Sunteți pe pagina 1din 11
PROGRAMA DE PREG Ă TIRE A LIMBII ENGLEZE NIVEL BEGINNER - A1 DISCIPLINA : Comunicare
PROGRAMA DE PREG Ă TIRE A LIMBII ENGLEZE NIVEL BEGINNER - A1 DISCIPLINA : Comunicare

PROGRAMA DE PREGĂTIRE A LIMBII ENGLEZE NIVEL BEGINNER - A1

DISCIPLINA : Comunicare in limba engleza – nivel incepator A1 Durata : 33 sedinte = 66 ore ( 50 minute/ora didactica; la o frecventa de 2 ori/saptamana = 4 luni Obiective generale : Comunicare in limba engleza - Program de initiere A1. Atingerea unui nivel de baza a pronuntiei, a cunostintelor gramaticale si a vocabularului limbii engleze

         

MIJLOACE DE

 

Nr.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ

 

CONŢINUT TEMATIC

METODE/FORME DE ACTIVITATE

INSTRUIRE,

CRITERII DE EVALUARE

Crt

MATERIALE DE

     

ÎNVĂŢARE

 

1

 

2

3

4

 

5

 

6

1

Unit 1 – Salut !

 

1. GRAMATICA

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

Materiale :

 

- observatia

 
 

- Formele verbului A FI (am,

-

Manual

(cartea

sistematica

 

a

La

finalul

Unit-ului

1

are, is) – Partea I Pronumele si adjectivele

-

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

-

sa foloseasca corect

posesive MY si YOUR

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, grupuri de lucru)

Headway

Beginner

pronuntare,

 

formele verbului A FI;

2. VOCABULAR

(Oxford) Materiale aditionale :

vocabular,

 

citit

sa realizeze conversati scurte:

-

- Ce inseamna acest lucru in

care

se

pot

limba engleza ?

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in perechil)

-

Basic

English

realiza individual

-

sa foloseasca numerele 1 -

-

Lucruri uzuale

Grammar (Longman)

sau pe grupuri de

10;

3.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

- Imagini

 

lucru)

-

sa formeze pluralul

 

ZI

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Handouts

- probe scrise (de

anumitor substantive .

- Numerele 1-10

- CD

gramatica,

 

de

 

- Pluralul substantivelor

- Exercitii de citit (individual)

 

vocabular

ar

se

Expresii folosite pentru a ne prezenta

-

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

pot

realiza

Timp : 1 sedinta

individual)

 

- Lucru cu imagini

 

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 1 of 11

2 Unit 2 – Lumea ta !   1. GRAMATICA - Exercitii de identificare a
2 Unit 2 – Lumea ta !   1. GRAMATICA - Exercitii de identificare a

2

Unit 2 – Lumea ta !

 

1. GRAMATICA

- Exercitii

de

identificare

a

Materiale :

 

- observatia

 
 

Formele verbului A FI (am, are, is) – Partea II

-

notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual, in perechi)

-

Manual

(cartea

sistematica grupului

a

La finalul Unit-ului 2,

cursantului si cartea

participantii vor fi capabili :

 

-

Pronumele personale HE,

de

exercitii)

New

- probe orale (de pronuntare, vocabular, citit

sa foloseasca pronumele si adjectivele posesive;

sa realizeze intrebari simple folosind verbul A FI si UNDE si CE;

-

-

SHE si THEY Pronumele si adjectivele

posesive HIS si HER

-

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

Headway

Beginner(Oxford)

Materiale aditionale :

care

se

pot

-

Intrebari (WHERE si WHAT)

- Exercitii de vorbire (cu

-

Basic

English

realiza individual

2.

VOCABULAR

profesorul, individual,

cu

Grammar (Longman) Imagini cu diferite tari si orase

-

sau pe grupuri de lucru)

-

sa spuna care este

-

Tari

intregul grupul)

 

nationalitatea unor persoane

-

Orase

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa, in perechi)

- probe scrise (de

si tara din care acestia provin;

3.

SKILLS WORK

- Handout

 

gramatica,

de

-

sa foloseasca numerele 11-

-

Reading si listening – ‘De

- CD-uri

vocabular care se

30.

unde sunt ei?’

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

 

pot

realiza

-

Reading – ‘Ei sunt din

individual)

 

Listening – ‘Aceasta este Carmen’

-

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

Timp : 1 sedinta

 

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

- Lucru cu imagini

 

ZI

 

-

Numberele 11-30

3

Unit 3 – Informatii personale

1.

GRAMATICA

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual, cu toata clasa)

Materiale :

 

- observatia

 

-

Formele verbului A FI (am, is,

-

Manual

(cartea

sistematica

a

La

finalul

Unit-ului

3

are) – Partea III

cursantului si cartea

grupului

participantii vor fi capabili :

-

Forma negativa, interogativa

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

-

sa

foloseasca

forma

si raspunsul scurt

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, grupuri de lucru)

Headway

Beginner

pronuntare,

afirmativa,

interrogativa

si

2.

VOCABULAR

(Oxford) Materiale aditionale :

vocabular,

citit

negativa a verbului A FI;

- Meserii

care

se

pot

-

sa

ceara

informatii

- Informatii personale (varsta,

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in perechi)

-

Basic

English

realiza individual sau pe grupuri de

personale;

 

adresa,

stare

civila, numar

Grammar (Longman)

-

sa

folosesca

anumite

telefon)

- Imagini

 

lucru)

expresii cu caracter social;

 

3. SKILLS WORK

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, intregul grup)

- Handout

- probe scrise (de

-

sa

cunoasca

cele

mai

- Reading si speaking – ‘Un

- CD-uri

gramatica,

de

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 2 of 11

  importante meserii. grup pop’   - Exercitii de citit (cu profesorul, individual) - Exercitii
  importante meserii. grup pop’   - Exercitii de citit (cu profesorul, individual) - Exercitii
 

importante meserii.

grup pop’

 

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

 

vocabular

ar

se

Listening – ‘O conversatie cu Kirsty

-

realiza

pot

individual)

-

Reading

O

echipa

Timp : 2 sedinte

 

internationala’

 

- Lucru cu imagini

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

ZI

-

Expresii cu caracter social

4

TEST PARTIAL 1 Unit 1 - 3

- structuri gramaticale (formele verbului A FI; pronumele si adjectivele posesive)

- individual

Timp: 1 sedinta

 

- Test scris

 

- vocabular (diverse lucruri uzuale ; tarile ; orasele ; meseriile ; informatii personale)

   

- limba engleza de zi cu zi si writing (numerele; pluralul substantivelor; expresii cu carater social)

5

Unit 4 – Familia si prietenii

1. GRAMATICA

 

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual, grupuri de lucru)

Materiale :

 

- observatia

 

- Adjectivul posesiv

 

-

Manual

(cartea

sistematica

 

a

La

finalul

Unit-ului

4

- Forma de posesiv ‘s

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

- Formele verbului A AVEA

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

- adjectivele posesive; -

foloseasca

sa

sa

corect

de

foloseasca

forma

- Intrebari si raspunsuri

2.

-

VOCABULAR

Familia

 

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in pereche)

Headway

(Oxford) Materiale aditionale :

Beginner

pronuntare,

vocabular,

care

se

 

citit

pot

posesiv ‘s;

- Adjective+ substantiv

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in pereche)

-

Basic

English

realiza individual

- AVEA; - sa descrive un prieten; - sa discute destre famiglia

A

sa

foloseasca

verbul

Cum descriem un prieten

-

3. SKILLS WORK

Grammar (Longman)

- Imagini

sau pe grupuri de

lucru)

- Reading si writing – ‘Cel mai

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Handout

 

- probe scrise (de

bun prieten’’

 

- CD-uri

gramatica,

 

de

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 3 of 11

  lor; - Listening – ‘Familia lui - Exercitii de citit (cu profesorul, individual) -
  lor; - Listening – ‘Familia lui - Exercitii de citit (cu profesorul, individual) -
 

lor;

-

Listening – ‘Familia lui

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

-

Arborele genealogic

vocabular

ar

se

-

sa

aiba

o

conversatie

Winston’

   

pot

realiza

telefonica.

 

-

Reading – ‘Michael Douglas si

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

individual)

 

Catherine Zeta-Jones’

   

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

- Lucru cu imagini, tabele

 

Timp : 2 sedinte

ZI

 

- Alfabetul

 

- La telefon

6

Unit 5 – Este viata mea

1. GRAMATICA

 

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual, cu toata clasa)

Materiale :

 

- observatia

 

-

Prezentul

Simplu

(afirmativ,

-

Manual

(cartea

sistematica

 

a

La finalul Unit-ului 5

interogativ si negativ)

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

-

Articolul nehotarat

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

sa foloseasca formele de Prezent Simplu;

-

2.

VOCABULAR

 

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

Headway

Beginner

pronuntare,

 

-

Sport, mancare si bautura

 

(Oxford)

 

vocabular,

 

citit

-

sa foloseasca articolul

Verbe (a veni, a trai, a lucra,a mancat, a vorbi)

-

Materiale aditionale :

care

se

pot

nehotarat;

 

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, in per echi, cu toata clasa)

-

Basic

English

realiza individual

-

sa foloseasca cuvinte care

-

Limbi si nationalitate

 

Grammar (Longman)

sau pe grupuri de

se refera la sport, mancare si bautura; - sa foloseasca nationalitatile

3. SKILLS WORK

 

- Imagini

 

lucru)

- Listening si speaking – ‘La o

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Handout

- probe scrise (de

petrecere’

 

- CD-uri

gramatica,

 

de

si limbile vorbite in diferite tari;

-

Reading

‘Iti

place

in

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

 

vocabular

ar

se

Bristol ?’

 

pot

realiza

-

sa foloseasca numerale 1-

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

Timp : 2 sedinte

individual)

100;

ZI

 

sa intrebe pretul diferitelor lucruri.

-

-

Numere si preturi

 

- Lucru cu imagini, tabele

 

7

Unit 6 – In fiecare zi !

1.

GRAMATICA

 

- de

Exercitii

identificare

a

Materiale :

 

- observatia

 

-

Timpul

 

notiunilor

gramaticale

(cu

-

Manual

(cartea

sistematica

 

a

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 4 of 11

  La finalul Unit-ului 6 - Prezentul Simplu – forma profesorul, individual, cu toata clasa)
  La finalul Unit-ului 6 - Prezentul Simplu – forma profesorul, individual, cu toata clasa)
 

La

finalul

Unit-ului

6

-

Prezentul Simplu – forma

profesorul, individual, cu toata clasa)

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

afirmativa,

interogativa si

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

-

sa

foloseasca

verbele

la

negativa

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

Headway

Beginner

pronuntare,

 

Prezentul Simplu;

2. VOCABULAR

(Oxford) Materiale aditionale :

vocabular,

 

citit

sa foloseasca expresii de timp; -

prepozitii de timp;

folosesca

diferite

-

sa

- Verbe (a se trezi, a merge la

care

se

pot

lucru, a servi pranzul

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in pereche)

-

Basic

English

realiza individual

-

obicei, uneori, niciodata)

Adverbe de frecventa (de

Grammar (Longman)

- Imagini

sau pe grupuri de

lucru)

-

sa

folosesca

zilele

- Cuvinte care se potrivesc

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Handout

 

- probe scrise (de

saptamanii.

- Un rebus

- CD-uri

gramatica,

 

de

3. SKILLS WORK

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

 

vocabular

ar

se

- Speaking – Chestionar al

pot

realiza

stilului de viata

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual, grupuri de lucru)

individual)

- Listening – ‘O zi a Anei’

Timp : 2 sedinte

 

- Writing – ‘Ziua ta’

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

- Lucru cu imagini, tabele

ZI

- Zilele saptamanii

- Prepozitii de timp

8

TEST PARTIAL 2 Unit 4 - 6

- structuri gramaticale (formele de posesiv; verbul A AVEA; prezentul simplu; articolul nehotarat; ora)

- individual

Timp: 1 sedinta

 

- Test scris

 

- vocabular (familia; descrierea unui prieten; sport, mancarea. bautura; limbi si nationalitati; adverbe de frecventa)

   

- limba engleza de zi cu zi (la telefon; numere si preturi; zilele saptamanii; prepozitii de timp)

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 5 of 11

9 Unit 7 – Locuri care imi plac 1. GRAMATICA - Exercitii de identificare a
9 Unit 7 – Locuri care imi plac 1. GRAMATICA - Exercitii de identificare a

9

Unit 7 – Locuri care imi plac

1.

GRAMATICA

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual)

Materiale :

 

- observatia

 

-

-

Pronumele directe Pronumele demonstrative

-

Manual

(cartea

sistematica

a

La finalul Unit-ului 7

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

 

THIS si THAT

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

- sa foloseasca pronumele directe;

Intrebari si raspunsuri (how, what, who, where, why, how

-

Headway

Beginner

pronuntare,

(Oxford)

 

vocabular,

 

citit

-

sa

foloseasca

diferite

much, when, how) 2. VOCABULAR

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in perechi)

Materiale aditionale :

care

se

pot

adjective in diverse contexte;

 

-

Basic

English

realiza individual

-

sa scrie o vedere;

- Antonime ale adjectivelor

Grammar (Longman)

sau pe grupuri de

- sa faca diferenta intre pronumele demonstrative ACESTA / ACEASTA si

- Adjectiv + substantiv

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Imagini

 

lucru)

Adjective (dragut, vechi, comfortabil)

-

- Handout

- probe scrise (de

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- CD-uri

gramatica,

 

de

ACELA / ACEEA.

 

3.

SKILLS WORK

- Vederi

vocabular

ar

se

 

-

Reading si writing – ‘O vedere

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

 

pot

realiza

din Dublin’

Timp : 2 sedinte

individual)

Listening – ‘Un interviu cu Dan Brat’

-

- Lucru cu imagini, tabele

   

Reading – ‘O vedere din San Francisco’

-

 

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

ZI

-Pot sa

?

10

Unit 8 – Unde locuiesc

 

1. GRAMATICA

- Exercitii

de

identificare

a

Materiale :

 

- observatia

 
 

- Formele There is/are

notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual, cu toata clasa)

-

Manual

(cartea

sistematica

a

La

finalul

Unit-ului

8

- Adjectivul ANY

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

- Prepozitii (in, pe, sub, langa)

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

- sa arate existenta folosind THERE IS si THERE ARE;

2.

VOCABULAR

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata

Headway

Beginner

pronuntare,

- Incaperile dintr-o casa

(Oxford)

 

vocabular,

 

citit

- sa isi descrie casa;

 

- Mobilierul

clasa, in perechi)

 

Materiale aditionale :

care

se

pot

- sa

foloseasca

diferite

- Viata la oras

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in perechi)

-

Basic

English

realiza individual sau pe grupuri de

prepozitii;

 

3.

SKILLS WORK

Grammar (Longman)

- sa isi descrie orasul;

-

Reading si speaking – ‘Cum te

- Imagini cu case

lucru)

- sa dea indicatii in oras.

poti distra in Sydney’

- Exercitii de ascultare (cu

- Handout

 

- probe scrise (de

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 6 of 11

    Listening si writing – ‘Orasul meu natal’ - profesorul, cu toata clasa) -
    Listening si writing – ‘Orasul meu natal’ - profesorul, cu toata clasa) -
   

Listening si writing – ‘Orasul meu natal’

-

profesorul, cu toata clasa)

- CD-uri

 

gramatica,

 

de

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual, in pereche)

- Harti

vocabular

ar

se

Reading and writing – ‘Casa noastra’

-

 

realiza

pot

individual)

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

Timp : 2 sedinte

 

ZI

- Locuri intr-un oras

 

- Lucru cu imagini, tabele

- Indicatii

11

Unit 9 – La multi ani !

 

1. GRAMATICA

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual)

Materiale :

 

- observatia

 
 

-

Cum exprimam anii

 

-

Manual

(cartea

sistematica

 

a

La

finalul

Unit-ului

9

-

Trecutul simplu al verbului A

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

FI

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

- sa spuna data;

 

-

Trecutul simplu –

verbele

Headway

pronuntare,

 

- sa esprime actiuni trecute;

 

neregulate

Beginner(Oxford)

vocabular,

 

citit

sa vorbeasca despre oameni famosi.

-

-

Numeralul ordinal

 

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in perechi)

Materiale aditionale :

care

se

pot

2.

VOCABULAR

-

Basic

English

realiza individual sau pe grupuri de lucru)

 

- Oameni si meserii

 

Grammar (Longman)

- Grupuri de cuvinte

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Imagini cu oameni faimosi

3.

SKILLS WORK

- probe scrise (de

-

Vocabular

si

reading

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- Handout

 

gramatica,

 

de

‘Suntem milionari!’

- CD-uri

vocabular

ar

se

-

Writing – Oameni famosi

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual, grupuri de lucru)

 

pot

realiza

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

Timp : 2 sedinte

individual)

ZI

 

- Cand este ziua ta de nastere?

- Lucru cu imagini, tabele

- Lunile anului

- Data

12

foarte bine !

Unit

10

Ne-am

simtit

1.

GRAMATICA

- Trecutul simplu – verbe regulate si neregulate

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual)

Materiale :

-

Manual (cartea

- observatia

sistematica

 

a

 

cursantului si cartea

grupului

 

La

finalul

Unit-ului

10

- Forma interogatica si negativa

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

de

exercitii) New

- probe

orale

(de

participantii vor fi capabili :

Headway

 

pronuntare,

 

-

sa

foloseasca

corect

- Raspunsuri scurte

 

Beginner(Oxford)

vocabular,

 

citit

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 7 of 11

  formele verbelor la trecutul simplu; 2. VOCABULAR   - Exercitii de vorbire (cu Materiale
  formele verbelor la trecutul simplu; 2. VOCABULAR   - Exercitii de vorbire (cu Materiale
 

formele verbelor la trecutul simplu;

2.

VOCABULAR

 

- Exercitii de

vorbire

(cu

Materiale aditionale :

care

se

pot

-

Activitati din weekend

 

profesorul, individual, in perechi)

-

Basic

English

realiza individual sau pe grupuri de

-

sa dea raspunsuri scurte;

 

- Sport si timpul liber

 

Grammar (Longman)

sa vorbeasca despre sport si timpul liber;

-

3.

SKILLS WORK

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Imagini

 

lucru)

- Listening si speaking – ‘Vacante’

- Handout

- probe scrise (de

-

sa completeze formulare.

 

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- CD-uri

gramatica,

de

 

- Writing – ‘Ultima mea vacanta’

- Formulare

vocabular ar

se

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual, grupuri de lucru)

 

pot

realiza

- Writing – ‘Sambata trecuta’

 

Timp : 2 sedinte

individual)

 

- Reading – ‘Vacanta lui Ned’

 

4.

LIMBA

ENGLEZA

DE

ZI

- Lucru cu imagini, tabele

 

CU ZI

 

-

Completarea formularelor

 

13

TEST PARTIAL 3 Unit 7 -10

 

- structuri gramaticale (pronumele directe; pronumele si adjectivele demonstrative; prepozitii; anii; trecutul simplu)

- individual

Timp : 1 sedinta

- Test scris

 
 

- vocabular (antonime ale adjectivelor ; adjective ; incaperi ; mobilier ; sport si timpul liber)

 

- limba engleza de zi cu zi si writing (Pot sa ……?; locuri intr-un oras; indicatii; lunile anului; data; completarea formularelor)

14

Unit 11 – Putem sa facem acest lucru !

1.

GRAMATICA

 

- de

Exercitii

identificare

a

Materiale :

 

- observatia

 

- Verbul modal CAN / CAN’T

 

notiunilor

gramaticale (cu

-

Manual (cartea

sistematica

a

 

- Intrebari si raspunsuri

 

profesorul, individual)

 

cursantului si cartea

grupului

La

finalul

Unit-ului

11

2.

VOCABULAR

- Exercitii

de

vocabular

(cu

de

exercitii) New

- probe

orale

(de

participantii vor fi capabili :

- Verbe si adverbe

profesorul, cu intreaga clasa, in

Headway Beginner

pronuntare,

-

sa exprimam abilitatea cu

- Verbe si substantive care se

perechi)

(Oxford)

 

vocabular,

citit

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 8 of 11

  verbul modal CAN; potrivesc   - Exercitii de vorbire (cu Materiale aditionale : care
  verbul modal CAN; potrivesc   - Exercitii de vorbire (cu Materiale aditionale : care
 

verbul modal CAN;

potrivesc

 

- Exercitii de

vorbire

(cu

Materiale aditionale :

care

se

pot

-

sa folosim diferite verbe si

-

Odd one out

profesorul, individual,

in

-

Basic

English

realiza individual sau pe grupuri de

adverbe;

3. SKILLS WORK

 

perechi)

Grammar (Longman)

sa gasim solutii la diferite probleme.

-

- Reading si listening – ‘Ce poti

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Imagini

 

lucru)

face pe Internet !’ - Listening – ‘Pot sa fac parte

- Handout

- probe scrise (de

 

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- CD-uri

gramatica,

 

de

din grupul vostru pop ?’

   

vocabular ar

se

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

- Exercitii de scriere (cu

pot

realiza

ZI

profesorul, individual)

 

individual)

-

Care este problema ?

 

- Lucru cu imagini, tabele

Timp : 2 sedinte

 

15

Unit 12 – Iti multumesc !

1.

GRAMATICA

 

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual)

Materiale :

 

- observatia

 

-

Verbele want si like

 

-

Manual

(cartea

sistematica

a

La

finalul

Unit-ului

12

- Forma WOULD LIKE

cursantului si cartea

grupului

 

participantii vor fi capabili :

2.

VOCABULAR

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in perechi)

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

-

sa ceara ceva politicos ;

- Mancare si bautura

Headway

Beginner

pronuntare,

- mancare si bauturi ;

sa

vorbeasca

despre

- Ce ai dori sa mananci ?

- Intr-un restaurant

(Oxford) Materiale aditionale :

vocabular,

care

se

 

citit

pot

- restaurant ;

sa

comande

intr-un

3. SKILLS WORK

- Reading – ‘Ea mananca doar

-

Grammar (Longman)

Basic

English

realiza individual

sau pe grupuri de

-

sa mearga la cumparaturi.

mancare nesanatoasa’ Reading – ‘Esti ceea ce

-

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Imagini

 

lucru)

- Handout

- probe scrise (de

mananci ’

 

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- CD-uri

gramatica,

 

de

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

 

vocabular

ar

se

ZI

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

pot

realiza

-

La cumparaturi

 

Timp : 2 sedinte

individual)

 

- Lucru cu imagini, tabele

   

16

Unit 13 – Aici si acum

1.

GRAMATICA

 

- Exercitii

de

identificare

a

Materiale :

 

- observatia

 

- Prezentul Continuu – forma

notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual)

-

Manual (cartea

sistematica

a

La

finalul

Unit-ului

13

afirmativa,

interogativa si

cursantului si cartea de exercitii) New Headway Beginner (Oxford) Materiale aditionale :

grupului

 

participantii vor fi capabili:

negativa

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

- probe

orale

(de

- sa foloseasca Prezentul Continuu;

- Simplu si Prezentul Continuu

Diferenta

intre

Prezentul

pronuntare,

vocabular,

citit

-

sa isi dea seama care este

2.

VOCABULAR

 

- Exercitii de vorbire (cu

care

se

pot

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 9 of 11

  diferenta dintre prezentul simplu si prezentul continuu; - sa stie diferite piese de imbracaminte
  diferenta dintre prezentul simplu si prezentul continuu; - sa stie diferite piese de imbracaminte
 

diferenta dintre prezentul simplu si prezentul continuu; - sa stie diferite piese de imbracaminte si culorile; - sa descrie o persoana.

- Culorile

 

profesorul, individual, in pereche)

-

Basic

English

realiza individual sau pe grupuri de

- Hainele

Grammar (Longman)

- Descrierea unei persoane

 

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Imagini

 

lucru)

 

3.

SKILLS WORK

 

- Handout

- probe scrise (de

- Reading si speaking totul e diferit’

– ‘Azi

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- CD-uri

gramatica, de vocabular ar se

 

-

Reading – ‘Vara in Portugalia’

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

 

pot

realiza

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

Timp : 2 sedinte

individual)

ZI

- Lucru cu imagini, tabele

 

-

Care este problema?

 

17

Unit

14

Este

timpul

sa

 

1.

GRAMATICA

 

- Exercitii de identificare a notiunilor gramaticale (cu profesorul, individual)

Materiale :

 

- observatia

 

plecam!

 

-

Cuvinte

interogative

-

Manual

(cartea

sistematica

 

a

 

recapitulare

 

cursantului si cartea

grupului

 

La finalul Unit-ului 14 participantii vor fi capabili:

-

Prezentul

continuu folosit

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, individual, cu toata clasa, in perechi)

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

pentru

a

exprima

o

actiune

Headway

Beginner

pronuntare,

 

- sa foloseasca corect toate timpurile invata in acest nivel; - sa vorbeasca despre transport si calatorii.

viitoare

 

(Oxford) Materiale aditionale :

vocabular,

 

citit

-

Recapitularea

timpurilor

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual, in pereche)

care

se

pot

verbale – prezent, trecut si viitor

-

Basic

English

realiza individual sau pe grupuri de

 

2.

VOCABULAR

 

Grammar (Longman)

 

-

Transport si calatorii

 

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, cu toata clasa)

- Imagini

 

lucru)

3. SKILLS WORK

- Handout

- probe scrise (de

- Reading

‘O

excursie

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual)

- CD-uri

gramatica,

 

de

extraordinara’

   

vocabular

ar

se

-

Listening

‘Jurnalul

lui

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual)

pot

realiza

Hannah’

 

Timp : 2 sedinte

individual)

-

Reading si listening – ‘Familia

- Lucru cu imagini, tabele

 

Smith’

4.

LIMBA ENGLEZA DE ZI CU

ZI

-

La plimbare

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 10 of

18 Recapitulare – pregatirea pentru testul final - Structuri gramaticale - Exercitii practice de gramatica
18 Recapitulare – pregatirea pentru testul final - Structuri gramaticale - Exercitii practice de gramatica

18

Recapitulare – pregatirea pentru testul final

- Structuri gramaticale

- Exercitii practice de gramatica (cu profesorul, individual, in perechi)

Materiale :

 

- observatia

 

- Vocabular

-

Manual

(cartea

sistematica

 

a

 

- Limbaj functional

cursantului si cartea

grupului

 

- Listening

- Exercitii de vocabular (cu profesorul, grupuri de lucru)

de

exercitii)

New

- probe

orale

(de

- Speaking

Headway

pronuntare,

 

- Writing

- Exercitii de vorbire (cu profesorul, individual)

Beginner(Oxford)

vocabular,

 

citit

- Reading

Materiale aditionale :

care

se

pot

- Exercitii de ascultare (cu profesorul, intregul grup)

-

Basic

English

realiza individual

Grammar (Longman)

sau pe grupuri de

- Exercitii de citit (cu profesorul, individual, grupuri de lucru)

- Imagini

 

lucru)

- Handout

- probe scrise (de

- Exercitii de scriere (cu profesorul, individual, grupuri de lucru)

- CD-uri

gramatica,

 

de

 

vocabular

ar

se

pot

realiza

- Teme de dezbatere

Timp : 2 sedinte

individual)

- Lucru cu imagini

 

19

Test final

- Structuri gramaticale

- individual

Timp : 1 sedinta

- proba scrisa

 

- Vocabular

 

- Limba engleza de zi cu zi

- Writing

- Listening

- Reading

- Speaking

20

Feedback

 

- intreg grupul

Timp : 1 sedinta

- oral

- individual

PROGRAMA DE PREGATIRE A LIMBII ENGLEZE – NIVEL BEGINNER A1

Page 11 of