Sunteți pe pagina 1din 6

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA

Facultatea Contabilitate

Catedra Contabilitate

PROGRAMA ANALITIC LA DISCIPLINA

CONTABILITATEA FINANCIAR

predat la ciclul I, Licen


nvmnt cu frecven la zi

Autori:
Grigoroi Lilia, dr. conf. univ.,
Lazari Liliana, dr. conf. univ.,

CHIINU 2012
Programa a fost discutat i aprobat la edina catedrei ,,Contabilitate

Procesul verbal Nr. 1 din 29 august 2012

ef catedr dr., conf. univ. ___________ L.Grigoroi

Aprobat la edina Consiliului facultii ,,Contabilitate

Proces verbal nr. din 30 august 2012

Preedintele Consiliului facultii: dr., conf. univ. _______ V. Paladi


Programa analitic (curriculumul cursului)
Denumirea cursului Contabilitatea financiar
Titularul cursului Grigoroi Lilia, Lazari Liliana, Harea Ruslan, Brc Aleona,
Gherasimov Mihail, Badicu Galina, urcan Ludmila

Ciclul (L- licen, L Codul cursului F.03.O.020.52 Anul II Semestrul III


M-masterat)
Nr.credite 5 Limba de instruire Rom., Rus. Forma de evaluare E
final(E-examen, V-
verificare)
Ore din planul de nvmnt 60 Ore studiu 90 Total ore pe 150
individual semestru

Facultatea Finane
Specialitatea Finane i bnci
Catedra Contabilitate
Numrul total de ore (pe semestru) din planul
de nvmnt
(C-curs teoretic, S-seminar, L-activiti de
laborator, P-proiect sau lucrri practice)
Total C S L P
60 30 - - 30

Categoria formativ a cursului (F-fundamental, G-general, S-de specialitate, U-socio- G


umanistic, M de orientare ctre alt domeniu)
Categorie de opionalitate a cursului (O-obligatorie, A opional,L-liber alegere) 0
Numrul maxim de studeni care se pot nscrie la curs -

Condiii de acces Obligatorii Teoria economic, Bazele contabilitii


Recomandate Marketing, Statistica, etc.

Fundamentare Coninutul cursului dezvolt aspectele teoretice i metodologice


privind prelucrarea datelor i obinerea informaiilor aferente
activelor, datoriilor, capitalului propriu, veniturilor i
cheltuielilor necesare deciziilor interne privind activitatea
entitii, dar mai ales celor necesare utilizatorilor externi.
Obiectivele / rezultatele s defineasc conceptele de baz cu care opereaz
nvrii contabilitatea i s descrie rolul acesteia n luarea deciziilor;
s identifice numeroii utilizatori ai informaiei contabile;
s disting tangenele i deosebirile aferente contabilitii
financiare i a celei manageriale;
s cunoasc sistemele de organizare a contabilitii i
utilizarea lor n cadrul entitii;
s cunoasc esena principiilor contabile i aplicabilitatea
practic a acestora;
s descrie contabilitatea ca profesie cu responsabiliti etice i
posibiliti de promovare;
s cunoasc cadrul legal ce reglementeaz contabilitatea;
s identifice importana i structura activelor, capitalului
propriu, pasivelor, veniturilor i cheltuielilor;
s recunoasc elementele de active, capital propriu, pasive,
venituri i cheltuieli;
s neleag i s aplice criteriile de constatare a elementelor
patrimoniale;
s neleag cum se evalueaz elementele patrimoniale n
momentul recunoaterii iniiale, n rapoartele financiare i la
ieire;
s cunoasc i s poat perfecta documentele aferente
tranzaciilor n cadrul patrimoniului;
s disting conturile de eviden activelor, capitalului propriu,
pasivelor, veniturilor i cheltuielilor i modul lor de
funcionare;
s realizeze analize ale unor situaii practice din domeniul
contabilitii i s propun ipoteze personale pentru explicarea
acestora;
s utilizeze strategii creative pentru rezolvarea unor probleme
teoretice i practice;
s sistematizeze lucrrile prealabile ntocmirii i prezentarea
situaiilor financiare
s descrie coninutul i s aplice modalitatea de ntocmire a
principalelor situaii financiare;
s delimiteze terminologia utilizat de S.N.C. i S.I.R.F.

Coninutul cursului (materia)

Denumirea temelor i ntrebrilor C P


A 1 2
Tema 1. Bazele organizrii contabilitii ntreprinderii 2 2
1. Rolul contabilitii n mediul de afaceri
2. Sistemele de organizare a contabilitii
3. Principiile de baz ale contabilitii
4. Politica de contabilitate n cadrul entitii economice
Tema 2. Contabilitatea activelor nemateriale pe termen lung 2 2
1. Noiunea, clasificarea, constatarea i evaluarea activelor
nemateriale
3. Contabilitatea intrrilor de active nemateriale
4. Contabilitatea amortizrii activelor nemateriale
5. Contabilitatea ieirii activelor nemateriale
6 4
Tema 3. Contabilitatea activelor materiale pe termen lung
1. Definiia, clasificarea ,constatarea i evaluarea activelor
materiale pe termen lung
2. Contabilitatea activelor materiale n curs de execuie
3. Contabilitatea mijloacelor fixe
3.3.1 Contabilitatea intrrilor de mijloace fixe n patrimoniu
3.3.2 Contabilitatea uzurii mijloacelor fixe
3.3.3 Contabilitatea reparaiilor mijloacelor fixe
3.3.4 Contabilitatea ieirii din patrimoniu a mijloacelor fixe
4 Contabilitatea altor active pe termen lung: terenurilor i resurselor
naturale
Tema 4. Contabilitatea stocurilor de mrfuri i materiale 2 2
1.Noiunea, clasificarea, constatarea i evaluarea stocurilor de
mrfuri i materiale
2. Contabilitatea materialelor
3. Contabilitatea obiectelor de mic valoare i scurt durat i a
uzurii acestora
4. Contabilitatea produselor n curs de execuie i a produselor
finite
5. Contabilitatea mrfurilor
Tema 5. Contabilitatea creanelor 4 4
1. Contabilitatea creanelor pe termen lung
2. Contabilitatea creanelor comerciale
3. Contabilitatea creanelor privind decontrile cu bugetul
4. Contabilitatea creanelor personalului
5. Contabilitatea creanelor privind veniturile calculate
6. Contabilitatea altor creane pe termen scurt
Tema 6. Contabilitatea mijloacelor bneti 2 2
1. Contabilitatea mijloacelor bneti din casierie
3. Contabilitatea mijloacelor bneti din conturile curente n
moned naional
4. Contabilitatea mijloacelor bneti din conturile curente n valut
5. Contabilitatea mijloacelor bneti din alte conturi bancare
Tema 7. Contabilitatea capitalului propriu 2 4
1. Definiia i structura capitalului propriu
2. Contabilitatea formrii i modificrii capitalului statutar.
3. Contabilitatea rezervelor
4. Contabilitatea rezultatelor financiare i a utilizrii acestora
5. Contabilitatea capitalului secundar
Tema 8. Contabilitatea datoriilor 4 4
1. Contabilitatea datoriilor financiare.
2. Contabilitatea datoriilor comerciale.
3. Contabilitatea datoriilor calculate.
Tema 9. Contabilitatea cheltuielilor i veniturilor 2 4
1. Definirea, clasificarea, constatarea i evaluarea costurilor,
cheltuielilor i veniturilor
2. Contabilitatea costurilor
3. Contabilitatea cheltuielilor ntreprinderii
4. Contabilitatea veniturilor ntreprinderii
Tema 10. Situaiile financiare ale entitilor economice 4 2
1. Semnificaia situaiilor financiare i cacteristicile calitative ale
informaior coninute
2. Lucrrile prealabile ntocmirii situaiilor financiare
3. Coninutul, modul de ntocmire i prezentare a situaiilor financiare
Bibliografie minimal 1. Legea Contabilitii, nr.113- XVI din 27 aprilie 2007,
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.90-93 din
29.06.2007
2. Codul fiscal. Nr. 1163 XIII din 24 aprilie 1997 //
(Monitorul oficial, 1997 Nr. 62)
3. Standardele Naionale de Contabilitate / www.minfin.md
4. Planul de conturi i normele de aplicare a conturilor //
Contabilitatea i audit, nr.2-3, 1998.
5. Caraman Stela. Probleme i teste la contabilitatea
managerial. Chiinu: Editura ASEM, 2001.
6. Colectiv de autori, coordonator L. Grigoroi.
Contabilitatea ntreprinderii. Chiinu, editura
CARTIER, 2012.
7. Colectiv de autori coordonator A. Nederi. Contabilitatea
financiar. Chiinu: ASEM, 1999 i 2003
8. Colectiv de autori coordonator A.Nederia. Contabilitate
managerial. Chiinu: ACAP, 2000.
9. Grigoroi L. i urcanu L. Contabilitatea ntreprinderii: teste
i probleme. Chiinu, editura CARTIER, 2007.
10. Nederia A. Corespondena conturilor contabile conform
SNC i Codului Fiscal. Chiinu 2007.
11. urcanu Viorel. Calculaia costurilor. Chiinu: Editura
ASEM, 2001.
12. . - .
. 2000.
Tehnologiile didactice Formele dominante de organizare a cursului prevede utilizarea
metodelor de evaluare a cunostinelor n grup i individual.
Predarea cursului se va face prin expunere cu utilizarea
mijloacelor tehnice, tabelelor i exemplelor practice.
Modalitatea evalurii Evaluarea final a studenilor se va efectua sub form de test
finale gril.
Stabilirea notei finale Dou teste pe parcursul semestrului 40%
(ponderea exprimat n Reuita curent(evaluarea formativ) 20%
%) Rezultatul la examen/verificare (evaluare final) 40%

Timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului


1. Descifrarea i studiul notielor de 8 8. Pregtirea prezentrii orale 4
curs
2. Studiu dup manual, suport de curs 12 9. Pregtire examenare final 10
3. Studiul bibliografiei minimale 14 10. Consultaii 2
indicate
4. Documentare suplimentar n 6 11. Documentare pe teren -
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire 12 12. Documentare pe internet 8
seminar i / sau laborator
6. Realizare teme, referate, eseuri, 6 13. Alte activiti -
traduceri, etc.
7. Pregtire teste, lucrri de control 8 14. Alte activiti -

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 90

Data completrii:_______________ Semntura titularului:_______________