Sunteți pe pagina 1din 45

https://lucrari-de-licenta-diploma.

com
Asistenta Sociala
Abandonul de Familie
Abordari Speciale ale Capitolului Libertatii din Carta Drepturilor Fundamentale A U.E
Abordari Speciale ale Capitolului Solidaritate din Carta Drepturilor Fundamentale A
U.E
Abuzul in Serviciu
Accepatrea Mostenirii in Dreptul Roman
Accidentele de Munca si Bolile Profesionale
Accizele in Uniunea Europeana
Actele Guvernului
Actele Nesupuse Controlului si Limitele Controlului Instantelor de Contencios
Administrativ
Actele Parlamentului
Actiunea Civila
Actiunea in Contencios Administrativ
Actiunea in Revendicare Modalitate de Aparare a Dreptului De Proprietate
Aciunea in Revendicare Imobiliara Aspecte Teoretice si Practice
Aciunea in Revendicare Mobiliara Aspecte Teoretice si Practice
Activitatea Bugetara a Statului Roman
Actul Administrativ
Actul Administrativ de Gestiune
Actul Constitutiv Al Societatii Comerciale
Administrarea Beneficiilor Sociale
Administrarea Societatii Comerciale
Administratie Publica
Adoptia Interna Si Internationala. Probleme, Dificultati, Propuneri de Lege Ferenda
Agresiuni asupra Fatului
Amanarea Aplicarii Pedepsei
Amenda
Amenintarea
Analiza Asistentei Juridice in Procesul Penal
Analiza Clasei A II-A de Mosenitori Legali
Analiza Clasei I de Mostenitori Legali
Analiza Comparativa de Doctrina si Jurisprudenta Intre Infractiunile de Luare de Mita
si Inselaciune
Analiza Comparativa de Doctrina si Jurisprudenta Intre Infractiunile de Ucidere din
Culpa si Loviri sau Vatamari Cauzatoare de Moarte
Analiza Doctrinara si Jurisprudentiala a Infractiunilor Contra Libertatii si Integritatii
Sexuale
Analiza Doctrinara si Jurisprudentiala a Infractiunilor de Fals in Inscrisuri
Analiza Doctrinara si Jurisprudentiala a Infractiunilor Privitoare la Viata Sexuala
Analiza Procesului de Aprobare a Bugetuluide Stat si Bugetului Asigurarilor Sociale
de Stat
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunii de Fals Material in Inscrisuri Oficiale
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunii de Ucidere din Culpa
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunii de Violare de Domiciliu
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunilor de Trafic de Influenta si Cumparare de
Influenta
Analiza Teoretica si Practica Privind Declaratiile Martorilor Mijloc de Proba in
Procesul Penal
Analiza Teoretica si Practica Privind Judecata in Prima Instanta
Analiza Teoretica si Practica Privind Masurile Preventive Privative de Libertate
Analiza Teoretica si Practics a Conditiilor Legale Pentru a Mosteni
Asigurari Sociale de Stat
Asigurarile Pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale
Asigurarile Pentru Somaj
Asistarea Zilnica
Asistenta Sociala
Asistenta Sociala a Copilului si Familiei
Asistenta Sociala a Persoanelor cu Handicap
Asistenta Sociala a Persoanelor Varstnice
Aspecte Criminologice Ale Violentei Domestice
Aspecte Specifice Privind Constituirea Societatii Comerciale
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Actiunea Civila In Procesul Penal
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Actiunea Penala
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Administrarea si Aprecierea
Probelor in Procesul Penal
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Urmarirea Penala
Atributiile Curtii Constitutionale
Atributiile Presedintelui Romaniei
Autoratul Coautoratul
Autoritatile Administratiei Publice Locale si Judetene
Autorul si Participantii
Beneficiarii si Furnizorii de Servicii Sociale
Beneficiile Sociale
Cadrul Juridic al Participarii la Realizarea Scopului Social
Cadrul Legislativ European de Protectie a Drepturilor Omului
Caile de Atac Impotriva Sentintelor Pronuntate de Instantele de Contencios
Administrativ
Calculul Duratei Pedepselor
Calitatea Procesuala a Comunei in Contenciosul Administrativ. Studiu de Caz.
Cambia Instrument de Plata
Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice
Capacitatea de Folosinta a Persoanei Fizice
Cariera Functionarilor Publici
Categorii de Acte Administrative
Categorii de Asigurati
Categorii de Beneficii Sociale
Categorii de Functionari Publici
Categoriile Pedepselor
Cauze Care Inlatura Raspunderea Penala si Consecintele Condamnarii
Cauzele care Inlatura Consecintele Condamnarii
Cauzele care Inlatura Raspunderea Penala
Cauzele care Inlatura sau Modifica Executarea Pedepsei
Cauzele de Neimputabilitate
Cauzele de Neimputabilitate a Infractiunii
Cazul Fortuit
Cheltuieli Publice Privind Invatamantul
Circumstantele Agravante si Efectele Acestora
Circumstantele Atenuante si Circumstantele Agravante
Circumstantele Atenuante si Efectele Acestora
Clasele de Mostenitori Aspecte Teoretice si Practice
Clasificarea Beneficiilor Sociale
Clasificarea Functiilor Publice
Clauza de Inalienabilitate (art. 627-629 C. civ.)
Colectarea si Stingerea Obligatiei Fiscale
Combaterea Excluziuni Sociale a Tinerilor
Competenta Instantelor de a Solutiona Exceptia de Nelegalitate. Studiu de Caz.
Competenele de Constatare si Sanctiionare a Contraventiiilor
Competentele Judecatorului de Drepturi si Libertatii
Conceptele Fundamentale ale Criminologiei
Conceptul de Imprumut Public
Conceptul de Patrimoniu
Conceptul de Stat si Executivul Dualist
Conceptul de Stat si Executivul Monocratic
Conceptul de Stat si Principiul SeparaIilor Puterilor
Conceptul de Stat si Regimul Politic
Conceptul de Stat Versus Conceptul de Stat de Drept
Conceptul de Stat Versus Structura de Stat
Conceptul se societate si statul de drept
Conceptul,Caracteristiciile si Functiile Finantelor Publice
Concurenta Licita Element al Activitatii Comerciale
Conditiile Actului Juridic Civil. Aspecte Teoretice si Practice
Conditiile de Fond Ale Actului Juridic Civil
Conditiile de Fond si de Forma ale Testamentului
Conditiile de Validitate a Actelor Juridice Civile
Conditiile de Validitate a Actului Juridic Civil
Conditiile Dreptului la Mostenire si Vocatia la Mostenire
Conditiile Generale ale Dreptului la Mostenire
Confiscarea Extinsa
Confiscarea Speciala
Consemnarea la Sfarsit de Saptamana
Consideratii Generale Privind Raspunderea Administrativa
Consiliul Judetean
Consimtamantul Persoanei Vatamate
Constituirea Societatii pe Actiuni
Constituirea, Functionarea si Autorizarea Societatii cu Raspundere Limitata SRL
Contestatia Administrativa si cea Judecatoreasca a Actului Administrativ
Contestatia la Executarea Silita
Continutul Constitutiv al Infractiunii
Continutul Dreptului de Proprietate Privata
Contrabanda si Falsificarea de Moneda Forme de Manifestare a Criminalitatii
Contractele Speciale
Contractul de Franciza
Contractul de Solidaritate Sociala
Contractul de Vanzare
Contractul Delocatiune
Controlul Financiar Asupra Bugetelor Publice in Uniunea Europeana
Controlul Financiar in Romania
Conventii Fiscale Privind Evitarea Dublei Impuneri
Criminalitatea Feminina
Criminalitatea Organizata la Nivel National
Criminologie
Criteriile Generale de Individualizare Judiciara a Pedepsei
Cumpararea de Influenta
Curatela Mijloc de Ocrotire a Persoanei Fizice
Cursul Prescriptiei Extinctive: Inceputul, Suspendarea, Intreruperea, Repunerea in
Termenul de Prescriptie
Curtea Constitutionala
Darea de Mita
Definirea si Clasificarea Serviciilor Sociale
Definitia si Caracterele Juridice ale Dreptului de Proprietate Privata
Delapidarea
Delincventa Juvenila
Detentiunea pe Viata
Determinari de Natura Sociologica Ale Fenomenului Infractional
Dezmembramintele Dreptului de Proprietate Privata. Dreptul de Superficie
Dezmembramintele Dreptului de Proprietate Privata. Dreptul de Uzufruct
Dispozitii Generale Privind Judecata
Doctrina si Jurisprudenta In Materia Aplicarii Legii Civile in Timp
Doctrina si Jurisprudenta in Materia Domeniului Prescriptiei Extinctive
Doctrina si Jurisprudenta Privind Dreptul de Servitute
Doctrina si Jurisprudenta Privind Exercitarea Dreptului de Proprietate Publica
Doctrina si Jurisprudenta Privind Uzucapiunea
Doctrina si Jurisprudenta un Materia Ocrotirii Persoanei Fizice
Domeniul Prescriptiei Extinctive
Drept Administrativ
Drept Civil
Drept Civil Partea Generala
Drept Civil Persoanele
Drept Civil Teoria Generala a Obligatiilor
Drept Civil. Obligatiile
Drept Civil. Succesiuni
Drept civil. Teoria general. Pesoanele
Drept Comercial
Drept Financiar
Drept Fiscal
Drept Penal
Drept Penal Partea Speciala
Drept Penal General
Drept Penal Special
Drept Procesual Civil
Drept Procesual Penal
Dreptul civil. Drepturi reale
Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote-Parti. Partajul (art. 631-644 si art. 669-686
C. civ.)
Dreptul de Proprietate Privata
Dreptul de Superficie Dezmembramant al Dreptului de Proprietate
Dreptul de Trecere (art. 617-620 C. civ.)
Dreptul de Uzufruct si Dreptul de Uz Dezmembraminte ale Dreptului de
Proprietate. Studiu Comparativ
Drepturi si Libertati un Practica CEDO
Drepturile Colective Consacrate in Sistemul Regional European de Apararea
Drepturilor Omului
Drepturile Minoritatilor Nationale
Drepturile Omului
Drepturile Omului Studiu Comparativ Privind Transpunerea Prevederilor Declaratiei
Universale a Drepturilor Omului in Constitutiile Statelor Europene
Drepturile Reale
Drepturile si Obligatiile Functionarilor Publici
Drepturile Succesorale ale Rudelor Defunctului
Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor al Defunctului
Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Reglementarea Noului Cod Civil
Efectele Actului Juridic Civil
Efectele Contractelor Sinalagmatice
Efectele Contractului de Franciza
Efectele Contractului de Vanzare
Efectele Divortului cu Privire la Raporturile dintre Parinti si Copiii lor Minori
Eroarea si Dolul ca Vicii de Consimtamant ale Actului Juridic Civil
Evolutia Preocuprilor Internationale Privind Protectia Juridica a Drepturilor Omului
Exceptia Lipsei de Interes in Contencios Administrativ. Studiu de Caz
Executarea Hotararilor Pronuntate de Instantele de Contencios Administrativ
Executarea Obligatiiilor in Lumina Dreptului Civil Roman
Executarea Silita a Obligatiilor Civile
Executarea Silita Conform Procedurii Fiscale
Executarea Silita Mobiliara
Exercitarea Dreptului de Proprietate Publica
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
Falsul in inscrisuri Sub Semnatura Privata
Falsul Material in Inscrisuri Oficiale
Faptul Juridic Licit
Favorizarea Faptuitorului
Fazele Procedurii Contenciosului Administrativ
Fiducia in Noul Cod Civil
Forma Actului Juridic Civil
Formarea si Executarea Obligatiilor in Dreptul Comercial Roman
Forme ale Criminalitatii Organizate Transnationale
Formele Infractiunii Intentionate dupa Fazele de Desfasurare
Formele Testamentului
Functia Publica si Functionarul Public
Functionarea Societatilor Comerciale
Furtul (Art. 228-232 din NCP)
Fuziunea Societatilor Comerciale
Garantiile Generale ale Creditorilor
Garantiile Personale
Garantiile Reale
Garantiile Speciale ale Creditorilor
Guvernul Romaniei
Identificarea Persoanelor Fizice prin Elemente Specifice
Impozitarea Persoanelor Fizice in Uniunea Europeana
Impozitele Locale in Uniunea Europeana
Impozitul Agricol in Uniunea Europeana
Impozitul pe Dividende in Uniunea Europeana
Impozitul pe Reprezentantele Straine in Uniunea Europeana
Impozitul pe Veniturile din Tranzactii la Bursa in Uniunea Europeana
Imunitatea Parlamentara
Inceperea Urmaririi Penale
Incetarea Efectelor Actelor Administrative
Incetarea Mandatului Guvernului
Inchisoarea
Indemnizatia de Somaj
Individualizarea Executarii Pedepsei
Individualizarea Pedepselor
Inflatia Monetara, Formele si Consecintele Acesteia in Plan Economic si Social
Infractiiunea de Spalare a Banilor
Infractiiunea de Vatamare Corporala, in Reglementarea Noului Cod Penal
Infractiunea
Infractiunea Continuata
Infractiunea de Omor Calificat Studiu de Doctrina si Practica Judiciara
Infractiunea de Ultraj, in Reglementarea Noului Cod Penal
Infractiuni care Aduc Atingere Unor Relatii Privind Convietuirea Social
Infractiuni care aduc Atingere unor Relatii privind Convietuirea Sociala
Infractiuni Contra Capacitatii de Lupta a Fortelor Armate
Infractiuni Contra Infaptuirii Justitiei Analiza de Doctrina si Jurisprudenta
Infractiuni Contra Integritatii Corporale sau a Sanatatii
Infractiuni Contra Persoanei
Infractiuni Contra Securitatii Nationale
Infractiuni Contra Sigurantei Publice
Infractiuni Contra Vietii
Infractiuni de Serviciu
Infractiuni Electorale
Infractiuni Privind Autoritatea si Frontiera de Stat
Infractiuni Savarsite Asupra unui Membru de Familie
Infractiunile Complexe in Forma Agravata in Cazul in Cadrul Infractiunilor Contra
Libertatii, Contra Libertatii si Integritatii Sexuale si Contra Patrimoniului
Infractiunile de Delapidare, Abuz in Serviciu, Neglijenta in Serviciu si Conflict de
Interese Analiza Doctrinara si Practica
Infractiunile de Violenta cu Consecinte Transnationale
Inselaciunea (Art. 244 din NCP)
Inspectia Fiscala, Forma de Control Fiscal
Instantele de Contencios Administrativ si Competenta Acestora
Institutia Infractiunii
Institutia Prefectului
Institutia Primarului
Internarea Intr-un Centru de Detentie
Internarea Intr-un Centru Educativ
Interzicerea Unor Drepturi
Ipoteca Imobiliara
Ipoteca Mobiliara
Judecata in Prima Instanta
Jurisdictia Asigurarilor Pentru Accidente de Munca si Boli Profesionale
Jurisdictia Asigurarilor Sociale
Jurisdictia Sistemului National de Asistenta Sociala
Jurisprudenta si Doctrina In Materia Principiilor care Guverneaza Efectele Actului
Juridic Civil
Legea Penala si Limitele ei de Aplicare
Leziunea in Reglementarea Vechiului si Noului Cod Civil
Liberarea Conditionata
Libertatea de Exprimare, in Sistemul Regional European de Apararea Drepturilor
Omului
Lichidarea Pasivului Succesoral
Lichidarea Societatilor Comerciale
Lipsa Plangerii Prealabile
Lovirea sau alte Violente
Lovirile sau Vatamarile Cauzatoare de Moarte
Luarea de Mita
Luarea si Daread de Mita Studiu de Doctrina si Practica Judiciara
Marturia Mincinoasa
Masuri de Integrare in Asistenta Sociala
Masurile de Siguranta
Masurile Educative Neprivative de Libertate
Masurile Educative Privative de Libertate
Masurile Procesuale
Metode de Investigare in Criminologie
Metode si Tehnici Utilizate in Cercetarea si Interpretarea Fenomenului Infractional
Mijloace Juridice Civile Privind Protectia Persoanelor Aflate in Dificultate
Minoritatea
Minoritatea Faptuitorului in Legea Penala
Modalitati de Control si Institutii cu Competente in Executia Bugetara
Modalitatii de Constituire a Dreptului de Proprietate Publica
Modalitatile Actului Juridic Civil
Modalitatile de Dobandire a Bunurilor din Proprietatea Publica
Modalitatile Juridice ale Dreptului de Proprietate Privata
Modificarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale
Modificarea, Suspendarea si Incetarea Raportului de Serviciu
Mostenirea Legala
Mostenirea Testamentara
Nerespectarea Hotararilor Judecatoresti
Nerespectarea Masurilor privind Incredintarea Minorului
Notiunea de Proprietate Publica si Clasificarea Bunurilor Apartinand Proprietatii
Publice
Notiunea si Clasificarea Actelor Juridice Civile
Notiunea si Obiectul Dreptului Securitatii Sociale
Notiunea si Trasaturile Actului Administrativ
Notiunea si Trasaturile Esentiale ale Infractiunii
Notiunea si Trasaturile Functiei Publice
Notiunea, Categoriile si Trasaturile Contenciosului Administrativ
Nulitatea Actelor Juridice Civile
Numirea Guvernului
Obiectul Raportului Juridic Civil
Obligatia Civila
Obligatiile Civile
Omorul
Omorul Calificat
Organismele Conventiei Americane a Drepturilor Omului
Organizarea si Administrarea Serviciilor Sociale
Organizarea si Functiionarea Consiliului Europei
Organizatia Pentru Securitate si Cooperare in Europa
Parlamentul Romaniei
Partajul Succesoral Consideratii Teoretice si Practice
Participantii la Procedura Insolventei si Organele care Aplica Procedura Insolventei.
Studiu de Caz
Participatia Penala
Particularitti ale Cauzalitatii Infractiunilor de Violenta
Particularitatile Operatiunii Complexe de Leasing
Partile in Litigiul de Contencios Administrativ
Patrimoniul si Drepturile Patrimoniale in Reglementarea Codului Civil
Pedeapsa Accesorie si Pedepsele Complementare
Pedeapsa Complementara si Pedeapsa Accesorie
Pedepsele
Pedepsele Aplicabile Persoanei Fizice
Pedepsele Principale
Personalitatea Juridica a Societatii Comerciale
Personalul din Asistenta Sociala
Petitia de Ereditate si Certificatul de Mostenitor
Politici Fiscale in Uniunea Europeana
Preocupari Regionale Privind Protectia Drepturilor Omului
Prescriptia Extinctiva si Decaderea
Prestatii si Servicii Pentru Reabilitare Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca
Prestatii si Servicii Pentru Reabilitare si Reconversie Profesionala
Prevenirea si Combaterea Criminalitatii
Prevenirea si Combaterea Saraciei si Riscului de Excluziune Sociala
Principalele Documente Internationale care Garanteaz Drepturile Omului
Principalele Functii Ale Monedei in Circuitul Monetar
Principalele Impozite in Uniunea Europeana
Principalele Taxe in Uniunea Europeana
Principalele Teorii din Criminologia Contemporana
Principiile Fundamentale ale Procesului Penal Roman
Principiile Generale ale Devolutiunii Legale a Mostenirii
Principiile Procesului Civil
Principiul Autonomiei Locale in Administratia Publica
Principiul Consultarii Cetatenilor in Administratia Publica
Principiul LegalitatIi in AdministraIa Publica
Principiul Revocabilitati in Dreptul Administrativ
Proba Raportului Juridic Civil Concret
Probele in Dreptul Comun si Probele Specifice in Procedura Fiscala
Procedura Bugetara in Uniunea Europeana
Procedura in Camera Preliminara
Procedura Legislativa
Procedura Prealabila in Contenciosul Administrativ. Studiu de Caz
Proceduri de Prevenire a Insolventei
Procesul de Acordare a Serviciilor Sociale
Profesionistii-Comercianti
Promovarea Actiunii in Contencios Administrativ de Catre Prefect. Studiu de Caz
Proprietatea Comuna pe Cote Parti si Proprietatea Comuna in Devalmasie
Proprietatea Publica a Statului si a Unitatilor Administrativ Teritoriale
Protectia Consumatorilor
Protectia Internationala a Drepturilor Omului
Protectia Juridica a Drepturilor Omului in Romania
Protectia Maternitatii
Protectia Persoanelor Care au Calitatea de Veteran de Razboi sau Vaduva de
Razboi
Protectia Sociala Speciala a Unor Categorii de Persoane
Protectia Tinerilor Incadrati in Munca
Protectia Tinerilor si Adolescentilor
Raspunderea Administrativ-Patrimoniala
Raspunderea Administrativa Propriu-Zisa
Raspunderea Administratorilor Societatilor Comerciale
Raspunderea Civila Delictuala Pentru Fapta Proprie
Raspunderea Comitentilor pentru Prejudiciile Cauzate de Prepusii lor
Raspunderea Contraventionala
Raspunderea Juridica a Functionarilor Publici
Raspunderea Juridica in Domeniul Financiar
Raspunderea Juridica Privind Executia Bugetara in Uniunea Europeana
Raspunderea Patrimoniala in Dreptul Administrativ
Raspunderea Penala a Persoanei Juridice
Raspunderea Pentru Fapta Minorului sau a Celui Pus Sub Interdictie
Raspunderea Pentru Prejudiciile Cauzate de Animale sau Lucruri
Raspunderea Presedintelui Romaniei
Reabilitarea de Drept
Reabilitarea Judecatoreasca
Recidiva
Regimul General al Sanctiunilor Aplicabile Minorilor (Art. 113-116, 128-134 Din NCP)
Regimul Juridic al Inscrierii Drepturilor Reale in Cartea Funciara
Regimul Juridic General al Proprietatii Publice
Regimul Probelor in Dreptul Comercial
Renuntarea la Aplicarea Pedepsei
Reorganizarea Persoanelor Juridice
Rezerva Succesorala
Rolul Administratiei Publice in Ocrotirea Drepturilor Nepatrimoniale ale Persoanelor
Fizice
Rolul Judecatorului Delegat cu Executarea
Rolul si Atributiile Ordonatorilor de Credite in Formarea Bugetelor
Sanctiiunile Contraventiionale
Santajul
Secretarul Unitatii Administrativ-Teritoriale
Serviciile Sociale
Servitutea Studiu Teoretic si Practic
Sisteme ale Cheltuielilor Publice in Uniunea Europeana
Sisteme ale Obligatiilor Fiscale in Uniunea Europeana
Sisteme ale Veniturilor Publice in Uniunea Europeana
Sisteme Fiscale in Uniunea Europeana
Sistemul Bugetar al Uniunii Europene
Sistemul de Asigurari Sociale
Sistemul Dualist de Administrare a Societatii pe Actiuni
Sistemul Public de Pensii. Principalele Categorii de Pensii
Sistemul Unitar de Administrare a Societatii pe Actiuni
Stagiul de Formare Civica
Starea de Necesitate
Stingerea Obligatiilor prin Alte Mijloace decat Plata
Stingerea Obligatiilor prin Executare Voluntara
Stingerea Voluntara a Creeantelor Fiscale
Studiu Comparativ de Doctrina si Practica Judiciara Privind Infractiunile de Luare de
Mita si Trafic de Influenta
Studiu Comparativ de Doctrina si Practica Judiciara Privind Infractiunile de Omor si
Loviri sau Vatamari Cauzatoare de Moarte
Studiu cu Privire la Latura Subiectiva in Cazul Infractiunilor Contra Vietii si a Celor
Contra Integritati Corporale Sau Sanatati
Studiu de Caz Privind Accesiunea Imobiliara Artificiala
Studiu de Caz Privind Apararea Dezmembramintelor Dreptului de Proprietate
Studiu de Caz Privind Functiile Patrimoniului in Dreptul Civil
Studiu de Caz Privind Identificarea Persoanie Fizice in Raporturile Juridice Civile:
Dreptul la Nume
Studiu de Caz Privind Limitele Legale ale Dreptului de Proprietate Privata
Studiu de Caz privind Obiectul Actului Juridic Civil si a Obiectul Obligatiei Actului
Juridic Civil
Studiu de Caz Privind Principiul Relativitatii Actului Juridic Civil
Studiu de Caz Privind Valentele Juridice ale Domiciliului in Dreptul Civil Roman
Studiu de Doctrina si Jurisprudenta a Infractiunilor Intentionate Contra Integritatii
Corporale
Studiu de Doctrina si Jurisprudenta Privind Reglementarea Faptelor de Inselaciune
in Noul Cod Penal
Studiu de Doctrina si Practica Judiciara in Cazul Infractiunilor Contra Libertatii
Studiu de Doctrina si Practica Judiciara Privind Infractiunea de Talharie
Studiu Principalelor Impozite Directe Datorate Bugetului de Stat
Studiu Privind Norma Juridica de Drept Financiar
Studiu Privind Principiile Fundamentale ale Procesului Penal
Studiu Privind Procedeele de Descoperire si Ridicare a Inscrisurilor si Mijloacelor
Materiale de Proba
Studiu Privind Raportul Juridic de Drept Financiar
Studiu Teoretic cu Privire la Fondul de Comert
Studiu Teoretic si Practic Privind Masurile Preventive Neprivative de Libertate
Studiul Procedurii Speciale de Cercetare, Judecare si Sanctionare a Infractorilor
Minori
Succesiunea Vacanta
Succesiunile
Supravegherea
Surse de Venit Datorate Bugetului Uniunii Europene
Tainuirea
Talharia (Art. 233, 234, 236, 237 din NCP)
Taxa Pe Valoarea Adaugata in Uniunea Europeana
Taxele Vamale in Uniunea Europeana
Tehnici de Vanzare in Compania XXX
Tentativa in Cazul Infractiunilor Contra Vietii si a Celor Contra Integritatii Corporale
sau Sanatati
Teoria Generala a Contractului in Dreptul Civil Roman
Teoria Obligatiilor
Termenele de Prescriptie Extinctiva
Timbrul de Mediu Pentru Inmatricularea Autovehiculelor in Romania
Tipuri de Societati Comerciale in Uniunea Europeana si in Unele State Membre
Traficul de Influenta
Transmisiunea Obligatiilor Civile
Transmiterea Actiunilor si a Partilor Sociale
Tulburarea de Posesie
Tutela- Mijloc de Ocrotire a Persoanei Fizice
Uciderea din Culpa
Uciderea la Cererea Victimei
Uciderea ori Vatamarea Nou-Nascutului Savarsita de catre Mama
Ultrajul
Unitatea de Infractiune si Pluralitatea de Infractiuni
Unitatea si Pluralitatea de Infractiuni
Uzucapiunea Mod Originar de Dobandire a Proprietatii
Uzul de Fals
Vatamarea Corporala
Vatamarea Corporala din Culpa
Vatamarea Fatului
Viciile de Consimtamant in Noul Cod Civil
Violarea de Domiciliu
Violenta in Familie
Violenta in Reglementarea Vechiului Si Noului Cod Civil
Violul
Vocatia la Mostenire

Criminalistica
Abuzul si Exploatarea Sexuala A Copilului
Accidente Aviatic
Amprenta Genetica
Analiza prin Comparatie a Tipurilor Identificarii Criminalistice
Analiza Urmelor Instrumentelor de Spargere in Cadrul Identificarii Criminalistice
Armele de Foc
Asfixia Mecanica. Modificari Anatomo-Patologice
Aspecte Criminologice Privind Criminalii in Serie
Aspecte Criminologice Privind Delincventa Juvenila din Romania
Aspecte Criminologiceale Violentei in Scoli
Aspecte Privind Criminalitatea Informatica si Economico Financiara
Aspecte Tactice si Practice Privind Perchezitia in Cazul Diferitelor Infractiuni
Aspectele Criminalistice de Cercetare a Falsului in Documente
Balistica Judiciara
Caracterul Pluridisciplinar al Balisticii Judiciare
Cercetarea Criminalistic a Infractiunii de Viol
Cercetarea Criminalistica a Documentelor
Cercetarea Criminalistica a Falsului in Inscrisuri
Cercetarea Criminalistica a Infractiunilor de Crima Organizata
Cercetarea Criminalistica a Urmelor
Cercetarea Criminalistica a Urmelor Infractiunilor de Braconaj Piscicol
Cercetarea Criminalistica a Urmelor Instrumentelor de Spargere
Cercetarea Criminalistic a Urmelor Principale ale Impuscaturii
Cercetarea la Fata Locului a Urmelor Instrumentelor de Spargere
Cercetarea la Fata Locului in Cazul Faptelor Comise cu Arme de Foc
Cercetarea la Fata Locului. Caracteristici, Sarcini si Faze
Cercetarea Urmelor Create de Instrumentele de Spargere
Cercetarea Urmelor Obiectelor si a Urmelor Formate din Resturi de Obiecte sau
Materii Diverse
Cerecetarea Criminalistica a Suicidului
Combaterea Terorismului
Combaterea Traficului de Personae
Complexitatea Cercetarii Locului Faptei in Cazul Infractiunii de Omor
Constatarea Infractiunii Flagrante. Importanta, Conditii, Pregatire, Efectuare si
Materializare
Constatarea Tehnico Stiintifica si Expertiza Criminalistica
Cooperarea Interna si Internationala Pentru Reprimarea Traficului Ilicit de Droguri
Crima Organizata
Criminalistica
Criminalitatea Feminina din Romania
Criminalitatea Organizata
Criminologia Accidentelor Colective
Cvasidelictele si cvasicontractele
Documentarea Activitatii Grupurilor Infractionale Organizate Privind Falsificarea
Monedei Americane
Droguri
Efectuarea Reconstituirii in Cazul Infractiunilor de Omor
Elemente de Expertiza Grafoscopica in Cercetarea Semnaturilor
Elemente Metodologice de Investigare a Infractiunilor din Domeniul Criminalitatii
Informatice
Expertiza Balistica Judiciara in Materia Criminalisticii
Fotografia Judiciara
Fotografia Judiciara in Activitatea de Cercetare Penala
Fotografia Judiciara Operativa
Furtul Prin Efractie Modalitati de Investigatie Criminalistica
Globalizarea si Consumul de Droguri
Identificarea Cadavrelor cu Identitate Necunoscuta
Identificarea Criminalistica
Identificarea Criminalistica Realizata Prin Interpretarea Urmelor de Sange si Saliva
Identificarea in Ancheta Criminalistica
Identificarea Persoanelor si a Cadavrelor prin Mijloace si Metode Criminalistice
Impactul Factorilor Economici in Determinarea Comportamentului Criminal
Importanta Masurilor Premergatoare ai a Fazelor Cercetarii la Fata Locului
Importanta Urmelor Bilogice de Sange si De Saliva in Cadrul Cercetarii ka Locul
Savarsirii Infractiunilor
Investigarea Criminalistica a Infractiunii de Ultraj
Investigarea Criminalistica a Inregistrarilor Audio, Video si A Fotografiilor
Investigarea Criminalistica Tehnico-Stiintifica a Infractiunii de Omor Calificat
Investigarea Dactiloscopica
Locului Odaralogia Judiciara. Urmele Olfactive
Masuri Premergatoare si Etapele Cercetarii la Fata Locului
Metode Criminalistice de Identificare a Falsului sau Contrafacerilor de Bancnote si
Titluri de Valoare
Metode si Mijloace de Determinare a Comportamentului Simulat
Metode si Tehnici de Cercetare Criminologica
Metode Tehnico-Tactice de Depistare a Comportamentului Simulat
Metodele Criminologiei Moderne
Metodica Investigarii Infractiunilor din Domeniul Traficului de Droguri
Metodologia Cercetarii Accidentelor de Trafic Rutier
Metodologia Cercetarii Infractiunii de Abuz in Serviciu
Metodologia Cercetarii Infractiunii de Neglijenta in Serviciu
Metodologia Constatarii in Flagrant a Infractiunii de Luare de Mita
Metodologia Investigarii Infractiunii de Delapidare
Metodologia Investigarii Infractiunilor Financiar-Bancare
Metodologii si Tehnici de Cercetare Criminologica
Modalitati de Identificare a Falsului in Inscrisuri
Omorul Savarsit cu Arme Albe Elemente de Investigatie Criminalistica
Originea si Evolutiile Criminologiei
Particularitati Privind Investigarea Violului Urmat de Moartea Victimei
Particularitati Specifice Cercetarii Infractiunii de Act Sexual cu un Minor
Particularitati Tactice ale Ascultarii Martorilor
Particularitati Tactice ale Ascultarii Suspectilor si Inculpatilor
Particularitati Tactice ale Ascultarii Victimelor
Particularitile Interpretarii si Examinarii Urmelor Secundare ale Impuscaturii
Perchezitia Informatica in Cazul Infractiunilor de Coruptie
Prevenirea si Combaterea Faptelor Antisociale, Infractiunile cu Violenta
Prevenirea si Combaterea Furturilor de Autovehicule
Prezentarea Pentru Recunoastere
Procedee Tehnico Tactice in Domeniul Cercetarii Traficului de Stupefiante
Procesul de Identificare in Criminalistica
Profilul Criminal in Investigatiile Criminalistice
Psihologia Apararii
Psihologia Interogatoriului
Regimul Armelor de Foc si Munitiilor
Reguli Tactice Privind Ascultarea Martorilor
Reprimarea Traficului Ilicit de Droguri
Resocializarea Infractorului in Romania
Rolul Ascultarii Invinuitului si Inculpatului Din Perspectiva Criminalisticii
Rolul Balisticii Judiciare in Interpretarea Impuscaturii
Rolul Expertizei Balistico-Judiciare ca Mijloc de Proba in Procesul Pnal
Rolul Expertizei Genetice in Investigarea Violului
Rolul Fotografiei Judiciare in Efectuarea Cercetarii la Fata
Rolul si Importanta Expertizelor Judiciare in Probarea Vinovatiei Persoanelor
Siguranta si Securitatea Sociala prin Masuri de Politica Penala
Spalarea Banilor
Spalarea Banilor Proveniti din Infractiuni Savarsite in Sfera Crimei Organizate
Studiu Asupra Modelelor de Prevenire a Criminalitatii
Studiu cu Privire la Modalitatile de Ascultare ale Inculpatului
Tactica Ascultarii Martorilor
Tactica Efectuari Cercetari la Fata Locului
Tactica Efectuarii Perchezitiei si a Ridicarii de Obiecte si Inscrisuri
Tactica Efectuarii Prezentarii Pentru Recunoastere
Tactica Efectuarii Prezentarii Pentru Recunoastere a Persoanelor si Obiectelor
Tehnici de Identificare Criminalistica a Persoanelor
Tehnici Moderne de Identificare a Persoanelor dupa Semnalmentele Exterioare-
Portretul Robot Computerizat
Tehnici si Mijloace de Spalare a Banilor Internationale
Teoriile Criminologice de Orientare Biologica
Tipurile Identificarii Criminalistice
Traficul de Persoane
Urmele Vizibil si Invizibile Criminalistice
Urmele Biologice
Urmele de Nra Umana. Interpretarea Urmelor de Maini si Picioare
Urmele in Criminalistica
Urmele si Clasificarea lor
Utilizarea Bandei Video Magnetice la Cercetarea Locului Faptei
Victima Obiect de Studiu al Criminologiei
Victimizarea Copilului
Victimizarea Femeii
Victimologia , Aspecte Teoretice si Practice

Criminologie2
Aspecte Criminologice Ale Violentei Domestice
Conceptele Fundamentale ale Criminologiei
Contrabanda si Falsificarea de Moneda Forme de Manifestare a Criminalitatii
Criminalitatea Feminina
Criminalitatea Organizata la Nivel National
Criminologie
Delincventa Juvenila
Determinari de Natura Sociologica Ale Fenomenului Infractional
Forme ale Criminalitatii Organizate Transnationale
Infractiunile de Violenta cu Consecinte Transnationale
Metode de Investigare in Criminologie
Metode si Tehnici Utilizate in Cercetarea si Interpretarea Fenomenului Infractional
Particularitti ale Cauzalitatii Infractiunilor de Violenta
Prevenirea si Combaterea Criminalitatii
Principalele Teorii din Criminologia Contemporana

DIVERSE LUCRARI DE LICENTA


Acordul in Limba Romana
Adverbul Atribut Substantival Prepozitional Atribut Adjectival
Alimentare Cu Apa
Analiza Perceptiei Calitatii Mediului in Zona Centrala a Municipiului Resita
Antenele de Telefonie Mobila si Statii de Baza Implicatii Asupra Comunitatii
Atributul
Autorizatia de Constructie
Birotica si Secretariat
Campul Electromagnetic Generat de Instalatiile de Inalta Tensiune
Caracteristicile Tehnologia si Tehnica Servirii Dulciurilor de Bucatarie
Caracterizarea Preparatelor Culinare Servite la Dejun si Cina
Cloud Computing
Comunicarea cu Publicul prin Intermediul Ziarelor Primariilor
Comunicarea in Institutiile Statului
Comunicarea Interpersonala
Consideratii Privind Cetatenia Europeana si Statutul Cetateannului European
Controlul Calitatii Laptelui de Consum Ecologic
Controlul Calitatii Produselor Apicole
Controlul pe Piata Al Produselor si Serviciilor Component de Baza a Strategiei
Nationale de Protectie a Consumatorilor
Dezvoltarea Rurala a Localitatii
Diagrama Smith
Dinamica Automobilului
Dinamica Urbana Post-Socialista
Ecuatii Algebrice cu Coeficienti Reali
Etnia sarba
Executarea Masuratori Topo-Cadastrale, Prin Metoda Drumuirii Planimetrice cu
Radieri
Extinderea Sistemului de Canalizare Transport si Epurarea Apelor Uzate
Gestionarea Relatiilor cu Clientii. Personalizarea Ofertei pe Internet
Hazardele Naturale
Impactul Secetei Asupra Agriculturii in Judet
Implementarea Masurilor Ecologice la Nivel Mondial
Implicatiile Fiziologice ale Glandei Pineale in Cresterea si Dezvoltarea Puilor de
Carne
Infestarea cu Paraziti in Colectivitati de Copii
Infiintare Retea de Canalizare Menajera
Infiintare Retea de Canalizare Menajera Statie de Epurare
Investitiile din Fondul European Pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala
Laptele si Produsele din Lapte
Laserul cu He-Ne
Liviu Rebreanu Realism si Obiectivitate in Universul Romanului
Magazin Virtual Folosind Limbajele de Programare PHP,XHTML, CSS, JS, Serverul
Web Apache, Serverul My
Masuratori Terestre
Masuri de Calmarea Traficului
Metode de Indesire a Retelei de Sprijin Planimetrice
Mijloace si Echipamente de Salvare la Salvarea pe Mare
Modernizarea Unei Garii CFR
Obiective Strategice si Dimensiuni ale Ocuparii Fortei de Munca in Judetul Caras-
Severin
Organisme si Alimente Modificate Genetic
Organizarea Unei Biblioteci Pentru Copii
Parcului National Retezat
Politica Regionala de Dezvoltare a Romaniei
Poluarea Aerului
Prezentarea General a Unei Firme de Producere si Comercializare Carne si
Produse din Carne
Principiul Separatiei Puterilor in Stat
Problema Complementaritatii In Programarea Patratica
Reducerea Consumurilor Energetice
Relatia Romania Nato
Resursele Energetice Politica de Securitate Energetica
Retele Neuronale Artificiale
Sinteza 2,3,5,8-Tetrafenilpiridino[3,4-B]Pirazinei
Sloganul Publicitar
Standarde de Calitate ISO 9000
Standardul GSM Sistem de Acces in Bucla Locala
Statutul Femeii in Islam
Structuri de Date Folosind STL
Studiu Asupra Capuselor
Studiu Privind Comunicarea in Relatii Publice
Studiu Privind Utilizarea Liantilor in Pictura pe Diferite Suporturi
Studiul de Fezabilitate Realizat in Cadrul Unei Firme de Paza
Tehnologia Aplicata pe Fazele de Vegetatie la Cultura Graului de Toamna
Tehnologia Obtinerii Hartiei si a Scrierii Cartilor
Televiziunea si Violenta
Terorismul
Transformarile Microbiologice la Ambalarea sub Vid si in Atmosfera Modificata a
Unor Produse Vegetale
Utilizarea Eficienta a Energiei Electrice

Drept Civil
Actele de stare civila
Actiunea In Justitie
Actul Juridic Civil
Actul juridic de factura unilaterala, izvor de obligatii civile
Adaptarea Contractelor Afectate de Eroare Viciu de Consimtamant
Apararea Drepturilor Civile Nepatrimoniale
Apelul in Procesul Civil
Aplicarea legii civile in timp, spatiu si asupra persoanelor
Asigurari de Persoane Studiu de Caz Roumanie Assurance International
Asigurarile de Raspundere Civila Facultative
Bunurile si clasificarea lor
Caile de Atac in Procesul Civil
Capacitatea Civila a Persoanei Fizice
Capacitatea Civila a Persoanei Juridice
Capacitatea de Exercitu a Persoanei Juridice
Capacitatea de Exercitu Persoanelor Juridice
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice
Capacitatea de Folosinta si Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Juridice
Cauza actiunii civile
Cauza actului juridic civil: definitie, elemente, conditii de validitate
Cauzele de intrerupere a Prescriptiei Extinctive
Cercetarea procesului
Cesiunea de Creanta
Clasificarea actiunilor civile dupa natura dreptului
Clasificarea actiunilor civile dupa scopul urmarit
Clasificarea exceptiilor procesuale civile
Comparatie intre Raspunderea Civila Delictuala Directa si Raspunderea Penala
Comparatie intre raspunderea civila delictuala si raspunderea civila contractuala
Conditia, modalitate a actului juridic civil
Conditiile de valabilitate a consimtamantului la incheierea actului juridic civil
Conditiile de validitate a obiectului actului juridic civil
Conditiile de validitate ale contractului de donatie
Conditiile de Validitate Ale Contractului de Vanzare Cumparare
Conditiile generale de admisibilitate a probelor in procesul civil
Conditiile raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general
Conditiile si Efectele raspunderii comitentului pentru fapta prepusului
Conditiile si modalitatile actului juridic civil
Consideratii Privind Dolul Prin Omisiune
Consiliul de Familie
Contestatia In Anulare
Contestatia la Executare. Intoarcerea Executarii Silite
Continutul Raportului Juridic
Contractele de Imprumut
Contractul
Contractul civil
Contractul Comercial de Vanzare International
Contractul de agentie
Contractul de arendare
Contractul de Asigurare
Contractul de Depozit
Contractul de donatie
Contractul de furnizare
Contractul de Imprumut
Contractul de imprumut de consumatie
Contractul de imprumut de folosinta
Contractul de inchiriere a locuintei
Contractul de intermediere
Contractul de intretinere
Contractul de locatiune
Contractul de mandat
Contractul de renta viagera
Contractul de schimb
Contractul de societate
Contractul de Societate Civila
Contractul de tranzactie
Contractul de vanzare cumparare
Contractul de Vanzare Internationala de Marfuri
Contractul de Vanzare si Promisiunea de Vanzare
Contributia Creditului Public la Finantarea Deficitului Bugetar in Romania
Corelatia dintre actiune si dreptul subiectiv litigios
Cotractul de Antrepriza
Cursul Prescriptiei Extinctive
Decaderea si calculul termenelor
Definirea si rolul actiunii civile
Determinarea, Pluritatea si Schimbarea Subiectelor Intr-un Raport Juridic Civil
Dezbaterea in fond a procesului civil
Dolul, viciu de consimtamant
Domeniul Public al Unitatilor Administrativ Teritoriale
Dreptul de concesiune
Dreptul de Gaj
Dreptul de Ipoteca
Dreptul la actiune
Dreptul subiectiv si obligatia civila
Drepturile si Indatoririle Parintesti.Exercitarea Acestora
Drepturile si Obligatiile Partilor in Contractul de Vanzare Internationala de Marfuri
Efectele actului juridic
Efectele Contractului
Efectele contractului de donatie
Efectele Contractului de Franciza
Efectele Contractului de Locatiune
Efectele raspunderii parintilor pentru faptele copiilor lor minori
Efectele specifice ale contractelor sinalagmatice
Eroarea, viciu de consimtamant
Etapa scrisa a procesului civil. Sesizarea instantei
Exceptia autoritatii lucrului judecat in procesul civil
Executarea Conforma a Obligatiilor
Executarea Obligatiilor
Executarea obligatiilor civile
Executarea Silita
Executarea Silita a Obligatiilor
Executarea, transmiterea, transformarea si stingerea obligator civile
Fapta ilicita, conditie a raspunderii civile delictuale
Faptul juridic licit, izvor de obligatiii civile
Fiinta Umana si Drepturile ei Inerente
Formele si Clasificarea Persoanelor Juridice
Functionarea Persoanei Juridice
Garantiile Creditorului
Garantiile executarii obligatiilor civile
Garantiile Obligatiilor in Dreptul Civil
Garantiile Personale si Garantiile Reale
Generalitati Privind Succesiunea
Gestiunea de afaceri
Grupul de Interes Economic
Identificarea persoanei fizice. Numele. Domiciliul
Identificarea Persoanei Juridice
Imbogatirea fara just temei
Incetarea Persoanei Juridice
Incheierea Contractului
Incheierea de sedinta
Incheierea si efectele contractelor civile
Infiintarea persoanei juridice
Inscrisurile ca Mijloace de Proba
Interpretarea legii civile
Intreruperea prescriptiei extinctive
Izvoarele obligatiilor civile
Latura obiectiva a infractiunii
Leziunea,viciu de consimtamant
Medierea si Arbitrajul in Codul de Procedura Civila
Mijloacele de Protectie a Drepturilor Creditorului
Modalitati Alternative de Solutionare a Litigiilor
Modalitatile Obligatiilor
Nasterea si stingerea dreptului la actiune
Notiunea si caracterele juridice ale contractului de donatie
Notiunea si clasificarea obligatiilor civile
Notiunea si obiectul dreptului civil
Nulitatea actului juridic civil
Obiectul actiunii civile
Obiectul probei in procesul civil
Obiectul vanzarii
Obligatiile Complexe
Obligatiile cumparatorului
Ocrotirea Bolnavului Psihic Prin Interdictia Judecatoreasca in Dreptul Civil Roman
Ocrotirea minorilor si a bolnavilor
Ocrotirea Persoanei Fizice Prin Institutia Tutelei
Ocrotirea persoanei fizice prin mijloace de drept civil
Organizarea si Exercitarea Profesiei de Consilier Juridic
Pactul de Vanzare Privind Contractul de Vanzare si Promisiunea de Vanzare
Participantii in Procesul Civil
Persoana fizica, subiect de drept civil
Persoana Juridica
Persoana Juridica Subiect De Drepturi si Obligatii
Persoana Juridica, Subiect de Drept Civil
Plata
Plata nedatorata
Poprirea asiguratoare
Posesia in Dreptul Civil
Pregatirea judecatii
Prejudiciul, conditie a raspunderii civile delictuale
Prescriptia extinctiva
Prescriptia extinctive in dreptul civil
Prescriptibilitatea Actiunii in Anulare
Prescriptibilitatea Actiunii in Anularea Actelor Juridice Civile Pentru Leziune
Primul termen la care partile sunt legal citate
Principiile care inlatura nulitatea actului juridic civil
Principiile Efectelor Actului Juridic Civil
Principiile si delimitarea dreptului civil de alte ramuri ale dreptului
Principiul anularii actului subsecvent
Principiul fortei obligatorii a actului juridic civil
Principiul irevocabilitatii donatiei
Principiul Relativitatii Efect Al Actului Juridic Civil
Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil
Principiul repunerii partilor actului juridic civil
Principiul retroactivitatii efectelor nulitatii
Privilegiile si Garantiile Reale
Proba Prin Declaratia Martorilor
Proprietatea Comuna pe Cote Parti si Proprietatea Comuna in Devalmasie Studiu
Comparativ
Propunerea si incuviintarea probelor in procesul civil
Protectia Persoanelor Aflate in Dificultate
Raportul de cauzalitate, conditie a raspunderii civile delictuale
Raportul juridic civil concret. Mijloacele de proba
Raportul juridic civil. Notiune, caractere juridice si structura
Raportul juridic obligational
Raspunderea civila contractuala
Raspunderea Civila Delictuala
Raspunderea civila delictuala a persoanei juridice pentru fapta proprie
Raspunderea parintilor pentru faptele copiilor lor minori
Raspunderea pentru fapta altei persoane
Raspunderea pentru fapta proprie
Raspunderea pentru lucruri in general, pentru animale si pentru ruina edificiului
Raspunderii comitentului pentru fapta prepusului
Recursul in procesul civil
Regimul Comunitatii Legale
Regimul Juridic al Starii Civile al Persoanei Fizice
Regimului Juridic al Fundatiei si al Asociatiei in Dreptul Civil Roman
Relementarea Juridica a Obligatiei de Intretinere Dintre Parinti si Copii Tutela
Reorganizarea si Incetarea Persoanei Juridice
Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva
Respectul Datorat Fiintei Umane si Drepturilor ei Inerente
Revocarea donatiei
Sarcina probei in procesul civil
Sechestrul asigurator
Sechestrul judiciar
Sedinta de judecata in procesul civil
Somatia de Plata
Starea civila a persoanei fizice
Stingerea Obligatiilor
Stingerea obligatiilor civile
Sursele Drepturilor Subiective
Suspendarea prescriptiei extinctive
Tertele Persoane in Procesul Civil
Transformarea obligatiilor civile
Transmisiunea si Transformarea Obligatiilor
Transmiterea obligatiilor civile
Tutela Minorului Privire Comparativa
Tutela Minorului in Sistemul Mijloacelor Civile de Ocrotire a Persoanei Fizice in
Dreptul Roman
Tutela si Curatela Mijloace de Ocrotire
Urmarirea Silita Imobiliara
Uzucapiunea Tabulara Si Uzucapiunea Extratabulara
Varietati ale contractului de donatie
Vinovatia, conditie a raspunderii civile delictuale
Violenta, viciu de consimtamant

Drept Civil2
Accepatrea Mostenirii in Dreptul Roman
Actiunea Civila
Actiunea in Revendicare Modalitate de Aparare a Dreptului De Proprietate
Aciunea in Revendicare Imobiliara Aspecte Teoretice si Practice
Aciunea in Revendicare Mobiliara Aspecte Teoretice si Practice
Adoptia Interna Si Internationala. Probleme, Dificultati, Propuneri de Lege Ferenda
Analiza Clasei A II-A de Mosenitori Legali
Analiza Clasei I de Mostenitori Legali
Analiza Teoretica si Practics a Conditiilor Legale Pentru a Mosteni
Capacitatea de Exercitiu a Persoanei Fizice
Capacitatea de Folosinta a Persoanei Fizice
Categorii de Acte Administrative
Clasele de Mostenitori Aspecte Teoretice si Practice
Clauza de Inalienabilitate (art. 627-629 C. civ.)
Conceptul de Patrimoniu
Conditiile Actului Juridic Civil. Aspecte Teoretice si Practice
Conditiile de Fond Ale Actului Juridic Civil
Conditiile de Fond si de Forma ale Testamentului
Conditiile de Validitate a Actelor Juridice Civile
Conditiile de Validitate a Actului Juridic Civil
Conditiile Dreptului la Mostenire si Vocatia la Mostenire
Conditiile Generale ale Dreptului la Mostenire
Continutul Dreptului de Proprietate Privata
Contractele Speciale
Contractul de Vanzare
Contractul Delocatiune
Curatela Mijloc de Ocrotire a Persoanei Fizice
Cursul Prescriptiei Extinctive: Inceputul, Suspendarea, Intreruperea, Repunerea in
Termenul de Prescriptie
Definitia si Caracterele Juridice ale Dreptului de Proprietate Privata
Dezmembramintele Dreptului de Proprietate Privata. Dreptul de Superficie
Dezmembramintele Dreptului de Proprietate Privata. Dreptul de Uzufruct
Doctrina si Jurisprudenta In Materia Aplicarii Legii Civile in Timp
Doctrina si Jurisprudenta in Materia Domeniului Prescriptiei Extinctive
Doctrina si Jurisprudenta Privind Dreptul de Servitute
Doctrina si Jurisprudenta Privind Exercitarea Dreptului de Proprietate Publica
Doctrina si Jurisprudenta Privind Uzucapiunea
Doctrina si Jurisprudenta un Materia Ocrotirii Persoanei Fizice
Domeniul Prescriptiei Extinctive
Drept Civil
Drept Civil Partea Generala
Drept Civil Persoanele
Drept Civil Teoria Generala a Obligatiilor
Drept Civil. Obligatiile
Drept Civil. Succesiuni
Drept civil. Teoria general. Pesoanele
Drept Procesual Civil
Dreptul civil. Drepturi reale
Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote-Parti. Partajul (art. 631-644 si art. 669-686
C. civ.)
Dreptul de Proprietate Privata
Dreptul de Superficie Dezmembramant al Dreptului de Proprietate
Dreptul de Trecere (art. 617-620 C. civ.)
Dreptul de Uzufruct si Dreptul de Uz Dezmembraminte ale Dreptului de
Proprietate. Studiu Comparativ
Drepturile Reale
Drepturile Succesorale ale Rudelor Defunctului
Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor al Defunctului
Drepturile Succesorale ale Sotului Supravietuitor in Reglementarea Noului Cod Civil
Efectele Actului Juridic Civil
Efectele Contractelor Sinalagmatice
Efectele Divortului cu Privire la Raporturile dintre Parinti si Copiii lor Minori
Eroarea si Dolul ca Vicii de Consimtamant ale Actului Juridic Civil
Executarea Obligatiiilor in Lumina Dreptului Civil Roman
Executarea Silita a Obligatiilor Civile
Exercitarea Dreptului de Proprietate Publica
Facultatea de Drept si Stiinte Administrative
Faptul Juridic Licit
Fiducia in Noul Cod Civil
Forma Actului Juridic Civil
Formele Testamentului
Garantiile Generale ale Creditorilor
Garantiile Personale
Garantiile Reale
Garantiile Speciale ale Creditorilor
Identificarea Persoanelor Fizice prin Elemente Specifice
Infractiuni Contra Integritatii Corporale sau a Sanatatii
Ipoteca Imobiliara
Ipoteca Mobiliara
Judecata in Prima Instanta
Jurisprudenta si Doctrina In Materia Principiilor care Guverneaza Efectele Actului
Juridic Civil
Leziunea in Reglementarea Vechiului si Noului Cod Civil
Lichidarea Pasivului Succesoral
Mijloace Juridice Civile Privind Protectia Persoanelor Aflate in Dificultate
Modalitatile Actului Juridic Civil
Modalitatile Juridice ale Dreptului de Proprietate Privata
Mostenirea Legala
Mostenirea Testamentara
Notiunea si Clasificarea Actelor Juridice Civile
Nulitatea Actelor Juridice Civile
Obiectul Raportului Juridic Civil
Obligatia Civila
Obligatiile Civile
Partajul Succesoral Consideratii Teoretice si Practice
Patrimoniul si Drepturile Patrimoniale in Reglementarea Codului Civil
Petitia de Ereditate si Certificatul de Mostenitor
Prescriptia Extinctiva si Decaderea
Principiile Generale ale Devolutiunii Legale a Mostenirii
Principiile Procesului Civil
Proba Raportului Juridic Civil Concret
Proprietatea Comuna pe Cote Parti si Proprietatea Comuna in Devalmasie
Protectia Tinerilor si Adolescentilor
Raspunderea Civila Delictuala Pentru Fapta Proprie
Raspunderea Comitentilor pentru Prejudiciile Cauzate de Prepusii lor
Raspunderea Patrimoniala in Dreptul Administrativ
Raspunderea Pentru Fapta Minorului sau a Celui Pus Sub Interdictie
Raspunderea Pentru Prejudiciile Cauzate de Animale sau Lucruri
Regimul Juridic al Inscrierii Drepturilor Reale in Cartea Funciara
Reorganizarea Persoanelor Juridice
Rezerva Succesorala
Rolul Administratiei Publice in Ocrotirea Drepturilor Nepatrimoniale ale Persoanelor
Fizice
Servitutea Studiu Teoretic si Practic
Stingerea Obligatiilor prin Alte Mijloace decat Plata
Stingerea Obligatiilor prin Executare Voluntara
Studiu de Caz Privind Accesiunea Imobiliara Artificiala
Studiu de Caz Privind Apararea Dezmembramintelor Dreptului de Proprietate
Studiu de Caz Privind Functiile Patrimoniului in Dreptul Civil
Studiu de Caz Privind Identificarea Persoanie Fizice in Raporturile Juridice Civile:
Dreptul la Nume
Studiu de Caz Privind Limitele Legale ale Dreptului de Proprietate Privata
Studiu de Caz privind Obiectul Actului Juridic Civil si a Obiectul Obligatiei Actului
Juridic Civil
Studiu de Caz Privind Principiul Relativitatii Actului Juridic Civil
Studiu de Caz Privind Valentele Juridice ale Domiciliului in Dreptul Civil Roman
Succesiunea Vacanta
Succesiunile
Taxele Vamale in Uniunea Europeana
Teoria Generala a Contractului in Dreptul Civil Roman
Teoria Obligatiilor
Termenele de Prescriptie Extinctiva
Transmisiunea Obligatiilor Civile
Tutela- Mijloc de Ocrotire a Persoanei Fizice
Unitatea si Pluralitatea de Infractiuni
Uzucapiunea Mod Originar de Dobandire a Proprietatii
Viciile de Consimtamant in Noul Cod Civil
Violenta in Reglementarea Vechiului Si Noului Cod Civil
Vocatia la Mostenire

Drept Comercial
Actiuni Referitoare la Functionarea Societatii
Actiunile Titluri de Valoare
Actul Constitutiv Al Societatii Comerciale
Administrarea Societatii Comerciale
Administrarea Societatii Pe Actiuni Guvernarea Corporativa
Administrarea Unei Societati Comerciale cu Raspundere Limitata
Administratorul de Fapt
Analiza Impozitului pe Venit
Analiza Imprumuturilor de Stat Externe
Analiza Izvoarelor Specifice Dreptului Financiar
Analiza Procesului de Elaborare a Bugetului de Stat
Aportul la Constituirea Societatilor
Arbitrajul Comercial
Aspecte ale Evaziunii Fiscale Internationale. Paradisurile Fiscale
Aspecte Generale Privind Evaziunea Fiscala
Aspecte Specifice Privind Constituirea Societatii Comerciale
Aspectele Juridice si Practice Privind Constituirea si Functionarea Societatilor pe
Actiuni
Atributiile Administratorului Judiciar Procedura Insolventei
Atributiile Administratorului Judiciarlichidatorului in Procedura Insolventei
Auxiliarii Comerciantilor
Bugetele Locale. Perspectivele Autonomiei Acestora
Cambia Instrument de Plata
Cambia in Planul Comertului International
Cesiunea de Actiuni
Clauzele Asiguratorii in Contractele de Comert International
Clauzele si Particularitatile Contractului International de Vanzare-Cumparare de
Marfuri
Competentele Parlamentului European
Conceptul de Buget
Concurenta Licita Element al Activitatii Comerciale
Constituirea Societatii Comerciale cu Raspundere Limitata
Constituirea Societatii pe Actiuni
Constituirea, Functionarea si Autorizarea Societatii cu Raspundere Limitata SRL
Contractele de Comert International
Contractele de Intermediere
Contractul de Franciza
Contractul de Know-How
Contractul de Leasing
Contractul de Transport International de Marfuri Aerian
Contractul de Vanzare-Cumprare Internationala de Marfuri
Contractul International de Factoring
Controlul Exercitat se Curtea se Conturi
Controlul Financiar la Institutii Publice
Controlul Financiar Preventiv
Delimitari ale Comerciantului Persoana Juridica de alte Persoane Juridice
Deschiderea Procedurii Insolventei si Efectele Deschiderii.
Dinamica Cheltuielilor Publice si Bugetare
Dividendele
Dizolvarea si Lichidarea Societatilor Comerciale
Drept Comercial
Dreptul Bugetar si Principiile Aplicarii
Dreptul de Vot al Actionarilor
Dreptul European al Contractelor
Efectele Contractului de Cont Curent
Efectele Contractului de Leasing
Efectele Contractului de Report
Efectele Contractului de Vanzare
Executarea Silita a Creantelor Fiscale
Executarea Silita Imobiliara
Executia Bugetara la Nivelul Unitatilor Administrativ-Teritoriale
Executia Bugetelor Locale
Executia Partii de Venituri a Bugetului De Stat
Faptele de Comert in Lumina Noului Cod Civil
Formarea si Executarea Obligatiilor in Dreptul Comercial Roman
Functionarea Cooperativei Agricole
Functionarea Grupurilor de Interes Economic
Functionarea Regiei Autonome
Functionarea Societatilor Comerciale
Functionarea Societatilor Cooperative
Fuziunea Societatilor Comerciale
Grupurile de Societati
Hotararea Arbitrala in Litigiile de Comert International
Impactul Evaziunii Fiscale Asupra Societatii Romanesti
Importanta conventiilor fiscale internationale in dreptul fiscal european
Impozitele Indirecte si Taxele Asimilate Acestora
Impozitele si Politica Fiscala Comunitara
Impozitele si Taxele ca Surse Principale ale Veniturilor Fiscale
Imprumuturile de Stat Interne
Incheierea Executiei Bugetare
Individualizarea Impozitelor si Taxelor prin Titlul de Creanta Fiscal
Instrumentarea Juridica Contabila si Financiara a Contractelor de Leasing
Intermedierea in Domeniul Afacerilor
Izvoarele Dreptului Comercial
Lichidarea Juridica a Societatilor Comerciale Internationale
Lichidarea Societatilor Comerciale
Locul si Rolul AGA in Conducerea Unei Societati pe Actiuni
Metode de Prevenire si Combatere a Evaziunii Fiscale
Mijloace si Modalitati de Plata in Comertul International
Modificarea Actului Constitutiv al Societatii Comerciale
Nulitatea Societatii
Nulitatile in Materie Societara
Obligatia Profesionala a Comerciantului de Exercitare a Comertului in Limitele
Concurentei Loiale
Obligatia Profesionala a Comerciantului de Publicitate prin Registrul Comertului
Participantii la Procedura Insolventei
Participantii la Procedura Insolventei si Organele care Aplica Procedura Insolventei.
Studiu de Caz
Particularitatile Operatiunii Complexe de Leasing
Personalitatea Juridica a Societatii Comerciale
Planul de Reorganizare Judiciara
Prescriptia in Materia Vanzarii Internationale de Marfuri
Procedura Arbitrajului in Comertul International
Procedura Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat
Procedura de Declansare si Stabilire a Impozitelor si Taxelor
Procedura Desfasurarii Inspectiei Fiscale
Proceduri de Prevenire a Insolventei
Proceduri Preventive de Insolventa
Procedurile de Preinsolventa si Insolventa
Profesionistii-Comercianti
Protectia Consumatorilor
Raspunderea Administratorilor Societatilor Comerciale
Raspunderea Carausului in Contractul de Transport International de Marfuri Aerian
Raspunderea Juridica Privind Executia Bugetara
Regimul Juridic al Accizelor
Regimul Juridic al Dobanzii
Regimul Juridic al Impozitelor pe Veniturile din Activitati Independente si Veniturile
din Salarii
Regimul Juridic al Impozitelor si Taxelor Locale
Regimul Juridic al Impozitului pe Profit
Regimul Juridic al Inspectiei Fiscale
Regimul Juridic al Obligatiilor Comerciale
Regimul Juridic al Societatilor Cooperatiste
Regimul Juridic al Taxei pe Valoarea Adaugata
Regimul Juridic al Taxelor Judiciare de Timbru
Regimul Juridic al Taxelor Vamale
Regimul Probelor in Dreptul Comercial
Retragerea Asociatilor
Sistemul Dualist de Administrare a Societatii pe Actiuni
Sistemul Unitar de Administrare a Societatii pe Actiuni
Societatea Europeana
Societatea Fictiva
Societatea in Nume Colectiv
Societatile Comerciale pe Actiuni in Comertul International
Solutionarea Litigiilor Comerciale
Statutul Juridic al Administratorului Unei Firme
Studiu Teoretic cu Privire la Fondul de Comert
Surse de Venit Indirecte Datorate Bugetului de Stat
Tintele Politicii Fiscale ale Unui Stat
Tipuri de Societati Comerciale in Uniunea Europeana si in Unele State Membre
Transmiterea Actiunilor si a Partilor Sociale
Varietati ale Contractului de Vanzare
Veniturile Curente ale Bugetelor Locale si Procedeele de Completare a Acestor
Venituri

Drept Comunitar
Accesul la Functia Publica in Statele Membre ale Uniunii Europene
Ajutoarele de Stat Practici Anticoncurentiale in Cadrul Uniunii Europene
Analiza Comparativa a Institutiilor Europene, Intre Maastricht si Lisabona
Aparitia si Dezvoltarea Institutiei Ombudsmanului
Aparitia si Evolutia Uniunii Europene
Aplicarea Dreptului Uniunii
Aspecte Culturale ale Europei
Aspecte Privind Aparitia, Formarea si Dezvoltarea Comunitatilor Europene
Atributiile Comisiei de Gardian al Tratatelor
Cadrul Juridic Privind Protectia Consumatorilor in Cadrul Uniunii Europene
Cadrul Legal European Privind Libertatea Persoanei
Cetatenia Europeana si Statutul Cetateanului European
Cetatenia Europeana
Comisia Europeana
Comparatie intre Drepturile de Vama si Restrictiile Cantitative
Competenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Competentele Comisiei Europene
Competentele Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Conflictul de Interese dintre Asociati
Consideratii Teoretice Privind Constitutia Europeana
Consumatorii si Accesul lor La Justitie. Evolutie Normativa
Crearea si Evolutia Dreptului Comunitar European
De la Maastricht la Lisabona
Declaratia Universala a Drepturilor Omului
Dreptul Concurentei Drept Intern si Al Uniunii Europene
Evaluarea Ajutoarelor Financiare Acordate de Uniunea Europeana Agriculturii
Romanesti
Evolutia Atributiilor Parlamentului European
Evolutia Protectiei Drepturilor Fundamentale in Uniunea Europena
Fonduri Structurale
Fondurile Structurale
Hotararile Preliminare
Implementarea Politicii Agricole Comune in Romania
Imunitati si Privilegii Diplomatice in Diplomatia Spatiului Comunitar European
Institutiile Europene cu Atributii de Control in Dreptul Concurentei in Uniunea
Europeana
Institutiile Jurisdictionale ale Uniunii Europene
Institutiile Uniunii Europene Conceptele de Baza Si Principiile de Functionare
Interdictia Practicilor Anticoncurentiale
Istoricul formarii Comunitatilor Europene si a Uniunii Europene
Izvoarele Derivate ale Dreptului Unional European
Izvoarele Dreptului Unional European
Izvoarele Dreptului Uniunii, Intre Dreptul International si Politicile Institutiilor
Izvoarele Primare ale Dreptului Unional European
Libera Circulatie
Libera Circulatie a Lucratorilor
Libera Circulatie a Lucratorilor. Spatiul Shengen
Libera Circulatie a Persoanelor In Uniunea Europeana
Libera Circulatie a Serviciilor
Libertatea de Circulatie a Persoanelor si a Serviciilor
Libertatea de Stabilire
Libertatea Presei si Dreptul la Viata Privata in Sistemul European al Drepturilor
Omului
Mandatului European de Arestare
Modernizarea Dreptului Muncii la Nivel European
Noutatile Normative Impuse prin Tratatul de la Lisabona
Organizarea Justitiei Uniunii Europene
Parlamentul European
Politica Comerciala a Uniunii Europene
Politica Externa si de Securitate Comuna a Uniunii Europene
Politica Monetara Comuna
Politica Regionala si de Coeziune a Uniunii Europene
Politici Financiare si Monetare in Perioade de Criza
Politici Sociale in Uniunea Europeana
Politicii Industriale in Uniunea Europeana
Principii Noi ale Curtii de Justitie a Uniunii Europene
Principiile Dreptului Comunitar
Principiile Subsidiaritatii si Proportionalitatii
Proceduri de Adoptare a Actelor Normative Comunitare
Procesul Decizional in Uniunea Europeana
Puterea Decizionala a Uniunii Europene
Raspunderea Pentru Prejudiciile Cauzate de Produsele Defectuase
Regimul Juridic al Principiilor Dreptului European prin Raportare la Regimul Juridic
Intern
Reglementarea Ajutoarelor de Stat
Reglementari Comunitare in Domeniul Muncii si Securitatii Sociale
Reguli Aplicabile Statelor in Sfera Dreptului Concurentei
Regulile Imperative ce Reglementeaza Efectele Patrimoniale ale Casatoriei
Relatii Comunitare Externe
Renuntarea la Mostenire
Rolul Activitatilor de Lobby Asupra Uniunii Europene
Rolul Consiliului European in Adopatrea Deciziei Comunitare
Rolul Parlamentelor Nationale in Elaborarea Reglementarilor Uniunii
Rolul Parlamentelor Nationale in Uniunea Europeana
Romania Stat Membru al Uniunii Europene
Sistemul de Drept Comunitar
Sistemul Institutional al Uniunii Europene
Sistemul Jurisdictional al Uniunii Europene
Sistemul Politic al Uniunii Europene
Tratatele Comunitatilor Europene prin Prisma Principiilor de Baza
Tratatul de la Lisabona, Intre Reforma Institutionala si Continuitate
Uniunea vamala
Valoarea Principiilor Fundamentale in Dreptul Uniunii Europene

Drept Constitutional
Compozitia si Statutul Instantelor de Contencios Constitutional
Controlul de Constitutionalitate
Controlulul Constitutionalitatii in Romania
Democratia Directa si Democratia Reprezentativa
Judecatori Constitutionali in Statele Europene
Mandatul Parlamentar in Dreptul Comparat
Subiectele Raportului de Drept Constitutional

Drept Financiar si Fiscal 2


Accizele in Uniunea Europeana
Activitatea Bugetara a Statului Roman
Analiza Procesului de Aprobare a Bugetuluide Stat si Bugetului Asigurarilor Sociale
de Stat
Cheltuieli Publice Privind Invatamantul
Colectarea si Stingerea Obligatiei Fiscale
Conceptul de Imprumut Public
Conceptul,Caracteristiciile si Functiile Finantelor Publice
Contestatia Administrativa si cea Judecatoreasca a Actului Administrativ
Contestatia la Executarea Silita
Controlul Financiar Asupra Bugetelor Publice in Uniunea Europeana
Controlul Financiar in Romania
Conventii Fiscale Privind Evitarea Dublei Impuneri
Drept Financiar
Drept Fiscal
Executarea Silita Conform Procedurii Fiscale
Executarea Silita Mobiliara
Impozitarea Persoanelor Fizice in Uniunea Europeana
Impozitele Locale in Uniunea Europeana
Impozitul Agricol in Uniunea Europeana
Impozitul pe Dividende in Uniunea Europeana
Impozitul pe Reprezentantele Straine in Uniunea Europeana
Impozitul pe Veniturile din Tranzactii la Bursa in Uniunea Europeana
Inflatia Monetara, Formele si Consecintele Acesteia in Plan Economic si Social
Inspectia Fiscala, Forma de Control Fiscal
Modalitati de Control si Institutii cu Competente in Executia Bugetara
Politici Fiscale in Uniunea Europeana
Principalele Functii Ale Monedei in Circuitul Monetar
Principalele Impozite in Uniunea Europeana
Principalele Taxe in Uniunea Europeana
Probele in Dreptul Comun si Probele Specifice in Procedura Fiscala
Procedura Bugetara in Uniunea Europeana
Raspunderea Juridica in Domeniul Financiar
Raspunderea Juridica Privind Executia Bugetara in Uniunea Europeana
Rolul si Atributiile Ordonatorilor de Credite in Formarea Bugetelor
Sisteme ale Cheltuielilor Publice in Uniunea Europeana
Sisteme ale Obligatiilor Fiscale in Uniunea Europeana
Sisteme ale Veniturilor Publice in Uniunea Europeana
Sisteme Fiscale in Uniunea Europeana
Sistemul Bugetar al Uniunii Europene
Stingerea Voluntara a Creeantelor Fiscale
Studiu Principalelor Impozite Directe Datorate Bugetului de Stat
Studiu Privind Norma Juridica de Drept Financiar
Studiu Privind Raportul Juridic de Drept Financiar
Surse de Venit Datorate Bugetului Uniunii Europene
Taxa Pe Valoarea Adaugata in Uniunea Europeana
Timbrul de Mediu Pentru Inmatricularea Autovehiculelor in Romania

Drept International
Activitatea Romania Pentru Incheierea Tratatelor Internationale
Asemanari si Deosebiri intre Institutia Expulzarii si cea a Extradarii
Aspecte Juridice Privind Dreptul Umanitar
Aspecte Noi Privind Populatia in Drept International Public
Aspecte Teoretice si Practice privind Tratatul International
Canalele Maritime Internationale si Reglementarile Internationale Adoptate in
Domeniu
Cetatenia in Dreptul International Public
Combaterea Terorismului International
Conceptul de Buna Vecinatate
Conceptul de Cetatenie si Particularitatile Acestuia in Uniunea Europeana
Consideratii cu Porivire la Formarea si Dezvoltarea Dreptului International Penal
Continutul Principiilor si Normelor Fundamentale ale Dreptului International Public
Contributia ONU la Dezvoltarea Normelor Dreptului International Public
Contributia Romaniei la Promovarea Principiilor si Normelor Fundamentale ale
Dreptului International
Curtea Internationala de Justitie
Curtea Penala Internationala
Dreptul International Penal. Raspunderea Internationala
Geneza si Evolutia Dreptului International Public
Implicatiile Politice si Juridice Generate de Statutul de Neutralitate Al Unui Stat
Imunitati si Privilegii Diplomatice si Consulare
Incetarea Efectelor Tratatelor Internationale
Incheierea, Intrarea in Vigoare si Aplicarea Tratatelor Internationale
Institutia Cetateniei in Drept International Public
Izvoarele Dreptului Comertului International
Izvoarele Dreptului International Public
Legalitatea Internationala a Livrarilor Supravegheate
Mijloacele Panice de Reglementare a Diferendelor Internationale
Natura Juridica a Teritoriului de Stat si Implicatiile Acestuia asupra Relatiilor dintre
State
Organizatiile cu Vocatie Universala
Populatia in Dreptul International
Principiile Fundamentale ale Dreptului International Contemporan
Principiului Neinterventiei
Promovarea Principiilor si Normelor Dreptului International in Relatiile Dintre State
Protectia Internationala a Persoanelor Refugiate sau Stramutate
Protectia Persoanelor si a Bunurilor pe Timp de Conflict Armat
Raspunderea Internationala a Statelor
Raspunderea Internationala Penala
Raspunderea pentru Incalcarea Principiilor si Normelor Dreptului International
Raspunderea Statelor Pentru Incalcarea Principiilor si Normelor Dreptului
International
Recunoasterea Internationala a Statelor
Regimul Armelor Nucleare
Regimul Juridic al Fluviului Dunarea
Regimul Juridic Aplicabil Populatiei In Dreptul International Public
Regimul Juridic Aplicabil Teritoriului Acvatic
Regimul Juridic Aplicabil Teritoriului Terestru
Rolul Curtii Penale Internatonale in Pastrarea Ordinii de Drept si a Legalitatii
Internationale
Rolul Diplomatiei in Dezvoltarea Dreptului International Public
Rolul Instantelor Judiciare si de Arbitraj Internationale in Dreptul International Public
Rolul Organizatiei Natiunilor Unite in Sistemul International Contemporan
Spatiul Extraatmosferic si Reglementarile Internationale Aplicabile in Domeniu
Statul subiect principal al dreptului international public
Subiectele Dreptului International
Subiectele Dreptului International Public
Utilizarea legala a fortei in dreptul international

Drept Penal
Abordari ale Fazelor si Strategiilor Identificarii Criminalistice
Absenta Nejustificata, Dezertarea si Calcarea de Consemn
Absenta nejustificata, dezertarea si calcarea de consemn. Punerea in miscare a
actiunii penale
Acordul de recunoastere a vinovatiei
Actiunea civila aspecte teoretice si practice
Actiunea Civila in Procesul Penal
Actiunea penala
Amnistia
Aplicarea legii penale in spatiu
Aplicarea legii penale in timp
Arestarea preventiva
Arestarea Preventiva a Suspectului si a Inculpatului
Arestul la domiciliu
Asigurarea Dreptului la Aparare in Procesul Penal
Aspecte Metodologice Privind Pruncuciderea
Aspecte practice privind infractiunile vamale
Aspecte Teoretice si Practice Privind Praeterintentia
Audierea partilor in procesul penal
Calcularea termenelor de prescriptie a raspunderii penale
Caracterul Penal al Faptei
Cauzele care exclud infractiunea Cauzele justificative, Cauzele de neimputabilitate
Cauzele Care Inlatura Caracterul Penal al Faptei
Cauzele care sting actiunea penala
Cazurile de contestatie in anulare
Cazurile de revizuire
Cercetarea judecatoreasca desfasurata cu prilejul judecarii cauzei penale in prima
instanta
Clasificarea infractiunilor
Coautoratul
Comisia Rogatorie Internationala in Vederea Extradarii
Competenta Organelor de Urmarlre si Cercetare Penala
Complicitatea
Complicitatea Conditii de existenta
Complicitatea prin promisiune
Concursului de Infractiuni
Conditiile impacarii
Conditiile retragerii plangerii prealabile
Consideratii Privind Rolul si Importanta Urmelor in Cercetarea Penala
Consumul de Droguri In Romania
Contrabanda simpla
Controlul judiciar aspecte teoretice si practice
Delimitare intre actele de clementa
Delimitare intre cauzele justificative si cauzele de neimputabilitate
Delimitare intre constrangerea fizica si constrangerea morala
Delimitare intre contributiile aduse de participanti la comiterea faptei
Delimitare intre legitima aparare si starea de necesitate
Delimitare intre prescriptia raspunderii penale si prescriptia executarii pedepsei
Distrugerea si tulburarea de posesie
Dreptul la aparare
Dreptul la libertate si siguranta in procesul penal
Dreptul la Reparatie in Procesul Penal
Drogurile Activitati de Intreprins Pentru Administrarea Probelor
Efectele amnistiei
Efectele apelului
Elementul material al infractiunii
Eroarea de Fapt si Eroarea de Drept, Cauze ce Inltura Caracterul Penal al Faptei
Escortarea Detinutilor
Excesul neimputabil
Expertiza medico-legala
Expertizele in procesul penal
Falsul Intelectual
Formele complicitatii
Formele gratierii
Formele instigarii
Furtul Calificat
Furtul Calificat 2013
Furtul Simplu si Abuzul de Incredere Asemanari si Deosebiri
Gratierea
Impacarea
Impiedicarea savarsirii infractiunii
Incompatibilitatea
Incompatibilitatea, abtinerea si recuzarea
Incriminarea Traficului Ilicit de Droguri
Inculpatul in procesul penal
Infractiunea complexa
Infractiunea de Amenintare
Infractiunea de Delapidare
Infractiunea de Inselaciune
Infractiunea de Loviri sau Vatamare Cauzatoare de Moarte
Infractiunea de Omor Deosebit de Grav
Infractiunea de Pruncucidere
Infractiunea de Reproducere Neautorizat a Software-urilor si Prevenirea Acesteia
Infractiunea de Talharie Calificata
Infractiunea de Vatamare Corporala Grava
Infractiunea de Viol
Infractiunea Dispozitii Generale
Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private
Infractiuni contra autoritatii
Infractiuni contra familiei
Infractiuni contra infaptuirii justitiei
Infractiuni contra integritatii corporale sau sanatatii
Infractiuni contra libertatii persoanei
Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale
Infractiuni contra ordinii si linistii publice
Infractiuni contra patrimoniului
Infractiuni de coruptie si de serviciu
Infractiuni de fals
Infractiuni in cazul carora nu este posibil coautoratul
Infractiunile asimilate faptelor de coruptie
Infractiunile Contra Integritatii Corporale
Infractiunile Contra Persoanei
Infractiunile Contra Vietii si Integritatii Corporale din Culpa
Infractiunile de Evaziune Fiscala
Instigarea
Institutia participatiei penale
Inviolabilitatea Domiciliului in Procesul Penal
Judecarea si solutionarea apelului penal
Judecata in Fond a Cauzelor Penale
Legitima Aparare
Legitimarea Sanctiunilor Juridice
Lipsirea de Liberate in Mod Ilegal
Lipsirea de Libertate in Mod Ilegal
Luarea de Mita si Primirea de Foloase Necuvenite
Mandatul European de arestare
Martorul in procesul penal
Masuri Procesual Penale de Protectie a Victimelor Femei
Masurile asiguratorii in procesul penal
Masurile Educative
Masurile preventive neprivative de libertate
Minorul Infractor
Mobilul si scopul
Mobilul si scopul infractiunii
Modalitati ale culpei
Modalitati ale intentiei
Nulitatea in Procesul Penal
Obiectul infractiunii
Partea responsabila civilmente
Participantii in Procesul Penal
Participantii in Procesul Penal. Succesorii, Reprezentantii si Substituitii Procesuali
Partile in Procesul Penal
Pedepselor Privative de Libertate
Perchezitia domiciliara
Persoana vatamata in procesul penal
Plangere Impotriva Rezolutiilor sau Ordonantelor Procurorului de Netrimitere in
Judecata
Plangerea adresata judecatorului impotriva actelor de neurmarire penala sau de
netrimitere in judecata
Plangerea Impotriva Masurilor si a Actelor Luate de Procuror in Faza de Urmarire
Penala
Plangerea in Fata Judecatorului
Plangerea Prealabila in Procedura Penala
Praeterintentia ( intentia depasita )
Prescriptia executarii pedepsei
Prescriptia raspunderii penale
Principiul legalitatii incriminarii si sanctiunilor de drept penal
Probatiunea Vatamarilor Corporale
Probele in Procesul Penal
Probele si Mijloacele de Proba
Procedura camerei preliminare
Procedura speciala in cauzele cu infractori minori
Procuror in Cursul Urmaririi Penale si Al Judecatii
Procurorul in Procesul Penal
Protectia martorilor
Rabilitarea Judecatoreasca
Raportul de cauzalitate in materie penala
Raportul dintre actiunea penala si actiunea civila
Raspunderea Penala a Minorului
Raspunderea pentru ruina edificiului
Regimul circumstantelor personale si reale in materia participatiei
Regimul Penitenciar
Respectarea demnitatii umane si a vietii private in procesul penal
Retragerea plangerii prealabile
Revizuirea
Rezolvarea laturii penale a cauzei in prima instanta
Rolul Procurorului in Faza de Urmarire Penala
Rolul Procurorului In Procesul Penal
Sanctionarea participantilor in cazul participatiei improprii
Sanctionarea participantilor in cazul participatiei proprii
Sanctiunile Procedurale Penale
Sesizarea organelor de urmarire penala
Siguranta Asezamintelor de Detentie
Solutiile de netrimitere in judecata si de neurmarire penala
Subiectul activ al infractiunii
Subiectul pasiv al infractiunii
Supravegherea tehnica
Supravegherea Urmarii Penale
Supravegherea Urmaririi Penale
Suspectul in procesul penal
Suspendarea Conditionata a Executarii Pedepsei
Suspendarea Executarii Pedepsei sub Supraveghere
Tainuirea si Favorizarea Infractorului
Tentativa
Teorie si Practica Penitenciara
Termenele in procesul penal
Traficul de Droguri
Traficul de Droguri. Tratamentul Juridico-Penal al Infractiunilor
Traficul de Influenta 2
Urmarea imediata a infractiunii
Urmarirea Penala
Urmarirea Penala in Cauzele cu Infractori Minori
Vinovatia penala

Drept Penal 2
Abandonul de Familie
Abuzul in Serviciu
Agresiuni asupra Fatului
Amanarea Aplicarii Pedepsei
Amenda
Amenintarea
Analiza Asistentei Juridice in Procesul Penal
Analiza Comparativa de Doctrina si Jurisprudenta Intre Infractiunile de Luare de Mita
si Inselaciune
Analiza Comparativa de Doctrina si Jurisprudenta Intre Infractiunile de Ucidere din
Culpa si Loviri sau Vatamari Cauzatoare de Moarte
Analiza Doctrinara si Jurisprudentiala a Infractiunilor Contra Libertatii si Integritatii
Sexuale
Analiza Doctrinara si Jurisprudentiala a Infractiunilor de Fals in Inscrisuri
Analiza Doctrinara si Jurisprudentiala a Infractiunilor Privitoare la Viata Sexuala
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunii de Fals Material in Inscrisuri Oficiale
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunii de Ucidere din Culpa
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunii de Violare de Domiciliu
Analiza Teoretica si Practica a Infractiunilor de Trafic de Influenta si Cumparare de
Influenta
Analiza Teoretica si Practica Privind Declaratiile Martorilor Mijloc de Proba in
Procesul Penal
Analiza Teoretica si Practica Privind Judecata in Prima Instanta
Analiza Teoretica si Practica Privind Masurile Preventive Privative de Libertate
Asistarea Zilnica
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Actiunea Civila In Procesul Penal
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Actiunea Penala
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Administrarea si Aprecierea
Probelor in Procesul Penal
Aspecte Teoretice si de Practica Judiciara Privind Urmarirea Penala
Autoratul Coautoratul
Autorul si Participantii
Calculul Duratei Pedepselor
Categoriile Pedepselor
Cauze Care Inlatura Raspunderea Penala si Consecintele Condamnarii
Cauzele care Inlatura Consecintele Condamnarii
Cauzele care Inlatura Raspunderea Penala
Cauzele care Inlatura sau Modifica Executarea Pedepsei
Cauzele de Neimputabilitate
Cauzele de Neimputabilitate a Infractiunii
Cazul Fortuit
Circumstantele Agravante si Efectele Acestora
Circumstantele Atenuante si Circumstantele Agravante
Circumstantele Atenuante si Efectele Acestora
Competentele Judecatorului de Drepturi si Libertatii
Confiscarea Extinsa
Confiscarea Speciala
Consemnarea la Sfarsit de Saptamana
Consimtamantul Persoanei Vatamate
Continutul Constitutiv al Infractiunii
Criteriile Generale de Individualizare Judiciara a Pedepsei
Cumpararea de Influenta
Darea de Mita
Delapidarea
Detentiunea pe Viata
Dispozitii Generale Privind Judecata
Drept Penal
Drept Penal Partea Speciala
Drept Penal General
Drept Penal Special
Drept Procesual Penal
Falsul in inscrisuri Sub Semnatura Privata
Falsul Material in Inscrisuri Oficiale
Favorizarea Faptuitorului
Formele Infractiunii Intentionate dupa Fazele de Desfasurare
Furtul (Art. 228-232 din NCP)
Inceperea Urmaririi Penale
Inchisoarea
Individualizarea Executarii Pedepsei
Individualizarea Pedepselor
Infractiiunea de Spalare a Banilor
Infractiiunea de Vatamare Corporala, in Reglementarea Noului Cod Penal
Infractiunea
Infractiunea Continuata
Infractiunea de Omor Calificat Studiu de Doctrina si Practica Judiciara
Infractiunea de Ultraj, in Reglementarea Noului Cod Penal
Infractiuni care Aduc Atingere Unor Relatii Privind Convietuirea Social
Infractiuni care aduc Atingere unor Relatii privind Convietuirea Sociala
Infractiuni Contra Capacitatii de Lupta a Fortelor Armate
Infractiuni Contra Infaptuirii Justitiei Analiza de Doctrina si Jurisprudenta
Infractiuni Contra Persoanei
Infractiuni Contra Securitatii Nationale
Infractiuni Contra Sigurantei Publice
Infractiuni Contra Vietii
Infractiuni de Serviciu
Infractiuni Electorale
Infractiuni Privind Autoritatea si Frontiera de Stat
Infractiuni Savarsite Asupra unui Membru de Familie
Infractiunile Complexe in Forma Agravata in Cazul in Cadrul Infractiunilor Contra
Libertatii, Contra Libertatii si Integritatii Sexuale si Contra Patrimoniului
Infractiunile de Delapidare, Abuz in Serviciu, Neglijenta in Serviciu si Conflict de
Interese Analiza Doctrinara si Practica
Inselaciunea (Art. 244 din NCP)
Institutia Infractiunii
Internarea Intr-un Centru de Detentie
Internarea Intr-un Centru Educativ
Interzicerea Unor Drepturi
Legea Penala si Limitele ei de Aplicare
Liberarea Conditionata
Lipsa Plangerii Prealabile
Lovirea sau alte Violente
Lovirile sau Vatamarile Cauzatoare de Moarte
Luarea de Mita
Luarea si Daread de Mita Studiu de Doctrina si Practica Judiciara
Marturia Mincinoasa
Masurile de Siguranta
Masurile Educative Neprivative de Libertate
Masurile Educative Privative de Libertate
Masurile Procesuale
Minoritatea
Minoritatea Faptuitorului in Legea Penala
Nerespectarea Hotararilor Judecatoresti
Nerespectarea Masurilor privind Incredintarea Minorului
Notiunea si Trasaturile Esentiale ale Infractiunii
Omorul
Omorul Calificat
Participatia Penala
Pedeapsa Accesorie si Pedepsele Complementare
Pedeapsa Complementara si Pedeapsa Accesorie
Pedepsele
Pedepsele Aplicabile Persoanei Fizice
Pedepsele Principale
Principiile Fundamentale ale Procesului Penal Roman
Procedura in Camera Preliminara
Raspunderea Penala a Persoanei Juridice
Reabilitarea de Drept
Reabilitarea Judecatoreasca
Recidiva
Regimul General al Sanctiunilor Aplicabile Minorilor (Art. 113-116, 128-134 Din NCP)
Renuntarea la Aplicarea Pedepsei
Rolul Judecatorului Delegat cu Executarea
Santajul
Stagiul de Formare Civica
Starea de Necesitate
Studiu Comparativ de Doctrina si Practica Judiciara Privind Infractiunile de Luare de
Mita si Trafic de Influenta
Studiu Comparativ de Doctrina si Practica Judiciara Privind Infractiunile de Omor si
Loviri sau Vatamari Cauzatoare de Moarte
Studiu cu Privire la Latura Subiectiva in Cazul Infractiunilor Contra Vietii si a Celor
Contra Integritati Corporale Sau Sanatati
Studiu de Doctrina si Jurisprudenta a Infractiunilor Intentionate Contra Integritatii
Corporale
Studiu de Doctrina si Jurisprudenta Privind Reglementarea Faptelor de Inselaciune
in Noul Cod Penal
Studiu de Doctrina si Practica Judiciara in Cazul Infractiunilor Contra Libertatii
Studiu de Doctrina si Practica Judiciara Privind Infractiunea de Talharie
Studiu Privind Principiile Fundamentale ale Procesului Penal
Studiu Privind Procedeele de Descoperire si Ridicare a Inscrisurilor si Mijloacelor
Materiale de Proba
Studiu Teoretic si Practic Privind Masurile Preventive Neprivative de Libertate
Studiul Procedurii Speciale de Cercetare, Judecare si Sanctionare a Infractorilor
Minori
Supravegherea
Tainuirea
Talharia (Art. 233, 234, 236, 237 din NCP)
Tentativa in Cazul Infractiunilor Contra Vietii si a Celor Contra Integritatii Corporale
sau Sanatati
Traficul de Influenta
Tulburarea de Posesie
Uciderea din Culpa
Uciderea la Cererea Victimei
Uciderea ori Vatamarea Nou-Nascutului Savarsita de catre Mama
Ultrajul
Unitatea de Infractiune si Pluralitatea de Infractiuni
Uzul de Fals
Vatamarea Corporala
Vatamarea Corporala din Culpa
Vatamarea Fatului
Violarea de Domiciliu
Violenta in Familie
Violul

Drept Roman
Acceptarea Mostenirii in Dreptul Roman
Actele Juridice in Dreptul Roman
Actul Juridic in Dreptul Roman
Adoptia in Dreptul Roman
Casatoria in Dreptul Roman
Contractele Consensuale in Dreptul Roman
Contractul ca Izvor de Obligatii in Dreptul Roman
Delictele in Dreptul Roman
Dreptul d Proprietate si Modalitati de Aparare a Dreptului de Proprietate Romana
Elementele Contractelor in Dreptul Roman
Evolutia istorica a Romei Antice
Evolutia Proprietatii in Dreptul Roman
Garantiile Personale si Reale in Dreptul Roman
Influenta Crestinismului Asupra Dreptului Roman
Izvoarele de Drept Roman
Legatele si Fideicomisele in Dreptul Roman
Modurile de Dobandire a Proprietatii un Dreptul Roman
Obligatia in Dreptul Roman
Persoana Fizica in Dreptul Roman
Prevenirea si Combaterea Infractiunilor Comise de Rromi
Puterea lui Pater Familias
Receptarea Dreptului Roman in Codul Civil Roman
Situatia Juridica a Sclavului in Dreptul Roman
Succesiunea in Dreptul Roman
Succesiunea Testamentara in Dreptul Roman
Succesiunile in Dreptul Roman
Tutela si Curatela in Dreptul Roman

Dreptul de Proprietate
Abitafia
Accesiunea
Actiunea in revendicare
Actiunea in Revendicare a Bunului Imobil
Apararea Dreptului de Proprietate
Apararea Dreptului de Proprietate si a Altor Drepturi Reale
Aspecte Privind Sistemul Actual de Publicitate Imobiliara in Romania
Calitatea procesuala activa in actiunea in revendicare
Cartea Funciara
Categoriile de Terenuri din Fondul Funciar ll Romaniei si Regimul Juridic al Acestora
Coproprietatea
Coproprietatea Obisnuita si Coproprietatea Fortata
Dezmembramintele dreptului de proprietate
Dezmembramintele Dreptului de Proprietate Privata
Dobandirea Dreptului de Proprietate Prin Uzucapiune Imobiliara
Dobandirea Proprietatii Mobiliare Prin Posesia de Buna-Credinta
Dreptul de Proprietate Apartinand Statului si Autoritatilor Teritoriale
Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote
Dreptul de Proprietate Comuna pe Cote-Parti
Dreptul de proprietate publica
Drepturile Reale Corespunzatoare Proprietatii Publice
Efectele actiunii in revendicare
Efectele posesiei
Evolutia Sistemului de Publicitate Imobiliara
Expropierea Pentru Cauza de Utilitate Publica
Functiile patrimoniului
Inscrierile in Cartea Funciara si Efectele Acestora
Limitele Juridice ale Dreptului de Proprietate
Mijloacele de protejare a dreptului de proprietate si a drepturilor reale
Mijloacelor de aparare a dreptului de proprietate si a celorlalte drepturi reale
Modalitatile de Dobandire ale Dreptului de Proprietate Publica
Modurile de dobandire a dreptului de proprietate
Modurile de Dobandire a Dreptului de Proprietate Privata
Notiunea si caracterele juridice ale actiunii in revendicare
Organizarea si Conducerea Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Patrimoniul
Posesia
Principiile Cartilor Funciare
Proprietatea anulabila
Proprietatea Comuna
Proprietatea in Dreptul Roman
Proprietatea privata
Proprietatea Publica
Proprietatea rezolubila
Publicitatea reala
Regimul Juridic al Unor Categorii de Bunuri Proprietate Privata
Revendicarea bunurilor imobile
Servitutea
Servitutile
si Reconstituirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor, Conform Legii Fondului
Funciar
Sistemele de Evidenta Si Publicitate Imobiliara Existente in Romania in Epoca
Moderna
Stingerea Dreptului de Proprietate Privata
Studiu Privind Actiunile de Carte Funciara
Studiu Privind Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare
Studiu Privind Sistemul General de Cadastru
Superficia
Uzucapiunea
Uzucapiunea ca mod de dobandire a dreptului de proprietate
Uzufructul
Uzul

Dreptul Familiei
Adoptia. Aspecte teoretice si practice
Aspecte teoretice si practice privind impedimentele la casatorie
Autoritatea Parinteasca
Casatoria
Conceptul de viata privata
Conditii de fond la adoptie
Conditiile de Fond Ale Casatoriei
Consideratii Teoretice si Practice Privind Obligatia de Intretinere
Conventia Matrimoniala
Conventia Matrimoniala Obiect si Limite
Culpa Sotilor la Divort
Decaderea din Exercitiul a Drepturilor Parintesti
Demnitatea Copilului
Desfacerea Casatoriei prin Acordul Sotilor
Dispozitii Generale Imperative Privind Regimurile Matrimoniale
Divortul si efectele sale personale si patrimoniale
Dreptul de Dispozitie al Sotilor in Diferite Regimuri Matrimoniale
Dreptul sotilor la reparatii precuniare in caz de divort
Drepturile si indatoririle personale ale sotilor
Familia si Reglementarea Relatiilor de Familie
Filiatia in cazul reproducerii umane
Impedimente in Adoptie
Incheierii Casatoriei din Perspectiva Noului Cod Civil
Logodna in Reglementarea Noului Cod Civil
Motive de Divort
Nulitatea Absoluta a Casatoriei
Nulitatea casatoriei
Nulitatea si Desfacera Casatoriei
Obligatia de Intretinere Dintre Parinti si Copii
Obligatia Legala de Intretinere
Paternitatea Copilului din Casatorie si din Afara Casatoriei
Procedura Administrativa a Incheierii Casatoriei din Perspectiva Noului
Procedura Administrativa a Incheierii Casatoriei din Perspectiva Noului Cod Civil
Procedura Divortului
Protectia Drepturilor Copilului
Protectia Drepturilor Copilului Autoritatea Parinteasca
Regimul General al Filiatiei. Rudenia si Afinitatea. Adoptia
Regimul juridic al bunurilor sotilor
Regimul Separatiei de Bunuri Potrivit Noului Cod Civil
Regimuri Matrimoniale Conventionale
Regimurile Matrimoniale
Stabilirea Filiatiei pin Hotarare Judecatoreasca
Stabilirea Situatiei Legala a Copilului
Studiu asupra numelui in relatiile de familie
Studiu asupra regimului primar imperativ
Studiu de practica judiciara asupra obligatiei legale de intretinere intre parinti si copii
Tutela

Dreptul Mediului
Aportul institutiilor si organizatiilor nationale si international la conservarea si
dezvoltarea durabila a mediului
Consacrarea juridica a dreptului mediului la un mediu sanatos
Conservarea si Dezvoltarea Componentelor Naturale ale Mediului Inconjurator
Conventia Europeana Privind Drepturile Omului si Protectia Mediului
Criza Economica si Protectia Mediului
Dreptul Omului la un Mediu Sanatos in Jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii
Europene
Dreptul Uniunii Europene si Problemele Ecologice Globale
Energiile Regenerabile
Locul Politicii de Mediu in Cadrul Politicilor Uniunii Europene
Managementul Deseurilor in Uniunea Europeana
Organizarea si functionarea serviciilor publice in domeniul protectiei mediului
Politicile de Mediu in Contextul Spatiului European
Poluarea Fonica
Principalele Conferinte Internationale in Domenil Protectiei Mediului
Problemele Ecologice la Nivel International
Protectia Aerului Prezent si Perspective
Protectia Angajatilor in Procedura de Solutionare a Conflictelor Individuale de Munca
Protectia juridica a faunei terestre si acvatice
Protectia mediului rural si urban
Protectia Solului, Subsolului si a Ecosistemelor Terestre
Raporturile Juridice Privind Protectia Mediului Inconjurator
Raspunderea Civila si Contraventionala in Materie De Mediu
Raspunderea juridica in dreptul mediului
Reciclarea si Gestiunea Deseurilor Solide
Regimul Juridic al Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii
Reglementarea Activitatilor Economice si Sociale cu Impact Asupra Mediului
Schimbarile Climatice si Biodiversitatea

Dreptul Muncii
Abuzul de Drept si Buna Credinta in Cadrul Relatiilor de Munca
Accidentele de Munca si Raspunderea Angajatorului in Sistemul de Drept Romanesc
Aplicarea Sanctiunilor Disciplinare Salariatilor si Functionarilor Publici
Aspecte Teoretice si Practice Privind Dreptul la Salariu
Atributii ale Angajatorilor in Domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
Atributii ale Angajatorilor un Domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
Autonomia de Vointa in Dreptul Muncii
Clauze Obligatorii si Facultative in CIM
Concedierea Individuala si Concedierea Colectiva
Concedierea pe Motive ce nu tin de Persoana Salariatului
Concedierea Pentru Motive care Privesc Persoana Salariatului
Concediul de Odihna
Conditiile Incheierii CIM
Conflictele Colective de Munca si Solutionarea Acestora prin Conciliere, Mediere si
Arbitraj
Conflictele Colective de Munca. Privire Speciala Asupra Dreptului la Greva
Conflictele Individuale de Munca si Jurisdictia Muncii
Continutul Contractului Individual de Munca
Continutul Contractului Individual de Munca . Clauze Obligatorii si Clause Facultative
Contractele Colective de Munca
Contractele Colective de Munca 2003
Contractele Colective de Munca 2014
Contractul Colectiv de Munca
Contractul Colectiv de Munca. Clauze Obligatorii si Clauze Facultative
Contractul Individual d Munca Modificarea Incetarea si Suspendarea
Contractul Individual de Munca
Contractul Individual de Munca. Privire Asupra Unor Categorii Speciale de Contracte
Cumulul de Functii
Demisia
Dialogul Social
Disciplina Muncii si Regulamentele Interne
Doctoratul
Dreptul Muncii
Drepturile si Obligatiile Angajatorului
Drepturile si Obligatiile Salariatilor
Durata Contractului Individual de Munca
Formarea Profesionala a Salariatilor
Forme ale Raspunderii Juridice in Dreptul Muncii
Forme Specifice de Raporturi Contractuale de Munca
Formele Contractului Individual de Munca
Formele Raporturilor Juridice de Munca
Greva
Greva si Tipurile de Greva
Incetarea CIM
Incetarea Contractului Individual de Munca Institutie Fundamentala a Dreptului
Muncii
Incetarea Contractului Individual de Munca din Motive Ce Nu Tin De Vointa
Salariatului
Incetarea de Drept a Contractului Individual de Munca
Incheierea Contractului Individual de Munca
Inspectia Muncii
Izvoarele Dreptului Muncii
Jurisdictia Muncii
Legislatia Privind Dreptul Muncii in Intreprinderile Romanesti
Libertatea Sindicala
Masteratul
Modalitati de Incadrare Legala in Munca
Modificarea ,Suspendarea si Incetarea Contractului Individual de Munca
Modificarea Contractului Individual de Munca
Modificarea si Incetarea Contractului Individual de Munca
Modificarea si Suspendarea Contractului
Modificarea si Suspendarea Contractului Individual de Munca Studiu Comparativ
Privind Cauzele si Efectele Acestora
Negociere Individuala si Negociere Colectiva. Partenerii Sociali si Dialogul Social
Normele Consiliului Europei
Normele OIM
Normele UE
Notiunea si Trasaturile Contractului Individual de Munca
Nulitatea Contractului Individual de Munca
Organizarea Timpului de Munca in Dreptul Romanesc si in Normele Uniunii
Europene
Politicile Sociale Comunitare
Politicile Sociale din Romania
Prevenirea si Sanctionarea Discriminarii in Materia Angajarii si Relatiilor de Munca
Principiile Dreptului Muncii
Principiul Nondiscriminarii in Cadrul Relatiilor de Munca
Promovarea pe Piata Muncii a Tinerilor cu Risc de Marginalizare Sociala
Protectia Salariatilor in Cazul Transferului de Intreprindere
Raporturile Juridice de Munca Ale Functionarilor Publici
Raporturile Juridice de Munca ale Magistratilor
Raporturile Juridice de Munca ale Militarilor
Raporturile Juridice de Munca ale Ucenicilor
Rapunderea Disciplinara a Personalului Didactic Preuniversitar
Raspunderea Civila a Politistilor
Raspunderea Contraventionala in Dreptul Muncii
Raspunderea Disciplina a Politistilor
Raspunderea disciplinara
Raspunderea Disciplinara, Raspundere Specifica in Dreptul Muncii
Raspunderea Juridica a Gestionarilor
Raspunderea Patrimoniala
Raspunderea Patrimoniala a Salariatilor
Raspunderea Patrimoniala a Salariatilor Raspundere Contractuala
Raspunderea Patrimoniala Specifica in Cadrul Relatiilor de Munca
Regimul Juridic al Cumulului de Functii
Regimul Juridic al Lucratorului Strain in Romania
Reglementarea Grevei in Romania
Reglementarea Timpului de Odihna in Dreptul Muncii Romanesc si in Normele
Uniunii Europene
Reprezentarea Partenerilor Sociali la Negocierea Contractelor Colective de Munca
Reprezentarea Salariatilor in Relatiile de Munca. Sindicate si Reprezentanti Alesi
Rolul Statului pe Piata Muncii si in Relatiile de Munca
Salarizarea
Sanatatea si Securitatea in Munca
Sistemul Asigurarilor pentru Somaj si Stimularea Ocuparii Fortei se Munca
Sistemul Public si Sistemul Privat de Pensii
Sistemul Unitar de Pensii Publice
Solutionarea Conflictelor de Munca de catre Instantele Judecatoresti
Stabilirea si Plata Salariilor
Statutul Juridic al Personalului Bancar
Stimularea Ocuparii Fortei de Munca
Studiu Privind Autonomia Dreptului Muncii
Studiu Privind Concedierea
Studiu Privind Concediul de Odihna
Studiu Privind Medicina Muncii
Suspendarea Contractului Individual de Munca
Timpul de Munca
Timpul de Munca si Timpul de Odihna
Ucenicia la Locul de Munca

Dreptul Transporturilor
Asigurarile de Marfuri in Contractele de Transport
Conosamentul
Contractarea si Derularea Operatiunilor de Import
Contractele de Navlosire. Clauze si Statute
Contractul de expedite de marfuri
Contractul de Expeditie de Marfuri
Contractul de Navlosire
Contractul de Transport Auto Intern de Marfuri
Contractul de Transport cu Mijloace Auto
Contractul de transport de bunuri
Contractul de transport de bunuri in reglementarea Codului civil
Contractul de Transport de Marfuri pe Calea Ferata
Contractul de Transport de Marfuri pe Calea Ferata in Trafic Intern
Contractul de Transport de Marfuri pe Calea Ferata in Trafic International
Contractul de Transport Fluvial, pe Canale, Lacuri si Alte Ape Interioare
Contractul de Transport in Codul Comercial si in Noul Cod Civil
Contractul de Transport International de Marfuri cu Mijloace Auto
Contractul de Transport Maritim International
Contractul de transport persoane. Cauze si efecte
Contractul de transport rutier
Contractul de Transport Rutier Marfa in Trafic International in Conventii
Drepturile si Obligatiile Operatorului de Transpor
Expeditia Internationala. Reglementari si Contracte
Garantiile Carausului in Transportul de Bunuri
Izvoarele Dreptului Transporturilor
Licenta de Transport
Nava Maritima. Statut Juridic
Obligatiile Partilor in Contractul de Transport Intern de Persoane
Obligatiile Partilor in Contractul de Transport Persoane si Bagaje
Obligatiile Transportatorului in Contractul de Transport de Bunuri
Organizarea Transportului Feroviar in Romania
Raspunderea Contractuala a Transportatorului in Contractul de Transport de Bunuri
Raspunderea Transportatorului in Contractul de Transport de Bunuri
Reforma Transportului Multimodal in Uniunea Europeana
Regimul Juridic al Bunurilor Transportate
Regimul Juridic al Navei Comerciale
Regimul Juridic al Traficului Maritim International
Regimul juridic al transporturilor aeriene
Regimul juridic al transporturilor maritime
Regimul Juridic al Zonei Internationale a Teritoriilor Submarine
Structura Organizarii Transporturilor
Tipuri de Contracte in Transporturile Maritime
Transportul Intern de Marfuri
Transporturile Aeriene
Transporturile Maritime
Transporturile Navale
Transporturile pe Caile Ferate
Transporturile Rutiere

Drepturile Omului
Abordari Speciale ale Capitolului Libertatii din Carta Drepturilor Fundamentale A U.E
Abordari Speciale ale Capitolului Solidaritate din Carta Drepturilor Fundamentale A
U.E
Actele Curtii Europene a Drepturilor Omului
Cadrul Legislativ European de Protectie a Drepturilor Omului
Dimensiunea Europeana a Drepturilor Omulu
Dreptul la Casatorie
Dreptul la Educatie
Dreptul la Viata
Drepturi si Libertati un Practica CEDO
Drepturile Colective Consacrate in Sistemul Regional European de Apararea
Drepturilor Omului
Drepturile Copilului in Uniunea Europeana
Drepturile Garantate de Conventia Europeana a Drepturilor Omului
Drepturile garantate de Conventia pentru protectia drepturilor omului i libertatilor
fundamentale
Drepturile Minoritatilor Nationale
Drepturile Omului
Drepturile Omului Studiu Comparativ Privind Transpunerea Prevederilor Declaratiei
Universale a Drepturilor Omului in Constitutiile Statelor Europene
Drepturile Omului in Cadrul Uniunii Europene
Drepturile Omului in Islam
Drepturile Omului si Strategii Antidiscriminare
Evolutia Sistemul European de Protectie a Drepturilor Omului
Evolutia Legislatiei Romanesti de Protectie a Drepturilor Omului
Evolutia Preocuprilor Internationale Privind Protectia Juridica a Drepturilor Omului
Legislatia Comunitara Europeana Privind Protectia Minoritatilor Nationale
Libertatea de Exprimare, in Sistemul Regional European de Apararea Drepturilor
Omului
Mecanisme Actuale de Garantare a Drepturilor Cetatenilor
Mecanismul Actual de Protectie a Drepturilor Omului Garantate prin CEDO
Mijloace de Aparare si Garantare a Respectarii Drepturilor Omului
Organele Consiliului Europei
Organismele Conventiei Americane a Drepturilor Omului
Organizarea si Functiionarea Consiliului Europei
Organizatia Pentru Securitate si Cooperare in Europa
Politia si Drepturile Omului
Preocupari Regionale Privind Protectia Drepturilor Omului
Principalele Documente Internationale care Garanteaz Drepturile Omului
Principiile Conventiei Europene a Drepturilor Omului
Protectia Drepturilor Omului in Lumea Islamica
Protectia drepturilor omului in timp de conflict armat
Protectia Drepturilor Omului la Nivel Mondial
Protectia Internationala a Drepturilor Omului
Protectia Juridica a Drepturilor Omului in Romania
Respectarea Drepturilor Omului si Protejarea Mediului
Rolul Bisericii Catolice in Promovarea si Respectarea Drepturilor Omului
Rolul Consiliului Europei in Protectia Drepturilor Omului
Rolul Consiliului Europei in Protectia si Promovarea Drepturilor Omului
Rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului
Rolul Osce in Mentinerea Pacii
Sistemul de Protectie a Drepturilor Omului in Cadrul Organizatiei Natiunilor Unite
Sistemul European de Protectie a Drepturilor Omului
Sistemul european de protectie juridica a drepturilor omului
Studiu Comparativ Privind Transpunera Prevederilor DUDO in Constitutiile Statelor
Europene