Sunteți pe pagina 1din 1

SC PLUSULET SA

Str. Stefan cel Mare, nr. 32,


Sector 2, BUCURESTI
Tel: 021 203 30 38
Fax: 021 203 30 40
Emal: nfoclent!"l#$#let.ro
Lasa copiilor placerea de a-si alege singuri jucariile
Stmate %omn#le Ion &o"e$c#,
'e cate or ()at confr#ntat c# %ec*a %e a ale+e ,#cara "otr(ta
"entr# co"l#l %($.- 'e cate or ,#cara alea$a $)a "otr(t (ar$te co"l#l#
$a# "referntelor ace$t#a-
C#no$can% ace$te %fc#ltat ntam"nate %e "arnt, am (ent n
a,#tor#l lor nfntan% #n ma+a*n a%re$at n $"ecal .co"lor/, ar n#
."arntlor/.
0o#l ma+a*n are o mo%altate #nca %e "re*entare a "ro%#$elor:
,#carle $#nt ex"#$e "e raioane separate n f#ncte %e (ar$ta co"lor,
"entr# ca e $ ale+ $n+#r ,#carle, a# posibilitatea sa incerce n loc#r
$"ecal amena,ate cele mai noi jucarii a"ar#te "e "ata. 'e a$emenea (a
"#nem la %$"o*te "er$onal $"ecal*at care $a or+an*e*e c# $#cce$
petrecerea de aniver$are a co"l#l# %($ m"re#na c# Hop si Top, ,#carle
l# "referate.
Ina#+#rarea ma+a*n#l# (a a(ea loc "e %ata %e 1 %ecem2re, *
m"ortanta "entr# fecare co"l, ar 2#c#ra c#m"arar #ne ,#car (a f
%#2la 3 la fecare ,#care c#m"arata (a "rm nca #na cadou. Tot n acea$ta
* $e (a or+an*a o tombola la care (or "artc"a toate c#"oanele "rmte n
ncnta ma+a*n#l# "rec#m $ c#"oanele trm$e c# "rn "o$ta. 4a acea$ta
tom2ola $e (or "#tea ca$t+a 10 premii con$tan% n ,#car ale$e tot %e co"
n (aloare %e 500R60 fecare.
7$a%ar, (a a$te"tam nce"an% c# %ata %e 1 %ecem2re %oar n$ott %e
co"l#l %($. "entr# ca ace$ta $a $ +a$ea$ca ,#cara ca#tata %e m#lt tm".
7l %#mnea(oa$tra,
&o"e$c# M8a
'rector %e mar9etn+, SC &4USU4ET S7
&S: PLUSULET (a a$tea"ta c# 2ratele %e$c8$e. &#tet coman%a "ro%#$ele
noa$tre $ "e :::."l#$#let.ro