Sunteți pe pagina 1din 16

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului

Masurarea tensiunii
arteriale si pulsului

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Cuprins

Presiune; tensiunea arteriala (TA); unitati

Profil; presiunea arteriala / venoasa; presiunea


sistolica si diastolica

Metode de masurare a TA

Unda de puls

Detectoare IR pentru pulsUMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Presiune. Tensiunea arteriala

Presiunea arteriala este presiunea sanelui din interiorul


sistemului circulator

Tensiunea este forta cu care peretele raspunde la o presiune


aplicata

Presiunea (p)! forta (") aplicata unei unitati de suprafata (#)

Presiunea unui fluid!

Componenta statica (presiunea hidrostatica)

Componenta dinamica, datorata curgerii (presiune hidrodinamica)


p=
F
S
p=gh
v
2
2

h inaltimea coloanei de lichid

v viteza de curgere

densitatea lichidului

g acceleratia gravitationala

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Presiune. Tensiunea arteriala

Semnificatia presiunii statice / dinamice:

Presiune mai mare e$ercitata de coloane de lic%id mai inalte

Presiune mai mare la vite&e de curere mai mari

Unitati de masura pentru presiune!

#istemul international (#I)! N/m


2
= Pa pascal!

Alte unitati!

Bar" atmosfera (presiunea e$ercitata de o atmosfera)

' (ar ) '*


+
Pa; ' atm ) '.*',-+ (ar

U#itati ma#ometrice!

mm. (torr) / inaltimea unei coloane de mercur care e$ercita o anumita presiune
%idrostatica ec%ivalenta

01* mm. ) ' (ar ) '**** Pa

cm.
-
2 / inaltimea unei coloane de apa care e$ercita o anumita presiune %idrostatica
ec%ivalenta

' cm.-2 ) 34.*1,4 PaUMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Presiune. Tensiunea arteriala

Aplicatie:

Conversie intre mm. si cm.


-
* (1 mmHg = 1.33! cmH
"
#)


.
) ',+,5 6 /m
,


.
-
*
) '*** 6/m
,

'** mm. ) ',.+,5 $ '** mm.-2


) ',+,.5 mm.
-
2
) ',+.,5 cm.
-
2

Calculatrea inaltimii coloanei de sane arterial dintr7un vas de sane


perforat

#e considera densitatea sanelui apro$imativ eala cu a apei

2 presiune sistolica de '-* mm. implica o coloana de '.,+,5 8 '-* ) '1-.5' cm apa
(sane)
p=gh
p=
Hg
gh
Hg
=
H2O
gh
H2O
h
H2O
=

Hg
h
Hg

H2O
h
H20
mm=13.534h
Hg
mm
h
H20
cm=1.3534h
Hg
mm

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Tensiunea sistolica si diastolica

Datorita contractiilor ritmice ale cordului si curerii


pulsatile9 valorile TA vor varia intre!

2 valoare ma$ima / in timpul sistolei (TA sistolica)

2 valoare minima / in timpul diastolei (TA diastolica)

:alori normale!

Depind de varsta si se$ / valori mai mici la copii si mai mari la


(atrani9 datorita elasticitatii sca&ute a peretil vasculari9 valori
mai mici la femei comparativ cu (ar(ati

:aria(ilitate individuala

2 TA sistolica i#tre %&'(2& mm)* este considerata normala

2 TA diastolica i#tre +&',& mm)* este considerata


normala

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Profilul presional in ar(orele
circulator

Diferentele de presiune
intre sistola si diastola
sunt ma$ime in vasele
mari si diminua pana la
nivelul capilarelor

Presiunea venoasa este


practic neinfluentata de
ciclul cardiac

Presiunea medie / definita ca!


TA
medie
= TA
sistolica
- 2 $ TA
diastolica
! / .

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Masurarea TA

Metode inva&ive!

cateterism

Metode non7inva&ive!

Metode palpatorii

Metode auscultatorii

Metode oscilometrice

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Metoda auscultatorie

#e foloseste un stetoscop si un sfi*moma#ometru


conectat la o ma#seta *o#fla/ila

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Metoda auscultatorie
'. Manseta este po&itionata in '/, inferioara a (ratului
-. #tetoscopul este po&itionat mai ;os de manseta9 in &ona
unde se poate palpa pulsul arterei (ra%iale
,. Manseta se umfla pana la o presiune la care nu se mai aud
&omote arteriale (sau nu se mai poate palpa pulsul arterial
in aval)
5. Manseta se de&umfla lent ('7- mm. / secunda) in timp ce
se ausculta artera cu stetoscopul
+. Tensiunea sistolica se citeste atunci cand primele &omote
arteriale se aud prin stetoscop
1. Tensiunea diastolica se citeste in momentul in care nu se mai
aud &omote de flu$

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Metoda auscultatorie

<$plicatia &omotelor arteriale!

Presiunea initiala cola(ea&a artera flu$ul sanvin dispare


nu se aud sunete arteriale

"lu$ul sanvin arterial reapare atunci cand presiunea din


manseta scade su( valoarea TA sistolice; flu$ul este tur(ulent
datorita compresiei care modifica eometria vasului se aud
&omote arteriale ritmice

Cand presiunea din manseta scade su( valoarea TA diastolice9


flu$ul devine laminar nu se mai aud &omote

$neori, in special la %arstnici, &gomotele de flu' se pot au&i pana la %alori foarte
sca&ute ale presiunii din manseta. Acest lucru se datorea&a unor modificari
patologice ale peretilor arteriali (placi de aterom, elasticitate sca&uta) care crea&a
conditii de tur(ulenta si in a(senta compresiei. )n aceste conditii, metoda descrisa
nu poate determina corect %aloarea *A diastolice

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Metoda auscultatorie

Influenta vite&ei de de&umflare a mansetei asupra


preci&iei masuratorii

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Unda de puls

<ste o u#da de presiu#e propa*ata pri# peretii


arteriali9 cu o vite&a mult mai mare decat a sanelui

+oate fi palpata prin compresia unei artere pe o


suprafata solida (os, tendon), e'emplu:

+ulsul arterei radiale se palpea&a la ni%elul articulatiei


pumnului, prin compresia arterei pe suprafata radiusului

+ulsul arterei mandi(ulare se poate palpa in apropierea


unghiului mandi(ului, prin compresia arterei pe suprafata
osoasa

Frecve#ta pulsului = frecve#ta cardiacaUMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Detectoare IR pentru puls
(frecventa cardiaca)

Detectoarele sunt plasate de o(icei pe deete

Principiu!

2 ra&a IR (infrarosie) traversea&a tesutul si apoi este


captata de un detector (fotocelula)

A(sor(tia IR se datorea&a sanelui din capilare

"lu$ul capilar este mai mare in sistola si mai mic in diastola


modificari ciclice ale a(sor(tiei in IR

"recventa de variatie a a(sor(tiei este eala cu frecventa


cardiaca

Acelasi tip de detector poate masura si nivelul de o$ien din


sane (pulso$imetru)!

-radul de a(sor(tie depinde de concentratia de hemoglo(ina


o'igenata din sange

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Pulso$imetre
Copyright Roger W. Stevens
Sursa imaginilor: Wikimedia Commons

UMF Carol Davila Catedra de Biofizica Masurarea TA si pulsului
Materiale suplimentare

%ttp!//===.mfi.6u.d6/ppaulev/c%apter4/C%apter4.%tm

%ttp!//===.mfi.6u.d6/ppaulev/c%apter'-/C%apter'-.%tm

%ttp!//===.%%mi.or/(iointeractive/museum/e$%i(it34/inde$.%tml

%ttp!//===.%%mi.or/(iointeractive/cardiovascular/animations.%tml

%ttp!//===.%%mi.or/(iointeractive/vla(s/cardiolo>/inde$.%tml