Sunteți pe pagina 1din 2

Caracterizarea lui Aliman din opera fantastică „Lostrița” de

Vasile Voiculescu
Aliman este personajul principal din opera fantastică „Lostrița” de Vasile Voiculescu.

Acesta este un personaj pozitiv, un tînăr ce ce și-a pus ținta să o prindă pe lostrița cu orice
preț sugerează fragmentul „Zi noapte cerceta scorburile ca un nebun, alerga, mânca, trăia
numai pe prunduri și în apă”.

Din caracterizarea directă făcută de autor „Aliman era frumos și voinic, Nu știa de frica
nimănui” ne dăm seama că era un bărbat încrezut.

Pe lînga acestea lostrița pentru el era asemeni unui talisman sugereazăfragmentul „îi
mergea bine, apele se supuneau ascultătoare”.

Iar în perioadă cînd lostrița dispăru pentru un timp mai îndelungat, începu să nu-și
găsească locul, deaceea apelează la un vraci-descântător de pești ce îi confecționă o
lostriță din lemn, vopsită în aur și argint și îi scrise un ritual special.

Un moment în care Aliman dă dovadă de curaj este fragmentul „Aliman se pregătea să


intre voinicește în valuri și s-o aștepte la loc prielnic, cu cangea în mînă”.

Între Aliman și fata pe care o salvase și o numise Ileana se creă o iubire puternică
sugerează următorul fragment „... umblau alintați prin păduri. Se scăldau cu nesaț, goi
amîndoi, pînă îi prindea zorii.” Până cînd apăru mama sa și o luă pe iubita lui.

Aceste relații îl dezvoltă pe tînăr fiind „mai sănătos, mai voinic, mai frumos și mai bun ca
niciodată.”

Aliman era sfîșiat de durere, pornit în căutarea ei, dar conform fragmentului „Numai un
moșneag trecut de suta de ani își mai amintea de ele. Era copil cînd satul le alungase cu
pietre și le dase foc casei pentru multe blestemății.”

Dar din păcate i-a sosit ceasul ne dăm seama din fragmentul „Ținea lostrița și, amețit de
izbitura apelor... s-a cufundat în valuri.. ce s-au pecetluit deasupra lui pentru totdeauna”.

După părerea mea, l-aș ademăna pe Aliman cu Harap alb, deoarece ambii nu se tem de
nimic, frumoși și voinici în floarea tinereții.