Sunteți pe pagina 1din 24

Procedura calcul dinamic neliniar

8.CALCULUL DINAMIC NELINIAR ,,TIME HISTORY si ANALIZA DINAMICA INCREMENTALA


-se va prezenta in continuare detaliat pasii parcursi pentru realizarea celor doua analize

Pasul 1
Obtinerea accelrogramelor
-in continuare se va prezenta modul de obtinere a accelerogramelor compatibile cu spectrul elastic din
amplasamentul dorit.
-obtinerea inregistrarilor seismice se pot obtine din din mai multe baze de date cum ar fi:
baza europeana de date ,,The European strong-motion database http://www.isesd.hi.is/ESD_Local/frameset.htm
baza Americana de date ,,PEER ground motion database http://peer.berkeley.edu/peer_ground_motion_database
http://www.ngdc.noaa.gov/hazard/strong.shtml
baza romaneasca de date http://www.incerc2004.ro/accelerograme.htm
In cazul de fata se opteaza pentru obtinerea accelerogramelor din baza de date
Americana http://peer.berkeley.edu/peer_ground_motion_database pentru care se va detalia modul de obtinere a
accelerogramelor.
a.Se acceseaza site-ul mai sus mentionat

Fereastra 1 de dialog

Se acceseaza optiunea ,,Scaled accelerograme scalate


Se va deschide urmatoarea fereastra de dialog unde se va selecta optiunea de obtinere a accelerogramelor in functie
de spectrul incarcat de utilizator.

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 1

Procedura calcul dinamic neliniar

Fereastra 2 de dialog

Dupa selectarea optiunii ,,USER DEFINED SPECTRUM conform figurii de mai sus urmatoarea fereastra de dialog se
va deschide:
In fereastra de mai jos se recomanda inainte de incarcarea spectrului dorit a se descarca formularul propus de site
,ca exemplu, pentru modelul de spectru ce urmeaza a fi incarcat ,aceasta pentru a evita erorile si obtinerea cat mai
rapida a accelerogramelor.

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 2

Procedura calcul dinamic neliniar

Fereastra 3 de dialog cu descarcarea spectrului exemplu

Forma fisierului descarcat cu spectrul exemplu

Se observa ca valorile din coloana acceleratiei sunt cerute in unitati ,,g

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 3

Procedura calcul dinamic neliniar

Spectrul elastic tinta in coord. pe vertical acceleratia spectrala Sa(T) in unitati ,,g , pe orizontala perioada T in sec

Spectrul pregatit pentru a fi incarcat

Incarcarea spectrului se incepe prin apasarea butonului ,,UPLOAD FILE din fereastra 3 de dialog

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 4

Procedura calcul dinamic neliniar

Fereastra 4 de dialog cu incarcarea spectrului elastic tinta dorit

Dupa incarcarea spectrului se revine in fereastra 3 de dialog si se apasa butonul ,,CREATE


Fereastra de dialog 5 cu spectrul incarcat in baza de date

-in fereastra de dialog 5 se da click pe butonul ,,NEXT

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 5

Procedura calcul dinamic neliniar

Fereastra de dialog 6 unde se da click pe butonul ,,search si se obtin o serie de accelerograme compatibile cu
spectrul tinta inclusiv pozitia pe harta unde a avut loc evenimentul

Continuare fereastra de dialog 6

Se descarca numarul de accelerograme dorite

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 6

Procedura calcul dinamic neliniar

Mai departe se vor descarca 10 accelerograme urmarindu-se a se alege 7 cf. EN 1998-1:2004 paragraf 4.3.3.4.3 (3)
accelerograme compatibile cu spectrul tinta.
Pentru verificarea mai departe a compatibilitatii accelerogramelor cu spectrul tinta se va folosi un program
specializat ,,SEISMOMATCH care poate verifica convergenta dintre accelerogramelor noastre cu spectrul tinta.

Modul de incarcare al accelerogramelor ,se va incarca individual fiecare accelerograma deoarece pasul de digitizare
si durata pot fi diferite.
Incarcarea spectrului tinta

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 7

Procedura calcul dinamic neliniar

Se vor folosi 7 accelerograme care satisfac criteriul de convergenta.

Spectrul tinta si media +/- o abatere standard a spectrelor accelerogramelor

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 8

Procedura calcul dinamic neliniar

Accelerograma 1

Accelerograma 2

Accelerograma 3

Accelerograma 4

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 9

Procedura calcul dinamic neliniar

Accelerograma 5

Accelerograma 6

Accelerograma 7

-toate accelerogramele au fost scalate egaland aria de sub spectrele accelerogramelor cu aria de sub spectru tinta in
intervalul de perioade 0.1-5 sec.
-accelerogramele obtinute satisfac conditiile impuse de SR EN 1998-1:2004 paragraful 3.2.3.1.2 (4)a,b,c
a),,se vor utiliza minim 3 accelerograme in cazul de fata se utilizeaza 7 accelerograme putandu-se folosi media
valorilor de raspuns rezultat din toate aceste analize cf. paragraph 4.3.3.4.3(3).
b)media acceleratiei de varf a terenului pentru accelerogramele individuale va fi mai mare decat acceleratia de varf
a terenului in amplasament.
In amplas. ag=2.35m/s2 <media (0.275+0.283+0.382+0.336+0.358+0.29+.319)/7=0.32x9.81=3.14m/s2 OK
c)in domeniul de perioade cuprins intre 0.2T1=0.2x2.327=0.46sec si 2T1=2x2.327= 4.65sec valoarea medie a
spectrului de raspuns calculate pentru toate accelerogramele nu depaseste 90% din valoarea corespunzatoare
spectrului de raspuns tinta.In cazul de fata in domeniul de perioade cerut nici o accelerograma nu depaseste
valoarea de 90% din valoarea corespunzatoare spectrului de raspuns tinta.

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 10

Procedura calcul dinamic neliniar

PASUL 2
Modelul structurii
-schema statica a structurii se va mentine fiind necesara completarea modelului comportarii post-elastice cu relatii
constitutive histeretice(ciclice) conform figurii de mai jos.

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 11

Procedura calcul dinamic neliniar

PASUL 3
Incarcarea accelerogramelor in program si crearea cazurilor de analiza
-o accelerograma este practic istoria in timp a acceleratiei terenului intr-o anumita directie.
-daca modelul static al structurii este definitivat vom incarca accelerogramele in programul SAP2000 pornind de la
un fisier TXT astfel:
-se selecteaza din bara de meniu DEFINE FUNCTIONSTIME HISTORY.

-accelerograma va fi incarcata in SAP2000 ca functie ,,FROM FILE in fereastra de dialog

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 12

Procedura calcul dinamic neliniar

Dupa selectarea modului de definire a functiei click ,,Add New function

Accelerograma incarcata are un numar de 7997 de pasi digitizati la un interval de 0.005


-aceste informatii se vor regasi in randurile de inceput ale accelerogramei
-primele randuri din accelerograma sunt informatii despre accelerograma respectiva si trebuie setat in program la
sectiunea ,,headers line to skip ca programul sa nu ia in considerare aceste randuri,in acest caz se vor ignora 1 rand.

Accelerograma originala

Accelerograma dupa scalare

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 13

Procedura calcul dinamic neliniar

Accelerograma finala va fi sub forma unor valori (acceleratii)pe un singur rand la intervale egal distantate

-dupa incrcarea accelerogramei se da click pe butonul ,,Display Graph pentru vizualizarea functiei.
-pentru a nu fi necesara pastrarea fisierului TXT cu functia se recomanda convertirea functiei in functie definite de
utilizator prin apasarea butonului ,,Convert to user defined
Prin acelasi procedeu se vor incarca toate cele 7 accelerograme.

Pentru a putea fi utilizate intr-o simulare seismica accelerogramele definite anterior trebuie atribuite in mod
corespunzator unui caz de incarcare care va continua cazul de incarcare gravitational definit anterior in analiza
statica neliniara.
Pentru a face acest lucru:
Selectam din meniu DEFINELOAD CASES

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 14

Procedura calcul dinamic neliniar

In mod similar se defines 7 cazuri de incarcare pentru cele 7 miscari seismice

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 15

Procedura calcul dinamic neliniar

Deoarece toate inregistrarile din baza Americana de date ,,PEER ground motion
database http://peer.berkeley.edu/peer_ground_motion_database
sunt date in unitati ,,g factorul de scalare al accelerogramei pentru analiza dinamica neliniara in vederea evaluarii
performantelor cladirii va fi acceleratia gravitationala 9.81m/s2 pentru cerinta de performanta ,,siguranta vietii;
va fi 0.5x9.81=4.905 m/s2 pentru cerinta ,,limitarea degradarilor si va fi 1.5x9.81=14.715m/s2 pentru cerinta
,,Prevenirea colapsului.
PASUL 4
Efectuarea analizei dinamice neliniare si extragerea rezulatatelor
Rezulate obtinute pentru un nivel al solicitarii seismice corespunzator cerintei ,,siguranta vietii
Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 1

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 2

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 16

Procedura calcul dinamic neliniar

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 3

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 4

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 5

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 17

Procedura calcul dinamic neliniar

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 6

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 7

Desi articulatiile plastice care se formeaza in grinzi si contravantuiri sunt corespunzatoare cerintei de,, ocupare
imediata la un nivel de solicitare pentru accelerograme corespunzator unei cerinte de ,,siguranta vietii se observa
formarea articulatiilor in stalpii de la baza si in unele cazuri si in stalpii etajului unu fapt inacceptabil.Nu acceptam
articulatii plastice nici macar in stalpii de la baza deoarece din verificari s-a constatat un nivel de solicitare peste 0.5
in acestia motiv pentru care articulatiile plastice in acestia au fost modelate in control de forta, adica un mod de
cedare fragil la atingerea fortei capabile ci nu un comportament ductil.Stalpii avand un nivel de solicitare la forta
axiala peste 0.5 capacitatea acestora de formare de articulatii plastice si deci de disipare a energiei seismice este
foarte mult redusa sau chiar inexistenta.

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 18

Procedura calcul dinamic neliniar

Solutia
Se vor prevedea la fiecare al cincilea etaj grinzi cu zabrele pe inaltimea unui etaj cu rol de a descarca stalpii.

Rezulate obtinute pentru un nivel al solicitarii seismice corespunzator cerintei ,,siguranta vietii pentru noua
configuratie
Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 1

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 19

Procedura calcul dinamic neliniar

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 2

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 2

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 20

Procedura calcul dinamic neliniar

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 4

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 5

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 21

Procedura calcul dinamic neliniar

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 6

Tabloul articulatiilor plastice infasuratoare accelerograma 7

Se observa un tablou satisfacator al articulatiilor plastic in cazul celor 7 accelerograme pentru un nivel de solicitare
corespunzator cerintei ,,siguranta vietii.

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 22

Procedura calcul dinamic neliniar

Model de comportare histeretica pentru contravantuiri

Model de comportare histeretica pentru grinzi

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 23

Procedura calcul dinamic neliniar

Analiza incremental dinamica ,,IDA

-analiza incremental dinamica se va realiza prin rularea analizei la diferite nivele de solicitare(factor de multiplicare
al accelerogramei) pentru toate cele 7 accelerograme,pentru fiecare nivel de solicitare se va stabili rotirea de
+1

nivelmaxima[(

)/ ] calculate in modul. In functie de aceste rotiri corespunzatoare fiecarui nivel de solicitare

(factor de multiplicare al accelerogramei) se va trasa curba IDA avand pe verticala multiplicatorul accelerogramei in
unitati ,,g iar pe orizontala rotirea de nivel.
-in final se poate calcula factorul de comportare al cladirii pe directia respectiva ca fiind media pentru toate cele 7
accelerograme intre raportul dintre factorul de multiplicare 1 la care se formeaza prima articulatie si factorul de
multiplicare corespunzator capacitatii globale a structurii pentru accelerograma respectiva =

Capacitatea globala a structurii pentru o anumita accelerograma se poate considera in momentul in care panta
dreptei intre 2 puncte de pe curba este mai mica decat 20% din panta elastica.Panta elastica de pe curba va fi panta
dreptei ce uneste doua puncte inainte de aparitia de articulatii plastice sau la limita articulatii plastice in faza
incipienta.(Vezi FEMA 350/2000 anexa A 24aragraph A.6).
Deasemenea capacitatea globala a structurii poate fi considerate in momentul in care rotirea de nivel atinge 10%
oricare din cele 2 conditii care apare prima.
In continuare se prezinta tabelar rezultatele si curbele IDA obtinute pentru cele 7 accelerograme.
2.5
2

acc.1
acc.2

1.5

acc3
acc.4

acc.5
acc.6

0.5

acc.7
0
0

rotirea
de nivel
acc.1

Sa

q
acc.1

0.01

rotirea
de nivel
acc.2

q
acc.2

0.02

rotirea
de nivel
acc.3

q
acc.3

0.03

rotirea
de nivel
acc.4

q
acc.4

0.04
rotirea
de
nivel
acc.4

0.05

q
acc.5

rotirea
de
nivel
acc.6

q
acc.6

rotirea
de nivel
acc.7

q
acc.7

MEDIA

0.2

0.00217

0.002

0.00214

0.0019

0.0012

0.0012

0.0024

0.4

0.0042

0.0041

0.0042

0.0022

0.0033

0.0038

0.0046

0.6

0.0068

0.0059

0.0062

0.0035

0.0062

0.0072

0.007

0.8

0.0095

0.0087

0.0076

0.0062

0.0076

0.0077

0.0098

0.0093 2/0.4=5

0.0092 1.8/0.4=4.5

0.0085 1.8/0.4=4.5 0.0095 1.6/0.4=4 0.0095 1.8/0.4=4.5 0.0105 1.8/0.4=4.5 0.0134 1.8/0.4=4.5

1
1.2

0.011

0.015

0.0129

0.0139

0.0149

0.0159

1.4

0.012

0.0156

0.0143

0.0133

0.0143

0.0143

0.021

1.6

0.0136

0.0185

0.0147

0.0357

0.0147

0.0147

0.0242

1.8

0.0145

0.0325

0.0384

0.0312

0.003

0.031

0.025

4.5

0.0172

In consecinta se observa potrivit pentru aceasta structura folosirea pentru calcul a unui factor de comportare q=4.5.

APRILIE 2012

MUNTEANU DAN

Page 24