Sunteți pe pagina 1din 9

Universitatea de Medicin i Farmacie Grigore T.

Popa Iai
Facultatea de Farmacie
GHID P!T"U "D#$T#"# %I P"&!T#"#
'U$"("II D 'I$!)(
Introducere
1. Structura lucrrii de licen
2. Reguli de redactare a lucrrii de licen
3. Reguli de prezentare a lucrrii de licen
4. Evaluarea lucrrii de licen
5. Anexe
Introducere
n conor!itate cu Regula!entul de organizare "i de#"urare a exa!enului de licen$ la
%niver#itatea de &edicin "i 'ar!acie ()rigore *. +opa, Ia"i exa!enul con#t -n.
evaluarea cuno"tinelor de #pecialitate prin exa!en tip gril /pe 0aza 0i0liograiei
#ta0ilite la nivel naional1
prezentarea "i #u#inerea lucrrii de licen.
'iecare #tudent are o0ligaia de a alege te!a lucrrii de licen "i cadrul didactic coordonator$
re#pect2nd$ pe parcur#ul ela0orrii "i prezentrii lucrrii$ cerinele i!pu#e de ace#ta "i
reco!andrile din prezentul g3id.
4oordonarea lucrrii de licen #e poate ace de ctre ur!toarele categorii de cadre didactice.
1. cadre didactice de predare a di#ciplinelor din planul de -nv!2nt aerent progra!ului
de licen$ av2nd gradul didactic de "e de lucrri$ conereniar #au proe#or5
2. a#i#teni univer#itari -n cola0orare cu un cadru didactic de predare coordonator din
categoria de#cri# la punctul 1.
*. +tructura lucrrii de licen,
6ucrarea de licen e#te #tructurat pe capitole "i include ur!toarele ele!ente o0ligatorii.
1. $operta 7 inor!aiile care tre0uie # apar pe coperta lucrrii de licen #unt prezentate
-n Anexa 1.
2. Pagina de titlu 7 conor! Anexei 2.
3. Declara,ia pe propria raspundere 7 conor! Anexei 3 8 la lucrarea de licen #e va
ata"a o declaraie pe propria r#pundere a a0#olventului$ din care # rezulte c lucrarea nu
e#te plagiat. 9eclaraia va i #e!nat -n original de ctre a0#olvent.
4. Grila de evaluare a lucrrii de ctre cadrul didactic coordonator #e!nat de ace#ta5
conor! Anexei 4.
5. $uprinsul 7 tre0uie # conin titlurile tuturor capitolelor$ #u0capitolelor "i !axi!u! a
#u08#u0capitolelor cu paginaiile de -nceput.
:. Introducerea va conine !otivaia alegerii te!ei$ gradul de noutate a te!ei$ o0iectivele
generale ale lucrrii$ titlul capitolelor "i legtura dintre ele. Introducerea nu #e
nu!eroteaz ca "i capitol.
;. $apitolele i su-capitolele 7 vor i nu!erotate a#tel. capitolele cu cire ro!ane "i
#u0capitolele cu cire ara0e5 iecare capitol poate conine -n inal o #eciune de concluzii.
<. $onclu.iile lucrrii 7 -n acea#t parte a lucrrii #e vor prezenta cele !ai i!portante
concluzii din lucrare5 de a#e!enea$ pot i cute con#ideraii per#onale a#upra te!ei
tratate -n lucrare.
2
=. #ne/ele 7 pot i introdu#e -ntr8o #eciune #eparat$ care nu #e nu!eroteaz. Reerirea la
Anexe tre0uie cut -n textul lucrrii.
1>. 0i-liogra1ia 7 va conine li#ta tuturor #ur#elor de inor!are utilizate pentru redactarea
lucrrii de licen. ?i0liograia nu #e va nu!erota drept capitol.
11. 6ucrarea de licen #e va realiza -n dou exe!plare$ unul #e va depune la #ecretariatul
acultii "i unul la cadrul didactic coordonator al lucrrii.
12. 6ucrarea de licen #e va depune -n perioada ai"at$ dep"irea ter!enului anunat duc2nd
la #u#pendarea dreptului de #u#inere a lucrrii -n #e#iunea re#pectiv.
2. "edactarea lucrrii de licen,
'or!atul 3ntregii lucrri e#te A4$ nu!rul !ini! de pagini iind de 5>.
Se vor re#pecta ur!toarele ele!ente.
1. Marginile paginii.
#t2nga. 2$5 c!5 dreapta. 2 c!5 #u#. 2 c!5 @o#. 2 c!.
2. Font 7 ontul utilizat pentru redactare va i *i!e# AeB Ro!an$ cu di!en#iunea de
12 puncte$ utiliz2nd -n !od o0ligatoriu diacriticele #peciice li!0ii ro!2ne /$ "$ $ -$ 21.
3. +pa,iere 3ntre r4nduri 8 textul va re#pecta o #paiere -ntre r2nduri de 1$5 linii.
4. #linierea te/tului 8 textul din cadrul paragraelor nor!ale va i aliniat -ntre !arginile
din #t2nga "i dreapta /justified1. +ri!ul r2nd al iecrui paragra va avea un alineat de
1$5 c!.
5. !umerotarea paginilor 8 nu!rul de pagin #e in#ereaz -n #u0#olul paginii$ centrat. Se
-ncepe nu!erotarea cu Introducerea.
:. #ntetul paginii 7 #e va in#era -ncep2nd cu introducerea "i va conine titlul capitolului.
;. Ta-ele 7 ta0elele #e nu!eroteaz cu 2 cire /ex. *a0elul II.11$ pri!a reprezent2nd
nu!rul capitolului$ iar cea de a doua reprezent2nd nu!rul ta0elului din capitolul
re#pectiv. *itlul #e !enioneaz dea#upra ta0elului$ centrat. 9ac ta0elul e#te preluat din
literatur va i #peciicat #ur#a 0i0liograic "i -n text va i inclu# cel puin o tri!itere la
ta0elul re#pectiv.
<. Figuri 8 igurile #e nu!eroteaz cu 2 cire /ex. 'igura II.11$ pri!a reprezent2nd nu!rul
capitolului$ iar cea de a doua iind nu!rul igurii din capitolul re#pectiv5 iecare igur
are nu!r "i titlu$ care #e !enioneaz #u0 igur$ centrat. 9ac igura e#te preluat din
literatur va i #peciicat #ur#a 0i0liograic "i -n text va i inclu# cel puin o tri!itere la
igura re#pectiv.
=. 0i-liogra1ia 8 cuprinde ur!toarele categorii. !ateriale tiprite /articole$ cri "i capitole
din cri1 "i #ur#e electronice /articole "i lucrri di#poni0ile on line$ #ite8uri con#ultate cu
3
o pondere !axi! de 5C din totalul 0i0liograiei con#ultate1. Ace#te reerine
0i0liograice #e vor in#era -n ordinea apariei -n text #au ala0etic5 reerinele r autor #e
vor !eniona la #2r"it. *oate reerinele 0i0liograice tre0uie # #e reg#ea#c -n lucrare.
?i0liograia tre0uie # cuprind !ini! 3> indicaii 0i0liograice.
a5 #rticol din reviste6
Exemplu. *oni# +D$ von SandicE DF$ AieBeg GE et al. *3e Hidden Sentinel Aode in
?rea#t 4ancer. Eur J Nucl Med 2>>25 2=. 3>58311.
-5 $arte6
Exemplu: A#3crot '&. Ion Channels and Disease. San 9iego$ 6ondon. Acade!ic +re##$
2>>>.
c5 $apitol din carte
Exemplu: +andio! &R$ 'i#c3er 9A. Immunoradiometric Assays. In. Sca0e# 4) editor.
Hand0ooE o Endocrine Re#earc3 *ec3niIue#. AeB JorE$ 6ondon. Acade!ic +re##$
1==3$ 2:852.
d5 Documente la care s7a avut acces on7line 8ma/im 95.
Exemplu:3ttp.KKBBB.re#3patent#.co!K&ulti8or!ed8collagenou#80io!aterial8!edical8
device8dt2>><>:1=ptan2>><>1453=;.p3pLtMpeNde#cription$
:. Pre.entarea lucrrii de licen,
Momentul i locaia preent!rii: a0#olvenii vor i anunati a#upra datei$ orei "i locaiei la care -"i
vor putea #u#ine lucrarea de licen -n aa co!i#iei. Aeprezentarea a0#olventului la data$ ora "i
locaia #ta0ilite poate atrage eli!inarea ace#tuia din exa!enul de licen.
Reguli de prezentare "i #u#inere a lucrrii de licen.
a. Pre.entare. a0#olventul -"i va #u#ine rezultatele cercetrii realizate$ cu a@utorul unei
prezentri !ulti!edia concepute -n +oBer+oint5
0. Timp ma/im de pre.entare. < !inute5
c. Timp alocat 3ntre-rilor6 !e!0rii co!i#iei$ -n li!ita a 283 !inute$ vor adre#a
a0#olventului -ntre0ri reeritoare la #u0iectul lucrrii de licen$ !etodologia utilizat$
rezultatele o0 inute$ interpretarea lor "i re#ur#ele olo#ite -n docu!entare. 4adrul didactic
coodonator nu va r#punde la -ntre0rile adre#ate a0#olventului de ctre co!i#ie.
Reco!andri pentru prezentarea "n #o$er#oint.
a. exi#tena o0ligatorie a unui #lide de titlu$ care va conine cel puin titlul lucrrii$ nu!ele
a0#olventului "i nu!ele cadrului didactic coordonator5
0. #lide cu cuprin#ul lucrrii de licen5
4
c. #lide8uri cu text$ ta0ele$ iguri /cu a@utorul ace#tora #e vor prezenta acele a#pecte ale
lucrrii ce #e dore#c a i co!unicate co!i#iei1
d. 182 #lide8uri pentru concluzii5
e. #lide8urile nu vor conine prea !ult text$ iar a-solventul nu va citi 3n totalitate
in1orma,ia de pe slide.
;. valuarea lucrrii de licen,
Aotarea lucrrii de licen #e realizeaz de ctre 4o!i#ia de Evaluare$ pe 0aza grilei de evaluare
a cadrului didactic coordonator "i a grilei de evaluare a !e!0rilor co!i#iei /prezentat !ai @o#1.
)ril de evaluare a lucrrii de ctre !e!0rii co!i#iei
!r.
crt.
$riteriu de evaluare Puncta<
1. Evaluarea calitii lucrriiKcercetrii -ntreprin#e.
; puncte
2. Re#pectarea regulilor de #tructurare a lucrrii conor!
prezentului g3id.
3. Re#pectarea regulilor de redactare a lucrrii conor!
prezentului g3id /cu accent pe !odul de tratare a reerinelor
0i0liograice1.
4. +rezentarea lucrrii "i r#pun# la -ntre0ri. 3 puncte
9. #ne/e
Anexa %: Coperta lucr!rii de licen!
Anexa &: #rima pa'in! a lucr!rii de licen! (#a'ina de titlu)
Anexa *: Declaraia pri+ind ori'inalitatea lucr!rii
Anexa ,: -rila de e+aluare 'rilei de e+aluare a cadrului didactic coordonator
G=idul pentru redactarea i pre.entarea lucrrii de licen, a 1ost apro-at 3n edin,a de
$onsiliu Pro1esoral al Facult,ii de Farmacie din data de ** 1e-ruarie 2>*:
+e aplic 3ncep4nd cu sesiunea de licen, septem-rie 2>*:.
5
Anexa %: Coperta lucr!rii de licen!
U!I?"+IT#T# D MDI$I!( %I F#"M#$I
G"IG@" T. P@P# I#%I
F#$U'T#T# D F#"M#$I
'U$"#" D 'I$!)(
4oordonatori "tiiniici. /acolo unde e#te cazul$ -n ordinea de#cre#ctoare a gradului
didactic1
*itlu acade!ic +renu!e Au!e
A0#olvent.
Au!e +renu!e
Anul
:
Anexa &: #rima pa'in! a lucr!rii de licen!
U!I?"+IT#T# D MDI$I!( %I F#"M#$I
G"IG@" T. P@P# I#%I
F#$U'T#T# D F#"M#$I
DI+$IP'I!#
Titlul lucrrii de licen,
4oordonatori "tiiniici. /acolo unde e#te cazul$ -n ordinea de#cre#ctoare a gradului
didactic1
*itlu acade!ic +renu!e Au!e
A0#olvent.
Au!e +renu!e
Anul
;
Anexa *: Declaraia pri+ind ori'inalitatea lucr!rii
%AIOERSI*A*EA 9E &E9I4IAP QI 'AR&A4IE ()RI)GRE *. +G+A, IAQI
'A4%6*A*EA 9E 'AR&A4IE
D$'#"#)I
+rin prezenta declar c lucrarea de licen cu titlul.
4oordonator RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR$
e#te ela0orat "i redactat de !ine "i nu a !ai o#t prezentat la o alt acultate #au
in#tituie de -nv!-nt #uperior din ar #au #trintate.
9e a#e!enea$ declar c toate #ur#ele utilizate$ inclu#iv cele de pe Internet$
#unt indicate -n lucrare$ cu re#pectarea regulilor de evitare a plagiatului.
- toate rag!entele de text reprodu#e exact$ c3iar "i -n traducere proprie din
alt li!0$ #unt -n#cri#e -ntre g3ili!ele "i dein reerina preci# a #ur#ei5
- reor!ularea -n cuvinte proprii a textelor #cri#e de ctre ali autori deine
reerina preci#5
- rezu!area ideilor altor autori deine reerina preci# din textul original.
Ia"i Se!ntur a0#olvent$
9ataRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Anexa ,: -rila de e+aluare 'rilei de e+aluare a cadrului didactic coordonator
%niver#itatea de &edicin "i 'ar!acie ()rigore *. +opa, Ia"i
'acultatea de 'ar!acie
9i#ciplina
Grila de evaluare grilei de evaluare a lucrrii de licen, cu titlul ATitlul complet al lucrrii
ela-orat de a-solventul 8a5 ....... 8nume i prenume5
!r.
crt.
$riteriu de evaluare
Puncta<
ma/im
Puncta<
acordat
@-serva,iiB
1. Evaluarea calitii
lucrriiKcercetrii -ntreprin#e.
; puncte
2. Re#pectarea regulilor de
#tructurare a lucrrii conor!
prezentului g3id.
1$5
puncte
3. Re#pectarea regulilor de
redactare a lucrrii conor!
prezentul g3id /cu accent pe
!odul de tratare a reerinelor
0i0liograice1.
1$5
puncte
*otal
4oordonator "tiiniic. *itlu$ +renu!e Au!e$ Se!ntura
S #e @u#tiic reducerea puncta@ului$ acolo unde e#te cazul
=