Sunteți pe pagina 1din 3

Testul încrederii în sine Romek V.G.

Instrucţiune: Alegeţi din cele trei variante de enunţuri doar una,


care reflectă în cea mai mare măsură propria părere în raport cu afirmaţiile prezentate mai jos. Enunţurile din
coloana B, străduiţi-vă să le utilizaţi cât mai rar posibil (nu mai des de 1 dată la 3 – 4 întrebări).
Apreciaţi răspunsurile în modul următor: calculaţi numărul de răspunsuri pentru fiecare din coloanele
A-C:
1. Dacă aţi ales răspunsuri predominant din coloana A (20-30), atunci nu sunteţi încrezut în sine,
remarcându-vă prin timiditate, anxietate, aveţi nevoie de suport social şi ajutor specializat oferit de un
psiholog sau psihoterapeut;
2. Dacă aţi ales 10-19 răspunsuri în coloana A sunteţi puţin încrezut în sine, urmează să mai lucraţi asupra
propriei asertivităţi, n-ar fi rău, dacă a-ţi face aceasta cu ajutorul unui specialist;
3. Dacă aţi ales 10-19 răspunsuri în coloana C, sunteţi, în general, o persoană destul de încrezută în sine,
însă aveţi tendinţa să vă verificaţi în anumite situaţii propriile opinii şi comportamente, solicitând opiniile
apropiaţilor sau ale specialiştilor;
4. Dacă aţi ales 20-25 răspunsuri în coloana C sunteţi de invidiat: vă remarcaţi prin încredere în sine, care,
însă, nu întrece limitele normalului;
5. Dacă aţi ales 26-30 răspunsuri în coloana C urmează să vă puneţi pe gânduri: sau încrederea în sine
întrece limitele bunei cuviinţe în anumite circumstanţe manifestându-vă cu o oarecare doză de
vehemenţă, agresivitate, sau nu aţi fost întotdeauna sincer în răspunsurile Dvs.;
6. Dacă aveţi mai mult de 15 răspunsuri în coloana B, verificaţi-vă încă o dată, alegând variantele care va
caracterizează mai mult din coloanele A şi C.

Nr. Afirmaţii A B C
1. Chiar dacă nu am Da, Nu pot Nu, mai
dispoziţie, am grijă să nu-i deseori răspunde mult
indispun pe ceilalţi. exact negativ
2. În prezenţa unei persoane Da, Nu pot Nu, mai
autoritare (de ex. directorul deseori răspunde mult
şcolii) mă intimidez uşor. exact negativ
3. Sunt o persoană destul de Nu, mai Nu pot Da,
independentă. mult răspunde deseori
negativ exact
4. Atunci când apare o Da, Nu pot Nu, mai
contradicţie între mine şi o deseori răspunde mult
persoană apropiată, prefer exact negativ
să cedez pentru a evita
cearta.
5. Dacă în timpul serviciului, Da, Nu pot Nu, mai
şeful se apropie de biroul deseori răspunde mult
meu, mă simt incomod. exact negativ
6. Aleg, destul de uşor, acea Nu, mai Nu pot Da,
strategie comportamentală, mult răspunde deseori
care îmi oferă cele mai mari negativ exact
posibilităţi de a obţine ceea
ce mi-am propus ca scop.
7. Circumstanţele sunt mai Da, Nu pot Nu, mai
puternice ca mine, ceea ce deseori răspunde mult
mă face să mă dezic de la exact negativ
mai multe lucruri.
8. Mă incomodez, dacă alţii Da, Nu pot Nu, mai
îmi propun ajutor. deseori răspunde mult
exact negativ
9. Pot spune că, în general, Nu, mai Nu pot Da,
îmi dirijez singur soarta. mult răspunde deseori
negativ exact
10. Îmi este dificil să comunic Da, Nu pot Nu, mai
altora despre propriile deseori răspunde mult
sentimente, trăiri. exact negativ
11. Sunt impus să mă lupt cu Da, Nu pot Nu, mai
propria timiditate. deseori răspunde mult
exact negativ
12. Sunt multe lucruri cu care Nu, mai Nu pot Da,
mă pot mândri. mult răspunde deseori
negativ exact
13. Sunt nevoit să-mi ascund Da, Nu pot Nu, mai
propriile sentimente, trăiri. deseori răspunde mult
exact negativ
14. Dacă în timpul discuţiei Da, Nu pot Nu, mai
apare o pauză, atunci mă deseori răspunde mult
zăpăcesc. exact negativ
15. Decizia o iau repede, fără Nu, mai Nu pot Da,
multe calculări „pro” şi mult răspunde deseori
„contra”. negativ exact
16. Reuşesc uşor să cer Nu, mai Nu pot Da,
executarea unui lucru. mult răspunde deseori
negativ exact
17. Când mă confrunt cu careva Da, Nu pot Nu, mai
probleme la serviciu, mi-e deseori răspunde mult
ruşine să mă adresez şefului exact negativ
sau altei persoane
competente.
18. Sunt sigur că reprezint o Nu, mai Nu pot Da,
persoană pe care se poate mult răspunde deseori
miza în situaţiile cele mai negativ exact
dificile.
19. Dacă am nevoie de Nu, mai Nu pot Da,
prietenul meu, îl sun chiar mult răspunde deseori
şi la miezul nopţii. negativ exact
20. Nu am curajul să sun Da, Nu pot Nu, mai
careva instituţii oficiale. deseori răspunde mult
exact negativ
21. De regulă, obţin ceea de ce Nu, mai Nu pot Da,
am nevoie. mult răspunde deseori
negativ exact
22. Îmi este foarte greu să Da, Nu pot Nu, mai
iniţiez discuţia cu o deseori răspunde mult
persoană necunoscută. exact negativ
23. Dacă o rudă sau o persoană Nu, mai Nu pot Da,
apropiată mă scoate din mult răspunde deseori
sărite, atunci prefer să-i negativ exact
spun pe şleau despre
aceasta.
24. Am aptitudini şi destulă Nu, mai Nu pot Da,
energie pentru a realiza mult răspunde deseori
ceea ce îmi planific. negativ exact
25. Evit să spun lucruri care ar Da, Nu pot Nu, mai
putea să ofenseze pe deseori răspunde mult
cineva. exact negativ
26. Dacă cineva mă priveşte Da, Nu pot Nu, mai
când fac ceva, atunci mă deseori răspunde mult
pierd şi încep să efectuez exact negativ
lucrul mai puţin calitativ.
27. Câteodată îmi apar gânduri Da, Nu pot Nu, mai
despre inferioritatea mea. deseori răspunde mult
exact negativ
28. Am grijă să nu deranjez Da, Nu pot Nu, mai
prietenii cu problemele deseori răspunde mult
mele. exact negativ
29. Mă sfiiesc atunci când Da, Nu pot Nu, mai
primesc complimente. deseori răspunde mult
exact negativ
30. Aş putea spune că mă Nu, mai Nu pot Da,
stimez. mult răspunde deseori
negativ exact