Sunteți pe pagina 1din 5

Competences

Subcompetences

Content
Unit 1
Introductory Lesson
Lesson 1: Appearance I

Hours
14
1
1

Date
04/09
05/09

1.Competena

1.2. Identificarea sensului global al unui mesaj rostit n

comunicativ:

limbajul standard al unei conversaii uzuale, articulat

Receptarea mesajelor

clar i ndeplinirea sarcinii mai complicate (aranjai,

The possessive case

11/09

orale

gsii i ncercuii, povestii etc.).

Lesson 2: Appearance II

12/09

2. Competena

2.2. Recunoaterea temei unui text pe baz de titlu i/

Singularia and Pluralia

18/09

comunicativ i

sau imagini nsoitoare.

Tantum

pragmatic: Producerea

2.4. Formularea de ntrebri simple n situaii de

Lesson 3 : Appearance III

19/09

mesajelor orale i

comunicare uzual folosind adecvat formule

interaciunea

conversaionale.

Simple Tenses Pasive

25/09

3. Competena

3. Pronunarea i scrierea denumirilor unor esturi

comunicativ:

naturale i artificiale n cadrul activitilor de

Lesson 4: Clothing

26/09

Receptarea mesajelor

comunicare.

Noun Compounds. Noun

02/10

scrise

3.1. Selectarea dintr-un text a informaiilor necesare

Substitutes

4. Competena

rezolvrii unei sarcini de lucru simple.

Lesson 5: Footwear

03/10

comunicativ i

3.3. Deducerea din context a sensului unor cuvinte

Reported Speech-simple

09/09

pragmatic :

necunoscute.

tenses

Producerea mesajelor

4.1. Elaborarea de texte scurte, structurate logic, coerent


despre activiti, persoane, evenimente.

Lesson 6: Round Up 1

10/09

scrise i interaciunea

Grammar Revision

16/10

Initial evaluation

17/10

Competena
interlingvistic:

Present Prigressive Passive

iniierea n asemnrile
dintre limbi
Unit 2

16

1.Competena

1.1. Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj

Lesson 7: Family

23/10

comunicativ:

simplu articulat clar i rar.

Clauses of time and condition

24/10

2.3. Citirea unui text prin fluen adecvat, accent,

after conjunctions: if, when,

intonaie, uniti de sens ca confirmare a nelegerii

after, before, as soon as, till,

acestuia.

until, in case.
1

30/10

Receptarea mesajelor
orale
2. Competena
comunicativ i

Lesson8: Friends

Note

pragmatic: Producerea

3.2. Recunoaterea succesiunii secvenelor unui text

mesajelor orale i

scurt.

Reported Speech

4.2. Scrierea informativ cu folosirea cuvintelor

progressive tenses

incidente i elementelor de legtur.

31/10

Lesson 9: Jobs

06/11

Reported Speech Perfect

07/11

Summative Test

11/11

Lesson 10: Food and Meals

13/11

pragmatic :

Reported Speech Reported

14/11

Producerea mesajelor

Imperative sentences

scrise i interaciunea

Lesson 11: Holiday table

20/11

Competena

Either; either ..... or.....;

21/11

socio/pluricultural :

neither; neither .... nor....


Lesson 12: Family Traditions

26/11

Wh-Questions

27/11

Lesson 13: Round Up 2

28/11

Grammar Revision

04/12

Summative Test

05/12

interaciunea
3. Competena
comunicativ:
Receptarea mesajelor

3. Compararea modurilor de prezentare a reetelor de

scrise

bucate din ara alofon i din Moldova.

4. Competena
comunicativ i

4. Compararea unor tradiii i obiceiuri din ara alofon


i din Moldova.

cultivarea deprinderilor
de autoformare,
autoghidare,
autoevaluare

tenses

Unit 3

13

1.Competena

1.5. Identificarea tipului de text (informativ, biografic,

Lesson 14: The UK

11/12

comunicativ:

dialog, povestire, poezie etc.).

Geographical names with or

12/12

18/12

19/12

15/01

Receptarea mesajelor
orale
2. Competena
comunicativ i

2.4. Formularea de ntrebri simple n situaii de


comunicare uzual folosind adecvat formule

Lesson 15: Countries and

conversaionale.

Cities

pragmatic: Producerea

5. Localizarea pe hart a unor orae importante din ara

mesajelor orale i

alofon.

interaciunea

without the

Reported speech general


truth
Lesson 16: Historical

4. Cunoaterea unor personaliti marcante ale istoriei i

Personalities

3. Competena
comunicativ:
Receptarea mesajelor
scrise

culturii rii alofone.


5. Descrierea unor monumente importante din ara
alofon.

Polysemy

16/01

Lesson 17: Housing

22/01

4. Competena

6. Descrierea unor orae de importan mondial din ara

Present perfect progressive

23/01

comunicativ i

alofon.

Lesson 18: Childrens room

29/01

7. Descrierea unor aspecte geografice i de organizare

Past perfect progressive

30/01

administrativ a rii alofone.

Lesson 19: Round up 3

05/02

Grammar Revision

06/02

Evaluation paper

12/02

pragmatic :
Producerea mesajelor
scrise i interaciunea
Competena
socio/pluricultural :
cultivarea deprinderilor
de autoformare,
autoghidare,
autoevaluare
Competena
socio/pluricultural :
cunoaterea
obiceiurilor, tradiiilor,
personalitilor istorice
i culturale
Competena
interlingvistic:
iniierea n asemnrile
dintre limbi
1.Competena

1.1. Deducerea ordinii evenimentelor dintr-un mesaj

comunicativ:

simplu articulat clar i rar.

Lesson 20: Schooling

19/02

2.3. Citirea unui text prin fluen adecvat, accent,

Words with figurative

20/02

intonaie, uniti de sens ca confirmare a nelegerii

meaning

Receptarea mesajelor
orale

Unit 4

12

2. Competena

05/03

06/03

Lesson 22: Cinema at school

12/03

What and Which

13/03

Lesson 23: Mothers day

19/03

scrise

DO as a substitute of the

20/03

4. Competena

main verb

comunicativ i

Lesson 24: English classroom

26/03

pragmatic :

Subjunctive Mood after

27/03

Producerea mesajelor

wish

scrise i interaciunea

Phrasal Verbs

02/04

Competena civic:

Lesson 25: Round Up 4

03/04

comunicativ i
pragmatic: Producerea
mesajelor orale i

acestuia.
3.2. Recunoaterea succesiunii secvenelor unui text
scurt.
4.2. Scrierea informativ cu folosirea cuvintelor

3. Competena

incidente i elementelor de legtur.

Receptarea mesajelor

sympathy
Homonyms, homophones,
homographs

interaciunea
comunicativ:

Lesson 21: Compassion and

2. Participarea la interaciuni orale simple (cu


profesorul, cu colegii de clas) pe teme familiare.

sensibilizarea n
formarea de atitudini i
valori

Unit 5

13

Lesson 26: English speaking

09/04

Subjunctive Mood after If

10/04

Lesson 27: Artisanship

23/04

The verbs do and make

24/04

Lesson 28: Sports and games

30/04

Subjunctive Mood after verbs

07/05

08/05

club

1.Competena
comunicativ: Receptarea
mesajelor orale
2. Competena
comunicativ i
pragmatic: Producerea
mesajelor orale i
interaciunea
3. Competena
comunicativ: Receptarea

1.3. Executarea unor instruciuni de orientare n


spaiu.
2.5. Reformularea unei informaii la cererea
interlocutorului.
3.1. Selectarea dintr-un text a informaiilor necesare
rezolvrii unei sarcini de lucru simple.
4.5. Transpunerea n scris a unor informaii receptate
oral sau prin lectur.
2. Identificarea i respectarea structurii unor
documente/texte uzuale referitoare la viaa cotidian

expressing suggestions,
orders, demands
Lesson 29: Flora and Fauna

mesajelor scrise

(anun, notie, orar, formular cu date i informaii

Exclamation What ......!

14/05

4. Competena

personale, instruciuni scurte, reet, meniu).

Lesson 30: Travelling

15/05

The meaning of naturally -

21/05

comunicativ i
pragmatic : Producerea
mesajelor scrise i

4. Identificarea mesajului unui text referitor la parcuri


naionale i regionale

depending on its place in the

interaciunea

sentence.

Competena

Lesson 31: Round up 5

22/05

Grammar Revision

28/05

Lesson 32: Final Summative

29/05

interlingvistic: iniierea
n asemnrile dintre limbi
Competena
socio/pluricultural :

Evaluation

cunoaterea obiceiurilor,
tradiiilor, personalitilor
istorice i culturale

TOTAL ore

68

S-ar putea să vă placă și