Sunteți pe pagina 1din 4

Facultatea de tiine Economice

SEMINAR nr. 8

Metoda ONICESCU
Este o alt metod de raionalizare a deciziilor multicriteriale n condiii de certitudine. Aceast metod a fost conceput n dou versiuni: A) Prima variant n prima variant metoda ONICESC comport urmtoarele etape: !" Stabilirea matricei consecinelor alternativelor decizionale, notat cu A# $" Ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu n ordine descresctoare a consecinelor dac criteriul se optimizeaz prin ma%imizare& 'i n ordinea cresctoare a consecinelor dac criteriul se optimizeaz prin minimizare& o(in)ndu*se o nou matrice& notat cu +,- .sau ordonarea variantelor pentru fiecare criteriu n ordinea descresctoare& pornind de la valoarea optim". /" Scrierea unei noi matrice 0 +C- 0 n care se indic de c)te ori o variant i ocup locul 1. Aceast matrice este de urmtoarea form:

3! 3$ C5 . . 3m

! $ 22.. n 4!! 4!$22. 4 !n 4$! 4$$22. 4 $n . . . . . . 4m! 4m$22 4mn

unde: 4 i1 0 reprezint de c)te ori varianta i ocup locul 1# 4 i1 &!&$........m 6" Ierarhizarea variantelor dup o funcie de a7re7are de forma: f:3 89

definit prin: f .3i" 5

! 4i! : $ 9

4i$ : $

! 92224in: $n

Ierar;ia variantelor este dat de valorile descresctoare ale acestei funcii. APLI A!IA "#$ % n cadrul unei ntreprinderi& consiliul de administraie dispune de < variante de investiii pentru realizarea unei modernizri a flu%ului de producie .3!& 3$& 3/& 36& 3<". Ale7erea unei variante din cele cinci posi(ile de realizare se face n funcie de trei criterii: valoarea investiiei& durata de realizare 'i profitul. Nivelele celor trei criterii corespunztoare fiecrei variante sunt date n ta(elul =: &abelul % >a(elul consecinelor decizionale Criteriul Valoarea !urata de Pro$itul (Cj) investiiei reali"are (mil. lei) (mil. lei) (luni) Varianta Vi (C ) (C#) (C%) 3! !/???? /< !/@? 3$ !!<??? 6$ !<?? 3/ !$???? /@ !6=? 36 !$<??? 6? !6$? 3< !/<??? /? !/?? Cunosc)nd c fiecare criteriu are o anumit importan n etapa respectiv 'i anume: coeficientul de importan pentru C! * de ?&<# coeficientul de importan pentru C$ * de ?&/# coeficientul de importan pentru C/ * de ?&$# S se determine varianta optim de investiii folosind metoda ONICESC varianta I.

REZOLVARE
!" Aatricea consecinelor este: C! C$ 3! 3$ A 5 3/ 36 3< !/???? !!<??? !$???? !$<??? !/<??? /< 6$ /@ 6? /? C/ !/@? !<?? !6=? !6$? !/??

$" Ordinea variantelor n funcie de consecine: C! C$ C/ 3$ 3/ 36 3! 3< 3< 3! 3/ 36 3$ 3$ 3/ 36 3! 3<

,5

/" Aatricea locurilor ocupate de variantele decizionale: ! $ / 6 < 3! ? ! ? $ ? 3$ $ ? ? ? ! C5 3/ ? $ ! ? ? 36 ? ? $ ! ? 3< ! ? ? ? $ 6" Se calculeaz funcia de a7re7are pentru toate variantele decizionale astfel: f .3!" 5

? ! + ! ! + ? ! + $ ! + ? ! = ?&/B $ $$ $< $/ $6

$ ! + ? ! + ? ! + ? ! + ! ! = !&?/ $ $$ $/ $6 $< ! ! + ! ! + ? ! + ? ! = ?&=/ f .3/" 5 ? + $ $ $< $$ $/ $6 ! ! ! ! + ? ! = ?&/! f .36" 5 ? + ? + $ + ! $ $$ $< $/ $6


f .3$" 5 f .3<" 5 !

! + ? ! + ? ! + ? ! + $ ! = ?&/! $ $$ $< $/ $6

ntruc)t 3$ are valoarea cea mai mare& aceasta este considerat varianta optim.