Sunteți pe pagina 1din 24

M

M
M
A
A
A
R
R
R
A
A
A
M
M
M
U
U
U
R
R
R
E
E
E

JudeulMaramure
MaramureesteunjudenregiuneaMaramuredinnordvestul
Romniei,cureedinalaBaiaMare.Dinpunctdevederealculturii
tradiionale,actualuljudeestealctuitdinpatruzone(etnofolcorice)
distincte:araChioarului,araLpuului,araMaramureului(jumtateade
nordestaMaramureuluiIstoric)iaraCodrului(parteadesudvest),la
careseadaugZonaMetropolitanBaiaMare
Istoric
JudeulMaramureesteounitateadministrativcaresaconstituitdup
MareaUniredin1918cndparteadeSudariiMaramureuluiaintratn
componenaRomnieinperioadainterbelicJudeulMaramure(interbelic)
cuprindeanumaiparteadeNordEst,depesteMuniiGuti,aactualuluijude,
iarreedinaafostoraulSighet.Judeulavean1930opopulaiede161.575
delocuitori,dintrecare57,7%romni,20,9%evrei,11,9%ruteni,6,9%
maghiari,2%germani.a.CelelatepricarecompunacumJudeul
Maramure,inclusivoraulBaiaMare,afcutpartedinjudeulSatuMare
(interbelic).
DupAlDoileaRzboiMondiallimiteleadministrativealejudeuluiaufost
modificatepentruacuprindeiregiunilemenionatemaisus:araChioarului,
araLpuuluiiopartedinaraCodrului,rezultndactualuljudeMaramure
lacaresereferacestarticol.
ElestecontinuatorulvoievodatuluiMaramureului,alcomitatuluiMaramure
ialjudeuluiMaramure(interbelic).
Descrieregeografic
JudeulMaramureestesituatnparteadenordarii,fiinddelimitatde
judeeleSatuMare,Slaj,Cluj,BistriaNsudiSuceava,respectivlanord
fiinddelimitatdefrontieracuUcraina,avndosuprafatde6.215km(2,6%
dinsuprafaarii)iunreliefvariatcamorfologiesicomplexdinpunctde
vederegeologic.
ZonamontanaparinndCarpailorOrientalireprezint43%,zonacolinar
(dealuri,podiuriipiemonturi)circa30%,iarzonajoas(depresiuni,luncii
terase)restulde27%dinsuprafaajudeului.Principaleleunitimontanesunt:
MuniiRodnei(ceimainali),MuniiMaramureuluiilanulvulcanicIgni
Gutiible.
Reeauahidrograficestereprezentatdeprincipaleleruri:Tisa,Vieu,Iza,
LpuiSome.
Vegetaieifaun
Vegetaiaifaunasuntcaracterizateprintrovarietatedespeciinfunctiede
altitudine,uneleavandcaracterendemicmunilorRodnei.Speciiledeanimale
suntbinereprezentate,prezentndomarevarietatenfunciedealtitudine:n
zonaalpindecapraneagr,marmota,acviladestnc,njnepenidecocoul
demesteacn,iarnpduriledeconifereders,cocouldemunte,ursulbrun,
cerbulcarpatinialtele.Inruriledemunte,Tisa,Vieu,RuscovaiVaser,
alturidepstravilipantrieteceamaivaloroasaspeciedesalmonide,
lostria.
Datoritacestorbogiinaturale,njudetulMaramureaufostdeclarateprin
Decretul204/1997iH.C.J37/1994,20deobiectivenaturalerezervaii
naturaledeinteresnaional,iarRezervaiatiinificPietrosuMare(cuprinsn
ariateritorialaParculuiNaionalRodna)esteinclusnprogramulmondialal
UNESCOOmuliBiosfera,alturideDeltaDunriiiParculNaional
Retezat
[1]
.
Culturatradiionalmaramureean
GraiuriledinJudeulMaramure
Graiulmaramureeanesteunuldintrecelecincisubdialectedebazale
dialectuluidacoromn.AcestasevorbetenMaramureulistoric,nsatelede
pevileMara,CosuiIza.
njudeulMaramuresemaivorbetesubgraiulchiorean,lpueani
codrenescnregiunilerespective.AcesteafacpartedinGraiulArdelenesc,doar
cuoarecareinfluenedinparteaceluimaramurean

BISERICIPATRIMONIUUNESCO
Adevarate monumente arhitecturale, bisericile de lemn sunt cel mai bun
exemplu al maestriei prelucrarii lemnului si al simtului artistic din Maramures.
Ele reflecta rolul important pe care religia la avut in viata maramuresenilor
fiinddovadavieaobiceiurilorsitraditiilordeacumcatevasutedeanisicarese
maipastreazasiastazi.
Ca o recunoastere a unicitatii si a valorii creatiilor mesterilor maramureseni,
opt din cele aproximativ 100 de biserici vechi de lemn din Maramures au fost
incluseinPatrimoniulUniversalUNESCO.
BRSANA
Biserica cu hramul "Intrarea Maicii Domnului in Biserica" a fost construita in
1720 pe locul alteia mai vechi care a fost arsa de tatari. Initial, biserica a
apartinut unei manastiri (unica din
cele opt biserici patrimoniu UNESCO)
si doar la 1806 a fost mutata pe
amplasamentul actual. Biserica este
construita din lemn de stejar, are
acoperisdublu,turncufoisordeschis
si un coif conic. La stramutarea pe
actualul amplasament bisericii i sa
adaugat un pridvorul structurat pe
doua niveluri (solutie arhitecturala
rara la bisericile de lemn). Intreaga
constructie este incinsa cu un bru
sculptat in forma de funie impletita.
Iconografia, realizata de Toader
HodorsiIoanPlojodeste,estevariata
si are influente baroce. Pictura se
pastreaza in principal in naos si altar
si prezinta scene ample din geneza,
ciclul patimilor, episoade din viata lui
IsussiaFecioareiMaria.
Bisericapoatefivizitatazilnicintre9.00si17.00sinuexistataxadevizitare.

BUDETI
Biserica cu hramul "Sf. Nicolae" a fost construita la 1643, nu a fost niciodata
modificata sau extinsa si este un exemplu de arhitectura tipica din zona
Maramuresului istoric. Cu o inaltime de 38 m, biserica are acoperisul in doua
trepte pe toata suprafata ei si impresioneaza prin cei paisprezece stalpi (7 pe
fiecare latura) care sustin acoperisul. Turnul clopotnita are un foisor deschis,
evazat peste corpul turnului iar coiful are 4 turnulete. Acesta este un element
specific bisericilor din zona Lapus si era un semn ca satul avea Sfat al
Batrnilor/Juzilor. Usa de la intrare este superb decorata. Pictura parietala,
opera zugravilor Alexandru Ponehalski si Ianos Opris, este variata si bine
conservata. Icoana de pe masa sfnta si chivotul sunt deosebite, exista un
candelabru de lemn foarte elaborat si biserica dispune si de o colectie de
icoane pe sticla valoroase. Tot
aicisegasestecamasadezalea
celebrului haiduc Pintea
Viteazul(16701703).
Langabisericasegaseste'Masa
pomenilor', formata din mai
multe lespezi de piatra care au
inscrise numele familiilor
bogate din sat. Aici se
desfasuraSfatulBtrnilorise
dadeau pomeni familiilor
sarace. n prezent, biserica mai
este folosita pentru slujbele de
Crciun i Pate precum si
pentrununtisauinmormantari.
Taxa pentru vizitarea bisericii
estede3Ron/pers.iarcheiase
gaseste peste drum la Primaria
Budesti sau sunati la +40724
543761.

DESETI
Biserica cu hramul "Cuvioasa Paraschiva" a fost construita in 1770 pe locul
alteia mai vechi. Acoperisul are doua trepte pe toata lungimea constructiei cu
exceptia Altarului. Turnul clopotnita are foisorul deschis si extins peste
structura turnului. Pictura, realizata prin 1780 de catre Radu Munteanu cu
influente postbizantine, este foarte bine pastrata si infatiseaza scene clasice
din biblie (Judecata din Urma, Vechiul si Noul Testament, Ciclul patimilor).
Interesanta este o ilustrare a diverselor natii (evreii, turcii si tatarii, nemtii,
francii) cu elementele
vestimentare si culturale
specifice la Judecata de
Apoi. In pronaos este pictat
focul Iadului si sunt
exemplifica torturile la care
sunt supusi cei care ajung
acolo. Iconostasul este
dispus pe trei registre iar
Altarul are usi imparatesti
frumos decorate cu motivul
vitei de vie. In cimitir se
gasesc cruci celtice, dovada
avechimiicimitiruluidarsia
influentelor culturale
manisfestateinzona.
Taxa de vizitare este de 2
Ron/pers. iar cheia se
gaseste la casa parohiala, in
spatelebisericii.

IEUD
Bisericacuhramul"NastereaMaiciiDomnului"afostridicatainsecolulXVII,in
jurul anului 1620. Unii istorici si etnografi sustin ca biserica dateaza din 1364
insa elementele si stilul arhitectural precum si dimensiunea constructiei sau
momentul realizarii picturii interioare (1782) indica construirea edificiului la o
datamairecenta.Trebuiestiutcainpodulbisericiisadescoperit"Codicelede
la Ieud", considerat primul document in limba romana insa scris cu litere
chirilice. Codicele este datat in anii 13911392 prin aproximarea anului 6900
mentionat pe prima pagina a
manuscrisului. Biserica
construita din lemn de brad
are acoperis in doua trepte
(cu exceptia acoperisului
Altarului). Turnu are foisorul
deschisiarcoifulestedemici
dimensiuni. Usa de la intrare
are ancadrament masiv si
dispunedeunzavordelemn.
Pictura a fost realizata la
1782 de Alexandru
Ponehalschi si infatiseaza
Judecata de Apoi in pronaos
iarinnaosSf.Treime,Vechiul
si Noul Testament. Biserica
detine cateva icoane pe
lemn, un frumos candelabru
de lemn iar Sf. Masa este
deosebita fata de alte
biserici.
Inprezent,dincauzarefaceriipicturii,sepoatevizitadoarpronaosuliarinnaos
se pot intrezari printre schele doar cateva scene din pictura. Taxa de vizitare
este de 3 Ron/pers. iar pentru cheie trebuie sunat la numerele de telefon
afisatelangaintrareainbiserica.

PLOPI
Bisericacuhramul"Sf.Arhangheli"afostridicataintreanii17981805siafost
sfintita in 1811. In momentul ridicarii bisericii, in sat traiau 49 de familii iar
pretul constructiei a fost 49 galbeni, cate unul pentru fiecare familie din sat.
Constructie foarte zvelta, inalta de 47 m, biserica se imbina stilul
maramuresean cu cel nordtransilvanean. Acoperisul este intro singura
treapta, turnul clopotnita are foisor deschis iar coiful (hexagonal) are patru
turnulete,semncasatulaveaSfatalBatranilor/Juzilor.Bisericaesteinconjurata
de doua brauri
sculptate pe peretii
laterali. Tot pe peretii
laterali se pot
remarca ferestrele pe
doua niveluri, chiar
daca peretii nu sunt
suprainaltaticalaalte
biserici. Pridvorul a
fost adaugat ulterior
constructiei. Pictura
este conservata bine
insa doar pe tavan si
pe partea superioara
a peretilor, partea
inferioara a acestora
fiind vopsita cu var
alb. Iconostasul,
atribuit lui Stefan
Zugravul la 1810, se
desfasoara in doua
registre si prezinta
doua scene ample.
Usile imparatesti sunt
frumos sculptate,
avandmotivulviteide
vie. Biserica adaposteste un chivot deosebit, o cruce de lemn veche precum si
doua carti de rugaciune de valoare. Si in prezent biserica este unica din sat si
servestepentrutoateserviciilereligioase.
Nu exista taxa pentru vizitare dar donatiile sunt binevenite. Pentru cheia
bisericiisunatila+40741203676.
POIENILEIZEI
Bisericacuhramul"CuvioasaParaschiva"afostconstruitain1604,fiindsfintita
in 1637 si este una din cele mai vechi biserici de lemn din Maramures. Este o
biserica de mici dimensiuni, cu acoperis in doua trepte pe toata suprafata
constructiei iar structura este suprainaltata (modificare realizata in secolul
XVIII). Tot in aceasta perioada sunt cladite pridvorul si balconul din naos.
Pictura parietala, realizata la 1794 de zugravul Gheorghe din Dragomiresti, se
remarca prin cateva scene ample: Judecata de apoi, grupuri de alte natii cu
specificul lor (evrei, turci si tatari, arapi, tigani) sau scene din Geneza.
Iconostasulesterealizat
in trei registre. Altarul
este de forma patrata
(ceea ce dovedeste
originea arhaica a
constructiei) iar usile si
icoanele imparatesti au
o valoare artistica
deosebita.
In biserica nu exista
curent electric iar
lumanarile nu pot fi
folosite asa ca lumina
pentru vizualizarea
picturilorestedestulde
slaba. Taxa de vizitare
este 4 Ron/pers. iar
pentru cheie sunati la
+40726387120.

ROGOZ
Biserica cu hramul "Sf. Arhangheli" a fost ridicata in 1663 pe locul uneia mai
vechi arsa de tatari in 1661. Construita din lemn de ulm, biserica se remarca
prin abundenta de ornamente, prin intrarea pe latura sudica dar si prin
acoperisulunitar,foarteextinssiasimetric.Coifulfoarteevazatarecaelement
distinctdouapliurisiesteinzestratcupatruturnulete(semncasatulaveaSfat
alBatranilor/Juzilor).Usadelaintrareseremarcaprinformaancadramentulin
acolada dar si prin extensia speciala a acoperisului deasupra lespezii de la
intrare.Acelasitipdeancadramentsepastreazasilatrecereadintrepronaossi
naos aceasta fiind dotata cu o usa, spre deosebire de majoritatea celorlalte
biserici de lemn. Pictura, realizata la 1785 de mesterii Radu Munteanu si
Nicolae Man, este bine conservata iar Iconostasul este pictat direct pe perete,
intreiregistre.Bisericadetineunfrumoscandelabrudelemnprecumsicateva
icoane valoroase pe lemn si sticla. In exteriorul bisericii, pe latura nordica se
gasesteMasamosiloriaracoperisulestemultextinspentruaacoperiaceasta
masa. Masa este impartita in portiuni pentru fiecare familie bogata din sat iar
numeleacestorasunttrecutepeperetelebisericii.Aicibatraniisatuluijudecau
diverselepriciniiardePastifamiliilebogatedadeaupomenisaracilor.
Nusepercepetaxadeintraredardonatiilesuntbinevenite.Pentrucheiesunati
la numerele de telefon afisate langa usa de intrare in biserica.

URDETI
Bisericacuhramul"Sf.ArhangheliMihailsiGavril"afostconstruitain1766de
mesterul Ion Macarie si este considerata cea mai inalta biserica de lemn din
Romania 54 m. Acoperisul are doua trepte pe toata intinderea cladirii iar
coifularepatruturnulete(semncasatulaveaSfatalBatranilor/Juzilor).Biserica
esteconstruitadinlemndestejariarinsec.XIXsaadaugatunpridvorpedoua
niveluri.Bisericaarepodeadinpiatraspredeosebiredemajoritateabisericilor
de lemn. Pictura murala, realizata in 1783, se pastreaza destul de bine iar
Iconostasul actual este suprapus peste cel vechi si se desfasoara pe trei
registre. Fiecare scena si fiecare dintre registrele Iconostasului sunt delimitate
de celelalte prin rame, lucru destul de rar la bisericile din Maramures. Se
remarcausileimparatestifrumoaseprecumsicatevaicoanepelemnvaloroase.
In cimitir se gasesc cateva
crucivechidinpiatra.
Nu exista taxa de vizitare
insa donatiile sunt
binevenite. Pentru cheie
adresativa la casa
parohiala situata langa
poarta bisericii.

SIGHETMEMORIALULDURERII

Casacondamnamcomunismul,trebuiesailcunoastem!
FiindintrecereprinSighetulMarmatiei(aprox50kmdeBaiaMare)amvizitat
siMemorialulVictimelorComunismuluisialRezistentei.Acestaestepracticun
muzeu amplasat in cladirea restaurata a fostei inchisori comuniste de la
Sighet,darestemaimultdecatatat,esteopaginadinistorianoastra.Ceicare
aucelputinvarstameaisiamintesccusigurantadespreacelevremuri.
Taxadevizitareeste6leiptadulti,3leiptcopiisi3leitaxaptfotografiere,dar
meritatotibanii(oricumacestesumesuntfoartemici,dupaparereamea).
Inceputurileinchisoriidateazadin1897,fiindconstruitadecatreaustroungari,
cuocaziaaniversariiprimuluimileniumaghiar.Dupa1918esteinchisoarede
drept comun. Dupa 1948 incepe perioada de glorie a acestei inchisori, fiind
adusiaicielevi,studenti,taranidinrezistentamaramureseana,apoidupa1950
fiind adusi aici peste 200 de fosti ministri, parlamentari, ziaristi, militari,
episcopi, preoti, intelectuali, etc, inchisoarea devenind de maxima securitate.
53dintreacestiaaumurit,fiindinmormantatiinsecret,inlocurineidentificate
inca.
Dupa1955,inchisoareapoliticaSighetredevineinchisoarededreptcomun,iar
in1975estedesfiintatasisetransformaincet,incetinruina.
In 1993 Fundatia Academia Civica preia cladirea fostei inchisori si dupa o
muncatitanica,panainanul2000serealizeazaceeacesevedeastazi.
Fiecarecelulaadevenitomicasalademuzeu,purtandunnumedistinctsisunt
prezentate cronologic toate temele represiunii comuniste, ale distrugerii
constiintei, ale distrugerii intelectualitatii, etc si inlocuirea lor cu avantajele
oranduiriicomunistetotalitariste.
Catevaexemplede"sali"
Sala hartilor (Geografia spatiului concentrationar) este prima sala, de
informare
Represiuneaasuprabisericii
Securitateaintre19481989
Muncafortata
Comunizareaarmatei,politiei,justitiei
TarileEuropeideEstintre19451989
DeportareainBaragan
Rezistentaanticomunistainmunti
Celulaneagra(depedeapsa)
Regimulpenitenciar
Viatacotidianaincomunism
Sunt doar cateva dintre salilecelule de aici (vezi pozele atasate), fiecare fiind
plinadeexponate,materiale,documentereprezentative.
DeasemeneasepotvedeaceluleleincareaumuritIuliuManiusauGheorghe
Bratianu.
Daca nu ati mai vazut de mult aspecte cotidiene ale vietii in comunism
uniforme de pionieri, soimi ai patriei, celebrele sticle de lapte sau de sifon,
canistreledebenzina,magnetofoanesipickuprusesti(Mayak,Kashtan,etcvi
le amintiti? ), portrete si busturi cu El si Ea, pagini din ziarele Scanteia si
ScanteiaTineretuluiaicilegasiti.
De asemenea instrumente de tortura ale Securitatii, obiecte personale ale
detinutilor, haine ale detinutilor, paturi, lanturi, zabrele, etc toate aici le
gasiti.
In curtea din spate este un fel de mausoleum spatiu de reculegere si
rugaciuneinmemoriavictimelorcomunismului.
De altfel pe toti peretii ce flancheaza acest spatiu sunt inscriptionate numele
tuturorcelorceaumuritininchisori,lagare,saudeportari.
IncurteadinspatelateralgasitiCortegiulSacrificatilorunansamblustatuar
impresionant
DeacestMemorialapartinesiCimitirulSaracilor,aflatlaiesireadinSighetspre
Sapanta (Satu Mare), unde au fost inmormantati in gropi anonime detinutii
politici,printrecaresiIuliuManiusiGheorgheBratianu

IMITIRULVESELDINSPNA

Cimitirul Vesel este un cimitir din localitatea Spna, judeul Maramure,


faimos pentru crucile mormintelor viu colorate, picturile naive reprezentnd
scene din viaa i ocupaia persoanelor nhumate. Pe unele cruci exist chiar
versuri n care sunt amintite, deseori cu nuane umoristice, persoanele
respective.
Ineditul acestui cimitir este diferenierea fa de majoritatea culturilor
popoarelor, care consider moartea ca un eveniment foarte solemn. n anul
1935, la sugestia preotului grecocatolic Grigore Riiu, care era i profesor de
romnilatin,StanIoanPtraarealizatparteaverticalacrucilorcevamai
lat, cu loc pentru epitaf. Din 1935 dateaz primul epitaf, iar din anii 1960
ncoace,ntregcimitirulafostpopulatcucirca800astfeldecruci,sculptatedin
lemn de stejar, devenind un muzeu n aer liber de natur unic i o atracie
turistic.
Unelecrucisuntpictatepeambele pri. Peoparteeste plasatodescriere a
vieiiceluingropat,iarpecellaltodescriereamotivuluimorii.

Drumul Bisericilor de lemn - Ziua 1Baia Mare => Tautii de Sus => Baia Sprie => Mara => Deseti =>
Harniceti => Sat ugatag => Giuleti => Berbeti => Vadu Izei =>
Sighetu Marmaiei => Iapa => Campulung la Tisa => Sapana
Distanta: 88.7 km
Timp: 2 ore si 30 min mers cu masina

Ziua incepe cu un drum pe serpentinele acoperite de padure. Ajunsi in
varful Pasului Gutai privelistea se deschide in fata noastra. Drumul isi
continua cursul, dar de aceasta data la vale, tot pe serpentine, pana in
Desesti.

Baia Mare => Deseti (42 km, 1ora)
Primul monument UNESCO se afla in Desesti, unde in 1717 dupa cum
spune legenda, biserica de lemn a ars din temelii dupa invazia tatarilor.
Multi sateni au murit incercand sa stinga flacarile. Din toata biserica a
ramas o singura piatra si dupa traditie satenii nu au putut sa
construiasca alta biserica in acelasi loc. Locul nu era cel mai potrivit,
deoarece foarte multi au murit acolo in incercarea de a stinge focul.
Localnicii au incercat de cinci ori sa stabileasca locul pentru noua
biserica. A cincea oara, cand au rostogolit piatra si aceasta a ramas in
picioare, a fost stabilit locul bisericii. Biserica poarta numele de
Cuvioasa Paraschiva.Deseti => Sighetu Marmaiei (33 km, 45 min), Sapana (din Sighet -
15km, 35 min)
Pentru aceasta zi nu mai exista nici un monument UNESCO de vizitat,
dar va ramane timp suficient pentru a explora alte atractii, cum ar fi cele
din Sapanta.
Vadu Izei va fi ultimul sat prin care veti trece inainte de a ajunge in
Sighetu Marmatiei.

Odata ce ati intrat in Sighet, continuati-va drumul pana ajungeti in centrul
orasului. Inainte de a intra in centru, pe partea dreapta a drumului, se
afla Muzeul Satului. Aici se poate vedea o mica particica a satului
traditional maramuresean.Cand ajungeti in piata din centru, veti gasi un loc mare de parcare si un
centru de informare care este amplasat in partea dreapta a pietei.
Sighetu, cum il numesc localnicii, este destul de mic pentru a fi explorat
in cateva ore de mers pe jos.
Asigurati-va ca vizitati Memorialul Victimelor Comunismului si al
Rezistentei, Casa Memoriala Elie Wiesel si Muzeul Etnografic. Dati click
aici pentru mai multe informatii despre obiectivele turistice din Sighet.
Dupa ce ati petrecut o dimineata placuta in Sighet, traseul continua cu
vizita la Sapanta, care este localizata foarte aproape de granita cu
Ucraina.Sapanta este cunoscuta in lume si in Romania datorita Cimitirului Vesel.
Cimitirul este vizitat de oricine vine in Sapanta, datorita unicitatii sale,
data de Stan Ioan Patras, sculptor in lemn inca din 1935.
Crucile din cimitir sunt sculptate de el; fiecare cruce contine cate un
epitaf ce descrie ceva semnificativ din viata decedatului. Patras a murit
in 1977 si este inmormantat in acest cimitir, aproape de biserica. El si-a
confectionat propria cruce inainte de a muri.

Dumitru Pop este cel care continua munca lui Patras; el locuieste in casa
mesterului, care este si muzeu. Anual sunt sculptate cam zece cruci.
Tot in Sapanta, se poate vizita Manastirea Peri, catalogata drept cea mai
inalta biserica de lemn din lume.

Drumul Bisericilor de lemn - Ziua 2


Sapana => Sighet Marmaiei => Vadu Izei => Onceti => Naneti =>
Brsana => Strmtura => Rozavlea => ieu => Poienile Izei => Botiza
=> Bogdan Voda => Ieud

Distanta: 75 km
Timp: 2 ore 30 min mers cu masina

Ruta de azi se intoarce prin Sighet, unde puteti vizita locurile pe care nu
ati avut timp sa le vizitati inainte. La plecarea din Sighet veti urma drumul
spre sud in Vadu Izei, unde o veti lua la stanga si veti incepe drumul de-
a lungul Vaii Izei. Prima oprire de azi este la Barsana, sat ce gazduieste
una dintre cele mai frumoase biserici de lemn inscrisa in patrimoniul
UNESCO si o manastire foarte renumita.

Biserica Intrarea Maicii Domnului din Barsana a fost construita in 1720,
si apoi mutata in locul unde se afla si azi, in 1806. Legenda spune ca
biserica a fost mutata din locul original pentru ca sufletele ciumatilor sa
se poata odihni in liniste la umbra bisericii.La iesirea sudica a satului, vizitatorii vor gasi Manastirea Barsana, care
este probabil unul dintre cele mai des vizitate locuri din Maramures.
Manastirea este un adevarat exemplu al arhitecturii din lemn. Odata
intrati in complexul manastirii veti avea un sentiment unic, datorita
privelistii ce va inconjoara. Majoritatea constructiilor din complexul
manastirii sunt deschise pentru vizita.


La ieirea din Brsana, ruta se continu de-a lungul Vii Izei.
Odat ce ai ajuns n ieu, urmati drumul din dreapta ce o ia nspre
Poienile Izei (10,5 km, 15 min). Biserica din patrimoniul UNESCO, din
Poienile Izei, Sfanta Paraschiva este unul dintre cele mai bine pstrate
monumente din Maramure. Biserica a fost construit n 1605 i este
acoperit n interior de fresce impresionante.Ruta se ntoarce la ieu pentru a se continua de-a lungul rului Iza.
Urmatoarea oprire este la Ieud, unde se ajunge lund-o spre Bogdan
Vod. Din drumul principal, luai-o la dreapta i mergei 5,8 km, 7 min,
pn ajungei n centrul Ieudului. Ieudul dateaz din secolul al XIV-lea i
gzduiete o alt biseric de lemn i un muzeu de prelucrare al cnepei.
Biserica din Deal este confecionat din lemn de brad i a fost mult
vreme considerat de unii specialiti ca fiind cea mai veche biseric de
lemn din Europa. Datrile dendrocronologice au stabilit ns, c edificiul
ar fi fost construit n intervalul 1611 - 1621. Biserica poart hramul
Naterii Fecioarei Maria, srbtorit n 8 septembrie. Tot aici, a fost gsit
n podul bisericii, un document din 1391; documentul, Codicele de la
Ieud, este considerat prima scriere n limba romn.
In Sieu veti gsi cu usurin cazare, deoarece, aici, multe familii detin
pensiuni.

Drumul Bisericilor de lemn - Ziua 3
Ieud => Brsana => Valeni => Calineti => Srbi => Budeti => Ruptura
=> Cavnic => Strmbu Baiut => Lapu => Rogoz => Trgu Lapu =>
Cufoaia => Ruor => Copalnic Manastur => Laschia => Faureti =>
Plopi => urdeti => Daneti => Siseti => Baia Sprie => Baia Mare

Distanta: 164 km
Timp: 4ore 15 min
Ieud => Budeti (52 km, 1 ora 45 min)

Ziua a treia a acestui traseu vi se va parea mai lunga decat celelalte,
deoarece trebuie parcursi mai multi kilometri, dar aveti ocazia sa admirati
privelistea minunata.
Ruta incepe cu drumul pana la Barsana, unde va trebui sa o luati la
dreapta inspre Valeni si Calinesti. Cand ajungeti in Calinesti, luati-o la
stanga si treceti prin Sarbi. Aceasta localitate are multe porti de lemn
situate pe partea dreapta de mers a drumului. In drumul dumneavoastra,
merita sa va opriti sa vedeti moara de apa, inca functionala, care este
folosita in procesarea lanii. Moara se afla cam la mijlocul satului.

Primul monument UNESCO este biserica de lemn din Budesti. Biserica
Sf. Nicolae dateaza din 1643 si a fost construita pe locul altei biserici. In
afara de frumusetea sa, biserica mai este faimoasa si pentru faptul ca
gazduieste armura lui Pintea Viteazu'.

Budeti => Rogoz (50 km, 1 ora)
Aceasta sectiune a itinerariului se desfasoara in Tara Lapusului, de-a
lungul raului Lapus. In drumul spre Rogoz, merita sa vizitati "Caverna
Oaselor", localizata la 2 km departare de orasul Strambu Baiut. Aceasta
pestera a luat numele dupa descoperirea unor fosile de urs. Intreaga
zona este ideala pentru plimbari pe jos sau cu bicicleta. De-a lungul
raului exista masute si bancute pentru cei ce doresc sa se odihneasca
sau sa stea la picnic. Satul Lapus, care este inaintea satului Rogoz este
cunoscut pentru necropolele care dateaza din Epoca de Fier.
La mica distanta de Lapus se afla satul Rogoz, care dateaza din anul
1488 si a fost candva a lui Stefan cel Mare si a altor conducatori ai
Moldovei. Nu departe de drumul principal, se poate vedea biserica
ortodoxa de lemn construita in 1661.

Biserica Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril face parte din patrimoniul
UNESCO si este unica datorita intrarii sudice care are acoperis
asimetric. Masa moilor este acoperit de streini, fcut din brne lungi
ct biserica i crestat din metru in metru. n dreptul cresturilor din
peretele bisericii sunt scrise nume ale familiilor nstrite, proprietare pe
rosturile din masa moilor. n zilele de srbtoare, aceste familii
organizau mese n curtea bisericii, dnd poman sracilor pentru
sufletele celor morti.
Rogoz este de asemenea si resedinta unui artizan, sculptor in lemn,
domnul Serban. Atelierul lui se poate vizita, fiind situat mai in sus de
biserica, de unde se pot cumpara suveniruri. La cerere se poate vedea
mobila spectaculoasa ce-i decoreaza casa.

Rogoz => Copalnic Manastur => Plopi => urdeti => Baia Mare (62
km, 1ora 30 min)
Primul oras prin care veti trece dupa ce ati parasit Rogozul este Targu
Lapus.
Pentru cei care dispun de mai mult timp, in Targu Lapus sunt multe
lucruri interesante de vazut, lucruri si locuri care sunt bine promovate de
catre Asociatia de turism din Targu Lapus.
Odata ce ati iesit din Tragu Lapus, faceti o mica oprire pentru a admira
minunata priveliste. Intr-o zi senina se pot vedea cele trei varfuri
muntoase ale Muntilor ibles si in dreapta lor varful vulcanic Satra, care
a fost casa lui Pintea Viteazul.

Drumul v duce pe sub dealul "Culmea Prelucii" unde se pot observa
case din loc in loc. Dupa Cernesti, drumul serpuieste prin padure. In
mijlocul padurii, la 2 km de la drumul principal, se afla Muzeul Florian, un
muzeu de sculpturi in aer liber, loc preferat de sculptorii amatori. Drumul
pana la Muzeul Florian nu dureaza mai mult de 20 de minute si este
ideal pentru a va relaxa plimbandu-va prin padure. Pe masura ce va
indreptati spre Copalnic Manastur, veti ajunge si in Cernesti. Unii sateni
cresc albine, iar apoi vnd mierea gustoasa. Exista si un festival al
stuparilor in aceasta localitate.

Odata ajunsi in Copalnic Manastur, o veti lua la dreapta si va veti
indrepta spre ultimele doua biserici de lemn din Maramures. Prima
biserica de lemn este cea de la Plopis si se afla la 2 km departare de
drumul principal. Constructia acestei biserici a inceput in 1798 si a fost
terminata in 12 noiembrie 1811. In acea zi, un document a fost gasit la
piciorul prestolului, document ce a fost ascuns impreuna cu 49 de
monede depuse cate una de fiecare familie care a participat la ctitorirea
bisericii. Localitatea este cunoscuta si datorita mesterilor care sculpteaza
lemnul.

Dup ce ai plecat din Plopi, facei dreapta pentru a ajunge pe drumul
principal pentru o scurt oprire la urdeti. Biserica din Surdesti este
localizata la 1,5 km departare de drumul principal si este semnalizata.
Biserica de lemn Arhanghelii Mihail si Gavril a fost construita in 1721, de
catre Toma Macarie, un mester popular ce sculpta in lemn. Biserica a
fost construita pentru comunitatea greco-catolica din Surdesti. Biserica
este considerata cea mai inalta constructie de stejar, turnul msurnd
54m, nlimea total de la sol fiind de 72m. Frumuseea bisericii este
sporit de existena brului n funie rasucit. Scene biblice sunt pictate in
interior si dateaza din 1783.
Biserica din urdeti incheie itinerariul monumentelor din patrimoniul
UNESCO din Maramures. Dupa ce ati plecat de la biserica, faceti
dreapta pentru a ajunge la drumul principal. Urmati drumul pana ajungeti
in Baia Sprie, de unde o luati la stanga si in scurt timp ajungeti in Baia
Mare.

S-ar putea să vă placă și