri militare avnd loc n 13941395. n anul 1396, dup zdrobirea otilor cretine la Nicopole (25 septembrie), otomanii ocup aratul bulgar de Vidin, devenind vecini cu regatul maghiar150. ntre timp, Timur a ntemeiat un imperiu n Asia Central i Persia (13701405), proclamndu-se motenitorul stpnirii Ilhanizilor asupra Anatoliei, ntrnd astfel n conflict direct cu sultanul otoman. n urma btliei de la Ankara (28 iulie 1402) dintre otile otomane i cele ale lui Timur, Byezd a fost nfrnt i luat prizonier (se va sinucide n captivitate n anul 1403). Acest fapt a determinat un interregn151 de dou decenii (14021421), caracterizat printr-o acerb disput pentru putere ntre fiii lui Byezd i printr-o restrngere a dominaiei otomane, mai ales n Anatolia. Disputa pentru putere la sudul Dunrii a fost atent urmrit i bine valorificat de domnitorul Mircea cel Btrn, pn la un punct. Jucnd cartea nectigtoare, Mircea va plti cu pierderea Dobrogei i acceptarea hara-ului spre sfritul domniei152. Cel care a restaurat autoritatea sultanal n statul otoman a fost Murd 153 II (14211444; 14461451), fiul lui Mehmed I (14131421). Murd II a reuit s-i nving, pe rnd, pe unchii si (Sleymn, Mus i Mustafa), fiii lui Byezd I, i s-i aduc la ascultare pe emirii anatolieni rsculai.
149 150 151

152 153

Ibidem, p. 5570. Engel Pl, op. cit., p. 229231; Florentina Czan, op. cit., p. 177181. R. Mantran (coord.), Istoria Imperiului otoman, traducere de Cristina Brsan, Ed. ALL, Bucureti, 2001, p. 5059. Vezi . Papacostea, Evul Mediu romnesc, p. 7993. R. Mantran (coord.), op. cit., p. 5971.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 165

Pe plan extern, marea problem a statului otoman a reprezentat-o confruntarea cu regatul Ungariei154. Dup o serie de incursiuni la nord de Dunre a otilor otomane, n Banat i Transilvania consumndu-se cele mai multe dintre acestea155, statul otoman a trebuit s fac fa, la el acas, n sudul Dunrii, unor furtunoase campanii militare ale Ungariei i ale aliailor si (14421443, 1444). Din fericire, Murd a reuit o strlucit victorie contra maghiarilor la Varna n 1444, echilibrnd raportul de fore i restaurndu-i autoritatea n Balcani. nfrngerea otilor cretine conduse de Ioan de Hunedoara, la Kosovo, n 1448, a nsemnat consolidarea stpnirii otomane la Dunrea de Mijloc. Sultanatul lui Murd II a fost o perioad de consolidare a statului otoman, de dezvoltare economic, cultural i instituional, foarte important la scara istoriei otomane. Murd II a fost acela care a pregtit, prin domnia sa fructuoas, pasul urmtor, imperial, al lumii otomane.

2. Imperiul Otoman n perioada 14531566


Perioada cuprins ntre 1453 i 1566 este considerat veacul de aur al Imperiului Otoman, avnd la capetele sale dou personaliti remarcabile Mehmed II i Sleymn I. Deplina fondare a imperiului ine de sultanul Mehmed II (14441446; 14511481) Ftih (Cuceritorul)156. Obiectivul su politic fundamental a fost refacerea imperiului strmoului su Byezd I, i anume stpnirea Europei balcanice (bizantine) i a Asiei de la Eufrat ncoace. Un aa obiectiv, de anvergur imperial, presupunea cucerirea i stpnirea bastionului imperial i cretin Constantinopolul. Dominaia asupra Romei rsritene i-ar fi asigurat sultanului otoman legitimarea proiectului su imperial n lumea musulman i i-ar fi consolidat ideologia universalist islamist, n numele creia i purta rzboiul sfnt (djihd-ul). Asaltul asupra Constantinopolului a fost minuios pregtit de ctre sultan157. Speculnd situaia special din Italia, Poarta Otoman a reuit s ajung la un acord de pace cu Veneia, la 10 septembrie 1452. Criza din
154

155

156

157

Vezi Florentina Czan, op. cit., p. 181186; Pl Engel, op. cit., p. 301316; A. A. Rusu, Ioan de Hunedoara i romnii din vremea lui. Studii, Presa Universitar Clujean, ClujNapoca, 1999. Vezi O. Ttar, Consideraii privind btlia de la Sntimbru (1442), n Corviniana. Acta Musei Corviniensis, II, 1996, p. 4757. Vezi A. Clot, Mahomed al II-lea cuceritorul Bizanului, traducere de . Grancea, Ed. Artemis, Bucureti, 1993. S. Runciman, Cderea Constantinopolului, traducere de Al. Elian, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1991.

166 OCTAVIAN TTAR

Ungaria i-a permis sultanului s atrag diplomaia ungar ntr-un proiect de pace (20 noiembrie 1451), ndeprtnd-o de orice alian cretin de sprijinire a Imperiului Bizantin. De fapt, se vzuse imediat dup ncheierea Conciliului de la Ferrara-Florena (1439), dar mai ales n timpul rzboaielor balcanice ale lui Ioan de Hunedoara, c nu exista o unitate antiotoman a cretintii. Cele cteva sute de genovezi sosite la nceputul anului 1453 la Constantinopol nu reprezentau mare lucru n aprarea oraului. Asediul Constantinopolului a nceput la 6 aprilie 1453, dup 54 de zile, la 29 mai, cucerirea oraului fiind un fapt mplinit. n prima zi a cuceririi, Mehmed II a intrat n ora, a oprit jefuirea i a mers n Sfnta Sofia i s-a rugat. Sultanul a ordonat transformarea bisericii ortodoxe n gheamie, proclamnd Constantinopolul capital a statului otoman. Imperiul Bizantin i nceta existena statal dup un mileniu de istorie. Cretintatea tria una din cele mai negre zile din istoria sa. Dup ocuparea Constantinopolului, otomanii i continu cuceririle n Balcani. ntre anii 14541459, cea mai mare parte a Serbiei a fost ocupat, doar Belgradul rmnnd n stpnirea regatului maghiar. n anul 1464 a fost supus Bosnia, iar n 1479 albanezii au fost i ei supui. n urma acestor cuceriri, Imperiul Otoman este n grani cu redutabilul su adversar, Ungaria. Un rzboi mare, decisiv, nu era n planul niciunuia dintre conductorii celor dou state. n sudul Peninsulei Balcanice, otomanii au cucerit despotatul Moreei (1460), insulele Lesbos, Thasos i Eubeea (1470), lichidnd, n mare msur, posesiunile balcanice ale Veneiei. n urma pcii otomano-veneiene din anul 1479, o relativ i temporar acalmie se instituie n sudul Peninsulei Balcanice. n Anatolia, otile lui Mehmed II cuceresc Imperiul de Trapezunt (1461) i Karamanul (1468). Prin nfrngerea lui Uzun Hasan (1473), otomanii devresc cucerirea Anatoliei. n nord, n urma campaniei din ara Romneasc din 1462, Vlad epe i pierde tronul, fiind nlocuit cu Radu cel Frumos. Interveniile repetate ale lui tefan cel Mare n ara Romneasc i refuzul acestuia de a recunoate suzeranitatea sultanului au adus Moldova n conflict deschis cu Poarta Otoman. Semieecul otilor otomane n confruntarea cu otile Moldovei n campaniile din anii 1475 i 1476 amn, pentru o perioad, tranarea raporturilor ntre cele dou ri. n nordul Mrii Negre, otomanii cuceresc Caffa n anul 1475, supunnd Hanatul Crimeei. De acum, Marea Neagr a devenit un lac turcesc, otomanii fiind stpnii Dunrii de Jos i ai comerului din zon.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 167

Extinderea teritorial otoman avea nevoie de o perioad de consolidare. Acest lucru i-a revenit sultanului Byezd II (14811512)158. Noul sultan s-a remarcat prin msuri de dezvoltare economic i de consolidare a finanelor statului. De asemenea, sultanul a iniiat msuri de reorganizare a armatei, ndeosebi a flotei, aa nct imperiul i va putea asuma, n secolul al XVI-lea, noi obiective de politic extern. n planul aciunilor politico-militare pe plan extern, Byezd II a fost temperat, prudent, dar nu lipsit de energie. n Balcani, otile otomane au supus definitiv Heregovina (1483), ncheind procesul dominaiei integrale asupra teritoriului sud-dunrean. Peninsula Balcanic a devenit o baz de susinere a raziilor acngi-ilor n Italia de Nord i Ungaria. Cu Ungaria, Byezd II ntreine relaii n general panice, apreciind n mod just fora militar a regatului maghiar. ntre cele dou state au fost ncheiate mai multe armistiii (1483, 1495, 1503, 1510), care au permis sultanului s se concentreze asupra obiectivelor de pe celelalte fronturi, iar Ungariei s-i rezolve situaia conflictual cu Habsburgii i problemele succesorale159. O direcie important a aciunii pe plan extern a Imperiului Otoman a reprezentat-o Polonia, via Moldova. n urma campaniei la gurile Dunrii din 1484, otomanii cuceresc Chilia i Cetatea Alb, consolidndu-i stpnirea asupra Dunrii, de la Belgrad la Marea Neagr. Din acest moment, tefan cel Mare a fost nevoit s coboare glasul n relaiile cu Poarta Otoman, acceptnd pacea i plata tributului, fapt petrecut, cel mai probabil, n 1486. n acest context, Polonia este nevoit s deschid canale diplomatice cu Istanbulul, lund foarte serios n calcul prezena otoman la gurile Dunrii i n nordul Mrii Negre. Armistiiile polono-otomane (1489, 1494, 1502) i-au asigurat Poloniei securitatea la grania sudic i linitea necesar rezolvrii conflictelor cu vecinii (electorul de Brandenburg i Rusia moscovit). Pe celelalte fronturi, Byezd II a pacificat relaiile cu Veneia prin tratatul din 1503, dup un rzboi ce durase trei ani (14991502). Cretintatea este ns n alert, mai ales c luase act cu surprindere de fora naval a otomanilor i de capacitatea acestora de a-i instala baze n apropierea Italiei (n 1499, otomanii i-au nvins pe veneieni la Navarino, ocupnd portul Lepanto, n Golful Corint). n Rsrit, Byezd II deschide marea confruntare cu
158

159

Vezi A. Decei, op. cit., p. 135149; R. Mantran (coord.), op. cit., p. 92103; Andrina Stiles, Imperiul Otoman. 14501700, traducere de Felicia Pavel, Ed. ALL, Bucureti, 1998, p. 1922. Vezi O. Ttar, Europeni i otomani n Evul Mediu. Realiti politico-diplomatice i militare. Studii, Ed. Burg, Sibiu, 2003, p. 1773. (n continuare: Europeni i otomani).

168 OCTAVIAN TTAR

mamelucii egipteni i cu Safavizii Persiei din cauza stpnirii otomane asupra Karamanului i a mai vechiului conflict cu Uzun Hasan. Aceast problem i-a revenit spre rezolvare urmaului lui Byezd, Selm. Selm I (15121520) Yavuz (cel Aspru) s-a dedicat n totalitate frontului rsritean, convins de importana rezolvrii crizei orientale. Lipsa unei reacii energice a tatlui su fa de adversarii din Rsrit a fost motivul pentru care Selm I l-a forat pe Byezd s abdice, n aprilie 1512. Campania otoman spre est a nceput n anul 1514160. n urma nfrngerilor Safavizilor n august 1514, otomanii ocup Tabrizul. n anul urmtor, otile otomane ocup partea apusean a Armeniei, nordul Irakului i cea mai mare parte a Kurdistanului. Linitea i sigurana dinspre est au creat condiiile continurii campaniei militare spre sud. n vara anului 1516, Selm I supune Anatolia de Est, lichidndu-i adversarii de aici. Acest fapt i permite s ptrund n Siria, nvingndu-i pe mamelucii egipteni la Marj Dbik. Continundu-i naintarea spre sud, otile otomane cuceresc Egiptul (1517), lichidnd opoziia antiotoman a dinastiei mameluce de la Cairo. Victoria contra opozanilor iii i-a adus lui Selm I un prestigiu sporit n lumea islamic, mai ales c oraele sfinte Medina i Mecca i s-au supus. Prelund califatul, sultanii otomani vor deveni de acum ncolo liderii politici ai comunitii musulmane, revenindu-le ns responsabiliti pe care nu le vor putea ndeplini n totalitate, mai ales c autoritatea lor nu era recunoscut de iiii Persiei Safavizilor. La sfritul domniei lui Selm I, statul otoman controla cele mai importante i bogate centre ale Orientului Apropiat n comerul de tranzit, veniturile statului dublndu-se dup numai un deceniu. La o jumtate de secol de la ocuparea Constantinopolului, statul otoman devenise o putere mondial. Opera lui Selm I va fi continuat de fiul su, Sleymn I (15201566). Cu Sleymn I, statul otoman atinge apogeul su, domnia sa fiind apreciat ca cea mai strlucit perioad sub raportul cuceririlor teritoriale, a strii economice, a vieii spirituale, a stabilitii i ordinii interioare. Personalitatea sa remarcabil i-a adus sultanului supranumele de Magnificul i Legiuitorul. n timpul domniei sale, practic nu a existat problem de politic internaional, care s nu-i implice pe otomani161. Primii ani ai sultanatului su, Sleymn I i consacr raporturilor cu europenii. Dup patru decenii de atitudine temperat n raporturile cu statele
160 161

A. Decei, op. cit., p. 149158; H. Inalcik, op. cit., p. 7881. N. Chiachir, Soliman Magnificul. Sultanul i opera sa, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1972.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 169

cretine, Sleymn decide c este momentul s foreze pe frontul din Vest162. n acest sens, n august 1521 otile otomane au ocupat Belgradul cheia aprrii Ungariei la grania sudic. Uurina cu care a cucerit cetatea l-a convins pe sultan de slbiciunile militare ale Ungariei. nainte de a porni campania militar mpotriva Ungariei, Sleymn I a ordonat ocuparea Rhodosului cheia ptrunderii n Mediterana de Est. Ocuparea Rhodosului s-a realizat n ianuarie 1522, cavalerii ioanii, care stpneau insula din perioada postcruciat, retrgndu-se n Malta. Campania mpotriva regatului maghiar a fost declanat n vara anului 1526. n btlia de la Mohcs (29 august 1526), armata Ungariei a fost zdrobit, nsui regele Ludovic II pierind pe cmpul de lupt. naintarea spre Buda, care i s-a predat fr lupt i n care sultanul nu a intrat, ncredinnd aprarea capitalei partizanilor voievodului Ioan Zpolya, a ncurajat partida naional din Ungaria n aciunea sa de a-i impune propriul candidat pe tronul Ungariei163. Alegerea i ncoronarea lui Ioan Zpolya ca rege al Ungariei, la 1011 noiembrie 1526, a deschis un conflict de durat cu Habsburgii, cu arhiducele Austriei, Ferdinand de Habsburg, ndeosebi, care apreciau c tronul Ungariei le aparine n urma dublei cstorii de la Viena (1515)164. Alegerea lui Ferdinand de Habsburg ca rege al Boemiei (23 octombrie 1526) i rege al Ungariei (17 decembrie 1526), apoi intervenia sa n Ungaria n vara anului 1527, a generat un lung rzboi civil165 n regatul Sfntului tefan. ntr-o astfel de situaie, sultanul a decis s intervin. n februarie 1528, Sleymn I l-a recunoscut rege legitim al Ungariei pe Ioan Zpolya, l-a proclamat aliat al su, promindu-i ajutor militar. Din acest moment, Imperiul Otoman intr ntr-un conflict deschis, ce se va dovedi de lung durat, cu Casa de Austria, mpratul Carol Quintul i Ferdinad I de Habsburg devenindu-i cei mai redutabili adversari n Europa. Teatrul principal al confruntrilor militare habsburgo-otomane l-a reprezentat teritoriul Ungariei. n anul 1529, sultanul a ptruns din nou n Ungaria, otile otomane fiind susinute de cele ale Moldovei, care ptrund n Ardeal166. n septembrie
162

163

164 165

166

Vezi O. Ttar, Sleymn I i politica european a Imperiului Otoman (15201526), n Ziridava, XXII, 2000, p. 5771. I. Pataki, Atitudinea lui Radu de la Afumai i a lui Ioan Zpolya n ajunul btliei de la Mohcs (1526), n Studia Universitatis Babe-Bolyai, Series Historica, II, 1967. Vezi J. Brenger, op. cit., p. 111112. Vezi O. Ttar, Aspecte internaionale ale constituirii Principatului Transilvaniei, Muzeul Castelul Corvinetilor, Hunedoara, 2001, p. 100131 (n continuare: Aspecte internaionale). R. Constantinescu, Moldova i Transilvania n vremea lui Petru Rare. Relaii politice i militare (15271546), Direcia General a Arhivelor Romniei, Bucureti, 1978.

170 OCTAVIAN TTAR

1529, Ioan Zpolya este ntronat din nou, la Buda, de aceast dat ca vasal al sultanului, angajndu-se s plteasc un tribut anual i s primeasc o garnizoan de yenieri n cetatea Buda. Dei era trziu pentru o campanie militar, Sleymn decide naintarea spre Viena. Dup un asediu de trei sptmni, otile otomane au primit ordin de retragere, Viena fiind salvat de frigul toamnei ca prin minune. n anul 1531, otile habsburgice au intrat din nou n Ungaria, asediind Buda. n anul urmtor, Sleymn I conduce o mare armat n Ungaria, ptrunznd adnc spre Austria, cu scopul de a-l provoca pe Carol V ntr-o confruntare direct i decisiv pentru motenirea ungar. Carol V era ns mai puin preocupat de frontul din Ungaria, lsnd totul n seama fratelui su, Ferdinand. Ca rege al Spaniei, Carol considera frontul din Mediterana Apusean mai important, mai ales c aici, n Vest, aciona i cel mai tenace adversar al su, Francisc I, regele Franei. Sleymn I nu a avut posibilitatea s-i canalizeze ntregul potenial contra Habsburgilor, cci Rsritul iit se revolt167. Acest lucru l determin pe sultan s opreasc aciunile armatei terestre din Europa, pornind, n vara anului 1533, contra Safavizilor din Persia. Campania a durat pn la sfritul anului 1535, soldndu-se cu ocuparea Tabrizului i Bagdadului. La 8 ianuarie 1536, sultanul Sleymn I era napoi, la Istanbul, victorios, dar departe de a rezolva definitiv revolta oriental. ntre timp, confruntarea din Marea Mediteran dintre amiralul lui Carol V, Andrea Doria, i amiralul lui Sleymn I, Hayreddn Barbarossa, continu, succesele fiind mprite. n anul 1536, sultanul accept aliana cu Francisc I, pe care diplomaia francez la Poart o tot avansa de prin 1531. La insistenele francezilor, care susineau c nfrngerea lui Carol V e posibil doar printr-un atac concertat otomano-francez n Italia, Sleymn I i va conduce otile, la nceputul verii anului 1537, n Albania, atacnd porturile veneiene din Albania i Insula Corfu i debarcnd un corp de oaste n Apulia, n sudul Italiei. Succesele otomane au fost doar pariale, cci francezii nu au fost n stare de mare lucru n Italia de Nord. Victoria naval de la Prveza le-a adus otomanilor supremaia n Mediterana. Pe frontul nord-dunrean, Ferdinand de Habsburg este n ofensiv diplomatic, amgindu-l de partea sa pe domnul Moldovei, Petru Rare (4 aprilie 1535), i impunndu-i lui Ioan Zpolya Tratatul de la Oradea (februarie 1538)168. Sultanul rspunde prompt, prin marea campanie din Moldova
167 168

Vezi A. Decei, op. cit., p. 180182. O. Ttar, Europeni i otomani, p. 183195.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 171

din vara anului 1538, soldat cu ocuparea sud-estului rii i alungarea lui Petru Rare. n vara anului 1540, Ioan Zpolya a ncetat din via la Sebe, n Transilvania, n timp ce conducea reprimarea rsculailor locali, n frunte cu tefan Mailat. n aceast situaie, Ferdinand I de Habsburg ordon o campanie n Ungaria, pentru ocuparea Budei i tronului regal, dei strile Ungariei l-au recunoscut pe fiul lui Ioan Zpolya, Ioan Sigismund, un copil de doar dou luni, motenitor al tronului regal. Rspunsul sultanului a fost foarte energic169. n urma campaniei din Ungaria, sultanul aplic soluia final n privina regatului, pe care l considera dreptul sabiei sale, astfel: regina-vduv Isabella i copilul-rege Ioan Sigismund, cruia sultanul i-a recunoscut dreptul la coroana Sfntului tefan, au fost instalai n cetatea de la oimo, lng Lipova, apoi n palatul episcopal de la Alba Iulia; episcopul de Oradea, Martinuzzi, a fost numit guvernator al Ardealului i al teritoriilor de la est de Tisa; Petru Petrovi a fost numit cpitan general, nsrcinat cu aprarea rii (Banatului). Civa fruntai maghiari, acuzai de dezordinile din regat, au fost nchii la Yedikule170. Cea mai mare micare a sultanului a reprezentat-o transformarea Ungariei Centrale i Sudice n beylerbeylik, cu capitala la Buda. ncepea, astfel, o stpnire otoman asupra Ungariei, care va dura aproape dou secole. Lovitura era mare pentru Habsburgi, iar pericolul unei invazii otomane n Austria plutea amenintor n aer. Preluarea integral a Ungariei rmne ns obiectivul principal al lui Ferdinand I de Habsburg, dar opoziia sultanului la un astfel de proiect a fost total. Cum ambele pri aveau, pe moment, probleme dificile i pe alte fronturi ale disputei diplomatice i militare, s-a ajuns la o nelegere de compromis, reflectat n tratatul de pace habsburgo-otoman din 1547. Conform tratatului, ntre cele dou pri s-a stabilit un status-quo cu privire la posesiunile din Ungaria, n sensul c sultanul accepta, contra unui tribut anual, ca Ferdinand I s stpneasc nordul i vestul Ungariei aa cum armistiiile anterioare statuaser171. Sultanul a acceptat tratatul cu Habsburgii deoarece Safavizii tulburau din nou apele n Rsrit, crend serioase probleme Imperiului Otoman. Rz169

170

171

Idem, Anul 1541 n istoria Transilvaniei. Aspecte politico-diplomatice i militare, n Ziridava, XXIII, 2002, p. 85102. Cu privire la deciziile sultanului din septembrie 1541 i consecinele acestora pentru Transilvania vezi Cristina Fenean, Constituirea Principatului Autonom al Transilvaniei, Ed. Enciclopedic, Bucureti, 1997, p. 4050. O. Ttar, Aspecte internaionale, p. 148151; Idem, Transilvania n negocierile de pace habsburgo-otomane din 15451547. Relatri ale diplomailor Casei de Austria la Poarta Otoman, n Corviniana. Acta Musei Corviniensis, VII, 2002, p. 197202.

172 OCTAVIAN TTAR

boiul contra Safavizilor ncepe n anul 1548, campania militar fiind condus personal de ctre sultan. Cu unele ntreruperi, confruntarea a durat pn n anul 1555, cnd s-a ncheiat Pacea de la Amasya, la 29 mai. Conform pcii, Imperiului Otoman i revenea Irakul, n timp ce Azerbaidjanul, cu Tabrizul, i revenea efului Safaviz. Teritoriile Armeniei i Gruziei erau mprite ntre cele dou state semnatare. Rzboiul persan i-a creat sultanului mari probleme, fapt despre care Viena este foarte bine informat de ctre diplomaii si la Istanbul. Prilejul i s-a prut lui Ferdinand I interesant i util, fapt pentru care a ordonat trupelor sale s ptrund n Transilvania, impunnd reginei Isabella cedarea coroanei regale i abandonarea guvernrii prin Tratatul de la Alba Iulia (1551). Reacia otoman a fost prompt, dar modest ca for militar, rezumndu-se la intervenia din Banat i ocuparea Timioarei. Mai important dect victoria militar n Banat a fost msura politic ordonat de sultan, i anume transformarea Banatului n Beylerbeylik-ul Timioarei. Prin acest act, otomanii i consolideaz stpnirea n fostul regat maghiar, strngnd cercul n jurul Transilvaniei la care nu erau dispui s renune sub nicio form, dat fiind importana sa strategic pentru aciunile otomane n Europa Central. Ofensiva otoman n Europa este reluat dup Pacea de la Amasya. n 1556, otile ferdinandiste sunt nevoite, la presiunea Porii, s abandoneze Transilvania, reinstaurndu-se aici autoritatea Isabellei i fiului ei, Ioan Sigismund. Din acest moment, Transilvaniei, guvernat de regina Isabella n acord cu strile privilegiate din diet, i este recunoscut, de ctre sultan, un statut de autonomie n raport cu Poarta Otoman172. n Ungaria, interveniile repetate ale garnizoanele otomane din Beylerbeylik-ul Budei n posesiunile habsburgice l conving pe Ferdinand I, de acum mprat, s negocieze cu otomanii o nou pace (se va ncheia abia n 1562, rennoindu-se n 1568). n urma campaniei otomane n Ungaria din anul 1566, un echilibru ntre forele sultanale i cele habsburgice se instituie pentru cteva decenii. Pe celelalte fronturi, Imperiul Otoman i consolideaz poziia n Africa de Nord, cucerind Tripoli n 1551, i n Orientul Mijlociu, prin ncheierea cuceririi Yemenului (1561). n rile Romne, dominaia otoman este mai puternic dect oricnd. Polonia, printr-un ir de tratate de pace ncheiate anterior cu Poarta Otoman, ameninat n permanen de un posibil atac al ttarilor din Crimeea, se abine s ntreprind vreo aciune antiotoman ct de ct important. n concluzie, la moartea sultanului Sleymn I n 1566, Imperiul Otoman era la apogeul su politic, economic i cultural. Din Armenia i pn
172

Cristina Fenean, op cit., p. 168175.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 173

n Yemen, din Bagdad la Buda, din Transilvania i Moldova pn n nordul Africii se ntindea autoritatea Porii Otomane. Deocamdat, Imperiul Otoman se pare c nu avea un advarsar politic pe msur, doar forele naturii (distanele i timpul) i propriile-i atitudini (calculele strategice, mai mult sau mai puin realiste, valorile islamului sau/i capriciile conductorilor) determinndu-l s nu nghit mai mult spaiu n sfera sa de influen. Cu aproximativ 20 de milioane de locuitori i un venit al vistieriei ce depea 10 milioane de ducai de aur, Imperiul Otoman era cel mai puternic stat al vremii.

3. Otomani i europeni ideologie i atitudine politic


ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XIV-lea, n societatea otoman, ndeosebi la nivelul elitei culturale i politice, s-a sistematizat o psihologie general i o concepie cu privire la menirea otomanilor n raport cu ceilali. Aceast concepie a alimentat politica extern i comportamentul politico-militar n raport cu cellalt/ceilali. Care au fost elementele fundamentale ale acestei atitudini otomane? n primul rnd, mai ales dup cucerirea Constantinopolului, Imperiul Otoman se percepea ca un stat cu vocaie universal. Raiunea sa era, s-a apreciat de la Selm I ncoace, dominaia n lumea islamic i dominaia Islm-ului asupra celorlalte religii i popoare n cadrul unui Imperium mundi musulman. Acest spirit universalist se trgea dintr-o mai veche tradiie cea a turcilor selciukizi islamizai, iar dup 1453 i din tradiia imperial bizantin173. n al doilea rnd, n societatea otoman era nrdcinat crezul c instrumentul cel mai eficace pentru nfptuirea obiectivelor politicii externe era rzboiul (gaz), continuu, cel puin la nivel teoretic, purtat ca rzboi sfnt (djihd) n numele Islm-ului, n primul rnd de clasa rzboinicilor (gz-i). n al treilea rnd, aciunea politic a Imperiului Otoman se fundamenta pe patru categorii de norme de drept. Primul aspect l reprezenta vechiul drept islamic, cunoscut sub denumirea de eriat (= calea cea dreapt), n formele sale cele mai liberale (ritul haneft). Dreptul islamic174 se ntemeia pe versetele Coranului (yt), pe tradiie (sunna), neleas ca un ansamblu de spuse, fapte i gesturi ale Profetului i discipolilor si cei mai importani, i pe icm ca expresie a consensului opiniilor nvailor lumii islamice (ulem-le). Dreptului islamic i se adugau: legislaia civil (knn), dreptul cutumiar (adet) i puterea arbitrar a sultanului (rf).
173 174

O. Ttar, Europeni i otomani, p. 1737. Vezi V. Panaite, Pace, rzboi i comer n Islam. rile Romne i dreptul otoman al popoarelor (secolele XVXVII), Ed. ALL, Bucureti, 1997, p. 6581.

174 OCTAVIAN TTAR

n practic, dup cteva decenii de confruntare cu europenii, otomanii devin mai elastici, att n modul de a-i percepe, ct i n aciunea politic n raport cu acetia. Elita politic otoman a contientizat dificultatea rzboiului (costisitor i lipsit de eficacitate pe termen lung) i drumul lung pn la pacea final instituit, n conformitate cu doctrina islamic, atunci cnd toat lumea era inclus n Islm. Din acest motiv, nc din secolul al XV-lea, Poarta Otoman a adoptat practici mai elastice n raport cu europenii, lsnd rzboiul doar ca soluie final. Printre aceste practici s-a ntlnit practica somaiei (davet)175. Somaia reprezenta practica notificrii preteniilor pe care sultanul le exprima n raport cu statul cretin. Pretenia maximal o reprezenta convertirea (trecerea) la islamism. Acest tip de somaie este denumit de ctre istorici somaia religioas. Dac somaia religioas era acceptat, comunitatea respectiv intra n Casa islamului (Dr l-Islm), stingndu-se orice conflict ntre cele dou pri176. Dac somaia religioas nu era acceptat, se fcea pasul urmtor, trecndu-se la somaia politic. Prin somaia politic se solicita recunoaterea de ctre adversarul cretin a autoritii sultanului i plata ctre vistieria otoman a unui tribut colectiv (har). Acceptat, somaia politic nsemna trecerea comunitii din Casa rzboiului (Dr l-harb) n Casa pcii (Dr l-ahd). Acceptarea suzeranitii otomane era sinonim pentru europeni cu nchinarea. Acceptarea suzeraniii putea fi rezultatul unei supuneri de bun voie sau consecina unei ameninri cu for sau a recurgerii la for. Practica pcii cu necredincioii nu era prevzut n vechiul drept islamic, realitatea a impus-o, otomanii folosind-o din plin n raporturile cu statele europene. nchinarea se fcea prin deplasarea monarhului cretin sau a soliei sale la Poart sau n tabra sultanului, dac acesta se afla n campanie militar. n practica diplomatic a vremii, prezentarea n faa sultanului presupunea acordarea de daruri i srutarea minii acestuia. Acceptat de ctre sultan, nchinarea (pacea) era ntrit prin jurmnt, rostit sau consemnat ntr-un act scris. Se jura, printr-o formul solemn, pe cele mai sacre elemente (Allh, Profet, Coran). Dac pacea era consfinit ntr-un act scris, acesta era fie o ahdnme (carte de legmnt), fie o sulhnme (carte de pace, tratat), ambele, ns, fiind, ca text i form, expresia voinei unilaterale a sultanului, cci sultanului i era interzis s negocieze cu necredincioii.
175 176

Ibidem, p. 145152. Cu privire la distincia ntre Casa islamului, Casa rzboiului i Casa pcii vezi H. Inalcik, op. cit., p. 48; V. Panaite, op. cit., p. 106113; M. Maxim, op. cit., p. 143 161; O. Ttar, Aspecte internaionale, p. 4145.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 175

Expresia legmntului era, n cele mai dese cazuri, plata regulat a unui tribut (har), neplata lui fiind sinonim, n concepia Porii, cu ruperea legmntului i rzvrtirea. Consecinele nchinrii erau imediate, sultanul asumndu-i obligaia proteciei fa de statele vecine i n raport cu aciunile propriilor supui ai sultanului, i anume: anularea dreptului de jaf i nrobire, protecia teritoriului, protecia religioas i protecia contribuabilului. Teoretic, starea de pace instituit ntre Poarta Otoman i statele cretine era perpetu. Practic, pacea era o stare vremelnic. Era, mai degrab, un armistiiu dect o pace, fiind la cheremul voinei sultanului. Subliniam c rzboiul era practica cea mai ntlnit n raporturile dintre otomani i cretini, cci mult vreme cele dou lumi s-au perceput n termeni exclusiviti, de negare i anihilare reciproc177. n practica politic otoman, dac rzboiul era victorios, atunci le erau ngduite lupttorilor otomani urmtoarele atitudini: dreptul de a prda, cci viaa, libertatea, bunurile i religia nvinilor nu beneficiau de protecia lui Allh; uciderea sau luarea n captivitate a cretinilor; confiscarea bunurilor imobile, care intrau n proprietatea ntregii comuniti islamice (a statului); transformarea unor biserici n geamii; ncorporarea, eventual, a teritoriului nvinilor n Casa islamului. n cazul n care cretinii cereau iertare (amn), acestora li se putea permite s se retrag sau li se aplica un tratament mai blnd. n cazul n care sultanul hotra ncorporarea teritoriului cucerit Casei islamului, autoritile otomane urmreau o procedur precis. Teritoriul nrobit era ataat unor structuri teritorial-administrative otomane deja existente sau era, el nsui, organizat ntr-o unitate administrativ proprie. Principalele uniti administrative ale statului otoman178 erau, n ordine ierarhic, de sus n jos: beylerbeylik-ul, condus de un beylerbey, sancak-ul, condus de un sancakbey, i subilik-ul, condu de un subi. n oraele mai importante se instalau garnizoane de yenieri, responsabile cu ordinea, paza caravanelor i escortarea ambasadorilor. Imediat dup ncheierea aciunilor militare, se fcea o nregistrare a tuturor surselor de venit din teritoriul cucerit (oameni, cldiri, pmnturi, animale etc.) de ctre un funcionar fiscal (defterdr). n condica de conscripie, la nceputul acesteia, se nscria dreptul fiscal local. Dreptul fiscal local, adaptat pentru a nu contraveni legislaiei otomane, cpta putere de lege n momentul n care sultanul aproba condic respectiv.
177

178

Vezi V. Panaite, Limbajul politico-juridic n Islamul Otoman. Dicionar de termeni i expresii, vol. I (Rzboiul, pacea, comerul), Ed. Universitii Bucureti, Bucureti, 1998. H. Inalcik, op. cit., p. 203225.

176 OCTAVIAN TTAR

Sistemul funciar i fiscal otoman se baza pe principiul c pmntul trebuie s se afle sub controlul direct al statului, reprezentat de sultan. O suprafa de teren agricol, bine delimitat de altfel, ce realiza un venit anual de pn la 20.000 de ke-le (aproximativ 330 de ducai, pe la mijlocul secolului al XVI-lea) se numea timr. Timr-ul se afla n posesia condiionat (de ndeplinirea obligaiilor militare) a unui siph-u, ce putea fi foarte bine i un cretin. Timr-ul putea fi transmis fiilor, cu obligativitatea acestora de a ndeplini serviciul militar. Din veniturile timr-ului, siph-ul se ntreinea i i procura echipamentul militar (cal, arc cu sgei, iatagan, scut, lance i buzdugan). n secolul al XV-lea, venitul anual al unui siph-u de condiie medie era de aproximativ 40 de ducai. Posesorul i lucrtorul efectiv al pmntului era ranul (raiyyet). Dac acesta era nemusulman (zimm-u), pltea o capitaie (cizye), pentru pstrarea credinei (mai degrab, ea era expresia faptului c acesta nu ndeplinea obligaii militare), n plus fa de impozitul (zeciuiala) ce revenea tuturor ranilor (reya). Impozitul funciar general179 se numea ift resmi, fiind calculat n raport cu un ifllik (= o suprafa de pmnt lucrat de un ran cu o pereche de boi). ranii aveau anumite obligaii fa de siph-u, de regul n a presta anumite munci: s-i construiasc un hambar, s care zeciuiala la hambar sau la ora, s ajute la cositul fnului, s-i fac mici daruri de srbtori, s-l gzduiasc, dac venea n sat, trei zile. Din aceast perspectiv, statutul ranului din Imperiul Otoman era mult superior celui al erbului din Europa Central a secolului al XVI-lea. n concluzie, o anumit ordine intern, bazat pe o foarte bun reglementare i pe autoritatea instituiilor, o unitate remarcabil, bazat, n primul rnd, pe valorile Islm-ului, o credin adnc n superioritatea i adevrul ideilor islamice, o foarte bun organizare statal-politic i militar, o anumit toleran fa de supuii cu carte sfnt i un grad sporit de echitate social iau asigurat Imperiului Otoman fora confruntrii cu ceilali i stabilitatea social n teritoriile ncorporate n Casa islamului. Cnd acest mecanism ncepe s chiopteze, fapt tot mai evident spre finele secolului al XVI-lea, Imperiul Otoman intr ntr-o perioad de declin, permindu-le astfel europenilor s nceap opera de recuperare teritorial.

179

T. Gemil, Sistemul funciar otoman, n Revista Arhivelor, LXVII, 1, 1990, p. 1330.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 177

IX. Europa la sfritul Evului Mediu. Epoca Renaterii


C

1. Europa spiritual a secolelor XV XVI. Despre Renatere

Europa medieval a fost complet dominat, n plan spiritual, de problemele religioase. n Occident, Biserica era singura instituie care, la nceput, a pstrat continuitatea cu nalta civilizaie i cultur antic. Tot Biserica a fost aceea care a furnizat gndirii medievale tematica fundamental de meditaie. Cadrele generale ale spiritualitii cretine medievale pot fi subsumate urmtoarelor contribuii originale la istoria gndirii umane180, dac se accept ideea c Evul Mediu nu a fost o perioad a ignoranei i misticismului: - o concepie nou despre Dumnezeu, ca divinitate unic i exclusiv, angajat n nsi istoria omenirii, prin venirea lui Christos. Din acest punct de vedere, spiritualitatea cretin se deosebete de iudaism. Sprgnd separarea sacrului de profan, cretinismul stabilete o relaie aparte ntre Dumnezeu i oameni. Omul, susine cretinismul, nu este Dumnezeu, dar nu este nici nevrednic de El, cci, prin credin, omul se poate nla, poate s-i depeasc propria condiie. Prin universalismul su i universalitatea sa, cretinismul este definitiv deschis, adresndu-se tuturor; - o concepie nou asupra creaiei, ca oper a lui Dumnezeu, ex nihilo, prin puterea Rostirii (Verbului); - locul special al omului n creaie, unul privilegiat i contradictoriu: dup chipul i asemnarea lui Dumnezeu, dar profund marcat de culpabilitate, ca tritor n dou lumi;
180

Pr. Auregan, G. Palayret, op. cit., p. 5470.

178 OCTAVIAN TTAR

- concepia despre libertate i culpabilitate. Dumnezeu l-a creat pe om ca fiin liber, ceea ce nseamn c st n putina acestuia inclusiv de a se ndeprta de El i de a face Rul de bunvoie; omul poate alege singur finalitatea propriei aciuni. Libertatea individual i liberul arbitru proprii omului nu nseamn, implacabil i infinit, trirea permanent n cadrele pcatului, originar i/sau cotidian, cci, prin mntuire i iertare, omul se poate ntoarce la Dumnezeu; - o nou viziune asupra timpului i istoriei. Curgerea timpului este, n fapt, o scurgere, linear i inevitabil, spre un orizont al promisiunii. n aceast implacabil scurgere a timpului, lumea (trirea, omenirea, istoria n ultim instan) are un nceput i un sfrit, ntre capetele sale nefiind altceva dect fapte-eveniment non-repetitive; - o nou concepie despre Biseric, privit ca factor unificator al oamenilor i ca aciune care unete (prin rugciune, rugciune conceput ea nsi ca asimilare a persoanei lui Iisus) credincioii cu Dumnezeu. nc din primele veacuri ale Evului Mediu, teologia cretin a stabilit limitele cugetrii: Crile Sfinte sunt indiscutabile. Revelate omenirii de ctre Dumnezeu nsui, adevrul Crilor Sfinte nu mai poate fi pus la ndoial. Orice discuie, dac exist, trebuie s ajute la ptrunderea i/sau transmiterea adevrului revelat. Interpretnd nvtura cretin, nvaii trebuie mnai doar de gndul de a-i face adevrurile accesibile raiunii omeneti, inclusiv pentru mintea omului simplu. Expresia doct a cugetrii filosofice pe seama ideilor fundamentale ale cretinismului a reprezentat-o micarea scolastic, cu cele dou curente importante ale sale: realismul i nominalismul. Supralicitnd ideile filosofiei i logicii antice (ale lui Platon i Aristotel ndeosebi) pentru susinerea dogmelor cretine, micarea scolastic s-a nfundat, inevitabil, n erezii (triteismul i patripasianismul, de exemplu) s-au n dileme logice, de genul: unde a existat Dumnezeu nainte de creaiune? n cer nu a putut s fie, fiindc cerul nsui a fost creat; dac Adam i Eva n-ar fi pctuit, ar fi fost oare nemuritori? i atunci, cum s-ar fi nmulit oamenii? n aceste condiii, la care se adaug ptrunderea nvturii antice originale pe filiera bizantin i arab n principalele universiti europene, Biserica ncepe s cedeze, lsnd o parte a explicaiei n seama anticilor sau a contemporanilor. Monopolul explicaiei cretine asupra lumii se sparge treptat n secolele XIVXVI; este nceputul unei micri spirituale noi, Renaterea181.
181

J. Huizinga, Amurgul evului mediu, traducere de H. R. Radian, Ed. Meridiane, Bucureti, 1993.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 179

n accepiunea sa iniial, cuvntul Renatere182 a aparinut vocabularului religios. Stricto sensu, cuvntul nseamn cea de a doua natere a unei fiine, care i-a pierdut viaa. Din acest punct de vedere, cuvntul Renatere este o noiune factual-vid i, ca atare, nu poate fi aplicat ntr-o analiz de tip tiinific. n teologia cretin, cuvntul Renatere are mai degrab un sens metaforic, nsemnnd un fel de rencepere pe baze noi, un fel de regenerare posibil, n concepia cretin, prin iertare, purificare (prin botez i/sau peniten) i ascez. n secolele XVXVI, lucrurile se schimb. Expresiile rinascita, renaissance sau reformatio desemnau metamorfozele unor forme ale culturii, ndeosebi a celor intelectual-artistice. Productorii unor astfel de opinii se alimentau nu numai dintr-o realitate evident, ci i dintr-o mitologie, persistent nc n epoc, a revenirii vrstei de aur sau cea a psrii Phoenix. Primul care a folosit noiunea Renatere pentru a desemna o perioad din istoria Europei a fost istoricul francez Jules Michelet (17981874)183. El i-a intitulat volumul al VII-lea din lucrarea Istoria Franei, consacrat secolului al XVI-lea, La Renaissance, prilej cu care a definit i coninutul acestei perioade. Michelet a fost primul istoric care a disociat, tranant, Renaterea de Evul Mediu, privind-o ca o perioad distinct a istoriei Europei secolului al XVI-lea. Gnditorul care a adus consacrarea termenului Renatere a fost Jakob Burckhardt (18181897)184. El public n anul 1860 cartea Die Kultur der Renaissance in Italien, care, prin talentul literar al scriitorului i incisivitatea ideilor, a impus definitiv termenul n mediile culturale europene. Astzi, dup lungi dispute, inclusiv n mediul intelectual romnesc, termenul Renatere s-a impus, desemnnd o perioad distinct n istoria Europei, sinonim cu sfritul Evului Mediu i nceputul epocii moderne. Cum s-a neles nc din epoc, Renaterea a reprezentat un ansamblu de schimbri pe care societatea european le-a nregistrat, ntre care cele spirituale au fost primordiale. Micarea renascentist s-a declanat n Italia, n
182

183

184

P. Faure, Renaterea, traducere i note de Cristina Jinga, Ed. Corint, Bucureti, 2002, p. 515; O. Murean, Renaterea european n viziunea istoriografiei romneti, Presa Universitar Clujean, Cluj-Napoca, 1997; Idem, Umanism, Renatere i Papalitate n secolul al XV-lea, Ed. Tribuna, Cluj-Napoca, 2005, p. 521. Vezi J. Michelet, Scrieri alese, vol. I, Istoria Franei, antologie, traducere i note de Angela Cima, Ed. Minerva, Bucureti, 1973; V. Cristian, Istoriografie general, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1979, p. 176178. Vezi J. Burckhardt, Cultura Renaterii n Italia, ediie de N. Balt, vol. III, Ed. Minerva, Bucureti, 1969; A Oetea, Renaterea i Reforma, Ed. tiinific, Bucureti, 1968, p. 2735. (n continuare: Renaterea i Reforma).

180 OCTAVIAN TTAR

zona Toscana, avnd n centru oraul Florena o lume de mai mult vreme deschis spre alte orizonturi i puternic legat de Antichitatea roman. nceput, aadar, n Italia mijlocului secolului al XIV-lea, fenomenul Renaterii devine dominant n Europa Occidental i Central n secolele XVXVI. n plan spiritual, Renaterea presupune ntoarcerea la Antichitate ca apetit cultural special pentru acea perioad. Care s fie motivaia acestui interes special al elitei spirituale europene pentru Antichitatea greco-roman? n primul rnd, scopul era altul dect cel religios, aa cum se manifestase el n Evul Mediu. Acum, se cutau modele n domeniile artistic, literar, social i politic. Ca atare, Antichitatea nu era obiect de imitaie servil, ci o surs de inspiraie, de ntlnire i dialog. n al doilea rnd, nvaii epocii n discuie observ n gndirea antic o bogat reflecie etic cu privire la demnitatea uman, o surs de exemplaritate comportamental, o nelepciune, care studia umanitatea plecnd de la ea nsi. n planul politicii, Renaterea gsete n aciunea i reflecia politic a Antichitii ideea construciei statale axat pe aciunea uman. n art, Antichitatea oferea un ideal de perfeciune, n care naturalul, umanul i tiina erau admirabil ngemnate. Antichitatea era o remarcabil epoc a libertii de gndire i de creaie, de afirmare a posibilitilor omului i raiunii sale, bazate pe un anume optimism. La scara istoriei gndirii europene occidentale, contribuia Renaterii a fost impresionant, nsemnnd, n esen, urmtoarele185: - o nou viziune asupra Cosmosului, vzut ca lume lrgit, fr margini, un cerc al crui centru este pretutindeni i circumferina nicieri186. Cei mai de seam reprezentani ai domeniului au fost: polonezul Nicolaus Copernicus (14731543), care, n lucrarea sa Despre micrile de revoluie ale corpurilor cereti (1543), a fundamentat tiinific concepia heliocentric; italianul Galileo Galilei (15641642), fizician i astronom, adept al teoriei heliocentriste copernicane; renanul Nicolaus Cusanus (14011464) i italianul Giordano Bruno (15481600). n lucrrile sale, ntre care amintim Despre cauz, principiu i unitate (1584) i Despre infinit, univers i lumi (1584), Giordano Bruno a susinut, pe lng un panteism evident, ideea unui Univers infinit, cu o infinitate de lumi; a pltit cu arderea pe rug pentru ideile sale; - o nou viziune asupra omului, bazat pe o ncredere sporit n putinele raiunii i libertii umane, o viziune care, fr s-l alunge pe Dumnezeu, gndete o lume centrat pe om i demnitatea uman. Remarca185 186

Pr. Auregan, G. Playret, op. cit., p. 71102. P. P. Negulescu, Filosofia Renaterii, prefa de R. Theodorescu, ediie ngrijit de G. Pienescu, Ed. Eminescu, Bucureti, 1986, p. 331 passim.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 181

bile, n acest sens, sunt lucrrile lui Giovanni Pico Dela Mirandola (1463 1494) De hominis dignitate i Michel de Montaigne (15331592) Eseuri; un adevrat antropocentrism i umanism se contureaz acum; - o nou concepie despre politic, privit ca pledoarie pentru ntoarcerea insului la treburile pmnteti, ale cetii, la civismul antic. Din acest punct de vedere, gndirea politic a Renaterii, subiect asupra cruia vom zbovi n paginile care vor urma, era un atentat major la concepia medieval tradiional a raporturilor dintre puterea temporal i cea spiritual (Erasm din Rotterdam, Thomas Morus, Machiavelli, Jean Bodin, Hugo Grotius, Tommaso Campanella); - naturalismul i panteismul filosofic, care schimb raportul clasic medieval dintre Dumnezeu i lumea lucrurilor (natura), noi idei etice, n care individualismul erumpe ca valoare moral superioar, i nceputurile micrii tiinifice (Leonardo da Vinci, Johann Reuchlin, Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, Van Helmont, Girolamo Cardano etc.).

2. Europa economic n secolele XVXVI


A doua jumtate a secolului al XV-lea i primele ase decenii ale secolului al XVI-lea au constituit o epoc de mare prosperitate pentru Europa Occidental, de avnt economic, dei, n multe domenii, structurile rmn oarecum tradiionale. Producia a crescut spectaculos, schimburile economice s-au relansat, proviziile au fost n cantiti suficiente. Toate acestea explic frecventa expresie printre istorici: minunatul secol al XVI-lea. Dezvoltarea economic a Europei s-a datorat mai multor factori. Este vorba, n primul rnd, de un nou orizont tehnic, de un alt mod de valorificare a cunotinelor proprii i a celor furnizate de alte spaii culturale187. Se spune c trei invenii majore au revoluionat epoca, prin consecinele lor: folosirea prafului de puc, busola i tipografia. Folosirea prafului de puc, un amestec format din salpetru salpetru de India (azotat de potasiu) sau salpetru de Chile (azotat de sodiu) i substane inflamabile (mangal i, eventual, sulf), a revoluionat armele de foc, tunul devenind regele btliilor. Dezvoltarea artileriei a atras dup sine revoluionarea industriei extractive i metalurgice. La sfritul secolului al XVI-lea se puteau turna deja piese cu greutatea de o ton, marele furnal i folosirea crbunelui au nlocuit modestul cuptor cu mangal de odinioar.
187

J. D. Bernal, tiina n istoria societii, Ed. tiinific, Bucureti, 1964, p. 228304; A. Chiriac, Delia Isac, Rodica Gaspar, Istoria tiinelor, Ed. Mirton, Timioara, 2001.

182 OCTAVIAN TTAR

Busola, generalizndu-se, a revoluionat navigaia, marile descoperiri geografice fiind imposibile fr aceast invenie a chinezilor. Tiparul cu litere mobile, inventat de Johann Gutenberg (14001468) pe la anul 1440, a produs o adevrat revoluie a crii, fapt care a avut implicaii culturale majore pentru societatea european a secolelor urmtoare. De asemenea, industria hrtiei cunoate, pe cale de consecin, un nou avnt (hrtia a ajuns n Europa n secolul al XII-lea, prin intermediul arabilor, fiind o mai veche descoperire a chinezilor. Europenii produceau hrtia din crpe de in, pe cnd n China antic ea se obinea din fibre vegetale). Acestor invenii li se adaug altele, cu nimic mai lipsite de importan. Astfel, n secolul al XV-lea s-a nceput, n Germania i Italia, amalgamarea (cu mercur) n epurarea aurului, fapt ce a determinat un avnt spectaculos al produciei n secolul urmtor. Avntul mecanicii a impulsionat folosirea planului nclinat, a levierelor i mufelor, a roilor hidraulice i a celor dinate, a orologiilor i a ceasurilor de buzunar. Descoperirea sticlei albe pe la anul 1463 a determinat folosirea pe scar larg n secolul al XVI-lea a ferestrelor cu geamuri la marile construcii i turnarea lentilelor la ochelari i aparatele optice. Introducerea cifrelor arabe a facilitat calculul matematic i pe cel contabil, actul numrrii n sine. Folosirea pe scar larg a alaunului (piatra acr) ca mordant (alaunul e un sulfat dublu de aluminiu i potasiu, cu afinitate att pentru fibra textil, ct i pentru colorant) a impulsionat industria tbcriei, hrtiei i pe cea a textilelor. n al doilea rnd, ampla cretere demografic, schimbarea gusturilor i comportamentelor n toate clasele societii, schimbarea raportului dintre sat i ora, n care oraul devine motorul societii, au fost tot atia factori ai impulsului dezvoltrii economice. n al treilea rnd, noile descoperiri geografice, cu noile piee din Lumea Nou i Rusia, crearea armatelor permanente i amploarea rzboaielor, asaltul asupra unor noi terenuri, prin ample defriri, ameliorri i secri, au impulsionat producia. n al patrulea rnd, Europa are capacitatea de a revalorifica unele preocupri tehnico-tiinifice mai vechi. Folosirea jugului i potcovirea cailor a determinat o mai intens utilizare a acestora la arat i la transport. Folosirea morii de ap i vnt, care, prin sistemul ciocan i biel-manivel transform micarea de rotaie n micare rectilinie alternativ, a nceput s-i gseasc utilizarea n foarte multe alte domenii. La scara istoriei economiei europene, perioada pe care o avem n atenie a adus trei schimbri majore188.
188

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. III, p. 107121.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 183

2.1. Naterea economiei monetare de stat


Spre sfritul secolului al XV-lea, avntul economiei europene era n pragul frngerii din lips de numerar. Nevoia de metal preios fundamentul sistemului monetar european era acut resimit. Ca de attea ori n istorie, nevoia nate soluii. Ca s ajung la noi surse de aur, cu att mai mult cu ct musulmanii blocaser, n mare parte, drumurile comerciale ale Orientului, portughezii au nceput aventura ocolirii Africii, ajungnd la aurul din Guineea, iar spaniolii s-au ndreptat spre vest, ajungnd pe noul continent american. Consecinele au fost imediate, piaa european fiind invadat de metalul preios de peste mri. Numai n Sevilla, de exemplu, intrrile de metal preios au sporit de la 4,9 tone, n perioada 15031510, la 42,6 tone n 1551 1560, la care se adaug 303,1 tone de argint. ntre 1503 i 1600, n Sevilla au intrat aproximativ 102 tone de aur i 4.040 tone de argint. Rzboaiele secolului al XVI-lea au rspndit metalul preios n toat Europa. Afluxul de metal preios a pus imediat o a doua problem: cum s se pstreze metalul preios n ar, cci numai aa se putea asigura bogia i puterea monarhiei. Soluia a venit imediat. Calea cea mai sigur era intervenia statului n economie, pentru a controla toate ieirile de bani n numerar, pentru a lupta mpotriva intrrii n regat a monedelor cu valoare mic i pentru a controla valoarea monedei de schimb. Un astfel de demers a determinat apariia unui aparat vamal, fiscal i financiar, care s ncurajeze, prin protecie vamal i instituirea monopolului de stat, producia intern i crearea unor ramuri economice noi. Consecinele s-au vzut imediat, n primul rnd n creterea produciei. n agricultur, fora demografic a mediului rural, coroborat cu sistemul rotaiei culturilor, ngrarea pmntului, o oarecare specializare i un sistem social nou (bazat pe rnimea liber, n zona mediteranean, pe arendaii seniorilor n Occident i pe erbie n Europa de Rsrit) au determinat o sporire a randamentului. De exemplu, n Europa nord-vestic randamentul produciei de cereale a ajuns la apte-opt la unu (ceea ce nsemna aproximativ 20 de chintale la hectar), media european fiind de patru la unu. Pe lng cereale, via-de-vie, plantele textile i cele tinctoriale cunosc o mare dezvoltare. Ct privete creterea animalelor pentru carne, a vitelor ndeosebi, Europa Central-Rsritean deinea ntietatea. Avntul ntreprinderilor meteugreti, care pun n umbr producia artizanal medieval i monopolul breslelor urbane, a fost remarcabil. Ramurile aflate n cea mai spectaculoas dinamic au fost industria textil, industria extractiv i metalurgic, industria hrtiei i rafinriile de sare i zahr. n ma-

184 OCTAVIAN TTAR

rile ramuri se observ un nceput de concentrarea a produciei: postavul n Anglia, Flandra i Florena, esturile uoare n Frana, Flandra i Germania sudic, mtasea n Spania i Lyon, metalele preioase (argintul) n Tirol, Carintia i Silezia de nord, cuprul n Europa Central, zincul i mercurul n Spania, fierul n Anglia, Suedia i Frana, alaunul n statele pontificale. Costurile antreprenoriale i de producie au impus tehnici noi (cum au fost tehnica ventilaiei i a pomprii apei din galeriile miniere) i capitaluri foarte mari. Aa s-au nscut societile formate din negustori i industriai.

2.2. Structurarea spaiului economic european


Este vorba aici de constituirea, n peisajul economic european, a unor zone economice specializate. Zona mediteranean, dominat nc din Evul Mediu de ctre Veneia i Genova, este centrul comerului cu Orientul musulman. Aici sosesc mirodenii din Orient, zahr, mtsuri i parfumuri. Spre lumea arab pleac de aici postavuri, sticlrie, metale i cereale sosite din ntregul Occident. Comerul european este n deficit, aa nct importul sporit a trebuit compensat cu metal preios. n secolul al XVI-lea, n spaiul mediteranean apusean apar centre comerciale noi: Raguza, Livorno, Ancona, Marsilia. Patrulaterul Genova Milano Florena Veneia domin, din punct de vedere financiar, comerul i industria mediteranean. Zona continental, din Lyon pn la Augsburg i Nrnberg, reprezenta placa turnant ntre sudul i nordul Europei, cu prelungiri spre Europa Central. Bogat n materii prime, zona reprezenta baza industriei metalurgice europene. n Italia, la Veneia n cazul germanilor, industriaii i negustorii continentali au deschis adevrate depozite, de unde plecau mrfuri pe rutele mediteraneene. Zona Mrii Baltice, dominat de mai mult vreme de Hans, se cupleaz acum la piaa european. rile din nord, la care se adaug Polonia i Rusia, vin pe piaa european cu lemn, cereale, cnep, blnuri, cear, miere etc. Zona coastei atlantice a fost cea mai dinamic dintre toate zonele, dobndind ntietatea. Lisabona i Sevilla sunt centrele unde sosesc produsele de peste mri. Vinurile de Bordeaux sau din Andaluzia, sarea din vestul Franei, pnza i frnghiile din Bretania sunt foarte prezente pe aceast pia. Porturile Le Havre i Anvers se dezvolt cel mai spectaculos. n anul 1531 se inaugura bursa de mrfuri din Anvers.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 185

2.3. Apariia marilor negustori i naterea capitalismului


Dinamismul economic l aduce n prim-plan pe noul personaj al acestor vremuri marele negustor. Marele negustor, generic privind lucrurile, e un om care negociaz diverse mrfuri. Din acest punct de vedere, el este un om de aciune la distan. El este, apoi, un armator, un ins care se asociaz ntr-o afacere, adeseori una de amploare. Debarasat de prejudecile moralei cretine oficiale, marele negustor este un ins care speculeaz realitatea economic i teologia cmtriei. Noua realitate economic a nsemnat noi instrumente financiare: creditul i banca, mprumutul cu dobnd, sistemul concesionrii, ageniile comerciale, scrisorile de schimb, evidena contabil n dubl partid, coala de contabilitate; banul devine omniprezent. nc de pe la 1334, de exemplu, trezoreria pontifical deinea deja aproximativ 25 de milioane de ducai. La Genova funciona deja prima moned fiduciar n secolul al XV-lea. Florinul, guldenul i ducatul erau monedele forte ale vremii, nlocuind, n comerul internaional, hiperperul bizantin. Unii negustori se transform n primii capitaliti, mnuind sume imense de bani i fiind implicai n afaceri n toat lumea (la Florena, familia de Medici, familiile Storzzi i Chigi din Siena, familiile Fugger i Welser n Germania, familiile Ruiz i Espinoza n Spania, de exemplu). n concluzie, ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XV-lea, Europa Central i Occidental cunoate o epoc a redresrii i instaurrii unei ordini noi. Rzboiul de o sut de ani se ncheiase, ordinea monarhic s-a restabilit n cele mai multe state, populaia era n proces de refacere, instituiile statului (monarhia, consiliul regal, administraia provincial i cea fiscal etc.) se modernizeaz, iar activitatea productiv i comercial se relanseaz. n acest context, deschiderea spre lume a Europei era inevitabil. mplinit n secolul al XVI-lea, aceast expansiune a Occidentului european a reprezentat cea mai mare micare istoric pe care Europa a ntreprins-o. Din acest moment, mentalitatea medieval, cu orizontul su limitat, era definitiv zdruncinat; timpul istoric are, de acum, un alt ritm.

3. Populaie i cadre de via social n Europa secolelor XVXVI


n cazul speciei umane, cuvntul populaie nu se reduce numai la semnificaia sa cantitativ ca numr. Aspectele demografice sunt, indiscutabil, foarte importante, dar ele nu pot spune totul despre populaia unei

186 OCTAVIAN TTAR

epoci din istoria Europei189, cu att mai mult cu ct este vorba despre una ce se caracterizeaz printr-un statut aparte. Aadar, a caracteriza epoca Renaterii din perspectiv populaional nseamn, dup opinia noastr, a aduce n discuie cel puin urmtoarele aspecte:

3.1. Habitat, populare, populaie


Specia uman are nevoie, pentru a vieui, de un teritoriu al su neles ca spaiu geografic de locuire, altfel spus, de un habitat. Spaiul geografic i asigur omului resursele de trai, condiiile pentru sporire numeric i pentru a se organiza social ntr-un anumit fel. Habitatul are un rol foarte important mai ales n acele vremuri n care omul era dependent aproape n totalitate de resursele acestuia: alimente, materie prim i energie. De exemplu, n Europa, pn la revoluia industrial, aproximativ 8085% din energia la dispoziia oamenilor era furnizat de plante, animale i omul nsui. Din perspectiva acestor aspecte, continentul european are unele caracteristici fizico-geografice i climaterice favorabile locuirii i vieuirii oamenilor. Din punct de vedere al reliefului, zona muntoas de peste o mie de metri reprezint doar 7% din suprafaa total a Europei, altitudinea medie fiind de 300 metri. Marea cmpie din nordul Europei i cea din sudul Rusiei au favorizat migrrile, agricultura i statornicirile umane. rmul Europei i bogata sa reea hidrografic ofer un grad nalt de accesibilitate a continentului pentru oameni i lucruri. Din punct de vedere climateric (temperatura n Europa variaz spre est, pe aceeai latitudine, dar este relativ constant pe acelai meridian, ceea ce face, de exemplu, ca sezonul agricol s dureze aproximativ 300 de zile n zona mediteranean i doar dou-trei luni n Rusia de Nord), Europa a facilitat direcia populrii dinspre sud-est spre nord-vest n vremurile preistorice. n mileniul al doilea al erei cretine, direcia populrii a fost spre estul Europei. Pn la marea cium, n Europa se ncheiase, n aspectele sale principale, opera de cucerire a teritoriului, cu importante micri de populare spre estul i sudul continentului. n secolele XVXVI, pn la sfritul secolului al XVIII-lea de altfel, se continu naintarea spre est, dar i spre sud, n spaiul rusesc. La vest de linia Veneia-Hamburg, acapararea spaiului geografic pentru a-l cultiva s-a realizat pe seama pdurilor i terenurilor necultivate din preajma aezrilor, prin asanare, mai ales n cazul rilor de Jos i Anglia, i prin ntemeierea de localiti i domenii ntre aezrile existente.
189

M. L. Bacci, Populaia n istoria Europei, traducere de Alina Vamanu, Ed. Polirom, Iai, 2003, p. 7100.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 187

Forele coercitive, legate de mediu i de resursele acestuia, au avut un impact major asupra transformrilor demografice din Europa, dar nu au constituit singurul element care i-a pus amprenta asupra acestui aspect. Forele elective (nupialitatea, ritmul fertilitii, mobilitatea i migraia) ncep s cntreasc tot mai mult n ansamblul transformrilor demografice din Europa secolelor XVXVI, cu att mai mult cu ct ele sunt determinate social i cultural, altfel spus in de comportamentele demografice individuale i colective, de mentalitatea vremii. Or, tocmai aici, la nivelul cadrelor de via social i al mentalitilor, Europa Renaterii cunoate un dinamism remarcabil, cu implicaii n planul transformrilor demografice. Secolele XVXVI au fost o perioad de cretere demografic. Pe la 1550 se atinge nivelul demografic de dinaintea epidemiei de cium din 13471349 (aproximativ o sut de milioane de locuitori), pentru ca la 1600 populaia Europei, fr sud-estul otoman, s ating aproximativ 111 milioane. n jurul anului 1600, Anglia avea 4,1 milioane de locuitori, Olanda 1,5 milioane, Frana 19,6 milioane, Italia 13,5 milioane, iar Spania 6,7 milioane. Expresia consolidrii i stabilitii populaiei a reprezentat-o dezvoltarea aezrilor urbane. Dac avem n vedere oraele cu peste 12.000 de locuitori, ponderea populaiei urbane n ansamblul populaiei Europei era de 5,6% n anul 1500, cu 15,8% n Olanda, 12,4% n Italia, 21,1% n Belgia, 6,1% n Spania, sub 1% situndu-se Polonia, Scandinavia i Irlanda. n anul 1600, populaia urban a Europei era de 7,6%, cu 1,4% n Europa estic, sub 1% n Irlanda i Polonia, 24,3% n Olanda, 18,8% n Belgia, 16,6% n Italia nordic, 14,1% n Portugalia, 5,8% n Anglia i ara Galilor, 5,9% n Frana i sub 5% n Germania. Din acest moment, oraul devine motorul vieii sociale n Europa.

3.2. Alimente, populaie i alimentaie


Disponibilitatea hraniei este dependent de condiiile climaterice, de competiia ntre diferite specii, de epidemii, de capacitatea productiv i de a conserva alimentele de care dau dovad comunitile umane. Pn n secolul al XIX-lea, disponibilitatea hranei a fost condiia principal a fluctuaiilor demografice n Europa. Din punct de vedere fiziologic, hrana trebuie s asigure unui organism sntos acel nivel nutritiv n msur s furnizeze energia necesar proceselor metabolice normale, proceselor de cretere, activitii fizice i pentru meninerea temperaturii corpului. n condiii normale (de vrst, sntatea, activitate fizic i temperatura mediului) 2.000 kcal./zi, ca medie pe om i ca raport

188 OCTAVIAN TTAR

optim ntre proteine, vitamine i minerale, fr a exclude lipidele i glucidele, constituiau un nivel acceptabil. Lipsa proteinelor (prezente n mare msur n produsele animale, dar i n unele de natur vegetal, cum ar fi fasolea) genereaz boli infantile de cretere (marasmul, de exemplu), agravnd fenomenul mortalitii infantile. Lipsa unor vitamine poate provoca rahitismul (n cazul deficitului de vitamina D) sau, n cazul vitaminei C, scorbutul (se manifest prin hemoragii, alterarea gingiilor, slaba rezisten fizic, tulburri ale osificrii, rezistena slab la infecii), boli att de frecvente n vremurile medievale. Insuficiena unor minerale, n cazul de fa a iodului, de exemplu, produce gua i cretinismul. Nu exist un raport direct ntre malnutriie i boal, dar dac proasta nutriie este nsoit de o igien precar i de ignoran, strile patologice pot deveni fenomene de mas. Alimentele i alimentaia la om au o dimensiune cultural190, fiind n coresponden cu tradiia i obiceiurile, cu anumite cunotine i prejudeci, cu ritmul de via, cu valorile religioase etc. Din acest punct de vedere, n perioada pe care o analizm, spaiul european era nc dependent de cereale. Cerealele erau predominante n regimul alimentar, fiindc erau uor de pstrat, se puteau prepara n mod multiplu i erau foarte economicoase (de exemplu, la acelai aport caloric sunt de cinci ori mai ieftine dect carnea; numai vinul, uleiul i fasolea aveau un pre caloric similar; 500 de grame de pine ofer aproximativ 1.250 kcal.), aspecte pe care europenii le cunoteau de mult vreme. n secolele XVXVI a sporit consumul de carne, mai ales n Europa Occidental, cu preponderen n mediul urban, Europa Rsritean fiind un furnizor important de animale pentru carne. Vinul, rachiul (rachiul obinut prin distilare, nc din secolul al XII-lea, a fost considerat aqua vitae mult vreme, pentru ca n timpul epidemiei de cium s scape de sub controlul tmduitorilor) i berea au nceput s fie buturile preferate ale europenilor191. Din punct de vedere gastronomic, Europa s-a deschis, pn la dependen, produselor din Lumea Nou: piperul, din Malabar i Ceylon, ghimbirul, din India sau Arabia, nucoara i cuioarele, din Indonezia i insulele Moluce, opiul i zahrul, din Siria, Egipt sau India, camforul, din Sumatra i China, porumbul, cartoful, fasolea i dovleacul, din America.
190

191

C. C. Luca, Aspecte ale gastronomiei universale la sfritul Evului Mediu, prefa de O. Murean, Ed. Clubul Seculum, Beclean, 2003; idem, Modele gastronomice n Europa Occidental n secolele XIVXV, n Anuarul Asociaiei Profesorilor de Istorie din Romnia Filiala Bistria Nsud, I, 2006, p. 141149. (n continuare: APIR-BN). Idem, Resurse alimentare n Europa secolelor XVXVI, n Anuarul colii doctorale Istorie, Civilizaie, Cultur, Universitatea Babe-Bolyai, Cluj-Napoca, 2006, 2, p. 199210.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 189

Spieriile din Europa sunt din ce n ce mai pline cu parfumuri i sucuri mirositoare de peste mri: moscul, din Asia, ambra i chilimbarul, uleiul de trandafir i aloe.

3.3. Microbi, boli, populaie


Sperana de via n Europa n secolele XVXVI era cuprins ntre 25 35 de ani, fiind mai mare n perioadele fr epidemii, crize economice i sociale. ntre 2/3 i 3/4 din decese se datorau unor boli contagiase expresii ale napoierii, slabei dotri cu bunuri (hran, mbrcminte, locuine), comportamentelor n comun inadecvate i cunotinelor medicale foarte reduse. n epoca pe care o avem n vedere, Europa face cunotin cu boli noi, dup ce a cunoscut, timp de un secol, devastatoare epidemii de cium192. Sifilisul este o boal veneric contagioas, datorat spirochetei, ce se transmite prin contact direct. Dup o incubaie de 26 sptmni, boala se manifest prin ulceraii pe organele genitale, umflarea ganglionilor limfatici, erupii cutanate cu febr, oboseal, dureri de cap, ulceraii peste tot, afectarea organelor interne, cu mari dureri. Boala produce decese n proporie de mas. Se spune c sifilisul a fost adus din Lumea Nou. Cazul cel mai elocvent de epidemie de sifilis s-a produs printre soldaii regelui Carol VIII n timpul campaniei militare n Italia din anul 1494. Din 1494 i pn n 1496, noua boal s-a rspndit n toat Europa. Sudoarea englezeasc, numit astfel pentru c s-a nregistrat pentru prima dat n Anglia, n anul 1485, a fost foarte rspndit n epoc. Boala ncepea noaptea sau n zori, cu frisoane violente, urmate de febr i transpiraie abundent, dureri de inim i de cap. Epidemiei din 1485 i-au urmat altele n 1507, 1518 i 1528 moment din care se rspndete n Germania de Nord, rile de Jos, Elveia i Austria. Ultima epidemie a fost nregistrat n 1551. Tifosul exantematic se manifest n anii 14891490, n rndul armatelor spaniole aflate la asediul Granadei. Se spune c a fost transmis de soldaii din Cipru. Boala era provocat de un microb transmis de pduchele parazitar al omului. Boala era foarte rspndit n timpul rzboaielor, foametei, n nchisori, spitale i n condiii de mizerie. Boala se manifest prin erupii, febr puternic n sptmna a doua, urmat de un colaps cardiac (moarte) sau vindecare subit n a treia sptmn. Mortalitatea provocat de tifos era de aproximativ 20%. La nceputul secolului al XVI-lea, tifosul provoac epidemii n Italia n anii 1505 i 1528, apoi e la mod n Europa (n anul 1542, de exemplu, o epidemie de tifos s-a produs n rndul otilor austriece din preajma Budei).
192

O. Murean, Epidemiile n Evul Mediu, n APIR-BN, I, 2006, p. 159165.

190 OCTAVIAN TTAR

n a doua jumtate a secolului, vrsatul ncepe a-i face simit prezena din plin n Europa. Boala e provocat de un virus, rezervorul acestui virus fiind omul. Transmiterea virusului e direct, atacnd ndeosebi copiii. Boala se manifest printr-o erupie vezicular pe piele. Cel care scap devine imun, aa se face c boala apare periodic, o dat cu generaiile neimunizate.

3.4. nceputul revoluiei sociale


Perioada Renaterii este, dup opinia unor autori, cum ar fi Paul Faure, de exemplu, nceputul unor schimbri de fond n sistemul social european, similare unei adevrate revoluii sociale193. Cea mai spectaculoas schimbare se produce n mediul urban, odat cu puternica dezvoltarea a oraelor194. Oraele italiene i cele germane sunt cele mai frumoase i mai agreabile. Municipalitile patroneaz mari construcii, uneori prea mari n raport cu nevoile reale. Dezvoltarea oraelor a generat spiritul libertii, ample micri sociale revendicative pornind din mediul urban. Oraul atrage o parte nsemnat a populaiei rurale. Averea principal a oraului sunt banii, spre deosebire de cea a nobilimii medievale domeniul. Oraul ncepe s devin sinonim cu civilizaia, traiul bun, prosperitatea i cultura cult. Schimbri importante se produc n sistemul strilor sociale. Vechea nobilime rzboinic devine una de curte, purttoare de titluri, dar cu putere real tot mai puin. Monarhii stabilesc noi legturi de dependen, de aceast dat cu stpnii banilor. Stpna banilor nu mai este acum vechea burghezie a breslelor, ci cea a creditelor, a comerului i a muncii salariale din ntreprinderile meteugreti. n consecin, sistemul iobagial de tip feudal dispare n Occident n secolul al XV-lea, doar Europa Central-Rsritean pstrnd marele domeniu i aservirea ranilor. Arendaul i proletariatul agricol sunt baza produciei agricole n Europa Apusean n secolul al XVI-lea. La ora, proletariatul urban devine elementul principal al produciei meteugreti. Activitatea urban i armatele mercenarilor absorb o parte a populaiei rurale disponibile. Perioada analizat, mai ales secolul al XVI-lea, a nsemnat un recul al clerului tradiional. Noul cler reformat (protestant i catolic deopotriv) intr n prim-planul activitii ecleziastice i administrativ-statale. Asaltul asupra avutului bisericesc, mai ales asupra celui monahal, este n avnt.
193 194

P. Faure, op. cit., p. 3552. L. Benevolo, Oraul n istoria Europei, traducere de Mdlina Lascu, Ed. Polirom, Iai, 2003, p. 7881, 91108, 126140.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 191

O clas ntreag de intelectuali se afirm, manifestndu-se n domenii diverse ale societii: coli i universiti, n domeniul ecleziastic, n aparatul de stat, n plan artistic i ingineresc. Cu unii dintre ei sau datorit unora dintre ei se pornete o adevrat oper de mecenat din partea unor monarhi sau a unor familii nstrite.

4. Europa i noua lume


n a doua jumtate a mileniului nti, lumea cea mai conectat la lume a fost, cum s-a desprins din paginile anterioare, Imperiul Bizantin. Din nordul Africii pn n inima vechii Rusii, din nordul Caucazilor pn n Egipt i din vechea Mesopotamie pn n Italia, uneori pn n Spania, se ntindea lumea bizantin. La marginile lumii bizantine se aflau cealalt Europ cretin, lumea islamic i lumea popoarelor asiatice de la nord de Caucaz, lumi despre care Bizanul avea reprezentri clare i cu care stabilise strnse legturi. La nceputul mileniului al doilea, lumea ntre lumi era cea islamic. Lumea islamic devenise cea care, din Afganistan i Iran pn n Siria i din Golful Persic pn la Marea Roie i Palestina, lega ndeprtata Asie de Europa cretin, filtrnd comerul i fluxurile culturale ce se ntlneau aici. n primele secole ale mileniului al doilea se declana expansiunea Europei Occidentale. La nceput, expansiunea Occidentului a vizat Europa geografic i Lumea Sfnt, pentru ca din secolul al XV-lea, n al XVI-lea cu i mai mult energie, s nceap aventura Europei nspre lumea necunoscut, nevizualizat pn atunci195. E foarte greu de stabilit dac realitile interne ale Occidentului au fost cele care au pregtit ieirea Europei nspre lume, sau dac nu cumva descoperirea noii lumi a impulsionat avntul european din epoca Renaterii. Apreciem c ieirea Europei spre lume are consistente antecedente n raport cu veacurile Renaterii, att din punct de vedere al nelegerii lumii, ct i n ceea ce privete vizualizarea sa efectiv. Luarea n seam a noii lumi n mod sistematic s-a realizat, ns, n secolele XVXVI. Odat realizat, descoperirea lumii a avut un impact major asupra schimbrilor pe care Europa le-a cunoscut n epoca modern a istoriei sale.
195

S. Goldenberg, S. Belu, Epoca marilor descoperiri geografice, ediia a II-a, Ed. Humanitas, Bucureti, 2002, p. 106189, 264373; L. Apostol, Istoria descoperirilor geografice. Antichitate i Evul Mediu, Ed. Universitii Al. I. Cuza, Iai, 2004; T. Demeter, Istoria descoperirilor geografice, vol. I (Antichitatea i Evul Mediu), Ed. Universitii Bucureti, Bucureti, 2002; I. Seceleanu, Istoria geografiei i a descoperirilor geografice, Ed. Ex Ponto, Constana, 2001.

192 OCTAVIAN TTAR

4.1. Premisele
La jumtatea secolului al XV-lea, Occidentului era pregtit s nceap marea aventur a descoperirii lumii, avnd capacitatea tiinifico-tehnic i voina necesare acestui demers. Din punct de vedere al cunotinelor tiinifice, europenii dispuneau de datele care s le permit calculul declinaiei solare (= unghiul format de ecuatorul ceresc cu raza vizual care ducea spre soare), precum i poziia soarelui, lunii i planetelor n diferitele perioade ale anului (Efemeridele lui Johann Mller din Nrnberg, din 1475) elemente att de necesare unei navigaii pe mare, care pierdea contactul vizual cu rmul. Dei erau tributarii unor concepii mai vechi cu privire la suprafaa uscatului Terrei, care, se spunea, plutea pe un singur ocean, europenii se ndoiesc din ce n ce mai mult despre acest lucru, devenind suspicioi i curioi mai mult ca oricnd. Din punct de vedere tehnic, europenii nregistreaz achiziii importante n domeniul navigaiei maritime. La nceputul mileniului, valorificnd experiena vikingilor, arabilor i bizantinilor, veneienii construiesc galera corabie mai rotunjit, cu zeci de perechi de rame (la o galer de 40 de metri existau 120 perechi de rame, poate i mai multe), adaptat navigaiei n Mediterana. Din acest tip de corabie, portughezii dezvolt, n secolul al XV-lea, caravela. Caravela era anume construit pentru navigaia n apele oceanului (la pup avea structuri suprapuse, prova fiind joas i uoar, pentru a ncleca valul; corabia era mai larg la pupa, parte la care fundul corabiei nu mai avea caren, ci era aproape plat, chila accentundu-se cu ct nainta spre prov; raportul lungime-lime era ntre patru i cinci, ceea ce-i asigura performane de navigaie notabile). Unele caravele puteau atinge pn la 1.500 de tone la sfritul secolului al XV-lea. Pentru o mai bun navigaie, europenii au nlocuit vela ptrat cu cea trapezoidal, dispus oblic, trecnd la folosirea pe scar larg a crmei. Pentru orientarea pe mare, navigatorii Occidentului foloseau busola i astrolabul. Pentru determinarea vitezei se folosea loch-ul (= o sfoar cu noduri echidistante. Aruncat n ap, sfoara se scurgea prin mna marinarului. Cte noduri se scurgeau n 30 de secunde, attea mile pe or avea vasul care naviga; de aici i practica de a exprima viteza de navigaie n noduri). De asemenea, printre navigatorii de frunte circulau desene amnunite, reprezentnd uscatul i cile de navigaie, pentru ca din anul 1569 s avem prima hart, n sensul modern al termenului, realizat pe baza caroiajului i proieciei meridianelor, realizat de ctre flamandul Gerhard Kremer (Mercator). Europenii aveau cteva informaii importante despre Orientul ndeprtat lumea mirodeniilor, att de fascinant i de dorit. De la arabi le-au

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 193

provenit cele mai multe cunotine, cci acetia cunoteau, nc din secolele VIIIIX, insulele Comore i rmul rsritean al Africii, inclusiv Madagascarul i Mozambicul. Arabii au ajuns, n drumul lor maritim spre rsrit, pn n Indonezia i China. Pe de alt parte, emisarii papali la hanul mongol au ajuns, n secolul al XIII-lea, pn n inima Asiei, la Karakorum. n anul 1275, Marco Polo (12541324), pornit din Veneia n 1271, ajungea n China, strbtnd Asia196. Pornit pe mare din China n anul 1292, Marco Polo a revenit la Veneia n 1295. Relatrile sale despre Asia, cuprinse n lucrarea Carte despre varietatea lumii, erau bine cunoscute n mediul intelectual occidental. ncepnd cu a doua jumtate a secolului al XV-lea, un ansamblu de factori se conjug pentru a aprinde cu putere, la vrful societii occidentale, voina de a susine acapararea Lumii Noi. Printre acetia amintim: mirajul Orientului, n ansamblu, dar mai ales inutul mirodeniilor de aici; marea nevoie de metal preios, bnuindu-se c Africa sub-saharian l-ar deine n cantiti impresionante; teama de o posibil nchidere a comerului levantin de ctre otomani; prolezitismul religios; dorina de mbogire i spiritul de aventur a unei pri a nobilimii spaniole i portugheze, rmas fr ocupaie dup ncheierea luptelor cu maurii; spiritul de ntreprindere a unor negustori, asociai cu familiile monarhice din Portugalia i Spania, precum i setea de a cunoate sau dorina de libertate.

4.2. Fapte i consecinele lor


nceputul aparine portughezilor n mod indiscutabil197. Expansiunea portughez peste mri s-a aflat sub patronaj regal, cazul cel mai edificator fiind al regelui Alfonso V (14381481). n timpul acestuia, din iniiativa infantelui Henric Navigatorul, sunt construite adevrate societi de navigaie i societi comerciale, un vast corpus tiinific, format din astronomi i matematicieni, fiind adunat la curtea regal. n 1419 i 1420, portughezii descoper i ocup Madeira i Porto Santo, iar dup descoperirea i a Azorelor, n anul 1427, ei ncep un proces de colonizare intens a acestor insule. n anul 1444, navigatorii portughezi ating insulele Capului Verde, pentru ca la anul 1470, urmrind rmul Africii, s depeasc ecuatorul. n anul 1485, portughezii ating deja 22 latitudine sudic. Sudul Africii este atins de navigatorul Bartolomeo Dias, n 1487. Cel care a ajuns n ndeprtatul Orient a fost Vasco da Gama. Plecat la 8 iulie
196

197

C. Chifane-Drguani, Cu Marco Polo pe drumul mtsii, Ed. Fundaiei Marco Polo, Bucureti, 2001. A. H. de Oliveira Marques, op. cit., p. 3747.

194 OCTAVIAN TTAR

1497, Vasco da Gama atinge Mozambicul, la 1 martie 1498, Mombasa, la 7 aprilie 1498, apoi localitatea Calicut, n India, la 20 mai 1498. n expediiile ulterioare, portughezii ating coasta Braziliei (1500), Malaca (1510), arhipelagul Moluce (1511) i Macao, n China (1520). n aceste condiii, portughezii intemeiaz primul imperiu colonial n lumea mirodeniilor. Spaniolii i ncep aventura peste mri n anul 1492198. n aprilie 1492, Columb primete ncuviinarea monarhiei de a pleca spre Indii, urmnd un alt drum maritim, prin vest. Plecarea a avut loc la 3 august 1492. La 12 octombrie 1492, spaniolii au atins insula San Salvador, apoi Cuba (28 octombrie) i Haiti (6 decembrie). n a doua expediie, spaniolii, condui din nou de Columb, au ocupat insula Dominican (3 noiembrie 1493), Puerto Rico (19 noiembrie) i Jamaica (3 mai 1494). Din acest moment ncepe o ampl colonizare n teritoriile descoperite. n urma descoperirilor spaniole, ntre Portugalia i Spania se ncheie acordul de la Tordesillas, lng Valladolid, la 7 iunie 1494, prin care cele dou monarhii i mpreau Lumea Nou. Linia de demarcaie dintre teritoriile spaniole i portugheze era una imaginar, nord-sud, la 370 de leghe vest de insulele Capului Verde. n a treia expediie (1498), Columb atinge rmul Americii de Sud, inclusiv delta fluviului Orinoco, fr s neleag exact despre ce era vorba. n a patra expediie, ultima de altfel (15021504), Columb atinge peninsula Yucatan, coasta Hondurasului, Costa Rica, Panama, dar nu a ncercat s strpung aceast fie de uscat ce separa cele dou oceane. ntre timp, ali spanioli ajung n golful Venezuelei (1499) i pe coasta Braziliei (ianuarie 1500). nspre sud, spaniolii ating estuarul La Plata n anul 1515. Acapararea sistematic a uscatului ncepe n deceniul al doilea. Mexicul, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica i Panama au fost cucerite ntre 1519 i 1527. n 1532, Francisco Pizarro (Porcul) ajungea n Peru, ncepnd cucerirea Imperiului Inca. ncununarea marilor descoperiri a realizat-o portughezul Magellan (14801521). n septembrie 1519, Magellan i ncepe cltoria spre Indii, prin vest, cu gndul de a ocoli, pe la sud, continentul american. La 10 ianuarie 1520, Magellan atinge Montevideo, continundu-i navigarea spre sud. n luna noiembrie 1520, cu mari dificulti, navele spaniole strbat Canal de Todos los Santos (Strmtoarea Magellan, cum s-a numit de atunci ncoace), ptrunznd n Oceanul Pacific. n martie 1521, navele lui Magellan ajung n Filipine, unde i gsete sfritul marele navigator. La 6 noiembrie 1521,
198

H. Thomas, El Imperio Espaol. De Coln a Magallanes, traduccin V. Pozanco, Eitorial Planeta, Barcelona, 2003.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 195

subordonaii lui Magellan ajung n insulele Moluce, ncepnd apoi un dificil drum napoi, spre Spania (la 8 septembrie 1522, una dintre corbiile spaniole ajunge la Sevilla). Din acest moment, ceea ce era de dovedit s-a dovedit: pmntul era rotund, mult mai mare dect se credea, ntre Europa i Asia ndeprtat existnd un nou continent ce putea fi ocolit, dar care nu mai putea fi ignorat; era nceputul istorie Lumii Noi i a universalizrii istoriei omenirii. Consecinele ptrunderii europenilor n lumea de peste mri s-au vzut imediat. Primele imperii coloniale s-au ntemeiat n curnd, cci europenii sau npustit asupra Lumii Noi cu gndul de a domina i de a exploata bogiile i oamenii acestor teritorii. Cu preul unor mari pierderi i cheltuieli (o cltorie din Portugalia pn n Indii i napoi dura aproximativ 18 luni, jumtate dintre corbii fiind pierdute pe drum), europenii au pus pe picioare mari afaceri comerciale cu produsele de peste mri. Dac un chintal de piper se cumpra cu trei ducai n Calicut, la Lisabona el fcea 2040 de ducai, fiind, totui, la jumtatea preului cu care se cumpra acelai produs n portul mediteranean Alexandria (aproximativ 80 de ducai). Pe la 1572, monarhia Portugaliei realiza un ctig anual de 500.000 de ducai din comerul oriental. Din punct de vedere social, acapararea lumii de peste mri de ctre europeni a nsemnat, n foarte multe locuri, distrugerea cadrelor vieii autohtonilor. n Mexic, de exemplu, din 25 de milioane de locuitori au pierit, ucii de bolile i armele europenilor, 75% n primii 30 de ani de la ocupare. Teritoriile din America au devenit, ncepnd cu jumtatea secolului al XVI-lea, locul de deportare a sute de mii de negri din Africa, aezai forat, ca sclavi, n Lumea Nou. Din punct de vedere cultural, populaia btina din teritoriile cucerite a fost supus unui proces agresiv de deculturalizare. Convertii cu fora la catolicism, impunndu-li-se un nou mod de via, btinaii i cei deportai aici i-au pierdut elementele fundamentale ale identitii spirituale. n America, ntre 37 latitudine nordic i 41 latitudine sudic s-a realizat un amplu proces de hispanizare, cu consecine majore i evidente pn n zilele noastre. O adevrat revoluie gastronomic (alimentar) a avut loc ca urmare a acaparrii teritoriilor de peste mri. Europenii au dus n Lumea Nou grul, secara, orzul, meiul, portocalul, mslinul, via-de-vie, inul, cnepa, cafeaua, indigoul, dezvoltnd cultivarea sistematic a acestora. n Europa au fost aduse porumbul, morcovul, cartoful, roiile, arahidele, ananasul, coca, tutunul, diverse comuniti europene devenind, n epoca modern, dependente de unele dintre culturile acestea. n Europa, descoperirea Lumii Noi agit spiritele i aciunile oamenilor. Dominaia teritoriilor de peste mri devine elementul central al confruntrilor

196 OCTAVIAN TTAR

dintre puterile europene (Spania, Frana, Anglia, Olanda) n epoca modern. Mirajul cunoaterii teritoriilor ndeprtate atrage tot mai muli europeni, de la negustori, aventurieri, emigrani i pn la cercettori. n numai dou secole, de la 1400 la 1600, suprafaa cunoscut i cercetat de ctre europeni a crescut de la 1/10 la 6/10. Realitile sociale din Lumea Nou devin, din ce n ce mai mult, subiectele unor dispute spiritual-religioase; Europa nsi este n profund schimbare.

5. Europa politic a secolelor XVXVI


ncepnd cu mijlocul secolului al XV-lea, sistemul politic european cunoate schimbri importante, pentru ca peste numai un secol chipul politic al Europei s fie precum al legendarului Ianus: pe jumtate medieval, iar n jumtatea cealalt cu forme moderne. Cele mai evidente schimbri pot fi subsumate urmtoarelor domenii:

5.1. O nou gndire politic


Graie unor personaliti remarcabile, gndirea politic european199 a depit n secolele XVXVI modelul medieval al nelegerii politicului, caracterizat, precum se tie, prin sistemul de guvernare i suveranitate bazat pe dualitatea monarh-stri i pe dualitatea puterii (spirituale i seculare). Treptat, modelul medieval al bunului monarh, precum i sistemul tradiional al legitimrii monarhului, au fost abandonate n favoarea altor valori politice, cum ar fi principiul raiunii de stat, de exemplu. Deschiderea societii europene spre Antichitate, foarte bogat n idei politice, confruntarea din interiorul Bisericii i a acesteia cu o parte a societii, unificarea statal i disputa dintre principalele puteri europene pentru supremaie regional au fost factorii principali, care au generat efervescena ideilor politice. Dintre oamenii care au marcat epoca, se impune a fi prezentai cel puin urmtorii: Erasm din Rotterdam (14661536) a fost, i n domeniul gndirii politice, o personalitate remarcabil. Fiu al unui clugr fugit din mnstire i al unei fiice de medic, Erasm era unul dintre marii nvai ai vremii. A cltorit n Anglia, Frana, Italia, Elveia i Germania, fiind n contact cu principalele centre intelectuale ale Occidentului. Cunotinele profunde de latin i greac i-au permis lecturarea celor mai importante opere ale culturii europene. n planul ideilor politice, lucrarea sa cea mai reprezentativ rmne Elogiul
199

P. P. Negulescu, op. cit., p. 615 passim; Pr. Auregan, G. Palayret, op. cit., p. 8791, 9697.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 197

Nebuniei. Lucrarea a fost scris n anul 1509, n Anglia, la insistenele lui Thomas Morus, dup ce Erasm fcuse o cltorie prealabil n Italia, unde vzuse depravajul din anturajul papei Iuliu II (15031513) i dezastrul provocat de confruntrile militare. Lucrarea exprim reacia autorului, sub forma satirei, de dezaprobare a realitilor politice ale vremii. Vorbind despre demnitarii politici, a cror menire ar trebui s fie buna guvernare, Erasm susine c cel care i ia sarcina guvernrii trebuie s respecte cu cea mai mare scrupulozitate legile, fiind preocupat ca i minitrii si s fac la fel. Prin modul cum se poart, monarhul poate face mult bine i mult ru i, ca atare, ar trebui mai mult atenie la libertatea de aciune de care acesta beneficiaz; odat, nsui monarhul va rspunde pentru faptele sale n faa lui Dumnezeu, spune Erasm. Erasm nu i-a dus discursul pn la capt, mascndu-i unele idei, inclusiv concluziile raionamentului su politic, prin oscilaiile personajului Nebunia. Cu toatea acestea, mesajul lucrrii sale a fost decriptat foarte uor, bucurndu-se de un mare rsunet n mediile intelectuale europene. Contemporan cu Erasmus, prieten i sftuitor al acestuia, a fost Thomas Morus (14781535). Thomas Morus s-a nscut la Londra, dintr-o familie de magistrai. Era un tip foarte inteligent i precoce n nvtur, lecturnd cu plcere din toate domeniile. Ca deputat n Camera Comunelor, apoi ca lordcancelar (15291532), Morus a intrat n conflict cu regele Henric VIII pe tema aspiraiilor monarhului de a deveni ef al Bisericii din Anglia (pe acest motiv a i fost condamnat i decapitat n anul 1535). Dac Erasmus credea c soluia pentru mai binele uman era ridicarea, prin cultur, a nivelului moral i intelectual, Morus, prietenul su, propunea o alt soluie o form nou de construcie statal. Lucrarea sa principal a fost Utopia, scris pe cnd se afla n misiune n Flandra i tiprit, la insistenele prietenilor, la universitatea din Louvain, n 1516. Cartea este scris sub forma unui dialog, n care unul dintre interlocutori prezint, ca alternativ la relele prezentului, ceea ce el vzuse pe o insul, numit Utopia (= insula nicieri)200. Fundamentul organizrii statale, spune insul care vzuse perfeciunea din insula Utopia, l reprezint oraul. Toate oraele sunt identice, egale ca numr de locuitori, cu pmnt egal distribuit, conduse, fiecare n parte, de ctre un principe. Fiecare ora cuprinde 200 de neamuri, fiecare neam fiind condus de ctre un filarh. Filarhul este ales pe durata unui an, responsabilitile sale fiind s aplice legile i s impun munca i produsele. Fiecare neam
200

Vezi Th. Morus, Utopia, Ed. tiinific, Bucureti, 1958.

198 OCTAVIAN TTAR

cuprinde 30 de familii (o familie are cam 1016 perechi), conducerea fiecrei familii aparinnd unui tat i unei mame. Principele este ales de ctre filarhi, pe via, fiind responsabil de toate afacerile oraului, mai puin cele spirituale. Toate oraele la un loc formeaz statul. Interesele statului sunt gestionate de ctre un sfat al btrnilor, cuprinznd cte trei din fiecare ora, hotrrile sale fiind obligatorii pentru toi locuitorii statului. Ca i n cazul lui Erasmus, lucrarea lui Thomas Morus a avut un amplu rsunet. ntr-o Europ cuprins de rzboaie i n care spiritul contestatar la adresa hegemoniei catolice a papalitii era att de prezent, a susine c e posibil o construcie statal fr armat permanent i fr o religie de stat era mai mult dect interesant, chiar revoluionar. Gnditorul care care a dominat scena ideilor politice n a doua jumtate a secolului al XVI-lea a fost francezul Jean Bodin (15301596), un excelent cunosctor al crilor sfinte ale evreilor i al operei unor filosofi evrei (Maimonide, de exemplu). Cartea care l-a fcut celebru s-a numit Six livres de la Rpublique, aprut la Paris n 1576. n primii trei ani de la publicare, cartea s-a editat de apte ori. n 1580, cnd l-a nsoit pe ducele de Anjou n Anglia, Bodin a constatat c lucrarea sa se studia deja n universitile de aici. Interesul pentru cartea sa era ndreptit, cci ea reprezenta un prim tratat cu privire la statul modern, abordnd teme de genul: condiiile existenei statului, formele statului i delegarea suveranitii, organele statului, cauzele mririi i decderii statului, mijloacele de aprare a statului i viaa sa economic.

5.2. O nou diplomaie


Cuvntul diplomaie are o dubl semnificaie. Pe de o parte, diplomaia nseamn teoria despre activitatea politic a statelor pe plan extern, iar pe de alt parte, diplomaia nseamn ansamblul de mijloace i aciuni nonviolente prin care un stat i promoveaz politica extern, adic interesele sale n raport cu alte state. Din aceast perspectiv, se poate afirma c n perioada pe care o analizm diplomaia european se mplinete n ambele dimensiuni ale sale, att ca teorie, ct i ca tip de aciune201. n plan teoretic, mai ales n secolul al XVI-lea, diplomaia se mbogete cu noi reflecii despre cum trebuie acionat de ctre un stat sau altul n raporturile cu celelalte state, despre cum trebuie s fie ambasadorii si, ce trebuie tiut despre celelalte state ca s poat fi promovate mai bine interesele
201

N. Ciachir, Gh. Bercan, Diplomaia european n epoca modern, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1984, p. 1133.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 199

sale etc. Pe aceast linie, la nivelul conducerii statale se depise fatalismul de tip medieval cu privire la relaiile internaionale; oamenii acetia au neles c istoria este o facere a semenilor lor, c evenimentele i consecinele lor sunt opera aciunii umane i nu a altcuiva. Cazul cel mai elocvent pe aceast linie a fost Niccolo Machiavelli (14691527)202. Ca secretar al cancelariei din Florena, dnd expresie comandamentelor unei aciuni statale externe, Machiavelli scrie cteva lucrri cu destinaie diplomatic efectiv. n Despre felul de a trata popoarele rsculate din Valdichiana (1502), Machiavelli accentueaz valoarea practic a studiului istoriei (istoria estre maestra aciunilor noastre), atenionnd asupra necesitii cunoaterii celuilalt, prin propria lui istorie, n momentul n care se stabilete strategia aciunii pe plan extern. Dup numai civa ani, n 1508, Machiavelli scrie Discurs asupra strilor de lucru din Germania i asupra mpratului, lucrare destinat ambasadorilor florentini de la curtea mpratului Maximilian I, lucrare considerat un adevrat reetar de atitudine diplomatic. Cum trebuie condus aciunea diplomatic de ctre eful statului i cum trebuie promovat interesul statului pe plan extern i gsesc mplinirea teoretic n lucrarea de cpti a lui Machiavelli, Principele, aprut n 1516. Relaiile interstatale din perspectiv diplomatic i juridic i gsesc abordarea teoretic i n lucrrile altor gnditori. Jean Bodin, n capitolul (cartea) al V-lea al lucrrii sale, amintit mai nainte, analiznd mijloacele de aprare a statului, accentueaz rolul diplomaiei n acest sens, alturi de armat i rzboi. Cu Alberico Gentili (15521608), continuat de maestrul Hugo Grotius (15831645), se scrie primul tratat de drept internaional De jure belli (1587). n planul aciunii diplomatice, cea mai important schimbare a reprezentat-o instituirea sistemului ambasadelor permanente, cu funcionari specializai, coordonate de guvern prin intermediul unui departament diplomatic central. Acest lucru a fost posibil datorit mai multor factori. n primul rnd, diplomaia n forme permanente a fost posibil pentru c s-au depit schemele medievale ale superioritii imperiale i religioase (bizantine, occidentale, otomane, mongole etc.), care nu permiteau dialogul cu cellalt. Iar dac dialogul se realiza totui, acesta era deturnat de la realitatea intereselor statale spre utopii i scheme ideale, de esen ideologic religioas. Un al doilea aspect ine de procesul constituirii statelor monarhice naionale, state cu o contiin a intereselor mult mai clar constituit. Afir202

Vezi N. Machiavelli, Istoriile florentine, traducere, studiu introductiv i note de Nina Faon, Ed. tiinific, Bucureti, 1960; Idem, Principele, traducere, studiu introductiv i note de Nina Faon, Ed. tiinific, Bucureti, 1968.

200 OCTAVIAN TTAR

marea i promovarea acestor interese, cu att mai mult cu ct unele dintre acestea se dovedeau a fi de durat, au impus, ntre instrumentele diplomaiei, pe cele ale serviciului diplomatic permanent. n al treilea rnd, marile confruntri dintre statele europene, ale acestora cu Imperiul Otoman, ieirea Europei spre alte lumi i afirmarea unor interese economice la distan au contribuit, n egal msur, la instituirea unui nou sistem diplomatic. Pe aceast linie, modelul diplomaiei bizantine i papale a stat la baza constituirii i funcionrii serviciului diplomatic n statele principale din Europa. Republicile italiene au fost primele care i-au dezvoltat serviciul diplomatic. Veneia, de exemplu, i reglementeaz activitatea diplomatic printr-o lege special, adoptat n 1268, i care va rmne n vigoare pn n 1797. n secolul al XVI-lea, Veneia avea corp diplomatic la Roma, Paris, Madrid, Viena, Londra, Istanbul, Milano, Mantua, Florena, Neapole i n cantoanele elveiene. Frana a adoptat sistemul ambasadelor permanente n timpul lui Ludovic XII (14981515). n timpul lui Francisc I (15151547), Frana avea ambasadori n Suedia, statele germane i Istanbul, la care se aduga o reea ntins de ageni secrei. Problemele de politic extern ale Franei erau stabilite n Consiliul secret. n Anglia, Henric VIII (15091547) a reorganizat Secretariatul general, din raiuni de eficacitate diplomatic, n Departamentul de Nord (pentru relaiile cu rile de Jos, Germania, Suedia, Polonia i Rusia) i Departamentul de Sud (pentru relaiile cu Frana, Italia, Spania, Portugalia i Elveia). Concomitent cu noul sistem diplomatic s-a simit nevoia unei noi reglementri n problema precedenei diplomatice. n acest sens, n anul 1504, papa Iuliu II a instituit principiul ornduirii ambasadorilor dup vechimea statelor pe care le reprezentau, astfel: Imperiul Romano-German, regele Romei (regele roman motenitorul tronului imperial), Frana, Spania (mai degrab Castilia), Aragnul, Portugalia, Anglia, Sicilia, Scoia, Ungaria, Navarra, Cipru, Boemia, Polonia, Danemarca, Veneia etc. Aceast ierarhie a suveranilor catolici a fost rapid depit de evenimentele secolului al XVI-lea.

5.3. Un nou tip de stat


O form nou de stat i un tip nou de guvernare i ncep acum istoria. Monarhia adunrilor de stri este nlocuit, treptat, cu monarhia naional absolut. Ambele instituii universale, papalitatea i imperiul, i pierd presti-

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 201

giul i autoritatea; monarhia naional, intr-un stat centralizat, e viitorul de acum incolo203. O astfel de schimbare nu era deloc facil n secolul al XV-lea, cci ea presupunea cel puin urmtoarele aciuni: sfrmarea puterii marii nobilimi feudale, fapt posibil doar prin abrogarea privilegiilor sale politice i juridice; desfiinarea autonomiilor locale i a particularismului regional ngust; nlocuirea legturilor vasalice cu supunerea tuturor locuitorilor fa de rege. i totui, secolul al XVI-lea a impus, n cea mai mare parte a Europei Occidentale i Centrale, noul sistem statal204. Schimbarea a fost posibil prin aciunea conjugat a mai multor factori. n primul rnd, prin aciunea legitilor. Formai la coala dreptului roman din universiti, devenite ele nsele naionale ncepnd cu secolul al XV-lea, noii oameni ai dreptului au proclamat caracterul absolut, de origine divin, al puterii regale. Numai regele, susineau noile teorii i propaganda oficial, avea dreptul s fac legi, s administreze justiia i s numeasc funcionarii statului. Doar el era ndreptit s proclame rzboiul, s ncheie pacea cu celelalte state i s bat moned. n virtutea acestor drepturi, regele era singurul ndreptit s reprime atentatele mpotriva ordinii publice i maiestii regale, prin jurisdicii excepionale. Monarhul a avut apoi de partea sa burghezia oraelor. Burghezia era direct interesat n spargerea particularismului provincial i a independenei marilor seniori, n instaurarea ordinii sociale i libertii forei de munc. Burghezia avea nevoie de protecia statului n afacerile sale n/cu teritoriile de peste mri sau n concesionarea monopolurilor statului. n acest sens, burghezia i-a furnizat monarhului banii i funcionarii de care avea nevoie. Cu banii i funcionarii oraelor, monarhii i-au pus pe picioare un aparat administrativ capabil s schimbe sistemul de impozitare i sistemul juridic, nlturnd monopolul seniorial al impozitrii pe domeniu i tribunalele feudale, comunale i ecleziastice. Folosindu-se de dreptul exclusiv de a ridica trupe, monarhii instituie sistemul armatelor permanente n solda statului, lichidnd practica obligaiilor militare medievale. Biserica a fost, n foarte multe cazuri, alturi de unii monarhi n aciunile lor, centralizatoare i absolutiste. Pe de o parte, regele avea nevoie de biseric pentru legitimarea monarhiei, iar pe de alt parte, biserica naional avea nevoie de sprijinul monarhiei n disputa cu papalitatea i pentru a-i
203

204

R. Mousnier, Monarhia absolut n Europa din secolul al V-lea pn n zilele noastre, prefa de A. Pippidi, traducere i note de Constana Ghiulescu, Ed. Corint, Bucureti, 2000, p. 120 passim. A. Oetea, Renaterea i Reforma, p. 106156.

202 OCTAVIAN TTAR

apra proprietile i autoritatea spiritual n societate. De asemenea, biserica a fost de partea monarhiei n luarea n stpnire a teritoriilor de peste mri i/sau n lupta cu maurii i otomanii. n Frana, opera centralizatoare era un fapt mplinit n secolul al XV-lea. Monarhia francez i rezolvase, nc din secolul al XIV-lea, problema succesiunii, raporturile cu papalitatea i problema puterilor regale. n Frana este un singur rege, cum vrea regele, aa vrea legea (si veut le roi, si veut la loi), regele este mai presus de toate (le roi est pardessus tout) erau deja principii ale guvernrii, pentru ca n secolul al XV-lea s li se adauge altele: regele nu recunoate superior (rex superiorem non recognoscens) i n regatul su regele este mprat (rex imperator est in regno suo). Monarhia dispunea, n secolul al XV-lea, de un aparat birocratic format din comisari regali (bailivi i seneali), n msur s impun noul impozit permanent i general (la taille). Regele nu mai era nevoit, n secolul al XVI-lea, s convoace strile pentru a vota impozitele. Carol VII (14221461) a fost primul monarh francez care a colaborat n mod susinut cu noua for social burghezia. Cu ajutorul acesteia, Carol VII reface economia, reduce taxele vamale, ntrete moneda i ntemeiaz noi ntreprinderi. Drumurile, porturile, finanele i justiia sunt refcute. Ludovic XI (14611483) continu opera naintaului su. n numai 25 de ani de la ncheierea rzboiului de o sut de ani, Frana era refcut. Cu Ludovic XI, Frana se mplinete teritorial. Cele mai importante achiziii teritoriale au fost: Burgundia ducal, comitatele Artois, Franche-Comt (1477), Anjou i Provence (1481). La sfritul domniei lui Ludovic XI, teritoriul regatului era dublu ca suprafa (aproximativ 480.000 km), cu 1516 milioane de locuitori. Rzboiul de o sut de ani i-a adus Angliei putere, prosperitate i glorie. Pierderea posesiunilor din Frana a nsemnat dezvoltarea contiinei naionale, n forme britanice, i trezirea vocaiei maritime a Angliei. n a doua jumtate a secolului al XV-lea au loc dezvoltarea industriei de tip capitalist, expansiunea comerului i creterea populaiei urbane. Acest fapt a determinat declanarea luptei pentru nlocuirea nobilimii i clerului din administraia de stat. Dup ncheierea disputei interne pentru putere ntre familiile Lancaster i York (Rzboiul celor Dou Roze) i urcarea pe tron a lui Henric VII (14851509)205, procesul ntririi monarhiei cunoate un nou avnt. n 1485, parlamentul l-a recunoscut pe Henric VII rege legitim, inaugurnd astfel dinastia Tudor. Sub noul monarh, consiliul regal, mobilat acum cu ali
205

Caroline Rogers, Henric al VII-lea, traducere de Cornelia Bucur, Ed. ALL, Bucureti, 2001.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 203

oameni, conduce efectiv n domeniul justiiei, restrngnd autoritatea parlamentului. Legitii englezi impun principiul absolutismului regal regele nu poate grei, ceea ce-i permite monarhului o guvernare autoritar. Henric VII reuete, sprijinit de noile fore politice, s smulg parlamentului taxa pe mrfurile importate i pe cele exportate (tonnage and poundage). Cu Henric VIII (15091547), regimul monarhiei absolute se consoli206 deaz . Noul monarh ntrete consiliul regal, iar n parlament sprijin ntrirea Camerei Comunelor reprezentanta burgheziei urbane, pe care Henric se sprijinea n guvernarea sa. n plan economic, Henric suprim vmile interne, pstrnd doar vama de la Londra, contribuind astfel la transformarea Angliei ntr-o pia unic. n noiembrie 1534, Henric VIII semneaz Actul de supremaie. Conform acestuia, regele se proclama protector i cpetenie suprem a clerului englez; era nceputul reformei religioase n Anglia i al constituirii Bisericii anglicane. n Spania, procesul ntririi monarhiei se desfoar concomitent cu cel al unificrii i eliberrii teritoriale207. n timpul luptei contra maurilor, monarhia i minicipalitile s-au ntrit considerabil. Spre sfritul secolului al XV-lea, n peninsul erau trei regate spaniole (Castilia, ce cuprindea i Lenul, Aragnul i Navarra), Portugalia i emiratul de Granada. n anul 1469, motenitorul Aragnului, Ferdinand, s-a cstorit cu Isabella, motenitoarea Castiliei. Prin eliberarea Granadei n anul 1492 i cucerirea Navarrei n 1512, Ferdinand de Aragn este considerat unificatorul Spaniei. Pe linia centralizrii guvernrii, monarhia s-a folosit de municipaliti, de sprijinul bisericii (autoriznd Inchiziia n 1478) i de consiliul regal (prin ordonana regal din 1480, competenele consiliului erau politice, administrative i juridice). Cu noul rege, Carlos I (15161556), se definitiveaz centralizarea statal208. n anul 1521, Carlos I desfiineaz autonomiile urbane (comunidades) i ncepe lupta cu nobilimea i Corts-urile (parlamentul), care fceau opoziie la votarea impozitului de rzboi. Guvernarea Spaniei se realiza prin Consiliul de Rzboi (1522), Consiliul de Stat (1526) i consiliile administrative din provincii. Un proces similar de ntrire i modernizare a monarhiei se declaneaz i n alte pri ale Europei, dar rezultatele vor fi diferite.
206 207 208

Vezi A. Nicolescu, op. cit., p. 356362. Jill Kilsby, op. cit., p. 843. S. MacDonald, Carol Quintul: suveran, dinast i aprtor al credinei. 15001558, Ed. ALL, Bucureti, 1998.

204 OCTAVIAN TTAR

n Imperiul Romano-German se nregistreaz un semieec. Doi Habsburgi remarcabili au lucrat scrupulos pe linia modernizrii imperiului. Primul a fost mpratul Friedrich III (14401493; a fost ncoronat mprat la Roma, n 1452), iar al doilea a fost Maximilian I (14931519), numai c de fiecare dat opoziia dietei imperiale i a principilor electori a fost foarte puternic209. Pe linia centralizrii i ntririi instituiei imperiale au fost constituite: Tribunalul camerei imperiului (Reichskammergericht), n 1495, cu sediul la Worms, Oficiul veniturilor imperiale (Reichspfennigamt) i Guvernul federal (Reichsregiment), dar ele au funcionat cu dificultate, uneori chiar n contra centralizrii. Dieta imperial (Reichstag) i dietele provinciale (Landtage) au rmas cele mai importante instituii i, ca reprezentante ale strilor, au fcut cea mai consistent opoziie la inteniile imperiale centralizatoare. n schimb, n provinciile ereditare, n Austria mai ales, Habsburgii, ncepnd cu Maximilian, continund cu arhiducele Ferdinand I de Habsburg, nepotul su, procesul ntririi monarhiei a fost un succes. Situaii similare ntlnim n Ungaria i Polonia. n Ungaria, Matia de Hunedoara (14581490) a fost ultimul rege care a reuit consolidarea instituiei monarhice i care a inceput un proces de modernizare, n spiritul Renaterii, a statului ungar. Din pcate, opera sa a fost frnt de opoziia dietei naionale i slbiciunile lui Vladislav II Jagello (14901516) i Ludovic II Jagello (15161526)210. n Polonia, Cazimir IV (14471492) ncepe colaborarea cu leahta, aa nct, treptat, n secolul al XVI-lea Polonia devine o republic nobiliar, proiectul unei monarhii puternice eund lamentabil. Mai la rsrit, n Rusia, proiectul monarhiei absolute, dar pe baze tiranice, reuete. Cu Ivan III (14621505), Vasile III (15051533), dar mai ales n timpul lui Ivan IV cel Groaznic (15331584), Rusia moscovit devine o monarhie puternic, dar despotic. n ianuarie 1547, Ivan IV i ia titlul de ar; ncepe epoca imperial a Rusiei i a marilor sale cuceriri teritoriale.

6. Sistemul politic european (14541559)


Un ir de evenimente politico-militare i diplomatice a impus, dup un secol de confruntri ntre principalele state occidentale, un nou principiu n relaiile interstatale europene principiul echilibrului politic.
209 210

J. Brenger, op. cit., p. 7783, 105107. Engel Pl, op. cit., p. 319385.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 205

Totul a nceput n Italia frmiat i eterogen din punct de vedere al structurilor statale, economice i culturale, motenitoarea unui trecut istoric care i-a afectat unitatea211. La mijlocul secolului al XV-lea, n spaiul italian funcionau mai multe entiti statale: regatul Neapolelui, regatul Siciliei, statul pontifical, ducatul Milanului, Florena, Veneia i Genova ca republici maritime, ducatele de Ferrara, Urbio i Savoia, marchizatul de Mantua. Dup mai multe decenii de confruntri pentru hegemonie, Florena, Neapole, Milano i Veneia au pus bazele nelegerii de la Lodi (14541455). Conform nelegerii, statele menionate se angajau s menin echilibrul politic i s asigure pacea n Italia. Echilibrul politic italian a rezistat pn n anul 1492/1494, depindu-se mai multe crize n relaiile dintre statele italiene. ncepnd cu anul 1492, criza italian mbrac forme acute, rzboiul fiind iminent. Cum s-a ajuns aici? n anul 1492 a murit Lorenzo de Medici (cel Mre) al Florenei artizanul pcii cu Milanul din 1454 i al negocierilor ulterioare cu statele italiene. Fiul su, Piero, care i-a urmat la conducerea Florenei, era mult sub nivelul tatlui su. Piero se las antrenat n disputele pentru succesiune n ducatul Milanului, o greeal care l va costa. Slbiciunile sale politice activeaz opoziia, ntre adversarii familiei Medici aflndu-se i bancherii florentini din Lyon. n Milano, Ludovico Sforza, zis Maurul, care exercita regena asupra minorului Giangaleazzo, uneltea pentru acapararea tronului. n acest sens, Sforza s-a aliat cu supuii nemulumii ai regelui Neapolelui i a solicitat intervenia regelui Franei, Carol VIII. n sudul Peninsulei, regatul celor Dou Sicilii i regatul Neapolelui se aflau sub conducerea lui Ferrant I de Aragn (14581494) unul dintre cei mai cruzi despoi ai vremii. Dinastia sicilian de Aragn era ntr-o acut rivalitate cu ducii de Anjou, aparinnd Casei regale franceze de Valois. Din acest motiv, aragonezii din Neapole erau foarte sensibili la orice posibil intervenie francez n Italia. n centrul Italiei, odat cu instalarea papei Alexandru VI (14921503), din familia spaniol Borgia, opoziia fa de papalitate a devenit din ce n ce mai puternic. Noul pap a ncercat s-i impun autoritatea n Italia central, spijinind aciunile fiului su, Cesare Borgia, de acaparare a Romagnei. ntr-o astfel de situaie, extrem de tentant, Carol VIII (14831498), regele Franei, este antrenat n disputele italiene de ctre cercurile nobilimii franceze, prefernd aliana cu Milanul. Cu ducatul Milanului, Frana ncheie
211

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. III, p. 6268.

206 OCTAVIAN TTAR

alian n mai 1492, lor alturndu-li-se Genova. Pentru a putea interveni nestingherit dincolo de Alpi, Carol VIII trebuia s-i pacifice relaiile cu vecinii, evitnd orice imperfeciune din partea acestora. n acest sens, Frana a ncheiat Tratatul de la taples (3 noiembrie 1492), cu Anglia, pltindu-i acesteia 745.000 de scuzi de aur, Tratatul de la Barcelona (19 ianuarie 1493), cu Aragnul, renunnd la Roussillon i Cerdagne, i Tratatul de la Senlis (23 mai 1493), prin care i recunoate lui Maximilian de Austria stpnirea asupra provinciilor Franche-Comt i Artois. Campania francez n Italia a nceput n septembrie 1494, scopul fiind cucerirea Neapolelui, cci Carol VIII susinea c ultimul descendent al Casei de Anjou i lsase regelui Franei, Ludovic XI, drepturile asupra regatului napolitan. Era nceputul a ceea ce istoria a numit rzboaiele italiene (14941559)212. n februarie 1495, Carol VIII intra n Neapole, Florena i Roma deschizndu-i n prealabil porile n faa francezilor. Superioritatea francezilor e alarmant, determinnd reacii rapide din partea celorlalte state. La 26 martie 1495, mpratul Maximilian I i acord lui Ludovico Sforza (Maurul) investitura regatului Neapolelui, atrgndu-l de partea sa. n acest context, la 31 martie 1495, statul papal, Veneia, Milano i Neapole constituie Liga de la Veneia, ndreptat contra Franei. La aceast alian particip i mpratul Maximilian I i regele Aragnului, Ferdinad Catolicul. Liga de la Veneia era prima expresie a noului principiu al echilibrului politic. Frana a fost nevoit, n aceast situaie, s prseasc Italia. Aragnul a ocupat Neapolele, fiind principalul beneficiar al acestei etape a rzboaielor italiene. Noul rege al Franei, Ludovic XII (14981515)213, a neles c Neapole nu putea fi stpnit fr Milano, ntruct cine avea Milano avea i Genova, cu remarcabila-i flot. Pentru a justifica preteniile asupra ducatului Milano, Ludovic XII i ia titlul de duce al Milanului, spunnd c bunica sa fusese fiica ducelui de Milano, Giangaleazzo (13851402), din familia Visconti (familia Visconti fusese ntemeietoarea ducatului. Stingndu-se n 1447, familia Sforza a preluat puterea). Prin eforturi diplomatice, Frana a obinut neutralitatea Angliei, statului papal i regatului Aragnului. Cu Veneia, Ludovic XII a ncheiat un tratat, la Augers, n februarie 1499, promind republicii mprirea Lombardiei. De la Filip cel Frumos, Frana a obinut neutralitatea rilor de Jos i a Burgundiei imperiale (Franche-Comt).
212 213

A. Oetea, Renaterea i Reforma, p. 157178. J. Carpentier, Fr. Lebrun (coord.), op. cit., p. 172176.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 207

Campania a nceput n iulie 1499. Francezii cuceresc Lombardia, Milano capituleaz, iar Ludovico Sforza se refugiaz n Germania. ntors cu ajutor de la Maximilian I, Ludovico Sforza va fi capturat de armata francez, n februarie 1500 (va muri n captivitate n Frana, n anul 1508). Cea mai mare parte a ducatului Milanului a fost alipit Franei, acest regim durnd pn n 1512. Ct privete regatul Neapolelui, francezii ajung la o nelegere cu Ferdinand de Aragn (Tratatul de la Granada, 11 noiembrie 1500), viznd mprirea regatului. n 1501, francezii ocup Neapole, iar spaniolii ocup Apulia, Calabria i Sicilia; dinastia bastard aragonez din Italia era nlturat pentru totdeauna. Frana i Aragnul nu s-au mpcat, ns, n ceea ce privete posesiunile din sudul Italiei. n 1504, spaniolii ocup Neapolele, transformnd, pentru dou secole, posesiunile italiene n viceregat, ca i pe cele din Sicilia de altfel. n anul 1511, noul pap, Iuliu II (15031513), reuete s pun bazele Ligii Sfinte, o alian menit s-i alunge pe francezi din Italia. O Italie liber, gndea papa, putea fi adus sub autoritatea statului pontifical. Din alian fceau parte Aragnul, Veneia i Imperiul, Anglia alturndu-li-se n noiembrie. Campania aliailor, n anul 1512, i determin pe francezi s abandoneze Italia. La Milano, Francesco II Sforza, fiul lui Ludovico Sforza, ia conducerea ducatului. n Florena, familia Medici revine n fruntea statului, dup ce fusese nlturat de rsculaii condui de dominicanul Girolamo Savonarola (1494). Noul rege al Franei, Francisc I (15151547), reface situaia, mai ales c familia Medici a reuit s-l impun pap pe Giovanni de Medici (Leon X), n 1513, slbind astfel opoziia antifrancez. n septembrie 1515, francezii recuceresc Milano, nvingnd infanteria elveian. Printr-un ansamblu de demersuri diplomatice purtate n 1516 (Concordatul de la Bologna, cu papa, Tratatul de la Freiburg, cu elveienii, i Tratatul de la Noyon, cu Carlos I al Spaniei), Frana i consolida stpnirea asupra ducatului Milanului. Prima faz a rzboaielor italiene se ncheia cu victoria Franei. Echilibrul instaurat n 1516 era fragil, ca si pacea de altfel. n doar civa ani, acest edificiu politic se va nrui, conflictul reizbucnind cu i mai mult putere. Protagonitii noii etape a rzboaielor italiene au fost Habsburgii i Casa de Valois. La aranjamentul din 1516, Maximilian I214 nu a fost parte. Simind c i se apropie sfritul, Maximilian I de Habsburg s-a ocupat, n perioada 1515
214

J. Brenger, op. cit., p. 102113.

208 OCTAVIAN TTAR

1519, de ceea ce el tia mai bine aranjamentele matrimoniale, care s aduc un ct mai mare capital politic Habsburgilor. S amintim c Maximilian se cstorise cu Maria de Burgundia n 1477, aducnd Casei de Austria rile de Jos i Burgundia. Fiul su, Filip cel Frumos a fost cstorit cu Ioana (Nebuna) fiica i motenitoarea Isabellei de Castilia i a lui Ferdinand de Aragn. Pe cei doi fii ai cuplului, Maximilian i-a impus, pe primul, Carol (15001558), pe tronul Spaniei, n 1516, iar pe al doilea, Ferdinand (1503 1564), n posesiunile austriece, ca arhiduce de Austria. Sora acestora, Maria (15071578), a fost cstorit cu regele Ungariei, Ludovic II, iar lui Ferdinand i-a adus de soie pe Ana, sora regelui Ludovic II, deschiznd astfel pretenia Habsburgilor asupra coroanei Ungariei dup moartea lui Ludovic II la Mohcs, n 1526. Dup moartea primei soii n 1482, Maximilian a curtat-o pe Ana de Bretania, dar bogata motenitoare i-a fost suflat de Carol VIII al Franei. n 1494, Maximilian s-a cstorit cu Bianca-Maria Sforza, nepoata ducelui Milanului, punnd i mai mult gaz pe foc n relaiile cu francezii. La moartea mpratului Maximilian I, regele Spaniei i nepotul su, Carlos I, a fost ales mprat romano-german (28 iunie 1519)215, graie unei colaborri mai vechi a mpratului defunct cu bogatele familii germane Fugger i Welser. Francisc I, intrat i el n competiie pentru demnitatea imperial, a fost extrem de afectat de nfrngere. Din acest moment, Habsburgii devin principalii si adversari, pentru a-i nvinge neprecupeind nimic: aliana cu principii protestani sau cu sultanul otoman (1536), n condiiile n care el era un catolic convins. n acest context, Frana redeschide conflictul n 1521, cursul confruntrilor cu imperialii fiind oscilant. La 24 februarie 1525, n urma btliei de la Pavia, francezii sunt nfrni de ctre trupele imperiale. Czut prizonier, Francisc I a fost dus n Spania i internat la Madrid. n ianuarie 1526, Francisc I accept Tratatul de la Madrid. Conform tratatului, regele francez renuna la toate drepturile sale n Italia i la suzeranitatea asupra Flandrei, cednd mpratului Carol V Burgundia. Supremaia Habsburgilor, din Spania pn n Austria i din rile de Jos pn n Italia, devine ngrijortoare. ntr-o astfel de situaie, la 22 mai 1526 se constituie Liga de la Cognac o alian a Franei, papei Clement VII (15231534), Veneiei, Florenei i Milanului mpotriva lui Carol V. n confruntarea care a avut loc, aliaii au fost nfrni de trupele de lutherani fanatici, Roma i alte orae italiene fiind prdate (Sacco di Roma). mpratul Carol V (15191556) nu a putut exploata avantajul victoriei militare. Criza din Ungaria (n urma decesului regelui Ludovic II, tronul
215

S. Berstein, Pr. Milza, op. cit., vol. III, p. 156165.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 209

Ungariei a fost disputat de doi pretendeni: Ioan Zpolya, ales rege de ctre partida naional, i Ferdinand de Habsburg, ales rege de partida prohabsburgic din jurul reginei-vduve Maria, sora sa. Ales i rege al Boemiei, n 1526, Ferdinand intervine cu trupe n Ungaria, n 1527, pentru a-i ocupa tronul. ncepea, astfel, un rzboi civil n Ungaria ce va dura pn n 1538, declanarea rebeliunii lutherane i campania otoman ndreptat contra Vienei (1529) l-au determinat pe Carol V s consimt asupra Tratatului de la Cambrai (august 1529). Din acest moment, Carol V este perceput ca ef al cretintii, papa Clement VII ncoronndu-l ca rege longobard i mprat al romanilor. n schimb, prestigiul Franei a fost serios afectat n urma acestor eecuri. n anul 1536, conflictul dintre Francisc I i Habsburgi se redeschide. n februarie 1536, Francisc I ncheie un tratat cu sultanul Sleyman I, fapt ce-i permite, contnd pe sporirea presiunii otomane n Ungaria i Mediterana contra Habsburgilor, s intervin din nou n Italia (15361538). Succesul a fost parial, cele dou pri ajungnd la un compromis, prin semnarea unui armistiiu pe zece ani, la Nisa (iunie 1538), n urma cruia i mpart Piemontul. Al patrulea rzboi ntre Francisc I i Carol V ncepe n 1542. nfrngerea otilor imperiale n Ungaria i ocuparea Budei de ctre otomani (1541), precum i promisiunea de sprijin din partea principilor protestani, i-au reaprins speranele victoriei regelui francez. Dar nici de aceast dat victoria nu a fost de partea sa. Prin Tratatul de la Crpy (18 septembrie 1544), Francisc I renuna din nou la preteniile asupra Neapolelui, Flandrei i provinciei Artois, Carol V cedndu-i regelui francez Burgundia. Armistiiul de la Crpy i-a creat mpratului Carol V o situaie favorabil, putndu-se concentra, de acum ncolo, asupra situaiei de pe celelalte fronturi. Totul prea s mearg n favoarea mpratului: Luther, adversarul su spiritual cel mai puternic, murise n 1546, Liga protestant de la Schmalkalden a fost ngenuncheat in iunie 1547, Francisc I i Henric VIII al Angliei muriser n 1547, iar frontul din Ungaria fusese pacificat n urma ncheierii tratatului de pace cu Sleymn I (1547). Dar, n momentul n care Carol V a hotrt, fr s consulte membrii dietei imperiale, ca urma al su n fruntea imperiului s fie fratele su, Ferdinand, revolta german a fost de neoprit. Germanii nu mai vroiau n fruntea lor un spaniol, cu att mai mult cu ct acesta era un catolic. Rscoala principilor germani ncepe n 1552, fiind condui de Mauriciu de Saxa. n acest context, regele Franei, Henric II (15471559), declaneaz conflictul cu Carol V. Eecul trupelor imperiale a fost pe toate fronturile.

210 OCTAVIAN TTAR

Carol V este la sfritul carierei sale politice. El l mputernicete pe fratele su, regele Ferdinand I de Habsburg, s negocieze cu adversarii. Cu protestanii, Ferdinand ncheie pace la Augsburg, la 3 octombrie 1555, recunoscndu-le libertatea credinei religioase216. Cu francezii, pacea s-a ncheiat la Vauccelles, n februarie 1556. Dezastrul militar, politic i religios l-a determinat pe Carol V s abdice. El cedeaz fiului su, Filip, Spania i rile de Jos, n ianuarie 1556. Coroana imperial o transfer fratelui su, Ferdinand, la 27 august 1556. Retras la mnstire, Carol V va muri la 21 septembrie 1558. ncurajat de insuccesele lui Carol V, Henric II pornete, n 1556, un rzboi contra Spaniei, la care particip i Anglia, ncepnd cu 1557. Eecul armatei franceze la Saint-Quetin (10 august 1557) l-a determinat pe Henric II s bat n retragere, prefernd pacea. Pacea s-a semnat la Cateau-Cambrsis, la 3 aprilie 1559. Pacea punea capt unui rzboi ndelungat pentru supremaie n Europa Occidental, nstituind un echilibru de putere pe moment. Germania imperial pstra Milano, dar proiectul lui Carol V de realizare a unei monarhii universale catolice i imperiale a euat lamentabil. Frana renuna la posesiunile italiene, dar pstra Calais i episcopatele Toul, Metz i Verdun. Pentru aproximativ o sut de ani de acum ncolo, Frana trece n planul doi, concentrndu-se asupra politicii granielor naturale. Spania, cu posesiunile italiene, coloniile i rile de Jos, devine puterea de prim rang a Europei. Mai la rsrit, posesiunile austriece ale Habsburgilor se ntresc. Stpni pe coroana Boemiei i coroana Ungariei nc din vremea lui Ferdinand I, Habsburgii pun bazele unui adevrat imperiu. Era un nou nceput pentru Europa.

216

K. Randell, Luther i Reforma n Germania. 15171555, traducere de Raluca Mihail, Ed. ALL, Bucureti, 1994; A. Oetea, Renaterea i Reforma, p. 251279.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 211

Bibliografie selectiv
Andea, Avram, Sintez de istorie bizantin, Timioara, 1995. Anghelescu, Nadia, Introducere n islam, Bucureti, 1993. Apostol, Liviu, Istoria descoperirilor geografice. Antichitate i Evul Mediu, Iai, 2004. Aris, Ph., Duby, G. (coord.), Istoria vieii private. De la Europa feudal la Renatere, vol. IIIIV, Bucureti, 1995. Auregan, Pr., Palayret, G., Zece etape ale gndirii occidentale, Bucureti, 1998. Bacci, M. Livi, Populaia n istoria Europei, Iai, 2003. Barbero, Alessandro, Carol cel Mare: un printe al Europei, Bucureti, 2005. Barnea, I., Iliescu, O., Constantin cel Mare, Bucureti, 1982. Barthlemy, Dominique, Anul o mie i pacea lui Dumnezeu. Frana cretin i feudal n anii 9801060, Iai, 2002. Bnescu, Nicolae, Istoria Imperiului Bizantin, vol. I, Imperiul Bizantin clasic (6101081), Bucureti, 2003. Brbulescu, M., Deletant, D., Hitchins, K., Papacostea, ., Teodor, P., Istoria Romniei, Bucureti, 1998. Belciu, Cornelia, Popescu, Al., Vikingii, Bucureti, 1976. Benevelo, Leonardo, Oraul n istoria Europei, Iai, 2003. Bernal, J. D., tiina n istoria societii, Bucureti, 1964. Berstein, S., Milza, Pr., Istoria Europei, vol. II, De la Imperiul Roman la Europa (secolele VXIV), ediia a II-a, Iai, 1998. Berstein, S., Milza, Pr., Istoria Europei, vol. III, State i identiti europene (secolul XIV1815), Iai, 1998. Brenger, Jean, Istoria Imperiului Habsburgilor. 12731918, Bucureti, 2000. Blaga, Lucian, Opere, IX, Trilogia culturii, Bucureti, 1985. Bloch, Marc, Societatea feudal, vol. I, Formarea legturilor de dependen, Cluj-Napoca, 1996.

212 OCTAVIAN TTAR

Bota, I., M., Istoria Bisericii universale i a Bisericii romneti de la origini pn n zilele noastre, ediia a II-a, Cluj-Napoca, 2003. Brezeanu, Stelian, Identiti i solidariti medievale. Controverse istorice, Bucureti, 2002. Brezeanu, Stelian, Imperiul universal i monarhie naional n Europa cretin. Studii de gndire politic medieval, Bucureti, 2005. Brezeanu, Stelian, O istorie a Imperiului Bizantin, Bucureti, 1981. Brezeanu, Stelian, O istorie a Bizanului, Bucureti, 2004. Brezeanu, Stelian, Romanitatea oriental n Evul Mediu. De la cetenii romani la naiunea medieval, Bucureti, 1999. Brice, Catherine, Histoire de lItalie, s. l., 1992. Burckhardt, Jakob, Cultura Renaterii n Italia, vol. III, Bucureti, 1964. Carp, Mihai, Ritual i legitimitate monarhic n evul mediu. Cazul francez, n Xenopoliana, 2002, 10, nr. 14, p. 6368. Carpentier, J., Lebrun, Fr. (coord.), Istoria Franei, Iai, 2001. Czan, Florentina, Cruciadele. Momente de confluen ntre dou civilizaii i culturi, Bucureti, 1990. Chifane-Drguani, Constantin, Cu Marco Polo pe drumul mtsii, Bucureti, 2001. Chiriac, Adrian, Isac, Delia, Gaspar, Rodica, Istoria tiinelor, Timioara, 2001. Chodzko, L., Histoire populaire de la Pologne, Paris, 1864. Ciachir, Nicolae, Istoria slavilor, Bucureti, 1998. Ciachir, Nicolae, Soliman Magnificul. Sultanul i opera sa, Bucureti, 1972. Ciachir, N., Bercan, Gh., Diplomaia european n epoca modern, Bucureti, 1984. Ciobanu, Veniamin, rile Romne i Polonia. Secolele XIVXVI, Bucureti, 1985. Ciocltan, Virgil, Mongolii i Marea Neagr n secolele XIIIXIV, Bucureti, 1998. Clot, Andr, Mahomed al II-lea cuceritorul Bizanului, Bucureti, 1993. Columbeanu, S., Valentin, R., Cruciadele, Bucureti, 1971. Constantinescu, Radu, Moldova i Transilvania n vremea lui Petru Rare. Relaii politice i militare (15271546), Bucureti, 1978. Cremene, Mioara, Dicionar iniiatic al ordinelor cavalereti, Iai, 2003. Cristian, Vasile, Istoriografie general, Bucureti, 1979. Cristian, Vasile, Istoria Asiei, Bucureti, 2002. Cristian, Vasile, Iordnescu, Lcrmioara, Popescu, Mirela, Crestomaie de istorie universal, vol. I, Iai, 2001. Deac, Augustin, Din istoria Ucrainei. ara de margine, Bucureti, 2001. De Oliveira Marques, A. H., Istoria Portugaliei, Bucureti, 1996. Decei, Aurel, Istoria Imperiului otoman (pn la 1656), Bucureti, 1978. Delort, Robert (coord.), Cruciadele, Bucureti, 2003.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 213

Demeter, Traian, Istoria descoperirilor geografice, vol. I (Antichitatea i Evul Mediu), Bucureti, 2002. Demurger, Alain, Cavalerii lui Christos. Ordinele religios-militare n Evul Mediu (sec. al XI-lea al XVI-lea), Bucureti, 2003. Diehl, Charles, Marile probleme ale istoriei bizantine. Figuri bizantine, vol. I, Bucureti, 1969. Diehl, Charles, Figuri bizantine, vol. II, Bucureti, 1969. Drgoi, Eugen, Istoria Bisericeasc universal, Bucureti, 2001. Drmba, Ovidiu, Istoria culturii i civilizaiei, vol. II, Bucureti, 1987. Drmba, Ovidiu, Istoria culturii i civilizaiei, vol. III, Bucureti, 1990. Duby, Georges, Cele trei ordine sau imaginarul feudalismului, Bucureti, 1998. Ducellier, Alain, Bizantinii. Istorie i cultur, Bucureti, 1997. Durand, Frderic, Vikingii, Bucureti, 2003. Eckart, Ferenc, Introduction a lhistoire hongroise, Paris, 1928. Ekrem, M. Ali, Civilizaia turc, Bucureti, 1981. Engel, Pl, Regatul Sfntului tefan. Istoria Ungariei medievale. 8951526, Cluj-Napoca, 2006. Eginhard, Vita Karoli Magni. Viaa lui Carol cel Mare, ediie de Anca Criv, Bucureti, 2001. Faure, Paul, Renaterea, Bucureti, 2002. Fenean, Cristina, Constituirea Principatului Autonom al Transilvaniei, Bucureti, 1997. Focilon, Henri, Anul o mie, Bucureti, 1971. Fodor, Pl, Reformok s reformideolgik az Oszmn Birodalomban (1620 szzad), n Korunk, 1996, 7, nr. 6, p. 1831. Gemil Tahsin, Romnii i otomanii n secolele XIVXVI, Bucureti, 1991. Geoffroy de Villehardouin, Cucerirea Constantinopolului, ediie de O. Pecican, Cluj-Napoca, 2002. Georgescu, Maria, Istoria Bizanului, Bucureti, 2005. Gergely, Andrs, Istoria Ungariei, Odorheiu Secuiesc, 1993. Gerostergios, Asterios, Iustinian cel Mare. Sfnt i mprat, Bucureti, 2004. Goldenberg, S., Belu, S., Epoca marilor descoperiri geografice, ediia a II-a, Bucureti, 2002. Gross, Lidia, Confreriile medievale n Transilvania (secolele XIVXVI), ClujNapoca, 2004. Guichonnet, Paul, Istoria Italiei, Bucureti, 2002. Haleki, O., La Pologne de 963 1914, Paris, 1933. Horia, Vintil, Dicionarul papilor, Bucureti, 1999. Howard, Michael, Rzboiul n istoria Europei, Timioara, 1997. Huizinga, Johan, Amurgul evului mediu, Bucureti, 1993. Inalcik, Halil, Imperiul Otoman. Epoca clasic. 13001600, Bucureti, 1996. Iorga, Nicolae, Bizan dup Bitan, Bucureti, 1972.

214 OCTAVIAN TTAR

Iorga, Nicolae, Histoire de la vie byzantine. Empire et Civilisation daprs les sources, vol. IIII, Bucureti, 1934. Iorga, Nicolae, Sinteza bizantin. Conferine i articole despre civilizaia bizantin, Bucureti, 1972. Kilsby, Jill, Spania: mrire i decdere. 14741643, Bucureti, 1998. Kondratieva, Tamara, Vechea Rusie, Bucureti, 2000. Krist, Gyula, Histoire de la Hongrie mdivale, tome I, Le temps des rpds, Rennes, 2000. Le Goff, Jaques, Civilizaia Occidentului medieval, Bucureti, 1979. Le Goff, Jaques, La civilisation de lOccident Mdivale, s. l., 1982. Le Goff, Jaques (coord.), Omul medieval, Iai, 1999. Logan, F. Donald, Vikingii n istorie, Bucureti, 1990. Lorin, Florica, Din istoria unui imperiu (turcii otomani), Bucureti, 1963. Luca, Cristian, Aspecte ale gastronomiei universale la sfritul Evului Mediu, Beclean, 2003. Lung, Ecaterina, Ev Mediu timpuriu sau Antichitate trzie? Limite cronologice, limite conceptuale, n Studii i Articole de Istorie, 2002, 67, p. 6578. Lung, Ecaterina, Zbuchea, Gheorghe, Istorie medie universal, vol. I, Europa medieval (secolele VXV), Bucureti, 2003. Machiavelli, Niccol, Istoriile florentine, Bucureti, 1960. Machiavelli, Niccol, Principele, Bucureti, 1968. MacDonald, Stewart, Carol Quintul: suveran, dinast i aprtor al credinei. 15001558, Bucureti, 1998. Madaule, Jaques, Istoria Franei, vol. I, Bucureti, 1973. Madgearu, Alexandru, Revenirea dominaiei bizantine la Dunre, n Anuarul Institutului de Studii Politice, de Aprare i Istorie Militar, 1998, p. 145157. Manolescu, Radu, Societatea feudal n Europa apusean, Bucureti, 1974. Mantran, Robert (coord.), Istoria Imperiului Otoman, Bucureti, 2001. Martinescu-Asu, Theodor, Viaa, iubirile i profeiile lui Mahomed, creatorul Coranului, Iai, 1994. Maxim, Mihai, rile Romne i nalta Poart. Cadrul juridic al relaiilor romno-otomane n Evul Mediu, Bucureti, 1993. Mrcule, Vasile, Relaiile Imperiului Bizantin i ale republicilor maritime italiene cu rile Romne pn n secolul al XV-lea, Sibiu, 2002. Mehmed, M. Ali, Istoria turcilor, Bucureti, 1976. Michelet, Jules, Scrieri alese, vol. I, Istoria Franei, Bucureti, 1973. Miquel, Andr, Islamul i civilizaia sa. Din secolul al VII-lea pn n secolul al XX-lea, Bucureti, 1994. Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului, ediia a II-a, Bucureti, 1966. Morisson, Ccile, Cruciadele, Bucureti, 1998. Morus, Thomas, Utopia, Bucureti, 1958.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 215

Mousnier, Roland, Monarhia absolut n Europa din secolul al V-lea pn n zilele noastre, Bucureti, 2000. Muntean, Vasile V., Bizantinologie, vol. III, Timioara, 19992000. Murean, Ovidiu, Renaterea european n viziunea istoriografiei romneti, Cluj-Napoca, 1997. Murean, Ovidiu, Umanism, Renatere i Papalitate n secolul al XV-lea, ClujNapoca, 2005. Musset, Lucien, Invaziile, vol. I, Valurile germanice, Bucureti, 2002. Musset, Lucien, Invaziile, vol. II, Al doilea asalt asupra Europei (secolele VII XI), Bucureti, 2002. Mussot-Goulard, Rene, Carol cel Mare, Bucureti, 2004. Negulescu, P. Petre, Filosofia Renaterii, Bucureti, 1986. Nicolae Iorga istoric al Bizanului, volum ngrijit de E. Stnescu, Bucureti, 1971. Nicolescu, A., Istoria civilizaiei britanice, vol. I, Din preistorie pn n secolul al XVII-lea, Iai, 1999. Obolensky, Dimitri, Un commonwealth medieval: Bizanul. Europa de Rsrit. 5001453, Bucureti, 2002. Oetea, Andrei (coord.), Istoria lumii n date, Bucureti, 1972. Oetea, Andrei, Renaterea i Reforma, Bucureti, 1968. Panaite, Viorel, Diplomaie occidental, comer i drept otoman (secolele XV XVII), Bucureti, 2004. Panaite, Viorel, Limbajul politico-juridic n Islamul Otoman. Dicionar de termeni i expresii, vol. I (Rzboiul, pacea, comerul), Bucureti, 1998. Panaite, Viorel, Pace, rzboi i comer n Islam. rile Romne i dreptul otoman al popoarelor (secolele XVXVII), Bucureti, 1997. Papacostea, erban, Evul Mediu romnesc. Realiti politice i curente spirituale, Bucureti, 2001. Papacostea, erban, Romnii n secolul al XIII-lea. ntre cruciat i Imperiul mongol, Bucureti, 1993. Pavlov, Plamen, Ianev, Iordan, Caiu, Daniel, Istoria Bulgariei,, Bucureti, 2002. Peters, Francis E., Mahomed i originile Islamului, Bucureti, 2003. Prmare, Alfred-Louis de, Originea islamului. ntre scriitur i istorie, Bucureti, 2004. Pinter, Z. K., iplic, I. M., Prelegeri de istorie medie universal, ediia a II-a, Sibiu, 2003. Pinter, Z. K., iplic, I. M., Europa i Orientul apropiat n evul mediu (secolele VXIII), Alba Iulia, 2006. Pirenne, Henri, Mahomed i Carol cel Mare, Bucureti, 1996. Pop, Ioan Aurel, Geneza medieval a naiunilor moderne (secolele XIIXVI), Bucureti, 1998.

216 OCTAVIAN TTAR

Pop, Ioan Aurel, Romnii i maghiarii n secolele IXXIV. Geneza statului medieval n Transilvania, Cluj-Napoca, 1996. Pop, I. A., Ngler, Th., Istoria Transilvaniei, vol. I (pn la 1541), ClujNapoca, 2003. Popa, tefan, Ruii. Istoria culturii i civilaiei. Secolele XIXVII, Constana, 2000. Popescu, Cristian Tiberiu, Templierii. Istorie i mister, ediia a II-a revzut i adugit, Bucureti, 2005. Procacci, Giuliano, Istoria italienilor, Bucureti, 1975. Puiu, Tiberius, Ucraina i ucrainienii. Schi istoric, Bucureti, 1999. Randell, Keith, Luther i Reforma n Germania. 15171555, Bucureti, 1994. Rendina, Claudio, Papii. Istorie i secrete, Bucureti, 2002. Rich, Pierre, Invaziile barbare, Bucureti, 2000. Rogers, Caroline, Henric al VII-lea, Bucureti, 2001. Runcan, Nechita, Cretinismul n primele trei veacuri. Compendiu istoric, Constana, 1997. Runciman, Steven, Cderea Constantinopolului, Bucureti, 1991. Rusu, A. Andrei, Castelarea carpatic. Fortificaii i ceti din Transilvania i teritoriile nvecinate (sec. XIIIXIV), Cluj-Napoca, 2005. Rusu, A. Andrei, Ioan de Hunedoara i romnii din vremea lui. Studii, ClujNapoca, 1999. Slgean, Tudor, Transilvania n a doua jumtate a secolului al XIII-lea. Afirmarea regimului congregaional, Cluj-Napoca, 2003. Seceleanu, Ion, Istoria geografiei i a descoperirilor geografice, Constana, 2001. Soporan, Florin-Dumitru, Afirmarea monarhiei habsburgice n Europa CentralOriental. 15261556, n Studia Medievalia, I, Cluj-Napoca, 2004, p. 253292. Sourdel, Dominique, Istoria arabilor, Bucureti, 2001. Sourdel, Dominique, Sordel-Thomine Janine, Civilizaia islamului clasic, vol. I, Bucureti, 1975. Spinei, Victor, Marile migraii din estul i sud-estul Europei n secolele IXXIII, Iai, 1999. Spiridonakis, Basile, Grecs, Occidenteaux et Turcs de 1054 1453, Thessaloniki, 1990. Stnescu, Gheorghe G., Mahomed profetul, Cluj-Napoca, 1998. Stiles, Andrina, Imperiul Otoman. 14501700, Bucureti, 1998. Tartler, Grete, nelepciunea arab (secolele VXIV), ediia a II-a, Iai, 2002. Ttar, Octavian, Aspecte internaionale ale constituirii Principatului Transilvaniei, Hunedoara, 2001. Ttar, Octavian, Cultur i civilizaie la romni, Sibiu, 1999. Ttar, Octavian, Europeni i otomani n Evul Mediu. Realiti politicodiplomatice i militare. Studii, Sibiu, 2003. Ttar, Octavian, Istoria Imperiului Bizantin. Prolegomene, Sibiu, 2004.

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 217

Theodorescu, Rzvan, Bizan, Balcani, Occident la nceputul culturii medievale romneti (secolele XXIV), Bucureti, 1974. Thomas, Hugh, El Imperio Espaol. De Coln a Magallanes, Barcelona, 2003. Treadgold, Waren, O scurt istorie a Bizanului, Bucureti, 2003. Tudor, Dumitru (coord.), Enciclopedia civilizaiei romane, Bucureti, 1982. Turcu, erban, Monarhia pontifical clasic. Principii ecclesiologice i realiti instituionale, n Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca, 19992000, 3839, nr. 2, p. 1938. Vauchez, Andr, Spiritualitatea evului mediu occidental. Secolele VIIIXII, Bucureti, 1994. Waley, Daniel, Later Medieval Europe. 12501520, London, 2001. Zllner, Erich, Istoria Austriei. De la nceputuri pn n prezent, ediia a VIII-a, Bucureti, 1997.

218 OCTAVIAN TTAR

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 219

Indice de nume i locuri


C

A Aachen, loc. 57, 60, 69, 103, 148, 153 Abd al-Rahman, emir 89 Abu Bakr, calif 87 Acra, loc. 105, 107, 108, 109 Adalbron, episcop 71 Adelaida de Louvain 74 Admar de Monteil, episcop 104 Adrian II, pap 78 Adrianopol (Edirne), loc. 163, 164 Atius (Flavius), general roman 34, 37 Afrodita (mit.) 31 Agenor (mit.) 31 Agilulf, rege al longobarzilor 39 Agrippa von Nettesheim 181 Ahmed, han mongol 156 Aia, soie a Profetului 87 Aix-la-Chapelle vezi Aachen al-Abbas, rud a Profetului 88 Alaric, rege al vizigoilor 35 Alba Iulia, loc. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33, 171, 215; ~ tratatul de la 172 Alba Regal vezi Szkesfehrvr Alberico Gentili 199 Albert, fiul lui Rudolf de Habsburg 120 Albert, fiul lui Rudolf IV 149 Albert II cel nelept 149 Albert de Habsburg, rege al Boemiei, al Ungariei etc. 151, 153, 156 Albi, loc. 112

Alboin, rege al longobarzilor 39 Alcuin 60 Alep, loc. 107, 130 Alexandria, loc. 195 Alexandru Aldea, domn al rii Romneti 159 Alexandru II, pap 99 Alexandru III, pap 115 Alexandru V, pap 143 Alexandru VI, pap 205 Alexandru cel Bun, domn al Moldovei 159 Alexios, prin bizantin 110 Alexios III, mprat bizantin 136 Alexios Commnenul, mprat bizantin 66, 104, 133, 134 Alfons V, rege al Aragnului i al Siciliei 145 Alfons Henriques, rege al Portugaliei 76 Alfonso I, rege al Asturiei i Lenului 75 Alfonso II, rege al Asturiei i Lenului 75 Alfonso V, rege al Portugaliei 145, 193 Alfonso VI, rege al Lenului i Castiliei 75 Alfonso VII, rege al Aragnului 75, 114 Alfred cel Mare, rege de Wessex 73 Ali, calif, ginerele Profetului 87, 88 Alinor vezi Eleonora de Aquitania Amasya, pacea de la 172 Amaury I, rege al Ierusalimului 107 Ana de Bretania 208 Anadect II, pap 134 Anastasios, patriarh 128 Ancona, loc. 184

220 OCTAVIAN TTAR Andrea Doria 170 Andrei II, rege al Ungariei 121 Andrei III, rege al Ungariei 122 Andronic I, mprat bizantin 136 Andronic, fiul mpratului Mihail VIII 137 Ankara, loc. 164 Antiohia, loc. 106, 107, 130; ~ principatul 104 Anvers, loc. 184 Aristotel 178 Arnulf 64, 68, 78 Arras, tratatul de la 147 Artois, loc. 147, 202, 206, 209 Arsuf, loc. 105, 109 Asan, ar 135, 136 Ascalon, loc. 105 Asparuch (Isperich), conductor al bulgarilor 41 Athaulf, vizigot 35 Atena, loc. 51 Attila, rege al hunilor 34 Augers, tratatul de la 206 Augsburg, loc. 66, 184; ~ pacea de la 210 Aurelian (Lucius Domitius Aurelianus) 46 Avignon, loc. 117, 143 Azincourt, loc. 147 B Bagdad, loc. 90, 91, 105; ~ califatul/califul de 65, 90, 130 Balduin, conte de Flandra 104, 105, 136 Balduin I, mprat latin de Constantinopol 136 Balduin II, mprat latin de Constantinopol 118, 137 Balduin III, rege al Ierusalimului 107 Balduin IV, rege al Ierusalimului 107 Barcelona, tratatul de la 206, 217 Bari, loc. 65 Bartolomeo Dias 193 Basarab I ntemeietorul 157 Basel, loc. 24 Batu, han 93, 94 Byezd I, sultan otoman 164, 165 Byezd II, sultan otoman 167, 168 Beirut (Beyrut), loc. 105, 109, 130 Bla II, rege al Ungariei 135 Bla III, rege al Ungariei 121, 135 Bla IV, rege al Ungariei 121 Belgrad, loc. 164, 166, 167, 169 Beloeozero, loc. 156 Benedict XIII, pap 143 Benevento, loc. 118 Bernard, nepotul lui Carol cel Mare 57, 64 Bernard (Sf. Bernard) 100 Bernard de Clairvaux 106 Bernon, abate la Cluny 100 Bertrand de Got, cardinal 117 Bianca-Maria Sforza 208 Bilbao, loc. 75 Bizan, loc. 39, 41, 43, 44, 45, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 61, 77, 81, 102, 103, 110, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 160, 162, 165, 191, 212, 213, 215, 217; ~ imperiu 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 66, 67, 69, 97, 109, 110, 121, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 135, 137, 139, 159, 160, 161, 162, 166, 191, 211, 212, 214, 216 Blaga, Lucian 18, 20, 22, 23, 50, 211 Blanche de Castilla 112 Bodin, Jean 181, 198, 199 Boemund (Bohemund) de Tarent 104 Bogdan Maramureeanul 157, 158 Boleslav II, cneaz al Boemiei 78 Boleslav II, rege al Poloniei 122 Boleslav cel Viteaz, rege al Poloniei 79 Bologna, concordatul de la 207 Bonifaciu VIII, pap 112, 117, 143 Bonifaciu IX, pap 143 Bonifaciu de Montferrat 109, 136 Bordeaux, loc. 146, 184 Boris, ar al bulgarilor 130 Bouvines, loc. 112 Braga, loc. 37 Bran, loc. 152 Brandenburg, loc. 122, 148; ~ electorul de 167 Bratislava, loc. 153 Bremen, loc. 122 Brest, loc. 146 Brtigny, pacea de la 146 Brezeanu, Stelian 52, 63, 67, 123, 124, 125, 127, 163, 212 Brindisi, loc. 132 Burgos, contele de 75 Bucek, fiul hanului Tului 93 Buda, loc. 121, 153, 169, 170, 173; ~ beylerbeylik-ul de 171

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 221 Burckhardt, Jakob 179, 212 Bursa, loc. 163 Bussi, Giovanni Andrea, episcop 23 Byblos, loc. 130 C Cadix, loc. 114 Caen, loc. 74 Caesareea, loc. 109 Caffa, loc. 166 Cairo, loc. 105, 106, 168 Calais, loc. 146, 210 Calicut, loc. 194, 195 Calixt II, pap 114 Calvin, Jean 25 Cambrai, tratatul de la 209 Canterbury, arhiepiscopia/arhiepiscopul de 73 Canut cel Mare 73 Carloman, fiul lui Carol Martel 55 Carloman, fiul lui Ludovic II cel Blbit 64 Carloman, fiul lui Pepin cel Scund 56 Carol, fiul lui Ludovic cel Pios 58, 59 Carol (cel Mare), mprat carolingian 39, 40, 53, 56, 57, 59, 60, 63, 69, 78, 115, 211, 213, 215 Carol cel Gros 64 Carol cel Pleuv 64, 71 Carol cel Simplu, rege francez carolingian 71 Carol (I) de Anjou, rege al Siciliei 112, 118, 137, 151 Carol III (cel Mic), rege al Siciliei 152 Carol I Robert (de Anjou), rege al Ungariei 122, 157 Carol IV, mprat german i rege al Boemiei 148, 149, 150, 152 Carol IV, rege al Franei 112, 120, 146 Carol V, rege al Franei 146, 150, 170, 208, 209, 210 Carol VI, rege al Franei 146, 147, 153 Carol VII, rege al Franei 147, 202 Carol VIII, rege al Franei 189, 205, 206, 208 Carol Martel, majordom n regatul franc 39, 55, 88 Carol V (Quintul), mprat german, rege al Spaniei (Carlos I) 169, 203, 208, 214 Cartagina, loc. 37 Casiodor (Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus Senator), istoric roman 36 Cateau-Cambrsis, pacea de la 210 Cavadonga, loc. 75 Cazimir III cel Mare, rege al Poloniei 123, 152, 154 Cazimir IV Jagello, rege al Poloniei 156, 204 Cellarius (Christopher Keller) 24, 25 Cesare Borgia 205 Cetatea Alb, loc. 167 Cernigov, cnezatul de 93, 123 Chagatai, han 93 Charroux, loc. 98 Chateaubriand, Franois-Ren de 26 Cherbourg, loc. 146 Childeric, rege al francilor 38 Chilia, loc. 167 Chinon, loc. 147 Chlotar, rege al francilor 54 Christburg, loc. 155 Cteaux, loc. 100 Clairvaux, abaia de la 100 Clement III, pap 108 Clement IV, pap 118 Clement V, pap 117 Clement VI, pap 150 Clement VII, pap 143, 208, 209 Clermont, loc. 99; ~ conciliul de la 103 Cluny, abaia de la 100, 106; ~ ordinul de la 100 Coimbra, loc. 76 Clovis, rege al francilor 38, 39, 54 Cognac, liga de la 208 Coloman (Crturarul), rege al Ungariei 80, 121 Columb (Coln), Cristofor (Cristbal) 25, 194 Conrad III, mprat german 106, 107, 122 Constantin, clugr 77 Constantin IV, mprat bizantin 41 Constantin V, mprat bizantin 128 Constantin IX, mprat bizantin 132 Constantin cel Mare 24, 44, 46, 47, 48, 49, 51 Constantinopol, loc. 24, 25, 27, 34, 35, 36, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 51, 53, 80, 81, 88, 91, 93, 103, 104, 106, 108, 110, 117, 118, 126, 128, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 160, 163, 165, 166, 168, 173, 213, 216; ~ imperiul de la 43, 47, 51, 129, 136, 137; ~ biserica de la 130;

222 OCTAVIAN TTAR ~ patriarhia de la 81, 128, 131, 157, 159, 160 Constantinus I vezi Constantin cel Mare Constana, soia mpratului Henric VI 134 Compigne, loc. 147 Crdoba, loc. 89, 114; ~ califatul de 89 Cracovia, loc. 123 Crcy, loc. 146; D Dan I, domn al rii Romneti 158 Dan II, domn al rii Romneti 159 Dandakan, loc. 90 Daniel, profetul 24 Dante 143 Danzig, loc. 122 Damasc, loc. 88, 89, 107, 130; ~ califatul de la 88, 126 Delhi, loc. 93 Demetrius Zvonimir 133 Diehl, Charles 127, 132, 213 Dijon, loc. 100 Diocleian (Caius Aurelius Valerius Diocletianus) 32, 46, 47 Dmitri, cneaz al Moscovei 156 Dmitri Ivanovici Donskoi 156 Domingo de Guzmn 101 Ducellier, Alain 49, 126, 213 Drnkurt, loc. 120 Dyrrachion, loc. 133 E Ecaterina, fiica regelui Ungariei Ludovic I 152 Edessa, loc. 104, 105, 106 Eduard (prinul Negru) 146 Eduard I, rege al Angliei 113 Eduard II, rege al Angliei 113, 146 Eduard III, rege al Angliei 113, 146 Eduard cel Btrn, rege de Wessex 73 Eduard Confesorul, rege al Angliei 73 Egbert, rege de Wessex 72 Elbing, loc. 122, 155 Eleonora de Aquitania 111 Elisabeta, fiica lui Sigismund de Luxemburg 153 Elisabeta, fiica lui Venceslas III 150 Elisabeta, soia regelui Ungariei Ludovic I 151 Emma, mama lui Eduard Confesorul 73 Epila, loc. 145 Erasm din Roterdam 181, 196, 197 Esztergom, loc. 80; ~ arhiepiscopia/arhiepiscopul de 79 taples, tratatul de la 206 Eugen III, pap 106 Euric, rege al vizigoilor 35 Enrico Dandolo 109 Europa (mit.) 31, 32 F Fatima, fiica Profetului 87 Faure, Paul 179, 190, 213 Fgra, feud 158 Ferrant I de Aragn 205 Ferdinand, rege al Castiliei 75 Ferdinand I de Habsburg 169, 170, 171, 172, 204, 209, 210 Ferdinand III, rege al Castiliei i Lenului 75, 114 Ferdinand cel Mare, rege al Lenului i Castiliei 76 Ferdinand de Aragn (Catolicul) 203, 207, 208 Ferdinand I de Aragn 153 Fernn Gonzles, conductor al Castiliei 75 Ferrara-Florena, conciliul de la 166 Filip, fiul lui Balduin I 118 Filip cel Bun, duce al Burgundiei 147 Filip cel Frumos, fiul mpratului Maximilian I 143 Filip I, rege al Franei 71, 103, 104 Filip II August, rege al Franei 108, 111, 112 Filip III cel ndrzne, rege al Franei 112, 146 Filip IV cel Frumos, rege al Franei 112, 114, 117, 146, 206 Filip VI (de Valois), rege al Franei 112, 146 Filip de Suabia, mprat german 110 Florena, loc. 118, 143, 166, 180, 184, 185, 199, 200, 205, 206, 207, 208 Foulque de Neuilly 109 Francesco dAssisi 101 Francisco Pizarro (Porcul) 194 Francesco II Sforza 207 Francisc I, rege al Franei 170, 200, 207, 208, 209 Frankfurt, Reichstagul de la 117

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 223 Frederic cel Argos, duce al Austriei 119, 120 Frederic V de Austria 149 Frederic de Suabia 108 Freiburg, tratatul de la 207 Friedrich I (Barbarosa) 78, 108, 115, 119, 122 Friedrich II, mprat german 78 Friedrich III, mprat german 149, 151, 154, 204 Frederic-Roger (Frederic II), mprat german 115, 116, 120 G Galerius (Caius Galerius Valerius Maximianus) 48 Galileo Galilei 180 Gallipoli (Gelibolu), loc. 163 Garcia, rege al Navarrei 75 Gatterer, istoric 25 Gdnsk vezi Danzig Gelimer, rege al vandalilor 37 Geneva, loc. 37 Genova, loc. 65, 70, 108, 115, 118, 184, 185, 205, 206 Geoffroi V cel Frumos Plantagenetul 74, 113 Geoffroy de Villehardouin 109, 213 George de Podiebrad 151 Georgios Maniakes 132 Gerhard Kremer (Mercator) 192 Germanos I, patriarh 128 Geza II, rege al Ungariei 135 Giangaleazzo, duce al Milanului 205, 206 Gibon, Edward 25 Gingis-han vezi Temugin Giordano Bruno 180 Giovanni Pico Dela Mirandola 181 Girolamo Savonarola 207 Giurgiu, cetatea 159 Gizella, soia regelui tefan I 79 Gniezno, loc. 78, 79 Godefroy de Bouillon 104, 105 Gorm cel Btrn, rege al Danemarcei 76 Gttingen, loc. 25 Granada, emiratul de 203; ~ loc. 114, 161, 189, 203; ~ tratatul de la 207 Grigore III, pap 128 Grigore VII, pap 100, 103, 120, 133 Grigore XII, pap 143 Grnwald, loc. 155, 159 Guillaume de Champlite 136 Guizot, Franois 26 Gutenberg, Johann 182 Guy de Lusignan 107 Gyk, fiul hanului gdai 93, 94 H Haakon IV, rege al Norvegiei 77 Haifa, loc. 105 Halici, cnezatul de 123 Halle, loc. 24 Hamburg, loc. 122, 186 Harald Dinte Albastru, rege al Danemarcei 76 Harald Haarfager (Pr Frumos), rege al Norvegiei 76 Hardenberg, Friedrich Leopold von 26 Harold Godwineson (Harold II), rege al Angliei 73 Hasan, fiul lui Ali 87 Hastings, loc. 73 Havelberg, loc. 122 Hayreddn Barbarossa 170 Hedviga, fiica regelui Ludovic I 152, 155 Heerwegen, editor 24 Hegel, filosof german 125 Henric Navigatorul 193 Henric Psrarul 68 Henric I (Beauclerc), rege al Angliei 74 Henric II (de Anjou), rege al Angliei 111, 113 Henric III, rege al Angliei 113 Henric IV, rege al Angliei 147 Henric V, rege al Angliei 147, 153 Henric VI, rege al Angliei 147 Henric VII, rege al Angliei 202, 203, 216 Henric VIII, rege al Angliei 197, 200, 203, 209 Henric I, rege al Franei 71 Henric II, rege al Franei 209, 210 Henric IV, mprat german 70, 78, 120, 133 Henric V, mprat german 74, 114 Henric VI, mprat german 115, 119, 134 Henric VII de Luxemburg, mprat german 149 Hera (mit.) 32 Herakleios, mprat bizantin 45, 125, 126 Herder, Johann Gottfried 26 Honoriu III, pap 115, 123

224 OCTAVIAN TTAR Horn, G. 25 Hugo Capet, rege al Franei 71 Hugo, conte de Vermandois 104 Hugo Grotius 181, 199 Hleg, han ilhanid 94 Humbert, legat papal 133 Husein, fiul lui Ali 87 I Iaroslav, loc. 123 Iconion vezi Konya Ierusalim, loc. 88, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Igor, cneaz kievean 80 Ilie, fiul lui Alexandru cel Bun 159 Ingelheim, conciliul de la 69 Innoceniu II, pap 134 Innoceniu III, pap 109 Innoceniu VII, pap 143 Ioan Asan III 137 Ioan cel Orb, rege al Boemiei 149, 150 Ioan de Hunedoara 154, 165, 166, 216 Ioan de Luxemburg, rege al Boemiei 120 Ioan Fr Fric 146 Ioan Fr ar, rege al Angliei 108, 111, 113 Ioan Sigismund Zpolya 171, 172 Ioan Zpolya, voievod al Transilvaniei, rege al Ungariei (Ioan I) 169, 170, 171, 209 Ioan II, rege al Franei 146 Ioan XI, pap 98, 100 Ioan XII, pap 69, 98 Ioan XXII, pap 143 Ioan XXIII, pap 143, 153 Ioan I Tzimiskes, mprat bizantin 130 Ioan III Vatatzes 137 Ioan VI Cantacuzino, mprat bizantin 163 Ioana (Nebuna) 208 Ioana dArc 147 Ioana de Navarra 112, 114 Iordanes, istoric sec. VI 35, 39 Iorga, Nicolae 45, 48, 50, 51, 52, 53, 125, 126, 213, 214, 215 Irena, fiica mpratului Mihail VIII 137 Isabela (Isabelle), soia regelui Eduard II 113, 146 Isabella de Castilia 203 Isabella, regin a Ungariei 171, 172 Isac II Angelos, mprat bizantin 108, 110 Isidor din Sevilla 35 Istanbul, loc. 167, 170, 172, 200 Iuriev, loc. 123 Ivan Alexandru 124 Ivan Danilovici, cneaz al Moscovei 156 Ivan III 204 Ivan IV cel Groaznic 204 Iznik, loc. 162, 163 Izmit vezi Nicomedia J Jaffa, loc. 108, 109 Jalal ad-Din 93 Jan Hus 144, 150 Jelling, loc. 76 Joo I, rege al Portugaliei 145 Jochi, han 93 Johann Mller 26, 192 Johann Reuchlin 181 John de Lancaster 113 John Wyclif 144, 147 Judith, soia lui Ludovic cel Pios 64 Justin I, mprat bizantin 40 Justinian, mprat bizantin 36, 39, 40, 48, 51, 52, 127, 128, 129 K Kadan, fiul hanului gdai 93 Kd Burhneddn 164 Kalisz, pacea de la 154 Kalmar, uniunea de la 148 Karakorum, loc. 93, 94, 193 Karaman, loc. 164, 166, 168 Karesi, emiratul 163 Kiev, loc. 80, 81, 93, 123; ~ cnezatul de 80, 81, 123; ~ mitropolia/mitropolitul de 81 Knut cel Mare, rege al Danemarcei 73, 76 Koblenz, loc. 37 Kln, loc. 148; ~ arhiepiscopul de 148 Kolomna, loc. 156 Knigsberg, loc. 105, 122 Konstanz, loc. 150; ~ pacea de la 115; ~ conciliul de la 144, 153 Konya, loc. 91 Ksedag, loc. 94 Kosovo, loc. 160, 164, 165 Kostroma, loc. 156 Krum, ar al Bulgariei 128

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 225 Kulkan, fiul lui Temugin 93 Kulm, loc. 122, 155 L Le Havre, loc. 184 Leon X, pap 34, 207 Leonardo da Vinci 181 Lipova, loc. 171 Livorno, loc. 184 Lorenzo de Medici (cel Mre) 205 Louvain, loc. 197 Ludovic XI, rege al Franei 202, 206 Ludovic XII, rege al Franei 200, 206 Ludovico Sforza (Maurul) 205, 206, 207 Luther, Martin 25, 209, 210, 216 Lyon, loc. 37, 184, 205 M Macao, loc. 194 Machiavelli, Niccol 181, 199, 214 Madrid, loc. 200, 208; ~ tratatul de la 208 Magdeburg, arhiepiscopia de 69 Magellan 194, 195 Magnus III Eriksson, rege al Suediei i Norvegiei 119 Maimonide 198 Mainz, arhiepiscopul de 69, 148 Malacca, loc. 194 Manfred de Hohenstaufen (al Siciliei) 118 Mantes, loc. 74 Mantua, loc. 200, 205 Mantzikert, loc. 91, 103, 133 Manuel I Comnenul, mprat bizantin 134, 135 Marco Polo 193, 212 Maria de Burgundia 208 Margareta de Danemarca 148 Maria, soia lui Sigismund de Luxemburg 152 Maria, soia regelui Ludovic II 208 Marienburg, loc. 155, 159 Marj Dbk, loc. 168 Marozia, amanta papei Sergiu III 98 Marsilia, loc. 108, 184 Martin IV, pap 118 Martinuzzi 171 Matilda, soia mpratului german Henric V 74 Mathilda, soia lui Wilhelm Cuceritorul 73 Matilda, soia regelui Angliei Henric I 74 Matia (Mtys) Corvin (de Hunedoara), rege al Ungariei 151, 154, 204 Mauriciu de Saxa 209 Maximilian I, mprat german 199, 204, 206, 207, 208 Mecca, loc. 86, 87, 168 Mecklenburg, loc. 122, 148 Medina, loc. 86, 88, 168 Mehmed I, sultan otoman 164 Mehmed II, sultan otoman 165, 166 Melik-ah, mare sultan 91 Melk, loc. 119 Memel, loc. 122 Merowec, rege al francilor 54 Metodiu, clugr 77 Metz, episcopatul de 210 Michelau, loc. 155 Michelet, Jules 26, 179, 214 Mieszko I, prin polonez 78 Mieszko II, rege al Poloniei 79 Mihail Angelos Ducas 136 Mihail Kerullarios, patriarh 132 Mihail iman, ar al bulgarilor 160 Mihail Voislav 133 Mihail VIII Paleologul, mprat bizantin 118, 137, 138 Milano, loc. 69, 143, 184, 200, 205, 206, 207, 210 Milutin, rege al srbilor 123, 160 Mircea cel Bun, domn al rii Romneti 153, 159, 164 Mohcs, loc. 169, 208 Mojaisk, loc. 156 Mojmir, cneaz al Moraviei 77 Mngke, fiul hanului Tului 93, 94 Montaigne, Michel de 181 Montevideo, loc. 194 Montimer 113 Moscova, loc. 81, 123, 156; ~ cnezatul/cneazul de 157 Mosul, loc. 130 Muawiyya, guvernator al Siriei 88 Muhammad (Profetul) 85, 86, 87, 99 Muhammad, ah al Horezmului 92, 93 Murd I, sultan otoman 163, 164, 165 Murd II, sultan otoman 164, 165 Murcia, loc. 113 Mus, fiul lui Byezd I 164 Mustafa, fiul lui Byezd I 164 Mller, Johann von, istoric iluminist 26

226 OCTAVIAN TTAR Myriokphalon, loc. 135 N Narbonne, loc. 35; ~ arhiepiscopul de 99 Navarino, loc. 167 Neapole, loc. 118, 143, 145, 200, 205, 206, 207, 209 Neuberg, tratatul de la 149 Niceea, conciliul de la 129; ~ imperiul de la 136, 137; ~ loc. (Iznik) 162, 163 Nicholas de Hereford 144 Nicolae Alexandru, domn al rii Romneti 152, 157 Nicolae II, pap 133 Nicolaus Copernicus 180 Nicolaus Cusanus 180 Nicomedia, loc. 163 Nicopole, loc. 152, 153, 164 Nijni Novgorod, loc. 157 Nikephor II, mprat bizantin 130 Nisa, armistiiul de la 209 Nitra, loc. 77 Novgorod, loc. 81, 157 Noyon, tratatul de la 207 Nur-Al-Din 107 Nrnberg, loc. 184, 192 Nymphaion, tratatul de la 137 O Obeyd-Allah, calif fatimid 89 Obolensky, Dimitri 40, 50, 78, 123, 128, 138, 159, 215 Odilon, abate de Cluny 100 Odoacru, rege german 25, 36 Olaf Eriksson Skttkonung, rege al Suediei 77 Olaf I Tryggvason, rege al Norvegiei 77 Olaf II, rege al Norvegiei 77 Oleg, cneaz kievean 80 Omar, calif 87 Omayya 88 Oradea, tratatul de la 170 Orhan, sultan 163 Orlans, loc. 54, 71, 146, 147 Orova, loc. 152 Osmn, sultan 162, 164 Othman, calif 87, 88 Otto I, mprat german 65, 66, 69, 119 Otto II, mprat german 69, 70 Otto III, mprat german 70, 79, 99 Otto IV, mprat german 112 Ottokar II, rege al Boemiei 116, 120 Otton de la Roche 136 Otrante, loc. 132 Oviedo, loc. 75 Oxford, loc. 144 gdai, mare han 93, 94 P Palermo, loc. 116, 134, 137 Paracelsus 181 Paris, loc. 38, 54, 71, 105, 140, 147, 151, 154, 198, 200, 212, 213; ~ tratatul de la 112 Pascal I, pap 64 Pascal II, pap 76 Paul Diaconul 60 Pavel, apostol 24 Pavia, loc. 39, 56, 69; ~ btlia de la 208 Pedro III, rege al Aragnului 113, 118 Pedro IV, rege al Aragnului 145 Pelayo, rege al Asturiei 75 Pepin, fiul lui Carol cel Mare 40, 56 Pepin, fiul lui Ludovic cel Pios 57, 64 Pepin cel Scund, rege al francilor 55, 56, 69 Pepin II de Heristal 55 Pervoslav Uro 135 Petrarca 143 Petre Venerabilul, abate de Cluny 106 Petru, conductor vlaho-bulgar 135 Petru din Amiens (Pusnicul) 103, 104 Petru Petrovi 171 Petru Rare, domn al Moldovei 169, 170, 171, 212 Petru I, domn al Moldovei 158 Piacenzza, loc. 103 Piero de Medici 205 Pisa, loc. 115, 143 Pius II, pap 151 Platon 83, 178 Poitiers, loc. 55, 88, 98, 146; ~ comitele de 71 Praga, loc. 144, 150, 151, 153; ~ ducele de 78; ~ mitropolia de 150 Prveza, loc. 170 Priscus, general bizantin 34

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 227 Pskov, loc. 123, 157 Ptolemeu din Alexandria 33 Purvey 144 R Radu cel Frumos, domn al rii Romneti 166 Radu Paznavagla, domn al rii Romneti 159 Radu I, domn al rii Romneti 158 Raguza, loc. 184 Rainald de Dassel 115 Rambaud, Alfred 44, 125 Ramiro, rege al Aragnului 75 Ramla, loc. 105 Rastislav, cneaz al Moraviei 77, 78 Ravenna, loc. 36, 42, 72 Raymond de Saint Gilles 104 Raymond III, conte de Tripoli 107 Reading, abaia de 74 Reims, loc. 54, 147; ~ arhiepiscopia/arhiepiscopul de 71, 72 Revel, loc. 122 Rhens, dieta de la 117 Riazan, cneazul de 93, 156, 157 Richard I, duce normand 73 Richard I (Inim de Leu), rege al Angliei 108, 111 Richard II, rege al Angliei 146, 147 Riga, loc. 122, 123 Rimini, Bula de Aur de la 116 Riurik 80 Robert (Sf. Robert) 100 Robert, conte de Flandra 104 Robert, ducele Normandiei 104 Robert cel Pios, rege al Franei 71 Robert Guiscard 70, 133, 134 Rodrigo Diaz de Bivar (Cidul) 75 Roger I, conte normand 70 Roger II, rege al Siciliei 106, 134 Rollon, conductor normand 71 Roma, loc. 34, 45, 48, 55, 64, 65, 69, 70, 103, 107, 110, 117, 128, 131, 132, 133, 143, 144, 148, 153, 200, 204, 206, 208; ~ sinodul de la 128; ~ Sfntul Scaun de la 131 Roman I, domn al Moldovei 158 Romanos IV Diogenes, mprat bizantin 91 Romulus (Momyllus) Augustus 25 Rostock, loc. 122 Rostov, loc. 156 Rouen, loc. 147; ~ comitatul 71 Rudolf de Habsburg, contele 116; ~ mpratul german 120 Rudolf, fiul lui Rudolf de Habsburg 120 Rudolf IV ntemeietorul 148, 149 S Saint-Quetin, loc. 210 Saladin (Salah-Al-Din) 89, 107, 108, 109 Salzburg, arhiepiscopul de 77 Sancho III (Sancho Garcia cel Mare), rege al Navarrei 75 Schlegel, August Wilhelm von 26 Sebe, loc. 171 Selciuk, cpetenie turc 90 Selm I, sultan otoman 161, 168, 173 Senlis, tratatul de la 206 Serai, loc. 94 Sergiu III, pap 98, 231 Severin, feud 158 Sevilla, loc. 35, 114, 183, 184, 195; ~ emiratul de 89 Sigismund de Luxemburg 141, 144, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 159 Silistra, tratatul de la 131 Silvestru II, pap 70, 99 Sirmium, loc. 40, 135 Skopje, loc. 160 Smolensk, cnezatul/cneazul de 123, 156 Soissons, loc. 38, 54 Spelman, H., jurist englez 27 Stettin, loc. 122 Stralsund, loc. 122; ~ pacea de la 148 Strasbourg, loc. 148; ~ tratatul de la 64 Suceava, mitropolia de 158 Sulpicius Severus 24 Suzdal, cnezatul de 93, 123 Sbodai 93 Sleyman, emir selciukid 133 Sleymn, fiul lui Orhan 163 Sleymn ibn Kutulma, sultan de Rum 91 Sleymn I, sultan otoman 165, 168, 169, 170, 172, 209 Svatopluk, cneaz al Moraviei 78 Sven Barb Despicat, rege al Danemarcei 76

228 OCTAVIAN TTAR Sven Estridsen, rege al Danemarcei 76 Szkesfehrvr, loc. 80 oimo, loc. 171 tefan, fiul lui Alexandru cel Bun 159 tefan cel Mare, domn al Moldovei 159, 166, 167 tefan Duan, rege al Serbiei 160 tefan Lazarevici 153 tefan Mailat 171 tefan Nemania 123, 135 tefan Uro II Miliutin 160 tefan I cel Sfnt, rege al Ungariei 79, 80, 124, 169, 171, 213 tefan II, pap 56 tefan II Nemania 123 tefan III, rege al Ungariei 135 tefan V, rege al Ungariei 137 T Tabriz, loc. 168, 170, 172 Tamerlan (Timur) 94, 164 Tancred de Lecce 115, 134 Tancred de Sicilia 105 Tarent, loc. 132 Tlmaciu, loc. 152 Temugin, han mongol 92 Teodoric cel Mare, rege al ostrogoilor 36 Teodosius (Theodosios) II, mprat 34 Theodor Lascaris 136 Theodor I Angelos 136 Theodor II Lascaris 137 Theodora, mprteas bizantin 129 Theodora, principes bizantin 163 Thessalonic, loc. 136, 137, 160, 164 Thierry, Augustin 26 Thomas Morus 181, 197, 198, 214 Thorn, loc. 122 Thyra, soia regelui Gorm 76 Tieck, Johann Ludwig 26 Timioara, loc. 43, 126, 140, 181, 211, 212, 213, 215; ~ beylerbeylik-ul de 172 Trnovo, aratul de 124, 160, 164; ~ arhiepiscopul de 136 Toledo, loc. 35, 75; ~ regatul de la 35; ~ conciliile de la 35 Tommaso Campanella 181 Tordesillas, acordul de la 194 Torun, tratatul de la 155 Toul, episcopatul de 210 Toulouse, loc. 35, 101; ~ comite/conte de 71, 104, 112 Trento, loc. 65 Trier, arhiepiscopul de 148 Tripoli, loc. 105, 107, 172; ~ comitatul de 107, 109 Troyes, tratatul de la 147 Tugrul-beg, conductor turc 90 Tului, han 93, 94 Turnu, cetatea 159 Tver, loc. 157 Tyr, loc. 105, 107, 109 Tzympe, loc. 163 U Uglici, loc. 156 Ulrich, duce al Carintiei 120 Ulrich von Drrenholz 120 Urban II, pap 99, 103 Urban VI, pap 143 Uro, jupan al Zetei 135 Uzun Hasan 166, 168 V Vclav (Venceslas) 78 Valamer, rege al ostrogoilor 35, 36 Valencia, loc. 75, 113 Valentinian III (Flavius Placidus Valentinianus), mprat roman 37 Valladolid, loc. 194 Van Helmont 181 Varna, loc. 154, 165 Vasco da Gama 193, 194 Vasile I, mprat bizantin 129, 130 Vasile II, mprat bizantin 130, 132 Vasile III 204 Vasile II Vasilievici, mare cneaz al Moscovei 157 Vauccelles, pacea de la 210 Vauchez, Andr 99, 217 Velbujd, loc. 160 Venceslas II, rege al Boemiei 120 Venceslas III, rege al Boemiei 149, 150 Venceslas IV, rege al Boemiei 150

EUROPA. DE LA ANTICHITATE LA RENATERE 229 Veneia, loc. 70, 109, 118, 133, 134, 136, 137, 151, 153, 165, 166, 167, 184, 186, 193, 200, 205, 206, 207, 208; ~ pacea de la 115; ~ liga de la 206 Verdun, tratatul de la 57, 64; ~ episcopatul de 210 Verona, loc. 110 Vidin, loc. 152; ~ aratul de 124, 160, 164; Viena, loc. 119, 169, 170, 172, 200 Visegrd, loc. 122 Viterbo, tratatul de la 137 Vlad Dracul, domn al rii Romneti 159 Vlad epe, domn al rii Romneti 159, 166 Vladimir, cneaz al Kievului 81 Vladimir, loc. 81, 123, 157; ~ cnezatul de 93, 123 Vladimir Monomahul, cnez al Kievului 123 Vladislav I Vlaicu, domn al rii Romneti 152, 154, 156, 157 Vladislav II Jagello, rege al Ungariei 204 Voltaire (Franois-Marie Arouet) 25 Vouill, loc. 35 Vratislav, cnez al Boemiei 78, 120 Vyehrad, loc. 154 W Waldemar I cel Mare, rege al Danemarcei 119 Waldemar II, rege al Danemarcei 119 Waldemar IV, rege al Danemarcei 148 Walter cel Srac 104 Wamba, rege al vizigoilor 35 Wat Tyler 142, 147

Wilhelm (Cuceritorul, Bastardul), duce normand, rege al Angliei (William I) 73, 74, 104, 113, 134 Wilhelm cel Bun, rege al Siciliei 115 Wilhelm cel Pios, duce al Aquitaniei 100 Wilhelm II, rege al Siciliei 134 William II (Rufus), rege al Angliei 74 Wismar, loc. 122 Wladislaw, duce de Opole (Oppeln) 152 Wladislaw Jagello, rege al Poloniei (Wladislaw II) 155 Wladislaw Lokietek, rege al Poloniei 122, 123 Wladislaw III, rege al Poloniei i Ungariei (Vladislav I) 153, 154, 155, 156 Worms, loc. 204; ~ concordatul de la 114 Y Yatrib vezi Medina York, arhiepiscopul de 73 Z Zadar, tratatul de la 151 Zamfirescu, Dan 48, 52, 127 Zamora, tratatul de la 76 Zara, cetatea 110 Zaragoza, loc. 75 Zarnowiec, loc. 155 Zeitz, loc. 24 Zenon, mprat bizantin 36 Zeus (mit.) 31, 32 Znojmo, loc. 153