Sunteți pe pagina 1din 19

Catedra Biochimie i Biochimie Clinic

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 1 / 19

Analizat i aprobat la edin a catedrei


din 28.01.2015, proces verbal nr.11
eful Catedrei Biochimie i Biochimie Clinic
Tagadiuc O., conf. universitar, dr. hab. n medicin
____________________
Indica ia metodic nr. 1
Tema nr. 1: Convorbire introductiv .
Importan a biochimiei pentru disciplinile medicale.
Aminoacizii structura, clasificarea i rolul biomedical.
Experien a 1. Identificarea aminoacizilor ce con in sulf (reac ia Fol)
Principiul metodei: La degradarea proteinelor i peptidelor sub ac iunea hidroxidului de sodiu
din grup rile sulfhidril se elibereaz sulful sub form de sulfur de sodiu, care reac ionnd cu
plumbitul de sodiu, formeaz precipitatul de sulfur de plumb de culoare neagr sau brun .
Mod de lucru: La 5 pic turi de ovalbumin se adaug 5 pic turi de reactiv Fol. Amestecul se
pune la fiert. Dup 1-2 minute de fierbere apare un precipitat negru sau brun de sulfur de plumb
(PbS).
Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Concluzie:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Experien a 2. Reac ia xantoproteic (Mulder)
Principiul metodei: Aminoacizii aromatici la fierbere cu HNO3 concentrat se supun nitr rii.
Ca rezultat solu ia cap o culoare galben care trece n oranj la ad ugare bazei.
Mod de lucru: La 5 pic turi de ovalbumin se adaug 3 pic turi de HNO3 concentrat. n urma
fierberii, con inutul eprubetei se coloreaz n galben. Dac dup r cire n eprubet ad ug m 10-15
pic turi solu ie de NaOH 20%, culoarea solu iei devine oranj ca rezultat al ob inerii s rii de sodiu a
dinitrotirozinei.
Rezultat:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Concluzie:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Experien a 3. Reac ia cu ninhidrin
Principiul metodei: Ninhidrina interac ionez cu grup rile alfa-amino ale proteinelor i
aminoacizilor cu formarea unui compus colorat n albastru-violet.
Mod de lucru: La 5 pic turi de ovalbumin se adaug 5 pic turi solu ie de ninhidrin 0,5%.
Con inutul eprubetei se fierbe 1-2 minute. n cazul prezen ei grupelor alfa-amino apare o culoare rozviolet , care trece apoi n albastr .
Rezultat:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Concluzie:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 2 / 19

Experien a 4. Reac ia biuretic (Piotrovschi)


Principiul metodei: Leg turile peptidice (-NH-CO-) ale proteinelor n mediul alcalin
interac ioneaz cu CuSO4 formnd compu i complec i colora i n ro u- violet.
Mod de lucru: La 5 pic turi de ovalbumin se adaug 5 pic turi solu ie de NaOH 10% i 2
pic turi solu ie de CuSO4 1%. Eprubeta se agit . Apare culoarea violet .
Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Concluzie:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nivel ini ial de cunoa tere:
1. Structura i propriet ile aminoacizilor proteinogeni.

1.
2.
3.

4.

ntreb ri pentru autopreg tire:


Obiectul biochimiei i importan a n medicina practic , inclusiv, stomatologie.
Particularit ile materiei vii. Propriet ile generale de biomoleculelor.
Aminoacizii proteinogeni i neproteinogeni. Clasificarea aminoacizilor proteinogeni dup
structura chimic , propriet ile fizico-chimice i biologic . Aminoacizii de interes stomatologic:
prolina, hidroxiprolina, lizina, hidroxilizinz, alizina, acidul -carboxiglutamic strcutura i rolul
biologic.
Teoria polipeptidic a structurii proteinelor, esen a ei i dovezile experimentale. Modul de
leg tur a aminoacizilor n molecula proteic . Notarea i citirea aminoacizilor n peptide i
proteine. Aminoacizii N i C terminali.

Probleme de situa ie
1. Diviza i urm torii aminoacizi n grupe conform clasific rii biologice: Thr, Cys, Phe, Gln, his, Met,
Gly, Arg. Scrite i peptida format din aminoacizii indispensabili. Da i defini ia no iunii, indica i
ce aminoacizi se refer la acest grup i care sunt sursele acestor aminoacizi?

2. Gasi i care aminoacizi sunt n concentra ii crescute n sange i urin n urm toarele aminoacidurii
primare prin flux crescut. Completati tabelul conform modelului.
Denumire boala

Aminoacizi crescu i
n sange i n urin

Fenilcetonurie

Fenilalanina

Enzima defect

Manifest ri clinice

Fenilalaninhidroxilaza/
dihdropterin reductaza

Retard mental,
convulsii, eczema

Boala urinei cu
miros
de sirop de ar ar
Hiperlizinemie

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Hiperprolinemie
Hidroxiprolinemie
Teste pentru autoevaluare
1. Selecta i polimerii biologici:
a. nucleozidele;
b. aminoacizii;
c. glucoza;
d. ADN;
e. Colagenul.
2. Ce grupe de aminoacizi sunt prezente n proteine?
a. hidroxiaminoacizii;
b. aminoacizii homociclici;
c. beta-aminoacizi;
d. aminoacizii diaminodicarboxilici;
e. aminoacizii seriei D.
3. Unit ile constituente ale aminoacizilor ntlnite n lan ul polipeptidic sunt:
a. purina;
c. imidazol;
e. scatol.
b. tiofen;
d. pirimidin ;
4. Selecta i aminoacizii hidrofobi nepolari:
a. Ser;
c. Ile;
e. Glu.
b. Val;
d. Trp;
5. Selecta i aminoacizii bazici:
a. Ala;
c. Tyr;
e. Lys.
b. Ser;
d. Gln;
6. Afirma iile corecte referitor la serin sunt:
a. este un hidroxiaminoacid;
b. are punctul izoelectric n zona de pH bazic;
c. intra n categoria aminoacizilor neesentiali sau dispensabili;
d. intra n categoria aminoacizilor esentiali sau indispensabili;
e. n solutiile cu pH=4 migreaz spre anod.
7. Care afirma ii sunt corecte referitor la arginin ?
a. la pH=3 are sarcin negativ ;
b. are pH-uI izoelectric n mediul bazic;
c. n form hidroxilat intr n structura colagenului;
d. este un aminoacid acid;
e. are n structur un rest de guanidin .
8. Care afirma ii sunt corecte referitor la metionin ?
a. este un derivat al acidului butanoic;
b. n structura sa sulful este slab fixat;
c. la pH izoelectric aminoacidul migreaz spre catod;
d. n solutiile cu pH-ul mai mic dect pI migreaza spre anod;
e. este un aminoacid neesen ial.

Pag. 3 / 19

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 4 / 19

Indica ia metodic nr. 2


Tema: Structura proteinelor. Clasificarea proteinelor.
Caracteristica general a proteinelor simple i conjugate.
Proteinele fixatoare de calciu.
Experien a 1. Identificarea aminoacizilor prin metoda cromatografiei pe hrtie.
Principiul metodei: Metoda se bazeaz pe diferen a coeficientului de reparti ie a aminoacizilor n ap i solvent organic (butanol), care nu se amestec cu apa. Viteza migr rii amino-acizilor
pe hrtie este direct propor ional cu gradul de dizolvare n solventul organic (butanol).
Mod de lucru:
1. Pe banda de hrtie cromatografic cu creionul simplu se noteaz linia de start (aproximativ la 1
cm).
2. Pe linia de start cu ajutorul capilarului se aplic o pic tur de amestec de aminoacizi (pata nu mai
mare de 5 mm).
3. Dup uscare la aer (fixare), banda se introduce ntr-un vas nchis cu amestec butanol-acid aceticap , astfel nct lichidul s nu dep easc linia de start (5 mm). Cu ajutorul dopului banda se
fixeaz vertical, f s ating pere ii vasului.
4. Dup 1,5 ore de incubare la temperatura camerei, banda se scoate din vas, se noteaz cu creionul
simplu hotarul solventului i se usuc n termostat (10 minute la temperatura de 70-100 C).
5. Banda se trece prin solu ia alcoolic de ninhidrin de 0,2%.
6. Banda se usuc n termostat la temperatura de 100 C. Pe cromatogram apar pete violete sau
galbene, localizate la diferite distan e de linia de start.
7. Cu ajutorul riglei se m soar urm toarele distan e:
de la linia de start pn la centrul fiec rei pete distan a parcurs de aminoacid (a);
de la linia de start pn la hotarul solventului distan a parcurs de solvent (b).
8. Raportul dintre distan ele parcurse de aminoacid (a) i de solvent (b) poart denumirea de
coeficient de reparti ie (R), care este specific pentru fiecare aminoacid n condi ii standard i se
calculeaz astfel: Rf=a/b. Dup tabelul cu Rf standard identific m aminoacidul.
Aminoacidul
histidina
glutamina
lizina
arginina
acidul aspartic
glicina
serina
acidul glutamic
treonina
alanina

Valorile Rf standard
Rf
Aminoacidul
0,11 cysteina
0,13 prolina
0,14 tirozina
0,20 asparagina
0,24 metionina
0,26 valina
0,27 triptofan
0,30 fenilalanina
0,35 izoleucina
0,38 leucina

Rf
0,40
0,43
0,45
0,50
0,55
0,61
0,66
0,68
0,72
0,73

Valoarea diagnostic . Metoda permite determinarea att calitativ , ct i cantitativ a


aminoacizilor n obiectele biologice, ce permite aprecierea metabolismului aminoacizilor i cel al
proteinelor. n diferite afec iuni ereditare (fenilcetonurie, tirozinemie, cistinoz etc.) i dobndite ale
ficatului, rinichilor i altor organe se constat modificarea con inutului de aminoacizi n lichidele
biologice (serul sanguin, urin , lichid cefalorahidian etc.)
Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 5 / 19

Concluzie:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nivel ini ial de cunoa tere:
1. Leg turile chimice intra- i intermoleculare: covalente, de hidrogen, ionice, hidrofobe, for ele
van der Waals mecanismele form rii lor.
2. Histonele tipurile, rolul biologic.
ntreb ri pentru autopreg tire:
1. Func iile proteinelor. Rolul proteinelor n men inerea integrit ii sistemului stomatognat.
2. Nivelurile de organizare a moleculei proteice: structura primar , secundar , ter iar i cuaternar ;
leg turile specifice acestor structuri, aminoacizii ce particip la formarea lor. No iuni generale
despre structura domenic .
3. Clasificarea proteinelor.
4. Proteinele simple, propriet ile, particularit ile structurale.
5. Proteinele conjugate: cromoproteinele, nucleoproteinele, fosfoproteinele, lipoproteinele,
glicoproteinele i metaloproteinele caracteristica lor general . Exemple.
6. Colagenul: particularit ile componen ei aminoacidice i structurale.
7. Proteinele fixatoare de Ca2+. Particularit ile compozi iei aminoacidice ce determin fixarea
calciului. Rolul acestor proteine n organism.
Probleme de situa ie:
1. Scrie i urm toarele peptide: a) pro-cis-ala, b) cis-pro-ala. Eviden ia i leg turile peptidice clasice
i atipice i indica i asem rile i deosebirile lor. Care sunt aminoacizii N- i C-terminal i cum
sunt ei identifica i? Cum se numesc i cum se noteaz aceste peptide?

2. Ce modificare a structurii hemoglobinei este caracteristic pentru anemia cu celule falciforme?


Care sunt cauzele acestei modific ri? Ce repercusiuni are modificarea structurii primare asupra
nivelurilor superioare structurale, func iei proteinei i a st rii eritrocitelor?

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 6 / 19

3. Explica i, de ce complexul nucleoproteic nucleozomul, este stabilizat de leg turi ionice.

4. Care sunt deosebirile dintre glicoproteine i proteoglicani?


a.
b.
c.

5. Colagenul, osteocalcina, calmodulina, factorii plasmatici ai coagul rii II, VII, IX i X etc. sunt
proteine fixatoare de calciu. Ce particularitate structural comun posed aceste proteine. Care
vitamin asigur realizarea acestei propriet i? Scrie i reac ia respectiv . Care sunt sursele
vitaminei? Rolul acestor proteine n organism.

Teste pentru autoevaluare:


1. Structura primar a proteinei:
a. prezint o succesiune de aminoacizi uni i prin leg turi peptidice;
b. fiecare aminoacid se poate include n lan numai o singur dat ;
c. se distruge la denaturare;
d. nu este afectat de hidroliza;
e. reprezint forma activ biologic a moleculei.
2. Structura secundar a proteinei prezint :
a. aranjamentul intr-o structur ordonat ;
b. e stabilit de interac iuni hidrofobe i ionice;
c. este alfa helixul i beta structur ;
d. nu este stabilizat de leg turi de hidrogen;
e. este stabilizat de leg turile peptidice.
3. Referitor la structura ter iar sunt corecte urm toarele afirma ii:
a. este modalitatea de mpachetare 3D a moleculei proteice;
b. domeniile se includ in structura respectiv ;
c. domeniile determin func ii speciale n protein ;
d. radicalii AA nu contribuie la stabilizarea structurii ter iare;
e. e posibil interac iunea ntre radicalii AA-Ser - Ser.
4. Structura cuaternar :
a. este organizarea subunit ilor ntr-o molecul proteic unic func ional;
b. se formeaz gra ie leg turilor necovalente dintre suprafe ele de contact ale domeniilor;

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 7 / 19

c. este rigid i nu se modific n timpul exercit rii func iei;


d. se realizeaz exclusiv prin leg turi covalente;
e. molecula proteic posed mobilitate i sufer fluctua ii conforma ionale cooperatiste.
5. Selecta i oligomerii:
a. hemoglobina (Hb);
b. mioglobina;
c. LDH (lactatdehidrogenaza);
d. Imunoglobulinele;
e. creatinkinaza.
6. Selecta i perechile corecte: monomeri oligomeri:
a.
2 HbA1;
b. H2M2 LDH1;
c. H3M1 LDH5;
d.
2 fibrinei;
e.
2 HbA1.
7. Colagenul:
a. circa 1/3 din aminoacizi sunt reprezenta i de glicin ;
b. secven a AA din lan ul polipeptidic este de tipul (Gly-X-Y)n;
c. lan ul polipeptidic e constituit dintr-un numar mic de radicali ai AA;
d. lan ul polipeptidic prezint conforma ie de alfa-elice clasic ;
e. unitatea structural din care se asambleaz fibrele este pro-tropocolagenul.
8. Tropocolagenul (TC):
a. este unitatea structural a colagenului i elastinei;
b. molecula de TC reprezint un helix triplu r sucit spre dreapta;
c. moleculele de TC sunt aranjate n trepte i deplasate una fa de alta cu din lungimea lor;
d. TC este stabilizat de legaturi de hidrogen i disulfidice;
e. are lungimea de 3000 nm i diametrul de 30 nm.
9. Colagenul tip I:
a. este unul din tipurile nefibrilare de colagen;
b. este format doar din catene primare de tip 1;
c. este prezent n piele, tendoane, oase, ligamente, dentin , tesuturile intersti iale;
d. formeaz fibre de diametru mic;
e. este sintetizat de osteoblaste i fibroblaste.
10. Osteocalcina (OCal):
a. este o protein fixatoare de calciu;
b. este un factor plasmatic al coagul rii;
c. esteo protein necolagenic a esuturilor mineralizate;
d. fixeaz de regul 10 ioni de calciu;
e. contribuie la includerea calciului n re eaua cristalin a apatitei.

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 8 / 19

Indica ia metodic nr. 3


Tema: Propriet ile fizico-chimice ale proteinelor.
Metodele de separare i purificare ale proteinelor

DIALIZA

Experien a 1. Dializa proteinelor


Principiul metodei: Metoda se bazeaz pe separarea macromoleculelor din solu iile coloidale
de substan ele micromoleculare cu ajutorul membranelor semipermeabile, care pot fi traversate de
micromolecule, dar sunt impermeabile pentru macromolecule.
Mod de lucru:
1. ntr-un balon se toarn 20 ml solu ie de ovalbumin la care se adaug 20 pic turi de solu ie
saturat de sulfat de amoniu.
2. Dintr-o foi de celofan, umezit n prealabil cu ap distilat , se confec ioneaz un s cule n care
se toarn con inutul balonului.
3.
cule ul se introduce ntr-un pahar cu ap distilat i se cufund astfel ca nivelul de lichid n
cule s fie mai jos de nivelul apei n pahar.
4. Se efectueaz dializa timp de 90 minute.
5. La finele dializei se iau cte 1 ml de solu ie din s cule i din vas i se transfer n 2 eprubete.
6. Cu ambele solu ii se efectueaz reac ia de identificare a ionului sulfat cu BaCl2: la 5 pic turi de
solu ie de cercetat se adaug 3-4 pic turi solu ie de BaCl2 de 5%. n prezen a ionului sulfat, reac ia
este pozitiv i se observ apari ia precipitatului de BaSO4, conform ecua iei:
(NH4)2SO4 + BaCl2 = 2NH4Cl + BaSO4
7. Cu ambele solu ii se efectueaz reac ia biuretic cu scopul identific rii proteinelor: la 5 pic turi
de solu ie de cercetat se adaug 5 pic turi de NaOH de 10% i 2 pic turi de CuSO4 de 1%. n
prezen a leg turilor peptidice (-NH-CO-) ale proteinelor solu ia se coloreaz n roz-violet.
8. Rezultatele experien ei se introduc n urm torul tabel i se trage concluzia despre capacitatea
moleculelor, ce se deosebesc dup masa molecular i dimensiuni de a traversa membranele
semipermeabile.
Valoarea diagnostic :
Rezultat:
Substan ele
Substan ele
Solu ia
Reac ia
Reac ia cu
prezente pn la
prezente dup
cercetat
biuretic
BaCl2
dializ
dializ
Protein
Solu ia
(ovalbumin ),
din s cule
(NH4)2SO4
Solu ia din
H2O
vas
Concluzie:__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nivel ini ial de cunoa tere:
1. Propriet ile amfotere ale aminoacizilor. Sarcina electric a aminoacizilor. Factorii ce determin
sarcina electric a aminoacizilor.
ntreb ri pentru autopreg tire:
1. Masa molecular a proteinelor. No iuni generale referitor la metodele de determinare a masei
moleculare a proteinelor.
2. Propriet ile amfotere ale proteinelor. Sarcina electric a proteinelor. Factorii ce determin

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 9 / 19

sarcina proteinei. Punctul i starea izoelectric .


3. Solubilitatea proteinelor. Propriet ile hidrofile ale proteinelor n func ie de componen a
aminoacizilor i de particularit ile structurale. Factorii de stabilizare n solu ie a substan elor
coloidale. Starea solu iilor coloidale: sol, gel, xerogel. Exemple.
4. Saliva solu ie coloidal proteic . Propriet ile salivei determinate de prezen a proteinelor.
Originea, reprezentan ii i rolul biologic al proteinelor salivare.
5. Denaturarea proteinelor, agen ii ce provoac denaturarea. Modific rile structurale ale proteinei la
denaturare.
6. Metodele de studiere a componen ei calitative i cantitative a proteinelor: a) hidroliza; b) cromatografia; c) electroforeza; d) salifierea; e) dializa.
7. Importan a biomedical a metodelor de evaluare calitativ i cantitativ a proteinelor.
Probleme de situa ie
1. Care sunt asem rile i deosebirile structurale i func ionale ale mioglobinei i hemoglobinei?
Care este nivelul normal al hemoglobinei sangvine? Ce tip de hipoxie se dezvolt n caren ele
hemoglobinei?

2. Diviza i n grupe conform solubilit ii urm toarele proteine: albumina, hemoglobina, keratina,
transferina, IgM, fibrina, protombina, colagenul. Ce factori influen eaz solubilitatea proteinelor?
Solubile

Insolubile

3. ntr-o solu ie sunt dizolvate histone i albumine. Alege i solu ia tampon care trebuie utilizat
pentru precipitarea fiec rui tip de protein : sol. 1 pH=4,0; sol. 2 pH=7,0; sol. 3 pH=11,0.
Care este mecanismul acestei metode de separare a proteinelor individuale din amestecuri?

4. O solu ie ce con ine un ameste de albumine i globuline este tratat cu solu ie de sulfat de amoniu
([NH4]2SO4) pn la semisaturare, iar ulterior pn la saturare. Ce efecte va avea aceast tratare
asupra solubilit ii albuminelor i globulinelor? Care este mecanismul de ac iune a (NH4)2SO4
asupra solu iei proteice?

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 10 / 19

5. Spre care electrod vor migra albuminele, globulinele i histonele la pH=7,0, dac linia de start
este la mijlocul distan ei dintre anod i catod? Explica i.

6. Ce caracter hidrofil sau hidrofob, are fragmentul -Gly-Ser-Asn-Trp-Tyr- din structura primar
a unei proteine? n conforma ia proteinei secven a este localizat n interiorul structurii sau la
suprafa a ei? Explica i, de ce. Scrie i structura secven ei.

Teste pentru autoevaluare:


1. Solubilitatea proteinelor:
a. proteinele fibrilare sunt u or solubile n apa pur ;
b. depinde de sarcina electric i membrana apoas ;
c. depinde de natura solven ilor i temperatura lor;
d. proteinele fibrilare sunt mai solubile ca cele globulare;
e. este maxim n punctul izoelectric:
2. Stabilitatea proteinei n solu ie e determinat de:
a. membrana apoas , ce apare la hidratarea grupelor func ionale hidrofile;
b. sarcina electric , dependent de pH-ul mediului;
c. sarcina electric , dependent de radicalii hidrofobi a aminoacizilor;
d. membrana apoas , ce apare la hidratarea grupelor func ionale hidrofobe;
e. sarcina electric , dependent de aminoacidul N i C terminal.
3. Condi iile de sedimentare ale proteinelor sunt:
a. nl turarea membranei apoase;
b. neutralizarea sarcinei electrice;
c. aducerea proteinei bazice la pI prin adaus de acid;
d. aducerea proteinei acide la pI prin adaus de baza;
e. deteriorarea membranei apoase prin nl turarea apei imobilizate.
4. Salifierea:
a. este hidratarea moleculei proteice;
b. este dehidratarea moleculei proteice;
c. este un proces ireversibil;
d. este trecerea micromoleculelor prin membrana semipermeabil ;
e. se distruge structura ter iar a proteinei.
5. Afirma ii corecte referitor la molecula proteic denaturat sunt:
a. se distruge structura primar ;
b. cre te activitatea biologic ;
c. se distruge structura ter iar i cuaternar ;

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

6.

7.

8.

9.

Pag. 11 / 19

d. se distrug leg turile peptidice;


e. nu se modific starea nativ .
Sarcina net a proteinei depinde de:
a. Componen a aminoacidic ;
b. pH-ul solu iei;
c. grupele -COOH i -NH2 terminale ale lan ului polipeptidic;
d. grupele -COOH i -NH2 ale radicalilor aminoacizilor;
e. radicalii hidrofobi.
Selecta i proteinele exclusiv salivare:
a. mucinele;
b. lactoferina;
c. transferina;
d. cistatinele;
e. imunoglobulinele.
Care din proteinele salivare enumerate sunt enzime?
a. -amilaza;
c. cistatinele;
e. kalikreina.
b. lactoferina;
d. lizocimul;
Cu scop diagnostic n saliv pot fi determinate urm toarele proteine:
a. proteina C-reactiv ;
b. -amilaza pancreatic ;
c. IgA secretorie;
d. lactoferina;
e. ceruloplasmina.
Indica ia metodic nr. 4
Tema: Natura chimic i structura enzimelor.
Vitaminele ca coenzime. Mecanismul de ac iune al enzimelor

Experien a 1. Identificarea vitaminelor B1, B2, B6, PP (B5).


a) Identificarea vitaminei B1 (tiaminei).
Principiul metodei: La interac iunea tiaminei cu diazoreactivul n mediul alcalin se formeaz
un compus complex de culoare oranj.
Mod de lucru: La 5 pic turi de diazoreactiv (care const din volume egale de solu ie de acid
sulfanilic 1% i solu ie de nitrit de sodiu 5%), se adaug 1-2 pic turi solu ie de cercetat. nclinnd
eprubeta se picur atent pe pere ii ei 5-7 pic turi de carbonat de sodiu (Na2CO3) 10%. La hotarul
dintre lichide apare un inel colorat n oranj, dac solu ia de cercetat con ine tiamin .
Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Identificarea vitaminei B2 (riboflavinei).
Principiul metodei: Vitamina B2 posed proprietatea de a se reduce. n form oxidat vitamina
are culoare galben , la nceputul reac iei de reducere roz , iar forma redus a vitaminei este incolor .
Mod de lucru: ntr-o eprubet se iau 10 pic turi de solu ie de cercetare, se adaug 5 pic turi de
acid clorhidric concentrat i o granul de zinc metalic. Se observ degajarea bulelor de hidrogen,
lichidul galben se coloreaz treptat n roz, dup care se decoloreaz , dac solu ia de cercetare con ine
riboflavin .
Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 12 / 19

c) Identificarea vitaminei PP (B5 acidului nicotinic sau nicotinamidei)


Principiul metodei: La interac iunea vitaminei PP cu acetatul de cupru se formeaz un
precipitat albastru al s rii de cupru a acidului nicotinic.
Mod de lucru: ntr-o eprubet se iau 20 pic turi de solu ie de cercetare se agit i se nc lze te
pn la fierbere. Se agit solu ia de acetat de cupru 5% i se adaug 20 pic turi la solu ia fierbinte de
cercetare. Eprubeta se nc lze te din nou pn la fierbere i ulterior se r ce te ntr-un jet de ap rece.
La fundul eprubetei se depune un precipitat de culoare albastr de sare de cupru a acidului nicotinic,
dac solu ia de cercetare con ine vitamin PP (B5).
Rezultat:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
d) Identificarea vitaminei B6 (piridoxinei)
Principiul metodei: La interac iunea vitaminei B6 cu clorura de fier se formeaz o sare
complex de tipul fenolatului de fier de culoare ro ie.
Mod de lucru: La 5 pic turi solu ie de cercetare se adaug un volum egal solu ie de clorur de
fier 1%. Amestecul se agit . Apare o colora ie ro ie, dac solu ia de cercetare con ine piridoxin .
Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Concluzii:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Experien a 2. Dozarea vitaminei C (acidului ascorbic) n urin .
Principiul metodei: Vitamina C posed capacitatea de a reduce 2,6-diclorfenolindofenolul
(2,6-DCPIP), ce determin schimbarea colora iei solu iei cercetate:
Acid ascorbic + 2,6-DCPIP oxidat (colora ie albastr )
Acid dihidroascorbic + 2,6-DCPIP redus (colora ie roz ).
Mod de lucru: ntr-un balon se iau 10 ml urin , 10 ml ap distilat i 20 pic turi solu ie de HCl
de 10%. Amestecul se titreaz cu solu ie de 2,6-DCPIP 0,001 N pn la apari ia culorii roz.
Calculul: Cantitatea vitaminei C n urina cercetat se determin dup formula:
C (mg/24ore) = (0,088 A C) / B
unde: 0,088 coeficientul de recalculare;
A cantitatea de 2,6-DCPIP consumat la titrarea probei;
B cantitatea de urin utilizat n experien (10 ml);
C diureza nictimeral (n medie 1500 ml la b rba i i 1200 ml la femei).

Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Concluzie:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Valoarea diagnostic : Peroxidazele constituie un important factor al protec iei antibacteriene i
antioxidante a cavit ii bucale.
Nivel ini ial de cunoa tere:
1. No iune de cataliz . Rolul i propriet ile catalizatorilor neorganici.

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 13 / 19

ntreb ri pentru autopreg tire:


1. No iune despre enzime i rolul lor biologic. Asem rile i deosebirile dintre enzime i
catalizatorii nebiologici.
2. Natura chimic a enzimelor. Dovezile naturii proteice a enzimelor. Structura enzimelor. Centrul
activ i centrul alosteric al enzimelor.
3. Enzimele simple i conjugate. No iune de holoenzim , apoenzim , cofactor, coenzim i grup
prostetic . Func iile de coenzime ale vitaminelor i microelementelor. Natura chimic (structura)
a vitaminelor B1, B2, B6, PP, C i rolul lor ca coenzime.
4. Mecanismul de ac iune al enzimelor. Centrul activ al enzimelor i rolul lui n formarea i
transformarea complexelor intermediare dintre enzim
i substrat. Rolul modific rilor
conforma ionale reciproce ale moleculei enzimei i substratului la favorizarea catalizei (reac iei).
5. Nomenclatura (denumirea) i clasificarea enzimelor. Caracteristica general a claselor i
subclaselor principale de enzime. Num rul de cod al enzimei.
6. Izoenzimele particularit ile structurale i func ionale, valoarea lor biomedical .
Probleme de situa ie
1. Este posibil de separat din enzime centrul activ, p strndu-i integritatea structural
Argumenta i.

i func ional ?

2. La ce clas i subclas se refer urm toarele enzime?


pepsina
amilaza
lipaza
3. Ce enzime salivare posed izoenzime? Ce reac ii catalizeaz ele? Care este semnifica ia biologic
a acestor izoenzime?

4. Scrie i cte o reac ie la care particip urm toarele coenzime: TPP, NAD, NADP, FAD, FMN,
PALP (PAMP), ascorbatul.

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 14 / 19

Teste pentru autoevaluare:


1. Centru activ al enzimelor reprezint :
a. o linie frnt n molecula enzimei;
b. un plan in molecula enzimei;
c. o structur compus , unical , tridimensional ;
d. un punct din structura ter iara;
e. locul unde se fixeaz modulatorii.
2. Centru activ al enzimelor:
a. este partea enzimei care fixeze substratul;
b. grupele func ionale apar in aminoacizilor amplasa i succesiv n lan ul polipeptidic;
c. n centrul activ se fixeaz activatorul sau inhibitorul;
d. centrul activ se formeaz numai pe baza structurii cuaternare;
e. centrul activ se formeaz numai pe baza structurii ter iare.
3. Indica i afirm rile corecte referitor la substrat (S):
a) e substan a asupra careia ac ioneaz enzima;
b) este inhibitor sau activator al enzimei;
c) toate enzimele fixeaz doar un singur substrat;
d) unele enzime interac ioneaz cu cteva substrate;
e) este legat de centru activ prin leg turi covalente.
4. Centrul alosteric:
f) este separat spa ial de centrul activ;
g) este locul fix rii substratului;
h) este caracteristic tuturor enzimelor;
i) este sinonimul centrului activ;
j) este locul n care se fixeaz activatorii i inhibitorii.
5. Enzimele alosterice:
a) modulatorii se leag covalent n centrele alosterice;
b) cinetica reac iilor alosterice e asem toare cu cea a enzimelor obi nuite;
c) efectorii fixndu-se nu modific conforma ia moleculei enzimei;
d) modulatorii se leag covalent n centrul activ al enzimei;
e) modulatorii modific conforma ia moleculei enzimei.
6. Referitor la mecanismul de ac iune al enzimelor sunt corecte afirma iile:
a) scad energia de activare a reac iei;
b) are loc formarea complexului enzima-substrat [ES]
c) complexul ES este o structura rigid , stabil ;
d) complexul ES este o structur instabil ;
e) formarea complexului ES este prima etap a mecanismului de ac iune.
7. Mecanismul de ac iune al enzimelor, afirma iile corecte:
a) n complexul ES substratul nu se modific ;
b) n complexul ES substratul se deformeaz ;
c) n centrul activ al enzimi are loc cataliza covalent ;
d) n centrul activ al enzimei are loc cataliza acido-bazic ;
e) la interac iunea substratului i enzimei se modific att structura enzimei, ct i a substratului.

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 15 / 19

Indica ia metodic nr. 5


Tema: Propriet ile generale ale enzimelor.
Determinarea activit ii enzimatice. Enzimele salivare
Experien a 1. Determinarea activit ii -amilazei urinare cu substrat stabil de amidon
(metoda Caraway).
Principiul metodei: -amilaza scindeaz amidonul cu ob inerea produ ilor finali care nu se
coloreaz cu solu ia de iod. Activitatea amilazei se apreciaz dup mic oararea cantit ii de amidon
scindat.
Mod de lucru: Experien e se efectueaz n eprubete calibrate de 10 ml!
Nr.
1.

Reagent
Solu ie de amidon

Eprubeta de experien
Eprubeta martor
1 ml
1 ml
(con ine 0,0004 g amidon)
(con ine 0,0004 g amidon)
2. Incubare
5 minute n baia de ap la
temperatura de 370C
3. Urin
0,02 ml
0
4.
Amestecul se agit i se introduce din nou n baia de ap la 37 C exact 7,5 minute
(calculul timpului se face din momentul ad ug rii urinei)
5. Solu ie de iod
1 ml
1 ml
6. Urin
0,02 ml
7. H2O dist.
pn la 10 ml
pn la 10 ml
8.
Imediat se determin densitatea optic asolu iilor din eprubeta de martor (Em) i de
experien (Eexp) fa a de apa distilat la fotocolorimetru (filtrul rosu, =630-690 nm)
n cuve de 10 mm.
Calculul: n unit ii SI activitatea amilazei se exprim n grame de amidon hidrolizat de
cantitatea de enzim care se con ine ntr-un litru de urin timp de o or de incubare la temperatura de
370C. Calculul se face conform formulei:
Activitatea amilazei (g/or L) = [(Em Eexp) / Em] 0,0004 8 50000 = [(Em Eexp) / Em] 160,
unde:
Em extinc ia probei martor,
Eexp extin ia probei de experien ;
0,0004 cantitatea de amidon n prob (g);
8 coeficientul de transformare la o or de incubare (60 min : 7,5 min = 8);
50000 coeficientul de transformare la 1 L de urin (1000 ml : 0,02 ml = 50000).

Rezultat:____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Concluzie:____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Valorile normale ale activit ii amilazei din urin 20-160 g/or L
Valoarea diagnostic . n pancreatitele acute i parotitele epidemice se observ cre teri
importante ale -amilazei n snge i urin . Cre teri moderate se depisteaz n pancreatitele
cronice, litiaz pancretic , tumori ale pancreasului, litiaz biliar , ulcerul gastric, insuficien
renal cronic i, uneori, dup administrarea de opiacee (morfina, codeina, papaverina etc.).

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 16 / 19

ntreb ri pentru autopreg tire:


1. Specificitatea enzimelor.
2. Cinetica enzimatic . Influen a concentra iei enzimei i a substratului, a pH-ului i a temperaturii
asupra activit ii enzimatice.
3. Inhibi ia activit ii enzimelor (specific i nespecific , reversibil i ireversibil , competitiv ,
necompetitiv i noncompetitiv ).
4. Reglarea activit ii enzimelor (reglarea alosteric , reglarea covalent , proteoliz par ial ,
autostructurarea cuaternar ). Importan a principiului de retroinhibi ie.
5. Organizarea enzimelor n celul (ansamblurile enzimatice, compartimentalizarea). Deosebirile n
componen a enzimatic a organelor i esuturilor. Enzimele organospecifice.
6. Principiul determin rii activit ii enzimelor. Unit ile de activitate a enzimelor. Modificarea
activit ii enzimatice n diferite afec iuni (enzimodiagnosticul).
7. Enzimele salivei reprezentan ii principali, func iile lor, originea, modific rile activit ii lor n
afec iunile sistemului stomatognat i de alt natur .
Probleme de situa ie:
1. Ce tip de specificitate este caracteristic pentru urm toarele enzime: carboanhidraza, fumaraza,
amilaza, ureaza, alcool dehidrogenaza, monooxigenaza microzomal ? Scrie i reac iile catalizate
de 3 dintre enzimele nominalizate.

2. Oxidazele L-aminoacizilor catalizeaz transformarea diferitor L-aminoacizi, dar nu pot oxida Daminoacizii. Ce tip de specificitate posed aceste enzime? Ce este caracteristic pentru acest tip de
specificitate? Ce alte enzime umane posed acest tip de specificitate?

3. Explica i de ce enzimele proteolitice gastrice i pancreatice se produc i secret n form de


proenzime neactive? Care este mecanismul activ rii lor?

4. Ce mecanism de ac iune posed sulfanilamidele, fluoruracilul i alopurinolul? De ce depinde


eficien a tratamentului cu aceste medicamente? Explica i i ilustra i cu formulele corespunz toare.

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 17 / 19

5. Aceste enzime posed structur i propriet i fizico-chimice diferite, dar catalizeaz aceea i
reac ie. Frecvent ele sunt proteine oligomere formate din monomeri diferi i. Aceste enzime sunt:
alosterice, izoenzime, proenzime sau zimogeni? Da i exemple concrete de asemenea enzime i
explica i care este valoarea lor clinico-diagnostic .

Teste pentru autoevaluare:


1. Mecanismele activ rii enzimatice sunt:
a. proteoliz par ial ;
b. modificarea covalent ;
c. autoasamblarea secundar ;
d. activarea alosteric ;
e. activarea prin exces de substrat;
2. Influen a pH-ului asupra activit ii enzimelor:
a. fiecare enzim are pH-ul s u optim;
b. pH-ul nu modific activitatea catalitic a enzimei;
c. pH-ul influen eaz disocierea grupelor func ionale ale enzimei;
d. pH-ul optim pentru pepsin este de 7-8;
e. pH-ul optim al tripsinei este de 1-2.
3. Inhibi ia competitiv :
a. nu se nlatur prin exces de substrat;
b. reprezint o inhibi ie ireversibil ;
c. inhibitorul este analog structural al substratului;
d. e posibil simultan fixarea substratului i a inhibitorului;
e. inhibitorul se ata eaz n centrul alosteric.
4. Inhibi ia alosteric :
a. apare la enzimele oligomere
b. inhibitorul se une te n centrul activ i schimb conforma ia enzimei
c. inhibitorul se nlatur prin exces de substrat
d. enzimele respective preponderent au structur ter iar
e. inhibitorul se leag n centrul alosteric
5. Creatinfosfokinaza (CPK) :
a. este compus din lan uri M si H, prezentnd 3 izoenzime;
b. este compus din lan uri M si B, prezentnd 5 izoenzime;
c. este un dimer alc tuit din asocierea de lan uri M i B;
d. cre terea concentra iei serice a formei MB confirm infarctul miocardic;
e. cre terea concentra iei serice a formei BB confirm infarctul miocardic.
6. Amilaza:
a. face parte din clasa hidrolazelor;
b. este o glicozidaz ;
c. scindeaz leg turile -1,6-glicozidice din amidon i glicogen;
d. hiperactivitatea n snge suger prezen a pancreatitei;
e. este sintetizat de celulele stomacului
7. Lipaza:
a. face parte din clasa hidrolazelor;
b. exist formele izoenzimatice: lingual , esofageal , stomacal i intestinal ;
c. scindeaz fosfogliceridele alimentare;

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 18 / 19

d. lingual are pH-ul optim de 4,5-5,4;


e. lingual nu necesit emulsionarea lipdelor alimentare de c tre acizii biliari.
8. Succinatdehidrogenaz (SDH):
a. face parte din clasa transferazelor;
b. acidul malic provoac o inhibi ie ireversibil ;
c. n inhibi ie se modific structura primar a substratului ;
d. inhibi ia nu depinde de concentra ia acidului malic;
e. SDH catalizeaz reac ia: Succinat + FAD
Fumarat + FADH2.

Indica ia metodic nr. 6


Totalizare pe capitolele I i II
Chimia proteinelor i Enzimele
1. Obiectul biochimiei i importan a n medicina practic , inclusiv, stomatologie.
2. Particularit ile materiei vii. Propriet ile generale de biomoleculelor. Metodele de studiu utilizate
n biochimie.
3. Aminoacizii proteinogeni i neproteinogeni. Clasificarea aminoacizilor proteinogeni dup
structura chimic , propriet ile fizico-chimice i biologic . Aminoacizii de interes stomatologic:
prolina, hidroxiprolina, lizina, hidroxilizinz, alizina, acidul -carboxiglutamic strcutura i rolul
biologic.
4. Rolul biologic al proteinelor.
5. Teoria polipeptidic a structurii proteinelor, esen a ei i dovezile experimentale. Modul de
leg tur a aminoacizilor n molecula proteic . Notarea i citirea aminoacizilor n peptide i
proteine. Aminoacizii N i C terminali.
6. Peptidele biologic active: rolul biologic, exemple.
7. Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura primar a proteinelor. Leg tura
peptidic : strucutra, tipurile, propriet ile ei. Modific rile ereditare ale structurii primare i
implic iile biomedicale (anemia falciform ).
8. Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura secundar a proteinei: tipurile,
leg turile ce stabilizeaz structura secundar .
9. Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura ter iar a proteinei. Tipurile de
leg turi intramoleculare n protein . Proteinele globulare i fibrilare particularit i structurale i
ale propriet ilor fizico-chimice, exemple.
10. Nivelurile organiz rii structurale a moleculei proteice. Structura cuaternar a proteinelor. Tipurile
de leg turi intramoleculare n protein .Modific rile cooperatiste ale conforma iei protomerilor
(pe exemplul hemoglobinei n compara ie cu mioglobina). No iune de "domen".
11. Colagenul: particularit ile componen ei aminoacidice i ale structurii.
12. Proteinele fixatoare de calciu colagenul, osteocalcina calmodulina, factorii coagul rii sngelui.
Particularit ile compozi iei aminoacidice ce determin fixarea calciului. Rolul acestor proteine
n organism.
13. Clasificarea proteinelor. Proteinele simple. Albuminele, globulinele, histonele caracteristica
lor, rolul biologic.
14. Clasificarea proteinelor. Proteinelor conjugate. Caracteristica general a cromoproteinelor,
metaloproteinelor, nucleoproteinelor, fosfoproteinelor, glicoproteinelor i lipoproteinelor, rolul
lor biologic, exemple.
15. Masa molecular a proteinelor. No iuni generale referitor la metodele de determinare a masei
moleculare a proteinelor.
16. Propriet ile amfotere ale proteinelor. Sarcina electric a proteinelor. Factorii ce determin
sarcina proteinei. Punctul i starea izoelectric . Importan a biomedical .

http://biochimia.usmf.md/info-studenti/indicatii-metodice

CATEDRA BIOCHIMIE I BIOCHIMIE CLINIC


INDICA II METODICE
FACULTATEA STOMATOLOGIE, ANUL I

Pag. 19 / 19

17. Solubilitatea proteinelor. Propriet ile hidrofile ale proteinelor n func ie de componen a
aminoacizilor i de particularit ile structurale. Factorii de stabilizare n solu ie a substan elor
coloidale. Starea solu iilor coloidale: sol, gel, xerogel. Exemple.
18. Saliva solu ie coloidal proteic . Propriet ile salivei determinate de prezen a proteinelor.
Originea, reprezentan ii i rolul biologic al proteinelor salivare.
19. Denaturarea proteinelor, agen ii ce provoac denaturarea. Modific rile structurale ale proteinei la
denaturare.
20. Metodele de determinare, separare i purificare a proteinelor: salifierea, dializa, electroforeza,
cromatografia i gelfiltrarea. Valoarea lor biomedical .
21. Enzimele. Natura chimic . Rolul biologic. Asem rile i deosebirile enzimelor de catalizatorii
nebiologici.
22. No iune de apoenzim i cofactor, grup prostetic i coenzim . Exemple.
23. Cofactorii. Structura vitaminelor B1 si B2, cofactorii acestor vitamine, rolul lor metabolic.
Exemple de reac ii n care particip tiamin-pirofosfatul i FAD-ul.
24. Cofactorii. Structura vitaminelor B6 si PP, cofactorii acestor vitamine, rolul lor metabolic.
Exemple de reac ii n care particip NAD+, NADPH i piridoxal-fosfatul.
25. Cofactorii. Structura vitaminei C, rolul ei metabolic. Exemple de reac ii n care particip .
26. Func iile de coenzimatice ale microelementelor.
27. Mecanismul de ac iune al enzimelor. Centrul activ al enzimelor i rolul lui n formarea i
transformarea complexelor intermediare dintre enzim
i substrat. Rolul modific rilor
conforma ionale reciproce ale moleculei enzimei i substratului la favorizarea catalizei (reac iei)
modelul clasic (Fischer) i modelul coinciden ei induse (Koshland).
28. Specificitatea de ac iune a enzimelor, tipurile. Exemple.
29. Factorii ce determin viteza reac iei enzimatice (concentra ia enzimei i a substratului,
temperatura, pH-ul).
30. Reglarea activit ii enzimatice. Activarea enzimelor: alosteric , covalent (fosforilaredefosforilare), autostructurarea cuaternar , proteoliza limitat . Exemple de enzime activitatea
rora este reglat prin aceste mecanisme. Izoenzimele. Rolul biologic. Exemple.
31. Tipurile de inhibi ie enzimatic (competitiv , necompetitiv , noncompetitiv , prin exces de
substrat). Enzime alosterice. Centrul alosteric. Reglarea alosteric .
32. Clasificarea
enzimelor.
Oxidoreductazele,
transferazele,
hidrolazele.
Cofactorii
oxidoreductazelor i ai transferazelor. Exemple de reac ii catalizate de enzime ale acestor clase.
33. Clasificarea enzimelor. Liazele, izomerazele, ligazele. Cofactorii acestor enzime. Exemple de
reac ii catalizate de enzime ale acestor clase.
34. Organizarea enzimelor n celul (ansamblurile enzimatice, compartimentalizarea). Deosebirile n
componen a enzimatic a organelor i esuturilor. Enzimele organospecifice.
35. Principiul determin rii activit ii enzimelor. Unit ile de activitate a enzimelor. Modificarea
activit ii enzimatice n diferite afec iuni (enzimodiagnosticul).
36. Enzimele salivei reprezentan ii principali, func iile lor, originea, modific rile activit ii lor n
afec iunile sistemului stomatognat i de alt natur .